Luật Lao Dong 2012 Download / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Bac.edu.vn

188 Bo Luat Lao Dong Sua Doi Nam 2012

--- Bài mới hơn ---

 • Đạo Luật Tự Do Thông Tin
 • Mua Iphone Chính Hãng, Bảo Mật Tốt, Giá Rẻ, Trả Góp 0%
 • Mua Điện Thoại Vivo Hiệu Năng Mạnh Mẽ Chính Hãng,giá Tốt
 • Nguyễn Tường Tâm : Từ Vụ Án Casey Anthony Tới Cù Huy Hà Vũ 2
 • Nguyễn Tường Tâm : Vụ Án Sát Nhân Casey Anthony, Một Bài Học Cho Chính Quyền Vn
 • 188 Bo Luat Lao Dong Sua Doi Nam 2012, Bộ Luật Lao Đông 2012 Pdf, 2 Điều 130 Bộ Luật Lao Động Năm 2012, Bộ Luật Lao Đông 2012 Thuvienphapluat, Luật Lao Đông Việt Nam 2012, Bộ Luật Lao Đông Mới Nhất 2012, Điểm C Khoản 1 Điều 38 Bộ Luật Lao Động Năm 2012, Trình Bày Các Nội Dung Cơ Bản Của Chế Độ Bảo Hiểm Xã Hội Theo Bộ Luật Lao Động Năm 2012, Luật Số 09/2012/qh13 Của Quốc Hội: Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá, Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính (luật Số 15/2012/qh13), Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế 2012, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Năm 2012, Mẫu Thanh Lý Hợp Đồng Kinh Tế 2012, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Xay Dung 2012, 272-qĐ/tu Ngày 24/7/2012 Tỉnh ủy Đồng Nai, Luật 21/2012, Bộ Luật 2012, Bộ Luật LĐ 2012, Báo Cáo Sơ Kết Luật Hợp Tác Xã Năm 2012, Báo Cáo Sơ Kết Luật Hợp Tác Xã 2012, Luật 15/2012/qh13, Luật 21/2012/qh13, Luật Xuất Bản 2012, Luật Bhtg 2012, Luật Số 09/2012/qh13, Báo Cáo Sơ Kết Thi Hành Luật Hợp Tác Xã Năm 2012, Văn Bản Luật Kinh Tế 2012, Bộ Luật Số 10/2012/qh13, Bộ Luật 10/2012/qh13, Quyết Định 272-qĐ/tu Ngày 24/7/2012 Của Tỉnh ủy Đồng Nai, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luật Hợp Tác Xã 2012, Luật Quảng Cáo Số 16/2012/qh13, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hợp Tác Xã 2012, Điều 1 Luật Số 21/2012/qh13, 5 Luật Sư Tiêu Biểu Năm 2012, Điều 115 Bộ Luật Hình Sự 2012, Bộ Luật Công Đoàn Năm 2012, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở 2012, Công Văn Số 272/vpubnd- Nc Ngày 27/3/2012 Của Tỉnh Đồng Tháp, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Hợp Tác Xã 2012, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Giáo Dục 2012, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Htx Năm 2012, Bộ Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính 2012, Nội Dung Luật Công Đoàn Sửa Đổi 2012, Luật Phòng Chống Rửa Tiền 07/2012, Trắc Nghiệm Online Về Luật Hợp Tác Xã 2012, Mục Lục Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính 2012, Điều 1 Luật Công Đoàn 2012, Luật Phòng Chống Hiv/aids 2012, Điều 9 Luật Phòng Chống Tác Hại Thuốc Lá 2012, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2012, Luật Phòng Chống Rửa Tiền 07/2012/qh13, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2012, Công Văn 272/vpubnd-nc Ngày 27/3/2012 Của Văn Phòng Ubnd Tỉnh Đồng Tháp, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Luật Lưu Trữ Từ Năm 2012 Đến Năm 2022, Luật 15/2012/qh13 Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm 2012, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Luật Lưu Trữ Từ Năm 2012 Đến Năm 2022, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Của Bộ Công An Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Của Bộ Công An Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn , Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Của, Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Quy Định Tiêu Chuẩn Về Chính Tr, Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị, Hông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Của, Hông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Của , Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Quy Định Tiêu Chuẩn Về Chính Tr, Thông Tư Số 52/2012/tt-bca Ngày 10/08/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Về Quy Định Tiêu Chuẩn, Trình Tự, Thông Tư Số 52/2012/tt-bca Ngày 10/08/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Về Quy Định Tiêu Chuẩn, Trình Tự, Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Của, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Định Số 82/2012/nĐ-cp Ngày 09 Tháng 10 Năm 2012, + Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị C, + Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị C, Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thôn, Được Thay Thế Bởi Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết, Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thôn, 77/2012/tt-bca Ngày 28 Tháng 12 Năm 2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Được Thay Thế Bởi Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết, Hông Tư 77/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đườ, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thôn, Nghị Định Số 27/2012/nĐ-cp Của Chính Phủ Ngày 06 Tháng 4 Năm 2012, Nghị Định Số 38/2012/nĐ-cp Ngày 25 Tháng 4 Năm 2012 Của Chính Phủ, Thông Tư Số 50/2012/tt-bca, Ngày 8/8/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An,, Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An, Thong Tu So 52/2012/tt_bca Ngay 10.8.2012 Ban Hạn Quy Dinh, Thoòng Tư 78/2012 Ngày 28/12/2012 Của Bộ Công An, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 28 Tháng 12 Năm 2012, Thông Tư 13377/2012/bca Ngày 28/12/2012, Thông Tư 52/2012 Ngày 10/8/2012 Bộ Cong An, Thông Tư 52/2012/tt-bca Ngày 10/8/2012 Của Bộ Công An, Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 0/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông , Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Thông Tư 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đ, Thông Tư 77/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đư, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Thông Tư 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đ, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 0/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Thhoong Tư 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012, Thông Tư 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012, Thông Tư 78/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012,

  188 Bo Luat Lao Dong Sua Doi Nam 2012, Bộ Luật Lao Đông 2012 Pdf, 2 Điều 130 Bộ Luật Lao Động Năm 2012, Bộ Luật Lao Đông 2012 Thuvienphapluat, Luật Lao Đông Việt Nam 2012, Bộ Luật Lao Đông Mới Nhất 2012, Điểm C Khoản 1 Điều 38 Bộ Luật Lao Động Năm 2012, Trình Bày Các Nội Dung Cơ Bản Của Chế Độ Bảo Hiểm Xã Hội Theo Bộ Luật Lao Động Năm 2012, Luật Số 09/2012/qh13 Của Quốc Hội: Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá, Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính (luật Số 15/2012/qh13), Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế 2012, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Năm 2012, Mẫu Thanh Lý Hợp Đồng Kinh Tế 2012, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Xay Dung 2012, 272-qĐ/tu Ngày 24/7/2012 Tỉnh ủy Đồng Nai, Luật 21/2012, Bộ Luật 2012, Bộ Luật LĐ 2012, Báo Cáo Sơ Kết Luật Hợp Tác Xã Năm 2012, Báo Cáo Sơ Kết Luật Hợp Tác Xã 2012, Luật 15/2012/qh13, Luật 21/2012/qh13, Luật Xuất Bản 2012, Luật Bhtg 2012, Luật Số 09/2012/qh13, Báo Cáo Sơ Kết Thi Hành Luật Hợp Tác Xã Năm 2012, Văn Bản Luật Kinh Tế 2012, Bộ Luật Số 10/2012/qh13, Bộ Luật 10/2012/qh13, Quyết Định 272-qĐ/tu Ngày 24/7/2012 Của Tỉnh ủy Đồng Nai, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luật Hợp Tác Xã 2012, Luật Quảng Cáo Số 16/2012/qh13, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hợp Tác Xã 2012, Điều 1 Luật Số 21/2012/qh13, 5 Luật Sư Tiêu Biểu Năm 2012, Điều 115 Bộ Luật Hình Sự 2012, Bộ Luật Công Đoàn Năm 2012, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở 2012, Công Văn Số 272/vpubnd- Nc Ngày 27/3/2012 Của Tỉnh Đồng Tháp, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Hợp Tác Xã 2012, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Giáo Dục 2012, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Htx Năm 2012, Bộ Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính 2012, Nội Dung Luật Công Đoàn Sửa Đổi 2012, Luật Phòng Chống Rửa Tiền 07/2012, Trắc Nghiệm Online Về Luật Hợp Tác Xã 2012, Mục Lục Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính 2012, Điều 1 Luật Công Đoàn 2012, Luật Phòng Chống Hiv/aids 2012, Điều 9 Luật Phòng Chống Tác Hại Thuốc Lá 2012,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Luật Lao Động Ngày 18 Tháng 6 Năm 2012
 • Tổng Hợp Các Văn Bản Pháp Luật Lao Động Đợt 1 ★★★ Bộ Luật Lao Động Mới Luật Số: 10/2012/qh13
 • Căn Cứ Bộ Luật Lao Động Ngày 18 Tháng 6 Năm 2012
 • Sửa Đổi Bộ Luật Lao Động 2012: Điều Chỉnh Chế Độ Tiền Lương Và Bảo Hiểm
 • Ba Lý Do Chính Cần Sửa Đổi Bộ Luật Lao Động
 • Bộ Luật Lao Đông 2012 Thuvienphapluat

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật An Ninh Mạng Thông Qua Ảnh Hưởng Gì Đến Cộng Đồng Marketing?
 • Mỹ: Hệ Thống Pháp Luật Đa Tầng
 • Luật An Ninh Mạng: Việt Nam Có Nên Áp Dụng Giống Trung Quốc?
 • Facebook, Google Chưa Có Ý Kiến Gì Về Luật An Ninh Mạng
 • Những Hành Vi Nào Bị Cấm Khi Luật An Ninh Mạng Được Thông Qua?
 • Bộ Luật Lao Đông 2012 Thuvienphapluat, Thông Tư Số 77 2012 Tt Bca Thuvienphapluat, Bộ Luật Dân Sự Thuvienphapluat, Bộ Luật Dân Sự 2022 Thuvienphapluat, Bộ Luật Hình Sự Thuvienphapluat, Bộ Luật Dân Sự Số 91/2015/qh13 Thuvienphapluat, Dự Luật An Ninh Mạng Thuvienphapluat, 188 Bo Luat Lao Dong Sua Doi Nam 2012, Bộ Luật Lao Đông 2012 Pdf, Luật Phòng Chống Rửa Tiền Thuvienphapluat, Dự Thảo Luật Hòa Giải Đối Thoại Tại Tòa án Thuvienphapluat, Dự Thảo Luật An Ninh Mạng Thuvienphapluat, Bộ Luật Lao Đông Mới Nhất 2012, Luật Lao Đông Việt Nam 2012, 2 Điều 130 Bộ Luật Lao Động Năm 2012, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thuvienphapluat, Điểm C Khoản 1 Điều 38 Bộ Luật Lao Động Năm 2012, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm 2007 Thuvienphapluat, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Năm 2007 Thuvienphapluat, Luật Phòng Chống Dịch Bệnh Truyền Nhiễm Thuvienphapluat, Trình Bày Các Nội Dung Cơ Bản Của Chế Độ Bảo Hiểm Xã Hội Theo Bộ Luật Lao Động Năm 2012, Luật Số 09/2012/qh13 Của Quốc Hội: Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá, Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính (luật Số 15/2012/qh13), 18/2016/tt-bxd Thuvienphapluat, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế 2012, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Năm 2012, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Xay Dung 2012, 272-qĐ/tu Ngày 24/7/2012 Tỉnh ủy Đồng Nai, Mẫu Thanh Lý Hợp Đồng Kinh Tế 2012, Bộ Luật 2012, Báo Cáo Sơ Kết Luật Hợp Tác Xã 2012, Bộ Luật LĐ 2012, Báo Cáo Sơ Kết Luật Hợp Tác Xã Năm 2012, Luật 21/2012, Bộ Luật Số 10/2012/qh13, Văn Bản Luật Kinh Tế 2012, Luật Xuất Bản 2012, Luật Bhtg 2012, Luật 21/2012/qh13, Báo Cáo Sơ Kết Thi Hành Luật Hợp Tác Xã Năm 2012, Bộ Luật 10/2012/qh13, Luật Số 09/2012/qh13, Luật 15/2012/qh13, Quyết Định 272-qĐ/tu Ngày 24/7/2012 Của Tỉnh ủy Đồng Nai, Bộ Luật Công Đoàn Năm 2012, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luật Hợp Tác Xã 2012, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hợp Tác Xã 2012, Luật Quảng Cáo Số 16/2012/qh13, Điều 1 Luật Số 21/2012/qh13, Điều 115 Bộ Luật Hình Sự 2012, 5 Luật Sư Tiêu Biểu Năm 2012, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở 2012, Công Văn Số 272/vpubnd- Nc Ngày 27/3/2012 Của Tỉnh Đồng Tháp, Trắc Nghiệm Online Về Luật Hợp Tác Xã 2012, Luật Phòng Chống Rửa Tiền 07/2012, Mục Lục Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính 2012, Điều 1 Luật Công Đoàn 2012, Bộ Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính 2012, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Giáo Dục 2012, Luật Phòng Chống Hiv/aids 2012, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Hợp Tác Xã 2012, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Htx Năm 2012, Nội Dung Luật Công Đoàn Sửa Đổi 2012, Điều 9 Luật Phòng Chống Tác Hại Thuốc Lá 2012, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2012, Luật Phòng Chống Rửa Tiền 07/2012/qh13, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2012, Công Văn 272/vpubnd-nc Ngày 27/3/2012 Của Văn Phòng Ubnd Tỉnh Đồng Tháp, Luật 15/2012/qh13 Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Luật Lưu Trữ Từ Năm 2012 Đến Năm 2022, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm 2012, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Luật Lưu Trữ Từ Năm 2012 Đến Năm 2022, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Của Bộ Công An Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn , Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Của Bộ Công An Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn, + Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị C, Hông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Của , Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Của, Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị, Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Của, Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Quy Định Tiêu Chuẩn Về Chính Tr, + Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị C, Thông Tư Số 52/2012/tt-bca Ngày 10/08/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Về Quy Định Tiêu Chuẩn, Trình Tự, Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Quy Định Tiêu Chuẩn Về Chính Tr, Hông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Của, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Định Số 82/2012/nĐ-cp Ngày 09 Tháng 10 Năm 2012, Thông Tư Số 52/2012/tt-bca Ngày 10/08/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Về Quy Định Tiêu Chuẩn, Trình Tự, Hông Tư 77/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đườ, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thôn, Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thôn, Được Thay Thế Bởi Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết, Được Thay Thế Bởi Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết, Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thôn, 77/2012/tt-bca Ngày 28 Tháng 12 Năm 2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Nghị Định Số 38/2012/nĐ-cp Ngày 25 Tháng 4 Năm 2012 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 27/2012/nĐ-cp Của Chính Phủ Ngày 06 Tháng 4 Năm 2012, Thông Tư Số 50/2012/tt-bca, Ngày 8/8/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An,, Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An, Thong Tu So 52/2012/tt_bca Ngay 10.8.2012 Ban Hạn Quy Dinh, Thông Tư 52/2012/tt-bca Ngày 10/8/2012 Của Bộ Công An, Thông Tư 52/2012 Ngày 10/8/2012 Bộ Cong An,

  Bộ Luật Lao Đông 2012 Thuvienphapluat, Thông Tư Số 77 2012 Tt Bca Thuvienphapluat, Bộ Luật Dân Sự Thuvienphapluat, Bộ Luật Dân Sự 2022 Thuvienphapluat, Bộ Luật Hình Sự Thuvienphapluat, Bộ Luật Dân Sự Số 91/2015/qh13 Thuvienphapluat, Dự Luật An Ninh Mạng Thuvienphapluat, 188 Bo Luat Lao Dong Sua Doi Nam 2012, Bộ Luật Lao Đông 2012 Pdf, Luật Phòng Chống Rửa Tiền Thuvienphapluat, Dự Thảo Luật Hòa Giải Đối Thoại Tại Tòa án Thuvienphapluat, Dự Thảo Luật An Ninh Mạng Thuvienphapluat, Bộ Luật Lao Đông Mới Nhất 2012, Luật Lao Đông Việt Nam 2012, 2 Điều 130 Bộ Luật Lao Động Năm 2012, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thuvienphapluat, Điểm C Khoản 1 Điều 38 Bộ Luật Lao Động Năm 2012, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm 2007 Thuvienphapluat, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Năm 2007 Thuvienphapluat, Luật Phòng Chống Dịch Bệnh Truyền Nhiễm Thuvienphapluat, Trình Bày Các Nội Dung Cơ Bản Của Chế Độ Bảo Hiểm Xã Hội Theo Bộ Luật Lao Động Năm 2012, Luật Số 09/2012/qh13 Của Quốc Hội: Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá, Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính (luật Số 15/2012/qh13), 18/2016/tt-bxd Thuvienphapluat, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế 2012, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Năm 2012, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Xay Dung 2012, 272-qĐ/tu Ngày 24/7/2012 Tỉnh ủy Đồng Nai, Mẫu Thanh Lý Hợp Đồng Kinh Tế 2012, Bộ Luật 2012, Báo Cáo Sơ Kết Luật Hợp Tác Xã 2012, Bộ Luật LĐ 2012, Báo Cáo Sơ Kết Luật Hợp Tác Xã Năm 2012, Luật 21/2012, Bộ Luật Số 10/2012/qh13, Văn Bản Luật Kinh Tế 2012, Luật Xuất Bản 2012, Luật Bhtg 2012, Luật 21/2012/qh13, Báo Cáo Sơ Kết Thi Hành Luật Hợp Tác Xã Năm 2012, Bộ Luật 10/2012/qh13, Luật Số 09/2012/qh13, Luật 15/2012/qh13, Quyết Định 272-qĐ/tu Ngày 24/7/2012 Của Tỉnh ủy Đồng Nai, Bộ Luật Công Đoàn Năm 2012, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luật Hợp Tác Xã 2012, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hợp Tác Xã 2012, Luật Quảng Cáo Số 16/2012/qh13, Điều 1 Luật Số 21/2012/qh13, Điều 115 Bộ Luật Hình Sự 2012,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dự Luật An Ninh Mạng Thuvienphapluat
 • Dự Thảo Luật An Ninh Mạng Thuvienphapluat
 • Luật An Ninh Mạng: “vắc Xin” Chống Tin Giả
 • Học Sinh Phải Ứng Xử Văn Hóa Trên Mạng Xã Hội Và Thực Hiện Nghiêm Luật An Ninh Mạng
 • Học Sinh Thpt Được Phổ Biến Luật An Ninh Mạng
 • Bộ Luật Lao Động Năm 2012

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Định Mới Năm 2022 Về Ngày Nghỉ Phép Năm, Chế Độ Nghỉ Hàng Năm ?
 • Ngày Nghỉ Lễ Trong Năm, Ngày Nghỉ Và Giờ Làm Việc Theo Luật Lao Động
 • Quy Định Về Ngày Nghỉ Hằng Tuần Của Pháp Luật Lao Động
 • Toàn Bộ Ngày Nghỉ Năm 2022 Của Lao Động Nước Ngoài Tại Việt Nam
 • Quy Định Về Ngày Nghỉ Có Hưởng Lương Theo Quy Định Của Luật?
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Người lao động Việt Nam, người học nghề, tập nghề và người lao động khác được quy định tại Bộ luật này.
  2. Người sử dụng lao động.
  3. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
  1. Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.
  2. Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; nếu là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
  3. Tập thể lao động là tập hợp có tổ chức của người lao động cùng làm việc cho một người sử dụng lao động hoặc trong một bộ phận thuộc cơ cấu tổ chức của người sử dụng lao động.
  4. Tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở là Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở.
  5. Tổ chức đại diện người sử dụng lao động là tổ chức được thành lập hợp pháp, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động trong quan hệ lao động.
  6. Quan hệ lao động là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa người lao động và người sử dụng lao động.
  7. Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động.

  Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động và tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động.

  1. Tranh chấp lao động tập thể về quyền là tranh chấp giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động phát sinh từ việc giải thích và thực hiện khác nhau quy định của pháp luật về lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế và thoả thuận hợp pháp khác.
  2. Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích là tranh chấp lao động phát sinh từ việc tập thể lao động yêu cầu xác lập các điều kiện lao động mới so với quy định của pháp luật về lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động hoặc các quy chế, thoả thuận hợp pháp khác trong quá trình thương lượng giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động.
  3. Cưỡng bức lao động là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác nhằm buộc người khác lao động trái ý muốn của họ.

  Những những quy định mới của Bộ luật Lao động năm 2012 mà người lao động cần phải biết:

   Quy định nổi bật đầu tiên đáng chú ý của Bộ luật Lao động năm 2012 là quy định về thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ. Thời gian nghỉ trước và sau khi sinh con được quy định tăng lên sáu tháng thay cho quy định cũ là nghỉ bốn tháng. Đối với trường hợp lao động nữ sinh đôi hoặc sinh ba, thì tính từ người con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con sinh thêm thì người mẹ sẽ được nghỉ thêm 01 tháng.

  Đây quả là một quy định mới, hợp lý và bảo đảm được sức khỏe cho lao động nữ sau khi sinh. Bộ luật Lao động năm 2012 cũng rất tiến bộ khi quan tâm tới các trường hợp lao động nữ sinh đôi.

  Nếu bạn mong muốn nghỉ thai sản lâu hơn thời gian được quy định. Xin tham khảo mẫu đơn sau:

   Bộ luật lao động năm 2013 định nghĩa cụ thể mức lương tối thiểu và quy định mức lương tối thiểu mà người sử dụng lao động cần phải trả cho người lao động. Mức lương tối thiểu đảm bảo cho người lao động chi trả đủ cho nhu cầu vật chất cho bản thân và cho gia đình.

  Mức lương tối thiểu được xác định theo tháng, ngày, giờ và được lập theo vùng, ngành. Dựa vào mức lương tối thiểu đã được xác định người lao động có căn cứ để tính toán mức lương tối thiểu cho bản thân và có đơn khiếu nại phù hợp nếu người lao động không nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về mức lương tối thiểu này.

   Bộ luật Lao động năm 2012 có một quy định tiến bộ về thời gian làm việc.

  Theo đó, thời gian làm việc không quá 8 tiếng trong một ngày, 48 giờ một tuần và không quá 200 giờ trên một năm.

  Thời gian nghỉ tết âm lịch cũng được điều chỉnh tăng lên từ 4 ngày thành 5 ngày so với quy định của Bộ luật Lao động cũ.

  Trân Trọng/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hiệu Lực Của Bộ Luật Lao Động Năm 2012
 • Cuộc Thi Tìm Hiểu Trực Tuyến Về Bộ Luật Lao Động Năm 2022
 • Từ Điển Pháp Luật Việt Nam 0.3.0 Apk (Android 4.0.x
 • Số Ngày Nghỉ Được Hưởng Lương Theo Bộ Luật Lao Động 2022
 • Bộ Luật Lao Động 2022 Labor Code Chính Sách Mới Về Tiền Lương
 • Điều 43 Bộ Luật Lao Động 2012

  --- Bài mới hơn ---

 • Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Theo Điều 37 Của Bộ Luật Lao Động
 • Danh Sách 43 Điều Của Bllđ Sẽ Phải Thay Đổi Khi Việt Nam Gia Nhập Cptpp
 • Quy Định Mới Về Tiền Lương Trả Cho Nlđ Vào Ngày Nghỉ Hằng Năm, Lễ, Tết
 • Cơ Sở Dữ Liệu Quốc Gia Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
 • Cách Tính Trợ Cấp Thôi Việc Đối Với Người Lao Động
 • Điều 43 Bộ luật lao động 2012 quy định về nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật như sau:

  Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

  1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

  2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

  3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.

  Theo đó, nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật bao gồm:

  + Người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

  + Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước. Tiền lương làm căn cứ bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là tiền lương theo hợp đồng lao động tại thời điểm người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

  + Người lao động phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.

  Như vậy, người lao động cần lưu ý những nghĩa vụ mà mình phải thực hiện được quy định tại Điều 43 Bộ luật lao động 2012 trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

  Khi tôi mang thai được 4 tháng thì công ty tôi làm chấm dứt hợp đồng lao động với tôi . Tôi nên làm gì ? Và công ty sẽ bị làm sao ? Chịu trách nhiệm như thế nào?

  Luật sư NGUYỄN THANH HẢI tư vấn: Vấn đề bạn nêu luật sư trả lời như sau: không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

  Theo quy định tại khoản 4 Điều 123 Bộ luật Lao động 2012:

  Không được xử lý kỷ luật đối với lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

  Khoản 3 Điều 155:

  Người sử dụng lao động Ngoại trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết, hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.

  Như vậy, trong suốt thời gian mang thai, nghỉ thai sản và nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, lao động nữ luôn được bảo đảm có việc làm để có thu nhập.

  Người sử dụng lao động chỉ được xử lý kỷ luật lao động sau khi hết thời gian nêu trên. Trường hợp hết thời gian này mà thời hiệu xử lý kỷ luật đã hết (06 tháng) thì được kéo dài thêm 60 ngày (theo Điều 124 Bộ luật Lao động 2012).

  Nếu người sử dụng lao động vi phạm các quy định nêu trên, áp dụng sa thải, đuổi việc thì lao động nữ có thể khiếu nại, khởi kiện để đòi lại quyền lợi cho mình.

  Theo khoản 1 Điều 7 Nghị định 24/2018/NĐ-CP, trong vòng 180 ngày kể từ ngày biết được quyền lợi của mình bị xâm phạm, người lao động phản ảnh với Ban chấp hành công đoàn cơ sở và gửi đơn khiếu nại lần đầu tới người sử dụng lao động.

  Nếu việc giải quyết không thỏa đáng, bạn có thể gửi đơn Phòng Lao động quận huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

  Khoản 2 Điều 18 Nghị định 95/2013/NĐ-CP: Người sử dụng lao động có hành vi sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ vì lý do kết hôn, có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì sẽ bị phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng;

  Bạn cũng có thể khởi kiện ra Tòa án nhân dân cấp quận, huyện nơi doanh nghiệp có trụ sở. Hoặc bạn có thể tố cáo tới cơ quan công an theo Điều 162 Bộ luật Hình sự 2022 về tội buộc công chức, viên chức thôi việc hoặc sa thải người lao động trái pháp luật.

  Lúc này, người sử dụng lao động có thể bị phạt tiền từ 100 – 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 01 – 03 năm.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nội Quy Lao Động Hết Hiệu Lực Khi Nào?
 • Hợp Đồng Lao Động Có Hiệu Lực Khi Nào?
 • 2 Điều 130 Bộ Luật Lao Động Năm 2012
 • Chính Sách Lương Cơ Bản Mới
 • Bộ Luật Lao Động 2012 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
 • Điều 32 Bộ Luật Lao Động Năm 2012

  --- Bài mới hơn ---

 • Bộ Luật Lao Động 2022 Sửa Đổi
 • Lao Động Trẻ Em: Từ Luật Đến Thực Tiễn
 • Quy Định Pháp Luật Khi Sử Dụng Lao Động Trẻ Em Dưới 15 Tuổi
 • Luật Lao Động Trẻ Em Hoa Kỳ
 • Lao Động Trẻ Em, Không Hiểu Biết Có Thể Vi Phạm Pháp Luật
 • Điều 32. Những tranh chấp về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

  1. Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động mà hòa giải thành nhưng các bên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, hòa giải không thành hoặc không hòa giải trong thời hạn do pháp luật quy định, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:

  a) Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

  b) Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;

  c) Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;

  d) Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về việc làm, về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

  đ) Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

  2. Tranh chấp lao động tập thể về quyền giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết mà tập thể lao động hoặc người sử dụng lao động không đồng ý với quyết định đó hoặc quá thời hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không giải quyết.

  a) Tranh chấp về học nghề, tập nghề;

  b) Tranh chấp về cho thuê lại lao động;

  c) Tranh chấp về quyền công đoàn, kinh phí công đoàn;

  d) Tranh chấp về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

  4. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do đình công bất hợp pháp.

  5. Các tranh chấp khác về lao động, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tư Vấn Về Thời Giờ Làm Việc, Thời Giờ Nghỉ Ngơi Theo Luật Lao Động?
 • Thời Giờ Làm Việc Theo Quy Định Của Bộ Luật Lao Động 2012
 • Công Ty Chi Trả Trợ Cấp Thôi Việc Khi Không Đóng Bảo Hiểm Thất Nghiệp
 • Khoản Bồi Thường Khi Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Được Quy Định Như Thế Nào?
 • Người Sử Dụng Lao Động Khi Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng
 • Điều 48 Bộ Luật Lao Động Năm 2012

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Định Về Trợ Cấp Thôi Việc Theo Luật Lao Động
 • Quy Định Trợ Cấp Thôi Việc 2022
 • Quyền Lợi Của Người Lao Động Khi Chấm Dứt Hợp Đồng Không Xác Định Thời Hạn
 • Người Sử Dụng Lao Động Khi Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng
 • Khoản Bồi Thường Khi Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Được Quy Định Như Thế Nào?
 • Điều 48 Bộ luật lao động năm 2012 là điều khoản quy định về trợ cấp thôi việc của người lao động.

  “Điều 48. Trợ cấp thôi việc 1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương. 2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. 3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.”

  Căn cứ quy định trên, đối với những người lao động làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, nếu chấm dứt hợp đồng lao động vì các lý do tại Khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 Điều 36 thì người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc cho người lao động.

  Ngoài ra, Điều 48 Bộ luật lao động năm 2012 được hướng dẫn bởi Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 6 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP, nay được sửa đổi bởi Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP:

  Bạn vẫn còn thắc mắc, hay đang gặp rắc rối về lao động? Hơn 200 Luật sư chuyên về Lao động trên iLAW đang sẵn sàng hỗ trợ bạn. Hãy chọn ngay một Luật sư gần bạn và liên hệ với Luật sư đó

  TIN LIÊN QUAN:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyền Của Doanh Nghiệp Và Người Lao Động Trong Mùa Dịch
 • Trả Lương Ngừng Việc 2022 Như Thế Nào?
 • Người Lao Động Bị Ngừng Công Việc, Tiền Lương Được Hưởng Quy Định Thế Nào?
 • Tuổi Nghỉ Hưu: Bộ Luật Lao Động Đang Bị Diễn Giải Và Áp Dụng Sai
 • Lao Động Nữ Mang Thai Có Được Đi Trễ Hoặc Về Sớm 1 Giờ Không?
 • Mười Điểm Mới Của Luật Lao Động Năm 2012

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Nội Dung Cần Lưu Ý Của Bộ Luật Lao Động 2022
 • Ngày Nghỉ Lễ Trong Năm, Ngày Nghỉ Covid, Giờ Làm Việc Theo Luật Lao Động
 • Từ Năm 2022, Người Lao Động Được Nghỉ Phép Năm, Lễ Tết Ra Sao?
 • Tư Vấn Về Trường Hợp Xin Nghỉ Phép Hàng Năm Của Người Lao Động
 • Thời Giờ Làm Việc, Thời Giờ Nghỉ Ngơi Của Người Lao Động
 • Bộ Luật lao động 2012 có một số điểm mới nổi bật về hợp đồng lao động, chính sách tiền lương, bổ sung thêm một số quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi,….

   Mười điểm mới của Bộ Luật lao động năm 2012

  Bộ Luật lao động năm 2012, có hiệu lực từ ngày 01/05/2013. Nhưng đến nay nhiều doanh nghiệp vẫn chưa phân biệt được đầy đủ sự khác biệt giữa Bộ luật mới và cũ, dẫn đến tình trạng vẫn áp dụng quy định pháp luật cũ. Thậm chí không ít doanh nghiệp và nhà tuyển dụng không hề biết đến văn bản mới này.

  Thứ nhất, quy định về người sử dụng lao động, so với Bộ Luật lao đông năm 2002, Bộ Luật lao động năm 2012 đã bổ sung thêm các đối tượng thuộc chủ thể của người sử dụng lao động gồm có hộ gia đình, hợp tác xã có thuê mướn sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Do đó, từ nay người sử dụng lao động theo như Bộ Luật lao động hiện hành quy định gồm các chủ thể sau: doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã có thuê mướn sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

  Thứ hai, Bộ Luật lao động năm 2012 đã mở rộng chức năng của Tổ chức dịch vụ việc làm cho phù hợp hơn với tình hình kinh tế – xã hội hiện nay. Tại khoản 1 Điều 14 có quy định về Tổ chức dịch vụ việc làm như sau: “ Tổ chức dịch vụ việc làm có chức năng tư vấn, giới thiệu việc làm và dạy nghề cho người lao động; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; thu thập, cung cấp thông tin về thị trường lao động và thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.” Như vậy, theo quy định của Bộ luật lao động hiện hành, Tổ chức dịch vụ việc làm có thêm chức năng dạy nghề cho người lao động, giới thiệu; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

  Thứ ba, về hợp đồng lao động. Bộ Luật lao động mới quy định khác  hơn về trường hợp tự động gia hạn hợp đồng đối với hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một cộng việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Theo đó, đối với hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đã hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc, hai bên phải ký kết hợp đồng mới. Nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng cũ sẽ trở thành hợp đồng xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

  Thứ tư, bổ sung thêm các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động sau: người lao động đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu; người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải; người sử dụng lao động là cá nhân, bị tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết; người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động,…

  Thứ năm, nâng mức lương của người lao động trong thời gian thử việc ít nhất bằng 85% mức lương của công việc đó, tăng 15 % so với Bộ Luật lao động cũ (70%)

  Thứ sáu, bổ sung thêm nhiều quy định mới về Phụ lục hợp đồng lao động (Điều 24), quy định hình thức làm việc không trọn thời gian (Điều 34) quy định cụ thể mức tiền mà người sử dụng lao động phải bồi thường cho người lao động trong trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật; bổ sung nhóm quy định mới về hợp đồng lao động vô hiệu.

  Thứ bảy, bổ sung thêm quy định về Đối thoại tại nơi làm việc (khoản 1, Điều 63), xác định rõ mục đích, hình thức đối thoại và việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Quy định về Thương lượng tập thể, xác định mục đích, nguyên tắc, quyền yêu cầu thương lượng tập thể, đại diện thương lượng, nội dung, quy trình và trách nhiệm của các bên trong thương lượng tập thể. Bổ sung một số quy định về Thỏa ước lao động tập thể.

  Thứ tám, về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi ngoài những quy định về giờ làm việc và nghỉ ngơi cho người lao động  như: Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc chính thức trong 01 ngày, trong trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm. Chương VII, Bộ luật còn quy định NLĐ được nghỉ 10 ngày/năm hưởng nguyên lương, trong đó tết âm lịch được nghỉ 5 ngày, tăng một ngày so với luật đang hiện hành (nghỉ 9 ngày/năm hưởng lương nguyên, trong đó tết âm lịch được nghỉ 4 ngày).

  Ngoài ra, trong chương này bổ sung thêm quy định để NLĐ được nghỉ trong một số trường hợp cụ thể như bố, mẹ hoặc anh, chị em ruột chết: “Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại hoặc anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn”(khoản 2 Điều 116). Riêng đối với lao động là người nước ngoài được nghỉ thêm một ngày tết cổ truyền và ngày quốc khánh của nước họ.

  Thứ chín, những quy định đối với lao động nữ cũng có những thay đổi đáng kể. Theo Chương X: Những quy định riêng đối với lao động nữ: Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con 6 tháng, thay vì 4 tháng như hiện nay. Trường hợp LĐ nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng. Trong đó, nếu đến ngày 1/5/2013 mà lao động nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản sẽ được hưởng chế độ theo BLLĐ mới.

  Thứ mười, về giải quyết tranh chấp lao động Tranh chấp lao động tập thể bao gồm tranh chấp về quyền và tranh chấp về lợi ích; mở rộng cơ chế giải quyết tranh chấp lao động và đình công; bỏ quy định về Hội đồng hoà giải cơ sở. Đối với tranh chấp tập thể về lợi ích sẽ do Hội đồng trọng tài giải quyết, bổ sung thẩm quyền hoãn và ngừng đình công cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Bổ sung quyền đóng cửa tạm thời doanh nghiệp của người sử dụng lao động trong thời gian đình công (Điều 216, 217). Hiện nay, do một số điều khoản trong Bộ luật Lao động 2012 chưa được quy định chi tiết, mà còn cần đến sự sự hướng dẫn chi tiết từ các quy định của Chính phủ, do đó để đảm bảo quyền lợi của mình thì các doanh nghiệp nên lưu ý vấn đề này. 

  Để cụ thể hóa đồng thời cũng giúp cho các doanh nghiệp có cái nhìn chi tiết hơn trong việc đảm bảo quyền lợi của mình khi xảy ra tranh chấp. Chính phủ có ban hành Nghị định 46/2013/NĐ – CP hướng dẫn Bộ Luật lao động về tranh chấp lao động.

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • 10 Điểm Mới Về Hợp Đồng Lao Động Trong Bộ Luật Lao Động 2022 Có Hiệu Lực Từ 01
 • Hội Nghị Tuyên Truyền, Phổ Biến Pháp Luật Lao Động
 • Gt Luật Lao Động Việt Nam
 • Thời Giờ Làm Việc, Thời Giờ Nghỉ Ngơi – Thư Viện Quản Trị Nhân Sự
 • 2021, 13 Nghị Định Hướng Dẫn Bộ Luật Lao Động 2012 Sẽ Hết Hiệu Lực
 • So Sánh Bộ Luật Lao Động 2022 Với Bộ Luật Lao Động 2012

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Bộ Luật Lao Động Song Ngữ Anh Việt Năm 2022
 • Sách Bộ Luật Lao Động 2022 (Song Ngữ Việt Anh)
 • Bộ Luật Lao Động Song Ngữ Anh Việt Năm 2014
 • Luật Lao Động 2022 Song Ngữ Việt Anh
 • Labour Contract (Hợp Đồng Lao Động Bằng Tiếng Anh)
 • Ngày 20/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 đã thông qua Bộ luật Lao động năm 2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Để bạn đọc hiểu rõ hơn các quy định của Bộ luật Lao động năm 2022, chúng tôi giới thiệu bài viết so sánh Bộ luật Lao động 2022 với Bộ luật Lao động năm 2012 phần 2.

  Xem so sánh Bộ luật Lao động 2022 với Bộ luật Lao động năm 2012 phần 1.

  Xem so sánh Bộ luật Lao động 2022 với Bộ luật Lao động năm 2012 phần 3

  Xem so sánh Bộ luật Lao động 2022 với Bộ luật Lao động năm 2012 phần 4

  1. Chương 3. Hợp đồng lao đồng

  1.1. Hình thức hợp đồng lao động:

  + Bộ luât Lao động 2022 kế thừa quy định của BLLĐ 2012, cụ thể:

  Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản.

  Ngoài ra, BLLĐ 2022 còn bổ sung: Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đ ồ ng lao động bằng văn bản.

  + Đối với hợp đồng bằng lời nói, BLLĐ 2012 quy định trường hợp làm việc dưới 3 tháng thì thì các bên được giao kết bằng lời nói, BLLĐ 2022 đã giảm thời gian từ 3 tháng xuống 1 tháng, tức là chỉ dưới 1 tháng mới được giao kết bằng lời nói, trừ trường hợp giao kết hợp đồng với người chưa đủ 15 tuổi, người giúp việc gia đình, đối với công việc theo mùa vụ.

  1.2. Hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động

  BLLĐ 2022 kế thừa quy định của BLLĐ 2012, cụ thể người sử dụng lao động không được:

  + Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

  + Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.

  (Tải Slide bài giảng tuyên truyền Bộ luật Lao động năm 2022 )

  Ngoài ra, BLLĐ 2022 bổ sung quy định người sử dụng lao động không được Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để ả nợ cho người sử dụng lao động.

  1.3. Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động

  BLLĐ 2012 chỉ quy định “người sử dụng lao động” là người có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao đông với người lao động.

  BLLĐ 2022 đã quy định cụ thể người sử dụng lao động được ký hợp đồng gồm:

  + Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

  + Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

  + Người đại diện của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

  + Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

  1.4. Loại hợp đồng lao động

  + BLLĐ 2012 quy định 03 loại hợp đồng lao động gồm: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, xác định thời hạn, hợp đồng mùa vụ.

  BLLĐ 2022 bỏ quy định về hợp đồng mùa vụ, chỉ còn 02 loại hợp đồng là xác định thời hạn và không xác định thời hạn.

  + Đối với hợp đồng xác định thời hạn: BLLĐ 2012 quy định thời gian thực hiện từ đủ 12 đến 36 tháng, BLLĐ 2022 chỉ quy định thời hạn tối đa không quá 36 tháng còn thười hạn tối thiểu do các bên thỏa thuận.

  (Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2022)

  Đối với hợp đồng xác định thời hạn mà sau khi kết thúc hợp đồng 30 ngày thì hợp đồng trở thành hợp đồng xác định thời hạn 24 tháng (BLLĐ 2012) và thành hợp đồng không xác định thời hạn theo BLLĐ 2022.

  + Cả 2 BLLĐ 2012 và BLLĐ 2022 đều quy định chế độ thử việc.

  BLLĐ 2012 quy định người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc. Còn BLLĐ 2022 Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.

  BLLĐ 2022 bên cạnh việc kế thừa quy định thời gian thử việc trong BLLĐ 2012 ( 60 ngày đối với cao đẳng, 30 ngày đối với trung cấp, 6 ngày đối với công việc khác) còn bổ sung thêm trường hợp thời gian thử việc Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

  (Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động)

  1.7. Các trường hợp được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

  BLLĐ 2012 quy định 5 nhóm trường hợp được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, còn BLLĐ 2022 quy định 8 nhóm trường hợp được tạm hoãn, cụ thể đã bổ sung một số trường hợp sau:

  + Người lao động thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ;

  + Người lao động được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty tr ách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

  + Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, tr ách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

  + Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, tr ách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác.

  So sánh Bộ luật Lao động 2022 với Bộ luật Lao động 2012 phần 3 sẽ được chúng tôi cập nhật vào ngày 17/12/2019. Mời bạn đọc quan tâm đón đọc.

  TẢI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2022 TẠI ĐÂY

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Luật Lao Động 2022, Bộ Luật Số 45/2019/qh14 2022
 • Mẫu Hợp Đồng Lao Động Bản Cập Nhật Năm 2022
 • Quy Định Tuổi Nghỉ Hưu Theo Bộ Luật Lao Động Hiện Hành
 • Bộ Luật Lao Động 2022 Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Hoa
 • Những Điểm Mới Của Bộ Luật Lao Động 2022 Có Hiệu Lực Từ Năm 2022
 • Bộ Luật Lao Động 2012 Sửa Đổi Bổ Sung

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật Nhập Cảnh, Xuất Cảnh, Quá Cảnh, Cư Trú Của Người Nước Ngoài Sửa Đổi 2022 2022
 • #1 Tổng Quan Những Điểm Mới Của Bộ Luật Lao Động Năm 2022
 • Các Điểm Mới Của Bộ Luật Lao Động Năm 2022
 • Cuộc Thi Trực Tuyến Tìm Hiểu Bộ Luật Lao Động Năm 2022
 • Sách Bộ Luật Lao Động 2022 (Tam Ngữ Việt
 • Bộ luật Lao động 2012 sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 1/5/2013. Lao động nữ sẽ được nghỉ sinh 6 tháng kề từ ngày 02/01/2013 thay vì 4 tháng như hiện nay. Thời gian nghỉ Tết của công chức là 5 ngày .

  Bộ luật Lao động sửa đổi được nhiều người quan tâm với những quy định tiến bộ về tuổi nghỉ hưu, mức lương tối thiểu, chế độ nghỉ thai sản, tiền làm thêm giờ và số giờ làm thêm của người lao động…

  Theo đó, làm thêm giờ của người lao động không quá 50% số giờ làm việc chính thức trong 1 ngày, trong trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày; không quá 30 giờ trong 1 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 1 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 1 năm.

  Về một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm là thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ, Luật quy định lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng.

  Lao động nữ nghỉ sinh con trước ngày Bộ luật này có hiệu lực, mà đến ngày 1/5/2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 thì thời gian nghỉ thai sản được thực hiện theo quy định của Bộ luật này.

  Về quy định tuổi nghỉ hưu, vẫn giữ nguyên độ tuổi là 55 với nữ và 60 tuổi với nam như quy định hiện hành. Theo đó, người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

  Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 năm so với quy định tại khoản 1 Điều này.

  Bộ Luật lao động 2012 có hiệu lực từ ngày 1/5/2013.

  Download – Bộ luật lao động 2012 :

  Cập nhật bởi ntdieu ngày 14/06/2014 06:29:19 CH bỏ ưu tiên

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lấy Ý Kiến Về Dự Án Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Công Đoàn
 • Luật Lao Động Và Chế Độ Đóng Bảo Hiểm Xã Hội Quy Định Thế Nào?
 • Quy Định Mới Về Tiền Lương Tính Đóng Bảo Hiểm Xã Hội (Bhxh) ?
 • Bộ Luật Lao Động 2022 Labor Code Việt
 • Mẫu Hợp Đồng Lao Động Bằng Tiếng Anh, Song Ngữ (Labour Contract) 2022
 • Hiệu Lực Của Bộ Luật Lao Động Năm 2012

  --- Bài mới hơn ---

 • Bộ Luật Lao Động Năm 2012
 • Quy Định Mới Năm 2022 Về Ngày Nghỉ Phép Năm, Chế Độ Nghỉ Hàng Năm ?
 • Ngày Nghỉ Lễ Trong Năm, Ngày Nghỉ Và Giờ Làm Việc Theo Luật Lao Động
 • Quy Định Về Ngày Nghỉ Hằng Tuần Của Pháp Luật Lao Động
 • Toàn Bộ Ngày Nghỉ Năm 2022 Của Lao Động Nước Ngoài Tại Việt Nam
 • Điều 240 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định như sau:

  – Bộ luật Lao động được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 18/6/2012. Để có đủ thời chuẩn bị cho việc triển khai thi hành Bộ luật, trong đó có cả công tác ban hành các văn bản chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Bộ luật, Quốc hội quy định Bộ luật Lao động có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2013. Kể từ ngày 01/5/2013, Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 35/2002/QH10, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 74/2006/QH11 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 84/2007/QH11 hết hiệu lực thi hành.

  – Cùng với việc quy định thời điểm Bộ luật Lao động có hiệu lực thi hành và tuyên bố các bộ luật, luật hết hiệu lực thi hành, tại Khoản 2 Điều 240 còn quy định về hiệu lực của các hợp đồng lao động, thỏa ước tập thể, các thỏa thuận hợp pháp khác giữa người lao động và người sử dụng lao động đã giao kết trước ngày Bộ luật Lao động có hiệu lực thi hành và quy định về quyền lợi của lao động nữ nghỉ sinh con trước ngày Bộ luật Lao động có hiệu lực thi hành. Cụ thể:

  + Các hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, những thoả thuận hợp pháp khác đã giao kết và những thoả thuận có lợi hơn cho người lao động so với quy định của Bộ luật Lao động được tiếp tục thực hiện; những thoả thuận không phù hợp với quy định của Bộ luật phải được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

  + Lao động nữ nghỉ sinh con trước ngày Bộ luật Lao động có hiệu lực, mà đến ngày 01/5/2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 thì thời gian hưởng chế độ khi sinh con được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

  Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội, thông thường thời gian người lao động nữ được nghỉ hưởng chế độ thai sản khi sinh cọn là 4 tháng, một số trường hợp đặc biệt được nghỉ 5 tháng hoặc 6 tháng. T uy nhiên, theo quy định tại Khoản 1 Điều 157 Bộ luật Lao động thì thời gian người lao động nữ được nghỉ hưởng trợ cấp khi sinh con là 6 tháng. Thực hiện nguyên tắc có lợi cho người lao động, Nhà nước quy định lao động nữ đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội khi sinh con dù sinh trước ngày Bộ luật Lao động có hiệu lực mà chưa hết thời gian nghỉ (theo Luật Bảo hiểm xã hội) vào thời điểm ngày 01/5/2013 hay sinh con sau ngày 01/5/2013 đều được áp dụng quy định về thời gian nghỉ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động (6 tháng).

  – Quan hệ lao động của cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân, tổ chức xã hội khác và xã viên hợp tác xã không phải là quan hệ lao động do Bộ luật Lao động điều chỉnh (Bộ luật Lao động điều chỉnh quan hệ lao động theo hợp đồng lao động). Vì vậy, chế độ lao động đối với những đối tượng này do các văn bản pháp luật khác quy định. Tuy nhiên, tuỳ từng đối tượng cụ thể mà được áp dụng một số quy định trong Bộ luật này. Ví dụ: các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động; quy định về bảo hiểm xã hội…

  Riêng chính sách lương cụ thể để áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân sẽ do Chính phủ quy định.

  Trong trường hợp cần tư vấn thêm, bạn có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.

  Tác giả

  Nguyễn Văn Phi

  CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

  1900 6557 – “Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cuộc Thi Tìm Hiểu Trực Tuyến Về Bộ Luật Lao Động Năm 2022
 • Từ Điển Pháp Luật Việt Nam 0.3.0 Apk (Android 4.0.x
 • Số Ngày Nghỉ Được Hưởng Lương Theo Bộ Luật Lao Động 2022
 • Bộ Luật Lao Động 2022 Labor Code Chính Sách Mới Về Tiền Lương
 • Chính Sách Lao Động, Tiền Lương Nlđ Cần Biết Từ Tháng 1
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100