Luat Su Di Tru O New York / Top 10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 10/2023 # Top Trend | Bac.edu.vn

Luat Su Di Tru Bao Lanh Cha Me Vo Chong

24hr Hotline   Viber OK

1-858-869-3584

DI TRÚ: Bảo lãnh Vợ Chồng, Fiancé, Cha Me, Con Cái, …

  Pháp luật kinh doanh

  Pháp luật tố tụng dân sự

  Luật Ly Dị

  Luật Phá sản

  Hợp đồng kinh tế 

  đòi nợ

  Hướng dẫn tất cả giấy tờ về thương mại

Tai nạn xe cộ

Dịch vụ pháp luật & CPA kế toán San Diego

chuyên về bảo lãnh diện hôn thê/hôn phu đồng tính.

Van phong luat su di-tru bao lanh Vietnam sang My-Hoa Ky (USA),gia re va nhanh chong tai San Diego, Cali, Houston, Dallas, Oceanside, East San Diego, Chula Vista, Linda Vista,, El Cajon, Escondido, Irvine, Orange County, Los Angeles .  Bao lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong luat su di-tru bao lanh Vietnam sang My-Hoa Ky (USA),gia re va nhanh chong tai San Diego, Cali, Houston, Dallas, Oceanside, East San Diego, Chula Vista, Linda Vista,, El Cajon, Escondido, Irvine, Orange County, Los Angeles .  Bao lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong luat su di-tru bao lanh Vietnam sang My-Hoa Ky (USA),gia re va nhanh chong tai San Diego, Cali, Houston, Dallas, Oceanside, East San Diego, Chula Vista, Linda Vista,, El Cajon, Escondido, Irvine, Orange County, Los Angeles .  Bao lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong luat su di-tru bao lanh Vietnam sang My-Hoa Ky (USA),gia re va nhanh chong tai San Diego, Cali, Houston, Dallas, Oceanside, East San Diego, Chula Vista, Linda Vista,, El Cajon, Escondido, Irvine, Orange County, Los Angeles .  Bao lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong luat su di-tru bao lanh Vietnam sang My-Hoa Ky (USA),gia re va nhanh chong tai San Diego, Cali, Houston, Dallas, Oceanside, East San Diego, Chula Vista, Linda Vista,, El Cajon, Escondido, Irvine, Orange County, Los Angeles .  Bao lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong luat su di-tru bao lanh Vietnam sang My-Hoa Ky (USA),gia re va nhanh chong tai San Diego, Cali, Houston, Dallas, Oceanside, East San Diego, Chula Vista, Linda Vista,, El Cajon, Escondido, Irvine, Orange County, Los Angeles .  Bao lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong luat su di-tru bao lanh Vietnam sang My-Hoa Ky (USA),gia re va nhanh chong tai San Diego, Cali, Houston, Dallas, Oceanside, East San Diego, Chula Vista, Linda Vista,, El Cajon, Escondido, Irvine, Orange County, Los Angeles .  Bao lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong luat su di-tru bao lanh Vietnam sang My-Hoa Ky (USA),gia re va nhanh chong tai San Diego, Cali, Houston, Dallas, Oceanside, East San Diego, Chula Vista, Linda Vista,, El Cajon, Escondido, Irvine, Orange County, Los Angeles .  Bao lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong luat su di-tru bao lanh Vietnam sang My-Hoa Ky (USA),gia re va nhanh chong tai San Diego, Cali, Houston, Dallas, Oceanside, East San Diego, Chula Vista, Linda Vista,, El Cajon, Escondido, Irvine, Orange County, Los Angeles .  Bao lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong luat su di-tru bao lanh Vietnam sang My-Hoa Ky (USA),gia re va nhanh chong tai San Diego, Cali, Houston, Dallas, Oceanside, East San Diego, Chula Vista, Linda Vista,, El Cajon, Escondido, Irvine, Orange County, Los Angeles .  Bao lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong luat su di-tru bao lanh Vietnam sang My-Hoa Ky (USA),gia re va nhanh chong tai San Diego, Cali, Houston, Dallas, Oceanside, East San Diego, Chula Vista, Linda Vista,, El Cajon, Escondido, Irvine, Orange County, Los Angeles .  Bao lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong dich vu luat su di tru , bao lanh Vietnam sang My -Hoa Ky (USA), San Diego, Quan Cam, Fountain Valley, Los Angeles, Houston, San Jose, San Francisco, Irvine, Oceanside. Bao Lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong dich vu luat su di tru , bao lanh Vietnam sang My -Hoa Ky (USA), San Diego, Quan Cam, Fountain Valley, Los Angeles, Houston, San Jose, San Francisco, Irvine, Oceanside. Bao Lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong dich vu luat su di tru , bao lanh Vietnam sang My -Hoa Ky (USA), San Diego, Quan Cam, Fountain Valley, Los Angeles, Houston, San Jose, San Francisco, Irvine, Oceanside. Bao Lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong dich vu luat su di tru , bao lanh Vietnam sang My -Hoa Ky (USA), San Diego, Quan Cam, Fountain Valley, Los Angeles, Houston, San Jose, San Francisco, Irvine, Oceanside. Bao Lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong dich vu luat su di tru , bao lanh Vietnam sang My -Hoa Ky (USA), San Diego, Quan Cam, Fountain Valley, Los Angeles, Houston, San Jose, San Francisco, Irvine, Oceanside. Bao Lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong dich vu luat su di tru , bao lanh Vietnam sang My -Hoa Ky (USA), San Diego, Quan Cam, Fountain Valley, Los Angeles, Houston, San Jose, San Francisco, Irvine, Oceanside. Bao Lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong dich vu luat su di tru , bao lanh Vietnam sang My -Hoa Ky (USA), San Diego, Quan Cam, Fountain Valley, Los Angeles, Houston, San Jose, San Francisco, Irvine, Oceanside. Bao Lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong dich vu luat su di tru , bao lanh Vietnam sang My -Hoa Ky (USA), San Diego, Quan Cam, Fountain Valley, Los Angeles, Houston, San Jose, San Francisco, Irvine, Oceanside. Bao Lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong dich vu luat su di tru , bao lanh Vietnam sang My -Hoa Ky (USA), San Diego, Quan Cam, Fountain Valley, Los Angeles, Houston, San Jose, San Francisco, Irvine, Oceanside. Bao Lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong dich vu luat su di tru , bao lanh Vietnam sang My -Hoa Ky (USA), San Diego, Quan Cam, Fountain Valley, Los Angeles, Houston, San Jose, San Francisco, Irvine, Oceanside. Bao Lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong dich vu luat su di tru , bao lanh Vietnam sang My -Hoa Ky (USA), San Diego, Quan Cam, Fountain Valley, Los Angeles, Houston, San Jose, San Francisco, Irvine, Oceanside. Bao Lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong dich vu luat su di tru , bao lanh Vietnam sang My -Hoa Ky (USA), San Diego, Quan Cam, Fountain Valley, Los Angeles, Houston, San Jose, San Francisco, Irvine, Oceanside. Bao Lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong dich vu luat su di tru , bao lanh Vietnam sang My -Hoa Ky (USA), San Diego, Quan Cam, Fountain Valley, Los Angeles, Houston, San Jose, San Francisco, Irvine, Oceanside. Bao Lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong dich vu luat su di tru , bao lanh Vietnam sang My -Hoa Ky (USA), San Diego, Quan Cam, Fountain Valley, Los Angeles, Houston, San Jose, San Francisco, Irvine, Oceanside. Bao Lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong dich vu luat su di tru , bao lanh Vietnam sang My -Hoa Ky (USA), San Diego, Quan Cam, Fountain Valley, Los Angeles, Houston, San Jose, San Francisco, Irvine, Oceanside. Bao Lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong dich vu luat su di tru , bao lanh Vietnam sang My -Hoa Ky (USA), San Diego, Quan Cam, Fountain Valley, Los Angeles, Houston, San Jose, San Francisco, Irvine, Oceanside. Bao Lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong dich vu luat su di tru , bao lanh Vietnam sang My -Hoa Ky (USA), San Diego, Quan Cam, Fountain Valley, Los Angeles, Houston, San Jose, San Francisco, Irvine, Oceanside. Bao Lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong dich vu luat su di tru , bao lanh Vietnam sang My -Hoa Ky (USA), San Diego, Quan Cam, Fountain Valley, Los Angeles, Houston, San Jose, San Francisco, Irvine, Oceanside. Bao Lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong dich vu luat su di tru , bao lanh Vietnam sang My -Hoa Ky (USA), San Diego, Quan Cam, Fountain Valley, Los Angeles, Houston, San Jose, San Francisco, Irvine, Oceanside. Bao Lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong dich vu luat su di tru , bao lanh Vietnam sang My -Hoa Ky (USA), San Diego, Quan Cam, Fountain Valley, Los Angeles, Houston, San Jose, San Francisco, Irvine, Oceanside. Bao Lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong dich vu luat su di tru , bao lanh Vietnam sang My -Hoa Ky (USA), San Diego, Quan Cam, Fountain Valley, Los Angeles, Houston, San Jose, San Francisco, Irvine, Oceanside. Bao Lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong dich vu luat su di tru , bao lanh Vietnam sang My -Hoa Ky (USA), San Diego, Quan Cam, Fountain Valley, Los Angeles, Houston, San Jose, San Francisco, Irvine, Oceanside. Bao Lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong dich vu luat su di tru , bao lanh Vietnam sang My -Hoa Ky (USA), San Diego, Quan Cam, Fountain Valley, Los Angeles, Houston, San Jose, San Francisco, Irvine, Oceanside. Bao Lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong dich vu luat su di tru , bao lanh Vietnam sang My -Hoa Ky (USA), San Diego, Quan Cam, Fountain Valley, Los Angeles, Houston, San Jose, San Francisco, Irvine, Oceanside. Bao Lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong dich vu luat su di tru , bao lanh Vietnam sang My -Hoa Ky (USA), San Diego, Quan Cam, Fountain Valley, Los Angeles, Houston, San Jose, San Francisco, Irvine, Oceanside. Bao Lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong dich vu luat su di tru , bao lanh Vietnam sang My -Hoa Ky (USA), San Diego, Quan Cam, Fountain Valley, Los Angeles, Houston, San Jose, San Francisco, Irvine, Oceanside. Bao Lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong dich vu luat su di tru , bao lanh Vietnam sang My -Hoa Ky (USA), San Diego, Quan Cam, Fountain Valley, Los Angeles, Houston, San Jose, San Francisco, Irvine, Oceanside. Bao Lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong dich vu luat su di tru , bao lanh Vietnam sang My -Hoa Ky (USA), San Diego, Quan Cam, Fountain Valley, Los Angeles, Houston, San Jose, San Francisco, Irvine, Oceanside. Bao Lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong dich vu luat su di tru , bao lanh Vietnam sang My -Hoa Ky (USA), San Diego, Quan Cam, Fountain Valley, Los Angeles, Houston, San Jose, San Francisco, Irvine, Oceanside. Bao Lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong dich vu luat su di tru , bao lanh Vietnam sang My -Hoa Ky (USA), San Diego, Quan Cam, Fountain Valley, Los Angeles, Houston, San Jose, San Francisco, Irvine, Oceanside. Bao Lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

Van phong dich vu luat su di tru , bao lanh Vietnam sang My -Hoa Ky (USA), San Diego, Quan Cam, Fountain Valley, Los Angeles, Houston, San Jose, San Francisco, Irvine, Oceanside. Bao Lanh di tru Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming

  Di trú & bảo lãnh vo chong/cha me/gia dinh tu Việt Nam sang Mỹ (USA) – San Diego, Nam California,Indiana, Houston, Texas,  Carolina, Kentucky, Tennessee, Louisiana, Florida, Oregon, Las Vegas, Nevada, Utah, New York, Chicago, Orange County, Quan cam, Fountain Valley, Los Angeles, Riverside, Irvine, Oceanside, Idaho, Arizona, New Mexico, Colorado, Wyoming, Montana, Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Ohio, Illinois, Arkansas,Louisiana,  Michigan, Pennsylvania, 

Alabama, Missouri, Georgia, Atlanta, Carolina, Boston, Virginia, Delaware, New Jersey, Rhode Island, Massachusetts, Delaware, Maryland, Main, Escondido, Alaska, Hawaii, Garden Grove, Sacramento, San Jose, Dallas, Washington D.c., 

  Di trú & bảo lãnh vo chong/cha me/gia dinh tu Việt Nam sang Mỹ (USA) – San Diego, Nam California,Indiana, Houston, Texas,  Carolina, Kentucky, Tennessee, Louisiana, Florida, Oregon, Las Vegas, Nevada, Utah, New York, Chicago, Orange County, Quan cam, Fountain Valley, Los Angeles, Riverside, Irvine, Oceanside, Idaho, Arizona, New Mexico, Colorado, Wyoming, Montana, Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Ohio, Illinois, Arkansas,Louisiana,  Michigan, Pennsylvania, 

Alabama, Missouri, Georgia, Atlanta, Carolina, Boston, Virginia, Delaware, New Jersey, Rhode Island, Massachusetts, Delaware, Maryland, Main, Escondido, Alaska, Hawaii, Garden Grove, Sacramento, San Jose, Dallas, Washington D.c., 

  Di trú & bảo lãnh vo chong/cha me/gia dinh tu Việt Nam sang Mỹ (USA) – San Diego, Nam California,Indiana, Houston, Texas,  Carolina, Kentucky, Tennessee, Louisiana, Florida, Oregon, Las Vegas, Nevada, Utah, New York, Chicago, Orange County, Quan cam, Fountain Valley, Los Angeles, Riverside, Irvine, Oceanside, Idaho, Arizona, New Mexico, Colorado, Wyoming, Montana, Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Ohio, Illinois, Arkansas,Louisiana,  Michigan, Pennsylvania, 

Alabama, Missouri, Georgia, Atlanta, Carolina, Boston, Virginia, Delaware, New Jersey, Rhode Island, Massachusetts, Delaware, Maryland, Main, Escondido, Alaska, Hawaii, Garden Grove, Sacramento, San Jose, Dallas, Washington D.c., 

  Di trú & bảo lãnh vo chong/cha me/gia dinh tu Việt Nam sang Mỹ (USA) – San Diego, Nam California,Indiana, Houston, Texas,  Carolina, Kentucky, Tennessee, Louisiana, Florida, Oregon, Las Vegas, Nevada, Utah, New York, Chicago, Orange County, Quan cam, Fountain Valley, Los Angeles, Riverside, Irvine, Oceanside, Idaho, Arizona, New Mexico, Colorado, Wyoming, Montana, Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Ohio, Illinois, Arkansas,Louisiana,  Michigan, Pennsylvania, 

Alabama, Missouri, Georgia, Atlanta, Carolina, Boston, Virginia, Delaware, New Jersey, Rhode Island, Massachusetts, Delaware, Maryland, Main, Escondido, Alaska, Hawaii, Garden Grove, Sacramento, San Jose, Dallas, Washington D.c., 

  Di trú & bảo lãnh vo chong/cha me/gia dinh tu Việt Nam sang Mỹ (USA) – San Diego, Nam California,Indiana, Houston, Texas,  Carolina, Kentucky, Tennessee, Louisiana, Florida, Oregon, Las Vegas, Nevada, Utah, New York, Chicago, Orange County, Quan cam, Fountain Valley, Los Angeles, Riverside, Irvine, Oceanside, Idaho, Arizona, New Mexico, Colorado, Wyoming, Montana, Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Ohio, Illinois, Arkansas,Louisiana,  Michigan, Pennsylvania, 

Alabama, Missouri, Georgia, Atlanta, Carolina, Boston, Virginia, Delaware, New Jersey, Rhode Island, Massachusetts, Delaware, Maryland, Main, Escondido, Alaska, Hawaii, Garden Grove, Sacramento, San Jose, Dallas, Washington D.c., 

  Di trú & bảo lãnh vo chong/cha me/gia dinh tu Việt Nam sang Mỹ (USA) – San Diego, Nam California,Indiana, Houston, Texas,  Carolina, Kentucky, Tennessee, Louisiana, Florida, Oregon, Las Vegas, Nevada, Utah, New York, Chicago, Orange County, Quan cam, Fountain Valley, Los Angeles, Riverside, Irvine, Oceanside, Idaho, Arizona, New Mexico, Colorado, Wyoming, Montana, Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Ohio, Illinois, Arkansas,Louisiana,  Michigan, Pennsylvania, 

Alabama, Missouri, Georgia, Atlanta, Carolina, Boston, Virginia, Delaware, New Jersey, Rhode Island, Massachusetts, Delaware, Maryland, Main, Escondido, Alaska, Hawaii, Garden Grove, Sacramento, San Jose, Dallas, Washington D.c., 

  Di trú & bảo lãnh vo chong/cha me/gia dinh tu Việt Nam sang Mỹ (USA) – San Diego, Nam California,Indiana, Houston, Texas,  Carolina, Kentucky, Tennessee, Louisiana, Florida, Oregon, Las Vegas, Nevada, Utah, New York, Chicago, Orange County, Quan cam, Fountain Valley, Los Angeles, Riverside, Irvine, Oceanside, Idaho, Arizona, New Mexico, Colorado, Wyoming, Montana, Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Ohio, Illinois, Arkansas,Louisiana,  Michigan, Pennsylvania, 

Alabama, Missouri, Georgia, Atlanta, Carolina, Boston, Virginia, Delaware, New Jersey, Rhode Island, Massachusetts, Delaware, Maryland, Main, Escondido, Alaska, Hawaii, Garden Grove, Sacramento, San Jose, Dallas, Washington D.c., 

  Di trú & bảo lãnh vo chong/cha me/gia dinh tu Việt Nam sang Mỹ (USA) – San Diego, Nam California,Indiana, Houston, Texas,  Carolina, Kentucky, Tennessee, Louisiana, Florida, Oregon, Las Vegas, Nevada, Utah, New York, Chicago, Orange County, Quan cam, Fountain Valley, Los Angeles, Riverside, Irvine, Oceanside, Idaho, Arizona, New Mexico, Colorado, Wyoming, Montana, Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Ohio, Illinois, Arkansas,Louisiana,  Michigan, Pennsylvania, 

Alabama, Missouri, Georgia, Atlanta, Carolina, Boston, Virginia, Delaware, New Jersey, Rhode Island, Massachusetts, Delaware, Maryland, Main, Escondido, Alaska, Hawaii, Garden Grove, Sacramento, San Jose, Dallas, Washington D.c., 

  Di trú & bảo lãnh vo chong/cha me/gia dinh tu Việt Nam sang Mỹ (USA) – San Diego, Nam California,Indiana, Houston, Texas,  Carolina, Kentucky, Tennessee, Louisiana, Florida, Oregon, Las Vegas, Nevada, Utah, New York, Chicago, Orange County, Quan cam, Fountain Valley, Los Angeles, Riverside, Irvine, Oceanside, Idaho, Arizona, New Mexico, Colorado, Wyoming, Montana, Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Ohio, Illinois, Arkansas,Louisiana,  Michigan, Pennsylvania, 

Alabama, Missouri, Georgia, Atlanta, Carolina, Boston, Virginia, Delaware, New Jersey, Rhode Island, Massachusetts, Delaware, Maryland, Main, Escondido, Alaska, Hawaii, Garden Grove, Sacramento, San Jose, Dallas, Washington D.c., 

  Di trú & bảo lãnh vo chong/cha me/gia dinh tu Việt Nam sang Mỹ (USA) – San Diego, Nam California,Indiana, Houston, Texas,  Carolina, Kentucky, Tennessee, Louisiana, Florida, Oregon, Las Vegas, Nevada, Utah, New York, Chicago, Orange County, Quan cam, Fountain Valley, Los Angeles, Riverside, Irvine, Oceanside, Idaho, Arizona, New Mexico, Colorado, Wyoming, Montana, Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Ohio, Illinois, Arkansas,Louisiana,  Michigan, Pennsylvania, 

Alabama, Missouri, Georgia, Atlanta, Carolina, Boston, Virginia, Delaware, New Jersey, Rhode Island, Massachusetts, Delaware, Maryland, Main, Escondido, Alaska, Hawaii, Garden Grove, Sacramento, San Jose, Dallas, Washington D.c., 

  Di trú & bảo lãnh vo chong/cha me/gia dinh tu Việt Nam sang Mỹ (USA) – San Diego, Nam California,Indiana, Houston, Texas,  Carolina, Kentucky, Tennessee, Louisiana, Florida, Oregon, Las Vegas, Nevada, Utah, New York, Chicago, Orange County, Quan cam, Fountain Valley, Los Angeles, Riverside, Irvine, Oceanside, Idaho, Arizona, New Mexico, Colorado, Wyoming, Montana, Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Ohio, Illinois, Arkansas,Louisiana,  Michigan, Pennsylvania, 

Alabama, Missouri, Georgia, Atlanta, Carolina, Boston, Virginia, Delaware, New Jersey, Rhode Island, Massachusetts, Delaware, Maryland, Main, Escondido, Alaska, Hawaii, Garden Grove, Sacramento, San Jose, Dallas, Washington D.c., 

  Di trú & bảo lãnh vo chong/cha me/gia dinh tu Việt Nam sang Mỹ (USA) – San Diego, Nam California,Indiana, Houston, Texas,  Carolina, Kentucky, Tennessee, Louisiana, Florida, Oregon, Las Vegas, Nevada, Utah, New York, Chicago, Orange County, Quan cam, Fountain Valley, Los Angeles, Riverside, Irvine, Oceanside, Idaho, Arizona, New Mexico, Colorado, Wyoming, Montana, Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Ohio, Illinois, Arkansas,Louisiana,  Michigan, Pennsylvania, 

Alabama, Missouri, Georgia, Atlanta, Carolina, Boston, Virginia, Delaware, New Jersey, Rhode Island, Massachusetts, Delaware, Maryland, Main, Escondido, Alaska, Hawaii, Garden Grove, Sacramento, San Jose, Dallas, Washington D.c., 

Để thuận tiện cho quý vị chúng tôi có thể đến giao dịch tận nhà

Văn phòng luật sư và kế toán CPA tại San Diego là một trong những địa điểm uy tín chuyên nghiệp khi quý vị cần đến các dịch vụ về luật pháp, kế toán, CPA (kiểm toán). Chúng tôi- bao gồm một tổ hợp những luật sư, kế toán CPA có kinh nghiệm lâu năm trên tất cả các lĩnh vực luật pháp như bảo lãnh di trú từ Việt Nam qua Mỹ, tai nạn xe cộ, ly dị, luật phá sản, luật thương mại, đòi nợ, thủ tục mở văn phòng đại diện cho các công ty Việt Nam tại Mỹ…sẽ giúp các bạn cảm thấy hài lòng nhất khi đến với văn phòng luật sư và kế toán tại San Diego.

Nếu bạn cần bảo lãnh cha mẹ, anh chị em, vợ, chồng, hôn phu, hôn thê từ Việt Nam qua Mỹ để đoàn tụ gia đình nhanh chóng, thuận tiện nhất, hãy liên lạc ngay tới văn phòng luật sư để được hướng dẫn cho tất cả các thủ tục bảo lãnh thân nhân, vợ chồng, cha mẹ, anh chị em qua Mỹ một cách chính xác, gọn gàng và nhanh chóng, chu đáo.

Nếu bạn gặp tại nạn xe cộ, đừng lo lắng, hãy liên lạc với chúng tôi để được đảm bảo tối đa quyền lợi của mình. Văn phòng luật sư sẽ đứng ra làm hết tất cả các thủ tục cần thiết cho khách hàng

Dịch Vụ Luật sư San Diego 

(CPA kế toán và luật pháp)

Luat Su  San Diego ® , San Diego, CA 92108

Dịch Vụ Luật sư & CPA

  Di trú & bảo lãnh 

Việt Nam sang Mỹ (USA)

Xin lập tức liên lạc với Dịch vụ Pro San Diego ngay sau khi xảy ra tai nạn lưu thông để được bảo vệ quyền lợi

Dịch vụ làm hồ sơ trọn gói cho các diện: Bảo lãnh vợ chồng, bảo lãnh cha mẹ, …

Thiết kế website cho Nails Salon (San Diego & all of USA)  request quote

luat su ve di tru; luat su di tru San Diego; luat su di tru bao lanh Cali; luat su di tru bao lanh Houston; luat su di tru Hoa Ky; luat su di tru bao lanh Hoa Ky; Xin Visa My; tu van xin the xanh My; Tu van di tru bao lanh My

luat su ve di tru; luat su di tru San Diego; luat su di tru bao lanh Cali; luat su di tru bao lanh Houston; luat su di tru Hoa Ky; luat su di tru bao lanh Hoa Ky; Xin Visa My; tu van xin the xanh My; Tu van di tru bao lanh My

luat su ve di tru; luat su di tru San Diego; luat su di tru bao lanh Cali; luat su di tru bao lanh Houston; luat su di tru Hoa Ky; luat su di tru bao lanh Hoa Ky; Xin Visa My; tu van xin the xanh My; Tu van di tru bao lanh My

luat su ve di tru; luat su di tru San Diego; luat su di tru bao lanh Cali; luat su di tru bao lanh Houston; luat su di tru Hoa Ky; luat su di tru bao lanh Hoa Ky; Xin Visa My; tu van xin the xanh My; Tu van di tru bao lanh My

luat su ve di tru; luat su di tru San Diego; luat su di tru bao lanh Cali; luat su di tru bao lanh Houston; luat su di tru Hoa Ky; luat su di tru bao lanh Hoa Ky; Xin Visa My; tu van xin the xanh My; Tu van di tru bao lanh My

luat su ve di tru; luat su di tru San Diego; luat su di tru bao lanh Cali; luat su di tru bao lanh Houston; luat su di tru Hoa Ky; luat su di tru bao lanh Hoa Ky; Xin Visa My; tu van xin the xanh My; Tu van di tru bao lanh My

luat su ve di tru; luat su di tru San Diego; luat su di tru bao lanh Cali; luat su di tru bao lanh Houston; luat su di tru Hoa Ky; luat su di tru bao lanh Hoa Ky; Xin Visa My; tu van xin the xanh My; Tu van di tru bao lanh My

luat su ve di tru; luat su di tru San Diego; luat su di tru bao lanh Cali; luat su di tru bao lanh Houston; luat su di tru Hoa Ky; luat su di tru bao lanh Hoa Ky; Xin Visa My; tu van xin the xanh My; Tu van di tru bao lanh My

luat su ve di tru; luat su di tru San Diego; luat su di tru bao lanh Cali; luat su di tru bao lanh Houston; luat su di tru Hoa Ky; luat su di tru bao lanh Hoa Ky; Xin Visa My; tu van xin the xanh My; Tu van di tru bao lanh My

luat su ve di tru; luat su di tru San Diego; luat su di tru bao lanh Cali; luat su di tru bao lanh Houston; luat su di tru Hoa Ky; luat su di tru bao lanh Hoa Ky; Xin Visa My; tu van xin the xanh My; Tu van di tru bao lanh My

luat su ve di tru; luat su di tru San Diego; luat su di tru bao lanh Cali; luat su di tru bao lanh Houston; luat su di tru Hoa Ky; luat su di tru bao lanh Hoa Ky; Xin Visa My; tu van xin the xanh My; Tu van di tru bao lanh My

luat su ve di tru; luat su di tru San Diego; luat su di tru bao lanh Cali; luat su di tru bao lanh Houston; luat su di tru Hoa Ky; luat su di tru bao lanh Hoa Ky; Xin Visa My; tu van xin the xanh My; Tu van di tru bao lanh My

luat su ve di tru; luat su di tru San Diego; luat su di tru bao lanh Cali; luat su di tru bao lanh Houston; luat su di tru Hoa Ky; luat su di tru bao lanh Hoa Ky; Xin Visa My; tu van xin the xanh My; Tu van di tru bao lanh My

luat su ve di tru; luat su di tru San Diego; luat su di tru bao lanh Cali; luat su di tru bao lanh Houston; luat su di tru Hoa Ky; luat su di tru bao lanh Hoa Ky; Xin Visa My; tu van xin the xanh My; Tu van di tru bao lanh My

luat su ve di tru; luat su di tru San Diego; luat su di tru bao lanh Cali; luat su di tru bao lanh Houston; luat su di tru Hoa Ky; luat su di tru bao lanh Hoa Ky; Xin Visa My; tu van xin the xanh My; Tu van di tru bao lanh My

luat su ve di tru; luat su di tru San Diego; luat su di tru bao lanh Cali; luat su di tru bao lanh Houston; luat su di tru Hoa Ky; luat su di tru bao lanh Hoa Ky; Xin Visa My; tu van xin the xanh My; Tu van di tru bao lanh My

Dịch vụ làm hồ sơ trọn gói cho các diện: Bảo lãnh vợ chồng, bảo lãnh cha mẹ; văn phòng chuyên nghiệp về di trú Mỹ. VP di tru, bao lanh, du lich immigration, bao lanh tai chanh, the xanh, the quoc tich my. 

Dịch vụ làm hồ sơ trọn gói cho các diện: Bảo lãnh vợ chồng, bảo lãnh cha mẹ; văn phòng chuyên nghiệp về di trú Mỹ. VP di tru, bao lanh, du lich immigration, bao lanh tai chanh, the xanh, the quoc tich my. 

Dịch vụ làm hồ sơ trọn gói cho các diện: Bảo lãnh vợ chồng, bảo lãnh cha mẹ; văn phòng chuyên nghiệp về di trú Mỹ. VP di tru, bao lanh, du lich immigration, bao lanh tai chanh, the xanh, the quoc tich my. 

Dịch vụ làm hồ sơ trọn gói cho các diện: Bảo lãnh vợ chồng, bảo lãnh cha mẹ; văn phòng chuyên nghiệp về di trú Mỹ. VP di tru, bao lanh, du lich immigration, bao lanh tai chanh, the xanh, the quoc tich my. 

Dịch vụ làm hồ sơ trọn gói cho các diện: Bảo lãnh vợ chồng, bảo lãnh cha mẹ; văn phòng chuyên nghiệp về di trú Mỹ. VP di tru, bao lanh, du lich immigration, bao lanh tai chanh, the xanh, the quoc tich my. 

Dịch vụ làm hồ sơ trọn gói cho các diện: Bảo lãnh vợ chồng, bảo lãnh cha mẹ; văn phòng chuyên nghiệp về di trú Mỹ. VP di tru, bao lanh, du lich immigration, bao lanh tai chanh, the xanh, the quoc tich my. 

Dịch vụ làm hồ sơ trọn gói cho các diện: Bảo lãnh vợ chồng, bảo lãnh cha mẹ; văn phòng chuyên nghiệp về di trú Mỹ. VP di tru, bao lanh, du lich immigration, bao lanh tai chanh, the xanh, the quoc tich my. 

Dịch vụ làm hồ sơ trọn gói cho các diện: Bảo lãnh vợ chồng, bảo lãnh cha mẹ; văn phòng chuyên nghiệp về di trú Mỹ. VP di tru, bao lanh, du lich immigration, bao lanh tai chanh, the xanh, the quoc tich my. 

Dịch vụ làm hồ sơ trọn gói cho các diện: Bảo lãnh vợ chồng, bảo lãnh cha mẹ; văn phòng chuyên nghiệp về di trú Mỹ. VP di tru, bao lanh, du lich immigration, bao lanh tai chanh, the xanh, the quoc tich my. 

Dịch vụ làm hồ sơ trọn gói cho các diện: Bảo lãnh vợ chồng, bảo lãnh cha mẹ; văn phòng chuyên nghiệp về di trú Mỹ. VP di tru, bao lanh, du lich immigration, bao lanh tai chanh, the xanh, the quoc tich my. 

Dịch vụ làm hồ sơ trọn gói cho các diện: Bảo lãnh vợ chồng, bảo lãnh cha mẹ; văn phòng chuyên nghiệp về di trú Mỹ. VP di tru, bao lanh, du lich immigration, bao lanh tai chanh, the xanh, the quoc tich my. 

Dịch vụ làm hồ sơ trọn gói cho các diện: Bảo lãnh vợ chồng, bảo lãnh cha mẹ; văn phòng chuyên nghiệp về di trú Mỹ. VP di tru, bao lanh, du lich immigration, bao lanh tai chanh, the xanh, the quoc tich my. 

Dịch vụ làm hồ sơ trọn gói cho các diện: Bảo lãnh vợ chồng, bảo lãnh cha mẹ; văn phòng chuyên nghiệp về di trú Mỹ. VP di tru, bao lanh, du lich immigration, bao lanh tai chanh, the xanh, the quoc tich my. 

Dịch vụ làm hồ sơ trọn gói cho các diện: Bảo lãnh vợ chồng, bảo lãnh cha mẹ; văn phòng chuyên nghiệp về di trú Mỹ. VP di tru, bao lanh, du lich immigration, bao lanh tai chanh, the xanh, the quoc tich my. 

Dịch vụ làm hồ sơ trọn gói cho các diện: Bảo lãnh vợ chồng, bảo lãnh cha mẹ; văn phòng chuyên nghiệp về di trú Mỹ. VP di tru, bao lanh, du lich immigration, bao lanh tai chanh, the xanh, the quoc tich my. 

Dịch vụ làm hồ sơ trọn gói cho các diện: Bảo lãnh vợ chồng, bảo lãnh cha mẹ; văn phòng chuyên nghiệp về di trú Mỹ. VP di tru, bao lanh, du lich immigration, bao lanh tai chanh, the xanh, the quoc tich my. 

Văn phòng luật sư Di Trú chúng tôi là một văn phòng dịch vụ bảo lãnh và di trú với nhiều năm kinh nghiệm bảo lãnh theo diện hôn phu và hôn thê Bảo lãnh theo diện vợ chồng, làm công hàm độc thân để về Việt Nam lấy vợ hay chồng, bảo lãnh cha mẹ, bảo lãnh anh chị em, bảo lãnh con hoặc con nuôi, bảo lãnh theo diện đồng tính và những hồ sơ khó khan, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ khi bị từ chối, hay phóng vấn không được tốt, hoạc can bổ sung thêm bằng chứng.

Khi nộp hồ sơ… tốt nhất là mình nói đúng từ đầu thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho mình bởi vậy nên chọn văn phòng dịch vụ chuyên nghiệp như là ăn phòng luật sư Di Trú chúng tôi thì kết quả của bạn sẽ có nhiều khả năng được chấp thuận lần đầu tiên.

Ngoài dịch vụ bảo lãnh và di trú chúng tôi còn đặc biệt về tai nạn xe cộ và luật kinh doanh đồng thời làm hỏi vấn đề về kế toán và thuế má.

858-869-3584

24/7 Hotline

Dich Vu Luat Su Di Tru Bao Lanh San Diego, California

Ông có 3 bằng, một cái JD của trường luật Thomas Jefferson,một bằng MS vad BA của trường San Diego State University.

Ông đã được nhận vào làm việc tại tất cả các tòa án ở Cali, các tòa thuộc các quận hạt và tòa án tối cao Hoa Kỳ.

Ông cũng có giấy phép hành nghề về các lĩnh vực như địa ốc, bảo hiểm nhân thọ, nhà thầu.

Ông làm việc cùng nhóm với ông Quân Andrew trong việc phát triển mọi ngành nghề.

Văn phòng của ông chuyên lo về chừng khoán, di chúc, trust, sắp xếp cho việc thừa kế, tai nạ cá nhân, bảo lãnh di trú, và đòi nợ.

Văn phòng môi giới bất động sản của ông gồm có mua và bán nhà cửa cá nhân, công ty và thương mại.

Sinh ra tại Việt Nam, lớn lên tại Mỹ từ năm 1975, đã tốt nghiệp trường San Diego State University chuyên ngành Business Administration with concentration in Marketing.

Ông đã giúp đỡ cho cộng đồng trong nhiều năm qua và đã được tin tưởng bầu vào vị trí chủ tịch (president) SE Seattle Senior Center, Chủ tịch (President) of MLK Business Association, Giám đốc Marketing của Dignity Memorial.

Ông cũng là một đầu bếp được nhiều người biết đến trên trang food blog nổi tiếng với những món ăn Á Đông và được trang web chúng tôi bầu chọn là một trong những người hiểu biết nhất về đồ ăn Á Đông tại San Diego.

Một tạp chí Mỹ đã đưa ông vào danh sách 50 người thiết kế website tốt nhất San Diego năm 2013.

Với 25 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực xử lý tai nạn xe cộ, xin SSI, bảo lãnh di trú, kinh doanh cùng với kinh nghiệm hơn 10 năm điều hành nhà hàng, quán bar, nhà quàn chuyên lo việc chôn cất & hỏa tang, nữ trang, tiệm cầm đồ, văn phòng luật sư, tiệm Nails và rất nhiều dịch vụ khác… Ông cũng đã giúp đỡ rất nhiều cho cộng đồng người Việt tại Việt tại Mỹ để thực hiện thành công những mục tiêu và ước mơ của họ.

Tiến sĩ Chang G. Park bắt đầu làm CPA từ năm 1988 tại Torance, Ca

Sau nhiều năm điều hành văn phòng CPA tại Nam Cali, ông đã quyết định tiếp tục học để lấy bằng tiến sĩ. Năm 1996 ông đã nhận bằng Tiến sĩ tài chính tại Đại học Kent, tiểu bang Ohio.

Tiến sĩ Park cũng dạy nhiều bộ môn về tài chính tại các trường Đại học Kent, Southern Illinois, Virginia và National University, San Diego.

Tiến sĩ Park tiếp tục điều hành văn phòng tổ hợp CPA từ khi chuyển về San Diego năm 2000.

Cao Đẳng Ở Queens, New York

01 của 07 Đại học St John

Zeuscgp / Wikimedia Commons / CC bởi 3.0

Khuôn viên chính của Đại học St. John là ở Jamaica Estates, Central Queens, và tự hào có 105 mẫu thiết lập đại học truyền thống với sinh viên đi lại và dân cư. Sinh viên đại học và sau đại học số về 20,000 (tại tất cả các cơ sở). St. John’s là một trường đại học Công giáo hàng đầu ở Mỹ, và đội bóng rổ của nó – Red Storm – là quốc gia cạnh tranh. Cuộn cựu sinh viên của nó dài và phân biệt bao gồm hai cựu thống đốc của New York (Hugh Carey và Mario Cuomo), một loạt các cầu thủ NBA, và trưởng NYPD Raymond W. Kelly. Trường luật của nó luôn được xếp hạng trong số những trường tốt nhất trong tiểu bang.

02 của 07 Cao đẳng Queens (CUNY)

Queens College gần như đồng nghĩa với Queens, là một viện giáo dục đại học hàng đầu trong quận. Đây là một trong những trường đại học lớn nhất tại CUNY (Đại học Thành phố New York), và là một trong những trường được đánh giá cao nhất. Trong 2007, trường Cao đẳng Newsweek Kaplan có tên là Queens College, một trong những trường cao đẳng 25 nóng nhất ở Mỹ – đặc biệt là “Hottest dành cho sinh viên thế hệ thứ nhất”. Nó thường được coi là một giá trị lớn cho học phí tương đối thấp của nó. Tọa lạc tại Flushing, các trường đại học thể thao 77 acres và các sinh viên đại học và sau đại học 17,000. Oh, và Jerry Seinfeld là một phèn tự hào.

03 của 07 Trường Luật CUNY

Mặc dù trong khuôn viên trường Queens College, chính thức là “Trường Luật CUNY tại Queens College”, Trường Luật CUNY xứng đáng được đề cập đến. Trường công lập, trường luật, theo Luật gia quốc gia, sản xuất nhiều luật sư trong lĩnh vực sở thích công hơn bất kỳ trường luật nào khác ở Hoa Kỳ

04 của 07 Cao đẳng cộng đồng LaGuardia (CUNY)

Trường đại học gần nhất ở Queens đến Manhattan, LaGuardia Community College là một trường CUNY ở Long Island City cung cấp các chương trình kéo dài hai năm cho sinh viên đi lại. Được gọi là “Trường cao đẳng cộng đồng thế giới” LaGuardia tuyển sinh viên 14,000 từ gần các quốc gia 150, nói nhiều hơn các ngôn ngữ 80. Trong 2002 Trung tâm chính sách vào năm đầu tiên của trường Cao đẳng được đặt tên là một trường Cao đẳng tổ chức xuất sắc trong năm học đầu tiên, một trong hai trường cao đẳng cộng đồng duy nhất ở Hoa Kỳ nhận được vinh dự.

Tiếp tục đến 5 của 7 bên dưới.

05 của 07 Cao đẳng York (CUNY)

MegsCommons / Wikimedia Commons / CC bởi 4.0

Một trường đại học bốn năm trong hệ thống CUNY, York College tuyển sinh đi lại, sinh viên đại học trong nghệ thuật tự do và các chương trình chuyên nghiệp, bao gồm cả điều dưỡng và hàng không. Được thành lập tại 1966, nó được đặt tại vị trí hiện tại của mình ở Jamaica, Queens, kể từ 1986.

06 của 07 Cao đẳng cộng đồng Queensborough (CUNY)

Một thành viên khác của hệ thống CUNY và một trường đi lại, Queensborough nằm trong khu dân cư Bayside và tuyển sinh viên 12,000 trong các chương trình kéo dài hai năm và nhiều hơn nữa trong phần Giáo Dục Tiếp Tục.

07 của 07 Đại học Hàng không và Công nghệ Vaughn

Trước đây là trường Cao đẳng Hàng không, Vaughn College tuyển sinh 1,300 cho sinh viên đi lại bằng cử nhân và chương trình liên kết. Nó cung cấp bằng cấp về kỹ thuật, hàng không và quản lý tại khuôn viên Sân bay LaGuardia.

Luat Su Mai Thanh Duc

CÂU HỎI LUẬT PHÁP – TUẦN THỨ 14, 2023

1. LÁI XE TRONG LÚC SAY RƯỢU TẠI TIỂU BANG NAM ÚC NẾU BẮT, SẼ BỊ PHÁT THẾ NÀO?

Luật sư Đức trả lời: – Tùy theo mức độ rượu trong máu, ngoài việc bị phạt tiền theo quy định trong điều khoản 47B(1) của Đạo Luật Giao Thông (Road Traffic Act) 1961, Toà Án sẽ phải áp dụng các hình phạt về thời hạn mất bắng lái theo quy định của điều khoản 47B(3), với nội dung tóm lược như sau: 1. Nếu mức độ rượu trong máu từ 0.05 – 0.079 [trong 100 millilitres máu]: tối thiểu là 3 tháng; 2. Nếu mức độ rượu trong máu từ 0.08 – 0.0149 [trong 100 millilitres máu]: tối thiểu là 6 tháng; 3. Nếu mức độ rượu trong máu từ 0.015 trở lên: tối thiểu là 12 tháng;

Hình phạt cho những lần tái phạm sẽ nặng hơn nhiều.

ROAD TRAFFIC ACT 1961 – SECT 47B 47B—Driving while having prescribed concentration of alcohol in blood

(1) A person must not—

(a) drive a motor vehicle; or

(b) attempt to put a motor vehicle in motion,

while there is present in his or her blood the prescribed concentration of alcohol as defined in section 47A.

Penalty:

(a) for a first offence—

(i) being a category 1 offence—$1 100;

(ii) being a category 2 offence—a fine of not less than $900 and not more than $1 300;

(iii) being a category 3 offence—a fine of not less than $1 100 and not more than $1 600;

(b) for a second offence—

(i) being a category 1 offence—$1 100;

(ii) being a category 2 offence—a fine of not less than $1 100 and not more than $1 600;

(iii) being a category 3 offence—a fine of not less than $1 600 and not more than $2 400;

(c) for a third or subsequent offence—

(i) being a category 1 offence—$1 100;

(ii) being a category 2 offence—a fine of not less than $1 500 and not more than $2 200;

(iii) being a category 3 offence—a fine of not less than $1 900 and not more than $2 900.

(3) If a court convicts a person of an offence against subsection (1), the following provisions apply:

(a) the court must order that the person be disqualified from holding or obtaining a driver’s licence—

(i) in the case of a first offence—

(AA) being a category 1 offence—for such period, being not less than 3 months, as the court thinks fit;

(A) being a category 2 offence—for such period, being not less than 6 months, as the court thinks fit;

(B) being a category 3 offence—for such period, being not less than 12 months, as the court thinks fit;

(ii) in the case of a second offence—

(A) being a category 1 offence—for such period, being not less than 6 months, as the court thinks fit;

(B) being a category 2 offence—for such period, being not less than 12 months, as the court thinks fit;

(C) being a category 3 offence—for such period, being not less than 3 years, as the court thinks fit;

(iii) in the case of a third offence—

(A) being a category 1 offence—for such period, being not less than 9 months, as the court thinks fit;

(B) being a category 2 offence—for such period, being not less than 2 years, as the court thinks fit;

(C) being a category 3 offence—for such period, being not less than 3 years, as the court thinks fit;

(iv) in the case of a subsequent offence—

(A) being a category 1 offence—for such period, being not less than 12 months, as the court thinks fit;

(B) being a category 2 offence—for such period, being not less than 2 years, as the court thinks fit;

(C) being a category 3 offence—for such period, being not less than 3 years, as the court thinks fit;

(b) the disqualification prescribed by paragraph (a) cannot be reduced or mitigated in any way or be substituted by any other penalty or sentence unless, in the case of a first offence, the court is satisfied, by evidence given on oath, that the offence is trifling, in which case it may order a period of disqualification that is less than the prescribed minimum period but not less than one month;

(d) if the person is the holder of a driver’s licence—the disqualification operates to cancel the licence as from the commencement of the period of disqualification;

(e) the court may, if it thinks fit to do so, order that conditions imposed by section 81A or 81AB of the Motor Vehicles Act 1959 on any driver’s licence issued to the person after the period of disqualification be effective for a period greater than the period prescribed by that section.

(4) In determining whether an offence is a first, second, third or subsequent offence for the purposes of this section (other than subsection (5)), any previous drink driving offence or drug driving offence for which the defendant has been convicted will be taken into account, but only if the previous offence was committed within the prescribed period immediately preceding the date on which the offence under consideration was committed.

(5) If a person aged 16 years or more is alleged to have committed a category 1 offence that is a first offence, the person cannot be prosecuted for that offence unless he or she has been given an expiation notice under the Expiation of Offences Act 1996 in respect of the offence and allowed the opportunity to expiate the offence in accordance with that Act.

(6) In determining whether a category 1 offence is a first offence for the purposes of subsection (5), any previous drink driving offence or drug driving offence for which the defendant has been convicted or that the defendant has expiated will be taken into account, but only if the previous offence was committed or alleged to have been committed within the prescribed period immediately preceding the date on which the offence under consideration was allegedly committed.

Aes New York 2023 ” Spatial Audio Track Event Details

Wednesday, October 18, 9:00 am – 10:00 am (Rm 1E13)

Spatial Audio: SA01 – Crash Course in 3D Audio

Presenter:Nuno Fonseca, Polytechnic Institute of Leiria – Leiria, Portugal; Sound Particles

A little confused with all the new 3D formats out there? Although most 3D audio concepts already exist for decades, the interest in 3D audio has increased in recent years, with the new immersive formats for cinema or the rebirth of Virtual Reality (VR). This tutorial will present the most common 3D audio concepts, formats, and technologies allowing you to finally understand buzzwords like Ambisonics/HOA, Binaural, HRTF/HRIR, channel-based audio, object-based audio, Dolby Atmos, Auro 3D, among others.

Wednesday, October 18, 9:30 am – 11:00 am (Rm 1E14)

Spatial Audio: SA02 – Riding the Faders: How to Stay Ahead of the Curve in Immersive Audio

VR, AR and XR have highlighted the importance of sound for “presence” in all content types from live TV to film to games. This represents a unique opportunity for audio professionals. But making the transition to the new world of immersive realities is no easy task. Here you will learn from industry professionals who are creating new 3D audio workflows and growing professional networks while remaining firmly grounded in their craft. The Manhattan Producers’ Alliance is a New York/San Francisco-based membership organization comprised of engineers, composers and producers. Our focus is on nurturing personal creativity within the art and craft of music making.

AES Members can watch a video of this session for free.

Wednesday, October 18, 9:30 am – 10:30 am (Rm 1E06 – PMC Room)

Spatial Audio: SA19 – Sound Design in 3D for Dance Music

Presenter:Lasse Nipkow, Silent Work LLC – Zurich, Switzerland

Producers of Dance Music pursue the target to put nightclub audiences into trance.

3D audio includes a high potential to increase sound impressions significantly and engage the emotions, as is the case in film sound. 3D audio allows to create spectacular spatiality and sound sources around the listener. There are however some challenges: Clubbers on the dance floor are not oriented in the same way as listener of classical music in the concert hall because they are dancing. PA systems of music clubs are nearly exclusively designed for mono and stereo reproduction. Therefore, the impact by changing to a 3D audio system is significant.

During the presentation, the possibilities of musical design in consideration of psychoacoustic phenomena will be described and demonstrated with example recordings and videos.

Wednesday, October 18, 11:00 am – 12:00 pm (Rm 1E06 – PMC Room)

Spatial Audio: SA16 – The Butterfly FX-Unintended Consequences of Mastering Tools

Presenter:Piper Payne, Neato Mastering – San Francisco Bay Area, CA

Wednesday, October 18, 11:30 am – 12:30 pm (Rm 1E13)

Spatial Audio: SA03 – Spatial Music: Producing, Performing, and Publishing Music in 3D

Attendees will learn to produce immersive spatial music in an emerging market with familiar tools. Using examples of spatially mixed recordings from award winning artists, the tutorial will denote different approaches in various genres including EDM, Pop, and Jazz among others. Additional takeaways include various ways in which produced content can translate to a live performance setting while subsequently being released on various online platforms that support spatial formats.

Tutorial Will Cover: * Basic Concepts in Spatial Audio (HRTFs & Ambisonics) * Tools, Signal Flow, and Practical Implementation of 3D Audio technology * Creative Tips and Best Practices when producing a track in 3D

AES Members can watch a video of this session for free.

Wednesday, October 18, 2:00 pm – 3:00 pm (Rm 1E06 – PMC Room)

Spatial Audio: SA04 – Spatial Audio for Multi-Tracked Recordings-Workflows, Phase Relationships, Equalization, Reverberation and Delivery Specs

VR and AR are making a big push onto the world’s stage with projected revenues to exceed $120B by 2023. Spatial audio is an integral part of this, albeit in Ambisonics, Dolby Atmos, or other formats. In this tutorial we will learn about the differences and similarities between spatial and stereo workflows, illustrated by real-world examples. We will discuss binaural rendering engines and its impact on phase coloration and frequency response, phase relationships of stereo and mono sources in the Ambisonic soundfield, and loudness management for different delivery platforms.

Wednesday, October 18, 4:00 pm – 5:00 pm (Rm 1E14)

Spatial Audio: SA05 – The State of the Art of Binaural Audio for Loudspeakers and Headphones

Presenter:Edgar Choueiri, Princeton University – Princeton, NJ, USA

I will describe the challenges of binaural audio through headphones (BAH) and loudspeakers (BAL), recent solutions to these challenges, and the state of the art of binaural processing and content development tools. In particular I will describe BACCH 3D Sound processing, which relies on optimal crosstalk cancellation filters, head tracking and automatic individualization to deliver accurate 3D imaging from binaural audio. I will then describe the recently developed BACCH-HP headphones processing, which significantly enhances the robustness of 3D imaging and the ability to head-externalize binaural audio. I will use the powerful BACCH-dSP software, which allows designing BACCH filters for BAL and BAH, processing binaural audio, translational and rotational head tracking, and 3D mixing, to illustrate the talk and demonstrate the technologies.

AES Members can watch a video of this session for free.

Thursday, October 19, 9:00 am – 12:00 pm (Rm 1E11)

Paper Session: P06 – Spatial Audio-Part 1

Thursday, October 19, 9:30 am – 11:30 am (Rm 1E06 – PMC Room)

Spatial Audio: SA17 – PMC: A 9.1 Musical Experience

Presenters:Morten Lindberg, 2L (Lindberg Lyd AS) – Oslo, NorwayDaniel Shores, Sono Luminus – Boyce, VA, USA; Shenandoah Conservatory Music Production and Recording Technology – Winchester, VA, USA

Thursday, October 19, 2:00 pm – 3:30 pm (Poster Area)

Poster: P11 – Spatial Audio

P11-1 Deep Neural Network Based HRTF Personalization Using Anthropometric Measurements–Chan Jun Chun, Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology (KICT) – Goyang, Korea; Jung Min Moon, Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) – Gwangju. Korea; Geon Woo Lee, Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) – Gwangju. Korea; Nam Kyun Kim, Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) – Gwangju, Korea; Hong Kook Kim, Gwangju Institute of Science and Tech (GIST) – Gwangju, KoreaA head-related transfer function (HRTF) is a very simple and powerful tool for producing spatial sound by filtering monaural sound. It represents the effects of the head, body, and pinna as well as the pathway from a given source position to a listener’s ears. Unfortunately, while the characteristics of HRTF differ slightly from person to person, it is usual to use the HRIR that is averaged over all the subjects. In addition, it is difficult to measure individual HRTFs for all horizontal and vertical directions. Thus, this paper proposes a deep neural network (DNN)-based HRTF personalization method using anthropometric measurements. To this end, the CIPIC HRTF database, which is a public domain database of HRTF measurements, is analyzed to generate a DNN model for HRTF personalization. The input features for the DNN are taken as the anthropometric measurements, including the head, torso, and pinna information. Additionally, the output labels are taken as the head-related impulse response (HRIR) samples of a left ear. The performance of the proposed method is evaluated by computing the root-mean-square error (RMSE) and log-spectral distortion (LSD) between the referenced HRIR and the estimated one by the proposed method. Consequently, it is shown that the RMSE and LSD for the estimated HRIR are smaller than those of the HRIR averaged over all the subjects from the CIPIC HRTF database.Convention Paper 9860 (Purchase now)

P11-2 The Upmix Method for 22.2 Multichannel Sound Using Phase Randomized Impulse Responses–Toru Kamekawa, Tokyo University of the Arts – Adachi-ku, Tokyo, Japan; Atsushi Marui, Tokyo University of the Arts – Tokyo, JapanThe upmix technique for 22.2 multichannel sound was studied using room impulse responses (RIRs) processed by phase randomized technique. From the result of the first experiment, the spatial impression of proposed method was close to the original sound, but the timbre differed. In the second experiment we divided the RIRs at the moment when the diffuse reverberation tail begins (mixing time) by two kinds of time, namely fixed to 80 msec and different mixing times for each frequency band. From the result, the similarity of proposed methods and the original sound was improved, however, it is suggested that the similarity of the timbre depends on the sound sources and the suitable mixing time of RIRs.Convention Paper 9861 (Purchase now)

P11-3 A 3D Sound Localization System Using Two Side Loudspeaker Matrices–Yoshihiko Sato, University of Aizu – Aizuwakamatsu-shi, Fukushima, Japan; , University of Aizu – Aizuwakamatsu City, Japan; , University of Aizu – Aizuwakamatsu City, JapanWe have proposed a new 3D sound reproduction system that consists of two side loudspeaker matrices each with four loudspeakers. The 3D sound images that applied to this system were created by the amplitude panning method and convolution of head-related transfer function (HRTF). In our past research we used the loudspeaker matrices arranged as a square shape, nevertheless the accuracy of sound image localization should be improved. We changed the shape of loudspeaker matrices from a square to a diamond by rotating 45 degrees to improve direction perception. As a result, we could be closer the localized sound images to intended directions than the square-shaped loudspeaker matrices by implementing the diamond-shaped loudspeaker matrices.Convention Paper 9862 (Purchase now)

P11-4 Optimization of Interactive Binaural Processing –François Salmon, CMAP – Ecole Polytechnique – Paris, France; Ecole nationale supérieure Louis-Lumière – Paris, France; Matthieu Aussal, CMAP – Ecole Polytechnique – Paris, France; Etienne Hendrickx, University of Brest – Paris, France; Jean-Christophe Messonnier, CNSMDP Conservatoire de Paris – Paris, France; Laurent Millot, ENS Louis-Lumière – Paris, France; Acte Institute (UMR 8218, CNRS/University Paris 1) – Paris, FranceSeveral monitoring devices may be involved during a post-production. Given its lower cost and practical aspects, head-tracked binaural processing could be helpful for professionals to monitor spatialized audio contents. However, this technology provides significant spectral coloration in some sound incidences and suffers from its current comparison to a stereophonic signal reproduced through headphones. Therefore, different processing methods are proposed to optimize the binaural rendering and to find a new balance between externalization and timbral coloration. For this purpose, the alteration of the HRTF spectral cues in the frontal area only has been studied. In order to evaluate the accuracy of such treatments, listening tests were conducted. One HRTF processing method offered as much externalization as the original HRTFs while having a closer timbre quality to the original stereo signal.Convention Paper 9863 (Purchase now)

P11-5 A Direct Comparison of Localization Performance When Using First, Third, and Fifth Ambisonics Order for Real Loudspeaker and Virtual Loudspeaker Rendering–Lewis Thresh, University of York – York, UK; Cal Armstrong, University of York – York, UK; Gavin Kearney, University of York – York, UKAmbisonics is being used in applications such as virtual reality to render 3-dimensional sound fields over headphones through the use of virtual loudspeakers, the performance of which has previously been assessed up to third order. Through a localization test, the performance of first, third, and fifth order Ambisonics is investigated for optimized real and virtual loudspeaker arrays utilizing a generic HRTF set. Results indicate a minor improvement in localization accuracy when using fifth order over third though both show vast improvement over first. It is shown that individualized HRTFs are required to fully investigate the performance of Ambisonic binaural rendering.Convention Paper 9864 (Purchase now)

Thursday, October 19, 3:00 pm – 4:00 pm (Rm 1E09)

Spatial Audio: SA06 – Perceptual Thresholds of Spatial Audio Latency for Dynamic Virtual Auditory Environments

Thursday, October 19, 3:15 pm – 4:45 pm (Rm 1E06 – PMC Room)

Spatial Audio: SA07 – Practical Immersive Audio at Home

Chair:, BBC R&D – Salford, Greater Manchester, UK; University of York – Heslington, York, UKPresenters:Jon Francombe, University of Surrey – Guildford, Surrey, UKHilmar Lehnert, Senior Director Audio Systems, Sonos – Boston, MA, USAAlan Seefeldt, Dolby Laboratories – San Francisco, CA, USA

Current methods for immersive audio reproduction in the home include channel-based systems, object-based audio, different types of soundbars, multi-room wireless or Bluetooth loudspeakers, up-firing loudspeakers, ad hoc arrays of mobile phones, and so on. These very different approaches all unlock opportunities for creating immersive and personalizable listening experiences, and each has its own merits and limitations. This workshop will feature a panel of experienced industrial practitioners and academic researchers. It will provide a platform for discussion around different perspectives on the challenges and potential solutions for making engaging and personalizable spatial audio experiences available in the living room.

Friday, October 20, 12:00 pm – 1:00 pm (Rm 1E06 – PMC Room)

Spatial Audio: SA18 – PMC: Mixing Like a Producer

Friday, October 20, 1:45 pm – 3:15 pm (Rm 1E13)

Spatial Audio: SA08 – Immersive Audio for Music-Why Do It?

Presenters:Stefan Bock, msm-studios GmbH – Munich, GermanyMorten Lindberg, 2L (Lindberg Lyd AS) – Oslo, NorwayDaniel Shores, Sono Luminus – Boyce, VA, USA; Shenandoah Conservatory Music Production and Recording Technology – Winchester, VA, USA

The panel will discuss concepts in the future of immersive music. They will explore ideas in how to reach the masses, explain the current efforts, and the challenges of reaching the consumers. But most of all, they will examine the question; “why are we doing it?”

Friday, October 20, 3:15 pm – 4:15 pm (Rm 1E06 – PMC Room)

Spatial Audio: SA09 – Kraftwerk and Booka Shade -The Challenge to Create Electro Pop Music in Immersive / 3D Audio Formats Like Dolby Atmos.

Presenter:Tom Ammermann, New Audio Technology GmbH – Hamburg, Germany

Friday, October 20, 4:30 pm – 5:30 pm (Rm 1E06 – PMC Room)

Spatial Audio: SA10 – Native Immersive Recordings

Presenter:Daniel Shores, Sono Luminus – Boyce, VA, USA; Shenandoah Conservatory Music Production and Recording Technology – Winchester, VA, USA

In this tutorial Sono Luminus head engineer will demonstrate and discuss the techniques and planning process, as well as play examples from numerous albums including Los Angeles Percussion Quartet, ACME, Lorelei Ensemble, Skylark, Iceland Symphony Orchestra, and others.

Saturday, October 21, 9:00 am – 10:00 am (Rm 1E13)

Spatial Audio: SA11 – Creating Audio for Virtual Reality Applications

Presenter:Bob Schulein, ImmersAV Technology – Schaumburg, IL, USA

Audio has always been an integral element in the creation more realistic audio-visual entertainment experiences. With the evolution of personal 3D audio and imaging technologies, entertainment experiences are possible with a higher degree of cognition, commonly referred to as virtual reality. The quest for more engaging user experiences has raised the challenge for more compelling audio. Elements of binaural hearing and sound capture have come to play a central role in existing and evolving production techniques. Of particular importance is the value of images related to audio content as a means of improving realism and minimizing binaural recording and reproduction artifacts. This tutorial will cover the elements of binaural audio as they relate to producing compelling entertainment and educational content for virtual reality applications. Specific areas to be covered with support audio and 3D anaglyph video demonstrations include: audio for games, music entertainment, radio drama, and music education. Audio production tools including binaural and higher order ambisonic capture microphone systems, with and without motion capture will be presented and demonstrated.

Saturday, October 21, 9:00 am – 12:30 pm (Rm 1E11)

Paper Session: P16 – Spatial Audio-Part 2

Saturday, October 21, 10:15 am – 12:15 pm (Rm 1E13)

Spatial Audio: SA12 – Binaural Listening Experience

This is a listening session that will feature a selection of binaural recordings, mixes, and listening experiences from various artists, composers, recording, and mixing engineers.

Saturday, October 21, 10:45 am – 11:45 am (Rm 1E06 – PMC Room)

Spatial Audio: SA13 – 3D Ambeo Live and Studio Recordings

Moderator:Gregor Zielinsky, Sennheiser Electronic GmbH & Co. KG – GermanyPresenters:Jim Anderson, Anderson Audio NY – New York, NY, USA; Clive Davis Institute of Recorded Music, New York University – New York, NY, USAUlrike Schwarz, Anderson Audio NY – New York, NY, USA

Live recording experts Jim Anderson and Ulrike Schwarz of Anderson Audio New York captured this year’s Chelsea Music Festival for delivery via Sennheiser’s immersive Ambeo 3D audio format and will present this at the session.

Host Gregor Zielinsky of Sennheiser will present further examples of live and studio Ambeo productions. Also, the MLH 800 Twin plug in, will be explained and presented in a live session. This free Plug In makes the work with the double capsule/two way output MKH 800 Twin much easier and more flexible.

Saturday, October 21, 1:15 pm – 2:45 pm (Rm 1E06 – PMC Room)

Spatial Audio: SA15 – Afternoon Listening Session in 9.1

Co-moderators:Paul Geluso, New York University – New York, NY, USADavid Bowles, Swineshead Productions LLC – Berkeley, CA, USAPresenter:Tom Ammermann, New Audio Technology GmbH – Hamburg, Germany

Please join us for a 90 minute immersive listening journey on Saturday afternoon. This session will be dedicated to experiencing recent recorded works created specifically for multichannel loudspeaker listening environments. The program will include classical, pop, electronic, jazz, and world music recordings created by a variety of engineers and producers who are dedicated to the art of spatial audio.

Saturday, October 21, 1:30 pm – 3:15 pm (Rm 1E12)

Engineering Brief: EB06 – Spatial Audio

Chair:Matthieu Parmentier, francetélévisions – Paris, France

EB06-1 How Streaming Object Based Audio Might Work–Adrian Wisbey, BBC Design and Engineering – London, UKObject based media is being considered as the future platform model by a number of broadcasting and production organizations. This paper is a personal imagining of how object based broadcasting might be implemented with IP media as the primary distribution whilst still supporting traditional distributions such as FM, DAB and DVB. The examples assume a broadcaster supporting a number of linearly scheduled services providing both live (simulcast ) and on-demand (catch-up) content. An understanding of the basics of object based audio production and broadcasting by the reader is assumed. Whilst this paper specifically discusses audio or radio broadcasting many of the components and requirements are equally valid in a video environment.Engineering Brief 398 (Download now)

EB06-2 DIY Measurement of Your Personal HRTF at Home: Low-Cost, Fast and Validated–Jonas Reijniers, University of Antwerp – Antwerpen, Belgium; Bart Partoens, University of Antwerp – Antwerp, Belgium; Herbert Peremans, University of Antwerp – Antwerpen, BelgiumThe breakthrough of 3D audio has been hampered by the lack of personalized head-related transfer functions (HRTF) required to create realistic 3D audio environments using headphones. In this paper we present a new method for the user to personalize his/her HRTF, similar to the measurement in an anechoic room, yet it is low-cost and can be carried out at home. We compare the resulting HRTFs with those measured in an anechoic room. Subjecting the participants to a virtual localization experiment, we show that they perform significantly better when using their personalized HRTF, compared to a generic HRTF. We believe this method has the potential of opening the way for large scale commercial use of 3D audio through headphones.Engineering Brief 399 (Download now)

EB06-3 Audio Localization Method for VR Application–Joo Won Park, Columbia University – New York, NY, USAAudio localization is a crucial component in the Virtual Reality (VR) projects as it contributes to a more realistic VR experience to the users. In this paper a method to implement localized audio that is synced with user’s head movement is discussed. The goal is to process an audio signal real-time to represent three-dimensional soundscape. This paper introduces a mathematical concept, acoustic models, and audio processing that can be applied for general VR audio development. It also provides a detailed overview of an Oculus Rift- MAX/MSP demo.Engineering Brief 400 (Download now)

EB06-4 Sound Fields Forever: Mapping Sound Fields via Position-Aware Smartphones–Scott Hawley, Belmont University – Nashville, TN, USA; Sebastian Alegre, Belmont University – Nashville, TN, USA; Brynn Yonker, Belmont University – Nashville, TN, USAGoogle Project Tango is a suite of built-in sensors and libraries intended for Augmented Reality applications allowing certain mobile devices to track their motion and orientation in three dimensions without the need for any additional hardware. Our new Android app, “Sound Fields Forever,” combines locations with sound intensity data in multiple frequency bands taken from a co-moving external microphone plugged into the phone’s analog jack. These data are sent wirelessly to a visualization server running in a web browser. This system is intended for roles in education, live sound reinforcement, and architectural acoustics. The relatively low cost of our approach compared to more sophisticated 3D acoustical mapping systems could make it an accessible option for such applications.Engineering Brief 401 (Download now)

EB06-5 Real-time Detection of MEMS Microphone Array Failure Modes for Embedded Microprocessors–Andrew Stanford-Jason, XMOS Ltd. – Bristol, UKIn this paper we describe an online system for real-time detection of common failure modes of arrays of MEMS microphones. We describe a system with a specific focus on reduced computational complexity for application in embedded microprocessors. The system detects deviations is long-term spectral content and microphone covariance to identify failures while being robust to the false negatives inherent in a passively driven online system. Data collected from real compromised microphones show that we can achieve high rates of failure detection.Engineering Brief 402 (Download now)

EB06-6 A Toolkit for Customizing the ambiX Ambisonics-to-Binaural Renderer–Joseph G. Tylka, Princeton University – Princeton, NJ, USA; Edgar Choueiri, Princeton University – Princeton, NJ, USAAn open-source collection of MATLAB functions, referred to as the SOFA/ambiX binaural rendering (SABRE) toolkit, is presented for generating custom ambisonics-to-binaural decoders for the ambiX binaural plug-in. Databases of head-related transfer functions (HRTFs) are becoming widely available in the recently-standardized “SOFA format” (spatially-oriented format for acoustics), but there is currently no (easy) way to use custom HRTFs with the ambiX binaural plug-in. This toolkit enables the user to generate custom binaural rendering configurations for the plug-in from any SOFA-formatted HRTFs or to add HRTFs to an existing ambisonics decoder. Also implemented in the toolkit are several methods of HRTF interpolation and equalization. The mathematical conventions, ambisonics theory, and signal processing implemented in the toolkit are described.Engineering Brief 403 (Download now)

EB06-7 withdrawn– N/A

Engineering Brief 404 (Download now)

Saturday, October 21, 3:00 pm – 4:00 pm (Rm 1E06 – PMC Room)

Spatial Audio: SA14 – Capturing Height: Recording Techniques that Include the Vertical Dimension

Presenters:David Bowles, Swineshead Productions LLC – Berkeley, CA, USAPaul Geluso, New York University – New York, NY, USASungyoung Kim, Rochester Institute of Technology – Rochester, NY, USAPanelist:Gregor Zielinsky, Sennheiser Electronic GmbH & Co. KG – Germany

Height sound contains crucial information about sound sources, the recording space, and ambient sounds. As object oriented and dedicated height channel playback system become more common, recording engineers need to be familiar with effective height sound capturing techniques to create true three-dimensional sound recordings. Height sound can be captured using specialty microphones and decoders, or by adding dedicated height microphones to an existing mono, stereo or surround microphone system. At this workshop, the panelists will give a comprehensive overview of current height sound recording techniques and share their personal experiences working with height sound. Recent music recordings made with some of the techniques discussed at the workshop will be played during a technical tour of the studio facilities at NYU Steinhardt.

Return to Spatial Audio Track Events