Luat Sua Doi Vien Chuc / Top 6 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Bac.edu.vn

188 Bo Luat Lao Dong Sua Doi Nam 2012

188 Bo Luat Lao Dong Sua Doi Nam 2012, Bộ Luật Lao Đông 2012 Pdf, 2 Điều 130 Bộ Luật Lao Động Năm 2012, Bộ Luật Lao Đông 2012 Thuvienphapluat, Luật Lao Đông Việt Nam 2012, Bộ Luật Lao Đông Mới Nhất 2012, Điểm C Khoản 1 Điều 38 Bộ Luật Lao Động Năm 2012, Trình Bày Các Nội Dung Cơ Bản Của Chế Độ Bảo Hiểm Xã Hội Theo Bộ Luật Lao Động Năm 2012, Luật Số 09/2012/qh13 Của Quốc Hội: Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá, Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính (luật Số 15/2012/qh13), Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế 2012, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Năm 2012, Mẫu Thanh Lý Hợp Đồng Kinh Tế 2012, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Xay Dung 2012, 272-qĐ/tu Ngày 24/7/2012 Tỉnh ủy Đồng Nai, Luật 21/2012, Bộ Luật 2012, Bộ Luật LĐ 2012, Báo Cáo Sơ Kết Luật Hợp Tác Xã Năm 2012, Báo Cáo Sơ Kết Luật Hợp Tác Xã 2012, Luật 15/2012/qh13, Luật 21/2012/qh13, Luật Xuất Bản 2012, Luật Bhtg 2012, Luật Số 09/2012/qh13, Báo Cáo Sơ Kết Thi Hành Luật Hợp Tác Xã Năm 2012, Văn Bản Luật Kinh Tế 2012, Bộ Luật Số 10/2012/qh13, Bộ Luật 10/2012/qh13, Quyết Định 272-qĐ/tu Ngày 24/7/2012 Của Tỉnh ủy Đồng Nai, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luật Hợp Tác Xã 2012, Luật Quảng Cáo Số 16/2012/qh13, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hợp Tác Xã 2012, Điều 1 Luật Số 21/2012/qh13, 5 Luật Sư Tiêu Biểu Năm 2012, Điều 115 Bộ Luật Hình Sự 2012, Bộ Luật Công Đoàn Năm 2012, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở 2012, Công Văn Số 272/vpubnd- Nc Ngày 27/3/2012 Của Tỉnh Đồng Tháp, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Hợp Tác Xã 2012, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Giáo Dục 2012, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Htx Năm 2012, Bộ Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính 2012, Nội Dung Luật Công Đoàn Sửa Đổi 2012, Luật Phòng Chống Rửa Tiền 07/2012, Trắc Nghiệm Online Về Luật Hợp Tác Xã 2012, Mục Lục Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính 2012, Điều 1 Luật Công Đoàn 2012, Luật Phòng Chống Hiv/aids 2012, Điều 9 Luật Phòng Chống Tác Hại Thuốc Lá 2012, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2012, Luật Phòng Chống Rửa Tiền 07/2012/qh13, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2012, Công Văn 272/vpubnd-nc Ngày 27/3/2012 Của Văn Phòng Ubnd Tỉnh Đồng Tháp, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Luật Lưu Trữ Từ Năm 2012 Đến Năm 2019, Luật 15/2012/qh13 Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm 2012, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Luật Lưu Trữ Từ Năm 2012 Đến Năm 2019, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Của Bộ Công An Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Của Bộ Công An Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn , Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Của, Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Quy Định Tiêu Chuẩn Về Chính Tr, Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị, Hông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Của, Hông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Của , Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Quy Định Tiêu Chuẩn Về Chính Tr, Thông Tư Số 52/2012/tt-bca Ngày 10/08/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Về Quy Định Tiêu Chuẩn, Trình Tự, Thông Tư Số 52/2012/tt-bca Ngày 10/08/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Về Quy Định Tiêu Chuẩn, Trình Tự, Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Của, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Định Số 82/2012/nĐ-cp Ngày 09 Tháng 10 Năm 2012, + Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị C, + Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị C, Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thôn, Được Thay Thế Bởi Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết, Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thôn, 77/2012/tt-bca Ngày 28 Tháng 12 Năm 2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Được Thay Thế Bởi Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết, Hông Tư 77/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đườ, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thôn, Nghị Định Số 27/2012/nĐ-cp Của Chính Phủ Ngày 06 Tháng 4 Năm 2012, Nghị Định Số 38/2012/nĐ-cp Ngày 25 Tháng 4 Năm 2012 Của Chính Phủ, Thông Tư Số 50/2012/tt-bca, Ngày 8/8/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An,, Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An, Thong Tu So 52/2012/tt_bca Ngay 10.8.2012 Ban Hạn Quy Dinh, Thoòng Tư 78/2012 Ngày 28/12/2012 Của Bộ Công An, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 28 Tháng 12 Năm 2012, Thông Tư 13377/2012/bca Ngày 28/12/2012, Thông Tư 52/2012 Ngày 10/8/2012 Bộ Cong An, Thông Tư 52/2012/tt-bca Ngày 10/8/2012 Của Bộ Công An, Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 0/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông , Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Thông Tư 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đ, Thông Tư 77/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đư, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Thông Tư 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đ, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 0/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Thhoong Tư 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012, Thông Tư 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012, Thông Tư 78/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012,

188 Bo Luat Lao Dong Sua Doi Nam 2012, Bộ Luật Lao Đông 2012 Pdf, 2 Điều 130 Bộ Luật Lao Động Năm 2012, Bộ Luật Lao Đông 2012 Thuvienphapluat, Luật Lao Đông Việt Nam 2012, Bộ Luật Lao Đông Mới Nhất 2012, Điểm C Khoản 1 Điều 38 Bộ Luật Lao Động Năm 2012, Trình Bày Các Nội Dung Cơ Bản Của Chế Độ Bảo Hiểm Xã Hội Theo Bộ Luật Lao Động Năm 2012, Luật Số 09/2012/qh13 Của Quốc Hội: Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá, Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính (luật Số 15/2012/qh13), Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế 2012, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Năm 2012, Mẫu Thanh Lý Hợp Đồng Kinh Tế 2012, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Xay Dung 2012, 272-qĐ/tu Ngày 24/7/2012 Tỉnh ủy Đồng Nai, Luật 21/2012, Bộ Luật 2012, Bộ Luật LĐ 2012, Báo Cáo Sơ Kết Luật Hợp Tác Xã Năm 2012, Báo Cáo Sơ Kết Luật Hợp Tác Xã 2012, Luật 15/2012/qh13, Luật 21/2012/qh13, Luật Xuất Bản 2012, Luật Bhtg 2012, Luật Số 09/2012/qh13, Báo Cáo Sơ Kết Thi Hành Luật Hợp Tác Xã Năm 2012, Văn Bản Luật Kinh Tế 2012, Bộ Luật Số 10/2012/qh13, Bộ Luật 10/2012/qh13, Quyết Định 272-qĐ/tu Ngày 24/7/2012 Của Tỉnh ủy Đồng Nai, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luật Hợp Tác Xã 2012, Luật Quảng Cáo Số 16/2012/qh13, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hợp Tác Xã 2012, Điều 1 Luật Số 21/2012/qh13, 5 Luật Sư Tiêu Biểu Năm 2012, Điều 115 Bộ Luật Hình Sự 2012, Bộ Luật Công Đoàn Năm 2012, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở 2012, Công Văn Số 272/vpubnd- Nc Ngày 27/3/2012 Của Tỉnh Đồng Tháp, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Hợp Tác Xã 2012, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Giáo Dục 2012, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Htx Năm 2012, Bộ Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính 2012, Nội Dung Luật Công Đoàn Sửa Đổi 2012, Luật Phòng Chống Rửa Tiền 07/2012, Trắc Nghiệm Online Về Luật Hợp Tác Xã 2012, Mục Lục Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính 2012, Điều 1 Luật Công Đoàn 2012, Luật Phòng Chống Hiv/aids 2012, Điều 9 Luật Phòng Chống Tác Hại Thuốc Lá 2012,

What Is The Meaning Of Luat, The Name Luat Means, Luat Stands For

Astrology and Numerology explanation and analysis of the name LUAT

Famous results for LUAT

Rodolfo Luat

Rodolfo Luat (born December 8, 1957) is a Filipino professional pool player from Angeles City. He is one of the higher-ranking players of Team Philippines

Đường luật

Đường luật (Hán tự: 唐律) is the Vietnamese variant of Chinese Tang poetry. Đường also means Tang dynasty, but in Vietnam the original Chinese Tang poems

Trương Đình Luật

Trương Đình Luật (born 12 November 1983) is a Vietnamese professional footballer. Becamex Bình Dương V.League 1: Winners : 2014, 2015 Vietnamese National

Đỗ Quốc Luật

Đỗ Quốc Luật (born 12 February 1993) is a Vietnamese long-distance runner. “Saul công bố đội bóng mới: chàng cầu thủ rất có khiếu…Marketing”. webthethao

Sai Luat BTS station

Sai Luat station (Thai: สถานีสายลวด, RTGS: Sathani Sai Luat, pronounced [sā.tʰǎː.nīː sǎːj lûa̯t]) is a BTS Skytrain station, on the Sukhumvit Line in

Fresnoy-le-Luat

Fresnoy-le-Luat is a commune in the Oise department in northern France. Communes of the Oise department “Populations légales 2018”. INSEE. 28 December

Reunification Day

Victory Day in other countries A 2015 Reunification Day Parade in Hanoi “Bộ Luật lao động 2012”. chúng tôi Retrieved April 30, 2018. Tin Liên Quân

Vietnamese military ranks and insignia

“LUẬT – Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam”. Archived from the original on 3 February 2014. http://www.vanbanphapluat.com/danh-muc-van-ban-phap-luat.html

Zoltán Teszári

üzletember” (in Hungarian). Új Magyar Szó. 25 October 2013. Retrieved 1 March 2013. Ce masuri au luat RCS&RDS, UPC si Romtelecom pentru a trece de criza? v t e

Vietnam

Zealand. National Congress of the Communist Party of Vietnam (2012). “Bộ Luật Lao Động (No. 10/2012/QH13)” (in Vietnamese). Ministry of Justice (Vietnam)

Rodolfo Luat

Rodolfo Luat (born December 8, 1957) is a Filipino professional pool player from Angeles City. He is one of the higher-ranking players of Team Philippines

Đường luật

Đường luật (Hán tự: 唐律) is the Vietnamese variant of Chinese Tang poetry. Đường also means Tang dynasty, but in Vietnam the original Chinese Tang poems

Trương Đình Luật

Trương Đình Luật (born 12 November 1983) is a Vietnamese professional footballer. Becamex Bình Dương V.League 1: Winners : 2014, 2015 Vietnamese National

Đỗ Quốc Luật

Đỗ Quốc Luật (born 12 February 1993) is a Vietnamese long-distance runner. “Saul công bố đội bóng mới: chàng cầu thủ rất có khiếu…Marketing”. webthethao

Sai Luat BTS station

Sai Luat station (Thai: สถานีสายลวด, RTGS: Sathani Sai Luat, pronounced [sā.tʰǎː.nīː sǎːj lûa̯t]) is a BTS Skytrain station, on the Sukhumvit Line in

Fresnoy-le-Luat

Fresnoy-le-Luat is a commune in the Oise department in northern France. Communes of the Oise department “Populations légales 2018”. INSEE. 28 December

Reunification Day

Victory Day in other countries A 2015 Reunification Day Parade in Hanoi “Bộ Luật lao động 2012”. chúng tôi Retrieved April 30, 2018. Tin Liên Quân

Vietnamese military ranks and insignia

“LUẬT – Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam”. Archived from the original on 3 February 2014. http://www.vanbanphapluat.com/danh-muc-van-ban-phap-luat.html

Zoltán Teszári

üzletember” (in Hungarian). Új Magyar Szó. 25 October 2013. Retrieved 1 March 2013. Ce masuri au luat RCS&RDS, UPC si Romtelecom pentru a trece de criza? v t e

Vietnam

Zealand. National Congress of the Communist Party of Vietnam (2012). “Bộ Luật Lao Động (No. 10/2012/QH13)” (in Vietnamese). Ministry of Justice (Vietnam)

Meanings/definitions of of the name LUAT?

LUAT name means:

L: Meaning of L in the name LUAT means: It is hard for you to comprehend why people behave silly sometimes. Sobriety and thoughtfulness promote talent. Secrets of magic and mystery are yours if you desire. Control sexual urge to avoid unpleasant situations and relationships. Avoid the supernatural, it has nothing to offer. To achieve success and happiness, first overcome hatred and jealousy. Spiritual studies beneficial. Outdoor occupations make money.

You can be very romantic, attached to the glamour of love. Having a partner is of paramount importance to you. You are free in your expression of love and are willing to take chances, try new sexual experiences and partners, provided it’s all in good taste. Brains turn you on. You must feel that your partner is intellectually stimulating, otherwise you will find it difficult to sustain the relationship. You require loving, cuddling, wining, and dining to know that you’re being appreciated.

U: Meaning of U in the name LUAT means: You work harder to excel in your field and challenges. Take great pride in achievements, which are noteworthy. Family and home are pride and joy, give them attention. Boasting about success ends in disappointment. Avoid vulgarity, it has no place in your life. Lack of respect may hamper. Boost another and see how life changes. Altruism brings unexpected happiness and financial reward. Adhere to ideals, they bring recognition. Beware of egotism, it could be your downfall. Honesty brings honor and distinction. Intolerance and fanaticism could ruin you. Versatility and creativity find a place in exalted undertakings. Avoid exaggeration, adhere to the truth. Remain practical to bring stability in family, business, and social life. A perfectionist, taken to extremes: impossible.

You are very sensitive, private, and sexually passive; you like a partner who takes the lead. Music, soft lights and romantic thoughts turn you on. You fantasise and tend to fall in and out of love. When in love, you are romantic, idealistic, mushy, and extremely changeable. You enjoy having your senses and your feelings stimulated, titillated, and teased. You are a great flirt. You can make your relationships fit your dreams, all in your own head.

Quyet Dinh Khen Thuong Cong Doan Vien

Công đoàn gd vĩnh linh cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namCông đoàn TH số 1 Vĩnh Sơn Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số 01/ QĐ – KTCĐ Vĩnh Sơn, ngày 19 tháng 11 năm 2012

Quyết địnhKhen thưởng đoàn viên công đoàn

Chủ tịch công đoàn cơ sở số 1 Vĩnh Sơn

– Căn cứ quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn ban hành theo Quyết định số 777/QĐ-TLĐ ngày 26/5/2004 của đoàn chủ tịch tổng liên đoàn lao động Việt Nam. – Căn cứ vào quy chế chi tiêu và nghị quyết của BCH công đoàn trường TH số 1 Vĩnh Sơn – Xét đề nghị của hai tổ công đoàn họp ngày 16 tháng 11 năm 2012.……………………………………………………………………………………………………………

quyết định Điều 1: Khen thưởng ĐV công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc đợt thi đua chào mừng 30 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20 / 11 (Gồm các Đ/c có danh sách kèm theo)Điều 2: Kinh phí khen thưởng trích từ quỹ hoạt động của Công đoànMức khen thưởng: 50.000đ/Đ/c Điều 3: Bộ phận tài vụ và cá nhân có tên tại điều I chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM/BCH công đoànChủ tịch (Đã ký)

Nguyễn Thị Tố Giang

Danh sách khen thưởng công đoàn viên xuất sắc đợt thi đua chào mừng 30 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20 / 11 Đính kèm Quyết định số 11/QĐ-KTCĐ ngày 19 tháng 11 năm 2012

Trương thị ước CĐV xuất sắc

Hoàng văn lam CĐV xuất sắc

nguyễn thị tố giang CĐV xuất sắc

(Danh sách này gồm có 4 đồng chí)

Quyết địnhKhen thưởng đoàn viên công đoàn

Chủ tịch công đoàn cơ sở số 1 Vĩnh Sơn

( Căn cứ quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn ban hành theo Quyết định số 777/QĐ-TLĐ ngày 26/5/2004 của đoàn chủ tịch tổng liên đoàn lao động Việt Nam.( Căn cứ vào quy chế chi tiêu và nghị quyết của BCH công đoàn trường số 1 Vĩnh Sơn ( Xét đề nghị của tổ nữ công công đoàn trường THCS Quảng Hợp.……………………………………………………………………………………………………………

quyết định Điều 1: Khen thưởng ĐV công đoàn đạt danh hiệu GVT – ĐVN năm học 2012-2013. Gồm các Đ/c có danh sách sau đây:1Lê thị thu CĐV xuất sắc

2Trương thị ước CĐV xuất sắc

Điều 2: Kinh phí khen thưởng trích từ quỹ hoạt động của Công đoànMức khen thưởng: 40.000đ/Đ/c Điều 3: Bộ phận tài vụ và cá nhân có tên tại điều I chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM/BCH c

Chuong Trinh Dai Hoi Chi Doan Giao Vien 2013

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN GIÁO VIÊNNĂM HỌC: 2013-2014

TTNỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNHNGƯỜI ĐIỀU HÀNH

01– Nghi lễ chào cờ, quốc ca, đoàn caBan tổ chức(Dương)

02– Khai mạc, đại hội, giới thiệu đại biểuBan tổ chức(Dương)

03– Bầu đoàn chủ tịch, thư ký đại hộiBan tổ chức(Dương)

04– Thông qua chương trình đại hộiĐoàn chủ tịch(Dương)

05– Trình bày báo cáo tổng kết công tác hoạt động chi đoàn năm học 2012-2013 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ của chi đoàn năm học 2013-2014.Đoàn chủ tịch

(Tuấn)

06Tham luận : Dạy tốt (Châu Hiếu), CN tốt (Dương)và ý kiến phát biểu của đại hộiĐoàn chủ tịch(Hoài AV)

07– Báo cáo kiểm điểm BCH khóa 47Đoàn chủ tịch(Đ/C Hoài)

08– Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiếnĐoàn chủ tịch

09– Bầu ban kiểm phiếu (Vũ TB,Thảo PB , Minh UV, Quang UV, Loan TK)Đoàn chủ tịch

10BCH cũ tuyên bố hết nhiệm kỳ, Đại hội Bầu BCH mới khóa 48. – Công bố kết quả BCH khóa mới ra mắt.Đoàn chủ tịch

11– Bầu đại biểu đi dự đại hội đoàn trường khóa 48 (10 đ/c)Đoàn chủ tịch

12– Trao phần thưởng cho đoàn viên xuất sắc -Báo cáo tài chính năm học 2012-2013, Đ/c phụ trách tài chính (Hoài AV)

13– Thông qua nghị quyết đại hộiThư ký (Hoài, DungAV)

14– Tổng kết, bế mạc ĐHĐoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINHĐOÀN TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU 2CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN

BÁO CÁOKIỂM ĐIỂM SỰ LÃNH ĐẠO CỦA BCH CHI ĐOÀN GIÁO VIÊNNĂM HỌC: 2013-2014

Kính thưa quý vị đại biểu!KÍnh thưa các đồng chí !Trong nhiệm kỳ 2012-2013, BCH chi đoàn giáo viên trường THPT Diễn Châu II hoạt động dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ nhà trường, Ban giám hiệu nhà trường và trực tiếp là BCH đoàn trường với sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.Sau 1 năm công tác và hoạt động. BCH xin kiểm điểm sự lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2012-2013 như sau:1. TỔ CHỨC BỘ MÁY– BCH gồm có 5 đ/c: 2 nam, 3 nữ1/ Đ/c: Hồ Thanh Tuấn Bí thư Phụ trách chung2/ Đ/c: Cao Thu Hoài PBT Phụ trách chuyên môn3/ Đ/c: Nguyễn Thị Kim Dung Ủy viên Phụ trách VN-TDTT4/ Đ/c: Bùi Thị Hiên Ủy viên phụ trách Đời sống, nữ công5/ Đ/c: Trần Văn Dương Ủy viên phụ trách công tác An Ninh, chủ nhiệm, ngoại khóa.II. ƯU ĐIỂM– Là một tập thể đoàn kết, có đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực hoạt động đoàn.– Có tinh thần đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tham gia tốt các hoạt động đoàn và nhà trường.– Tập thể luôn bám sát các Nghị quyết của Đảng, pháp Luật của Nhà nước, nhà trường và đoàn cấp trên. Nhằm xây dựng chương trình hoạt động thực hiện tốt Nghị quyết đại hội và quy chế của BCH.– Trong quá trình lãnh đạo BCH thường xuyên tham mưu với cấp ủy chi bộ, BGH và BCH đoàn trường về công tác hàng tuần, hàng tháng.– Trong lãnh đạo phong trào BCH luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

III. TỒN TẠI– Công tác lãnh đạo của tập thể BCH có lúc còn lúng túng trong công việc đôi khi còn mang tính chất chủ quan nóng vội.– Hoạt động của chi đoàn còn nghèo về nội dung và hình thức– Vai trò của 1 số Đ/c chưa được phát huy hết khả năng của bản thân– Cơ chế hội họp chưa đúng với quy định, xử lý công việc chưa kịp thời.– Thực hiện các cuộc vận động của cấp trên còn một số hạn chế..IV. NGUYÊN NHÂNNguyên nhân những tồn tại trên trước hết thuộc về BCH chi đoàn, 1 Đ/c trong chi đoàn còn kiêm nhiệm nhiều, thời gian dành cho hoạt động còn hạn chế .Kính thưa