Luật Xuất Bản Báo Chí / Top 1 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 1/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Luật Báo Chí Mới “Nương” Theo Quy Hoạch Báo Chí

Đồng thời, Luật Báo chí (sửa đổi) được ban hành trong thời gian tới sẽ là căn cứ pháp lý để triển khai các nội dung đã được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua, được nêu trong đề án quy hoạch.

Báo cáo của Bộ Thông tin – Truyền thông giải thích, ý kiến thẩm tra sơ bộ của UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội và ý kiến của UB Thường vụ Quốc hội cho rằng, để đảm bảo quyền bình đẳng của các loại hình doanh nghiệp (tập đoàn Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) theo quy định của Hiến pháp, dự thảo không nên chỉ quy định tập đoàn, tổng công ty Nhà nước được phép thành lập tạp chí.

Nội dung này được nhấn mạnh trong báo cáo giải trình: “Việt Nam không chủ trương có báo tư nhân, mà trong xu thế hiện nay, các tập đoàn kinh tế Nhà nước cũng sẽ từng bước cổ phần hóa”.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, cơ quan soạn thảo chỉnh lại quy định đối tượng được có tạp chí khoa học tại dự thảo luật: “Cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Luật Giáo dục đại học; tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ; bệnh viện từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên được thành lập tạp chí khoa học”.

Ban soạn thảo dự án luật cũng nhắc lại nguyên tắc được duy trì như luật Báo chí hiện hành: Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về báo chí, Bộ Văn hóa – Thông tin chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về báo chí và UBND các tỉnh, thành thực hiện quản lý nhà nước về báo chí trong phạm vi địa phương theo phân cấp của Chính phủ chứ không phải là Sở Thông tin – Truyền thông tại các địa phương.

Về các nội dung và các hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí, cơ quan thẩm tra dự án luật cũng đã từng nêu băn khoăn, chỉ có thể cấm các hành vi chứ không phải nội dung thông tin, đề nghị quy định chung vì bản chất của nội dung đưa ra cũng là hành vi.

Cơ quan soạn thảo lập luận, nội dung bị nghiêm cấm thông tin trên báo đã được quy định trong Luật Báo chí hiện hành và áp dụng thống nhất. Việc quy định tách nội dung bị nghiêm cấm thông tin trên báo chí và hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động báo chí, theo Bộ Thông tin – truyền thông, sẽ thuận tiện cho việc trích dẫn trong các điều, khoản của dự thảo luật.

Tiếp thu một số ý kiến, dự thảo luật đưa ra thêm một nội dung cấm khác là “thông tin phân biệt đối xử không bình đẳng về giới”.

Ban soạn thảo cho rằng, công vụ là hoạt động do công chức nhân danh Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật và được pháp luật bảo vệ nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân và xã hội.

Nhà báo tác nghiệp cũng nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân và xã hội, nhưng không phải công chức, không nhân danh Nhà nước thực hiện nhiệm vụ theo quy định pháp luật. Do đó, không thể quy định trong dự thảo luật nhà báo đang tác nghiệp là thi hành công vụ.

P.Thảo

Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng Cho Cán Bộ Khối Báo Chí, Xuất Bản

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Trên 500 đại biểu là lãnh đạo cấp vụ và tương đương thuộc các cơ quan: Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật; lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam; lãnh đạo Ban Tuyên giáo phụ trách báo chí, xuất bản các tỉnh, thành phố; lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản các bộ, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo các cơ quan báo, đài phát thanh-truyền hình, hội nhà báo 25 tỉnh, thành phố phía bắc tham dự Hội nghị.

Hội nghị nhằm giúp các đồng chí là lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản và lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XII; đồng thời, vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết và văn kiện Đại hội XII của Đảng vào việc xây dựng chương trình hành động của tập thể và cá nhân.

Việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần này cũng là điều kiện để các cơ quan báo chí, xuất bản triển khai tuyên truyền sâu rộng hơn trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đưa Nghị quyết và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt được thực hiện với tinh thần đổi mới, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức.

Quá trình học tập, quán triệt Nghị quyết gắn với việc đấu tranh phê phán nhận thức lệch lạc; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; phê phán, phản bác thông tin, quan điểm sai trái… Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ nghiên cứu 3 chuyên đề là: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020; những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Nguồn: chúng tôi

Quy Hoạch Báo Chí Không Có Gì Mâu Thuẫn Với Dự Thảo Luật Báo Chí Sửa Đổi

Sáng nay, 4/11/2015, tại trụ sở Bộ TT&TT, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đã có cuộc trao đổi với báo giới về nội dung Luật Báo chí (sửa đổi) được trình Quốc hội khóa này.

Theo chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, dự án Luật Báo chí ( sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội để lấy ý kiến. Xin Thứ trưởng cho biết khái quát về những nội dung mới của dự án Luật Báo chí ( sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội vào ngày 4/11?

Luật Báo chí ban hành năm 1989, được sửa đổi bổ sung năm 1999. Đến nay, sau 16 năm thi hành, Luật Báo chí đã bộc lộ những bất cập, chưa điều chỉnh kịp thời những nảy sinh trong thực tiễn hoạt động báo chí, chưa phát huy được hiệu lực và nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về báo chí giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, sửa đổi Luật Báo chí hiện hành là để triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và để các quy định của pháp luật về báo chí hiện hành phù hợp với các yêu cầu mới do Hiến pháp năm 2013 đặt ra.

Luật Báo chí năm 1989 gồm 7 chương, 31 điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí năm 1999 đã bổ sung 6 điều và bỏ 1 điều, tổng cộng có 36 điều. Dự thảo Luật Báo chí lần này gồm 6 chương với 59 điều, trong đó có 30 điều xây dựng mới, 29 điều sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Báo chí hiện hành. Trong đó, đáng chú ý là các quy định mới về đối tượng thành lập cơ quan báo chí; về quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí; về những nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí; về lãnh đạo cơ quan báo chí; về giấy phép; về liên kết trong hoạt động báo chí; về cải chính, phản hồi thông tin; về xử lý vi phạm…

Đơn cử như đối tượng được thành lập cơ quan báo chí, dự thảo Luật quy định ngoài các đối tượng như Luật hiện hành, các tổ chức tôn giáo hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, các cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Luật giáo dục đại học; Tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện theo quy định của Luật khoa học và công nghệ; Bệnh viện từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên đều được ra tạp chí khoa học, không phân biệt cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu, bệnh viện thuộc loại hình tư thục, có đầu tư của nước ngoài hay công lập.

Tên gọi lãnh đạo cơ quan báo chí cũng được quy định mới để phù hợp với mô hình tòa soạn đa phương tiện, mô hình một cơ quan báo chí có nhiều ấn phẩm báo chí, kênh, hệ chương trình. Người đứng đầu cơ quan báo chí (lãnh đạo cơ quan báo chí) được gọi là giám đốc hoặc tổng giám đốc. Tổng biên tập là người chịu trách nhiệm về nội dung, phụ trách một hoặc nhiều ấn phẩm, còn lãnh đạo cơ quan báo chí là người phụ trách chung. Người đứng đầu cũng có thể kiêm nhiệm tổng biên tập một hoặc một vài ấn phẩm, kênh, hệ.

Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền đăng tải nội dung thông tin có tính chất báo chí trên truyền thông xã hội. Tuy nhiên, nếu nội dung được đăng tải đó xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, lợi ích của đất nước thì đó là hành vi bị cấm. Hay về cải chính trên báo chí, có nhiều quy định mới, đơn cử như, đối với thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng thì ngoài việc cải chính, xin lỗi theo quy định, báo chí điện tử phải thực hiện đăng, phát cải chính, xin lỗi ngay khi nhận được văn bản kết luận hoặc tự phát hiện vi phạm; cơ quan báo chí còn phải đăng, phát cải chính, xin lỗi trên 01 báo điện tử và 01 báo ngày do cơ quan báo chí lựa chọn, khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu. Cơ quan báo chí có thông tin phải cải chính chịu mọi chi phí về việc cải chính, xin lỗi.

Thưa Thứ trưởng, để triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, Luật Báo chí ( sửa đổi) quy định như thế nào về vấn đề quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí ?

Điều 25 Hiến pháp năm 2013 đã hiến định các nguyên tắc thực hiện quyền tự do báo chí: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”

Trên cơ sở cụ thể hóa đầy đủ, chính xác quy định của Hiến pháp 2013, dự thảo Luật Báo chí ( sửa đổi) đã tạo hành lang pháp lý để đảm bảo quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, cơ chế thực thi bảo đảm không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Dự thảo Luật đã có các quy định về việc Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình. Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ; không một tổ chức, cá nhân nào được hạn chế, cản trở báo chí, nhà báo hoạt động; báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, phát sóng; báo chí, nhà báo, công dân có quyền tiếp cận các thông tin mà nhà nước không cấm theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin, có quyền được biểu đạt thông tin, tham gia giám sát, phản biện xã hội trên báo chí.

Luật lần này có những quy định gì để xử lý và hạn chế những sai phạm về nội dung thông tin trên báo chí như đã từng diễn ra thời gian qua?

Để hạn chế những sai phạm về nội dung thông tin báo chí thì cần thực hiện nhiều mặt công tác, như thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm minh vi phạm; bồi dưỡng, đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho phóng viên. Nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí cũng như chức năng, nhiệm vụ của Hội nhà báo đã quy định rõ các mặt công tác này. Vấn đề vi phạm pháp luật về báo chí có nhiều nguyên nhân nhưng trước hết là từ yếu tố chủ quan, do nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo cơ quan báo chí. Do vậy, dự thảo Luật đã quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của nhà báo; nhiệm vụ, quyền hạn của từng chủ thể: tổng biên tập, phó tổng biên tập, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí. Cùng với đó, dự thảo Luật còn quy định cụ thể về cải chỉnh, phản hồi thông tin, khắc phục hậu quả do hành vi thông tin sai; quy định nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí; quy định về xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí đối với lỗi của cơ quan báo chí và nhà báo, quy định cụ thể từng trường hợp bị thu hồi thẻ nhà báo.

Các nội dung định hướng trong Quy hoạch báo chí không có gì mâu thuẫn với dự thảo Luật Báo chí sửa đổi. Luật Báo chí sửa đổi được ban hành trong thời gian tới sẽ là căn cứ pháp lý để triển khai các nội dung đã được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương thông qua, được nêu trong đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Quảng Cáo Trên Báo Chí

Báo chí là một cách thức tốt để tiếp cận một số lượng lớn người tiêu dùng, đặc biệt là những người từ 45 tuổi trở lên – những người có xu hướng đọc báo thường xuyên hơn giới trẻ vốn chỉ lấy tin tức từ truyền hình hay Internet là một kênh truyền thông hiệu quả.

Đây là cách để đưa tên tuổi, thương hiệu và sản phẩm của các công ty đến với khách hàng một cách nhanh chóng và rộng rãi.

Sau bài toán xác định đối tượng khách hàng mục tiêu, hãy chú ý tới mức độ hiệu quả của trang tin doanh nghiệp. Độ phủ thông tin, lứa tuổi, đặc điểm nhân khẩu và những khung giờ vàng để đảm bảo tin của bạn tiếp cận được đúng công chúng nhận tin.

Độ tiếp cận, nhận diện thương hiệu, tính tương tác trên các bài viết, độ phủ tin rộng rãi lên tới hàng triệu độc giả mỗi ngày

Thích hợp với nhiều mặt hàng, sản phẩm, cũng như các thương hiệu có nhiều “đất diễn”

Đầu tiên doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện sau đây:

Đăng bài PR trên các trang báo, có backlink về website của doanh nghiệp của bạn, nhằm tăng lượng traffic cho web, đồng thời thu hút người xem đến với doanh nghiệp

Độ phủ sóng rộng rãi, trên khắp mọi miền đất nước. Dễ dàng tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng.

Báo chí có lượng thông tin lớn, cập nhật hàng ngày để phát hành nên đảm bảo tính thời sự của bản tin gửi tới độc giả.

Đánh đúng phân khúc đối tượng độc giả theo khu vực, vùng miền và cả thu nhập.

Phạm vi phát hành rộng

Ngoài ra, lợi thế của báo chí là mức độ uy tín của xã hội tương đối cao.

Tổng hợp: Tiền phong, Thanh niên, Tuổi trẻ, Lao động, Sài Gòn giải phóng,…

Báo địa phương: Đồng Nai, Bình Dương, Bến Tre, Bình Phước,…

Kinh doanh – Tài chính: Đầu tư, Đầu tư chúng khoán, Doanh nhân Sài gòn, Thời báo kinh tế Việt Nam,..

Gia đình – Sức khỏe: Tiếp thị gia đình, Cẩm nang mua sắm, Tiếp thị Sài Gòn,…

Thời trang – Giải trí – Giới trẻ: Heritage, Golf, Her World, ELLE, Stuff,…

Đàn ông – Công nghệ: Bóng đá, Tennis, Xe và Đời sóng,Thể thao văn hóa và đàn ông,…

Trang tin tức xã hội: chúng tôi chúng tôi chúng tôi chúng tôi chúng tôi kenh14.com.vn,vnexpress.net,…

Trang phụ nữ – làm đẹp: chúng tôi chúng tôi chúng tôi giadinh.net,…

Trang kinh tế: chúng tôi chúng tôi chúng tôi chúng tôi chúng tôi baodautu.vn,…

Trang thể thao: chúng tôi chúng tôi chúng tôi bongda24h.vn,…

Và một số trang báo điện tử riêng biệt khác.

Công chúng đọc báo cũng hết sức đa dạng về ngành nghề, độ tuổi, giới tính, khả năng kinh tế. Họ có một đặc điểm chung là những độc giả thông minh, có hiểu biết, thích tìm tòi thông tin, mức sống từ trung bình khá trở lên.

Trong chiến lược truyền thông doanh nghiệp, bạn có thể đầu tư lớn vào bộ nhận diện thương hiệu, các hình ảnh đại diện, website, fanpage, … Doanh nghiệp đều mong muốn bộ phận maketing có thể chú trọng các từ khóa trên google, viết các bài chuẩn SEO, Content. Bộ phận thiết kế có nhiều hình ảnh đẹp, photoshop kỹ lưỡng hay những TVC đầu tư khủng. Những điều đó sẽ gây ấn tượng với người đi lướt mạng xã hội, người đi đường, …

Chi phí hợp lý nhưng hiệu quả đem lại cao.

Đối tác của nhiều tờ báo lớn trong nước như báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Phụ nữ, nhân dân, Bóng Đá, Tiền Phong, Kênh14, Ngôi Sao.net,…)

Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Đan Nam

Địa chỉ: 59/8/18 Hồ Văn Long, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TPHCM