Mạch Lạc Trong Văn Bản Vietjack / Top 4 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Mạch Lạc Trong Văn Bản

Cùng với liên kết, mạch lạc tạo thành đặc trưng quan trọng nhất của văn bản. Mạch lạc là sự nhất quán, chặt chẽ, liên tục của một tư tưởng được thể hiện trong suốt quá trình triển khai văn bản.

Nếu liên kết được coi là biểu hiện bề mặt, vật chất thì mạch lạc được coi là sự thể hiện bề sâu, thể hiện bên trong mang tính tính thần của sự thống nhất và hoàn chỉnh của văn bản. Tính mạch lạc thường được thể hiện ra trong các mốì quan hệ về thời gian, không gian, nhân quả, tương phản, tăng tiến, nhượng bộ, đốì chiếu,… Trong khi trình bày văn bản, sự vi phạm các mốì quan hệ đó thường phá vỡ tính mạch lạc của văn bản.

II – HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI

1. Mạch lạc trong văn bản

a) Mạch lạc của văn bản có tất cả các tính chất:

– Trôi chảy thành dòng, thành mạch;

– Tuần tự đi qua các phần, các đoạn trong văn bản;

– Thông suốt, liên tục, không đứt đoạn.

b) Ý kiến đó phản ánh hoàn toàn chính xác. Trình tự hợp Ịí của các câu văn, các ý là đặc điểm cơ bản của tính mạch lạc.

2. Các điều kiện để một văn bản có tính mạch lạc

a) Toàn bộ các sự việc xoay quanh việc chia tay của hai anh em, mà trọng tâm là việc chia đồ chơi, cụ thể là chia hai con búp bê Vệ Sĩ và Em Nhỏ. Sự chia tay và những con búp bê xuyên suốt các đoạn của tác phẩm. Thành và Thuỷ buộc phải chia tay, phải chia đồ chơi. Các em sẽ chia búp bê như thế nào? Tình cảm của hai anh em có vì thế mà chia cắt hay không? Chỉ đến cuối truyện người đọc mới rõ.

c) Các đoạn ấy được nốì với nhau theo môì liên hệ thời gian; liên hệ tâm lí (nhớ lại); liên hệ ý nghĩa (tương đồng, tương phản); liên hệ không gian (ở nhà, ở trường). Những mối liên hệ đó giữa các đoạn tự nhiên và hợp lí.

1. a) Chủ đề xuyên suốt các phần của văn bản Mẹ tôi (Ét-môn-đô đơ A-mi-xi) là tình cảm kính trọng cần phải có của người con đối với mẹ. Mở đầu là lí do viết. thư để quở trách sự thiếu lễ độ; tiếp theo là những lời phê phán chân tìn ; kết thúc là yêu cầu một thái độ đúng đắn cần phải có. Tất cả đều tập trung về mối quan hệ mẹ – con.

b) – Chủ đề chung xuyên suốt văn bản Lão nông vả các con là: Lao động là vàng. Người cha dặn con có kho vàng dưới đất. Các con chăm chỉ cày xới tìm kiếm. Nhờ vậy đất được làm kĩ, lúa bội thu. Lúa bội thu chính là vàng mà các con lão nông tìm được.

– Chủ đề xuyên suốt đoạn văn của Tô Hoài là màu vàng của ngày mùa. Từ vàng của trời, của nắng, của đồng lúa đến màu vàng của các cây cốĩ trong vườn. Vàng của rơm, thóc, các con vật dưới sân. Vàng của rơm trên mái nhà. Từ rộng đến hẹp, từ xa đến gần, từ thấp lên cao… đều đượm màu vàng trù phú.

Mai Thu

Soạn Bài Mạch Lạc Trong Văn Bản (Ngắn Gọn)

1. Mạch lạc trong văn bản:

a. Mạch lạc trong văn bản là tuần tự đi khắp các phần, các đoạn trong văn bản; thông suốt, liên tục , không đứt đoạn.

2. Các điều kiện để một văn bản có tính mạch lạc:

a. Sự việc chính: Hai anh em Thành và Thủy phải xa nhau nhưng hai anh em nhất định không để cho tình cảm phải chia lìa. Trong đó sự chia tay và những con búp bê là sự kiện chính còn anh em Thành và Thủy là 2 nhân vật chính.

b. Các từ ngữ biểu thị ý không muốn phân chia chính là vấn đề chủ yếu liên kết các sự việc nêu trên thành một thể thống nhất. Đó được xem là mạch lạc của văn bản.

c. Các đoạn được nối với nhau theo mối liên hệ:

– Hiện tại – quá khứ: mối liên hệ tâm lí.

– Việc ở nhà – ở trường: mối liên hệ không gian.

– Kể chuyện hôm qua – sáng nay: mối liên hệ thời gian.

– Kể về tâm trạng của anh em với cảnh vật thiên nhiên: mối liên hệ tương phản.

– Cảnh chia đồ chơi: mối liên hệ tương đồng.

II. LUYỆN TẬP: Câu 1. Hãy tìm hiểu tính mạch lạc của:

a. Văn bản “Mẹ tôi”

– (1) : Lí do người bố viết thư.

– (2) : Vai trò to lớn của mẹ trong cuộc đời người con.

– (3) : Vì thế con cần nhận thấy sai và sửa đổi.

→ (2) giải thích (1), dẫn dắt đến (3); liên kết mạch lạc.

b.

(1) Lão nông và các con:

– 2 câu đầu : giá trị lao động

– 14 câu tiếp : hành trình lao động

– 4 câu cuối : lời kết khẳng định “lao động là vàng”

→ Cả ba phần đều xoay quanh làm nổi bật chủ đề “lao động là vàng” → có tính mạch lạc.

(2)

Câu đầu giới thiệu bao quát sắc vàng. Các câu sau biểu hiện sự phong phú của sắc vàng. Hai câu cuối nhận xét chung về sắc vàng đó.

→ Các phần tập trung thể hiện chủ đề “sắc vàng làng quê ngày mùa” → có sự liên kết các câu, tạo sự mạch lạc cả nội dung và hình thức.

Câu 2. Trong truyện “Cuộc chia tay của những con búp bê ” , tác giả đã không thuật lại tỉ mỉ nguyên nhân dẫn đến sự chia tay của người lớn. Theo em, như vậy câu chuyện không thiếu mạch lạc vì:

– Vấn đề xuyên suốt tác phẩm là sự chia tay của anh em Thành Thủy và những con búp bê.

– Thêm chuyện của người lớn vào thì nội dung truyện sẽ bị phân tán làm học sinh khó hiểu.

chúng tôi

Soạn Bài Mạch Lạc Trong Văn Bản

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I MẠCH LẠC VÀ NHỮNG YÊU CẦU VỀ MẠCH LẠC TRONG VĂN BẢN 1. Mạch lạc trong văn bản:

a. Mạch lạc trong văn bản là tuần tự đi khắp các phần, các đoạn trong văn bản; thông suốt, liên tục , không đứt đoạn.

2. Các điều kiện để một văm bản có tính mạch lạc:

a. Toàn bộ sự việc văn bản xoay quanh những sự việc chính: Hai anh em Thành và Thủy phải xa nhau nhưng hai anh em nhất định không để cho tình cảm phải chia lìa. Trong đó sự chia tay và những con búp bê là sự kiện chính còn anh em Thành và Thủy là 2 nhân vật chính.

b. Các từ ngữ biểu thị ý không muốn phân chia chính là vấn đề chủ yếu liên kết các sự việc nêu trên thành một thể thống nhất. Đó được xem là mạch lạc của văn bản.

c. Các đoạn được nối với nhau theo mối liên hệ:

– Hiện tại – quá khứ: mối liên hệ tâm lí.

– Việc ở nhà – ở trường: mối liên hệ không gian.

– Kể chuyện hôm qua – sáng nay: mối liên hệ thời gian.

– Kể về tâm trạng của anh em với cảnh vật thiên nhiên: mối liên hệ tương phản.

– Cảnh chia đồ chơi: mối liên hệ tương đồng.

⟹ Những mối liên hệ giữa các đoạn ấy có tự nhiên và hợp lí.

Câu 1 Trả lời câu 1 (trang 32 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1): Hãy tìm hiểu tính mạch lạc của:

a. Văn bản “Mẹ tôi”

– Đầu tiên, lời giới thiệu của nhân vật tôi nói lí do bố viết thư cho mình.

– Phần tiếp theo, nội dung bức thứ:

+, Nỗi buồn của bố trước thái độ hỗn láo của con đối với mẹ có sự chứng kiến của cô giáo.

+, Nhắc lại sự chăm sóc, những đêm thức của mẹ dành cho con.

+, Nói về sự hi sinh và vai trò của người mẹ.

+, Nói đến nếu một ngày mẹ mất con sẽ cay đắng và hối hận biết chừng nào.

+, Thái độ nghiêm khắc của bố dành cho En-ri-cô phải xin lỗi mẹ và sửa chữa sai lầm đó.

⟹ Chủ đề xuyên suốt: thể hiện lòng yêu con vô bờ bến của người mẹ.

b.

(1) Lão nông và các con:

– 2 câu đầu (Mở bài): thể hiện giá trị của lao động.

– Tiếp…bội thu (Thân bài): hành trình lao động.

– 4 câu cuối (Kết bài): Kho vàng có được là nhờ sức lao động của con người.

⟹ Chủ đề xuyên suốt: lao động là vàng.

(2)

– Mở bài (câu 1): giới thiệu về màu vàng khác nhau của làng quê.

– Thân bài (tiếp…vàng mới): thể hiện phong phú của màu vàng ở các sự vật.

– Kết bài (2 câu còn lại): cảm nhận và nhận xét về sắc vàng đó.

⟹ Chủ đề xuyên suốt: Sắc vàng trù phú ở làng quê.

Câu 2 Trả lời câu 2 (trang 34 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

Trong truyện “Cuộc chia tay của những con búp bê “, tác giả đã không thuật lại tỉ mỉ nguyên nhân dẫn đến sự chia tay của người lớn. Theo em, như vậy câu chuyện không thiếu mạch lạc vì:

– Vấn đề xuyên suốt tác phẩm là sự chia tay của anh em Thành Thủy và những con búp bê.

– Thêm chuyện của người lớn vào thì nội dung truyện sẽ bị phân tán làm học sinh khó hiểu.

chúng tôi

Soạn Bài Mạch Lạc Trong Văn Bản (Siêu Ngắn)

Soạn bài Mạch lạc trong văn bản

I, Mạch lạc và những yêu cầu về mạch lạc trong văn bản

1. Mạch lạc trong văn bản

a. Mạch lạc trong văn bản có các tính chất như

– Tuần tự đi qua khắp các phần, các đoạn trong văn bản

– Thông suốt liên tục, không đứt đoạn

b. Tán thành vì các câu, các ý đều thống nhất xoay quanh một từ chung

2. Các điều kiện để có một văn bản mạch lạc

a. Toàn bộ sự việc trong văn bản xoay quanh sự việc chính sự chia tay và những con búp bê, còn Thành và Thủy là nhân vật chính

c. Trong văn bản Cuộc chia tay của những con búp bê có đọan kể hiện tại, có đoạn kể quá khứ… các đoạn ấy nối với nhau theo liên hệ thời gian

II. Luyện tập

Bài 1 (trang 32 Ngữ Văn 7 Tập 1): Tìm hiểu sự mạch lạc của các văn bản

a. Văn bản Mẹ tôi

– Chủ đề xuyên suốt là sự ca ngợi lòng yêu thương, đức hi sinh của mẹ dành cho con

+ bố đau lòng vì con thiếu lễ độ với mẹ

+ bố nói về mẹ

+ bố khuyên con xin lỗi mẹ một cách thành khẩn

b. Văn bản Lão nông và các con

– Chủ đề chính là ca ngợi lao động

– Bố cục ba phần nhất quán, rõ ràng, hợp lí khiến văn bản mạch lạc, hấp dẫn

+ mở bài là lời khuyên cần cù lao động

+ thân bài kể lại câu chuyện Lão nông để lại vàng cho các con

+ kết bài là cách khuyên cần cù lao động khôn ngoan

Bài 2 (trang 34 Ngữ Văn 7 Tập 1):

– Trong tác phẩm Cuộc chia tay của những con búp bê tác giả không kể lại tỉ mỉ nguyên nhân chia tay của người lớn. Điều này là hợp lí vì nội dung chính của truyện là cuộc chia tay của hai đứa trẻ và những con búp bê. Việc đi kể nguyên nhân sẽ kiến nội dung chính bị loãng, văn bản dài dòng mất đi tính mạch lạc.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bài Soạn văn lớp 7 siêu ngắn được biên soạn bám sát câu hỏi sgk Ngữ Văn lớp 7 Tập 1, Tập 2 giúp bạn dễ dàng soạn bài Ngữ Văn 7 hơn.