Mẫu Đơn Nghị Quyết 42 / TOP #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 ❣️ Top View | Bac.edu.vn

Kiến Nghị Vướng Mắc Nghị Quyết 42

11 Khó Khăn, Vướng Mắc Trong Quá Trình Xử Lý Nợ Xấu Theo Nghị Quyết 42

Những Điểm Nhấn Của Nghị Quyết 42/2017/qh14 Về Xử Lý Nợ Xấu Của Tổ Chức Tín Dụng

Chính Sách Mới Xử Lý Nợ Xấu Của Các Tổ Chức Tín Dụng

Nghị Quyết 42 Ngày 9/4/2020

Hôm Nay, Nghị Quyết 42 Về Xử Lý Nợ Xấu Chính Thức Có Hiệu Lực

Biện pháp xử lý cũng đa dạng hơn trước khi có nghị quyết của Quốc hội, đặc biệt nghị quyết đã cho phép các thành phần kinh tế tham gia vào quá trình xử lý nợ xấu ngân hàng. Trong 2 năm qua NHNN Việt Nam đã phối hợp với các bộ, ngành hữu quan ra nhiều văn bản chỉ đạo nhằm hỗ trợ các ngân hàng xử lý nợ xấu.

Tuy nhiên, theo phản ánh của các ngân hàng ở chúng tôi nhiều bộ, ngành, địa phương triển khai Nghị quyết 42 còn chưa đầy đủ dẫn đến không thống nhất trong cách xử lý thủ tục thu hồi nợ xấu cho ngân hàng. Trong đó có thủ tục hợp thức hóa cấp giấy chứng nhận phần diện tích đất trên đất chênh lệch so với giấy chứng nhận và diện tích đất thế chấp ngân hàng.

Ví như, thời điểm DN vay vốn thế chấp 1 ha, nhưng đến khi rơi vào nợ xấu số đất lại nở ra 1,2 ha. Nguyên do chủ đất đã mua thêm, nhưng phần mua thêm chưa phải đất thổ cư nên chính quyền cơ sở không chứng nhận cho ngân hàng thu hồi tài sản đảm bảo vì còn có phần đất nông nghiệp dính vào tài sản đảm bảo nợ vay.

Chưa kể các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp của ngân hàng trước đây gần như không thể hiện được nội dung thỏa thuận cụ thể được quyền thu giữ tài sản đảm bảo hoặc có thỏa thuận nhưng sử dụng các thuật ngữ chung chung như TCTD được quyền phát mãi, quyền định đoạt… trong khi chưa có văn bản hướng dẫn nội dung quyền thu giữ tài sản đảm bảo được hiểu như thế nào là đầy đủ.

Việc bán nợ xấu và tài sản đảm bảo, theo ACB, Nghị quyết 42 không điều chỉnh giá thị trường được xác định trên cơ sở nào, đơn vị nào đủ năng lực, thẩm quyền xác định giá trị thị trường. TCTD có được tự xác định giá trị thị trường của khoản nợ, giá thỏa thuận của các bên mua bán có được xem là giá thị trường?

Một đại diện Sacombank cho biết, hoạt động mua bán nợ xấu của TCTD cho các tổ chức, cá nhân chưa có nhiều do bên mua nợ còn e ngại thủ tục xử lý nợ trên thực tế gặp nhiều khó khăn về thời gian, chi phí. Thực tế đến nay cũng không nhiều tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính mạnh để hoạt động mua bán nợ xấu theo giá thị trường.

Theo NHNN chi nhánh chúng tôi các TCTD trên địa bàn mong muốn cần có hướng dẫn cụ thể Điểm b, Khoản 2, Điều 7 của Nghị quyết 42/2017/QH14. Trong đó, Điểm b, tại hợp đồng bảo đảm có thỏa thuận về việc bên bảo đảm đồng ý cho TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền thu giữ tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu khi xảy ra trường hợp xử lý tài sản đảm bảo theo quy định của pháp luật. Trong đó, giải thích rõ thỏa thuận về quyền thu giữ tài sản đảm bảo theo hợp đồng bảo đảm là như thế nào để có cơ sở cho TCTD áp dụng đúng quy định. Cần có văn bản hướng dẫn rõ việc xác định tài sản như thế nào là không tranh chấp theo Nghị quyết 42/2014/QH14.

Từ đó, có quy định cơ quan thuế và cơ quan đăng ký có trách nhiệm cập nhật, đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản đảm bảo xử lý nợ xấu, kể cả trường hợp tài sản đảm bảo sau khi xử lý không đủ thanh toán nợ cho ngân hàng thì ngân hàng bên mua trúng đấu giá vẫn không phải đóng thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế chuyển quyền sử dụng đất.

Hải Nam

Nguồn:

Tiếp Tục Xử Lý Nợ Xấu Theo Nghị Quyết 42

Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành Về Xử Lý Tài Sản Thế Chấp

Xử Lý Tài Sản Bảo Đảm Theo Nghị Quyết Về Xử Lý Nợ Xấu: Vẫn Còn Những Điểm Trừ

Xử Lý Tài Sản Bảo Đảm Theo Nghị Quyết 42: Ách Tắc Khâu Kê Khai Thuế Và Nộp Thuế

Nho Quan Tổng Kết Nghị Quyết Số 42 Nq Tw Và Nghị Quyết Số 11 Nq Tw Của Bộ Chính Trị

14 Mẫu Để Nhận Hỗ Trợ Covid 19 Theo Nghị Quyết 42 Của Chính Phủ

Đà Nẵng Bắt Đầu Chi Tiền Hỗ Trợ Covid

Đề Cương Giới Thiệu Nghị Quyết Số 42/nq

Nghị Quyết 42 Của Chính Phủ Về Các Biện Pháp Hỗ Trợ Người Dân Gặp Khó Khăn Do Đại Dịch Covid

Một Năm Thực Hiện Nghị Quyết 42: Thay Đổi Nhận Thức Về Xử Lý Nợ Xấu

Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 42

MẪU 1: DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã/thành phố……………..

Tên doanh nghiệp:

Mã số doanh nghiệp:

Địa chỉ:

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ: Hồ sơ kèm theo gồm có: …………………………………CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (Dành cho hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm) .)

Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương;

Bản sao Báo cáo tài chính năm 2022, quý I năm 2022 và các giấy tờ chứng minh tài chính khác của doanh nghiệp.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ………

THÔNG TIN HỘ KINH DOANH

Tên hộ kinh doanh: …………………………………………………………………..

Địa điểm kinh doanh: …………………………………………………………………

Ngành, nghề kinh doanh: ……………………………………………………………

Mã số thuế hoặc mã số đăng ký kinh doanh: ……………………………………..

Họ và tên: …………………… Ngày….tháng….năm sinh: ………………………..

Dân tộc: ………………………….. Giới tính: ……………………………………….

Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số: ………………….

Ngày cấp: …/…./…….. Nơi cấp ………………………………………………………..

Số điện thoại: ………………………… Địa chỉ email (nếu có) …………………..

Nơi ở hiện nay (1): …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

Kể từ ngày …../…../……. đến ngày …., hộ kinh doanh bị tạm ngừng kinh doanh theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố …….. triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ……… xem xét, giải quyết hỗ trợ cho tôi theo đúng quy định.

Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua hình thức:

□ Tài khoản (Tên tài khoản……. Số tài khoản tại ngân hàng: ………)

□ Bưu điện (Theo địa chỉ nơi ở)

Gửi kèm theo ĐơnMẪU 03: ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (Dành cho người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp) là Bản sao Thông báo nộp thuế theo Mẫu số 01/TBT-CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

□ Trực tiếp

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Ghi chú: Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ……..

Họ và tên: ……………………. Ngày, tháng, năm sinh: ……/……/………

Dân tộc: ……………………………… Giới tính: …………………………….

Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số: ……………

Ngày cấp: ……/……./………………… Nơi cấp: ……………………………..

Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………….

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………

Nơi tạm trú: ………………………………………………………………………..

1. Bản sao một trong các giấy tờ sau: – – – MẪU 04: ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (Dành cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm) Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp không có Sổ bảo hiểm xã hội thì người lao động nêu rõ lý do trong Giấy đề nghị. Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………

THÔNG TIN VỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CHÍNH TRƯỚC KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG/HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

Ngày ……/……/2020, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị) tại địa chỉ: ……………………………………………………………………………..

Thu nhập bình quân tháng trước khi mất việc làm: ……… đồng/tháng

Số sổ bảo hiểm xã hội: ………………………………………………………..

Trường hợp không có Sổ bảo hiểm xã hội thì nêu rõ lý do: …………………

Công việc chính: ……………………………………………………………….

Thu nhập hiện nay: …………………… đồng/tháng

Hiện nay, tôi chưa hưởng các chính sách hỗ trợ khác theo quy định tại Quyết định số …./2020/QĐ-TTg ngày …. tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết hỗ trợ cho tôi theo quy định.

Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua hình thức:

□ Tài khoản (Tên tài khoản: ……. Số tài khoản: ………….. Ngân hàng: …………)

□ Bưu điện (Theo địa chỉ nơi ở)

□ Trực tiếp

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

III. THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP HIỆN NAY

Kính gửi: Ủy ban nhân dân (xã/phường/thị trấn)…………

THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Họ và tên: ……………………. Ngày, tháng, năm sinh: ……/……/………

Dân tộc: ……………………………… Giới tính: …………………………….

Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số: ……………

Ngày cấp: ……/……./………………… Nơi cấp: ……………………………..

Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………….

Ghi chú:

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………

Ghi chú:

Nơi tạm trú: ………………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………

THÔNG TIN VỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CHÍNH TRƯỚC KHI MẤT VIỆC LÀM

Công việc chính 1:

□ Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định

□ Thu gom rác, phế liệu

□ Bốc vác, vận chuyển hàng hóa

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ… DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 Ghi chú:

□ Lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách

□ Bán lẻ vé số lưu động

□ Tự làm hoặc làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe

Nơi làm việc 2:

Thu nhập bình quân tháng trước khi mất việc làm: ……………. đồng/tháng

Công việc chính: …………………………………………………………………………….

Thu nhập hiện nay: ……………………….. đồng/tháng.

Hiện nay, tôi chưa hưởng các chính sách hỗ trợ khác theo quy định tại Quyết định số …./2020/QĐ-TTg ngày …. tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết hỗ trợ theo quy định.

Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua hình thức:

□ Tài khoản (Tên tài khoản: ……. Số tài khoản: ………….. Ngân hàng: …………)

□ Bưu điện (Theo địa chỉ nơi ở)

□ Trực tiếp

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Công việc đem lại thu nhập chính cho người lao động

Trường hợp làm việc cho hộ kinh doanh thì ghi tên, địa chỉ hộ kinh doanh

Ghi số thứ tự từ 1 đến hết

Ghi rõ, đầy đủ họ và tên người thuộc đối tượng nhận hỗ trợ; ghi lần lượt theo từng đối tượng để tiện theo dõi, tổng hợp, kiểm tra

3 – 4. Ghi rõ ngày tháng năm sinh của đối tượng

Ghi số CMND, Thẻ căn cước công dân

Ghi chi tiết địa chỉ của đối tượng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

7 – 8. Ghi loại đối tượng theo chính sách hiện đang hưởng như: Thương binh, bệnh binh…

Ghi rõ trùng đối tượng NCC với các đối tượng hỗ trợ khác theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

MẪU 06: DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

Ghi số thứ tự từ 1 đến hết

Ghi rõ, đầy đủ họ và tên người thuộc đối tượng nhận hỗ trợ; ghi lần lượt theo từng đối tượng để tiện theo dõi, tổng hợp, kiểm tra

3 – 4. Ghi rõ ngày tháng năm sinh của đối tượng

Ghi số CMND, Thẻ căn cước công dân

Ghi chi tiết địa chỉ của đối tượng

7 – 8. Ghi loại đối tượng theo chính sách hiện đang hưởng như: Thương binh, bệnh binh…

Ghi rõ trùng đối tượng NCC với các đối tượng khác theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Ghi tổng số tiền nhận theo quy định

Ký ghi rõ họ tên; trong trường hợp người nhà nhận thay thì ghi rõ họ và tên người nhận, quan hệ với người được nhận hỗ trợ

Ghi rõ trong trường hợp đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ

Tỉnh……………………

Huyện…………………

Xã…………………………

Biểu tổng hợp này dùng cho cấp xã/huyện/tỉnh và phải xác định rõ họ và tên của chủ hộ, các thành viên trong hộ được nhận hỗ trợ theo hộ nghèo.

Tỉnh……………………

Huyện…………………

Xã…………………………

Ghi chú: Biểu tổng hợp này dùng cho cấp xã/huyện/tỉnh và phải xác định rõ họ và tên của chủ hộ, các thành viên trong hộ được nhận hỗ trợ theo hộ cận nghèo.

Ghi chú: Biểu tổng hợp này dùng cho cấp xã/huyện/tỉnh.

MẪU 11: ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH VAY VỐN ĐỂ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã/thành phố………..

Tên doanh nghiệp/tổ chức/hợp tác xã/hộ kinh doanh/cá nhân1: ………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: …………….

Do…………………………………….. Cấp ngày ……………………………………………

Quyết định thành lập số2: …………………………………………………………………

Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư3 số: ……………………………………….

Do……………………………………. Cấp ngày ……………………………………………

Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề4 số: ……………

thời hạn còn hiệu lực (tháng, năm) …………………………………………………………

Họ và tên người đại diện: ………………………………. Chức vụ: ……………………

– Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số: …………………………

– Ngày cấp: …………………………… Nơi cấp: ……………………………………………

Giấy ủy quyền số …………… ngày ………/……/………của ……………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Vốn tự có/vốn điều lệ/vốn góp: …………………………………………………………

Các hồ sơ kèm theo:

a) Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài).

b) Danh sách người lao động phải ngừng việc do người sử dụng lao động lập theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định này.

c) Bản sao báo cáo tài chính năm 2022, quý I năm 2022 (đối với doanh nghiệp và tổ chức).

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2022

– Năm 2022:

+ Tổng doanh thu: ……………………………………………………………….. đồng

+ Tổng chi phí: …………………………………………………………………… đồng

+ Thuế: ……………………………………………………………………………. đồng

+ Lợi nhuận: ……………………………………………………………………… đồng

– 3 tháng đầu năm 2022:

+ Tổng doanh thu: ……………………………………………………………….. đồng

+ Tổng chi phí: …………………………………………………………………… đồng

+ Thuế: ……………………………………………………………………………. đồng

MẪU 12: DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ NGỪNG VIỆC DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ NGỪNG VIỆC DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 Tháng …/2020 Địa chỉ: DANH SÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN VAY VỐN ĐỂ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC THÁNG …/2020 (Ban hành kèm theo ………………...) Tổng số lao động thường xuyên tại doanh nghiệp: Tổng số lao động bị ngừng việc:

+ Lợi nhuận: ……………………………………………………………………… đồng

– Thời điểm 31/12/2019, không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Tình hình sử dụng lao động, tiền lương

– Tổng số lao động: …………………….người. Trong đó, số lao động đóng bảo hiểm xã hội thường xuyên đến 31/3/2020 là: chúng tôi động.

– Số lao động ngừng việc tháng ……./2020: ….. lao động, chiếm …….%/tổng số lao động.

– Tiền lương ngừng việc phải trả tháng …/2020 là: …………….đồng, trong đó:

+ Tiền lương đã trả: …………………..đồng.

+ Tiền lương chưa trả: ……………….đồng.

Chúng tôi gặp khó khăn về tài chính, đã cân đối và sử dụng hết nguồn lực tài chính nhưng không đủ chi trả tiền lương ngừng việc cho người lao động. Chúng tôi có nhu cầu vay vốn để trả lương cho người lao động ngừng việc trong tháng ……/2020.

Căn cứ Quyết định số …./2020/QĐ-TTg ngày ….tháng … năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc …………………………………………………………………………,

Đề nghị Ủy ban nhân dân …………………. xác nhận cho ………………… là đối tượng được hưởng chính sách vay vốn để trả lương ngừng việc tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

– Chúng tôi cam kết:

+ Chịu trách nhiệm về sự chính xác, trung thực của các thông tin đã cung cấp trên.

+ Thực hiện đầy đủ các cam kết với Ngân hàng Chính sách xã hội, sử dụng tiền vay đúng mục đích, thực hiện nghiêm túc kế hoạch trả nợ đảm bảo trả nợ đầy đủ, đúng hạn và cam kết sẽ dùng các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của mình để trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội./.

1 Đối với cá nhân có sử dụng, thuê mướn lao động nhưng không phải đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh

2 Đối với tổ chức được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

3 Đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài

4 Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật quy định

MẪU 14:

===================================================

Ngoài ra, công ty chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ như:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THUẾ – KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN PHẠM VÀ CỘNG SỰ

Địa chỉ: Số 12, ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Email: support@ketoanthuehanoi.vn

Điện thoại: 0902483186

Kế Hoạch Triển Khai Nghị Quyết Số 42 Của Chính Phủ Hỗ Trợ Người Dân Gặp Khó Khăn Do Đại Dịch Covid

Triển Khai Nghị Quyết 42 Của Quốc Hội Về Thí Điểm Xử Lý Nợ Xấu

Thủ Tướng Ký Nghị Quyết Thông Qua Gói An Sinh Xã Hội 62.000 Tỷ Đồng

Bộ Trưởng Đào Ngọc Dung Báo Cáo Về Việc Triển Khai Gói Hỗ Trợ An Sinh Xã Hội Tại Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ

Hướng Dẫn Thủ Tục Xin Trợ Cấp Khó Khăn Do Covid

Triển Khai Nghị Quyết Số 42

Ngân Hàng Ráo Riết Thu Hồi Nợ Xấu

Nghị Quyết 54 Tạo Đột Phá Ban Đầu Cho Tphcm

Tphcm Cơ Bản Hoàn Thành Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 54 Của Quốc Hội

Điều 3 Nghị Quyết Số 41/2017/qh14

Nghị Quyết Số 42/2017/qh14 Ngày 21 Tháng 6 Năm 2022 Của Quốc Hội Về Thí Điểm Xử Lý Nợ Xấu Của Các Tổ Chức Tín Dụng

Ngày 9-4-2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42-NQ/CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, với nguyên tắc thực hiện căn bản là phải bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch… Báo Nam Định có cuộc trao đổi với đồng chí Hoàng Đức Trọng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xung quanh vấn đề này.

Phóng viên: Nghị quyết số 42-NQ/CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, xin đồng chí cho biết những đối tượng nào sẽ được thụ hưởng?

Đồng chí Hoàng Đức Trọng: Ngày 9-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Nghị quyết số 42-NQ/CP về các biện pháp và gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nhằm chia sẻ khó khăn cùng nhân dân cả nước, hỗ trợ

Hướng dẫn thủ tục đăng ký hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội).

Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3 Điều 98 của Bộ luật Lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2022 thì được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc. Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1-4-2020 được hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng theo hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết tình hình lao động, doanh nghiệp, nhóm người có công, nhóm người xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; dự toán số kinh phí 7 nhóm được hỗ trợ tại tỉnh ta?

Đồng chí Hoàng Đức Trọng: Với tinh thần chủ động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tiến hành rà soát, nắm nhanh tình hình lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và các vấn đề an sinh xã hội.

Về hộ kinh doanh cá thể, theo số liệu cung cấp nhanh của Cục Thuế tỉnh: Tổng số hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm toàn tỉnh là 12.500-13.000 hộ. Trong đó có 4.875-5.070 hộ tạm ngừng kinh doanh theo Chỉ thị số 15/CT-TTg (số tiền ước tính mỗi tháng mỗi hộ được chi trả 1 triệu đồng/hộ, tổng là: 4.875 triệu đồng đến 5.070 triệu đồng).

Tại thời điểm tháng 4-2020, toàn tỉnh có 46.493 người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (trong đó: 32.403 ngươ ̀ i là đối tươ ̣ ng hươ ̉ ng trư ̣ c tiếp; 14.090 ngươ ̀ i là thân nhân người có công gồm: Trơ ̣ cấp tuất các diện; con đẻ của ngươi hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và ngươ ̀ i phục vụ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, lão thành cách mạng, tiền khơ ̉ i nghĩa, chất độc hóa học hàng tháng). Dự kiến kinh phí hỗ trợ (như Nghị quyết là 500 nghìn đồng/người/tháng cho 03 tháng) khoảng 69.739.500.000 đồng (gần 70 tỷ đồng). Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, toàn tỉnh có khoảng 79.925 đối tượng bảo trợ xã hội; dự kiến kinh phí hỗ trợ như Nghị quyết khoảng 261 tỷ (500 nghìn đồng/người/tháng cho 3 tháng). Thứ bảy, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định: toàn tỉnh có khoảng 9.443 hộ; 37.609 hộ cận nghèo (trung bình 4 khẩu/hộ). Dự kiến kinh phí hỗ trợ cho 3 tháng khoảng 112 tỷ đồng.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những đề xuất của ngành để triển khai Nghị quyết với nguyên tắc căn bản là phải bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch?

Đồng chí Hoàng Đức Trọng: Để thực hiện Nghị quyết, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất: UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố chủ động, tích cực vào cuộc triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo chính sách của Trung ương ban hành.

Nghị Quyết Trợ Cấp Tiền Cho Đối Tượng Bị Ảnh Hưởng Bởi Covid

Một Số Khó Khăn, Vướng Mắc Trong Xử Lý Nợ Xấu Tại Các Tctd

Biện Pháp Tháo Gỡ Những Khó Khăn, Vướng Mắc Khi Thực Hiện Nghị Quyết Số 42/2017/qh14 Của Quốc Hội Về Thí Điểm Xử Lý Nợ Xấu Trong Thi Hành Án Dân Sự

Cần Tạo Thuận Lợi Khi Xử Lý Tài Sản Bảo Đảm Đang Thế Chấp Tại Ngân Hàng

Ban Hành Quy Định Xử Lý Rút Gọn Tranh Chấp Liên Quan Đến Tsbđ Theo Nghị Quyết 42

Mẫu Đơn Đề Nghị Gửi Ubnd

Mẫu Văn Bản Ubnd Phường

Mẫu Giấy Ủy Quyền Công Ty, Cá Nhân Đầy Đủ Pháp Lý 2022 Giải Quyết Công Việc

Mẫu Giấy Ủy Quyền Cá Nhân

Mẫu Hợp Đồng Vay Tiền Giữa Cá Nhân Với Cá Nhân

Mẫu Thư Tư Vấn Pháp Lý

Mẫu Đơn Đề Nghị Gửi Ubnd, Đơn Đề Nghị Gửi Ubnd, Mẫu Đơn Đề Nghị Ubnd, Mẫu Đơn Đề Nghị Ubnd Xã, Mẫu Đơn Đề Nghị Của Ubnd Xã, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Tại Ubnd Xã, Đơn Xin Nghỉ Việc Tại Ubnd Xã, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Ubnd, Đơn Đề Nghị Ubnd Phường, Hợp Đồng Nấu ăn Hội Nghị Ubnd Xã, Đơn Xin Nghỉ Phép Ubnd, Nghị Quyết Ubnd, Báo Cáo Hội Nghị Đại Biểu Nhân Dân Của Ubnd Xã, Nghị Định 34 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Định 191 Của Ubnd Tỉnh Bắc Giang, Giấy Đề Nghị Duyệt Chi Khối Ubnd, Nghị Quyết Xác Nhận Kết Quả Bầu Chủ Tịch Ubnd, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Mau To Trinh De Nghi Bau Bo Sung Chu Tich Ubnd Xã, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Mẫu Tờ Trình Đề Nghị Ubnd Tỉnh Tặng Thưởng, Nghị Quyết Miễn Nhiệm ủy Viên Ubnd, Tờ Trình Đề Nghị Ubnd Tỉnh Khen Thưởng, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Công Văn 2914/ubnd-cn Ngày 29/5/2008 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Lấy Danh Nghĩa Ubnd Quận Hoàn Kiếm Tp.hà Nội Ra Văn Bản Gửi Ubnd Tp.hà Nội Về Việc Xin Kinh Phí Đầu, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Công Văn 686/ubnd-kt Ngày 20/2/2020 Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Kế Hoạch Số 16/kh-ubnd V/v Phối Hợp Tổ Chức Hội Nghị Toàn Quốc, Tờ Trình Đề Nghị Ubnd Tỉnh Ban Hành Quyết Định, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Tờ Trình Đề Nghị Ubnd Tỉnh Tặng Bằng Khen, Mẫu Tờ Trình Đề Nghị Ubnd Tỉnh Tặng Bằng Khen, Công Văn Số 4174/ubnd-Đt Ngày 28/8/2017 Của Ubnd Thành Phố, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Ubnd Tỉnh Bình Dương “3090/ubnd-ktn”, 3414/ubnd-kt Ngày 18/6/2019 Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định 7053/qĐ-ubnd Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Văn Bản Số 5981/ubnd-Đt Ngày 18-10-2016 Của Ubnd Thành Phố, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Văn Bản 686/ubnd-kt Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Dự Thảo Nghị Định Tổ Chức Các Cơ Quan Chuyên Môn Thuộc Ubnd Tỉnh Thành, Công Văn Ubnd Xã Gửi Ubnd Huyện, Kh 759/kh-ubnd Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định Số 584 QĐ Ubnd Của Ubnd Tp Hà Nội, Van Bản 3917/ubnd-kt Của Ubnd Tỉnh Phú Yên, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2022 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, 4174/ubnd-Đt Ngày 28/8/2017 Của Ubnd Thành Phố Và Văn Bản Số 6676/ Qhkt-. Htkt Ngày 04/10/2017 Của S, 4174/ubnd-Đt Ngày 28/8/2017 Của Ubnd Thành Phố Và Văn Bản Số 6676/ Qhkt-. Htkt Ngày 04/10/2017 Của S, Số 103/gp-ubnd, 103/gp-ubnd, Quy Chế Ubnd, 348/qĐ-ubnd, Bản Cam Kết Của Ubnd, Mẫu Văn Bản Của Ubnd Xã, 559/qĐ-ubnd, 130/gp – Ubnd, 584/qĐ-ubnd, 570/ubnd-nv, 179/gp-ubnd, Chỉ Thị Số 01/ct-ubnd, Chỉ Thị Số 17/ct-ubnd, Báo Cáo Sơ Kết Quý 1 Của Ubnd Xã, Mẫu Thư Mời Ubnd, Nội Quy Ubnd Xã, Báo Cáo Ubnd Xã, Quy Chế Ubnd Xã, Số 525/gp-ubnd, Mẫu Báo Cáo Ubnd, Nội Quy Của Ubnd, Chỉ Thị Ubnd Hà Nội, Chỉ Thị Ubnd, Mẫu Báo Cáo Ubnd Xã, Mẫu Văn Bản Ubnd Xã, Văn Bản Số 686/ubnd-kt, Ubnd, 882/gp-ubnd, Đề án 981/Đa-ubnd, Văn Bản 686/ubnd-kt, Ubnd Xã, Báo Cáo Ubnd, Văn Bản Số 1717/ubnd-vx, Báo Cáo Thực Tập Tại Ubnd Xã, Báo Cáo Thực Tập Tại Ubnd Cấp Xã, Báo Cáo Thực Tập ở Ubnd Xã, Văn Bản Số 5621 Của Ubnd Tp. Hà Nội, Báo Cáo Tháng 7 Của Ubnd Xã, Văn Bản Số 2331/ubnd-kh&Đt, Báo Cáo Kiến Tập Tại Ubnd Xã, Báo Cáo Kiến Tập Ubnd, Văn Bản Số 1408/ubnd-kt, Văn Bản Số 4814/ubnd-ktn, Văn Bản Số 3146 Ubnd Vp,

Mẫu Đơn Đề Nghị Gửi Ubnd, Đơn Đề Nghị Gửi Ubnd, Mẫu Đơn Đề Nghị Ubnd, Mẫu Đơn Đề Nghị Ubnd Xã, Mẫu Đơn Đề Nghị Của Ubnd Xã, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Tại Ubnd Xã, Đơn Xin Nghỉ Việc Tại Ubnd Xã, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Ubnd, Đơn Đề Nghị Ubnd Phường, Hợp Đồng Nấu ăn Hội Nghị Ubnd Xã, Đơn Xin Nghỉ Phép Ubnd, Nghị Quyết Ubnd, Báo Cáo Hội Nghị Đại Biểu Nhân Dân Của Ubnd Xã, Nghị Định 34 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Định 191 Của Ubnd Tỉnh Bắc Giang, Giấy Đề Nghị Duyệt Chi Khối Ubnd, Nghị Quyết Xác Nhận Kết Quả Bầu Chủ Tịch Ubnd, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Mau To Trinh De Nghi Bau Bo Sung Chu Tich Ubnd Xã, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Mẫu Tờ Trình Đề Nghị Ubnd Tỉnh Tặng Thưởng, Nghị Quyết Miễn Nhiệm ủy Viên Ubnd, Tờ Trình Đề Nghị Ubnd Tỉnh Khen Thưởng, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Công Văn 2914/ubnd-cn Ngày 29/5/2008 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Lấy Danh Nghĩa Ubnd Quận Hoàn Kiếm Tp.hà Nội Ra Văn Bản Gửi Ubnd Tp.hà Nội Về Việc Xin Kinh Phí Đầu, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Công Văn 686/ubnd-kt Ngày 20/2/2020 Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Kế Hoạch Số 16/kh-ubnd V/v Phối Hợp Tổ Chức Hội Nghị Toàn Quốc, Tờ Trình Đề Nghị Ubnd Tỉnh Ban Hành Quyết Định, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Tờ Trình Đề Nghị Ubnd Tỉnh Tặng Bằng Khen, Mẫu Tờ Trình Đề Nghị Ubnd Tỉnh Tặng Bằng Khen, Công Văn Số 4174/ubnd-Đt Ngày 28/8/2017 Của Ubnd Thành Phố, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Ubnd Tỉnh Bình Dương “3090/ubnd-ktn”, 3414/ubnd-kt Ngày 18/6/2019 Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định 7053/qĐ-ubnd Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Văn Bản Số 5981/ubnd-Đt Ngày 18-10-2016 Của Ubnd Thành Phố, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Văn Bản 686/ubnd-kt Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Dự Thảo Nghị Định Tổ Chức Các Cơ Quan Chuyên Môn Thuộc Ubnd Tỉnh Thành, Công Văn Ubnd Xã Gửi Ubnd Huyện, Kh 759/kh-ubnd Của Ubnd Tỉnh Hải Dương,

Mẫu Công Văn Gửi Ubnd Phường

Mẫu Giấy Ủy Quyền Cá Nhân Cho Cá Nhân Mới Nhất

Mẫu Văn Bản Uỷ Quyền Theo Bộ Luật Dân Sự

Mẫu Văn Bản Ủy Quyền Cho Ủy Ban Nhân Dân Cấp Xã Đăng Ký Bản Cam Kết Bảo Vệ Môi Trường

Mẫu Giấy Mời Ubnd Xã

Nghị Quyết 42 Của Chính Phủ

Nhìn Lại 25 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 10 Của Bộ Chính Trị, Khóa Vi Về Đổi Mới Quản Lý Kinh Tế Nông Nghiệp

Cần Có Nghị Quyết Mới Về Đổi Mới Chương Trình, Sách Giáo Khoa

Quốc Hội Cần Có Nghị Quyết Về Đổi Mới Chương Trình, Sách Giáo Khoa

Thông Qua Nghị Quyết Đổi Mới Chương Trình, Sách Giáo Khoa

7 Thay Đổi Lớn Về Lương Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Từ Năm 2022

Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết 51 Về Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị Về Cơ Chế Chính Uỷ, Nghị Quyết 89 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 11 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 69 Chính Phủ, Nghị Quyết 08 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 20 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 08/nq-bct Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 36 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ, Nghị Quyết Của Chính Phủ Là Gì, Nghị Quyết Số 11 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 11 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Hỗ Trợ, Nghị Quyết 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 25 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 49 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 1 Nq Cp Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 08-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 48 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 52 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 82 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 54 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 60 Của Chính Phủ, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Kh Ix, Nghị Quyết 35 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 8 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 01 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 68 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 22 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Chính Phủ, Nghị Quyết 12 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 36 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 50 Chính Phủ, Nghị Quyết 37 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 45 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 43 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 42 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 21 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 41 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 39 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 37 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 34 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 54-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 50 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghi Quyết 51 Cua Bô Chinh Tri, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 76 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 76/nq-cp Của Chính Phủ, Nghị Quyết 50 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 33 Nq Tw Của Bộ Chính Trị, Chính Phủ Ra Nghị Quyết, Nghi Quyet 51 Nq Tw Bo Chinh Tri, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Noi Dung Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị Khóa Ix, Nghị Quyết 51 Nq/tw 20-7-2005 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị Năm 2005, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị 20-7-2005, Nghị Quyết Số 51 Cua Bộ Chính Trị Năm 2005, Nghị Quyết Số 28 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ, Nghi Quyet So 28 Cua Bo Chinh Trị Ve Bao Ve To Quoc, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 55 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 01/2020 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X, Nghị Quyết 51/2005 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Mới Nhất Của Chính Phủ, Nghị Quyết 30/2018 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Khoá 9, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị 2005, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 55-nq/tw Của Bộ Chính Trị,

Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết 51 Về Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị Về Cơ Chế Chính Uỷ, Nghị Quyết 89 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 11 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 69 Chính Phủ, Nghị Quyết 08 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 20 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 08/nq-bct Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 36 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ, Nghị Quyết Của Chính Phủ Là Gì, Nghị Quyết Số 11 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 11 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Hỗ Trợ, Nghị Quyết 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 25 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 49 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 1 Nq Cp Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 08-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 48 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 52 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 82 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 54 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 60 Của Chính Phủ, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Kh Ix, Nghị Quyết 35 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 8 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 01 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 68 Của Chính Phủ,

Đổi Mới Mô Hình Tăng Trưởng Ở Lai Châu Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung Ương Iv Khóa Xii

Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4 (Khoá Xii) Về Tiếp Tục Đổi Mới Mô Hình Tăng Trưởng

Toàn Văn Nghị Quyết Tw 4 Về Tiếp Tục Đổi Mới Mô Hình Tăng Trưởng Của Nền Kinh Tế

Toàn Văn Nghị Quyết Trung Ương Về Đổi Mới Mô Hình Tăng Trưởng

Toàn Văn Nghị Quyết 05 Của Đảng Về Đổi Mới Mô Hình Tăng Trưởng Kinh Tế

Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Trình

Quy Trình Quản Lý Văn Bản

Quy Trình Giải Quyết Văn Bản Q Quy Trinh Giai Quyet Vb Doc

Đơn Giải Trình Trễ Hạn

Mẫu Văn Bản Giải Trình D01B Ts

Hướng Dẫn Viết Công Văn Giải Trình Hồ Sơ Đăng Ký Kinh Doanh

Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Trình, Tờ Trình Đề Nghị Giải Thể Chi Đoàn, Quy Trình Giải Quyết Đơn Kiến Nghị, Quy Trình Giải Quyết Nghỉ Việc, Quy Trình Giải Quyết Đơn Kiến Nghị Phản ánh, Quy Trình Giải Quyết Cho Sinh Viên Nghỉ Học Tạm Thời, Vào Học Lại Và Thôi, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Mẫu Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Công Trinh Xây Dựng, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Mẫu Giải Trình Giải Thể Chi Đoàn, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Đề Xuất Kiến Nghị Những Giải Pháp Để Tổ Chức Thực Hiện Nghị Quyết Trong Thời Gian Tới, Tờ Trình Bổ Sung Pct Ubmttq Trình Hội Nghị Ub Mttq, Mẫu Thư Giải Trình, Tờ Trình Xin Giải Thể Chi Bộ, Mẫu Giải Trình Dự án Đầu Tư, Văn Bản Yêu Cầu Giải Trình, Giải Trình, Văn Bản Giải Trình, Giải Trình Đầu Tư, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Của Chi Bộ, Mẫu Đơn Giải Trình, Báo Cáo Giải Trình Mẫu, Mẫu Đơn Xin Giải Trình, Báo Cáo Giải Trình Của Chi Bộ, Giải Bài Tập Lập Trình C, Báo Cáo Giải Trình , Mẫu Giải Trình, Mẫu Giải Trình Báo Cáo, Mẫu Cv Giải Trình, Mẫu Giải Trình Chi Phí, Báo Cáo Giải Trình Đơn Tố Cáo, Mẫu Giải Trình Mất Hóa Đơn, Mẫu Giải Trình Tạm ứng, Tờ Trình Giải Thể Chi Bộ, Báo Cáo Giải Trình Là Gì, Bản Giải Trình, Mẫu Văn Bản Giải Trình, Làm Báo Cáo Giải Trình, Đơn Giải Trình, Đơn Yêu Cầu Giải Trình, Mẫu Văn Bản Báo Cáo Giải Trình, Mẫu Báo Cáo Giải Trình, Thu Giai Trinh, Đơn Xim Giai Trinh, Đơn Giải Trình Trễ Hạn, Mẫu Văn Bản Yêu Cầu Giải Trình, Đề Nghị Giải Toả, Đơn Đề Nghị Giải Thể, Báo Cáo Giải Trình Giám Sát Chi Bộ, Cách Làm Báo Cáo Giải Trình, Giải Bài Tập Phương Trình Bậc Hai Một ẩn, Báo Cáo Giải Trình Của Cá Nhân, Giải Phương Trình 7x+21=0, Mẫu Giải Trình Thuế, Tóm Tắt 3 Giai Đoạn Của Quá Trình Hô Hấp, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Của Chi Bộ Về Sinh Con Thứ 3, Mẫu Giải Trình Sự Việc, Mẫu Giải Trình Nộp Lại Báo Cáo Tài Chính, Mẫu Giải Trình Nộp Hồ Sơ Thai Sản Trễ, Báo Cáo Giải Trình Học Sinh Bỏ Học, Giáo Trình âm Giai, Giải Phương Trình 7-(2x+4)=-(x+4), Mẫu Giải Trình Hóa Đơn Bỏ Trốn, Mẫu Giải Trình Công Nợ, Giải Trình Hải Quan, Giải Trình Sự Việc, Báo Cáo Đồ án Giải Thuật Và Lập Trình, Giải Trình Chậm, Đơn Giãi Trình Sự Việc, Công Văn Yêu Cầu Giải Trình, Báo Cáo Giải Trình Đảng ủy, Mẫu Đơn Giải Trình Sự Việc, Quy Trình Giải Quyết Tố Cáo, Hệ Phương Trình ôn Thi Đại Học Có Lời Giải, Báo Cáo Giải Trình Cá Nhân, Giải Trình Sai Giá Trị Hàng, Báo Cáo Giải Trình Sinh Con Thứ 3, Giải Trình Tiến Độ, Mẫu Giải Trình Báo Cáo Tài Chính, Giải Hệ Phương Trình ôn Thi Vào 10, Tải Mẫu Công Văn Giải Trình, Biên Bản Giải Trình, C Giải Phương Trình Bậc 2, Mẫu Giải Trình 01/khbs, Báo Cáo Giải Trình Kiểm Tra, Mẫu Tờ Trình Xin Giải Thể Chi Đoàn, Văn Bản Giải Trình Nộp Bổ Sung Hồ Sơ, Đơn Giải Trình Thu Nhập, Báo Cáo Giải Trình Vụ Việc, Đề Bài Giải Phương Trình Bậc 2, Giải Phương Trình 8, Văn Bản Yêu Cầu Được Giải Trình, Giải Phương Trình 7x-3/x-1=2/3, Giải Phương Trình 7+2x=22-3x, Tow Trinh Giai The Chi Doan, Giải Bài Tập Phương Trình Mặt Cầu, Giải Phương Trình 8.3^x+3.2^x=24.6^x, Bài Giải Phương Trình,

Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Trình, Tờ Trình Đề Nghị Giải Thể Chi Đoàn, Quy Trình Giải Quyết Đơn Kiến Nghị, Quy Trình Giải Quyết Nghỉ Việc, Quy Trình Giải Quyết Đơn Kiến Nghị Phản ánh, Quy Trình Giải Quyết Cho Sinh Viên Nghỉ Học Tạm Thời, Vào Học Lại Và Thôi, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Mẫu Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Công Trinh Xây Dựng, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Mẫu Giải Trình Giải Thể Chi Đoàn, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Đề Xuất Kiến Nghị Những Giải Pháp Để Tổ Chức Thực Hiện Nghị Quyết Trong Thời Gian Tới, Tờ Trình Bổ Sung Pct Ubmttq Trình Hội Nghị Ub Mttq, Mẫu Thư Giải Trình, Tờ Trình Xin Giải Thể Chi Bộ, Mẫu Giải Trình Dự án Đầu Tư, Văn Bản Yêu Cầu Giải Trình, Giải Trình, Văn Bản Giải Trình, Giải Trình Đầu Tư, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Của Chi Bộ, Mẫu Đơn Giải Trình, Báo Cáo Giải Trình Mẫu, Mẫu Đơn Xin Giải Trình, Báo Cáo Giải Trình Của Chi Bộ, Giải Bài Tập Lập Trình C, Báo Cáo Giải Trình , Mẫu Giải Trình, Mẫu Giải Trình Báo Cáo, Mẫu Cv Giải Trình, Mẫu Giải Trình Chi Phí, Báo Cáo Giải Trình Đơn Tố Cáo, Mẫu Giải Trình Mất Hóa Đơn, Mẫu Giải Trình Tạm ứng, Tờ Trình Giải Thể Chi Bộ, Báo Cáo Giải Trình Là Gì, Bản Giải Trình, Mẫu Văn Bản Giải Trình, Làm Báo Cáo Giải Trình, Đơn Giải Trình, Đơn Yêu Cầu Giải Trình, Mẫu Văn Bản Báo Cáo Giải Trình, Mẫu Báo Cáo Giải Trình, Thu Giai Trinh, Đơn Xim Giai Trinh, Đơn Giải Trình Trễ Hạn, Mẫu Văn Bản Yêu Cầu Giải Trình, Đề Nghị Giải Toả, Đơn Đề Nghị Giải Thể,

Mẫu Đơn Đề Nghị Năm 2022 Và Cách Viết Đơn Đề Nghị, Đơn Kiến Nghị ?

Báo Cáo Giải Trình Sai Phạm Xây Dựng Không Đúng So Với Quy Hoạch Chi Tiết

Mẫu Văn Bản Giải Trình Thuế

Mẫu Bản Giải Trình Tiến Độ Thực Hiện Dự Án Đầu Tư Và Văn Bản Đăng Ký Vốn Góp, Mua Cổ Phần (Phần Vốn Góp)

Thủ Tục Thanh Lý Hàng Tồn Kho Khi Giải Thể

Mẫu Đơn Kiến Nghị Tập Thể, Mẫu Đơn Khiếu Nại Tập Thể Mới Nhất

Mẫu Văn Bản Kiến Nghị

Mẫu Đơn Đề Nghị Xem Xét, Hỗ Trợ, Giải Quyết Vụ Việc

Ký Giao Ước Kết Nghĩa Trong Công Tác Đoàn Và Phong Trào Thanh Thiếu Nhi

Giao Ước Kết Nghĩa 2 Đơn Vị

Tổng Hợp Các Bài Văn Mẫu Lớp 6 Kì 2

Mẫu đơn kiến nghị tập thể, mẫu đơn khiếu nại tập thể mới nhất. Quyền khiếu nại, kiến nghị của công dân. Thẩm quyền, trình tự giải quyết khiếu nại, kiến nghị.

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu đơn kiến nghị tập thể: Tải về mẫu đơn kiến nghị tập thể

– Để được tư vấn- hướng dẫn soạn thảo mẫu mẫu đơn kiến nghị tập thể, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(V/v: Kiến nghị quy định về …)

Sinh ngày… tháng…năm…

Giấy CMND:… Ngày cấp:…/…./…Nơi cấp (tỉnh, TP): …

Địa chỉ thường trú:….

Chỗ ở hiện nay: …

Là đại diện theo ủy quyền của những cá nhân sau:

Sinh ngày… tháng… năm…

Giấy CMND:… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP): …

Địa chỉ thường trú:…

Chỗ ở hiện nay: …

2.Ông/Bà:… Sinh ngày… tháng… năm…

Giấy CMND/thẻ CCCD số:… Ngày cấp:…/…/…Nơi cấp (tỉnh, TP): …

Địa chỉ thường trú:…

Chỗ ở hiện nay:…

Điện thoại liên hệ: …

Theo hợp đồng ủy quyền được lập ngày….ủy quyền vì mục đích gì…..

Thay mặt những cá nhân trên, tôi xin trình bày lý do cụ thể như sau:

Tôi nhận thấy, quy định về … tại … là gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với thực tiễn hiện nay. Tôi kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét và đưa ra những thay đổi để khắc phục trình trạng đó.

Kính mong cơ quan xem xét về những kiến nghị trên và có hướng xử lý tốt hơn.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Tôi xin gửi kèm đơn này những văn bản, tài liệu, ảnh chụp sau:… (nêu rõ những chứng cứ, tài liệu để chứng minh)

– Để được tư vấn- hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn khiếu nại tập thể, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(Nêu tên cơ quan có thẩm quyền)

Sinh ngày……….tháng……….năm……

Địa chỉ thường trú:……

Ngày cấp:……Nơi cấp:…….

Khiếu nại về vấn đề:…… của: ………. (Ghi tên người bị khiếu nại)

Giải trình vụ việc cần khiếu nại:

-Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết.

Yêu cầu giải quyết khiếu nại:

– Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét về những khiếu nại trên

– Giải quyết lại theo đúng chính sách pháp luật, đúng quyền lợi hợp pháp.

Tôi xin cam đoan về nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại.

Tôi xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.

Các tài liệu đính kèm:

( Đưa ra các tài liệu, văn bản chứng minh cho bạn kèm theo)

….., ngày…. tháng… năm….

3. Mẫu đơn kiến nghị và khiếu nại tập thể có được chấp nhận không?

Bản chất: Quyền khiếu nại, quyền kiến nghị là quyền của côgn dân được ghi nhận trong Luật Khiếu nại, . Khiếu nại, kiến nghị có thể về một văn bản (Quyết định, Biên bản, Chỉ thị, ,….) của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Khiếu nại, kiến nghị về hành vi hành chính của một đơn vị, một cá nhân. Nên đối tượng bị ảnh hưởng, đối tượng hướng tới của các văn bản có thể là cá nhân cũng có thể là tập thể, tổ chức hoặc cơ quan.

Vì vậy, đơn kiến nghị và khiếu nại tập thể vẫn có thể được chấp nhận. Nếu những người làm đơn đó nêu ra và chứng minh được những kiến nghị, khiếu nại đó là đúng với thực tế. Do đó, chỉ cần có căn cứ để chứng minh là đúng với thực tế, khiếu nại, kiến nghị đúng với trình tự, thủ tục của Luật quy định thì những mẫu đơn này sẽ được chấp nhận.

Tư vấn pháp luật về mẫu đơn kiến nghị tập thể, mẫu đơn khiếu nại tập thể mới nhất qua tổng đài:

Tư vấn, soạn thảo các mẫu đơn kiến nghị tập thể, mẫu đơn khiếu nại tập thể mới nhất trong từng trường hợp cụ thể.

Tư vấn soạn thảo mẫu đơn kiến nghị tập thể;

Tư vấn soạn thảo mẫu đơn khiếu nại tập thể;

Hướng dẫn cách soạn mẫu đơn kiến nghị tập thể, mẫu đơn khiếu nại tập thể mới nhất;

Tư vấn, soạn thảo các mẫu đơn kiến nghị tập thể, mẫu đơn khiếu nại tập thể mới nhất theo yêu cầu của khách hàng;

Tham gia tranh tụng để bảo vệ quyền lợi tối đa của quý khách hàng tại tòa án;

Bài viết được thực hiện bởi Luật gia Nguyễn Thùy Linh

Cấp Phó Được Ký Thay Cấp Trưởng Trong Những Trường Hợp Nào

Quy Định Pháp Luật Về Ký Thay Trên Văn Bản Giấy Tờ

Khi Nào Được Ký Thay, Ký Thừa Lệnh, Ký Thừa Ủy Quyền?

Mẫu Văn Bản Ký Thay Giám Đốc

Mẫu Văn Bản Nhận Tài Sản Thừa Kế

Mẫu Đơn Đề Nghị Mới Nhất Năm 2022 Và Cách Viết Đơn Đề Nghị, Đơn Kiến Nghị ?

Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Trình

Quy Trình Quản Lý Văn Bản

Quy Trình Giải Quyết Văn Bản Q Quy Trinh Giai Quyet Vb Doc

Đơn Giải Trình Trễ Hạn

Mẫu Văn Bản Giải Trình D01B Ts

Nhận thấy tầm quan trọng trong việc soạn thảo các đơn đề nghị gửi tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc soạn thảo đơn đề nghị gửi cho đối tác, khách hàng, thậm chí là một cá nhân có thẩm quyền quyết định là việc thiết yếu. Công ty luật Minh Khuê xin cung cấp đến khách hàng mẫu đơn đề nghị cụ thể như sau:

1. Mẫu đơn đề nghị áp dụng chung:

Kính gửi: (Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, đơn vị, cá nhân) ……

Họ và tên tôi là: ……………………………………

Sinh năm: …………………………………………

Số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân: ……

Ngày cấp:……………… Nơi cấp:………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………

Nơi ở:………………………………………………

Tôi viết đơn này đề nghị quý cơ quan giải quyết vấn đề: ……

Nội dung vụ việc ………………. cụ thể như sau:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên/ lý do viết đơn đề nghị này:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

Yêu cầu cụ thể:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

Kính mong cơ quan/ đơn vị/ cá nhân có thẩm quyền xem xét đơn đề nghị và giải quyết sớm cho tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước pháp luật.

Tôi xin cảm ơn!

2. Những lưu ý khi soạn thảo đơn đề nghị

Để khách hàng có thể tự mình hoàn thiện đơn đề nghị một cách nhanh chóng, hiệu quả và có giá trị pháp lý cao công ty luật Minh Khuê xin tư vấn đến khách hàng các vấn đề cần lưu ý trong quá trình viết Đơn đề nghị cụ thể như sau:

– Tư vấn việc xác định cụ thể các trường hợp nên soạn thảo đơn đề nghị theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi tốt nhất đến khách hàng;

– Tư vấn về việc lựa chọn soạn thảo đơn Khiếu nại, đơn kiến nghị, đơn đề nghị thay vì soạn thảo đơn đề nghị để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng;

– Phân tích các ưu điểm, nhược điểm của từng loại đơn tương ứng trong trường hợp cụ thể của khách hàng để khách hàng có thể đưa ra sự lựa chọn phù hợp, chính xác nhất cho mình để đảm bảo giải quyết và bảo vệ đầy đủ các quyền và lợi ích hợp pháp của quý khách hàng.

– Tư vấn, hướng dẫn khách hàng soạn thảo cụ thể, chi tiết nội dung vụ việc cần kiến nghị, nguyên nhân và lý do viết đơn đề nghị;

– Tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho khách hàng để xác định cụ thể từng yêu cầu của khách hàng trong đơn kiến nghị cần soạn thảo để đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của khách hàng được thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật;

– Hướng dẫn khách hàng soạn thảo đơn đề nghị đúng, đủ, chính xác theo quy định của pháp luật hiện hành để hạn chế rủi ro đơn bị từ chối;

Luật sư hướng dẫn cách viết mẫu đơn đề nghị trực tuyến, gọi: 1900.6162

3. Dịch vụ luật sư soạn thảo đơn đề nghị:

Hiện nay, với nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển nhanh chóng, cùng với đó là nhu cầu sử dụng dịch vụ nhanh – tiết kiệm – hiệu quả của khách hàng ngày càng tăng cao. Chính vì vậy, công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư soạn thảo đơn đề nghị với nhiều cách thức, phương thức để khách hàng lựa chọn, cụ thể là các hình thức cơ bản sau:

– Tư vấn pháp luật trực tuyến thông qua tổng đài 1900.6162miễn phí, phục vụ khách hàng 24/7, dù khách hàng ở bất kỳ đâu đều có thể kết nối ngay đến tổng đài luật sư để được tư vấn và hỗ trợ pháp lý. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn tổng đài trực tuyến tất cả các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết để hỗ trợ khách hàng tối đa nhất.

– Đặt lịch tư vấn pháp luật trực tiếp tại công ty để cung cấp các tài liệu cụ thể, rõ ràng, trao đổi các thông tin với luật sư, từ đó luật sư sẽ có những hướng dẫn chi tiết đến yêu cầu của khách hàng để đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất cho khách hàng. Hoặc luật sư sẽ trực tiếp soạn thảo đơn đề nghị theo yêu cầu của khách hàng dựa trên các thông tin mà các bên đã trao đổi, đương nhiên, việc soạn thảo đơn đề nghị có dựa trên các quy định của pháp luật cụ thể.

4. Mẫu đơn đề nghị xem xét

……, ngày ….. tháng …… năm …….. ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT (Đối với Quyết định số……, ngày … tháng … năm… của………..)

Kính gửi: …….

Tên tôi là: …………. (trường hợp là tổ chức thì ghi tên đầy đủ tên của tổ chức)

Số CMTND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: ……

Địa chỉ:…..

Điện thoại: …….. Mail: ….. Mã số thuế (nếu có): …

Là: …….. trong việc……

Lý do đề nghị xem xét: …….

Yêu cầu của người đề nghị: ……..

Kèm theo đơn đề nghị là các tài liệu, chứng cứ sau đây:

1………

2……..

Xin chân thành cảm ơn!

+ Nếu chủ thể là cá nhân thì ghi họ tên của cá nhân đó, địa chỉ nơi cư trú.

+ Nếu chủ thể làm đơn là cơ quan, tổ chức thì ghi tên của cơ quan, tổ chức và ghi họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật, mã số thuế, trụ sở của cơ quan, tổ chức đó.

– Lý do viết đơn: Ghi lý do cụ thể của việc đề nghị xem xét

– Ghi yêu cầu của người đề nghị

– Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn (ví dụ: 1. Bản sao Bản án số…; 2. Bản sao Chứng minh nhân dân….3. Quyết định số… ngày……..).

– Ký tên:

+ Nếu là cá nhân phải ký tên, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ trực tiếp vào đơn;

+ Nếu là cơ quan/tổ chức thì thủ trưởng ký tên và đóng dấu trực tiếp vào đơn.

Mọi vướng mắc pháp lý, Bạn cũng có thể tham khảo trực tiếp ý kiến của luật sư thông qua tổng đài tư vấn: 1900.6162 để được hỗ trợ trực tiếp và hướng dẫn cụ thể những trường hợp soạn thảo các hồ sơ, giấy tờ, mẫu đơn riêng biệt.

Trân trọng cảm ơn!

5. Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

Kính gửi: ………

Tôi là: ……… Nam/Nữ:….

Sinh năm: ……../……./…… Dân tộc: ….

Số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu):…….

Cấp ngày:……../……./…… Nơi cấp:….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……

Chỗ ở hiện tại:…..

Điện thoại (nếu có):……. Email (nếu có):…..

Lý do đề nghị hỗ trợ: …..

Tôi xin cam kết những thông tin tôi viết là đúng sự thật, nếu sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền Người làm đơn (Ký và đóng dấu xác nhận) (Ký, ghi rõ họ tên)

Mọi vướng mắc pháp lý, Bạn cũng có thể tham khảo trực tiếp ý kiến của luật sư thông qua tổng đài tư vấn: 1900.6162 để được hỗ trợ trực tiếp và hướng dẫn cụ thể những trường hợp soạn thảo các hồ sơ, giấy tờ, mẫu đơn riêng biệt. Trân trọng cảm ơn!

6. Mẫu đơn đề nghị giải quyết vụ việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

V/v:……

Kính gửi:……

Tên tôi là…

Sinh ngày:…

Nghề nghiệp:…

Số chứng minh nhân dân……… cấp ngày…… tại……

Thường trú tại…

Tôi muốn đề nghị sau: …

Rất mong cơ quan có thẩm quyền xem xét và giúp đỡ giải quyết đề nghị của tôi. Chân thành xin cảm ơn!

Mọi vướng mắc pháp lý, Bạn cũng có thể tham khảo trực tiếp ý kiến của luật sư thông qua tổng đài tư vấn: 1900.6162 để được hỗ trợ trực tiếp và hướng dẫn cụ thể những trường hợp soạn thảo các hồ sơ, giấy tờ, mẫu đơn riêng biệt. Ngoài ra quý khách hàng cũng có thể đặt lịch tư vấn pháp luật trực tiếp tại công ty để cung cấp các tài liệu cụ thể, rõ ràng, trao đổi các thông tin với luật sư, từ đó luật sư sẽ có những hướng dẫn chi tiết đến yêu cầu của khách hàng để đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất cho khách hàng. Hoặc luật sư sẽ trực tiếp soạn thảo đơn đề nghị theo yêu cầu của khách hàng dựa trên các thông tin mà các bên đã trao đổi, đương nhiên, việc soạn thảo đơn đề nghị có dựa trên các quy định của pháp luật cụ thể.

Rất mong nhận được hợp tác của khách hàng!

Trân trọng cảm ơn./.

Các câu hỏi thường gặp

Báo Cáo Giải Trình Sai Phạm Xây Dựng Không Đúng So Với Quy Hoạch Chi Tiết

Mẫu Văn Bản Giải Trình Thuế

Mẫu Bản Giải Trình Tiến Độ Thực Hiện Dự Án Đầu Tư Và Văn Bản Đăng Ký Vốn Góp, Mua Cổ Phần (Phần Vốn Góp)

Thủ Tục Thanh Lý Hàng Tồn Kho Khi Giải Thể

Giải Trình Bán Lẻ Hàng Hóa

Nghị Quyết 42 Ngày 9/4/2020

Hôm Nay, Nghị Quyết 42 Về Xử Lý Nợ Xấu Chính Thức Có Hiệu Lực

Vamc: Thu Hồi Nợ Tăng 1,5 Lần Từ Khi Có Nghị Quyết 42

Toàn Văn Nghị Quyết Số 42 Của Chính Phủ

Họp Liên Ngành Tháo Gỡ Khó Khăn Trong Thực Hiện Nghị Quyết Số 42/2017/qh14

Hướng Dẫn Một Số Nội Dung Liên Quan Đến Triển Khai Nghị Quyết Số 42/2017/qh14

Nghị Quyết 128/2020/qh14 Ngày 12/11/2020 Về Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022, Nghị Quyết 1004/2020/ubtvqh14 Ngày 18/09/2020, Nghị Quyết 1000/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Nghị Quyết 1033/2020/ubtvqh14 Ngày 16/10/2020, Nghị Quyết 1032/2020/ubtvqh14 Ngày 14/10/2020, Nghị Quyết 129/2020/qh14 Ngày 13/11/2020 Về Phân Bổ Ngân Sách Trung ương Năm 2022, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Nghị Quyết 09/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 10/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 11/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 12/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 13/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 124/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 125/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 133/2020/qh14 Ngày 17/11/2020, Nghị Quyết 127/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 14/2020/nq-hĐnd Ngày 04/09/2020, Nghị Quyết 126/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 123/2020/qh14 Ngày 03/11/2020, Nghị Quyết 999/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Nghị Quyết 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020, Nghị Quyết 133/2020/nĐ-cp Ngày 09/11/2020, Bài Thu Hoạch Nghỉ Quyết 55 Ngày Ngày 11-02-2020, Nghị Quyết 42 Ngày 9/4/2020, Nghị Quyết Số 68/nq-cp Ngày 12 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết Số 09-nq/tw Ngày 9/2/2007 “về Chiến Lược Biển Việt Nam Đến Năm 2022”,, Nghị Quyết Số 16-nq/tu Ngày 19-5-2020 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Về “tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Các C, Nghị Quyết Số 16-nq/tu Ngày 19-5-2020 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Về “tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Các C, Quyết Định 16/2020/qĐ-ubnd Ngày 07/10/2020, Quyết Định 24/2020/qĐ-ubnd Ngày 13/10/2020, Quyết Định 22/2020/qĐ-ubnd Ngày 07/09/2020, Quyết Định 24/2020/qĐ-ubnd Ngày 03/11/2020, Quyết Định 27/2020/qĐ-ubnd Ngày 15/10/2020, Quyết Đinh 18/2020/qĐ-ubnd Ngày 27/10/2020, Quyết Định 19/2020/qĐ-ubnd Ngày 30/09/2020, Quyết Định 20/2020/qĐ-ubnd Ngày 19/10/2020, Quyết Định 24/2020/qĐ-ubnd Ngày 09/09/2020, Quyết Định 27/2020/qĐ-ubnd Ngày 24/08/2020, Quyết Định 21/2020/qĐ-ubnd Ngày 25/08/2020, Quyết Định 29/2020/qĐ-ubnd Ngày 06/08/2020, Quyết Định 19/2020/qĐ-ubnd Ngày 10/08/2020, Quyết Định 15/2020/qĐ-ubnd Ngày 14/08/2020, Quyết Định 17/2020/qĐ-ubnd Ngày 03/08/2020, Quyết Định 18/2020/qĐ-ubnd Ngày 13/08/2020, 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020 Quy Định Về Tuổi Nghỉ Hưu, Quyết Định 29/2020/qĐ-ttg Ngày 24/09/2020, Quyết Định 22/2020/qĐ-ttg Ngày 10/08/2020, Quyết Định 28/2020/qĐ-ttg Ngày 24/09/2020, Quyết Định 27/2020/qĐ-ttg Ngày 21/09/2020, Quyết Định 26/2020/qĐ-ttg Ngày 14/09/2020, Quyết Định 32/2020/qĐ-ttg Ngày 19/10/2020, Quyết Định 23/2020/qĐ-ttg Ngày 14/08/2020, Quyết Định 33/2020/qĐ-ttg Ngày 12/11/2020, Quyết Định 30/2020/qĐ-ttg Ngày 28/09/2020, Quyết Định 25/2020/qĐ-ttg Ngày 31/08/2020, Quyết Định 21/2020/qĐ-ttg Ngày 05/08/2020, Quyết Định 24/2020/qĐ-ttg Ngày 27/08/2020, Quyết Định 34/2020/qĐ-ttg Ngày 26/11/2020, Quyết Định 31/2020/qĐ-ttg Ngày 29/09/2020, Nghị Định 118/2020/nĐ-cp Ngày 02/10/2020, Nghị Định 116/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 120/2020/nĐ-cp Ngày 07/10/2020, Nghị Định 117/2020/nĐ-cp Ngày 28/09/2020, Nghị Định 103/2020/nĐ-cp Ngày 04/09/2020, Nghị Định 89/2020/nĐ-cp Ngày 04/08/2020, Nghị Định 01/2020/nĐ-cp Ngày 28/08/2020, Nghị Định 119/2020/nĐ-cp Ngày 07/10/2020, Nghị Định 113/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 112/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 111/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 110/2020/nĐ-cp Ngày 15/09/2020, Nghị Định 102/2020/nĐ-cp Ngày 01/09/2020, Nghị Định 105/2020/nĐ-cp Ngày 08/09/2020, Nghị Định 100/2020/nĐ-cp Ngày 28/08/2020, Nghị Định 99/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 98/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 90/2020/nĐ-cp Ngày 13/08/2020, Nghị Định 97/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 96/2020/nĐ-cp Ngày 24/08/2020, Nghị Định 95/2020/nĐ-cp Ngày 24/08/2020, Nghị Định 106/2020/nĐ-cp Ngày 10/09/2020, Nghị Định 94/2020/nĐ-cp Ngày 21/08/2020, Nghị Định 93/2020/nĐ-cp Ngày 18/08/2020, Nghị Định 92/2020/nĐ-cp Ngày 17/08/2020, Nghị Định 107/2020/nĐ-cp Ngày 14/09/2020, Nghị Định 108/2020/nĐ-cp Ngày 14/09/2020, Nghị Định 109/2020/nĐ-cp Ngày 15/09/2020, Nghị Định 91/2020/nĐ-cp Ngày 14/08/2020, Nghị Định 104/2020/nĐ-cp Ngày 04/09/2020, Nghị Định 124/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 130/2020/nĐ-cp Ngày 30/10/2020, Nghị Định 128/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 136/2020/nĐ-cp Ngày 24/11/2020, Nghị Định 126/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 139/2020/nĐ-cp Ngày 27/11/2020, Nghị Định 137/2020/nĐ-cp Ngày 27/11/2020, Nghị Định 129/2020/nĐ-cp Ngày 27/10/2020, Nghị Định 114/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020,

Nghị Quyết 128/2020/qh14 Ngày 12/11/2020 Về Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022, Nghị Quyết 1004/2020/ubtvqh14 Ngày 18/09/2020, Nghị Quyết 1000/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Nghị Quyết 1033/2020/ubtvqh14 Ngày 16/10/2020, Nghị Quyết 1032/2020/ubtvqh14 Ngày 14/10/2020, Nghị Quyết 129/2020/qh14 Ngày 13/11/2020 Về Phân Bổ Ngân Sách Trung ương Năm 2022, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Nghị Quyết 09/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 10/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 11/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 12/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 13/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 124/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 125/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 133/2020/qh14 Ngày 17/11/2020, Nghị Quyết 127/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 14/2020/nq-hĐnd Ngày 04/09/2020, Nghị Quyết 126/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 123/2020/qh14 Ngày 03/11/2020, Nghị Quyết 999/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Nghị Quyết 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020, Nghị Quyết 133/2020/nĐ-cp Ngày 09/11/2020, Bài Thu Hoạch Nghỉ Quyết 55 Ngày Ngày 11-02-2020, Nghị Quyết 42 Ngày 9/4/2020, Nghị Quyết Số 68/nq-cp Ngày 12 Tháng 5 Năm 2022 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết Số 09-nq/tw Ngày 9/2/2007 “về Chiến Lược Biển Việt Nam Đến Năm 2022”,, Nghị Quyết Số 16-nq/tu Ngày 19-5-2020 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Về “tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Các C, Nghị Quyết Số 16-nq/tu Ngày 19-5-2020 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Về “tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Các C, Quyết Định 16/2020/qĐ-ubnd Ngày 07/10/2020, Quyết Định 24/2020/qĐ-ubnd Ngày 13/10/2020, Quyết Định 22/2020/qĐ-ubnd Ngày 07/09/2020, Quyết Định 24/2020/qĐ-ubnd Ngày 03/11/2020, Quyết Định 27/2020/qĐ-ubnd Ngày 15/10/2020, Quyết Đinh 18/2020/qĐ-ubnd Ngày 27/10/2020, Quyết Định 19/2020/qĐ-ubnd Ngày 30/09/2020, Quyết Định 20/2020/qĐ-ubnd Ngày 19/10/2020, Quyết Định 24/2020/qĐ-ubnd Ngày 09/09/2020, Quyết Định 27/2020/qĐ-ubnd Ngày 24/08/2020, Quyết Định 21/2020/qĐ-ubnd Ngày 25/08/2020, Quyết Định 29/2020/qĐ-ubnd Ngày 06/08/2020, Quyết Định 19/2020/qĐ-ubnd Ngày 10/08/2020, Quyết Định 15/2020/qĐ-ubnd Ngày 14/08/2020, Quyết Định 17/2020/qĐ-ubnd Ngày 03/08/2020, Quyết Định 18/2020/qĐ-ubnd Ngày 13/08/2020, 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020 Quy Định Về Tuổi Nghỉ Hưu, Quyết Định 29/2020/qĐ-ttg Ngày 24/09/2020, Quyết Định 22/2020/qĐ-ttg Ngày 10/08/2020, Quyết Định 28/2020/qĐ-ttg Ngày 24/09/2020,

Chính Sách Mới Xử Lý Nợ Xấu Của Các Tổ Chức Tín Dụng

Những Điểm Nhấn Của Nghị Quyết 42/2017/qh14 Về Xử Lý Nợ Xấu Của Tổ Chức Tín Dụng

11 Khó Khăn, Vướng Mắc Trong Quá Trình Xử Lý Nợ Xấu Theo Nghị Quyết 42

Kiến Nghị Vướng Mắc Nghị Quyết 42

Tiếp Tục Xử Lý Nợ Xấu Theo Nghị Quyết 42

Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết 42

Đảng Ủy Khối Dn Tỉnh Tổng Kết Nq 42 Của Bộ Chính Trị Nq Số 05 Của Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy

Huyện Ủy Chư Jút Tổng Kết Nghị Quyết 11 Và Nghị Quyết 42 Của Bộ Chính Trị

Mua Bán Nợ Xấu Theo Nghị Quyết 42: Nợ Xấu Khách Sạn Hoàng Cung Và Lý Sự Của Hai Bên

Cần Sớm Luật Hóa Xử Lí Nợ Xấu, Thành Lập Thị Trường Mua Bán Nợ Chính Thống

Tạo Lập Thị Trường Mua Bán Nợ: Lời Giải Cho Nút Thắt Nợ Xấu

Tổng kết thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW và Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị

Nhằm đánh giá những mặt làm được, những mặt còn hạn chế, đồng thời đề ra các biện pháp đẩy mạnh việc thực hiện tốt hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý, sáng ngày 08/9/2011 tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị. Quận Ủy 11 đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 42 – NQ/TW và Nghị quyết số 11 – NQ/TW của Bộ Chính trị.

Qua báo cáo tổng kết việc thực hiện 2 Nghị quyết của Bộ Chính trị, trong những năm qua, Quận ủy 11 đã luôn xác định đây là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của công tác xây dựng Đảng, đã tổ chức quán triệt triển khai thực hiện công tác luân chuyển và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý mang lại hiệu quả thiết thực; thực hiện quy hoạch “động” và “mở” gắn kết với nhận xét, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm; quy hoạch cán bộ là cơ sở để thực hiện luân chuyển, đào tạo, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới; trên cơ sở đảm bảo tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm vai trò lãnh đạo của cấp ủy. Về công tác quy hoạch: có 86% cán bộ quy hoạch (cán bộ nữ 21%, cán bộ trẻ 18,6%) trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa X: 100% đ/c trong Ban thường vụ Quận ủy đều là cán bộ quy hoạch, có 01 đ/c cán bộ trẻ dưới 35 tuổi. Đến nay đã có 238 đ/c được quy hoạch cán bộ dự bị chức danh chủ chốt, trong đó 100% có trình độ đại học và trên đại học; có 42,8% cán bộ nữ, 14,3% cán bộ dân tộc Hoa; có 89 đ/c được quy hoạch cán bộ trẻ dài hạn, tăng 71,2% so với nhiệm kỳ 2005 – 2010. Về công tác luân chuyển cán bộ, từ năm 2002 đến nay có 97 đ/c được luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm; hầu hết đều thể hiện sự tích cực, năng động, tiếp cận nhanh và đáp ứng yêu cầu công việc, được tập thể cán bộ đơn vị mới tín nhiệm.

Để tổ chức thực hiện tốt hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo và công tác luân chuyển cán bộ trong thời gian tới, đ/c Dương Công Khanh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy đã yêu cầu các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 11-NQ/TW và Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX); gắn với Chương trình trọng điểm số 07-CTr/QU về quy hoạch đào tạo cán bộ dài hạn gian đoạn 2011 – 2022, định hướng đến năm 2022 của BCH Đảng bộ quận, đổi mới công tác đánh giá cán bộ để làm cơ sở cho việc quy hoạch, điều động, bố trí, luân chuyển cán bộ; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ ở cơ sở; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X.

Đ/c Dương Công Khanh – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11 phát biểu chỉ đạo.

Số lượt người xem: 4806

Hội thi khui heo đất khuyến học năm 2013 (20/05/2013)

Phòng ngừa cướp giật tài sản khi ra đường (20/05/2013)

Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2013 (19/05/2013)

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới năm 2013 (19/05/2013)

Đại hội Thể dục – Thể thao quận 11 lần thứ VII – năm 2013 (19/05/2013)

Tình hình xây dựng cơ bản và quản lý đô thị tháng 5/2013 (19/05/2013)

Tình hình văn hóa – xã hội tháng 5/2013 (19/05/2013)

Tình hình kinh tế tháng 5/2013 (19/05/2013)

Lãnh đạo quận thăm quý vị Giáo phẩm nhân dịp Đại lễ Phật đản (18/05/2013)

Phường 10 tổ chức Hội nghị chuyên đề thực trạng công tác phát triển đảng viên tại chi bộ trực thuộc (17/05/2013)

Hội nghị tổng kết công tác đào tạo bồi dưỡng và khen thưởng các học sinh giỏi cấp thành phố (17/05/2013)

Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể quận sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (17/05/2013)

Giải quyết hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư đợt 4 cho các hộ dân thuộc dự án lô A, E, F, G, H chung cư Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 11 (17/05/2013)

Ra mắt Công đoàn cơ quan khối Đảng (17/05/2013)

Phường 1 tổ chức Hội nghị tuyên truyền chuẩn nghèo giai đoạn 3 (17/05/2013)

Quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy (17/05/2013)

Bế mạc Hội thao Quốc phòng năm 2013 (16/05/2013)

Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2013 (16/05/2013)

Khởi công dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện quận 11 (15/05/2013)

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận 11 (15/05/2013)

“Tháng Công nhân” lần 5 (15/05/2013)

Thi tuyển công chức trong các cơ quan Hành chính Nhà nước năm 2013 trên địa bàn quận (15/05/2013)

Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi (12/05/2013)

Phường 12 tổ chức Hội thi “Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, khu dân cư hiếu học” (12/05/2013)

Nắm bắt tình hình hoạt động của Ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể ở khu phố (12/05/2013)

Hội thảo chuyên đề xây dựng các tiêu chí chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh (11/05/2013)

Gặp gỡ tiếp xúc giữa lãnh đạo Đảng – Chính quyền phường 15 với nhân dân 4 khu phố (11/05/2013)

Phát huy nội lực – Phụ nữ thực hiện tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo (11/05/2013)

Các đơn vị sử dụng lao động không được đình công (10/05/2013)

Phường 6 tổ chức tuyên truyền công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn (10/05/2013)

Kết quả học tập và làm theo lời Bác tại chi bộ trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Phú (10/05/2013)

Đoàn phường 8 tổ chức Hội thi “Về nguồn” (10/05/2013)

Những điều cha mẹ cần biết để nuôi dạy con tốt (10/05/2013)

Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch (10/05/2013)

Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (10/05/2013)

Chủ đề: “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông” (Tiếp theo kỳ trước) (05/05/2013)

Các biện pháp nâng chuẩn hộ nghèo tại phường 11 (05/05/2013)

Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và công tác thi tuyển lớp 10 trên địa bàn quận (05/05/2013)

Tháng hành động “Vì Trẻ em” năm 2013 (03/05/2013)

Hoạt động kinh doanh băng đĩa trên địa bàn quận (02/05/2013)

Thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn chúng tôi (28/04/2013)

Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (27/04/2013)

Hoạt động Câu lạc bộ Ban vận động khu phố văn hóa (27/04/2013)

Sơ kết 01 năm thực hiện Đề án 343 (27/04/2013)

Thực hiện cuộc vận động “Vì người nghèo” năm 2013 (27/04/2013)

Nâng cao hiệu quả chăm lo học bổng Nguyễn Hữu Thọ (27/04/2013)

Giám sát thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2013 (27/04/2013)

Chào mừng 38 năm mùa xuân đại thắng (30/4/1975 – 30/4/2013) và 127 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2013) (27/04/2013)

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch – vệ sinh môi trường và Ngày Môi trường thế giới (26/04/2013)

Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ (26/04/2013)

Mục tiêu phát triển Y dược học cổ truyền đến năm 2022 trên địa bàn quận 11 (25/04/2013)

Hội nghị quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013” (25/04/2013)

Cẩn thận để tự bảo vệ mình (24/04/2013)

Họp mặt truyền thống kỷ niệm 37 năm thành lập Lực lượng Thanh niên xung phong quận 11 (22/04/2013)

Hội thi “Kết mâm hoa quả” lần thứ 6 (22/04/2013)

Tình hình văn hóa – xã hội tháng 4/2013 (20/04/2013)

Tình hình xây dựng cơ bản và quản lý đô thị tháng 4/2013 (20/04/2013)

Tình hình kinh tế tháng 4/2013 (20/04/2013)

Lễ ra mắt “Tổ phụ nữ tương thân” tại phường 7 (20/04/2013)

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Tay – Chân – Miệng trên địa bàn quận (20/04/2013)

Phong trào “Học và làm theo lời Bác” tại phường 2 (20/04/2013)

Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” năm 2013 (20/04/2013)

Chương trình “Đổi mũ bảo hiểm đạt chuẩn có trợ giá” (20/04/2013)

Tập huấn Đề án 343 và Đề án 704 (20/04/2013)

Nhiều hoạt động chăm lo cho Người Khuyết tật (20/04/2013)

Phòng cháy và chữa cháy (20/04/2013)

Công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2013 (18/04/2013)

Phát động “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2013 (18/04/2013)

Bệnh viện quận 11 phẫu thuật Mắt miễn phí cho người dân diện chính sách (17/04/2013)

Nhân sự mới (17/04/2013)

Chủ đề: “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông” (16/04/2013)

Tổ chức các lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước năm 2013 (16/04/2013)

Lãnh đạo quận đối thoại cùng cán bộ trẻ và cán bộ đoàn khu vực địa bàn dân cư (13/04/2013)

Phường 15 sơ kết công tác Mặt trận Quý I năm 2013 (12/04/2013)

Hội nghị tập huấn “Lồng ghép giới trong lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo” (11/04/2013)

Chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng (11/04/2013)

Giỗ Tổ Hùng Vương – Nét văn hóa đặc sắc của Dân tộc Việt Nam (10/04/2013)

Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức phường (10/04/2013)

Hội thi Chữ thập đỏ – Sơ cấp cứu khối trường học (08/04/2013)

Phường 6 tổ chức buổi truyền thông về chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo (08/04/2013)

Tổng kết công tác vận động “Vì người nghèo” năm 2012 (06/04/2013)

Biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (06/04/2013)

Tập huấn công tác quản lý, sử dụng ngân sách – tài sản nhà nước và chế độ kế toán (05/04/2013)

Quận ủy 11 khảo sát nắm bắt tình hình thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (05/04/2013)

Tổng kết công tác cập nhật bổ sung thông tin xây dựng kho dữ liệu điện tử quản lý chuyên ngành dân số – kế hoạch hóa gia đình (04/04/2013)

Tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2013 (04/04/2013)

Giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ phường theo Quyết định 1674/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (03/04/2013)

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng tại phường 2 (31/03/2013)

Tăng cường công tác quản lý buôn bán các loại động, thực vật hoang dã (31/03/2013)

Công an quận cấp phát miễn phí Chứng minh nhân dân (31/03/2013)

Hội Cựu chiến binh quận góp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (31/03/2013)

Họp mặt tuyên dương doanh nghiệp (31/03/2013)

Hoạt động công tác bình đẳng giới năm 2013 (31/03/2013)

Nhớ ngày giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba (31/03/2013)

Đại hội Thể dục – Thể thao các phường (30/03/2013)

Hội nghị giao ban chuyên đề xây dựng cơ sở Đảng Quý I năm 2013 (30/03/2013)

Phường 6 phổ biến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn (30/03/2013)

Họp mặt kỷ niệm 67 năm ngày Thể thao Việt Nam (29/03/2013)

Bệnh viện quận giảm tối đa sự phiền hà, tạo nhiều tiện ích cho bệnh nhân (28/03/2013)

Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam (28/03/2013)

Phường 6 tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2012 – 2022 (28/03/2013)

Thông báo nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc ngày 30 tháng 4 và ngày 01 tháng 5 năm 2013 (27/03/2013)

Giải Bóng bàn công nhân viên chức – lao động 2013 (27/03/2013)

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo (27/03/2013)

Ngày hội hiến máu tại phường 6 (25/03/2013)

Đảng bộ Cơ quan chính quyền quận 11 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng năm 2012 (24/03/2013)

Hưởng ứng tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ trên địa bàn quận 11 lần thứ 15 năm 2013 (24/03/2013)

Phường 9 tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động phong trào thi đua yêu nước năm 2012 (21/03/2013)

Quận 11 tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng năm 2012 (21/03/2013)

Hội thao Quốc phòng năm 2013 (21/03/2013)

Đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (19/03/2013)

Đoàn phường 1 và các hoạt động nổi bật (18/03/2013)

Hành trình để trở thành người phụ nữ tự tin (17/03/2013)

Kế hoạch hoạt động công tác gia đình năm 2013 (15/03/2013)

Khởi công công trình xây dựng mới trường tiểu học khu trường đua Phú Thọ (15/03/2013)

Tổng kết công tác Bình đẳng giới – Vì sự tiến bộ phụ nữ quận năm 2012 (15/03/2013)

Nguyễn Ái Quốc với Quốc tế Cộng sản (15/03/2013)

Cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết (15/03/2013)

Tình hình xây dựng cơ bản và quản lý đô thị quý I năm 2013 (11/03/2013)

Tình hình Văn hóa – Xã hội quý I năm 2013 (11/03/2013)

Tình hình Kinh tế quý I năm 2013 (11/03/2013)

Khởi công công trình cải tạo nâng cấp Bệnh viện quận 11 (10/03/2013)

Họp mặt kỷ niệm 103 năm ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 (10/03/2013)

Triển khai công tác kiểm tra thẩm định, xét duyệt quyết toán năm 2012 (09/03/2013)

Sơ kết công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tội phạm trong dịp Tết (09/03/2013)

Tăng cường ý thức cảnh giác phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn quận (09/03/2013)

Phường 7 tổng kết phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Đảng, vận động quần chúng năm 2012 (08/03/2013)

Đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở (07/03/2013)

Đăng ký thất nghiệp (05/03/2013)

Các hoạt động nổi bật trong tháng của phường 9 (04/03/2013)

Các hoạt động xã hội tại phường 4 (04/03/2013)

Hội thi nấu ăn chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ tại phường 8 (03/03/2013)

Phường 11 tặng thẻ Bảo hiểm Y tế cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn (02/03/2013)

Phường 6 kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (01/03/2013)

Chung kết Hội thi “Tự hào trang sử Việt Nam” (01/03/2013)

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp (28/02/2013)

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (28/02/2013)

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tận tụy hết lòng phục vụ nhân dân (25/02/2013)

Chế độ tiền lương (21/02/2013)

Tình hình văn hóa – xã hội tháng 2/2013 (20/02/2013)

Tình hình xây dựng cơ bản và quản lý đô thị tháng 2/2013 (20/02/2013)

Tình hình kinh tế tháng 2/2013 (20/02/2013)

Chăm lo các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán (15/02/2013)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và làm việc tại quận 11 (14/02/2013)

Sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền quận 11 (13/02/2013)

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 11 (12/02/2013)

Thanh tra quận 11 (12/02/2013)

Phòng Y tế quận 11 (12/02/2013)

Phòng Tư pháp quận 11 (12/02/2013)

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận 11 (12/02/2013)

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 11 (12/02/2013)

Phòng Tài chính – Kế hoạch quận 11 (12/02/2013)

Phòng Quản lý đô thị quận 11 (12/02/2013)

Phòng Văn hóa và Thông tin quận 11 (12/02/2013)

Phòng Nội vụ quận 11 (12/02/2013)

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 11 (12/02/2013)

Phòng Kinh tế quận 11 (12/02/2013)

Kết quả kiểm tra xử lý tình hình Trật tự lòng lề đường – Vệ sinh môi trường trên địa bàn quận quý I năm 2013 (09/02/2013)

Cấm xuất nhập khẩu, mua bán mẫu vật 3 loài động vật hoang dã (05/02/2013)

Rộn ràng Đa Phước – Xuân yêu thương (04/02/2013)

Họp mặt kỷ niệm 83 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/2013)

Phát triển thể thao, thành tích ngày càng được đầu tư nâng chất (31/01/2013)

Mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (30/01/2013)

5 Nhóm giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (30/01/2013)

Ngày hội hiến máu nhân đạo tại phường 13 (30/01/2013)

Nhân sự mới (30/01/2013)

Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển (25/01/2013)

Thư chúc Tết của Bí thư Quận ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 11 (25/01/2013)

Quận 11 phấn đấu hoàn thành chương trình “giảm nghèo, tăng hộ khá” giai đoạn 3 (2009 – 2022) trước 2 năm (25/01/2013)

Nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo an sinh xã hội là mục tiêu phấn đấu của lãnh đạo quận 11 (24/01/2013)

Tổ chức các hoạt động lễ hội tết 2013 (23/01/2013)

Kết quả thực hiện năm an toàn giao thông trong năm 2012 (22/01/2013)

Tết vui tươi, đoàn kết, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn (22/01/2013)

Công khai Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 11 đến năm 2022 (21/01/2013)

Đảng bộ phường 1 tập trung các giải pháp để chăm lo cho dân nghèo (20/01/2013)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư (15/01/2013)

Luật dự trữ quốc gia (15/01/2013)

Hoạt động công tác hòa giải cơ sở năm 2012 (15/01/2013)

Tổ chức lớp tập huấn Huấn luyện viên thể dục cổ động (Cheerleading) lần 1 năm 2013 (15/01/2013)

Kỷ niệm 7 năm thành lập Nhà Văn hóa Lao động (14/01/2013)

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người (13/01/2013)

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả (12/01/2013)

Luật Xuất bản (10/01/2013)

Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thị trường (10/01/2013)

Luật hợp tác xã (10/01/2013)

Tăng cường thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí (10/01/2013)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế (10/01/2013)

Quận 11 xác định 11 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2013 (10/01/2013)

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã dần đi vào nề nếp (06/01/2013)

Tổng kết công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước (06/01/2013)

Gương điển hình về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (02/01/2013)

Kế hoạch tổ chức hội diễn văn nghệ ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2012 – 2013 (31/12/2012)

Tình hình kinh tế tháng 12/2012 (26/12/2012)

Tình hình xây dựng cơ bản và quản lý đô thị tháng 12/2012 (26/12/2012)

Tình hình văn hóa – xã hội tháng 12/2012 (26/12/2012)

Vì hạnh phúc của thế hệ tương lai không lựa chọn giới tính thai nhi (26/12/2012)

Công tác Mặt trận có nhiều tích cực góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân (26/12/2012)

Kết quả buổi tiếp và giải quyết đơn dân nguyện, khiếu nại, tố cáo của công dân ngày 20/12/2012 (25/12/2012)

Khởi công công trình xây dựng mới trường Mầm Non 16, quận 11 (25/12/2012)

Họp mặt kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (24/12/2012)

Chúc mừng các chức sắc Tôn giáo nhân dịp lễ Giáng sinh 2012 (24/12/2012)

Hội liên hiệp Phụ nữ phường 10 mở các gian hàng bình ổn giá trước Tết (22/12/2012)

Phường 8 tổ chức Đại hội người cao tuổi nhiệm kỳ VI (2012 – 2022) (21/12/2012)

Phường 8 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác hòa giải năm 2012 (21/12/2012)

Giải thưởng “Võ Trường Toản” lần 15 năm 2012 (20/12/2012)

Thành phố kiểm tra công tác Cải cách hành chính quận 11 năm 2012 (20/12/2012)

Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri quận 11 sau kỳ họp thứ 07 (20/12/2012)

Đại hội đại biểu Người Cao tuổi phường 5 (20/12/2012)

Hội Chữ thập đỏ quận 11 hưởng ứng tốt cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” (20/12/2012)

Quy định cấp và sử dụng giấy chứng sinh (19/12/2012)

Tình hình tổ chức kiểm tra giá (19/12/2012)

Tổng kết hoạt động của Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến quận năm 2012 (18/12/2012)

Kết quả buổi tiếp và giải quyết đơn dân nguyện, khiếu nại, tố cáo của công dân ngày 13/12/2012 (17/12/2012)

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận 11 khóa X thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (16/12/2012)

Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (16/12/2012)

Hội nghị triển khai Đề án kiện toàn tổ chức hoạt động cơ quan tiếp công dân trên địa bàn quận 11 (15/12/2012)

Thành lập Chi bộ Công ty TNHH phòng khám Đa khoa Thuận Kiều – Phường 04 (15/12/2012)

Tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 (15/12/2012)

Phường 7 tiếp Đoàn thành phố kiểm tra phường Văn minh – Đô thị (14/12/2012)

Ký kết liên tịch công tác chữ thập đỏ khối trường học năm học 2012 – 2013 (13/12/2012)

Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (12/12/2012)

Phường 12 tổ chức hội nghị góp ý cho cán bộ chủ chốt của phường (12/12/2012)

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2012 (10/12/2012)

Hướng đến xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh (10/12/2012)

Tình hình kinh tế năm 2012 (10/12/2012)

Tình hình xây dựng cơ bản và quản lý đô thị năm 2012 (10/12/2012)

Tình hình văn hóa – xã hội năm 2012 (10/12/2012)

Kiểm tra công tác chống mù chữ và phổ cập giáo dục năm 2012 (09/12/2012)

Xây dựng khu nhà tạm Bệnh viện quận 11 (08/12/2012)

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế tại Bệnh viện quận 11 và cơ sở 2 (142 Tạ Uyên) (08/12/2012)

Thành lập Hội Nạn nhân chất độc màu da cam quận (07/12/2012)

Giảm nghèo, tăng hộ khá là mục tiêu phấn đấu của lãnh đạo quận 11 (07/12/2012)

Phường 16 ra mắt Tổ tự quản “Tuyến đường hạn chế sử dụng túi nylon” (03/12/2012)

Phường 5 bàn giao nhà cho cựu Thanh niên Xung phong (03/12/2012)

Thêm một nghĩa tình (01/12/2012)

Lễ tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” quận 11 – Năm 2012 (30/11/2012)

Quận 11 đạt giải I trong Hội thi “Tìm hiểu kiến thức phòng chống lụt, bão và xử lý tình huống khi có thiên tai xảy ra – năm 2012” (30/11/2012)

Đại hội Công đoàn quận 11 lần thứ X nhiệm kỳ (2012 – 2022) thành công tốt đẹp (30/11/2012)

Tuyển dụng công chức (30/11/2012)

Thành lập câu lạc bộ tuyên truyền viên đồng đẳng trong trẻ em (30/11/2012)

Ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS (30/11/2012)

Khai trương Phòng khám ngoại trú HIV/AIDS tại quận 11 (29/11/2012)

Sơ kết Đề án 704 tại phường điểm (phường 14) (28/11/2012)

Tình hình kinh tế tháng 11/2012 (27/11/2012)

Tình hình xây dựng cơ bản và quản lý đô thị tháng 11/2012 (27/11/2012)

Tình hình văn hóa và xã hội tháng 11/2012 (27/11/2012)

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận 11 sau kỳ họp thứ 04 (27/11/2012)

Đại hội Đại biểu Hội Người cao tuổi phường 16 (26/11/2012)

Chung kết Hội thi “Bí thư Chi đoàn giỏi” năm 2012 (25/11/2012)

Nâng cao công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm trên địa bàn quận 11 (25/11/2012)

Câu lạc bộ Cán bộ nữ chủ chốt tổng kết hoạt động năm 2012 (25/11/2012)

Đảm đang lo toan cho gia đình chồng (25/11/2012)

Võ Văn Kiệt – nhà lãnh đạo xuất sắc với tầm nhìn chiến lược (25/11/2012)

Phối hợp giữa ngành điện với địa phương và nhân dân (23/11/2012)

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng (22/11/2012)

Bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng Đảng (22/11/2012)

Thăm gia đình các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông (22/11/2012)

Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 11/2012 (21/11/2012)

Phường 1 (21/11/2012)

Quận ủy, UBND quận thăm và hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn (21/11/2012)

Hội thao giáo viên quận 11 năm 2012 (20/11/2012)

Không chỉ dạy mà còn phải dỗ (20/11/2012)

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư (20/11/2012)

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm tại phường 8 (18/11/2012)

Phường 5 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận năm 2012 (18/11/2012)

Lễ tuyên dương giáo viên giỏi cấp Trung học cơ sở (18/11/2012)

Phường 5 tổ chức họp mặt các cụ già có hoàn cảnh khó khăn (17/11/2012)

Phường 12 tổ chức truyền thông về HIV/AIDS (17/11/2012)

Kỷ niệm 30 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2012) (17/11/2012)

Lễ trao tặng huy hiệu Đảng (17/11/2012)

Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII tiếp xúc cử tri quận 11 trước kỳ họp thứ 07 (16/11/2012)

Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt 2 tại phường 10 (15/11/2012)

Phường 15 tổ chức truyền thông chính sách ngành dân số (15/11/2012)

Tổ chức tập huấn tìm hiểu về luật khoa học và công nghệ (13/11/2012)

Đại hội Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến phường 10 (11/11/2012)

Lắng nghe điều em muốn nói (11/11/2012)

Phường 15 tổ chức khám và tư vấn sức khỏe sinh sản (11/11/2012)

Khởi công công trình xây dựng mới trụ sở Hội Chữ thập đỏ quận 11 (11/11/2012)

Quận 11 hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2012 (11/11/2012)

Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (11/11/2012)

Đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gian, hàng giả (11/11/2012)

Hội Người cao tuổi phường 6 tổ chức Đại hội hội viên nhiệm kỳ VI (10/11/2012)

Ký kết phối hợp liên ngành về công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình năm 2012 – 2013 (09/11/2012)

Phường 1 tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (07/11/2012)

Phường 4 (06/11/2012)

Kiểm tra hoạt động công tác Hội Cựu chiến binh (05/11/2012)

Công tác kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược – mỹ phẩm đợt II/2012 (05/11/2012)

Giải quyết hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư đợt 3 cho các hộ dân thuộc dự án lô A, E, F, G, H chung cư Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 11 (05/11/2012)

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn – cứu hộ tại phường 4 (04/11/2012)

Phường 11 tổ chức Đại hội Người cao tuổi nhiệm kỳ (2012 – 2022) (01/11/2012)

Phường 12 tổ chức họp bình xét danh hiệu văn hóa (01/11/2012)

Họp mặt ngày truyền thống Dân vận tại phường 4 (01/11/2012)

Hội thi “Tổ trưởng Phụ nữ giỏi” năm 2012 (01/11/2012)

Tập huấn một số vấn đề còn vướng mắc trong quá trình lập biên bản, đề xuất, tham mưu xử lý vi phạm hành chính (01/11/2012)

Thực hiện Luật bảo hiểm xã hội (01/11/2012)

Lễ tuyên dương gương điển hình Dân vận khéo năm 2012 (01/11/2012)

Hội thi Thể dục dưỡng sinh lần thứ 19 (01/11/2012)

Hội thi giáo viên dạy giỏi Trung học cơ sở cấp quận năm học 2012 – 2013 (01/11/2012)

Phường 4 tổ chức hội thi tìm hiểu Luật An toàn giao thông (01/11/2012)

Mở lớp đào tạo hướng dẫn viên sơ cấp cứu cấp quận năm 2012 (01/11/2012)

Công an nhân dân vì dân phục vụ (01/11/2012)

Phường 2 tổ chức buổi truyền thông “Chăm sóc sức khoẻ sinh sản đến các đối tượng khó tiếp cận” (01/11/2012)

Lễ khởi công Chung cư Tân Phước – phường 7, quận 11 (01/11/2012)

Tổ đại biểu Quốc hội khóa XIII, đơn vị 4 tiếp xúc với cử tri quận 11 trước kỳ họp thứ 04 (01/11/2012)

Triển khai mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân năm 2012 (01/11/2012)

Phường 7 (01/11/2012)

Tập huấn tuyên truyền các hộ kinh doanh rượu (31/10/2012)

Công tác An toàn giao thông tháng 10 năm 2012 (31/10/2012)

Kế hoạch kiểm tra ngành Văn hóa thông tin năm 2012 (31/10/2012)

Tổ chức tập huấn các tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2012 – 2022 (31/10/2012)

Kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó đợt triều cường (31/10/2012)

Khai hải quan điện tử liên tục trong 24 giờ/ngày (31/10/2012)

Kế hoạch kiểm tra danh hiệu văn hóa năm 2012 (30/10/2012)

Kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các điểm giữ xe, gara trên địa bàn quận 11 (30/10/2012)

Thông tin đình chỉ lưu hành thuốc kém chất lượng (30/10/2012)

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược (30/10/2012)

Khởi công công trình sửa chữa cải tạo Hội trường Viện kiểm sát nhân dân quận 11 (29/10/2012)

Kiểm tra giá bán điện của các nhà trọ (29/10/2012)

Tăng cường giám sát doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh (29/10/2012)

Tình hình kinh tế tháng 10/2012 (26/10/2012)

Tình hình xây dựng cơ bản và quản lý đô thị tháng 10/2012 (26/10/2012)

Tình hình văn hóa và xã hội tháng 10/2012 (26/10/2012)

Phường 12 phát triển hợp tác xã giao thông vận tải (25/10/2012)

Họp mặt mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (25/10/2012)

Giải “Việt dã” kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (25/10/2012)

Phường 4 ra quân tuyên truyền dịch bệnh (25/10/2012)

Buổi truyền thông chuyên đề chăm sóc sức khoẻ sinh sản tại phường 2 (25/10/2012)

Hội thao nhân “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” tại phường 8 (23/10/2012)

Công ty Cổ phần Quốc tế C&T đăng ký làm chủ đầu tư dự án Khu phức hợp Đầm Sen (20/10/2012)

Thông tin quản lý, hướng dẫn sử dụng thuốc trị ho Recotus (20/10/2012)

Giải Bóng đá Vô địch học sinh quận 11 – Khối Tiểu học (19/10/2012)

Nhớ ngày 15 tháng 10 (19/10/2012)

Tuyên dương cá nhân điển hình “Dân vận khéo” (18/10/2012)

Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 11 tổ chức ngày Phụ nữ và Pháp luật lần 2 (17/10/2012)

Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân (17/10/2012)

Ngày hội Thanh niên công nhân (17/10/2012)

Kết quả kiểm tra xử lý tình hình trật tự lòng lề đường – an toàn giao thông trên tuyến đường Lý Thường Kiệt- Ba tháng Hai – Lê Đại Hành (17/10/2012)

Họp tổ dân phố bình xét Gia đình văn hóa tại phường 5 (15/10/2012)

Kỷ niệm 21 năm ngày Quốc tế Người cao tuổi tại phường 10 (15/10/2012)

Phường 11 kỷ niệm ngày quốc tế Người cao tuổi 2012 (15/10/2012)

Phường 10 tổ chức hội thi Tổ trưởng phụ nữ giỏi năm 2012 (15/10/2012)

Họp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống các Ban Đảng và Văn phòng cấp ủy (15/10/2012)

Lễ kỷ niệm “ngày doanh nhân Việt Nam 13/10” (14/10/2012)

Hưởng ứng Chương trình bảo vệ trẻ em và Kế hoạch hành động quốc gia Vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS (13/10/2012)

Hội nghị ký giao ước thi đua và triển khai kế hoạch Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2022 (13/10/2012)

Tổ chức phúc tra phường không còn hộ nghèo có thu nhập bình quân từ 12 triệu đồng/người/năm (13/10/2012)

Tuyên truyền pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thông tin truyền thông, thể thao và du lịch (12/10/2012)

Khai mạc Hội thi “Bí thư chi đoàn giỏi” Quận 11 – năm 2012 (12/10/2012)

Giải Bóng ném vô địch thể thao học sinh quận 11 năm học 2012 – 2013 (12/10/2012)

Tiếp đoàn Thành phố kiểm tra kỹ thuật phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi (11/10/2012)

Ký kết giao ước thi đua phòng chống ma túy, mại dâm (11/10/2012)

Giải đá cầu Vô địch Thể thao học sinh quận 11 năm học 2012-2013 (10/10/2012)

Tuyên truyền luật phòng cháy chữa cháy tại phường 8 (10/10/2012)

Trao nhà tình nghĩa, tình thương (10/10/2012)

Công tác tái lập mặt đường, vỉa hè trên địa bàn quận (10/10/2012)

Thăm và tặng quà nhân dịp ngày Quốc tế Người cao tuổi (10/10/2012)

Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu (10/10/2012)

Tập huấn kỹ năng bán hàng cho tiểu thương (09/10/2012)

Ngày hội Phụ nữ vì cộng đồng lần IV tại phường 7 (09/10/2012)

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em (09/10/2012)

Họp mặt kỷ niệm 21 năm quốc tế Người cao tuổi (07/10/2012)

Trao học bổng Nguyễn Thị Minh Khai (07/10/2012)

Khánh thành Trường Tiểu học Quyết Thắng (06/10/2012)

Kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2012 (05/10/2012)

“Hàng Việt Nam chất lượng cao” chiếm được thiện cảm, niềm tin của đại đa số người tiêu dùng Việt Nam (05/10/2012)

Sơ kết đợt cao điểm thực hiện kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn quận (05/10/2012)

Bệnh viện quận 11 phẫu thuật mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo (05/10/2012)

Tiếp tục chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn mới (05/10/2012)

Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam – Hướng đến tiêu dùng xanh (05/10/2012)

Kiện toàn Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận 11 (05/10/2012)

Quận 11 giải nhất Liên hoan tuyên truyền viên dân số cấp Thành phố năm 2012 (05/10/2012)

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Điều lệnh cảnh sát khu vực (2007 – 2012) (05/10/2012)

Kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn quận (05/10/2012)

Giải quyết một số khó khăn, vướng mắc khi phê duyệt, áp dụng giá nhà ở, đất ở tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố (05/10/2012)

Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn quận (05/10/2012)

Lễ trao học bổng năm học 2012 – 2013 (05/10/2012)

Phường 15 (05/10/2012)

Liên hoan “Gia đình hiếu học, tổ dân phố – khu phố hiếu học” (05/10/2012)

Tuyên truyền pháp luật trong lĩnh vực hoạt động in và gia công sau in (05/10/2012)

Tập huấn tuyên truyền về an toàn bức xạ (05/10/2012)

Diễn đàn Hội viên “Năm an toàn giao thông – 2012” tại Phường 5 (05/10/2012)

Tăng cường công tác phòng chống HIV/AIDS trong thời gian tới (05/10/2012)

Đón quân nhân xuất ngũ trở về địa phương (05/10/2012)

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời (04/10/2012)

Tăng cường kiểm soát dịch bệnh Tay chân miệng và sốt xuất huyết trong trường học (03/10/2012)

Chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Thanh niên công nhân thành phố (15/10/1982 – 15/10/2012) (03/10/2012)

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng (01/10/2012)

3 loại bao bì không phải chịu thuế bảo vệ môi trường (30/09/2012)

Tình hình kinh tế 9 tháng năm 2012 (30/09/2012)

Tình hình xây dựng cơ bản và quản lý đô thị 9 tháng năm 2012 (30/09/2012)

Tình hình văn hóa và xã hội 9 tháng năm 2012 (30/09/2012)

Phường 16 (30/09/2012)

Đình chỉ lưu hành tiền cotton loại 10.000 đồng và 20.000 đồng (30/09/2012)

Hội thao vô địch thể thao học sinh quận 11 năm học 2012-2013 (30/09/2012)

Hội thi tìm hiểu pháp luật về Luật Giao thông đường bộ cho Thanh thiếu niên (30/09/2012)

Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (30/09/2012)

Trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong công an nhân dân (30/09/2012)

Tổ chức và hoạt động của tổ dân phố (30/09/2012)

Phường 7 tổ chức hội nghị bình chọn gia đình văn hóa (30/09/2012)

An toàn giao thông cho phụ nữ và trẻ em năm 2012 (30/09/2012)

Xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo Nghị định 71 (30/09/2012)

Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2012 (30/09/2012)

Thực hiện luật xử lý vi phạm hành chính (30/09/2012)

Phường 6 ra quân tổng vệ sinh trên đường phố (30/09/2012)

Ngày hội Phụ nữ vì cộng đồng (30/09/2012)

Phường 15 tổ chức buổi truyền thông về “Phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS” (30/09/2012)

Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch (29/09/2012)

Góp ý dự thảo luật (29/09/2012)

Tình hình trật tự lòng lề đường an toàn giao thông tháng 9 năm 2012 (27/09/2012)

Kết quả thực hiện cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đến tháng 9 năm 2012 (16/09/2012)

Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2012 – 2022 (15/09/2012)

Chính phủ ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng (15/09/2012)

Khởi công công trình sửa chữa cải tạo hẻm 106I Lạc Long Quân, phường 03, quận 11 (14/09/2012)

Thanh tra quận tổ chức lớp tập huấn công tác thanh tra nhân dân năm 2012 (14/09/2012)

Hội thi cờ tướng người cao tuổi quận 11 lần thứ 21 (13/09/2012)

Phường 02 tổ chức buổi truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản (13/09/2012)

Phường 2 tổ chức chuyên đề sàng lọc giới tính khi sinh và mất cân bằng giới tính (13/09/2012)

215 thanh niên quận 11 lên đường nhập ngũ (12/09/2012)

Kế hoạch kiểm tra tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn các phường tháng 9 năm 2012 (12/09/2012)

Hoạt động Chữ thập đỏ về sơ cấp cứu ban đầu (10/09/2012)

Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý giá, thu phí trên địa bàn quận 11 (10/09/2012)

Giảm tỷ lệ trẻ sơ sinh chết dưới 10% (10/09/2012)

Đại hội Đại biểu Hội Người cao tuổi phường 10 lần thứ VI (10/09/2012)

Tập huấn công tác vận động quần chúng cho lực lượng chính trị nòng cốt năm 2012 (09/09/2012)

Đồng hành cùng doanh nghiệp (09/09/2012)

Gần 300 doanh nghiệp tham gia gặp gỡ lãnh đạo quận 11 (09/09/2012)

Tiếp đoàn Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Thành phố (08/09/2012)

Công tác gia đình năm 2012 (08/09/2012)

Tuyên truyền phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội (07/09/2012)

Các Trường tưng bừng khai giảng năm học mới (07/09/2012)

Khởi công công trình sửa chữa cải tạo hẻm 195 Bình Thới, phường 9, quận 11 (07/09/2012)

Nhân sự mới (06/09/2012)

Thực hiện công tác tuyển quân năm 2012 (06/09/2012)

Phường 11 đăng ký xây dựng phường đạt chuẩn “Phường Văn minh – Đô thị” (03/09/2012)

Tập huấn kiến thức pháp luật cho lực lượng hòa giải viên (03/09/2012)

Kiểm soát chặt chất lượng bao bì dược phẩm (03/09/2012)

Lễ viếng bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ (03/09/2012)

Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ VII (2012 – 2014) (03/09/2012)

Hội nghị “Truyền thông tăng cường đến các đối tượng khó tiếp cận” (03/09/2012)

Thực hiện tốt hoạt động Bảo hiểm Y tế học sinh năm 2011 – 2012 (01/09/2012)

Ra mắt Câu lạc bộ múa Sen hồng (01/09/2012)

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 4, Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (01/09/2012)

Tổng kết hoạt động hè năm 2012 (01/09/2012)

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng (01/09/2012)

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (01/09/2012)

Lễ trao tặng học bổng tại phường 7 (01/09/2012)

Tuần lễ ra quân lập lại trật tự lòng lề đường và vệ sinh đường phố tại phường 8 (01/09/2012)

Liên hoan “Tiếng hát từ khu phố” năm 2012 (01/09/2012)

Hỏi đáp pháp luật về trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (Kỳ cuối) (31/08/2012)

Tăng cường công tác kiểm tra tình hình trật tự lòng lề đường vệ sinh môi trường và an toàn giao thông trên địa bàn quận (31/08/2012)

Đảng viên trẻ Thái Anh Minh vinh dự nhận lệnh gọi nhập ngũ 2012 (31/08/2012)

Tình hình kinh tế tháng 08/2012 (31/08/2012)

Tình hình xây dựng cơ bản và quản lý đô thị tháng 08/2012 (31/08/2012)

Tình hình văn hóa và xã hội tháng 08/2012 (31/08/2012)

Đại hội Chi bộ các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân quận (31/08/2012)

Đại hội Chi bộ Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 11 Lần thứ I nhiệm kỳ 2012 – 2022 (30/08/2012)

Hỏi đáp pháp luật về trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (Kỳ V) (30/08/2012)

Phường 5 ra quân thực hiện cao điểm an toàn giao thông và phòng dịch bệnh (30/08/2012)

Cuộc thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về Bình đẳng giới” (29/08/2012)

Tổ chức giải Cờ tướng (29/08/2012)

Hỏi đáp pháp luật về trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (Kỳ IV) (29/08/2012)

Thông tư về chế độ điều hòa tiền mặt, giao dịch tiền mặt (29/08/2012)

Phường 7 ba năm liền đạt giải nhất giới thiệu sách hè toàn thành phố (29/08/2012)

Phường 13 tổ chức viếng Nghĩa trang Liệt sĩ (29/08/2012)

Hành trình về địa chỉ đỏ (Đền Bến Dược và Địa đạo Củ Chi) (29/08/2012)

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy (29/08/2012)

Hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (29/08/2012)

Hỏi đáp pháp luật về trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (Kỳ III) (28/08/2012)

Phường 7 tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ nói không với tai nạn giao thông” (28/08/2012)

Về chuyến hành quân thăm căn cứ Rừng Sác – Cần Giờ (28/08/2012)

Hội thi nghi thức Đội (28/08/2012)

Hỏi đáp pháp luật về trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (Kỳ II) (27/08/2012)

Tuyên truyền về Luật bình đẳng giới (27/08/2012)

Thực tập phương án chữa cháy tại siêu thị Vinatex (27/08/2012)

Kết quả thực hiện công tác quản lý trật tự lòng lề đường trong tháng 8/2012 (27/08/2012)

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật Tố tụng dân sự (27/08/2012)

Nội dung và ý nghĩa của Hiến pháp 1946 (26/08/2012)

Tập thể lao động xuất sắc năm học 2011 – 2012 (26/08/2012)

Hỏi đáp pháp luật về trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (Kỳ I) (26/08/2012)

Gương điển hình trong ngày hội toàn dân Bảo vệ an ninh tổ quốc (26/08/2012)

Tăng cường tuần tra xử phạt hạn chế tình trạng mất cắp tài sản thuộc các công trình công cộng (26/08/2012)

Trao lệnh gọi thanh niên nhập ngũ 2012 (25/08/2012)

Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Thể dục Thể thao nhiệm kỳ 2012 – 2014 (25/08/2012)

Đại hội Đại biểu Hội khuyến học quận 11 (25/08/2012)

Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 (25/08/2012)

Phường 7 chức Lễ Tổng kết hoạt động hè năm 2012 (25/08/2012)

Tập huấn tuyên truyền về các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp (25/08/2012)

Phường 9, 15 phát động “Tuần lễ ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng lề đường và vệ sinh đường phố” (25/08/2012)

Hội thi “Cộng tác viên dinh dưỡng giỏi cấp quận lần thứ 11” năm 2012 (24/08/2012)

Hội thao các Khu phố văn hóa năm 2012 (24/08/2012)

Hoạt động 6 tháng đầu năm 2012 của Hội Luật gia quận 11 (24/08/2012)

Kết quả thực hiện công tác phòng chống tệ nạn 6 tháng đầu năm trên địa bàn quận (24/08/2012)

Tổng kết phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy (24/08/2012)

Đại hội Chi bộ các phòng, ban (24/08/2012)

Phường 1 tổ chức buổi lễ trao tặng hiện vật (24/08/2012)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Quân sự – Quốc phòng 6 tháng đầu năm (24/08/2012)

Hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền Đề án 343 (23/08/2012)

Hướng dẫn chính sách thuế tháo gỡ khó khăn cho tổ chức, cá nhân (23/08/2012)

Phường 15 tổ chức buổi báo cáo chuyên đề “Làm mẹ an toàn” (23/08/2012)

Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 – 2014 tại Phường 11 (22/08/2012)

Phổ biến luật khiếu nại, luật tố cáo (22/08/2012)

Chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân (22/08/2012)

Các công trình được nghiệm thu sửa chữa và đưa vào sử dụng của Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 11 (22/08/2012)

Kế hoạch kiểm tra tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn các phường trong tháng 8 năm 2012 (22/08/2012)

Công tác đấu giá và thanh lý hàng hóa tịch thu sung quỹ Nhà nước tại quận 11 (22/08/2012)

Tổ chức tổng kết “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2012 (22/08/2012)

Kỷ niệm 20 năm xây dựng và trưởng thành của Nhà Thiếu nhi quận 11 (22/08/2012)

Tổng kết Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” (21/08/2012)

Phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn và triều cường trên địa bàn quận 11 (21/08/2012)

Kết quả Hội thao các khu phố Văn hóa – Hộ gia đình Thể thao năm 2012 (21/08/2012)

Hội thao các khu phố văn hóa – hộ gia đình thể thao quận 11 năm 2012 (20/08/2012)

Tiếp xúc giữa Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VIII sau kỳ họp thứ 5 (20/08/2012)

Phường 10 ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ nói không với tai nạn giao thông” (20/08/2012)

Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận 11 Nhiệm kỳ 2012- 2022 (16/08/2012)

Phường 9 tổ chức bữa ăn ngon cho người già đợt 1 năm 2012 (16/08/2012)

Lễ tổng kết hè tại phường 1 (15/08/2012)

Những căn nhà nghĩa tình của Thanh niên xung phong (11/08/2012)

Phòng Cảnh sát PC&CC quận 11 tổ chức Lễ trao quyết định và gắn quân hàm cho Sỹ quan, Hạ sỹ quan (05/08/2012)

Thời sự một số vấn đề về tình hình Biền Đông hiện nay (05/08/2012)

Phường 11 tổ ngày hội hiến máu nhân đạo (05/08/2012)

Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (31/07/2012)

Tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII – năm 2012 tại Cần Thơ (31/07/2012)

Kiểm tra tình hình hoạt động xây dựng trên địa bàn quận 11 (31/07/2012)

Bác Hồ với ngày thương binh liệt sĩ (31/07/2012)

Hội khuyến học quận 11 sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 2012 (30/07/2012)

Liên hoan Tuyên truyền viên Dân số quận 11 năm 2012 (30/07/2012)

Lễ ra mắt “Tổ tư vấn cộng đồng” chi hội phụ nữ Khu phố 3 Phường 15 (30/07/2012)

Những chuyến đi nghĩa tình (29/07/2012)

Đoàn lãnh đạo Thành phố thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng (28/07/2012)

Chung tay vì nhân đạo (28/07/2012)

Ngày Hội “Chúng em tập là chiến sĩ chữa cháy – năm 2012” (27/07/2012)

Thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn (27/07/2012)

Liên hoan văn nghệ “Tuổi trẻ hướng về biển đảo quê hương” (26/07/2012)

Mẫu Chứng minh nhân dân (26/07/2012)

Kết quả thực hiện công tác kiểm tra trật tự lòng lề đường trong tháng 7 (26/07/2012)

Đẩy mạnh công tác quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình xây dựng nhà cao tầng, công trình xây dựng có tầng hầm trên địa bàn quận (26/07/2012)

Lắp đặt thử nghiệm đèn tín hiệu giao thông giờ cao điểm (26/07/2012)

Thực hiện công tác đền bù, giải tỏa của dự án “công trình mở rộng Đài Liệt sĩ Đầm Sen, Phường 3” (26/07/2012)

Hành trình giao lưu văn hóa (25/07/2012)

Tình hình kinh tế tháng 07/2012 (25/07/2012)

Tình hình xây dựng cơ bản và quản lý đô thị tháng 07/2012 (25/07/2012)

Tình hình văn hóa và xã hội tháng 07/2012 (25/07/2012)

Thanh niên Chữ thập đỏ xung kích vì cộng đồng (25/07/2012)

Thực hiện công tác đền bù, giải tỏa của dự án “cải tạo mở rộng hẻm 106I Lạc Long Quân, Phường 3” (25/07/2012)

Hội nghị triển khai chỉ thị 14/CT-TTg của thủ tướng chính phủ (24/07/2012)

Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân (24/07/2012)

Hành trình “Về nguồn” (23/07/2012)

Hội Chữ thập đỏ với Ngày hội “xung kích vì cộng đồng” (23/07/2012)

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Đảng bộ (23/07/2012)

Kiên quyết kéo giảm tai nạn giao thông (22/07/2012)

Quận 11 đạt Giải A tại Liên hoan tuyên truyền lưu động chúng tôi Lần I – 2012 (21/07/2012)

Lễ đăng ký xây dựng điểm sáng văn hóa (20/07/2012)

Hưởng ứng Chiến dịch “Mùa hè xanh” 2012 (20/07/2012)

Khu phố 1 – Phường 13 tổ chức trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn (18/07/2012)

Phường 7 trao Nhà tình bạn (17/07/2012)

Phường 5 với chương trình “Giảm nghèo – Tăng hộ khá” (17/07/2012)

Phạm vi bí mật nhà nước (17/07/2012)

Khởi công một số công trình trọng điểm trong tháng 7 (17/07/2012)

Phương án ứng phó khi bão đổ bộ trực tiếp vào thành phố (17/07/2012)

“Tiết kiệm đốt vàng mã để làm từ thiện” (17/07/2012)

Tình hình và kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm (17/07/2012)

Kết quả công tác phòng, chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn 6 tháng đầu năm (17/07/2012)

Hướng dẫn thu bảo hiểm theo mức lương tối thiểu chung (16/07/2012)

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2012 công tác người Hoa và thân nhân Việt kiều quận 11. (16/07/2012)

Chi bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền (16/07/2012)

Ngày hội hiến máu tình nguyện tại phường 9 (15/07/2012)

Hội thi Kể chuyện sách hè 2012 (15/07/2012)

Tổ chức diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói trẻ em” năm 2012 (15/07/2012)

Họp mặt kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới (15/07/2012)

Hội thao công nhân viên chức lao – động lần thứ 20 – năm 2012 (15/07/2012)

Chiến sĩ Hoa phượng đỏ quận Tân Bình tham quan phòng cảnh sát PC&CC quận 11 (15/07/2012)

Thời hạn đăng ký thuế (15/07/2012)

Phấn đấu đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn quận (15/07/2012)

Tổ chức tập huấn Nghị định 94/2009/NĐ-CP của Chính phủ (12/07/2012)

UBND Thành phố ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn chúng tôi (12/07/2012)

Các hoạt động sinh hoạt hè tại phường 10 (11/07/2012)

Hội thi kể chuyện sách hè năm 2012 (10/07/2012)

Khu phố 3 – Phường 2 đăng ký xây dựng Khu phố Văn hóa (10/07/2012)

Liên hoan văn nghệ hè 2012 (10/07/2012)

Tập huấn Nghị định 94/CP của Chính phủ (10/07/2012)

Kế hoạch ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn và triều cường tại quận 11 (10/07/2012)

Kiểm tra xử lý tình hình trật tự lòng lề đường phục vụ kỳ thi tuyển sinh đại học – cao đẳng năm 2012 (10/07/2012)

Hội luật gia quận 11 tham gia xây dựng nhà tình thương tại phường 14, quận 11 (09/07/2012)

Hội nghị nhân dân tổ dân phố 27 Phường 15 (06/07/2012)

Tổ chức họp mặt nhân Ngày Gia đình Việt Nam (06/07/2012)

“Ngày vàng hàng Việt” tại quận 11 (05/07/2012)

Một số nội dung cơ bản của Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg (02/07/2012)

Quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký (02/07/2012)

Kế hoạch kiểm tra tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn các phường (02/07/2012)

Công tác kiểm tra Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi (30/06/2012)

Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri Quận 11 với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VIII (30/06/2012)

Nhiều chuyển biến tích cực qua việc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (30/06/2012)

“Ngày hội Gia đình Việt Nam” Phường 7 (29/06/2012)

Công khai phương án bồi thường dự án Hẻm 106I Lạc Long Quân – Phường 3 (29/06/2012)

Liên hoan tuyên truyền lưu động Thành phố Hồ Chí Minh tại Quận 11 (29/06/2012)

Phường 14 thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (giai đoạn 2011 – 2022) (29/06/2012)

Bông hoa kính dâng lên bác (29/06/2012)

Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng (29/06/2012)

Ứng phó với mùa mưa bão trên địa bàn quận (29/06/2012)

Tìm hiểu về Luật khiếu nại (29/06/2012)

Tập huấn chế độ kế toán ngân sách xã và tài chính xã (29/06/2012)

Kết quả thực hiện “Năm an toàn giao thông – 2012” 6 tháng đầu năm 2012 (29/06/2012)

Hội thao hè năm 2012 (28/06/2012)

Bế mạc Liên hoan “Các đội thông tin tuyên truyền cơ sở” Quận 11 – 2012 (28/06/2012)

Phường 7 sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện “Năm an toàn giao thông- 2012” (28/06/2012)

Khai giảng Lớp tập huấn phụ trách hè (28/06/2012)

Hội nghị tập huấn Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước (28/06/2012)

Hỏi đáp pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (Kỳ 6) (27/06/2012)

Hỏi đáp pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (Kỳ 5) (27/06/2012)

Mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính (27/06/2012)

Khởi công công trình sửa chữa Trường tiểu học Trưng Trắc (27/06/2012)

Khởi công công trình sửa chữa Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (27/06/2012)

Khởi công công trình sửa chữa Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề (27/06/2012)

Khởi công công trình sửa chữa trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn (27/06/2012)

Mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công chức (27/06/2012)

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 (27/06/2012)

Thi tìm hiểu luật giao thông đường bộ (27/06/2012)

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng (27/06/2012)

Kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước (27/06/2012)

Phường 10 Trao nhà tình thương (27/06/2012)

Họp mặt tuyên truyền ôn lại truyền thống ngày Quốc tế người cao tuổi tại Phường 14 (27/06/2012)

Lễ ra mắt “Điểm sáng văn hóa” tại Phường 6 (27/06/2012)

Tuổi trẻ quận 11 với môi trường (27/06/2012)

Họp mặt Hội người cao tuổi Phường 11 (26/06/2012)

Thành quả đạt được của Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” (21/06/2012)

Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước (21/06/2012)

Mức lương tối thiểu trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT (21/06/2012)

Chính Phủ ban hành Nghị định về hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm (21/06/2012)

Ngân hàng Nhà nước ban hành Chỉ thị chấn chỉnh thực hiện quy định về huy động, giữ hộ và sử dụng vàng (21/06/2012)

Tương thân, tương ái (21/06/2012)

Kết quả kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn Quận 11 (21/06/2012)

Cán bộ lãnh đạo nêu gương về tự phê bình nghiêm túc (21/06/2012)

Ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội (21/06/2012)

Sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Trung ương (21/06/2012)

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và Hội nghị Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW (21/06/2012)

Hội nghị phổ biến, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 4 ban chấp hành Trung ương đảng (21/06/2012)

Liên hoan “Nghệ thuật quần chúng từ khu phố” tại Phường 2 (20/06/2012)

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự lòng lề đường tháng 5/2012 (20/06/2012)

Phổ biến, giáo dục về luật quốc phòng (19/06/2012)

Phường 8 Bàn giao nhà tình thương (19/06/2012)

Lễ đăng ký xây dựng điểm sáng văn hóa tại Phường 9 (18/06/2012)

Hội thao khu phố văn hóa Phường 7 năm 2012 (18/06/2012)

Thấy gì qua giải việt dã, đi bộ người cao tuổi quận 11 lần thứ 21 (18/06/2012)

“Vì hạnh phúc người mù” (18/06/2012)

Lễ tri ân thầy cô (18/06/2012)

Liên hoan “Các Đội Thông tin Tuyên truyền cơ sở” Quận 11 năm 2012 (17/06/2012)

Tình hình kinh tế quý II/2012 (15/06/2012)

Tình hình xây dựng cơ bản và quản lý đô thị quý II/2012 (15/06/2012)

Tình hình văn hóa và xã hội quý II/2012 (15/06/2012)

Hội nghị Quán triệt Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư (15/06/2012)

Khai mạc hè năm 2012 (14/06/2012)

Thực hiện các biện pháp ứng phó với mưa lớn gây ngập úng trên địa bàn quận (11/06/2012)

Hội thi tìm hiểu pháp luật giao thông đường bộ năm 2012 (11/06/2012)

Phương án chữa cháy phải được bổ sung, chỉnh lý kịp thời (04/06/2012)

Trợ cấp đối với thanh niên xung phong (04/06/2012)

Giới thiệu, phổ biến luật khiếu nại, luật tố cáo (04/06/2012)

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê phường, xã, thị trấn năm 2012 (04/06/2012)

Bãi bỏ Chỉ thị tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ (04/06/2012)

Tình hình triển khai công tác cấp Giấy chứng nhận lĩnh vực đất đai – nhà ở (04/06/2012)

Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở (04/06/2012)

Khởi công xây dựng trụ sở UBND Phường 9 và Phường đội (30/05/2012)

Quán ăn Hữu Nghị Các đăng ký xây dựng “Điểm sáng văn hóa” (30/05/2012)

Hội nghị tiếp xúc giữa lãnh đạo và nhân dân Phường 15 (30/05/2012)

Nghị định mới về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại (30/05/2012)

Triển khai Đề án 343 giai đoạn 2011 – 2012 (30/05/2012)

Đường lối chính sách, pháp luật của đảng, nhà nước đối với phụ nữ thời kỳ đổi mới (30/05/2012)

Tập huấn Thông tin tuyên truyền cơ sở (30/05/2012)

Gia đình nuôi con khỏe (30/05/2012)

Trao tiền xây Nhà Tình Thương cho hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong (30/05/2012)

Thi đua “Gia đình tiết kiệm điện năm 2012” (30/05/2012)

Liên hoan Văn nghệ Cựu Chiến Binh (30/05/2012)

Lễ tuyên dương – khen thưởng học sinh giỏi cấp Thành phố (30/05/2012)

Đêm của Âm nhạc Giao hưởng tại Quận 11 (30/05/2012)

Phường 2 tổ chức tuyên truyền giao thông đường bộ (30/05/2012)

Phường 5 thực hiện cao điểm “Tuần lễ an toàn giao thông” (30/05/2012)

Họp mặt doanh nghiệp Quận 11 (30/05/2012)

Quận 11 Tổng kết Hội khỏe Phù Đổng năm học 2011 – 2012 (30/05/2012)

Ngày hội công nhân lần thứ 4 – Năm 2012 (30/05/2012)

Tiếp đoàn Y tế Thành phố kiểm tra các trường học trong Quận 11 (30/05/2012)

Một kết luận hợp lòng dân (30/05/2012)

Bế mạc Hội thao Quốc phòng năm 2012 (30/05/2012)

Phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) (30/05/2012)

Chăm lo các cháu ngày “Quốc tế thiếu nhi” (30/05/2012)

Kết quả thực hiện kế hoạch “Năm an toàn giao thông – năm 2012” (30/05/2012)

Nghị định về thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (30/05/2012)

Thêm nhiều cơ sở uống methadone điều trị nghiện ma túy (30/05/2012)

Tăng cường quản lý nhà nước các hoạt động văn hoá – xã hội (30/05/2012)

Phường 11 mở hội khui heo đất (28/05/2012)

Tình hình kinh tế tháng 05/2012 (28/05/2012)

Tình hình xây dựng cơ bản và quản lý đô thị tháng 05/2012 (28/05/2012)

Tình hình văn hóa và xã hội tháng 05/2012 (28/05/2012)

Tìm hiểu Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước (25/05/2012)

Tìm hiểu Luật phòng chống tham nhũng (25/05/2012)

Tìm hiểu về Luật tố cáo (25/05/2012)

Cuộc thi sáng tác ca khúc về An toàn giao thông (25/05/2012)

Lập lại trật tự đô thị – an toàn giao thông tuyến Nguyễn Chí Thanh (25/05/2012)

Chế độ phụ cấp công vụ (25/05/2012)

Tuyên dương các tập thể – hộ kinh doanh hoạt động có hiệu quả năm 2011 (25/05/2012)

Tập huấn tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng đợt I/2012. (25/05/2012)

Thi tuyển công chức trong các cơ quan Hành chính Nhà nước năm 2012 (22/05/2012)

Công tác thanh tra xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2012 (22/05/2012)

Phụ nữ ngày nay (22/05/2012)

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm (22/05/2012)

Quy định của chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (22/05/2012)

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (22/05/2012)

Trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc (22/05/2012)

Triển khai các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch – vệ sinh môi trường (22/05/2012)

Tổ chức thi tốt nghiệp năm học 2011 – 2012 và công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2012 – 2013 (22/05/2012)

Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 (22/05/2012)

Đảng ủy Phường 13, 15 tổ chức học tập, quán triệt điều lệ Đảng khóa XI (22/05/2012)

Chính phủ ban hành nghị quyết về một số giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp (22/05/2012)

Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong quý II/2012 (22/05/2012)

Phường 5, 9, 13 Liên hoan văn nghệ quần chúng (21/05/2012)

Hội nghị tiếp xúc giữa lãnh đạo và nhân dân Phường 15 (21/05/2012)

Hướng tới ngày Gia đình Việt Nam (21/05/2012)

Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) của Đảng (21/05/2012)

Phường 15 tổ chức chào cờ (20/05/2012)

Chung một niềm vui (20/05/2012)

Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ và dân quân tự vệ (20/05/2012)

Lớp học pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2012 (16/05/2012)

Tập huấn tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng (15/05/2012)

Khai mạc hội thao quốc phòng Quận 11 năm 2012 (15/05/2012)

Công ty điện lực Phú Thọ tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền tiết kiệm điện (14/05/2012)

Tuyển sinh đại học ngành hành chính học (14/05/2012)

Tuyển sinh đại học hành chính văn bằng 1 (14/05/2012)

Tổ chức buổi làm việc với phường 3, 6, 8, 9, 11, 13 về tỷ lệ nợ quá hạn cao (11/05/2012)

Tổ chức đưa các đối tượng chính sách có công đi điều dưỡng (11/05/2012)

Tuyên truyền Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình (10/05/2012)

Triển khai Đề án 343 và 704 (10/05/2012)

Tiếp xúc giữa tổ Đại biểu Quốc hội khóa XIII với cử tri Quận 11 trước kỳ họp thứ 3 (10/05/2012)

Hỏi đáp pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (Kỳ 4) (09/05/2012)

Tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện Năm 2012 (09/05/2012)

Kế hoạch triển khai các hoạt động “Tháng công nhân” lần 4 – 2012 (08/05/2012)

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (08/05/2012)

Hoạt động người hoa và ban liên lạc thân nhân Việt kiều Quận 11, quý I/2012 (08/05/2012)

Thu thập thông tin các Hộ kinh doanh tại Chợ Bình Thới (08/05/2012)

Giải quyết hỗ trợ chi phí thuê nhà tạm cư đợt 2 cho các hộ dân thuộc dự án chung cư Phường 7, Quận 11 (07/05/2012)

Công tác An toàn giao thông tháng 04/2012 (07/05/2012)

Tổ chức hoạt động cụm, khối thi đua thuộc Quận 11 (07/05/2012)

Kết quả 1 năm thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ dài hạn giai đoạn 2011-2015 (07/05/2012)

Giải Bóng ném các Câu lạc bộ Nam, Nữ toàn quốc (07/05/2012)

Tin Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII năm 2012 (Khu vực IV) (07/05/2012)

Công tác mặt trận và ban thanh tra nhân dân Phường 15 quý I – năm 2012 (07/05/2012)

Diễn đàn “Nghe thanh niên nói – nói thanh niên nghe” (07/05/2012)

Phường 15 tuyên truyền an toàn – vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2012 (07/05/2012)

Hội nghị Nhân dân Phường – Quí I/2012 (07/05/2012)

Phường 15 quyết tâm thực hiện tốt “Năm an toàn giao thông 2012” (07/05/2012)

Đại hội Hội khuyến học Phường 8 (07/05/2012)

Phường 3 tổ chức sinh hoạt chuyên đề “An toàn giao thông đường bộ” (07/05/2012)

Hội nghị cán bộ công chức (07/05/2012)

Phường 10 Thành lập Chi Hội cựu Thanh niên xung phong (07/05/2012)

Phường 8 được công nhận đạt chuẩn Phường Văn hóa (07/05/2012)

Phường 11 tuyên truyền phòng chống dịch tay chân miệng và thực hiện kế hoạch hóa gia đình (07/05/2012)

Liên hoan tiếng hát từ khu phố (07/05/2012)

Phường 5 Tổ chức Tổng kết công tác vì người nghèo năm 2011 (07/05/2012)

Lập hồ sơ kê khai và đăng ký ngày bốc mộ (07/05/2012)

Tập huấn công tác ghi phiếu điều tra các cơ sở kinh tế (07/05/2012)

Thi tuyển công chức năm 2012 (07/05/2012)

Quận 11 chung tay “Vì người nghèo” (07/05/2012)

“Phải tiếp cận công nghệ tin học tốt để lưu trữ tài liệu” (07/05/2012)

Tuyên truyền Văn hóa giao thông (04/05/2012)

Hội thao Dân quân Tự vệ (04/05/2012)

An toàn giao thông là thực sự cần thiết cho mỗi người (03/05/2012)

Sơ kết công trình “Xây dựng nhà vệ sinh xanh-sạch-đẹp và thân thiện phục vụ học sinh” (03/05/2012)

Tình hình xóa đói giảm nghèo trong quý I/2012 (02/05/2012)

Tổng kết công tác chống mù chữ – phổ cập giáo dục các bậc học trong quí I/2012 (02/05/2012)

Thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự và nhiệm vụ chính trị ở cơ sở (29/04/2012)

Nâng một bậc lương cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu (29/04/2012)

Đẩy mạnh công tác quản lý đối với các công trình xây dựng nhà cao tầng, công trình xây dựng có tầng hầm trên địa bàn quận (29/04/2012)

Ngày hội khai trường của bé (28/04/2012)

Phường 4 tổng ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông (28/04/2012)

Các công việc không được sử dụng lao động nữ – lao động nữ có thai (28/04/2012)

Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay (28/04/2012)

Đại hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ (2012 – 2022) (28/04/2012)

Hội thi karaoke “Giai điệu quê hương” 2012 (27/04/2012)

Kế hoạch phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2012 (27/04/2012)

Xóa bỏ tình trạng đậu, đỗ xe 02 bánh trên lòng, lề đường (27/04/2012)

Tập huấn phòng chống dịch bệnh và các giải pháp làm giảm tai nạn giao thông (27/04/2012)

Thông báo về việc nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc (27/04/2012)

Định hướng chương trình hoạt động năm 2012 của Thanh tra xây dựng Quận (27/04/2012)

Giải quyết vấn đề bồi thường cho người dân tại dự án “Cải tạo, mở rộng nút giao thông Lãnh Binh Thăng – Tôn Thất Hiệp” (27/04/2012)

Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 (27/04/2012)

Công tác đấu giá và thanh lý hàng hóa tịch thu sung quỹ Nhà nước tại Quận 11 (27/04/2012)

Sơ kết cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” (27/04/2012)

Hoạt động ở Khu phố, tuyến đường – tuyến hẻm (27/04/2012)

Tình hình kinh tế tháng 04/2012 (26/04/2012)

Tình hình xây dựng cơ bản và quản lý đô thị tháng 04/2012 (26/04/2012)

Tình hình văn hóa và xã hội tháng 04/2012 (26/04/2012)

Phường 16 đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2008 – 2010 (26/04/2012)

Tuyên truyền về Văn hóa giao thông – An toàn giao thông (26/04/2012)

Công an Quận 11 thành lập 2 Đội mới (26/04/2012)

Sức mạnh tập thể của đoàn viên thanh niên phường 15 (26/04/2012)

Phòng Kinh tế tuyên truyền An toàn giao thông (25/04/2012)

Họp mặt Hội cựu Thanh niên xung phong Quận 11 (25/04/2012)

Những bài học lịch sử từ cuộc kháng chiến chống mỹ, cứu nước (24/04/2012)

Chủ động xử lý để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (24/04/2012)

Bãi bỏ các Quyết định ban hành quy định, quy trình thủ tục hành chính do Quận ban hành (20/04/2012)

Nâng lương cơ bản cho Cán bộ công chức nhà nước từ ngày 1/5 (20/04/2012)

Các hoạt động của Hội chữ thập đỏ đầu năm 2012 (20/04/2012)

Khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị khóa I/2012 (20/04/2012)

Thi đua Cụm 2 phát động “Năm an toàn giao thông” (20/04/2012)

Một số nội dung trọng tâm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy (20/04/2012)

Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (20/04/2012)

Hỏi đáp pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (Kỳ III) (20/04/2012)

Quy định về việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường (20/04/2012)

Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (20/04/2012)

Theo dõi tình hình tổ chức thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (20/04/2012)

Ngày bảo vệ – chăm sóc Người khuyết tật Việt Nam (20/04/2012)

Lễ tuyên dương “Cán bộ công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” năm 2012 (15/04/2012)

Hỏi đáp pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (Kỳ II) (14/04/2012)

Kế hoạc tổ chức thi tuyển công chức năm 2012 (09/04/2012)

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính khóa 2 (09/04/2012)

Hỏi đáp pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (Kỳ I) (09/04/2012)

Để phòng chống cháy nổ mùa khô (09/04/2012)

Triển khai phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức (07/04/2012)

Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tích cực rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” (07/04/2012)

Cách phòng chống bệnh tay chân miệng (07/04/2012)

Nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước năm 2012 (06/04/2012)

Hội nghị tổng kết cuộc vận động Vì người nghèo năm 2011 (06/04/2012)

Kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (06/04/2012)

Tình hình kinh tế quý I/2012 (03/04/2012)

Tình hình xây dựng cơ bản và quản lý đô thị quý I/2012 (03/04/2012)

Tình hình văn hóa và xã hội quý I/2012 (03/04/2012)

Các hoạt động trong tháng 3 của Phường 13 (02/04/2012)

Triển khai phòng chống dịch bệnh năm 2012 (31/03/2012)

Tấm gương Phường đội phó người Hoa tiêu biểu trong Lực lượng vũ trang Quận 11 (31/03/2012)

Thắp sáng ước mơ thiếu nhi trên địa bàn Quận 11 (31/03/2012)

Phường 6 tổ chức sinh hoạt chuyên đề giáo dục (31/03/2012)

Phường 2,16 tổ chức “Tháng thể thao” (31/03/2012)

Phường 3 kết nạp Dân quân tự vệ (31/03/2012)

Đoàn Phường 3 tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn (31/03/2012)

Đại hội đại biểu hội khuyến học nhiệm kỳ 2012 – 2022 (31/03/2012)

Hoàn thành công tác giải tỏa, bồi thường tại khuôn viên quy hoạch Công viên văn hóa Đầm Sen (30/03/2012)

Đại hội đại biểu phật giáo Quận 11 nhiệm kỳ VIII (2012 – 2022) (30/03/2012)

Hội nghị triển khai công tác giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2012 (30/03/2012)

Tình dịch bệnh sốt xuất huyết và bệnh tay – chân – miệng trên địa bàn quận trong quí I năm 2012 (29/03/2012)

Tổ chức tập huấn An toàn – Vệ sinh lao động (29/03/2012)

Chương trình công tác năm 2012 của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình (29/03/2012)

Phường 3 tổ chức điểm Hội nghị cán bộ, công chức năm 2012 (29/03/2012)

Phường 7 ký kết liên tịch thực hiện Chỉ thị 27 (29/03/2012)

Phường 10 Họp mặt Hội Phụ nữ (29/03/2012)

Phường 15 triển khai thực hiện “Năm an toàn giao thông – 2012” (29/03/2012)

Phường 15 tổ chức hội thi “Khéo tay hay làm” (29/03/2012)

Nghị định của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về hộ tịch, hôn nhân, gia đình và chứng thực (29/03/2012)

Ngày Hội Hiến máu nhân đạo Phường 6, 9 (29/03/2012)

Phường 7 triển khai thu và phát hành thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện hộ gia đình năm 2012 (29/03/2012)

Lãnh đạo Quận ủy gặp gỡ cán bộ trẻ quy hoạch dài hạn năm 2012 (29/03/2012)

Tháng Thể Thao (Từ 01/3 đến 31/3/2012) (29/03/2012)

Phường 6 tổ chức Đại hội Khuyến học nhiệm kỳ III (29/03/2012)

Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở phường (29/03/2012)

Tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2011 và triển khai Kế hoạch “Năm an toàn giao thông – 2012” (28/03/2012)

Gương dũng cảm (28/03/2012)

Phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông năm 2012 (28/03/2012)

Tổng kết hoạt động Hội doanh nghiệp Quận 11 (28/03/2012)

Kết quả thực hiện Quyết định 37/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Phường phù hợp trẻ em Quận 11 – năm 2011 (28/03/2012)

06 chỉ tiêu căn bản của quận trong năm 2012 (28/03/2012)

Tiếp tục phát huy vai trò to lớn của phụ nữ trong xây dựng gia đình và xã hội (28/03/2012)

Tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (27/03/2012)

Hội khỏe Phù Đổng thành phố giai đoạn 2 năm học 2011-2011 (27/03/2012)

Đẩy mạnh tiến độ giảm nghèo và chống tái nghèo (25/03/2012)

Kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2011 (25/03/2012)

Thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2011 (23/03/2012)

Nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương (23/03/2012)

Thực hiện thí điểm nâng cao chất lượng gia đình văn hóa năm 2011 (23/03/2012)

Ngày pháp luật với hội phụ nữ Quận 11 (23/03/2012)

Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2011 (23/03/2012)

Tổ chức thanh lý tài sản theo phương thức đấu giá sung quỹ nhà nước. (23/03/2012)

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012 của phòng kinh tế (23/03/2012)

Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện “Đề án Quy hoạch phát triển Thương mại – Dịch vụ – Tiểu thủ công nghiệp năm 2011 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2012” (23/03/2012)

Kế hoạch triển khai kinh tế tập thể năm 2012 của phòng kinh tế (23/03/2012)

Kế hoạch triển khai khoa học và công nghệ năm 2012 của phòng Kinh tế (23/03/2012)

Đề án quy hoạch phát triển Thương mại Dịch vụ – Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn quận sau 1 năm triển khai (23/03/2012)

Tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm – vừa học (23/03/2012)

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012 (23/03/2012)

Thanh tra tài chính tại trường tiểu học Trần Văn Ơn và trường THCS Chu Văn An (23/03/2012)

Quận Đoàn 11 mở đợt tuyên truyền thực hiện “Năm an toàn giao thông – 2012” tại các trường THPT (23/03/2012)

Phường 3,6,7,10,15 tổ chức kỷ niệm ngày chăm sóc trẻ em (23/03/2012)

Đoàn Phường 5, 7, 9 tổ chức đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – nhiệm kỳ 2012 – 2022 (23/03/2012)

Tập huấn đội hình thanh niên xung kích Phản ứng nhanh (20/03/2012)

Luôn đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe gắn máy (20/03/2012)

Tổng kết 15 năm thực hiện tăng cường công tác người Hoa trong tình hình mới (20/03/2012)

Đẩy mạnh phát triển Thương mại – Dịch vụ trên các tuyến đường chính (15/03/2012)

Sơ kết thực hiện thí điểm nâng cao chất lượng gia đình văn hóa (15/03/2012)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân làm việc với lãnh đạo Quận 11 (15/03/2012)

Học sinh với chương trình: “Cùng bạn sử dụng điện an toàn và tiết kiệm” – năm 2012 (15/03/2012)

Hội Liên hiệp Phụ nữ quận họp mặt kỷ niệm 102 năm ngày Quốc tế 8/3 (14/03/2012)

Tổng kết 15 năm thực hiện công tác người Hoa (14/03/2012)

Hội thao Chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (10/03/2012)

Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2012 (08/03/2012)

Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn quận (08/03/2012)

Tổ chức tập huấn Kế hoạch 5862/KH-UBND của UBND thành phố (08/03/2012)

Kết quả buổi tiếp và giải quyết đơn dân nguyện ngày 13/02/2012 (05/03/2012)

Đảng ủy cơ quan Chính quyền và các Phường 3,5,6,10 tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng (05/03/2012)

Chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn (28/02/2012)

Chiêu sinh lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước” (28/02/2012)

Phòng Tư pháp Quận 11 thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký từ ngày 05-03-2012. (28/02/2012)

Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT (28/02/2012)

Công tác vì trẻ em và những kết quả đạt được trong năm 2011 (28/02/2012)

Khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị khóa I năm 2012 (28/02/2012)

Trật tự an toàn giao thông và mục tiêu đề ra trong năm 2012 (28/02/2012)

Các chương trình tập huấn trong tháng 02 (27/02/2012)

Lực lượng vũ trang Quận 11 tổ chức ngày chạy thể thao do CISM phát động năm 2012 (25/02/2012)

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ Thành phố (25/02/2012)

Phường 1 tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ quần chúng (24/02/2012)

Phường 12 bàn giao 2 nhà tình thương (24/02/2012)

Kiên quyết thực hiện thành công “Năm an toàn giao thông – 2012” (24/02/2012)

Giọt máu xuân hồng Tết Nhâm Thìn – 2012 (24/02/2012)

Phường 5 & Phường 15 tổng kết công tác hòa giải năm 2011 (24/02/2012)

Phường 7 và Phường 13 tổ chức các hoạt động “Mừng Xuân – Mừng Đảng” (24/02/2012)

Phường 10 tổ chức Đại hội Hội Cựu Chiến binh Nhiệm kỳ 2012 – 2022 (24/02/2012)

Nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thể dục thể thao (24/02/2012)

Hoạt động người hoa và thân nhân Việt kiều Quận 11 – năm 2011 (24/02/2012)

Trung tâm Y tế Dự phòng duy trì tốt các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng (24/02/2012)

Tổng kết Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Quận 11 (24/02/2012)

Một nỗ lực lớn của công tác khuyến học năm 2011 (24/02/2012)

Kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011 tại Quận 11 (24/02/2012)

Phát động “Năm an toàn giao thông – Năm 2012” (24/02/2012)

Sàn giao dịch việc làm và mua sắm cho thanh niên, công nhân năm 2012 (24/02/2012)

Lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng đợt 1/2012 (24/02/2012)

Tình hình kinh tế tháng 02/2012 (23/02/2012)

Tình hình xây dựng cơ bản và quản lý đô thị tháng 02/2012 (23/02/2012)

Tình hình văn hóa và xã hội tháng 02/2012 (23/02/2012)

Thành quả đạt được của Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” trong năm qua (22/02/2012)

Kết quả đạt được trong tháng 2 của Hội Chữ thập đỏ Quận (22/02/2012)

16 Phường tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng năm 2011 (20/02/2012)

Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng (20/02/2012)

Công an Quận tổ chức Tổng kết công tác năm 2011 (20/02/2012)

Đảng bộ cơ quan chính quyền Quận tổng kết công tác năm (20/02/2012)

Tổng kết nhiệm vụ Quân sự – Quốc phòng năm 2011 (20/02/2012)

Ủy ban mặt trận Tổ Quốc Quận 11 thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm 2011 (20/02/2012)

Nâng cao hoạt động văn hóa cơ sở (20/02/2012)

Hoạt động chăm lo Tết cho người dân và tổ chức vui Tết mừng Xuân (20/02/2012)

Chăm lo cho các đối tượng chính sách nhân dịp Tết nguyên đán trên địa bàn quận 11 (20/02/2012)

Họp mặt Quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trước thềm năm mới (20/02/2012)

Đoàn lãnh đạo Thành phố thăm và mừng thọ Mẹ Việt Nam Anh hùng (20/02/2012)

Quận 11 Tổng kết Phong trào thi đua yêu nước và Công tác xây dựng Đảng – vận động quần chúng năm 2011 (20/02/2012)

Đồng chí Trường Chinh với cách mạng Việt Nam (20/02/2012)

Họp mặt kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (20/02/2012)

Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2011 (20/02/2012)

Bệnh viện Quận thể hiện tinh trách nhiệm chăm sóc người bệnh (20/02/2012)

Đại hội Hội Cựu giáo chức quận lần thứ II (nhiệm kỳ 2011 – 2022) (19/02/2012)

Triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn quận (15/02/2012)

Thực hiện Năm An toàn giao thông – 2012 (10/02/2012)

Tổ chức ngày hội “Mừng Xuân Mới” (06/02/2012)

Chăm lo cho các đối tượng nhân dịp xuân Nhâm Thìn năm 2012 (06/02/2012)

Tình hình chăm lo và bảo vệ Tết Nhâm Thìn năm 2012 (03/02/2012)

Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/2012)

Tình hình kinh tế tháng 01/2012 (20/01/2012)

Tình hình xây dựng cơ bản và quản lý đô thị tháng 01/2012 (20/01/2012)

Tình hình văn hóa và xã hội tháng 01/2012 (20/01/2012)

Thư chúc tết của đồng chí Dương Công Khanh Thành uỷ viên – Bí thư Quận uỷ – Chủ tịch UBND quận (19/01/2012)

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2011 (19/01/2012)

Kế hoạch nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai năm 2012 (19/01/2012)

Gương vượt khó học giỏi (19/01/2012)

Phường 11 thực hiện tốt nghị quyết 11/NQ-CP (19/01/2012)

Gắn với phong trào quần chúng dựa vào quần chúng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng (19/01/2012)

Công tác giảm nghèo tăng hộ khá của quận 11 năm 2011 (19/01/2012)

Ban hành thông tư quy định về đăng ký xe (19/01/2012)

Quy định quản lý, thu chi qua hệ thống Kho bạc Nhà nước (19/01/2012)

Miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp, cá nhân (19/01/2012)

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2011 (19/01/2012)

3 Nhóm công tác trọng tâm chủ yếu năm 2012 (19/01/2012)

Phấn đấu vượt qua khó khăn hết lòng hết sức phục vụ nhân dân (19/01/2012)

Hưởng ứng “Năm an toàn giao thông – 2012” (19/01/2012)

Rồng ở Việt Nam (19/01/2012)

Bài học về sự tiết kiệm của Bác Hồ (19/01/2012)

Một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu trong năm 2012 (19/01/2012)

Những điểm mới của Luật viên chức (19/01/2012)

Về xây dựng cơ bản trên địa bàn quận 11 trong năm 2011 (17/01/2012)

Tình hình hoạt động Đảng bộ khối doanh nghiệp trong năm 2011 (17/01/2012)

Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn năm 2012 (16/01/2012)

Thành quả đạt được trong năm của Ban vận động “Vì người nghèo” quận (13/01/2012)

Thành quả đạt được trong năm 2011 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận (13/01/2012)

Chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong năm 2011 (13/01/2012)

Kết quả sau 1 năm triển khai thực hiện chương trình trọng điểm về Phát triển đô thị giai đoạn 2010 – 2022 (09/01/2012)

Các kết quả đạt được trong năm của Đảng ủy Quận (09/01/2012)

Kết quả công tác nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo (30/12/2011)

Tổng kết chương trình nâng cao chất lượng hộ gia đình văn hóa năm 2011 (30/12/2011)

Sơ kết chương trình trọng điểm giảm hộ nghèo (30/12/2011)

Tinh thần Ngày toàn quốc kháng chiến bất diệt (19/12/1946-19/12/2011) (25/12/2011)

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường 15 (25/12/2011)

Hội thi “Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ” (25/12/2011)

Phường 13 Tổng kết công tác hòa giải năm 2011 (25/12/2011)

Hội thi tuyên truyền viên giỏi phòng, chống HIV/AIDS phường 15 năm 2011 (25/12/2011)

Phường 13 Tổ chức tuyên truyền phòng bệnh tay chân miệng và bệnh sốt xuất huyết (25/12/2011)

Phường 7 hoạt động truyền thông “Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá” năm 2011 (25/12/2011)

Gương mặt vận động viên xuất sắc Quận 11 năm 2011 (25/12/2011)

Hội thao truyền thống lần thứ 14 (25/12/2011)

Kết nạp đảng viên mới (25/12/2011)

Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (25/12/2011)

Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2008 – 2011 (25/12/2011)

Ngày Hội hiến máu nhân đạo (25/12/2011)

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Phường 4 (25/12/2011)

Nghị định số 95/2011/NĐ-CP của Chính phủ (25/12/2011)

Thông tư liên tịch số 39/2011/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (25/12/2011)

Kiểm tra công nhận các danh hiệu Văn hóa năm 2011 (25/12/2011)

Chương trình giảm nghèo tăng hộ khá chúng tôi giai đoạn 3 (2009 – 2022) (25/12/2011)

Hoạt động nghĩa tình của Hội Cựu Thanh niên xung phong Quận 11 (25/12/2011)

Tập huấn nghiệp vụ thu thập thông tin cầu lao động (25/12/2011)

Kết quả đạt được của Bảo hiểm xã hội quận trong năm 2011 (23/12/2011)

Sự lớn mạnh của lực lượng đảng viên trong Đảng bộ quận (23/12/2011)

UBND Quận 11 thông báo về nghỉ Tết Dương Lịch và treo cờ Tổ quốc (23/12/2011)

Sở Thông tin – Truyền thông tổ chưc tập huấn về Công nghệ thông tin cho lãnh đạo Quận 11 (17/12/2011)

Kết quả đạt được của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận trong năm 2011 (16/12/2011)

Kỷ niệm 15 năm ngày Khuyến học Việt Nam (16/12/2011)

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP trên địa bàn quận (05/12/2011)

Chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 trên địa bàn Quận 11 (05/12/2011)

Phường 4 tổ chức Lễ đăng ký xây dựng Phường đạt chuẩn Văn hóa (05/12/2011)

Tìm hiểu Nghị định 102/2011/NĐ-CP quy định về bảo hiểm trách nhiệm trong khám chữa bệnh (05/12/2011)

Bế giảng Lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng khóa III/2011 (05/12/2011)

Tổng kết hội người cao tuổi phường 15 và chúc thọ các cụ (05/12/2011)

Quận 11 tham gia Hội thi “Những tiểu phẩm hòa giải hay” cấp Thành phố (05/12/2011)

Tìm hiểu Nghị định 99/2011/NĐ-CP quy định về luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (05/12/2011)

Tìm hiểu một số quy định về các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng (tiếp theo) (05/12/2011)

Ngày hội hiến máu tình nguyện (05/12/2011)

Xăng dầu chịu thuế bảo vệ môi trường kể từ đầu năm 2012 (05/12/2011)

Trung tâm Văn Hóa Quận 11 chào mừng ngày 20/11 (05/12/2011)

Tập huấn và triển khai thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2011 (05/12/2011)

Tình hình thực hiện công tác quản lý Quỹ xóa đói giảm nghèo trên địa bàn quận 11 (05/12/2011)

Quận 11 chung kết Hội thi tìm hiểu di tích lịch sử – văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (05/12/2011)

Hội nghị đóng góp ý kiến cho tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, cá nhân cán bộ, đảng viên phường 15. (05/12/2011)

Kỷ niệm 65 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2011) (05/12/2011)

Sơ kết hoạt động trong năm 2011 của phòng Tư pháp (05/12/2011)

Tập huấn cán bộ thực hiện chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá năm 2011 (05/12/2011)

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tiếp xúc cử tri Quận trước kỳ họp thứ 3 (05/12/2011)

Các kết quả đạt được của Trung tâm bồi dưỡng chính trị từ đầu năm đến nay (05/12/2011)

Trung tâm Kỹ thuật – Tổng hợp – Hướng nghiệp Quận 11 kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (05/12/2011)

Tiếp xúc giữa lãnh đạo Quận và Nhân dân các Phường (05/12/2011)

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (05/12/2011)

Kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc (01/12/2011)

Tình hình kinh tế năm 2011 (30/11/2011)

Tình hình quản lý đô thị và xây dựng cơ bản năm 2011 (30/11/2011)

Tình hình văn hóa – xã hội năm 2011 (30/11/2011)

Tình hình kinh tế tháng 11/2011 (28/11/2011)

Tình hình quản lý đô thị và xây dựng cơ bản tháng 11/2011 (28/11/2011)

Tình hình văn hóa – xã hội tháng 11/2011 (28/11/2011)

Tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn Quận (25/11/2011)

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế (23/11/2011)

Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh (23/11/2011)

Báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ năm 2011 (22/11/2011)

Các biện pháp cấp bách phòng, chống, ứng phó vùng áp thấp, mưa giông và đợt triều cường giữa tháng 11 (21/11/2011)

Kết quả đạt được của Trung tâm dạy nghề quận trong tháng 11 (21/11/2011)

Tình hình xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm trên địa bàn Quận (21/11/2011)

Tình hình dịch Tay – chân – miệng tính đến tuần 45 (21/11/2011)

Công an phường 15 đánh giá tình hình an ninh trật tự trên địa bàn (15/11/2011)

Một nơi rèn luyện sức khỏe (15/11/2011)

Phường 3 với công tác phòng chống bệnh Tay – chân – miệng (15/11/2011)

Ngày hội khám chữa bệnh miễn phí (15/11/2011)

Phường 2 với các hoạt động trong tháng 10 (15/11/2011)

Truyền thông phòng, chống dịch bệnh Tay – chân – miệng và sốt xuất huyết trong nhà trường (15/11/2011)

Tìm hiểu quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (15/11/2011)

Tìm hiểu một số quy định về vi phạm an toàn trật tự công cộng (15/11/2011)

Tập huấn nghiệp vụ công tác cho Ban điều hành khu phố và Tổ dân phố (15/11/2011)

Tập huấn “Công tác Bình đẳng giới” (15/11/2011)

Thực hiện thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường trên địa bàn Quận (15/11/2011)

Phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Giao thông đường bộ và Nghị định số 34/2010/NĐ-CP của Chính phủ (15/11/2011)

Chấn chỉnh tình hình an toàn giao thông tại đường Nguyễn Chí Thanh (đợt 1) (15/11/2011)

Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2011 (15/11/2011)

Thành lập chi hội thanh niên ngoài quốc doanh (15/11/2011)

Tổng kết Hội thi “Tuổi trẻ Quận 11- Hành trình theo chân Bác” (15/11/2011)

Liên hoan các câu lạc bộ – đội – nhóm Quận 11 – lần thứ I – năm 2011 (15/11/2011)

Lễ Ra mắt Chi bộ Doanh nghiệp tư nhân (15/11/2011)

Sơ kết “Tháng An toàn giao thông năm 2011” (15/11/2011)

Họp mặt Huấn luyện viên – vận động viên tham dự SEA GAMES 26 (15/11/2011)

Kiểm tra hiệu quả giảm nghèo, tăng hộ khá (15/11/2011)

Lãnh đạo Quận 11 thăm Giáo hội Phật giáo (15/11/2011)

Họp mặt 81 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (15/11/2011)

Công tác thanh tra hành nghề y – dược – mỹ phẩm đợt 2 năm 2011 (15/11/2011)

Cổng Trường Đào Tạo Cán Bộ Ngân Hàng

Bảo Hiểm Tiền Gửi Việt Nam

Nhnn Việt Nam Sơ Kết 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 42 Và Đề Án 1058

Phó Thủ Tướng Vương Đình Huệ: Ngành Ngân Hàng Đã Nỗ Lực, Tích Cực Triển Khai Nghị Quyết 42 Và Quyết Định 1058

Nghị Quyết 42 Và Quyết Định 1058 Góp Phần Quan Trọng Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng Và Giảm Tỷ Lệ Nợ Xấu