Mẫu Giấy Gia Hạn Nộp Thuế Theo Nghị Định 41 / 2023 / Top 11 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 11/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Theo Nghị Định 41/2020 / 2023

Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Theo Nghị Định 41/2020, Giấy Đề Nghị Hoàn Thuế Theo Thông Tư 156, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Nghị Định Gia Hạn Nộp Thuế 2020, Mẫu Văn Bản Theo Nghị Định 30/2020, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Theo Quyết Định 48, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Theo Quyết Định 19, Mẫu Giấy Rút Dự Toán Theo Nghị Định 11, Đơn Đề Nghị Đổi Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe Theo Mẫu Quy Định Tại Phụ Lục , Mẫu Giấy Rút Tiền Mặt Theo Nghị Định 11, Giấy Đề Nghị Hỗ Trợ Theo Mẫu (Được Đính Kèm Trong Quyết Định), Giấy Đề Nghị Thanh Toán Theo Quyết Định 48, Giấy Đề Nghị Giám Định Theo Mẫu Quy Định, Giấy Đề Nghị Đăng Ký Doanh Nghiệp Theo Mẫu Quy Định Tại Phụ Lục I-2 Thông Tư Số 02/2019/tt-bkhĐt, Giấy Đề Nghị Đăng Ký Doanh Nghiệp Theo Mẫu Quy Định Tại Phụ Lục I-1 Thông Tư Số 02/2019/tt-bkhĐt, Mẫu Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Nghị Định 10/2020/nĐ-cp Thay Thế Nghị Định 86/2014/nĐ-cp, Đơn Xin Nghỉ Việc Theo Nghị Định 46, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Theo Nghị Định 46, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Theo Nghị Định 108, Tờ Trình Xin Nghỉ Theo Nghị Định 108, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Theo Nghị Định 113, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Theo Nghị Định 67, Dự Thảo Nghị Định Gia Hạn Thời Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Nghị Định Gia Hạn Thời Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Giấy Đề Nghị Ra Hạn Nộp Thuế, Giấy Đề Nghị Thuê Xe, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Theo QĐ 15, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Theo QĐ 48, Giấy Đề Nghị Vay Vốn Theo Mẫu Số 01/nhà ở Xã Hội, Giấy Đề Nghị Hỗ Trợ Theo Mẫu, Giấy Đề Nghị Hoàn Thuế, Giấy Đề Nghị Xác Nhận Số Thuế Đã Nộp, 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020 Quy Định Về Tuổi Nghỉ Hưu, Nghị Định Gia Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Mẫu Đơn Đề Nghị Hỗ Trợ Chi Phí Học Tập Theo Nghị Định 86, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Theo Thông Tư 77, Giấy Đề Nghị Vay Vốn Theo Mẫu Của Agribank, Giấy Đề Nghị Hoàn Thuế Mẫu 01/Đnht, Giấy Đề Nghị Giảm Tiền Thuê Đất, Giấy Đề Nghị Xác Nhận Số Thuế Đã Nộp Nsnn, Giấy Đề Nghị Cơ Quan Thuế Xác Minh, Giấy Đề Nghị Giảm Tiền Thuê Nhà, Giấy Đề Nghị Thanh Toán 2020, Nghị Định 121/2020/nĐ-cp Ngày 09/10/2020, Nghị Định 01/2020/nĐ-cp Ngày 28/08/2020, Nghị Định 100/2020/nĐ-cp Ngày 28/08/2020, Nghị Định 107/2020/nĐ-cp Ngày 14/09/2020, Nghị Định 108/2020/nĐ-cp Ngày 14/09/2020, Nghị Định 120/2020/nĐ-cp Ngày 07/10/2020, Nghị Định 109/2020/nĐ-cp Ngày 15/09/2020, Nghị Định 118/2020/nĐ-cp Ngày 02/10/2020, Nghị Định 110/2020/nĐ-cp Ngày 15/09/2020, Nghị Định 98/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 97/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 112/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 113/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 114/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 96/2020/nĐ-cp Ngày 24/08/2020, Nghị Định 119/2020/nĐ-cp Ngày 07/10/2020, Nghị Định 130/2020/nĐ-cp Ngày 30/10/2020, Nghị Định 115/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 99/2020/nĐ-cp Ngày 26/08/2020, Nghị Định 95/2020/nĐ-cp Ngày 24/08/2020, Nghị Định 116/2020/nĐ-cp Ngày 25/09/2020, Nghị Định 94/2020/nĐ-cp Ngày 21/08/2020, Nghị Định 117/2020/nĐ-cp Ngày 28/09/2020, Nghị Định 111/2020/nĐ-cp Ngày 18/09/2020, Nghị Định 106/2020/nĐ-cp Ngày 10/09/2020, Nghị Định 105/2020/nĐ-cp Ngày 08/09/2020, Nghị Định 125/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 126/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 128/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 93/2020/nĐ-cp Ngày 18/08/2020, Nghị Định 137/2020/nĐ-cp Ngày 27/11/2020, Nghị Định 92/2020/nĐ-cp Ngày 17/08/2020, Nghị Định 91/2020/nĐ-cp Ngày 14/08/2020, Nghị Định 134/2020/nĐ-cp Ngày 15/11/2020, Nghị Định 90/2020/nĐ-cp Ngày 13/08/2020, Nghị Định 136/2020/nĐ-cp Ngày 24/11/2020, Nghị Định 89/2020/nĐ-cp Ngày 04/08/2020, Nghị Định 139/2020/nĐ-cp Ngày 27/11/2020, Nghị Định 123/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 104/2020/nĐ-cp Ngày 04/09/2020, Nghị Định 122/2020/nĐ-cp Ngày 15/10/2020, Nghị Định 103/2020/nĐ-cp Ngày 04/09/2020, Nghị Định 124/2020/nĐ-cp Ngày 19/10/2020, Nghị Định 131/2020/nĐ-cp Ngày 02/11/2020, Nghị Định 102/2020/nĐ-cp Ngày 01/09/2020, Nghị Định 129/2020/nĐ-cp Ngày 27/10/2020, Giấy Đề Nghị Xuất Kho Theo Thông Tư 91, Giấy Đề Nghị Thanh Toán Theo Tt 77, Giấy Đề Nghị Hoàn Theo Mẫu Số 01/Đnht, Giấy Đề Nghị Hoàn Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Giấy Đề Nghị Giảm Tiền Thuê Đất 2013, Giấy Đề Nghị Thanh Toán Theo Thông Tư 77, Giấy Đề Nghị Thanh Toán Theo Thông Tư 200, Giấy Đề Nghị Xác Nhận Số Thuế Đã Nộp Ngân Sách Nhà Nước, Giấy Đề Nghị Mở Tài Khoản Theo Mẫu Của Ngân Hàng Vietinbank,

Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Theo Nghị Định 41/2020, Giấy Đề Nghị Hoàn Thuế Theo Thông Tư 156, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Nghị Định Gia Hạn Nộp Thuế 2020, Mẫu Văn Bản Theo Nghị Định 30/2020, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Theo Quyết Định 48, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Theo Quyết Định 19, Mẫu Giấy Rút Dự Toán Theo Nghị Định 11, Đơn Đề Nghị Đổi Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe Theo Mẫu Quy Định Tại Phụ Lục , Mẫu Giấy Rút Tiền Mặt Theo Nghị Định 11, Giấy Đề Nghị Hỗ Trợ Theo Mẫu (Được Đính Kèm Trong Quyết Định), Giấy Đề Nghị Thanh Toán Theo Quyết Định 48, Giấy Đề Nghị Giám Định Theo Mẫu Quy Định, Giấy Đề Nghị Đăng Ký Doanh Nghiệp Theo Mẫu Quy Định Tại Phụ Lục I-2 Thông Tư Số 02/2019/tt-bkhĐt, Giấy Đề Nghị Đăng Ký Doanh Nghiệp Theo Mẫu Quy Định Tại Phụ Lục I-1 Thông Tư Số 02/2019/tt-bkhĐt, Mẫu Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Nghị Định 10/2020/nĐ-cp Thay Thế Nghị Định 86/2014/nĐ-cp, Đơn Xin Nghỉ Việc Theo Nghị Định 46, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Theo Nghị Định 46, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Theo Nghị Định 108, Tờ Trình Xin Nghỉ Theo Nghị Định 108, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Theo Nghị Định 113, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Theo Nghị Định 67, Dự Thảo Nghị Định Gia Hạn Thời Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Nghị Định Gia Hạn Thời Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Giấy Đề Nghị Ra Hạn Nộp Thuế, Giấy Đề Nghị Thuê Xe, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Theo QĐ 15, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Theo QĐ 48, Giấy Đề Nghị Vay Vốn Theo Mẫu Số 01/nhà ở Xã Hội, Giấy Đề Nghị Hỗ Trợ Theo Mẫu, Giấy Đề Nghị Hoàn Thuế, Giấy Đề Nghị Xác Nhận Số Thuế Đã Nộp, 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020 Quy Định Về Tuổi Nghỉ Hưu, Nghị Định Gia Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Mẫu Đơn Đề Nghị Hỗ Trợ Chi Phí Học Tập Theo Nghị Định 86, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Theo Thông Tư 77, Giấy Đề Nghị Vay Vốn Theo Mẫu Của Agribank, Giấy Đề Nghị Hoàn Thuế Mẫu 01/Đnht, Giấy Đề Nghị Giảm Tiền Thuê Đất, Giấy Đề Nghị Xác Nhận Số Thuế Đã Nộp Nsnn, Giấy Đề Nghị Cơ Quan Thuế Xác Minh, Giấy Đề Nghị Giảm Tiền Thuê Nhà, Giấy Đề Nghị Thanh Toán 2020, Nghị Định 121/2020/nĐ-cp Ngày 09/10/2020, Nghị Định 01/2020/nĐ-cp Ngày 28/08/2020, Nghị Định 100/2020/nĐ-cp Ngày 28/08/2020, Nghị Định 107/2020/nĐ-cp Ngày 14/09/2020, Nghị Định 108/2020/nĐ-cp Ngày 14/09/2020,

Hướng Dẫn Nộp Gia Hạn Tiền Thuế Theo Nghị Định 41/2020/Nđ / 2023

Hướng dẫn nộp gia hạn tiền thuế theo nghị định 41/2020/NĐ-CP d o tình hình dịch bệnh covid-19

Chào mừng bạn đến Web https://ketoanetax.com/ của chúng tôi. Do tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp. Doanh nghiệp được chính phủ hỡ trợ gia hạn tiền thuế theo nghị định 41/2020/NĐ-CP. Để tiến hành nộp kê khai nộp tờ khai trên trang thuế điện tử. Dịch vụ kế toán E-TAX hướng dẫn bạn lập tờ khai và kê khai nộp tờ khai gia hạn tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp với doanh nghiệp trên trang thuế điện tử như sau:

Bài viết này chúng tôi chỉ hướng dẫn cách khai báo tờ khai gia hạn nộp thuế theo nghị định 41 và cách nộp tờ khai gia hạn thuế trên trang thuế điện tử hiện nay. Bước 1: Nhập thông tin khai báo trên giấy đề nghị nộp thuế và tiền thuê đất như sau

Bước 2: Tra cứu vào trang thuế điện tử nộp tờ khai. Trước khi nộp tờ khai gia hạn tiền thuế. Người nộp thuế vào Đăng ký tờ khai gian hạn tiền thuế theo mẫu sau. ( Nếu bạn chưa đăng ký tờ khai gia hạn thuế thì sẽ không nộp được tờ khai thuế điện tử)

Sau khi màn hình hiện ra như trên nhấp vào đăng ký tờ khai

Chọn đăng ký thêm tờ khai. Tìm tới mục đăng ký gia hạn nộp thuế theo nghị định 41/2020/NĐ-CP ban hành ngày 08/04/2020 về việc gia hạn tiền nộp thuế thêm 5 tháng năm 2020 cho kỳ thuế quý 1/2020, quý 2/2020 và tiền thuế phát sinh từ quyết toán năm 2019. Sau khi nhấp vào đăng ký thêm tờ khai màn hình hiện ra giao diện như sau:

Sau khi đăng ký xong tờ khai gia hạn tiền thuế trên trang thuế điện tử . Người nộp thuế tiến hàn nộp tờ khai xml như thông thường

Như vậy là dịch vụ kế toán E-TAX đã hướng xong các bạn khai báo các chỉ tiêu trên phụ lục gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo nghị định 41 của chính phủ . Nếu bạn muốn rõ hơn nữa hãy xem video hướng dẫn cách khai báo tờ khai gia hạn tiền thuế và cách nộp tờ khai gia hạn thuế trên trang thuế điện tử nhấp vào đây để xem.

(Bấm xem video hướng dẫn chi tiết)

Nếu người nộp thuế không kê khai được phụ lục gia hạn nộp thuế bằng phương thức điện tử. Hãy liên hệ email hoặc số điện thoại của chúng tôi. Để được hỗ trợ miễn phí.

Lầu 1 – 89 Nguyễn Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Hướng Dẫn Gia Hạn Nộp Tiền Thuế Theo Nghị Định 41/2020/Nđ / 2023

(TCT online) – Trả lời Công văn số 20200415/TVE-ACC ngày 15/4/2020 của Công ty TNHH Kỹ thuật Taikisha Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về gia hạn nộp tiền thuế, ngày 29/4/2020 Cục Thuế TP Hà Nội có Công văn 28549/CT-TTHT hướng dẫn như sau:

– Căn cứ Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất:

+ Tại Điều 2 quy định về đối tượng áp dụng như sau:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng sau:

1. DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế sau:

Phân ngành kinh tế theo Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg gồm 5 cấp và việc xác định ngành kinh tế được áp dụng theo nguyên tắc: Trường hợp tên ngành kinh tế nêu tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này thuộc ngành cấp 1 thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia hạn bao gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5 của ngành cấp 1; trường hợp thuộc ngành cấp 2 thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia hạn bao gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 3, cấp 4, cấp 5 của ngành cấp 2; trường hợp thuộc ngành cấp 3 thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia hạn bao gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 4, cấp 5 của ngành cấp 3; trường hợp thuộc ngành cấp 4 thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia hạn bao gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 5 của ngành cấp 4.

Ngành kinh tế, lĩnh vực của DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này là ngành, lĩnh vực mà DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2019 hoặc năm 2020.

+ Tại Khoản 5 Điều 3 quy định như sau:

“5. Trường hợp DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 5 Điều 2 Nghị định này thì: DN, tổ chức được gia hạn toàn bộ số thuế GTGT, số thuế TNDN phải nộp; hộ gia đình, cá nhân kinh doanh được gia hạn toàn bộ thuế GTGT, thuế TNCN phải nộp theo hướng dẫn tại Nghị định này.”

+ Tại Điều 4 quy định về trình tự, thủ tục gia hạn:

“Điều 4. Trình tự, thủ tục gia hạn

1. Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) theo mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/7/2020, cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp Giấy đề nghị gia hạn.

2. Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo Nghị định này. Nếu người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế sau ngày 30/7/2020 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Kỹ thuật Taikisha Việt Nam hoạt động sản xuất trong ngành kinh tế xây dựng và phát sinh doanh thu đối với ngành kinh tế này trong năm 2019 hoặc năm 2020 thì thuộc trường hợp được gia hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ.

Trường hợp Công ty thuộc đối tượng được gia hạn thì giấy đề nghị gia hạn tới Cục Thuế TP Hà Nội chậm nhất ngày 30/7/2020. Hiện nay, Cổng thông tin thuế điện tử (Etax) của Tổng cục Thuế (https://thuedientu.gdt.gov.vn) đã hỗ trợ DN gửi Giấy đề nghị gia hạn. Đề nghị DN gửi Giấy đề nghị gia hạn qua hệ thống Etax và không phải nộp bản giấy tới cơ quan thuế.

Trên website của Cục Thuế TP Hà Nội đã đăng tải các bài viết, video clip hướng dẫn về cách lập, gửi, tra cứu Giấy đề nghị gia hạn, … Công ty có thể truy cập website http://hanoi.gdt.gov.vn để tham khảo và biết thêm chi tiết.

Lưu Ý Thời Hạn Nộp Tiền Thuế Đã Được Gia Hạn Theo Nghị Định 41/2020/Nđ / 2023

Trường hợp người nộp thuế nộp tiền thuế quá thời hạn nêu trên thì sẽ bị tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế. Ảnh Thùy Linh.

Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ cho phép các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất.

Để tránh việc nộp chậm, nộp muộn tiền thuế đã được gia hạn vào ngân sách nhà nước, Cục Thuế Hà Nội khuyến cáo người nộp thuế lưu ý thời hạn nộp tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cụ thể, đối với thuế giá trị gia tăng, với trường hợp người nộp thuế kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng: Người nộp thuế nộp tiền thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3 năm 2020 chậm nhất ngày 20/9/2020.

Trường hợp người nộp thuế kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý: Người nộp nộp tiền thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế quý I năm 2020 chậm nhất ngày 30/9/2020.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý I của kỳ tính thuế năm 2020 chậm nhất ngày 30/9/2020.

Trong trường hợp doanh nghiệp có kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo năm tài chính không trùng năm dương lịch: thời hạn nộp thuế được gia hạn xác định phù hợp với kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp.

Trường hợp người nộp thuế nộp tiền thuế quá thời hạn nêu trên thì sẽ bị tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế.