Mẫu Nghị Quyết Hđnd Xã Mới Nhất / TOP #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 ❣️ Top View | Bac.edu.vn

Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Mới Nhất

Nghị Quyết Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Hđnd

Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hđnd Xã

Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã

Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd

Nghị Quyết 28/2016/qh14 Sửa Đổi 55/2010/qh12 Miễn Giảm Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp

Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Về án Phí, Nghị Quyết Mới Nhất Về Văn Hóa, Nghị Quyết 19 Mới Nhất, Quyết Định Nghỉ Học Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Về Giáo Dục, Nghị Quyết Mới Nhất Của Quốc Hội, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Văn Hóa, Nghị Quyết Quốc Hội Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng, Nghị Quyết Mới Nhất Của Chính Phủ, Quyết Định Nghỉ Học Của Bộ Giáo Dục Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Giáo Dục, Quan Điểm Về Nghị Quyết 54 Năm 2022 Là Quan Trọng Nhất, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Mẫu Hồ Sơ Quyết Toán Mới Nhất, Quyết Định Mới Nhất, Quyết Định Mới Nhất Của Chính Phủ, Quyết Định Mới Nhất Của Bộ Giáo Dục, Quyết Định Tiếng Nhật Là Gì, Quyết Định Kỷ Luật Mới Nhất, Mẫu Quyết Định Sa Thải Mới Nhất, Quyết Định Bổ Nhiệm Mới Nhất, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Quyết Định Khen Thưởng Mới Nhất, Quyết Định Quan Trọng Nhất, Mẫu Chứng Từ Ghi Sổ Theo Quyết Định Mới Nhất, Quyết Định Mới Nhất Của Thủ Tướng Chính Phủ, Bí Quyết Sống Khỏe Của Người Nhật, Bí Quyết Chạy 100m Nhanh Nhất, Quyết Định Hợp Nhất Số 04 Của Bộ Quốc Phòng, Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Quyết Định 15, Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Quyết Định 48, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Mới Nhất, 5 Bí Quyết Học Từ Vựng Tiếng Nhật Siêu Dễ, Quyết Định Khó Khăn Nhất Trong Đời, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Hưu Mới Nhất, 3 Bí Quyết Giàu Có Một Cách Thông Minh Nhất, Đơn Xin Nghỉ Việc Hay Nhất, Công Văn Nghỉ Học Mới Nhất Hà Nội, Đơn Xin Nghỉ Việc ở Nhật, Công Văn Nghỉ Học Mới Nhất, Đơn Xin Nghỉ Việc Mới Nhất, Đơn Xin Nghỉ Việc Mẫu Mới Nhất, Nghị Định Mới Nhất Về Đất Đai, Nghị Định Mới Nhất Hôm Nay, Nghị Định Mới Nhất, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Thai Sản Mới Nhất, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Mới Nhất, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Hay Nhất, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc ở Nhật, Mau Don Xin Rut Kien Nghi Moi Nhat, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Mới Nhất, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc ở Nhật Bản, Tờ Khai Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân Mới Nhất, Mẫu Tờ Trình Phê Duyệt Quyết Toán Dự án Hoàn Thành Mới Nhất, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Mới Nhất 2022, Nghị Định Mới Nhất Về Bảo Hiểm Xã Hội, Nghị Định Dược Mới Nhất, Mẫu Đơn Đề Nghị Hưởng Bhxh 1 Lần Mới Nhất, Nghị Định Mới Nhất ở Việt Nam, Đơn Đề Nghị Hỗ Trợ Tiền ăn Trưa Mới Nhất, Đơn Xin Nghỉ Việc Đơn Giản Nhất, Thông Tư Nghị Định Mới Nhất, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Mới Nhất 2022, Dự Thảo Mới Nhất Về Tuổi Nghỉ Hưu, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Tiếng Nhật Pdf, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Đơn Giản Nhất, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Tiếng Nhật, Đơn Xin Nghỉ Việc Tiếng Nhật, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Viết Tay Hay Nhất, Nghị Định Đấu Thầu Mới Nhất, Nghị Định Mới Nhất Về Xây Dựng, Đơn Xin Nghỉ Việc Viết Tay Hay Nhất, Học Tiếng Nhật Theo Phương Pháp Tự Mình Quyết Định, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Nhật, Nghị Định Giao Thông Mới Nhất, Mẫu Giấy Đề Nghị Cung ứng Séc Agribank Mới Nhất, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai Mới Nhất, Trình Bày Lí Do Nghỉ Học Bằng Tiếng Nhật, Nghị Định Mới Nhất Về Tiền Lương, Nghị Định Mới Nhất Về Hợp Đồng Xây Dựng, Thông Tư Hướng Dẫn Chế Độ Nghỉ Phép Mới Nhất, Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Nhật, Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Nhật, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Năm 2022, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách Năm 2022, Nghị Định Mới Nhất Về An Toàn Thực Phẩm,

Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Về án Phí, Nghị Quyết Mới Nhất Về Văn Hóa, Nghị Quyết 19 Mới Nhất, Quyết Định Nghỉ Học Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Về Giáo Dục, Nghị Quyết Mới Nhất Của Quốc Hội, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Văn Hóa, Nghị Quyết Quốc Hội Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng, Nghị Quyết Mới Nhất Của Chính Phủ, Quyết Định Nghỉ Học Của Bộ Giáo Dục Mới Nhất, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Giáo Dục, Quan Điểm Về Nghị Quyết 54 Năm 2022 Là Quan Trọng Nhất, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Mẫu Hồ Sơ Quyết Toán Mới Nhất, Quyết Định Mới Nhất, Quyết Định Mới Nhất Của Chính Phủ, Quyết Định Mới Nhất Của Bộ Giáo Dục, Quyết Định Tiếng Nhật Là Gì, Quyết Định Kỷ Luật Mới Nhất, Mẫu Quyết Định Sa Thải Mới Nhất, Quyết Định Bổ Nhiệm Mới Nhất, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Quyết Định Khen Thưởng Mới Nhất, Quyết Định Quan Trọng Nhất, Mẫu Chứng Từ Ghi Sổ Theo Quyết Định Mới Nhất, Quyết Định Mới Nhất Của Thủ Tướng Chính Phủ, Bí Quyết Sống Khỏe Của Người Nhật, Bí Quyết Chạy 100m Nhanh Nhất, Quyết Định Hợp Nhất Số 04 Của Bộ Quốc Phòng, Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Quyết Định 15, Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Quyết Định 48, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Mới Nhất, 5 Bí Quyết Học Từ Vựng Tiếng Nhật Siêu Dễ, Quyết Định Khó Khăn Nhất Trong Đời, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Hưu Mới Nhất, 3 Bí Quyết Giàu Có Một Cách Thông Minh Nhất, Đơn Xin Nghỉ Việc Hay Nhất, Công Văn Nghỉ Học Mới Nhất Hà Nội, Đơn Xin Nghỉ Việc ở Nhật,

Nghị Quyết “đổi Mới Căn Bản, Toàn Diện Giáo Dục Và Đào Tạo, Đáp Ứng Yêu Cầu Cnh, Hđh Trong Điều Kiện Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xhcn Và Hội Nhập Quốc Tế

Nghị Quyết Của Đảng Về Văn Hóa

Nghị Quyết Của Đảng Về Giáo Dục

Nghị Quyết Về Giáo Dục

Các Nghị Quyết Trung Ương 6 ‘vừa Cơ Bản, Vừa Cấp Bách’

Khiếm Khuyết Trong Nghị Quyết Hđnd Cấp Xã

Hđnd Tỉnh Nghệ An Thông Qua 22 Nghị Quyết Và Bế Mạc Kỳ Họp Thứ 15

Thực Hiện Nghị Quyết Số 170/nq

Bế Mạc Kỳ Họp Thứ 9, Hđnd Tỉnh Bắc Giang Khóa Xviii: Thông Qua 25 Nghị Quyết

Bế Mạc Kỳ Họp Thứ 4, Hđnd Tỉnh Khóa Xii: Thông Qua 29 Nghị Quyết

Dự Thảo Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện Được Thông Qua Khi

Trình tự xem xét, thông qua nghị quyết của HĐND cấp xã thường làm tắt, không theo quy định tại Điều 33 và 34 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND. Cụ thể theo quy định, Dự thảo nghị quyết của HĐND cấp xã do UBND cùng cấp soạn thảo và trình HĐND, nhưng thực tế ở nhiều địa phương, Thường trực HĐND dựa trên các báo cáo của UBND trình, tự soạn thảo nội dung, sau đó nhân viên đánh máy lại. Một số nơi khác, việc soạn thảo nghị quyết do cán bộ văn phòng UBND đảm trách, trong khi trình độ, năng lực, hiểu biết về kỹ năng soạn thảo văn bản của cán bộ văn phòng còn hạn chế. Nhiều cán bộ văn phòng chưa được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về công tác soạn thảo và kỹ thuật trình bày văn bản; một số chưa biết cách soạn thảo nội dung nghị quyết. Do vậy, nghị quyết của HĐND cấp xã không tránh khỏi sai sót. Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND, “Căn cứ vào nội dung và tính chất của dự thảo nghị quyết, Chủ tịch UBND tổ chức lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan, của nhân dân tại thôn, làng, ấp, bản, phun sóc, tổ dân phố về dự thảo nghị quyết bằng các hình thức thích hợp”. Nhưng trên thực tế, nhiều xã UBND chưa làm được việc này. Trong khi đó, HĐND xã không có các ban, việc thẩm tra, thẩm định nghị quyết trước khi trình HĐND cũng chưa được Thường trực HĐND quan tâm. Một số kỳ họp HĐND, trước khi biểu quyết, dự thảo nghị quyết mới được soạn thảo xong. Đại biểu HĐND không được nghiên cứu trước, thậm chí không có dự thảo nghị quyết trong tay, nhưng vẫn biểu quyết thông qua (?), HĐND không kịp xem lại nội dung dự thảo nghị quyết, Thường trực HĐND cũng không có thời gian thẩm định nên nghị quyết mắc nhiều sai sót mà không được chỉnh sửa. Khi ký chứng thực, nhiều Chủ tịch HĐND không kiểm tra lại nội dung, thể thức văn bản, nên khi ban hành còn nhiều sai sót.

Về mặt thể thức, đa số các nghị quyết đều có khiếm khuyết về kỹ thuật trình bày, như: thiếu ký hiệu, phần cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản; trình bày phông chữ không theo quy định, cá biệt có văn bản không có số hiệu… Nhiều nghị quyết diễn đạt lủng củng, chưa đáp ứng yêu cầu của một văn bản hành chính.

Nội dung nghị quyết, nhìn chung không trái với văn bản của cấp trên và các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, một số nghị quyết còn có những quy định chưa phù hợp. Ví dụ, khi trình bày nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; quốc phòng – an ninh năm 2009, có địa phương lấy phần đánh giá của 6 tháng đầu năm để đánh giá cả năm; có địa phương còn ban hành nghị quyết, có cả quy định về định mức vận động phụ huynh, học sinh đóng góp, như vậy trái luật và Quy chế dân chủ ở cơ sở… Sau mỗi kỳ họp HĐND cấp xã, khi nghị quyết (là văn bản quy phạm pháp luật) được gửi lên Phòng Tư pháp cấp huyện để kiểm tra và xử lý theo Nghị định 135 của Chính phủ (thực tế có nơi “quên” không gửi nghị quyết cho Phòng Tư pháp), Phòng báo cáo kết quả kiểm tra và gửi về, nhưng nhiều địa phương không quan tâm, đến kỳ họp sau lại copy dự thảo nghị quyết của kỳ họp trước, chỉ chỉnh sửa số liệu, ngày- tháng- năm để ban hành. Có nghị quyết sửa không hết nên sai cả ngày, tháng; số liệu không thống nhất; khi chỉnh sửa lại để ký ban hành lại kiểm tra không kỹ nên văn bản đã gửi đi vẫn còn nhiều thiếu sót.

Nguyên nhân chính dẫn đến những yếu kém trong việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp xã là do chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Chính phủ đã có quy định cụ thể về chức năng tham mưu của Văn phòng cho HĐND cấp huyện, cấp tỉnh, nhưng hiện chưa có quy định về chức năng tham mưu của Văn phòng cho HĐND cấp xã. Vì vậy, hầu hết công việc của HĐND cấp xã thường do Phó chủ tịch HĐND đảm trách (Chủ tịch HĐND kiêm nhiệm). Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của cơ quan dân cử cấp cơ sở.

Để khắc phục những yếu kém, từng bước nâng cao chất lượng nghị quyết HĐND cấp xã, phải thường xuyên mở các lớp tập huấn về nghiệp vụ văn phòng cho đội ngũ cán bộ văn phòng UBND các xã, phường, đặc biệt là bồi dưỡng kiến thức về ban hành văn bản QPPL, kỹ năng soạn thảo văn bản cho lãnh đạo và cán bộ văn phòng, kỹ năng áp dụng công nghệ thông tin vào công việc chuyên môn, soạn thảo văn bản hành chính… Chính phủ cũng cần quy định cụ thể chức năng tham mưu, đồng thời tăng thêm biên chế cho UBND cấp xã, đặc biệt cần tổ chức thi tuyển công chức làm công tác văn phòng – thống kê, ưu tiên những người có trình độ chuyên ngành; tăng phụ cấp cho cán bộ cơ sở ngoài biên chế, nâng lương cho công chức hành chính để có thể sống đủ bằng lương.

Tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò của HĐND, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hoạt động cho Thường trực, đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn. Mặt khác, HĐND xã, thị trấn không có các ban nên trước khi trình HĐND, các dự thảo nghị quyết cần phải được thông qua thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND và UBND để thống nhất các chỉ tiêu, biện pháp, thẩm định về thể thức văn bản. Ban Pháp chế HĐND các cấp cần tăng cường giám sát công tác soạn thảo, ban hành các văn bản trên địa bàn. Quá trình giám sát chính là điều kiện tập huấn trực tiếp cho cán bộ văn phòng và lãnh đạo địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, đặc biệt nghị quyết HĐND ban hành ngày càng hoàn thiện hơn.

Hđnd Tỉnh Hải Dương Thông Qua 13 Nghị Quyết

Bế Mạc Kỳ Họp Thứ 10 Hđnd Tỉnh Thái Bình Khóa Xvi

Kỳ Họp Bất Thường Hđnd Tỉnh Thái Bình Thông Qua Nhiều Nghị Quyết

27 Nghị Quyết Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 10, Hđnd Tỉnh Khóa Xvi

Nghị Quyết Hội Nghị Công Nhân Viên Chức

Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hđnd Xã

Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã

Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd

Nghị Quyết 28/2016/qh14 Sửa Đổi 55/2010/qh12 Miễn Giảm Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp

Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội Trình Nghị Quyết Về Miễn Giảm Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp

Ubtvqh Trình Quốc Hội Nghị Quyết Về Miễn Giảm Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp

Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Phê Chuẩn Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Phó Chủ Tịch HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Đanon Xin Mien Nhiem Chu Tich Hdnd, Mau Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Hdnd, Tờ Trình Về Việc Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd Xã, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Hdnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Biên Bản Kiểm Phiếu Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu HĐnd, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Chuẩniễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Đơn Xin Miễn Nhiễm HĐnd Xã, Don Xin Mien Nhiem Hdnd, Mẫu Đơn Miễn Nhiệm HĐnd , Don Mien Nhiem Hdnd, Để Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Don Miễn Nhiệm Dai Biểu Hdnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Ct HĐnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Pct HĐnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Tờ Trình Xin Miễn Nhiệm Phó Ct HĐnd Xã, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Pct HĐnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd Xã , Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd Cấp Xã, Don Xin Mien Nhiem Dai Bieu Hdnd Phuong, Đơn Xin Miễn Nhiệm Trưởng Ban Kinh Tế HĐnd Xã, Tờ Trình V/v Miễn Nhiệm Trưởng, Phó Ban HĐnd, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd Huyện, Tờ Trình Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd Xã, Mẫu Đơn Miễn Nhiệm Trưởng Ban Phap Chế HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Trưởng Ban Pháp Chế HĐnd Xã, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Pct HĐnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Vụ Ct HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Ban HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Trưởng Ban Pháp Chế HĐnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Đại Biểu HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Nghị Quyết HĐqt V/v Miễn Nhiệm Phó TgĐ, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Truong Ban Kinh Te Xa Hoi Hdnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Ban HĐnd Huyện, Nghị Quyết Miễn Nhiệm ủy Viên Ubnd, Don Xin Mien Niem Nhiem Chuc Danh Truong Ban Phap Che HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Đơn Xin Miễm Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Đơn Xin Miễm Nhiễm Phó Chủ Tịch HĐnd Xã, Nghị Quyết Số 28/2013/nq-hĐnd Của HĐnd Tp. Hà Nội, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Chủ Tịch Công Đoàn, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chủ Tịch Công Đoàn, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Chủ Tịch ủy Ban Nhân Dân , Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Chủ Tịch Công Đoàn, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Ubnd, Chủ Tịch Nước Đọc Tờ Trình Miễn Nhiệm Thủ Tướng, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Tờ Trình Miễn Nhiệm, Bầu Bổ Sung Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Về Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã,

Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Phê Chuẩn Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Phó Chủ Tịch HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Đanon Xin Mien Nhiem Chu Tich Hdnd, Mau Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Hdnd, Tờ Trình Về Việc Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd Xã, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Hdnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Biên Bản Kiểm Phiếu Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu HĐnd, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Chuẩniễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Đơn Xin Miễn Nhiễm HĐnd Xã, Don Xin Mien Nhiem Hdnd, Mẫu Đơn Miễn Nhiệm HĐnd , Don Mien Nhiem Hdnd, Để Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Don Miễn Nhiệm Dai Biểu Hdnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Ct HĐnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Pct HĐnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Tờ Trình Xin Miễn Nhiệm Phó Ct HĐnd Xã, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Pct HĐnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd Xã , Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd Cấp Xã, Don Xin Mien Nhiem Dai Bieu Hdnd Phuong, Đơn Xin Miễn Nhiệm Trưởng Ban Kinh Tế HĐnd Xã, Tờ Trình V/v Miễn Nhiệm Trưởng, Phó Ban HĐnd, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd Huyện,

Nghị Quyết Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Hđnd

Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ

Nghị Quyết “đổi Mới Căn Bản, Toàn Diện Giáo Dục Và Đào Tạo, Đáp Ứng Yêu Cầu Cnh, Hđh Trong Điều Kiện Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xhcn Và Hội Nhập Quốc Tế

Nghị Quyết Của Đảng Về Văn Hóa

Nghị Quyết Của Đảng Về Giáo Dục

Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên Mới Nhất 2022

Mẫu Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 10 Khóa 12

Nghị Quyết Khác Quyết Định Như Thế Nào

Nghị Quyết Của Hội Đồng Thành Viên Trong Công Ty Tnhh 2 Thành Viên

Nghị Quyết Liên Tịch Số 09/2008/nqlt

Nghị Quyết Liên Tịch Số 09/nqlt

Mẫu Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ (Mẫu 06-KNĐ)

Số………….. – NQ/CB

NGHỊ QUYẾT Đề nghị kết nạp đảng viên

Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày……….tháng……….năm…………., chi bộ…………………………………… đã họp để xét, đề nghị kết nạp……………………….. vào Đảng.

Tổng số đảng viên của chi bộ: đ/v chính thức:………….đ/c, dự bị:………. đ/c.

Có mặt: ……………….đ/v chính thức:…………….đ/c, dự bị:……………..đ/c.

Vắng mặt:……………… đ/v chính thức:…………….đ/c, dự bị:……………..đ/c.

Chủ trì hội nghị:……………………………………….Chức vụ………………………………………………………

Thư ký hội nghị:……………………………………………………………………………

Về lý lịch:…………………………………………………………………………………

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

………………………………………………………………………………………

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành việc kết nạp ………………………………………………………………………………..

vào Đảng……………đ/c (đạt ………%) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành…………….đ/c với lý do………………………………………………………………………….

Chi bộ báo cáo đảng uỷ……………………………xét, đề nghị kết nạp……………………………..vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

T/M CHI BỘ

Bí thư

(Ký, ghi rõ họ tên)

Số………….. – NQ/CB

BÁO CÁO Đề nghị kết nạp đảng viên

Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày……….tháng………..năm……….., đảng uỷ……………………………… đã họp để thẩm định việc kết nạp……………………… vào Đảng.

Tổng số đảng uỷ viên……….đ/c, có mặt:………đ/c, vắng mặt:………………đ/c.

Lý do vắng mặt:…………………………………………………………………………

Chủ trì hội nghị:………………………Chức vụ……………………………………….

Thư ký hội nghị:……………………………………………………………………………

Về lý lịch:………………………………………………………………………………….

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… ……………

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp Đảng viên, đảng uỷ bộ phận……………………………….báo cáo với đảng uỷ cơ sở……………………………………………..xét kết nạp…………………………….. vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Số đ/c tán thành …………. (đạt ………%) so với tổng số cấp uỷ viên.

Số không tán thành…………….đ/c với lý do………………………………………………………………

Nơi nhận: T/M ĐẢNG UỶ

Bí thư

(Ký, ghi rõ họ tên)

Họ tên khai sinh: viết đúng theo giấy khai sinh gốc​

Nam, nữ: là nam thì gạch chữ nữ và ngược lại.​

Các bí danh: viết các bí danh đã dùng (nếu không có thì viết là không).​

Ngày tháng năm sinh: viết đúng ngày tháng năm sinh đã ghi trong giấy khai sinh, nếu không có giấy khai sinh thì ghi theo sổ hộ khẩu hoặc các giấy tờ cần thiết khác chứng minh đủ điều kiện theo quy định tại điều 29 của Bộ luật dân sự.​

Nơi sinh: viết rõ thôn, xã, huyện, tỉnh, thành phố, số nhà, đường phố, phường, quận, thành phố theo tên hiện dùng của hệ thống hành chính Nhà nước nơi cấp giấy khai sinh.​

Quê quán: là nơi sinh sống của ông bà nội, cha đẻ, trường hợp cá biệt có thể ghi theo quê quán của người mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng mình từ nhỏ (nếu không biết rõ bố mẹ) thì viết địa chỉ hiện dùng của hệ thống hành chính Nhà nước nơi cấp giấy khai sinh của đối tượng.​

Nơi ở hiện nay: là nơi đăng ký trong sổ hộ khẩu, nếu tạm trú ở đâu thì viết thêm địa chỉ tạm trú.​

Dân tộc: viết tên dân tộc gốc của bản thân (nếu là con lai ngưòi nước ngoài thì ghi rõ quốc tịch, dân tộc của bố mẹ là người nước ngoài).​

Tôn giáo: người xin vào Đảng theo tôn giáo nào thì ghi rõ theo tôn giáo đó.​

Ví dụ: đạo phật, đạo thiên chúa…

Không theo đạo nào thì ghi chữ “không”.​

Nghề nghiệp của bản thân hiện nay: viết rõ công nhân, nông dân, công chức, nhân viên, thợ thủ công, bộ đội…​

Chuyên môn nghiệp vụ:​

Viết theo văn bằng được đào tạo và viết rõ học chính quy hay tại chức.​

Ngoại ngữ: viết theo văn bằng chưng nhận.​

Học hàm: là danh hiệu được Nhà nước phong như: giáo sư, Phó giáo sư.​

Lý luận chính trị: viết đúng theo văn bằng được cấp như sơ cấp, trung cấp, cao cấp hệ chính quy hay tại chức.​

Ngày và nơi vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:​

Viết rõ ngày, tháng, năm và nơi kết nạp vào đoàn (chi đoàn, đoàn cơ sở, huyện, tỉnh…).​

Ngày và nơi vào Đảng lần thứ nhất: (đây là những người đã vào Đảng nhưng vì lý do vi phạm nào đó mà bị ra khỏi Đảng) sau đó tiếp tục làm hồ sơ xin kết nạp lại vào Đảng lần thứ 02.​

Những ưu, khuyết điểm: Ghi rõ ưu, nhược điểm của bản thân

Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng

Ghi rõ mục tiêu, lý tưởng của đảng, về động cơ xin vào Đảng.​

Khoán 10 Và Khoán 100 Trong Nông Nghiệp

Từ Khoán 10 Đến Nghị Quyết 10

Nghị Quyết Khoán 10 Năm 1988

Thông Qua Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9, Quốc Hội Khóa Xiv

Công Bố 8 Nghị Quyết Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 9 Quốc Hội Khóa Xiv

Mẫu Nghị Quyết Hội Nghị Người Lao Động Năm 2022 Mới Nhất

Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Ưu Tú Vào Đảng

Giới Thiệu Đoàn Viên Ưu Tú Vào Đảng

Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng

Nghị Quyết Số 116 Giảm Thuế Tndn Phải Nộp Năm 2022

Quốc Hội Thông Qua Nghị Quyết Giảm Thuế Tndn Năm 2022

Hội nghị người lao động là cuộc họp có tổ chức do người sử dụng lao động chủ trì tổ chức hàng năm có sự tham gia của người lao động và tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở để nhằm trao đổi thông tin và thực hiện các quyền dân chủ cho người lao động.

– Hội nghị người lao động do người sử dụng lao động và tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở tổ chức thực hiện. Hội nghị người lao động được tổ chức ít nhất một năm một lần.

– Hội nghị người lao động được tổ chức theo hình thức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu.

– Nội dung hội nghị người lao động thực hiện theo quy định tại Điều 64 của Bộ luật lao động.

– Hình thức tổ chức hội nghị, nội dung, thành phần tham gia, thời gian, địa điểm, quy trình, trách nhiệm tổ chức thực hiện và hình thức phổ biến kết quả hội nghị người lao động thực hiện theo Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp.

Theo điều 9 của Nghị định 149/2018/NĐ-CP hướng dẫn khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

– Áp dụng đối với doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên 2. Đối tượng thực hiện tổ chức hội nghị người lao động:

– Doanh nghiệp sử dụng dưới 10 người lao động được miễn trừ tổ chức hội nghị người lao động.

3. Mẫu Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2022 mới nhất

Mẫu Nghị quyết Hội nghị Người lao động được xây dựng theo mẫu số 3 tại Công văn số 114/LĐLĐ ngày 7/3/2019 của Liên đoàn Lao động TP Hà Nội về việc ban hành biểu mẫu hướng dẫn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

4. Mẫu biên bản hội nghị người lao động

Mẫu biên bản hội nghị người lao động nêu trên được xây dựng theo mẫu số 4 tại Công văn số 114/LĐLĐ ngày 7/3/2019 của Liên đoàn Lao động TP Hà Nội về việc ban hành biểu mẫu hướng dẫn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Nghị Quyết 26,27,28 Nqtw 7 Khoá 12

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Dùng Cho Mọi Chức Vụ

Bộ Chính Trị Xem Xét Nghị Quyết Về Thu Hút Fdi

Xem Xét Thông Qua Nghị Quyết Về Thu Hút Fdi

Bộ Chính Trị Sẽ Ra Nghị Quyết Thu Hút Fdi Có Chọn Lọc

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mới Nhất Mới Nhất.

Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc Sở Nội Vụ

Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Song Ngữ

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Ctcp

Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Tài Chính

Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Học Viện Tài Chính

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ………….

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ………………………….

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ……………………….; – Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ………………………………..; – Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh; – Xét năng lực và phẩm chất cán bộ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay bổ nhiệm:

Họ và tên: ……………………………………Giới tính: ………………………..

Sinh ngày:………………..Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Hộ chiếu số: chúng tôi công an…….. cấp ngày: …………………

Nơi đăng ký HKTT: ………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………..

Giữ chức vụ: Giám đốc

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ:

Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên Công ty và theo luật hiện hành.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

1. Giám đốc Công ty có các quyền sau:

– Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;

– Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty;

– Ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty;

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

– Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty;

– Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức Công ty;

– Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên;

– Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh;

– Tuyển dụng lao động;

– Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, tại Hợp đồng lao động mà Giám đốc ký với Công ty và theo quyết định của Hội đồng thành viên.

2. Giám đốc có các nghĩa vụ sau đây:

– Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.

– Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

– Khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả thì phải thông báo tình hình tài chính của Công ty cho tất cả Hội đồng quản trị Công ty và chủ nợ biết;

– Không được tăng tiền lương, không được trả tiền thưởng cho công nhân viên của Công ty, kể cả cho người quản lý;

– Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện các nghĩa vụ quy định tại điểm này; kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của Công ty.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile…. mới nhất của chúng tôi.

Công Ty Hapi Group Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Và Phân Phối

Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Khoa Học Và Công Nghệ Tỉnh Cao Bằng

Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức

Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty Máy Động Lực Và Máy Nông Nghiệp Việt Nam

Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty

Mẫu Quyết Định Thôi Việc Chuẩn Nhất, Mới Nhất.

Mẫu Quyết Định Thôi Việc Chuẩn Dành Cho Người Sử Dụng Lao Động

Quyết Định Thôi Việc Cho Nhân Viên Nghỉ Ngang

Người Sử Dụng Có Phải Ra Quyết Định Thôi Việc Khi Nlđ Chấm Dứt Hợp Đồng Trái Pháp Luật

Quyết Định Nghỉ Việc Để Kinh Doanh Online, Mẹ 2 Con Thu Về Doanh Thu Khủng Mỗi Tháng

Tải Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc File Word Chuẩn 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

V/v cho thôi việc

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN ……….

– Căn cứ Bộ Luật Lao động;

– Hợp đồng lao động đã ký ngày ……………………………………………………

– Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà) ………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cho Ông (Bà)……..giữ chức vụ……….được nghỉ việc kể từ ngày………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

V/v cho thôi việc

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN ……….

Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18/6/2012;

Căn cứ Hợp đồng lao động số ………… ngày…… tháng …… năm …… giữa Công ty ………………… với Ông/Bà ………………………;

Xét đơn xin nghỉ việc của Ông/Bà……………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cho Ông/Bà………………………………………………………………

Giữ chức vụ: ……………………………… Bộ phận: ……………………………….

Được nghỉ việc từ ngày….. tháng….. năm……

Lý do: ………………………………………………………………………………..

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định thôi việc của công chức

, ngày ;

– Căn cứ văn bản về việc quy định phân công, phân cấp về quản lý cán bộ;

– Xét đơn xin nghỉ việc ông (bà) ;

– Xét quá trình tham gia công tác từ ngày cán bộ nhân viên thuộc ;

Điều 2. Ông (bà) tháng lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp (nếu có) theo chế độ hiện hành;

Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng phòng Hành chính, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Kế toán- tài vụ, Trưởng có trách nhiệm thi hành quyết định này.

THỦ TRƯỞNG

Nơi nhận:

– Như điều 3

– Lưu Văn phòng

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile…. mới nhất của chúng tôi.

Trường Hợp Buộc Thôi Việc Của Công Chức?

Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức

Quy Định Về Chế Độ Thôi Việc Cho Công Chức

Quảng Ngãi: Thu Hồi Quyết Định Của Hiệu Trưởng “buộc Thôi Việc” Giáo Viên Tố Cáo

Hiệu Trưởng Ra Lại Quyết Định “buộc Thôi Việc” Giáo Viên Tố Cáo

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Mới Nhất Mới Nhất.

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Năm 2022

Công Bố Và Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Y Tế Nghệ An

Vni Công Bố Và Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Phía Nam

Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Phụ Trách Chuyên Môn Bệnh Viện K

Lễ Công Bố Và Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Trung Tâm Sản Xuất Giống Cây Trồng Nha Hố

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc/ Phó Tổng giám đốc điều hành công ty

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY…………………….

– Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ Điều lệ Công ty…………………….;

– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty…………………….;

– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà

CMND/Thẻ căn cước công dân số: Nơi cấp: Ngày cấp:

Địa chỉ thường trú:

Giữ chức vụ Giám đốc công ty phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc:

– Hỗ trợ Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng Thành viên/Hội đồng quản trị Công ty và theo quy định pháp luật hiện hành.

– Thay mặt Giám đốc/Tổng giám đốc phụ trách điều hành, quản lý trong các lĩnh vực được phân công theo quyết định của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị nhưng phải chịu sự chỉ đạo và báo cáo cho Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty.

– Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng Thành viên và theo quy định của pháp luật.

– Ông/Bà…………………….có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc, Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HĐTV

Chủ tịch HĐQT/HĐTV

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile…. mới nhất của chúng tôi.

Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc

Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Song Ngữ

Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm 2 Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty Khí Việt Nam

Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Tnhh Hải Hà

Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm 2 Phó Giám Đốc Công An Tỉnh Hải Dương

Tải Mẫu Quyết Định Tăng Lương Chuẩn Nhất, Mới Nhất

Mẫu Quyết Định Tăng Lương

Quyết Định Tăng Lương Chậm Có Được Truy Lĩnh?

Có Được Truy Lĩnh Tiền Lương Và Các Chế Độ Liên Quan

Truy Lĩnh Tiền Lương Khi Được Tăng Lương Quy Định Thế Nào?

Có Được Truy Lĩnh Chênh Lệch Khi Nâng Lương?

1. Thông tin cần biết về mẫu quyết định tăng lương

1.1. Mẫu quyết định tăng lương là gì?

Mẫu quyết định tăng lương là văn bản được sử dụng để thông báo quyết định tăng lương cho một cá nhân nào đó trong công ty. Khi cá nhân đó có đủ những điều kiện để xét tăng lương như có thách tích tốt trong lao động, đủ thời gian để xét tăng lương, thực hiện tốt những quy định của công ty.

Mẫu quyết định tăng lương là một mẫu văn bản quan trọng, được sử dụng nhiều trong các công ty, doanh nghiệp, đơn vị nhà nước. Với những vị trí việc làm nhân sự, thư ký, kế toán thường phải chuẩn bị những mẫu này để xét tăng lương cho những cá nhân có thành tích tốt thỏa mãn điều kiện để xét tăng lương.

1.2. Ý nghĩa của mẫu quyết định tăng lương

Tăng lương luôn là một điều mà người lao động mong muốn trong quá trình làm việc và cống hiến, Những công ty, doanh nghiệp thường đưa ra quyết định tăng lương với mục đích giữ chân người lao động, khuyến khích những người lao động có thành tích trong quá trình làm việc nên khi có những cá nhân xuất xắc thỏa mãn những yêu cầu về quyết định tăng lương thì sẽ được tăng lương.

Khi có chính sách tăng lương nhiều người sẽ cố gắng phấn đầu để đạt được những mức lương cao hơn so với mức lương chính thức bạn đầu xét tuyển. Đây có thể nói là một vấn đề được khá nhiều người lao động quan tâm.

Việc gia quyết định tăng lương này có một ý nghĩa vô cùng quan trọng đó chính là giữ chân những người tài. Những người tài giỏi có cống hiến cho công ty sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng. Ngày này những người tài giỏi được rất nhiều công ty săn đón nếu công ty doanh nghiệp bạn không có chính sách lương thưởng phù hợp với năng lực thì chắc hẳn người lao động sẽ không ở lâu.

Do đó các công ty doanh nghiệp thường rất coi trọng việc tăng lương cho nhân viên, thông thường việc tăng lương cho nhân viên sẽ diễn ra theo từng đợt như 6 tháng một lần những nhân viên xuất sắc sẽ được đưa vào danh sách để tăng lương, nếu đủ điều kiện sẽ được xem xét.

1.3. Mẫu quyết định tăng lương được sử dụng khi nào

Mẫu quyết định tăng lương là một mẫu văn bản khá phổ biến. Với mẫu này được sử dụng khi những người cấp trên xét thấy nhân viên của mình có đủ năng lực và điều kiện về thời gian làm việc, những nhân viên này đã có thành tích xuất sắc trong quá trình làm việc thì vấn đề tăng lương sẽ được xem xét. Khi đó mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên được sử dụng.

2. Nội dung mẫu quyết định tăng lương gồm những gì?

Hiện nay có khá nhiều mẫu quyết định tăng lương được sử dụng. Do không có quy định pháp luật về việc sử dụng mẫu tăng lương chính vì vậy mà các công ty, doanh nghiệp sẽ có những mẫu tăng lương tùy thuộc vào từng doanh nghiệp. Nhưng dù sử dụng mẫu tăng lương nào đi nữa thì doanh nghiệp cũng phải tuân thủ những nội dung cơ bản sau đây.

Thông thường thì mẫu tăng lương được chia ra làm 3 phần, mỗi phần sẽ có những nội dung chính sau đây.

Cũng giống như những mẫu văn bản hành chính khác thì mẫu quyết định tăng lương cũng có những nội dung sau đây.

Đầu tiên là thông tin về quốc hiệu, tiêu ngữ. Đây là phần nội dung không thể thiếu đối với tất cả các mẫu quyết định tăng lương. Với nội dung này sẽ được để ở trên, bên trái. Đặt ngay bên dưới là ngày tháng năm thực hiện quyết định tăng lương.

Phía bên tay trái là tên công ty.

Phần mở đầu của mẫu quyết định lương đều bao gồm những thông tin trên, Người lập cần phải hiểu để viết cho đầy đủ.

Ở phần nội dung của mẫu quyết định tăng lương cũng được chia thành 3 phần khá rõ ràng. Đầu tiên sẽ là tên của mẫu quyết định tăng lương

Sau khi đã có tên thì mẫu quyết định tăng lương sẽ đưa ra những căn cứ

Căn cứ vào giấy đăng ký kinh doanh của công ty

Căn cứ vào điều lệ của công ty

Căn cứ vào số hợp đồng lao động.

Căn cứ vào sự đóng góp của ông bà (đây chính là tên của người được tăng lương)

Ở phần này cần đưa ra những thông tin chính xác, đầy đủ và đặc biệt là những thông tin đưa ra cần phải kèm theo ngày giờ.

Sau khi đã có được đầy đủ những căn cứ trên thì quyết định được thi hành. Ở phần này là các điều.

Điều 1: Mẫu quyết định tăng lương sẽ có hiệu lực từ ngày nào và mức lương chính thức của người được nhận quyết định tăng lương sẽ là bao nhiêu.

Điều 2: Các bộ phận kế toán, những ông bà phòng nhân sự và người được nhận quyết định tăng lương sẽ căn cứ vào ngành giờ của quyết định tăng lương này mà thực hiện.

Phần kết là phần xác nhận của các phòng ban và chữ ký của giám đốc.

Ta có thể thấy mẫu quyết định tăng lương của tổng giám đốc về việc tăng lương cho nhân viên nội dung cũng khá rõ ràng và chi tiết. Nếu bạn là những người lập mẫu quyết định này thì cần hiểu rõ được nội dung cần đưa vào mẫu quyết định tăng lương là gì? Những lưu ý khi soạn thảo mẫu đơn này.

Hiện nay cũng có khá nhiều các mẫu quyết định tăng lương có sẵn bạn có thể tham khảo và tải về sử dụng.

3. Mức tăng lương cơ bản năm 2022

Vùng 1: Với mức lương cơ bản là 4,42 triệu đồng/tháng tăng 240.000 đồng/tháng

Vùng 2: Với mức lương cơ bản là 3,92 triệu đồng/tháng tăng 210.000 đồng/tháng.

Vùng 3: Với mức lương cơ bản là 3,43 triệu đồng/tháng tăng 180.000 đồng/tháng

Vùng 4: Với mức lương cơ bản là 3,07 triệu đồng/ tháng tăng lần 150.000 đồng/tháng.

Đối với cán bộ công nhân viên chức nhà nước thì mức tăng lương sẽ được tính như sau.

Lương cơ bản được tính theo công thức là:

Lương cơ bản = Mức lương cơ sở x hệ số lương

Hệ số lương sẽ không giống nhau mà phụ thuộc vào từng ngành nghề lĩnh vực

Nửa tháng đầu năm 2022 có nghĩa là từ 1/1/2020 – đến 30/6/2020 có mức lương là 1.490.000 đồng/tháng.

Nửa sau năm 2022 tính từ 1/7 đến 31/12 năm 2022 có mức lương là 1.600.000 đồng/tháng.

Từ những mức lương cơ bản này và số tiền tăng đối với từng vị trí, từng ngành nghề đơn vị khác nhau bạn có thể tham khảo để có được những quyết định đúng.

4. Những lưu ý viết mẫu quyết định nâng lương

Lưu ý về cách sử dụng câu văn và từ ngữ trong bài, không được sử dụng từ ngữ địa phương, không được sử dụng các từ không thuần phong mỹ tục. Bạn cần kiểm tra lỗi chính tả để chắc chắn mình không bị sai hay mắc những lỗi cơ bản này.

Khi trình bày nên chọn phông chữ phổ biến hay dùng trong văn bản hành chính, chú ý căn chỉnh giữa các mục, nội dung các mục nên chú ý để cho rõ ràng. Khoảng cách giữa các chữ và cỡ chữ cũng nên để theo quy định của văn bản hành chính, không nên để to quá, cũng không nên để nhỏ quá sẽ làm mất thẩm mỹ.

Khi lập mẫu giấy quyết định tăng lương bạn cần phải hiểu rõ những quy định pháp luật về vấn đề tăng lương cho từng đối tượng, những căn cứ để xét tăng lương. Khi hiểu đúng về luật bạn mới có được những mẫu quyết định tăng lương đúng.

5. Tải mẫu quyết định tăng lương chuẩn nhất

Mẫu quyết định tăng lương

quyet-dinh-dieu-chinh-luong.doc

Mẫu Quyết Định Tăng Lương Cho Tập Thể Chuẩn Xác Nhất

Mẫu Quyết Định Tăng Lương (Tải Miễn Phí)

Lương Cơ Sở Sẽ Tăng Lên 1,49 Triệu Đồng Năm 2022

Từ 1/1/2020, Người Lao Động Được Tăng Lương Nếu Có Văn Bằng Chứng Chỉ Sau

Từ Ngày 1/1/2020, Những Ai Sẽ Được Tăng Lương?

Xã Cao Mã Pờ Thực Hiện Tốt Nghị Quyết 209 Của Hđnd Tỉnh

Thực Hiện Nghị Quyết Số 209 Của Hđnd Tỉnh

Nghị Quyết Số 209 Và 86 Của Hđnd Tỉnh

Học Tập, Quán Triệt Nội Dung Hội Nghị Trung Ương 10 Khóa Xii

Vị Xuyên Sau Hơn 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 209/2015/nq

Đồng Văn Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết 35/2016/nq

BHG – Thời gian qua, xã Cao Mã Pờ (Quản Bạ) đã tích cực tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết 209 và Nghị quyết 86 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa đến người dân. Đến nay, địa phương có 51 hộ được giải ngân, tổng số vốn vay trên 3,4 tỷ đồng; trong đó, có 50 hộ vay vốn nuôi trâu, bò; 1 hộ vay 98 triệu đồng xây dựng chuồng trại; 59 hộ đăng ký trồng được 98 ha rừng.

Anh Chảo Dâu Quẩy, thôn Thèn Ván I, xã Cao Mã Pờ chăm sóc đàn bò của gia đình.

Cao Mã Pờ – xã biên giới đặc biệt khó khăn, cách trung tâm huyện 36 km; xã có 8 thôn, 524 hộ, 2.511 khẩu. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư, hướng đến sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa. Điển hình như hộ ông Giàng Quáng Cồ, thôn Vàng Chá Phìn, là một trong những gia đình có số lượng bò nhiều trên địa bàn xã. Ông Cồ chia sẻ: Năm 2022, gia đình vay 100 triệu từ nguồn vốn vay ưu đãi theo Nghị quyết 209, mua được 5 con bò, đến nay, tổng đàn tăng lên 8 con. Ngoài hộ ông Cồ, nhiều gia đình trong xã cũng mạnh dạn vay vốn phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, như: Ông Chảo Dâu Quẩy, thôn Thèn Ván I, vay 60 triệu đồng nuôi 3 con bò, mỗi đợt bán thu được khoảng 80 triệu đồng; ông Tẩn Dâu Quẩy, thôn Chí Sang, vay 98 triệu đồng xây dựng chuồng trại… Nhờ thực hiện chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát nên các hộ đều sử dụng vốn vay đúng phương án, bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần xóa đói, giảm nghèo, tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa tại địa phương.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 209 và 86 của HĐND tỉnh, xã Cao Mã Pờ đã tổ chức nhiều cuộc họp tư vấn, hướng dẫn người dân về cách tiếp cận nguồn vốn; thường xuyên đến từng thôn, bản vận động các hộ vay vốn, đồng thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai. Đồng chí Nguyễn Đức Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Từ khi triển khai Nghị quyết 209 và 86 của HĐND tỉnh, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, Cao Mã Pờ là 1 trong những xã của huyện Quản Bạ thực hiện tốt chính sách vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Thời gian tới, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi theo Nghị quyết 209 và 86 của HĐND tỉnh để nhân rộng các mô hình kinh tế – Phó Chủ tịch UBND xã Cao Mã Pờ cho biết thêm.

Bài, ảnh: Vương Mai

Bế Mạc Phiên Họp Thứ 35 Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội

Phiên Họp Thứ 35 Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội

Nghị Quyết 412/2017/ubtvqh14 Về Chương Trình Giám Sát Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Năm 2022

20 Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 6 Khóa Xii Của Đảng Viên 2022

Nghị Quyết Số 351/2017/ubtvqh14 Ngày 14 Tháng 3 Năm 2022 Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Quy Định Thể Thức Và Kỹ Thuật Trình Bày Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Quốc Hội, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Chủ Tịch Nước