Mẫu Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Bầu Cử / Top 14 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Bầu Cử

Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Việc Học Và Kiểm Tra Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định Quy Định Tiêu Chuẩn Nhà ở Công Vụ, Quyết Định Chuẩn Y Cấp ủy Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y, Quyết Định Chuẩn Y Phó Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Đại Hội, Quyết Định Chuẩn Y Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Chi ủy Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Bầu Cử, Quyết Định Chuẩn Y Chi ủy, Mẫu Quyết Định Chuẩn Y, Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Đại Hội Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp, Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Bầu Cử Đại Hội Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Bầu Cử Chi ủy, Quyết Định Chuẩn Y Bí Thư Phó Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chi ủy Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Đại Hội Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Là Gì, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chỉ Huy Liên Đội, Quyết Định Chuẩn Quốc Gia Về Y Tế Xã, Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Đại Hội Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Đại Hội Đảng Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Bch Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Bổ Sung Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Số 01 Thư Viện Đạt Chuẩn, Quyết Định Chuẩn Y Ubkt, Quyết Định Chuẩn Y Bí Thư Đoàn Xã, Quyết Định Chuẩn Y Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Bch Liên Đội, Quyết Định Chuẩn Y Chi Đoàn, Quyết Định Ban Hành Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định Chuẩn Y Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quyết Định Chuẩn Y Chi Hội Trưởng Nông Dân, Quyết Định Chuẩn Y Cấp ủy Chi Bộ Trực Thuộc, Quyết Định Chuẩn Y Bổ Sung Chi ủy Viên, Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên Mới, Mẫu Quyết Định Chuẩn Y Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Cơ Sở, Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên, Quyết Định Số 02 Chuẩn Giáo Viên Mầm Non, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Chức Danh Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Bổ Sung Uv Ubkt, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành, Nghị Quyết Phê Chuẩn Hiệp Định Cptpp, Quyết Định Công Bố Tiêu Chuẩn Quốc Gia, Quyết Định Chuẩn Y Tổ Trưởng Công Đoàn, Mẫu Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Ban Thanh Tra Nhân Dân Violet, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chức Danh Bí Thư Đoàn Xã, Quyết Định Số 14 Chuẩn Giáo Viên Tiểu Học, Quyết Định Ban Hành Quy Chuẩn Xây Dựng Việt Nam, Quyết Định Chuẩn Y Chủ Tịch Công Đoàn Cơ Sở, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Quyết Định Số 16 Về Chuẩn Kiến Thức Kĩ Năng, Quyết Định Số 14 Về Chuẩn Giáo Viên Tiểu Học, Quyết Định Chuẩn Y Chức Danh Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Đảng Bộ, Quyết Định Phê Chuẩn Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Công Đoàn, Quyết Định Ban Hành Bộ Chuẩn Năng Lực Điều Dưỡng Cơ Bản Việt Nam, Quy Định Tiêu Chuẩn Trường Chuẩn Quốc Gia, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2017, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Năm 2016, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách, Thông Tư Liên Tịch Số 50 Ngày 15 Tháng 4 2016 Tiêu Chuẩn Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Tuyển Chọn Và, Nghị Định Của Chính Phủ Quy Định Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Xe ô Tô, Quyết Định 1319 Năm 2015 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Quyết Định 1319 Năm 2015 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Thông Tư 104/2014/tt-bqp Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Chế Độ, Định Mức, Tiêu Chuẩn Đời Sống Văn Hóa, Thông Tư 104/2014/tt-bqp Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Chế Độ, Định Mức, Tiêu Chuẩn Đời Sống Văn Hóa, Thông Tư 104/2014/tt-bqp Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Chế Độ, Định Mức, Tiêu Chuẩn Đời Sống Văn Hóa, Thông Tư 104/2014/tt-bqp Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Chế Độ, Định Mức, Tiêu Chuẩn Đời Sống Văn Hóa, Thông Tư Số 104/2014/tt-bqp Quy Định Về Chế Độ, Định Mức, Tiêu Chuẩn Đời Sống Văn Hóa, Tinh Thần Tro, Hông Tư Số 104/2014/tt-bqp (thông Tư 104) Quy Định Về Chế Độ, Định Mức, Tiêu Chuẩn Đời Sống Văn Hóa,, Thông Tư Số 104/2014/tt-bqp Quy Định Về Chế Độ, Định Mức, Tiêu Chuẩn Đời Sống Văn Hóa, Tinh Thần Tro, Mẫu Số 45-ds Quyết Định Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án Dân Sự (dành Cho Thẩm Phán), Bí Quyết Phát âm Tiếng Anh Chuẩn Và Hay, Bí Quyết Phát âm Chuẩn Tiếng Anh, Nghị Quyết Phê Chuẩn Kết Quả Bầu Cử HĐnd, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn, Bí Quyết Eo Thon Dáng Chuẩn, Nghị Quyết Chuẩn Y Bch Chi Đoàn, Quyết Định Hủy Bỏ Quyết Định Không Khởi Tố Vụ An Hình Sự, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên, Bí Quyết Phát âm Chuẩn Tiếng Trung, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên Mới, Nghị Định Quy Định Tiêu Chuẩn Chức Danh Lãnh Đạo Quản Lý Trong Các Cơ Quan Hà, Quy Định Về Chuẩn Đầu Ra, Quy Định Chuẩn Đầu Ra Đại Học Tây Đô, Quy Định Chuẩn Đầu Ra Tin Học, Nghị Quyết Phê Chuẩn Hiệp ước Liên Quan Biên Giới Quốc Gia, Nghị Định Số 76/2016/nĐ-cp Ngày 01/7/2016 Quy Định Tiêu Chuẩn Vật Chất Hậu, 6 Tiêu Chuẩn Gia Đình Văn Hóa, Tiêu Chuẩn Quy Định Về Y Đức, Quy Định Lập ô Tiêu Chuẩn,

Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Việc Học Và Kiểm Tra Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định Quy Định Tiêu Chuẩn Nhà ở Công Vụ, Quyết Định Chuẩn Y Cấp ủy Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y, Quyết Định Chuẩn Y Phó Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Đại Hội, Quyết Định Chuẩn Y Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Chi ủy Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Bầu Cử, Quyết Định Chuẩn Y Chi ủy, Mẫu Quyết Định Chuẩn Y, Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Đại Hội Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp, Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Bầu Cử Đại Hội Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Bầu Cử Chi ủy, Quyết Định Chuẩn Y Bí Thư Phó Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chi ủy Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Đại Hội Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Là Gì, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chỉ Huy Liên Đội, Quyết Định Chuẩn Quốc Gia Về Y Tế Xã, Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Đại Hội Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Đại Hội Đảng Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Bch Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Bổ Sung Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Số 01 Thư Viện Đạt Chuẩn, Quyết Định Chuẩn Y Ubkt, Quyết Định Chuẩn Y Bí Thư Đoàn Xã, Quyết Định Chuẩn Y Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Bch Liên Đội, Quyết Định Chuẩn Y Chi Đoàn, Quyết Định Ban Hành Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định Chuẩn Y Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quyết Định Chuẩn Y Chi Hội Trưởng Nông Dân, Quyết Định Chuẩn Y Cấp ủy Chi Bộ Trực Thuộc, Quyết Định Chuẩn Y Bổ Sung Chi ủy Viên, Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên Mới, Mẫu Quyết Định Chuẩn Y Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Cơ Sở, Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên, Quyết Định Số 02 Chuẩn Giáo Viên Mầm Non, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Chức Danh Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Chuẩn Y Bổ Sung Uv Ubkt, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành, Nghị Quyết Phê Chuẩn Hiệp Định Cptpp, Quyết Định Công Bố Tiêu Chuẩn Quốc Gia, Quyết Định Chuẩn Y Tổ Trưởng Công Đoàn,

Nghị Quyết Phê Chuẩn Kết Quả Bầu Cử Hđnd

Nghị Quyết Phê Chuẩn Kết Quả Bầu Cử HĐnd, Nghị Quyết Số 28/2013/nq-hĐnd Của HĐnd Tp. Hà Nội, Quyết Định Phê Chuẩn Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉn Vĩn Húc, Nghị Quyết Số 04 2013 Nq HĐnd, Nghị Quyết Số 349 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghi Quyết Số 02/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 152 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 70/2017/nq-hĐnd, Nghị Quyết Số 41 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 04/2009/nq-hĐnd, Nghị Quyết Số 370/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết 72 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 12/2013/nq-hĐnd, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 Cua HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết HĐnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Số 17 HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết 82 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 27 HĐnd Tỉnh Đăk Lăk, Nghị Quyết Số 53 HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 75 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 66 Của HĐnd Tỉnh Kon Tum, Nghị Quyết Số 20 Của HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 02/2020/nq-hĐnd, Nghị Quyết 61 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết 20/2016/nq-hĐnd, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 60 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2020, Nghị Quyết 86 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết 47 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết 209 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết 70/nd-hĐnd Tình Thanh Hóa, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2020, Nghị Quyết Số 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 12/2018/nq-hĐnd Tỉnh Lào Cai, Nghị Quyết 12 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 12 HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết 04 HĐnd Tỉnh Bắc Giang 2018, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 5 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết 38 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Nghị Quyết 04/2018 Của HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết Số 55/2016 Của HĐnd Tỉnh Quảng Ninh, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Tiền Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Củ, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ninh Tháng 7 Năm 2018, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Luật Dân Quân Tự Vệ, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của Bộ Quốc Phòng Lai, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2017, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Năm 2016, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách, Tiêu Chuẩn Phó Chủ Tịch HĐnd Xã, Nghị Quyết 14/2020/nq-hĐnd Ngày 04/09/2020, Nghị Quyết 12/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 10/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 11/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 13/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 09/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết Chuẩn Y Bch Chi Đoàn, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên Mới, Nghị Quyết Phê Chuẩn Hiệp Định Cptpp, Nghị Quyết Phê Chuẩn Hiệp ước Liên Quan Biên Giới Quốc Gia, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Hdnd Cấp Xã, Đại Biểu HĐnd Cấp Xã Gửi Đơn Nghỉ Làm Đại Biểu HĐnd Cấp Xã, Quyết Định 06/qĐ-hĐnd Ngày 4/8/2008, Đơn Xin Nghi Đai Biêu HĐnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Mẫu Tham Luận Hội Nghị Họp HĐnd, Mẫu Tham Luận Tại Hội Nghị HĐnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu HĐnd, Bài Tham Luận Hay Trong Hội Nghị HĐnd Xã, Mẫu Tờ Trình Đề Nghị Dự Bầu Bổ Sung Chủ Tiichj Hdnd Xã, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Chuẩniễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd,

Nghị Quyết Phê Chuẩn Kết Quả Bầu Cử HĐnd, Nghị Quyết Số 28/2013/nq-hĐnd Của HĐnd Tp. Hà Nội, Quyết Định Phê Chuẩn Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉn Vĩn Húc, Nghị Quyết Số 04 2013 Nq HĐnd, Nghị Quyết Số 349 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghi Quyết Số 02/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 152 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 70/2017/nq-hĐnd, Nghị Quyết Số 41 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 04/2009/nq-hĐnd, Nghị Quyết Số 370/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết 72 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 12/2013/nq-hĐnd, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 Cua HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết HĐnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Số 17 HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết 82 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 27 HĐnd Tỉnh Đăk Lăk, Nghị Quyết Số 53 HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 75 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 66 Của HĐnd Tỉnh Kon Tum, Nghị Quyết Số 20 Của HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 02/2020/nq-hĐnd, Nghị Quyết 61 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết 20/2016/nq-hĐnd, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 60 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2020, Nghị Quyết 86 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết 47 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết 209 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết 70/nd-hĐnd Tình Thanh Hóa, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2020, Nghị Quyết Số 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 12/2018/nq-hĐnd Tỉnh Lào Cai, Nghị Quyết 12 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam,

Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Bầu Cử Ban Chấp Hành, Bí Thư, Phó Bí Thư Chi Bộ Nhiệm Kỳ 2022

ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

* TP. Vinh, ngày 08 tháng 2 năm 2018

Số 1656-QĐ/ĐU

QUYẾT ĐỊNH V.v chu B í th ư , Phó Bí th BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TRƯỜNG QUYẾT ĐỊNH Nơi nhận: T/M BAN THƯỜNG VỤ ư các chi b ộ nhi ệ m k Đinh Xuân Khoa ỳ 2017 – 2020 ẩ n y k ế t qu ả b ầ u c ử Ban Ch ấ p h à nh,

– Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh uỷ Nghệ An;

– Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020;

– C ă n c ứ Tờ trình của các Chi ủy chi bộ về việc đề nghị chuẩn y k ế t qu ả b ầ u c ử Ban Ch ấ p h à nh, B í th ư , Phó Bí th ư chi bộ nhi ệ m k ỳ 2017 – 2020;

– Xét đề ngh ị c ủ a Ban T ổ ch ứ c Đả ng u ỷ Trường ,

– Tỉnh uỷ Nghệ An; BÍ THƯ

– Đảng ủy, Ban Giám hiệu;

– Hội đồng Trường;

– Các ban của Đảng ủy;

– Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;

– Các đơn vị, đoàn thể;

– Lưu Văn phòng Đảng – Đoàn thể.

ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

* TP. Vinh, ngày 08 tháng 2 năm 2018

DANH SÁCH Ban Ch các chi b (Ban hành kèm theo Quyết định số 1656-QĐ/ĐU ngày 08/2/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường) ộ nhi ệ m k ỳ 2017 – 2020 ấ p h à nh, Bí th ư , Phó Bí th ư

TT

Tên chi bộ

Ban Chấp hành

Chức danh

Chi bộ cán bộ Ngành Vật lý

Khoa Kinh tế

Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Bầu Cử Ban Chấp Hành, Bí Thư, Phó Bí Thư Các Chi Bộ Trực Thuộc Trường Nhiệm Kỳ 2013

ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Nghệ An, ngày 02 tháng 5 năm 2013

chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015

– Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI) và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh uỷ Nghệ An;

– Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh (khoá XXX);

– Căn cứ kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015;

– Xét đề nghị của Ban Tổ chức Đảng uỷ,

Chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015 (có danh sách kèm theo).

Các ban của Đảng uỷ, Văn phòng Đảng uỷ, các đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc và các đồng chí có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: T/M BAN THƯỜNG VỤ

– Đảng uỷ, Ban giám hiệu, BÍ THƯ

– Lưu Văn phòng Đảng ủy.

ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Nghệ An, ngày 02 tháng 5 năm 2013

Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015 (kèm theo Quyết định số 201-QĐ/ĐU ngày 02/5/2013 I. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN II. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG

– Tỉnh uỷ Nghệ An , BÍ THƯ

– Đảng uỷ, Ban giám hiệu,

– Các đơn vị, các đoàn thể,