Quyết Định Kỷ Luật Kéo Dài Thời Hạn Nâng Lương

Quyết Định Kỷ Luật Kéo Dài Thời Hạn Nâng Lương, Quyết Định Nâng Lương Trước Thời Hạn, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn, Quy Định Nâng Lương Trước Thời Hạn, Công Văn Quy Định Nâng Lương Trước Thời Hạn, Quyết Định Nâng Bậc Lương, Quyết Định Nâng Lương, Quyet Dinh Nâng Lương Cho Cán Bộ , Định Luật Bảo Toàn Năng Lượng, Quyết Định Số 51 Về Dán Nhãn Năng Lượng, Quyết Định Nâng Lương Cho Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Hạ Bậc Lương, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Hạ Bậc Lương, Quyết Định Kỷ Luật Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Cho Thôi Việc, Quyết Định Hết Thời Gian Kỷ Luật, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Sô 55 Về Định Hướng Chiến Lược Phát Triển Năng Lượng Quốc Gia, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Quy Chế Nâng Lương Trước Thời Hạn, Nâng Lương Trước Thời Hạn, Thời Gian Công Bố Quyết Định Kỷ Luật Đảng, Văn Bản Hướng Dẫn Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn, Mẫu Tờ Trình Nâng Lương Trước Thời Hạn, Thông Tư Số 08 Về Nâng Lương Trước Thời Hạn, Đơn Đề Nghị Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn, Mẫu Văn Bản Đề Nghị Nâng Lương Trước Thời Hạn, Hướng Dẫn Nâng Lương Trước Thời Hạn, Văn Bản Hướng Dẫn Xét Nâng Lương Trước Thời Hạn, Hướng Dẫn Về Nâng Lương Trước Thời Hạn, Mẫu Đơn Đề Nghị Nâng Lương Trước Thời Hạn, Thông Tư Nâng Lương Trước Thời Hạn, Văn Bản Đề Nghị Nâng Lương Trước Thời Hạn, Đơn Đề Nghị Nâng Lương Trước Thời Hạn, Khởi Kiện Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Viên Chức, Hướng Dẫn Về Việc Nâng Lương Trước Thời Hạn, Bản Kiểm Điểm Nâng Lương Trước Thời Hạn, Mẫu Biểu Lập Danh Sách Nâng Lương Trước Thời Hạn, Quy Trình Thực Hiện Công Tác Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn, Tiểu Luận Quản Lý Cấp Phòng Nâng Lương Trước Thời Hạn, Quy Định Về Thời Hạn, Hạng Mục, Khối Lượng Thí Nghiệm Định Kỳ Các Thiết Bị Nhất Thứ Của Evn, Nghị Quyết 55 Năng Lượng, Nghị Quyết Năng Lượng, Nghị Quyết Bộ Chính Trị Về Năng Lượng, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 55 Về Năng Lượng, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 55 Của Bộ Chính Trị Về Năng Lượng, Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 55-nq/tw Đột Phá Trong Phát Triển Năng Lượng, Nghi Quyet Chuyên Đe Nâng Cao Chât Lương Sinh Hoạt Chi Bo, Năng Lượng Mặt Trời Cho Gia Đình, Quy Định Dán Nhãn Năng Lượng Đèn Led, Nghi Quyet Chuyen De Cua Chi Bo Ve Nang Cao Chat Luong Thuc Hien Nhiem Vu, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Cao Công Tác, Nghị Quyết Số 765-nq/qutw Về Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Huấn Luyện Viên, Năng Lượng Tái Tạo ở Việt Nam-năng Lượng Mặt Trời, Năng Lượng Tái Tạo Trên Biển Và Định Hướng Phát Triển Tại Việt Nam, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2024, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2024, Quyết Định Hệ Số Lương, Quyết Định Hạ Bậc Lương, Quyết Định Lương, Quyết Định Lên Lương, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Lực Lượng Dqtv, Nâng Cao Chất Lương Thanh Toán Tiền Lương Tại Đơn Vị Sự Nghiệp, Định Luật Đương Lượng, Quyết Định Giảm Lương, Quyết Định Tăng Lương, Mẫu Văn Bản Quyết Định Tăng Lương, Quyết Định Hệ Số Lương Công An, Có Quyết Định Hưởng Lương Hưu, Mẫu Bảng Lương Quyết Định 48, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Lương, Quyết Định Bổ Nhiệm Và Xếp Lương, Mẫu Đơn Quyết Định Tăng Lương, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Bài 5 Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng, Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng, Hóa 8 Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Bài Tập, Định Luật Tác Dụng Khối Lượng, Hóa 8 Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng, Quyết Định Cho Thôi Việc, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Có Thời Hạn, Em Đã Quyết Định Sẽ Dừng Lại ở Đây Thôi, Mẫu Quyết Định Thôi Việc, Đơn Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ Có Thời Hạn, Quyết Định Bổ Nhiệm Có Thời Hạn, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Có Thời Hạn, Quyết Định Thôi Việc, Quyet Dinh Thoi Giu Chuc Bi Thu Chi Bo, Quyết Định Cho Thôi Tham Gia Cấp ủy Chi Bộ , Quyết Định Bổ Nhiệm Có Thời Hạn Bao Lâu, Quy Định Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương Và Chế Độ Phụ Cấp Lương Trong Các Công Ty Nhà Nước, Mẫu Công Văn Quyết Định Tăng Lương, Quyết Định Điều Chỉnh Lương, Quyết Định Ban Hành Sổ Tay Chất Lượng,

Quyết Định Kỷ Luật Kéo Dài Thời Hạn Nâng Lương, Quyết Định Nâng Lương Trước Thời Hạn, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn, Quy Định Nâng Lương Trước Thời Hạn, Công Văn Quy Định Nâng Lương Trước Thời Hạn, Quyết Định Nâng Bậc Lương, Quyết Định Nâng Lương, Quyet Dinh Nâng Lương Cho Cán Bộ , Định Luật Bảo Toàn Năng Lượng, Quyết Định Số 51 Về Dán Nhãn Năng Lượng, Quyết Định Nâng Lương Cho Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Hạ Bậc Lương, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Hạ Bậc Lương, Quyết Định Kỷ Luật Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Cho Thôi Việc, Quyết Định Hết Thời Gian Kỷ Luật, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Sô 55 Về Định Hướng Chiến Lược Phát Triển Năng Lượng Quốc Gia, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Quy Chế Nâng Lương Trước Thời Hạn, Nâng Lương Trước Thời Hạn, Thời Gian Công Bố Quyết Định Kỷ Luật Đảng, Văn Bản Hướng Dẫn Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn, Mẫu Tờ Trình Nâng Lương Trước Thời Hạn, Thông Tư Số 08 Về Nâng Lương Trước Thời Hạn, Đơn Đề Nghị Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn, Mẫu Văn Bản Đề Nghị Nâng Lương Trước Thời Hạn, Hướng Dẫn Nâng Lương Trước Thời Hạn, Văn Bản Hướng Dẫn Xét Nâng Lương Trước Thời Hạn, Hướng Dẫn Về Nâng Lương Trước Thời Hạn, Mẫu Đơn Đề Nghị Nâng Lương Trước Thời Hạn, Thông Tư Nâng Lương Trước Thời Hạn, Văn Bản Đề Nghị Nâng Lương Trước Thời Hạn, Đơn Đề Nghị Nâng Lương Trước Thời Hạn, Khởi Kiện Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Viên Chức, Hướng Dẫn Về Việc Nâng Lương Trước Thời Hạn, Bản Kiểm Điểm Nâng Lương Trước Thời Hạn, Mẫu Biểu Lập Danh Sách Nâng Lương Trước Thời Hạn, Quy Trình Thực Hiện Công Tác Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn, Tiểu Luận Quản Lý Cấp Phòng Nâng Lương Trước Thời Hạn, Quy Định Về Thời Hạn, Hạng Mục, Khối Lượng Thí Nghiệm Định Kỳ Các Thiết Bị Nhất Thứ Của Evn, Nghị Quyết 55 Năng Lượng, Nghị Quyết Năng Lượng, Nghị Quyết Bộ Chính Trị Về Năng Lượng, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 55 Về Năng Lượng, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 55 Của Bộ Chính Trị Về Năng Lượng, Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục,

Các Trường Hợp Kéo Dài Thời Hạn Nâng Lương

Trường hợp viên chức bị cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 12 tháng, đồng thời đơn vị sự nghiệp công lập bố trí vị trí việc làm khác phù hợp.

Đồng thời, theo khoản 1 Điều 82 Luật Cán bộ, công chức 2008, cán bộ, công chức bị khiển trách hoặc cảnh cáo thì thời gian nâng lương bị kéo dài 06 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực; nếu bị giáng chức, cách chức thì thời gian nâng lương bị kéo dài 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

Theo đó, khoản 3 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV, trong thời gian giữ bậc lương hiện giữ, nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo, quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm, bị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên như sau:

Kéo dài 12 tháng (1 năm) đối với các trường hợp:

– Cán bộ bị kỷ luật cách chức;

– Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức;

– Viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức.

Kéo dài 6 tháng đối với các trường hợp:

– Cán bộ, công chức bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo;

– Viên chức và người lao động bị kỷ luật cảnh cáo;

– Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 2 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 6 tháng.

Kéo dài 3 tháng đối với viên chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách.

Lưu ý: Trường hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài theo quy định.

Luật Viên chức: 8 điểm đáng chú ý viên chức cần biết trong năm 2024 Luật Cán bộ, công chức và những nội dung đáng chú ý nhất 2024 LuatVietnam

Các Trường Hợp Bị Kéo Dài Thời Hạn Nâng Lương

Các trường hợp bị kéo dài thời hạn nâng lương. Vi phạm kỷ luật như thế nào thì bị kéo dài thời hạn nâng lương, nâng lương muộn?

Mình bắt đầu hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế của huyện từ tháng 10/2014 sau thời gian thử việc 6 tháng. Đến tháng 10/2024 sẽ được nâng lương nhưng lại bị kéo dài thời hạn nâng lương 6 tháng (tức tháng 4/2024) với lý do là thi rớt công chức tháng 7/2024. Tìm hoài quy định nào có điều này mà k thấy. Năm 2024 mình vẫn chưa là Đảng viên nên k bị xếp loại k hoàn thành nhiệm vụ như các Đảng viên mà bị xếp loại hoàn thành nhiệm vụ nhưng k được xét lao động tiên tiến. Giả sử do Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản yêu cầu kéo dài thời hạn nâng lương đối với các trường hợp thi rớt công chức thì có đúng quy định k. Xin Luật sư tư vấn giúp mình.

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Vì trường hợp của bạn không nêu rõ chức danh của mình trong cơ quan là gì chúng tôi sẽ chia ra hai trường hợp:

Trường hợp thứ nhất, bạn đang là viên chức:

Khoản 1, Điều 56 Luật Viên chức quy định, viên chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 3 tháng; bị cảnh cáo thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 6 tháng.

Trường hợp viên chức bị cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 12 tháng, đồng thời đơn vị sự nghiệp công lập bố trí vị trí việc làm khác phù hợp.

Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ quy định, trong thời gian giữ bậc lương hiện giữ, nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên như sau:

Kéo dài 12 tháng (1 năm) đối với các trường hợp:

– Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức;

– Viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức.

Kéo dài 6 tháng đối với các trường hợp:

– Cán bộ, công chức bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo;

– Viên chức và người lao động bị kỷ luật cảnh cáo;

– Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 2 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 6 tháng.

Trường hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này.

Như vậy nếu hiện nay bạn đang là viên chức, và việc thi trượt công chức nếu không nằm trong nhiệm vụ thực hiện trong năm của bạn thì đây không được xem là lý do được kỷ luật. Nên hình thức kỷ luật kéo dài thời gian nâng lương 6 tháng của đơn vị bạn là không đúng với quy định của pháp luật

Trường hợp thứ hai, bạn đang là người lao động thì đối với các hình thức xử lý kỷ luật sẽ áp dụng theo “Bộ luật lao động 2024”

“Điều 126. Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây:

1.Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động; 2.Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm.

Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 127 của Bộ luật này;

3.Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.

Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: thiên tai, hoả hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.”

Như vậy, chỉ khi bạn có những vi phạm theo quy định tại Điều 123 Bộ luật lao động và vi phạm nội quy lao động của công ty phải áp dụng kỷ luật thì bạn mới bị xử lý kỷ luật. Hình thức kỷ luật theo quy định của “Bộ luật lao động 2024” bao gồn: khiển trách; kéo dài thời gian nâng lương không quá 6 tháng, cách chức và sa thải. Nếu như bạn không vi phạm vào những quy định trên thì hình thức xử lý kỷ luật của người sử dụng lao động là không đúng với quy định của pháp luật.

Hình Thức Kỷ Luật Kéo Dài Thời Hạn Nâng Lương

Quy định pháp luật về các hình thức xử lý kỷ luật lao động như sau:

“1. Khiển trách.

2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức.

3. Sa thải.”

Căn cứ các quy định hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động quy định cụ thể về thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên như sau:

“Trong thời gian giữ bậc lương hiện giữ, nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định như sau:

a) Kéo dài 12 tháng (một năm) đối với các trường hợp:

- Cán bộ bị kỷ luật cách chức;

- Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức;

- Viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức.

b) Kéo dài 06 (sáu) tháng đối với các trường hợp:

- Cán bộ, công chức bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo;

- Viên chức và người lao động bị kỷ luật cảnh cáo;

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 06 (sáu) tháng.

c) Kéo dài 03 (ba) tháng đối với viên chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách.”

Từ các quy định trên thấy rằng kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng là một hình thức xử lý kỷ luật lao động khi đó người lao động sẽ bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định, giả sử quy định của công ty là 24 tháng mới nâng lương 1 lần, thời điểm nâng lương gần nhất là 01/1/2024, đợt nâng lương tiếp theo là 01/1/2024. Tháng 3/2024 bị kỷ luật kéo dài hình thức nâng lương 6 tháng. Vậy sẽ bị kéo dài thời hạn nâng lương là 06 tháng, tức là phải đợi đến 1/7/2024 mới được nâng lương.

Đồng thời, vấn đề mà Quý công ty đang cần giải đáp, chúng tôi đã liên hệ trực tiếp lên Phòng bảo hiểm tiềm lương Sở Lao động Thương Binh xã hội (Số điện thoại: 024.3773.2432) và đã nhận được phúc đáp về cách tính thời gian nâng lương giống như chúng tôi đã đề cập ở trên.

Kính thưa Quý khách hàng, với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Bởi vậy, trong suốt quá trình hoạt động của mình, chúng tôi xác định giá dịch vụ cạnh tranh, chất lượng công việc và sự hài lòng của khách hàng luôn là mục tiêu quan trọng nhất. Điều đó không chỉ được thể hiện cụ thể thông qua quy trình xử lý chuyên nghiệp, chất lượng công việc mà còn thể hiện ở những cam kết và ưu đãi mà chúng tôi dành tặng Quý Khách hàng.

Kéo Dài Thời Hạn Nâng Lương Nếu Bị Kỷ Luật ?

Ảnh chỉ có tính chất minh họa/internet

(GD&TĐ) – Hỏi: Tôi là viên chức ngành Giáo dục. Vừa qua, do mắc phải khuyết điểm trong thực hiện chuyên môn và giờ giấc làm việc nên tôi bị đơn vị ra quyết định kỷ luật cảnh cáo và kéo dài thời hạn nâng bậc lương 12 tháng. Xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc, việc tôi bị kéo dài thời hạn nâng lương như vậy đã đúng với quy định hay chưa? – Đỗ Xuân Thành – thành phố Hồ Chí Minh ([email protected])

* Trả lời: Theo quy định tại khoản 4, Điều 11, Nghị định số 27/2012/NĐ-CP về xử lý kỷ luật viên chức, hình thức kỷ luật cảnh cáo được áp dụng đối với viên chức có hành vi tự ý nghỉ việc, tổng số từ 5 đến dưới 7 ngày làm việc trong một tháng được tính trong tháng dương lịch hoặc từ 5 đến dưới 7 ngày làm việc liên tiếp, mà không có lý do chính đáng.

Còn tại khoản 1, Điều 56 Luật Viên chức quy định: Viên chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 3 tháng; bị cảnh cáo thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 6 tháng. Trường hợp viên chức bị cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 12 tháng, đồng thời đơn vị sự nghiệp công lập bố trí vị trí việc làm khác phù hợp.

Bên cạnh đó, tại khoản 3, Điều 1 Nghị định số 76/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 1, Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP quy định, cán bộ, công chức, viên chức nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm hoặc bị kỷ luật cảnh cáo, cứ mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật cảnh cáo thì bị kéo dài thêm thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên 6 tháng so với thời gian quy định.

Căn cứ vào các quy định nêu trên và theo thư bạn viết, bạn bị kỷ luật ở mức cảnh cáo nên thời hạn nâng lương sẽ bị kéo dài là 6 tháng. Việc bạn bị kéo dài thời gian nâng lương 1 năm là chưa đúng với quy định hiện hành. Do đó, bạn cần kiến nghị với thủ trưởng đơn vị để được giải đáp thỏa đáng và đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho mình.

GD&TĐ Onlnie