Mẫu Văn Bản Đề Nghị Cung Cấp Thông Tin / Top 15 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 9/2023 # Top Trend | Bac.edu.vn

Mẫu Công Văn Đề Nghị Cung Cấp Thông Tin Doanh Nghiệp

Kính gửi: …………………………

Tên đơn vị: ………………

Địa chỉ trụ sở chính : ………..

Họ và tên người đại diện theo pháp luật : ………..

CMND/Hộ chiếu: ………….. Nơi cấp: …………..

Ngày cấp: ………………………..

ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG TIN NHƯ SAU:

1.Thông tin về Công ty đề nghị được cung cấp thông tin:

Số Giấy chứng nhận đầu tư/ Số Giấy Chứng nhận ĐKKD : …………..

Địa chỉ trụ sở chính : ……………………

Họ và tên người đại diện theo pháp luật : ………………

CMND/Hộ chiếu: …………………… Nơi cấp: ……………………

Ngày cấp: ……………………………..

2.Thông tin đề nghị cung cấp:

Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN:

Bản in Giấy chứng nhận ĐKDN từ cơ sở dữ liệu:

Yêu cầu khác (ghi cụ thể): ……………………. x

Sử dụng thông tin được cấp vào đúng mục đích đã nêu;

Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản này.

Chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi hậu quả pháp lý phát sinh nếu có.

Nộp đủ lệ phí cung cấp thông tin theo quy định.

Văn Bản Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin

Thông Tư 183/2023 Về Quy Định Phát Ngôn Cung Cấp Thông Tin Báo Chí, Yeu Cau Cung Cap Thong Tin, Đơn Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin, Văn Bản Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin, Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Bidv, Giấy Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin, Mẫu Thông Báo Yêu Cầu Cung Cấp Chứng Cứ, Đồ án Hệ Thống Cung Cấp Điện, Đơn Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Địa Chính, Giấy Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Sao Kê Tài Khoản, Khoa Cúng Thông Dụng, Quy Chế Phát Ngôn Và Cung Cấp Thông Tin Cho Báo Chí, Mẫu Thông Báo Ngừng Cung Cấp Hàng Hóa, Bài Thuyết Trình Cung Cấp Thông Tin, Giấy Dán Tườngyêu Cầu Cung Cấp Thông Tin, Giay Yeu Cau Cung Cap Thông Tin Bidv, Thông Báo Ngừng Cung Cấp Hàng Hóa, Giấy Đề Nghị Cung Cấp Thông Tin, Mẫu Giấy Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Bidv, Cùng Học Cấu Trúc Tiếng Anh Trung Học Phổ Thông Pdf, Phiêu Đề Nghị Trao Đổi Cung Cấp Thông Tin, Nghị Quyết Về Củng Cố Hệ Thống Chính Trị, Giay Yeu Cau Cung Cap Thông Tin Ngân Hàng, Mẫu Công Văn Thông Báo Ngừng Cung Cấp Hàng Hóa, Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Ngân Hàng Bidv, Giấy Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Ngân Hàng Bidv, Giấy Phép Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông, Tờ Khai Cung Cấp Và Thay Đổi Thông Tin Đơn Vị Tham Gia Bhxh, Bhyt (mẫu Tk3-ts);, Giấy Đề Nghị Cung Cấp Thông Tin Ngân Hàng Bidv, Danh Sách Người Phát Ngôn Và Cung Cấp Thông Tin Cho Báo Chí, Nghi Quyet Ve Xay Dung Cung Co H Thong Chinh Tri O Thon, Tờ Khai Cung Cấp Và Thay Đổi Thông Tin Người Tham Gia Bhxh Bhyt (mẫu Tk1-ts), Hướng Dẫn Sử Dụng Dịch Vụ Cung Cấp Thông Tin Đăng Ký Doanh Nghiệp, Hợp Đồng Cung Cấp Và Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông Truyền Hình, Thông Tư Quy Định Điều Kiện, Trình Tự Ngừng, Giảm Mức Cung Cấp Điện, Tuân Thủ Quy Định Của Pháp Luật Về An Ninh Mạng; Kịp Thời Cung Cấp Thông Tin Liên Quan Đến Bảo Vệ An, Tham Luận Về Khó Khăn Trong Việc Cũng Cố Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở, Tuân Thủ Quy Định Của Pháp Luật Về An Ninh Mạng; Kịp Thời Cung Cấp Thông Tin Liên Quan Đến Bảo Vệ An, Mẫu Tờ Khai Cung Cấp Và Thay Đổi Thông Tin Người Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội Bảo Hiểm Y Tế, Thông Tư Ban Hành Quy Chế Chứng Thực Của Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Chứng Thực Chữ Ký Số Quốc Gia, Mẫu Phiếu Doanh Nghiệp Cung Cấp Bổ Sung Thông Tin Về Hồ Sơ Doanh Nghiệp, Bài Cúng Cô Hồn, Bài Cúng ở Mộ, Bài Cúng ở Đền Mẫu, Bài Cúng O Den, Bài Cúng Nôm, Bài Cúng Cơm, Cà Phê Thú Cưng, Cúng Bội, Bài Cúng ở Nhà Thờ Họ, Bài Cúng Cô Bác, Vai Trò Cung Cấp Dầu Mỏ Của Tây Nam á, Bài Cúng Phủ Tây Hồ, Văn Tế Cúng Đất Đầu Năm, Bài Cúng Phá Nhà Cũ, Bài Cúng ông Thần Tài, Bài Cúng Cầu Yên Đầu Năm, Bài Cúng ông Táo, Bài Cúng ông Nội, Bài Cúng Ong Dia, Bài Cúng Ong Ba, Bài Cúng ở Phủ Tây Hồ, Bài Cúng Xe Oto, Bài Cúng Lễ Đầu Năm, Bài Cúng Mụ, Bài Cúng Đổ Mái, Bài Cúng Giỗ, Bài Cúng Giỗ Bố, Bài Cúng Giỗ Đầu, Bài Cúng Giỗ ông, Bài Cúng Làm Nhà, Bài Cúng Gọi Hồn, Bài Cúng Làm ăn, Hỏi Cung Bị Can, Bài Cúng Kỵ Yên Đầu Năm, Bài Cúng Hay, Bài Cúng Hết Khó, Bài Cúng Đầy Năm Cho Bé Gái, Bài Cúng Đầu Năm, Bài Cúng Mời Về ăn Tết, Bài Cúng Mẫu, Bài Cúng Lễ Tạ Đất, Bài Cúng Lễ Đổ Mái Nhà, Bài Cúng Dỗ, Bài Cúng Lễ Cất Nóc, Bài Cúng Lễ ăn Hỏi, Bài Cúng Lập Bàn Thờ Thần Tài, Bài Cúng Dỡ Nhà, Bài Cúng Dời Bếp, Bài Cúng Dọn Về Nhà Mới, Bài Cúng Đất, Cúng Đất, Bài Cúng Rằm, Mo U Xo Cu Cung, Văn Tế Cúng Xe, Văn Tế Cúng Xóm, Văn Tế Cúng Xóm Đầu Năm, Thủ Tục Cúng ông Táo, Sổ Tay Bìa Cứng, Thủ Tục Cúng 49,

Thông Tư 183/2023 Về Quy Định Phát Ngôn Cung Cấp Thông Tin Báo Chí, Yeu Cau Cung Cap Thong Tin, Đơn Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin, Văn Bản Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin, Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Bidv, Giấy Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin, Mẫu Thông Báo Yêu Cầu Cung Cấp Chứng Cứ, Đồ án Hệ Thống Cung Cấp Điện, Đơn Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Địa Chính, Giấy Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Sao Kê Tài Khoản, Khoa Cúng Thông Dụng, Quy Chế Phát Ngôn Và Cung Cấp Thông Tin Cho Báo Chí, Mẫu Thông Báo Ngừng Cung Cấp Hàng Hóa, Bài Thuyết Trình Cung Cấp Thông Tin, Giấy Dán Tườngyêu Cầu Cung Cấp Thông Tin, Giay Yeu Cau Cung Cap Thông Tin Bidv, Thông Báo Ngừng Cung Cấp Hàng Hóa, Giấy Đề Nghị Cung Cấp Thông Tin, Mẫu Giấy Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Bidv, Cùng Học Cấu Trúc Tiếng Anh Trung Học Phổ Thông Pdf, Phiêu Đề Nghị Trao Đổi Cung Cấp Thông Tin, Nghị Quyết Về Củng Cố Hệ Thống Chính Trị, Giay Yeu Cau Cung Cap Thông Tin Ngân Hàng, Mẫu Công Văn Thông Báo Ngừng Cung Cấp Hàng Hóa, Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Ngân Hàng Bidv, Giấy Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Ngân Hàng Bidv, Giấy Phép Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông, Tờ Khai Cung Cấp Và Thay Đổi Thông Tin Đơn Vị Tham Gia Bhxh, Bhyt (mẫu Tk3-ts);, Giấy Đề Nghị Cung Cấp Thông Tin Ngân Hàng Bidv, Danh Sách Người Phát Ngôn Và Cung Cấp Thông Tin Cho Báo Chí, Nghi Quyet Ve Xay Dung Cung Co H Thong Chinh Tri O Thon, Tờ Khai Cung Cấp Và Thay Đổi Thông Tin Người Tham Gia Bhxh Bhyt (mẫu Tk1-ts), Hướng Dẫn Sử Dụng Dịch Vụ Cung Cấp Thông Tin Đăng Ký Doanh Nghiệp, Hợp Đồng Cung Cấp Và Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông Truyền Hình, Thông Tư Quy Định Điều Kiện, Trình Tự Ngừng, Giảm Mức Cung Cấp Điện, Tuân Thủ Quy Định Của Pháp Luật Về An Ninh Mạng; Kịp Thời Cung Cấp Thông Tin Liên Quan Đến Bảo Vệ An, Tham Luận Về Khó Khăn Trong Việc Cũng Cố Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở, Tuân Thủ Quy Định Của Pháp Luật Về An Ninh Mạng; Kịp Thời Cung Cấp Thông Tin Liên Quan Đến Bảo Vệ An, Mẫu Tờ Khai Cung Cấp Và Thay Đổi Thông Tin Người Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội Bảo Hiểm Y Tế, Thông Tư Ban Hành Quy Chế Chứng Thực Của Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Chứng Thực Chữ Ký Số Quốc Gia, Mẫu Phiếu Doanh Nghiệp Cung Cấp Bổ Sung Thông Tin Về Hồ Sơ Doanh Nghiệp, Bài Cúng Cô Hồn, Bài Cúng ở Mộ, Bài Cúng ở Đền Mẫu, Bài Cúng O Den, Bài Cúng Nôm, Bài Cúng Cơm, Cà Phê Thú Cưng, Cúng Bội, Bài Cúng ở Nhà Thờ Họ,

Mẫu Văn Bản Đề Nghị Cung Cấp Thông Tin Về Tiền Cước Bưu Chính Ở Nước Ngoài

Mẫu văn bản đề nghị cung cấp thông tin về tiền cước bưu chính ở nước ngoài là mẫu văn bản được lập ra để ghi chép về việc đề nghị cung cấp thông tin. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị… Mẫu được ban hành theo Thông tư liên tịch 01/2023/TTLT-TANDTC-BNG của Bộ Ngoại giao.

Kính gửi: Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán/Lãnh sự quán Việt Nam tại…. (2)

Tòa án nhân dân (3) đang giải quyết việc dân sự/vụ án dân sự/vụ án hành chính thụ lý số (4) có đương sự ở nước ngoài là Ông/Bà…. (5), địa chỉ…. (6).

Để bảo đảm việc chuyển tiền cước bưu chính cho Quý cơ quan thanh toán khi tống đạt/thông báo văn bản tố tụng cho đương sự nêu trên, Tòa án đề nghị Quý cơ quan cung cấp một số thông tin sau đây:

1. Thông tin về tiền cước bưu phẩm bảo đảm

1.1. Tiền cước bưu phẩm bảo đảm để gửi văn bản tố tụng cho đương sự và gửi thông báo kết quả thực hiện cho Tòa án

Tòa án đề nghị Quý cơ quan cung cấp thông tin về tiền cước bưu phẩm bảo đảm (đã bao gồm tiền thuế, các loại phụ phí…) của công ty bưu chính mà Quý cơ quan thường sử dụng để gửi 01 hồ sơ có trọng lượng:… (7), kích thước hồ sơ áp dụng cho loại bưu phẩm thư, giấy tờ khổ A4, từ trụ sở của Quý cơ quan đến địa chỉ của đương sự nêu trên và tiền cước bưu phẩm (đã bao gồm tiền thuế, các loại phụ phí…) để gửi thông báo kết quả tống đạt văn bản tố tụng từ trụ sở Quý cơ quan đến địa chỉ của Tòa án (8). Để thuận tiện cho việc chuyển tiền cước bưu phẩm, Tòa án đề nghị Quý cơ quan hỗ trợ quy đổi mức tiền cước bưu phẩm nêu trên thành đồng đô la Mỹ.

1.2. Tiền cước bưu phẩm bảo đảm để gửi thông báo kết quả thực hiện thông báo văn bản tố tụng cho Tòa án

Tòa án đề nghị Quý cơ quan cung cấp thông tin về tiền cước bưu phẩm bảo đảm (đã bao gồm tiền thuế, các loại phụ phí…) của công ty bưu chính mà Quý cơ quan thường sử dụng để gửi thông báo kết quả thực hiện thông báo văn bản tố tụng từ trụ sở Quý cơ quan đến địa chỉ của Tòa án (9). Để thuận tiện cho việc chuyển tiền, Tòa án đề nghị Quý cơ quan hỗ trợ quy đổi mức tiền cước bưu phẩm nêu trên thành đồng đô la Mỹ.

2. Thông tin về tài khoản ngân hàng

Tòa án đề nghị Quý cơ quan cung cấp thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng của Quý cơ quan để Tòa án thực hiện việc chuyển tiền cước bưu chính.

Trường hợp Quý cơ quan cần biết thêm thông tin chi tiết, thì có thể liên hệ với Tòa án theo số điện thoại (10); số Fax (11); hộp thư điện tử (12).

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 05

Các mục (1), (3): ghi tên của Tòa án.

Mục (2) ghi tên của Cơ quan đại diện mà Tòa án đề nghị cung cấp thông tin.

Mục (4): ghi thông tin về số thụ lý, ngày tháng năm thụ lý vụ việc.

Mục (5), (6) ghi họ tên, địa chỉ ở nước ngoài của đương sự.

Mục (7) ghi trọng lượng của hồ sơ đề nghị tống đạt văn bản tố tụng tính theo gram.

Mục (8), (9): ghi địa chỉ của Tòa án.

Mục (10), (11), (12) ghi số điện thoại, fax và hộp thư điện tử đầu mối của Tòa án.

Lưu ý: Nếu Tòa án chỉ đề nghị cơ quan đại diện tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự là công dân Việt Nam ở nước ngoài, thì bỏ nội dung tại điểm 1.2 Mục 1 của văn bản.

Nếu Tòa án chỉ đề nghị cơ quan đại diện thông báo văn bản tố tụng, thì bỏ điểm 1.1 Mục 1 của văn bản.

Mẫu văn bản đề nghị cung cấp thông tin về tiền cước bưu chính ở nước ngoài

Mẫu Đơn Đề Nghị Cung Cấp, Xin Xác Nhận Thông Tin Quy Hoạch Đất Mới 2023

Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch? Mẫu đơn xin xác nhận thông tin quy hoạch mới nhất? Mẫu giấy đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch? Thủ tục xin thông tin quy hoạch mới nhất 2023? Hồ sơ xin cấp thông tin quy hoạch nhà đất? Xây dựng nhà tại nơi đã có quy hoạch? Có được mua đất nằm trong quy hoạch?

” Cung cấp thông tin quy hoạch nhà đất” là gì? Các bạn đã từng nghe đến vấn đề ” cấp thông tin quy hoạch nhà đất “? Trước khi giao dịch, mua bán, chuyển nhượng, thế chấp hay cho thuê quyền sử dụng đất, căn hộ chung cư; xin cấp giấy phép xây dựng thì các bên giao dịch mong muốn tìm hiểu thông tin về nhà đất có nằm trong quy hoạch hay không? Có đang tranh chấp hay không? Có đủ điều kiện để thực hiện chuyển nhượng hay không? Vậy thì việc các bên giao dịch cần làm là đi xin cấp chứng chỉ quy hoạch, xin cấp thông tin quy hoạch nhà đất.

Trong bài viết này, Luật Dương Gia xin cung cấp Mẫu đơn đề nghị cung cấp, xác nhận thông tin quy hoạch nhà đất và hướng dẫn thủ tục xin cấp xác nhận thông tin quy hoạch nhà đất, đất đai mới nhất, nhanh nhất.

(Sử dụng cho các chủ đầu tư dự án)

Kính gửi: Ban Quản lý …………

– Số nhà:…. đường …

Phường (xã/thị trấn):…. quận (huyện)….

– Số điện thoại:…….. Fax:…

– Lô đất số:….. tờ bản đồ: …… Diện tích:……………. m2

– Số nhà:…. đường …

– Chức năng công trình: …..

– Mật độ xây dựng: …..

– Tầng cao xây dựng: …

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính: ……

Điện thoại:……..Fax……. email:…………

Người đại diện ………Chức vụ………….

CMTND/Hộ chiếu số:…..

– Phạm vi ranh giới: …..

– Diện tích lô đất (m2):….

Đơn đính kèm: ….., ngày…tháng…năm…

1. Tôi tên là (hoặc tên của tổ chức): ….

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính: ……., đường: …..

Phường (xã/thị trấn): …………., quận/huyện/thành phố: ….

Điện thoại:……. Email:…….

CMTND/Hộ chiếu số:…..

Giấy chứng nhận đầu tư số :….. do………. cấp ngày…….

– Thửa đất số: ………… Tờ bản đồ số: …………… Lô đất: …….

Địa điểm: …….. Phường (xã/thị trấn): …………., quận/huyện/thành phố: …

– Khu chức năng:……..

– Phạm vi ranh giới: (theo bản đồ hiện trạng vị trí số: ……………. do ………………… lập ngày ………………….)

– Diện tích lô đất (m2):…………..

Đề nghị ………………………. cung cấp cho tôi/chúng tôi Chứng chỉ quy hoạch tại khu đất, lô đất nêu trên.

Đơn đính kèm: ….., ngày…tháng…năm…

Theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009 hướng dẫn về trình tự thực hiện thủ tục xin cấp thông tin quy hoạch chi tiết như sau:

– Bước 1: Cá nhân/tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở Ủy ban nhân dân quận/huyện. Khi đến các bạn tiến hành bốc số và chờ nộp hồ sơ.

– Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân quận/huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp thành phần hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ theo quy định: Chuyên viên tiếp nhận, lập và giao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp;

+ Trường hợp thành phần hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Chuyên viên hướng dẫn, giải thích để cá nhân/tổ chức tiến hành sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Hoặc trả lại hồ sơ kèm theo phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

– Bước 3: Trong thời hạn tối đa 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân quận/huyện xem xét và Cấp chứng chỉ quy hoạch cho tổ chức/cá nhân đủ điều kiện. Nếu không cấp thì phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

+ Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch (theo mẫu);

+ Bản CHÍNH bản vẽ hiện trạng vị trí đất tỷ lệ tỷ lệ 1/1000- 1/2000 hoặc tỷ lệ 1/5000

+ Một trong những giấy tờ về sử dụng đất hợp pháp;

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

Nhà tôi ở trong 1 con hẻm của phường 10 quận 8. Bản vẽ căn nhà trong sổ hồng bị cắt gần nửa căn nhà để mở rộng đường/hẻm. Nay tôi muốn xây mới lại thì có thể xin cấp phép xây dựng tạm không?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Xây dựng: Việc xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trong vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện thì chỉ được cấp giấy phép xây dựng tạm có thời hạn theo thời hạn thực hiện quy hoạch.

Như vậy, nếu quy hoạch về việc mở rộng đường tại nơi bạn đang ở chưa được thực hiện thì bạn có thể làm tạm để xây dựng nhà. Khi xin giấy phép xây dựng tạm, bạn phải cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng (Điều 63 Luật Xây dựng). Việc phá dỡ nhà khi hết thời hạn được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 94 Luật Xây dựng: Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được phép xây dựng có thời hạn khi hết thời hạn theo quy định của giấy phép xây dựng tạm thì chủ công trình xây dựng phải tự phá dỡ; nếu không tự giác dỡ bỏ thì bị cưỡng chế, chủ công trình xây dựng chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế và không được đền bù.

Thứ nhất, xin giải đáp câu hỏi gia đình bạn có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất thuộc diện quy hoạch được áp dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 49 Luật đất đai 2013. Cụ thể:

Theo quy định trên thì việc gia đình bạn có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất thuộc quy hoạch hay không phụ thuộc vào kế hoạch sử dụng đất của Uỷ ban nhân dân huyện với khu đất của gia đình bạn đã có hay chưa:

– Nếu như đã có kế hoạch sử dụng đất với khu đất của gia đình bạn thì gia đình bạn sẽ không thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng.

– Nếu như kế hoạch sử dụng đất chưa được phê duyệt thì gia đình bạn có thể xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng khi có có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quy định tại Điều 100 hoặc Điều 101 Luật đất đai 2013 và theo thủ tục luật định.

Tuy nhiên tại Khoản 6 Điều 19 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CPLuật đất đai năm 2013 đề cập tới các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định:

Thứ hai, xin trả lời vấn đề phần đất của gia đình bạn có bị lấy vào làm quy hoạch đã đưa ra cách đây hơn 10 năm không?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 49 Luật Đất đai 2013:

“Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này”

Theo thông tin mà bạn cung cấp, vấn đề quy hoạch đã được đưa ra cách đây hơn 10 năm và cho tới nay vẫn chưa thực hiện đồng nghĩa với việc chưa có quyết định thu hồi hoặc đất chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất sau 03 năm thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Như vậy, phần đất của gia đình bạn không bị lấy vào làm quy hoạch nữa khi có công bố điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi đất.

Chào Luật Sư. Gia đình tôi bán lô đất quy hoạch treo mà ông B vẫn mua và đặt cọc 100 triệu trong hợp đồng gia đình tôi thống nhất nội dung bán lô đất không có quy hoạch không tranh chấp. Gia đình tôi không bán thì bồi thường gấp ba lần số tiền nhận cọc. Ông B không mua thì mất số tiền đặt cọc. Nay ông B nói đất quy hoạch không mua nữa lấy lại tiền cọc. Xin quý Luật Sư tư vấn giúp!

Theo quy định tại Điều 49 Luật đất đai 2013, trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm thì được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất; trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hằng năm đã được công bố người sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch, người sử dụng đất được tiếp tục thực hiện các quyền sử dụng đất nhưng bị hạn chế việc xây mới nhà ở, công trình, trông cây lâu năm, khi cải tạo, sửa chữa, nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Như vậy, nếu đất nằm trong quy hoạch, kết hoạch sử dụng đất của địa phương thì người sử dụng đất được tiếp tục thực hiện các quyền sử dụng đất. Do đó, mảnh đất của gia đình bạn nằm trong quy hoạch “treo” thì gia đình bạn vẫn có quyền chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho,…

Luật sư tư vấn có được mua đất nằm trong quy hoạch: 1900.6568

Như vậy, hành vi lừa dối có thể là do một bên chủ thể xác lập giao dịch thực hiện mà cũng có thể là do người thứ ba gây ra.

Như vậy, ngay từ khi kí kết, hợp đồng này đã không có hiệu lực pháp luật do bên bạn đã không cung cấp đầy đủ thông tin về lô đất cho bên B biết, lại mô tả tình trạng đất trong hợp đồng là đất không có quy hoạch trong khi đất đang thuộc diện quy hoạch nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Do đó gia đình bạn đang vi phạm hợp đồng đặt cọc, bên B có quyền yều cầu bên bạn trả lại tiền đặt cọc.

Bài viết được thực hiện bởi Công ty Luật Dương Gia

Mẫu Đơn Đề Nghị Cung Cấp Thông Tin Quy Hoạch Xây Dựng Nhà Đất Mới Nhất

Luật Minh Khuê giới thiệu về Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch với nội dung cụ thể như sau:

1. Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nhà đầu tư:………………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính: ……………………………………………………….

Điện thoại:……………………..Fax………………….. email:………………………

Người đại diện …………………………………Chức vụ……………………………

CMTND/Hộ chiếu số:…………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đầu tư số :…………..do………… cấp ngày…./……/……

(Hướng dẫn cách viết: Ghi thông tin trên giấy phép kinh doanh, giấy phép hoạt động nếu là tổ chức, doanh nghiệp. Ghi thông tin cá nhân trên chứng minh thư/hộ chiếu/thẻ căn cước nếu là cá nhân)

2. Địa điểm: ……………………………………………………………………………..

– Lô đất: …………………………………………………………………………………….

– Khu chức năng:……………………………………………………………………..

– Phạm vi ranh giới: …………………………………………………………………….

– Diện tích lô đất (m2):………………………………………………………………….

( Hướng dẫn cách viết: Ghi thông tin trên sổ đỏ/sổ hồng/giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nào nội dung thông tin địa điểm cần tra cứu)

3. Nội dung và mục đích đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch:

………………………………………………………………………………………………..

( Hướng dẫn cách viết: Mỗi cá nhân/tổ chức khi tra cứu thông tin sẽ có một mục đích khác nhau, căn cứ vào mục đích là đầu tư hay nhu cầu mua bán, chuyển nhượng để ghi các thông tin trong mục này)

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

( Hướng dẫn cách viết: Bạn cần lấy thông tin gì ? Dựa trên những thông tin bạn có về thửa đất này hoặc những thông tin bạn cần biết cụ thể hơn về quy hoạch nhà nước trong việc sử dụng mảnh đất trên. VD: xin thông tin quy hoạch chi tiết 1:500 hoặc 1:1000 của dự án mở rộng đường vành đai qua khu đất thuộc tờ bản đồ số:…..)

Kính đề nghị ………………………. cung cấp cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng đối với khu đất nêu trên.

Luật sư tư vấn soạn thảo đơn xin xác nhận quy hoạch đất đai trực tuyến, gọi:

2. Mẫu đơn xin cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng:

Tương tự như mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch thì mẫu đơn xin cung cấp thông tin quy hoạch thường được các tỉnh/Thành phố hoặc các sở ban ngành, UBND cấp Quận huyện mỗi nơi lại yêu cầu người dân viết đơn xin thay vì đơn đề nghị đây cũng là một điểm khác biệt mà các bạn cần lưu ý khi soạn thảo mẫu này.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP THÔNG TIN VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Kính gửi : Ủy Ban Nhân dân Quận ………………thành phố……………

1. Nhà đầu tư

Nhà đầu tư:…………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính: …………………………………………………….

Điện thoại:………………..Fax…………………… email:…………………………

Người đại diện …………………………………Chức vụ………………………….

CMTND/Hộ chiếu số:………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đầu tư số :…………….do………….. cấp ngày…………..

2. Địa điểm: ……………………………………………………………………………

– Lô đất: …………………………………………………………………………………

– Khu chức năng:…………………………………………………………………..

– Phạm vi ranh giới: ………………………………………………………………….

– Diện tích lô đất (m2):…………..

3. Nội dung và mục đích đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch:

……………………………………………………………………………………………..

4. Nội dung chức năng và quy mô công trình đề xuất (nếu có):

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

Kính đề nghị ………………………. cung cấp cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng đối với khu đất nêu trên

3. Mẫu giấy đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng:

Riêng đối với khu vực thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh trong miền nam thì lại sự dụng mẫu giấy đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch. Đây là yếu tố đặc trưng vùng miền, và rõ ràng điều không thống nhất về ngôn từ/biểu mẫu cũng gây nhiều khó khăn cho người dân trong quá trình thực hiện thủ tục xác nhận quy hoạch này.

Luật Minh Khuê cung cấp mẫu giấy đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để quý khách hàng kham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH

Kính gửi : Ủy Ban Nhân Dân Quận 3, Thành phố HỒ Chí Minh

1. Tôi tên là (hoặc tên của tổ chức): …………………………………..

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính: …………………, đường: ………………

Phường (xã/thị trấn): …………., quận/huyện/thành phố: …………….

Điện thoại:………………………. Email:…………………………………

(Nếu là tổ chức) Người đại diện …………………………………………..

Chức vụ…………………………………………………………………………

CMTND/Hộ chiếu số:…………………………………………………………

Giấy chứng nhận đầu tư số :…………. do………. cấp ngày…/…/20…

2. Vị trí khu đất, lô đất đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch:

– Thửa đất số: ………Tờ bản đồ số: …………… Lô đất: ……………

Địa điểm: …………………phường……….Quận………..thành phố……..

– Khu chức năng:…………………………………………………………

– Phạm vi ranh giới: (theo bản đồ hiện trạng vị trí số: …………. do ………… lập ngày ………………….)

– Diện tích lô đất (m2):…………..

3. Nội dung và mục đích tra cứu thông tin quy hoạch:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

4. Nội dung chức năng và quy mô công trình đề xuất dự kiến (nếu có mục đích đầu tư xây dựng công trình):

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Đề nghị chúng tôi cấp cho tôi chứng chỉ quy hoạch tại khu đất, lô đất nêu trên.

4. Hướng dẫn thủ tục và các bước tiến hành thủ tục xin xác nhận thông tin quy hoạch: 4.1 Xin xác nhận thông tin quy hoạch tại thành phố Hà Nội:

Thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại Hà Nội (được đăng tải cổng thông tin của UBND Hà nội – chúng tôi có thể tóm tắt như sau:

– Người sử dụng đất hoặc chủ đầu tư hoặc cơ quan Nhà nước có yêu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC – Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội – lấy phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hoặc nộp hồ sơ gửi trực tuyến cho Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua cổng thông tin điện tửt chúng tôi

– Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra quy hoạch kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đối chiếu bản đồ, kiểm tra thực địa và trả lời thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc nộp hồ sơ gửi trực tuyến cho Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua cổng thông tin điện tửtnmtnd.hanoi.gov.vn. Khi đến nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Cán bộ giao dịch phải có Giấy giới thiệu của đơn vị và giấy chứng minh nhân dân.

Về thành phần, số lượng hồ sơ, gồm:

1. Bản chính Văn bản đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (trong đó thể hiện rõ vị trí, diện tích khu đất và mục đích đề nghị cung cấp thông tin);

3. Bản sao Trích lục bản đồ thể hiện vị trí khu đất hoặc bản đồ hiện trạng do đơn vị có tư cách pháp nhân lập tỷ lệ 1/500 (nếu có).

Về thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc. Trường hợp không đủ điều kiện giải quyết, Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản trả lời theo quy định.

Về đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng đất hoặc chủ đầu tư hoặc cơ quan Nhà nước có yêu cầu.

Về cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường

2) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

3) Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành và UBND cấp huyện.

Về kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Về mức phí, lệ phí: Phí sử dụng khai thác hồ sơ, tài liệu đất đai (không bao gồm phí in ấn, sao chụp hồ sơ tài liệu): 300.000 đồng/hồ sơ/lần.

Về căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai .

– Quyết định số 7122/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND Thành phố về việc phê duyệt đề án cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng thủ tục hành chính cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất .

– Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND ngày 6/12/2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.

– Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 về việc ban hành quy định một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên đại bàn thành phố Hà Nội (thay thế Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 và Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của UBND Thành phố);

4.2 Xin xác nhận thông tin quy hoạch (cấp chứng chỉ quy hoạch) tại thành phố Hồ Chí Minh:

Theo giới thiệu trên cổng thông tin của sở quy hoạch kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh thì các bước tiến hành như sau:

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Sở Quy hoạch-Kiến trúc (số 168 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 các buổi sáng từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Khi nhận hồ sơ Cấp Chứng chỉ quy hoạch, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Sở Quy hoạch-Kiến trúc kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của các giấy tờ hồ sơ và in biên nhận hồ sơ cho người nộp.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ Cấp Giấy phép quy hoạch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Sở Quy hoạch-Kiến trúc (số 168 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, từ 13 giờ 30 đến 17 giờ các buổi chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần). Nếu quá ngày hẹn trả kết quả, cá nhân và tổ chức không đến nhận, Bộ phận trả kết quả của Sở Quy hoạch-Kiến trúc sẽ gửi kết quả theo địa chỉ liên hệ trong biên nhận bằng đường bưu điện.

1. Giấy đề nghị Cấp Chứng chỉ quy hoạch (theo mẫu);

Về thời gian giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Quy hoạch-Kiến trúc chúng tôi các ban quản lý khu chức năng đô thị, Phòng quản lý đô thị các quận huyện.

b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c.Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Quy hoạch-Kiến trúc chúng tôi d. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

– Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.

5. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở mà chưa đóng thuế ?

Luật sư tư vấn pháp luật Đất đai, gọi: 1900.6162 Luật sư tư vấn:

Theo thông tin bạn đưa ra thì trường hợp của bạn được pháp luật quy định như sau:

Về việc chứng nhận quyền sử dụng đất, Luật Đất đai năm 2013 có quy định:

“Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất …….

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

Về chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Nghị định 43/2014/NĐ-CP : Hướng dẫn luật đất đai năm 2013 quy định:

” Điều 31. Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Chủ sở hữu nhà ở thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở và có giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà ở thì được chứng nhận quyền sở hữu theo quy định sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân trong nước phải có một trong các loại giấy tờ sau:

a) Giấy phép xây dựng nhà ở đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trường hợp nhà ở đã xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy phép không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;……

h) Trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ và e Khoản này thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở đã hoàn thành xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2006, được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật. Trường hợp nhà ở hoàn thành xây dựng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 trở về sau thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở không thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng và đáp ứng điều kiện về quy hoạch như trường hợp nhà ở xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2006; trường hợp nhà ở thuộc đối tượng phải xin phép xây dựng mà không xin phép thì phải có giấy tờ của cơ quan quản lý về xây dựng cấp huyện chấp thuận cho tồn tại nhà ở đó……..”

Trình tự thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở như sau:

B1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chuyển hồ sơ của cá nhân, hộ gia đình lên Ủy ban nhân dân cấp huyện.

B2: Bộ phận có thẩm quyền tại Ủy ban nhân dân huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn trả kết quả.

B3: Chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

B4: Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa khi cần thiết; Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm thẩm tra, xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về tình trạng tranh chấp đất đai đối với thửa đất.

Trường hợp người đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường thị trấn lấy ý kiến của khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất.

Khi đủ điều kiện thì viết Giấy chứng nhận gửi kèm hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình chủ tịch UBND huyện ký giấy chứng nhận.

B5: Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ghi ý kiến đối với trường hợp không đủ điều kiện

B6: Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất chuyển kết quả cho Bộ phận trả cho người sử dụng đất hoặc trả kết quả cho UBND xã để trả cho người sử dụng đất.

Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định như sau:

” Điều 61. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

2. Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận được quy định như sau:

a) Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không quá 30 ngày;

…..

4. Thời gian quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định…”

Theo thông tin bạn đưa ra:

+ 08/09/2014, bạn nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.

+ 01/12/2014, bạn nhận được thông báo từ phường yêu cầu tôi bổ sung hồ sơ. Sau đó họ tiếp nhận lại hồ sơ ngày 16/12/2014.

+ 27/02/2023, UBND quận Bình Tân ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.

Như vậy, bạn phải tìm hiểu xem trường hợp của bạn bị kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính có phù hợp theo quy định không. Cụ thể nếu có thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định không được tính vào thời gian quy định tại khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP nêu trên. Từ đó mới xác định được cơ quan có thẩm quyền có thực hiện thủ tục chậm so với quy định hay không.

Ngoài ra, về vấn đề xác định ngôi nhà của bạn được tạo lập khi nào thì theo quy định tại điều 31 nghị định 43/2014/NĐ-CP, bạn không có giấy tờ nào xác minh thời gian tạo lập ngôi nhà theo quy định, do đó phải dựa vào xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã. Bạn nên yêu cầu xác minh lại vấn đề này, yêu cầu thu thập ý kiến của khu dân cư để đảm bảo tính khách quan, minh bạch.

Luật Đất đai 2013 quy định các hình thức để người dân bảo vệ quyền và lợi ích của mình:

2. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.”

Trân trọng!

Luật sư: Lê Minh Trường – Giám đốc điều hành Công ty luật Minh Khuê