Mẫu Văn Bản Gửi Ubnd / Top 4 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Mẫu Công Văn Gửi Ubnd Phường

Công Văn Ubnd Phường, Mẫu Công Văn Gửi Ubnd Phường, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Công Văn 2914/ubnd-cn Ngày 29/5/2008 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Công Văn 686/ubnd-kt Ngày 20/2/2020 Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Công Văn Số 4174/ubnd-Đt Ngày 28/8/2017 Của Ubnd Thành Phố, Nội Quy Ubnd Phường, Mẫu Văn Bản Ubnd Phường, Mẫu Thông Báo Của Ubnd Phường, Mẫu Tờ Trình Của Ubnd Phường, Nội Quy Cơ Quan Ubnd Phường, Báo Cáo Thực Tập Ubnd Phường, Tờ Trình Của Ubnd Phường, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Của Ubnd Phường, Đơn Xin Xác Nhận Của Ubnd Phường, Báo Cáo Thực Tập Tại Ubnd Phường, Đơn Đề Nghị Ubnd Phường, Giấy Xác Nhận Của Ubnd Phường, Mẫu Giấy Xác Nhận Của Ubnd Phường, Công Văn Ubnd Xã Gửi Ubnd Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Phường, Dạnh Bạ Điện Thoại Ubnd, Phường, Thị Xã Tỉnh Nghệ An, Giấy Xác Nhận Của Ubnd Xã Phường Nơi Đăng Ký Thường Trú Về Việc Chưa Được Cấp Thẻ Bhy, Giay Xac Nhan Cua Ubnd Xa Phuong Noi Dang Ky Thuong Tru Ve Viecchua Duoc Cap The Bhyt, Giấy Xác Nhận Của Ubnd Xã Phường Nơi Đăng Ký Thường Trú Về Việc Chưa Được Cấp Thẻ Bhyt, Bài 4 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Cộng, Bài Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Cộng Đại Số, Mẩu Tờ Trình Của Ubnd Xã Phường Trình Lên Huyện, Cong Van So 163/ubnd – Vh, Mẫu Cổng Trụ Sở Ubnd, Mẫu Công Văn Ubnd Xã, Công Văn Ubnd Hà Nội, Công Văn Của Ubnd, Mẫu Công Văn Ubnd, Công Văn Số 72/ubnd-ktn, Công Văn Ubnd Xã, Công Văn Của Ubnd Xã, Công Văn Ubnd, Báo Cáo Công Tác Nội Vụ Ubnd Xã, Công Văn Số 3250/hd-ubnd, Công Văn Ubnd Huyện, Công Văn Ubnd Tỉnh, Cong Van So 4259/ubnd-vx3, Công Văn Số 02/ubnd-xdcb, Công Văn Số 5947/ubnd-vx, Công Văn Số 1005/ubnd-Đt, Mẫu Công Văn Chỉ Đạo Của Ubnd Huyện, Công Điện Số 04/cĐ-ubnd, Công Văn Ubnd Tphcm, Công Văn Ubnd Tỉnh Phú Yên, Công Văn Số 2980/ubnd-vx, Công Văn Số 2525/ubnd-vx, Công Văn Số 3792/ubnd-xd, Công Văn Số 4634/ubnd-vx, Công Văn Cảm ơn Của Ubnd Huyện, Công Văn Số 651/ubnd-ktcn, Nội Quy Tiếp Công Dân Ubnd Xã, Công Văn Số 5344/ubnd-vx, Công Văn Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Công Văn Của Ubnd Tỉnh, Công Văn Ubnd Thành Phố Hà Nội, Mẫu Công Văn Ubnd Huyện, Công Văn Số 4174/ubnd-Đt, Mẫu Công Văn Ubnd Tỉnh, Công Văn Số 4174/ubnd-Đt Pdf, Công Văn 564/ubnd Ngày 11/11/2014, Công Vawn1169/ubnd-gdĐt, Công Điện Của Ubnd Tỉnh, Công Văn Số 1170/ubnd-gddt, Bản Mô Tả Công Việc Của Chủ Tịch Ubnd Xã, Công Văn Số 5708/ubnd-tcĐt, Công Văn Số 127/ubnd-vx Ngày 24/3/2017, Công Văn Ubnd Huyện Hướng Hóa, Công Văn Số 5626/ubnd-Đtmt, Công Văn Số 4815 Ubnd Đtmt, Công Văn Số 5531/ubnd-Đtmt, Công Văn Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Lấy Danh Nghĩa Ubnd Quận Hoàn Kiếm Tp.hà Nội Ra Văn Bản Gửi Ubnd Tp.hà Nội Về Việc Xin Kinh Phí Đầu, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Công Văn Số 4994/ubnd – Kt Ngày 8/10/2020, Công Điện Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Cong Van 593/ubnd-tcd-nc Ngay 27 Thang 11 Nam 2020, Công Văn Ubnd Tỉnh Bình Dương, Công Văn Ubnd Tỉnh Kiên Giang, Công Văn Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Luận Văn Công Tác Chứng Thực Tại Ubnd Xã, Sử Dụng Hiệu Quả Các Công Cụ, Phương Tiện Truyền Thông Trong Công Tác, Sử Dụng Hiệu Quả Các Công Cụ Phương Tiện Truyền Thông Trong Công Tác Chăm Sóc Giáo Dục Trẻ, Quyết Định 820 QĐ Ubnd Đơn Giá Nhân Công Hà Nội Năm 2020, Đề Xuất Hoàn Thiện Về Công Tác Văn Phòng Tại Ubnd, Biên Bản Bàn Giao Công Việc Của Chủ Tịch Cho Ubnd, Quyết Định 820/qĐ-ubnd Đơn Giá Nhân Công Hà Nội Năm 2020, Công Văn Số 7369 (ngày 27- 7) Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Công Điện Khẩn Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Ubnd Tỉnh Bình Dương Công Văn Số 3090, Bài Tham Luận Của Ubnd Xã Về Công Tác Giảm Nghèo,

Công Văn Ubnd Phường, Mẫu Công Văn Gửi Ubnd Phường, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Công Văn 2914/ubnd-cn Ngày 29/5/2008 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Công Văn 686/ubnd-kt Ngày 20/2/2020 Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Công Văn Số 4174/ubnd-Đt Ngày 28/8/2017 Của Ubnd Thành Phố, Nội Quy Ubnd Phường, Mẫu Văn Bản Ubnd Phường, Mẫu Thông Báo Của Ubnd Phường, Mẫu Tờ Trình Của Ubnd Phường, Nội Quy Cơ Quan Ubnd Phường, Báo Cáo Thực Tập Ubnd Phường, Tờ Trình Của Ubnd Phường, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Của Ubnd Phường, Đơn Xin Xác Nhận Của Ubnd Phường, Báo Cáo Thực Tập Tại Ubnd Phường, Đơn Đề Nghị Ubnd Phường, Giấy Xác Nhận Của Ubnd Phường, Mẫu Giấy Xác Nhận Của Ubnd Phường, Công Văn Ubnd Xã Gửi Ubnd Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Phường, Dạnh Bạ Điện Thoại Ubnd, Phường, Thị Xã Tỉnh Nghệ An, Giấy Xác Nhận Của Ubnd Xã Phường Nơi Đăng Ký Thường Trú Về Việc Chưa Được Cấp Thẻ Bhy, Giay Xac Nhan Cua Ubnd Xa Phuong Noi Dang Ky Thuong Tru Ve Viecchua Duoc Cap The Bhyt, Giấy Xác Nhận Của Ubnd Xã Phường Nơi Đăng Ký Thường Trú Về Việc Chưa Được Cấp Thẻ Bhyt, Bài 4 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Cộng, Bài Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Cộng Đại Số, Mẩu Tờ Trình Của Ubnd Xã Phường Trình Lên Huyện, Cong Van So 163/ubnd – Vh, Mẫu Cổng Trụ Sở Ubnd, Mẫu Công Văn Ubnd Xã, Công Văn Ubnd Hà Nội, Công Văn Của Ubnd, Mẫu Công Văn Ubnd, Công Văn Số 72/ubnd-ktn, Công Văn Ubnd Xã, Công Văn Của Ubnd Xã, Công Văn Ubnd, Báo Cáo Công Tác Nội Vụ Ubnd Xã, Công Văn Số 3250/hd-ubnd, Công Văn Ubnd Huyện, Công Văn Ubnd Tỉnh, Cong Van So 4259/ubnd-vx3, Công Văn Số 02/ubnd-xdcb, Công Văn Số 5947/ubnd-vx, Công Văn Số 1005/ubnd-Đt, Mẫu Công Văn Chỉ Đạo Của Ubnd Huyện,

Bộ Tài Nguyên Văn Bản Gửi Ubnd Hà Nội

Bộ Tài Nguyên Văn Bản Gửi Ubnd Hà Nội, Nguyên Tắc Bố Trí Văn Phòng Ubnd Cấp Xã, Nguyên Tắc Bố Trí Văn Phòng ở Ubnd Cấp Xxa, Nguyên Tắc Bố Trí Văn Phòng Ubnd, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định Số 04/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định 38/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Lấy Danh Nghĩa Ubnd Quận Hoàn Kiếm Tp.hà Nội Ra Văn Bản Gửi Ubnd Tp.hà Nội Về Việc Xin Kinh Phí Đầu, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Công Văn 2914/ubnd-cn Ngày 29/5/2008 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Công Văn 686/ubnd-kt Ngày 20/2/2020 Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Công Văn Số 4174/ubnd-Đt Ngày 28/8/2017 Của Ubnd Thành Phố, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Văn Bản Số 5981/ubnd-Đt Ngày 18-10-2016 Của Ubnd Thành Phố, Quyết Định 7053/qĐ-ubnd Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, 3414/ubnd-kt Ngày 18/6/2019 Của Ubnd Tỉnh, Ubnd Tỉnh Bình Dương “3090/ubnd-ktn”, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Văn Bản 686/ubnd-kt Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Van Bản 3917/ubnd-kt Của Ubnd Tỉnh Phú Yên, Công Văn Ubnd Xã Gửi Ubnd Huyện, Kh 759/kh-ubnd Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định Số 584 QĐ Ubnd Của Ubnd Tp Hà Nội, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2019 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, 4174/ubnd-Đt Ngày 28/8/2017 Của Ubnd Thành Phố Và Văn Bản Số 6676/ Qhkt-. Htkt Ngày 04/10/2017 Của S, 4174/ubnd-Đt Ngày 28/8/2017 Của Ubnd Thành Phố Và Văn Bản Số 6676/ Qhkt-. Htkt Ngày 04/10/2017 Của S, Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Văn Thoa (1996), Công Nghệ Sau Thu Hoạch Và Chế Biến Rau Quả, Nx, Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Tiếp Và Nguyễn Văn Thoa (1996), Công Nghệ Sau Thu Hoạch Và Chế Biến Rau Quả. , Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Tiếp Và Nguyễn Văn Thoa (1996), Công Nghệ Sau Thu Hoạch Và Chế Biến Rau Quả., Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Văn Thoa (1996), Công Nghệ Sau Thu Hoạch Và Chế Biến Rau Quả, Nx, Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Văn Thoa (1996), Công Nghệ Sau Thu Hoạch Và Chế Biến Rau Quả, Nx, Nguyên Tắc Tự Nguyện Về Đạo Đức Kinh Doanh Trong Ngành Dược, Nguyên Tố Nào Không Phải Là Nguyên Nhân Hình Thành Đất, Nguyên Tắc Sắp Xếp Các Nguyên Tố Trong Bảng Tuần Hoàn, Nguyên Lý Design Thị Giác – Nguyễn Hồng Hưng Pdf, Nguyên Tố Nào Trong Số Những Nguyên Tố Sau Có Độ âm Điện Lớn Nhất, Nguyên Tố Nào Không Phải Là Nguyên Tố Vi Lượng, Nguyên Tố Nào Không Phải Là Nguyên Tố Đại Lượng, Nguồn Nguyên Liệu Trung Nguyên, Nguyên Tố Nào Là Kim Loại Trong Các Nguyên Tố Có Cấu Hình E Như Sau, Giải Sách Bồi Dưỡng Năng Lực Tự Học Toán 6 Phần 2 Dố Nguyên Tiết 1 Phép Cộng Và Phép Trừ 2 Số Nguyên, Nguyên Tắc Vàng Của Xã Hội Nguyên Thủy Là, Nguyễn Song Hoàn Nguyên, Nguyên Tố Nào Dưới Đây Là Nguyên Tố Đại Lượng, Nguyên Tố Nào Dưới Đây Là Nguyên Tố Vi Lượng, Nguyên Tắc Nào Không Phải Là Nguyên Tắc Bầu Cử, Nguyên Tắc Khách Quan Và Nguyên Tắc Phát Huy Tính Năng Động Chủ Quan Của Cndvbc, Trong Các Nguyên Nhân Nêu Dưới Đây, Nguyên Nhân Nào Làm Động Cơ Diezen Không Nổ?, Bạn Hãy Tìm Một Số Nguyên Dương X, Nếu Biết Danh Sách Tất Cả Các ước Nguyên Dương Của Nó Trừ ước 1 V, Bạn Hãy Tìm Một Số Nguyên Dương X, Nếu Biết Danh Sách Tất Cả Các ước Nguyên Dương Của Nó Trừ ước 1 V, Bạn Hãy Tìm Một Số Nguyên Dương X, Nếu Biết Danh Sách Tất Cả Các ước Nguyên Dương Của Nó Trừ ước 1 V, Phân Tích Nguyên Tắc Phân Công Công Việc Tại Sao Các Nhà Lanh Đạo Coi Trong Nguyên Tắc Dụ Nhân Như D, Nguyên Tố Nào Là Nguyên Tố Vi Lượng, Nguyên Tố Nào Là Nguyên Tố Đại Lượng, Nguyên Tắc Nguyên Nhân Gần, Nguyên Tố Nào Sau Đây Là Nguyên Tố Vi Lượng, Số 525/gp-ubnd, 103/gp-ubnd, 130/gp – Ubnd, Mẫu Văn Bản Của Ubnd Xã, Báo Cáo Sơ Kết Quý 1 Của Ubnd Xã, Mẫu Văn Bản Ubnd Xã, 559/qĐ-ubnd, 179/gp-ubnd, Mẫu Thư Mời Ubnd, Số 103/gp-ubnd, Báo Cáo Ubnd Xã, Bản Cam Kết Của Ubnd, Đề án 981/Đa-ubnd, Ubnd, Văn Bản Số 686/ubnd-kt, 348/qĐ-ubnd, 882/gp-ubnd, Văn Bản 686/ubnd-kt, Chỉ Thị Số 17/ct-ubnd, Mẫu Báo Cáo Ubnd, Chỉ Thị Số 01/ct-ubnd, Nội Quy Ubnd Xã, Nội Quy Của Ubnd, Quy Chế Ubnd, Quy Chế Ubnd Xã, Mẫu Báo Cáo Ubnd Xã, Chỉ Thị Ubnd, Chỉ Thị Ubnd Hà Nội, Báo Cáo Ubnd, 584/qĐ-ubnd, 255/gp-ubnd, Ubnd Xã, 570/ubnd-nv, Công Văn Của Ubnd, Báo Cáo Sơ Kết 6 Tháng Đầu Năm Của Ubnd, Đề án Của Ubnd Tỉnh, Mẫu Cổng Trụ Sở Ubnd, Mẫu Tờ Trình Của Ubnd Xã, Tờ Trình Ubnd,

Bộ Tài Nguyên Văn Bản Gửi Ubnd Hà Nội, Nguyên Tắc Bố Trí Văn Phòng Ubnd Cấp Xã, Nguyên Tắc Bố Trí Văn Phòng ở Ubnd Cấp Xxa, Nguyên Tắc Bố Trí Văn Phòng Ubnd, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định Số 04/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định 38/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Lấy Danh Nghĩa Ubnd Quận Hoàn Kiếm Tp.hà Nội Ra Văn Bản Gửi Ubnd Tp.hà Nội Về Việc Xin Kinh Phí Đầu, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Công Văn 2914/ubnd-cn Ngày 29/5/2008 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Công Văn 686/ubnd-kt Ngày 20/2/2020 Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Công Văn Số 4174/ubnd-Đt Ngày 28/8/2017 Của Ubnd Thành Phố, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Văn Bản Số 5981/ubnd-Đt Ngày 18-10-2016 Của Ubnd Thành Phố, Quyết Định 7053/qĐ-ubnd Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, 3414/ubnd-kt Ngày 18/6/2019 Của Ubnd Tỉnh, Ubnd Tỉnh Bình Dương “3090/ubnd-ktn”, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Văn Bản 686/ubnd-kt Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Van Bản 3917/ubnd-kt Của Ubnd Tỉnh Phú Yên, Công Văn Ubnd Xã Gửi Ubnd Huyện, Kh 759/kh-ubnd Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định Số 584 QĐ Ubnd Của Ubnd Tp Hà Nội, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2019 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, 4174/ubnd-Đt Ngày 28/8/2017 Của Ubnd Thành Phố Và Văn Bản Số 6676/ Qhkt-. Htkt Ngày 04/10/2017 Của S, 4174/ubnd-Đt Ngày 28/8/2017 Của Ubnd Thành Phố Và Văn Bản Số 6676/ Qhkt-. Htkt Ngày 04/10/2017 Của S, Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Văn Thoa (1996), Công Nghệ Sau Thu Hoạch Và Chế Biến Rau Quả, Nx, Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Tiếp Và Nguyễn Văn Thoa (1996), Công Nghệ Sau Thu Hoạch Và Chế Biến Rau Quả. , Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Tiếp Và Nguyễn Văn Thoa (1996), Công Nghệ Sau Thu Hoạch Và Chế Biến Rau Quả., Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Văn Thoa (1996), Công Nghệ Sau Thu Hoạch Và Chế Biến Rau Quả, Nx, Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Văn Thoa (1996), Công Nghệ Sau Thu Hoạch Và Chế Biến Rau Quả, Nx, Nguyên Tắc Tự Nguyện Về Đạo Đức Kinh Doanh Trong Ngành Dược, Nguyên Tố Nào Không Phải Là Nguyên Nhân Hình Thành Đất, Nguyên Tắc Sắp Xếp Các Nguyên Tố Trong Bảng Tuần Hoàn, Nguyên Lý Design Thị Giác – Nguyễn Hồng Hưng Pdf, Nguyên Tố Nào Trong Số Những Nguyên Tố Sau Có Độ âm Điện Lớn Nhất, Nguyên Tố Nào Không Phải Là Nguyên Tố Vi Lượng, Nguyên Tố Nào Không Phải Là Nguyên Tố Đại Lượng, Nguồn Nguyên Liệu Trung Nguyên, Nguyên Tố Nào Là Kim Loại Trong Các Nguyên Tố Có Cấu Hình E Như Sau, Giải Sách Bồi Dưỡng Năng Lực Tự Học Toán 6 Phần 2 Dố Nguyên Tiết 1 Phép Cộng Và Phép Trừ 2 Số Nguyên, Nguyên Tắc Vàng Của Xã Hội Nguyên Thủy Là, Nguyễn Song Hoàn Nguyên, Nguyên Tố Nào Dưới Đây Là Nguyên Tố Đại Lượng, Nguyên Tố Nào Dưới Đây Là Nguyên Tố Vi Lượng,

Ngày 30/8, Công Ty Cp Nhiệt Điện Công Thanh Có Văn Bản Gửi Ubnd Tỉnh

Phù hợp quy hoạch

Bộ GTVT vừa có công văn gửi UBND tỉnh Thanh Hoá, Cục Hàng hải Việt Nam cho ý kiến về sự phù hợp quy hoạch của bến cảng chuyên dụng – Nhà máy Nhiệt điện Công Thanh (Nghi Sơn, Thanh Hóa). Văn bản do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công ký.

Theo đó, Bộ GTVT khẳng định theo quyết định số 2368 và Quyết định số 1401 thì Khu bến cảng Bắc Nghi Sơn được quy hoạch là khu vực tập trung các bến chuyên dụng của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, bến chuyên dụng của nhà máy trong khu công nghiệp, tiếp nhận cỡ tàu có trọng tải từ 30.000 đến 50.000 tấn.

” Do vậy, kiến nghị của Công ty CP Nhiệt điệt Công Thanh về đầu tư bến cảng chuyên dùng phục vụ dự án Nhà máy nhiệt điện Công Thanh tại khu vực Bắc Nghi Sơn về cơ bản là phù hợp quy hoạch chi tiết cảng biển được duyệt”, văn bản của Bộ GTVT khẳng định.

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Công ty CP Nhiệt điện Công Thanh đầu tư nghiên cứu, đề xuất vị trí xây dựng cụ thể, quy mô, năng lực thông qua hàng hóa bến cảng, đánh giá khoảng cách an toàn theo quy định; đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng.

Đối với Công ty CP Nhiệt điện Công Thanh, Bộ yêu cầu nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư phù hợp với quy hoạch chi tiết cảng biển và quy hoạch của khu vực. Thống nhất với các doanh nghiệp khai thác lân cận về phương án sử dụng chung tuyến luồng như báo cáo Cục Hàng hải. Trên cơ sở đó, trình chủ trương đầu tư xây dựng bến cảng theo đúng quy định.

Bộ GTVT lưu ý, khu vực xây dựng bến cảng chuyên dụng là khu biển hở, chưa có công trình bảo vệ, bến cảng chịu tác động trực tiếp từ song, gió. Vì thế, chủ đầu tư phải cân nhắc về quy mô và tự chịu trách nhiệm, hiệu quả đầu tư.

Bộ GTVT chỉ đạo Cục Hàng hải phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn chủ đầu tư nghiên cứu, đề xuất chủ trương đầu tư bến cảng phù hợp với quy hoạch chi tiết cảng biển và khu vực.

Như vậy, rõ ràng Bộ GTVT đã khẳng định việc xây dựng cảng chuyên dụng Công Thanh hoàn toàn phù hợp với quy hoạch.

Doanh nghiệp ‘khát khao’ được xây cảng

Ngày 30/8, Công ty CP Nhiệt điện Công Thanh đã có văn bản số 31 gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đề nghị chấp thuận đầu tư bến cảng chuyên dụng Công Thanh tại Nghi Sơn.

Theo đó, Công ty CP Nhiệt điện Công Thanh là đơn vị được giao đầu tư cảng chuyên dụng Công Thanh và nhà máy nhiệt điện Công Thanh công suất 600 MW giai đoạn 1. Đến nay, nhà máy nhiệt điện đã được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch địa điểm và được Bộ TN&MT phê duyệt ĐTM năm 2017.

Doanh nghiệp này khẳng định cảng chuyên dụng Công Thanh là kết cấu hạ tầng quan trọng không thể thiếu của việc vận hành và phát triển nhà máy Nhiệt điện Công Thanh, Xi măng Công Thanh.

Giữa tháng 8/2018, Bộ GTVT có văn bản 9298 và khẳng định thống nhất cơ bản về đầu tư bến cảng chuyên dụng Công Thanh phù hợp với quy hoạch chi tiết cảng biển được duyệt. Bộ yêu cầu doanh nghiệp, Cục Hàng hải phối hợp với tỉnh Thanh Hóa thống nhất cụ thể về quy mô, vị trí, lượng hang, khoảng cách an toàn và ra chủ trương đầu tư.

Theo Công ty CP Nhiệt điện Công Thanh, sau khi hoàn thành, hai bến cảng chuyên dụng sẽ thông qua lượng hàng tổng cộng khoảng 6,8 triệu tấn/năm. Trong đó, hàng từ nhà máy xi măng là hơn 6 triệu tấn, nhà máy nhiệt điện 2,9 triệu tấn…

Doanh nghiệp này khẳng định, vị trí cụ thể đã trình Bộ GTVT và Cục Hàng hải chấp nhận quy hoạch. Ngoài ra, khoảng cách an toàn từ cảng chuyên dụng đến cảng dầu khí Công ty An Phát theo quy hoạch được chấp thuận (giai đoạn 1) là 1.000 m, giai đoạn 2 là hơn 610 m. “Công ty đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản chấp thuận đầu tư để Công ty CP Nhiệt điện Công Thanh làm việc với Cục Hàng hải chấp thuận tuyến mép bến cảng chuyên dụng Công Thanh. Từ đó, Công ty có căn cứ để triển khai các bước tiếp theo”, văn bản gửi UBN tỉnh Thanh Hóa của Công ty CP Nhiệt điện Công Thanh ghi rõ.

Doanh nghiệp đã đầu tư 1.000 tỷ đồng

Trước đó, Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và Khu công nghiệp có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thu hồi 400 m (phần mở rộng) bến cảng chuyên dụng Công Thanh.

Lý do Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn (BQL KKT) đề nghị thu hồi 400m cảng là vì đây là phần mở rộng thêm của Cảng chuyên dụng Công Thanh để phục vụ hàng hoá cho Nhà máy sản xuất phân đạm Công Thanh. Nhưng hiện Nhà sản xuất máy phân đạm Công Thanh đã bị đề xuất thu hồi. Vì thế, cảng chuyên dụng cũng không cần thiết phải mở rộng nữa.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Công Lý, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công Thanh khẳng định tập đoàn có hai nhà máy là Xi măng Công Thanh và Nhiệt điện Công Thanh đang hoạt động với lượng hàng Clinker và than nhập về các cảng trong khu vực Nghi Sơn rất lớn. ” Chúng tôi đã bỏ ra hơn 200 tỷ đồng để thuê lại các khu bến cảng trong khu Kinh tế Nghi Sơn. Tôi cũng không hiểu tại sao họ thu hẹp cảng bến của chúng tôi khi nhu cầu của tập đoàn là có thực?“, ông Lý nói.

Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Công Thanh cho biết thêm số tiền doanh nghiệp đầu tư vào khu bến cảng này đã lên tới gần 1.000 tỷ đồng. Ngoài ra, tập đoàn đã phải bỏ tiền riêng để mua đất của người dân xung quanh xây dựng đường vào cảng, làm đường nước. Nhưng hiện nay, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn chưa giải phóng mặt bằng xong, còn 2 hộ dân vẫn cản trở vì họ cho rằng tiền đền bù chưa thỏa đáng. Vì thế tập đoàn chưa có mặt bằng sạch để lập dự án, làm các thủ tục cấp phép xây dựng. Ông Lý khẳng khái: “BQL KKT Nghi Sơn nói thu hồi làm sao được. Thu hồi, tôi sẽ khởi kiện”.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin.

Cách Gửi Gmail, Hướng Dẫn Gửi Thư Điện Tử Đính Kèm Văn Bản

Hướng dẫn cách gửi thư điện tử, gửi email bằng gmail cho người khác, cách đính kèm hình ảnh, văn bản để gửi cùng email và cách gửi email cho nhiều người một lúc.

Bạn biết đấy, ngày nay khi Internet đã quá phổ biến, mọi giao dịch làm ăn tất cả đều được Online hóa hết, việc thư từ giờ đây được chuyển thành thư điện tử Email, bạn có thể đăng ký tài khoản email gmail, và gửi mail về bảng giá, giao dịch cho khách hàng trong tích tắc với độ chính xác cao và sẽ biết được phản hồi của khách hàng một cách nhanh chóng.

Mô tả: Gửi email là hạnh động bạn soạn thảo một bức thư trên máy tính, sau đó qua một dịch vụ trung gian ví dụ gmail, bạn gửi bức thư đó qua cho người khác bằng một địa chỉ email. Bạn hoàn toàn có thể đính kèm theo ảnh, video , các tệp văn bản khác v.v.

Bài viết được viết bởi thành viên website chúng tôi

– Truy cập vào gmail theo địa chỉ http://gmail.com , bạn nhập email và mật khẩu sau đó nhấn “Sign In” hoặc “Đăng nhập” để đăng nhập vào Gmail

Lưu ý với gmail thì khi nhập email để đăng nhập vào gmail bạn không cần phải nhập @gmail.com vẫn có thể đăng nhập được nha, tiết kiệm ít thời gian , he he

– Ở vị trí màu đỏ, bạn nhập địa chỉ email của người nhận nhớ là phải có @gmail.com hoặc @yahoo.com tùy theo email của người nhận là gì.

– Bạn cũng có thể gửi email này cho nhiều người cùng lúc bằng cách nhập nhiều email ở chỗ người nhận, mỗi email cách nhau bởi dấu phẩy “,”

*** Tại khu vực màu xanh lá cây, đây là chỗ để bạn nhập tiêu đề bức email ví dụ như: Gửi bạn Trinh thân yêu, Báo cáo họp lớp, Lịch học tháng 8 hoặc Thông báo về cái gì đó v.v… nói tóm lại là tóm tắt nội dung chính của bức thư để người nhận biết nội dung chính của bức thư là gì.

Bước 3: Soạn thảo email và đính kèm các văn bản, hình ảnh, âm thanh nếu có

– Bên dưới tiêu đề bức thư sẽ là khu vực để bạn viết thư điện tử email gmail, một bức thư nên gồm có 3 phần: phần mở đầu là câu chào hỏi, phần nội dung chính và cuối cùng là câu chào cuối cùng (Thân ái, Chúc mạnh khỏe, Kính thư hoặc gì đó)

– Trong trường hợp bạn muốn gửi theo file đính kèm như: hình ảnh, file nhạc, tài liệu hoặc chương trình gì đó qua email, thì bạn chỉ việc nhấn vào nút ” Đính kèm tệp ” có hình cái kẹp giấy ở cuối phần soạn thảo email, gần nút gửi, một hộp thoại hiện ra, bạn chọn file cần gửi để tải file đó và đính kèm cùng bức email vừa soạn.

Bước 4: Gửi email

Sau khi hoàn tất mọi thứ hãy kiểm tra lại chính tả bức email, xem các file đính kèm được tải lên hết chưa, địa chỉ email người nhận đã đúng chưa, và tiêu đề hợp lý chưa. Khi mọi thứ có vẻ OK thì bạn nhấn vào nút “Gửi” để gửi thư điện tử gmail đi: