Mẫu Văn Bản Triển Khai Kế Hoạch / 2023 / Top 20 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 11/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Biểu Mẫu Lập Kế Hoạch Triển Khai Công Việc / 2023

Biểu Mẫu Lập Kế Hoạch Triển Khai Công Việc, Báo Cáo Sơ Kết Việc Triển Khai Thực Hiện Quy Hoạch Phát Triển Ngành Văn Hóa, Kế Hoạch Về Việc Triển Khai Quyết Định 673 Của Chính Phủ, Kế Hoạch Triển Khai Công Tác Nghiên Cứu Khoa Học Và Công Nghệ, Thực Trạng Triển Khai Công Tác Kế Hoạch, Ke Hoạch Triển Khai Thực Hiện T T 23/2012 Của Bọ Cong An, Kế Hoạch Phát Triển Bản Thân Trong Công Việc, Biểu Mẫu Lập Kế Hoạch Công Việc, Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Thông Tư Số 23/2012/tt-bca Của Bộ Công An Quy Định Về Khu Dân Cư, Xã P, Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Thông Tư Số 23/2012/tt-bca Của Bộ Công An Quy Định Về Khu Dân Cư, Xã P, Thực Trạng Việc Triển Khai Các Dự án Cộng Đồng Nhằm Giảm Nghèo Bền Vững Tại, Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Quy Hoạch, Kế Hoạch Triển Khai 5s, Báo Cáo Kết Quả Triển Khai Kế Hoạch, Lập Kế Hoạch Triển Khai 5s, Việc Ban Hành Các Văn Bản Lãnh Đạo, Chỉ Đạo, Triển Khai Quy Chế Dân Chủ Của Đơn Vị, Kế Hoạch Học Tập Triển Khai Chuyên Đề Năm 2020, Khái Niệm Về Kế Hoạch Phát Triển Bản Thân, Bài Tham Luận Về Việc Triển Khai Nghị Quyết Của Chi Bộ, Ke Hoach Trien Khai Thuc Hien Chi Thi 36 Cua Ubnd Huyen, Ke Hoach Trien Khai Thuc Hien Chi Thi 36-ct/tw Ngay 16/8/2019, Kế Hoạch Triển Khai Thi Hành Luật Chăn Nuôi, Kế Hoạch Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Báo Cáo Tổng Kết 05 Năm Triển Khai Thực Hiện Kế Hoạch Số 400/kh-sgdĐt, Báo Cáo Về Việc Triển Khai Thi Hành Luật Bình Đẳng Giới, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Chỉ Thị 05 Ct Tw Của Bộ Chính Trị, Đôn Đốc, Nhắc Nhở Các Đơn Vị Triển Khai Kế Hoạch Đảm Bảo Chất Lượng Năm Học 2012-2013, Tham Luận Về Việc Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Chi Bộ, Ke Hoach Trien Khai Thuc Hien Chi Thi 36-ct/tw Ngay 16/8/2019 Cua Ubnd Huyen, Việc Ban Hành Các Văn Bản Lãnh Đạo, Chỉ Đạo, Triển Khai Thực Hiện Nhiệm Vụ Chính Trị, Các Quy Định,, Việc Ban Hành Các Văn Bản Lãnh Đạo, Chỉ Đạo, Triển Khai Thực Hiện Nhiệm Vụ Chính Trị, Các Quy Định, , Khái Niệm Sống Và Làm Việc Có Kế Hoạch, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Công Thức Khai Triển Maclaurin, Danh Sách Công Ty Triển Khai Erp, Biểu Mẫu 3 Công Khai, Kế Hoạch Phát Triển Của Công Ty, Kế Hoạch Phát Triển Công Ty, Lập Kế Hoạch Phát Triển Công Ty, Quan Điểm Lịch Sử Cụ Thể Trong Việc Hoạch Định Chính Sách Phát Triển Kinh Tế Việt Nam Qua Các Thời K, Biểu Mẫu Công Khai Tài Chính, Biểu Mẫu 24 Công Khai Tài Chính, Dự Thảo Báo Cáo 10 Năm Triển Khai Luật Công Nghệ Thông Tin, Kế Hoạch Triển Khai Thi Hành Luật Trồng Trọt, Luật Chăn Nuôi, Kế Hoạch Phát Triển Của Công Ty Vinamilk, Lập Kế Hoạch Phát Triển Cộng Đồng, Kế Hoạch Phát Triển Cộng Tác Viên, Kế Hoạch Phát Triển Công Nghiệp, Kế Hoạch Phát Triển Công Ty Du Lịch, Biểu Mẫu Báo Cáo Công Việc, Biểu Mẫu Yêu Cầu Công Việc, Biểu Mẫu Mô Tả Công Việc, Lời Phát Biểu Khai Trương Công Ty, Tài Liệu Hướng Dẫn Triển Khai Dịch Vụ Công Trực Tuyến Tại chúng tôi Biểu Mẫu Kế Hoạch Thi Công, Kế Hoạch Phát Triển Công Nghệ Thông Tin, Kế Hoạch Phát Triển Ngành Công Nghiệp ôtô, Kế Hoạch Phát Triển Khoa Học Và Công Nghệ, Kế Hoạch Phát Triển Công Nghiệp An Ninh, Kế Hoạch Phát Triển Du Lịch Cộng Đồng, Biểu Mẫu Miêu Tả Công Việc, 9 Biểu Mẫu Công Khai Quyết Toán 2010, Kế Hoạch Phát Triển Doanh Nghiệp Công Nghệ Số, Biểu Mẫu 1a Thống Kê Công Việc Cá Nhân, Biểu Mẫu Công Khai Quyết Toán Ngân Sách, Kế Hoạch 3 Công Khai, Kế Hoạch 3 Công Khai 4 Kiểm Tra, Kế Hoạch 3 Công Khai Trường Mầm Non, Báo Cáo Kết Quả Triển Khai Thực Hiện Đề án Phát Triển Thể Thao Huyện Núi Thành, Khái Niệm Nào Sau Đây Là Đúng Với Công Việc, Mẫu Báo Cáo Kế Hoạch Công Việc, Báo Cáo Kế Hoạch Công Việc, Báo Cáo Thu Hoạch Công Việc, Mẫu Báo Cáo Thu Hoạch Công Việc, Mẫu Văn Bản Lập Kế Hoạch Công Việc, Kế Hoạch Công Việc, Bai Thu Hoach Qua Trinh Hinh Thanh Va Phat Trien Doi Ngu Cnvc, Ldqp Va Su Ra Doi Cua Cong Doan San X, Bài Thu Hoạch Quá Trình Hình Thành, Phát Triển Đội Ngũ Cnvc, LĐqp Và Sự Ra Đời Của Công Đoàn Sản Xuấ, Bai Thu Hoach Qua Trinh Hinh Thanh Va Phat Trien Doi Ngu Cnvc, Ldqp Va Su Ra Doi Cua Cong Doan San X, Bài Thu Hoạch Quá Trình Hình Thành, Phát Triển Đội Ngũ Cnvc, LĐqp Và Sự Ra Đời Của Công Đoàn Sản Xuấ, Báo Cáo Kết Quả Triển Khai Thực Hiện Đề án Phát Triển Tdtt Huyện Núi Thành Giai Đoạn 2016 – 2020, Bien Ban Hop Niem Yet Ve Viec Cong Khai Tai San Thu Nhap , Bai Thu Hoach Qua Trinh Hinh Thanh Va Phat Trien Doi Ngu Cnvc, Ldqp Va Su Ra Doicua Cong Doan San Xu, Bai Thu Hoach Qua Trinh Hinh Thanh Va Phat Trien Doi Ngu Cnvc, Ldqp Va Su Ra Doicua Cong Doan San Xu, Bảng Lập Kế Hoạch Công Việc, Bảng Báo Cáo Kế Hoạch Công Việc, Mẫu Báo Cáo Kế Hoạch Công Việc Tuần, Kế Hoạch Phát Triển Công Nghiệp Tiểu Thủ Công Nghiệp, Tiểu Luận Vè Tác Động Của Công Nghệ 4.0 Đến Sự Phát Triển Của Nước Ta Trên Lĩnh Vực Sản Xuất Việc Là, Phòng Kế Hoạch Làm Những Công Việc Gì, Bảng Kế Hoạch Công Việc Tuần, Kỹ Năng Lập Kế Hoạch Và Tổ Chức Công Việc, Kế Hoạch Công Việc Cuối Tháng, Ve Viec Niem Yet Thong Bao Cong Khai Van Ban Phan Chuia Data, Kế Hoạch Phát Triển Đoàn Viên Công Đoàn, Phát Triển Kế Hoạch Thị Trường Tổng Thể Về Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Phát Biểu Khai Mạc Bầu Cử Đại Biểu HĐnd, Quy Hoạch Kế Hoạch Bảo Vệ Và Phát Triển Rừng, Kiểm Điểm Trách Nhiệm Của Người Đứng Đầu Trong Việc Thực Hiện Kế Hoạch Công Tác Năm 2020, Lề Lối Làm Việc: Hút Thuốc, Uống Rượu Và Làm Việc Riêng Trong Giờ Làm Việc Của Cán Bộ, Công Chức,

Biểu Mẫu Lập Kế Hoạch Triển Khai Công Việc, Báo Cáo Sơ Kết Việc Triển Khai Thực Hiện Quy Hoạch Phát Triển Ngành Văn Hóa, Kế Hoạch Về Việc Triển Khai Quyết Định 673 Của Chính Phủ, Kế Hoạch Triển Khai Công Tác Nghiên Cứu Khoa Học Và Công Nghệ, Thực Trạng Triển Khai Công Tác Kế Hoạch, Ke Hoạch Triển Khai Thực Hiện T T 23/2012 Của Bọ Cong An, Kế Hoạch Phát Triển Bản Thân Trong Công Việc, Biểu Mẫu Lập Kế Hoạch Công Việc, Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Thông Tư Số 23/2012/tt-bca Của Bộ Công An Quy Định Về Khu Dân Cư, Xã P, Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Thông Tư Số 23/2012/tt-bca Của Bộ Công An Quy Định Về Khu Dân Cư, Xã P, Thực Trạng Việc Triển Khai Các Dự án Cộng Đồng Nhằm Giảm Nghèo Bền Vững Tại, Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Quy Hoạch, Kế Hoạch Triển Khai 5s, Báo Cáo Kết Quả Triển Khai Kế Hoạch, Lập Kế Hoạch Triển Khai 5s, Việc Ban Hành Các Văn Bản Lãnh Đạo, Chỉ Đạo, Triển Khai Quy Chế Dân Chủ Của Đơn Vị, Kế Hoạch Học Tập Triển Khai Chuyên Đề Năm 2020, Khái Niệm Về Kế Hoạch Phát Triển Bản Thân, Bài Tham Luận Về Việc Triển Khai Nghị Quyết Của Chi Bộ, Ke Hoach Trien Khai Thuc Hien Chi Thi 36 Cua Ubnd Huyen, Ke Hoach Trien Khai Thuc Hien Chi Thi 36-ct/tw Ngay 16/8/2019, Kế Hoạch Triển Khai Thi Hành Luật Chăn Nuôi, Kế Hoạch Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Báo Cáo Tổng Kết 05 Năm Triển Khai Thực Hiện Kế Hoạch Số 400/kh-sgdĐt, Báo Cáo Về Việc Triển Khai Thi Hành Luật Bình Đẳng Giới, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Chỉ Thị 05 Ct Tw Của Bộ Chính Trị, Đôn Đốc, Nhắc Nhở Các Đơn Vị Triển Khai Kế Hoạch Đảm Bảo Chất Lượng Năm Học 2012-2013, Tham Luận Về Việc Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Chi Bộ, Ke Hoach Trien Khai Thuc Hien Chi Thi 36-ct/tw Ngay 16/8/2019 Cua Ubnd Huyen, Việc Ban Hành Các Văn Bản Lãnh Đạo, Chỉ Đạo, Triển Khai Thực Hiện Nhiệm Vụ Chính Trị, Các Quy Định,, Việc Ban Hành Các Văn Bản Lãnh Đạo, Chỉ Đạo, Triển Khai Thực Hiện Nhiệm Vụ Chính Trị, Các Quy Định, , Khái Niệm Sống Và Làm Việc Có Kế Hoạch, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Công Thức Khai Triển Maclaurin, Danh Sách Công Ty Triển Khai Erp, Biểu Mẫu 3 Công Khai, Kế Hoạch Phát Triển Của Công Ty, Kế Hoạch Phát Triển Công Ty, Lập Kế Hoạch Phát Triển Công Ty, Quan Điểm Lịch Sử Cụ Thể Trong Việc Hoạch Định Chính Sách Phát Triển Kinh Tế Việt Nam Qua Các Thời K, Biểu Mẫu Công Khai Tài Chính, Biểu Mẫu 24 Công Khai Tài Chính, Dự Thảo Báo Cáo 10 Năm Triển Khai Luật Công Nghệ Thông Tin, Kế Hoạch Triển Khai Thi Hành Luật Trồng Trọt, Luật Chăn Nuôi, Kế Hoạch Phát Triển Của Công Ty Vinamilk, Lập Kế Hoạch Phát Triển Cộng Đồng, Kế Hoạch Phát Triển Cộng Tác Viên, Kế Hoạch Phát Triển Công Nghiệp, Kế Hoạch Phát Triển Công Ty Du Lịch, Biểu Mẫu Báo Cáo Công Việc,

Kế Hoạch Tổ Chức Triển Khai Văn Bản Pháp Luật Mới Ban Hành Đợt 1 Năm 2022 / 2023

Thực hiện Kế hoạch của Phòng GD&ĐT Đức Huệ về Kế hoạch tổ chức triển khai văn bản pháp luật mới ban hành đợt 1 năm 2018 ngành GD&ĐT huyện Đức Huệ;

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, trường mầm non Tuổi Thơ tổ chức triển khai văn bản pháp luật mới ban hành đợt 1 năm 2018 cụ thể như sau:

Tổ chức triển khai, phổ biến, kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành để quán triệt đầy đủ những tư tưởng, quan điểm chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với các lĩnh vực mà văn bản pháp luật mới điều chỉnh đối với cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ này làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL trong nhà trường. Qua đó, góp phần nâng cao sự nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật đối với đội ngũ CB, GV, NV trong toàn trường.

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành phải được tiến hành sâu, rộng trong đội ngũ có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, góp phần nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật đối với đội ngũ CB, GV, NV trong toàn trường.

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể đội ngũ CB, GV, NV trong toàn trường các văn bản sau:

Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 13/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;

Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 08/3/2018 của UBND tỉnh Long An về Tổ chức triển khai văn bản pháp luật mới ban hành đợt 1 năm 2018;

Kế hoạch tổ chức triển khai văn bản pháp luật mới ban hành đợt 1 năm 2018 ngành GD&ĐT tỉnh Long An.

Bao gồm các văn bản mới ban hành cụ thể như sau:

– Luật Quản lý nợ công (sửa đổi);

– Luật Lâm nghiệp;

– Luật Thủy sản (sửa đổi);

– Luật Quy hoạch;

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;

– Nghị quyết số 51/2017/QH14, ngày 21/11/2017 về việc điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

– Nghị quyết 52/2017/QH14, ngày 22/11/2017 về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020;

– Nghị quyết số 56/2017/QH14, ngày 24/11/2017 về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Việc triển khai các văn bản mới thông qua hình thức “Ngày pháp luật”, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt đoàn thể và một số hoạt động khác…

Việc tuyên truyền cần có sự chuẩn bị kỹ về nội dung, hình thức phù hợp giúp đội ngũ CB, GV, NV nắm được các nội dung trọng tâm, trọng điểm.

– Trong tháng 4/2018 – 5/2018: xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện về kinh phí, tiếp nhận tài liệu, phân công nhân sự, cử công chức, viên chức tham dự tập huấn, phối hợp thực hiện công tác chuẩn bị, công tác tuyên truyền;

– Từ 01/06/2018 đến 31/10/2018 tập trung triển khai các văn bản nêu trên đến đội ngũ CB, GV, NV trong toàn trường.

Nhận tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật tại Phòng GD&ĐT Đức Huệ

Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Chỉ Thị Số 01 / 2023

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (sau đây gọi tắt là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng); Ban Thường vụ Thành, ủy đề ra kể hoạch tổ chức thực hiện như sau:

1. Làm cho cán bộ, đảng viên và toàn hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố nhận thức sâu sắc, nắm vững những quan điểm cơ bản, những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; qua đó, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận cao trong Nhân dân; nâng cao ý chí, tinh thần cách mạng tiến công, tích cực thực hiện sáng tạo trong thực tiễn công tác, đời sống, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống.

3. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chinh trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt, góp phần quan trọng tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưảng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thuyết phục, chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

– Chuyên đề 1: Những nội dung cơ bản và mới của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng.

– Chuyên đề 2: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020.

– Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Việc bố trí thời gian giới thiệu từng chuyên đề cụ thể do cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức hội nghị quyết định cho phù hợp với thành phần và đặc điểm của đảng bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức 03 hội nghị: Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố; Hội nghị cán bộ cao cấp, tướng lĩnh nghỉ hưu và Hội nghị cán bộ trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí thành phố học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (có kế hoạch riêng).

– Thời gian tổ chức: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2016.

– Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

+ Quán triệt nội dung cơ bản và mới của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nghị quyết của đại hội đảng bộ địa phương, cơ quan, đơn vị.

– Thành phần tham dự:

+ Các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ quận, huyện, đảng bộ cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Thành ủy;

+ Các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban, ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, đơn vị trực thuộc quận, huyện và tương đương trở lên;

+ Các đồng chí bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc; chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

+ Có thể mở rộng đến bí thư chi bộ, hiệu trưởng các trường phổ thông trung học, một số cán bộ lãnh đạo trung, cao cấp đã nghỉ hưu sinh hoạt trên địa bàn và một số thành phần khác do cấp ủy tổ chức hội nghị quyết định.

– Thời hạn: Hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 năm 2016.

– Tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên của đảng bộ, chi bộ (ngoài các đồng chí đã tham dự các hội nghị do thành phố hoặc cấp trên cơ sở tổ chức).

+ Giới thiệu, quán triệt mục tiêu tổng quát, các chi tiêu quan trọng; các nhiệm vụ, giải pháp; 06 nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2016 – 2020 đã nêu trong Nghị quyết.

+ Toàn thể cán bộ đảng viên trong đảng bộ, chi bộ;

+ Lãnh đạo các đoàn thể không phải là đảng viên và một số quần chúng ưu tú của đảng bộ, chi bộ.

– Thời hạn: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2016.

– Báo cáo viên phải là những đồng chí có trong danh sách báo cáo viên, có vị trí công tác trong lĩnh vực giáo dục lý luận và triển khai Nghị quyết của Đảng, am hiểu sâu về các lĩnh vực trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

– Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;

– Tài liệu nghiên cứu dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên;

– Tài liệu học tập dành cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở;

– Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu các văn kiện Đại hội XII của Đảng;

– Tài liệu hỏi – đáp dùng cho hội viên, đoàn viên các đoàn thể chính trị – xã hội và phổ biến trong nhân dân;

– Tài liệu về những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng;

Cấp ủy phải cung cấp tài liệu trước cho người học; tổ chức kiểm ưa, quản lý thành phần dự; sau hội nghị học tập, quán triệt tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và đưa vào nội dung xem xét, phân tích chất lượng đảng viên.

– Cán bộ, đảng viên đã tham gia các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết do cấp ủy đảng các cấp triệu tập đều phải viết thu hoạch cá nhân.

– Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

– Bí thư, cấp ủy các cấp chủ trì xây dựng chương trình hành động của tập thể trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đồng thời phải bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nghị quyết đại hội đảng bộ mình, tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đề ra; bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả.

– Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị phải có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

– Kết quả thực hiện chương trình hành động của tập thể, kế hoạch hành động của cá nhân là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, tự phê bình, phê bình, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cá nhân người đứng đầu hàng năm và cả nhiệm kỳ.

– Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phải hoàn thành ngay sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết.

– Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XII của Đảng sâu rộng, thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn, phù hợp với từng đối tượng như qua sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, cụm dân cư, các hoạt động tập thể; đồng thời, chỉ đạo cơ quan báo chí, bản tin, đài phát thanh, truyền hình,… của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

– Nội dung tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XII của Đảng căn cứ vào Tài liệu hỏi – đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (dùng cho hội viên, đoàn viên các đoàn thể chính trị – xã hội và phổ biến trong Nhân dân) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành.

– Các cơ quan báo chí thành phố, nhất là đài truyền hình, đài phát thanh, báo điện tử,… cần chủ động xây dựng kế hoạch, tăng lượng tin, bài, mở các chuyên trang, chuyên mục như hỏi – đáp, trao đổi, tọa đàm, đối thoại,… nhằm phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

– Các Hội Văn học, Nghệ thuật tổ chức học tập, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ, đưa nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào các sáng tác, biểu diễn nghệ thuật dưới các hình thức thích hợp, hiệu quả, có sức thuyết phục.

– Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; việc kiếm tra, giám sát cần thực hiện nghiêm túc, theo íộ trình phù hơp để bảo đảm nắm chắc tình hình, đôn đốc, uốn nắn kịp thời.

– Sau đợt tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện cần có sơ, tổng kết, báo cáo đánh giá kết quả những nội dung đấ triển khai thực hiện cho cấp ủy cap fren, thông qua ban tuyên giáo cấp ủy.

– Chỉ đạo các sở, ban – ngành thành phố xây dựng chương trình hành động, kế hoạch trien khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020 một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện cụ thể của ngành, đơn vị; chương trình hành động, kế hoạch của ngành, đơn vị phải được sự thống nhất của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố để triển khai thực hiện; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chương trình hành động, kế hoạch đã đề ra.

– Chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XII của Đảng thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ; hướng dẫn các quận, huyện, đơn vị cơ sở đưa nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào các sáng tác, biểu diễn nghệ thuật bằng hình thức thích hợp, hiệu quả, thuyết phục.

– Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo việc tổ chức các lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

– Lựa chọn, xây dựng, thành lập tổ báo cáo viên để hỗ trợ cấp ủy cấp dưới, báo cáo về những nội dưng cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

– Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thành phố chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền về nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng; hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trên các trang tin điện tử, các trang thông tin nội bộ,…

– Hướng dẫn, theo dõi kết quả tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thành phố; báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Thành ủy.

– Theo chức năng, nhiệm vụ, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị khi cần thiết.

Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020, việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động tại các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố.

– Tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng một cách khẩn trương, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc sớm tổ chức việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

– Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội cấp mình xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, tuyên truyền, phổ biến trong đoàn viên, hội viên với các hình thức thiết thực, phù hợp điều kiện lao động, công tác, học tập.

– Chỉ đạo và tổ chức việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong Nhân dân với những hình thức thích hợp, đa dạng, sinh động, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng.

– Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết ngay từ đầu. Việc kiểm tra, giám sát cần thực hiện nghiêm túc, theo lộ trình phù hợp để bảo đảm nắm chắc tình hình, đôn đốc, uốn nắn kịp thời; sau đợt tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện báo cáo kết quả cho cấp trên; báo cáo cần nêu rõ những chuyển biến nhận thức, những vấn đề cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo về nhận thức, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

– Thực hiện báo cáo kết quả tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về Ban Thường vụ Thành ủy (thông qua Ban Tuyên giáo Thành ủy). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm 2016.

Tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng sâu rộng trong các cá nhân tiêu biểu thành viên Mặt trận Tổ quốc, trong đoàn viên, hội viên; lãnh đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo kết quả tổ chức thực hiện, đánh giá nhận thức và những vấn đề cần tiếp tục bồi dưỡng về nhận thức và công tác tư tưởng trong Nhân dân, các giới về Ban Thường vụ Thành ủy (thông qua Ban Tuyên giáo Thành ủy). Hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2016.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Tất Thành Cang đã ký

Ninh Kiều Triển Khai Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Số 18 / 2023

(TGCT) Đồng chí Dương Tấn Hiển, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị, sự nghiệp công lập” của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Tại đây, các đại biểu đã được triển khai kế hoạch của UBND quận Ninh Kiều thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW tập trung vào từng giai đoạn cụ thể như sau: Giai đoạn đến năm 2021, giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương bằng ngân sách nhà nước, phấn đấu có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân chi trực tiếp từ ngân sách; giai đoạn đến năm 2025, tiếp tục phấn đấu giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp, phấn đấu có 20% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập; giai đoạn đến năm 2030, tiếp tục thực hiện việc giảm đầu mối, phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu, rà soát, đề xuất chuyển giao công việc, nhiệm vụ không nhất thiết nhà nước phải thực hiện cho các tổ chức, cá nhân đủ năng lực thực hiện theo qui định. Phấn đấu giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025, giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Dương Tấn Hiển, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quận, Chủ tịch UBND các phường triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương. Đặc biệt, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, vận động thuyết phục, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên đơn vị, đảm bảo ổn định, hoạt động hiệu quả cao hơn sau sắp xếp… Trước mắt, cần tập trung thực hiện tinh giản biên chế, phấn đấu thực hiện hoàn thành số lượng cắt giảm biên chế trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của quận theo lộ trình đã được ban hành tại Quyết định số 12030/QĐ-UBND; hoàn thành trong năm 2018 chấm dứt và giải quyết dứt điểm số hợp đồng lao động làm nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ không đúng quy định tại các đơn vị.

Ngọc Bích