Nghị Định 49 Miễn Giảm Học Phí Cho Sinh Viên / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Nghị Định 49, Miễn Giảm Học Phí

--- Bài mới hơn ---

 • Nghị Định Số 49 Về Miễn Giảm Học Phí
 • Thêm Đối Tượng Miễn Giảm Học Phí Trong Dự Thảo Sửa Đổi Nghị Định 49
 • Thực Hiện Nghị Định 49 Về Miễn Giảm Học Phí
 • Thông Báo V/v Thực Hiện Chế Độ Miễn, Giảm Học Phí Học Kỳ 1/2017
 • Nghị Định 86 Về Miễn Giảm Học Phí
 • Nghị định 49, Miễn giảm học phí

  NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 49/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 05 NĂM 2010 QUY ĐỊNH VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ CƠ CHẾ THU, SỬ DỤNG HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN TỪ NĂM HỌC 2010 – 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014 – 2022 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Nghị quyết số 35/2009/QH12 Quốc hội Khóa XII kỳ họp thứ V về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 2022; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, NGHỊ ĐỊNH: Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh Nghị định này quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2022 bao gồm: 1. Các cơ sở giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 2. Các cơ sở giáo dục khác được quy định tại Điều 69 của Luật Giáo dục. Điều 2. Học phí Học phí là khoản tiền của gia đình người học hoặc người học phải nộp để góp phần bảo đảm chi phí cho các hoạt động giáo dục. Chương II QUY ĐỊNH VỀ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP Điều 3. Đối tượng không phải đóng học phí Đối tượng không phải đóng học phí tại các cơ sở giáo dục công lập bao gồm: học sinh tiểu học; học sinh, sinh viên sư phạm, người theo học các khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm để đạt chuẩn nghề nghiệp. Điều 4. Đối tượng được miễn học phí 1. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005. 2. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. 3. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế. 4. Trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha và mẹ hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng. Người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học …

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thông Báo V/v Thực Hiện Chế Độ Miễn, Giảm Học Phí Học Kỳ 1/2018
 • Đối Tượng Được Miễn Giảm Học Phí Gồm Những Ai?
 • Đối Tượng Nào Sẽ Được Miễn, Giảm Học Phí Năm Học 2022
 • Chính Sách Miễn, Giảm Học Phí Và Hỗ Trợ Chi Phí Học Tập
 • Những Điểm Nổi Bật Của Nghị Định 119 Về Hóa Đơn Điện Tử
 • Nghị Định Số 49 Miễn Giảm Học Phí

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Định 126 Năm 2022 Có Gì Mới?
 • Những Nghị Định, Thông Tư Nổi Bật Có Hiệu Lực Từ 01/7/2020
 • Nghỉ Hưu Trước Tuổi Theo Nghị Định Mới Và Chế Độ Được Hưởng
 • Về Nghỉ Hưu Trước Tuổi Theo Nghị Định 113/2018/nđ
 • Chính Sách Nghỉ Hưu Trước Tuổi Theo Nghị Định Mới Quy Định Thế Nào?
 • Nghị Định Số 49 Về Miễn Giảm Học Phí, Mẫu Đơn Nghị Định 49 Miễn Giảm Học Phí, Nghị Định Miễn Giảm Học Phí, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Nghị Định 49, Nghị Định Số 49 Miễn Giảm Học Phí, Nghị Định Số 74 Về Miễn Giảm Học Phí, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Theo Nghị Định 49, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Theo Nghị Định 86, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Theo Nghị Định 49, Nghị Quyết Quy Định Về Mức Thu Miễn Giảm Thu Nộp Quản Lý Và Sử Dụng án Phí Và Lệ Phí Tòa án, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Học Phí, Tải Mẫu Đơn Đề Nghị Xét Miễn Giảm Học Phí, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Học Phí, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Thuế, Văn Bản Đề Nghị Miễn Giảm Thuế, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Thuế, Văn Bản Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Thuê Đất, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Sử Dụng Đất, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Sử Dụng Đất, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Thuê Đất, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Thuê Đất, Quyết Định Số 49 Về Miễn Giảm Học Phí, Đon Xin Miễn Giám Định Sức Khoẻ, Quyết Định Miễn Giảm Học Phí, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổng Giám Đốc, Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính Kinh Doanh Nhà Nghỉ, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh Của Công Ty, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Tổng Giám Đốc, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Thuế Thu Nhập Cá Nhân Vì Hoàn Cảnh Gia Đình, Quyết Định HĐqt Thông Qua Việc Miễn Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Nghị Định Miễn Lệ Phí Môn Bài, Dự Thảo Nghị Định Quy Định Giảm Phí Trước Bạ Cho ôtô Sản Xuất Trong Nước, Nghị Định Miễn Thuế Môn Bài, Giấy Đề Nghị Giám Định Theo Mẫu Quy Định, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Chữ L=ký, Mau Don De Nghi Giam Dinh Chu Ky, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Chữ Ký, Nghị Định Về Kinh Doanh Hàng Miễn Thuế, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Thương Tật, Giấy Đề Nghị Giám Định, Nghị Định Giám Sát Đánh Giá Đầu Tư, Thủ Tục Giám Định Y Khoa Nghỉ Hưu, Phụ Lục Số 2 Giấy Đề Nghị Giám Định, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Lại Thương Tật, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Sức Khỏe, Đơn Đề Nghị Giám Định Adn Hài Cốt Liệt Sỹ, Đơn Đề Nghị Giám Định Sức Khỏe, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Y Khoa, Đơn Đề Nghị Giám Định Y Khoa, Đơn Đề Nghị Giám Định Thương Tật, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Đóng Góp Tham Gia Chương Trình Miễn Phí Học Đường, Giấy Đề Nghị Giám Định Y Khoa, Dự Thảo Nghị Định Giảm 50% Trước Bạ ôtô, Mẫu Giấy Đề Nghị Giám Định Y Khoa, Giấy Đề Nghị Khám Giám Định, Nghị Định Giảm Thuế Trước Bạ, Đơn Xin Miễn Giảm Học Môn Thể Dục, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Mầm Non, Đơn Miễn Giảm, Đơn Xin Miễn Giảm Lãi Quá Hạn, Đơn Xin Miễn Giảm Lãi Vay, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm, Đơn Xin Miễn Giảm Học Thêm, Đơn Xin Miễn Giảm Thể Dục, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí, Đơn Xin Miễn Giảm án Phí Dân Sự, Đơn Xin Miễn Giảm Học Thể Dục, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Hlu, Đơn Xin Miễn Giảm Chi Phí Đào Tạo, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Học Thêm, Đơn Xin Miễn Giảm Phí, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Ueh, Đơn Xin Miễn Giảm Môn Thể Dục, Đơn Xin Miễn Giảm án Phí, Đơn Xin Miễn Giảm Chi Phí Học Tập, Đơn Miễn Giảm Học Phí, Đơn Xin Xét Miễn Giảm Học Phí, Đơn Xin Miễn Giảm Lãi, Thủ Tục Miễn, Giảm Học Phí, Đơn Xin Miễn Giảm án, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Ueh, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí, Đơn Xin Miễn Giảm Môn Học, Đơn Xin Miễn Giảm, Thủ Tục Xin Miễn Giảm án Phí, Mẫu Đơn Miễn Giảm Học Phí, Nghị Định Số 70/2020/nĐ-cp Về Việc Giảm Lệ Phí Trước Bạ Đối Với ô Tô Lắp Ráp, Quyết Định Kháng Nghị Giám Đốc Thẩm, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Thuế, Đơn Xin Miễn Giảm Thuế Nhà Đất, Đơn Xin Miễn Giảm Phí Đường Bộ, Mẫu 12 Sổ Miễn Giảm Thi Hành án,

  Nghị Định Số 49 Về Miễn Giảm Học Phí, Mẫu Đơn Nghị Định 49 Miễn Giảm Học Phí, Nghị Định Miễn Giảm Học Phí, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Nghị Định 49, Nghị Định Số 49 Miễn Giảm Học Phí, Nghị Định Số 74 Về Miễn Giảm Học Phí, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Theo Nghị Định 49, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Theo Nghị Định 86, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Theo Nghị Định 49, Nghị Quyết Quy Định Về Mức Thu Miễn Giảm Thu Nộp Quản Lý Và Sử Dụng án Phí Và Lệ Phí Tòa án, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Học Phí, Tải Mẫu Đơn Đề Nghị Xét Miễn Giảm Học Phí, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Học Phí, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Thuế, Văn Bản Đề Nghị Miễn Giảm Thuế, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Thuế, Văn Bản Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Thuê Đất, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Sử Dụng Đất, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Sử Dụng Đất, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Thuê Đất, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Thuê Đất, Quyết Định Số 49 Về Miễn Giảm Học Phí, Đon Xin Miễn Giám Định Sức Khoẻ, Quyết Định Miễn Giảm Học Phí, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổng Giám Đốc, Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính Kinh Doanh Nhà Nghỉ, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh Của Công Ty, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Tổng Giám Đốc, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Thuế Thu Nhập Cá Nhân Vì Hoàn Cảnh Gia Đình, Quyết Định HĐqt Thông Qua Việc Miễn Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Nghị Định Miễn Lệ Phí Môn Bài, Dự Thảo Nghị Định Quy Định Giảm Phí Trước Bạ Cho ôtô Sản Xuất Trong Nước, Nghị Định Miễn Thuế Môn Bài, Giấy Đề Nghị Giám Định Theo Mẫu Quy Định, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Chữ L=ký, Mau Don De Nghi Giam Dinh Chu Ky, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Chữ Ký, Nghị Định Về Kinh Doanh Hàng Miễn Thuế, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Thương Tật, Giấy Đề Nghị Giám Định, Nghị Định Giám Sát Đánh Giá Đầu Tư, Thủ Tục Giám Định Y Khoa Nghỉ Hưu,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Nghị Định 49 Miễn Giảm Học Phí
 • Nghị Định Miễn Giảm Học Phí
 • 7 Điểm Đáng Chú Ý Nhất Của Thông Tư 68 Về Hóa Đơn Điện Tử
 • Quy Định Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử 2022
 • Quy Định Về Hoá Đơn Điện Tử Theo Nghị Định 119/2018/nđ
 • Mẫu Đơn Nghị Định 49 Miễn Giảm Học Phí

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Định Số 49 Miễn Giảm Học Phí
 • Nghị Định 126 Năm 2022 Có Gì Mới?
 • Những Nghị Định, Thông Tư Nổi Bật Có Hiệu Lực Từ 01/7/2020
 • Nghỉ Hưu Trước Tuổi Theo Nghị Định Mới Và Chế Độ Được Hưởng
 • Về Nghỉ Hưu Trước Tuổi Theo Nghị Định 113/2018/nđ
 • Nghị Định Số 49 Về Miễn Giảm Học Phí, Mẫu Đơn Nghị Định 49 Miễn Giảm Học Phí, Nghị Định Miễn Giảm Học Phí, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Nghị Định 49, Nghị Định Số 49 Miễn Giảm Học Phí, Nghị Định Số 74 Về Miễn Giảm Học Phí, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Theo Nghị Định 49, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Theo Nghị Định 86, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Theo Nghị Định 49, Nghị Quyết Quy Định Về Mức Thu Miễn Giảm Thu Nộp Quản Lý Và Sử Dụng án Phí Và Lệ Phí Tòa án, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Học Phí, Tải Mẫu Đơn Đề Nghị Xét Miễn Giảm Học Phí, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Học Phí, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Thuế, Văn Bản Đề Nghị Miễn Giảm Thuế, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Thuế, Văn Bản Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Thuê Đất, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Sử Dụng Đất, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Sử Dụng Đất, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Thuê Đất, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Thuê Đất, Quyết Định Số 49 Về Miễn Giảm Học Phí, Đon Xin Miễn Giám Định Sức Khoẻ, Quyết Định Miễn Giảm Học Phí, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổng Giám Đốc, Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính Kinh Doanh Nhà Nghỉ, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh Của Công Ty, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Tổng Giám Đốc, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Thuế Thu Nhập Cá Nhân Vì Hoàn Cảnh Gia Đình, Quyết Định HĐqt Thông Qua Việc Miễn Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Nghị Định Miễn Lệ Phí Môn Bài, Dự Thảo Nghị Định Quy Định Giảm Phí Trước Bạ Cho ôtô Sản Xuất Trong Nước, Nghị Định Miễn Thuế Môn Bài, Giấy Đề Nghị Giám Định Theo Mẫu Quy Định, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Chữ L=ký, Mau Don De Nghi Giam Dinh Chu Ky, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Chữ Ký, Nghị Định Về Kinh Doanh Hàng Miễn Thuế, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Thương Tật, Giấy Đề Nghị Giám Định, Nghị Định Giám Sát Đánh Giá Đầu Tư, Thủ Tục Giám Định Y Khoa Nghỉ Hưu, Phụ Lục Số 2 Giấy Đề Nghị Giám Định, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Lại Thương Tật, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Sức Khỏe, Đơn Đề Nghị Giám Định Adn Hài Cốt Liệt Sỹ, Đơn Đề Nghị Giám Định Sức Khỏe, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Y Khoa, Đơn Đề Nghị Giám Định Y Khoa, Đơn Đề Nghị Giám Định Thương Tật, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Đóng Góp Tham Gia Chương Trình Miễn Phí Học Đường, Giấy Đề Nghị Giám Định Y Khoa, Dự Thảo Nghị Định Giảm 50% Trước Bạ ôtô, Mẫu Giấy Đề Nghị Giám Định Y Khoa, Giấy Đề Nghị Khám Giám Định, Nghị Định Giảm Thuế Trước Bạ, Đơn Xin Miễn Giảm Học Môn Thể Dục, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Mầm Non, Đơn Miễn Giảm, Đơn Xin Miễn Giảm Lãi Quá Hạn, Đơn Xin Miễn Giảm Lãi Vay, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm, Đơn Xin Miễn Giảm Học Thêm, Đơn Xin Miễn Giảm Thể Dục, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí, Đơn Xin Miễn Giảm án Phí Dân Sự, Đơn Xin Miễn Giảm Học Thể Dục, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Hlu, Đơn Xin Miễn Giảm Chi Phí Đào Tạo, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Học Thêm, Đơn Xin Miễn Giảm Phí, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Ueh, Đơn Xin Miễn Giảm Môn Thể Dục, Đơn Xin Miễn Giảm án Phí, Đơn Xin Miễn Giảm Chi Phí Học Tập, Đơn Miễn Giảm Học Phí, Đơn Xin Xét Miễn Giảm Học Phí, Đơn Xin Miễn Giảm Lãi, Thủ Tục Miễn, Giảm Học Phí, Đơn Xin Miễn Giảm án, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Ueh, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí, Đơn Xin Miễn Giảm Môn Học, Đơn Xin Miễn Giảm, Thủ Tục Xin Miễn Giảm án Phí, Mẫu Đơn Miễn Giảm Học Phí, Nghị Định Số 70/2020/nĐ-cp Về Việc Giảm Lệ Phí Trước Bạ Đối Với ô Tô Lắp Ráp, Quyết Định Kháng Nghị Giám Đốc Thẩm, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Thuế, Đơn Xin Miễn Giảm Thuế Nhà Đất, Đơn Xin Miễn Giảm Phí Đường Bộ, Mẫu 12 Sổ Miễn Giảm Thi Hành án,

  Nghị Định Số 49 Về Miễn Giảm Học Phí, Mẫu Đơn Nghị Định 49 Miễn Giảm Học Phí, Nghị Định Miễn Giảm Học Phí, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Nghị Định 49, Nghị Định Số 49 Miễn Giảm Học Phí, Nghị Định Số 74 Về Miễn Giảm Học Phí, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Theo Nghị Định 49, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Theo Nghị Định 86, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Theo Nghị Định 49, Nghị Quyết Quy Định Về Mức Thu Miễn Giảm Thu Nộp Quản Lý Và Sử Dụng án Phí Và Lệ Phí Tòa án, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Học Phí, Tải Mẫu Đơn Đề Nghị Xét Miễn Giảm Học Phí, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Học Phí, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Thuế, Văn Bản Đề Nghị Miễn Giảm Thuế, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Thuế, Văn Bản Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Thuê Đất, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Sử Dụng Đất, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Sử Dụng Đất, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Thuê Đất, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Thuê Đất, Quyết Định Số 49 Về Miễn Giảm Học Phí, Đon Xin Miễn Giám Định Sức Khoẻ, Quyết Định Miễn Giảm Học Phí, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổng Giám Đốc, Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính Kinh Doanh Nhà Nghỉ, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh Của Công Ty, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Tổng Giám Đốc, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Thuế Thu Nhập Cá Nhân Vì Hoàn Cảnh Gia Đình, Quyết Định HĐqt Thông Qua Việc Miễn Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Nghị Định Miễn Lệ Phí Môn Bài, Dự Thảo Nghị Định Quy Định Giảm Phí Trước Bạ Cho ôtô Sản Xuất Trong Nước, Nghị Định Miễn Thuế Môn Bài, Giấy Đề Nghị Giám Định Theo Mẫu Quy Định, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Chữ L=ký, Mau Don De Nghi Giam Dinh Chu Ky, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Chữ Ký, Nghị Định Về Kinh Doanh Hàng Miễn Thuế, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Thương Tật, Giấy Đề Nghị Giám Định, Nghị Định Giám Sát Đánh Giá Đầu Tư, Thủ Tục Giám Định Y Khoa Nghỉ Hưu,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Định Miễn Giảm Học Phí
 • 7 Điểm Đáng Chú Ý Nhất Của Thông Tư 68 Về Hóa Đơn Điện Tử
 • Quy Định Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử 2022
 • Quy Định Về Hoá Đơn Điện Tử Theo Nghị Định 119/2018/nđ
 • Luật Đất Đai Hiện Hành 2022 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn
 • Nghị Định Số 49 Về Miễn Giảm Học Phí

  --- Bài mới hơn ---

 • Thêm Đối Tượng Miễn Giảm Học Phí Trong Dự Thảo Sửa Đổi Nghị Định 49
 • Thực Hiện Nghị Định 49 Về Miễn Giảm Học Phí
 • Thông Báo V/v Thực Hiện Chế Độ Miễn, Giảm Học Phí Học Kỳ 1/2017
 • Nghị Định 86 Về Miễn Giảm Học Phí
 • Bị Cắt Miễn Giảm Học Phí
 • Mẫu Đơn Nghị Định 49 Miễn Giảm Học Phí, Nghị Định Số 74 Về Miễn Giảm Học Phí, Nghị Định Số 49 Miễn Giảm Học Phí, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Nghị Định 49, Nghị Định Số 49 Về Miễn Giảm Học Phí, Nghị Định Miễn Giảm Học Phí, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Theo Nghị Định 86, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Theo Nghị Định 49, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Theo Nghị Định 49, Nghị Quyết Quy Định Về Mức Thu Miễn Giảm Thu Nộp Quản Lý Và Sử Dụng án Phí Và Lệ Phí Tòa án, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Học Phí, Tải Mẫu Đơn Đề Nghị Xét Miễn Giảm Học Phí, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Học Phí, Văn Bản Đề Nghị Miễn Giảm Thuế, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Thuế, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Thuế, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Thuê Đất, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Sử Dụng Đất, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Thuê Đất, Văn Bản Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Thuê Đất, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Sử Dụng Đất, Quyết Định Miễn Giảm Học Phí, Quyết Định Số 49 Về Miễn Giảm Học Phí, Đon Xin Miễn Giám Định Sức Khoẻ, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty, Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính Kinh Doanh Nhà Nghỉ, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh Của Công Ty, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Thuế Thu Nhập Cá Nhân Vì Hoàn Cảnh Gia Đình, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Tổng Giám Đốc, Quyết Định HĐqt Thông Qua Việc Miễn Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Nghị Định Miễn Lệ Phí Môn Bài, Dự Thảo Nghị Định Quy Định Giảm Phí Trước Bạ Cho ôtô Sản Xuất Trong Nước, Nghị Định Miễn Thuế Môn Bài, Giấy Đề Nghị Giám Định Theo Mẫu Quy Định, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Chữ L=ký, Mau Don De Nghi Giam Dinh Chu Ky, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Chữ Ký, Nghị Định Về Kinh Doanh Hàng Miễn Thuế, Đơn Đề Nghị Giám Định Adn Hài Cốt Liệt Sỹ, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Y Khoa, Phụ Lục Số 2 Giấy Đề Nghị Giám Định, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Lại Thương Tật, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Sức Khỏe, Đơn Đề Nghị Giám Định Y Khoa, Thủ Tục Giám Định Y Khoa Nghỉ Hưu, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Thương Tật, Giấy Đề Nghị Giám Định, Đơn Đề Nghị Giám Định Sức Khỏe, Đơn Đề Nghị Giám Định Thương Tật, Nghị Định Giám Sát Đánh Giá Đầu Tư, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Đóng Góp Tham Gia Chương Trình Miễn Phí Học Đường, Mẫu Giấy Đề Nghị Giám Định Y Khoa, Dự Thảo Nghị Định Giảm 50% Trước Bạ ôtô, Giấy Đề Nghị Khám Giám Định, Giấy Đề Nghị Giám Định Y Khoa, Nghị Định Giảm Thuế Trước Bạ, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Ueh, Thủ Tục Xin Miễn Giảm án Phí, Đơn Xin Miễn Giảm Phí, Đơn Xin Miễn Giảm Lãi, Đơn Xin Miễn Giảm Môn Học, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm, Đơn Xin Miễn Giảm, Đơn Xin Miễn Giảm án, Đơn Xin Miễn Giảm án Phí, Đơn Xin Miễn Giảm Chi Phí Học Tập, Thủ Tục Miễn, Giảm Học Phí, Mẫu Đơn Miễn Giảm Học Phí, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Ueh, Đơn Xin Miễn Giảm Thể Dục, Đơn Xin Xét Miễn Giảm Học Phí, Đơn Xin Miễn Giảm Lãi Quá Hạn, Đơn Xin Miễn Giảm Học Thêm, Đơn Xin Miễn Giảm Môn Thể Dục, Đơn Xin Miễn Giảm Học Thể Dục, Đơn Xin Miễn Giảm án Phí Dân Sự, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Mầm Non, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Học Thêm, Đơn Miễn Giảm, Đơn Xin Miễn Giảm Lãi Vay, Đơn Xin Miễn Giảm Học Môn Thể Dục, Đơn Miễn Giảm Học Phí, Đơn Xin Miễn Giảm Chi Phí Đào Tạo, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Hlu, Quyết Định Kháng Nghị Giám Đốc Thẩm, Nghị Định Số 70/2020/nĐ-cp Về Việc Giảm Lệ Phí Trước Bạ Đối Với ô Tô Lắp Ráp, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí 2014, Đơn Xin Miễn Giảm Tiền, Đơn Xin Miễn Giảm Thuế Môn Bài, Đơn Xin Miễn Giảm Tiền Đất,

  Mẫu Đơn Nghị Định 49 Miễn Giảm Học Phí, Nghị Định Số 74 Về Miễn Giảm Học Phí, Nghị Định Số 49 Miễn Giảm Học Phí, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Nghị Định 49, Nghị Định Số 49 Về Miễn Giảm Học Phí, Nghị Định Miễn Giảm Học Phí, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Theo Nghị Định 86, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Theo Nghị Định 49, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Theo Nghị Định 49, Nghị Quyết Quy Định Về Mức Thu Miễn Giảm Thu Nộp Quản Lý Và Sử Dụng án Phí Và Lệ Phí Tòa án, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Học Phí, Tải Mẫu Đơn Đề Nghị Xét Miễn Giảm Học Phí, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Học Phí, Văn Bản Đề Nghị Miễn Giảm Thuế, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Thuế, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Thuế, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Thuê Đất, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Sử Dụng Đất, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Thuê Đất, Văn Bản Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Thuê Đất, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Sử Dụng Đất, Quyết Định Miễn Giảm Học Phí, Quyết Định Số 49 Về Miễn Giảm Học Phí, Đon Xin Miễn Giám Định Sức Khoẻ, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty, Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính Kinh Doanh Nhà Nghỉ, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh Của Công Ty, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Thuế Thu Nhập Cá Nhân Vì Hoàn Cảnh Gia Đình, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Tổng Giám Đốc, Quyết Định HĐqt Thông Qua Việc Miễn Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Nghị Định Miễn Lệ Phí Môn Bài, Dự Thảo Nghị Định Quy Định Giảm Phí Trước Bạ Cho ôtô Sản Xuất Trong Nước, Nghị Định Miễn Thuế Môn Bài, Giấy Đề Nghị Giám Định Theo Mẫu Quy Định, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Chữ L=ký, Mau Don De Nghi Giam Dinh Chu Ky, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Chữ Ký, Nghị Định Về Kinh Doanh Hàng Miễn Thuế, Đơn Đề Nghị Giám Định Adn Hài Cốt Liệt Sỹ, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Y Khoa, Phụ Lục Số 2 Giấy Đề Nghị Giám Định, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Lại Thương Tật,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Định 49, Miễn Giảm Học Phí
 • Thông Báo V/v Thực Hiện Chế Độ Miễn, Giảm Học Phí Học Kỳ 1/2018
 • Đối Tượng Được Miễn Giảm Học Phí Gồm Những Ai?
 • Đối Tượng Nào Sẽ Được Miễn, Giảm Học Phí Năm Học 2022
 • Chính Sách Miễn, Giảm Học Phí Và Hỗ Trợ Chi Phí Học Tập
 • Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Theo Nghị Định 49

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Theo Nghị Định 49
 • Nghị Định Về Miễn Giảm Học Phí
 • Điểm Mới Của Nghị Định 108/2020/nđ
 • Điều Kiện, Mức Hưởng Khi Nghỉ Hưu Trước Tuổi Theo Nghị Định 108
 • Thông Báo Về Việc Thực Hiện Chính Sách Tinh Giản Biên Chế Theo Nghị Định 108/2014/nđ
 • Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Theo Nghị Định 86, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Theo Nghị Định 49, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Theo Nghị Định 49, Nghị Định Miễn Giảm Học Phí, Mẫu Đơn Nghị Định 49 Miễn Giảm Học Phí, Nghị Định Số 74 Về Miễn Giảm Học Phí, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Nghị Định 49, Nghị Định Số 49 Miễn Giảm Học Phí, Nghị Định Số 49 Về Miễn Giảm Học Phí, Nghị Quyết Quy Định Về Mức Thu Miễn Giảm Thu Nộp Quản Lý Và Sử Dụng án Phí Và Lệ Phí Tòa án, Giấy Đề Nghị Giám Định Theo Mẫu Quy Định, Tải Mẫu Đơn Đề Nghị Xét Miễn Giảm Học Phí, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Học Phí, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Học Phí, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Thuế, Văn Bản Đề Nghị Miễn Giảm Thuế, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Thuế, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Thuê Đất, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Sử Dụng Đất, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Sử Dụng Đất, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Thuê Đất, Văn Bản Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Thuê Đất, Quyết Định Miễn Giảm Học Phí, Đon Xin Miễn Giám Định Sức Khoẻ, Quyết Định Số 49 Về Miễn Giảm Học Phí, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính Kinh Doanh Nhà Nghỉ, Mẫu Số 82-ds Đơn Đề Nghị Xem Xét Theo Thủ Tục Giám Đốc Thẩm, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh Của Công Ty, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Thuế Thu Nhập Cá Nhân Vì Hoàn Cảnh Gia Đình, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Tổng Giám Đốc, Quyết Định HĐqt Thông Qua Việc Miễn Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Mẫu Báo Cáo Giám Sát Môi Trường Định Kỳ Theo Thông Tư 43, Quan Điểm Chỉ Đạo Công Tác Kiểm Tra Giám Sát Của Đảng Theo Tinh Thần Nghị Quyết Tw5, Nghị Định Miễn Lệ Phí Môn Bài, Dự Thảo Nghị Định Quy Định Giảm Phí Trước Bạ Cho ôtô Sản Xuất Trong Nước, Nghị Định Miễn Thuế Môn Bài, Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Theo Nghị Định 41/2020, Giấy Đề Nghị Hỗ Trợ Theo Mẫu (Được Đính Kèm Trong Quyết Định), Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Chữ L=ký, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Chữ Ký, Mau Don De Nghi Giam Dinh Chu Ky, Nghị Định Về Kinh Doanh Hàng Miễn Thuế, Đơn Xin Nghỉ Việc Theo Nghị Định 46, Tờ Trình Xin Nghỉ Theo Nghị Định 108, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Theo Nghị Định 108, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Theo Nghị Định 46, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Theo Nghị Định 67, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Theo Nghị Định 113, Đơn Đề Nghị Giám Định Adn Hài Cốt Liệt Sỹ, Đơn Đề Nghị Giám Định Thương Tật, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Thương Tật, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Sức Khỏe, Đơn Đề Nghị Giám Định Sức Khỏe, Đơn Đề Nghị Giám Định Y Khoa, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Lại Thương Tật, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Y Khoa, Phụ Lục Số 2 Giấy Đề Nghị Giám Định, Thủ Tục Giám Định Y Khoa Nghỉ Hưu, Giấy Đề Nghị Giám Định, Nghị Định Giám Sát Đánh Giá Đầu Tư, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Đóng Góp Tham Gia Chương Trình Miễn Phí Học Đường, Mẫu Hồ Sơ Yêu Cầu Theo Nghị Định 85, Nhà ở Theo Nghị Định 61, Mẫu Văn Bản Theo Nghị Định 30, Thủ Tục Vay Vốn Theo Nghị Định 67, Thủ Tục Làm Sổ Đỏ Theo Nghị Định 61, Đơn Xin Hỗ Trợ Chi Phí Học Tập Theo Nghị Định 86, Mẫu Văn Bản Mới Theo Nghị Định 30, Thủ Tục Mua Nhà Theo Nghị Định 61, Mẫu Hồ Sơ Yêu Cầu Theo Nghị Định 58, Mẫu Giấy Đề Nghị Giám Định Y Khoa, Nghị Định Giảm Thuế Trước Bạ, Giấy Đề Nghị Giám Định Y Khoa, Giấy Đề Nghị Khám Giám Định, Dự Thảo Nghị Định Giảm 50% Trước Bạ ôtô, Thủ Tục Xin Miễn Giảm án Phí, Đơn Xin Miễn Giảm án Phí Dân Sự, Đơn Xin Miễn Giảm Phí, Đơn Miễn Giảm, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí, Đơn Xin Miễn Giảm Lãi Vay, Đơn Xin Miễn Giảm Lãi Quá Hạn, Đơn Xin Miễn Giảm Học Thêm, Đơn Xin Miễn Giảm Học Môn Thể Dục, Đơn Xin Miễn Giảm Thể Dục, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Mầm Non, Đơn Xin Miễn Giảm Chi Phí Đào Tạo, Đơn Miễn Giảm Học Phí, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm, Đơn Xin Miễn Giảm Học Thể Dục, Đơn Xin Miễn Giảm Lãi,

  Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Theo Nghị Định 86, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Theo Nghị Định 49, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Theo Nghị Định 49, Nghị Định Miễn Giảm Học Phí, Mẫu Đơn Nghị Định 49 Miễn Giảm Học Phí, Nghị Định Số 74 Về Miễn Giảm Học Phí, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Nghị Định 49, Nghị Định Số 49 Miễn Giảm Học Phí, Nghị Định Số 49 Về Miễn Giảm Học Phí, Nghị Quyết Quy Định Về Mức Thu Miễn Giảm Thu Nộp Quản Lý Và Sử Dụng án Phí Và Lệ Phí Tòa án, Giấy Đề Nghị Giám Định Theo Mẫu Quy Định, Tải Mẫu Đơn Đề Nghị Xét Miễn Giảm Học Phí, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Học Phí, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Học Phí, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Thuế, Văn Bản Đề Nghị Miễn Giảm Thuế, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Thuế, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Thuê Đất, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Sử Dụng Đất, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Sử Dụng Đất, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Thuê Đất, Văn Bản Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Thuê Đất, Quyết Định Miễn Giảm Học Phí, Đon Xin Miễn Giám Định Sức Khoẻ, Quyết Định Số 49 Về Miễn Giảm Học Phí, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính Kinh Doanh Nhà Nghỉ, Mẫu Số 82-ds Đơn Đề Nghị Xem Xét Theo Thủ Tục Giám Đốc Thẩm, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh Của Công Ty, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Thuế Thu Nhập Cá Nhân Vì Hoàn Cảnh Gia Đình, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Tổng Giám Đốc, Quyết Định HĐqt Thông Qua Việc Miễn Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Mẫu Báo Cáo Giám Sát Môi Trường Định Kỳ Theo Thông Tư 43, Quan Điểm Chỉ Đạo Công Tác Kiểm Tra Giám Sát Của Đảng Theo Tinh Thần Nghị Quyết Tw5, Nghị Định Miễn Lệ Phí Môn Bài, Dự Thảo Nghị Định Quy Định Giảm Phí Trước Bạ Cho ôtô Sản Xuất Trong Nước, Nghị Định Miễn Thuế Môn Bài, Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Theo Nghị Định 41/2020, Giấy Đề Nghị Hỗ Trợ Theo Mẫu (Được Đính Kèm Trong Quyết Định), Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Chữ L=ký, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Chữ Ký, Mau Don De Nghi Giam Dinh Chu Ky,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Đối Tượng Nào Được Miễn, Giảm Học Phí
 • Đối Tượng Được Miễn, Giảm Học Phí Năm Học 2022
 • Đối Tượng Được Miễn Học Phí Theo Nghị Định Số 86/2015/nđ
 • Tài Liệu Skkn Kết Quả Thực Hiện Nđ Số 49 2010Nđ Cp Ngày 14 05 2010 Qui Định Về Miễn Giảm Học Phí,hỗ Trợ Chi Phí Học Tập Trong Trường Thpt
 • Nộp Hồ Sơ Miễn Giảm Học Phí Học Kỳ I Năm Học 2022
 • Thực Hiện Nghị Định 49 Về Miễn Giảm Học Phí

  --- Bài mới hơn ---

 • Thông Báo V/v Thực Hiện Chế Độ Miễn, Giảm Học Phí Học Kỳ 1/2017
 • Nghị Định 86 Về Miễn Giảm Học Phí
 • Bị Cắt Miễn Giảm Học Phí
 • Tư Vấn Về Chế Độ Miễn Giảm Học Phí.
 • Quy Định Mới Về Miễn Giảm Học Phí Và Hỗ Trợ Chi Phí Học Tập
 • Ngày 1-1-2011, sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí sẽ được các trường ĐH-CĐ xác nhận về địa phương nhận hoàn trả học phí theo Thông tư 29 hướng dẫn thực hiện Nghị định 49 của Chính phủ về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, nhiều địa phương đang lúng túng vì đến nay vẫn chưa có ngân sách để giải quyết cho người học.

  Ngày 1-1-2011, sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí sẽ được các trường ĐH-CĐ xác nhận về địa phương nhận hoàn trả học phí theo Thông tư 29 hướng dẫn thực hiện Nghị định 49 của Chính phủ về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, nhiều địa phương đang lúng túng vì đến nay vẫn chưa có ngân sách để giải quyết cho người học.

  Sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM thuộc diện miễn giảm học phí nhưng đến nay vẫn chưa được địa phương chi trả. Ảnh: T.HÙNG

  Nghị định 49 của Chính phủ ban hành tháng 5-2010 quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2022 và có hiệu lực từ ngày 1-7-2010. Thực hiện nghị định này, sinh viên các trường ĐH-CĐ phải đóng tiền học phí mới từ tháng 8 đến tháng 10-2010.

  Thế nhưng nghị định này lại không kèm thông tư hướng dẫn nên mỗi trường làm mỗi kiểu khi thực hiện miễn giảm cho những sinh viên thuộc diện chính sách. Nhiều trường không chờ thông tư hướng dẫn đã chủ động chia sẻ khó khăn với sinh viên bằng việc giãn thời gian đóng học phí.

  Theo Th.S Nguyễn Anh Đức, Trưởng phòng Công tác chính trị sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM, trước khi có Nghị định 49, trường có gần 4.500 sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí. Dù phải thực hiện ngay nghị định nhưng với những sinh viên thuộc đối tượng ưu tiên, nhà trường không thu học phí vì biết những sinh viên này có cuộc sống khó khăn. Vì vậy, nhà trường đã cấp giấy xác nhận kéo dài thời hạn đóng học phí cho những sinh viên nói trên đến tận tháng 4-2011.

  Cùng chia sẻ khó khăn với người học, Trường ĐH Nông lâm TPHCM có đến 2.000 sinh viên được miễn giảm học phí trong năm 2010-2011 đã được nhà trường lên danh sách cho đóng học phí trễ và cấp giấy xác nhận về địa phương để giải quyết chế độ chính sách.

  Cùng cách làm này, một số trường thành viên của ĐH Quốc gia TPHCM như ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học xã hội – Nhân văn, ĐH Khoa học tự nhiên… đã có chủ trương tạm thời không thu học phí đối với sinh viên thuộc diện chính sách để chờ thông tư hướng dẫn.

  Giải thích về cách làm này, các trường cho rằng những sinh viên thuộc diện miễn giảm đều có hoàn cảnh khó khăn nên buộc các em đóng tiền theo quy định mới trong khi chưa có hướng dẫn cụ thể là làm khó sinh viên.

  Ngược lại với cách làm trên, Trường ĐH Luật TPHCM, Trường ĐH Kiến Trúc TPHCM… đã thực hiện việc thu 100% học phí đối với những sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí. Theo quy định của những trường trên, nếu chưa đóng học phí, sinh viên sẽ không được dự thi học kỳ. Theo lý giải của các trường, việc miễn giảm là trách nhiệm của địa phương, còn các trường chỉ thực hiện theo đúng quy định.

  Cầm trên tay giấy xác nhận đã đóng học phí của Trường ĐH Luật TPHCM, sinh viên H.V.N (ngành Luật Thương mại) về Phòng LĐ-TB-XH huyện Bến Lức (Long An) để nhận lại số tiền học phí 2.900.000 đồng. Tuy nhiên, N. lại được nhân viên của phòng giải thích: “Hiện nay, phòng chưa có kinh phí nên chỉ tạm thời tiếp nhận hồ sơ, khi nào có, phòng sẽ thông báo sau”.

  Không chỉ N. mà rất nhiều sinh viên thuộc diện chính sách khác đã đóng tiền học phí cầm giấy xác nhận về địa phương yêu cầu giải quyết theo đúng hướng dẫn của Thông tư 29 đều “tắc” vì chưa có ngân sách.

  Lý giải về việc chưa thể thực hiện chi trả theo đúng Thông tư 29, một số địa phương cho biết: Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-7-2010 nhưng Thông tư 29 mới hiệu lực từ ngày 1-1-2011. Trong khi đó, nhiều trường ĐH-CĐ đã tiến hành thu học phí từ tháng 8 đến tháng 10-2010 nên những sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí đã đóng tiền buộc phải chờ đến tháng 3 hoặc tháng 4-2011 mới nhận được tiền từ địa phương.

  Tuy nhiên, quy định là thế nhưng tất cả đều đang chờ ngân sách từ Bộ Tài chính. Riêng vấn đề chi trả có đúng thời hạn hay không, các địa phương không thể hứa cụ thể với người học.

  Theo ông Nguyễn Văn Ngữ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Bộ GD-ĐT, năm 2010, những địa phương chưa tự cân đối ngân sách để thực hiện các chính sách cấp bù học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí, đối tượng được hỗ trợ chi phí học ĐH, CĐ và trung cấp sẽ được nhận ngân sách từ trung ương.

  Nhà nước đã quy định rõ: việc chi trả cấp bù học phí được cấp đủ trong 9 tháng của mỗi năm học và thực hiện 2 lần trong năm. Lần một chi trả đủ 4 tháng vào tháng 9 hoặc tháng 10, lần hai chi trả đủ 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4. Thời gian cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí chính quy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục ĐH công lập cũng thực hiện 2 lần trong năm.

  Cũng theo ông Ngữ, hiện các địa phương đã gửi danh sách các đối tượng được miễn giảm học phí và Bộ Tài chính đang tổng hợp, rà soát danh sách các đối tượng để thực hiện chuyển tiền về địa phương. Công việc cập nhật số liệu cũng phải mất một thời gian.

  Mặt khác, việc chi trả học phí như đã nói ở trên được thực hiện 2 lần trong năm. Do đó, người học hoàn toàn an tâm địa phương chắc chắn sẽ thực hiện chi trả.

  Quy trình nhận tiền miễn giảm tại địa phương

  Từ nay đến năm học 2014-2015, sinh viên các trường công lập thuộc diện chính sách phải đóng 100% học phí tại trường, sau đó nhận lại khoản học phí đó tại phòng LĐ-TB-XH nơi đăng ký hộ khẩu sau 15 ngày, kể từ ngày nộp đơn xin hưởng trợ cấp. Mỗi năm sinh viên sẽ được nhận tiền tại địa phương 2 lần theo từng học kỳ.

  Thủ tục nhận tiền miễn giảm gồm: Đơn đề nghị miễn giảm tiền học phí có xác nhận của trường, sổ hưởng trợ cấp và phiếu thu học phí của học kỳ tại thời điểm nhận tiền.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thêm Đối Tượng Miễn Giảm Học Phí Trong Dự Thảo Sửa Đổi Nghị Định 49
 • Nghị Định Số 49 Về Miễn Giảm Học Phí
 • Nghị Định 49, Miễn Giảm Học Phí
 • Thông Báo V/v Thực Hiện Chế Độ Miễn, Giảm Học Phí Học Kỳ 1/2018
 • Đối Tượng Được Miễn Giảm Học Phí Gồm Những Ai?
 • Quy Định Miễn Giảm Học Phí, Hỗ Trợ Chi Phí Học Tập Cho Học Sinh, Sinh Viên Mới Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Văn Bản Về Thuế Gtgt 2022
 • Tổng Hợp Các Thông Tư Nghị Đinh Về Thuế Năm 2022
 • Nghị Định Sửa Đổi Về Quy Định Thuế Gtgt Và Thuế Tndn
 • Mẫu Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng Công Trình Nhà Ở, Cầu Đường Mới 2022
 • Luật Hộ Tịch: 8 Điểm Nổi Bật Nhất
 • Con thuộc hộ cận nghèo có được miễn giảm học phí không? Học trường tư thục có được miễn giảm học phí không? Bố là quân nhân chuyên nghiệp con có thuộc đối tượng được giảm học phí? Đối tượng được miễn giảm học phí theo quy định hiện hành? Trẻ em khuyết tật nặng thì có được miễn giảm học phí không?

  Nước ta đang trong thời kỳ hội nhập quốc tế đòi hỏi các lĩnh vực cần phải có sự cải cách để phù hợp với xu thế nhất là trong vấn đề giáo dục cũng cần được quan tâm để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng và mở thêm nhiều ngành nghề mới để đáp ứng được nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hiện nay, đảng và nhà nước ta đã rất quan tâm đến giáo dục và đưa ra các chính sách để tạo điều kiện để mọi người đều có quyền đi học trong đó có quy định về chế độ miễn giảm học phí nhằm hỗ trợ cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nghèo khó để mọi người có cơ hội học tập thực hiện ước mơ góp phần phát triển đất nước.

  Căn cứ theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP có quy định về đối tượng được miễn giảm học phí và được hỗ trợ chi phí học tập như sau:

  + Theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì người có công với cách mạng và thân nhân của họ sẽ được hưởng các chế độ ưu đãi nhằm ghi nhớ công lao của họ trong đó có chế độ miễn học phí.

  + Đối với các đối tượng bị khuyết tật theo quy định của Luật khuyết tật hoặc gia đình có khó khăn về kinh tế thì những học sinh sinh viên đang theo học hoặc trẻ em học mẫu giáo theo quy định của pháp luật cũng thuôc đối tượng được miễn học phí.

  + Các đối tượng được miễn học phí thuộc chính sách trợ giúp xã hội là các học sinh và trẻ em đang học tại các trường mẫu giáo dưới mười sáu tuổi không có người nuôi dưỡng.

  Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học trung học phổ thông, trung cấp nghề, cao đẳng và các trường đại học thuộc đối tượng chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định.

  + Các đối tượng được miễn học phí mà có cha mẹ thuộc hộ nghèo theo quy định của thủ tướng chính phủ đang học mẫu giáo và các học sinh đang học phổ thông trung học.

  + Các con của các binh sĩ hoặc các chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang nhân dân đang theo học mẫu giáo hoặc có con đang học phổ thông cũng thuộc đối tượng miễn học phí.

  + Học sinh và sinh viên được các cơ quan, tổ chức cử đi học cử tuyển từ 3 tháng trở lên

  + Các học sinh phổ thông đang theo hoc các trường dự bị đại học, các trường phổ thông dân tộc nội trú.

  + Các học sinh và sinh viên thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định đang học tại các trường đại học hoặc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là những người dân tộc thiểu số.

  + Các học sinh sinh viên đang học tập nghiên cứu sinh các ngành ví dụ như là bệnh lao, bệnh tâm thần, pháp y tâm thần và giải phẫu…

  + Các học sinh đã tốt nghiệp trung cơ sở học lên trình độ trung cấp cũng được miễn học phí theo quy định.

  + Các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử là những học sinh và sinh viên cao đẳng, đại học hoặc đang học cao học.

  + Đối với các ngành nghề khó tuyển sinh ít người theo học nhưng xã hội cần thì những người học các trình độ trung cấp trở lên cũng thuộc đối tượng được miễn học phí.

  + Những học sinh và sinh viên đang theo học các chuyên ngành đặc thù nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự theo quy định của pháp luật.

  + Người học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

  – Các đối tượng được giảm 70% học phí gồm:

  + Hiện nay nhà nước đã quan tâm nhiều đến việc giữ gìn các bản sắc văn hóa của dân tộc trong đó có các ngành nghề thuật truyền thống thì các học sinh và sinh viên đang theo học các trường công lập hoặc ngoài công lập ví dụ như đờn ca tài tử của khu vực Nam Bộ, các chuyên ngành về ca múa kịch, dân ca và nhạc cổ truyền của dân tôc…

  + Các trường đào tạo các chuyên ngành có các ngành nghề nặng nhọc độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại theo quy định của pháp luật thì học sinh sinh viên các trường đào tạo các ngành như chèo,tuồng, diễn xiếc, hát cải lương… được giảm học phí theo quy định.

  + Các học sinh học mẫu giáo và sinh viên đang sinh sống ở những vùng có các điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc người dân tộc thiểu số của nhà nước đã quy định.

  – Các đối tượng được giảm 50% học phí gồm:

  + Các học sinh và sinh viên mà có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo đang học tại các trường mẫu giáo và học sinh đang học phổ thông của các trường.

  Đối với các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh thì cấp tính không thu học phí trong một thời hạn đối với các học sinh đang học mẫu giáo hoặc học sinh phổ thông trong thời hạn nhất định thuộc vùng bất khả kháng.

  + Các đối tượng là các học sinh phổ thông hoặc học sinh đang theo học mẫu giáo bị tàn tật khuyết tật hoặc không còn cha mẹ có khó khăn vè kinh tế theo được hỗ trợ các chi phí học tập.

  + Khi có cha mẹ thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật thì các con đang theo học phổ thông và mẫu giáo được hỗ trợ chi phí học tập.

  Cơ chế miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập

  Đối với các đối tượng là học sinh và sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo thuộc diện đươc hỗ trợ các chi phí học tập với 100 nghìn đồng/người/tháng để mua sách vở và các đồ dùng học tập, nếu có nhiều mức hưởng thuộc nhiều đối tượng sẽ được hưởng mức cao nhất theo thời gian học thực tế của khóa học và không quá 9 tháng/năm học theo quy định về chế độ miễn giảm học phí.

  Đối với các bậc cấp học khác nhau thì sẽ được nhà nước cấp các mức tiền hỗ trợ miễn giảm cho các học sinh và sinh viên đang theo học thuộc đối tượng tương ứng với các chuyên ngành khác nhau đối với các cơ sở giáo dục đào tạo theo quy định.

  Việc nhà nước quy định chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho các học sinh, sinh viên nhằm thực hiện chính sách để phát triển xã hội,

  1. Con thuộc hộ cận nghèo có được miễn giảm học phí không?

  Căn cứ Điều 7 Nghị định 86/2015NĐ-CP quy định về đối tượng được miễn học phí như gồm các đối tượng sau:

  Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

  Như vậy, căn cứ theo quy định trên, chỉ có sinh viên là người dân tộc thiểu số và thuộc hộ cận nghèo theo quy định mới được hưởng chế độ miễn học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP. Do thông tin bạn không nói cụ thể trường hợp của mình thuộc dân tộc nào nên xác định như sau:

  + Nếu bạn thuộc dân tộc thiểu số theo quy định của chính phủ thì được miễn học phí

  + Nếu bạn không thuộc dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ thì không được miễn học phí

  – Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;

  – Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

  2. Học trường tư thục có được miễn giảm học phí không?

  Chào Luật sư! Tôi có bố là thương binh mất sức lao động 81% trở lên. Tôi đã tốt nghiệp cao đẳng kế toán và đang định đăng ký học lấy ược sỹ trung cấp (hệ chính quy, học 14 tháng) tại Trường trung cấp Dược Hà Nội – K1 Phú Diễn – Bắc Từ Liêm – Hà Nội. Theo tôi được biêt thì Trường trung cấp Dược Hà Nội trên là trường tư thục. Vậy tôi có được miễn hay giảm học phí không? Cảm ơn Luật sư!

  – Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005, Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

  – Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

  + Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân.

  + Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên).

  Theo quy định, người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH thuộc đối tượng được miễn học phí theo quy định gồm có:

  – Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh; Người hưởng chính sách như thương binh; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến (nếu có);

  – Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (nếu có); con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (nếu có); con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh; con của người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

  + Trẻ em học mầm non, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  + Các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hệ thông giáo dục quốc dân gồm các trường công lập và tư thục.

  Vì vậy, bạn là con thương binh, khi theo học tại trường trung cấp nằm trong hệ thống giáo dục không phân biệt công lập hay tư thục thì đều được hưởng chính sách miễn học phí.

  3. Bố là quân nhân chuyên nghiệp con có thuộc đối tượng được giảm học phí

  Em là sinh viên đại học. Ba em là quân nhân chuyên nghiệp có huy chương quân kì quyết thắng hoạt động 25 năm trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Vậy em có được giảm học phí không ạ? Em cảm ơn?

  Căn cứ vào quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH về đối tượng được miễn giảm học phí, trong trường hợp của bạn sẽ được miễn học phí khi có giấy tờ chứng minh bạn là con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; con của Anh hùng Lực lượng v ũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời k ỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh; con của người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh hoặc con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Trong trường hợp bố bạn có huy chương quân kì quyết thắng mà không có giấy tờ chứng minh trong các trường hợp kể trên thì bạn không được miễn giảm học phí.

  4. Đối tượng được miễn giảm học phí theo quy định hiện hành

  Tôi là giáo viên ở huyện Sóc Sơn- Hà nội. Chồng tôi là bộ đội chuyên nghiệp ở Bộ tư lệnh Tăng Thiết Giáp. Cho tôi hỏi con tôi học tại trường mầm non có được hưởng miễn học phí không? Hồ sơ như thế nào? Và tôi được truy lĩnh lại tiền học phí năm học trước không? Xin cảm ơn ạ.?

  – Thông tư 95/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 27/2016/NĐ-CP quy định một số chế độ, chính sách đối với hạn sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.

  “2. Con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được miễn, giảm học phí khi học tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, ngoài công lập theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2022 – 2022 đến năm học 2022 – 2022″

  “5. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là con cưa hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân.”

  Từ các quy định trên, trường hợp của con bạn vì có bố là bộ đội chuyên nghiệp ở Bộ Tư Lệnh Tăng Thiết Giáp sẽ thuộc đối tượng được miễn học phí.

  a, Bản khai đề nghị hưởng chế độ miễn học phí (Mẫu số 02);

  b) Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí (Mẫu số 3).

  2. Trình tự, trách nhiệm giải quyết chế độ:

  – Làm bản khai đề nghị hưởng chế độ miễn học phí;

  – Nộp bản khai cho cấp đại đội, tiểu đoàn hoặc tương đương;

  – Nhận giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí và gửi về gia đình nộp cho cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập và ngoài công lập.

  b) Cấp đại đội, tiểu đoàn hoặc tương đương:

  – Tiếp nhận bản khai do hạ sĩ quan, binh sĩ nộp;

  – Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, tổng hợp, kiểm tra và đề nghị cấp trên trực tiếp giải quyết;

  – Nhận giấy chứng nhận và giao cho hạ sĩ quan, binh sĩ.

  c) Cấp trung đoàn hoặc tương đương: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của đơn vị cấp dưới, hoàn thành việc xem xét, cấp giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí.

  a) Thời gian hưởng chế độ miễn học phí đối với con của hạ sĩ quan, binh sĩ được tính trong Khoảng thời gian từ ngày cấp giấy chứng nhận đến hết thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ.

  b) Trường hợp trong thời gian tại ngũ, nếu phát sinh đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí thì hạ sĩ quan, binh sĩ lập bản khai bổ sung; thời gian hưởng chế độ tương ứng với thời gian tại ngũ còn lại của hạ sĩ quan, binh sĩ.

  Do vậy, con bạn chỉ được hưởng chế độ miễn học phí từ ngày được cấp giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí nên những năm học trước khi chưa được cấp giấy chứng nhận thì sẽ không được hưởng

  5. Trẻ em khuyết tật nặng thì có được miễn giảm học phí không?

  Em có con năm nay 5 tuổi thuộc khuyết tật nặng có được miễn giảm học phí không? Mong luật sư giải đáp thắc mắc mắc này giúp em cảm vì em chưa hiểu rõ về vấn đề quyền lợi của trẻ em khuyết tật mong luật sư giải đáp? Cảm ơn luật sư!

  – Khoản 1 Điều 2 Luật người khuyết tật năm 2010 quy định như sau: “Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn”.

  – Điều 27 Luật người khuyết tật năm 2010 quy định về giáo dục đối với người khuyết tật như sau:

  Điều 27. Giáo dục đối với người khuyết tật

  1. Nhà nước tạo điều kiện để người khuyết tật được học tập phù hợp với nhu cầu và khả năng của người khuyết tật.

  2. Người khuyết tật được nhập học ở độ tuổi cao hơn so với độ tuổi quy định đối với giáo dục phổ thông; được ưu tiên trong tuyển sinh; được miễn, giảm một số môn học hoặc nội dung và hoạt động giáo dục mà khả năng của cá nhân không thể đáp ứng; được miễn, giảm học phí, chi phí đào tạo, các khoản đóng góp khác; được xét cấp học bổng, hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập.

  3. Người khuyết tật được cung cấp phương tiện, tài liệu hỗ trợ học tập dành riêng trong trường hợp cần thiết; người khuyết tật nghe, nói được học bằng ngôn ngữ ký hiệu; người khuyết tật nhìn được học bằng chữ nổi Braille theo chuẩn quốc gia.

  4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết khoản 2 Điều này”.

  Theo quy định của Luật người khuyết tật thì người khuyết tật được nhập học ở độ tuổi cao hơn so với độ tuổi quy định đối với giáo dục phổ thông; được ưu tiên trong tuyển sinh; được miễn, giảm một số môn học hoặc nội dung và hoạt động giáo dục mà khả năng của cá nhân không thể đáp ứng; được miễn, giảm học phí, chi phí đào tạo, các khoản đóng góp khác; được xét cấp học bổng, hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập.

  Ngoài ra, tại điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH quy định đối tượng được miễn học phí như sau: “Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ”.

  Như vậy, trường hợp của bạn, con bạn là người khuyết tật thì khi cháu đi học thì cháu sẽ được miễn, giảm học phí, chi phí đào tạo, các khoản đóng góp khác.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tướng Chính Phủ Ban Hàng Nghị Định Mới Quy Định Về Miễn Giảm Học Phí
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Học Phí Năm 2022
 • ​quy Định Mới Về Miễn Giảm Học Phí
 • Các Đối Tượng Được Miễn, Giảm Học Phí
 • Điểm Mới Về Cấp Giấy Phép Xây Dựng
 • Nghị Định Miễn Giảm Học Phí

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Nghị Định 49 Miễn Giảm Học Phí
 • Nghị Định Số 49 Miễn Giảm Học Phí
 • Nghị Định 126 Năm 2022 Có Gì Mới?
 • Những Nghị Định, Thông Tư Nổi Bật Có Hiệu Lực Từ 01/7/2020
 • Nghỉ Hưu Trước Tuổi Theo Nghị Định Mới Và Chế Độ Được Hưởng
 • Nghị Định Số 49 Về Miễn Giảm Học Phí, Mẫu Đơn Nghị Định 49 Miễn Giảm Học Phí, Nghị Định Miễn Giảm Học Phí, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Nghị Định 49, Nghị Định Số 49 Miễn Giảm Học Phí, Nghị Định Số 74 Về Miễn Giảm Học Phí, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Theo Nghị Định 49, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Theo Nghị Định 86, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Theo Nghị Định 49, Nghị Quyết Quy Định Về Mức Thu Miễn Giảm Thu Nộp Quản Lý Và Sử Dụng án Phí Và Lệ Phí Tòa án, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Học Phí, Tải Mẫu Đơn Đề Nghị Xét Miễn Giảm Học Phí, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Học Phí, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Thuế, Văn Bản Đề Nghị Miễn Giảm Thuế, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Thuế, Văn Bản Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Thuê Đất, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Sử Dụng Đất, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Sử Dụng Đất, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Thuê Đất, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Thuê Đất, Quyết Định Số 49 Về Miễn Giảm Học Phí, Đon Xin Miễn Giám Định Sức Khoẻ, Quyết Định Miễn Giảm Học Phí, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổng Giám Đốc, Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính Kinh Doanh Nhà Nghỉ, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh Của Công Ty, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Tổng Giám Đốc, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Thuế Thu Nhập Cá Nhân Vì Hoàn Cảnh Gia Đình, Quyết Định HĐqt Thông Qua Việc Miễn Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Nghị Định Miễn Lệ Phí Môn Bài, Dự Thảo Nghị Định Quy Định Giảm Phí Trước Bạ Cho ôtô Sản Xuất Trong Nước, Nghị Định Miễn Thuế Môn Bài, Giấy Đề Nghị Giám Định Theo Mẫu Quy Định, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Chữ L=ký, Mau Don De Nghi Giam Dinh Chu Ky, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Chữ Ký, Nghị Định Về Kinh Doanh Hàng Miễn Thuế, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Thương Tật, Giấy Đề Nghị Giám Định, Nghị Định Giám Sát Đánh Giá Đầu Tư, Thủ Tục Giám Định Y Khoa Nghỉ Hưu, Phụ Lục Số 2 Giấy Đề Nghị Giám Định, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Lại Thương Tật, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Sức Khỏe, Đơn Đề Nghị Giám Định Adn Hài Cốt Liệt Sỹ, Đơn Đề Nghị Giám Định Sức Khỏe, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Y Khoa, Đơn Đề Nghị Giám Định Y Khoa, Đơn Đề Nghị Giám Định Thương Tật, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Đóng Góp Tham Gia Chương Trình Miễn Phí Học Đường, Giấy Đề Nghị Giám Định Y Khoa, Dự Thảo Nghị Định Giảm 50% Trước Bạ ôtô, Mẫu Giấy Đề Nghị Giám Định Y Khoa, Giấy Đề Nghị Khám Giám Định, Nghị Định Giảm Thuế Trước Bạ, Đơn Xin Miễn Giảm Học Môn Thể Dục, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Mầm Non, Đơn Miễn Giảm, Đơn Xin Miễn Giảm Lãi Quá Hạn, Đơn Xin Miễn Giảm Lãi Vay, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm, Đơn Xin Miễn Giảm Học Thêm, Đơn Xin Miễn Giảm Thể Dục, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí, Đơn Xin Miễn Giảm án Phí Dân Sự, Đơn Xin Miễn Giảm Học Thể Dục, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Hlu, Đơn Xin Miễn Giảm Chi Phí Đào Tạo, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Học Thêm, Đơn Xin Miễn Giảm Phí, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Ueh, Đơn Xin Miễn Giảm Môn Thể Dục, Đơn Xin Miễn Giảm án Phí, Đơn Xin Miễn Giảm Chi Phí Học Tập, Đơn Miễn Giảm Học Phí, Đơn Xin Xét Miễn Giảm Học Phí, Đơn Xin Miễn Giảm Lãi, Thủ Tục Miễn, Giảm Học Phí, Đơn Xin Miễn Giảm án, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Ueh, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí, Đơn Xin Miễn Giảm Môn Học, Đơn Xin Miễn Giảm, Thủ Tục Xin Miễn Giảm án Phí, Mẫu Đơn Miễn Giảm Học Phí, Nghị Định Số 70/2020/nĐ-cp Về Việc Giảm Lệ Phí Trước Bạ Đối Với ô Tô Lắp Ráp, Quyết Định Kháng Nghị Giám Đốc Thẩm, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Thuế, Đơn Xin Miễn Giảm Thuế Nhà Đất, Đơn Xin Miễn Giảm Phí Đường Bộ, Mẫu 12 Sổ Miễn Giảm Thi Hành án,

  Nghị Định Số 49 Về Miễn Giảm Học Phí, Mẫu Đơn Nghị Định 49 Miễn Giảm Học Phí, Nghị Định Miễn Giảm Học Phí, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Nghị Định 49, Nghị Định Số 49 Miễn Giảm Học Phí, Nghị Định Số 74 Về Miễn Giảm Học Phí, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Theo Nghị Định 49, Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Theo Nghị Định 86, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Theo Nghị Định 49, Nghị Quyết Quy Định Về Mức Thu Miễn Giảm Thu Nộp Quản Lý Và Sử Dụng án Phí Và Lệ Phí Tòa án, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Học Phí, Tải Mẫu Đơn Đề Nghị Xét Miễn Giảm Học Phí, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Học Phí, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Thuế, Văn Bản Đề Nghị Miễn Giảm Thuế, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Thuế, Văn Bản Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Thuê Đất, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Sử Dụng Đất, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Sử Dụng Đất, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Thuê Đất, Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Tiền Thuê Đất, Quyết Định Số 49 Về Miễn Giảm Học Phí, Đon Xin Miễn Giám Định Sức Khoẻ, Quyết Định Miễn Giảm Học Phí, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổng Giám Đốc, Đơn Xin Miễn Giảm Xử Phạt Hành Chính Kinh Doanh Nhà Nghỉ, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh Của Công Ty, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Tổng Giám Đốc, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Thuế Thu Nhập Cá Nhân Vì Hoàn Cảnh Gia Đình, Quyết Định HĐqt Thông Qua Việc Miễn Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Nghị Định Miễn Lệ Phí Môn Bài, Dự Thảo Nghị Định Quy Định Giảm Phí Trước Bạ Cho ôtô Sản Xuất Trong Nước, Nghị Định Miễn Thuế Môn Bài, Giấy Đề Nghị Giám Định Theo Mẫu Quy Định, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Chữ L=ký, Mau Don De Nghi Giam Dinh Chu Ky, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Chữ Ký, Nghị Định Về Kinh Doanh Hàng Miễn Thuế, Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Định Thương Tật, Giấy Đề Nghị Giám Định, Nghị Định Giám Sát Đánh Giá Đầu Tư, Thủ Tục Giám Định Y Khoa Nghỉ Hưu,

  --- Bài cũ hơn ---

 • 7 Điểm Đáng Chú Ý Nhất Của Thông Tư 68 Về Hóa Đơn Điện Tử
 • Quy Định Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử 2022
 • Quy Định Về Hoá Đơn Điện Tử Theo Nghị Định 119/2018/nđ
 • Luật Đất Đai Hiện Hành 2022 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn
 • Quy Định Về Hóa Đơn Điện Tử Năm 2022
 • Thêm Đối Tượng Miễn Giảm Học Phí Trong Dự Thảo Sửa Đổi Nghị Định 49

  --- Bài mới hơn ---

 • Thực Hiện Nghị Định 49 Về Miễn Giảm Học Phí
 • Thông Báo V/v Thực Hiện Chế Độ Miễn, Giảm Học Phí Học Kỳ 1/2017
 • Nghị Định 86 Về Miễn Giảm Học Phí
 • Bị Cắt Miễn Giảm Học Phí
 • Tư Vấn Về Chế Độ Miễn Giảm Học Phí.
 • Miễn giảm trực tiếp tại trường

  Nghị định 49 quy định, từ năm học 2010 – 2011, việc miễn giảm HP được thực hiện theo hình thức: học sinh, sinh viên (HSSV) thuộc diện miễn, giảm vẫn phải đóng HP tại trường đang theo học như những HSSV khác. Sau đó, những đối tượng này làm thủ tục về địa phương để nhận tiền cấp bù miễn, giảm HP. Quy định đóng HP trước, rồi lấy biên lai về địa phương để nhận tiền cấp bù đã gây không ít khó khăn cho những gia đình SV nghèo (Báo TN đã có nhiều bài phản ánh). Vì nghèo, không có tiền, nhiều SV phải vay “nóng” để đóng HP nhưng khi làm hồ sơ để được cấp bù lại gặp trở ngại vì quá nhiều thủ tục.

  Sinh viên Trường ĐH Kinh tế chúng tôi đóng học phí – Ảnh: Đào Ngọc Thạch

  Từ phản ánh của dư luận và Báo TN, Bộ GD-ĐT đề xuất sửa đổi nghị định này theo hướng: Nhà nước thực hiện cấp bù HP cho các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập có đối tượng được miễn, giảm theo số lượng người học thực tế và mức thu. Nhà nước cấp bù HP cho HS thuộc đối tượng miễn, giảm học mẫu giáo và ngoài công lập; cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục ĐH công lập có đối tượng được miễn, giảm theo số lượng người học thực tế và mức thu. Như vậy, sẽ bãi bỏ quy định: cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm HP cho các đối tượng được miễn, giảm ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục ĐH công lập để các đối tượng này đóng HP đầy đủ cho nhà trường, như quy định hiện hành.

  Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cũng đề nghị bãi bỏ quy định miễn giảm HP cho đối tượng là trẻ em học mẫu giáo và HSSV có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

  Bổ sung đối tượng cận nghèo

  Theo quy định hiện hành, miễn giảm HP thực hiện với HSSV tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục ĐH là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo. Theo đề xuất sửa đổi của Bộ GD-ĐT, sẽ không quy định mức thu nhập tối đa so với hộ nghèo mà chỉ nói chung “hộ cận nghèo theo quy định của nhà nước”. Quy định này cũng được áp dụng đối với trẻ em học mẫu giáo và HS phổ thông.

  Bộ GD-ĐT cũng bổ sung thêm đối tượng được miễn HP là SV học chuyên ngành các môn học Mác Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Các đối tượng được giảm 70% HP gồm: HSSV các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc và một số chuyên ngành, nghề nặng nhọc, độc hại.

  Trao đổi với PV TN, ông Bùi Hồng Quang, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính – Bộ GD-ĐT, cho hay: “Những nội dung trên mới là đề xuất từ phía Bộ GD-ĐT nhằm khắc phục những bất cập mà Bộ ghi nhận từ thực tế trong quá trình thực hiện Nghị định của Chính phủ về HP hiện hành”.

  Mức học phí các trường đại học công lập

  Mức học phí hiện hành

  Nghị định 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015, ban hành ngày 14.5.2010 quy định về mức HP bậc phổ thông năm học 2010-2011 như sau:

  – Khu vực thành thị từ 40.000-200.000 đồng/tháng/HS

  – Nông thôn từ 20.000-80.000 đồng/tháng/HS

  – Miền núi từ 5.000 đến 40.000 đồng/tháng/HS.

  Kể từ năm học 2011 – 2012 trở đi, HP sẽ được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hằng năm do Bộ Kế hoạch – Đầu tư thông báo. Căn cứ vào khung HP của nghị định này, HĐND cấp tỉnh sẽ quy định mức HP cụ thể hằng năm phù hợp với thực tế của các vùng ở địa phương mình.

  M.Luân

  Tuệ Nguyễn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Định Số 49 Về Miễn Giảm Học Phí
 • Nghị Định 49, Miễn Giảm Học Phí
 • Thông Báo V/v Thực Hiện Chế Độ Miễn, Giảm Học Phí Học Kỳ 1/2018
 • Đối Tượng Được Miễn Giảm Học Phí Gồm Những Ai?
 • Đối Tượng Nào Sẽ Được Miễn, Giảm Học Phí Năm Học 2022
 • Nghị Định Về Miễn Giảm Học Phí

  --- Bài mới hơn ---

 • Điểm Mới Của Nghị Định 108/2020/nđ
 • Điều Kiện, Mức Hưởng Khi Nghỉ Hưu Trước Tuổi Theo Nghị Định 108
 • Thông Báo Về Việc Thực Hiện Chính Sách Tinh Giản Biên Chế Theo Nghị Định 108/2014/nđ
 • Phụ Lục Nghị Định 123 Năm 2022
 • Chính Thức Ra Mắt Nghị Định 123/2020 Quy Định Về Hóa Đơn, Chứng Từ
 • QUY ĐỊNH VỀ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

  Điều 3. Đối tượng không phải đóng học phí

  Đối tượng không phải đóng học phí tại các cơ sở giáo dục công lập bao gồm: học sinh tiểu học; học sinh, sinh viên sư phạm, người theo học các khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm để đạt chuẩn nghề nghiệp.

  2. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

  3. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

  4.Trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha và mẹ hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng.

  Người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa, học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên.

  5. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Nhà nước.

  6. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân.

  2. Các đối tượng được giảm 50% học phí gồm:

  a) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;

  b) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo;

  Điều 6. Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập

  1. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

  2. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

  3. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Nhà nước, không thuộc các xã quy định tại khoản 1 Điều này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Theo Nghị Định 49
 • Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Theo Nghị Định 49
 • Những Đối Tượng Nào Được Miễn, Giảm Học Phí
 • Đối Tượng Được Miễn, Giảm Học Phí Năm Học 2022
 • Đối Tượng Được Miễn Học Phí Theo Nghị Định Số 86/2015/nđ
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100