Nghị Định 98/2020 Thuốc Lá / Top 7 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 1/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Nghị Định Phòng Chống Tác Hại Thuốc Lá

Nghị Định Phòng Chống Tác Hại Thuốc Lá, Luật Phòng Chống Thuốc Lá, Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá, Luật Phòng Chống Hút Thuốc Lá, Bộ Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá, Nghị Định Phòng Chống Ma Túy, Dự Thảo Luật Phòng Chống Tác Hại Thuốc Lá, Luật Phòng Chống Tác Hại Thuốc Lá 1/5/2013, Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá Năm 2013, Luật Phòng Chống Tác Hại Thuốc Lá 2013, Luật Phòng Chống Thuốc Lá 2013, Điều 9 Luật Phòng Chống Tác Hại Thuốc Lá, Nghị Định Số 116 Về Phòng Chống Rửa Tiền, Nghị Định Phòng Chống Dịch, Nghị Định Phòng Chống Rửa Tiền, Nghị Định Phòng Chống Tác Hại Rượu Bia, Nghị Định Phòng Chống Rượu Bia, Điều 9 Luật Phòng Chống Tác Hại Thuốc Lá 2012, Tờ Trình Nghị Định Phòng Chống Xâm Hại Tình Dục ở Trẻ Em, Nghị Định Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Định Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm, Sau Thuốc Lá Who Dự Định Chống Rượu, Luật Số 09/2012/qh13 Của Quốc Hội: Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá, Phuong Huong Va Giai Phap Co Ban Phong Chong Dien Bien Hoa Binh Va Phong Chong Bao Loan, Nghị Quyết Phòng Chống Oan Sai, Bài ôn Tập Nghỉ Phòng Chống Dịch Bệnh, Bài ôn Tập Nghỉ Phòng Chống Dịch Bệnh Lớp 8, Bài ôn Tập Nghỉ Phòng Chống Dịch Bệnh Lớp 4, Bài ôn Tập Nghỉ Phòng Chống Dịch Bệnh Lớp 1, Nghị Quyết Số 09 Về Phòng Chống Tội Phạm, Nghị Quyết Phòng Chống Tội Phạm, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Thuộc Sở, ý Nghĩa ý Nghĩa Của Việc Thực Hiện Các Nguyên Tắc Phòng Chống ồn Bố Đối Với Công Tác Phòng Chống Bụ, ý Nghĩa ý Nghĩa Của Việc Thực Hiện Các Nguyên Tắc Phòng Chống ồn Bố Đối Với Công Tác Phòng Chống Bụ, Nghị Quyết Liên Tịch 03 Về Phòng Chống Ma Túy, Nghị Quyết Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Quyết Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Phòng Chống Lụt Bão, Bài ôn Tập Nghỉ Phòng Chống Dịch Bệnh Toán Lớp 9, Nghị Quyết Số 21 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Bài ôn Tập Nghỉ Phòng Chống Dịch Bệnh Toán Lớp 8, Bài ôn Tập Nghỉ Phòng Chống Dịch Bệnh Toán Lớp 7, Bài ôn Tập Nghỉ Phòng Chống Dịch Bệnh Toán Lớp 6, Bài ôn Tập Nghỉ Phòng Chống Dịch Bệnh Toán Lớp 4, Bài ôn Tập Nghỉ Phòng Chống Dịch Bệnh Toán Lớp 3, Nghị Quyết Số 82 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Bài ôn Tập Nghỉ Phòng Chống Dịch Bệnh Tiếng Anh Lớp 3, Bài ôn Tập Nghỉ Phòng Chống Dịch Bệnh Tiếng Anh Lớp 5, Luật Phòng Chống Gia Đình, Quy Định Phòng Chống Rửa Tiền, Bài ôn Tập ở Nhà Nghỉ Phòng Chống Dịch Bệnh Môn Tiếng Việt Lớp 2, Bài ôn Tập Nghỉ Phòng Chống Dịch Bệnh Tiếng Việt Lớp 4, Nghị Quyết Chuyên Đề Phòng Chống Dịch Covid-19, Bài ôn Tập Nghỉ Phòng Chống Dịch Bệnh Tiếng Việt Lớp 5, Nghị Quyết Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Diễn Tập Phòng Chống Bão Lụt, Bài ôn Tập Nghỉ Phòng Chống Dịch Bệnh Tiếng Việt Lớp 2, Quy Định Phòng Chống Tai Nạn Thương Tích, Quy Định An Toàn Phòng Chống Cháy Nổ, Quyết Định 73 Phòng Chống Dịch, Quyết Định 73 Về Phòng Chống Dịch, Luật Phòng Chống Bạo Hành Gia Đình, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Quy Định, Quy Định Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 37 Luật Phòng Chống Tham Nhũng Quy Định, Quy Định Và Thực Hiện Phòng Chống Tai Nạn Thương Tích, Văn Bản Đề Nghị Cấp Giấy Chứng Nhận Trường Học An Toàn Phòng Chống Tai Nạn Thương Tích, Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc Và Tôn Giáo Chống Phá Cách Mạng Việt Nam, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Muc Tieu Phuong Cham Giai Phap Phong Chong Chong Dich Loi Dung Dan Toc Ton Giao , Đồng Chí Nêu Quan Điểm Của Đảng Ta Về Phòng Chống Dbhb Của Các Thế Lực Thù Địch Chống Phá Cách Mạng , Đồng Chí Nêu Quan Điểm Của Đảng Ta Về Phòng Chống Dbhb Của Các Thế Lực Thù Địch Chống Phá Cách Mạng, Báo Cáo Giải Trình Tiếp Thu ý Kiến Thẩm Định Của Bộ Tư Pháp Về Dự án Phòng Chống Ma Túy, Luật Phòng Chống Ma Túy Đã Được Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2008 Quy Định Các Hành Vi Nào Bị Nghiêm Cấm, Giải Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc, Ttoon Giáo Chống Phá Cách Mạng Nươcs T, Giải Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc, Ttoon Giáo Chống Phá Cách Mạng Nươcs T, Nghị Định Xử Phạt Thuốc Lá, Báo Cáo Giải Trình Tiếp Thu ý Kiến Thẩm Định Của Bộ Tư Pháp Về Luật Phòng Chống Ma Túy, Báo Cáo Giải Trình Tiêp Thu ý Kiến Thẩm Định Của Bộ Tư Pháp Về Dự án Luật Phòng Chông Ma Tuy (sử Đổ, Báo Cáo Giải Trình Tiêp Thu ý Kiến Thẩm Định Của Bộ Tư Pháp Về Dự án Luật Phòng Chông Ma Tuy (sử Đổ, chúng tôi Va-phong-chong-sot-ret(2), Tiểu Luận Công Tác Xã Hội Trong Phòng Chống Bạo Lực Gia Đình, Nghị Định Số 90 Về Chống Thư Rác, Nghị Định Số 77 Về Chống Thư Rác, Nghị Định Chống Chuyển Giá, Nghị Định Chống Rửa Tiền, Nghị Định Chống Tin Nhắn Rác, Thư Điện Tử Rác, Cuộc Gọi Rác, Góp ý Nghị Định Chống Người Thi Hành Công Vụ, Dự Thảo Nghị Định Tổ Chức Các Cơ Quan Chuyên Môn Thuộc Ubnd Tỉnh Thành, 2 Bài Thơ Thuộc Phong Trào Thơ Mới Lớp 8, Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Về Phòng, Chống Suy Thoái Tư Tưởng Chí, Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Về Phòng, Chống Suy Thoái Tư Tưởng, Chí, Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Về Phòng, Chống Suy Thoái Tư Tưởng Chí, Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Về Phòng, Chống Suy Thoái Tư Tưởng, Chí, Nghị Định Số 152 Về Khu Vực Phòng Thủ, Nghị Định Phòng Thủ Dân Sự, Câu Thơ Mà Chân Muốn Đạp Tan Phòng Hè ôi Thuộc Kiểu Câu Gì, Phong Chong Lut Bao, Báo Cáo Sơ Kết Phòng Chống Ma Túy, Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội, Chỉ Thị Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội,

Nghị Định Phòng Chống Tác Hại Thuốc Lá, Luật Phòng Chống Thuốc Lá, Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá, Luật Phòng Chống Hút Thuốc Lá, Bộ Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá, Nghị Định Phòng Chống Ma Túy, Dự Thảo Luật Phòng Chống Tác Hại Thuốc Lá, Luật Phòng Chống Tác Hại Thuốc Lá 1/5/2013, Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá Năm 2013, Luật Phòng Chống Tác Hại Thuốc Lá 2013, Luật Phòng Chống Thuốc Lá 2013, Điều 9 Luật Phòng Chống Tác Hại Thuốc Lá, Nghị Định Số 116 Về Phòng Chống Rửa Tiền, Nghị Định Phòng Chống Dịch, Nghị Định Phòng Chống Rửa Tiền, Nghị Định Phòng Chống Tác Hại Rượu Bia, Nghị Định Phòng Chống Rượu Bia, Điều 9 Luật Phòng Chống Tác Hại Thuốc Lá 2012, Tờ Trình Nghị Định Phòng Chống Xâm Hại Tình Dục ở Trẻ Em, Nghị Định Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Định Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm, Sau Thuốc Lá Who Dự Định Chống Rượu, Luật Số 09/2012/qh13 Của Quốc Hội: Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá, Phuong Huong Va Giai Phap Co Ban Phong Chong Dien Bien Hoa Binh Va Phong Chong Bao Loan, Nghị Quyết Phòng Chống Oan Sai, Bài ôn Tập Nghỉ Phòng Chống Dịch Bệnh, Bài ôn Tập Nghỉ Phòng Chống Dịch Bệnh Lớp 8, Bài ôn Tập Nghỉ Phòng Chống Dịch Bệnh Lớp 4, Bài ôn Tập Nghỉ Phòng Chống Dịch Bệnh Lớp 1, Nghị Quyết Số 09 Về Phòng Chống Tội Phạm, Nghị Quyết Phòng Chống Tội Phạm, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Thuộc Sở, ý Nghĩa ý Nghĩa Của Việc Thực Hiện Các Nguyên Tắc Phòng Chống ồn Bố Đối Với Công Tác Phòng Chống Bụ, ý Nghĩa ý Nghĩa Của Việc Thực Hiện Các Nguyên Tắc Phòng Chống ồn Bố Đối Với Công Tác Phòng Chống Bụ, Nghị Quyết Liên Tịch 03 Về Phòng Chống Ma Túy, Nghị Quyết Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Quyết Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Phòng Chống Lụt Bão, Bài ôn Tập Nghỉ Phòng Chống Dịch Bệnh Toán Lớp 9, Nghị Quyết Số 21 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Bài ôn Tập Nghỉ Phòng Chống Dịch Bệnh Toán Lớp 8, Bài ôn Tập Nghỉ Phòng Chống Dịch Bệnh Toán Lớp 7, Bài ôn Tập Nghỉ Phòng Chống Dịch Bệnh Toán Lớp 6, Bài ôn Tập Nghỉ Phòng Chống Dịch Bệnh Toán Lớp 4, Bài ôn Tập Nghỉ Phòng Chống Dịch Bệnh Toán Lớp 3, Nghị Quyết Số 82 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Bài ôn Tập Nghỉ Phòng Chống Dịch Bệnh Tiếng Anh Lớp 3, Bài ôn Tập Nghỉ Phòng Chống Dịch Bệnh Tiếng Anh Lớp 5, Luật Phòng Chống Gia Đình, Quy Định Phòng Chống Rửa Tiền,

Tập Huấn Luật Và Nghị Định Phòng, Chống Tác Hại Của Thuốc Lá Khu Vự Trường Học Năm 2022

Nhằm tăng cường công tác truyền thông và nâng cao nhận thức của mọi người về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Ngày 17 tháng 9 năm 2019, Trung tâm Y tế quận 3 tổ chức tập huấn Luật và Nghị định phòng, chống tác hại của thuốc lá cho khu vực trường học năm 2019 tại Hội trường Trường Trung học Cơ sở Đoàn Thị Điểm.

Với sự hiện diện của 131 người tham dự đại diện Ban giám hiệu, cán bộ quản lý, nhân viên Y tế các trường học trên địa bàn quận 3. Tại buổi tập huấn, các học viên được nghe báo cáo viên trình bày một số thông tin mới nhất về tỷ lệ người Việt Nam hút thuốc lá? Số người tử vong mỗi năm do hút thuốc lá tại Việt Nam và Thế giới? Tác hại thuốc lá với sức khỏe chúng ta như thế nào? Người hút thuốc và hít phải khói thuốc lá thụ động có nguy cơ mắc bệnh gì? Những việc cần làm để giảm tác hại khói thuốc lá cho người xung quanh? Và tại sao người ta lại nghiện thuốc lá; phương pháp cai nghiện thuốc lá, biện pháp khắc phục cảm giác khó chịu khi bỏ thuốc, bí quyết giúp bỏ thuốc thành công và một số địa chỉ hỗ trợ cai nghiện. Đồng thời báo cáo viên cũng nêu một số Điều trong Luật và Nghị định phòng, chống tác hại của thuốc lá của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế nhằm giúp cho học viên nắm được các kiến thức cơ bản và những nơi cấm hút thuốc, mức xử phạt… để truyền đạt lại cho đồng nghiệp, các em học sinh, những người xung quanh cũng như góp phần chung tay xây dựng môi trường không khói thuốc.

Sau buổi tuyên truyền, báo cáo viên và các học viên có sự trao đổi tích cực; các học viên tham dự biết cách phòng bệnh cho bản thân nói riêng, vận động người thân và cộng động nói chung cùng tham gia phòng, chống tác hại của thuốc lá góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh xảy ra trên địa bàn cũng như xây dựng Trường học không khói thuốc trong thời gian sắp tới. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị truyên truyền, thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá, góp phần bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phòng Truyền thông Giáo dục Sức khỏe

Luật Phòng Chống Rượu, Bia, Thuốc Lá

Ngày 14 tháng 06 năm 2019 Quốc hội đã ban hành Luật số: 44 về phòng chống tác hại của Rượu bia và luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020. Theo đó:

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức trong phòng, chống tác hại của rượu, bia

1. Được sống trong môi trường không chịu ảnh hưởng bởi tác hại của rượu, bia.

2. Được cung cấp thông tin phù hợp, chính xác, khách quan, khoa học, đầy đủ về rượu, bia, nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng và tác hại của rượu, bia.

3. Phản ánh, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia; tố cáo việc cơ quan, người có thẩm quyền không xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

4. Tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia

1. Xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia.

2. Người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia.

3. Bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi.

4. Sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc sản xuất, mua bán rượu, bia.

5. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập.

6. Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

8. Cung cấp thông tin không chính xác, sai sự thật về ảnh hưởng của rượu, bia đối với sức khỏe.

9. Khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên; sử dụng rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức.

10. Sử dụng nguyên liệu, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến không được phép dùng trong thực phẩm; nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không bảo đảm chất lượng và không rõ nguồn gốc, xuất xứ để sản xuất, pha chế rượu, bia.

11. Kinh doanh rượu không có giấy phép hoặc không đăng ký; bán rượu, bia bằng máy bán hàng tự động.

12. Kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển rượu, bia giả, nhập lậu, không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhập lậu rượu, bia.

TÁC HẠI CỦA BIA RƯỢU ĐẾN CƠ THỂ CON NGƯỜI Ngày nay, bia rượu là một thức uống rộng rãi và rât phổ biến. Hầu hết người dân đều xem đó là một thức uống giải nhiệt hiệu quả mà không để ý rằng bia, rượu là những đồ uống rất hại cho sức khỏe. 1. Ảnh hưởng đến não bộ Bia, rượu làm ức chế ảnh hưởng của glutamate, khiến thông tin truyền đi trong não bộ chậm hơn bình thường. Các tế bào thần kinh ở não bộ rất nhạy cảm trước bất cứ chất độc nào, do đó với lượng cồn lớn trong bia rượu được đưa vào từ đường máu sẽ gây ra những rối loạn trầm trọng trong sự hoạt động của vỏ não và làm cho vỏ não không còn kiểm soát, điều chỉnh được hoạt động của các trung tâm dưới vỏ. Từ đó, gây ra các hành động tiêu cực của người uống như đi đứng loạng choạng, phản ứng chậm, mất kiểm soát và liều lĩnh hơn. 2. Gây hại cho cơ tim Rượu bia làm cho cơ tim bị thoái hóa, bộ máy tim mạch bị tổn thương: Đau đầu xuất hiện, khó thở, mắt cá sưng to. 3. Tác hại đối với dạ dày Rượu, bia có thể gây viêm loét dạ dày. Khi lượng bia, rượu đưa vào cơ thể quá nhiều sẽ gây ra bệnh viêm dạ dày cấp, lóet dạ dày và tá tràng. Nghiện rượu cũng gây ra các biến chứng như thủng dạ dày và chảy máu dạ dày. 4. Tác hại đối với gan Khi rượu vào cơ thể, nó được hấp thu nhanh với 20% hấp thu tại dạ dày và 80% tại ruột non, sau 30-60 phút toàn bộ rượu được hấp thu hết. Sau đó, rượu được chuyển hóa chủ yếu tại gan (90%). Chính vì lý do này mà chức năng ngăn các chất độc khác nhau do máu mang từ ruột hoặc ở ngoài đến của gan bị suy giảm, dẫn đến việc gan bị nhiễm mỡ, xơ gan và nghiêm trọng hơn nữa là ung thư gan. 5. Ảnh hưởng đến tim mạch, huyết áp Rượu gây ra thiếu B1, làm cho người bệnh cảm thấy mệt mỏi, phù, tím tái, giảm khả năng gắng sức… dần dần dẫn tới suy tim. Nhiễm độc rượu dẫn tới viêm cơ tim cấp, gây nguy cơ tử vong cao. Ngoài ra, rượu còn gây rối loạn nhịp nhĩ hay nhịp thất, nhất là nhịp nhanh kịch phát ở những người bình thường. 6. Giảm sức đề kháng của cơ thể Rượu bia làm giảm khả năng tấn công vi khuẩn và phòng ngừa bệnh tật của hệ miễn dịch. Chính vì thế mà người say rượu rất dễ bị cảm, trúng gió… Ngoài ra, rượu bia còn làm thay đổi sự hóa ứng động bạch cầu, do đó người nghiện rượu dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn như viêm phổi, lao phổi, nếu không phát hiện sớm có thể tử vong. 7. Ảnh hưởng đến xương khớp Rượu bia làm suy yếu sự trao đổi chất, gia tăng axit uric – nguyên nhân của bênh gout. Người uống rượu cũng sẽ thường cảm thấy đau nhức, mỏi xương khớp. 8. Gây ra các bênh về tâm thần Rượu là một chất tác động tâm thần mạnh. Sử dụng rượu nhiều sẽ gây ra một số các bệnh lí rối loạn tâm thần. Nhiều nghiên cứu cho thấy rượu đóng một yếu tố lớn trong tái phát các bệnh lí tâm thần. Rượu làm hoang tưởng, ảo giác, kích động vận động nặng lên ở giai đoạn cấp của bệnh, mặc dù vẫn tuân thủ điều trị bằng thuốc… nó còn làm tăng lo âu, sầu uất, trầm cảm, làm gia tăng các ý tưởng tự sát hoặc xu hướng kích động tấn công.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giải​ Thích Nhan Đề Ôn Dịch, Thuốc Lá

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC Kİ 11 LỚP 8

Năm hoc: 2016- 2017

TRƯỜNG THCS YÊN HOÀ

Môn thi: Ngữ văn

Ngày thi: 11 tháng 3 nam 2017

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1, (5 điểm)

Mở đầu bài thơ “Khi con tu hú”, nhà thơ Tô Hữu viết:

“Khi con tu hú gọi bầy”

1. Chép chính xác 5 câu thơ tiếp theo để hoàn chỉnh khổ thơ và cho biết hài thơ dược ra đời

trong hoàn cảnh nào? (1 điểm).

2. Dựa vào khổ thơ vừa chép, kết hợp hiểu biết của em về tác phẩm, hãy trình bày mạch

cảm xúc của bài thơ. (1 điểm)

3. Viết đoạn văn theo cách quy nạp (khoảng 12 câu), trong doạn có sử dụng một câu cảm

thán, nêu cảm nhận của em về bức tranh mùa hè sang trong đoạn thơ vừa chép. (gach dưới câu

cảm thán) (3 diêm)

Cau 2. (2,5 diêm)

Doc doan văn sau và tra loi câu hoi:

( ) “Huống gì thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương: ở vào nơi trung tâm trời đất;

được cái thế rồng cuộn hổ ngồi. Đã đúng ngôi nam bắc đông tây, lại tiện hướng nhìn sông dựa

núi. địa thế rộng mà bằng: dất đai cao mà thoáng. Dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt

muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa

Thật là chôn hội tụ trọng yếu của bốn phương đất nước; cũng là kinh đô bậc nhất của đế

vương muôn đời. “(..)

(Trích “Chiếu dời dô” – Lí Công Uẩn)

1. “Chiéu doi do” được viết vào năm nào và vớii mục đích gì? (1 diêm)

2. Xác duh nội dung của đoạn văn trên. Nội dung đó được thế hiện c câu văn nào? Qua đó,

em thấy đoạn văn dược viết theo kiểu đoạn gì? (1 diêm)

mình. Hãy ghi lại tên một văn bản nghị luận trung đại khác da hoc trong chuong trinh Ngữ van

lop 8 hoc ki II cung viét vè chú dè trên. (ghi ro tên tác giá) (0,5 diểm)

Câu 3. (2,5 diểm)

Hãy viết một doan văn theo cách diễn dịch (khoảng 10 câu) cảm nhận về tâm lòng yêu

nuoc, can thù giặc của Trần Quốc Tuấn được thể hiện trong đoạn văn sau:

( ) “Huông chi ta cung các ngrơi sinh phải thời loạn lạc, lớn gặp buổi gian nan. Ngó thấy

sự giặc di lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi củ diệu mà si ming triều đình, đem thân dê

chó mà bát nat té phu, thác mênh Hot Tá Liệt mà doi ngoc lua, dé thôa long tham khong cing.

giá hieu Vân Nam iromg mà thnu bac vang, vét cuia kho co han. That khác nào dem thit ma

nuói ho dói, sao cho khôi tai va ve sau!”..