Nghị Định Số 163 Về Giao Dịch Bảo Đảm / Top 3 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Nghị Định Số 163 Giao Dịch Bảo Đảm

Nghị Định Số 163 Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Số 11 Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Số 83 Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định 20 Về Giao Dịch Liên Kết, Nghị Định Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Của Chính Phủ Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Giao Dịch Liên Kết, Nghị Định Chính Phủ Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Về Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Giao Dịch Bảo Đảm 2017, Việt Nam Ban Hành Nghị Định Mới Về Giá Giao Dịch, Nghị Định 83/2010/nĐ-cp Về Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quy Định Giao Dịch Sàn Hnx, Nghị Định Dịch Vụ Bảo Vệ, Nghị Định Dịch, Nghị Định Dịch Vụ Công ích, Nghị Định Dịch Vụ Công, Giấy Đề Nghị Sử Dụng Chữ Ký Trong Giao Dịch Vietinbank, Quy Định Giao Dịch Chứng Khoán, Nghị Định Phòng Chống Dịch, Nghị Định Nghỉ Dịch, Nghị Định Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin, Nghị Định Dịch Vụ Công Trực Tuyến, Quy Chế 66 Quy Chế Số 67 Ngày 2/3/2018 Quy Định Giao Dịch Trên Sàn Hose, Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt & Hướng Dẫn Dịch Vụ Cho Gia Đình, Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch Liên Kết, Biểu Phí Và Hạn Mức Giao Dịch áp Dụng Cho Dịch Vụ Bidv Smart Banking, Hướng Dẫn Hồ Sơ Giao Dịch Chuyển Tiền Theo Một Số Mục Đích, Nghị Định Quy Định Trách Nhiệm Quản Lý Nhà Nước Về Giáo Dục, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Một Số Điều Của Luật Giáo Dục Năm 2019, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Giáo Dụ, Nghị Định Quy Định Chính Sách Phát Triển Giáo Dục Mầm Non, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Nghị Định Số 02 Về Giao Đất Giao Rừng, Danh Mục Hàng Hoá Giao Dịch Tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa, Giáo Trình Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế, Giáo Trình Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế Pdf, Nghị Định Số 20 Về Phổ Cập Giáo Dục, Nghị Định Giáo Dục, Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định Xu Lý Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Giao Thông, Nghị Định Giao Thông Mới, Nghị Định Số 43 Về Giao Quyền Tự Chủ, Nghị Định 100 Về Giao Thông, Nghị Định Số 34 Về Giao Thông, Nghị Định Số 71 Về Giao Thông, Nghị Định Đưa Vào Cơ Sở Giáo Dục Bắt Buộc, Nghị Định Mới Về Giao Thông, Biên Bản Bàn Giao Theo Nghị Định 99, Nghị Định Xử Phạt Giao Thông, Nghị Định 171 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Định Phạt Giao Thông, Nghị Định Luật Giao Thông, Nghị Định 46 Luật Giao Thông, Biên Bản Bàn Giao Tài Sản Theo Nghị Định 151, Nghị Định Số 64 Về Giao Đất Nông Nghiệp, Quyết Định Nghỉ Học Của Bộ Giáo Dục Mới Nhất, Nghị Định 01 Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 100 Luật Giao Thông, Luật Giao Thông Nghị Định 46, Nghị Định Mới Luật Giao Thông, Nghị Định An Toàn Giao Thông, Luật Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định 100 An Toàn Giao Thông, Luật Giao Thông Mới Nghị Định 100, Nghị Định 71 Luật Giao Thông, Luật Giao Thông Nghị Định 71, Nghị Định Giao Thông Mới Nhất, Nghị Định Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Giao Thông 2020, Nghị Định Giáo Dục Tại Xã Phường Thị Trấn, Phân Tích Nhận Định Lười Biếng Là Kẻ Địch Của Cần , Lười Biếng Cũng Là Kẻ Địch Của Dân Tộc, Nghị Định 71 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Giao Thông, Nghị Định 72 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 01 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định An Toàn Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Đường Bộ Nghị Định 71, Nghị Định Luật Giao Thông Đường Bộ, Biên Bản Bàn Giao Con Dấu Theo Nghị Định 99/2016, Nghị Định 46 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 91 Luật Giao Thông Đường Bộ, Các Thông Tư, Nghị Định Về Giáo Dục Nghề Nghiệp, Giao Dich Dan Su Va Nha O, Bài Tập Giao Dịch Dân Sự Về Nhà ở, Thư Tín Giao Dịch, Bài Tập Môn Giao Dịch Dân Sự Về Nhà ở, Sổ Giao Dich, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Đề ôn Nghỉ Dịch, Bài Tập Nghỉ Dịch Lớp 10, Bài Tập Nghỉ Dịch Lớp 2,

Nghị Định Số 163 Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Số 11 Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Số 83 Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định 20 Về Giao Dịch Liên Kết, Nghị Định Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Của Chính Phủ Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Giao Dịch Liên Kết, Nghị Định Chính Phủ Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Về Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Giao Dịch Bảo Đảm 2017, Việt Nam Ban Hành Nghị Định Mới Về Giá Giao Dịch, Nghị Định 83/2010/nĐ-cp Về Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quy Định Giao Dịch Sàn Hnx, Nghị Định Dịch Vụ Bảo Vệ, Nghị Định Dịch, Nghị Định Dịch Vụ Công ích, Nghị Định Dịch Vụ Công, Giấy Đề Nghị Sử Dụng Chữ Ký Trong Giao Dịch Vietinbank, Quy Định Giao Dịch Chứng Khoán, Nghị Định Phòng Chống Dịch, Nghị Định Nghỉ Dịch, Nghị Định Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin, Nghị Định Dịch Vụ Công Trực Tuyến, Quy Chế 66 Quy Chế Số 67 Ngày 2/3/2018 Quy Định Giao Dịch Trên Sàn Hose, Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt & Hướng Dẫn Dịch Vụ Cho Gia Đình, Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch Liên Kết, Biểu Phí Và Hạn Mức Giao Dịch áp Dụng Cho Dịch Vụ Bidv Smart Banking, Hướng Dẫn Hồ Sơ Giao Dịch Chuyển Tiền Theo Một Số Mục Đích, Nghị Định Quy Định Trách Nhiệm Quản Lý Nhà Nước Về Giáo Dục, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Một Số Điều Của Luật Giáo Dục Năm 2019, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Giáo Dụ, Nghị Định Quy Định Chính Sách Phát Triển Giáo Dục Mầm Non, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Nghị Định Số 02 Về Giao Đất Giao Rừng, Danh Mục Hàng Hoá Giao Dịch Tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa, Giáo Trình Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế, Giáo Trình Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế Pdf, Nghị Định Số 20 Về Phổ Cập Giáo Dục, Nghị Định Giáo Dục, Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định Xu Lý Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Giao Thông, Nghị Định Giao Thông Mới, Nghị Định Số 43 Về Giao Quyền Tự Chủ,

Nghị Định 163/Cp Ngày 29 Tháng 12 Năm 2006 Về Giao Dịch Bảo Đảm

1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự về việc xác lập, thực hiện giao dịch bảo đảm để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự và xử lý tài sản bảo đảm. Việc xác lập, thực hiện giao dịch bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự, Nghị định này và các văn bản quy[…]

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 2. Áp dụng pháp luật Điều 5. Giải trị tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sự Điều 6. Thứ tự ưu tiên thanh toán Điều 7. Lựa chọn giao dịch bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ dân sự CHƯƠNG II: GIAO KẾT GIAO DỊCH BẢO ĐẢMĐiều 9. Công chứng, chứng thực giao dịch bảo đảm Điều 11. Thời điểm giao dịch bảo đảm có giá trị pháp lý đối với người thứ ba Điều 13. Trường hợp tài sản bảo đảm không thuộc sở hữu của bên bảo đảm Điều 15. Quan hệ giữa giao dịch bảo đảm và hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm CHƯƠNG III THỰC HIỆN GIAO DỊCH BẢO ĐẢM Điều 16. Giữ tài sản cầm cố Điều 17. Trách nhiệm của bên nhận cầm cố trong trường hợp tài sản cầm cố bị mất, hư hỏng, mất giá trị hoặc giảm sút giá trị Điều 18. Trách nhiệm của bên nhận cầm cố trong trường hợp bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn tài sản cầm cố, đem tài sản cầm cố để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác Điều 23. Cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp Điều 24. Thế chấp tài sản đang cho thuê Điều 25. Trách nhiệm của bên thế chấp hoặc người thứ ba giữ tài sản thế chấp Điều 26. Giám sát, kiểm tra tài sản thế chấp hình thành trong tương lai Điều 28. Giao lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản cho người yêu cầu đăng ký thế chấp Điều 29. Trường hợp không xác định rõ là tiền đặt cọc hoặc tiền trả trước Điều 30. Nghĩa vụ của bên đặt cọc, bên ký cược Điều 31. Quyền của bên đặt cọc, bên ký cược Điều 32. Nghĩa vụ của bên nhận đặt cọc, bên nhận ký cược Điều 33. Quyền của bên nhận đặt cọc, bên nhận ký cược Điều 34. Tài sản ký quỹ Điều 35. Nghĩa vụ của ngân hàng nơi ký quỹ Điều 36. Quyền của ngân hành nơi ký quỹ Điều 37. Nghĩa vụ của bên ký quỹ Điều 38. Quyền của bên ký quỹ Điều 39. Nghĩa vụ của bên có quyền được ngân hàng thanh toán, bồi thường thiệt hại Điều 40. Quyền của bên có quyền được ngân hàng thanh toán, bồi thường thiệt hại Điều 41. Căn cứ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh Điều 42. Thông báo về việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh Điều 43. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh Điều 44. Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, nghĩa vụ của bên được bảo lãnh đối với bên bảo lãnh Điều 45. Quyền yêu cầu hoàn trả của bên bảo lãnh Điều 46. Quyền của bên nhận bảo lãnh Điều 48. Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong trường hợp bên bảo lãnh là doanh nghiệp bị phá sản, bên bảo lãnh là cá nhân chết hoặc bị Toà án tuyên bố đã chết Điều 49. Tín chấp Điều 50. Tổ chức chính trị – xã hội bảo đảm bằng tín chấp Điều 51. Nghĩa vụ của tổ chức chính trị – xã hội Điều 52. Quyền của tổ chức chính trị – xã hội Điều 53. Nghĩa vụ của tổ chức tín dụng Điều 54. Quyền của tổ chức tín dụng Điều 55. Nghĩa vụ của bên vay vốn CHƯƠNG IV: XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM TRONG CẦM CỐ, THẾ CHẤP Điều 56. Các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm Điều 57. Xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp bên bảo đảm bị phá sản Điều 59. Các phương thức xử lý tài sản bảo đảm theo thoả thuận Điều 60. Nghĩa vụ của người xử lý tài sản trong trường hợp một tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ Điều 62. Thời hạn xử lý tài sản bảo đảm Điều 63. Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý Điều 64. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận bảo đảm trong thời gian chờ xử lý tài sản bảo đảm Điều 65. Xử lý tài sản bảo đảm là động sản trong trường hợp không có thoả thuận về phương thức xử lý Điều 67. Xử lý tài sản bảo đảm là giấy tờ có giá, vận đơn, thẻ tiết kiệm Điều 69. Xác định thứ tự ưu tiên thanh toán trong trường hợp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong tương lai Điều 71. Quyền nhận lại tài sản bảo đảm CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNHĐiều 73. Điều khoản chuyển tiếp Điều 74. Trách nhiệm thi hành

Nghị Định Về Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm

Nghị Định Về Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định 83/2010/nĐ-cp Về Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Số 11 Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Số 83 Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Số 163 Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Của Chính Phủ Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Giao Dịch Liên Kết, Nghị Định 20 Về Giao Dịch Liên Kết, Nghị Định Giao Dịch Bảo Đảm 2017, Nghị Định Chính Phủ Về Giao Dịch Bảo Đảm, Việt Nam Ban Hành Nghị Định Mới Về Giá Giao Dịch, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Đơn Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm Đất, Đơn Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm Xe ô Tô, Mẫu Đơn Yêu Cầu Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Đơn Yêu Cầu Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Sổ Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Đơn Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm Mới, Đơn Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Đăng Ký Giao Dịch, Thủ Tục Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Mẫu Đơn Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Ho So Dang Ky Giao Dich Dam Bao, Đăng Ký Người Giao Dịch, Thông Tư Về Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Ho So Dang Ki Giao Dich Dam Bao English, Mẫu Đơn Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm 2016, Đơn Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm Mới Nhất, Đơn Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm Thông Tư 09, Sửa Đổi Nội Dung Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Biểu Mẫu Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Thông Tư Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Thủ Tục Đăng Ký Văn Phòng Giao Dịch, Đơn Yêu Cầu Xóa Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm 2016, Thông Tư Hướng Dẫn Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Mẫu Đơn Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm Theo Thông Tư 09, Thông Tin Tóm Tắt Về Tổ Chức Đăng Ký Giao Dịch, Đơn Yêu Cầu Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm Hợp Đồng Thông Báo Việc Kê Biên, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quy Định Giao Dịch Sàn Hnx, Nghị Định Dịch Vụ Bảo Vệ, Nghị Định Dịch, Nghị Định Dịch Vụ Công ích, Nghị Định Dịch Vụ Công, Giấy Đề Nghị Sử Dụng Chữ Ký Trong Giao Dịch Vietinbank, Quy Định Giao Dịch Chứng Khoán, Đề Nghị Kiêm Hợp Đồng Đăng Ký Thông Tin Khách Hàng Và Dịch Vụ Tài Khoản Bidv, Nghị Định Phòng Chống Dịch, Nghị Định Nghỉ Dịch, Nghị Định Dịch Vụ Công Trực Tuyến, Nghị Định Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin, Quy Chế 66 Quy Chế Số 67 Ngày 2/3/2018 Quy Định Giao Dịch Trên Sàn Hose, Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt & Hướng Dẫn Dịch Vụ Cho Gia Đình, Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch Liên Kết, Giấy Đăng Ký Kiêm Hợp Đồng Sử Dụng Dịch Vụ Gói Dịch Vụ Ngân Hàng Điện Tử Qua Chương Trình Bidv Ibank, Biểu Phí Và Hạn Mức Giao Dịch áp Dụng Cho Dịch Vụ Bidv Smart Banking, Hướng Dẫn Hồ Sơ Giao Dịch Chuyển Tiền Theo Một Số Mục Đích, Nghị Quyết Xii Của Đảng Về Giáo Dục, Nghị Định Quy Định Chính Sách Phát Triển Giáo Dục Mầm Non, Nghị Định Quy Định Trách Nhiệm Quản Lý Nhà Nước Về Giáo Dục, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Giáo Dụ, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Một Số Điều Của Luật Giáo Dục Năm 2019, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Giáo Dục, Nghị Định Số 02 Về Giao Đất Giao Rừng, Nghị Quyết Về Công Tác Tuyên Giáo Của Đảng, Danh Mục Hàng Hoá Giao Dịch Tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa, Đơn Đăng Ký Dự Tuyển Theo Nghị Định 161, Nghị Định Đăng Ký Kinh Doanh, Nghị Định Đăng Ký Doanh Nghiệp, Nghị Định Số 43 Về Đăng Ký Kinh Doanh, Góp ý Nghị Định Về Đăng Ký Doanh Nghiệp, Nghị Định Về Đăng Ký Doanh Nghiệp, Nghị Định Về Đăng Ký Kinh Doanh, Giáo Trình Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế, Giáo Trình Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế Pdf, Nghị Định Số 20 Về Phổ Cập Giáo Dục, Nghị Định Giáo Dục, Nghị Định 43 Hướng Dẫn Đăng Ký Kinh Doanh, Nghị Định 43 Hướng Dẫn Đăng Ký Doanh Nghiệp, Hướng Dẫn Nghị Định 43 Về Đăng Ký Kinh Doanh, Báo Cáo Tự Đánh Giá Để Đăng Ký Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục, Đơn Đăng Ký Dự Tuyển Viên Chức Theo Nghị Định 161, Nghị Định Số 34 Về Giao Thông, Nghị Định 100 Về Giao Thông, Nghị Định Số 43 Về Giao Quyền Tự Chủ, Nghị Định Đưa Vào Cơ Sở Giáo Dục Bắt Buộc, Nghị Định Mới Về Giao Thông, Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định Số 71 Về Giao Thông, Nghị Định Giao Thông, Nghị Định Giao Thông Mới, Nghị Định Xu Lý Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Văn Bản Đề Nghị Hiệu Đính Thông Tin Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư, Nghị Định 171 Về An Toàn Giao Thông,

Nghị Định Về Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định 83/2010/nĐ-cp Về Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Số 11 Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Số 83 Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Số 163 Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Của Chính Phủ Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Giao Dịch Liên Kết, Nghị Định 20 Về Giao Dịch Liên Kết, Nghị Định Giao Dịch Bảo Đảm 2017, Nghị Định Chính Phủ Về Giao Dịch Bảo Đảm, Việt Nam Ban Hành Nghị Định Mới Về Giá Giao Dịch, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Đơn Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm Đất, Đơn Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm Xe ô Tô, Mẫu Đơn Yêu Cầu Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Đơn Yêu Cầu Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Sổ Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Đơn Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm Mới, Đơn Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Đăng Ký Giao Dịch, Thủ Tục Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Mẫu Đơn Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Ho So Dang Ky Giao Dich Dam Bao, Đăng Ký Người Giao Dịch, Thông Tư Về Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Ho So Dang Ki Giao Dich Dam Bao English, Mẫu Đơn Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm 2016, Đơn Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm Mới Nhất, Đơn Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm Thông Tư 09, Sửa Đổi Nội Dung Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Biểu Mẫu Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Thông Tư Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Thủ Tục Đăng Ký Văn Phòng Giao Dịch, Đơn Yêu Cầu Xóa Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm 2016, Thông Tư Hướng Dẫn Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm, Mẫu Đơn Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm Theo Thông Tư 09, Thông Tin Tóm Tắt Về Tổ Chức Đăng Ký Giao Dịch, Đơn Yêu Cầu Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm Hợp Đồng Thông Báo Việc Kê Biên, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quy Định Giao Dịch Sàn Hnx, Nghị Định Dịch Vụ Bảo Vệ, Nghị Định Dịch, Nghị Định Dịch Vụ Công ích, Nghị Định Dịch Vụ Công, Giấy Đề Nghị Sử Dụng Chữ Ký Trong Giao Dịch Vietinbank, Quy Định Giao Dịch Chứng Khoán,

Nghị Định Mới Về Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 về đăng ký giao dịch bảo đảm thay thế Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10/3/2000. Nghị định mới này quy định rõ hơn các giao dịch bảo đảm phải đăng ký, bao gồm: thế chấp quyền sử dụng đất; thế chấp rừng sản xuất là rừng trồng; cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay; thế chấp tàu biển và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm được xác định như sau: trong trường hợp tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm là thời điểm cơ quan đăng ký nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; trong trường hợp tài sản bảo đảm là tàu bay, tàu biển thì thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm là thời điểm thông tin về giao dịch bảo đảm được ghi vào sổ đăng bạ tàu bay, sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam; trong trường hợp tài sản bảo đảm là các tài sản khác thì thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm là thời điểm nội dung của đơn yêu cầu đăng ký được nhập vào Cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm.

Việc đăng ký giao dịch bảo đảm có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký đến thời điểm xóa đăng ký theo đơn của người yêu cầu xóa đăng ký. Hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm được nộp theo một trong 4 phương thức: nộp trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đăng ký; gửi qua đường bưu điện; gửi qua fax hoặc thư điện tử đối với đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản tại các Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản với điều kiện người yêu cầu đăng ký đã đăng ký khách hàng thường xuyên tại Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; gửi qua hệ thống đăng ký trực tuyến. Cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15h thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo; trong trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/9/2010.