Nghị Quyết 04 Của Bch Đảng Bộ Tỉnh Thanh Hóa / Top 10 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Thanh Hóa: Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 Và 05 Của Bch Đảng Bộ Tỉnh Cho Cán Bộ Đoàn Chủ Chốt

11:13 22/11/2016 2300

3 Phong trào Web.ĐTN: Sáng 21/11, tại Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Thanh Thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa, BTV Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 04 và 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho cán bộ đoàn chủ chốt trong toàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Văn Trung – Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Nguyễn Thành Lương – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh đoàn, Ban Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu nhi, Tổng đội TNXP phát triển kinh tế, Trung tâm HNDN và GTVL thanh niên.

Tại Hội nghị, cán bộ Đoàn chủ chốt toàn tỉnh đã được nghe đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt nội dung Nghị quyết số 04-NQ/TU, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đến năm 2020; Nghị quyết số 05-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vệ sinh môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Đồng thời, được tiếp thu kế hoạch hành động của Đoàn Thanh niên tỉnh Thanh Hóa thực hiện Nghị quyết số 04 và 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Thông qua Hội nghị giúp cán bộ Đoàn chủ chốt toàn tỉnh nắm vững chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp được nêu trong hai Nghị quyết; tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về an toàn thực phẩm và công tác bảo vệ môi trường; phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong triển khai thực hiện hai Nghị quyết. Đồng thời, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp bộ đoàn toàn tỉnh, thu hút sự tham gia tìm hiểu, thúc đẩy phong trào thi đua của tuổi trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của hai Nghị quyết.

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã triển khai Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Nghị Quyết 04 Của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Tỉnh Thanh Hoá

BÀI GIẢNG NGHỊ QUYẾT 04 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HOÁ ” VỀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VÀ ĐỔI MỚI MẠNH MẼ CÔNG TÁC CÁN BỘ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC HIỆN THÀNH TỈNH TIÊN TIẾN VÀO NĂM 2020″

Người thực hiện: Lê Như Tuấn Giám đốc TT BD-CT huyện Quảng Xương I. ĐẶT VẤN ĐỀ.

– Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: ” Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Vì vậy, Đảng ta phải nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta”. – Thực hiện lời dạy của Bác, Đảng ta trong suốt hơn 80 năm xây dựng và trưởng thành chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, làm nòng cốt cho mọi phong trào cách mạng. – Đội ngũ cán bộ của tỉnh Thanh Hoá cũng đã phát huy tốt truyền thống của Đảng trong việc triển khai, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, Nghị quyết của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. – Ngày 12/3/2012, Ban chấp hành đảng bộ Tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 04-NQ/TU “Về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hoá thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020″ II. KẾT CẤU: Gồm 3 phần.

1. Phần thứ nhất: Tình hình đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ. 2. Phần thứ hai: Quan điểm, mục tiêu, tiêu chuẩn cán bộ và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. 3. Phần thứ ba: Tổ chức thực hiện.

III. GIỚI THIỆU NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT.

nữ 15% trở lên; cán bộ trẻ (dưới 35 tuổi) đạt 20% trở lên; cơ cấu cán bộ phù hợp với từng địa phương … ▪ Cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã: Cơ bản có trình độ Đại học chuyên môn; Lý luận trung cấp trở lên; cán bộ nữ 15% trở lên; cán bộ trẻ (dưới 30 tuổi) khoảng 30%; tuổi bình quân cấp uỷ dưới 40 tuổi. * Tiêu chuẩn cán bộ: Cơ bản theo tinh thần nghị quyết TW 3 (khoá VII) của Đảng. – Lưu ý: + Lãnh đạo Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh phải qua lãnh đạo, quản lý cấp huyện. + Cấp huyện: UV BTV, PCT HĐND, UBND tham gia lần đầu, nói chung phải qua lãnh đạo chủ chốt cấp xã. + Cán bộ lãnh đạo cấp xã: Theo hướng dẫn mục tiêu cụ thể của Nghị quyết. b. Nhiệm vụ, giải pháp: Nghị quyết nêu 5 nhiệm vụ, giải pháp. b.1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, quan điểm, chủ trương của TW, cấp uỷ cấp trên về xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới. b.2. Vận dụng đúng đắn và sáng tạo các quy định của TW, từng bước đổi mới nội dung,cách làm trong các khâu của công tác cán bộ: (7 nội dung). – Đổi mới về đánh giá cán bộ; – Đổi mới nội dung, phương pháp quy hoạch cán bộ; – Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; – Rà soát, bổ sung và thực hiện các quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu cán bộ ứng cử; – Làm tốt công tác điều động, luân chuyển cán bộ: từ địa phương này sang địa phương khác, từ ngành này sang ngành khác, cán bộ cấp trưởng giữ chức vụ hai nhiệm kỳ liên tục phải điều động sang vị trí công tác khác; thời gian luân chuyển tối thiểu là 3 năm. Trong năm 2012: Thí điểm một số huyện, thị các chức danh (Bí thư, P.Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐ ND, Chủ tịch UBND, Trưởng công an, Viện trưởng VKS ND, Chánh án TAND, Trưởng phòng Tài Chính, Trưởng phòng TNMT – 9 chức danh) không phải là người địa phương. Thí điểm giao quyền cho

Bí thư cấp uỷ lựa chọn, giới thiệu để bầu cử uỷ viên BTV cấp uỷ; Cấp trưởng có trách nhiệm lựa chọn, giới thiệu để bổ nhiệm cấp phó. .. – Thực hiện tốt chính sách cán bộ; – Kiểm tra, giám sát cán bộ và công tác cán bộ. b.3. Xác định rõ trách nhiệm của cấp trên trực tiếp, của người đứng đầu và của tập thể lãnh đạo. b.4. Xây dựng tổ chức và con người làm công tác cán bộ; Phòng chống tiêu cực, chạy chức, chạy quyền. b.5. Xác định khâu đột phá trong công tác cán bộ, đó là: Đánh giá cán bộ và điều động, luân chuyển cán bộ. * Phần thứ 3: Tổ chức thực hiện. – Ban chấp hành Tỉnh uỷ giao cho các Ban, ngành cấp tỉnh xây dựng hướng dẫn, kế hoạch thực hiện Nghị quyết. – Các huyện, Thị, Thành uỷ, Đảng uỷ, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng …các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ đặc điểm, tình hình cụ thể để xây dựng kế hoạch, ban hành các quy định, quy chế theo phân cấp quản lý cán bộ để nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả cao nhất. IV. KẾT LUẬN:

– Đây là Nghị quyết quan trọng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ Tỉnh nhà nói chung, của các địa phương trong tỉnh nói riêng. Với tinh thần khách quan, khoa học, dân chủ, trí tuệ, nội dung Nghị quyết phải được cụ thể hoá trong công tác xây dựng đảng ở từng địa phương, đơn vị. – Thực hiện đúng tinh thần nội dung Nghị quyết chính là thực hiện tốt khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng hiện nay, đáp ứng yêu cầu đổi mới, Công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí đã theo dõi và lắng nghe !

Tháng 5/2012

Hội Nghị Cán Bộ Quán Triệt Kế Họach Của Tỉnh Ủy Thực Hiện Nq 04 Bch Tw Đảng Khóa Xii

Hội nghị cán bộ quán triệt kế họach của Tỉnh ủy thực hiện NQ 04 BCH TW Đảng khóa XII

Đã đăng vào 24/02/2017 lúc 12:03

Hôm nay, ngày 24/2, Ban thường vụ tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng khóa XII cho các đồng chí nguyên Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy và đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Rạnh triển khai kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 04 của BCH Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên BCH Trung ương thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống, đầy đủ những biểu hiện cụ thể của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…của bộ phận không nhỏ Đảng viên. Theo đó, để chỉnh đốn Đảng, TW xác định: cần nhìn thẳng sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật….

Ngoài ra, đại biểu tham dự hội nghị còn được các đồng chí trong Ban tường vụ Tỉnh ủy triển khai một số Nghị quyết, kết luận của BCH Trung ương khóa XII như: Nghị quyết số 05 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và kết luận số 09 về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Hội nghị cán bộ học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng khóa XII diễn ra trong vòng 1 ngày. Đây được xem là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh, đầy lùi sự suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Duy Huệ – Võ Huy

Nghị Quyết Số 02 Của Tỉnh Ủy Thanh Hóa

Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực , Nghị Quyết Số 28-nq/tw “về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực, Nghị Quyết 12 Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghị Quyết Số 12 Của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghị Quyết Số 02 Của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết 70/nd-hĐnd Tình Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 10 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 11 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghi Quyet So 12 Ngay 21/7/2014 Tinh Uy Thanh Hoa, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Nghị Quyết Mở Rộng Thành Phố Thanh Hóa, Quyet Định Số 875-qĐ/tu Tinh Uỷ Thanh Hoá, Quyết Định 875 Của Tỉnh ủy Thanh Hóa, 6 Yếu Tố Quyết Định Thành Bại Trong Tình Yêu, Quyết Định 875/2013 Của Tỉnh ủy Thanh Hoa, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a Của Tỉnh Bình Phước, Quyết Định Số 4545 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 3462 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 1415 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định 875/qd/từ Ngày 12.3.2013 Của Tỉnh ủy Thanh Ho, Nghi Quye So 12 Ngày 21/7/2014 Cua Btv Tinh Uy Thanh Hóa, Quyết Định Về Việc Thành Lập Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Của Thành ủy Hà Nội, Nghị Quyết 15 Của Thành ủy Hà Nội, Nghị Quyết HĐnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Mở Rộng Thành Phố Huế, Dự Thảo Nghị Định Tổ Chức Các Cơ Quan Chuyên Môn Thuộc Ubnd Tỉnh Thành, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Số 25 Về Công Tác Thanh Niên, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Bầu Thành Viên ủy Ban Nhân Dân, Giấy Đề Nghị Thanh Quyết Toán, Những Thành Tựu, Hạn Chế Và Những Nguyên Nhân Cơ B Trong Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 (khóa Xii), Đề Nghị Ra Quyết Định Trưởng Thành Đoàn, Quyết Định Bổ Nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Nghị Quyết Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Giấy Đề Nghị Thanh Toán Theo Quyết Định 48, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Số 02 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 02-nq/tu Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết Số 02 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết Số 04 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết 04-nq/tu Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết 02 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 41 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 Cua HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết Số 17 HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết Số 152 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 75 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghi Quyết Số 02/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 61 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết Số 53 HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 12 Của Tỉnh ủy Quảng Nam, Nghị Quyết Số 27 HĐnd Tỉnh Đăk Lăk, Nghị Quyết 72 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 370/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 20 Của HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết 07 Btv Tỉnh ủy Đồng Nai, Nghị Quyết 66 Của HĐnd Tỉnh Kon Tum, Nghị Quyết Số 349 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 82 HĐnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Về Việc Thành Lập Khu Kinh Tế Ven Biển Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết Liên Tịch Giữa Đoàn Thanh Niên Và Công An, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Nghị Quyết 12 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh, Nghị Quyết Số 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch ủy Ban Nhân Dân Tỉnh, Nghị Quyết 12 Của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Nghị Quyết 12 HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2020, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 86 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Bến Tre, Nghị Quyết Số 39 Về Tinh Giản Biên Chế, Nghị Quyết 12/2018/nq-hĐnd Tỉnh Lào Cai, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2020, Nghị Quyết Đại Hội Tỉnh Bình Dươg, Nghị Quyết 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết 60 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 209 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang,

Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực , Nghị Quyết Số 28-nq/tw “về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực, Nghị Quyết 12 Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghị Quyết Số 12 Của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghị Quyết Số 02 Của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết 70/nd-hĐnd Tình Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 10 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 11 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghi Quyet So 12 Ngay 21/7/2014 Tinh Uy Thanh Hoa, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Nghị Quyết Mở Rộng Thành Phố Thanh Hóa, Quyet Định Số 875-qĐ/tu Tinh Uỷ Thanh Hoá, Quyết Định 875 Của Tỉnh ủy Thanh Hóa, 6 Yếu Tố Quyết Định Thành Bại Trong Tình Yêu, Quyết Định 875/2013 Của Tỉnh ủy Thanh Hoa, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a Của Tỉnh Bình Phước, Quyết Định Số 4545 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 3462 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 1415 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định 875/qd/từ Ngày 12.3.2013 Của Tỉnh ủy Thanh Ho, Nghi Quye So 12 Ngày 21/7/2014 Cua Btv Tinh Uy Thanh Hóa, Quyết Định Về Việc Thành Lập Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Của Thành ủy Hà Nội, Nghị Quyết 15 Của Thành ủy Hà Nội, Nghị Quyết HĐnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Mở Rộng Thành Phố Huế, Dự Thảo Nghị Định Tổ Chức Các Cơ Quan Chuyên Môn Thuộc Ubnd Tỉnh Thành, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Số 25 Về Công Tác Thanh Niên, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Bầu Thành Viên ủy Ban Nhân Dân, Giấy Đề Nghị Thanh Quyết Toán, Những Thành Tựu, Hạn Chế Và Những Nguyên Nhân Cơ B Trong Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 (khóa Xii), Đề Nghị Ra Quyết Định Trưởng Thành Đoàn, Quyết Định Bổ Nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Nghị Quyết Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Giấy Đề Nghị Thanh Toán Theo Quyết Định 48, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Số 02 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 02-nq/tu Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết Số 02 Của Tỉnh ủy Bến Tre,