Nghị Quyết 05 Của Tỉnh Ủy Thanh Hóa / Top 6 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 1/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Nghị Quyết Số 02 Của Tỉnh Ủy Thanh Hóa

Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực , Nghị Quyết Số 28-nq/tw “về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực, Nghị Quyết 12 Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghị Quyết Số 12 Của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghị Quyết Số 02 Của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết 70/nd-hĐnd Tình Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 10 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 11 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghi Quyet So 12 Ngay 21/7/2014 Tinh Uy Thanh Hoa, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Nghị Quyết Mở Rộng Thành Phố Thanh Hóa, Quyet Định Số 875-qĐ/tu Tinh Uỷ Thanh Hoá, Quyết Định 875 Của Tỉnh ủy Thanh Hóa, 6 Yếu Tố Quyết Định Thành Bại Trong Tình Yêu, Quyết Định 875/2013 Của Tỉnh ủy Thanh Hoa, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a Của Tỉnh Bình Phước, Quyết Định Số 4545 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 3462 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 1415 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định 875/qd/từ Ngày 12.3.2013 Của Tỉnh ủy Thanh Ho, Nghi Quye So 12 Ngày 21/7/2014 Cua Btv Tinh Uy Thanh Hóa, Quyết Định Về Việc Thành Lập Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Của Thành ủy Hà Nội, Nghị Quyết 15 Của Thành ủy Hà Nội, Nghị Quyết HĐnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Mở Rộng Thành Phố Huế, Dự Thảo Nghị Định Tổ Chức Các Cơ Quan Chuyên Môn Thuộc Ubnd Tỉnh Thành, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Số 25 Về Công Tác Thanh Niên, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Bầu Thành Viên ủy Ban Nhân Dân, Giấy Đề Nghị Thanh Quyết Toán, Những Thành Tựu, Hạn Chế Và Những Nguyên Nhân Cơ B Trong Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 (khóa Xii), Đề Nghị Ra Quyết Định Trưởng Thành Đoàn, Quyết Định Bổ Nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Nghị Quyết Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Giấy Đề Nghị Thanh Toán Theo Quyết Định 48, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Số 02 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 02-nq/tu Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết Số 02 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết Số 04 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết 04-nq/tu Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết 02 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 41 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 Cua HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết Số 17 HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết Số 152 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 75 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghi Quyết Số 02/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 61 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết Số 53 HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 12 Của Tỉnh ủy Quảng Nam, Nghị Quyết Số 27 HĐnd Tỉnh Đăk Lăk, Nghị Quyết 72 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 370/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 20 Của HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết 07 Btv Tỉnh ủy Đồng Nai, Nghị Quyết 66 Của HĐnd Tỉnh Kon Tum, Nghị Quyết Số 349 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 82 HĐnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Về Việc Thành Lập Khu Kinh Tế Ven Biển Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết Liên Tịch Giữa Đoàn Thanh Niên Và Công An, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Nghị Quyết 12 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh, Nghị Quyết Số 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch ủy Ban Nhân Dân Tỉnh, Nghị Quyết 12 Của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Nghị Quyết 12 HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2020, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 86 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Bến Tre, Nghị Quyết Số 39 Về Tinh Giản Biên Chế, Nghị Quyết 12/2018/nq-hĐnd Tỉnh Lào Cai, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2020, Nghị Quyết Đại Hội Tỉnh Bình Dươg, Nghị Quyết 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết 60 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 209 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang,

Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực , Nghị Quyết Số 28-nq/tw “về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực, Nghị Quyết 12 Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghị Quyết Số 12 Của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghị Quyết Số 02 Của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết 70/nd-hĐnd Tình Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 10 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 11 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghi Quyet So 12 Ngay 21/7/2014 Tinh Uy Thanh Hoa, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Nghị Quyết Mở Rộng Thành Phố Thanh Hóa, Quyet Định Số 875-qĐ/tu Tinh Uỷ Thanh Hoá, Quyết Định 875 Của Tỉnh ủy Thanh Hóa, 6 Yếu Tố Quyết Định Thành Bại Trong Tình Yêu, Quyết Định 875/2013 Của Tỉnh ủy Thanh Hoa, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a Của Tỉnh Bình Phước, Quyết Định Số 4545 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 3462 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 1415 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định 875/qd/từ Ngày 12.3.2013 Của Tỉnh ủy Thanh Ho, Nghi Quye So 12 Ngày 21/7/2014 Cua Btv Tinh Uy Thanh Hóa, Quyết Định Về Việc Thành Lập Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Của Thành ủy Hà Nội, Nghị Quyết 15 Của Thành ủy Hà Nội, Nghị Quyết HĐnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Mở Rộng Thành Phố Huế, Dự Thảo Nghị Định Tổ Chức Các Cơ Quan Chuyên Môn Thuộc Ubnd Tỉnh Thành, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Số 25 Về Công Tác Thanh Niên, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Bầu Thành Viên ủy Ban Nhân Dân, Giấy Đề Nghị Thanh Quyết Toán, Những Thành Tựu, Hạn Chế Và Những Nguyên Nhân Cơ B Trong Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 (khóa Xii), Đề Nghị Ra Quyết Định Trưởng Thành Đoàn, Quyết Định Bổ Nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Nghị Quyết Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Giấy Đề Nghị Thanh Toán Theo Quyết Định 48, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Số 02 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 02-nq/tu Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết Số 02 Của Tỉnh ủy Bến Tre,

Nghị Quyết Số 09 Của Tỉnh Ủy Thanh Hóa: Thúc Đẩy Phát Triển Miền Núi

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng của các huyện miền núi bình quân giai đoạn 2014 – 2019 đạt 8,7%; người nghèo đã tiếp cận thuận lợi và đầy đủ các chính sách trợ giúp của Nhà nước; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được tăng cường và củng cố; nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, việc làm cho lao động được quan tâm giải quyết; sự nghiệp giáo dục, văn hóa, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân có chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị cơ sở ngày càng được củng cố vững mạnh và hoạt động có hiệu quả; đội ngũ cán bộ là người DTTS được quan tâm đào tạo bồi dưỡng; an ninh, trật tự vùng DTTS và miền núi được giữ vững, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo.

Tốc độ giảm nghèo ở các huyện miền núi luôn cao hơn 1,7 lần bình quân chung toàn tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 2,3%/năm (theo tiêu chí nghèo đa chiều).

Ông Dương Văn Mạnh, Bí thư Huyện ủy Như Xuân cho biết: Nghị quyết 09 đã tạo sự đồng thuận, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức cùng Nhân dân thực hiện công tác giảm nghèo. Huyện đã tập trung khai thác hiệu quả nguồn lực từ các chương trình, dự án chính sách dân tộc để triển khai các giải pháp giảm nghèo như: Đa dạng hóa giống cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hướng dẫn người dân triển khai mô hình, dự án có giá trị kinh tế cao. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 37,36% năm 2016, xuống còn 7,8% năm 2019; có 5% số xã ĐBKK và 65% thôn, bản thoát khỏi diện ĐBKK giai đoạn 2016 – 2020. Năm 2018, Như Xuân là huyện miền núi đầu tiên của tỉnh thoát khỏi huyện nghèo

Năm 2020, huyện Như Xuân đặt ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 5%; trên địa bàn không còn xã ĐBKK. Theo đó, huyện xác định tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong thực hiện chính sách giảm nghèo.

Tại huyện Bá Thước, trong giai đoạn 2016 – 2020, tỷ lệ hộ nghèo cũng đang giảm nhanh, từ 25,31% năm 2016 xuống 2,26% năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người từ 7,2 triệu đồng, năm 2016, đến năm 2020 đã tăng lên 12,5 triệu đồng. Tỷ lệ người dân được tham gia BHYT đạt 95%; 99,8% trẻ em, người nghèo, cận nghèo, Nhân dân vùng kinh tế – xã hội ĐBKK và người DTTS có thẻ BHYT và được chăm sóc sức khỏe theo quy định. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2016 là 42,3%, đến năm 2020 ước thực hiện được 50%.

Ông Lê Phú Hiền, Trưởng Phòng LĐ,TN&XH huyện Bá Thước cho hay: Nếu theo tiêu chí cũ thì huyện đã đạt tiêu chuẩn thoát khỏi danh sách huyện nghèo theo quy định của Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Chia sẻ về kinh nghiệm giảm nghèo của địa phương, ông Lê Phú Hiền cho biết, khi đã có chủ trương chỉ đạo, lãnh đạo thống nhất, xuyên suốt, huyện đã tranh thủ mọi nguồn lực cùng với bà con phấn đấu giảm nghèo. Thời gian qua, ngân sách trung ương bố trí thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo chung trên địa bàn cũng đã được giải ngân đạt gần 100%; nguồn hỗ trợ của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước được đưa vào lồng ghép đầu tư cho tất cả các hạng mục công trình.

Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân như: Dự án hỗ trợ hộ nghèo mua trâu, bò sinh sản, hỗ trợ giống lúa lai, ngô lai, phân bón để chuyển đổi giống cây trồng năng suất cao, hỗ trợ kinh phí xây dựng các mô hình khuyến nông, lâm… đã giúp các hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Năm Năm Thực Hiện Nghị Quyết 25 Của Bchtw Và Nghị Quyết 05 Của Tỉnh Ủy Về Công Tác Thanh Niên: Điểm Sáng Tam Đại

Posted on by sonphuninh

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong tình hình mới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tam Đại đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Điểm nhấn trong các hoạt động đoàn ở Tam Đại là công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ năm 2008 đến nay, Đoàn xã đã phối hợp với Ban Tư pháp và Ban công an xã tổ chức nhiều hội thi tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Nhiều cách làm hay đã được Chi đoàn thôn Đại An thực hiện để tuyên truyền, phổ biến pháp luật như: Chương trình “Phát thanh thanh niên”, Hội thi “Thanh niên với pháp luật” với hình thức sân khấu hóa được tổ chức hằng năm. Qua đó, đã chuyển tải được nhiều văn bản pháp luật có nội dung gần gũi với đời sống hằng ngày của người dân như: Luật Thanh niên, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Luật Giao thông đường bộ …Từ thành công của Chi đoàn Đại An, các chi đoàn khác đã mạnh dạn làm theo và đạt kết quả tương tự như Chi đoàn thôn Long Sơn, Chi đoàn thôn Phước Thượng tổ chức hội thi ” Thanh niên với môi trường xanh“, Chi đoàn thôn Đại Hanh tổ chức Hội thi “Thanh niên với công tác bảo vệ rừng”…Riêng Chi đoàn thôn Đại An đã thành lập Câu lạc bộ thanh niên tìm hiểu pháp luật và duy trì hoạt động thường xuyên.

Cùng với đó, thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Tam Đại học tập và làm theo lời Bác”, nhiều chi đoàn đã có nhiều cách làm hay, đã thu hút và tập hợp được nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia; nổi bật như phong trào ôn tập văn hóa hè được tổ chức ở 6/6 chi đoàn thôn, theo đó, từ năm 2008 đến nay đã có gần một ngàn học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 tham gia học tập. Từ các phong trào xuất hiện nhiều đoàn viên, học sinh tích cực và được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Bên cạnh đó, phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng cũng được nhiều chi đoàn và đoàn viên tích cực hưởng ứng. Trong thời gian qua, đoàn viên Tam Đại đã góp gần 2.000 ngày công tham gia làm bê tông nông thôn, chung tay xây dựng nông thôn mới, hằng năm đều tổ chức dọn vệ sinh nhà lưu niệm mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Điểm và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa khác. Đã hiến hơn 80 đơn vị máu và xuất hiện nhiều gương mặt tiêu biểu trong hiến máu tình nguyện như Nguyễn Đại Nghiệp, Trần Xuân Khánh, Nguyễn Văn Nguyên (Chi đoàn Dân quân cơ động), Đinh Văn Tiên, Trương Văn Tiên (Chi đoàn thôn Đại An) với thành tích trên 5 lần hiến máu…

Anh Hồ Ngọc Dương – Bí thư Đoàn xã Tam Đại cho biết: “Có được những thành quả trên phải kể đến sự quan tâm lãnh chỉ đạo kịp thời của cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện về mọi mặt của chính quyền và sự phối hợp đồng bộ của các ban ngành, đoàn thể ở Tam Đại và sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên thanh niên. Sự quan tâm đúng mức đó đã làm cho phong trào thanh niên ở Tam Đại phát triển mạnh mẽ, vững chắc xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng”.

Thanh Sơn

Nguồn: tinhuyquangnam.vn

Trao Dê Sinh Sản Cho Hội Viên Nông Dân Nghèo Tại Giao An Theo Nghị Quyết 09 Của Tỉnh Ủy Thanh Hóa

Trao dê sinh sản cho Hội viên nông dân nghèo tại Giao An theo Nghị Quyết 09 của Tỉnh ủy Thanh Hóa

Tiếp tục Thực hiện Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác giảm nghèo nhanh, bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa, và chương trình kết nghĩa, hỗ trợ giảm nghèo giữa hai huyện Nông Cống và Lang Chánh, Ngày 8 tháng 10 năm 2020, Tại xã Giao An, Hội nông dân huyện Nông Cống và Hội nông dân huyện Lang Chánh tổ chức lễ trao, nhận dê giống sinh sản và tặng quà cho hội viên nông dân nghèo xã Giao An

Tham dự lễ về phía huyện Nông Cống có đồng chí Lê Văn Hạnh, Phó trưởng ban Dân vận huyện ủy Huyện Nông Cống, đồng chí Phạm Thị Quyết Chủ tịch Hội nông dân huyện Nông Cống cùng các thành viên trong đoàn, về phía huyện Lang Chánh có đồng chí Lò Văn Luân Chủ tịch hội nông dân huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ huyện hội và lãnh đạo Đảng ủy, UBND, MTTQ, các nghành đoàn thể và các gia đình hội viên được nhận hỗ trợ.

Được biết trong thời gian qua Thực hiện theo nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy Thanh Hóa và chương trình kết nghĩa, hỗ trợ giảm nghèo giữa hai huyện Nông Cống và Lang Chánh, hằng năm Hội nông dân huyện Nông Cống đều trích một phần kinh phí với số tiền 15 triệu đồng để hỗ trợ cho các hội viên nông dân nghèo huyện Lang Chánh mua con giống để xây dựng mô hình chăn nuôi thoát nghèo.

Năm nay tiếp tục thực hiện theo chương trình phối hợp giữ hai đơn vị Hội nông dân huyện nông cống hỗ trợ để cho gia đình Hội viên nông dân nghèo tại xã giao an mua 6 con dê sinh sản để chăn nuôi thoát nghèo, sau khi trao quà hỗ trợ cho hai Hội nông dân nghèo mỗi hộ 1 triệu đồng tiền mặt để trang trải cuộc sống.

Đoàn công tác của Hội nông dân Huyện nông cống, Hội nông dân Huyện Lang chánh và lãnh đạo xã Giao An đã trực tiếp đến trao tận tay số dê giống hỗ trợ cho gia đình hội viên Phạm Văn Hùng Làng Viên xã Giao An.

Tại đây đoàn đã động viên gia đình cố gắng chăm sóc đàn dê thật tốt, làm chuồng trại, để dê phát triển khỏe mạnh sinh sản rồi nhân đàn, nhằm hỗ trợ gia đình chăm sóc dê, Hội nông dân xã giao an tiếp tục theo dõi tiêm phòng dịch, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, hỗ trợ trồng cỏ để có nguồn thức ăn cho dê, đảm bảo cho đàn dê phát triển và sinh sản, đem lại hiệu quả kinh tế, sớm để gia đình thoát được cái nghèo.

Ngọc Thỏa – Đài TT-TH

<