Nghị Quyết 05 Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương / Top 18 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 9/2023 # Top Trend | Bac.edu.vn

Nghị Quyết Chuyên Đề Về Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh Về Phong Cách Nêu Gương

NGHỊ QUYẾT

CHUYÊN ĐỀ VỀ HỌC TẬP TƯ TƯỞNG

TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG.

GIÁO DỤC

Yên Thế , tháng 10/2013

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG YÊN THẾ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN Yên Thế, ngày 20 tháng 9 năm 2013. NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ V/v Học tập tư tưởng,tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách Nêu gương

: NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC

HỒ CHÍ MINH VỀ PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG I. Giới thiệu, quán triệt Chuyên đề .

Gương mẫu là một mệnh lệnh không lời. Sức mạnh của nêu gương đạo đức vô cùng to lớn. Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự nêu gương về đạo đức, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI ” Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay “.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một tấm gương đạo đức mẫu mực cho mọi người học tập và noi theo. Tấm gương đạo đức của Người đã đạt tới sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa giáo dục đạo đức và nêu gương đạo đức, đạt tới sự nhất quán giữa công việc và đời tư, giữa đạo đức vĩ nhân và đạo đức đời thường. Người nhận thức rằng: Đối với các dân tộc phương Đông thì “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Do vậy, khi địa vị càng cao, uy tín càng lớn, Hồ Chí Minh càng ra sức tự hoàn thiện để trở thành tấm gương đạo đức trọn vẹn.

Phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng to lớn của Đảng, của dân tộc ta, mãi mãi là nguồn sáng bất tận soi rọi vào mỗi tâm hồn con người Việt Nam, hướng cho mọi người đến với chân, thiện, mỹ của cuộc sống. Học tập và làm theo phong cách của Người có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên phải luôn luôn tự tu dưỡng, rèn luyện để trở thành những người có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống giản dị, trong sáng, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn lấy lợi ích của nhân dân làm mục đích hoạt động của mình.

II. Quan niệm về Nêu gương của Hồ Chí Minh

Theo Hồ Chí Minh, nêu gương thì trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, nói phải đi đôi với làm. Trong đó chủ yếu trên ba mối quan hệ đối với mình, đối với người, đối với việc. Đối với mình phải không tự cao tự đại, tự mãn, kiêu ngạo mà luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân, phải tự phê bình mình như rửa mặt hàng ngày; đối với người, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc, phải khoan dung, độ lượng; đối với việc, dù trong hoàn cảnh nào phải giữ nguyên tắc “dĩ công vi thượng” (để việc công lên trên, lên trước việc tư), đã phụ trách việc gì thì phải tận tâm, tận lực làm cho kỳ được, không sợ khó khăn, gian khổ, việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh.

2. Đường lối chính sách của Đảng về vấn đề Nêu gương.

Đảng ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết TW4-Khóa XI ” Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay ” với phương châm “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh”. Nghị quyết thẳng thắn chỉ ra rằng: Hiện nay, “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi,tiền tài, kèn cựa địa vị,cục bộ,tham nhũng,lãng phí,tùy tiện,vô nguyên tắc”

Thực hiện Nghị quyết, Đảng nêu 4 nhóm giải pháp, trong đó chú trọng nhất, tiên quyết là “nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên”. Như vậy, để tiếp tục thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, các quy định về xây dựng Đảng, đặc biệt là Nghị quyết TW 4, Đảng ta một lần nữa yêu cầu phải “phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong công tác, học tập, lối sống” của mỗi đảng viên ở nơi công tác, trong tổ chức Đảng và ở nơi cư trú.

Bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế, nước ta đang đối mặt với nhiều thách thức. Thách thức lớn nhất vẫn là một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất về đạo đức, lối sống sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Mất lòng tin của dân là mất tất cả. Bởi vì, một khi quần chúng nhân dân đã mất niềm tin vào đạo đức của người cầm quyền, người lãnh đạo thì niềm tin chính trị của họ cũng không còn. Người lãnh đạo có được dân “tâm phục khẩu phục” hay không là ở chỗ đó. Sau khi Lê-nin qua đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết những dòng xúc động về tấm gương đạo đức vĩ đại của V.I.Lê-nin: ” Không phải chỉ thiên tài của Người, mà chính là tính coi khinh sự xa hoa, tinh thần yêu lao động, đời tư trong sáng, nếp sống giản dị, tóm lại là đạo đức vĩ đại và cao đẹp của người thầy đã ảnh hưởng lớn lao tới các dân tộc Châu Á và đã khiến cho trái tim của họ hướng về Người không gì ngăn cản nổi” . Đến lượt mình, Hồ Chí Minh đã để lại một tấm gương đạo đức cao đẹp trong sáng, trở thành một trong những người có ảnh hưởng sâu rộng nhất đối với nhân dân các nước trên thế giới trong thế kỷ XX. Gương mẫu là một mệnh lệnh không lời. Sức mạnh của nêu gương đạo đức vô cùng to lớn.

Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự nêu gương về đạo đức. Nêu gương sẽ có “hiệu ứng lan tỏa, lôi kéo quần chúng noi theo “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện tốt Nghị quyết TW 4-Khoá XI ” Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay “.

III. Phong cách nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Việc nêu gương theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trước hết, cần nêu gương trên ba mối quan hệ: đối với mình, đối với người, đối với việc. Đối với mình phải không tự cao, tự đại, tự mãn, kiêu ngạo mà luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân, phải tự phê bình mình như rửa mặt hằng ngày; đối với người, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc, khoan dung, độ lượng; đối với việc, dù trong hoàn cảnh nào phải giữ nguyên tắc “dĩ công vi thượng”. Sinh thời, khi nước nhà vừa giành được độc lập năm 1945, đứng trước nạn đói đang đến gần, Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân diệt “giặc đói” bằng một hành động cụ thể, mười ngày nhịn ăn một bữa để lấy số gạo đó cứu những người bị đói và chính Người đã làm gương thực hiện trước. Hồ Chí Minh đã tiếp thu truyền thống “thương người như thể thương thân” của dân tộc, nâng lên thành triết lý hành động cách mạng vì dân, vì nước trong mỗi con người. Thứ hai, muốn nêu gương được thì phải nói đi đôi với làm và trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một tấm gương đạo đức mẫu mực cho mọi người học tập và noi theo. Ở Người đã đạt tới sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa giáo dục đạo đức và nêu gương đạo đức, đạt tới sự nhất quán giữa công việc và đời tư, giữa đạo đức vĩ nhân và đạo đức đời thường. Khi địa vị càng cao, uy tín càng lớn, Hồ Chí Minh càng ra sức tự hoàn thiện, trở thành tấm gương đạo đức trọn vẹn.

Hồ Chí Minh từng dạy: “Nói miệng, ai cũng nói được. Ta cần phải thực hành”. Kháng chiến, kiến quốc, ta phải cần kiệm. Nhưng tự mình phải cần kiệm trước đã. Trước hết, mình phải làm gương, gắng làm gương trong anh em, và khi đi công tác, gắng làm gương cho dân. Làm gương cả về ba mặt: tinh thần, vật chất và văn hoá. Không có gì là khó. Khó như cách mạng mà ta đã làm được và đã thành công. Muốn làm được, ta phải: quyết tâm, trí tâm và đồng tâm. Ta nhớ ba chữ ấy, thực hành làm gương nêu ba chữ ấy lên sẽ thành công.

Hồ Chí Minh cho rằng, con người nói chung, đặc biệt là người phương Đông coi trọng thực tiễn hơn lý thuyết. Chính vì thế, Người nhắc nhở đảng viên: “Trước mặt quần chúng, không phải cứ viết lên trán chữ “cộng sản” là ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm “mực thước cho người ta bắt chước”. Tự mình phải chính trước, mới giúp người khác chính. Thứ ba, để giáo dục bằng nêu gương đạt kết quả cao, Người chủ trương: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách làm tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Trong gia đình, cha mẹ có thể là tấm gương cho các con, anh chị là tấm gương đối với các em; trong nhà trường, thầy giáo, cô giáo là tấm gương cho học trò; trong cơ quan, tổ chức thì cán bộ lãnh đạo là tấm gương cho cấp dưới, người này có thể nêu gương cho người khác. Trong cuộc sống hằng ngày, người cán bộ, đảng viên chẳng những có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt để trở thành con người có đời tư trong sáng, mà còn phải là tấm gương giúp nhân dân nhìn vào đó làm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu. Hồ Chí Minh thấy được một triết lý sâu xa rằng, cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc đều do mồ hôi, nước mắt của dân mà ra, nên chúng ta phải đền bù xứng đáng cho dân. Cán bộ, đảng viên phải xông xáo, nhiệt tình, sâu sát nhân dân, gương mẫu và dám chịu trách nhiệm trước dân cả về lời nói và việc làm; phải luôn quyết tâm, bền bỉ, chịu đựng gian khổ, quan tâm và tìm mọi cách giải quyết kịp thời, hiệu quả những nhu cầu mà dân đặt ra, kể cả chấp nhận sự hy sinh để bảo vệ dân, phấn đấu vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Tư tưởng đạo đức ấy đã tạo nên một phong cách nêu gương, tự giác gương mẫu của Hồ Chí Minh, người lãnh tụ kính yêu của cách mạng Việt Nam, người suốt đời phấn đấu, hy sinh vì đất nước, vì dân tộc, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị, người mà cả cuộc đời là một tấm gương lớn cho các thế hệ con cháu mãi mãi noi theo.

IV. Sự cần thiết phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Học tập và làm theo phong cách nêu gương của Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay. Những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước thời gian qua luôn gắn liền với vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên; trong đó phải nhắc tới những cố gắng của họ trong việc rèn luyện phong cách làm việc mới theo gương Bác Hồ. Phần đông đội ngũ cán bộ, đảng viên đã thực hiện tốt nói đi đôi với làm, nêu gương trước cấp dưới.

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong phong cách làm việc, thực hiện có hiệu quả nói đi đôi với làm, góp phần xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế hiện nay chi bộ Trường THCS Bùi Thị Xuân cần tập trung lãnh đạo nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

PHẦN II LIÊN HỆ , PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH. 1. Liên hệ

Thực hiện triển khai kế hoạch của Đảng ủy về việc quán triệt tinh thần Chỉ thị 03-CT-TW của Bộ chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian qua chi bộ trường THCS Bùi Thị Xuân đã đạt được một số kết quả như sau :

Về công tác tuyên truyền, giáo dục để phát huy tính nêu gương đã được chi ủy chi bộ thường xuyên quán triệt nhắc nhở trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đảng viên trong các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ với tinh thần trước hết là Nêu gương trong tập thể chi ủy, các đồng chí là đảng viên lãnh đạo chủ chốt đến các đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ phải làm gương trong mọi lĩnh vực công việc, từ chi ủy phải làm gương trước đảng viên, mỗi đồng chí đảng viên phải làm gương trước quần chúng, cấp trên làm gương trước cấp dưới. Thường xuyên nhắc nhở đảng viên giáo dục cho gia đình và người thân làm gương nơi cư trú, gia đình hòa thuận gương mẫu để giúp cho nhân dân nhìn vào đó để làm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư tật xấu ” Đảng viên đi trước, làng nước theo sau “.

Quán triệt tinh thần trên trong những năm qua cán bộ đảng viên trong chi bộ nhà trường đều nêu cao được tinh thần trách nhiệm gương mẫu trước công việc được giao và trong đời sống hàng ngày. Nghiêm chỉnh thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chấp hành tốt những điều Đảng viên không được làm. Mỗi cán bộ, đảng viên đều tự rèn luyện ở mọi lúc mọi nơi, tự giác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, chưa có biểu hiện tham ô, tham nhũng lãng phí. Gương mẫu từ Cấp ủy đến mỗi đồng chí đảng viên của chi bộ là hạt nhân nòng cốt trong việc tuyên truyền vận động xây dựng khối đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tạo thành sức mạnh tổng hợp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường và của địa phương trong những năm qua. Hiệu quả cộng việc là thước đo của sự nêu gương thể hiện qua bình xét hàng năm các đ/c đảng viên trong chi bộ đều đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Cán bộ, công chức, viên chức của nhà trường đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên và gia đình CB-GV đều đạt gia đình văn hóa ở khu dân cư. Nhiều đồng chí đã phát huy được tính tiền phong gương mẫu của mình để cán bộ, công chức ,viên chức trong nhà trường học tập và noi theo .

Các đồng chí đứng đầu các tổ chức đoàn thể luôn phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình trước cấp dưới, không ngừng cũng cố và xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, góp phần củng cố hệ thống chính trị trong nhà trường.

2/Phương pháp : a. Đối với cấp ủy, chi bộ nhà trường.

Thường xuyên quán triệt nêu cao tính tự giác trong tự phê bình và phê bình, thực sự gương mẫu trong lời nói và việc làm, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng nhà trường ngày một vững mạnh hơn… Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết TW 4 (khoá XI), Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, và kết luận của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất định sẽ tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ đối với cấp ủy chi bộ nhà trường; Tất cả cán bộ, đảng viên đều làm gương và nêu gương, làm cho cái thiện sẽ lấn át cái ác, tham nhũng và lãng phí sẽ bị đẩy lùi, góp phần xây dựng nhà trường đạt Đơn vị văn hóa.

Cần thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của chi bộ ; quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2013 của Ban bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt.

Luôn gắn việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của từng cán bộ đảng viên, và quy định về những Điều đảng viên không được làm, coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để bình xét cán bộ, công chức, đảng viên hàng năm.

b. Đối với cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay. */ Về tư tưởng chính trị.

Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của nhân dân.

*/ Về đạo đức, lối sống, tác phong.

Thực hiện nghiêm Quy định của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện Quy định này.

Đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quyết tâm sửa chữa, khắc phục.

Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát, gần gũi để tìm hiểu tâm tư , nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết trong đơn vị công tác và nơi cư trú.

Kiên quyết không nhận quà biếu với động cơ vụ lợi dưới mọi hình thức; không để cho người thân lợi dụng quyền hạn và ảnh hưởng của mình để trục lợi.

*/ Về tự phê bình, phê bình.

Người đứng đầu phải là tấm gương tự phê bình và phê bình để cấp dưới làm theo.

Trong tự phê bình và phê bình phải thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm, không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; khi có khuyết điểm phải nhận khuyết điểm và phải có kế hoạch sữa chữa.

Nêu cao tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu.

*/ Về quan hệ với nhân dân.

Nêu cao ý thức phụ vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung sức giải quyết những lợi ích chính đáng của nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với nhân dân và cán bộ giáo viên trong nhà trường.

Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

*/ Về trách nhiệm trong công tác.

Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến trong giảng dạy, công tác.

Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm.

Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình ; làm việc có nguyên tắc kỷ cương, có lý, có tình ; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc ; chống các hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy thi đua và các biểu hiện tiêu cực khác.

Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích các nhân, ” Lợi ích nhóm “.

*/ Về ý thức tổ chức kỷ luật.

– Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, nhà trường.

– Gương mẫu chấp hành Nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức ; đi đầu thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, nhà trường.

*/ Về đoàn kết nội bộ.

Hết lòng chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ ; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của quần chúng trong nhà trường, khu dân cư ; công tâm với cán bộ dưới quyền ; hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp để không ngừng tiến bộ.

Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống ; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác.

Tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội nơi công tác; kiên quyến đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội

bộ và trong nhân dân.

*/ Thực hiện tốt việc sử dụng sổ tay “Làm theo gương Bác”.

Đảng viên của chi bộ căn cứ theo nội dung chuyên đề, thực hiện việc đăng ký nội dung học tập và làm theo phong cách nêu gương của Hồ Chí Minh vào sổ tay ” Làm theo gương Bác “. Hàng tháng tự soi rọi lại những kết quả đã làm được gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và công tác vận động quần chúng nhân dân nơi cư trú chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

TM. CHI ỦY – CHI BỘ : BÍ THƯ

– Các đ/c đảng viên trong chi bộ;

– Lưu: Hồ sơ chi bộ;

Lê Văn Tam

Bài Tham Luận Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh

Bài tham luận học tập và làm theo lời Bác

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là vô cùng cần thiết bởi hiện nay đang có sự suy thoái về đạo đức cũng như lối sống. chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn Bài tham luận học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hay mà chúng tôi đăng tải sau đây.

Tham luận tấm gương tiêu biểu học tập đạo đức Hồ Chí Minh 1. Bài tham luận học tập và làm theo lời Bác của giáo viên

Để bổ sung cho bản phương hướng và kế hoạch hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học nhiệm kì 2023-2023, tôi xin được chia sẻ một số ý kiến của bản thân về bài tham luận “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Kính thưa Đại hội!

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại; là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta; là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam noi theo. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức của một vĩ nhân, một vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người chân chính, bình thường, gần gũi, ai cũng có thể học theo, làm theo, để trở thành một người công dân tốt hơn trong xã hội.

Thế hệ thanh niên ngày nay được sinh ra và lớn lên trong một đất nước VN hòa bình, ấm no, may mắn được hưởng sự giáo dục của nhà trường, của Đoàn, của Đảng một cách có hệ thống từ thuở ấu thơ. Nên thanh niên đã sớm định hướng được con đường phải đi, cái đích phải tới, con người phải trưởng thành. Là đoàn viên tôi đã được tham gia giờ học “Tuổi trẻ VN nhớ lời di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh do huyện đoàn kết hợp với đoàn trường tổ chức ngày 28/8/2023 tôi nhận thức được rằng học tập tư tưởng đạo đức phong cách HCM là cách giúp chúng ta hoàn thiện bản thân, giúp chúng ta sống tốt hơn, đẹp hơn. Học tập tư tưởng phong cách của Bác là cả quá trình lâu dài và mãi mãi. Nhưng ngay từ ngày hôm nay mỗi đoàn viên thanh niên chúng ta hãy bắt đầu từ những việc làm cụ thể:

– Trước tiên, chúng ta hãy học ở Bác đức tính giản dị .Sự giản dị được thể hiện qua cách ăn mặc của Người. Chúng ta chẳng thể nào quên được hình ảnh của 1 vị lãnh tụ với bộ quần áo ka ki đã phai màu theo thời gian cùng chiếc dép lốp cao su – người bạn đã đồng hành với Người biết bao năm tháng có mặt khắp năm châu bốn bể. Bữa ăn của Bác cũng rất giản dị đạm bạc. Bác còn giản dị trong cả cách viết cách nói, cách đối xử với mọi người.

Vậy, đoàn viên thanh niên chúng ta hãy học tập Bác.Thay bằng những bộ quần áo đắt tiền mà lại không phù hợp, chúng ta hãy mặc những chiếc áo đồng phục mang tên ngôi trường của mình. Chiếc áo đó vừa là biểu tượng cho nét đẹp trong sáng tuổi học trò, vừa tạo ra nét đẹp tập thể đồng đều, sự đoàn kết, đôi khi đồng phục còn giúp chúng ta tiết kiệm tài chính. Khi có đồng phục rồi các bạn sẽ không phải bận tâm mất thời gian để lựa chọn trang phục đến trường, từ đó dành nhiều thời gian hơn cho việc học, nghiên cứu sách vở. Hơn nữa, chúng ta là học sinh, chúng ta không nên quá lạm dụng mĩ phẩm hóa chất, không đánh son phấn lòe loẹt, không cầu kì với những kiểu tóc, mẫu tóc, màu tóc đắt tiền mà lại không phù hợp với học sinh, với nội quy quy định của nhà trường.

Ngay cả lời nói giao tiếp, ứng xử hàng ngày chúng ta hãy nói những lời hay ý đẹp, không văng tục chửi thề, không cầu kì, lai căng, lạm dụng ngôn ngữ nước ngoài.

– Điều tiếp theo chúng ta cần học tập ở Bác tinh thần tự học, tự tìm tòi nghiên cứu sáng tạo. Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đường đời là một chiếc thang không có nấc chót, học tập là một quyển vở không có trang cuối cùng. Bác học bằng cách viết lên bàn tay, học dưới ánh trăng, dưới ánh đèn vàng vọt của con tàu. Bác học ở mọi lúc, mọi nơi, những lúc có thì giờ rảnh rỗi, và cũng chính nhờ tự học Người đã tìm ra con đường cứu nước đưa dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách đô hộ của thực dân đế quốc. Bác dạy “Nếu không chịu khó học thì không tiến bộ được. không tiến bộ là thoái bộ. Xã hội ngày càng đi tới, công việc ngày càng nhiều, máy móc càng tinh xảo. Mình mà không chịu học thì lạc hậu, mà lạc hậu là bị đào thải, tự mình đào thải mình”.

Thấm nhuần lời dạy đó tôi luôn tâm niệm mình phải chăm chỉ, chịu khó, cố gắng trong học tập, rèn luyện. Ngoài kiến thức được tiếp nhận từ thầy cô, sách vở, tôi chịu khó đọc sách tham khảo, các tài liệu, xem tin tức thời sự. Chịu khó ghi chép lại một cách khoa học những lời giảng hay, những tài liệu quý, ngoài ra tôi còn học từ bạn bè, những người xung quanh để hoàn thiện bản thân góp 1 phần mình xây dựng đất nước ngày giàu đẹp hơn “sánh vai với các cường quốc năm châu”. Nhưng thật đáng tiếc vẫn còn những bạn đoàn viên không chịu khó học hành, lười suy nghĩ, ỉ lại vào người khác, trông chờ vào sự may rủi, phung phí tiền bạc vào những thói vô bổ, chạy theo những trào lưu phản cảm.

Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở trường ………….. đã có những việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa như đẩy mạnh các phong trào học tập làm theo lời Bác, đoàn viên thanh niên có những kế hoạch học tập rèn luyện cụ thể, xác định lý tưởng sống đúng đắn, chủ động rèn luyện Trí – Đức – Thể – Mĩ đặc biệt hơn 600 đoàn viên thanh niên khối 10 đã được tham gia thực hiện chuyên đề của tổ Ngữ văn “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là dịp để mỗi đoàn viên thanh niên được bày tỏ những tình cảm những suy nghĩ, nhận thức và lòng tự hào về chủ tịch HCM : Phạm Minh Hằng 10A14 – giải Nhất; Nguyễn Thị Hồng Ngọc 10A11- giải nhất; Nguyễn Thị Lan Anh 10A12 – giải Nhất; Lê Xuân Hợp 10A10 – giải Nhì; Lê Thị Hiền Mai 10A6 – giải Nhì; Đào Thị Thanh Huyền 10A13 – giải Nhì.

Tất cả những gì mà tôi đã trình bày không thể nói hết những đức tính quý báu của Người. Kính mong các bạn đoàn viên hãy tiếp tục học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Bài tham luận học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của học sinh

Những ngày qua, chúng ta luôn nhớ về Bác Hồ kính yêu, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người đã trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Tên tuổi và sự nghiệp của Người còn mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Người đã để lại cho chúng ta một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu, đó là: Tư tưởng – đạo đức – phong cách – Hồ Chí Minh.

Trong những năm qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã trở thành việc làm quan trọng, cấp thiết, có tác động mạnh mẽ đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, xoá đói giảm nghèo, giữ vững an ninh quốc phòng của huyện ………..nói riêng và trên khắp mọi miền đất nước nói chung.

Việc tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ chúng em hiểu biết để học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một việc làm quan trọng của mỗi nhà trường hiện nay. Thông qua những bài giảng của thầy cô giáo, những buổi tuyên truyền, hoạt động tập thể ngoài giờ lên lớp, hay từ những câu chuyện rất bình dị và gần gũi của Bác. Chúng em đã có ý thức thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, tích cực trong phong trào học tập rèn luyện, tu dưỡng đạo đức. Từ đó, chúng em rút ra những bài học cho bản thân để có những hành trang bước vào tương lai tươi sáng góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Để tỏ lòng biết ơn Bác, ngày nay, thế hệ trẻ chúng em không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đó là kim chỉ nam vô cùng cần thiết trong cuộc sống của mỗi người. “Học tập tốt, lao động tốt”, ” Khiêm tốn, thật thà , dũng cảm” là những lời dạy mà chúng em không thể nào quên.

Hiện nay trong nhà trường, có rất nhiều những bạn học sinh kém may mắn, có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện lời dạy của Bác chúng em sẽ nguyện chia sẻ những khó khăn, vất vả ấy với các bạn, sẽ kêu gọi mọi người cùng sẽ chia với những em nhỏ kém may mắn, tàn tật, mồ côi cha mẹ…mong sao các em quên đi những đau thương mất mát để luôn vui tươi, tin yêu cuộc đời hơn. Đồng thời chúng em sẽ quan tâm đến những bạn học sinh còn mải chơi, quá ham mê vào những trò chơi vô bổ mà quên đi nhiệm vụ học tập của mình. Để không phụ tình cảm và niềm tin của các cấp lãnh đạo, của cha mẹ, thầy cô chúng em sẽ cố gắng học tập rèn luyện và tu dưỡng đạo đức xứng đáng với lòng mong mỏi của Người “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp được hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”.

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tài sản quý giá mà Bác đã để lại cho chúng ta có sức lan tỏa lớn trong xã hội, trong mọi tầng lớp nhân dân.

Chúng em hy vọng rằng, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sẽ trở thành động lực để thôi thúc, khai thác những tiềm năng trong mỗi cá nhân, ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo, vượt khó vươn lên của mỗi con người và qua đó chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn, biến khó khăn thành những thuận lợi để đạt được những điều mà mình mong muốn.

3. Bài tham luận học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh số 1

Thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất nhưng luôn luôn suy nghĩ, trăn trở với trách nhiệm của mình trước những thời cơ và thuận lợi với thử thách và khó khăn đang đặt ra cho sự phát triển đi lên của đất nước. Câu hỏi đặt ra là: mỗi đoàn viên thanh niên chúng ta hôm nay làm gì và làm như thế nào để ” Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”? Qua đó, phát huy được truyền thống cao đẹp, sự kỳ vọng tin tưởng của Đảng, của Bác Hồ và của nhân dân, để xứng đáng là lớp người kế thừa xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đối với bản thân tôi học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” là cơ sở để hoàn thiện bản thân, vì đạo đức của mỗi người không tự nhiên xuất hiện, mà do mỗi người tự học tập, tu dưỡng và rèn luyện trong hoạt động thực tiễn và tiếp thu sự giáo dục, quản lý của tổ chức, tập thể, cộng đồng, gia đình và xã hội. Vì vậy, để giữ gìn và phát huy những giá trị cao đẹp đó, đòi hỏi mỗi người phải thường xuyên học tập, tu dưỡng, rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân mình. Mọi sự buông thả, thiếu tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, xa rời sự quản lý, giáo dục của tập thể, cộng đồng, đoàn thể và gia đình và xã hội là con đường dẫn tới hư hỏng, tự đánh mất chính bản thân mình. Chính vì vậy bản thân cần phải nhận thức đầy đủ vị trí của vấn đề đạo đức, thường xuyên tự giác, nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Là một người đoàn viên thanh niên, đồng thời là một công chức, để nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cần kiên quyết đấu tranh, phê phán và chống lại những biểu hiện xa rời dân, quan liêu, mệnh lệnh, tham ô lãng phí, lười học tập, không có tinh thần cố gắng vươn lên trong một bộ phận cán bộ, công chức hiện nay, gây mất đoàn kết nội bộ, xem thường tổ chức kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, nói nhiều làm ít, không chấp hành và thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân, làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Bên cạnh đó, muốn phục vụ nhân dân được tốt thì theo tôi phải làm thật tốt công việc của mình, bản thân phải không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thông qua việc tham dự các khóa đào tạo về chuyên môn do cơ quan tổ chức, và học hỏi kinh nghiệm của các anh chị đi trước đồng thời tích cực học hỏi, nghiên cứu các chế độ, chính sách phục vụ cho công tác chuyên môn, cố gắng nắm bắt, cập nhật kịp thời, đầy đủ những đổi mới trong công việc và vận dụng vào thực tiễn, nhằm đảm bảo giải quyết công việc một cách chính xác theo đúng chế độ, quy định và loại bỏ những chi phí bất hợp lý để tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cải tiến phương pháp làm việc, chủ động, xây dựng kế hoạch làm việc rõ ràng, cụ thể; rèn luyện lối làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm; tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho khách hàng và hoàn thành công việc nhanh chóng, chính xác, đúng qui định; không quan liêu, hách dịch, không gây khó dễ, phiền hà cho các đơn vị đến liên hệ công tác.

Với cương vị là Bí thư chi đoàn, thường xuyên định hướng, giáo dục chính trị tư tưởng đối với đoàn viên, đặc biệt về lý luận chính trị, về quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, về đạo đức cách mạng, truyền thống dân tộc, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân đồng thời tuyên truyền, vận động đoàn viên luôn gương mẫu đi đầu thực hiện cuộc vận động: ” Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”; đổi mới mạnh mẽ phong cách làm việc và phương pháp công tác của Ban chấp hành chi đoàn, tôn trọng đoàn viên, gần gũi đoàn viên và có trách nhiệm với yêu cầu công tác Đoàn trong giai đoạn mới.

Hiện nay, đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, thì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của Người trở nên hết sức quan trọng, Người đã hiến dâng tất cả trí tuệ và cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, những tinh hoa văn hóa của nhân loại và thời đại. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân hết sức rộng lớn và sâu sắc, trước hết là ở nhận thức về Tổ quốc, về nhân dân, về vị trí, vai trò của cán bộ, đảng viên, công chức, dân là chủ, là gốc của nước, cán bộ là công bộc, là đầy tớ của nhân dân. Phục vụ nhân dân là nhiệm vụ của mọi cán bộ, công chức, là gốc của mọi công việc, đó cũng là những vấn đề cốt lõi của việc nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo tấm gương đạo đức của Bác. Vì thế, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ và mỗi con người Việt Nam, nguyện học tập theo tư tưởng tấm gương của Bác suốt đời, bản thân sẽ cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần làm cho đất nước Việt Nam trở thành một xã hội dân chủ công bằng và văn minh./.

Nguyễn Hữu Vinh

BT Chi đoàn cơ sở STC

4. Bài tham luận học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh số 2

Chuyên đề về “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu và sửa đổi lối làm việc”

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, là linh hồn cách mạng Việt Nam, Người đã để lại cho chúng ta những giá trị tinh thần vô giá, trong đó đặc biệt là tư tưởng, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng để lớp lớp các thế hệ Việt Nam học tập và noi theo.

Thực hiện kết luận tại Hội nghị Trung ương 12, khóa IX, Bộ Chính trị khóa X đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cuộc vận động đã được triển khai rộng khắp trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân với những nội dung, hình thức sinh động, lôi cuốn được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Năm 2008 chúng ta đã được học tập chuyên đề là “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và giới thiệu tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”.

Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu là những phẩm chất cơ bản trong hệ thống quan điểm đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Người là tấm gương sáng, mẫu mực trong thực hành những chuẩn mực đạo đức đó. Nhận thức đầy đủ, sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và đặc biệt là làm theo tấm gương của Bác là nội dung quan trọng thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong năm 2008 và hiện nay, đồng thời là một trong những biện pháp thiết thực để xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.

Theo tư tưởng của Hồ Chí Minh, ý nghĩa của chống tham ô, lãng phí, quan liêu là cách mạng bởi vì tham ô, lãng phí, quan liêu là nọc độc xấu xa của chế độ cũ, muốn xây dựng một xã hội mới phải tẩy cho sạch những thói xấu của xã hội cũ, chống tham ô, lãng phí, quan liêu là để xây dựng đội ngũ, giúp đỡ cán bộ, chiến sỹ ta tiến bộ. Hồ Chí Minh đã phân tích có những người trong lúc đấu tranh thì trung thành, hăng hái, không sợ nguy hiểm, không sợ khổ cực, không sợ quân địch, nghĩa là có công với cách mạng. Song, đến khi có ít nhiều quyền hạn trong tay thì đâm ra kiêu ngạo, xa xỉ, phạm vào tham ô lãng phí, quan liêu, không tự giác mà biến thành người có tội với cách mạng, chúng ta làm cách mạng là để tiêu diệt chế độ thực dân, phong kiến, xây dựng dân chủ mới đó là một xã hội tự do, bình đẳng, một xã hội cần kiệm, liêm chính, cho nên phải tẩy cho sạch hết những thói xấu của xã hội cũ, phải chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Bên cạnh đó, ý nghĩa của chống tham ô, lãng phí, quan liêu còn là dân chủ, bởi vì mọi tầng lớp trong xã hội đoàn kết để kháng chiến thành công là một hình thức dân chủ tập trung, không ai có thể lợi dụng quyền lực, vị trí công tác để tham ô, lãng phí của công, quan liêu hách dịch với người khác; phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu phải biết dựa vào quần chúng mới thành công, chúng ta phải biết phát huy dân chủ để động viên được quần chúng tham gia và nhiệm vụ của quần chúng là phải hăng hái tham gia phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu vì đây là một thứ “Giặc ở trong lòng”, nếu chúng ta chỉ chú trọng chống giặc ngoại xâm mà quên chống giặc nội xâm như thế là chưa làm tròn nhiệm vụ của mình. Chống tham ô, lãng phí, quan liêu sẽ giúp cho mọi người nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần làm chủ, ý thức bảo vệ của công, hăng hái thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm để xây dựng nước nhà pháp quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao đời sống của nhân dân.

“Sửa đối lối làm việc” là tác phẩm của Hồ Chí Minh đã viết đầu năm 1948, đây là tài liệu cho cán bộ đảng viên học tập, rèn luyện, tu dưỡng trên các mặt tư tưởng, đạo đức và phương pháp làm việc. Ra đời trên 60 năm nay nhưng tác phẩm sửa đổi lối làm việc vẫn là một trong những văn kiện quan trọng về xây dựng Đảng trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. Tác phẩm là tài liệu học tập thiết thực, bổ ích trong việc giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên trở thành người cách mạng trung thành với sự nghiệp của Đảng, của nhân dân, góp phần tạo động lực đẩy mạnh kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công; tác động tích cực tới đông đảo quần chúng nhân dân, mang lại sự hứng khởi, niềm tin tưởng cho họ vào sự nghiệp cách mạnh do Đảng lãnh đạo với mục tiêu duy nhất phục vụ nhân dân, vì độc lập dân tộc, vì ấm no hạnh phúc của mọi người dân, làm cho quần chúng nhân dân tin yêu Đảng, thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo đất nước. Học tập và làm theo những chỉ dẫn cụ thể của Hồ Chí Minh trong tác phẩm sẽ góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, khắc phục các biểu hiện tiêu cực như quan liêu, tham nhũng, độc đoán, chuyên quyền, kém kỷ luật, thiếu ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Học tập và làm theo những chỉ dẫn cụ thể của Hồ Chí Minh góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với nhân dân, đổi mới phương thức và phong cách lãnh đạo của Đảng, làm cho Đảng thật sự trở thành một Đảng cầm quyền “là đạo đức, là văn minh” như mong muốn của Bác Hồ.

Trong giai đoạn hiện nay, lãng phí quan liêu, tham nhũng đang diễn ra trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, ở các ngành, các cấp, trong các cơ quan hành chính và bộ máy nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, trong nhân dân, trong lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, trong chi tiêu hành chính,…Tuy nhiên, theo tôi khi tốc độ đô thị hóa đang tăng nhanh thì lĩnh vực lãng phí, quan liêu, tham nhũng diễn ra đang tập trung trong lĩnh vực quản lý đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản.

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng ta ngày càng khẳng định rõ năng lực và bản lĩnh của một Đảng cầm quyền, đưa đất nước vượt qua đói nghèo, tụt hậu tiến nhanh trên con đường hội nhập quốc tế. Song, bên cạnh đó những biểu hiện của mặt trái nền kinh tế thị trường đang trong giai đoạn chuyển đổi cũng đã bộc lộ và trở thành vấn nạn xã hội nhức nhối, thậm chí đang là thách thức lớn đối với thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, đó là tệ tham nhũng, quan liêu, lãng phí …, vì vậy, cùng với nhiệm vụ tiếp tục lãnh đạo công cuộc phát triển kinh tế – xã hội, Đảng và nhà nước ta luôn xác định đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu và lãng phí trong xã hội là nhiệm vụ hàng đầu có ý nghĩa sống còn của chế độ, hiện nay, chống tham nhũng không còn là vấn đề riêng của bất kì quốc gia nào, nó đang là cuộc chiến quyết liệt mang tính toàn cầu không phân biệt sắc tộc, lãnh thổ hay chế độ chính trị. Với nước ta, đấu tranh chống tham nhũng, bên cạnh việc hợp tác quốc tế học hỏi kinh nghiệm, tạo dựng hành lang pháp lý chặt chẽ, đồng bộ, đề ra các giải pháp hiệu quả…thì việc triển khai sâu rộng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chính là một con đường sáng để Đảng ta lãnh đạo thắng lợi cuộc đấu tranh này.

Công tác phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm luôn được Đảng, nhà nước hết sức quan tâm. Qua nhiều năm thực hiện, công tác phòng chống tham nhũng đã có nhiều cố gắng, đạt được những kết quả đáng trân trọng, tuy nhiên vẫn chưa tạo được sự chuyển biến có tính cơ bản, tham nhũng vẫn còn xảy ra ở nhiều ngành, địa phương và trên nhiều lĩnh vực. Rõ ràng vẫn còn nhiều yếu kém chậm được khắc phục. Điều đáng nói ở đây là các quy định về phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí không thiếu, thậm chí rất chặt chẽ, chỉ cần làm tốt các quy định đã có thì việc chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí sẽ cho hiệu quả và khả thi.

Gắn với tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí hiện nay theo tôi cần thực hiện đồng bộ các giải pháp như sau:

Một là các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến cơ sở trực tiếp lãnh đạo việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu bằng những chương trình hành động cụ thể và tổ chức động viên quần chúng nhân dân thực hiện có hiệu quả nhất, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tạo ra bước chuyển biến mạnh trong thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, tham ô, lãng phí, xét xử công khai, thu hồi tài sản về công quỹ những vụ việc đã phát hiện và có chứng cứ, những vụ việc đã có đơn thư tố giác hoặc biểu hiện nhưng chưa có chứng cứ cụ thể phải tổ chức thanh tra, kiểm tra, nếu đúng thì đưa ra xét xử, nếu không đúng thì giải thích cho nhân dân rõ, không được che đậy, bưng bít làm mất lòng tin của nhân dân.

Ba là phải củng cố và sắp xếp lại bộ máy quản lý nhà nước ở các cấp, tránh cồng kềnh, chức năng quản lý chồng chéo, lựa chọn để có một đội ngũ cán bộ quản lý hành chính, quản lý kinh tế đồng bộ từ Trung ương đến địa phương và cơ sở có đủ năng lực quản lý kinh tế- xã hội theo tiêu chuẩn khách quan đặt ra, song song với vấn đề trên là việc tích cực thực hiện cải cách hành chính nhà nước theo tinh thần Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương 9 (khóa X) đã đề ra, chống mọi thủ tục phiền hà, sách nhiễu do quan liêu và vô trách nhiệm gây ra làm thiệt hại của cải xã hội, đặc biệt là tệ nạn nhận hối lộ của một số cán bộ trong cơ quan quản lý hành chính và kinh tế của nhà nước.

Năm là trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế – xã hội cần thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng chống tham nhũng, các cơ quan thông tin đại chúng cần tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên hơn trong nhân dân với nội dung và hình thức phù hợp về tư tưởng, quan điểm của Bác Hồ, của Đảng và nhà nước ta về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, để tạo ra được quy tắc trong đời sống xã hội. Theo tư tưởng của Hồ Chí Minh thì “tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu, dù cố ý hay không cũng là bạn đồng minh của thực dân và phong kiến”. Trong tình hình lạm phát hiện nay, tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước cần phải thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tốt những biện pháp kiềm chế lạm phát của Chính phủ đã đề ra nhất là chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, tránh đầu tư dàn trải trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, giảm bội chi ngân sách nhà nước.

Sáu là phát huy dân chủ cơ sở, công khai mọi thủ tục hành chính, phải biết coi trọng nhân dân như Bác Hồ đã nói “Đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân”, biết lấy dân làm gốc thì nhiệm vụ khó khăn mấy cũng giành được thắng lợi. Để thành công trong việc phòng chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu đang diễn ra trên nhiều lĩnh vực trong xã hội và nền kinh tế nước ta cần phải tổ chức thành phong trào cách mạnh của quần chúng để đấu tranh và thực hiện, Bác Hồ đã đưa ra những giải pháp mà giá trị thời đại của nó vẫn còn đang nóng hổi, đó là dựa vào dân, chỉ có dựa vào quần chúng nhân dân thì việc phòng ngừa và chống tham nhũng mới có hiệu quả, dân chủ là dựa vào lực lượng quần chúng, cho nên phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu ắt phải dựa vào lực lượng quần chúng thì mới thành công./.

Nguyễn Xuân Tuyên

Bí thư Chi bộ 1 – Đảng bộ Sở Tài chính

5. Bài tham luận học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh số 3

Chuyên đề về “xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh “là đạo đức, là văn minh””.

Việt Nam chúng ta đang đứng trước thời cơ và thách thức rất lớn của sự phát triển. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, khẳng định vai trò, vị trí lãnh đạo của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của Cách mạng Việt Nam, công tác xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng trong sự nghiệp cách mạng, do vậy Đảng ta tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao được năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, chấp nhận và vượt qua thách thức, nâng cao tầm trí tuệ, từ đó xây dựng đất nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Việt Nam đã mở rộng quan hệ – hợp tác quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), tạo nhiều cơ hội cho mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế, giữ môi trường hòa bình, thức đẩy sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế – xã hội với nhịp độ nhanh hơn, khẳng định thế và lực đi lên của chúng ta. Điều ấy đòi hỏi Đảng ta phải vững mạnh, đủ bản lĩnh, trí tuệ để đưa đất nước phát triển bền vững cả về chính trị và kinh tế trong thời đại toàn cầu hóa; xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh theo đúng lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi cán bộ và đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Phải giữ Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”.

Bác đã ví đạo đức của con người ngang với trời, đất khi Người viết:

“Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông

Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc

Người có bốn đức: cần, kiệm, liêm, chính”.

Trên cơ sở đó Người nhấn mạnh:

“Thiếu một mùa, thì không thành trời

Thiếu một phương, thì không thành đất

Thiếu một đức, thì không thành người”.

Bác còn khẳng định: Đảng Cộng sản phải tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự, lương tâm của dân tộc mình và thời đại, chỉ khi nào Đảng Cộng sản thực sự là tổ chức của những người có đạo đức và văn minh cao, thì Đảng mới có thể làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong xây dựng xã hội mới _ xã hội XHCN, đó là sự lựa chọn khách quan của lịch sử. Bên cạnh việc trau dồi đạo đức cách mạng thì mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng học tập, nâng cao năng lực trí tuệ khoa học, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Bước 3: Kết luận của chủ tọa: đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác tháng trước, những việc làm được, những việc chưa làm được, nguyên nhân, trách nhiệm của chi ủy, đảng ủy; Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị nổi lên những vấn đề cần phải quan tâm giải quyết. Kết luận những nội dung chương trình công tác tháng tới của chi bộ, biện pháp tổ chức thực hiện; phân công chi ủy viên, đảng ủy viên phụ trách từng việc cụ thể để tổ chức thực hiện. Kết luận những kiến nghị đề xuất với cấp trên.

Bước 4: Biểu quyết thông qua nghị quyết của chi bộ:

– Chủ tọa kết luận xong nếu có ý kiến bổ sung cho kết luận, thư ký phải ghi ý kiến tham gia bổ sung. Khi hết ý kiến, chủ tọa tóm tắt ý kiến bổ sung sau đó lấy biểu quyết của chi bộ, thông qua nghị quyết, trong đó nêu rõ tổng số đảng viên đồng ý, tổng số đảng viên không đồng ý, tỷ lệ %;

– Kết thúc sinh hoạt chi bộ, thư ký phải thông qua toàn văn biên bản kỳ sinh hoạt chi bộ để đảng viên tham gia bổ sung, ghi chép hoàn chỉnh phản ánh đúng tinh thần nội dung sinh hoạt chi bộ;

– Chủ tọa kiểm tra lại lần cuối biên bản ghi chép nội dung sinh hoạt chi bộ còn vấn đề gi sai sót về kỹ thuật yêu cầu thư ký chỉnh sửa, sau đó chủ tọa, thư ký mới ký tên vào biên bản sinh hoạt chi bộ.

Với vai trò là một đảng viên, tôi xin có một số ý kiến đóng góp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ qua đó góp phần xây dựng tổ chức Đảng được trong sạch, vững mạnh:– Tổ chức nhiều hơn nữa các buổi sinh hoạt chuyên đề, nội dung ngắn dễ trao đổi để có hiệu quả thiết thực;

– Thông qua các buổi sinh hoạt thường kỳ này, đẩy mạnh việc tự phê bình và phê bình để kịp thời trao đổi góp ý lẫn nhau, cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ và cũng là để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh;

– Để làm cho buổi sinh hoạt chi bộ thêm phong phú về nội dung, nên lồng ghép một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đã được kiểm duyệt và cho phép thông tin để đảng viên có thể nắm bắt kịp thời các tin tức một cách chính thống.

Một là thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức, không làm gì ảnh hưởng đến uy tín của đảng, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến mang tính xây dựng và có trách nhiệm tại các cuộc họp chi bộ, giữ gìn tác phong làm việc nghiêm túc mà gần gũi, lịch thiệp trong ứng xử giao tiếp cả nơi công sở và ngoài xã hội, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của mọi người và có hướng giải quyết phù hợp, thỏa đáng.

Hai là phải xác định không ngừng học tập, ra sức nghiên cứu, trau dồi các kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn nhất là trong lĩnh vực tài chính nhà nước để phục vụ tốt cho nhiệm vụ được giao. Có ý thức tiết kiệm trong sử dụng tài sản công.

Tóm lại, để đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân phải có sự nỗ lực không ngừng phấn đấu vươn lên, sự nỗ lực ấy trước hết tập trung vào việc nâng cao hai mặt trí và đức của mỗi cán bộ, đảng viên, cũng như nâng cao mặt bằng trí đức cho toàn xã hội. Phải có trí tuệ ngang tầm với thời đại và cái đức theo gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhìn lại chặng đường lịch sử 81 năm với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa đất nước ta giành được thắng lợi này đến thành công khác mà mới nhất là đã lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2023. Với niềm hân hoan và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta tự hào mà nhắc lại nhận định bất hủ của Người rằng:

“Đảng ta là đạo đức, là văn minh

Là thống nhất, độc lập, là hòa bình, ấm no”./.

Trần Hữu Thế

Đảng viên chi bộ 3 – Đảng bộ Sở Tài chính

6. Bài tham luận học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh số 4

Báo cáo tham luận học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Kính thưa: các đồng chí lãnh đạo các cấp,

Kính thưa toàn thể đảng viên về dự hội nghị.

Được sự cho phép của Ban tổ chức hội nghị chi ủy trường tiểu học Trần Hoàng Na Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ theo chỉ thị 03 của Bộ chính trị trong năm 2012 như sau:

Kính thưa các đồng chí ! Nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Chi bộ trường tiểu học Trần Hoàng Na quán triệt sâu sắc Chỉ thị 03- CT/TW ngày 15/5/2011 của Bộ chính trị này tất cả các đảng viên trong chi bộ và quần chúng.

Về nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên, công chức viên chức và học sinh trong đơn vị Chi ủy đã tổ chức cho đảng viên và quần chúng quán triệt chỉ thị 03 của Bộ chính trị. Nhằm giúp cho đảng viên và quần chúng hiểu sâu sắc những nói và việc làm của Bác để học tập noi theo, trường đã bổ sung vào tủ sách của thư viện 14 tác phẩm về cuộc đời sự nghiệp và những câu chuyện kể về Bác Hồ nâng tổng số đầu sách lên là 35 bản, để tập thể giáo viên và học sinh có tư liệu tham khảo học tập, hàng tháng đều có tuyên truyền giới thiệu sách mới về Hồ Chủ tịch và tích hợp nội dung này vào giảng dạy học sinh ở các môn học. Trường tổ chức Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách có 13 tiết mục kể chuyện Bác Hồ.

Quy định cụ thể cho từng cá nhân phụ trách kể chuyện về Bác Hồ như giáo viên thư viện tìm chuyện kể trong kỳ họp toàn thể CCVC; tổ trưởng chuyên môn tìm chuyện phù hợp trong kỳ họp lệ chuyên môn; giáo viên tổng phụ trách đội kể trong các kỳ phát thanh măng non của trường và sinh hoạt dưới cờ…, tổng số lần kể và tuyên truyền 43 lần.

Tất cả các đảng viên và quần chúng trong đơn vị đều đăng ký những nội dung cụ thể và đưa phương hướng phấn đấu, được tập thể đóng góp bổ sung. Căn cứ vào nội dung đăng ký chi bộ phân công đảng viên giám sát việc thực hiện, có uốn nắn giúp đỡ tạo điều kiện để đảng viên và quần chúng học tập tốt. Mỗi kỳ họp của các bộ phận, chi bộ mỗi cá nhân đều có nhận xét về việc học tập của mình. Hàng quý có làm bảng tự kiểm điểm phê bình. Chi bộ cũng đánh giá rút kinh nghiệm những việc đã làm được hoặc chưa làm được của cá nhân và tập thể để phát huy và khắc phục. Luôn luôn lồng ghép nội dung chương trình hành động vào họp chi bộ và họp toàn bộ công chức viên chức của đơn vị trong kỳ họp lệ định kỳ được 16 lần. Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, chi bộ thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên và tổ chức sinh hoạt Đảng có chất lượng, đúng định kỳ, nội dung sinh hoạt đều thực hiện tốt theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, Quận ủy Cái Răng. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động. Lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, đánh giá công chức, viên chức cuối năm

Nhằm nhân rộng điển hình chi bộ luôn theo dõi quá trình học tập của cá nhân qua kì họp chi bộ, họp CCVC giới thiệu những việc làm tốt trong và ngoài nhà trường để mỗi thành viên học tập. Chính vì thế, 13 đảng viên trong chi bộ luôn đi đầu trong mọi hoạt động của nhà trường, thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng đều sôi nổi tích cực thi đua rèn luyện đạo đức, ra sức cố gắng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt và xuất xắc nhiệm vụ được giao, điển hình như quần chúng Trần Thị Thúy Duy, Nguyễn Thị Thủy,.. đảng viên Trần Văn Hùng, Bùi Ngọc Hân, Lưu Thị Ngọc Bích,…

Về việc thực hiện nội dung đăng ký của tập thể: Chi ủy qua nghiên cứu tìm hiểu nội dung chuyên đề ” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” năm 2012, tập thể chi bộ trường tiểu học Trần Hoàng Na đăng ký các nội dung chi bộ học tập về Đảng ủy phường và kết quả đạt được như sau:

-Đảng viên tham gia đăng ký nội dung học theo tấm gương đạo đức của cá nhân đạt 13/11 đạt 118,18 % (vì có 2 đảng viên mới được kết nạp trong tháng 5/2012)

-Nội dung thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng.

Đảng viên, giáo viên được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ dưới mái trường XHCN, những tri thức được tiếp nhận ở trường sư phạm và qua thời gian trải nghiệm trong cuộc sống chúng tôi đã chắt chiu chọn lọc để truyền thụ cho HS, mong sao các em trở thành người chủ tương lai của đất nước như Bác từng mong muốn “…được sánh vai cùng các cưởng quốc năm châu” vì sự nghiệp giáo dục, vì tồn vinh của đất nước, mỗi đảng viên, giáo viên làm việc với tinh thần trách nhiệm không tính toán thời gian miễn sao hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Từng thành viên trong đơn vị đã tận dụng hết quỹ thời gian hiện có để giúp cho HS ngày càng phát triển toàn diện hơn, thực hiện khẩu hiệu hành động ” Giờ nào việc ấy” trong hội họp học tập và vui chơi… Họp đúng giờ với tinh thần thái độ khẩn trương, đi sâu vào phần trọng tâm, lên lớp đúng giờ. Không bỏ bài, bỏ tiết hay cắt xén chương trình. Những học sinh yếu luôn được phụ đạo, tận tụy trong công việc sẵn sàng giúp đỡ chia sẻ với đồng nghiệp khi gặp khó khăn. Sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được hiệu trưởng phân công vì thế 100% đảng viên và quần chúng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đăng ký việc làm đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy tham dự phong trào do cấp trên tổ chức đạt kết quả cao. Đổi mới công tác quản lý cho phù hợp với mục tiêu chung. Luôn nâng cao chất lượng giáo dục kết quả 100% giáo viên, cán bộ quản lý dự thi cấp quận thành phố đều đỗ và đạt giải cao góp phần cho việc nâng cao thành tích của đơn vị chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, trường đạt TTXS bằng khen của Bộ GD&ĐT và được tái công nhận chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Tạo mọi điều kiện để tất cả trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường, HS gặp khó khăn, cơ nhỡ vẫn được học 2 buổi/ ngày, học sinh nghỉ, bỏ học vận động học sinh ra lớp. Những học sinh yếu sẵn sàng phụ đạo để các em ngày càng tiến bộ hơn, vì vậy năm học vừa qua 100% học sinh được lên lớp. Không có HS nào bỏ học. Trường hoàn thành tiêu chí phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 do Bộ quy định.

Còn đối với học sinh để thực hiện tốt “Kỉ cương, tình thương, trách nhiệm”, đòi hỏi từng thành viên của đơn vị luôn là tấm gương sáng về đạo đức tự học và sáng tạo, tạo không khí lớp học, trường học thân thiện để mỗi ngày đến trường là mỗi ngày vui. Bằng lưong tâm và trách nhiệm, phải vượt qua khó khăn về điều kiện vật chất để tổ chức các Hội thi, tổ chức sân chơi bổ ích cho học sinh để giúp học sinh có môi trường phát triển tốt, vì vậy tỷ lệ học sinh khá giỏi được nâng lên đạt 83,94%, Tham gia đầy đủ các phong trào do các cấp tổ chức đạt giải 63 giải cấp quận và thành phố trong đó có 1 HS đạt giải toàn quốc.

Bảo quản tốt tài sản của nhà trường. Tài chính luôn thực hiện công khai theo Thông tư 09 của BGDĐT. Phát huy sức mạnh của dân chủ trong mọi hoạt động, không để xảy ra hiện tượng khiếu nại tố cáo trong đơn vị. Tích cực hiến máu tự nguyện để chia sẻ khó khăn với xã hội đạt 6 đơn vị máu. Tham gia đóng góp đầy đủ các loại quỹ vận động quỹ vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tấm lòng vàng, GVHS vùng khó khăn,….

Nghiêm túc chấp hành sự phân công của Đảng cấp trên. Làm tốt công tác phát triển đảng viên đạt 2/2, hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. cử 5 đối tượng đi học lớp cảm tình Đảng, chuyển hồ sơ cho Đảng xem xét.

Hoàn thành việc tự kiểm điểm phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ VIII. Xây dựng tập thể đạt Lao động xuất sắc, đoàn thể đạt từ vững mạnh trở lên.

Cuối năm Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Bác đã dạy “…trời có bốn mùa, đất có bốn phương, người phải có bốn đức, thiếu một mùa thì không thành trời , thiêu một phương thì không thành đất, thiếu một đức thì không thành người” vì vậy việc cá nhân đăng chương trình hành động cho bản thân luôn luôn được chi ủy quan tâm có 13/13 đảng viên đăng ký nội dung cụ thể theo đúng mẫu đăng ký của Quận ủy, nộp cho chi bộ và cá nhân giữ 1 bản để thực hiện, riêng 17 quần chúng đăng ký nộp cho công đoàn quản lý kết quả nhận thức sau học tập về mặt mạnh: Đảng viên và quần chúng đều quán triệt Chỉ thị 03- CT/TW ngày 15/5/2011 của Bộ chính trị. Mỗi đảng viên và quần chúng đều đăng ký những việc làm cụ thể theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với nhiệm vụ được phân công. Mỗi thành viên đề ra sức học tập và làm theo lời dạy của Bác. Đảng viên quần chúng đều ra sức khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có lập trường chính trị vững vàng; không vi phạm đạo đức nghề nghiệp; đảng viên chấp hành điều lệ Đảng và qui định của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm, được thực hiện nghiêm túc nhằm để nâng cao sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên, uốn nắn những biểu hiện sai trái giúp đảng viên không vi phạm kỷ luật. Giám sát thường xuyên được 18 cuộc về tài chính tài sản, chức năng nhiệm vụ, tác phong, chất lượng giảng dạy,…..

Về hạn chế: Trong đơn vị còn 2 giáo viên chưa học tập tốt ( 1giáo viên thiếu tinh thần trách nhiệm chưa quan tâm đến chất lượng học tập của HS; 1 chậm trễ trong hồ sơ sổ sách, ý thức tổ chức kỷ luật còn hạn chế).

Hướng khắc phục: Chi ủy từng bước giúp các đảng viên và quần chúng trên khắc phục.

Bài học kinh nghiệm:

Tuyên truyền để mỗi cán bộ đảng viên đều tích cực học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nói đi đôi với làm; nói và làm theo nghị quyết.

Tham dự đầy đủ các buổi học tập nghị quyết chuyên đề do Đảng ủy phường tổ chức để nâng cao nhận thức chính trị.

Phải đăng ký chương trình hành động cho tập thể và cá nhân;

Chi bộ phải xây dựng chương trình hành động cho từng năm, tháng.

Đảng viên phải nghiêm túc tham gia đóng góp xây dựng chi bộ, nhà trường, hiểu được mục đích ý nghĩa phê và tự phê và tích cực thực hiện.

Luôn phát hiện những tấm gương và việc làm tiêu biểu của mỗi cá nhân để nhân rộng điển hình thông qua các kỳ họp.

Kính thưa các đồng chí phần báo cáo tham luận của chi bộ trường tiểu học Trần Hoàng Na đến đây đã kế thúc; kính chúc sức khỏe các đồng chí xin kính chào.

7. Bài tham luận học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh số 5

Hôm nay tôi rất vinh dự được đại diện cho các giáo viên Tiểu học của huyện……..viết bài tham luận về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trước khi vào bài tham luận cho phép tôi được gửi tới quý vị đại biểu, … và toàn thể hội trường lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, và lời chào trân trọng nhất.

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại; là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta; là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam noi theo. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản vĩ đại nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người chân chính, bình thường, gần gũi, ai cũng có thể học theo để làm theo, để trở thành một người cách mạng, người công dân tốt hơn trong xã hội.

Một là, tư tưởng “thương yêu con người” của Hồ Chí Minh vạch ra phương hướng cơ bản về chiến lược con người, chiến lược phát triển giáo dục của đất nước ta, tất cả đều hướng vào việc phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phục vụ con người. Người: “Chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.

Hai là, trong di sản tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vấn đề Bác đặc biệt quan tâm là đào tạo con người Việt Nam thông qua hoạt động giáo dục – nâng cao dân trí gắn với mục tiêu xây dựng đất nước. Bác giao trách nhiệm cho các nhà giáo dục, cán bộ quản lý và các nhà giáo về yêu cầu sản phẩm của quá trình giáo dục và đào tạo với các tiêu chí cụ thể về con người Việt Nam mới là: Có ý thức và tinh thần làm chủ tập thể, có tư tưởng “mình vì mọi người, mọi người vì mình”, có tinh thần dám nghĩ dám làm và vươn lên hàng đầu. Thế hệ trẻ không chỉ là thế hệ có nhu cầu hưởng thụ một nền giáo dục tốt hơn, mà căn bản là thế hệ chịu trách nhiệm chính của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước nhà.

Ba là, tư tưởng tự học – Bác dạy: “Nếu không chịu khó học thì không tiến bộ được. Không tiến bộ là thoái bộ. Xã hội ngày càng đi tới, công việc ngày càng nhiều, máy móc ngày càng tinh xảo. Mình mà không chịu học thì lạc hâu, mà lạc hậu là bị đào thải, tự mình đào thải mình”

Chính những tư tưởng như trên mà bản thân tôi đã vận dụng khéo léo vào trong công tác giảng dạy, cụ thể hóa bằng hành động và kết quả như sau:

Tôi vận dụng các quan điểm dạy học mới bằng các phương pháp dạy học tích cực là cần thiết nhưng đảm bảo tính thực tế trong điều kiện cho phép. Không nên cứng nhắc áp đặt, phải phát huy tính sáng tạo của các em.

Tăng cường công tác kiểm tra có biện pháp động viên, nhắc nhở học sinh kịp thời.

Tăng cường mối quan hệ: Gia đình – Nhà trường – Xã hội, làm cho mối quan hệ này thực sự có ý nghĩa, có tác dụng thiết thực.

Với đồng nghiệp, tôi luôn hòa nhã, chia sẻ, học hỏi, giúp đỡ tận tình. Tôi luôn được đồng nghiệp tin yêu, giúp đỡ.

Cũng có nhiều lần tôi thất bại, chưa có kinh nghiệm trong giảng dạy. Không vì thế mà tôi nản, tôi quyết mày mò tìm hướng giải quyết ngay từ những thất bại đó, đứng thẳng quyết tâm làm lại từ đầu. Và tôi được như ngày hôm nay cũng chính vì nghị lực vượt qua chính mình đó.

Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta sống rất giản dị, mộc mạc và chân tình. Bác đã để lại muôn vàn tình yêu thương cho dân tộc Việt Nam, trong tình yêu thiêng liêng đó của Người. Người là cha, là bác, là anh. Là quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ. Người là vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Đặc biệt đối với chúng ta, Bác là người thầy. Những lời dạy của Bác là những lời dạy quí báu được truyền từ những nhà giáo lão thành cho đến thế hệ con cháu mai sau. Thật vậy, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Tất cả những gì mà tôi đại diện cho tất cả giáo viên vùng sâu đã trình bày không thể nói hết tư tưởng của Người. Rất mong quý đại biểu, qúy thầy cô đồng cảm!

Một lần nữa cho phép tôi được gửi tới các vị đại biểu ……. lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc buổi lễ tổng kết thành công rực rỡ.

8. Bài tham luận về biện pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh số 6

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản vĩ đại nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người chân chính, bình thường, gần gũi, ai cũng có thể học theo để làm theo, để trở thành một người cách mạng, người công dân tốt hơn trong xã hội.

Năm học 2023 – 2023 là năm học thực hiện Hướng dẫn của Thành uỷ Đồng Hới và Công văn hướng dẫn của Phòng GD&ĐT Đồng Hới về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW ngày 15/5/2023 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Minh gắn với “Xây dựng người thầy mẫu mực – tận tụy – sáng tạo”; bước vào năm học, nhà trường cũng đã triển khai nhiệm vụ này đối với tập thể cán bộ giáo viên công nhân viên , tới các em học sinh. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cũng đã thực hiện đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Minh gắn với”Xây dựng người thầy mẫu mực – tận tụy – sáng tạo”

Với vai trò là một giáo viên, Tôi luôn tâm niệm lời dạy của Bác “Làm việc gì cũng phải có cái tâm và yêu nghề thì chúng ta mới thành công được”. Bản thân tôi cũng như các đồng nghiệp luôn có quan điểm không những truyền đạt kiến thức mà còn phải dạy bằng cả con tim, bằng cả tấm lòng.

Để thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh gắn với ” Xây dựng người thầy mẫu mực – tận tuỵ – sáng tạo” chúng tôi xin nêu ra một số biện pháp cụ thể sau:

– Gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; các quy định địa phương, của ngành; nội quy, quy chế nhà trường.

– Chăm lo rèn luyện, tu dưỡng đạo đức phong cách nhà giáo; có lối sống lành mạnh, giữ gìn uy tín người giáo viên.

– Có ý thức phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị.

– Đoàn kết, giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp trong công tác và đời sống; có tinh thần chăm lo xây dựng trường vững mạnh.

– Phối hợp tốt với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và cha mẹhọc sinh trong giáo dục học sinh, xây dựng trường học văn hóa, khu dân cư văn hóa.

– Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, không ngại khó, ngại khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Tận tâm với công việc, luôn đặt lợi ích tập thể trên lợi ích cá nhân.

– Tôn trọng phụ huynh, hết mực thương yêu học sinh, tất cả vì học sinh thân yêu.

– Năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; tíchcực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tối đa năng lực học sinh.

– Có tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, có ý chí vươn lên để chiếm lĩnh tri thức khoa học, công nghệ và nghệ thuật sư phạm.

– Sáng tạo trong vận dụng tri thức và công nghệ mới vào quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Tích cực cải tiến, làm mới ĐDDH phù hợp.

– Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu; phụ đạo học sinh yếu.

– Đổi mới, cải tiến phương pháp quản lý nhà trường, quản lý học sinh,nâng cao chất lượng dạy học, hiệu quả giáo dục,

Bên cạnh các biện pháp để mỗi giáo viên thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, tác phong đạo đức Hồ Chí Minh gắn với xây dựng người thầy “Gương mẫu- tận tuỵ – sáng tạo” đó, mỗi giáo viển cần phải xây dựng chương trình hoạt động trong đó tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng sống trong nhà trường cho đoàn viên, học sinh, xây dựng môi trường văn hóa học đường.Tổ chức các hội thi, cuộc thi viết, thi thuyết trình, các diễn đàn…với những nội dung về tăng cường giáo dục đạo đức và lối sống cho học sinh qua đó góp phần định hướng giá trị sống, lý tưởng sống cho học sinh.

Tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các đơn vị nhằm học hỏi những mô hình hay, nhưng cách làm sáng tạo và hiệu quả nhằm nhân rộng và triển khai tốt các nội dung giáo dục đạo đức lối sống và kỹ năng sống.

Mời các chuyên gia tham vấn tâm lý hoặc những thầy cô có kinh nghiệm cũng như uy tín trong học sinh để nói chuyện theo các chuyên đề, qua đó nhằm gợi mở, nắm bắt tư tưởng và định hướng cách nghĩ cho học sinh.

Tóm lại: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một việc không dễ, nhưng cũng không quá khó, nếu tất cả mọi người chúng ta đều có quyết tâm cao, với tấm lòng trong sáng và có ý thức vì sự hoàn thiện của bản thân mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được.

Chi Bộ Quân Sự Xã Thanh Hải: Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh Bằng Việc Làm Cụ Thể

Đồng chí Nguyễn Khắc Hòa, Bí thư Đảng ủy-Bí thư Chi bộ Quân sự cho biết: Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Chi bộ thường xuyên sinh hoạt quán triệt, học tập, giáo dục cho toàn thể đảng viên, lực lượng dân quân xã nhận thức sâu sắc về các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của địa phương, đặc biệt là quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

CBQS xã Thanh Hải hiện có 5 đảng viên, thời gian qua, quán triệt và thực hiện kế hoạch của Đảng ủy xã về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ đã triển khai học tập, tập trung tuyên truyền cho đảng viên các nội dung ở các buổi sinh hoạt của Chi bộ hàng tháng, cứ mỗi buổi sinh hoạt có 60 phút để học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương của Bác, với những nội dung thiết thực, và học tập chuyên đề “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống giản dị”. Chi bộ đã xây dựng kế hoạch thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, từng đảng viên tự đăng ký “làm theo” với việc làm cụ thể như: mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt chế độ làm việc; nhiệt tình, tích cực trong công việc, phát huy tính trung thực, khách quan, công tâm; tiết kiệm trong chi tiêu; bảo quản, sử dụng có hiệu quả trang, thiết bị phục vụ; thường xuyên tu dưỡng phẩm chất đạo đức, qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên và lực lượng dân quân nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó tạo ra phong trào thi đua học tập, lao động theo tấm gương của Bác, góp phần thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đạt kết quả cao.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Chi bộ thường xuyên giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 4 (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, sau sinh hoạt tự phê bình và phê bình, những khuyết điểm, hạn chế đã được khắc phục, qua đó đã nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công tác quản lý, giáo dục đảng viên được quan tâm hơn, từng đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tính tiền phong, gương mẫu trong công tác. Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm, Chi bộ đều đạt trong sạch, vững mạnh, có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với những việc làm cụ thể, năm 2013, CBQS xã Thanh Hải được Tỉnh ủy tặng Bằng khen đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2009-2013); Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải tặng giấy khen cho Ban CHQS xã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2013.

Nguyễn Văn Ba

Chỉ Thị 05 Về Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Xem và tải toàn văn: Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày 15/5/2023..

Theo tinh thần của Chỉ thị 05, việc đẩy mạnh học tập, làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phải được phát huy hơn nữa những thắng lợi, kết quả bước đầu và khắc phục những hạn chế, vướng mắc.

Cụ thể, cần phải thực hiện nội dung Chỉ thị một cách nghiêm túc hơn, đưa nội dung Chỉ thị thành việc làm thường xuyên, nâng cao ý thức tự giác của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đặc biệt là các đối tượng sau:

– Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội các cấp của từng địa phương, cơ quan, đơn vị mà trước hết là người đứng đầu các cấp, các ngành;

– Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên

Thông qua việc học tập, làm việc nghiêm túc theo gương Hồ Chí Minh, việc đẩy lùi những suy thoái về đạo đức, lối sống và các tệ nạn tiêu cực trong cuộc sống hàng ngày sẽ được chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng.

Theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh gồm các nội dung chủ yếu sau:

Một là, tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người;

Hai là, tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại;

Ba l à, tư tưởng về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc;

Bốn là, tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân và vì dân;

Năm là, tư tưởng về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân;

Sáu l à, tư tưởng về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân;

Bảy l à, tư tưởng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư;

Tám là, tư tưởng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Chín là, tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.

3 – Nội dung chủ yếu của đạo đức Hồ Chí Minh

Một là, trung với nước, hiếu với dân

– Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, trung với nước, hiếu với dân là điều chủ chốt của đạo đức cách mạng. Trung với nước là trung thành vô hạn với sự nghiệp dựng nước và giữ nước, đấu tranh giành độc lập dân tộc và làm cho đất nước “sánh vai với các cường quốc năm châu”.

– Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trung với nước, hiếu với dân phải gắn bó với dân, gần dân, dựa vào dân, lấy dân làm gốc. Phải nắm vững dân tình, hiểu rõ dân tâm, quan tâm cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, làm cho dân hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi của người làm chủ đất nước.

Hai là, yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình

– Yêu thương con người là phải quan tâm đến những người lao động bình thường, chiếm số đông trong xã hội. Yêu thương con người là phải làm mọi việc để vì con người, vì mục tiêu “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”; dám hy sinh, dám dấn thân để đấu tranh giải phóng con người.

– Yêu thương con người là giúp cho mỗi người ngày càng tiến bộ, sống cao đẹp hơn. Yêu thương con người phải thực hiện tự phê bình, phê bình chân thành, giúp nhau sửa chữa khuyết điểm.

Ba là, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

– Hồ Chí Minh quan niệm cần, kiệm, liêm, chính là bốn đức tính cần có của con người, mang một lẽ tự nhiên, như trời có bốn mùa, đất có bốn phương và Người giải thích cặn kẽ, cụ thể nội dung từng khái niệm.

– Cần là lao động cần cù, siêng năng; Lao động có kế hoạch, sáng tạo, có năng suất cao; Lao động với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng, không ỷ lại, không dựa dẫm.

– Kiệm là tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ, tiết kiệm tiền của dân, của nước, của bản thân mình, tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ; Không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi, không phô trương, hình thức…

– Liêm là luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân, không xâm phạm một đồng xu, hạt thóc của Nhà nước, của nhân dân; Không tham địa vị, không tham tiền tài, không tham sung sướng, không tham tâng bốc mình….

– Chính là không tà, là thẳng thắn, đúng đắn. Đối với mình không tự cao, tự đại; Đối với người không nịnh trên, khinh dưới, không dối trá, lừa lọc, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết.

– Chí công vô tư là khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, khi hưởng thụ thì mình nên đi sau, lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ.

– Cần, kiệm, liêm, chính có quan hệ chặt chẽ với nhau và với chí công vô tư. Cần, kiệm, liêm, chính sẽ dẫn đến chí công vô tư. Ngược lại, đã chí công vô tư, một lòng vì nước, vì dân, vì Đảng thì nhất định sẽ thực hiện được cần, kiệm, liêm, chính.

Bốn là, có tinh thần quốc tế trong sáng

Đoàn kết quốc tế trong sáng theo Chủ tịch Hồ Chí Minh trước hết là đoàn kết với nhân dân lao động các nước vì mục tiêu chung: Đấu tranh giải phóng con người khỏi ách áp bức, bóc lột. Đó là tình đoàn kết quốc tế giữa những người vô sản toàn thế giới vì một mục tiêu chung, “bốn phương vô sản đều là anh em”.

Sau đó, đoàn kết quốc tế trong sáng còn là đoàn kết quốc tế gắn liền với chủ nghĩa yêu nước. Chủ nghĩa yêu nước chân chính sẽ dẫn đến chủ nghĩa quốc tế trong sáng.

Cũng theo Người, nguyên tắc xây dựng và thực hành đạo đức được thể hiện ở ba điểm sau:

Một là, nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức.

Hai là, xây đi đôi với chống.

Ba là, phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.

Nói phong cách Hồ Chí Minh là nói đến những đặc trưng giá trị, mang đậm dấu ấn Hồ Chí Minh, gắn liền với nhân cách trí tuệ lỗi lạc, đạo đức trong sáng của Hồ Chí Minh, với tư cách là một vĩ nhân, một nhà văn hóa kiệt xuất. Đó là một phong cách vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học vừa cách mạng, vừa cao cả vừa thiết thực.

Cụ thể:

Một là, phong cách tư duy khoa học, cách mạng và hiện đại.

Hai là, phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo. Đó là phong cách tư duy không giáo điều, rập khuôn, không vay mượn dập khuôn của người khác, hết sức tránh lối cũ, đường mòn, tự mình tìm tòi, suy nghĩ, truy đến tận cùng bản chất của sự vật, hiện tượng để tìm ra chân lý, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tiễn.

Ba là, phong cách tư duy hài hòa, uyển chuyển, có lý có tình.

– Phong cách làm việc

Trong tác phẩm ” Sửa đổi lối làm việc “, Hồ Chí Minh phê phán nặng lề lối làm việc đủng đỉnh, chậm chạp, tự do, tùy tiện, đại khái, sự vụ, theo đường mòn, điệu sáo, lười suy nghĩ, ngại đổi mới, thích phô trương, hoành tráng về hình thức, nhưng nghèo nàn, sơ sài về nội dung của nền sản xuất nhỏ…

Phong cách làm việc Hồ Chí Minh thể hiện trong những điểm chính sau:

– Phong cách làm việc khoa học. Hồ Chí Minh yêu cầu làm việc gì cũng phải điều tra, nghiên cứu, thu thập thông tin, số liệu, để nắm chắc thực chất tình hình.

– Phong cách làm việc có kế hoạch.

– Phong cách làm việc đúng giờ.

– Phong cách đổi mới, sáng tạo, không chấp nhận lối cũ, bảo thủ.

Một là, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Hiện nay đây là một trong những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội.

Hai là, đi đúng đường lối quần chúng, lắng nghe ý kiến của đảng viên, của nhân dân để biết tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Ba là, phải tổ chức việc kiểm tra, kiểm soát cho tốt. Theo Hồ Chí Minh, sau khi nghị quyết đã được ban hành, phải tổ chức tốt để nghị quyết đi vào cuộc sống; điều đó gắn liền với công việc kiểm tra, kiểm soát. Muốn tốt, “phải đi tận nơi, xem tận chỗ”.

Bốn là, về phong cách nêu gương, Người cho rằng: “Nói chung thì các dân tộc phương Đông giàu tình cảm, và đối với họ, một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

– Phong cách diễn đạt

Một là, cách nói, cách viết giản dị, cụ thể, thiết thực. Mục đích của nói và viết Hồ Chí Minh cốt làm cho lý luận trở nên gần gũi, dễ hiểu với tất cả mọi người. Với quan điểm cách mạng là sự nghiệp của hàng chục triệu người lao động, làm sao để họ hiểu được, dám vùng lên đấu tranh giải phóng…

Hai là, diễn đạt ngắn gọn, cô đọng, hàm súc, trong sáng và sinh động, có lượng thông tin cao.

Ba là, sinh động, gần gũi với cách nghĩ của quần chúng, gắn với những hình ảnh cụ thể.

Bốn là, phong cách diễn đạt luôn luôn biến hóa, nhất quán mà đa dạng.

Một là, khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp. Trong các cuộc tiếp xúc, Người thường khiêm tốn, không bao giờ đặt mình cao hơn người khác, mà trái lại, luôn hòa nhã, quan tâm chu đáo đến những người chung quanh.

Hai là, ứng xử chân tình, nồng hậu, tự nhiên.

Ba là, linh hoạt, chủ động, biến hóa.

Bốn là, vui vẻ, hòa nhã, xóa nhòa mọi khoảng cách.

Một là, phong cách sống cần kiệm, liêm chính.

Hai là, phong cách sống hài hòa, nhuần nhuyễn giữa văn hóa Đông – Tây. Đó là phong cách sống vừa thấm nhuần văn hóa Nho – Phật – Lão, vừa chịu ảnh hưởng sâu đậm của văn hóa Âu – Mỹ nhưng luôn giữ vững, yêu quý và tự hào về văn hóa Việt Nam.

Ba là, tôn trọng quy luật tự nhiên, gắn bó với thiên nhiên.

5 – Giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sau 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, mặc dù đạt được nhiều thành quả nhưng cũng không thiếu vướng mắc, hạn chế cần tiếp thu và sửa chữa. Do đó, để nâng cao khả năng, rèn luyện bản thân nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém còn tồn tại, mỗi cá nhân, tập thể phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh.

Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị – xã hội phải thực hiện tốt 05 nội dung sau đây:

– Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, đẩy mạnh phòng chống, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí và quan liêu.

– Tổ chức học tập, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân.

– Đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm.

– Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức hàng năm và nhiệm kỳ.

– Biên soạn các chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy trong hệ thống giáo dục.

Tiếp Tục Đẩy Mạnh Và Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Tư Tưởng – Tuyên Giáo, Gắn Với Cuộc Vận Động “Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh”(*)

Tin tức

»

Thời sự chính trị

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng – tuyên giáo, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”(*)

Hôm nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng kết công tác năm và tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Tỉnh ủy về công tác tư tưởng, 5 năm thực hiện Chị thị 15-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương khoá IX…

(*Trích bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Chức, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị triển khai công tác tuyên giáo năm 2008)

Hôm nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng kết công tác năm và tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 11 của  Tỉnh ủy về công tác tư tưởng, 5 năm thực hiện Chị thị 15-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương khoá IX về công tác lịch sử Đảng, tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW, 10 năm thực hiện Thông báo 71 thông báo Trung ương về công tác tuyên truyền miệng và triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2008, thay mặt BTV Tỉnh ủy tôi xin gửi đến các vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất, chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

Sau khi nghiên cứu các báo cáo của Ban Tuyên giáo chuẩn bị và qua nghe các ý kiến tham luận của các vị đại biểu tại hội nghị tôi hoàn toàn nhất trí, sau đây tôi xin nhấn mạnh và làm rõ một số nội dung cơ bản sau:

Đánh giá tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 11 của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIII về công tác tư tưởng và tổng kết công tác tuyên giáo năm 2007. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết về công tác tư tưởng, với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng bước đầu, được thể hiện rõ trên một số lĩnh vực sau: Nhận thức của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng được nâng lên, các tổ chức Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tư tưởng.  Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội, phản ánh kịp thời cho cấp ủy để định hướng tư  tưởng theo hướng tích cực, góp phần quan trọng giữ vững ổn định ANCT, TTATXH. Công tác tuyên truyền giáo dục lý luận chính trị, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống được tăng cường, hình thức, nội dung phong phú hơn, chất lượng hiệu quả ngày càng cao hơn, đã góp phần vào sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân. Hoạt động công tác khoa giáo được triển khai thực hiện có hiệu quả; chất lượng giáo dục đào tạo được duy trì ổn định; hoạt động khoa học công nghệ được đẩy mạnh; mạng lưới y tế được củng cố, công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được quan tâm, không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, hoạt động báo chí, xuất bản văn hoá, văn nghệ; ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống; làm thất bại âm mưu chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

Tuy nhiên, công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo những năm qua vẫn còn bộc lộ một số khuyết điểm yếu kém là: Nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên chưa đầy đủ, chưa thấy hết được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng – tuyên giáo. Một số địa phương, đơn vị chưa tập trung sức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tư tưởng tuyên giáo, còn để xảy ra những phức tạp, bức xúc, nổi cộm kéo dài ở một số địa bàn trong tỉnh. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội chưa đầy đủ và kịp thời. Tính chiến đấu của công tác tư tưởng chưa cao, chưa kịp thời, chất lượng hiệu quả học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở một số địa phương, đơn vị chưa tốt, có nơi còn hình thức. Chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị còn có mặt hạn chế; trình độ, năng lực, hiệu quả hoạt  động của đội ngũ báo cáo viên – tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội chưa cao. Sự phối kết hợp giữa công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác kiểm tra chưa thật chặt chẽ, việc sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện mô hình hay, điển hình tốt chưa được chú trọng, năng lực cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của hệ thống làm công tác tư tưởng còn yếu, chưa đồng bộ.

– Những khuyết điểm yếu kém nêu trên là do một số nguyên nhân chủ yếu là: Về nhận thức của các cấp ủy Đảng của mỗi cán bộ, đảng viên chưa thấy hết vị trí, tầm quan trọng của công tác tư tưởng – tuyên giáo trong tình hình mới. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa đảm bảo nguyên tắc tính khoa học, thống nhất, đặc biệt là trong công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, thiếu đồng bộ. Trình độ năng lực công tacs tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của một bộ phận làm công tác tuyên giáo chưa đáp ứng dược yêu cầu đề ra, tỉnh dự báo chưa tốt, còn bị động giải quyết những vấn đề nổi cộm về tư tưởng. Việc đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện điều kiện cho công tác tư tưởng – tuyên giáo chưa được quan tâm đầu tư thích đáng. Tổ chức triển khai kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm chưa được tiến hành thường xuyên và nghiêm túc; một số chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng còn hình thức, tính khả thi không cao như: phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý đất đai, tài chính, ngân sách; giá đền bù GPMB thu hồi đất, đất dịch vụ…

Đánh giá tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW về công tác lịch sử Đảng, chúng ta đã đạt được một số kết quả bước đầu. Công tác triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt, tổ chức, thực hiện được các cấp uỷ quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tốt, được Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao. 5 năm qua chúng ta đã biên soạn, xuất bản lịch sử Dảng bộ tỉnh giai đoạn 1930-2005 và có 7/9 huyện, thành, thị uỷ; 32/69 sở, ban, ngành; 4/4 Đảng ủy trực thuộc; 122/152 xã, phường, thị trấn biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ địa phương và   lịch sử truyền thống ngành. Tuy nhiên, công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng và lịch sử truyền thống ngành vẫn còn một số khuyết điểm tồn tại là: Một số cấp ủy chưa quan tâm chỉ đạo công tác biên soạn lịch sử Đảng, đến nay vẫn còn nhiều địa phương, đơn vị chưa biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng, truyền thống ngành. Một số sách lịch sử Đảng đã xuất bản nhưng chất lượng chưa cao, việc tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống cho cán bộ đảng viên, nhân dân, thanh niên, học sinh ở các bậc học phổ thông chưa được quan tâm đúng mức.

Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại nêu trên là: Một số cấp ủy chưa nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng. Trong chỉ đạo triển khai nghiên cứu, biên soạn thiếu chặt chẽ, chưa tuân thủ quy trình, quy định, trong xử lý tài liệu, thông tin . Trình độ, năng lực chuyên môn về lịch sử Đảng của cán bộ còn nhiều hạn chế, mặt khác do yếu tố khách quan về công tác quản lý lữu trữ hồ sơ do chia tách, sát nhập địa giới hành chính… đã gây khó khăn cho công tác biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng thời gian qua.

Đánh giá tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW và 10 năm thực hiện thông báo 71-TB/TW về hoạt động của báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng chúng ta đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả quan trọng. Trong một thời gian dài thực hiện Chỉ thị 14 của Ban Bí thư  Trung ương Đảng, nhất là từ khi Vĩnh Phúc được tái lập, các cấp ủy Đảng đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị của Trung ương về hoạt động báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng. Thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên – tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở; chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên, tiếp tục khẳng định là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà   nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; đấu tranh có hiệu quả với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, về công tác này chúng ta cần khắc phục một số yếu kém tồn tại là: một số cấp ủy Đảng nhất là ở cơ sở chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, còn xem nhẹ công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Việc củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng tuyên truyền miệng chưa kịp thời; chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng thời gian qua chưa cao.

Nguyên nhân của những tồn tại trên là do: nhận thức của một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa đầy đủ, chưa thấy hết tầm quan trọng, tính ưu việt của công tác tuyên truyền miệng đối với sự nghiệp đổi mới đất nước trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, vừa hợp tác, vừa đấu tranh trong tình hình mới. Mặt khác do trình độ năng lực, kỹ năng tuyên truyền miệng của một số báo cáo viên – tuyên truyền viên, nhất là ở cơ sở còn nhiều hạn chế, bất cập; việc đầu tư cho công tác này chưa thoả đáng.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2008 và những năm tiếp theo. Năm 2008, là năm bản lề giữa nhiệm kỳ của đại hội Đảng các cấp. Năm chúng ta tập trung cao độ phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH của tỉnh. Năm thứ hai  thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ đặt ra cho công tác tư tưởng tuyên giáo hết sức nặng nề, để hoàn thành nhiệm vụ năm 2008 và những năm tiếp theo, về mặt nhận thức, chúng ta cùng thống nhất: Công tác tư tưởng của Đảng ta bao gồm: Công tác tư tưởng, văn hoá, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ, công tác kiểm tra của Đảng. Công tác tư tưởng là của toàn Đảng, của các cấp ủy, của đảng viên, trong đó những người làm công tác văn hoá là nòng cốt. Vì vậy Ban Tuyên giáo các cấp và đội ngũ những người làm công tác tư tưởng – văn hoá  cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tư  tưởng – tuyên giáo; tuyên truyền giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Công tác tư tưởng văn hoá phải được đổi mới vào chiều sâu, cần có tầm cao trí tuệ mới, phát huy vai trò to lớn của văn hoá, nền tảng tình thần của xã hội, xây dựng được hệ thống cơ quan làm công tác tư tưởng, văn hoá, đủ mạnh, thống nhất. Thực hiện tốt 3 chức năng: tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn. Nâng cao tính chiến đấu của công tác tư tưởng.

2. Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập nghiên cứu, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh như: các Nghị quyết Trung ương (khoá X), Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân, Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Vĩnh Phúc giai đoạn 2008-2023 và định hướng đến năm 2023. Nghị quyết về xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp; nghị quyết về công tác dân vận cơ sở thời kỳ CNH-HĐH.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Muốn vậy cần tập trung xây dựng được đội ngũ làm công tác tuyên giáo của Đảng từ tỉnh đến cơ sở. Để đủ sức chuyển tải chủ trương, đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước tới toàn dân, toàn quân trong tỉnh. Đồng thời phản ánh đầy đủ tâm tư, tình cảm của nhân dân, của lực lượng vũ trang tới Đảng và Nhà nước. Có như vậy mới nói  là hướng về cơ sở; sát cơ sở; công tác tư tưởng,  văn hoá năm 2008: “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

4. Tiếp tục thực hiện Nghị quyêt TW 5 (Khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; đấu tranh làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn, chiến lược “diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá.

5. Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 15 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri số 33 của Tỉnh ủy về công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng. Tập chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử, chú trọng nâng cao chất lượng khoa học của các tác phẩm lịch sử, phấn đấu năm 2010 có 100% các Đảng bộ, sở, ban, ngành biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống ngành; triển khai Đề án trang lịch sử Đảng điện tử tỉnh Vĩnh Phúc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống đơn vị.

6. Tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X về hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng đạt hiệu quả và chất lượng cao nhất. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên – tuyên truyền viên; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, tăng cường tuyền truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng trước yêu cầu mới.

7. Củng cố, kiện toàn tổ chức hệ thống tuyên giáo các cấp, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng rèn luyện đội ngũ cán bộ, từng bước chuẩn hoá đội ngũ cán bộ tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; chú trọng xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp trên và cấp dưới:

8. Cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu KT-XH của tỉnh, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện các CSXH, bảo đảm phát triển bền vững.

Theo Báo Vĩnh Phúc

Các tin khác

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: triển khai nhiệm vụ năm 2008

(21/01/2008)

10 sự kiện kinh tế – xã hội nổi bật của Vĩnh Phúc trong năm 2007 (Ban Biên tập Cổng TTĐT Vĩnh Phúc bình chọn)

(21/01/2008)

Năm 2008: Ngành thuế đẩy mạnh tiến trình cải cách và hiện đại hóa hệ thống thuế

(19/01/2008)

Ban Tổ chức Tỉnh ủy: triển khai nhiệm vụ năm 2008

(18/01/2008)

Báo An ninh Thủ đô tặng 1.000 xuất quà cho các hộ nghèo

(17/01/2008)

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

(17/01/2008)

Hội nghị triển khai nhiệm vụ và giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2008

(17/01/2008)

Vĩnh Phúc thực hiện chính sách pháp luật về xử lý ô nhiễm ở các đô thị và khu công nghiệp

(17/01/2008)

Vĩnh Phúc giữ gìn trật tự ATGT năm 2007

(17/01/2008)

Các tin đã đưa ngày: