Nghị Quyết 07/2019 / 2023 / Top 13 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 12/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Hoạt Động Của Các Đại Diện Di Trú Úc (01/07/2019 / 2023

Theo số liệu từ Sở Đăng Ký Đại Diện Di Trú (OMARA) trực thuộc Bộ Nội Vụ (Bộ Di Trú) Úc thì tính đến ngày 31/12/2019, trên cả nước Úc có tổng cộng 7,249 đại diện di trú. Trong đó, 6,836 đại diện có mở văn phòng hoạt động kinh doanh riêng và 413 đại diện không có mở văn phòng.

Đặc biệt, có đến 2,222 đại diện di trú là luật sư, chiếm 30.6%.

Số lượng đại diện di trú Úc (31/06/2016 đến 31/12/2019)

Trong ba năm từ 2016 đến 2019, số lượng đại diện di trú đã tăng 610 người, từ 6,684 đại diện lên đến 7,294. Số lượng đại diện di trú trong giai đoạn đạt tới đỉnh điểm là 7,402 đại diện vào giữa năm 2018. Có thể thấy, do nhu cầu tư vấn di trú ngày càng cao, trong ba năm trở lại đây đã có nhiều người hành nghề di trú hơn.

Trong tổng số 7,294 đại diện di trú, có 3,487 đại diện là nữ (chiếm 48%) và 3,762 đại diện là nam (chiếm 52%). Độ tuổi trung bình của đại diện di trú là 44.3 tuổi.

Trong tổng số đại diện di trú, có đến 27% đại diện từng bị khiếu nại bởi khách hàng của mình. Tuy nhiên, phần lớn các khiếu nại bị bác bỏ do người khiếu nại không đủ bằng chứng hoặc đã rút đơn khiếu nại.

Trong 06 tháng cuối năm 2019, có 421 đại diện di trú mất quyền làm đại diện di trú. Trong đó, 09 trường hợp chủ động yêu cầu thôi làm đại diện di trú và 412 trường hợp không đăng kí tiếp tục làm đại diện di trú.

Lưu ý, 421 đại diện này có thể đã hoặc đang đăng ký lại giấy phép hoạt động nhưng đang trong quá trình xét duyệt.

Kinh nghiệm làm việc của đại diện di trú

Tính đến hết năm 2019, có tổng cộng 7,429 đại diện di trú Úc, trong đó:

8% có kinh nghiệm dưới một năm;

30% có kinh nghiệm từ một tới ba năm; và

32% có kinh nghiệm hơn 10 năm.

Số lượng Visa đã được nộp thông qua đại điện di trú

Trong 6 tháng cuối năm 2019, có tất cả 267 trường hợp khiếu nại đại diện di trú được giải quyết, trong đó:

27 trường hợp (chiếm 10%) được xử lý theo quy định của Bộ Luật Di Trú;

32 trường hợp (chiếm 12%) có vi phạm. Tuy nhiên, những vi phạm này chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng và đã được khắc phục. Vì vậy, các khiếu nại này chỉ xử lý bằng hình thức cảnh cáo bằng thư hay khuyến nghị khắc phục bằng thư;

20 trường hợp (chiếm 10%) không xử lý khiếu nại vì không có căn cứ và không có vi phạm xảy ra; và

188 trường hợp (chiếm 70%) khiếu nại bị từ chối do OMARA không có thẩm quyền giải quyết khiếu nại; hoặc khiếu nại đã được rút lại; hoặc người khiếu nại không đồng ý công bố khiếu nại cho đại điện di trú là đối tượng bị khiếu nại.

Bộ Xây Dựng Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 07 / 2023

(Xây dựng) – Thực hiện Nghị quyết 51/NQ-CP về chương trình hàng động của Chính phủ trong việc thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ chương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch thực hiện tại Quyết định số 137/QĐ-BXD ngày 15/3/2017.

Để triển khai kịp thời Kế hoạch 137/QĐ-BXD ngày 15/3/2017 và các nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết 51/NQ-CP; mới đây Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1674/BXD-KHTC về việc giao nhiện vụ cụ thể tới các đơn vị thuộc Bộ.

Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ chương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Theo đó, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện: Đề án đánh giá tình hình, dự báo xu hướng, đề xuất các giải pháp thị trường; cơ chế, chính sách quản lý để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định lành mạnh trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp quản lý và thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản (trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2018).

Cục Quản lý hoạt động xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện: Đề án đánh giá sự phát triển thị trường xây dựng, các yếu tố cơ bản tạo ra sự biến động của thị trường, dự báo xu hướng phát triển và đề xuất các giải pháp bình ổn, điều tiết và thúc đẩy sự phát triển của các thị trường xây dựng (trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019).

Thủ trưởng các Cục, Vụ chức năng, đơn vi thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện Kế hoạch 137 của Bộ Xây dựng; tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc trách nhiệm của đơn vị mình, đảm bảo tiến độ, chất lượng; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Xây dựng (Vụ Kế toán – Tài chính) trước ngày 01/12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Linh Nguyễn

Theo

Link gốc:

Tỉnh Ủy Ban Hành Kế Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 07 / 2023

Ngày 26/12/2016, Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ký ban hành Kế hoạch số 44-KH/TU của Tỉnh ủy về ” Học tập, quán triệt Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững”.

Việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân về công tác tài chính, ngân sách Nhà nước và quản lý nợ công; qua đó, có nhận thức đúng đắn trong cả hệ thống chính trị và toàn dân; tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động trong thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, khắc phục những hạn chế, yếu kém đã nêu trong Nghị quyết, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, nhất là ý thức chấp hành kỷ luật tài chính, sử dụng ngân sách Nhà nước.

Để công tác triển khai, quán triệt Nghị quyết đạt kết quả tốt, Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy đảng trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên toàn đảng bộ; trong đó cần chú ý: Quán triệt mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, chủ trương và các giải pháp chủ yếu cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Về hình thức tổ chức triển khai, học tập, quán triệt: Tại các chi, đảng bộ, cơ sở. Đồng chí Bí thư cấp ủy chủ trì, trực tiếp triển khai, quán triệt Nghị quyết.

Ở cấp tỉnh, Tỉnh ủy thành lập tổ biên tập xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết trên. Đối với cấp huyện, căn cứ vào Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị.Xác định cụ thể nội dung cơ cấu lại ngân sách Nhà nước trong phạm vi được giao theo nguyên tắc triệt để tiết kiệm chi, chống lãng phí, tổ chức sắp xếp lại bộ máy, biên chế theo hướng tinh gọn, tập trung; đẩy mạnh cải cách khu vực sự nghiệp công lập, thúc đẩy xã hội hóa, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư ngoài Nhà nước cho phát triển. Thời gian hoàn thành việc triển khai trước ngày 31/01/2017.

Lượt xem: 1473

Đảng Ủy Công An Tiền Giang: Tổng Kết Nghị Quyết Số 07 / 2023

– + Đọc bài viết In bài viết Gửi bài viết

Đảng ủy Công an Tiền Giang: Tổng kết Nghị quyết số 07-NQ/ĐUCATW của Đảng ủy Công an Trung ương và Chương trình phát triển thanh niên Công an, giai đoạn 2013 – 2020

Ngày 4/9, Đảng ủy Công an Tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết số 07-NQ/ĐUCATW của Đảng ủy Công an Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên Công an nhân dân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và chương trình phát triển thanh niên Công an, giai đoạn 2013 – 2020.

Thời gian qua, Đảng ủy Công an tỉnh, Cấp ủy các đơn vị, Công an địa phương tập trung triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/ĐUCATW của Đảng ủy Công an Trung ương. Đồng thời, quan tâm lãnh đạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên Công an tỉnh phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an trong tình hình mới. Từ đó, các phong trào hành động Cách mạng của Đoàn có bước chuyển tích cực, đổi mới về nội dung, hình thức, phát huy tính năng động, sáng tạo, vượt khó, xung kích, tình nguyện của cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, tích cực thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”. Trong đó, có nhiều công trình, mô hình được Cấp ủy Đảng và Đoàn cấp trên đánh giá cao như: Công trình “Thanh niên tham gia đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Mỹ Tho”; “Đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ sắp xếp hồ sơ tàng thư căn cước công dân”; mô hình “Thanh niên xung kích, tuần tra công khai đảm bảo an ninh trật tự và di dời, ngăn chặn người buôn bán hàng rong trong Khu vực Quảng trường Trung tâm tỉnh”, xây dựng “Cầu giao thông nông thôn”, “Hỗ trợ chính quyền địa phương thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới”…

Từ năm 2009 đến nay, có 940 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng; Đoàn thanh niên Công an Tỉnh được Ban thường vụ Tỉnh đoàn công nhận “Đơn vị thi đua xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi”; được Bộ Công an, Trung ương Đoàn, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh, Ban Giám đốc Công an Tỉnh tặng 8 cờ thi đua, 45 bằng khen, giấy khen trong các phong trào thi đua.

Đảng ủy Công an tỉnh khen thưởng 4 cá nhân lập thành tích xuất sắc – ảnh Thanh Việt​

Tại hội nghị, có 4 cá nhân được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tặng giấy khen trong thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/ĐUCATW của Đảng ủy Công an Trung ương và Chương trình phát triển thanh niên Công an, giai đoạn 2013 – 2020.

Ngọc Diễm

– + Đọc bài viết In bài viết Gửi bài viết