Nghị Quyết 36A Chính Phủ Điện Tử / Top 1 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 1/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Thực Hiện Hiệu Quả Nghị Quyết 36A Về Chính Phủ Điện Tử

BHXH Việt Nam vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ thông tin và Truyền thông về tình hình thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử.

Các quyết định trên đều được rà soát, đánh giá tác động theo đúng quy định, theo những tiêu chí của cải cách TTHC như: Sự cần thiết, tính đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân và tổ chức thực hiện; sử dụng có hiệu quả những thông tin sẵn có của cá nhân, tổ chức trong hệ thống cơ sở dữ liệu của BHXH Việt Nam…

Về triển khai, ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý và giao dịch, BHXH Việt Nam đang xây dựng Cổng thông tin điện tử ngành BHXH để thực hiện giao dịch điện tử và cung cấp các dịch vụ công cấp độ 3, 4 trên một cổng thông tin thống nhất và duy nhất. Đây là tiền đề cho việc hợp nhất kênh thông tin điện tử của BHXH Việt Nam với kênh thông tin của BHXH các tỉnh, thành phố; tiến tới cung cấp toàn bộ thông tin của Ngành thông qua một cổng thông tin duy nhất, cho phép các tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch trực tuyến với cơ quan BHXH.

Bên cạnh đó, tích hợp với hệ thống cấp số định danh và quản lý BHYT hộ gia đình; cung cấp kênh giao diện cho các đơn vị lập danh sách, cơ quan BHXH các cấp, phục vụ các nhiệm vụ cấp bách; tích hợp đầy đủ các dịch vụ công cũng như cơ chế “Một cửa” của BHXH Việt Nam trên Cổng thông tin điện tử, nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch của người dân và DN…

Với mục tiêu quy hoạch lại hệ thống ứng dựng CNTT tại BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phó theo kiến trúc chuẩn hướng dịch vụ, tạo môi trường làm việc điện tử thông suốt trong nội bộ ngành cũng như các kết nối liên ngành, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng, tích hợp và khai thác tối đa các nhóm ứng dụng như: Dịch vụ mã số định danh, dịch vụ tra cứu thông tin BHXH, BHYT, dịch vụ kê khai BHXH điện tử,… BHXH Việt Nam đang xây dựng hệ thống trao đổi và tích hợp thông tin thống nhất ngành BHXH để phục vụ cá nhân và tổ chức được tốt nhất.

Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CNTT và cán bộ giám định BHYT, tính đến tháng 9/2016, BHXH Việt Nam đã tổ chức 26 lớp đào tạo tập trung cho 2.793 học viên là cán bộ CNTT của BHXH các cấp về quản trị, vận hành hệ thống thông tin giám định BHYT và đào tạo việc sử dụng phần mềm cho cán bộ làm công tác giám định.

Trong 03 tháng cuối năm 2016, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36a/NQ-CP, BHXH Việt Nam tiếp tục triển khai các nhiệm vụ:

Thứ nhất, tiếp tục rà soát các TTHC để đơn giản hóa, cắt giảm tối đa hồ sơ, quy trình, tiêu thức doanh nghiệp phải kê khai trong các mẫu biểu TTHC ở tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ; công bố bộ TTHC mới và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về cải cách TTHC.

Thứ hai, phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH hoàn thiện dự thảo Nghị định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH trình Chính phủ.

Thứ ba, tiếp tục triển khai các dự án CNTT đã được phê duyệt; chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp nhận hồ sơ của tất cả các lĩnh vực của Ngành qua giao dịch điện tử; Ban hành Quy trình nghiệp vụ về giao dịch điện tử; Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về CNTT để đảm bảo thực hiện giao dịch với các cá nhân, tổ chức được nhanh chóng, thuận tiện; Xây dựng đề án thành lập Trung tâm Tư vấn và giải đáp dịch vụ khách hàng.

Theo nguồn: http://www.baohiemxahoi.gov.vn/

Nghị Quyết Về Chính Phủ Điện Tử

Nghị Quyết Về Chính Phủ Điện Tử, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Bí Quyết Chinh Phục Điển Cao Hỳ Thi Thpt Môn Toán 11, Nghị Quyết Diễn Tập, Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh, Nghị Quyết Về Dồn Điền Đổi Thửa, Nghị Quyết Dồn Điền Đổi Thửa, Nghị Quyết Diễn Tập Phòng Thủ, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết 51 Về Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Về Lãnh Đạo Diên Tập Phòng Thủ Cấp Xã, Nghị Quyết Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Diễn Tập Cấp Xã, Nghị Quyết Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Diễn Tập, Nghị Định 123/2020/nĐ-cp Của Chính Phủ Về Hoá Đơn Điện Tử, Chứng Từ, Nghị Quyết Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Diễn Tập Phòng Chống Bão Lụt, Đơn Đề Nghị Điều Chỉnh Giấy Phép Thành Lập Văn Phòng Đại Diện, Agribank Dien Mau Giay De Nghi Chinh Sua , Bo Sung Thong Tin Khach Hang, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị Về Cơ Chế Chính Uỷ, Nghị Quyết Lãnh Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Diễn Tập Chiến Đấu Phòng Thủ, Nghị Quyết Số 11 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 45 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 42 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 43 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 35 Của Bộ Chính Trị, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Kh Ix, Nghị Quyết 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 50 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 08/nq-bct Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị, Nghi Quyết 51 Cua Bô Chinh Tri, Nghị Quyết Số 11 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 89 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 41 Của Chính Phủ, Chính Phủ Ra Nghị Quyết, Nghị Quyết Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 82 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 36 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 20 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 25 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Chính Phủ, Nghị Quyết 34 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Của Chính Phủ Là Gì, Nghị Quyết Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 37 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 11 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 35 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 50 Chính Phủ, Nghị Quyết 12 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 76/nq-cp Của Chính Phủ, Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Hỗ Trợ, Nghị Quyết Số 08-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 1 Nq Cp Của Chính Phủ, Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 37 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 76 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 49 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 54 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 68 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 8 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 33 Nq Tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 52 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 36 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 35 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 01 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 54-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 60 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 08 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 69 Chính Phủ, Nghi Quyet 51 Nq Tw Bo Chinh Tri, Nghị Quyết 50 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 21 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 39 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 48 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 22 Của Bộ Chính Trị, Bao Cao 1 Nam Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 4 Khoa 12 Tu Dien Bien Tu Chuyen Hoa, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ, Nghi Quyet So 28 Cua Bo Chinh Trị Ve Bao Ve To Quoc, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị 2013,

Nghị Quyết Về Chính Phủ Điện Tử, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Bí Quyết Chinh Phục Điển Cao Hỳ Thi Thpt Môn Toán 11, Nghị Quyết Diễn Tập, Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh, Nghị Quyết Về Dồn Điền Đổi Thửa, Nghị Quyết Dồn Điền Đổi Thửa, Nghị Quyết Diễn Tập Phòng Thủ, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết 51 Về Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Về Lãnh Đạo Diên Tập Phòng Thủ Cấp Xã, Nghị Quyết Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Diễn Tập Cấp Xã, Nghị Quyết Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Diễn Tập, Nghị Định 123/2020/nĐ-cp Của Chính Phủ Về Hoá Đơn Điện Tử, Chứng Từ, Nghị Quyết Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Diễn Tập Phòng Chống Bão Lụt, Đơn Đề Nghị Điều Chỉnh Giấy Phép Thành Lập Văn Phòng Đại Diện, Agribank Dien Mau Giay De Nghi Chinh Sua , Bo Sung Thong Tin Khach Hang, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị Về Cơ Chế Chính Uỷ, Nghị Quyết Lãnh Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Diễn Tập Chiến Đấu Phòng Thủ, Nghị Quyết Số 11 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 45 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 42 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 43 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 35 Của Bộ Chính Trị, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Kh Ix, Nghị Quyết 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 50 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 08/nq-bct Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị, Nghi Quyết 51 Cua Bô Chinh Tri, Nghị Quyết Số 11 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 89 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 41 Của Chính Phủ, Chính Phủ Ra Nghị Quyết, Nghị Quyết Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 82 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 36 Của Bộ Chính Trị,

Phê Duyệt Nhiệm Vụ Triển Khai Nghị Quyết 36A Của Chính Phủ

Tin tức & Sự kiện

Phê duyệt nhiệm vụ triển khai Nghị quyết 36a của Chính phủ

Theo Quyết định số 1988/QĐ-TTTT do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) ký ngày 16/11/2015, gửi đến Chánh văn phòng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ TT&TT, có 12 nhiệm vụ sẽ được triển khai theo Nghị quyết 36a của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Trong số các nhiệm vụ này có những nhiệm vụ đáng lưu ý như Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Bảo đảm an toàn thông tin và ứng cứu, khắc phục sự cố an toàn mạng; Phối hợp với Văn phòng Chính phủ triển khai Nghị quyết 36a.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nghị quyết 36a nhấn mạnh mục tiêu đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử

Nghị quyết 36a/NQ-CP được Chính phủ ban hành vào ngày 14/10/2015, trong đó có mục tiêu đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Nâng vị trí của Việt Nam về Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên hiệp quốc. Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết rất cụ thể như sau, trong ba năm 2015 – 2017 tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Phấn đấu đến hết năm 2016 các bộ, ngành Trung ương có 100% các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ (dịch vụ công trực tuyến mức độ 3).

Cải cách toàn diện cả ba nhóm chỉ số dịch vụ công trực tuyến (OSI), hạ tầng viễn thông (TII) và nguồn nhân lực (HCI); phấn đấu đến hết năm 2016, Việt Nam nằm trong Nhóm 4 và đến hết năm 2017 nằm trong Nhóm 3 các quốc gia đứng đầu ASEAN về chỉ số dịch vụ công trực tuyến (OSI) và Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử (EGDI) của LHQ.

Nguồn : ictnews.vn

” Trung tâm công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ tìm cơ hội tham gia chuỗi QTSC

” THÔNG BÁO THỜI GIAN NGHỈ TẾT KỶ HỢI

” THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2019

” GẶP GỠ ĐOÀN THAM QUAN ĐẮK NÔNG

” TRAO ĐỔI HỢP TÁC VÀ THĂM QUAN TRIỂN KHAI VẬN HÀNH PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

” TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC – ĐẠI HỌC HUẾ – LỄ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

” THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2018

” Phối hợp thực hiện dự án Phần mềm Quản lý Đào tạo tại trường Đại học Đồng Tháp

” CUSC khởi động dự án Phần mềm Hệ thống tích hợp QLĐT tại trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng

” Sản phẩm, dịch vụ đạt các tiêu chí được ưu tiên đầu tư mua sắm

” Tuyển lập trình viên C#, PHP, Java tháng 4/2017

” CUSC TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH C#

” Chào mừng 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

” Tuyển lập trình viên Java, PHP tháng 01/2017

” Tiếp nhận sinh viên thực tập tháng 11/2016

” Tuyển lập trình viên PHP tháng 11/2016

” Tiếp nhận sinh viên thực tập 10/2016

” Tuyển dụng nhân viên lập trình C#, Java và nhân viên kinh doanh (8/2016)

” Tuyển dụng nhân viên kế toán (8/2016)

” Đề tài nghiên cứu khoa học

” Thông báo tuyển lao động

” CUSC tuyển dụng nhân viên lập trình C#

” Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học – Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 48

” Một cửa điện tử: Bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

” Phân hệ quản lý hồ sơ sức khỏe cán bộ công chức

” Tiếp nhận sinh viên thực tập tại CUSC

” Nông nghiệp công nghệ cao – Trại gà tự động

” ISO điện tử

” Phát triển nông nghiệp nhờ ứng dụng ICT

” 2015 – năm của giải mã gen chữa bệnh nan y

” 2015: Năm chuyển mình của phần mềm nguồn mở

” CNTT – biện pháp hữu hiệu giảm tai nạn y khoa

” Họp Hội đồng Giám đốc CNTT khu vực Miền Trung – Tây Nguyên: Tích hợp, Chia sẻ dữ liệu giữa các HTTT

” Tọa đàm “Đánh giá 5 năm tình hình triển khai Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT &TT”

” Các bộ, ngành cần hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến

” Lần đầu tiên có Nghị quyết về Chính phủ điện tử

” Hội thảo toàn quốc về Công nghệ Thông tin năm 2015

” Giới thiệu phần mềm “Hệ thống thông tin tổng hợp báo cáo chỉ tiêu kinh tế-xã hội”

” Cần Thơ sẽ phát triển ít nhất một khu CNTT tập trung

” VNITO 2015: Vinh danh 33 doanh nghiệp gia công CNTT hàng đầu Việt Nam

” “Cách tốt nhất để có được một ý tưởng tốt là bạn phải có thật nhiều ý tưởng”

” Google ra mắt hệ điều hành Project Brillo và ngôn ngữ Weave dành cho các thiết bị Internet of Things

” Cho thuê phần mềm: Khó thu tiền vì thiếu cơ chế

” Google thay đổi thuật toán tìm kiếm, ưu tiên trải nghiệm di động

” Thuê ngoài dịch vụ CNTT: Khi đèn xanh đã bật

” Thông tin về Hội thảo “Thúc đẩy ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở khu vực phía Nam”

” Những câu chuyện đằng sau 13 tên ngôn ngữ lập trình

” Giám đốc dữ liệu – Vị trí lãnh đạo mới thời Big Data

” Phát hiện lỗ hổng bảo mật đe dọa thanh toán trực tuyến toàn cầu

” VNNIC và TP Cần Thơ tăng cường hợp tác phát triển tài nguyên internet

” Microsoft phát động cuộc thi lập trình ứng dụng cho Windows 8

” Thủ tướng quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT

” Nhiều doanh nghiệp “mù” thông tin về dịch vụ công trực tuyến

” Cà Mau triển khai thành công dự án xây dựng trung tâm dữ liệu

” Danh sách trao danh hiệu Sao Khuê 2013

” 76 sản phẩm/dịch vụ vượt qua vòng Sơ tuyển Sao Khuê 2013

” 13 lý do vì sao doanh nghiệp cần có một website riêng

” Dùng CNTT để xử lý những vấn đề “nóng”

” Chính phủ điện tử hướng tới phục vụ người dân

” CNTT là “trợ thủ đắc lực” của ngành giáo dục

” Dữ liệu trên ‘mây’ thật sự lưu ở đâu?

” Ứng dụng di động Việt – ‘mỏ vàng lộ thiên’ thiếu người khai thác

” Tập trung thực hiện đề án thông tin-truyền thông lớn

” chúng tôi Đỗ Văn Xê: “Không phải cứ đào tạo là có CIO”

” “Mổ xẻ” mô hình Khu CNTT tập trung ở địa phương

” Việt Nam hợp tác với Ấn Độ gia công phần mềm

” Việt Nam tăng 7 bậc về chỉ số sẵn sàng chính phủ điện tử

” Hội An đã phủ sóng WiFi miễn phí toàn thành phố

” ‘CNTT là sự nghiệp của toàn dân’

” Kỷ nguyên hậu PC: Apple và Microsoft dẫn chúng ta đi đâu

” Chính sách chưa “mạnh”, phần mềm nguồn mở khó “sống”

” Microsoft CRM Client dành cho nền tảng di động có thể giúp tăng hiệu suất nhân viên kinh doanh

” Google áp dụng chính sách mới từ 1/3/2012

” “Sốt ruột” tiến độ triển khai Đề án nước mạnh CNTT

” Chưa khởi động triển khai PMNM vì thiếu kinh phí

” Đã đến thời của ngành công nghiệp nội dung số

” Tương lai cho công nghệ điện toán đám mây

” Doanh nghiệp dùng phần mềm bản quyền mới được vào Mỹ

” Sơ kết hoạt động 6 cổng thông tin thành phần

” Đổ xô phát triển phần mềm di động

” Kindle Format 8: chuẩn định dạng mới cho ebook

” CIO “tay ngang” làm lợi cho gần 45.000 người

” Mã nguồn mở đã dần trở nên quen thuộc

” Kinh doanh trên Facebook cho người mới bắt đầu

” iPhone 4S và triết lý của Jobs: ‘Stay hungry, stay foolish’

” Bảo vệ máy tính khỏi malware

” Cuộc “chạy đua” hoá đơn

” Gỡ vướng trong QLNN về CNTT

” Trường ĐHCT đón nhận Huy chương Phát triển của Chính phủ Lào

” Quản lý chất lượng: Bắt đầu từ lãnh đạo

” 10 thủ thuật tối ưu hóa SEO cơ bản

” JAPAN ICT DAY 2011: 75% lượng công việc là gia công phần mềm cho Nhật

” “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”

” Mở cổng tin nhắn 147 bầu chọn Vịnh Hạ Long

” chúng tôi Đỗ Văn Xê nhận giải Thưởng “CIO ASEAN Award 2011”

” Liều như Steve Jobs mới có thể thành công

” Phó Hiệu trưởng ĐH Cần Thơ nhận giải thưởng quốc tế về CNTT

” Internet là ưu tiên hàng đầu của các quốc gia

” VNPT gia nhập “sân chơi” đào tạo trực tuyến

Tin hoạt động CUSC

Kính gửi quý Khách hàng và Đối tác, Căn cứ vào kế hoạch định kỳ hàng năm, Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ (CUSC) xin thông báo nghỉ hè năm 2018 của CUSC như sau:

Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ (CUSC) thông báo thời gian nghỉ Tết Mậu Tuất như sau: · Thời gian nghỉ: 12/02/2018 – 20/02/2018 (nhằm 27 tháng chạp đến hết ngày mùng 05 tháng giêng âm lịch). · Bắt đầu làm việc lại: từ ngày 21/02/2018. CUSC trân trọng thông báo đến quý đối tác, khách hàng để tiện sắp xếp thời gian và công việc khi liên hệ làm việc tại CUSC. ​CUSC kính chúc Quí đơn vị một mùa xuân mới DỒI DÀO SỨC KHỎE – HẠNH PHÚC AN KHANG​ – VẠN ĐIỀU MAY MẮN. ​Trân trọng./.​

Ngày 15/12/2017 – Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Phổ biến thông tin Cổng dịch vụ Hành chính tập trung tỉnh Sóc Trăng. Tham gia Hội nghị có gần 200 đại biểu đại diện cho 80 xã, phường, thị trấn tỉnh Sóc Trăng. Đại biểu đại diện cho 80 xã, phường, thị trấn tham dự Hội nghị Theo báo cáo tại Hội nghị, hiện tại phần mềm Cổng thông tin dịch vụ hành chính tập trung một cửa trực tuyến tại tỉnh Sóc Trăng đã được Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ triển khai và tập huấn với: – 01 Cổng dịch vụ hành chính tập trung tại địa chỉ chúng tôi – 17 Cổng thành phần tại các Sở, ban, ngành và 01 liên kết với Công ty Điện lực Sóc Trăng. – 11 Cổng thành phần của thành phố Sóc Trăng và các huyện. – 80 xã, phường, thị trấn tại thành phố Sóc Trăng và các huyện (còn lại 29 xã, phường, thị trấn). Phát biểu tại Hội nghị, ông Dương Văn Nhân – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng cho biết, theo kế hoạch của tỉnh Phần mềm một cửa trực tuyến sẽ được vận hành chính thức vào đầu năm 2018. Qua đó các đơn vị phải chuẩn bị sẵn sàng để vận hành phần mềm mang lại hiệu quả. Ông Dương Văn Nhân – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại Hội nghị Kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Việt – Giám đốc Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ phát biểu sẽ cam kết phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng quyết tâm thực hiện phần mềm và đẩy mạnh việc vận hành, sử dụng phần mềm một cách tốt nhất, hiệu quả nhất. Ông Nguyễn Hoàng Việt – Giám đốc Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ phát biểu cam kết phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng Hội nghị diễn ra tốt đẹp và kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

Trong hai ngày 26 và 27/8 vừa qua, tại TP. Cần Thơ đã diễn ra Hội thao truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông khu vực phía nam lần thứ X năm 2017. Hội thao truyền thống đã diễn ra trong không khí vui tươi, sôi nổi là dịp để các cán bộ công chức, viên chức đang công tác trong ngành Thông tin và Truyền thông gặp gỡ, giao lưu, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe, từ đó trau dồi năng lực chuyên môn và kinh nghiệm công tác, góp phần tạo sự đoàn kết, cùng phát triển trong ngành. Bên cạnh đó, là để kỷ niệm ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông (28/8). Lễ khai mạc hội thao Năm nay, Sở Thông tin và Truyền thông Cần Thơ đăng cai tổ chức với sự tham dự của các Sở Thông tin và Truyền thông khu vực phía Nam và các đơn vị trong ngành Thông tin và Truyền thông. Hội thao năm nay gồm có 09 môn: Quần vợt, Bóng đá mini, Cầu lông, Bóng bàn, Nhảy bao bố, Kéo co, Đẩy gậy, Chung sức múc nước tập thể, Nhảy dây tập thể. Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ tham dự thi đấu giao lưu ở môn Bóng đá mini. Đoàn vận động viên Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ tham gia thi đấu ở môn Bóng đá Mini Mặc dù chỉ dừng lại ở vòng bảng nhưng tất cả vận động viên tham gia hội thao đã trãi qua khoảng thời gian thi đấu rất vui vẻ và phấn khởi. Mặc dù thời tiết ngày thi đấu thứ hai có mưa nhưng không vì thế làm giảm đi nhuệ khí thi đấu của các vận động viên. Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ gặp “đối thủ nặng ký” Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau Kết thúc một kỳ hội thao thành công trong không khí vui tươi phấn khởi và hứa hẹn một kỳ hội thao ngành Thông tin và Truyền thông khu vực phía Nam lần thứ XI – năm 2018 sẽ được tổ chức tại thành phố biển Vũng Tàu./.

Kính gửi quý Khách hàng và Đối tác, Căn cứ vào kế hoạch định kỳ hàng năm, Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ (CUSC) xin thông báo nghỉ hè năm 2017 của CUSC như sau:

Hội Nghị Trực Tuyến Về Xây Dựng Chính Phủ Điện Tử

Tại Hội nghị, Thủ tướng đánh giá cao Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phát huy, tận dụng tối đa hạ tầng công nghệ số để góp phần cùng xã hội vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam.

Thủ tướng biểu dương các doanh nghiệp công nghệ đã đóng góp nhân lực, tài lực vào phòng chống dịch, đầu tư xây dựng các ứng dụng xử lý, phân tích tình hình dịch bệnh, truy vết tiếp xúc người nhiễm bệnh như Bluezone, NCovi… Theo Thủ tướng, lực lượng trên 50.000 doanh nghiệp công nghệ hiện nay có vai trò quan trọng trong chuyển đổi số ở Việt Nam.

Thời gian qua, các nền tảng CPĐT được phát triển nhanh. Số lượng các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, tỉnh được xây dựng tăng đột biến, trong 6 tháng qua, tỉ lệ bộ, tỉnh có nền tảng này tăng hơn 3 lần (tháng 2/2020 mới chỉ có 25 bộ, tỉnh có nền tảng tương ứng 27%, nhưng đến tháng 7 đã có 76 bộ, tỉnh có nền tảng, tương ứng 82,6%). Hiện nay, tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp khoảng 15,9%, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước đi vào nền nếp, với tỉ lệ đạt khoảng 88,5% (sát với mục tiêu năm 2020 đạt 90% nêu trong Nghị quyết 17).

Các doanh nghiệp Việt Nam đã dần làm chủ các công nghệ cốt lõi, phát triển các nền tảng công nghệ cho chuyển đổi số, Bộ TT&TT đã có sáng kiến hay, hằng tuần tổ chức lễ ra mắt các nền tảng Việt Nam để tôn vinh, quảng bá các sản phẩm Việt Nam, đến nay hàng chục nền tảng đã được ra mắt.

Về Cổng Dịch vụ công quốc gia, vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã triển khai tích cực nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ cao của các bộ, địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp truy cập các dịch vụ công trực tuyến.

Thủ tướng nhìn nhận xuất hiện các cách làm mới có thể nhân rộng như mạnh dạn thay đổi cách thức làm việc, dùng thử, trải nghiệm các ứng dụng công nghệ mới, khi có hiệu quả triển khai chính thức ngay; phát triển các ứng dụng CPĐT dựa trên mô hình nền tảng dùng chung để rút ngắn thời gian, chi phí triển khai, tăng cường kết nối/chia sẻ dữ liệu; dành tỉ lệ chi thích đáng từ ngân sách Nhà nước cho CNTT để bảo đảm ngưỡng đầu tư phát huy hiệu quả.

Thủ tướng cũng nhất trí với ý kiến về bài học quan trọng là phát huy vai trò của người đứng đầu.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ ra một số tồn tại cần sớm khắc phục. Đó là môi trường pháp lý cho CPĐT chưa hoàn thiện, một số nghị định quan trọng vẫn chưa được ban hành (bảo vệ dữ liệu cá nhân, định danh, xác thực điện tử). Tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 vẫn thấp và nếu không có cách làm mới sẽ không thể đạt mục tiêu 30% trong năm 2020. Đến thời điểm hiện nay, vẫn còn 8 bộ, 25 tỉnh tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 dưới 10%.

Một số cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển CPĐT vẫn chậm được triển khai, đặc biệt là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai. Vấn đề an toàn, an ninh mạng chưa được đầu tư đúng mức. Đầu tư cho an toàn an ninh mạng thường không đạt ngưỡng 10% ngân sách chi cho CNTT.

Thủ tướng đề nghị triển khai ngay một số phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Trước hết là về thể chế, Bộ Công an cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trình Chính phủ xem xét ban hành trong năm 2020.

Văn phòng Chính phủ phối hợp Bộ TT&TT hoàn thành các thủ tục trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định về định danh và xác thực điện tử, phấn đấu hoàn thành trong quý III/2020.

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, ít nhất đạt mục tiêu 30% trong năm 2020, hướng đến năm 2021, hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 4… Hằng tháng, Bộ TT&TT thống kê tỉ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của từng bộ, tỉnh để đôn đốc triển khai.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương hoàn thành xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, tỉnh trong tháng 10/2020 và kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải làm gương về áp dụng CNTT.

Các bộ, ngành, địa phương từng bước tích hợp các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ để số lượng dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia phải nhiều hơn, tốc độ cao hơn. Các bộ, ngành, địa phương hoàn thành triển khai biện pháp giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung và kết nối với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia trong năm 2020.

Bộ TT&TT chủ trì, kết hợp cả đầu tư và thuê dịch vụ, phát triển một số hạ tầng truyền dẫn, điện toán đám mây, nền tảng chuyển đổi số quan trọng. Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt Nghị định về kiện toàn, nâng cấp các đơn vị chuyên trách về CNTT thành các đơn vị chuyên trách về chuyển đổi số tại các bộ, ngành, địa phương, hoàn thành trong tháng 12/2020; Bộ TT&TT xây dựng đề án kiện toàn, nâng cấp, tổ chức lại Cục Tin học hóa với cơ cấu tổ chức phù hợp, chế độ ưu đãi…, bảo đảm năng lực, nguồn lực để dẫn dắt tổ chức triển khai tiến trình chuyển đổi số quốc gia, trình Thủ tướng trong thời gian sớm nhất.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp số, các doanh nghiệp công nghệ phát triển.