Nghị Quyết 42 Có Hiệu Lực / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Hôm Nay, Nghị Quyết 42 Về Xử Lý Nợ Xấu Chính Thức Có Hiệu Lực

--- Bài mới hơn ---

 • Vamc: Thu Hồi Nợ Tăng 1,5 Lần Từ Khi Có Nghị Quyết 42
 • Toàn Văn Nghị Quyết Số 42 Của Chính Phủ
 • Họp Liên Ngành Tháo Gỡ Khó Khăn Trong Thực Hiện Nghị Quyết Số 42/2017/qh14
 • Hướng Dẫn Một Số Nội Dung Liên Quan Đến Triển Khai Nghị Quyết Số 42/2017/qh14
 • Nghị Quyết Số 42/2017/qh14 Về Xử Lý Nợ Xấu
 • Hôm nay, Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu chính thức có hiệu lực

  Ngoài ra, không sử dụng ngân sách nhà nước để xử lý nợ xấu. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật để xảy ra nợ xấu và trong quá trình xử lý nợ xấu phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

  Nghị quyết sẽ có hiệu lực trong vòng 5 năm, áp dụng đối với toàn bộ nợ xấu tính đến thời điểm trước khi Nghị quyết có hiệu lực (trước ngày 15/08). Bên cạnh những ưu điểm, một số quy định của Nghị quyết vẫn gây nhiều quan ngại về khả năng thực thi và cần có Thông tư hướng dẫn thực hiện chi tiết.

  Do vậy, mặc dù đánh giá cao sự cần thiết của Nghị quyết đối với mục tiêu giảm lãi suất của Thủ tướng Chính phủ nói chung và tháo gỡ phần nào khó khăn trong việc xử lý nợ cho các ngân hàng nói riêng, nhiều chuyên gia cho rằng vẫn cần bổ sung thêm các văn bản nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho việc xử lý nợ.

  Nói về vấn đề này, ông Cấn Văn Lực – Giám đốc Trường đào tạo BIDV cho rằng, có rất nhiều vấn đề sẽ được giải quyết nhờ Nghị quyết về xử lý nợ xấu. Ví dụ như các khoản nợ xấu phải được mua bán theo cơ chế thị trường, đặc biệt cho phép các công ty định giá độc lập định giá nợ và tài sản thế chấp, cho phép phần chênh lệch so với sổ sách được phân bổ trong 10 năm, đặc biệt là phần tài sản đảm bảo được xử lý khá tích cực.

  Trước đó, tại Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2022-2020, Thống đóc NHNN Lê Minh Hưng đã đưa ra một số yêu cầu trọng tâm cần triển khai:

  Đối với các đơn vị thuộc NHNN: Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tập trung thực hiện các nội dung công việc được phân công để hoàn thành nhiệm vụ.

  Đối với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: Tổ chức quán triệt nội dung và tổ chức thực hiện Nghị quyết trong toàn hệ thống; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch xử lý nợ xấu hằng năm và định kỳ báo cáo tình hình xử lý nợ xấu; Thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực quản trị nội bộ đặc biệt là quản trị rủi ro; các biện pháp ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật gây ra nợ xấu, ngăn ngừa nợ xấu mới phát sinh, trong đó đặc biệt là tập trung nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng, nâng cao năng lực cán bộ thực hiện công tác thẩm định, xử lý nợ…

  Để triển khai Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2022-2020, Thống đốc NHNN chỉ đạo các TCTD tập trung xây dựng và hoàn thiện ngay Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2022 với các nội dung tối thiểu sau: Đánh giá thực trạng tài chính, hoạt động quản trị điều hành, cổ đông và sở hữu vốn điều lệ của TCTD; Xác định rõ mục tiêu, định hướng cơ cấu lại và xử lý nợ xấu theo từng năm trong thời gian từ nay đến năm 2022; Đề xuất các giải pháp cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu và lộ trình thực hiện trên các mặt quản trị điều hành, cổ đông sở hữu cổ phần, thực trạng tài chính, mạng lưới hoạt động, khả năng cạnh tranh… đảm bảo phù hợp với các giải pháp cơ cấu lại nêu tại Đề án, các quy định của pháp luật, phù hợp với yêu cầu khắc phục, xử lý các tồn tại, sai phạm, yếu kém của TCTD nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

  Đồng thời với việc xây dựng Phương án, mỗi TCTD cần thành lập Ban chỉ đạo cơ cấu lại để triển khai. Trong quá trình tổ chức thực hiện cơ cấu lại nếu phát sinh những vấn đề vượt thẩm quyền, khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo NHNN để được xem xét, quyết định.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết 42 Ngày 9/4/2020
 • Chính Sách Mới Xử Lý Nợ Xấu Của Các Tổ Chức Tín Dụng
 • Những Điểm Nhấn Của Nghị Quyết 42/2017/qh14 Về Xử Lý Nợ Xấu Của Tổ Chức Tín Dụng
 • 11 Khó Khăn, Vướng Mắc Trong Quá Trình Xử Lý Nợ Xấu Theo Nghị Quyết 42
 • Kiến Nghị Vướng Mắc Nghị Quyết 42
 • Nghị Quyết 42, Vẫn Có Thể Hiệu Quả Hơn

  --- Bài mới hơn ---

 • Nam Định Triển Khai Nghị Quyết 42/nq
 • Triển Khai Nghị Quyết Số 58/nq
 • Hội Nghị Nghiên Cứu, Học Tập, Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 58 Của Bộ Chính Trị
 • Cập Nhật Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ Xii Của Đảng
 • 6 Lý Do Để Bộ Chính Trị Ban Hành Nghị Quyết Số 58 “Về Xây Dựng Và Phát Triển Tỉnh Thanh Hóa Đến Năm 2030, Tầm Nhìn Đến Năm 2045”
 • Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng ra đời được đánh giá là một hành lang pháp lý rất quan trọng cho các tổ chức tín dụng trong việc xử lý nợ xấu. Ông có thể chia sẻ về những thuận lợi trong triển khai thu hồi xấu thông qua thu giữ tài sản bảo đảm?

  Nghị quyết 42 ra đời khi ngành ngân hàng đã đi qua giai đoạn tái cơ cấu 2013 – 2022, bắt đầu triển khai đề án cơ cấu lại giai đoạn 2022 – 2022 theo Quyết định 1058 năm 2022 của Thủ tướng về cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn liền với xử lý nợ xấu và gặp rất nhiều khó khăn.

  Nghị quyết 42 đã tháo gỡ được rất nhiều vướng mắc cho các tổ chức tín dụng, đặc biệt trong việc thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu.

  Ðể vận dụng được các thuận lợi do Nghị quyết 42 mang lại và đạt kết quả như vậy, VIB đã có những điều chỉnh về chiến lược xử lý nợ xấu và quy trình nội bộ của Ngân hàng.

  Cụ thể, chúng tôi đã thực hiện rà soát, phân loại tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu đủ điều kiện thu giữ theo Nghị quyết 42, ưu tiên áp dụng biện pháp thu giữ đối với các tài sản có yếu tố chống đối thấp như nhà cho thuê, nhà không người ở, đất trống… Ðể tăng tỷ lệ thu giữ thành công, chúng tôi cũng chuẩn bị kỹ lưỡng quy trình trước, trong và sau ngày thực hiện thu giữ.

  Phối hợp với công ty đo vẽ và cơ quan địa chính thực hiện đo vẽ cắm mốc thực địa đảm bảo xác định đúng và đủ tài sản bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán tài sản sau khi thu giữ thành công; chuẩn bị trước phương án bảo vệ tài sản tránh bị tái chiếm;

  Vận động, thuyết phục khách hàng hợp tác để hạn chế các tình huống chống đối trong buổi thu giữ; thực hiện đầy đủ các thủ tục thông báo, niêm yết, đăng tin theo đúng quy định của pháp luật.

  Trong ngày thu giữ, chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương để thu giữ và lập các biên bản thu giữ. Trường hợp thu giữ thành công thì thực hiện ngay các biện pháp bảo vệ tài sản đã được phê duyệt, đồng thời tiến hành công tác chào bán tại địa phương để đẩy nhanh tốc độ xử lý, tránh tái chiếm.

  Trường hợp bị tái chiếm sau thu giữ thì phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan công an để thu hồi lại tài sản.

  Chúng tôi luôn khuyến khích và ưu tiên cho khách hàng thanh toán nợ và giải chấp tài sản bảo đảm nếu có phương án thanh toán nợ phù hợp. Trường hợp thu giữ không thành thì lập biên bản thu giữ không thành để chuyển sang phương án khởi kiện xử lý tài sản bảo đảm.

  Theo ông, việc thu giữ tài sản theo Nghị quyết 42 để giải quyết các khoản nợ xấu liệu có được thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới?

  Sau 2 năm thực hiện công tác này, chúng tôi nhận thấy phương án thu giữ tài sản theo Nghị quyết 42 để giải quyết các khoản nợ xấu sẽ còn hiệu quả hơn nữa nếu có giải pháp khắc phục các vấn đề sau.

  Thứ nhất, mặc dù hầu hết các phường/xã hỗ trợ, phối hợp với ngân hàng trong việc thu giữ tài sản, nhưng vẫn có một số địa phương chưa hiểu rõ trách nhiệm phối hợp với tổ chức tín dụng, do đó không hỗ trợ, thậm chí ngăn cản việc thu giữ tài sản cho dù Ngân hàng đã thực hiện đầy đủ thủ tục thu giữ theo quy định pháp luật.

  Một số trường hợp, chính quyền địa phương cho rằng, khi khách hàng nợ xấu thì ngân hàng phải khởi kiện ra tòa để đòi tiền và xử lý tài sản bảo đảm, chính quyền địa phương chỉ hỗ trợ các cơ quan thi hành án thi hành bản án có hiệu lực của tòa.

  Có địa phương quan ngại ảnh hưởng an ninh trật tự nên không muốn hỗ trợ, đặc biệt là với việc thu giữ các tài sản bảo đảm đang có người sinh sống trên đất, mặc dù Ngân hàng đã có phương án thuê và thanh toán tiền thuê nhà cho khách hàng;

  Không muốn hỗ trợ thu giữ các tài sản mà khách hàng hoặc bên thứ ba (có thể là chủ nợ hoặc người tranh chấp giả tạo) cố tình nguỵ tạo tình huống tranh chấp; một số chính quyền địa phương từ chối hỗ trợ mà không nêu lý do.

  Các trường hợp hay gặp phải là chủ tài sản nguỵ tạo nên một lý do tranh chấp, khởi kiện ngân hàng ra tòa về những chuyện vụn vặt (ví dụ đòi bồi thường do việc dỡ bỏ một lều tạm mà họ dựng trái phép trên mảnh đất giá trị nhiều tỷ đồng sau khi đã bị thu giữ) mà tòa vẫn thụ lý giải quyết, dẫn đến ngân hàng không thể bán tài sản, mà phải chờ tòa giải quyết xong vụ án.

  Tuy nhiên, các cơ quan này vẫn phong tỏa giao dịch sang tên chuyển nhượng của tài sản, dẫn đến Ngân hàng không thể hoàn tất thủ tục sang tên cho người trúng đấu giá, do vậy không thể thu hồi nợ xấu.

  Thứ ba, thiếu hướng dẫn cụ thể phương án xử lý tố tụng theo thủ tục rút gọn về nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm thu giữ không thành, hoặc quyền xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với các tài sản.

  Hiện nay, hầu hết tòa án không thụ lý các hồ sơ khởi kiện của ngân hàng theo thủ tục rút gọn đối với các trường hợp này; nếu thụ lý thì thẩm phán cũng yêu cầu ngân hàng rút đơn khởi kiện theo hình thức này và khởi kiện lại theo vụ án kiện đòi tiền và xử lý tài sản bảo đảm theo thủ tục thông thường.

  Trường hợp tòa án giải quyết thì thời gian kéo dài, dẫn đến quy định về thủ tục tố tụng rút gọn trong tranh chấp tài sản bảo đảm không còn nhiều ý nghĩa.

  Từ thực tiễn nêu trên, ông có kiến nghị gì để Nghị quyết 42 phát huy hơn nữa tính ưu việt trong việc hỗ trợ xử lý nợ xấu?

  Chúng tôi kiến nghị có một Nghị định của Chính phủ và một Thông tư của Bộ Công an quy định về trách nhiệm của chính quyền địa phương, cơ quan công an cấp phường/xã trong việc phối hợp, hỗ trợ các tổ chức tín dụng thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu, cũng như các chế tài cụ thể nếu các cơ quan này không thực hiện đúng nhiệm vụ.

  Ðồng thời, có văn bản hướng dẫn cụ thể và tập huấn cho ngành tòa án của Tòa án nhân dân tối cao, cho viện kiểm sát nhân dân các cấp của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, về thụ lý và xét xử các vụ án theo thủ tục rút gọn về nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm hoặc quyền xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với các tài sản thu giữ không thành của các tổ chức tín dụng.

  Bên cạnh đó, có văn bản hướng dẫn cụ thể và tập huấn cho hệ thống văn phòng đăng ký đất đai các cấp của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý các đơn thư ngăn chặn đối với các tài sản thu giữ thành công theo Nghị quyết 42 của các tổ chức tín dụng.

  Ngoài ra, có sự phân công nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước đối chi nhánh các tỉnh, thành phố giữ vai trò đầu mối hỗ trợ các ngân hàng thương mại trên địa bàn trong việc truyền thông, hướng dẫn, phối hợp với chính quyền địa phương khi xảy ra khó khăn trong việc thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết 42 do sự thiếu hợp tác của chính quyền.

  (Theo tinnhanhchungkhoan)

  --- Bài cũ hơn ---

 • 1.hướng Dẫn Nghị Quyết Hỗ Trợ Người Dân Gặp Khó Khăn Do Đại Dịch Covid
 • Nghị Quyết 42 Tạo Ra Niềm Tin Của Xã Hội Về Xử Lý Nợ Xấu
 • Hội Nghị Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết 42/nq
 • Hướng Dẫn Giám Sát Thực Hiện Nq 42 Của Cp
 • Một Số Kinh Nghiệm Thực Hiện Nghị Quyết Số 49
 • Nghị Quyết Có Hiệu Lực Khi Nào

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Xác Định Thời Điểm Có Hiệu Lực Nghị Quyết Của Hđnd Các Cấp
 • Nghị Quyết Có Hiệu Lực Cao Hơn Thông Tư
 • Nghị Quyết Của Đại Hội Đồng Cổ Đông Có Hiệu Lực Khi Nào?
 • Quyết Định Có Hiệu Lực Khi Nào
 • Điều Kiện Để Nghị Quyết Của Đhđcđ Có Hiệu Lực Là Gì?
 • Nghị Quyết Có Hiệu Lực Khi Nào, Bài Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết 12 Của Đảng, Nghị Quyết Có Hiệu Lực Cao Hơn Thông Tư, Mẫu Bìa Bài Dự Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Nghị Quyết 39-nq/tw Của Bộ Chính Trị Về Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý, Nghị Quyết Về Tiếp Tục Cơ Cấu Lại Đổi Mới Và Nâng Cao Hiệu Quả Doanh Nghiệp Nhà Nước, Nghị Quyết Số 12-nq/tw Về Tiếp Tục Cơ Cấu Lại Đổi Mới Và Nâng Cao Hiệu Quả Doanh Nghiệp Nhà Nước, Nghị Quyết 40 Nq/tw Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 8/112004, Nghị Quyết Số 06-nq/tw Về Thực Hiện Có Hiệu Quả Tiến Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế, Nghị Quyết 40 Nq/tw Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 2004, Nghị Quyết Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 2004, Nghị Quyết 40 Nq/tw Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 8/11/2004, Giấy Đề Nghị Cấp Phù Hiệu Biển Hiệu, Bí Quyết ôn Thi Hiệu Quả, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Quyết Định Có Hiệu Lực, Quyết Định Có Hiệu Lực Khi Nào, 8 Bí Quyết Làm Việc Hiệu Quả, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Kỹ Năng Ra Quyết Định Hiệu Quả, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Phó, Quyết Định Bổ Nhiệm Có Hiệu Lực Khi Nào, Quyết Định Có Hiệu Lực Kể Từ Ngày Ký, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Rèn Nghị Lực Để Lập Thân Đọc Hiểu, Đọc Hiểu Rèn Nghị Lực Để Lập Thân Có Đáp An, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Hiệu Trưởng, Kỹ Năng Ra Quyết Định Của Hiệu Trưởng, Quyết Định Kỷ Luật Hiệu Trưởng, Quyết Định Có Hiệu Lực Trước Ngày Ký, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Mầm Non, Chấm Dứt Hiệu Lực Của Quyết Định Kỷ Luật, Bí Quyết Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân, Bí Quyết Kinh Doanh Online Hiệu Quả, Hiệu Quả Nghị Định 100, Đơn Xin Nghỉ Việc Có Hiệu Lực Khi Nào, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Mầm Non Tư Thục, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Hiệu Trưởng, Hiệu Lực Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên, Quyết Định Kỷ Luật Hiệu Trưởng Nam Trung Yên, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Hiễu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Hiệu Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Hiệu Trưởng, Nghị Định Có Hiệu Lực Từ 1/7/2014, Nghị Định 12/2009/nĐ-cp Hết Hiệu Lực, Nghị Định Chưa Có Hiệu Lực, Mẫu Đơn Đề Nghị Bổ Nhiệm Lại Hiệu Trưởng, Nghị Định Có Hiệu Lực Từ 1/7/2015, Văn Bản Đề Nghị Chấm Dứt Hiệu Lực Mã Số Thuế, Nghị Định Có Hiệu Lực Từ 1/7/2013, Nghị Định Có Hiệu Lực Từ 1/4/2015, Nghị Định Có Hiệu Lực Cao Hơn Thông Tư, Nghị Định Có Hiệu Lực Từ 1/1/2014, Mẫu Văn Bản Đề Nghị Chấm Dứt Hiệu Lực Mã Số Thuế, Nghị Định Có Hiệu Lực Từ 1/1/2016, Nghị Định Có Hiệu Lực Từ 1/1/2015, Quyết Định Cộng Nhận Danh Hiệu Chi Đoàn, Quyết Định Phong Tặng Danh Hiệu Anh Hùng, Nghị Định 12/2009 Còn Hiệu Lực Không, Nghị Định 59/2015 Còn Hiệu Lực Không, Mẫu Đơn Đề Nghị Truy Tặng Huy Hiệu Đảng, Nghị Định 12/2009/nĐ-cp Còn Hiệu Lực Không, Mẫu Tờ Trình Đề Nghị Tặng Huy Hiệu Đảng, Nghị Định 12 2009 NĐ Cp Còn Hiệu Lực Không, Bài Giảng Tìm Hiểu Chung Về Văn Nghị Luận, To Trinh De Nghi Tang Huy Hieu Dang, Bài Kiểm Tra Chuyên Hiệu Nghi Thức Đội, Quyết Định Phê Duyệt Sách Giáo Khoa Lớp 1 Của Hiệu Trưởng, Sóc Sơn, Ha Noi, Quyết Định Danh Mục Sách Giáo Khoa Lớp 1 Của Hiệu Trưởng, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Bài Phát Hiểu Trong Hội Nghị Bầu Trưởng Thôn, Bản Khai Thành Tích Đề Nghị Xét Tặng Danh Hiệu Nhà Giáo ưu Tú, Văn Bản Đề Nghị Hiệu Đính Thông Tin Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư, Nhóm Hiệu Quả Giúp Các Thành Viên Làm Việc Với Nhau Hiệu Quả Hơn So Với Làm … Những Yếu Tố Của Nhó, Nhóm Hiệu Quả Giúp Các Thành Viên Làm Việc Với Nhau Hiệu Quả Hơn So Với Làm … Những Yếu Tố Của Nhó, Trong Phan Mem Powerpoint De Tap Hieu Ung Cho Van Ban Em Chon Doi Tuong Chua Van Ban Can Tao Hieu Un, Để Báo Hiệu Cho Xe Phía Trước Biết Mô Tô Của Bạn Muốn Vượt, Bạn Phải Có Tín Hiệu Như Thế Nào, Khi Đèn Tín Hiệu Màu Đỏ Đã Bật Sáng Hoặc Có Tiếng Chuông Báo Hiệu, Người Tham Gia Giao Thông Phải Dừ, Khi Đèn Tín Hiệu Màu Đỏ Đã Bật Sáng Hoặc Có Tiếng Chuông Báo Hiệu, Người Tham Gia Giao Thông Phải Dừ, Tại Khu Vực Không Có Đèn Báo Hiệu Hoặc Biển Báo Hiệu, Người Lái Xe Phải Xử Lí Như Thế Nào, Tại Nơi Có Biển Hiệu Cố Định Lại Có Báo Hiệu Tạm Thời Thì Người Tham Gia Giao Thông Phải Chấp Hành, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Tp Hcm Góp ý Xay Dung Nha Nuoc Quan Ly Hieu Luc Hieu Qua Cho Dai Hoi Xiii, Những Ký Hiệu Hàng Hóa Dưới Đây, Ký Hiệu Nào Chống Mưa, Biển Nào Báo Hiệu Giao Nhau Có Tín Hiệu Đèn, Quyết Định 21 Của Thủ Tướng Ban Hành Quy Định Về Hạn Mức Trả Tiền Bảo Hiểm Có Hiệu Lực, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Tư Thục, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học Luật Hà Nội, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thpt, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022,

  Nghị Quyết Có Hiệu Lực Khi Nào, Bài Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết 12 Của Đảng, Nghị Quyết Có Hiệu Lực Cao Hơn Thông Tư, Mẫu Bìa Bài Dự Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Nghị Quyết 39-nq/tw Của Bộ Chính Trị Về Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý, Nghị Quyết Về Tiếp Tục Cơ Cấu Lại Đổi Mới Và Nâng Cao Hiệu Quả Doanh Nghiệp Nhà Nước, Nghị Quyết Số 12-nq/tw Về Tiếp Tục Cơ Cấu Lại Đổi Mới Và Nâng Cao Hiệu Quả Doanh Nghiệp Nhà Nước, Nghị Quyết 40 Nq/tw Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 8/112004, Nghị Quyết Số 06-nq/tw Về Thực Hiện Có Hiệu Quả Tiến Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế, Nghị Quyết 40 Nq/tw Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 2004, Nghị Quyết Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 2004, Nghị Quyết 40 Nq/tw Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 8/11/2004, Giấy Đề Nghị Cấp Phù Hiệu Biển Hiệu, Bí Quyết ôn Thi Hiệu Quả, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Quyết Định Có Hiệu Lực, Quyết Định Có Hiệu Lực Khi Nào, 8 Bí Quyết Làm Việc Hiệu Quả, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Kỹ Năng Ra Quyết Định Hiệu Quả, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Phó, Quyết Định Bổ Nhiệm Có Hiệu Lực Khi Nào, Quyết Định Có Hiệu Lực Kể Từ Ngày Ký, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Rèn Nghị Lực Để Lập Thân Đọc Hiểu, Đọc Hiểu Rèn Nghị Lực Để Lập Thân Có Đáp An, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Hiệu Trưởng, Kỹ Năng Ra Quyết Định Của Hiệu Trưởng, Quyết Định Kỷ Luật Hiệu Trưởng, Quyết Định Có Hiệu Lực Trước Ngày Ký, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Mầm Non, Chấm Dứt Hiệu Lực Của Quyết Định Kỷ Luật, Bí Quyết Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân, Bí Quyết Kinh Doanh Online Hiệu Quả, Hiệu Quả Nghị Định 100, Đơn Xin Nghỉ Việc Có Hiệu Lực Khi Nào, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Mầm Non Tư Thục, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Hiệu Trưởng, Hiệu Lực Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên, Quyết Định Kỷ Luật Hiệu Trưởng Nam Trung Yên, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Hiễu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Hiệu Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Hiệu Trưởng, Nghị Định Có Hiệu Lực Từ 1/7/2014,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khi Nào Nghị Quyết Hđnd Có Hiệu Lực?
 • Nghị Quyết Có Phải Là Luật?
 • Quyết Định Của Thủ Tướng, Nghị Quyết Của Hđnd, Quyết Định Của Ubnd Có Phải Là Vbqppl Không?
 • Quyết Định Của Bộ Trưởng Có Phải Là Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Không ?
 • Nghị Quyết Qh Không Phải Là Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật?
 • Khi Nào Nghị Quyết Hđnd Có Hiệu Lực?

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Có Hiệu Lực Khi Nào
 • Hướng Dẫn Xác Định Thời Điểm Có Hiệu Lực Nghị Quyết Của Hđnd Các Cấp
 • Nghị Quyết Có Hiệu Lực Cao Hơn Thông Tư
 • Nghị Quyết Của Đại Hội Đồng Cổ Đông Có Hiệu Lực Khi Nào?
 • Quyết Định Có Hiệu Lực Khi Nào
 • Nội dung nào cần HĐND ra nghị quyết?

  Đây là câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng không dễ trả lời. Chỉ xét riêng mảng công tác quy hoạch, kế hoạch đã có nhiều vấn đề cần bàn. Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 quy định: Trong lĩnh vực kinh tế, HĐND quyết định quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm về phát triển kinh tế – xã hội, sử dụng đất, phát triển ngành và quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, nông thôn trong phạm vi quản lý…; Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công ở địa phương…”. Vậy quy hoạch, kế hoạch nào thông qua HĐND, hay tất cả đều phải thông qua? Quy hoạch phát triển giao thông, quy hoạch thủy lợi, quy hoạch khu, cụm công nghiệp trên địa bàn… có phải thông qua HĐND không? Theo quy định tại Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7.9.2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển KT – XH thì quy hoạch tổng thể phát triển KT – XH cấp tỉnh; Quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực cấp tỉnh; Quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ yếu cấp tỉnh đều phải thông qua HĐND cấp tỉnh. Nhưng khái niệm “ngành, lĩnh vực”, “sản phẩm chủ yếu” thì mỗi địa phương có cách hiểu và vận dụng khác nhau. Cùng một nội dung, nhưng có địa phương trình thông qua HĐND, có nơi lại do UBND quyết định. Ngay cả đối với những nội dung theo quy định phải trình HĐND, cách làm cũng không thống nhất. Chẳng hạn, đối với việc thông qua Bảng giá đất hàng năm áp dụng tại địa phương. Nghị định 188/2004/NĐ-CP và Nghị định 123/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 188 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất quy định: UBND cấp tỉnh quyết định và công bố công khai tại địa phương Bảng giá đất áp dụng tại địa phương sau khi trình xin ý kiến HĐND cùng cấp. Vấn đề này có hai quan điểm. Quan điểm thứ nhất cho rằng, quyết định giá đất là thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, HĐND chỉ cho ý kiến mà không quyết định (không ra nghị quyết). Quan điểm thứ hai cho rằng, dù thống nhất hay không thống nhất thì HĐND cũng phải biểu quyết và thể hiện bằng nghị quyết của HĐND. Trên thực tế, có địa phương HĐND chỉ cho ý kiến vào Bảng giá đất và giao thẩm quyền quyết định cho UBND, nhưng nhiều nơi HĐND biểu quyết giá đất đến từng vị trí, tuyến đường cụ thể.

  Nghị quyết HĐND có hiệu lực khi nào?

  Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND, nghị quyết HĐND cấp tỉnh có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày HĐND thông qua; Nghị quyết HĐND cấp huyện có hiệu lực sau 7 ngày và nghị quyết HĐND cấp xã có hiệu lực sau 5 ngày. Quy định khá rõ như vậy, nhưng trong nhiều trường hợp hiệu lực nghị quyết HĐND gần như phụ thuộc vào UBND.

  Đây là những trường hợp mà Nghị quyết của HĐND và Quyết định của UBND có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Có nghị quyết của HĐND nhưng UBND chậm ban hành quyết định thì cũng không thể triển khai thực hiện. Có thể liệt kê hàng loạt dẫn chứng về vấn đề này, chẳng hạn: Nghị quyết về mức thu và quản lý sử dụng tiền phí, lệ phí trên địa bàn; Về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Về chính sách hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn; Về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập… Vấn đề đặt ra ở đây là sau khi HĐND thông qua nghị quyết, bao lâu sau thì UBND phải ban hành quyết định, hiện chưa có quy định cụ thể. Do vậy, thời gian UBND ban hành quyết định triển khai nhanh hay chậm còn tuỳ thuộc vào nội dung NQ đơn giản hay phức tạp, cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh có tích cực chuẩn bị dự thảo quyết định, trình UBND ký ban hành hay không. Thông thường, sớm nhất cũng phải hơn nửa tháng sau khi HĐND thông qua nghị quyết, UBND mới ban hành quyết định triển khai. Thậm chí, có những trường hợp hai, ba tháng sau UBND mới ban hành Quyết định. Hơn thế nữa, theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND thì quyết định của UBND tỉnh cũng có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày UBND ký ban hành. Như vậy, nghị quyết của HĐND có hiệu lực từ khi nào? Với cùng một nội dung nhưng lại có hai quy định về thời hiệu khác nhau, thực hiện theo Quyết định của UBND hay nghị quyết của HĐND? Nếu thực hiện theo quyết định của UBND thì không thể nói rằng nghị quyết HĐND có hiệu lực sau 10 ngày, 7 ngày, 5 ngày (tùy theo cấp tỉnh, huyện, xã) kể từ ngày được thông qua.

  Để các địa phương có cách hiểu và thống nhất trong tổ chức thực hiện, những vấn đề nêu trên rất cần có câu trả lời cụ thể.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Có Phải Là Luật?
 • Quyết Định Của Thủ Tướng, Nghị Quyết Của Hđnd, Quyết Định Của Ubnd Có Phải Là Vbqppl Không?
 • Quyết Định Của Bộ Trưởng Có Phải Là Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Không ?
 • Nghị Quyết Qh Không Phải Là Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật?
 • Nghị Quyết Có Phải Là Văn Bản Pháp Luật Không
 • Nghị Quyết Có Hiệu Lực Cao Hơn Thông Tư

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Của Đại Hội Đồng Cổ Đông Có Hiệu Lực Khi Nào?
 • Quyết Định Có Hiệu Lực Khi Nào
 • Điều Kiện Để Nghị Quyết Của Đhđcđ Có Hiệu Lực Là Gì?
 • Hiệu Lực Và Cách Áp Dụng Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
 • Nghị Quyết Có Viết Hoa Không
 • Nghị Quyết Có Hiệu Lực Cao Hơn Thông Tư, Nghị Quyết Có Hiệu Lực Khi Nào, Bài Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết 12 Của Đảng, Mẫu Bìa Bài Dự Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Nghị Định Có Hiệu Lực Cao Hơn Thông Tư, Nghị Quyết 39-nq/tw Của Bộ Chính Trị Về Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý, Nghị Quyết Số 12-nq/tw Về Tiếp Tục Cơ Cấu Lại Đổi Mới Và Nâng Cao Hiệu Quả Doanh Nghiệp Nhà Nước, Nghị Quyết Về Tiếp Tục Cơ Cấu Lại Đổi Mới Và Nâng Cao Hiệu Quả Doanh Nghiệp Nhà Nước, Văn Bản Đề Nghị Hiệu Đính Thông Tin Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư, Nghị Quyết Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 2004, Nghị Quyết 40 Nq/tw Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 8/11/2004, Nghị Quyết 40 Nq/tw Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 8/112004, Nghị Quyết Số 06-nq/tw Về Thực Hiện Có Hiệu Quả Tiến Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế, Nghị Quyết 40 Nq/tw Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 2004, Khi Đèn Tín Hiệu Màu Đỏ Đã Bật Sáng Hoặc Có Tiếng Chuông Báo Hiệu, Người Tham Gia Giao Thông Phải Dừ, Khi Đèn Tín Hiệu Màu Đỏ Đã Bật Sáng Hoặc Có Tiếng Chuông Báo Hiệu, Người Tham Gia Giao Thông Phải Dừ, Trên Đường Giao Thông, Khi Hiệu Lệnh Của Người Điều Khiển Giao Thông Trái Với Hiệu Lệnh Của Đèn Hoặc, Tại Nơi Có Biển Hiệu Cố Định Lại Có Báo Hiệu Tạm Thời Thì Người Tham Gia Giao Thông Phải Chấp Hành, Trên Đường Giao Thông Khi Hiệu Lệnh Của Người Điều Khiển Giao Thông Trái Với Hiệu Lệnh Của Đèn, Giấy Đề Nghị Cấp Phù Hiệu Biển Hiệu, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Thông Qua Nghị Quyết Đại Hội, Thông Qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Nghị Quyết 32 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết Số 32 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết 36 Về Công Nghệ Thông Tin, Nghị Quyết An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết 88- Đổi Mới Chương Trình Sgk Phổ Thông, Nghị Quyết Về Củng Cố Hệ Thống Chính Trị, Nghị Quyết Thực Hiện Thông Tư 23, Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Vụ Tai Nạn Giao Thông, Nghi Quyet Tinh Nam Dinh Ve Thong Tu 33/2016/tt-bqp, Nghi Quyet Ve Xay Dựng He Thong Chính Trị O Xa Phuong Thi Tran, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Củ, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của, Nghi Quyet Ve Xay Dung Cung Co H Thong Chinh Tri O Thon, Dự Thảo Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện Được Thông Qua Khi, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở Vững Mạnh, Nghị Quyết Số 15-nq/tw Về Tiếp Tục Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Hệ Thống Chính Trị, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của Bộ Quốc Phòng Lai, Bí Quyết ôn Thi Hiệu Quả, Nghị Quyết Về Chiến Lược Xây Dựng Và Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Việt N, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, 8 Bí Quyết Làm Việc Hiệu Quả, Quyết Định Có Hiệu Lực, Quyết Định Có Hiệu Lực Khi Nào, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Kỹ Năng Ra Quyết Định Hiệu Quả, Quyết Định Có Hiệu Lực Kể Từ Ngày Ký, Quyết Định Bổ Nhiệm Có Hiệu Lực Khi Nào, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Phó, Theo Luật Giao Thông Đường Bộ, Tín Hiệu Đèn Giao Thông 3 Màu Nào Dưới Đây?, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Đọc Hiểu Chỉ Số Thông Minh Hay Iq, Ngôn Ngữ Là Hệ Thống Tín Hiệu, Rèn Nghị Lực Để Lập Thân Đọc Hiểu, Đọc Hiểu Rèn Nghị Lực Để Lập Thân Có Đáp An, Quyết Định Có Hiệu Lực Trước Ngày Ký, Kỹ Năng Ra Quyết Định Của Hiệu Trưởng, Quyết Định Kỷ Luật Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng, Bí Quyết Kinh Doanh Online Hiệu Quả, Bí Quyết Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng, Chấm Dứt Hiệu Lực Của Quyết Định Kỷ Luật, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Hiệu Trưởng, Bài Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông, Hiệu Quả Nghị Định 100, Đơn Xin Nghỉ Việc Có Hiệu Lực Khi Nào, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Hiệu Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Hiệu Trưởng, Quyết Định Kỷ Luật Hiệu Trưởng Nam Trung Yên, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Mầm Non Tư Thục, Hiệu Lực Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Hiệu Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Hiễu Trưởng, 9 Bước Lập Kế Hoạch Truyền Thông Hiệu Quả, Biển Nào Báo Hiệu Cầu Vượt Liên Thông, Biển Báo Hiệu An Toàn Giao Thông, Thông Tư Số 14 Đánh Giá Chuẩn Hiệu Trưởng, Giao Thông Đô Thị Và Hiệu Quả Năng Lượng, Biển Báo Hiệu Lệnh Giao Thông, Cuoc Thi Tim Hieu An Toan Giao Thong, Bài Thi Chuyên Hiệu An Toàn Giao Thông, Luật Giao Thông Có Hiệu Lực Từ 1/1/2017, Thông Tư Số 46/2017/tt-bca Có Hiệu Lực Từ Ngày 01/01/2018, Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông, Nghị Định Có Hiệu Lực Từ 1/1/2016, Mẫu Đơn Đề Nghị Bổ Nhiệm Lại Hiệu Trưởng, Nghị Định Có Hiệu Lực Từ 1/4/2015, Nghị Định Có Hiệu Lực Từ 1/1/2015, Nghị Định Có Hiệu Lực Từ 1/7/2014, Nghị Định Có Hiệu Lực Từ 1/7/2015, Nghị Định Chưa Có Hiệu Lực,

  Nghị Quyết Có Hiệu Lực Cao Hơn Thông Tư, Nghị Quyết Có Hiệu Lực Khi Nào, Bài Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết 12 Của Đảng, Mẫu Bìa Bài Dự Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Nghị Định Có Hiệu Lực Cao Hơn Thông Tư, Nghị Quyết 39-nq/tw Của Bộ Chính Trị Về Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý, Nghị Quyết Số 12-nq/tw Về Tiếp Tục Cơ Cấu Lại Đổi Mới Và Nâng Cao Hiệu Quả Doanh Nghiệp Nhà Nước, Nghị Quyết Về Tiếp Tục Cơ Cấu Lại Đổi Mới Và Nâng Cao Hiệu Quả Doanh Nghiệp Nhà Nước, Văn Bản Đề Nghị Hiệu Đính Thông Tin Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư, Nghị Quyết Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 2004, Nghị Quyết 40 Nq/tw Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 8/11/2004, Nghị Quyết 40 Nq/tw Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 8/112004, Nghị Quyết Số 06-nq/tw Về Thực Hiện Có Hiệu Quả Tiến Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế, Nghị Quyết 40 Nq/tw Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 2004, Khi Đèn Tín Hiệu Màu Đỏ Đã Bật Sáng Hoặc Có Tiếng Chuông Báo Hiệu, Người Tham Gia Giao Thông Phải Dừ, Khi Đèn Tín Hiệu Màu Đỏ Đã Bật Sáng Hoặc Có Tiếng Chuông Báo Hiệu, Người Tham Gia Giao Thông Phải Dừ, Trên Đường Giao Thông, Khi Hiệu Lệnh Của Người Điều Khiển Giao Thông Trái Với Hiệu Lệnh Của Đèn Hoặc, Tại Nơi Có Biển Hiệu Cố Định Lại Có Báo Hiệu Tạm Thời Thì Người Tham Gia Giao Thông Phải Chấp Hành, Trên Đường Giao Thông Khi Hiệu Lệnh Của Người Điều Khiển Giao Thông Trái Với Hiệu Lệnh Của Đèn, Giấy Đề Nghị Cấp Phù Hiệu Biển Hiệu, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Thông Qua Nghị Quyết Đại Hội, Thông Qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Nghị Quyết 32 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết Số 32 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết 36 Về Công Nghệ Thông Tin, Nghị Quyết An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết 88- Đổi Mới Chương Trình Sgk Phổ Thông, Nghị Quyết Về Củng Cố Hệ Thống Chính Trị, Nghị Quyết Thực Hiện Thông Tư 23, Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Vụ Tai Nạn Giao Thông, Nghi Quyet Tinh Nam Dinh Ve Thong Tu 33/2016/tt-bqp, Nghi Quyet Ve Xay Dựng He Thong Chính Trị O Xa Phuong Thi Tran, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Củ, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của, Nghi Quyet Ve Xay Dung Cung Co H Thong Chinh Tri O Thon, Dự Thảo Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện Được Thông Qua Khi, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở Vững Mạnh, Nghị Quyết Số 15-nq/tw Về Tiếp Tục Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Hệ Thống Chính Trị, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của Bộ Quốc Phòng Lai, Bí Quyết ôn Thi Hiệu Quả, Nghị Quyết Về Chiến Lược Xây Dựng Và Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Việt N, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, 8 Bí Quyết Làm Việc Hiệu Quả, Quyết Định Có Hiệu Lực, Quyết Định Có Hiệu Lực Khi Nào, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Kỹ Năng Ra Quyết Định Hiệu Quả,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Xác Định Thời Điểm Có Hiệu Lực Nghị Quyết Của Hđnd Các Cấp
 • Nghị Quyết Có Hiệu Lực Khi Nào
 • Khi Nào Nghị Quyết Hđnd Có Hiệu Lực?
 • Nghị Quyết Có Phải Là Luật?
 • Quyết Định Của Thủ Tướng, Nghị Quyết Của Hđnd, Quyết Định Của Ubnd Có Phải Là Vbqppl Không?
 • Quyết Định Có Hiệu Lực Khi Nào

  --- Bài mới hơn ---

 • Điều Kiện Để Nghị Quyết Của Đhđcđ Có Hiệu Lực Là Gì?
 • Hiệu Lực Và Cách Áp Dụng Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
 • Nghị Quyết Có Viết Hoa Không
 • Hướng Dẫn Viết Hoa Trong Văn Bản Hành Chính
 • Về Viết Hoa Trong Tiếng Việt
 • Quyết Định 21 Của Thủ Tướng Ban Hành Quy Định Về Hạn Mức Trả Tiền Bảo Hiểm Có Hiệu Lực, Quyết Định Có Hiệu Lực Khi Nào, Quyết Định Có Hiệu Lực, Quyết Định Có Hiệu Lực Kể Từ Ngày Ký, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Phó, Kỹ Năng Ra Quyết Định Hiệu Quả, Quyết Định Bổ Nhiệm Có Hiệu Lực Khi Nào, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Hiệu Trưởng, Quyết Định Kỷ Luật Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Mầm Non, Quyết Định Có Hiệu Lực Trước Ngày Ký, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng, Kỹ Năng Ra Quyết Định Của Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng, Chấm Dứt Hiệu Lực Của Quyết Định Kỷ Luật, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Hiệu Trưởng, Hiệu Lực Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Hiễu Trưởng, Quyết Định Kỷ Luật Hiệu Trưởng Nam Trung Yên, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Hiệu Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Mầm Non Tư Thục, Quyết Định Phong Tặng Danh Hiệu Anh Hùng, Quyết Định Cộng Nhận Danh Hiệu Chi Đoàn, Quyết Định Phê Duyệt Sách Giáo Khoa Lớp 1 Của Hiệu Trưởng, Sóc Sơn, Ha Noi, Quyết Định Danh Mục Sách Giáo Khoa Lớp 1 Của Hiệu Trưởng, Tại Nơi Có Biển Hiệu Cố Định Lại Có Báo Hiệu Tạm Thời Thì Người Tham Gia Giao Thông Phải Chấp Hành, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học Luật Hà Nội, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Tư Thục, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thpt, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học, Bí Quyết ôn Thi Hiệu Quả, Nghị Quyết Có Hiệu Lực Khi Nào, 8 Bí Quyết Làm Việc Hiệu Quả, Bài Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết 12 Của Đảng, Nghị Quyết Có Hiệu Lực Cao Hơn Thông Tư, Mẫu Bìa Bài Dự Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Bí Quyết Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân, Bí Quyết Kinh Doanh Online Hiệu Quả, Nghị Quyết 39-nq/tw Của Bộ Chính Trị Về Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý, Quyết Định 1319 Năm 2022 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Quyết Định 1319 Năm 2022 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Hiệu Đính, Quy Định Về Số Và Ký Hiệu Văn Bản, Quy Định Số Ký Hiệu Của Văn Bản, Nghị Quyết Số 12-nq/tw Về Tiếp Tục Cơ Cấu Lại Đổi Mới Và Nâng Cao Hiệu Quả Doanh Nghiệp Nhà Nước, Nghị Quyết Về Tiếp Tục Cơ Cấu Lại Đổi Mới Và Nâng Cao Hiệu Quả Doanh Nghiệp Nhà Nước, Quy Định Số Hiệu Chuyến Bay, Hiệu Quả Nghị Định 100, Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Cố Định, Định Vi Thương Hiệu, Nghị Quyết 40 Nq/tw Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 2004, Nghị Quyết 40 Nq/tw Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 8/11/2004, Nghị Quyết 40 Nq/tw Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 8/112004, Nghị Quyết Nâng Cao Hiệu Quả Của Công An Trong Tình Hình Mới Của Bộ Chính Trị 2004, Nghị Quyết Số 06-nq/tw Về Thực Hiện Có Hiệu Quả Tiến Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế, Bài Tham Luận Về Gia Đình Hiếu Học, Kinh Thánh Bản Hiệu Đính, Bài Tham Luận Gia Đình Hiếu Học, Tham Luận Gia Đình Hiếu Học, Báo Cáo Tham Luận Gia Đình Hiếu Học, Tìm Hiểu Luật Hôn Nhân Và Gia Đình, Nghị Định Có Hiệu Lực Từ 1/7/2015, Nghị Định Có Hiệu Lực Từ 1/7/2014, Nghị Định Có Hiệu Lực Từ 1/7/2013, Nghị Định Có Hiệu Lực Từ 1/4/2015, Nghị Định Có Hiệu Lực Từ 1/1/2016, Nghị Định Có Hiệu Lực Từ 1/1/2015, Nghị Định 12/2009/nĐ-cp Hết Hiệu Lực, Nghị Định Có Hiệu Lực Từ 1/1/2014, Quy Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng, Pht, Nghị Định Có Hiệu Lực Cao Hơn Thông Tư, Nghị Định Chưa Có Hiệu Lực, Quy Định Về Số Hiệu Công Chức, Quy Định Số Hiệu Cán Bộ Công Chức, Mẫu Số 45-ds Quyết Định Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án Dân Sự (dành Cho Thẩm Phán), Bản Đăng Ký Xây Dựng Danh Hiệu Gia Đình Văn Hóa, Quy Định Bảng Hiệu Phòng Khám, Nghị Định 12 2009 NĐ Cp Còn Hiệu Lực Không, Nghị Định 59/2015 Còn Hiệu Lực Không, Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Cố Định Của Công Ty Vinamilk, Nghị Định 12/2009/nĐ-cp Còn Hiệu Lực Không, Nghị Định 12/2009 Còn Hiệu Lực Không, Nhóm Hiệu Quả Giúp Các Thành Viên Làm Việc Với Nhau Hiệu Quả Hơn So Với Làm … Những Yếu Tố Của Nhó, Nhóm Hiệu Quả Giúp Các Thành Viên Làm Việc Với Nhau Hiệu Quả Hơn So Với Làm … Những Yếu Tố Của Nhó, Trong Phan Mem Powerpoint De Tap Hieu Ung Cho Van Ban Em Chon Doi Tuong Chua Van Ban Can Tao Hieu Un, Để Báo Hiệu Cho Xe Phía Trước Biết Mô Tô Của Bạn Muốn Vượt, Bạn Phải Có Tín Hiệu Như Thế Nào, Khi Đèn Tín Hiệu Màu Đỏ Đã Bật Sáng Hoặc Có Tiếng Chuông Báo Hiệu, Người Tham Gia Giao Thông Phải Dừ, Khi Đèn Tín Hiệu Màu Đỏ Đã Bật Sáng Hoặc Có Tiếng Chuông Báo Hiệu, Người Tham Gia Giao Thông Phải Dừ, Tại Khu Vực Không Có Đèn Báo Hiệu Hoặc Biển Báo Hiệu, Người Lái Xe Phải Xử Lí Như Thế Nào, Hiệp Định ưu Đãi Thuế Quan Có Hiệu Lực Chung, Định Tính Alkaloid Bằng Thuốc Thử Đặc Hiệu, Khóa Luận Tốt Ngghiệp Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Cố Định, Quyết Định Hủy Bỏ Quyết Định Không Khởi Tố Vụ An Hình Sự, Tp Hcm Góp ý Xay Dung Nha Nuoc Quan Ly Hieu Luc Hieu Qua Cho Dai Hoi Xiii, Những Ký Hiệu Hàng Hóa Dưới Đây, Ký Hiệu Nào Chống Mưa,

  Quyết Định 21 Của Thủ Tướng Ban Hành Quy Định Về Hạn Mức Trả Tiền Bảo Hiểm Có Hiệu Lực, Quyết Định Có Hiệu Lực Khi Nào, Quyết Định Có Hiệu Lực, Quyết Định Có Hiệu Lực Kể Từ Ngày Ký, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Phó, Kỹ Năng Ra Quyết Định Hiệu Quả, Quyết Định Bổ Nhiệm Có Hiệu Lực Khi Nào, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Hiệu Trưởng, Quyết Định Kỷ Luật Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Mầm Non, Quyết Định Có Hiệu Lực Trước Ngày Ký, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng, Kỹ Năng Ra Quyết Định Của Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng, Chấm Dứt Hiệu Lực Của Quyết Định Kỷ Luật, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Hiệu Trưởng, Hiệu Lực Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Hiễu Trưởng, Quyết Định Kỷ Luật Hiệu Trưởng Nam Trung Yên, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Hiệu Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Mầm Non Tư Thục, Quyết Định Phong Tặng Danh Hiệu Anh Hùng, Quyết Định Cộng Nhận Danh Hiệu Chi Đoàn, Quyết Định Phê Duyệt Sách Giáo Khoa Lớp 1 Của Hiệu Trưởng, Sóc Sơn, Ha Noi, Quyết Định Danh Mục Sách Giáo Khoa Lớp 1 Của Hiệu Trưởng, Tại Nơi Có Biển Hiệu Cố Định Lại Có Báo Hiệu Tạm Thời Thì Người Tham Gia Giao Thông Phải Chấp Hành, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học Luật Hà Nội, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Tư Thục, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thpt, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học, Bí Quyết ôn Thi Hiệu Quả, Nghị Quyết Có Hiệu Lực Khi Nào, 8 Bí Quyết Làm Việc Hiệu Quả, Bài Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết 12 Của Đảng, Nghị Quyết Có Hiệu Lực Cao Hơn Thông Tư, Mẫu Bìa Bài Dự Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Bí Quyết Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân, Bí Quyết Kinh Doanh Online Hiệu Quả, Nghị Quyết 39-nq/tw Của Bộ Chính Trị Về Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý, Quyết Định 1319 Năm 2022 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Quyết Định 1319 Năm 2022 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Hiệu Đính, Quy Định Về Số Và Ký Hiệu Văn Bản, Quy Định Số Ký Hiệu Của Văn Bản, Nghị Quyết Số 12-nq/tw Về Tiếp Tục Cơ Cấu Lại Đổi Mới Và Nâng Cao Hiệu Quả Doanh Nghiệp Nhà Nước,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Của Đại Hội Đồng Cổ Đông Có Hiệu Lực Khi Nào?
 • Nghị Quyết Có Hiệu Lực Cao Hơn Thông Tư
 • Hướng Dẫn Xác Định Thời Điểm Có Hiệu Lực Nghị Quyết Của Hđnd Các Cấp
 • Nghị Quyết Có Hiệu Lực Khi Nào
 • Khi Nào Nghị Quyết Hđnd Có Hiệu Lực?
 • Điều Kiện Để Nghị Quyết Của Đhđcđ Có Hiệu Lực Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Hiệu Lực Và Cách Áp Dụng Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
 • Nghị Quyết Có Viết Hoa Không
 • Hướng Dẫn Viết Hoa Trong Văn Bản Hành Chính
 • Về Viết Hoa Trong Tiếng Việt
 • Quy Định Viết Hoa Trong Văn Bản Hành Chính
 • Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần là chủ thể có thẩm quyền ban hành các nghị quyết. Vậy điều kiện để nghị quyết của ĐHĐCĐ có hiệu lực là gì. Nghị quyết cần đảm bảo những điều kiện cụ thể nào về tỉ lệ biểu quyết, hình thức tiến hành…?

  Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê

  Lưu ý: Ngoài tỉ lệ biểu quyết của thành viên dự họp, trình tự thủ tục họp là một trong những điều kiện quan trọng để Nghị quyết của ĐHĐCĐ có hiệu lực trong hầu hết các trường hợp. Vì vậy để phiên họp đại hội đồng cổ đông diễn ra đúng trình tự, thủ tục luật Doanh nghiệp 2014 quy định, cần bảo đảm một số nội dung sau:

  Thứ nhất, vấn đề mời họp ĐHĐCĐ: Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn. Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây: Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; Phiếu biểu quyết; Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp. (Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 39).

  Thứ hai, điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ: Cuộc họp ĐHĐCĐ tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết, trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì được triệu tập cuộc họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, cuộc họp lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết. Trường hợp triệu tập cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì được triệu tập cuộc họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, trường hợp này không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp cuộc họp vẫn được tiến hành bình thường. (Luật Doanh nghiệp, Điều 141).

  – Đối với nội dung: bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát để nghị quyết ĐHĐCĐ có hiệu lực cần tiến hành theo phương thức bầu dồn phiếu theo đúng quy định của luật.

  – Riêng trường hợp tỉ lệ biểu quyết của thành viên dự họp đạt mức tuyệt đối là 100%, Nghị quyết của ĐHĐCĐ có hiệu lực pháp luật mà không cần đảm bảo các quy định về trình tự, thủ tục tiến hành cuộc họp.

  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: để được giải đáp.

  Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp – Công ty luật Minh Khuê

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Có Hiệu Lực Khi Nào
 • Nghị Quyết Của Đại Hội Đồng Cổ Đông Có Hiệu Lực Khi Nào?
 • Nghị Quyết Có Hiệu Lực Cao Hơn Thông Tư
 • Hướng Dẫn Xác Định Thời Điểm Có Hiệu Lực Nghị Quyết Của Hđnd Các Cấp
 • Nghị Quyết Có Hiệu Lực Khi Nào
 • Nghị Định 10 Có Hiệu Lực Từ 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Thay Thế Nghị Định 86, Nghị Định 10 Có Gì Mới Về Quản Lý Taxi Truyền Thống Và Taxi Công Nghệ?
 • Nghị Định 56 Về Ưu Đãi Nghề
 • Những Quy Định Mới Về Taxi Công Nghệ
 • Quy Định Năm 2022 Về Phù Hiệu Xe Ô Tô Tải ?
 • Từ 1/7, Xe Tải Dưới 1,5 Tấn Không Được Xem Là Xe Con, Đi Sai Làn Sẽ Bị Phạt Nặng
 • Tuy nhiên, để tham gia “môi trường” mới này, các đơn vị vận tải phải có sự thay đổi để mọi người dễ nhận diện hơn. Thời điểm nghị định 10 có hiệu lực không còn xa, nhiều đơn vị rục rịch chọn hướng đi mới cho riêng mình.

  Nhiều tài xế băn khoăn

  Nhiều tài xế đang là đối tác của các hãng xe công nghệ tỏ ra băn khoăn. Anh Nguyễn Công Minh – một tài xế xe công nghệ – nói: “Ngày nghị định 10 có hiệu lực rất gần, chúng tôi vẫn chưa biết số phận mình sẽ ra sao. Mong các hãng nên sớm thông báo cho tài xế kịp thời làm các thủ tục như xin cấp lại phù hiệu xe cho phù hợp”.

  Sau nghị định 10, Bộ GTVT cũng có quyết định dừng kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng từ ngày 1-4. Điều này không đồng nghĩa với hoạt động của các loại hình xe công nghệ như Grab, FastGo, Be… dừng hoạt động mà chuyển sang mô hình mới.

  Theo đó, từ ngày 1-4, toàn bộ ôtô hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi (xe công nghệ) phải dán dòng chữ “xe hợp đồng” trên kính trước và sau xe. Ngoài ra, ôtô công nghệ đã được cấp phù hiệu xe hợp đồng trước ngày 1-4, nếu tiếp tục kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng phải xin cấp lại phù hiệu và dán thêm phù hiệu này trên ôtô.

  Trường hợp xe công nghệ muốn hoạt động theo loại hình taxi, phải thực hiện cấp lại phù hiệu taxi để hoạt động. Tuy nhiên, thời gian thực hiện để cấp đổi lại phù hiệu được kéo dài đến tháng 7-2021.

  Như vậy, sự thay đổi đáng kể của xe công nghệ sau ngày 1-4 là phải dán dòng chữ “xe hợp đồng” trên kính trước và sau xe. Điều này giúp khách hàng thêm dấu hiệu nhận biết. Còn việc cấp lại phù hiệu được gia hạn kéo dài thêm hơn một năm.

  Ngoài ra, một chuyên gia lĩnh vực giao thông cho rằng theo quy định mới, các hãng xe công nghệ phải chọn một trong hai mô hình: một là trở thành đơn vị cung ứng phần mềm (không được quyết định giá cước vận tải), hai là trở thành một đơn vị kinh doanh vận tải.

  Trao đổi với Tuổi Trẻ, các hãng xe công nghệ khẳng định vẫn hoạt động bình thường sau ngày 1-4. Đại diện đơn vị Grab cho biết đang nghiên cứu nghị định 10 để lựa chọn mô hình hoạt động tốt nhất cho mình, đồng thời tích cực làm việc với các cơ quan chức năng để tìm hiểu kỹ hơn về các quy định của pháp luật dành cho mô hình hoạt động mới.

  “Dù lựa chọn phương án nào, Grab vẫn tuân thủ pháp luật và bảo đảm tối đa quyền lợi của khách hàng, đối tác tài xế, cũng như hướng đến sự phát triển của cộng đồng” – đại diện Grab nói.

  Lãnh đạo Hãng FastGo cũng cho biết sẽ nghiêm túc thực hiện nghị định 10, trong đó ưu tiên lựa chọn theo mô hình ứng dụng kết nối vận tải. Bởi theo đại diện FastGo, đơn vị này sẽ cung cấp ứng dụng giúp doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải quản lý đối tác, tài xế. Còn các chủ xe tự mình quyết định chọn chạy taxi hay chạy xe hợp đồng. Nếu chạy taxi thì tài xế tham gia vào các hãng taxi, còn chạy hợp đồng thì họ tham gia vào các hợp tác xã vận tải.

  Dù vậy, ông Nguyễn Hữu Tuất – tổng giám đốc FastGo – mong sớm có thông tư hướng dẫn chi tiết hơn về một số quy định và ràng buộc cụ thể để các doanh nghiệp hiểu và áp dụng đúng các quy định trong quá trình hoạt động.

  Tạo môi trường cạnh tranh công bằng

  TS Vũ Anh Tuấn – giám đốc Trung tâm nghiên cứu giao thông vận tải Việt Đức – nhận định nghị định 10 tác động không nhỏ đến thị trường vận tải xe công nghệ nói riêng, ngành vận tải nói chung. Trước hết, đây là cơ hội nhằm tạo môi trường cạnh tranh công bằng, tăng cơ hội kinh doanh giữa các hãng xe công nghệ và taxi truyền thống. Đồng thời, đây cũng là chính sách đảm bảo công bằng về trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

  Theo quy định mới, các hãng xe công nghệ chỉ được chọn một trong hai mô hình: hoặc trở thành đơn vị cung ứng phần mềm (không được quyết định giá cước vận tải), hoặc là đơn vị kinh doanh vận tải (buộc tuân thủ các quy định về kinh doanh vận tải tại Việt Nam).

  Theo đó, các hãng xe công nghệ nếu chọn hình thức kinh doanh vận tải thì xe phải được gắn logo, phù hiệu… như quy định mới. Ông Tuấn cũng nhìn nhận nhờ sự tồn tại của xe công nghệ thời gian qua mà các hãng taxi truyền thống của ta đã không ngừng nâng cao chất lượng, cải tiến trong phục vụ…

  Cũng theo ông Tuấn, Nhà nước cần sớm ban hành thông tư hướng dẫn để các hãng triển khai nghị định 10. Bởi khi nắm rõ được quy trình thực hiện, các hãng sẽ triển khai dễ dàng, đưa ra chính sách phù hợp hơn, tránh dẫn đến nguy cơ rối loạn thị trường vận tải.

  Trao đổi về những vấn đề trên, Sở GTVT chúng tôi cho biết hiện đơn vị này chưa nhận được các trường hợp xin cấp lại phù hiệu xe, chuyển đổi hình thức theo quy định mới. Ông Trần Quốc Khánh – chánh thanh tra giao thông Sở GTVT chúng tôi – cho biết sau khi nghị định 10 có hiệu lực, các hãng xe công nghệ dù lựa chọn loại hình nào thì cũng phải tuân thủ các quy định về gắn dòng chữ “xe hợp đồng”, sau đó là phù hiệu…

  * Ông Trần Quốc Khánh (chánh thanh tra giao thông Sở GTVT TP.HCM):

  Sẽ kiểm tra xử phạt các xe theo nghị định 10

  Từ ngày 1-4, chúng tôi sẽ phối hợp cùng các lực lượng kiểm tra, xử lý phương tiện nếu các tài xế vi phạm theo nghị định 10. Do đó, về phía các hãng phải chủ động hơn trong phổ biến nghị định mới cho đối tác của mình. Còn tài xế, đơn vị xe công nghệ tìm hiểu kỹ, chọn lựa phương thức hoạt động phù hợp theo quy định, tránh các vi phạm không đáng có.

  Grab phải bồi thường cho Vinasun 4,8 tỉ

  TTO – Chiều 10-3, TAND cấp cao tại chúng tôi đã tuyên bác kháng cáo của Vinasun, bác kháng cáo của Grab và kháng nghị của VKS, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Theo đó, Grab phải bồi thường cho Vinasun 4,8 tỉ đồng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xe Công Nghệ Chọn Phương Thức Hoạt Động Mới
 • Nghị Định Mới Về Xe Công Nghệ
 • Nghị Định Về Xe Chính Chủ
 • Nghị Định Mới Về Xe Chính Chủ
 • Từ Tháng 4, Khách Việt Mua Xe Bán Tải Tốn Thêm Hàng Chục Triệu Phí Trước Bạ
 • Nghị Định Có Hiệu Lực Từ 1/1/2014

  --- Bài mới hơn ---

 • Dự Thảo Sửa Đổi Nghị Định 43/2014: Cớ Gì Lại Cấm Phân Lô Bán Nền?
 • Danh Mục Văn Bản Hợp Nhất Tất Cả Luật, Nghị Định, Thông Tư Đầy Đủ
 • Dự Thảo Nghị Định Sửa Đổi Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai
 • Bỏ Quy Định Dự Kiến Cấm Phân Lô Bán Nền Ở Hà Nội Và Tp Hcm
 • 126 Dự Án ‘đứng Hình’ Ởngóng Quyết Định Cởi Trói
 • Nghị Định Có Hiệu Lực Từ 1/7/2014, Nghị Định Có Hiệu Lực Từ 1/1/2014, Nghị Định Số 63/2014/nĐ-cp Ngày 26 Tháng 6 Năm 2014, Nghị Định 10/2020/nĐ-cp Thay Thế Nghị Định 86/2014/nĐ-cp, Dự Thảo Nghị Định Thay Thế Nghị Định Số 24/2014/nĐ-cp, Hiệu Quả Nghị Định 100, Nghị Định Có Hiệu Lực Từ 1/1/2016, Nghị Định Có Hiệu Lực Từ 1/7/2013, Nghị Định Có Hiệu Lực Từ 1/7/2015, Nghị Định Có Hiệu Lực Cao Hơn Thông Tư, Nghị Định Chưa Có Hiệu Lực, Nghị Định Có Hiệu Lực Từ 1/1/2015, Nghị Định 12/2009/nĐ-cp Hết Hiệu Lực, Nghị Định Có Hiệu Lực Từ 1/4/2015, Nghị Định 24/2014, Nghị Định 94/2014, Nghị Định 37/2014, Nghị Định 83/2014, Nghị Định Số: 18/2014/nĐ-cp, Phụ Lục V Nghị Định 79/2014/nĐ-cp, Nghị Định 106 2014, Nghị Định 79/2014/nĐ-cp, Mục Lục Nghị Định 43/2014, Nghị Định 106 Năm 2014, Mục Lục Nghị Định 63/2014/nĐ-cp, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Định 98/2014/nĐ-cp, Nghị Định 43/2014/nĐ-cp, Nghị Định Số 24/2014/nĐ-cp, Nghị Định 86/2014, Nghị Định 46 2014, Nghị Định 43/2014, Nghị Định Số 47/2014/nĐ-cp, Nghị Định Số 43/2014/nĐ-cp, Nghị Định Số 63/2014/nĐ-cp, Nghị Định Số 46/2014/nĐ-cp, Nghị Định 63/2014, Nghị Định 65/2014, Nghị Định Số 45/2014/nĐ-cp, Nghị Định Số 6/2014/nĐ-cp, Nghị Định 64/2014, Nghị Định Số 64/2014/nĐ-cp, Nghị Định 44/2014, Nghị Định Số 20/2014/nĐ-cp, Nghị Định Số 98/2014/nĐ-cp, Nghị Định Số 94/2014/nĐ-cp, Nghị Định Số 86/2014/nĐ-cp, Nghị Định 1/2014, Nghị Định Số 37/2014/nĐ-cp, Nghị Định 47/2014, Nghị Định Số 79/2014/nĐ-cp, Nghị Định 59/2015 Còn Hiệu Lực Không, Nghị Định 12/2009/nĐ-cp Còn Hiệu Lực Không, Nghị Định 12 2009 NĐ Cp Còn Hiệu Lực Không, Nghị Định 12/2009 Còn Hiệu Lực Không, Điều 7 Nghị Định Số 79/2014/nĐ-cp, Điều 6 Nghị Định 47/2014/nĐ-cp, Điều 7 Nghị Định 79/2014/nĐ-cp, Điều 7 Nghị Định 79/2014, Điều 2 Nghị Định 63/2014/nĐ-cp, Điều 5 Nghị Định 45/2014/nĐ-cp, Điều 5 Nghị Định Số 65/2014/nĐ-cp, Điều 4 Nghị Định Số 65/2014/nĐ-cp, Điều 4 Nghị Định 65/2014/nĐ-cp, Dự Thảo Nghị Định 86/2014, Điều 3 Nghị Định Số 45/2014/nĐ-cp, Điều 6 Nghị Định 31/2014/nĐ-cp, Điều 2 Nghị Định Số 03/2014/nĐ-cp, Điều 6 Nghị Định Số 31/2014/nĐ-cp, Điều 7 Nghị Định 45/2014/nĐ-cp, Điều 5 Nghị Định 65/2014/nĐ-cp, Điều 8 Nghị Định Số 03/2014/nĐ-cp, Nghị Định Số 65 Ngày 1/7/2014, Điều 9 Nghị Định Số 79/2014/nĐ-cp, Nghị Định Số 04 2014 NĐ Cp Của Chính Phủ, Điều 9 Nghị Định 63/2014/nĐ-cp, Điều 9 Nghị Định 47/2014/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 79/2014, Khoản 6 Điều 27 Nghị Định 96/2014/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 63/2014, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 43/2014, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 47/2014, Dự Thảo Thay Thế Nghị Định 24/2014/nĐ-cp, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xây Dựng 2014, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 63/2014/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 63/2014, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 63/2014, Văn Bản Đề Nghị Hiệu Đính Thông Tin Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư, 6 Luật Có Hiệu Lực Từ 1/1/2014, Thông Tư, 104/2014/tt-bqp. 13/8/2014. Quy Định Về Chế Độ, Định Mức, Tiêu Chuẩn Đời Sống Văn Hóa, Tin, Thông Tư, 104/2014/tt-bqp. 13/8/2014. Quy Định Về Chế Độ, Định Mức, Tiêu Chuẩn Đời Sống Văn Hóa, Tin, Thông Tư, 104/2014/tt-bqp. 13/8/2014. Quy Định Về Chế Độ, Định Mức, Tiêu Chuẩn Đời Sống Văn Hóa, Tin, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp 2014, Thông Tư Bộ Quốc Phòng Thực Hiện Nghị Định 13/2014, Tại Nơi Có Biển Hiệu Cố Định Lại Có Báo Hiệu Tạm Thời Thì Người Tham Gia Giao Thông Phải Chấp Hành, Giấy Đề Nghị Cấp Phù Hiệu Biển Hiệu, Quyết Định Số 51/2014/qĐ-ubnd Ngày 31 Tháng 12 Năm 2014 Của ủy Ban Nhân Dân Thành Phố, Nghị Định 96/2014/nĐ-cp Về Xử Phạt Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tiền Tệ Và Hoạt Động Ngân Hàng, Quyết Định Số 31/2014/qĐ-ttg Ngày 5/5/2014, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về,

  Nghị Định Có Hiệu Lực Từ 1/7/2014, Nghị Định Có Hiệu Lực Từ 1/1/2014, Nghị Định Số 63/2014/nĐ-cp Ngày 26 Tháng 6 Năm 2014, Nghị Định 10/2020/nĐ-cp Thay Thế Nghị Định 86/2014/nĐ-cp, Dự Thảo Nghị Định Thay Thế Nghị Định Số 24/2014/nĐ-cp, Hiệu Quả Nghị Định 100, Nghị Định Có Hiệu Lực Từ 1/1/2016, Nghị Định Có Hiệu Lực Từ 1/7/2013, Nghị Định Có Hiệu Lực Từ 1/7/2015, Nghị Định Có Hiệu Lực Cao Hơn Thông Tư, Nghị Định Chưa Có Hiệu Lực, Nghị Định Có Hiệu Lực Từ 1/1/2015, Nghị Định 12/2009/nĐ-cp Hết Hiệu Lực, Nghị Định Có Hiệu Lực Từ 1/4/2015, Nghị Định 24/2014, Nghị Định 94/2014, Nghị Định 37/2014, Nghị Định 83/2014, Nghị Định Số: 18/2014/nĐ-cp, Phụ Lục V Nghị Định 79/2014/nĐ-cp, Nghị Định 106 2014, Nghị Định 79/2014/nĐ-cp, Mục Lục Nghị Định 43/2014, Nghị Định 106 Năm 2014, Mục Lục Nghị Định 63/2014/nĐ-cp, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Định 98/2014/nĐ-cp, Nghị Định 43/2014/nĐ-cp, Nghị Định Số 24/2014/nĐ-cp, Nghị Định 86/2014, Nghị Định 46 2014, Nghị Định 43/2014, Nghị Định Số 47/2014/nĐ-cp, Nghị Định Số 43/2014/nĐ-cp, Nghị Định Số 63/2014/nĐ-cp, Nghị Định Số 46/2014/nĐ-cp, Nghị Định 63/2014, Nghị Định 65/2014, Nghị Định Số 45/2014/nĐ-cp, Nghị Định Số 6/2014/nĐ-cp, Nghị Định 64/2014, Nghị Định Số 64/2014/nĐ-cp, Nghị Định 44/2014, Nghị Định Số 20/2014/nĐ-cp, Nghị Định Số 98/2014/nĐ-cp, Nghị Định Số 94/2014/nĐ-cp, Nghị Định Số 86/2014/nĐ-cp, Nghị Định 1/2014, Nghị Định Số 37/2014/nĐ-cp, Nghị Định 47/2014, Nghị Định Số 79/2014/nĐ-cp,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thông Tư Hướng Dẫn Nđ 43/2014
 • Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 43/2014
 • Mục Lục Nghị Định 43/2014
 • Nghị Định Tăng Lương Tối Thiểu Vùng 2022
 • Chính Thức Ban Hành Nghị Định Tăng Lương Tối Thiểu Năm 2022
 • Lai Châu Nỗ Lực Thực Hiện Nghị Quyết 42/nq

  --- Bài mới hơn ---

 • Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết 48
 • Phiên Họp Thứ Nhất Ban Chỉ Đạo Xây Dựng Đề Án Tổng Kết Nghị Quyết 48/nq
 • Phiên Họp Thứ Nhất Ban Chỉ Đạo Xây Dựng Đề Án Tổng Kết Nghị Quyết 48
 • Ban Hành Quy Định Xử Lý Rút Gọn Tranh Chấp Liên Quan Đến Tsbđ Theo Nghị Quyết 42
 • Cần Tạo Thuận Lợi Khi Xử Lý Tài Sản Bảo Đảm Đang Thế Chấp Tại Ngân Hàng
 • Theo số liệu do Sở Lao động Thương binh và Xã hội cung cấp, tính đến ngày 14/5/2020, UBND tỉnh Lai Châu đã phê duyệt xong danh sách người có công và đối tượng bảo trợ xã hội, gồm 8.419 đối tượng (635 người có công và thân nhân, 7.784 đối tượng bảo trợ xã hội); đã phê duyệt xong danh sách người thuộc hộ nghèo, cận nghèo của huyện Phong Thổ và Thành phố Lai Châu. Đã thực hiện hỗ trợ được 3.063 người với kinh phí 3.816 triệu đồng. Trong đó: Đối với nhóm người có công đã hỗ trợ xong cho 635 đối tượng trước ngày 30/4/2020, tổng số tiền hỗ trợ là 952,5 triệu đồng; nhóm bảo trợ xã hội, 2 huyện, thành phố đã tiến hành hỗ trợ được 1.396 người, với tổng số tiền hỗ trợ là 2.090,5 triệu, 5 huyện còn lại đang làm thủ tục chuyển danh sách, kinh phí sang cơ quan Bưu điện để thực hiện hỗ trợ; nhóm hộ nghèo, cận nghèo đã hỗ trợ được 1.032 người, với tổng số tiền hỗ trợ là 773 triệu đồng. Đối với nhóm người sử dụng lao động và người lao động, các huyện, thành phố đã ban hành văn bản hướng dẫn và triển khai xuống cấp xã để thực hiện rà soát, tổng hợp số lao động thuộc diện hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP.

  Điển hình là thành phố Lai Châu, tính đến thời điểm hiện tại, thành phố đã hỗ trợ xong cho nhóm người có công là 167 người, với tổng số tiền 250,5 triệu đồng; nhóm bảo trợ xã hội là 444 người, với tổng số tiền 663 triệu đồng; nhóm hộ nghèo, cận nghèo là 1.032, với tổng số tiền 733 triệu đồng. Đồng thời thành phố đã khẩn trương rà soát và lập danh sách 112 hộ kinh doanh, 1.178 người lao động và đang gấp rút tiến hành các công tác thẩm định, trình UBND tỉnh trong tuần tới.

  Theo ông Phùng Thanh Hùng – Trưởng Phòng Chính sách Lao động – Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, hàng ngày, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã thường xuyên liên lạc, cập nhật tình hình, tiến độ thực hiện của các huyện, thành phố để nắm bắt tình hình, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho địa phương trong quá trình thực hiện rà soát, tổng hợp, sàng lọc đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đồng thời tăng cường giải đáp, tuyên truyền các chế độ, chính sách, về các đối tượng được hưởng quyền lợi theo Nghị quyết 42/NQ-CP để người dân hiểu, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và tính nhân văn của Nghị quyết này.

  Cùng với đó, tại các xã, phường, thị trấn, tuỳ từng địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã hoặc Tổ công tác để tiến hành rà soát, lập danh sách các đối tượng được hỗ trợ. Các Ban Chỉ đạo, Tổ công tác này bao gồm các thành viên là đại diện chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội, cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội và đại diện người dân tại các khu dân cư để cùng tham gia giám sát quy trình thực hiện chính sách tại các địa phương, bảo đảm khách quan, minh bạch.

  Theo Nghị quyết 42/NQ-CP, có 7 nội dung hỗ trợ theo các nhóm đối tượng khác nhau bao gồm: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, người được bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng, hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ 1/4/2020, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên và người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.

  Trong đó, việc rà soát và lập danh sách hỗ trợ nhóm người lao động và hộ kinh doanh cá thể gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đang là nhóm khó xác định nhất. Với khoảng trên 1.200 doanh nghiệp đang hoạt động có kê khai thuế, trong đó có 1.180 doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm 96% (số liệu tính đến hết năm 2022), tỉnh Lai Châu đang tập trung các giải pháp để rà soát những doanh nghiệp bị ảnh hưởng, có lao động đang nghỉ để kịp thời hỗ trợ cho người lao động.

  Có thể thấy, với cách làm trên, việc chi trả cho các nhóm đối tượng được hưởng theo Nghị quyết 42/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Lai Châu đang được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định; vừa đảm bảo nhanh, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, vừa đảm bảo cẩn trọng, không bỏ sót, tránh hành vi trục lợi chính sách.

  7 nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP

  Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 và không quá 3 tháng.

  Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3 Điều 98 của Bộ luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2022 thì được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

  Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 được hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.

  Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2022.

  Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2022 và được chi trả một lần.

  Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2022 và được chi trả một lần.

  Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2022 và được chi trả một lần.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Triển Khai Nghị Quyết 35: Không Để “trên Nóng, Dưới Lạnh”
 • Liên Hiệp Các Hội Khkt Tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Các Bộ, Ngành Trung Ương Làm Việc Với Tỉnh Về Triển Khai Nghị Quyết 54 Của Bộ Chính Trị
 • Vai Trò Của Báo Chí Trong Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết 54/2017/qh14
 • Tập Trung Triển Khai Nghị Quyết 54 Để Thúc Đẩy Sự Phát Triển Tp. Hồ Chí Minh
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100