Nghị Quyết Của Đảng Về Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn / Top 8 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 4/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Nghị Quyết Về Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn

Nghị Quyết Số 26 Về Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Nghị Quyết Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Nghị Quyết Về Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Bài Tham Luận Về Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, Trắc Nghiệm Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn, Chính Sách Khuyến Khích Doanh Nghiệp Đầu Tư Vào Nông Nghiệp Nông Thôn, De An Tai Co Cau Nganh Nong Nghiep Vaf Phat Trien Nong Thon, Giay Uy Quyen Nhan Tien Tai Ngan Hang Nong Nghiep Va Phat Trien Nong Thon, Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn, Bài Phát Biểu Tham Luận Đại Hội Nông Dân Về Đào Tạo Nghề Cho Lao Động Nông Thôn, Vvai Trò Của Nông Dân Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tham Luận Hội Nông Dân Xd Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Chi Bộ Nông Thôn, Nghị Quyết Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Nghi Quyet Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nông Thôn Mới, Nghi Quyet Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Số 26 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quy Định Chi Cho Hoạt Động Khuyến Nông Và Chuyển Giao Công Nghệ Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Gia La, Nghi Quyet Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Xã Nồng Thôn Mới, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2020 Của Chi Bộ Nông Thôn, Nghị Quyết Của Đảng Bộ Xã Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Nâng Cao, Hoi Nong Xa Voi Xay Dung Nong Thon Moi, Mau Bao Cao Hoc Tap Nghi Quyet Trung Uing 4 Khoa 12 Cua Chi Bo Nong Thon, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Nghi Quyet Dang Uy Xa Trong Xay Dung Nong Thon Moi Nang Cao, Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12ây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Phát Triển Nông Nghiệp, Cong Nghiep Hoa Nong Thon, Nghị Quyết Về Miễn Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp, Thủ Tục Chuyển Đổi Từ Đất Nông Nghiệp Sang Đất Phi Nông Nghiệp, Khóa Luận Tốt Nghiệp Xây Dựng Nông Thôn Mới, Chuyên Đề Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hoá Hiện Đại Hoá Nông Thôn, Don Xin Nghi Bi Thu Chi Bo Nong Thon, Quyết Định Nông Thôn Mới, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Phát Triển Nông Thôn, Quyết Định Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Số 491 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Số 800 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Số 800 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Quyết Định Khen Thưởng Nông Thôn Mới, Quyết Định Ban Hành Bộ Tiêu Chí Nông Thôn Mới, Quyết Định Khen Thưởng Xây Dựng Nông Thôn Mới, Noi Dung Day Manh Cong Nghiep Hoa Hien Dai Hoa Va Phat Trien Kinh Te Xa Hoi O Nong Thon Viet chúng tôi Nội Dung Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa Và Phát Triển Kinh Tế Xã Hội ở Nông Thôn Việt Nam, Noi Dung Day Mqnh Cong Nghiep Hoa Hien Dai Hoa Va Phat Trien Kinh Te Xa Hoi O Nong Thon Viet chúng tôi Noi Dung Day Mqnh Cong Nghiep Hoa Hien Dai Hoa Va Phat Trien Kinh Te Xa Hoi O Nong Thon Viet chúng tôi , Nghị Định Nông Nghiệp Hữu Cơ, Nghị Định ưu Đãi Nông Nghiệp, Nghị Định Số 64 Về Giao Đất Nông Nghiệp, Mẫu Đơn Đề Nghị Vay Vốn Ngân Hàng Nông Nghiệp, Mẫu Đề Nghị Mua Séc Của Ngân Hàng Nông Nghiệp, Giấy Đề Nghị Tra Soát Ngân Hàng Nông Nghiệp, 3 Nghị Quyết Của Hội Nông Dân Việt Nam, Chương Trình Công Tác Toàn Khóa Của Chi Bộ Nông Thôn Thôn, Đề Nghị Cung ưng Séc Thanh Toán Ngân Hàng Nông Nghiệp, Bai Viet Mau Bao Cao Tong Ket Nhiem Ky Truong Thon Xom Nong Thon, Bài Tham Luận Về Xây Dựng Thôn Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghị Quyết Về Xây Dựng Xã Nông Thônmo7i1, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Đăk Nông, Quy Chế Ban Chỉ Đạo Nông Thôn Mới Cấp Xã, Khu Dân Cư Nông Thôn Đức Hòa, Thủ Tục Mua Bán Đất ở Nông Thôn, Văn Bản Chỉ Đạo Nông Thôn Mới, Góp ý Đề án Nông Thôn Mới, Quy ước Nông Thôn, Thủ Tục Xây Nhà Cấp 4 ở Nông Thôn, Nông Thôn Mới, Báo Cáo Sơ Kết 2 Năm Nông Thôn Mới, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Nông Thôn Mới, Báo Cáo Sơ Kết Chi Bộ Nông Thôn, Báo Cáo Sơ Kết Hội Nông Dân Thôn, Báo Cáo Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Nhà ở Nông Thôn, Xã Hội Học Nông Thôn, Bài Văn Mẫu Lớp 3 Kể Về Nông Thôn, Chi Bộ Nông Thôn, Nông Thôn Mới Cấp Xã, Báo Cáo Tổng Kết Nhiệm Kỳ Trưởng Thôn Bản Nông Thôn, Báo Cáo Tổng Kết Nhiệm Kỳ Trưởng Thôn Xóm Nóng Thôn, Tiêu Chí 2 Về Nông Thôn Mới, Báo Cáo Tổng Kết Chi Hội Nông Dân Thôn, Nhân Lực Nông Thôn, Bao Cao Nong Thon Moi Nang Cao, Luận Văn Về Nông Thôn Mới, Sổ Tay Xây Dựng Nông Thôn Mới,

Nghị Quyết Số 26 Về Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Nghị Quyết Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Nghị Quyết Về Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Bài Tham Luận Về Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, Trắc Nghiệm Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn, Chính Sách Khuyến Khích Doanh Nghiệp Đầu Tư Vào Nông Nghiệp Nông Thôn, De An Tai Co Cau Nganh Nong Nghiep Vaf Phat Trien Nong Thon, Giay Uy Quyen Nhan Tien Tai Ngan Hang Nong Nghiep Va Phat Trien Nong Thon, Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn, Bài Phát Biểu Tham Luận Đại Hội Nông Dân Về Đào Tạo Nghề Cho Lao Động Nông Thôn, Vvai Trò Của Nông Dân Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tham Luận Hội Nông Dân Xd Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Chi Bộ Nông Thôn, Nghị Quyết Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Nghi Quyet Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nông Thôn Mới, Nghi Quyet Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Số 26 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quy Định Chi Cho Hoạt Động Khuyến Nông Và Chuyển Giao Công Nghệ Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Gia La, Nghi Quyet Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Xã Nồng Thôn Mới, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2020 Của Chi Bộ Nông Thôn, Nghị Quyết Của Đảng Bộ Xã Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Nâng Cao, Hoi Nong Xa Voi Xay Dung Nong Thon Moi, Mau Bao Cao Hoc Tap Nghi Quyet Trung Uing 4 Khoa 12 Cua Chi Bo Nong Thon, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Nghi Quyet Dang Uy Xa Trong Xay Dung Nong Thon Moi Nang Cao, Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12ây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Phát Triển Nông Nghiệp, Cong Nghiep Hoa Nong Thon, Nghị Quyết Về Miễn Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp, Thủ Tục Chuyển Đổi Từ Đất Nông Nghiệp Sang Đất Phi Nông Nghiệp, Khóa Luận Tốt Nghiệp Xây Dựng Nông Thôn Mới, Chuyên Đề Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hoá Hiện Đại Hoá Nông Thôn, Don Xin Nghi Bi Thu Chi Bo Nong Thon, Quyết Định Nông Thôn Mới, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Phát Triển Nông Thôn, Quyết Định Xây Dựng Nông Thôn Mới,

Đổi Thay Từ Nghị Quyết Về Nông Nghiệp, Nông Dân Và Nông Thôn

Nông nghiệp phát triển toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, diện mạo các bản làng đổi thay từng ngày, đó là nhờ Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (tam nông). Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo nền tảng cho việc đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới.

Nông nghiệp, nông thôn, nông dân có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội bền vững, giữ gìn và ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ ìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái của tỉnh.

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng giúp tỉnh ta giữ vững ổn định chính trị và phát triển bền vững, tháng 10/2008 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết 23-NQ/TU về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Trung ương sát với tình hình thực tế về nông nghiệp, nông dân và nông thôn của tỉnh. Theo đó, việc quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp được quan tâm chỉ đạo, các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án được xây dựng phù hợp để cơ cấu lại sản xuất, tạo ra các sản phẩm chủ lực dựa trên việc phát huy lợi thế từng vùng, từng địa phương.

Để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống và trở thành điểm tựa cho nông dân xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu, ngành nông nghiệp đã tập trung chỉ đạo, rà soát, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa nhằm tăng giá trị và năng suất sản phẩm. Từ đó, cơ cấu sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp từng bước chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng giá trị ở các lĩnh vực có lợi thế.

Thực tế cho thấy, cơ cấu cây trồng trên địa bàn tỉnh thời gian qua lần lượt được chuyển đổi, mở rộng sản xuất và đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật, đưa giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Đến nay, diện tích trồng lúa toàn tỉnh đạt trên 23 nghìn ha, đất trồng ngô là 21 nghìn ha và hằng năm trên 50% diện tích đó được duy trì trồng, cấy bằng các giống lai.

Từ định hướng của ngành nông nghiệp đã xuất hiện nhiều cánh đồng, vùng sản xuất chuyên canh điển hình có thu nhập trên 50 triệu đồng/năm ở các huyện Tam Đường, Than Uyên, Tân Uyên. Ngoài ra, tỉnh ta đã thực hiện đồng bộ các giải pháp kỹ thuật để phát triển chăn nuôi, thủy sản bằng việc hỗ trợ người nông dân trồng cỏ, làm chuồng trại, đưa các con giống mới có năng suất, chất lượng cao thay cho các giống vật nuôi địa phương.

Các cơ quan chuyên môn đã làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi, tuyên truyền, vận động người nông dân chủ động chăm sóc vật nuôi, làm thay đổi tập quán chăn nuôi, mang lại giá trị kinh tế cao. Từ đó hình thành nhiều cơ sở sản xuất, hộ gia đình đầu tư chăn nuôi theo hướng bán công nghiệp, tạo sản phẩm hàng hóa và cung ứng con giống cho nhu cầu chăn nuôi trong tỉnh.

Ông Hà Văn Um – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: “Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết “tam nông”, tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành nông nghiệp đạt 4,96%. Sản xuất nông nghiệp phát triển vượt bậc, cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển đổi mạnh theo hướng trồng và nuôi các giống có năng xuất, chất lượng cao. Sản phẩm nông nghiệp ngày càng đa dạng, phong phú, hình thành rõ nét một số vùng sản xuất tập trung hàng hóa gắn với chế biến”.

Nghị quyết đó đã khẳng định phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh khi sau 5 năm triển khai, tổng sản lượng lương thực cây có hạt (năm 2013) ước đạt trên 181.600 tấn, vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đề ra. Tổng đàn gia súc hiện có 288.400 con, tăng 16.800 con so với thời điểm trước năm 2008. Diện tích nuôi cá đạt 620ha, hình thành nghề nuôi cá nước lạnh, sản lượng và giá trị sản xuất ngành thủy sản ngày càng tăng…

Để có được thành quả đó tỉnh ta đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để hỗ trợ người nông dân, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ ga đình vùng đặc biệt khó khăn. Thông qua các chương trình, dự án, nông dân được tiếp cận tập huấn về khoa học – kỹ thuật, nâng cao trình độ nhận thức, được tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về kỹ thuật nông, lâm nghiệp.

Trên cơ sở các kiến thức được trang bị, hàng nghìn hộ gia đình được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Từ đó điều kiện về sinh hoạt, đời sống vật chất, tinh thần, học tập, chữa bệnh… được cải thiện, thu nhập không ngừng tăng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm; bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn, giữ gìn và phát huy.

Từ năm 2008 đến nay, đã có 6.771 hộ nghèo ở nông thôn được hỗ trợ làm nhà và hỗ trợ nhà ở; hàng nghìn lượt người nghèo ở nông thôn được tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn cách làm ăn; trên 30 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã khó khăn được hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế, học sinh nghèo được miễn giảm học phí và các khoản đóng góp theo quy định.

Nông nghiệp phát triển, đời sống nông dân dần được cải thiện, diện mạo các bản làng đổi thay. Có được kết quả đó là nhờ tỉnh ta đã đầu tư mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội vùng nông thôn, thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa. Hàng trăm công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp, cơ bản đáp ứng yêu cầu tưới tiêu, phục vụ sản xuất.

Hệ thống đường giao thông lần lượt được xây mới, cải tạo, đến nay đã có 93/96 xã có đường ô tô đến trung tâm; 77/96 xã có đường ô tô đến trung tâm đi được các mùa; 830/1.122 thôn bản có đường xe máy đi lại thuận tiện. Hạ tầng điện lưới quốc gia không ngừng đầu tư, phát triển vơid 87/96 xã có điện lưới quốc gia, trên 85% số hộ được sử dụng điện.

Kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết “tam nông” là tiền đề quan trọng để tỉnh ta tiếp tục phát triển nhanh, bền vững và đang là nền tảng thuận lợi cho quá trình xây dựng nông thôn mới. Với các thành tựu đạt được, hy vọng đây sẽ là cơ sở để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra, sớm đưa Lai Châu cơ bản ra khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành tỉnh có trình độ phát triển trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2020.

Hội Nông Dân Các Cấp Thực Hiện Các Nghị Quyết Về Nông Nghiệp, Nông Dân, Nông Thôn

Hội Nông dân tỉnh sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2018

Hội Nông dân phối hợp vận động nhân dân tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn

Trước hết, tiếp tục làm tốt vai trò của các cấp Hội theo tinh thần Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ” Về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020″ . Chủ động tham mưu, đề xuất những ý tưởng mới, sát với tình hình thực tiễn sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Thứ ba , tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, tham mưu các chính sách đồng bộ, căn cơ để đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và địa bàn nông thôn; giảm dần chênh lệch về thu nhập và mức sống của nông dân so với các thành phần khác.

Thứ tư, phát huy tốt hơn vai trò của các cấp Hội trong việc thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu đảm bảo thực chất, bền vững, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa nông thôn.

Thứ năm, kiến nghị các cấp, các ngành tạo cơ chế và điều kiện thuận lợi cho Hội Nông dân các cấp phát huy tốt vai trò của mình, góp phần cùng với cả hệ thống chính trị và toàn xã hội xây dựng nền nông nghiệp, nông thôn của Hà Tĩnh hiệu quả, phát triển bền vững, thích ứng với thị trường và biến đổi khí hậu; không ngừng nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho người dân ở vùng nông thôn, trước hết là là nông dân, góp phần ổn định chính trị, đảm bảo an ninh – quốc phòng, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại.

Đồng Tháp Sáng Tạo Đưa Nghị Quyết Của Đảng Về Nông Nghiệp, Nông Dân, Nông Thôn Vào Cuộc Sống

Đồng Tháp có nhiều tiềm năng để phát triển ngành nông nghiệp bởi đồng đất rộng, phì nhiêu, sông ngòi chằng chịt thuận tiện, người dân lại cần cù chịu khó, nhiều kinh nghiệm, đôn hậu, nghĩa tình. Dựa trên những tiềm năng, lợi thế vốn có, tỉnh Đồng Tháp xác định phát triển nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình đổi mới.

Tuy nhiên, thời gian qua, Đồng Tháp gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển vì cơ bản vẫn là tỉnh thuần nông, phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, trong khi thời tiết, khí hậu có nhiều biến đổi phức tạp, khó lường. Cùng với đó, sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, tự phát của bà con nông dân là nguyên nhân làm giảm sức cạnh tranh và thiếu tính bền vững trong phát triển nông nghiệp, dẫn đến “những câu chuyện buồn”, “lời nguyền” trong nông nghiệp ở tỉnh nhà như: “Chi phí cao, thu nhập thấp”, “được mùa, mất giá”, “giải cứu nông sản”…

Để bức tranh nông nghiệp, nông dân, nông thôn tươi mới, thoát khỏi những “lời nguyền” trên, tỉnh Đồng Tháp xác định chỉ có con đường xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong đó, xây dựng nông thôn mới chính là xây dựng tinh thần nông dân: “Chăm chỉ-tự lực-hợp tác”, xác định vai trò chủ thể của nông dân trong các lĩnh vực đời sống. Xây dựng nông thôn mới thành công là tiền đề để tái cơ cấu nông nghiệp và ngược lại, tái cơ cấu nông nghiệp thành công sẽ tạo tiềm lực cho nông thôn và nông dân phát triển bền vững. Nông thôn mới không chỉ được xây dựng bằng các vật liệu như: Xi măng, gạch, đá, sắt, thép mà quan trọng hơn là bằng tinh thần, ý chí, sự gắn kết trong người nông dân. Về tái cơ cấu nông nghiệp phải dựa trên phương châm: “Hợp tác-liên kết-thị trường”, trong đó, tập trung xây dựng và phát huy tinh thần hợp tác trong nông dân.

Để làm được điều đó, Đồng Tháp phân công bí thư các cấp ủy làm trưởng ban chỉ đạo tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, nhằm lãnh đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đồng thời, phát huy vai trò chủ thể của nông dân bằng việc gắn kết họ lại với nhau thông qua mô hình hội quán. Đây là không gian để nông dân, doanh nghiệp và các chuyên gia cùng ngồi lại với nhau nhằm chia sẻ thông tin thị trường, tiếp cận với các thiết bị thông minh và ứng dụng hiệu quả vào sản xuất. Đến nay, Đồng Tháp đã có 68 hội quán ra đời và 14 hợp tác xã được thành lập trên nền các hội quán đó. Hội quán cũng là hình thức khuyến khích người dân cùng tham gia quản trị xóm làng, giảm đi sự trông chờ, ỷ lại vào cấp ủy, chính quyền, với phương châm “3 cùng”: Cùng nhau xây dựng-cùng nhau quản trị-cùng nhau thụ hưởng.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy đã thông qua “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp”, chú trọng chuyển đổi phương thức sản xuất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, cải thiện đời sống nhân dân. Đồng thời, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh phát động phong trào đổi mới cách nghĩ, cách làm, phát huy sáng kiến thúc đẩy sản xuất, thực hiện tốt vấn đề “tam nông”. Chính từ phong trào đó đã xuất hiện nhiều sáng kiến mới để hỗ trợ nông nghiệp, nông dân trong việc tập trung khơi nguồn trí tuệ, tổ chức sản xuất kinh doanh và hài hòa đời sống xã hội.

Ngoài ra, Tỉnh ủy cũng tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đột phá, trong đó có chủ trương hết sức cụ thể về việc phát triển công nghiệp, thương mại để hỗ trợ cho nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp, kêu gọi các doanh nghiệp cùng vào cuộc, tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực công nghiệp và thương mại gắn với phát triển nông nghiệp. Cùng với đó chú trọng xây dựng mối liên kết phát triển giữa doanh nghiệp-hợp tác xã-nông dân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức lại sản xuất của các hợp tác xã, đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại cho các doanh nghiệp hỗ trợ, hướng tới nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước xây dựng nhãn hiệu, quảng bá thương hiệu sản phẩm nông nghiệp.

Công nghiệp và thương mại phát triển với định hướng hỗ trợ cho nông nghiệp đã giúp cho tiêu thụ nông sản thuận lợi trên thị trường, chất lượng, giá cả tăng lên, nhất là thị trường xuất khẩu, làm tăng giá trị tổng sản phẩm nông nghiệp; góp phần đổi mới mô hình và phương thức sản xuất đối với nhiều hợp tác xã và hội nông dân, tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Đến nay, giá trị sản xuất nông nghiệp trung bình của tỉnh đã đạt trên 118 triệu đồng/ha, tăng 49 triệu đồng/ha so với năm 2008. Tổng sản phẩm GRDP (tổng sản phẩm tính trên phạm vi một tỉnh) ước đạt 48.257 tỷ đồng, tăng thêm 3.123 tỷ đồng so với năm 2017. GRDP bình quân đầu người ước đạt gần 39,8 triệu đồng. Có thể nói, đó là những điểm sáng hết sức ấn tượng ở Đồng Tháp hiện nay.

Để tiếp tục đưa các nghị quyết của Đảng nói chung và các nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn nói riêng vào cuộc sống, thời gian tới Đồng Tháp sẽ tổ chức nhiều lớp tập huấn, huấn luyện cho cán bộ cấp cơ sở, như bí thư chi bộ kiêm trưởng ban nhân dân khóm, ấp. Những đồng chí trong nhóm đối tượng này phải thật sự trở thành thủ lĩnh của bà con nông dân, dẫn dắt nông dân đến với các nghị quyết của Đảng, sáng tạo, hiện thực hóa các nghị quyết trong xóm làng, ruộng vườn và bà con nông dân của mình.

LÊ MINH HOAN (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp)