Nghị Quyết Đại Hội 12 Về Biển Đảo / TOP #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top View | Bac.edu.vn

Sau Đại Hội 12, Việc Thông Tin Cho Nhân Dân Về Tình Hình Biển Đảo Sẽ Như Thế Nào?

Đảng Ủy Vùng Cảnh Sát Biển 3 Tổ Chức Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quân Đội Nhiệm Kỳ 2022

Những Nhà Biển Đông Học Đóng Góp Tích Cực Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo

Cách Viết Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Đại Hội Lần Thứ 12 Của Đảng Đầy Đủ

Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận Tân Phú Lần Thứ X, Nhiệm Kỳ 2010

Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Ba Tri Lần Thứ Xi Nhiệm Kỳ 2022

“Tình hình thế giới và khu vực hiện nay liên tục thay đổi, có những thay đổi mau chóng và có những thay đổi chúng ta phải chủ động nắm bắt rất sớm tình hình để có giải pháp phù hợp. Đơn cử, chủ quyền của chúng ta trên biển Đông đang bị thách thức nghiêm trọng. Nước ngoài đã xây đảo nhân tạo, xây sân bay, đưa máy bay dân dụng ra đấy. Họ sẽ từng bước quân sự hóa các đảo mà họ chiếm đóng trái phép trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trong Đảng và toàn dân phải thấy rằng để giải quyết vấn đề này quả thật không dễ. Cuộc đấu tranh ấy phải bằng giải pháp ngoại giao, hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Về công tác tuyên truyền đối ngoại và đấu tranh bảo vệ chủ quyền, ông Nguyễn Thế Kỷ khẳng định:

“Các cơ quan báo chí của ta phải tuân thủ chỉ đạo của cơ quan chức năng. Chúng ta phải làm sao vừa đấu tranh với các hành động sai trái, vừa biết đoàn kết quốc tế. Đoàn kết để bảo vệ lẽ phải, đấu tranh với những sai trái, vi phạm luật pháp quốc tế. Trong nước cần thông tin để người dân tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, không có những hành động bức xúc thái quá.

Chính sách của chúng ta là tất cả những việc như thế sẽ giải quyết bằng luật pháp quốc tế, giải pháp hòa bình, con đường ngoại giao. Chúng ta kiên quyết phản đối những hành vi vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp quân sự, bằng hành vi tạo xung đột. Đó là điều chúng ta không bao giờ mong muốn”.

Trước câu hỏi: “Sau Đại hội 12, việc thông tin cho nhân dân về tình hình diễn biến trên biển đảo và những quyết sách để bảo vệ chủ quyền quốc gia như thế nào?”, ông Nguyễn Thế Kỷ cho biết: Chính sách đối ngoại của Việt Nam sẽ được cụ thể hóa, làm rõ tại Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Quan điểm nhất quán của chúng ta là: Đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại. Việt Nam muốn là bạn, là đối tác có trách nhiệm của các nước, các đối tác trên thế giới, vì hòa bình, hữu nghị, tiến bộ, hợp tác và phát triển.

Đối với việc thông tin cho nhân dân về các phức tạp trên biển, cần xác định rõ, các thông tin này thường phức tạp. Không thể ngay một lúc mà có thông tin chính xác được. Các cơ quan chức năng phải điều tra rất kỹ, để không làm ảnh hưởng đến hoạt động ngoại giao.

Quán Triệt Và Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng Về Phát Huy Sức Mạnh Tổng Hợp Bảo Vệ Vững Chắc Chủ Quyền Biển, Đảo Việt Nam Trong Tình Hình Mới

Quan Điểm Của Đảng Về Bảo Vệ Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa Trong Tình Hình Mới

Chủ Trương Bảo Vệ Tổ Quốc Của Đảng Trong Thời Kỳ Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Đất Nước

Văn Kiện Đại Hội Xii Thể Hiện Tư Duy Mới Về Bảo Vệ Tổ Quốc

Quan Điểm Của Đảng Về Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới

Nghị Quyết Đại Hội 12 Của Đảng

Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Xii Công Đoàn Việt Nam

Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn Lần Thứ 12

Đưa Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn Việt Nam Lần Thứ Xii Đến Với Các Cấp Công Đoàn

Hội Nghị Trực Tuyến Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn Việt Nam Lần Thứ Xii

Vấn Đề Xây Dựng, Phát Triển Văn Hóa, Con Người Việt Nam Trong Văn Kiện Đại Hội Xii

Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Của Đảng ủy, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Đảng Bộ Về Đề Nghị Kiện Toan, Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên, Nghị Quyết 4 Của Đảng, Nghị Quyết Lần Thứ 12 Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Ix Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng, Nghị Quyết Dại Hội Đảng Lần Thứ 11, Nghị Quyết Đảng ủy Xã, Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Nghị Quyết Đh 12 Của Đảng, Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng, Mẫu Văn Bản Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Dân Vận Của Đảng, Nghị Quyết 12 Của Đảng, Nghị Quyết Xii Của Đảng, Nghị Quyết Xi Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội 12 Của Đảng, Nghị Quyết Đảng ủy, Nghị Quyết X Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng 9, Nghị Quyết 6 Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Lần Thứ 10, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Lần Thứ 12, Nghị Quyết Đại Hội Đảng V, Nghị Quyết Mới Của Đảng, Nghị Quyết Ra Khỏi Đảng, Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng Năm 2022, Nghị Quyết Cho Ra Khỏi Đảng, Nghị Quyết Xây Dựng Đảng, Nghị Quyết Xii Của Đảng Về Giáo Dục, Bài Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết 12 Của Đảng, Nghị Quyết Xin Ra Khỏi Đảng, Nghị Quyết Khóa Xii Của Đảng, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng ủy Xã, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng ủy, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng, Nghị Quyết 9 Của Đảng Bộ Tphcm, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Văn Hóa, Nghị Quyết Năm 2022 Của Đảng, Nghị Quyết 9 Bch Tw Đảng Khóa Xi, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Nội Dung Nghị Quyết Số 11 Của Đảng, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Dự Bị, Mẫu Bìa Bài Dự Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên, Mẫu Bài Thu Hoach Học Tập Nghị Quyết 12 Của Đảng, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thị Xã Hương Trà, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Hà Nội, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13, 3 Chuyên Đề Nghị Quyết Đại Hội 12 Của Đảng, Viết Bản Thu Học Nghị Quyết Khóa 6 Lần Thứ 12 Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 11, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Của Chi Đoàn, Nghị Quyết 9 Của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nghị Quyết Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Chấp Hành Nghị Quyết Của Đảng, Nghi Quyet Phat Trien Dang, Nghị Quyết Nhận Xét Đảng Viên Dự Bị, Nghị Quyết Xvi Của Đảng Bộ Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 13, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết 35 Về Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Đăk Nông, Nghị Quyết Trung Uong Dang Xii, Nghị Quyết Trung ương Số 29-nq/tw Của Đảng,

Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Của Đảng ủy, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Đảng Bộ Về Đề Nghị Kiện Toan, Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên, Nghị Quyết 4 Của Đảng, Nghị Quyết Lần Thứ 12 Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Ix Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng, Nghị Quyết Dại Hội Đảng Lần Thứ 11, Nghị Quyết Đảng ủy Xã, Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Nghị Quyết Đh 12 Của Đảng, Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng, Mẫu Văn Bản Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Dân Vận Của Đảng, Nghị Quyết 12 Của Đảng, Nghị Quyết Xii Của Đảng, Nghị Quyết Xi Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội 12 Của Đảng, Nghị Quyết Đảng ủy, Nghị Quyết X Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng 9, Nghị Quyết 6 Của Đảng,

Nghị Quyết 6 Đại Hội 12

Nghị Quyết Đại Hội 12

Công Tác Dân Vận Góp Phần Thành Công Đại Hội Đảng Các Cấp

Ban Dân Vận Trung Ương Ban Hành Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Toàn Quốc Lần Thứ Xii Của Đảng Về Công Tác Dân Vận

Chương Trình Số 31 Của Ban Dân Vận Tw Về Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Toàn Quốc Lần Thứ Xii Của Đảng Về Công Tác Dân Vận

Tư Liệu: Biển Đảo Việt Nam

Nội Dung Cơ Bản Của Công Ước Liên Hợp Quốc Về Luật Biển Năm 1982

4. Nội Dung Chính Công Ước Của Lhq Về Luật Biển Năm 1982?

Quy Định Của Công Ước Luật Biển Năm 1982 Về Các Vùng Biển

Công Ước Liên Hợp Quốc Về Luật Biển Năm 1982 Quy Định Các Vùng Biển Nào Thuộc Chủ Quyền Của Các Quốc Gia Ven Biển

Asean Luôn Tôn Trọng Công Ước Của Liên Hợp Quốc Về Luật Biển Năm 1982

Tư liệu:

Biển đảo Việt Nam-Sơ lược về luật biển quốc tế và công ước của Liên hiệp quốc về Luật biển 1982

1. Khái niệm pháp luật quốc tế về biển

Không gian mà con người sinh sống trên trái đất chủ yếu gồm ba phần: đất, biển, trời.

▪ Lãnh thổ quốc gia trên đất liền, bao gồm đất liền, đảo, sông, suối, hồ nội địa, vùng trời phía trên và lòng đất bên dưới nằm trong phạm vi các đường biên giới quốc gia xác định qua thực tế quản lý hay điều ước quốc tế. Đường biên giới trên đất liền về cơ bản được coi là bền vững và bất khả xâm phạm mặc dù trên thực tế vẫn đang luôn luôn diễn ra các loại tranh chấp và có sự biến động đường biên giới giữa nhiều quốc gia.

▪ Giới hạn về độ cao của vùng trời thuộc lãnh thổ quốc gia cũng như độ sâu của lòng đất bên dưới tuy không được xác định rõ rệt chính xác bao nhiêu cây số nhưng với khả năng kỹ thuật của nhân loại hiện nay, mỗi quốc gia hoàn toàn có thể thực hiện chủ quyền của mình trong những phạm vi nhất định tới giới hạn tối đa là vành đai khí quyển nằm dưới quỹ đạo địa tĩnh và tới độ sâu cho phép thuộc bề dày của vỏ trái đất ở bên dưới phần lãnh thổ của mình.

▪ Riêng với vùng biển, trong thời gian gần đây có rất nhiều sự thay đổi về chất đối với phạm vi và chế độ pháp lý của các vùng biển thuộc một nước ven biển cũng như vùng biển thuộc về đại dương cũng như phần đáy và lòng đất dưới đáy đại dương không thuộc bất kỳ một quốc gia nào. Tuy nhiên, biển vẫn còn tồn tại một nguyên tắc cơ bản của Luật biển là có đất (bờ biển) mới có biển. Có thể thấy các thay đổi và phát triển của Luật biển diễn ra theo một tiến trình ba bước cơ bản sau:

+ Từ xa xưa cho đến tận giữa thế kỷ XX, các nước ven biển chỉ có vùng biển hẹp (lãnh hải) thuộc chủ quyền rộng 3 hải lý (mỗi hải lý bằng l.852 m). Phía ngoài ranh giới lãnh hải 3 hải lý đều là biển công, ở đó mọi cá nhân, tổ chức, tàu thuyền của mỗi nước được hưởng quyền tự do biển cả. Hầu như không ai chia biển với ai cả, đường biên giới biển trong lãnh hải giữa các nước thường được hình thành và tôn trọng theo tập quán.

+ Từ năm 1958 đến năm 1994, các nước ven biển có lãnh hải và vùng tiếp giáp lãnh hải rộng không quá 12 hải lý, có vùng thềm lục địa trải dài dưới biển ra không quá độ sâu 200 m nước (theo các công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1958). Các nước láng giềng, kế cận hay đối diện nhau, căn cứ vào luật, tự mình quy định phạm vi hoặc ranh giới vùng biển quốc gia, dẫn đến hậu quả có sự chồng lấn và tranh chấp về biển. Luật biển quốc tế lúc đó quy định các nước có vùng chồng lấn phải cùng nhau giải quyết vạch đường biên giới biển (bao gồm biên giới biển trong lãnh hải, ranh giới biển trong vùng tiếp giáp và thềm lục địa) trong vùng chồng lấn. Nguyên tắc hoạch định biên giới biển lúc đó là qua thương lượng trên cơ sở pháp luật quốc tế và thường áp dụng nguyên tắc đường trung tuyến.

+ Từ năm 1994 đến nay, Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển mới được các nước ký kết vào năm 1982 (Công ước 1982), phê chuẩn ngày 16/11/1994 và bắt đầu có hiệu lực pháp luật quốc tế. Nước ta phê chuấn Công ước 1982 vào năm 1994. Theo Công ước này, một nước ven biển có năm vùng biển: nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, vùng thềm lục địa. Với sự ra đời của Công ước 1982, trên thế giới các nước sẽ phải cùng nhau vạch khoảng 412 đường ranh giới mới trên biển.

2. Vùng biển chủ quyền của Việt Nam

Như vậy, theo Công ước 1982, phạm vi vùng biển của nước ta được mở rộng ra một cách đáng kể, từ vài chục nghìn km2 lên đến gần một triệu km2 với năm vùng biển có phạm vi và chế độ pháp lý khác nhau. Nước Việt Nam không còn thuần tuý có hình dạng hình chữ ”S” nữa mà mở rộng ra hướng biển, không chỉ có biên giới biển chung với Trung Quốc, Campuchia mà cả với hầu hết các nước trong khu vực Đông Nam Á như Philíppin, Malaixia, Inđônêxia, Thái Lan.

● Nội thủy: Là vùng biển nằm ở phía trong của đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải. Vùng nước thuộc nội thủy có chế độ pháp lý như lãnh thổ trên đất liền.

● Lãnh hải: Là vùng biển có chiều rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở, có chế độ pháp lý tương tự như lãnh thổ đất liền. Ranh giới ngoài của lãnh hải là biên giới quốc gia trên biển. Trong lãnh hải, tàu thuyền của các quốc gia khác được hưởng quyền qua lại không gây hại và thường đi theo tuyến phân luồng giao thông biển của nước ven biển.

● Vùng tiếp giáp: Là vùng biển rộng 12 hải lý tiếp giáp và tính từ ranh giới ngoài của lãnh hải. Trong vùng tiếp giáp, nước ven biển có quyền quy định biện pháp ngăn ngừa và trừng trị các hành vi vi phạm đối với luật lệ về nhập cư, thuế khóa, y tế xảy ra trong lãnh thổ hay lãnh hải của mình.

● Vùng đặc quyền kinh tế: Là vùng biển rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở (trừ lãnh hải thì chiều rộng là 188 hải lý). Trong vùng biển này, nước ven biển có quyền chủ quyền đối với mọi loại tài nguyên thiên nhiên và các hoạt động kinh tế nhằm khai thác, sử dụng các tài nguyên thiên nhiên đó, có quyền tài phán đối với các hoạt động nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường biển, xây dựng và lắp đặt các công trình và thiết bị nhân tạo. Các nước khác có quyền tự do bay, tự do hàng hải và đặt dây cáp và ống dẫn ngầm.

● Thềm lục địa: Là vùng đáy và lòng đất đáy biển nằm bên ngoài lãnh hảỉ của nước ven biển trên phần kéo dài tự nhiên của lãnh thổ đất liền ra đến bờ ngoài của rìa lục địa, hoặc tới giới hạn 200 hải lý tính từ đường cơ sở lãnh hải khi bờ ngoài của rìa lục địa ở khoảng cách gần hơn. Tuy nhiên, bề rộng tối đa của thềm lục địa tính theo bờ ngoài của rìa lục địa dù thế nào cũng không được vượt quá giới hạn 350 hải lý tính từ đường cơ sở lãnh hải, hoặc không quá 100 hải lý bên ngoài đường đẳng sâu 2.500 m. Đối với thềm lục địa, nước ven biển có quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia tương tự như trong vùng đặc quyền kinh tế. Tuy nhiên, quyền chủ quyền của nước ven biển trên thềm lục địa là đương nhiên, không phụ thuộc vào việc có tuyên bố hay không.

(Sưu tầm)

7 Chương Của Luật Biển Việt Nam

25 Năm Thực Thi Unclos 1982 Của Việt Nam

Chủ Quyền, Quyền Chủ Quyền Biển Đảo Việt Nam Theo Quy Định Của Pháp Luật

Bế Mạc Hội Nghị Các Quốc Gia Thành Viên Công Ước Liên Hợp Quốc Năm 1982 Về Luật Biển

Điều 121 Công Ước Luật Biển 1982

Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ 12

Nghị Quyết Đại Hội Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ 12

Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ 12

Tài Liệu Học Tập Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ Xi (Dành Cho Hội Viên Và Phụ Nữ)

Tài Liệu Sinh Hoạt Hội Viên Về Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ Xii, Nhiệm Kỳ 2022

Đại Hội Đại Biểu Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ Xii (Cập Nhật)

Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Về Việc Bãi Nhiệm Đại Biểu Quốc Hội Phạm Phú Quốc, Nghị Quyết Đại Hội Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Đại Hội Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ Xii, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 13, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 11, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999/bca-hccb Về Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ 7, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xii, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ 12, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ 5, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xi, Biểu Phí Thanh Toán Quốc Tế Acb, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thức Xii, Biểu Phí Thanh Toán Quốc Tế Bidv, Biểu Phí Thanh Toán Quốc Tế Vietinbank, Biểu Phí Thanh Toán Quốc Tế Eximbank, Nguyên Tắc Đổi Mới Của Đảng Đề Ra Trong Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lầ, Tài Liệu Học Tập Các Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xii Của Đảng, Dự Thảo Văn Kiện Trình Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii Của Đản, Biểu Mẫu Quyết Toán, Tham Luận Về Công Tác Tuyên Truyền Đại Hội Đảng Các Cấp, Tiến Tới Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ, Tham Luận Về Công Tác Tuyên Truyền Đại Hội Đảng Các Cấp, Tiến Tới Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ, Bao Cao Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyết Hoi Nghi Dai Biểu Nhan Dan O Xa, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Đại Biểu Nhân Dân, Bieu Mau15a Bao Cao Quyet Toan, Hướng Dẫn Lập Biểu Báo Cáo Quyết Toán, Phát Biểu Tại Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Quốc Phòng An Ninh Xã , Biểu Mẫu Quyết Toán Công Trình, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Biểu Mẫu Quyết Toán Thuế Tncn 2022, Biểu Mẫu Quyết Toán Thuế Tncn Năm 2022, 9 Biểu Mẫu Công Khai Quyết Toán 2010, Biểu Mẫu Công Khai Quyết Toán Ngân Sách, Biểu Mẫu Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân 2022, Bài Phát Biểu Về Công Tác Kế Toán Tại Hội Nghị Tổng Kết, Quyet Dinh Su Dung Dat Tho Cu Cho Toan Quoc, Toan Van Quyet Dinh 04 Cua Bo Quoc Phong, Quyết Định Công Bố Dịch Toàn Quốc, Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Lâm Đồng Lần Thứ X, Nghị Quyết Ban Hành Một Số Biểu Mẫu Trong Tố Tụng Dân Sự, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Bao Cao Kết Qua Thúc Hiền Nghi Quyết Dai Biểu Nhan Dan, Nghị Quyết Nợ Xấu Của Quốc Hội, Nghị Quyết 60 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Số 63 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Về Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết 88 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Số 37 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 97 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 96 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Về án Phí, Mục 3 Nghị Quyết Số 32 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Về Xử Lý Nợ Xấu, Nghị Quyết Số 35 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội, Nghị Quyết Của Quốc Hội, Nghị Quyết 28 Về Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Quốc Hội Là Gì, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Năm 2022, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách Năm 2022, 9 Biểu Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Đon Đe Nghị Thanh Toán Quốc Tế Của Eximbank, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 7 Quốc Hội Khóa Xiv, Nghị Quyết 99/2019 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 51 Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Giám Sát Của Quốc Hội, Nghị Quyết 104 Của Bộ Quốc Phòng, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 8 Quốc Hội Khóa 14, Nghị Quyết Quốc Hội 2022, Nghị Quyết Của ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Nghị Quyết Số 22 Về Hội Nhập Quốc Tế, Nghị Quyết Quốc Hội Về Pccc, Nghị Quyết Quốc Hội Sáp Nhập Xã, Nghị Quyết Quốc Hội Mới Nhất, Nghị Quyết Quốc Hội Khóa 14, Nghị Quyết Quốc Hội 2022, Nghị Quyết Trung Quốc, Nghị Quyết Mới Nhất Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Khóa 13, Nghị Quyết Ubtv Quốc Hội, Nghị Quyết ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Nghi Quyet So 28 Cua Bo Chinh Trị Ve Bao Ve To Quoc, Nội Dung Cơ Bản Của Luật Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội Và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Năm 2022, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Đề Nghị Kiện Toàn Chức Danh Chủ Tịch Mttq, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Quốc Hội Về Luật Quy Hoạch, Nghị Quyết Số 64/2013/qh13 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Về Công Tác Tư Pháp, Nghị Quyết Quốc Hội Sáp Nhập Huyện Xã, Nghị Quyết Số 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Quốc Phòng An Ninh, Điều 3 Nghị Quyết 35 Năm 2000 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Số 7 Về Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế, Nghị Quyết Số 96/2015/qh13 Của Quốc Hội,

Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Về Việc Bãi Nhiệm Đại Biểu Quốc Hội Phạm Phú Quốc, Nghị Quyết Đại Hội Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Đại Hội Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ Xii, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 13, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 11, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999/bca-hccb Về Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ 7, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xii, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ 12, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ 5, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xi, Biểu Phí Thanh Toán Quốc Tế Acb, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thức Xii, Biểu Phí Thanh Toán Quốc Tế Bidv, Biểu Phí Thanh Toán Quốc Tế Vietinbank, Biểu Phí Thanh Toán Quốc Tế Eximbank, Nguyên Tắc Đổi Mới Của Đảng Đề Ra Trong Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lầ, Tài Liệu Học Tập Các Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xii Của Đảng, Dự Thảo Văn Kiện Trình Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xiii Của Đản, Biểu Mẫu Quyết Toán, Tham Luận Về Công Tác Tuyên Truyền Đại Hội Đảng Các Cấp, Tiến Tới Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ, Tham Luận Về Công Tác Tuyên Truyền Đại Hội Đảng Các Cấp, Tiến Tới Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ, Bao Cao Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyết Hoi Nghi Dai Biểu Nhan Dan O Xa, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Đại Biểu Nhân Dân, Bieu Mau15a Bao Cao Quyet Toan, Hướng Dẫn Lập Biểu Báo Cáo Quyết Toán, Phát Biểu Tại Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Quốc Phòng An Ninh Xã , Biểu Mẫu Quyết Toán Công Trình, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Biểu Mẫu Quyết Toán Thuế Tncn 2022, Biểu Mẫu Quyết Toán Thuế Tncn Năm 2022, 9 Biểu Mẫu Công Khai Quyết Toán 2010, Biểu Mẫu Công Khai Quyết Toán Ngân Sách, Biểu Mẫu Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân 2022, Bài Phát Biểu Về Công Tác Kế Toán Tại Hội Nghị Tổng Kết, Quyet Dinh Su Dung Dat Tho Cu Cho Toan Quoc, Toan Van Quyet Dinh 04 Cua Bo Quoc Phong, Quyết Định Công Bố Dịch Toàn Quốc, Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Lâm Đồng Lần Thứ X, Nghị Quyết Ban Hành Một Số Biểu Mẫu Trong Tố Tụng Dân Sự, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Bao Cao Kết Qua Thúc Hiền Nghi Quyết Dai Biểu Nhan Dan, Nghị Quyết Nợ Xấu Của Quốc Hội, Nghị Quyết 60 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Số 63 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Về Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết 88 Của Quốc Hội,

Vận Dụng Quan Điểm Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng Vào Giảng Dạy

11 Nhiệm Vụ, Giải Pháp Trọng Tâm Thực Hiện Nghị Quyết Đh Lần Thứ Xii Của Đảng

Triển Khai Các Giải Pháp Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận 8 Lần Thứ Xii Nhiệm Kỳ 2022

Chương Trình Hành Động Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Xii

Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Ba Tri Lần Thứ Xi Nhiệm Kỳ 2022

🌟 Home
🌟 Top