Nghị Quyết Đại Hội Đảng 12 Về Quốc Phòng An Ninh / TOP #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 ❣️ Top View | Bac.edu.vn

Văn Kiện Đại Hội 12 Về An Ninh Quốc Phòng

Những Điểm Mới Về Quốc Phòng, An Ninh Trong Dự Thảo Báo Cáo Chính Trị Trình Đại Hội Xiii Của Đảng

Quan Điểm Của Đảng Về Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới

Văn Kiện Đại Hội Xii Thể Hiện Tư Duy Mới Về Bảo Vệ Tổ Quốc

Chủ Trương Bảo Vệ Tổ Quốc Của Đảng Trong Thời Kỳ Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Đất Nước

Quan Điểm Của Đảng Về Bảo Vệ Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa Trong Tình Hình Mới

Bai Thu Hoach Kien Thuc An Ninh Quoc Phong Cho Doi Tuong 3 Ve Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Cho Đối Tượng 3 Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Về Khu Vực Phòng Thủ, Văn Kiện Đại Hội 12 Về An Ninh Quốc Phòng, Bài Thu Hoạch Về Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh, Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3 , Chuyen De 3 Ve Boi Duong Kien Thuc Quoc Phong An Ninh, Chuyen Đe 4 Boi Duong Kien Thuc Quoc Phong An Ninh, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4 Năm 2022, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Bai Thu Hoach Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3 Năm 2022, Bài Thu Hoạch Lớpboi Duong Kien Thuc Quoc Phong Va An Ninh, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Giáo Trình Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4 Năm 2022, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4 Năm 2022, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4 Năm 2022, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4 Năm 2022, Bai Thu Hoach Kiên Thưc Quoc Phong Va An Ninh Cho Đôi Tương 3 Vê Quan Điêm Và Chủ Trương Cua Đang , Bai Thu Hoach Kiên Thưc Quoc Phong Va An Ninh Cho Đôi Tương 3 Vê Quan Điêm Và Chủ Trương Cua Đang, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Quốc Phòng Và An Ninh Đối Tượng 3 Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, Bai Thu Hoach Boi Duong Kien Thuc Ve An Ninh , Quoc Png Dot 4, An Ninh Quoc Phong, Vấn Đề Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh, Quoc Phong An Ninh 2, Báo Cáo 06 Về Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo 06 Quốc Phòng An Ninh, Van De An Ninh Quoc Phong, Quốc Phòng An Ninh Là Gì, Quốc Phòng An Ninh 10, Quốc Phòng An Ninh 11, Quốc Phòng An Ninh 1, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, 7 Chuyên Đề Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo Tổng Kết Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoa Anh An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Đề Cương Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng, An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Bài Thu Hoach An Ninh Quốc Gia Phòng , Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Kết Hợp Kinh Tế Với Quốc Phòng An Ninh, Hướng Dẫn 90 Về Quốc Phòng An Ninh, Bài 12 Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Vấn Đề Quốc Phòng, An Ninh, Đối Ngoại, Đề Thi Môn Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng , Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Luật An Ninh Quốc Phòng, Lien He Ban Than Ve Quoc Phong An Ninh, Bài 15 Củng Cố Nền Quốc Phòng An Ninh, Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh 12, Công Tác An Ninh Quốc Phòng, Kinh Tế, Xã Hội, An Ninh, Quôc Phòng, Kinh Tế Xã Hội Với Quốc Phòng An Ninh, An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 4, Quản Lý An Ninh Quốc Phòng, Mẫu Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Quốc Phòng, Đề Thi Quốc Phòng An Ninh Học Phần 2, Bài Thu Hoạch Về An Ninh Quốc Phòng, De Thi Cong Tac Quoc Phong An Ninh, Tài Liệu ôn Thi Quốc Phòng An Ninh, Nhiệm Vụ Quốc Phòng An Ninh, Bai Thu Hoach Quoc Phong An Ninh, Sach Quoc Phong An Ninh, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Chuyên Đề 3 An Ninh Quốc Phòng, Giao Trinh Quoc Phong An Ninh, Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh Đối Tượng 4, Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Bài Tham Luận Về An Ninh Quốc Phòng, Trắc Nghiệm Quốc Phòng An Ninh Đại Học, Tổng Kết Công Tác Quốc Phòng An Ninh, Bài Tham Luận Về Quốc Phòng An Ninh, Xem Bai Thu Hoach An Ninh Quoc Phong Doi Tuong 3d, Bài Tiểu Luận An Ninh Quốc Phòng, Cong Tac Lanh Dao Chi Bo Ve Dam Bao An Ninh Quoc Phong, Nền Quốc Phòng Toàn Dân Và An Ninh Nhân Dân, Công Tác Lãnh Đạo Của Chi Bộ Về Đảm Bảo An Ninh Quốc Phòng Tại Địa Bàn,khu Dân Cư., Công Tác Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo Kết Quả Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Bài Tham Luận Quốc Phòng ,an Ninh, Khái Niệm Quốc Phòng An Ninh, Bai Thu Hoach Quoc Phong An Ninh Nam 2022, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Tầm Quan Trọng Cua Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Cho Đối Tượng 3, Tiểu Luận An Ninh Quốc Phòng, Bai Thu Hoach Quoc Phong An Ninh 2022, Báo Cáo Tham Luận Về Quốc Phòng An Ninh,

Bai Thu Hoach Kien Thuc An Ninh Quoc Phong Cho Doi Tuong 3 Ve Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Cho Đối Tượng 3 Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Về Khu Vực Phòng Thủ, Văn Kiện Đại Hội 12 Về An Ninh Quốc Phòng, Bài Thu Hoạch Về Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh, Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3 , Chuyen De 3 Ve Boi Duong Kien Thuc Quoc Phong An Ninh, Chuyen Đe 4 Boi Duong Kien Thuc Quoc Phong An Ninh, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4 Năm 2022, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Bai Thu Hoach Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3 Năm 2022, Bài Thu Hoạch Lớpboi Duong Kien Thuc Quoc Phong Va An Ninh, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Giáo Trình Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4 Năm 2022, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4 Năm 2022, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4 Năm 2022, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4 Năm 2022, Bai Thu Hoach Kiên Thưc Quoc Phong Va An Ninh Cho Đôi Tương 3 Vê Quan Điêm Và Chủ Trương Cua Đang , Bai Thu Hoach Kiên Thưc Quoc Phong Va An Ninh Cho Đôi Tương 3 Vê Quan Điêm Và Chủ Trương Cua Đang, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Quốc Phòng Và An Ninh Đối Tượng 3 Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, Bai Thu Hoach Boi Duong Kien Thuc Ve An Ninh , Quoc Png Dot 4, An Ninh Quoc Phong, Vấn Đề Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh, Quoc Phong An Ninh 2, Báo Cáo 06 Về Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo 06 Quốc Phòng An Ninh, Van De An Ninh Quoc Phong, Quốc Phòng An Ninh Là Gì, Quốc Phòng An Ninh 10, Quốc Phòng An Ninh 11, Quốc Phòng An Ninh 1, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, 7 Chuyên Đề Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo Tổng Kết Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoa Anh An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Đề Cương Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng, An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Bài Thu Hoach An Ninh Quốc Gia Phòng , Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Kết Hợp Kinh Tế Với Quốc Phòng An Ninh, Hướng Dẫn 90 Về Quốc Phòng An Ninh,

Quán Triệt Quan Điểm Kinh Tế Trong Văn Kiện Đại Hội Xii Của Đảng Vào Giảng Dạy Ở Các Trường Chính Trị

Quan Điểm “phát Triển Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa” Trong Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng

Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ Xii: Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Ngang Tầm Nhiệm Vụ Trong Giai Đoạn Mới

Tìm Hiểu Triết Lý Giáo Dục Trong Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xii Của Đảng

Một Số Vấn Đề Về Xây Dựng Con Người Việt Nam

Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng Về Bảo Đảm Quốc Phòng, An Ninh

Quán Triệt, Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng Về Đảm Bảo Quốc Phòng, An Ninh

Những Phát Triển Trong Nhận Thức, Quan Điểm Của Đảng Về Quốc Phòng, Bảo Vệ Tổ Quốc

Những Nội Dung Mới Về Tăng Cường Quốc Phòng Và An Ninh, Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Dự Thảo Các Văn Kiện Trình Đại Hội Xii Của Đảng

Mục Tiêu, Nhiệm Vụ Quốc Phòng, An Ninh Trong Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng

Nghị Quyết Số 08 Của Đảng Ủy Công An Trung Ương Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia

Ngày 14/7/2016, Hội thảo khoa học “Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn hiện nay”, do Hội đồng lý luận Bộ Công an phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện Cảnh sát tổ chức tại Hà Nội.

GS.TS Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam dự và chỉ đạo hội thảo. Thượng tướng, GS,TS. Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có PGS,TS. Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, TP. Hà Nội, các cơ quan nghiên cứu khoa học… và đông đảo các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội, quốc phòng và an ninh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Đại hội lần thứ XII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Văn kiện Đại hội Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; Được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XI của các hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ và đường lối quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây.

Văn kiện có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Điểm nổi bật trong nội dung văn kiện Đại hội XII của Đảng là thể hiện được những quan điểm cơ bản, xuyên suốt, những vấn đề căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: Thực tiễn đã chứng minh sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, được nhân dân tin yêu, đùm bọc và giúp đỡ, QĐND và CAND ngày càng trưởng thành về mọi mặt, là lực lượng vũ trang trọng yếu, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết, tận tụy trong công tác, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước.

Chủ tịch nước chỉ rõ, để quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII về quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình hiện nay, yêu cầu đặt ra là cần nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xác định trúng những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để có các giải pháp cụ thể, khoa học nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Tổ quốc trong mọi tình huống.

Đã có hơn 100 tham luận gửi đến hội thảo và hơn 10 tham luận phát biểu trực tiếp tại hội trường của các nhà lãnh đạo, các chuyên gia kinh tế, chính trị, lịch sử… đều tập trung phân tích những yếu tố tác động, nguyên nhân sâu xa, nguyên nhân trực tiếp và những nguy cơ đối với việc mất ổn định an ninh, quốc phòng trong thời gian tới. Đồng thời các nhà khoa đọc đề xuất nhiều giải pháp đột phá và hiệu quả cao.

Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng Về Nhiệm Vụ Quốc Phòng, An Ninh (*)

Nhận Thức Của Đảng Về An Sinh Xã Hội Trong Công Cuộc Đổi Mới

Đẩy Mạnh Chính Sách An Sinh Xã Hội Bảo Đảm Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững Đất Nước

Ban Hành Nghị Quyết Của Đảng Ủy Tập Đoàn Về Một Số Giải Pháp Cấp Bách Đảm Bảo Sản Xuất Kinh Doanh, An Sinh Xã Hội Ứng Phó Dịch Bệnh Covid

Nghị Quyết Của Ban Thường Vụ Đảng Uỷ Evn Về Một Số Giải Pháp Cấp Bách Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Sản Xuất Kinh Doanh, Đảm Bảo An Sinh Xã Hội Ứng Phó Với Dịch Bệnh Covid

Hội Thảo ‘quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng Về Đảm Bảo Quốc Phòng, An Ninh’

Đảng Bộ Quân Khu 3 Với Nhiệm Vụ Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 513 Của Đảng Ủy Quân Sự Trung Ương

Nghị Quyết 382 Của Đảng Ủy Quân Sự Trung Ương

Thực Hiện Hiệu Quả Nghị Quyết 51 Là Giữ Vững Vai Trò Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Quân Đội ( )

Quán Triệt Và Thực Hiện Tốt Nghị Quyết 86 Của Đảng Ủy Quân Sự Trung Ương Về Công Tác Giáo Dục

Nghi Quyet 86 Cua Dang Uy Quan Su Trung Uong

(CAO) Hội thảo khoa học “Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn hiện nay” được Hội đồng lý luận Bộ Công an phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng tổ chức sáng 14-7, tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Đại hội lần thứ XII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, thực tiễn đã chứng minh sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

“Để quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII về quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình hiện nay, yêu cầu đặt ra là cần nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xác định trúng những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để có các giải pháp cụ thể, khoa học nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Tổ quốc trong mọi tình huống”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Chủ tịch nước yêu cầu, các ý kiến tham luận tại Hội thảo cần đề xuất những giải pháp thiết thực, cụ thể, nhất là những giải pháp chiến lược và các giải pháp mang tính đột phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, góp phần hoàn thiện đường lối, quan điểm của Đảng và bổ sung, phát triển nhận thức lý luận về bảo vệ Tồ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Bộ Công An: Hội Thảo Khoa Học Cấp Quốc Gia Quán Triệt, Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảngvề Đảm Bảo Quốc Phòng, An Ninh Và Xây Dựng Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân Trong Giai Đoạn Hiện Nay

Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng Đối Với Công Tác Đảm Bảo Quốc Phòng, An Ninh

Bảo Đảm Ngày Càng Tốt Hơn Quyền Con Người Trên Các Lĩnh Vực

Ưu Tiên Ban Hành Các Luật Về Quyền Con Người

Tôn Giáo Với Các Vấn Đề Về Quyền Con Người

Quán Triệt, Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng Về Đảm Bảo Quốc Phòng, An Ninh

Những Phát Triển Trong Nhận Thức, Quan Điểm Của Đảng Về Quốc Phòng, Bảo Vệ Tổ Quốc

Những Nội Dung Mới Về Tăng Cường Quốc Phòng Và An Ninh, Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Dự Thảo Các Văn Kiện Trình Đại Hội Xii Của Đảng

Mục Tiêu, Nhiệm Vụ Quốc Phòng, An Ninh Trong Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng

Nghị Quyết Số 08 Của Đảng Ủy Công An Trung Ương Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia

Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 17 Của Đảng Ủy Công An Trung Ương Và Chỉ Thị Số 13 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Về Đôi Mới Căn Bản, Toàn Diện Giáo Dục Và Đào Tạo Trong Công An Nhân Dân

Thượng tướng, chúng tôi Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có chúng tôi Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Dự hội thảo còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, TP Hà Nội, các cơ quan nghiên cứu khoa học… cùng ần 100 nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội, quốc phòng và an ninh.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Đại hội lần thứ XII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Văn kiện Đại hội Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta; được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XI của các hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ và đường lối quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây. Văn kiện có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đại biểu tại hội thảo.

Điểm nổi bật trong nội dung văn kiện Đại hội XII của Đảng là thể hiện được những quan điểm cơ bản, xuyên suốt, những vấn đề căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống.

Toàn cảnh hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ: Thực tiễn đã chứng minh sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Dưới sự lãnh đạo cùa Đảng, được nhân dân tin yêu, đùm bọc và giúp đỡ, QĐND và CAND ngày càng trưởng thành về mọi mặt, là lực lượng vũ trang trọng yếu, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết, tận tụy trong công tác, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và đối ngoại của đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đại biểu dự hội thảo

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, để quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII về quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình hiện nay, yêu cầu đặt ra là cần nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xác định trúng những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để có các giải pháp cụ thể, khoa học nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Tổ quốc trong mọi tỉnh huống.

Bên cạnh đó phân tích, làm rõ quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ được xác định trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng về quốc phòng, an ninh; tập trung làm rõ những vấn đề mới trong nhận thức lý luận và định hướng lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên cơ sở đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch nước yêu cầu, các ý kiến tham luận tại Hội thảo cần đề xuất những giải pháp thiết thực, cụ thể, nhất là những giải pháp chiến lược và các giải pháp mang tính đột phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, góp phần hoàn thiện đường lối, quan điểm của Đảng và bổ sung, phát triển nhận thức lý luận về bảo vệ Tồ quốc trong giai đoạn hiện nay…

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan phát biểu tham luận tại hội thảo.

Điển hình như tham luận của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Đình Quý; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan; chúng tôi Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương Tạ Ngọc Tấn. Hay các tham luận của Trung tương Phan Văn Giang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; chúng tôi Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam; GS. TSKH Vũ Minh Giang, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND…

Phát biểu kết luận hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, hội thảo đã nhận được hơn 100 báo cáo khoa học, lắng nghe hơn 10 báo cáo tham luận với nội dung sâu sắc, tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các nhà khoa học, các tướng lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân. Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an và các đơn vị đồng chủ trì tổ chức hội thảo sẽ tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và những ý kiến tham gia tại hội thảo.

GS. TSKH Vũ Minh Giang, Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày tham luận tại hội thảo.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng khẳng định, hội thảo đã thống nhất 4 vấn đề cơ bản, căn cốt, những quan điểm xuyên suốt của Đảng về quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; 10 điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng về vấn đề quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang và 8 giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả quan điểm của Đảng về quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND trình bày tham luận tại hội thảo.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương ngay sau hội thảo nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, nội dung cốt lõi và vấn đề mới về quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng; liên hệ với yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh ở từng đơn vị, địa phương để xây dựng chương trình, kế hoạch, rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế phù hợp và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Các cơ quan nghiên cứu, cơ sở đào tạo, giảng dạy lý luận chính trị trong CAND căn cứ nội dung đã thống nhất về quan điểm của Đang trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh để khẩn trương cập nhật, bổ sung, hoàn thiện chương trình, hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy lý luận chính trị sát với từng đối tượng cụ thể..

Các cơ quan thông tin báo chí trong CAND tăng cường tuyên truyền về quan điểm của Đảng trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Việc tuyên truyền cần tiến hành sâu rộng, thường xuyên, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn…

Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng Về Bảo Đảm Quốc Phòng, An Ninh

Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng Về Nhiệm Vụ Quốc Phòng, An Ninh (*)

Nhận Thức Của Đảng Về An Sinh Xã Hội Trong Công Cuộc Đổi Mới

Đẩy Mạnh Chính Sách An Sinh Xã Hội Bảo Đảm Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững Đất Nước

Ban Hành Nghị Quyết Của Đảng Ủy Tập Đoàn Về Một Số Giải Pháp Cấp Bách Đảm Bảo Sản Xuất Kinh Doanh, An Sinh Xã Hội Ứng Phó Dịch Bệnh Covid

Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng Về Nhiệm Vụ Quốc Phòng, An Ninh (*)

Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng Về Bảo Đảm Quốc Phòng, An Ninh

Quán Triệt, Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng Về Đảm Bảo Quốc Phòng, An Ninh

Những Phát Triển Trong Nhận Thức, Quan Điểm Của Đảng Về Quốc Phòng, Bảo Vệ Tổ Quốc

Những Nội Dung Mới Về Tăng Cường Quốc Phòng Và An Ninh, Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Dự Thảo Các Văn Kiện Trình Đại Hội Xii Của Đảng

Mục Tiêu, Nhiệm Vụ Quốc Phòng, An Ninh Trong Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng

Thưa các nhà khoa học và các đại biểu tham dự Hội thảo! Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tôi rất vui mừng đến dự Hội thảo cấp quốc gia “Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn hiện nay” do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, các tướng lĩnh, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí!

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Nghị quyết và các văn kiện quan trọng xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tới. Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất hành động trong Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thưa các đồng chí!

Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. V.I.Lê-nin, người thầy vĩ đại của cách mạng thế giới đã chỉ rõ: “Một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nào nó biết tự vệ”. Trải qua các giai đoạn đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cùng với đường lối xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, Đảng ta đặc biệt đề cao vai trò, tầm quan trọng của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; xác định tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, quy luật dựng nước đi đôi với giữ nước, được biểu hiện tập trung ở hai nhiệm vụ chiến lược có mối quan hệ gắn bó hữu cơ với nhau là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thực tiễn đã chứng minh, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, được nhân dân tin yêu, đùm bọc và giúp đỡ, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ngày càng trưởng thành về mọi mặt, là lực lượng vũ trang trọng yếu, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết, tận tụy trong công tác, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và đối ngoại của đất nước.

Thưa các đồng chí!

Đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi để đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, nhưng cũng phải đương đầu với không ít khó khăn, thách thức đan xen. Tình hình thế giới, khu vực còn diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường. Chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, tranh chấp tài nguyên, chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, ly khai, khủng bố quốc tế tiếp tục gia tăng với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn. Các nguy cơ an ninh phi truyền thống, nhất là chiến tranh mạng, làn sóng di cư, an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu gia tăng; tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông diễn biến phức tạp, đe dọa chủ quyền, lợi ích và an ninh quốc gia của các nước, trong đó có Việt Nam. Các thế lực thù địch, phản động ráo riết đẩy mạnh các hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ với nhiều âm mưu, thủ đoạn mới hết sức thâm độc và xảo quyệt hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Trong bối cảnh đó, nhận thức của một số cán bộ các cấp, các ngành về quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình mới chưa thật đầy đủ, sâu sắc. Việc quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở một số nơi hiệu quả chưa cao, còn thiếu những giải pháp mang tính chiến lược, tổng thể…

1. Làm sáng tỏ hơn nữa nhận thức lý luận về sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Phản bác có căn cứ khoa học những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang hiện nay.

2. Phân tích, làm rõ quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ được xác định trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng về quốc phòng, an ninh; tập trung làm rõ những vấn đề mới trong nhận thức lý luận và định hướng lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cụ thể là:

– Phân tích, làm rõ các cặp quan hệ chiến lược, trọng tâm là: Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

– Công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình; công tác tham mưu chiến lược, đề xuất chủ trương, kế sách bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia; các giải pháp ngăn ngừa các nguy cơ xung đột vũ trang; chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và triệt tiêu các nhân tố bất lợi, nhất là các nhân tố bên trong có thể gây ra đột biến, mà trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch, phản động.

– Vấn đề ngăn ngừa, giải quyết có hiệu quả những mối đe dọa an ninh phi truyền thống.

3. Trên cơ sở đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Khi đã ban hành Nghị quyết, yêu cầu đặt ra là phải sớm thể chế hóa, cụ thể hóa thành các chương trình hành động, các đề án, phương án, kế hoạch thực hiện nhằm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Vì vậy, các ý kiến tham luận tại Hội thảo cần đề xuất những giải pháp thiết thực, cụ thể, nhất là những giải pháp chiến lược và các giải pháp mang tính đột phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, góp phần hoàn thiện đường lối, quan điểm của Đảng và bổ sung, phát triển nhận thức lý luận về bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Sản phẩm của Hội thảo cần được tổng hợp, báo cáo đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị tham gia Hội thảo cần tổ chức nghiên cứu kết quả Hội thảo phục vụ xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án công tác và phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy trong các trường, học viện Công an nhân dân, Quân đội nhân dân. Nghiên cứu, chắt lọc kết quả Hội thảo để thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, góp phần phổ biến, giáo dục những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi, nhất là những vấn đề mới, cơ sở lý luận – thực tiễn về bảo đảm quốc phòng, an ninh trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Chúc các đồng chí đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Đầu đề là của Báo Nhân Dân.

Nhận Thức Của Đảng Về An Sinh Xã Hội Trong Công Cuộc Đổi Mới

Đẩy Mạnh Chính Sách An Sinh Xã Hội Bảo Đảm Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững Đất Nước

Ban Hành Nghị Quyết Của Đảng Ủy Tập Đoàn Về Một Số Giải Pháp Cấp Bách Đảm Bảo Sản Xuất Kinh Doanh, An Sinh Xã Hội Ứng Phó Dịch Bệnh Covid

Nghị Quyết Của Ban Thường Vụ Đảng Uỷ Evn Về Một Số Giải Pháp Cấp Bách Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Sản Xuất Kinh Doanh, Đảm Bảo An Sinh Xã Hội Ứng Phó Với Dịch Bệnh Covid

Định Hướng Chiến Lược An Sinh Xã Hội Giai Đoạn 2022

Mục Tiêu, Nhiệm Vụ Quốc Phòng, An Ninh Trong Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng

Nghị Quyết Số 08 Của Đảng Ủy Công An Trung Ương Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia

Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 17 Của Đảng Ủy Công An Trung Ương Và Chỉ Thị Số 13 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Về Đôi Mới Căn Bản, Toàn Diện Giáo Dục Và Đào Tạo Trong Công An Nhân Dân

Hội Nghị Sơ Kết 05 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 17/nq

Đảng Ủy Công An Trung Ương Quán Triệt Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4

Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 07 “về Công Tác Thanh Niên Cand Trong Thời Kỳ Mới”

Trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố khó lường. Trong nước, các thế lực thù địch vẫn ráo riết chống phá sự nghiệp cách mạng. Điều đó đặt ra trọng trách không hề nhỏ đối với nhiệm vụ, mục tiêu quốc phòng, an ninh trong trong tình hình hiện nay.

* Hai là, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ;

* Ba là, bảo vệ lợi ích cốt lõi của quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ nền văn hóa dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Từ mục tiêu quốc phòng, an ninh, Đảng ta xác định những nhiệm vụ chính của quốc phòng, an ninh, đó là: Giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ngăn chặn, phản bác những thông tin, luận điệu sai trái; đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển bền vững đất nước và kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa xã hội với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa xã hội.

Như vậy, quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng là bộ phận hữu cơ của đường lối cách mạng Việt Nam; là định hướng cơ bản chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong từng nhiệm kỳ đại hội Đảng. Xác định đúng đắn mục tiêu quốc phòng, an ninh là cơ sở chủ yếu chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay.

Những Nội Dung Mới Về Tăng Cường Quốc Phòng Và An Ninh, Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Dự Thảo Các Văn Kiện Trình Đại Hội Xii Của Đảng

Những Phát Triển Trong Nhận Thức, Quan Điểm Của Đảng Về Quốc Phòng, Bảo Vệ Tổ Quốc

Quán Triệt, Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng Về Đảm Bảo Quốc Phòng, An Ninh

Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng Về Bảo Đảm Quốc Phòng, An Ninh

Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng Về Nhiệm Vụ Quốc Phòng, An Ninh (*)

Nghị Quyết Đại Hội 12 Của Đảng

Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Xii Công Đoàn Việt Nam

Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn Lần Thứ 12

Đưa Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn Việt Nam Lần Thứ Xii Đến Với Các Cấp Công Đoàn

Hội Nghị Trực Tuyến Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn Việt Nam Lần Thứ Xii

Vấn Đề Xây Dựng, Phát Triển Văn Hóa, Con Người Việt Nam Trong Văn Kiện Đại Hội Xii

Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Của Đảng ủy, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Đảng Bộ Về Đề Nghị Kiện Toan, Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên, Nghị Quyết 4 Của Đảng, Nghị Quyết Lần Thứ 12 Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Ix Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng, Nghị Quyết Dại Hội Đảng Lần Thứ 11, Nghị Quyết Đảng ủy Xã, Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Nghị Quyết Đh 12 Của Đảng, Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng, Mẫu Văn Bản Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Dân Vận Của Đảng, Nghị Quyết 12 Của Đảng, Nghị Quyết Xii Của Đảng, Nghị Quyết Xi Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội 12 Của Đảng, Nghị Quyết Đảng ủy, Nghị Quyết X Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng 9, Nghị Quyết 6 Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Lần Thứ 10, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Lần Thứ 12, Nghị Quyết Đại Hội Đảng V, Nghị Quyết Mới Của Đảng, Nghị Quyết Ra Khỏi Đảng, Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng Năm 2022, Nghị Quyết Cho Ra Khỏi Đảng, Nghị Quyết Xây Dựng Đảng, Nghị Quyết Xii Của Đảng Về Giáo Dục, Bài Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết 12 Của Đảng, Nghị Quyết Xin Ra Khỏi Đảng, Nghị Quyết Khóa Xii Của Đảng, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng ủy Xã, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng ủy, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng, Nghị Quyết 9 Của Đảng Bộ Tphcm, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Văn Hóa, Nghị Quyết Năm 2022 Của Đảng, Nghị Quyết 9 Bch Tw Đảng Khóa Xi, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Nội Dung Nghị Quyết Số 11 Của Đảng, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Dự Bị, Mẫu Bìa Bài Dự Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên, Mẫu Bài Thu Hoach Học Tập Nghị Quyết 12 Của Đảng, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thị Xã Hương Trà, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Hà Nội, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13, 3 Chuyên Đề Nghị Quyết Đại Hội 12 Của Đảng, Viết Bản Thu Học Nghị Quyết Khóa 6 Lần Thứ 12 Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 11, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Của Chi Đoàn, Nghị Quyết 9 Của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nghị Quyết Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Chấp Hành Nghị Quyết Của Đảng, Nghi Quyet Phat Trien Dang, Nghị Quyết Nhận Xét Đảng Viên Dự Bị, Nghị Quyết Xvi Của Đảng Bộ Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 13, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết 35 Về Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Đăk Nông, Nghị Quyết Trung Uong Dang Xii, Nghị Quyết Trung ương Số 29-nq/tw Của Đảng,

Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Của Đảng ủy, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Đảng Bộ Về Đề Nghị Kiện Toan, Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên, Nghị Quyết 4 Của Đảng, Nghị Quyết Lần Thứ 12 Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Ix Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng, Nghị Quyết Dại Hội Đảng Lần Thứ 11, Nghị Quyết Đảng ủy Xã, Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Nghị Quyết Đh 12 Của Đảng, Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng, Mẫu Văn Bản Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Dân Vận Của Đảng, Nghị Quyết 12 Của Đảng, Nghị Quyết Xii Của Đảng, Nghị Quyết Xi Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội 12 Của Đảng, Nghị Quyết Đảng ủy, Nghị Quyết X Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng 9, Nghị Quyết 6 Của Đảng,

Nghị Quyết 6 Đại Hội 12

Nghị Quyết Đại Hội 12

Công Tác Dân Vận Góp Phần Thành Công Đại Hội Đảng Các Cấp

Ban Dân Vận Trung Ương Ban Hành Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Toàn Quốc Lần Thứ Xii Của Đảng Về Công Tác Dân Vận

Chương Trình Số 31 Của Ban Dân Vận Tw Về Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Toàn Quốc Lần Thứ Xii Của Đảng Về Công Tác Dân Vận

Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng Đối Với Công Tác Đảm Bảo Quốc Phòng, An Ninh

Bộ Công An: Hội Thảo Khoa Học Cấp Quốc Gia Quán Triệt, Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảngvề Đảm Bảo Quốc Phòng, An Ninh Và Xây Dựng Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân Trong Giai Đoạn Hiện Nay

Hội Thảo ‘quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng Về Đảm Bảo Quốc Phòng, An Ninh’

Đảng Bộ Quân Khu 3 Với Nhiệm Vụ Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 513 Của Đảng Ủy Quân Sự Trung Ương

Nghị Quyết 382 Của Đảng Ủy Quân Sự Trung Ương

Thực Hiện Hiệu Quả Nghị Quyết 51 Là Giữ Vững Vai Trò Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Quân Đội ( )

Đồng chí Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam dự và chỉ đạo hội thảo.

Thượng tướng, chúng tôi Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có chúng tôi Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, TP Hà Nội, các cơ quan nghiên cứu khoa học… và đông đảo các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội, quốc phòng và an ninh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Đại hội lần thứ XII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Văn kiện Đại hội Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XI của các hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ và đường lối quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây.

Văn kiện có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Điểm nổi bật trong nội dung văn kiện Đại hội XII của Đảng là thể hiện được những quan điểm cơ bản, xuyên suốt, những vấn đề căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: thực tiễn đã chứng minh sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, được nhân dân tin yêu, đùm bọc và giúp đỡ, QĐND và CAND ngày càng trưởng thành về mọi mặt, là lực lượng vũ trang trọng yếu, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết, tận tụy trong công tác, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và đối ngoại của đất nước.

Chủ tịch nước chỉ rõ, để quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII về quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình hiện nay, yêu cầu đặt ra là cần nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xác định trúng những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để có các giải pháp cụ thể, khoa học nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Tổ quốc trong mọi tỉnh huống.

Bên cạnh đó, cần phân tích, làm rõ quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ được xác định trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng về quốc phòng, an ninh; tập trung làm rõ những vấn đề mới trong nhận thức lý luận và định hướng lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước mong muốn các ý kiến tham luận cần đề xuất những giải pháp thiết thực, cụ thể, nhất là những giải pháp chiến lược và các giải pháp mang tính đột phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, góp phần hoàn thiện đường lối, quan điểm của Đảng và bổ sung, phát triển nhận thức lý luận về bảo vệ Tồ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Bảo Đảm Ngày Càng Tốt Hơn Quyền Con Người Trên Các Lĩnh Vực

Ưu Tiên Ban Hành Các Luật Về Quyền Con Người

Tôn Giáo Với Các Vấn Đề Về Quyền Con Người

Nhận Thức Của Đảng Về Quyền Con Người Trong Thời Kỳ Đổi Mới

Nghị Quyết Của Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Về Phát Triển Tổ Chức Đảng, Đoàn Thể Trong Các Doanh Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh

Học Tập Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ 12 Của Đảng

Mẫu Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ 12 Của Đảng

Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xii Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Hội Nghị Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng Csvn Trong Đảng Bộ Tại Liên Bang Nga

Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã Yên Nhân Lần Thứ Xxi, Nhiệm Kỳ 2022

Security Council Committee Pursuant To Resolutions 1267 (1999) 1989 (2011) And 2253 (2015) Concerning Islamic State In Iraq And The Levant (Da’esh), Al

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG THPT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÀI THU HOẠCH

Học tập nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng

Họ và tên: Nguyễn Đức Thuận

Chức vụ: Giáo viên

Đơn vị công tác: Trường THCS Bông Trang

1. Sau thời gian học tập nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảngbản thân tôi thấm nhuần nội dung cơ bản của Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứXII của Đảng đó là:

+ Năm năm tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ còn nhiều diễn biến rất phức tạp,tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời cơ và thách thức. Hoà bình, độc lập dântộc, dân chủ, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế,cách mạng khoa học – công nghệ, kinh tế tri thức tiếp tục được đẩy mạnh. Châu Á -Thái Bình Dương, trong đó có khu vực Đông Nam Á đã trở thành một cộng đồng, tiếp tục là trung tâm phát triển năng động, có vị trí địa – kinh tế – chính trị chiến lược ngàycàng quan trọng; đồng thời, đây cũng là khu vực cạnh tranh chiến lược giữa một sốnước lớn; tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo trong khu vực và trên Biển Đôngcòn diễn ra gay gắt.

+ Ở trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên, uy tín quốctế của đất nước ngày càng được nâng cao. Nước ta sẽ thực hiện đầy đủ các cam kếttrong cộng đồng ASEAN và WTO, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới,hội nhập quốc tế với tầm mức sâu rộng hơn nhiều so với giai đoạn trước. Thời cơ, vậnhội phát triển mở ra rộng lớn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Bốn nguycơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với cácnước trong khu vực và trên thế giới; nguy cơ “diễn biến hoà bình” của thế lực thù địchnhằm chống phá nước ta; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,Những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên,công chức, viên chức; sự tồn tại và Các diễn biến phức tạp của tệ quan liêu, thamnhũng, lãng phí,…

+ Để tận dụng, phát huy tốt nhất thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, tháchthức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiệnthắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu và nhiệm vụ sau :

Mục tiêu tổng quát của Đại hội Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạovà sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnhtoàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổimới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thànhnước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thốngnhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hộichủ nghĩa. Giữ gìn hoà bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Các chỉ tiêu quan trọng :

– Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5 – 7%/năm. Đến năm2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 – 3.500 USD; tỉ trọng công nghiệp vàdịch vụ trong GDP khoảng 85%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm bằngkhoảng 32 – 34% GDP; bội chi ngân sách nhà nước còn khoảng 4% GDP. Năng suất cácnhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng khoảng 30 – 35%; năng suất lao độngxã hội bình quân tăng khoảng 5%/năm; tiêu hao năng lượng tính trên GDP bình quângiảm 1 – 1,5%/năm. Tỉ lệ đô thị hoá đến năm 2022 đạt 38 – 40%.

– Về xã hội : Đến năm 2022, tỉ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hộikhoảng 40%; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65 – 70%, trong đó có bằng cấp,chứng chỉ đạt 25%; tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; có 9 – 10 bác sĩ vàtrên 26,5 giường bệnh trên 1 vạn dân; tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 80%

Quận Gò Vấp,đặt Mục Tiêu Giảm Số Vụ Vi Phạm Hình Sự

Cuộc Đấu Tranh Phòng, Chống Tham Nhũng: 5 Năm Nhìn Lại

Năm 2022, Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Cần Quyết Liệt Hơn, Hiệu Quả Hơn

Quan Điểm Của Đảng Về Phòng, Chống Tham Nhũng Trong Văn Kiện Đại Hội Xii

Tiếp Tục Đẩy Mạnh Và Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Trên Địa Bàn Tỉnh Khánh Hòa

Nghị Quyết Đại Hội Đảng Lần Thứ 12

Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Sở Khoa Học Và Công Nghệ, Nhiệm Kỳ 2022

Nghị Quyết Tư 6 Khóa Xi Về Khoa Học Và Công Nghệ: Động Lực Giúp Evn Chuyển Đổi Số Mạnh Mẽ

Đảng Bộ Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xii Của Đảng

Nhiều Kết Quả Tuyên Truyền Nghị Quyết Của Đảng Về Bhxh, Bhyt

Nhiều Kết Quả Quan Trọng Sau 05 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Của Đảng Về Bhxh, Bhyt

Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Của Đảng ủy, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Đảng Bộ Về Đề Nghị Kiện Toan, Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên, Nghị Quyết 4 Của Đảng, Nghị Quyết Lần Thứ 12 Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Ix Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng, Nghị Quyết Dại Hội Đảng Lần Thứ 11, Nghị Quyết Đảng ủy Xã, Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Nghị Quyết Đh 12 Của Đảng, Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng, Mẫu Văn Bản Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Dân Vận Của Đảng, Nghị Quyết 12 Của Đảng, Nghị Quyết Xii Của Đảng, Nghị Quyết Xi Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội 12 Của Đảng, Nghị Quyết Đảng ủy, Nghị Quyết X Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng 9, Nghị Quyết 6 Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Lần Thứ 10, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Lần Thứ 12, Nghị Quyết Đại Hội Đảng V, Nghị Quyết Mới Của Đảng, Nghị Quyết Ra Khỏi Đảng, Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng Năm 2022, Nghị Quyết Cho Ra Khỏi Đảng, Nghị Quyết Xây Dựng Đảng, Nghị Quyết Xii Của Đảng Về Giáo Dục, Bài Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết 12 Của Đảng, Nghị Quyết Xin Ra Khỏi Đảng, Nghị Quyết Khóa Xii Của Đảng, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng ủy Xã, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng ủy, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng, Nghị Quyết 9 Của Đảng Bộ Tphcm, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Văn Hóa, Nghị Quyết Năm 2022 Của Đảng, Nghị Quyết 9 Bch Tw Đảng Khóa Xi, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Nội Dung Nghị Quyết Số 11 Của Đảng, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Dự Bị, Mẫu Bìa Bài Dự Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên, Mẫu Bài Thu Hoach Học Tập Nghị Quyết 12 Của Đảng, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thị Xã Hương Trà, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Hà Nội, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13, 3 Chuyên Đề Nghị Quyết Đại Hội 12 Của Đảng, Viết Bản Thu Học Nghị Quyết Khóa 6 Lần Thứ 12 Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 11, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Của Chi Đoàn, Nghị Quyết 9 Của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nghị Quyết Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Chấp Hành Nghị Quyết Của Đảng, Nghi Quyet Phat Trien Dang, Nghị Quyết Nhận Xét Đảng Viên Dự Bị, Nghị Quyết Xvi Của Đảng Bộ Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 13, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết 35 Về Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Đăk Nông, Nghị Quyết Trung Uong Dang Xii, Nghị Quyết Trung ương Số 29-nq/tw Của Đảng,

Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Của Đảng ủy, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Đảng Bộ Về Đề Nghị Kiện Toan, Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên, Nghị Quyết 4 Của Đảng, Nghị Quyết Lần Thứ 12 Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Ix Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng, Nghị Quyết Dại Hội Đảng Lần Thứ 11, Nghị Quyết Đảng ủy Xã, Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Nghị Quyết Đh 12 Của Đảng, Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng, Mẫu Văn Bản Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Dân Vận Của Đảng, Nghị Quyết 12 Của Đảng, Nghị Quyết Xii Của Đảng, Nghị Quyết Xi Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội 12 Của Đảng, Nghị Quyết Đảng ủy, Nghị Quyết X Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng 9, Nghị Quyết 6 Của Đảng,

Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Đại Hội Đảng Lần Thứ 12

Để Nghị Quyết Của Đảng Về Văn Hóa, Văn Nghệ Đi Vào Cuộc Sống

Phát Triển Văn Hóa Việt Nam Theo Tinh Thần Đại Hội Xii Của Đảng

Ubnd Tỉnh: Nghe Báo Cáo Dự Thảo Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Tỉnh Về Hội Nhập Quốc Tế

Triển Khai Nghị Quyết Của Đảng Về Công Tác Bhxh, Bhyt; Hội Nhập Quốc Tế