Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện Tiên Phước / Top 1 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 1/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện Tiên Phước Nhiệm Kỳ 2022

Năm năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiên Phước tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chủ động, khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Khơi dậy tiềm năng

Là địa phương có truyền thống làm vườn lâu đời, xã Tiên Mỹ tập trung phát huy thế mạnh này, đầu tư phát triển kinh tế vườn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm tạo đột phá về phát triển kinh tế nông – lâm nghiệp bền vững.

Ông Võ Kim Chung – Chủ tịch UBND xã Tiên Mỹ chia sẻ: “Chúng tôi luôn tranh thủ các nguồn lực, cơ chế hỗ trợ, chú trọng công tác tập huấn chuyển giao và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ưu tiên đầu tư cho các loại cây trồng chủ lực, năng suất cao như măng cụt, tiêu, lòn bon, cau, sầu riêng, khuyến khích nhân dân đầu tư cải tạo vườn theo hướng xanh, hiệu quả. Nhờ đó, giá trị thu nhập từ kinh tế vườn tăng mạnh, kinh tế hộ ngày càng phát triển”.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định: Huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khai thác lợi thế về đất đai, kinh nghiệm sản xuất, nguồn lao động tại chỗ, đồng thời đầu tư hệ thống thủy lợi, làm tốt việc chuyển giao ứng dụng, tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao vào sản xuất, xem đây là giải pháp đột phá để phát triển ngành nông nghiệp toàn diện.

Ông Trầm Quế Hương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Phước cho biết, cùng với phát triển nông nghiệp, huyện cũng khai thác tốt nhất lợi thế của một huyện miền núi có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử, đông dân, gần tỉnh lỵ, giao thông thuận lợi để đẩy mạnh phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, xây dựng. Chú trọng thương mại và dịch vụ thông qua việc điều chỉnh bổ sung mới các cụm công nghiệp, tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, đầu tư kết cấu hạ tầng, đồng thời hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn cải tiến máy móc, thiết bị, mẫu mã, bao bì sản phẩm, mở rộng quy mô sản xuất…

Tạo bước đột phá

Nằm ở vị trí cửa ngõ của huyện với nhiều tiềm năng, lợi thế, việc phát triển Cụm công nghiệp Tài Đa, thu hút nguồn vốn đầu tư cùng với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là mũi nhọn để xã Tiên Phong chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiệu quả. Trong 5 năm (2015 – 2020), giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng của xã tăng từ 11,7 tỷ đồng lên 237 tỷ đồng. Giá trị thương mại, dịch vụ tăng tương ứng từ 9,2 tỷ đồng lên 134 tỷ đồng. Sản xuất nông, lâm nghiệp cũng tăng từ hơn 10 tỷ đồng lên hơn 100 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Ty – Bí thư Đảng bộ xã Tiên Phong, cho biết: “Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ cùng với các cơ chế khuyến khích phát triển nông nghiệp giúp người dân có nhiều lựa chọn để phát triển. Từ đó, tạo được nhiều việc làm mới, đưa tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 3,62% (năm 2014) xuống còn dưới 2% hiện nay”.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Phước – Trầm Quế Hương, việc cơ cấu kinh tế và đầu tư công theo hướng tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đột phá, ưu tiên cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ không chỉ tạo sự chuyển dịch tích cực trong cơ cấu lao động mà còn giúp tăng năng suất, chất lượng lao động.

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện trong 5 năm đạt 2.238 tỷ đồng. Trong đó chú trọng các công trình phục vụ dân sinh như giao thông, thủy lợi, trường học, thiết chế văn hóa thể thao. Tổng giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng gấp 3 lần, thương mại, dịch vụ tăng hơn 2 lần so với đầu nhiệm kỳ, đưa thu nhập bình quân của người dân đạt 40 triệu đồng/năm, tăng hơn 2 lần so với đầu nhiệm kỳ, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ hơn 14% năm 2015 xuống dưới 5% hiện nay. Toàn huyện đạt 233 tiêu chí NTM, bình quân 16,64 tiêu chí/xã; 5 xã đã đạt chuẩn NTM, 5 xã đạt 19/19 tiêu chí chờ công nhận.

Tiên Phước Đạt Và Vượt Nhiều Chỉ Tiêu Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện Lần Thứ Xvi

(QNO) – Sáng nay 22.8, huyện Tiên Phước tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 – 2020), và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Phước. Ảnh: D.L

Trong nửa nhiệm kỳ, huyện Tiên Phước đã tập trung thực hiện 4 chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, gồm Chương trình phát triển huyện Tiên Phước thành vùng trọng điểm kinh tế vườn, kinh tế trang trại của tỉnh; huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; phát triển vùng quê Tiên Phước trở thành nét văn hóa đặc trưng vùng trung du xứ Quảng gắn với du lịch sinh thái làng quê; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Tiên Phước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đến nay, nhiều chỉ tiêu và tiêu chí đạt và vượt so với mục tiêu nghị quyết, gồm công nghiệp, xây dựng đạt 23,19% (chỉ tiêu là 23%); thương mại, dịch vụ 54,44/52,5%; thu nhập bình quân đầu người 29,1 triệu đồng/29 triệu đồng/năm; 31/30% người dân tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên; 15/15 xã, thị trấn đã thành lập trung tâm văn hóa, thể thao; gọi công dân nhập ngũ hằng năm đạt 100%… Một số chỉ tiêu đạt tỷ lệ cao như nông, lâm nghiệp đạt 22,37/24,5%; trường học đạt chuẩn quốc gia 62,5/90%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân 87/95%; chất thải rắn được thu gom, xử lý 73/80%; tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 50,6/55%; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 5,3/5%.

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp tăng từ 459 tỷ đồng (năm 2014) lên 572 tỷ đồng (2017); tổng vốn hỗ trợ phát triển kinh tế vườn hơn 15 tỷ đồng, hơn 380ha vườn chủ động nước tưới, cây trồng phát triển đa dạng, năng suất cao, giá trị sản xuất kinh tế vườn tăng từ 65 tỷ đồng (2014) lên 214 tỷ đồng (2017). Phong trào xây dựng nông thôn mới được nhân dân đồng lòng hưởng ứng, bình quân đạt 12,8 tiêu chí/xã; 27 hợp tác xã được thành lập, hoạt động thực chất, hiệu quả. Công nghiệp, xây dựng đạt tổng giá trị sản xuất từ 296 tỷ đồng (2014) lên 646 tỷ đồng (2017).

Kinh tế vườn của Tiên Phước đang phát triển mạnh. Ảnh: D.L

Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 1.766 tỷ đồng, tăng bình quân mỗi năm 13,8%; tổng chi ngân sách 1.716 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản 1.183 tỷ đồng, trong đó huyện làm chủ đầu tư 484 tỷ đồng. Hệ thống giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất trường lớp, thiết chế văn hóa được đầu tư đồng bộ, phục vụ nhu cầu sản xuất, văn hóa của nhân dân.

Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Phước giữa nhiệm kỳ còn những hạn chế, một số chỉ tiêu đạt tỷ lệ thấp như tỷ trọng ngành chăn nuôi trong tổng giá trị nông nghiệp (27,14/35%); diện tích lúa nước chủ động nước tưới (42,18/60%); 6/15 trạm y tế có bác sĩ; 3/10 xã đạt tiêu chí nông thôn mới; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh đạt 64,64/75% hằng năm.

DIỄM LỆ

Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định: Đặt Niềm Tin Và Kỳ Vọng Vào Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Lần Thứ Xxii

Trước thềm Đại hội Đảng bộ huyện Tuy Phước lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025, Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng đã có cuộc trao đổi với ông Mai Văn Ngọc – Bí thư Huyện ủy Tuy Phước về tâm tư tình cảm, sự kỳ vọng của người dân hướng về Đại hội.

PV: Huyện Tuy Phước khởi sắc toàn diện, tạo niềm tin son sắt trong lòng dân từ thành quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI. Xin ông cho biết khái quát những thành tựu KT-XH nổi bật nhất, tiêu biểu nhất của nhiệm kỳ 2016-2020 thể hiện ở những nội dung nào?

Bí thư Mai Văn Ngọc: Huyện Tuy Phước nằm ở cuối sông Hà Thanh đổ ra biển qua đầm Thị Nại, giáp với thành phố Quy Nhơn – Một vùng đất đáng tự hào về truyền thống cách mạng với nhiều giá trị văn hóa – lịch sử. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tuy Phước lần thứ XXI là một bước tiến lớn thể hiện quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân toàn huyện để phát triển và hội nhập trong thời đại 4.0. Sự phát triển KT-XH thể hiện một cách tổng hợp trong xây dựng Tuy Phước trở thành huyện Nông thôn mới vào năm 2020.

Thực hiện quyết tâm đó, nhiệm kỳ 2016-2020, Đảng bộ huyện Tuy Phước đã bằng nhiều giải pháp năng động, sáng tạo để vượt khó, lãnh đạo toàn huyện thực hiện nhiệm vụ chính trị một cách thắng lợi toàn diện, tạo được niềm tin lan tỏa trong lòng dân, hướng về Đại hội Đảng lần thứ XXII với các chỉ tiêu sau:

Giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng 9,0% (NQ: 8,6%), trong đó: Công nghiệp – xây dựng tăng 10,7% (NQ: 10,3%), riêng công nghiệp tăng 10,7% (NQ: 10,4%); dịch vụ tăng 11,1% (NQ: 10,3%); nông, lâm, thủy sản tăng 4,0% (NQ: 4,0%).

Cơ cấu kinh tế huyện Tuy Phước theo giá trị sản xuất: Nông, lâm, thủy sản – công nghiệp, xây dựng, dịch vụ: 28,9% – 71,1% (NQ: 29% – 71%); trong đó, công nghiệp – xây dựng 50,1% (NQ: 50%); dịch vụ 21% (NQ: 21%).

Thu ngân sách hoàn thành kế hoạch tỉnh giao và tăng bình quân hàng năm 11,2% (NQ: 10%).

Một chỉ tiêu khá ấn tượng là đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 47,2 triệu đồng/người/năm (NQ: 45-50 triệu đồng, tăng 1,47 lần so với năm 2015).

Sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt: 106.198 tấn (NQ: 100.000 tấn/năm).

Các chỉ tiêu về văn hóa xã hội đều đạt và vượt so với Nghị quyết. Trong đó đáng chú ý là tỷ lệ đô thị hóa 42%. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 100%

Có 100% trạm y tế xã, thị trấn có bác sỹ và 100% xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế.

Tuy Phước nhiều năm qua luôn giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội điểm các loại hình tổ chức Đảng của Đảng bộ huyện Tuy Phước PV: Để đạt được những thành tích đó, nhân tố cán bộ quyết định hàng đầu, nhưng khâu cán bộ là một nội hàm quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Vậy nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện Tuy Phước có những điểm nổi bật là gì, thưa ông?

Bí thư Mai Văn Ngọc: Đúng vậy, Tuy Phước tự hào với tầm vóc hôm nay bởi huyện đi lên từ công tác cán bộ, coi cán bộ là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Nhiệm kỳ qua Đảng bộ đã đầu tư mạnh vào nguồn nhân lực với tiêu chí: “Đức – Tài!” và đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở Chương trình hành động của Tỉnh ủy về công tác cán bộ, Huyện ủy và các tổ chức cơ sở Đảng đã vận dụng và cụ thể hoá thành các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, quy định, quy chế phù hợp với tình hình chung của huyện và cơ sở. Từ đó đã tạo ra những chuyển biến tích cực trên một số lĩnh vực. Trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện ngày một nâng cao, đáp ứng được yêu cầu đổi mới hiện nay, cơ cấu cán bộ của huyện tương đối hợp lý về tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Nhiệm kỳ qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong huyện phần lớn được rèn luyện thử thách, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giác ngộ lý tưởng XHCN, có ý thức học tập nâng cao kiến thức và năng lực công tác, nhiệt tình, tận tụy với công việc được giao. Chất lượng đội ngũ cán bộ, phẩm chất chính trị, năng lực quản lý, điều hành công việc được nâng lên, đã góp phần phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo cho địa phương có những khởi sắc mới.

Thường trực Huyện ủy Tuy Phước tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng viên PV: Người dân huyện Tuy Phước náo nức hướng về Đại hộị XXII với kỳ vọng lớn về sự phát triển đột phá KT-XH xứng tầm với một huyện nông, công nghiệp, du lịch và dịch vụ liền kề với thành phố Quy Nhơn. Theo ông thì những chỉ tiêu nào trong Nghị quyết Đại hội lần này thể hiện được tầm nhìn đó?

Số tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch vững mạnh” từ năm 2015 đến 2017 đạt tỷ lệ 62,39%. Năm 2018 và 2019 có trên 97% tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Tỷ lệ phát triển đảng viên bình quân hàng năm đạt 5%, trong đó đoàn viên thanh niên chiếm 69,33%.

Bí thư Mai Văn Ngọc: Đại hội Đảng bộ huyện Tuy Phước lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 kế tục và quyết tạo được bước phát triển đột phá để nâng Tuy Phước lên tầm cao mới, thể hiện ý chí của toàn dân, toàn Đảng bộ. Chúng ta sẽ có những con số ấn tượng, đầy ý nghĩa cuối nhiệm kỳ. Tất nhiên Huyện Đảng bộ đã lường trước những khó khăn thách thức phải vượt qua đang hiện hữu phía trước.

Về phương hướng chung, Nghị quyết XXII xác định: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; giữ vững ổn định chính trị xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; tiếp tục phát huy mạnh mẽ nội lực, tiềm năng và lợi thế của địa phương, tranh thủ các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng gắn với phát triển kinh tế bền vững và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tăng cường xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa, xã hội; triển khai các giải pháp nâng cao đời sống người dân gắn với bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của các cấp chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao chất lượng phục vụ, sự hài lòng của nhân dân và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Giá trị sản xuất bình quân hàng năm các ngành tăng 9,2%; trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản 3,5%; công nghiệp và xây dựng: 10,7%; dịch vụ: 11,1%.

Cơ cấu kinh tế theo giá trị sản xuất: Nông, lâm nghiệp và thủy sản 27,2%; công nghiệp – xây dựng 51,3%; dịch vụ 21,5%. Thu ngân sách nhà nước địa bàn huyện tăng bình quân hàng năm 10%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 60 – 65 triệu đồng. Duy trì và nâng cao các tiêu chí huyện Nông thôn mới.

Văn Thuận (thực hiện)

Đăk Hà Đưa Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện Vào Cuộc Sống

(kontumtv.vn) – Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đăk Hà lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Đăk Hà đang tập trung triển khai nhiều giải pháp trọng tâm nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đăk Hà lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, Chương trình trọng tâm về phát triển kinh tế – xã hội, gắn với đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó tập trung vào việc thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và tiếp tục phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống – công nghiệp chế biến hàng nông sản, giai đoạn 2015-2020.

Huyện uỷ Đăk Hà đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh, chỉ đạo các địa phương, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vận động nhân dân tăng gia lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng đời sống văn hóa. Ông Lê Xuân Hưng, Bí thư Đảng ủy thị trấn Đăk Hà cho biết: ” Đảng bộ thị trấn đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, trong đó tập trung lãnh đạo nhân dân về đầu tư xây dựng các kết cấu hạ tầng, đặc biệt là nhà ở theo mô hình nhà ở đô thị. Thứ hai là tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia làm đường giao thông nông thôn ở các khu dân cư với phương châm “doanh nghiệp và nhân dân cùng làm, Nhà nước hỗ trợ”. Thứ ba là xây dựng chương trình phát triển các dịch vụ thương mại, đặc biệt là chuyển đổi ngành nghề cho lao động ở khu dân cư, đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại”.

Với tinh thần tạo sự chuyển động và giành thắng lợi ngay từ đầu nhiệm kỳ, tạo đà thúc đẩy sự phát triển cho cả 5 năm tới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá V đã tập trung kiện toàn bộ máy cán bộ đảm bảo hoạt động hiệu quả. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị là cơ sở thống nhất hành động nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình, nghị quyết của các cấp ủy Đảng. Đảng bộ huyện đã tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng Đảng. Ông A Vượng, Bí thư Huyện ủy Đăk Hà nói: “Đảng bộ huyện khóa V khẳng định và đưa ra nhiệm vụ là tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng; thu hút đầu tư phát triển thương mại – dịch vụ và xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh”.

Đoàn kết, nỗ lực, chung sức đồng lòng ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới không chỉ tạo khí thế thi đua phấn khởi trong toàn Đảng bộ mà còn là động lực để huyện Đăk Hà thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra, phấn đấu xây dựng Đăk Hà phát triển toàn diện, bền vững.

CTV Thu Hương – Quang Mạnh