Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận 3 / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận 3 Lần Thứ Iv

--- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận 3 Lần Thứ X (Nhiệm Kỳ 2010
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận 3 Lần Thứ Xi Nhiệm Kỳ 2022
 • Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận 8 Lần Thứ Xi Nhiệm Kỳ 2022
 • Quận Tây Hồ Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận Lần Thứ Vi
 • Thành Phố Bắc Kạn Sau Hơn 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Khóa Vi
 • Với tinh thần, trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân trong Quận, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ IV quyết nghị:

  1. Nhất trí thông qua báo cáo về tình hình và nhiệm vụ do đồng chí Trương Mỹ Lệ – Bí thư Quận uỷ và đồng chí Phan Văn Tiến – Phó Bí thư, Thường trực quận uỷ trình bày, có những điểm sửa đổi, bổ sung theo như đóng góp của Đại hội. Các báo cáo đó về cơ bản đã quán triệt được tinh thần Chỉ thị 79/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tự phê bình và phê bình, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đã đánh giá tương đối chính xác những kết quả đã đạt được và những khuyết điểm tồn tại và qui kết được những nguyên nhân của những ưu khuyết điểm đó. Phần nhiệm vụ của báo cáo cũng đã đề ra được phương hướng nhiệm vụ chủ yếu và nhiệm vụ cụ thể của Đảng bộ Quận 3 trong những năm 1986-1988 và năm 1990. Đại hội giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành khoá IV hoàn chỉnh văn kiện Đại hội và triển khai cho Đảng bộ và nhân dân trong Quận thực hiện.

  2. Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ IV nhiệt liệt biểu dương các tầng l1p nhân dân trong Quận, công nhân lao động, lực lượng vũ trang, cán bộ nghỉ hưu, đảng viên, đoàn viên TNCS, hội viên đoàn viên các đoàn thể mặt trận, các cháu thiếu niên nhi đồng đã kiên cường phấn đấu, dũng cảm chịu đựng khó khăn, vượt qua nhiều thử thách trong đời sống và sản xuất, giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, phát huy tinh thần làm chủ tập thể, tính năng động, sáng tạo, tích cực chấp hành các chủ trương của Đảng và Nhà nước, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ địa phương, góp phần xây dựng bảo vệ thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

  3. Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ IV nhất trí thông qua 6 nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ và nhân dân quận 3 trong 2 năm tới 1987-1988 và năm 1990, như đã trình bày trong báo cáo tình hình nhiệm vụ như sau:

  Đẩy mạnh pháttriển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tập trung vào hàng xuất khẩu, nâng cao sản lượng, hàng tiêu dùng nội địa, theo hướng nâng cao dần năng suất, chất lượng và hiệu quả. Trên cơ sở quy hoạch lại sản xuất mà đầu tư chiều sâu, trang bị mới, kết hợp tận dụng công suất máy móc. Tiến hành đổi mới cơ chế quản lý, nhằm khai thác các tiềm năng nhất là tay nghề, khoa học kỹ thuật phục vụ cho phát triển sản xuất. Song song đó, tổ chức lại sản xuất của Quận trên địa bàn theo ngành kinh tế kỹ thuật, nhóm sản phẩm, theo hướng tập thể hoá, chuyên môn hoá, khuyến khích đúng mức các thành phần kinh tế, đưa dần sản xuất quốc doanh ngày càng có tỷ trọng lớn trong toàn ngành.

  Tiếp tục củng cố và tăng cường công tác cải tạo công thương nghiệp tư doanh.

  4. Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ IV nhất trí thông qua các chỉ tiêu định hướng và định lượng chủ yếu và biện pháp kinh tế xã hội từ nay đến năm 1988 và năm 1990 như sau:

  a. Về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

  Đảm bảo nhịp độ phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của Quận hàng năm tăng 20%; giá trị tổng sản lượng năm 1988 đạt 930 triệu đồng và năm 1990 đạt 1 tỷ 346 triệu đồng.

  Qui hoạch lại sản xuất của Quận, đầu tư chiều sâu để sản xuất ra nhiều hàng xuất khẩu và hàng tiêu dùng nội địa, tập trung cho các ngành may, may da, điện tử, thủ công mỹ nghệ và chế biến lương thực thực phẩm. Về các mặt hàng xuất khẩu mỗi năm tăng tỷ trọng 2% trong toàn ngành để đến năm 1990 đạt 30%. Thu hút lao động mỗi năm 1.000 người. Tỷ trọng quốc doanh tập thể là 75% trên toàn ngành, giao nộp sản phẩm 80%.

  Về xây dựng cơ bản, kiên quyết cắt giảm đầu tư cho những công trình phi sản xuất để tập trung đầu tư cho sản xuất và một số công trình bức thiết cho đời sống nhân dân. Xây mới 100 căn hộ, hoá giá 80% nhà cấp 3, cấp 4.

  Giao thông vận tải đảm bảo phục vụ 80% nhu cầu của sản xuất kinh doanh, và đi lại cho nhân dân. Bắt cầu liên phường 21 và 22.

  b. Về phân phối lưu thông:

  Lập lại trật tự trên mặt trận phân phối lưu thông. Quy hoạch lại thương nghiệp, dịch vụ của Quận trên địa bàn, trước nhất là ngành ăn uống. Phát triển mạng lưới dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống.

  Doanh số thương nghiệp năm 1988 là 6 tỷ 760 triệu đồng, năm 1990 là 11 tỷ 420 triệu đồng. Chiếm lĩnh thị trường xã hội từ 60-70%. Các mặt hàng thiết yếu như gạo, thịt, cá, rau, nước chắm, chất đốt, đường, bột ngọt chiếm 90-95%. Tỷ lệ bán lẻ của thương nghiệp HTX là 80% đến 90% trên doanh số. Quản lý chặt chẽ thị trường, giá cả.

  24% cho sản xuất

  16% cho xây dựng cơ bản

  18,6% sự nghiệp kinh tế

  21,5% sự nghiệp văn hoá xã hội

  13,3% các nhu cầu khác.

  Giảm chi hành chính xuống dưới 4%.

  c. Về giải quyết lao động và đời sống:

  – Mỗi năm giải quyết 4.000 lao động bằng thu hút vào sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tuyển sinh, tuyển dụng và các nhu cầu khác. Đào tạo tay nghề 4.000 người/năm tại Trung tâm dạy nghề và tại cơ sở sản xuất.

  – Đảm bảo các mặt hàng định lượng cho cán bộ công nhân viên và hộ nhân dân.

  – Giải quyết 100 căn hộ cho cán bộ công nhân viên, gia đình chính sách. Chống dột đầu mùa mưa.

  – Giải toả 100 căn hộ trên dòng kênh Nhiêu Lộc, nạo vét kênh khu vực phường 21, sửa sang cống rãnh, hẽm, đèn đường, nước sinh hoạt.

  Trước năm học cần sửa chữa trường lớp, bàn ghế, chuẩn bị đủ sách vở, giấy bút cho học sinh.

  – Đảm bảo đủ thuốc thông thường cho nhân dân.

  – Tiếp tục củng cố công tác cải tạo trong khu vực sản xuất. Xoá bỏ hình thức bóc lột của chủ đối với thợ trong tổ hợp sản xuất.

  Hướng dẫn hoạt động đúng hướng đúng quy định với xí nghiệp, tư nhân cá thể sản xuất theo Quyết định 54, Quyết định 80 và Quyết định 34 của UBND Thành phố.

  – Xoá hợp tác kinh doanh đối với những ngành hàng Nhà nước thống nhất quản lý. Củng cố 108 cơ sở hợp tác kinh doanh đi vào hoạt động trong quỹ đạo, chống các hiện tượng tranh mua, tranh bán, tuỳ tiện nâng giá, đầu cơ tích trữ, tư nhân tư lợi danh nghĩa nhà nước làm giàu bất chính.

  đ. Về đổi mới cơ chế:

  Xác định rõ ràng chức năng các ban ngành phòng và công ty, xí nghiệp.

  Xây dựng kế hoạch thực chất từ cơ sở, đảm bảo quyền chủ động cơ sở theo Nghị quyết 306/NQ-TW của Bộ chính trị nhất là quyền tự chủ về tài chính.

  e. Về văn hoá xã hội:

  Vận động phong trào xây dựng nếp sống văn hoá mới đến 1988 có 100% cơ quan 75% phường đạt văn hoá tiên tiến và năm 1990 có 20/20 phường đạt văn hoá tiên tiến, hình thành một khu vực văn hoá cấp Quận.

  Nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo ít nhất 80% học sinh thi đậu hết cấp II. Thực hiện tốt chương trình cải cách sách giáo dục. Chăm lo nuôi dạy trẻ theo phương pháp khoa học. Về Bổ túc văn hoá, đến 1988, cán bộ chủ chốt Quận học hết cấp 3 (có 15% đại học), cán bộ chủ chốt cơ sở 50% hết cấp 3, 50% đang học các lớp cấp 3. Phổ cập văn hoá cấp I cho nhân dân, cấp 2 cho thanh niên.

  Hình thành phòng khám và điều trị cấp Quận có 50 giường lưu. Phát động mạnh phong trào 5 dứt điểm, năm 1987 có 15/20 phường đạt 5 dứt điểm, đến năm 1988 có 10.000 người sinh đẻ có kế hoạch. Tỷ lệ tăng dân số là 1,2%.

  Vận động phong trào rèn luyện thân thể rộng khắp. Sửa chữa sân số 2 Hồ Xuân Hương, 15/20 phường có phong trào thể dục thể thao tiên tiến.

  Thực hiện đúng chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công cách mạng nhất là cán bộ nghỉ hưu. Vào năm 1988 có 20/20 phường đạt tiêu chuẩn tiên tiến.

  f. Về an ninh quốc phòng:

  Phát động mạnh mẽ phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an vững mạnh toàn diện. Năm 1988 có 80% cơ quan đơn vị phường an toàn trong đó có 3 cụm phường trọng điểm an toàn. Tỷ lệ sai phạm của cán bộ chiến sĩ còn dưới 1% trong toàn ngành.

  Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và xây dựng lực lượng vũ trang địa phương. Hoàn thành nghĩa vụ tuyển quân hàng năm. Vào năm 1988, dân quân tự vệ đạt 9% dân số, năm 1990 đạt từ 10-12% dân số. Năm 1988 đạt 20/20 phường có quân sự địa phương vững mạnh.

  g. Về chính quyền đoàn thể:

  Phát huy vai trò quyền lực của Hội đồng nhân dân và hiệu lực quản lý kinh tế xã hội của UBND Quận, Phường. Hoàn chỉnh cơ chế phường, đến năm 1988 có 75% khu phố, tổ dân phố tiên tiến, 20% loại khá không còn loại kém. Giảm biên chế hành chính 30%.

  Công đoàn thực hiện hết các chức năng và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

  Phụ nữ phát huy vai trò trong sản xuất, phân phối lưu thông và phát động các phong trào của giới.

  Mặt trận Tổ quốc tập họp giáo dục vận động quần chúng, tham gia vào việc tổ chức đời sống trên địa bàn dân cư.

  Đến năm 1988, các đoàn thể, mặt trận tổ quốc có 80% đến 98% quần chúng vào sinh hoạt trong tổ chức, có 60% cơ sở vững mạnh.

  h. Về xây dựng Đảng:

  Tăng cường công tác chính trị tư tưởng và giáo dục ly 1luận cơ bản cho đảng viên. Số đảng viên kết nạp từ năm 1985 về trước học xong chương trình sơ cấp. Cán bộ chủ chốt Quận qua chương trình trung cấp, 30% Quận uỷ viên học xong Đại học hoặc chương trình cao cấp.

  – Quy hoạch cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa các chức danh từ cấp quận, đến cơ sở.

  – Về phát triển Đảng:

  + Xí nghiệp quốc doanh có từ 1985 về trước thì có Chi bộ hoặc tổ Đảng.

  + Xí nghiệp công tư hợp doanh và các HTX sản xuất xây dựng trước năm 1985 có tổ Đảng hoặc đảng viên.

  + Tổ hợp sản xuất có quần chúng trung kiên

  + HTX tiêu thụ phường có Chi bộ hoặc tổ Đảng.

  + Cửa hàng quốc doanh lớn có 30% cửa hàng trưởng, thủ quỹ, kế toán, thủ kho là đảng viên.

  + Công ty chiếu bóng, hiệu sách, Tờ tin, Đài truyền thanh có tổ Đảng hoặc đảng viên.

  + Các trường đã có đảng viên xây dựng Chi bộ hoặc tổ Đảng.

  + Các trường chưa có đảng viên phải có đảng viên.

  + 50% Hiệu trưởng mẫu giáo và Chủ nhiệm Nhà trẻ là đảng viên.

  + 80% cảnh sát đường phố có 2 năm làm cảnh sát đường phố là đảng viên.

  + 10/20 phường đội có 2 đảng viên

  ]+ Đồng chí Trưởng hoặc phó phụ trách đoàn thể mặt trận cơ sở là đảng viên. 80% Hội trưởng Hội Lao động hợp tác là đảng viên.

  Đối với Đoàn Thanh niên cộng sản, quận uỷ tăng cường lãnh đạo, giáo dục xây dựng Đoàn vững mạnh. Hàng năm Đoàn giới thiệu 700 Đoàn viên ưu tú cho Đảng.

  Tổ chức 80% thanh niên vào Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

  Quận uỷ UBND và Ban Chấp hành các đoàn thể đổi mới phong cách lãnh đạo chỉ đạo và có quy chế làm việc khoa học.

  5. Đại hội giao trách nhiệm chi Ban Chấp hành Đảng bộ khoá IV tổ chức chỉ đạo và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và công tác cụ thể nêu trong báo cáo đã được Đại hội bổ sung và thông qua, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực sản xuất, phân phối lưu thông, đời sống, an ninh quốc phòng, và xây dựng lực lượng, thúc đẩy sự phát triển của công cuộc xây dựng và bảo vệ Quận nhà góp phần xây dựng và bảo vệ Thành phố.

  6. Đạihội kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong toàn quận nhận thức đúng đắn tình hình nhiệm vụ hiện nay, có quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện, phát huy quyền làm chủ tập thể, nâng cao cảnh giác với âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, tăng cường đoàn kết nhất trí chung quanh Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 3, quyết tâm khắc phục khó khăn, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ IV, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Thành phố và cả nước.

  Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ IV

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chỉ Thị V/v Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận 1 Lần Thứ Ix Nhiệm Kỳ 2005
 • Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận 1 Lần Thứ Xii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Quận 1: Hoàn Thành Cơ Bản Các Chỉ Tiêu Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận
 • Nghị Quyết Đại Hội Đảng Lần Thứ 10
 • Quán Triệt, Học Tập Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xv
 • Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận

  --- Bài mới hơn ---

 • Hoa Dân Vận Quận 4: Đảng Bộ Quân Sự Quận 4 Hoàn Thành Tốt Nhiệm Vụ, Chỉ Tiêu Nghị Quyết Đại Hội Lần Thứ Viii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận 4 Lần Thứ Xi, Nhiệm Kỳ 2022
 • Đại Hội Đảng Bộ Ngân Hàng Tmcp Ngoại Thương Việt Nam Lần Thứ 4
 • Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Vietcombank Sở Giao Dịch Lần Thứ Iv, Nhiệm Kỳ 2022
 • Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Vietcombank Sở Giao Dịch Nhiệm Kỳ 2022
 • Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Phú lần thứ IX (nhiệm kỳ 2005 – 2010) đã tiến hành trong 3 ngày 21, 22 và . Tham dự đại hội, ngoài 159 đại biểu đảng viên được triệu tập còn có sự quan tâm đến dự của đồng chí Lê Hoàng Quân – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân – Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các ban Đảng, sở, ngành thành phố, các mẹ Việt Nam Anh hùng, các ban ngành, đoàn thể trong quận, đại biểu các quận bạn cùng các cơ quan thông tấn báo chí.

  Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm cao, Đại hội đã tập trung vào các nội dung:

  Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) về đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí.

  Góp ý, thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ quận đối vớidự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII.

  QUYẾT NGHỊ I/ Về cơ bản, nhất trí với các nội dung văn kiện đã được trình bày tại Đại hội, bao gồm:

  Báo cáo đánh giá tình hình chính trị – kinh tế – xã hội – an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống tổ chức, phát triển lực lượng chính trị trong Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành viên trong 2 năm (2004 – 2005) và phương hướng nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị của quận và cơ sở 5 năm (2005 – 2010).

  Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành lâm thời Đảng bộ quận.

  Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII.

  Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII (2006 – 2010).

  Đại hội đã nhất trí thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2005- 2010 như sau:

  Tỷ trọng công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp chiếm 75% cơ cấu kinh tế.

  Tỷ trọng thương mại – dịch vụ chiếm 25% cơ cấu kinh tế.

  Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng ít nhất là 14%.

  Phấn đấu hoàn thành cơ bản chương trình bê tông xi măng, nhựa hoá các tuyến đường, hẻm.

  Phấn đấu đến năm 2008 hoàn thành phổ cập bậc trung học.

  Phấn đấu90% gia đình đạt gia đình văn hoá.

  Phấn đấu có ít nhất50% khu phố đạt khu phố văn hoá.

  Phấn đấu 02 phường được công nhận phường văn hoá.

  Phấn đấu đến cuối năm 2007 cơ bản xoá hộ nghèo (theo tiêu chí 6 triệu đồng/người/năm).

  Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về an ninh quốc phòng hàng năm.

  Chương trình, công trình trọng điểm:

  1. Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế 2005-2010 có tính đến năm 2022.

  2. Chương trình xoá hộ nghèo giai đoạn 2006-2010.

  3. Chương trình phổ cập bậc trung học và nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, chất lượng dạy và học.

  4. Chương trình xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh ở cấp phường.

  5. Chương trình chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

  1. Xây dựng Trung tâm y tế, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Nhà văn hoá công nhân, Nhà thiếu nhi.

  2. Mở rộng đườngLũy Bán Bích.

  3. Hoàn thành giai đoạn một khu liên hợp văn hoá – thể thao quận.

  4. Hình thành Trung tâm kinh tế – thương mại – dịch vụ (Âu Cơ – Thoại Ngọc Hầu – Lũy Bán Bích).

  90% Đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt “trong sạch vững mạnh”.

  Phấn đấu 85% – 90% chi bộ khu phố đạt “trong sạch vững mạnh”.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hoa Dân Vận Quận 4: Nhanh Chóng Đưa Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Đi Vào Cuộc Sống
 • Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận 4 Lần Thứ Xi, Nhiệm Kỳ 2022
 • Đảng Ủy Công Ty Tnhh Mtv Dịch Vụ Công Ích Quận 4 Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận 4 Lần Thứ Xii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận 4 Lần Thứ Xii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Dự Thảo Báo Cáo Chính Trị Đại Hội Chi Bộ
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận 3 Lần Thứ X (Nhiệm Kỳ 2010

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận 3 Lần Thứ Xi Nhiệm Kỳ 2022
 • Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận 8 Lần Thứ Xi Nhiệm Kỳ 2022
 • Quận Tây Hồ Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận Lần Thứ Vi
 • Thành Phố Bắc Kạn Sau Hơn 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Khóa Vi
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận Gò Vấp Lần Thứ Viii Nhiệm Kỳ 2000
 • Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 3 lần thứ X (nhiệm kỳ 2010 – 2022) tiến hành từ ngày 07 đến ngày 08 tháng 8 năm 2010 tại trụ sở làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ quận 3.

  QUYẾT NGHỊ

  Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm 2005 – 2010 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2010 – 2022 nêu trong báo cáo chính trị trình Đại hội:

  Đại hội khẳng định:

  – Công tác quản lý và phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội của toàn Quận.

  – Kinh tế Quận tiếp tục phát triển đúng định hướng cơ cấu dịch vụ – thương mại – tiểu thủ công nghiệp (tinh sạch) với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 36,9%. Tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm là 32%. Công tác quản lý chi ngân sách đảm bảo nguyên tắc kịp thời, công khai, minh bạch, đúng dự toán và tiết kiệm.

  – Quận đã tập trung phát triển và chăm lo giải quyết tốt các vấn đề văn hóa – xã hội , c ông tác giáo dục đào tạo được tập trung lãnh đạo thường xuyên , công tác d ạy nghề giải quyết việc làm , chăm lo cho gia đình chính sách và dân nghèo được chú trọng , các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao đa dạng, phong phú.

  hát huy được sức mạnh tổng hợp trong việc giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội , đảm bảo x ây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc . C ông tác thi hành và bảo vệ pháp luật được chú trọng .

  – Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên có chuyển biến tích cực, nhiệm vụ xây dựng các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước được quan tâm chỉ đạo, việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và công tác phát triển đảng từng bước đi vào thực chất.

  – Công tác kiểm tra, giám sát của Đảngcó sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức và hành động. Nét mới là các Ban Đảng Quận ủy tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát các chuyên đề thuộc lĩnh vực các Ban phụ trách; mối quan hệ phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra với Thanh tra và các cơ quan pháp luật ngày càng tốt hơn.

  – Công tác dân vận luôn được quan tâm đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, từng bước đi vào chiều sâu, hướng các hoạt động về cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, tổ chức tiếp xúc, giải quyết những bức xúc của nhân dân, đã làm chuyển biến nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể về công tác dân vận.

  – H oạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy có nhiều nét mới, tăng cường đi cơ sở, giải quyết ngay những vấn đề khó khăn, bức xúc của cơ sở đặc biệt là đối với Đảng bộ 14 phường. Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện 06 chuyên đề trọng tâm trên các lĩnh vực; công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình hiệu quả, tạo được sự chuyển động mới trong công tác lãnh đạo, đạt hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ.

  * Hạn chế, yếu kém

  – Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý đô thị, có lúc chưa phát huy đúng mức các lợi thế, nguồn lực, sức mạnh của Quận; một số dự án công trình trọng điểm đề ra trong nhiệm kỳ chưa thực hiện được. Trật tự văn minh đô thị chưa đạt yêu cầu đề ra.

  – Công tác quản lý Nhà nước về kinh tế có lúc chưa theo kịp sự phát triển của xã hội. Một số hợp tác xã phường, liên phường và hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp hoạt động chưa hiệu quả. Tình hình nợ đọng có xu hướng tăng, công tác quản lý thuế thiếu chặt chẽ. Tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư chậm.

  – Trên lĩnh vực văn hóa xã hội còn nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết, nhất là xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công cộng. Công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động văn hóa còn nhiều mặt hạn chế. Việc triển khai thực hiện qui hoạch mạng lưới trường lớp còn chậm. Việc thực hiện chủ trương xã hội hóa phát triển y tế, văn hóa, thể thao còn nhiều hạn chế.

  – Công tác phát triển đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội có nơi còn diễn biến phức tạp. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc chưa tạo thành sức mạnh tổng hợp. Công tác cải cách tư pháp thiếu đồng bộ.

  – Hoạt động của hệ thống chính trị chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở một số cơ sở Đảng nội dung tuyên truyền chưa có sức lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một vài cơ sở Đảng còn hạn chế. Công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong khu vực ngoài nhà nước chưa đạt yêu cầu. Công tác vận động quần chúng và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đôi lúc còn mang tính hành chính.

  * Nguyên nhân

  – Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ đôi lúc chưa đi vào trọng tâm, trọng điểm. Một vài cấp ủy cơ sở chưa chủ động xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình công tác của Quận, còn nặng chuyên môn; công tác quản lý, đánh giá cán bộ, đảng viên có nơi còn nể nang, thiếu chặt chẽ.

  – Công tác điều hành quản lý nhà nước còn thiếu tính chủ động, chưa phối hợp thường xuyên với các Sở ngành chức năng thành phố để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quy trình thực hiện cải cách hành chính và các dự án công trình trọng điểm.

  – Việc lãnh đạo tổ chức thực hiện các phong trào quần chúng có lúc, có nơi chưa được cấp ủy quan tâm đúng mức. Hệ thống mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở chưa thực sự đủ mạnh để phát huy tốt hơn vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với các hoạt động của Quận.

  * Một số kinh nghiệm thực tiễn

  Một là, phải giữ vững đoàn kết trong toàn Đảng bộ, biết trân trọng và p hát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thường xuyên chăm lo xây dựng và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức trong hệ thống chính trị hoạt động.

  Hai là, trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, phải kết hợp hài hòa giữa lãnh đạo toàn diện với trọng tâm, trọng điểm; kịp thời sơ, tổng kết rút kinh nghiệm nhân rộng và phát huy các mô hình, cách làm hay, các gương điển hình. Thẳng thắn nhìn nhận yếu kém, sẵn sàng học tập những kinh nghiệm hay của các địa phương khác.

  Ba là, luôn xác định cán bộ là nhân tố quan trọng quyết định hiệu quả công việc; thường xuyên quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ. Cán bộ chủ chốt, đảng viên, công chức phải thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, chính là yếu tố góp phần vào sự thành công chung của Đảng bộ.

  Bốn là, khi đề ra chủ trương đều phải xuất phát từ nhu cầu, lợi ích chính đáng của nhân dân; luôn gần gũi nhân dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân; trong tổ chức thực hiện phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả để kịp thời điều chỉnh những vấn đề chưa hợp lý.

  1.2. Về phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2010- 2022

  Đại hội nhất trí:

  Xác định nhiệm vụ xây dựng phát triển quận 3 trong nhiệm kỳ tới là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân để giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; xây dựng đô thị văn minh, mỹ quan; hiện đại hóa các lĩnh vực dịch vụ – thương mại; thực hiện tốt chính sách xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân; xây dựng Quận 3 phát triển toàn diện, xứng tầm một Quận trung tâm Thành phố”.

  2/ Hoàn thành qui hoạch mạng lưới y tế, văn hóa, thể dục thể thao.

  3/D oanh số dịch vụ – thương mại (loại trừ yếu tố trượt giá) có mức tăng trưởng bình quân hàng năm từ 20% trở lên.

  4/ Phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch dự toán thu ngân sách được giao hàng năm với mức tăng bình quân 15% trở lên.

  5/ Hiệu suất đào tạo bậc tiểu học đạt 100%, trung học cơ sở đạt 99%. Duy trì kết quả đạt chuẩn về phổ cập tiểu học, trung học cơ sở và phấn đấu đạt chuẩn về phổ cập bậc trung học.

  6/ Đến năm 2013 toàn Quận hoàn thành chuẩn chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 3 (cơ bản không còn hộ có thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/năm).

  7/ Phấn đấu xây dựng 5/14 phường được công nhận và giữ vững phường văn hóa.

  8/ Mỗi năm giới thiệu giải quyết việc làm cho 10.000 lao động.

  9/ Giữ vững tốc độ tăng dân số tự nhiên hàng năm dưới 1%.

  10/ T ỉ lệ khám phá án đạt 65%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 03 mặt (số vụ, số người chết và bị thương).

  11/ Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự ở cả 2 cấp, tỉ lệ đảng viên đạt 3-5%.

  12/ Hàng năm có trên 75% cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, đến cuối nhiệm kỳ không còn cơ sở Đảng yếu kém.

  13/ Trên 80% cán bộ chủ chốt Quận và cơ sở đạt chuẩn theo qui định.

  14/ Bình quân hàng năm k ết nạp từ 150 đảng viên trở lên.

  15/ Mặt trận và các đoàn thể Quận giữ vững thành tích xuất sắc hàng năm.

  * Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

  – Về phát triển kinh tế – xã hội

  – Thường xuyên rà soát quy hoạch chi tiết đảm bảo phù hợp với thực tiễn; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đô thị, môi trường, trật tự giao thông, xây dựng; tập trung triển khai thực hiện hiệu quả phương án xử lý nhà đất dôi dư; tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa, mời gọi đầu tư chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khối Quản lý đô thị; chủ động rà soát, phối hợp với các ngành chức năng thành phố lập quy hoạch bảo tồn và tôn tạo các công trình có giá trị văn hóa lịch sử và công trình kiến trúc có giá trị.

  – Thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư chỉnh trang đô thị, phát triển dịch vụ thương mại. Đảm bảo nguồn thu thuế công thương nghiệp hàng năm; đảm bảo nguồn chi ngân sách theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý sử dụng các nguồn vốn, đẩy mạnh công tác giải ngân.

  – T ăng cường và nâng cao hiệu quả kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông; thực hiện tốt công tác chính sách, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm; triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp đã được phê duyệt, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp; củng cố hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, đầu tư nâng cấp các cơ sở thể dục thể thao.

  – Về quốc phòng – an ninh

  – Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Tập trung xây dựng lực lượng quân sự địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh về tư tưởng chính trị, kỹ thuật quân sự sẵn sàng chiến đấu.

  – Tập trung xây dựng lực lượng an ninh cơ sở và phong trào quần chúng vững mạnh, phát huy hiệu quả hoạt động các đội nhóm tự quản về an ninh trật tự, làm tốt công tác phòng ngừa, kiểm soát và kiềm chế tình hình tội phạm.

  – Nâng cao nhận thức, năng lực của cán bộ, công chức ngành tư pháp để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, công tác quản lý Nhà nước về thi hành án dân sự, công tác hộ tịch công chứng; tổ chức tốt công tác tiếp dân, phát huy hiệu quả công tác hòa giải tại cơ sở, không để khiếu nại tồn đọng.

  – Về xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác vận động nhân dân

  + Công tác tư tưởng chính trị , chú trọng đánh giá tình hình tư tưởng đảng viên trong sinh hoạt chi bộ, dư luận quần chúng để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, củng cố, kiện toàn và phát huy mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhất là ở cơ sở. Đưa hoạt động học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, tổ chức Đảng.

  + Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên, cải tiến nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; thường xuyên củng cố tổ chức cơ sở đảng, làm cho công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên ngày càng đi vào thực chất, tập trung cho công tác phát triển Đảng theo đúng chỉ tiêu đề ra; xây dựng chương trình qui hoạch gắn với đào tạo, sử dụng và bố trí cán bộ theo hướng xây dựng nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ đủ chuẩn kế thừa.

  + Công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung và thực hiện đúng qui trình công tác kiểm tra, giám sát; t ăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở Đảng trung bình, yếu để xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng cơ sở; thường xuyên kiểm tra cán bộ, đảng viên trong giữ gìn, rèn luyện và nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của đảng viên, cũng như việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  + Công tác xây dựng chính quyền, t iếp tục hoàn thiện quy chế làm việc của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả mô hình giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “Một cửa liên thông”; xây dựng và trẻ hóa đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, vững về chuyên môn nghiệp vụ; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện công khai tài chính, đảm bảo nguyên tắc tài chính, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

  + Công tác vận động quần chúng, tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, quan tâm phát triển lực lượng nòng cốt chính trị; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác vận động quần chúng của cấp ủy cơ sở Đảng và đảng viên; xây dựng tổ chức cơ sở đảng và tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; nâng cao kỹ năng hoạt động, tập hợp thanh niên và chất lượng hoạt động của Đoàn thanh niên; thực hiện tốt chính sách về cán bộ và lao động nữ; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng cựu chiến binh trong giáo dục truyền thống, xung kích trong các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện tốt chính sách về dân tộc, tôn giáo của Đảng, thông qua các phong trào, phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố tích cực để xây dựng trở thành những nòng cốt chính trị trong dân tộc, tôn giáo.

  + Về đ ổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ , phân công rõ ràng nhiệm vụ của từng đồng chí Quận ủy viên, xây dựng các chuyên đề trọng tâm để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ X; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo bằng việc giảm hội họp, tăng cường kiểm tra cơ sở, nâng cao chất lượng ra nghị quyết của Quận ủy.

  Thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận 3 khóa IX. Từ kinh nghiệm của khóa trước, Ban Chấp hành Đảng bộ quận 3 khóa X cần tiếp tục phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ tới.

  Giao Ban Chấp hành Đảng bộ quận 3 khóa X căn cứ vào nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn.

  Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ quận 3 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận 3 Lần Thứ Iv
 • Chỉ Thị V/v Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận 1 Lần Thứ Ix Nhiệm Kỳ 2005
 • Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận 1 Lần Thứ Xii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Quận 1: Hoàn Thành Cơ Bản Các Chỉ Tiêu Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận
 • Nghị Quyết Đại Hội Đảng Lần Thứ 10
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận 3 Lần Thứ Xi Nhiệm Kỳ 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận 8 Lần Thứ Xi Nhiệm Kỳ 2022
 • Quận Tây Hồ Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận Lần Thứ Vi
 • Thành Phố Bắc Kạn Sau Hơn 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Khóa Vi
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận Gò Vấp Lần Thứ Viii Nhiệm Kỳ 2000
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận Gò Vấp Lần Thứ Vi Về Tình Hình Nhiệm Vụ Trong 5 Năm (1991
 • Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 3 lần thứ XI (nhiệm kỳ 2022 – 2022) tiến hành từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 8 năm 2022 tại trụ sở làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ quận 3:

  1. Nhất trí những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm 2010-2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2022 – 2022 nêu trong báo cáo chính trị trình Đại hội:

  1.1. Về đánh giá tình hình 5 năm 2010 – 2022

  Trong nhiệm kỳ X, Đảng bộ và chính quyền quận đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, gắn bó mật thiết với Nhân dân, vượt qua khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoàn thành 14/15 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X.

  Công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị được tập trung lãnh đạo theo hướng phát triển bền vững, đạt nhiều kết quả khả quan như sau:

  Kinh tế phát triển theo đúng định hướng, chất lượng các ngành thương mại – dịch vụ ngày càng được nâng lên, doanh thu thương mại và dịch vụ bình quân đạt 17,32%/năm; công tác thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 – 2022 đạt 12,21%/năm.

  Quận ủy đã tập trung lãnh đạo chăm lo phát triển văn hóa – xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của Nhân dân; dạy nghề và giải quyết việc làm luôn được thực hiện theo yêu cầu của xã hội; đề ra nhiều giải pháp thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả, đến nay không còn hộ nghèo có thu nhập bình quân dưới 16 triệu đồng/người/năm; hoạt động thể dục – thể thao tiếp tục giữ vững thành tích cao; công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng.

  An ninh – Quốc phòng được tăng cường, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, cải cách tư pháp chuyển biến tích cực.

  Việc xây dựng 6 kế hoạch và 14 chương trình hành động cụ thể hóa thực hiện 6 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X của Quận ủy đã tạo chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng, đào tạo đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

  Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, cá nhân và việc khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, tiếp thu phê bình từng bước đi vào nề nếp, trở thành việc làm thường xuyên của từng cơ sở đảng và mỗi cán bộ, đảng viên.

  Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, hoạt động của chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, tạo được chuyển biến bước đầu quan trọng.

  Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, nội dung chương trình và phương pháp tiến hành kiểm tra, giám sát khoa học hơn, từng bước đi vào thực chất, có trọng tâm, trọng điểm.

  Công tác xây dựng chính quyền được quan tâm lãnh đạo, cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được cải thiện.

  Tiến độ thực hiện một số công trình, dự án trọng điểm còn chậm; tình trạng xây dựng không phép, sai phép còn xảy ra; công tác đảm bảo trật tự, văn minh đô thị chưa đạt yêu cầu đề ra.

  Nguồn lực phát triển kinh tế chưa được khai thác đầy đủ; doanh nghiệp tăng về số lượng nhưng quy mô nhỏ, sức cạnh tranh yếu, kinh tế tập thể chưa mạnh; công tác hậu kiểm chưa được quan tâm đúng mức.

  Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội còn nhiều vấn đề cần quan tâm giải quyết, chất lượng một số dịch vụ y tế cơ sở chưa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân; tình hình tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp.

  Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có lúc có nơi còn diễn biến phức tạp, có trọng án, cháy nổ nghiêm trọng. Công tác phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vẫn chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Một số nội dung thực hiện trong công tác cải cách tư pháp chưa đạt yêu cầu.

  Hoạt động hệ thống chính trị đổi mới chưa toàn diện, một số tổ chức cơ sở Đảng chậm đề ra các giải pháp khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vẫn chưa có nhiều mô hình hay, điển hình mới. Việc nắm diễn biến tư tưởng của đảng viên đôi lúc chưa kịp thời; công tác phòng ngừa, vận động thuyết phục, đấu tranh, ngăn chặn biểu hiện tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một số đảng viên hiệu quả chưa cao.

  Công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị – xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập chưa đạt chỉ tiêu. Chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số nơi còn hạn chế; tỷ lệ phát triển Đảng ở trường học và trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có chuyển biến nhưng chưa đạt yêu cầu.

  Công tác xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và cải cách hành chính một số lĩnh vực còn hạn chế; còn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà tổ chức và công dân ở một bộ phận cán bộ công chức, viên chức; đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân có vụ việc chậm được giải quyết, gây bức xúc trong một số người dân.

  Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ Quận ủy và Ủy ban nhân dân Quận có lúc, có nơi chưa theo kịp thực tiễn, khả năng dự báo tình hình, một số cơ quan chuyên môn chưa thể hiện hết vai trò tham mưu chưa kịp thời dẫn đến xây dựng và thực hiện một số kế hoạch, chương trình hành động hiệu quả chưa cao. Công tác quản lý, giáo dục cán bộ về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đạo đức nghề nghiệp có lúc chưa được quan tâm đúng mức, vẫn còn tình trạng một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, còn nhũng nhiễu gây phiền hà cho dân.

  Một là, phải giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ; biết trân trọng và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận và tham gia của Nhân dân trong thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ.

  1.2. Về phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2022 – 2022

  Về chỉnh trang và phát triển đô thị

  Thúc đẩy xây dựng mới 1 triệu m2 sàn xây dựng ở 3 khu vực Nhân dân; doanh nghiệp; hợp tác và mời gọi đầu tư.

  100% các hẻm không ngập do mưa.

  Phát triển 8.000m2 mảng xanh, nâng tổng diện tích mảng xanh lên 45.000m2, đạt mức bình quân hưởng thụ mảng xanh đầu người khoảng 0,4m2.

  Vận động Nhân dân hiến đất mở rộng 28 hẻm.

  Vận động Nhân dân trang bị đèn chiếu sáng tiết kiệm điện năng tại 100% hẻm. Khuyến khích sử dụng năng lượng mặt trời trong các công trình dân dụng.

  Hoàn thành công tác phân loại rác tại nguồn trên địa bàn Quận theo kế hoạch của Thành phố; xây dựng 9 tuyến đường trọng điểm và khu vực Ga Sài Gòn không rác.

  Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất hàng năm đạt từ 6% trở lên.

  Cơ cấu kinh tế đến năm 2022: 75% thương mại – dịch vụ, 25% công nghiệp – xây dựng.

  Hiệu suất đào tạo cấp tiểu học đạt 100%, trung học cơ sở 99,5%; duy trì kết quả đạt chuẩn phổ cập ở 3 cấp.

  Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, có ít nhất 20% trường học của Quận đạt chuẩn quốc gia và 1 trường đạt chuẩn tiên tiến, chất lượng cao.

  Phấn đấu hoàn thành Chương trình thoát nghèo bền vững theo tiêu chí mới của thành phố.

  Có 10/14 phường được ghi nhận là phường Văn minh đô thị; 100% phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

  Hàng năm giới thiệu và tạo việc làm cho 12.000 người.

  Số vụ phạm pháp hình sự giảm hàng năm từ 3% đến 5%; tỷ lệ khám phá án đạt từ 70% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 90% trở lên; phấn đấu giảm 5% đến 10% tai nạn giao thông trên cả 3 mặt (số vụ, số người chết, số người bị thương).

  Hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự; tỷ lệ đảng viên chính thức nhập ngũ 2% trở lên.

  Hàng năm có từ 95% cơ sở Đảng trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cơ sở Đảng yếu kém.

  Trong nhiệm kỳ, phấn đấu kết nạp 800 đảng viên.

  Chương trình, công trình trọng điểm

  Tiếp tục hoàn thành các chương trình, công trình của nhiệm kỳ X (2010 – 2022) đã đề ra: trụ sở Công an Quận, Trường Mầm non Hoa Mai, Trường THCS Đoàn Thị Điểm.

  Các chương trình, công trình mới thực hiện trong nhiệm kỳ XI (2015 – 2022): Bệnh viện Quận 3, Trung tâm Văn hóa Quận, Trường Mầm non 10, 11, Trường THCS tại khu vực ao rau muống Phường 9, Nhà Thiếu nhi Quận, 2 trạm lấy nước PCCC trên kênh Nhiêu Lộc.

  Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:

  Về phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng – an ninh

  Thực hiện Đề án quy hoạch Trung tâm thương mại đến năm 2022; ưu tiên phát triển các nhóm, ngành dịch vụ chất lượng cao; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, tiềm năng, lợi thế của Quận đến Nhân dân, doanh nghiệp, doanh nhân. Định kỳ tổ chức tốt việc gặp gỡ, đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong kinh doanh; đảm bảo thu và quản lý tốt nguồn thu ngân sách Nhà nước, tập trung chỉ đạo chống thất thu thuế, giải quyết nợ thuế tồn đọng kéo dài.

  Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, cộng đồng dân cư an toàn, lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, thượng tôn pháp luật. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; củng cố, hoàn thiện và sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa, công trình văn hóa trên địa bàn; triển khai thực hiện tốt quy hoạch mạng lưới trường lớp phù hợp với yêu cầu mới; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đạt chuẩn về chính trị, chuyên môn, có tác phong sư phạm và tinh thần trách nhiệm; đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tiếp tục thực hiện tốt các chương trình quốc gia về chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao.

  Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận của hệ thống chính trị

  2. Thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận 3 khóa X. Từ kinh nghiệm của khóa trước, Ban Chấp hành Đảng bộ quận 3 khóa XI cần tiếp tục phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ tới.

  5. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ quận 3 khóa XI căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn.

  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận 3 Lần Thứ X (Nhiệm Kỳ 2010
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận 3 Lần Thứ Iv
 • Chỉ Thị V/v Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận 1 Lần Thứ Ix Nhiệm Kỳ 2005
 • Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận 1 Lần Thứ Xii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Quận 1: Hoàn Thành Cơ Bản Các Chỉ Tiêu Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận
 • Hội Nghị Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận Lần Thứ Xi

  --- Bài mới hơn ---

 • Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Gia Lai Lần Thứ Xvi: Thông Qua 17 Chỉ Tiêu Chủ Yếu Nhiệm Kỳ 2022
 • Nhiều Thành Tựu Nổi Bật Qua 4 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Xv Đảng Bộ Tỉnh
 • Gia Lai Thực Hiện Tốt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xv
 • Kết Quả Nổi Bật Sau 2 Năm Rưỡi Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Xvi Đảng Bộ Tỉnh
 • Đại Tướng Ngô Xuân Lịch Dự Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Hà Giang
 • (WEBGOVAP) – Ngày 19.7.2018, Ban chấp hành Đảng bộ Quận đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2020.

  Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hữu Hiệp – UVTV Thành ủy – Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Nguyễn Trí Dũng – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Lê Hoàng Hà – Phó Bí thư Quận ủy – Chủ tịch UBND Quận , Nguyễn Thị Thanh Vân – Phó Bí thư Quận ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quận, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Bí thư các Chi – Đảng bộ cơ sở, Trưởng các Phòng – Ban, đơn vị, đoàn thể Quận, Chủ tịch UBND 16 Phường.

  Hội nghị đã tiến hành đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2022; kết quả chương trình chỉnh trang đô thị, tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm gắn với các chương trình đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2022; kết quả thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/QU ngày 20.10.2010 của Quận ủy về công tác cán bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính; kết quả thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”; kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và cơ quan đơn vị; trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo điều lệ Đảng; kết quả thực hiện nhiệm vụ tập hợp hội viên, đoàn viên và nâng cao chất lượng hoạt động của các Mặt trận, các đoàn thể chính trị – xã hội tại địa bàn dân cư.

  Trong 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từ Quận đến cơ sở bám sát chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XI, phấn đấu vượt qua khó khăn, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế – văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

  Kết quả thực hiện mục tiêu tổng quát do Nghị quyết nhiệm kỳ đề ra:

  “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Ưu tiên phát triển các loại hình dịch vụ cao cấp trong cơ cấu kinh tế “Dịch vụ – Công nghiệp”. Huy động các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với bảo vệ môi trường; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, chăm lo an sinh xã hội; đảm bảo quốc phòng và an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu xây dựng Quận Gò Vấp văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình”, 3 năm qua, Quận đã đạt nhiều thành tựu đáng trân trọng. Cụ thể:

  – Tình hình kinh tế của Quận tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng; tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân đạt 12,33. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng “dịch vụ – công nghiệp” với tỷ trọng thương mại – dịch vụ bình quân đạt 63,65% trong cơ cấu kinh tế; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán ra thị trường xã hội bình quân tăng 20,38%. Công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp được quan tâm thực hiện. Thu ngân sách hàng năm đều vượt chỉ tiêu pháp lệnh Thành phố giao và chỉ tiêu Quận phấn đấu. Công tác quản lý thu, chi ngân sách đúng luật, hiệu quả.

  – Công tác quản lý sử dụng đất đai và kiểm kê, thống kê, lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm, định kỳ đều được quan tâm thực hiện đúng tiến độ. Tập trung khắc phục sai sót các dự án phân lô hộ lẻ, tổ chức tiếp nhận bàn giao các khu dân cư có nguồn gốc đất quân đội về cho địa phương quản lý. Công tác quản lý, bảo vệ môi trường được chú trọng, chất lượng công tác thẩm định đánh giá tác động môi trường được nâng lên; công tác quản lý và xử lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm được quan tâm triển khai thực hiện. Hoàn thành 21 dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, xóa ngập nước tại các tuyến đường, tuyến hẻm trên địa bàn Quận. Công tác vận động bốc mộ, cải táng, hỏa táng các khu thổ mộ, nghĩa trang xen cài trong khu dân cư được quan tâm thực hiện.

  – Công tác quản lý sau quy hoạch được triển khai thực hiện đồng bộ. Các dự án đầu tư trên địa bàn thực hiện đúng với quy hoạch, đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật hiện có. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phương án được duyệt. Công tác quản lý trật tự lòng, lề đường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị được tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện.

  – Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo. Ngành giáo dục và đào tạo Quận tiếp tục phát triển toàn diện cả về quy mô, số lượng và chất lượng. Xây dựng lộ trình cụ thể xác định nhóm trường dự kiến xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tập trung đầu tư xây dựng trường lớp đáp ứng nhu cầu tăng tỷ lệ học sinh học ngày 2 buổi. Tăng cường công tác quản lý các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục và công tác quản lý các cơ sở giữ trẻ ngoài giờ học.

  – Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, nâng cao chất lượng đời sống, tinh thần Nhân dân. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội có nhiều nét khởi sắc, chất lượng ngày càng phong phú; các thiết chế văn hóa tiếp tục được củng cố và phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân. Hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục đi vào chiều sâu. Số phường được ghi nhận và công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị hàng năm đều tăng.

  – Phát triển phong trào thể dục thể thao: Hoạt động thể dục – thể thao được chú trọng phát triển. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đến nay tỷ lệ người tham gia tập luyện thường xuyên đạt 36,52%.

  – Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm thực hiện tốt. Đâu tư xây mới bệnh viện Quận. Tăng cường hoạt động của tuyến y tế cơ sở, tổ chức khám bảo hiểm y tế tại các trạm Y tế phường. Công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tiếp tục được tăng cường; tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

  – Đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, công tác chăm lo các gia đình chính sách và người nghèo được quan tâm chu đáo.Tiếp tục thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình thương vận động phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động.

  – Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự – quốc phòng ở địa phương; đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị của địa phương,Thành phố. Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng Khu vực phòng thủ Quận Gò Vấp giai đoạn 2022-2021 và những năm tiếp theo; tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ theo chỉ đạo của cấp trên. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm, đảm bảo chất lượng chính trị, trình độ học vấn; quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, giải quyết việc làm cho thanh niên xuất ngũ.

  – Công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy định; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc từ cơ sở, không để tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân. Công tác tư pháp được cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan quan tâm thực hiện đúng theo pháp luật Nhà nước; công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát được thực hiện đúng quy định, không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

  – Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23.4.2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Thành phố và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Trung ương, Thành phố. Các hoạt động giám sát, khảo sát, và các chuyên đề giám sát được nâng cao chất lượng gắn với các chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XI và những vấn đề cử tri quan tâm.

  – Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội từ Quận đến 16 Phường đã cố gắng chú trọng đổi mới phương thức hoạt động với phương châm “hướng mạnh về cơ sở”, bám sát tình hình địa bàn dân cư; phát huy tốt vai trò, chức năng đại diện quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của đoàn viên, hội viên; vận động, tập hợp Nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tạo sự đồng thuận trong tư tưởng, nhận thức và hành động của các tầng lớp Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền Quận trong sạch, vững mạnh.

  Kết quả thực hiện các chương trình trọng điểm

  – Chương trình về công tác cán bộ: Quận ủy đã xây dựng và ban hành các nghi quyết, chương trình thực hiện công tác cán bộ giai đoạn 2022 – 2022, gắn với việc thực hiện Nghị Quyết của Đảng cấp trên về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác cán bộ đã được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc thực hiện công khai, dân chủ và có sự trẻ hóa đội ngũ, quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong quy hoạch và vận hành theo quy hoạch, đảm bảo phù hợp cơ cấu 3 độ tuổi; mạnh dạn, linh hoạt và kiên quyết trong điều động, luân chuyển, đề bạt, bố trí cán bộ công tác đảng, đoàn thể sang công tác chính quyền hoặc từ Quận về cơ sở và ngược lại..

  – Chương trình chỉnh trang đô thị: Ủy ban Nhân dân Quận đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2022-2020 trên địa bàn Quận. Tập trung đầu tư đối với 9 công trình trọng điểm; huy động các nguồn lực phát triển đô thị, đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với bảo vệ môi trường; giảm ngập, hạn chế ô nhiễm. Công tác rà soát quy hoạch được thực hiện thường xuyên, liên tục. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân Quận đang điều chỉnh tổng thể các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng lộ giới hẻm trên địa bàn Quận trên nền Bản đồ địa chính mới nhất. Huy động các nguồn lực tham gia đầu tư các dự án, công trình hạ tầng giao thông, thường xuyên duy tu, nâng cấp đường, hẻm do Quận, phường quản lý.

  Kết quả thực hiện các công trình trọng điểm

  – Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Công viên Văn hóa: Hiện nay dự án do Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 quản lý đã cơ bản hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu của Nhân dân tại khu vực.

  – Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện Trung tâm trưng bày, mua bán, giao dịch, hội chợ sinh vật cảnh tại Công viên Làng Hoa.

  – Dự án Sinh vật cảnh đã được hoàn thiện giai đoạn một – hình thành Công viên Làng Hoa Gò Vấp được xây dựng và hoạt động vào cuối năm 2011 với độ che phủ cây xanh đạt 40% diện tích. Giai đoạn 2 của Dự án Sinh vật cảnh (hình thành Trung tâm trưng bày, mua bán, giao dịch và Hội chợ Sinh vật cảnh): đã duyệt dự án, nguồn vốn Thành phố phân cấp.

  – Xây dựng mới 10 trường học, trong đó có 5 trường theo phương thức xã hội hóa: Tính đến đầu năm 2022 đã thực hiện và đưa vào sử dụng 6/10 trường. Trong đó: Dự án xây trường theo phương thức xã hội hóa được 3 trường; dự án xây dựng do Quận làm chủ đầu tư 3 trường.

  – Dự án đầu tư xây dựng mới Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận: đã được Hội đồng Nhân dân Thành phố duyệt chủ trương đầu tư và đang chờ bố trí kế hoạch vốn để thực hiện.

  – Dự án đầu tư xây dựng mới Nhà thi đấu thể dục – thể thao đa năng: đã được Sở Xây dựng phê duyệt dự án, Ủy ban Nhân dân Quận đã chỉ đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình (chủ đầu tư dự án) lựa chọn nhà thầu thiết kế dự án. Dự kiến khởi công vào Quý I năm 2022.

  – Dự án đầu tư mở rộng đường Phan Văn Trị (đoạn từ cầu Hang Trong đến đường Phạm Văn Đồng): đã hoàn thành dự án và tổ chức thông xe vào ngày 05/9/2017.

  Dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp đường Dương Quảng Hàm đoạn từ Lương Ngọc Quyến đến Công viên Văn Hóa Gò Vấp: đã được Hội đồng Nhân dân Thành phố thông qua, hiện Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 đang đo vẽ, lập bản vẽ hiện trạng để trình thống nhất về quy mô thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng.

  Dự án Đầu tư mở rộng đoạn đường Nguyễn Kiệm (đoạn từ ngã Sáu Gò Vấp đến giao lộ ngã Bảy Phạm Văn Đồng : Dự án này không được Hội đồng Nhân dân Thành phố thông qua. Tuy nhiên để khắc phục tình trạng kẹt xe ùn tắc giao thông Quận đã xin chủ trương thực hiện bắc cầu vượt thép đã hoàn thành đưa vào sử dụng 2 cầu vượt thép tại ngã sáu Gò Vấp và tại giao lộ đường Nguyễn Kiệm – Nguyễn Thái Sơn.

  Dự án Đầu tư mở rộng đoạn đường Nguyễn Văn Nghi – Lê Quang Định qua Cầu Hang Ngoài (đoạn từ đường Nguyễn Thái Sơn đến đường Phạm Văn Đồng): đã được Hội đồng Nhân dân Thành phố thông qua và Ủy ban Nhân dân Thành phố bố trí Kế hoạch vốn, Sở Giao thông vận tải Thành phố phê duyệt dự án . Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm định, thống nhất Bản đồ ranh giải tỏa dự án, Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 đang vạch sơn, bàn giao ranh của dự án; đang lập thủ tục ban hành thông báo thu hồi đất và triển khai công tác bồi thường giải tỏa theo quy định.

  – Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 11,5%. Quản lý thu chi ngân sách đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Phấn đấu gia tăng nguồn thu bằng việc thực hiện tốt các chính sách thuế và lệ phí.

  – Tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng và quản lý sau quy hoạch kết hợp với việc cải tạo, chỉnh trang đô thị phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội của địa phương. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư nhà nước. Huy động cao nhất các nguồn lực cho đầu tư phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm trong chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2022-2020.

  Tập trung thực hiện quyết liệt công tác quản lý trật tự đô thị theo Chỉ thị 02 của Ban Thường vụ Quận ủy; đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2022-2020. Tăng cường công tác quản lý đất đai, kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường. Hoàn thiện và phát triển hệ thống quản lý đất đai hiện tại; rà soát, cải cách hành chính, đẩy nhanh công tác đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tăng cường các giải pháp để nỗ lực hoàn thành các công trình trọng điểm.

  – Tập trung triển khai chương trình hành động của Thành ủy – Ủy ban Nhân dân Thành phố và kế hoạch của Quận về giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2022-2020. Xử lý triệt để, di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường và không phù hợp quy hoạch, nằm xen cài trong khu dân cư trên địa bàn Quận. Tăng cường công tác vận động, cải táng, hỏa táng các khu thổ mộ ra khỏi khu dân cư.

  – Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, Trung tâm học tập cộng đồng; đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa mới phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần của Nhân dân. Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập. Đẩy mạnh việc thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường huy động các nguồn lực phát triển giáo dục. Thực hiện hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2020. Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cho mục tiêu giảm nghèo bền vững.Tăng cường chăm lo cho gia đình chính sách có công. Thực hiện có hiệu quả Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực y tế giai đoạn 2022 – 2022. Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh,thực hiện hiệu quả chính sách dân số.

  – Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung triển khai các kế hoạch của Thành phố về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin đối với từng cơ quan, đơn vị, từng lĩnh vực, địa bàn, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử phục vụ tốt nhất quá trình triển khai đô thị thông minh theo kế hoạch của Thành phố.

  Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự; tăng cường đối thoại trực tiếp của cán bộ lãnh đạo, của người đứng đầu trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan nhà nước trong việc chấp hành và thực hiện các quy định pháp luật, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót.

  – Bảo đảm quốc phòng – an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng địa phương, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội với xây dựng quốc phòng – an ninh trong chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo tuyệt đối an toàn các lễ hội, sự kiện chính trị quan trọng khác, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các hoạt động vi phạm pháp luật, không để xảy ra tình hình phức tạp, đột biến bất ngờ.

  Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội từ Quận đến cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với quyền, lợi ích hợp pháp, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng tổ chức đoàn, hội thật sự vững mạnh, phát hiện nhân tố tích cực, bồi dưỡng, lựa chọn để giới thiệu kết nạp đảng và tạo nguồn quy hoạch cán bộ trẻ cho hệ thống chính trị.

  Bài: BA MINH; ảnh: PHƯƠNG THẢO

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận Gò Vấp Lần Thứ Vi Về Tình Hình Nhiệm Vụ Trong 5 Năm (1991
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận Gò Vấp Lần Thứ Viii Nhiệm Kỳ 2000
 • Thành Phố Bắc Kạn Sau Hơn 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Khóa Vi
 • Quận Tây Hồ Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận Lần Thứ Vi
 • Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận 8 Lần Thứ Xi Nhiệm Kỳ 2022
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ Iv Đảng Bộ Quận 9

  --- Bài mới hơn ---

 • Toàn Văn Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa Xii Của Đảng Về Phát Triển Kinh Tế Tư Nhân
 • Sự Phát Triển Lý Luận Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về Phát Triển Kinh Tế Tư Nhân Trong Thời Kỳ Đổi Mới
 • Một Số Điểm Mới Của Nghị Quyết Về “phát Triển Kinh Tế Tư Nhân Trở Thành Một Động Lực Quan Trọng Của Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa”
 • Quan Điểm Đại Hội Xii Của Đảng Về Phát Triển Kinh Tế Tư Nhân Ở Nước Ta
 • Một Số Điểm Mới Của Nghị Quyết Số 11
 • Đại hội Đại biểu lần thứ IV Đảng bộ Quận 9 họp từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 năm 2010 tại Hội trường Nhà Thiếu nhi Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

  QUYẾT NGHỊ

  Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm (2005 – 2010) và phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 5 năm (2010 – 2022) nêu trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IV:

  1.1- Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ III nhiệm kỳ ( 2005 – 2010 )

  – Kinh tế phát triển đúng hướng theo cơ cấu Nghị quyết Đại hội đã xác định và phù hợp với lợi thế, tiềm năng của quận trong quá trình đô thị hóa; tốc độ tăng trưởng kinh tế trên lĩnh vực Thương mại – Dịch vụ – Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp cơ bản đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với chuyển đổi ngành nghề và phát triển hạ tầng kỹ thuật cho các phường sản xuất nông nghiệp được quan tâm thực hiện. Công tác chính sách xã hội, chăm lo diện chính sách, dân nghèo được quan tâm thực hiện tốt, mang lại những hiệu quả thiết thực; chất lượng giáo dục, hiệu suất đào tạo được tăng lên; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; có nhiều mô hình mới trong công tác xây dựng đời sống văn hóa; một số công trình văn hóa, lịch sử được tập trung xây dựng, nâng cấp và đưa vào hoạt động góp phần thực hiện ngày càng tốt hơn công tác giáo dục truyền thống cách mạng địa phương. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, hầu hết các chỉ tiêu đạt yêu cầu nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

  Bên cạnh những thành tựu Đảng bộ và nhân dân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, còn một số mặt hạn chế, yếu kém sau :

  Kết quả phát triển kinh tế tăng trưởng khá nhưng chưa thực sự vững chắc và tương xứng với tiềm năng của quận; hiệu quả thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi chưa cao; một số công trình trọng tâm chưa đảm bảo yêu cầu tiến độ Nghị quyết đề ra. Hiệu quả hoạt động của một số nhà văn hóa phường, Trung tâm học tập cộng đồng chưa cao; chất lượng phong trào xây dựng khu phố văn hóa chưa đồng đều; chương trình giảm nghèo chưa thật sự bền vững. Tỷ lệ kéo giảm phạm pháp hình sự, phá án chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa được quan tâm đúng mức. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chưa lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ chưa cao; một số cán bộ có biểu hiện sa sút về phẩm chất đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm chưa cao; chất lượng tự kiểm tra ở một số đơn vị, địa phương còn hạn chế. Công tác cải cách hành chính còn chuyển biến chậm. Hiệu quả hoạt động các tổ chức đoàn thể, chính trị – xã hội, nòng cốt chính trị ở một số cơ sở còn hạn chế.

  Ngoài các nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, còn có nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội: sự gia tăng dân số cơ học ngày càng nhanh đã phát sinh nhiều khó khăn trong công tác quản lý xã hội; cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu cùng với việc thường xuyên điều chỉnh, bổ sung chính sách, trình tựthủ tục đầu tư xây dựng cơ bản đã làm chậm tiến độ thực hiện một số dự án trọng tâm, trọng điểm của quận; công tác quy hoạch chi tiết phụ thuộc vào thời gian thẩm định phê duyệt của Thành phố nên chưa đáp ứng yêu cầu chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn quận.

  Phải đảm bảo ổn định chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị và tính chủ động, sáng tạo của các ngành, các cấp trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Nâng cao vai trò của Mặt trận, đoàn thể trong việc mở rộng dân chủ đến các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, là cơ sở để vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của địa phương. Quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết cần phải bám sát thực tiễn tình hình địa phương, từng thời điểm cần có những giải pháp đột phá nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra và giải quyết các vấn đề tồn đọng kéo dài; kịp thời sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện. Xác định công tác tổ chức, cán bộ là vấn đề quyết định trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; bố trí cán bộ phải phù hợp với năng lực sở trường nhằm phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.

  1.2- Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ IV (2010 -2015):

  mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: “Phát huy những tiềm năng, lợi thế, truyền thống cách mạng của địa phương, nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị, Đảng bộ và nhân dân quận 9 nỗ lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế; phát huy dân chủ cơ sở; nâng cao trình độ dân trí, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ quận đến cơ sở; giữ vững ổn định chính trị – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; phấn đấu xây dựng Quận 9 trở thành quận đô thị phát triển”. Đại hội xác định Đại hội nhất trí tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu sau:

  Tổng doanh thu thương mại – dịch vụ bình quân tăng hàng năm 17%, giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp bình quân tăng hàng năm 12%: tập trungthực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2011 – 2022); đẩy mạnh công tác tổ chức thông tin, tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, xây dựng các mô hình Hợp tác xã làm ăn có hiệu quả để phổ biến nhân rộng. Triển khai thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống chợ – siêu thị – trung tâm thương mại trên địa bàn; tập trung giải quyết tình trạng chợ tự phát, kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường.

  Phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với quá trình đô thị hóa trên địa bàn và chương trình nông nghiệp đô thị của Thành phố: Đầu tư hỗ trợ hình thành khu du lịch sinh thái tại phường Long Phước; ưu tiên phát triển hạ tầng kỹ thuật ở các phường nông nghiệp; khuyến khích nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; tăng cường công tác khuyến nông, hỗ trợ kỹ thuật, vốn vay cho nông dân đầu tư sản xuất.

  Đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 95%: Phối hợp các ngành chức năng khảo sát, lập kế hoạch đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước sạch tại các khu vực có hệ thống nước cấp 3, ưu tiên đầu tư các khu vực thiếu nước sạch, dân cư đông; tiếp tục duy trì và phát triển chương trình nước sạch nông thôn.

  Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách bình quân hàng năm 160 tỷ đồng: Khai thác tối đa các nguồn vốn để tập trung đầu tư cho công tác xây dựng cơ bản; huy động hiệu quả các nguồn vốn từ các thành phần kinh tế, vốn trong dân, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình trọng tâm của quận; tiếp tục vận động nhân dân tham gia hiến đất mở đường, làm hẻm, chỉnh trang đô thị trên địa bàn quận.

  Chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt mức kế hoạch; đảm bảo cân đối thu chi, có mức kết dư đạt 3% trên tổng chi thường xuyên: Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, chống thất thu thuế; chủ động khai thác các nguồn thu để đảm bảo đầu tư phát triển; đảm bảo sử dụng ngân sách tiết kiệm; chấp hành nghiêm các quy định về đấu thầu đối với mua sắm hàng hóa, trang thiết bị.

  ; Xây dựng quy hoạch sử dụng đất 2010 – 2022 và kế hoạch sử dụng đất 2010 – 2022; hoàn thành phủ kín quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 trên địa bàn quận, hoàn thành đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/5.000 tại phường Long Phước kiên quyết xử lý có hiệu quả tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn: Nâng cao chất lượng công tác thẩm định đồ án quy hoạch và quản lý hiệu quả quy hoạch đã được duyệt; chú trọng kiện toàn nhân sự đảm bảo về năng lực trình độ chuyên môn để thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý đô thị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cộng đồng, xử lý kiên quyết các sai phạm trong lĩnh vực xây dựng; tập trung giải pháp chống ngập úng, xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường.

  Triển khai xây dựng 10 trường đạt chuẩn Quốc gia. Hàng năm, tỷ lệ huy động học sinh vào lớp 1 và lớp 6 đạt 100%, hiệu suất đào tạo Tiểu học đạt 98%; hiệu suất đào tạo Trung học cơ sở đạt 91% : Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa lĩnh vực giáo dục – đào tạo; chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo quy hoạch mạng lưới trường lớp; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm học tập cộng đồng ở các phường, khuyến khích các hoạt động khuyến học, khuyến tài.

  Hàng năm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu các chương trình y tế Quốc gia. Xây dựng 11 phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,25%; tỷ lệ sinh con thứ 3 là 5,02%: Triển khai quy hoạch phát triển mạng lưới y tế, thực hiện tốt công tác chăm lo sức khỏe cộng đồng; đào tạo, củng cố đội ngũ cán bộ y tế, đầu tư thiết bị y tế kỹ thuật cao cho các trạm y tế để bảo đảm phục vụ, chăm sóc tốt sức khỏe người dân; tăng cường quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện tốt chính sách, pháp luật về dân số, kế hoạch hóa gia đình.

  Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 06 phường đăng ký xây dựng phường văn hóa, trong đó 03 phường đạt danh hiệu văn hóa; có 52 khu phố đạt danh hiệu văn hóa. Hàng năm có 70% đơn vị, cơ quan, trường học đạt đơn vị văn hóa. Tỷ lệ tập luyện thể dục thường xuyên đến năm 2022 đạt 23% trên tổng số dân: Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thông tin; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị Trung tâm văn hóa quận và các thiết chế văn hóa ở cơ sở; tăng cường giải pháp nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn; duy trì và phát triển các hoạt động thể dục – thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng, đầu tư có trọng điểm vào các môn thể thao thế mạnh của địa phương.

  Thực hiện có hiệu quả Đề án giảm nghèo – tăng hộ khá. Đến cuối năm 2022, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí 12 triệu đồng/người/năm từ 9,33% xuống còn 1,07% trên tổng số hộ dân. Hàng năm, đào tạo nghề cho 4.500 lượt người; giới thiệu giải quyết việc làm cho 4.000lượtlao động có việc làm ổn định : Huy động mọi nguồn lực để chăm lo tốt các gia đình chính sách, dân nghèo; đẩy mạnh việc nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả. Đầu tư cơ sở vật chất cho Trung tâm Dạy nghề để đáp ứng nhu cầu dạy nghề trên địa bàn; liên kết với các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn để mở rộng, nâng cao công tác dạy nghề, đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương.

  Thực hiện tốt công tác quân sự địa phương; hàng năm kết nạp 1% dân quân vào Đảng, đến cuối nhiệm kỳ nâng tỷ lệ đảng viên trong dân quân là 18%: Tiếp tục quán triệt Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; tăng cường công tác giáo dục kiến thức quốc phòng trong hệ thống chính trị và nhân dân; thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng chính trị của lực lượng vũ trang;xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh.

  Kiềm chế, kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự trên 5%/năm, nâng tỷ lệ phá án trên 65%/năm : Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm của Thành phố; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn dân cư; xây dựng và phát triển mô hình phường và khu dân cư không còn ma túy – mại dâm; nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa Công an và Quân sự theo Quyết định 107 của Thủ tướng Chính phủ.

  Thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị: Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; quan tâm đào tạo nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức Đảng, đoàn thể của các ngành hoạt động tư pháp.

  Chương trình cải cách hành chính; Chương trình xây dựng từ 3 chung cư cao tầng phục vụ nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp; Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá; Chương trình giải quyết nước sạch phục vụ nhân dân trên địa bàn; Chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; Công trình xây dựng Trụ sở hành chính quận; Công trình xây dựng mới Bệnh viện quận; Công trình mở rộng và nâng cấp đường Lê Văn Việt, đường Lã Xuân Oai, đường Bưng ông Thoàn; Công trình Công viên Nghĩa trang nhân dân;Công trình chỉnh trang đô thị tại phường Tăng Nhơn Phú A, Phước Long B, kết hợp nhiều phương thức để thực hiện nâng cấp và mở rộng Tập trung thực hiện một số chương trình, công trình trọng tâm: 100 tuyến đường liên tổ, liên khu phố.

  ãnh đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng, lý luận trong giai đoạn mới nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Đảng bộ và nhân dân : Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, hiệu quả hoạt động của các loại hình tuyên truyền; chú trọng giáo dục đạo đức, truyền thống cho thế hệ trẻ. Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng trong toàn Đảng, toàn dân với phương châm “tích cực học tập, nỗ lực làm theo”.

  Cải tiến phương pháp đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên gắn với đánh giá cán bộ và việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đảm bảo đúng thực chất; hàng năm có 70% tổ chức Đảng cơ sở đạt trong sạch vững mạnh: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, hướng mạnh về cơ sở để chỉ đạo giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắc thực tiễn đặt ra; quan tâm củng cố kiện toàn các tổ chức đảng yếu kém, tăng cường cán bộ trẻ có năng lực, có trình độ tiếp cận cơ sở; tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy tốt vai trò năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

  Đến cuối nhiệm kỳ, xây dựng 100% tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp có đủ điều kiện; 15 chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân, trong đó có 7 chi bộ trong doanh nghiệp 500 lao động trở lên; 100% trường học công lập có tổ chức đảng : tăng cường tiếp xúc gặp gỡ các chủ doanh nghiệp, quán triệt nội dung Chỉ thị 11 của Thành ủy; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển đảm bảo theo quy định pháp luật, tạo sự đồng thuận trong việc xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân.

  Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên mới đảm bảo về số lượng và chất lượng, tập trung kết nạp đảng trong địa bàn dân cư, giáo dục, doanh nghiệp tư nhân, y tế, đoàn viên thanh niên. Trong nhiệm kỳ kết nạp 700 đảng viên mới: nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng cơ sở trong việc tạo nguồn phát triển Đảng; đẩy mạnh việc thành lập tổ chức Đảng trong các trường học, doanh nghiệp tư nhân; gắn công tác kết nạp đảng với công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ.

  100% cán bộ chủ chốt diện Quận ủy quản lý đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, chính trị; quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ công chức: Tập trung thực hiện chương trình hành động của Quận ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2022. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo gắn với bố trí cán bộ phù hợp với năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường luân chuyển cán bộ trẻ về cơ sở để có điều kiện rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

  – Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng: Thực hiện nghiêm túc các Quy định của Trung ương, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; có kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ, chuyên đề nhằm kịp thời khắc phục những vấn đề yếu kém, sai phạm của tổ chức Đảng cơ sở; củng cố, kiện toàn Ủy Ban kiểm tra các cấp, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cấp ủy và cán bộ làm công tác kiểm tra từ quận đến cơ sở.

  Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ gắn với công tác Dân vận của chính quyền: N âng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu nhà đất trong công tác quản lý đô thị, môi trường và nhà đất . Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác Dân vận của chính quyền, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức trong công tác vận động nhân dân; tập trung giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

  Triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về công tác vận động nhân dân. Hàng năm có 80% đoàn thể cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc; tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt đạt trên 70%; tỷ lệ phát triển đoàn viên, hội viên của các đoàn thể: Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Công đoàn tăng từ 20 – 25 %: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm hệ thống chính trị về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; kịp thời sơ, tổng kết nhân rộng các phong trào hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến. Tiếp tục lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể; đưa các hoạt động, phong trào về cơ sở để tổ chức thực hiện; tăng cường đào tạo, bố trí cán bộ làm công tác vận động nhân dân đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

  Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Quận 9, tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng bộ quận đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Của Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Iv Của Đảng
 • Công Đoàn Vnsteel Tổ Chức Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Iii Của Đảng Bộ Tct Và Tập Huấn Hướng Dẫn Thi Hành Điều Lệ Cđvn Khóa Xii Và Bộ Luật Lao Động 2022 Tại Kv Phía Nam
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Iii Của Đảng (9/1960) Đề Ra Mấy Nhiệm Vụ Chiến Lược Của Cách Mạng Việt Nam Câu Hỏi 204273
 • Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Iii Của Đảng (Tháng 9
 • Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Lần Ii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ X Đảng Bộ Quận 8

  --- Bài mới hơn ---

 • Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Khối Khóa Vi, Nhiệm Kỳ 2022
 • Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Khối Cq&dn Tỉnh Thanh Hóa
 • Triển Khai, Học Tập Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Khối Các Cơ Quan Tỉnh
 • Xây Dựng Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Khối Nhiệm Kỳ 2022
 • Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Bắc Ninh Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xx Và Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Khối
 • Đại hội Đại biểu lần thứ X Đảng bộ quận đã họp từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 7 năm 2010 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận

  QUYẾT NGHỊ

  Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm 2005 – 2010 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2010 – 2022 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội:

  Đại hội khẳng định: Những thành tựu:

  . Hoạt động Kinh tế quận tiếp tục chuyển dịch theo hướng dịch vụ, thương mại – công nghiệp dịch vụ, thương mại phát triển mạnh với nhiều loại hình đa dạng, phong phú; tổng doanh thu dịch vụ, thương mại trên địa bàn tăng bình quân 41,14%/ năm. Các thành phần kinh tế có bước phát triển; kinh tế hợp tác, hợp tác xã được tập trung củng cố, phát triển và hoạt động đa dạng hơn. Sản xuất công nghiệp tăng bình quân 19,67%/năm, chủ yếu ở các ngành thế mạnh; việc đầu tư đổi mới công nghệ được chú trọng.

  Tiến trình đô thị hoá địa bàn được quan tâm thực hiện, công tác quản lý và phát triển đô thị được tập trung tạo chuyển biến cụ thể. Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật kinh tế – xã hội, công trình phúc lợi công cộng được quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp hoặc xây mới; gần 200 hẻm được nâng cấp, bê tông hoá; hoạt động đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà nước tăng mạnh, góp phần cải tạo, nâng cấp và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu dân cư mới. Đã chỉ đạo thắng lợi việc thực hiện Chương trình di dời, tái định cư 905 căn hộ dân sống trên rạch Ụ Cây. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng và trật tự đô thị được tăng cường có kết quả.

  Đã giải quyết việc làm cho hơn 8.000 lao động/năm; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách xã hội; cơ bản hoàn thành công tác xây dựng nhà tình nghĩa; đến cuối năm 2008, quận không còn hộ nghèo (theo tiêu chí cũ 6 triệu đồng/người/năm) và tiếp tục thực hiện “giảm nghèo, tăng hộ khá” giai đoạn 2009 – 2022. Việc chăm lo đời sống nhân dân và các mặt văn hoá – xã hội được tập trung thực hiện. Chất lượng giáo dục đào tạo có tiến bộ rõ nét, quymô và mạng lưới trường lớp phát triển, xây dựng và thực hiện có kết quả Đề án nâng cao chất lượng giáo dục và việc phân luồng giáo dục sau trung học cơ sở, công tác chuẩn hoá trình độ giáo viên và đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục được quan tâm bồi dưỡng. Công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt, khống chế hiệu quả không để dịch bệnh lan rộng; công tác khám chữa bệnh đảm bảo quy chế chuyên môn; duy trì được tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%. Các hoạt động văn hoá văn nghệ tiếp tục phát triển; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, việc “xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội” ngày càng phát huy tính tích cực trong đời sống xã hội; xây dựng được 48 khu phố đạt chuẩn khu phố văn hoá;triển khai bước đầu phong trào Toàn dânhành động “vì đường phố không rác”, mô hình điểm phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, “phường không rác”. Phong trào thể dục thể thao có bước phát triển, thu hút nhiều ngành, nhiều giới tham gia. Công tác xã hội hoá hoạt động giáo dục, thể dục thể thao bước đầu đạt kết quả khá tốt.

  Nhiệm vụ quốc phòng – an ninh và hoạt động tư pháp được lãnh đạo thực hiện có kết quả Công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ được đảm bảo theo yêu cầu; đảm bảo chỉ tiêu công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm. An ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, tình hình trật tự an toàn xã hội được tập trung lãnh đạo, tạo chuyển biến tích cực, kéo giảm tội phạm hình sự (giảm 31,77%), chuyển hoá các tụ điểm phức tạp về ma tuý. Công tác cải cách tư pháp được quan tâm thực hiện; đảm bảo yêu cầu không để oan sai, sót lọt tội phạm.

  được tiến hành thường xuyên, liên tục với nội dung và hình thức tổ chức được cải tiến phong phú hơn, góp phần tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên theo yêu cầu của tình hình mới Công tác chính trị tư tưởng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”được tập trung chỉ đạo với nhiều hình thức phong phú, sinh động, có kết quả thiết thực; chỉ đạo tổ chức đảng cơ sở xây dựng các công trình thi đua cụ thể; đã xuất hiện nhiều gương điển hình của tập thể và cá nhân trong “nỗ lực làm theo”. Công tác tổ chức – cán bộ có nhiều tiến bộ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới, giữ vững số cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; chất lượng đảng viên được phân tích, đánh giá ngày càng đi vào thực chất; công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ được thực hiện theo đúng chỉ đạo và theo hướng trẻ hoá đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; công tác luân chuyển cán bộ được tập trung thực hiện; công tác bảo vệ chính trị nội bộ đảm bảo yêu cầu theo quy định và sự phân cấp quản lý. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được chỉ đạo thực hiện khá tốt; kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra với việc xử lý vi phạm; việc chấp hành kỷ luật trong Đảng chuyển biến tích cực.

  Hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước được tập trung củng cố, nâng lên. Các thủ tục hành chính và quy trình giải quyết công việc được tập trung đổi mới theo hướng hợp lý, khoa học hơn; hệ thống tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức được củng cố, kiện toàn và bồi dưỡng, đào tạo; quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện có kết quả. Uỷ ban nhân dân quận có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết kịp thời khó khăn của cơ sở. Tổ chức duy trì tốt chế độ tiếp dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng được chỉ đạo thực hiện.

  Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố và phát huy hiệu quả. Đảng bộ thường xuyên lãnh đạo củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các tổ chức cơ sở đảng có nhiều nỗ lực thực hiện nghiêm túc công tác xã hội và phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể có nhiều cố gắng đổi mới nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động; tích cực cùng chính quyềnthực hiện quy chế dân chủ cơ sở, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chỉ đạo của Đảng và nhà nước; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các phong trào và cuộc vận động xã hội khác đạt kết quả thiết thực. Hệ thống tổ chứcMặt trận, các đoàn thể được củng cố, kiện toàn và có chiều hướng vươn lên.

  Những hạn chế, khuyết điểm – Nguyên nhân, bài học kinh nghiệm:

  Tăng trưởng kinh tế chưa đảm bảo tính bền vững; các ngành dịch vụ cao cấp chưa phát triển; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội chưa đồng bộ, việc chỉnh trang đô thị còn nhiều khó khăn; công tác quản lý và thực hiện quy hoạch chưa đáp ứng yêu cầu. Việc cải thiện và nâng cao mức sống nhân dân chưa có sự thay đổi lớn; cơ sở vật chất ngành giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu, hiệu suất đào tạo bậc trung học cơ sở còn ở mức thấp; sự phát triển các mặt hoạt động văn hoá chưa thật phong phú; công tác quản lý nhà nước về văn hoá chưa đồng bộ; việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” chưa thường xuyên, sâu rộng.

  Công tác giáo dục ý thức quốc phòng – an ninh, tuyên truyền phổ biến pháp luật chưa đạt hiệu quả cao; công tác xây dựng, chất lượng chính trị của lực lượng dân quân còn thấp. Tình hình mua bán và sử dụng các chất ma tuý còn diễn biến phức tạp. Số lượng án dân sự, hôn nhân gia đình,… tăng cao nhưng thiếu chủ động đề xuất các biện pháp phòng ngừa.

  Công tác triển khai, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Đảng ở một số cơ sở đảng còn chậm, thiếu đầu tư cụ thể hoá phù hợp với tình hình địa phương; công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ có lúc chưa đáp ứng yêu cầu bố trí cán bộ; một vài cấp uỷ cơ sở chưa quan tâm tiến hành công tác kiểm tra, giám sát.Thủ tục hành chính ở một số khâu vẫn còn rườm rà; việc thực hiện chỉ đạo của uỷ ban nhân dân quận của một số cơ quan, phường chưa thật hiệu quả; các ngành chức năng quận chưa chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ. Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chưa theo kịp nhu cầu; hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức đoàn thể ở khu phố, tổ dân phố chưa cao; chất lượng lực lượng chính trị nòng cốt yếu.

  Nguyên nhân những mặt làm được:

  Về khách quan:Luôn được sự chỉ đạo sâu sát và hỗ trợ, tiếp sức của lãnh đạo Thành phố trong giải quyết những khó khăn của địa phương.

  Về chủ quan:Đảng bộ và chính quyền quận đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu cao, tập trung trí tuệ và vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; chủ động đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách đặc biệt phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm của quận. Luôn sâu sát, kiểm tra, chấn chỉnh những vướng mắc, khó khăn nảy sinh; động viên, khuyến khích, huy động sức mạnh cán bộ đảng viên toàn tâm vì nhiệm vụ chính trị chung. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên được củng cố, kiện toàn và phát huy. Được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân tham gia thực hiện các phong trào, chương trình hành động cách mạng. Mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo – chính quyền điều hành – sức mạnh của mặt trận và các đoàn thể ngày càng đồng bộ, chặt chẽ, huy động được cả hệ thống chính trị.

  Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, yếu kém:

  Về khách quan:Đặc điểm của một quận nội thị còn nhiều khó khăn chưa được khắc phục hiệu quả: hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị chưa đồng bộ; môi trường ô nhiễm chưa được cải thiện; ảnh hưởng của suy giảm kinh tế.

  Về chủ quan: Việc lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng từng nơi từng lúc chưa đồng bộ; công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền một số phường có lúc thể hiện sự buông lỏng. Hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể còn nặng về hành chính, thiếu chỉ đạo chiều sâu. Công tác quản lý nhà nước chưa theo kịp tiến trình phát triển của xã hội. Một số cán bộ lãnh đạo chưa chủ động, sáng tạo trong thực hiện các chỉ đạo của quận; m ột số cấp u ỷ thiếu chủ động kiểm tra đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Việc đánh giá cán bộ ở từng đơn vị chưa sát với thực tế; công tác đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu.

  hường xuyên quan tâm củng cố, giữ gìn và phát huy sự đoàn kết thống nhất về tư tưởng và hành động của toàn Đảng bộ. Bài học kinh nghiệm thực tiễn: Một là, Hai là, không ngừng phát huy tính năng động, sáng tạo của Ban chấp hành Đảng bộ, của mỗi tổ chức và cá nhân trên cơ sở chủ động cụ thể hoá các chủ trương bằng các giải pháp phù hợp, khả thi để tập trung tổ chức thực hiện đồng bộ, sâu rộng; phân công, phân nhiệm cụ thể, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, có trọng tâm, trọng điểm và thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Ba là, thường xuyên tiến hành công tác tuyên truyền vận động, đối thoại với nhân dân một cách sâu sát nhằm tăng cường tính thuyết phục, tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Bốn là, sự tiếp sức, hỗ trợ của Thành phố luôn là nhân tố cần thiết cho sự nghiệp phát triển. Năm là, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ để nâng trình độ, năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện đáp ứng yêu cầu phát triển của quận; thực hiện tốt việc luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ có hiệu quả.

  Đại hội nhất trí:

  là: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế quận phát triển theo hướng Mục tiêu tổng quát dịch vụ, thương mại – công nghiệp sạch trên cơ sở đầu tư cải thiện và hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông; phát huy lợi thế hệ thống kênh rạch, khôi phục và phát triển truyền thống kinh tế “trên bến dưới thuyền” mang tính hiện đại gắn với việc quy hoạch và chỉnh trang đô thị dọc tuyến Kênh Đôi, Kênh Tàu Hũ, cải thiện đời sống nhân dân, giải quyết cơ bản nhà trên kênh rạch, cải thiện môi trường tự nhiên và xã hội, xây dựng mỹ quan đô thị, góp phần phá triển Quận theo hướng đô thị hoá, văn minh, hiện đại.

  Các chỉ tiêu chủ yếu:

  1- Tốc độ tăng về tổng doanh thu dịch vụ, thương mại bình quân từ 30 – 40%/năm.

  2- Tốc độ tăng của giá trị sản xuất công nghiệp bình quân từ 10 – 15%/năm.

  3- Đảm bảo tổ chức thu ngân sách đạt và phấn đấu vượt chỉ tiêu pháp lệnh được giao từ 10% /năm trở lên.

  4- Đến hết nhiệm kỳ, cơ bản không còn hộ nghèo (dưới 12 triệu đồng/người/năm).

  5- Giới thiệu và giải quyết việc làm hàng năm từ 8.000 lao động trở lên.

  6- Đến hết nhiệm kỳ, có từ 75% giáo viên mầm non, 100% giáo viên tiểu học đạt trình độ cao đẳng và 85 – 90% giáo viên trung học cơ sở đạt trình độ đại học trở lên.

  7- Đến hết nhiệm kỳ, huy động từ 75% trở lên trẻ từ 3 – 5 tuổi vào mẫu giáo.

  8- Đến hết nhiệm kỳ, có 55 – 60 khu phố đạt chuẩn khu phố văn hoá; 2 – 3 phường đạt chuẩn phường văn hoá; 1 – 2 chợ, trung tâm thương mại, siêu thị đạt chuẩn văn minh thương nghiệp.

  9- Số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 28% số dân trở lên.

  10- Duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%.

  11- Hàng năm, phấn đấu kéo giảm từ 10% số vụ phạm pháp hình sự; tỷ lệ khám phá án từ 65% trở lên.

  12- Hàng năm, xây dựng từ 70% trở lên cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh.

  13- Trong nhiệm kỳ, phấn đấu kết nạp từ 650 đảng viên mới trở lên.

  14-Đến hết nhiệm kỳ, xây dựng từ 85% ban công tác mặt trận khu phố vững mạnh.

  15- Đến hết nhiệm kỳ, tập hợp từ 50% trở lên lực lượng thanh niên trong diện quản lý; trong đó, có 25% là đoàn viên.

  16- Đến hết nhiệm kỳ, tập hợp từ 63% trở lên phụ nữ trong độ tuổi vào Hội.

  17- Đến hết nhiệm kỳ, tập hợp vào tổ chức công đoàn từ 80% lực lượng công nhân- lao động ngoài nhà nước, 95% trở lên lực lượng lao động trong nhà nước.

  18- Đến hết nhiệm kỳ, tập hợp từ 95% lực lượng cựu chiến binh vào tổ chức, xây dựng từ 95% trở lên cơ sở hội vững mạnh.

  Các công trình, chương trình trọng điểm:

  1- Tập trung đẩy mạnh thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị trên địa bàn, trong đó, phấn đấu hoàn thành cơ bản dự án trung tâm dịch vụ thương mại và dân cư rạch Ụ Cây; dự án bờ Đông rạch Xóm Củi; dự án công viên văn hoá – du lịch Đồng Diều; dự án chỉnh trang đô thị bờ bắc và bờ nam Kênh Đôi.

  2- Phấn đấu đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường trục Tạ Quang Bửu, nâng cấp đường Phạm Thế Hiển;

  3- Thực hiện và quản lý tốt quy hoạch, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng quỹ nhà tái định cư với 15.000 căn hộ phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án trên địa bàn quận và chương trình chỉnh trang đô thị;

  4- Cải tạo, nâng cấp các chung cư cũ xuống cấp: chung cư Phạm Thế Hiển (phường 4), chung cư Đinh Hoà (phường 11), chung cư Bình Đông (phường 13), chung cư Bình Đăng (phường 6);

  5- Xây dựng trụ sở các phường: 1, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, Mặt trận và các đoàn thể quận, Trung tâm Văn hoá.

  6- Nâng cấp, cải tạo, mở rộng và xây dựng mới 19 trường học đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo; cải tạo sửa chữa Trung tâm giáo dục thường xuyên, xây dựng các trung tâm học tập cộng đồng. Hoàn thành sớm việc tách cấp trường phổ thông cơ sở Hưng Phú A; xây dựng trường Nguyễn Thị Định giai đoạn 2;

  7- Hoàn thành việc đầu tư nâng cấp Bệnh viện, xây dựng Trung tâm Y tế dự phòng; hệ thống trạm y tế phường;

  8- Xây dựng ít nhất một trạm ép rác kín.

  9- Xây dựng chương trình hành động về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh”.

  10- Xây dựng chương trình hành động về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước.

  11-Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức giai đoạn 2010 – 2022 nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

  12- Xây dựng kế hoạch về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện dân chủ cơ sở, củng cố và phát huy cao nhất sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự nghiệp phát triển của địa phương.

  13- Xây dựng Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở khu dân cư.

  Các nhiệm vụ cụ thể:

  Tập trung chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế quận theo hướng dịch vụ, thương mại – công nghiệp sạch trên cơ sởquản lý và thực hiện tốt đồ án quy hoạch chung và quy hoạch phát triển ngành; khuyến khích, hỗ trợ phát triển các hoạt động dịch vụ giá trị gia tăng cao; hình thành các trung tâm thương mại, cao ốc, văn phòng cho thuê, dịch vụ cao cấp; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển loại hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã; khuyến khích đầu tư đổi mới thiết bị, quy trình công nghệ và quản trị doanh nghiệp.

  trên cơ sở tập trung Đẩy nhanh tiến trình đô thị hoá địa bàn đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, đẩy mạnh tiến độ thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị; tăng cường hiệu quả công tác quản lý và phát triển đô thị; lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, vệ sinh môi trường.

  đảm bảo tốt chi ngân sách cho đầu tư phát triển Phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước; .

  Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với diện chính sách, cứu trợ xã hội Tập trung thực hiện có kết quả chương trình “giảm nghèo, tăng hộ khá”.

  Làm chuyển biến và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; coi trọng giáo dục kỹ năng sống, nhân cách, phẩm chất đạo đức, lối sống. Tăng cường công tác quản lý, thực hiện tốt các cuộc vận động trong giáo dục.

  Đẩy mạnh xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, nếp sống văn minh và mỹ quan đô thị. Phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, giáo dục thể chất cho thanh thiếu niên, học sinh.

  Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông dân số, kế hoạch hoá gia đình, công tác y tế dự phòng, phòng chống các loại dịch bệnh; kiểm soát tốt vệ sinh an toàn thực phẩm.

  Xây dựng quy hoạch, phương án, đề án, kế hoạch cải tạo, nạo vét hệ thống kênh rạch; tích cực giải quyết các điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

  Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân vững mạnh, xây dựng quận thành khu vực phòng thủ vững chắc bảo vệ Thành phố, bảo vệ Tổ quốc.

  Đảm bảo sự ổn định chính trị; chủ động đấu tranh có hiệu quả các hoạt động “diễn biến hoà bình”, biểu tình, bạo loạn lật đổ. Tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”,… Củng cố và phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các hoạt động liên tịch, hiệp đồng tác chiến trị an, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

  Tăng cường xây dựng lực lượng vũ trang có phẩm chất chính trị vững vàng, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Đầu tư bổ sung, hoàn thiện trang bị kỹ thuật cho lực lượng công an – quân sự nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu khi có tình huống xảy ra.

  Đảm bảo tính nghiêm minh trong công tác điều tra, truy tố, xét xử; không để oan sai, sót lọt tội phạm. Củng cố và nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự. Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

  Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng; đấu tranh bảo vệ lý tưởng của Đảng; giữ gìn và phát huy sự thống nhất về tư tưởng trong toàn Đảng bộ.

  Đẩy mạnhthực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo sự lan toả sâu rộng về “nỗ lực làm theo”.

  Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận có trình độ và năng lực hoạt động thực tiễn. Thực hiện nề nếp công tác luân chuyển cán bộ; thực hiện tốt việc đánh giá, sử dụng, bố trí, tuyển dụng cán bộ theo tiêu chuẩn, chức danh. Tăng cường thực hiện Chỉ thị 11 của Thành uỷ về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể, đảng viên, đoàn viên trong các doanh nghiệp tư nhân. Thực hiện nghiêm Quy định 57-QĐ/TW, các chỉ đạo của Thành uỷ và sự phân cấp quản lý về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

  Thường xuyên củng cố, xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu quả cao. Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp theo quy định. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ, tăng cường cán bộ cho cơ sở; công tác công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước. Chú trọng thực hiện tốt chế độ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo luật định.

  Tăng cường xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Mở rộng và đa dạng hoá các hình thức tập hợp, tuyên truyền, giáo dục nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận xã hội; phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các cuộc vận động, chương trình xã hội, phong trào đã triển khai. Quản lý, hướng dẫn các tôn giáo, dân tộc hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Chú trọng phát huy dân chủ cơ sở, động viên sức sáng tạo của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

  Các giải pháp chủ yếu: Các giải pháp trên lĩnh vực kinh tế – xã hội:

  Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế, chất lượng công tác thông tin, dự báo kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo quận và doanh nghiệp. Phát huy hoạt động các trung tâm thương mại; khuyến khích phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụở các tuyến đường trục; xây dựng chợ đầu mối nông thuỷ sản; phát huy lợi thế Kênh Đôi, kênh Tàu Hũ; khuyến khích phát triển các tuyến phố chuyên doanh, các trung tâm phân phối hàng hoá.

  – Nâng cao chất lượng lập, quản lý và thực hiện quy hoạch; quản lý chất lượng, khai thác sử dụng các công trình hạ tầng đô thị; lập lại trật tự kỷ cương quản lý xây dựng và trật tự đô thị. Ưu tiên đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật khu vực phường 4, 5 trở thành trung tâm của quận.

  – Tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách, chú trọng khai thác mọi nguồn thu, năng lực sản xuất tăng thêm, nuôi dưỡng nguồn thu; chủ động giảm tỷ lệ thuế nợ đọng, chống thất thu thuế,…

  Thực hiện đồng bộ các phong trào, chương trình xã hội, các cuộc vận động (giảm nghèo, tăng hộ khá; vì người nghèo; đền ơn đáp nghĩa;…) nhằm góp phần chăm lo và cải thiện đời sống của nhân dân.

  – Sơ kết, bổ sung, tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Đảng cấp trên và kế hoạch, chương trình hành động của quận về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; về lãnh đạo xây dựng phường văn hoá; về nâng cao chất lượng công tác giáo dục; về đổi mới nội dung chương trình, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Đề án nâng cao chất lượng giáo dục; đề án phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, trung học phổ thông.

  – Huy động tốt các nguồn lực đầu tư thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở vật chất, đa dạng hoá các mặt hoạt động giáo dục, văn hoá, y tế, thể dục thể thao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ về bảo vệ tài nguyên môi trường, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm minh, kiên quyết các trường hợp vi phạm.

  – Thực hiện vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện của Đảng đối với lực lượng vũ trang;

  – Đẩy mạnh thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; rà soát, kiểm tra, bổ sung các phương án an ninh, phương án phòng thủ khu vực. Tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý nhân hộ khẩu, các biện pháp phòng ngừa xã hội, các chương trình, kế hoạch phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phát huy hiệu quả hoạt độngcủa lực lượng công an, an ninh cơ sở, lực lượng dân phòng, dân quân, bảo vệ dân phố trong tấn công tội phạm.

  – Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động và sự phối hợp hiệu quả của các ngành tư pháp trong tiến hành tố tụng nhằm thực hiện nghiêm minh các quy định của pháp luật, tránh oan sai. Tăng cường công tác giáo dục, phổ biến pháp luật, kiến thức quốc phòng – an ninh một cách sâu rộng.

  – Đẩy mạnh thực hiện các chỉ đạo của Đảng cấp trên và của Quận uỷ về công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới; về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tổ chức tốt công tác nắm, xử lý và điều chỉnh dư luận xã hội; phát huy trí tuệ của cán bộ lão thành cách mạng trong sự nghiệp phát triển.

  – Tập trung thực hiện tốt công tác tổ chức – cán bộ. Tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Đảng cấp trên và của Quận uỷ về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở phường; về chiến lược cán bộ; công tác luân chuyển cán bộ; về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chấn chỉnh và nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ nhằm đảm bảo thực hiện việc đề bạt, bổ nhiệm và quy hoạch cán bộ đúng thực chất; triển khai thực hiệnkế hoạch đào tạo cán bộ giai đoạn 2010 – 2022.

  Thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhất là ở các lĩnh vực quan trọng. Kiểm tra, giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, nghiêm minh, có hiệu lực, hiệu quả.

  – Sơ kết và tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Đảng cấp trên và của Quận uỷ “về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn”, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt Luật cán bộ công chức; Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật giải quyết khiếu nại, tố cáo;… Thực hiện nghiêm chế độ thi tuyển cán bộ công chức, chế độ công vụ; tổ chức bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ công chức theo hướng chuẩn hoá và theo chức danh. Tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chức năng cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới.

  – Sơ kết và tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác dân tộc, về công tác tôn giáo, về công tác phụ nữ, về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam; về công tác thanh niên; về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với cải cách hành chính, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo”. Tập trung tạo chuyển biến mạnh mẽ hiệu quả hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên trên địa bàn thực sự vững mạnh về tư tưởng và tổ chức, là nguồn cung cấp cán bộ trẻ có phẩm chất chính trị vững vàng, trình độ năng lực tốt cho Đảng, chính quyền. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Mặt trận, các đoàn thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ gắn với bồi dưỡng, nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới phương thức hoạt động.

  Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ quận khoá IX. Từ kinh nghiệm của khoá trước, Ban chấp hành Đảng bộ quận khoá X cần phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ tới.

  GiaoBan Chấp hành Đảng bộ quận khoá X căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Thành phố lần thứ IX, xây chương trình hành động, các kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn.

  Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 8 lần thứ X kêu gọi các tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức, các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết và cách mạng, đồng tâm hiệp lực cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ quận, ra sức khắc phục khó khăn, năng động sáng tạo, quyết tâm chung sức tăng tốc đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ Tám
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tphcm Lần Thứ Ix. Nghi Quyet Dai Hoi Dai Bieu Dang Bo Tphcm Lan Thu Ix Doc
 • Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện Cần Giờ Lần Thứ Ix (2005
 • Đăk Pxy Thực Hiện Đạt Và Vượt Các Chỉ Tiêu Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã Lần Thứ Ix Đề Ra
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tphcm Lần Thứ Ix
 • Quận Tây Hồ Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận Lần Thứ Vi

  --- Bài mới hơn ---

 • Thành Phố Bắc Kạn Sau Hơn 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Khóa Vi
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận Gò Vấp Lần Thứ Viii Nhiệm Kỳ 2000
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận Gò Vấp Lần Thứ Vi Về Tình Hình Nhiệm Vụ Trong 5 Năm (1991
 • Hội Nghị Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận Lần Thứ Xi
 • Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Gia Lai Lần Thứ Xvi: Thông Qua 17 Chỉ Tiêu Chủ Yếu Nhiệm Kỳ 2022
 • Tại hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Những nội dung truyền tải tại hội nghị giúp cấp ủy, tổ chức Đảng, các ngành, đơn vị trong toàn Đảng bộ nắm rõ nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết, từ đó làm công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

  Bí thư quận ủy Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn đề nghị các đại biểu tham gia hội nghị tập trung trí tuệ, tư duy để nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết. “Mỗi đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tự giác học tập, tiếp thu đầy đủ các nội dung, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thiết thực hiệu quả tại đảng bộ, chi bộ, cơ quan đơn vị…” – Bí thư Quận ủy Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn nêu rõ.

  Cũng tại hội nghị, Quận ủy Tây Hồ đã thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2025 và quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2025; quán triệt những nội dung cơ bản của Chương trình 01 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ quận; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2022 – 2025”.

  Đồng thời, thông qua Chương trình 05 về “Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác Quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng quận thành khu vực phòng thủ vững chắc, giai đoạn 2022 – 2025”; quán triệt những nội dung cơ bản Chương trình 03 về “Phát triển toàn diện sự nghiệp văn hóa xã hội; xây dựng phường văn hóa, phường đạt chuẩn văn minh đô thị góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trên địa bàn quận giai đoạn 2022 – 2025”. Quán triệt những nội dung cơ bản Chương trình 02 về “Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về kinh tế; chú trọng phát triển ngành dịch vụ – du lịch gắn với các di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, các làng nghề truyền thống của quận giai đoạn 2022 – 2025″…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận 8 Lần Thứ Xi Nhiệm Kỳ 2022
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận 3 Lần Thứ Xi Nhiệm Kỳ 2022
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận 3 Lần Thứ X (Nhiệm Kỳ 2010
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận 3 Lần Thứ Iv
 • Chỉ Thị V/v Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận 1 Lần Thứ Ix Nhiệm Kỳ 2005
 • Quận 1: Hoàn Thành Cơ Bản Các Chỉ Tiêu Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận

  --- Bài mới hơn ---

 • Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận 1 Lần Thứ Xii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Chỉ Thị V/v Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận 1 Lần Thứ Ix Nhiệm Kỳ 2005
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận 3 Lần Thứ Iv
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận 3 Lần Thứ X (Nhiệm Kỳ 2010
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận 3 Lần Thứ Xi Nhiệm Kỳ 2022
 • (Thanhuytphcm.vn) – Ngày 16/12, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Quận 1 lần thứ 45 (mở rộng) khoá XI, nhiệm kỳ 2022 – 2022. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1 Trần Kim Yến chủ trì hội nghị.

  Năm 2022, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 1 khoá XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế, văn hoá, xã hội và quốc phòng – an ninh theo nghị quyết đề ra. Thu ngân sách đạt 14.986 tỷ đồng, tăng 0,63% so với cùng kỳ 2022; đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách, chống thất thoát, lãng phí; tiến độ giải ngân các công trình đầu tư xây dựng đạt 80,6%, hoàn thành chấm dứt hoạt động chợ lề đường Cô Giang.

  Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường được tập trung thực hiện đạt kết quả tích cực, góp phần kéo giảm các trường hợp xây dựng không phép, sai phép và đảm bảo mỹ quan đô thị, duy trì được các tuyến đường cơ bản thông thoáng, trật tự. Công tác an sinh xã hội huy động hiệu quả nhiều nguồn lực chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn, chăm lo 35.578 suất quà trị giá trên 35 tỷ đồng dịp Tết. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được kiểm soát chặt chẽ, kiềm chế, kéo giảm tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án phạm pháp hình sự, đạt 79,71%; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

  Công tác cải cách hành chính tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Quận 1 hiện đang cung ứng 41 thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4; triển khai thực hiện thí điểm “Tiếp nhận đăng ký giải quyết thủ tục hành chính không giấy” đối với 5 lĩnh vực, số người dân và doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt tỷ lệ 62,9%.

  Công tác vận động nhân dân tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; phát huy sức mạnh đoàn kết, vai trò lãnh đạo của nhân dân trong việc giám sát, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

  Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy Quận 1 Trần Kim Yến đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền quận tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, trong đó có giải pháp thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU, Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, đảm bảo trật tự đô thị, lòng lề đường, vệ sinh môi trường, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân giữ gìn môi trường thành phố sạch đẹp, văn minh; đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Cần quan tâm xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các chung cư; tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát nhất là trong những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, không để xảy ra sai phạm phải xử lý; tập trung công tác chuẩn bị đại hội chi, đảng bộ cơ sở, tổ chức các phong trào thi đua rộng rãi trong nhân dân chào mừng đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn trong năm 2022.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Đại Hội Đảng Lần Thứ 10
 • Quán Triệt, Học Tập Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xv
 • Sau Hơn 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xviii (Bài 3): Đổi Mới Từ Khâu Đào Tạo
 • Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh Tỉnh Bến Tre Triển Khai Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ X
 • Triển Khai, Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Khối Cơ Quan
 • Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận 4 Lần Thứ Xi, Nhiệm Kỳ 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Hoa Dân Vận Quận 4: Nhanh Chóng Đưa Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Đi Vào Cuộc Sống
 • Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận
 • Hoa Dân Vận Quận 4: Đảng Bộ Quân Sự Quận 4 Hoàn Thành Tốt Nhiệm Vụ, Chỉ Tiêu Nghị Quyết Đại Hội Lần Thứ Viii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận 4 Lần Thứ Xi, Nhiệm Kỳ 2022
 • Đại Hội Đảng Bộ Ngân Hàng Tmcp Ngoại Thương Việt Nam Lần Thứ 4
 • I. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm 2010 – 2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2022 – 2022 nêu trong văn kiện trình Đại hội:

  1. Về đánh giá tình hình 5 năm 2010 – 2022 Đại hội khẳng định:

  Trong 5 năm qua, kinh tế Quận 4 duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng thương mại – dịch vụ như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X đã xác định. Doanh thu các ngành thương mại – dịch vụ tăng bình quân hàng năm 23%, tỉ trọng thương mại – dịch vụ 83% trong tổng cơ cấu kinh tế của Quận. Công tác quản lý và khai thác các nguồn thu ngân sách được tập trung, tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hàng năm 10,61%.

  Công tác quản lý, chỉnh trang, phát triển đô thị tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng, đảm bảo phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, chăm lo đời sống của Nhân dân; các chương trình, dự án phát triển hệ thống giao thông, giảm ngập nước, đã cơ bản giải quyết tình trạng ngập nước do mưa và triều cường ở một số tuyến đường, tuyến hẻm trên địa bàn quận, kiểm soát và ngăn chặn không để phát sinh điểm ngập mới.

  Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm đầu tư, hoạt động quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa xã hội được chú trọng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được triển khai hiệu quả tác động tích cực đến đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân. Công tác chăm lo, giải quyết chính sách ưu đãi đối với người và gia đình có công với nước được triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc. Chương trình “Vì người nghèo”, công tác giảm nghèo, tăng hộ khá đạt chuyển biến tích cực.

  Lĩnh vực quốc phòng, quân sự địa phương luôn được chú trọng thường xuyên, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Công tác diễn tập khu vực phòng thủ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang được nâng lên. Công tác giao quân nghĩa vụ quân sự hàng năm đều đạt chỉ tiêu.

  Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố theo hướng vững mạnh; vai trò quản lý điều hành của chính quyền từng bước được nâng lên; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội được đổi mới về nội dung và phương thức. Đảng bộ thường xuyên quan tâm lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Việc ” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” đã đi sâu vào hệ thống chính trị và lan tỏa đến các tầng lớp Nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm đổi mới từ phương thức lãnh đạo của cấp ủy đến hiệu quả các phong trào quần chúng đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; Công tác quy hoạch, đào tạo và bố trí cán bộ luôn được chú trọng, quan tâm trẻ hóa đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lâu dài.

  Bên cạnh những thành tựu đạt được, trong quá trình lãnh đạo, xây dựng, phát triển Quận vẫn còn những hạn chế nhất định, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm, hạ tầng đô thị phát triển chưa đồng bộ, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn; tình hình phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp; công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội có lúc có nơi vẫn chưa theo kịp tình hình mới; chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Nguyên nhân của những hạn chế trên là:

  – Do việc định hướng mục tiêu, nhiệm vụ có thời điểm còn mang tính chủ quan nên một số chỉ tiêu đề ra khó có khả năng hoàn thành.

  – Chưa quan tâm đúng mức việc tổng kết thực tiễn, chưa rút ra được đúng những nguyên nhân và đề ra các chủ trương, giải pháp cụ thể mang tính đột phá mạnh mẽ; công tác đánh giá trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được phân công tổ chức thực hiện, công tác xử lý, kiểm điểm cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ đôi lúc thiếu kiên quyết.

  – Việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác quy hoạch cán bộ của Quận và cơ sở đạt hiệu quả chưa cao; có lúc, có nơi chưa bổ sung kịp thời, số cán bộ có trình độ về chuyên môn thuộc các lĩnh vực chưa đồng bộ (nhất là lĩnh vực đô thị) nên việc bố trí cán bộ chủ chốt ở một số ngành còn gặp khó khăn.

  – Công tác vận hành bố trí tiếp cận chức danh quy hoạch còn thiếu tính chủ động. Việc luân chuyển cán bộ công tác ở các cơ quan Đảng, chính quyền sang cơ quan Mặt trận, các tổ chức chính trị – xã hội và ngược lại còn hạn chế.

  – Việc đánh giá cán bộ có lúc, có nơi chưa thực hiện tốt, đặc biệt là số cán bộ được bố trí chức danh cao hơn để kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ, uốn nắn nhằm tạo điều kiện cho cán bộ phấn đấu tốt hơn.

  Hai là, bám sát tình hình thực tiễn của Quận, chủ động đề ra kế hoạch, xác định phương thức thích hợp, huy động các nguồn lực xã hội để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, phục vụ Nhân dân.

  Ba là, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị; làm tốt công tác đánh giá và bố trí cán bộ, lấy hiệu quả công việc và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân để làm thước đo năng lực cán bộ.

  Trong nhiệm kỳ 2022 – 2022, Đảng bộ Quận 4 xác định 14 chỉ tiêu cơ bản và 02 chương trình trọng tâm:

  1. Phấn đấu doanh thu thương mại – dịch vụ tăng bình quân hàng năm 23% trở lên. Cơ cấu kinh tế ngành thương mại – dịch vụ chiếm tỷ trọng 77%, ngành công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 23%.

  2. Thu ngân sách Nhà nước vượt chỉ tiêu Thành phố giao từ 5% trở lên; tốc độ thu ngân sách tăng bình quân hàng năm 10% trở lên; phấn đấu đến năm 2022 thu ngân sách Nhà nước đạt 1.000 tỉ/năm.

  3. Phấn đấu đến năm 2022 cơ bản hoàn thành việc di dời, tái định cư nhà ở trên và ven kênh rạch, xây dựng mới 700.000 m2 diện tích sàn nhà ở.

  4. Phấn đấu có trên 75% khu phố đạt chuẩn văn hóa; trên 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; trên 80% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; phấn đấu có ít nhất 05 phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

  5. Huy động 100% trẻ 05 tuổi vào mẫu giáo, trẻ 06 tuổi vào lớp 01; 100% trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6; phấn đấu không có học sinh tiểu học bỏ học, tỉ lệ học sinh trung học cơ sở bỏ học dưới 0,5%; hiệu suất đào tạo tiểu học là 99,5% trở lên, trung học cơ sở là 92% trở lên; 100% học sinh học 02 buổi/ngày; tỉ lệ giáo viên vượt chuẩn chuyên môn là 90% trở lên; cán bộ đương nhiệm và cán bộ quy hoạch chức danh quản lý giáo dục có trình độ chính trị từ trung cấp trở lên.

  6. Thực hiện tiêm chủng đầy đủ 08 loại vắc-xin cho 100% trẻ dưới 01 tuổi; xây dựng 15/15 trạm y tế phường đạt chuẩn quốc gia và có bác sĩ cơ hữu; tỉ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân dưới 0,66%.

  7. Phấn đấu tăng tỉ lệ người dân tham gia rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt trên 33%.

  8. Phấn đấu tạo việc làm mới trên 5.000 lao động/năm; tỉ lệ lao động đã qua đào tạo trên 80%.

  9. Nâng thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo đến năm 2022 đạt theo tiêu chuẩn chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2022 – 2022, phấn đấu tỉ lệ hộ nghèo của Quận thấp hơn tỉ lệ hộ nghèo bình quân của Thành phố.

  10. Kéo giảm phạm pháp hình sự thấp hơn 7,5 vụ/10.000 dân, nâng tỉ lệ điều tra khám phá án hàng năm từ 75% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và án đặc biệt nghiêm trọng trên 95%; tiếp nhận và xử lý tin báo tố giác tội phạm đạt trên 90%; phấn đấu hàng năm kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 03 mặt từ 5% trở lên.

  11. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt chỉ tiêu Thành phố giao, đảng viên trong dân quân tự vệ đạt từ 25% trở lên, trong đó đảng viên trong dân quân đạt 21% trở lên, 100% cán bộ khu đội trưởng, trung đội trưởng và tiểu đội trưởng dân quân là đảng viên. Công tác tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao với tỉ lệ đảng viên chính thức nhập ngũ từ 3% trở lên, đoàn viên đạt 100% trong số thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự.

  12. Tập trung giải quyết đúng kỳ hạn các vụ việc khiếu nại, tố cáo, dân nguyện mới phát sinh từ 80% trở lên; thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại đạt 100%.

  13. Phấn đấu hàng năm kết nạp 130 đảng viên, cả nhiệm kỳ phát triển 650 đảng viên. Cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỉ lệ theo quy định, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.

  14. Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội Quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.

  – Chương trình chỉnh trang đô thị, phát triển giao thông, giảm ngập nước.

  – Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 – 2022.

  Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, làm chuyển biến sâu về nhận thức, về hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm đấu tranh có hiệu quả các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên.

  Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, trở thành ý thức tự giác trong toàn Đảng và toàn xã hội nhằm đạt hiệu quả thiết thực và phải gắn với các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay”.

  Tập trung thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa trình độ cán bộ theo quy định; tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với công tác quy hoạch.

  Thường xuyên rà soát, đánh giá, bổ sung quy hoạch cán bộ; đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ đúng năng lực, đúng quy hoạch.

  – Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng:

  Quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng theo quy định Điều lệ Đảng.

  Tập trung lãnh đạo công tác phòng chống tham nhũng, phí. Chỉ đạo tăng cường công tác nắm tình hình tổ chức Đảng và đảng viên để kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót và xử lý sai phạm nếu có. Đảm bảo thực hiện đầy đủ công tác kiểm tra việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau các cuộc kiểm tra, giám sát.

  b. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền:

  Kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực chuyên môn của cán bộ, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Lãnh đạo tạo điều kiện để Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội nâng chất lượng các hoạt động giám sát, phản biện.

  Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch xây dựng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị đảm bảo chất lượng và hiệu quả hoạt động.

  c. Phát huy dân chủ và tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội:

  Tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết 25-NQ/TW của Trung ương Đảng (khóa XI).

  Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn Quận. Lãnh đạo Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

  Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Quận phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; làm nòng cốt trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Liên đoàn Lao động Quận: tập trung quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công nhân viên chức, người lao động. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW của Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Chăm lo xây dựng Đoàn Thanh niên Quận vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức; nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào hoạt động tạo môi trường thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Thường xuyên quan tâm tạo nguồn quy hoạch, đào tạo cán bộ từ cán bộ Đoàn. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn, đoàn viên; mở rộng diện tập hợp thanh niên, nâng tỉ lệ tập hợp thanh niên đến cuối nhiệm kỳ đạt trên 60%. Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận: thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Hội Cựu Chiến binh Quận: tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới”, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong bảo vệ Đảng, Chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa. Các hội quần chúng thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo nguyên tắc tuân thủ pháp luật, tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí.

  V. Đại hội giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 4 khóa XI căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn.

  Đại hội Đảng bộ Quận 4 lần thứ XI kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 4 lần thứ XI đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X.

  ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN 4 LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2022 – 2022

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đảng Ủy Công Ty Tnhh Mtv Dịch Vụ Công Ích Quận 4 Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận 4 Lần Thứ Xii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận 4 Lần Thứ Xii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Dự Thảo Báo Cáo Chính Trị Đại Hội Chi Bộ
 • Khai Mạc Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Các Tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Hưng Yên Và Khối Cơ Quan Kinh Tế Trung Ương
 • Các Giải Pháp Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Cao Bằng Lần Thứ Xix, Nhiệm Kỳ 2022
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100