Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Sóc Trăng Lần Thứ Xiv

Trong nhiệm kỳ 2024-2024, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; trong 24 chỉ tiêu chủ yếu, có 18 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt, 2 chỉ tiêu cơ bản đạt. Theo đó, công tác cải cách hành chính của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng lên; chỉ số cải cách hành chính tiếp tục tăng hạng qua các năm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực được quan tâm thực hiện; kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh…

Kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2024-2024 đạt 6,15%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2024 đạt 2.110 USD. Trong nhiệm kỳ 2024-2025, mục tiêu tổng quát của Sóc Trăng là xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững…

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo đại hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sóc Trăng trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Phạm Minh Chính cũng cho rằng tuy đạt được nhiều thành tựu nhưng Sóc Trăng vẫn còn một số hạn chế cần được phân tích, phát hiện và nhanh chóng khắc phục, như: Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn hạn chế. Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số một số nơi chưa bảo đảm, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trên một số mặt còn hạn chế, bất cập, nhất là giải quyết thủ tục hành chính. Lợi thế, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh chưa được phát huy hiệu quả…

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sóc Trăng cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Tiếp tục giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân. Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tạo thành sức mạnh tổng hợp, đưa Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững. Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đặc biệt chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo bằng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp; củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND các cấp. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội; giữ gìn và phát triển văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy tối đa bản sắc văn hóa các dân tộc, nhất là ở khu vực nông thôn và đồng bào Khmer; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và gắn với thế trận lòng dân vững chắc, không để bị động, bất ngờ từ cơ sở; chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống những âm mưu, hành vi lợi dụng tôn giáo, dân tộc để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Tin, ảnh: HỒNG ĐĂNG

Sóc Trăng: Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh

Sáng ngày 9/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết và chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 – 2025 đến với đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của đông đảo cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và cấp huyện tại 13 điểm cầu các huyện, thị, thành phố và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quốc Kiên

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn nêu rõ: Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2025 đã quyết nghị mục tiêu nhiệm kỳ 2024 – 2025 là: xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phấn đấu đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững. Đó là kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh; là kết quả của việc tiếp thu, quán triệt và cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn để định hướng mục tiêu, nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn tới…

Để thực hiện mục tiêu trên, Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV đã thống nhất cao với 23 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025; trong đó, có 11 chỉ tiêu về kinh tế, 8 chỉ tiêu về văn hóa – xã hội và 4 chỉ tiêu về xây dựng Đảng. Trên cơ sở dự báo tình hình trong 5 năm tới, đại hội đã đề ra 6 nhóm giải pháp, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn, để thực hiện đạt mục tiêu, các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên phải quán triệt sâu sắc, nắm chắc mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội đã đề ra; cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch và xác định những nhiệm vụ cần làm ngay để tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Trong lãnh đạo, điều hành, phải có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, trách nhiệm, vừa xem trọng tính toàn diện nhưng cũng tập trung dồn sức cho những lĩnh vực then chốt, nhiệm vụ trọng tâm, có tính đột phá. Trong triển khai thực hiện, chú trọng việc theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quyết tâm thực hiện đi đến thành công, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ…./.

Hội Nghị Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Sóc Trăng Lần Thứ Xiv, Nhiệm Kỳ 2024

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 – 2025

Sáng ngày 27/11/2024, tại Hội trường lớn, Đảng bộ trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2024-2024) tới toàn thể Cán bộ, Đảng viên Nhà trường. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Triều – Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng Nhà trường đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, thông tin về những nội dung cô đọng, cơ bản nhất về việc triển khai chương trình hoạt động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết, tạo sự tin tưởng, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn Trường; tuyệt đối tin tưởng vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trên cơ sở đó vận dụng kế hoạch thực hiện Nghị quyết theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, đồng thời đẩy mạnh đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc trong cán bộ, đảng viên và công nhân viên; bám sát chương trình hành động của Nhà trường, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Triều – Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng Nhà trường đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, thông tin về những nội dung cô đọng, cơ bản nhất về việc triển khai chương trình hoạt động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh tỉnh Sóc Trăng lần thứ chúng tôi đó, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết, tạo sự tin tưởng, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn Trường; tuyệt đối tin tưởng vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trên cơ sở đó vận dụng kế hoạch thực hiện Nghị quyết theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, đồng thời đẩy mạnh đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc trong cán bộ, đảng viên và công nhân viên; bám sát chương trình hành động của Nhà trường, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Minh Lý

Trang Thông Tin Điện Tử Đảng Bộ Tỉnh Sóc Trăng

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh mừng thọ đồng chí Ngô Thị Huệ – đảng viên cao niên tuổi Đảng của Chi bộ xã Mỹ Qưới những năm đầu mới thành lập. Ảnh: Quốc Kiên

Đồng chí Lê Phước Thọ – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng (trong kháng chiến chống Mỹ); nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang (cũ) về thăm khu di tích lịch sử quốc gia Căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ( thứ 2, bên trái sang) trao đổi với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng tại hội nghị giữa nhiệm kỳ năm 1994. Ảnh Quốc Kiên

Đồng chí Phạm Văn Trà – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo đại hộiĐảng bộ tỉnh lần thứ X,nhiệm kỳ 2001 -2005. Ảnh Quốc Kiên

Đồng chí Huỳnh Thành Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Võ Minh Chiến được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2005 – 2010. Ảnh Quốc Kiên

Đồng chí Nguyễn Hoàng Việt – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Lê Thành Quân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, nhiệm kỳ

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Nguyễn Văn Thể làm Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2024-2024. Ảnh Quốc Kiên

Đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định điều động, phân công cho 2 đồng chí: Nguyễn Văn Thể và Phan Văn Sáu. Ảnh Quốc Kiên

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ IX, nhiệm kỳ 1996 -2000, tháng 5-1996

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2001 -2005. Ảnh Quốc Kiên

Theo thống kê, toàn huyện Cù Lao Dung có trên 24 km bờ biển với 1.700 ha đất diện tích rừng ngập mặn ven biển. Nơi đây, có rất nhiều loài thủy hải sản sinh sống và đây cũng chính là nơi để người dân…

Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình: Năm 1999

Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình: Năm 1998

Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình: Năm 1997

1 2 3 4 5 …

Sáng ngày 03-12, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 – 2025 cho 90 đại biểu là văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo đang công…

Đang online: 6

Hôm nay: 148

Trong tuần: 10,841

Tất cả: 834,734

Quyết Định Ubnd Tỉnh Sóc Trăng

Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2024 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 35/2014/qĐ-ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2024 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2024 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2024 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2024 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2024 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2024 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Quyết Định Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định Ubnd Tỉnh, Quyết Định 691 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Ubnd Tỉnh Kon Tum, Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 10 Ubnd Tỉnh Cà Mau, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Quyết Định Số 12/2010 Của Ubnd Tỉnh Gia Lai, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Quyết Định 861 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Dự Thảo Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 12/2011 Của Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 22/2024/qĐ-ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Số 22/2024 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Số 15 Ubnd Tỉnh Tây Ninh, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Trị, Quyết Định Số 01/2024/qĐ-ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 12/2012/qĐ-ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 1415 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quy Trình Ban Hành Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 3462 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 20 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 41 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp, Quyết Định Số 4545 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 13/2024 Của Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Quyết Định 689/qĐ-ubnd Tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết Định 12 Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 04/2010 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định 1775 Của Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Quyết Định 08/2024 Của Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Quyết Định 12/2024 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 87/2024 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyet Dinh So 08/qĐ-tu Ngày 11/10/2024 Cua Ubnd Tinh Dong Nai, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 12/2013 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Quyết Định Số 539 Ubnd Tỉnh Quảng Ninh 2024, Quyết Định Số 3000 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định 4416/qĐ-ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Tờ Trình Đề Nghị Ubnd Tỉnh Ban Hành Quyết Định, Quyết Định 50a/2024 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi0/qĐ-ttg, Quyết Định 38/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyet Dinh Bso 08/qĐ Ngày 11/10/2024 Cua Ubnd Tinh Dong Nai, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 04/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định 12/2013 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 1775 Của Ubnd Tỉnh Bạc Liêu Ngày 18/8/2009, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định Số 12/2012/qĐ-ubnd Tỉnh Quảng Ngãi 27/02/2013, Quyết Định Số 923/qĐ-ubnd.hc Ngày 30/8/2024 Của ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp, Quyết Định Số 2179/qĐ-ub Ngày 30 Tháng 7 Năm 2001 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Chỉ Thị 03 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Chỉ Thị Số 10 Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Chỉ Thị Số 10 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Chỉ Thị 03 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng Năm 2024, Quyết Định 7053/qĐ-ubnd Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 584 QĐ Ubnd Của Ubnd Tp Hà Nội, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Văn Bản Ubnd Tỉnh Bình Định, Chỉ Thị 08 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Văn Bản Chỉ Đạo Ubnd Tỉnh Bình Định, Nghị Định 191 Của Ubnd Tỉnh Bắc Giang, Quy Định 08 Của Ubnd Tỉnh Đồng Nai Năm 2024, Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành Ubnd Tỉnh Bình Định, Công Văn 2914/ubnd-cn Ngày 29/5/2008 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Công Văn 686/ubnd-kt Ngày 20/2/2024 Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Quyết Định 820/qĐ-ubnd Hà Nội, Quyết Định Số 820/qĐ-ubnd, Quyết Định 869/qĐ-ubnd Hà Nội, Quyết Định Số 689/qĐ-ubnd, Quyết Định 820/qĐ-ubnd,

Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2024 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 35/2014/qĐ-ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2024 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2024 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2024 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2024 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2024 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2024 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Quyết Định Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định Ubnd Tỉnh, Quyết Định 691 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Ubnd Tỉnh Kon Tum, Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 10 Ubnd Tỉnh Cà Mau, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Quyết Định Số 12/2010 Của Ubnd Tỉnh Gia Lai, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Quyết Định 861 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Dự Thảo Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 12/2011 Của Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 22/2024/qĐ-ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Số 22/2024 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Số 15 Ubnd Tỉnh Tây Ninh, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Trị, Quyết Định Số 01/2024/qĐ-ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 12/2012/qĐ-ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 1415 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quy Trình Ban Hành Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 3462 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 20 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 41 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp, Quyết Định Số 4545 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 13/2024 Của Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Quyết Định 689/qĐ-ubnd Tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết Định 12 Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi,