Nghị Quyết Hđnd Tỉnh Quảng Ngãi Mới Nhất / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Dự Thảo Nghị Quyết Hđnd Tỉnh Quảng Ngãi

--- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Hội Nghị Công Chức, Viên Chức
 • Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện
 • Nghị Quyết Kết Nạp Đoàn Viên
 • 【Havip】Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 7 Khóa 12 Của Đảng Viên 2022
 • Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2008/nqlt
 • Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Nghị Quyết 12 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 12 HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết Số 55/2016 Của HĐnd Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ninh Tháng 7 Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 20 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 12 Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Tiền Giang, Quyết Định Số 12/2012/qĐ-ubnd Tỉnh Quảng Ngãi 27/02/2013, Góp ý Dự Thảo Quảng Ngãi, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Văn Bản Chỉ Đạo Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Công Văn Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Đề án 8738 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Văn Bản Hành Chính Tỉnh Quảng Ngãi, Giá Vật Liệu Xây Dựng Tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Thủ Tục Hành Chính Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Ke Hoach 158 Ngay 16/12/2019 Cua Uy Ban Nhan Dan Tinh Quang Ngai, Thông Báo Đề Xuất Nhiệm Vụ Khcn Tỉnh Quảng Ngãi, Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Số 27 HĐnd Tỉnh Đăk Lăk, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết 66 Của HĐnd Tỉnh Kon Tum, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết Số 20 Của HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Số 75 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghi Quyết Số 02/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 349 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 82 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 61 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 Cua HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết Số 370/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 72 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 152 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 17 HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết Số 53 HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 41 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2022, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết 209 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 86 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết 47 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2022, Nghị Quyết 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết 12/2018/nq-hĐnd Tỉnh Lào Cai, Nghị Quyết Số 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 70/nd-hĐnd Tình Thanh Hóa, Nghị Quyết 60 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 04 HĐnd Tỉnh Bắc Giang 2022, Nghị Quyết 04/2018 Của HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 38 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 5 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Củ, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của, Nghị Quyết 12 Của Tỉnh ủy Quảng Nam, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Luật Dân Quân Tự Vệ, Tỉnh Quảng Ngãi Chuyển Công Chức Xã Thành Côngcong Chức Huyện, Thông Tư 12/2013 Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi 27/02/2013, Nghị Quyết 12 Của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Tuyên Quang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của Bộ Quốc Phòng Lai, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết Số 55 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh Năm 2022, Quyết Định Về Việc Thành Lập Khu Kinh Tế Ven Biển Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết Số 28/2013/nq-hĐnd Của HĐnd Tp. Hà Nội, Tỉnh Quảng Ngãi Chuyển Công Chức Xã Thành Công Chức 2022, Quảng Ngãi, Học Phí Iec Quảng Ngãi, Văn Bản Quảng Ngãi, Công Văn Quảng Ngãi, Từ Điển Quảng Ngãi, Mức Học Phí Trường Iec Quảng Ngãi, Sdt Sở Tài Chính Quang Ngai, Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Quảng Ngãi, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang, Văn Bản Hành Chính Quảng Ngãi, Mã Số Bàn Điện Thoại Quảng Ngãi, An Ninh Tu Nghia Quang Ngai, Điện Thoại Bàn Tp Quảng Ngãi, Dự án Đường Cao Tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Thông Báo Tuyển Dụng ở Quảng Ngãi, Quy Nhơn Cách Quảng Ngãi Bao Nhiêu Km, Danh Bạ Điện Thoại Quảng Ngãi,

  Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Nghị Quyết 12 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 12 HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết Số 55/2016 Của HĐnd Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ninh Tháng 7 Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 20 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 12 Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Tiền Giang, Quyết Định Số 12/2012/qĐ-ubnd Tỉnh Quảng Ngãi 27/02/2013, Góp ý Dự Thảo Quảng Ngãi, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Văn Bản Chỉ Đạo Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Công Văn Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Đề án 8738 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Văn Bản Hành Chính Tỉnh Quảng Ngãi, Giá Vật Liệu Xây Dựng Tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Thủ Tục Hành Chính Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Ke Hoach 158 Ngay 16/12/2019 Cua Uy Ban Nhan Dan Tinh Quang Ngai, Thông Báo Đề Xuất Nhiệm Vụ Khcn Tỉnh Quảng Ngãi, Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Số 27 HĐnd Tỉnh Đăk Lăk, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết 66 Của HĐnd Tỉnh Kon Tum, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết Số 20 Của HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Số 75 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghi Quyết Số 02/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 349 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 82 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 61 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 Cua HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết Số 370/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 72 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 152 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 17 HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết Số 53 HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 41 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Bắc Giang,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Hội Cha Mẹ Học Sinh Nq Hoi Cha Me Hs Tham Khao Doc
 • Tăng Mức Giảm Trừ Gia Cảnh Thuế Thu Nhập Cá Nhân Lên 11 Triệu Đồng
 • Nghị Quyết Giảm Trừ Gia Cảnh
 • Nghị Quyết 954/2020/ubtvqh14 Điều Chỉnh Mức Giảm Trừ Gia Cảnh Của Thuế Thu Nhập Cá Nhân
 • Giảm 30% Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Năm 2022
 • Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Và Hđnd Tỉnh Quảng Ngãi

  --- Bài mới hơn ---

 • Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4, Khóa Xii Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng: Kiểm Soát Việc Thực Thi Quyền Lực Để Ngăn Ngừa Suy Thoái (Tiếp Theo Và Hết)
 • Nhận Diện Để Chỉnh Đốn Bộ Phận “Tự Diễn Biến”, “Tự Chuyển Hóa” .công An Tra Vinh
 • “Công An Nhân Dân Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii”
 • Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Đối Với Đảng Ủy Xã Cao Thắng
 • Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Và Chuyên Đề “Những Nội Dung Cơ Bản Của Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh”
 • (TG) – Công tác tư tưởng đã góp phần quan trọng vào những thành quả của sự nghiệp đổi mới. Hơn 34 năm qua đã để lại những bài học quý về đổi mới công tác tư tưởng.

  Sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo, qua gần 35 năm đã giành được những thành quả rất có ý nghĩa. Trong thời gian đó, công tác tư tưởng luôn đứng trước những vấn đề gay gắt, tưởng chừng khó có thể lý giải để thuyết phục. Song, điều then chốt là, công tác tư tưởng và những người làm công tác tư tưởng nói chung đã đứng vững, và ở chừng mực nhất định, đã cùng với toàn Đảng và toàn dân, từng bước tháo gỡ những khó khăn trong tư duy lý luận rồi đến những vận dụng thực tiễn. Nhờ vậy, công tác tư tưởng đã góp phần quan trọng vào những thành quả của sự nghiệp đổi mới. Hơn 34 năm qua đã để lại những bài học quý về đổi mới công tác tư tưởng.

  GIỮ VỮNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

  Đây là bài học của toàn bộ sự nghiệp đổi mới và là bài học thứ nhất của đổi mới công tác tư tưởng. Bởi vì đổi mới không phải là rời bỏ mục tiêu XHCN mà tìm con đường, phương pháp, bước đi thích hợp theo mục tiêu đó.

  Năm 1995, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã có một Nghị quyết rất quan trọng. Đó là Nghị quyết số 09 ngày 18/2/1995 về một số định hướng lớn trong công tác tư tưởng hiện nay, chỉ ra và khẳng định một cách vững chắc hướng đi của sự nghiệp đổi mới và những nguyên tắc trong đổi mới công tác tư tưởng mà nội dung then chốt là: đổi mới vì mục tiêu CNXH, công tác tư tưởng luôn luôn do Đảng lãnh đạo, xây dựng chế độ dân chủ thực sự, Nhà nước của dân, do dân, vì dân,… Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới, tiếp tục chỉ rõ phương hướng chung của công tác tư tưởng, lý luận trong những năm sắp tới là: kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo và các nguyên tắc hoạt động của Đảng… góp phần làm rõ hơn nữa con đường đi lên CNXH ở nước ta… Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 1/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới tiếp tục nhấn mạnh: Công tác tư tưởng, lý luận, báo chí phải đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, làm cho hệ tư tưởng của Đảng, của giai cấp công nhân, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, những giá trị tốt đẹp trong truyền thống văn hoá dân tộc, những tinh hoa văn hoá thế giới chiếm vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội.

  Rõ ràng, công tác tư tưởng, lý luận đã được tiếp tục triển khai trên những nguyên tắc và phương hướng chỉ đạo của Đảng. Công tác tuyên truyền chính trị cũng được quán triệt theo những nội dung của những nguyên tắc đó. Truyền thống yêu nước và cách mạng của toàn Đảng, toàn dân đã được khơi dậy, cộng với nhận thức mới về CNXH và con đường xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN đã góp phần quan trọng ổn định và phát triển đất nước ta.

  THỰC HIỆN DÂN CHỦ HÓA TRONG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG

  Đây là một bài học quan trọng có ý nghĩa then chốt. Chúng ta đã từng bước khắc phục căn bệnh áp đặt trong công tác tư tưởng gắn với cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. Thực hiện nguyên tắc dân chủ trong công tác tư tưởng, thể hiện qua mấy nội dung sau:

  Thứ nhất: Tôn trọng các đối tượng của công tác tư tưởng. Đó là các cộng đồng xã hội, các tầng lớp dân cư, từ thế hệ trẻ, thanh niên, phụ nữ, lực lượng vũ trang, đến những người cao tuổi. Tất cả đều được chú ý, nghiên cứu đặc điểm, nhu cầu, nguyện vọng và cách tiếp cận để giúp đỡ, động viên. Thế hệ trẻ được quan tâm nhiều hơn trong công tác tư tưởng, theo hướng tôn trọng, phát huy vai trò của họ.

  Thứ hai: Dân chủ trong lựa chọn phương pháp công tác tư tưởng. Trước hết, đó là sự khắc phục tính áp đặt, một chiều của công tác tư tưởng, từng bước tiếp cận những phương pháp mới thể hiện rõ tính dân chủ hơn. Đó là coi trọng những thông tin từ dưới lên, thực hiện thông tin hai chiều, là coi trọng ý kiến của nhân dân, nghiên cứu dư luận xã hội. Đáng chú ý là phương pháp đối thoại đã giúp cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ tư tưởng gần gũi quần chúng hơn, trao đổi thẳng thắn với họ trong giải quyết những vấn đề cụ thể.

  Thứ ba: Mở rộng các chủ thể làm công tác tư tưởng. Đó là các lực lượng và tổ chức trong hệ thống chính trị. Toàn Đảng làm công tác tư tưởng, trước hết, là từ trong Đảng. Mỗi đảng viên phải làm công tác tư tưởng mình trước. Và cùng với tổ chức Đảng, có bộ máy chính quyền, các đoàn thể chính trị – xã hội: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Hội người cao tuổi… cùng với các tổ chức kinh tế ở địa phương, ngành, tạo thành một hệ thống hùng hậu, cùng với các binh chủng công tác tư tưởng như báo chí – xuất bản, văn hóa – văn nghệ, thông tin- tuyên truyền… tạo nên sức mạnh trong dư luận xã hội, áp đảo những tư tưởng thoái bộ, tiêu cực, đem lại hiệu quả ngày một tốt hơn.

  CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG BÁM CHẮC CÁC MỤC TIÊU KINH TẾ – XÃ HỘI

  Công tác tư tưởng là hoạt động thuộc kiến trúc thượng tầng, có tác dụng định hướng quan trọng, song nếu tách rời hiện thực xã hội thì không phát huy được tác dụng.

  Trong các giai đoạn cách mạng, công tác tư tưởng luôn đi tới phục vụ đắc lực các mục tiêu chính trị của Đảng, của cách mạng; luôn phát hiện vấn đề trong thực tiễn tư tưởng cán bộ đảng viên và quần chúng cách mạng để xác định các giải pháp phù hợp. Trong cách mạng XHCN, nhất là trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo không chỉ dừng lại ở những yêu cầu chính trị chung, mà theo sát các nhiệm vụ kinh tế-xã hội của đất nước, của địa phương và mỗi cơ sở. Các hoạt động tư tưởng, từ nghiên cứu lý luận đến chỉ đạo thực tế, từ hoạt động báo chí-xuất bản, văn hóa-văn nghệ đến công tác khoa học, giáo dục… đều theo sát các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, tìm vấn đề mới nảy sinh, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp thúc đẩy.

  Nét đổi mới quan trọng của công tác tư tưởng nhiều năm qua là, đã khắc phục mạnh mẽ tính trừu tượng chung chung, lý thuyết để trở lại gần hơn, thiết thực hơn với cuộc sống. Tuy nhiên, đây cũng là một quá trình không dễ dàng, trong đó đội ngũ cán bộ tư tưởng đã phấn đấu từng bước nhằm thay đổi tư duy. Nghiên cứu tài liệu sách vở vẫn rất là cần thiết nhưng có chọn lọc sát nhu cầu hơn và hướng nhiều vào đáp ứng thỏa đáng các bạn hỏi từ thực tiễn.

  Chẳng hạn, từ những nguyên lý về kinh tế thị trường, đến những biểu hiện đặc trưng của nền kinh tế đó ở nước ta trong thời kỳ đổi mới. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam chứa đựng những quy luật kinh tế nào, tính phổ biến và tính đặc thù ra sao. Chẳng hạn, nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc gồm những thuộc tính đặc trưng nào, phương thức và phương châm xây dựng, phát triển ra sao? Trong hàng loạt các câu hỏi đó, công tác tư tưởng lý luận đã từng bước kết hợp lý luận với thực tiễn theo hướng bám sát thực tiễn, lý giải thực tiễn, bổ sung lý luận.

  Công tác tuyên truyền chính trị, công tác báo chí-xuất bản cũng được đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn kinh tế – xã hội và đã khẳng định đúng vị trí, vai trò của công tác tư tưởng như một thao tác phục vụ chính trị, kinh tế và xã hội; là một tác nhân thành công và cũng là một trong những nhân tố phải đồng trách nhiệm trước những hạn chế, tiêu cực trong thực tế.

  NÂNG CAO TÍNH VĂN HÓA TRONG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG

  Công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện nay, so với trước, phong phú, phức tạp và khó hơn nhiều. Đòi hỏi về tính văn hóa cao hơn, bởi vì các đối tượng của công tác tư tưởng có trình độ dân trí cao hơn, không chấp nhận những phương pháp cũ, hạn chế về tính thuyết phục, chừng nào có sự áp đặt.

  Tính văn hóa trong công tác tư tưởng biểu hiện chủ yếu ở những mặt nào?

  Trong những năm qua, tính văn hóa của các hoạt động tư tưởng được quan tâm và đã có bước tiến trên một số mặt, được ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập đáng kể phải tập trung ở chất lượng khoa học của hệ thống thông tin, do đó tính thuyết phục còn chưa cao.

  Vấn đề đặt ra lâu dài là tính văn hóa trong công tác tư tưởng phải được quan tâm trên nhiều giác độ, từ khâu đào tạo, cơ cấu chương trình, nội dung nghiệp vụ; nâng cao nhận thức và tri thức đội ngũ cán bộ công tác tư tưởng. Đồng thời, công tác chỉ đạo luôn luôn có vai trò to lớn, làm cho các hoạt động tư tưởng ngày càng đạt chất lượng cao hơn, xét ở góc độ văn hóa.

  NÂNG CAO TÍNH CHIẾN ĐẤU TRONG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

  Tính chiến đấu là thuộc tính của công tác tư tưởng. Đảng của giai cấp công nhân là đảng chiến đấu cách mạng. Tuy nhiên, trong mỗi thời kỳ và giai đoạn cách mạng, tính chiến đấu của công tác tư tưởng thể hiện có khác nhau. Trong giai đoạn hiện nay, cùng với việc đấu tranh bác bỏ những luận điệu của các lực lượng thù địch, tính chiến đấu còn biểu hiện trong đấu tranh trong nội bộ Đảng, nội bộ nhân dân, nhằm khắc phục những thói hư, tật xấu, những nhận thức lệch lạc cần chỉnh đốn.

  Trong sự nghiệp đổi mới, công tác tư tưởng của Đảng đã trải qua những cuộc đấu tranh gay gắt và quyết liệt, nhằm bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, bảo vệ mục tiêu lý tưởng của Đảng. Đấu tranh trên hai mặt trận luôn luôn là một quy luật của phong trào công nhân, đấu tranh với kẻ thù và đấu tranh trong nội bộ để củng cố tư tưởng và lực lượng ngày càng vững chắc. Không có tính chiến đấu thì công tác tư tưởng không thể đạt được kết quả. Bởi vì kẻ thù không dễ dàng lùi bước cho các lực lượng tích cực. Và những phần tử cơ hội chính trị cũng rất “cố thủ” để duy trì những luận điệu của họ. Đó là chưa nói tới những biểu hiện tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trong Đảng và trong xã hội, nếu không đấu tranh kiên quyết sẽ không khắc phục và đẩy lùi được.

  Mặt khác, trong đấu tranh và qua đấu tranh, đội ngũ cán bộ tư tưởng càng trưởng thành hơn, kiên định hơn, dứt khoát hơn, tạo thêm điều kiện trực tiếp bảo đảm công tác tư tưởng có tính chiến đấu sắc bén hơn.

  Đúng như đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã nhấn mạnh tại Hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2022, rằng “Ngành Tuyên giáo phải là lực lượng nòng cốt, kết nối lực lượng, đấu tranh kịp thời với các luận điệu chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị, nhất là việc lợi dụng góp ý để tán phát các thông tin, quan điểm sai trái chống phá Đảng, Nhà nước”.

  ĐOÀN KẾT TRONG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ, THƯỜNG XUYÊN HIỆP ĐỒNG GIỮA CÁC BINH CHỦNG VÀ HÌNH THÁI CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG

  Công tác tư tưởng vừa cụ thể vừa gắn với những phạm vi rộng lớn của đất nước và xã hội. Trong xây dựng đội ngũ cán bộ công tác tuyên giáo rất cần sự đoàn kết hợp đồng tác chiến. Đó còn là sự liên kết gắn bó giữa các hình thái công tác tư tưởng, giữa nghiên cứu lý luận và giáo dục, giữa công tác lý luận và công tác tuyên truyền, giữa công tác huấn học và công tác báo chí, giữa các loại hình báo chí, các hình thức tuyên truyền cổ động; kết hợp giữa tuyên truyền cổ động với các hoạt động văn hóa, văn học-nghệ thuật trên các phạm vi xã hội. Tất cả đều tác động vào tư tưởng, tình cảm của cán bộ và quần chúng nhân dân./.

  TS. Đỗ Khánh Tặng

   

  Đồng chí Châu Tiến Lộc, Ban Tuyên giáo Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh:

  Sắt son niềm tin

  Hơn 10 năm gắn bó với công tác tuyên giáo từ những ngày còn là sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia, bài học kinh nghiệm đối với tôi – một cán bộ Đoàn làm công tác tuyên giáo, là phải luôn giữ vững niềm tin… Điều đó có nghĩa là, trước hết, mỗi cán bộ Đoàn làm công tác tuyên giáo phải am hiểu truyền thống cách mạng, lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và phải hun đúc một tình yêu mãnh liệt đối với công việc mình đang làm, điều mà chúng ta hay nhắc đến bằng cụm từ “Sắt son niềm tin trước mọi thử thách”.

  Sắt son niềm tin là sự tin tưởng, thuỷ chung, không bao giờ đổi thay, phai nhạt.Với những cán bộ Đoàn làm công tác tuyên giáo, đó vừa là tình cảm cách mạng nhưng cũng là sự biết ơn đối với sự dẫn dắt của Đảng với Đoàn, với tuổi trẻ trong quá trình rèn luyện và trưởng thành. Đó cònlà niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng;một lòng,một dạ kiên trung vớilý tưởng cách mạng củaĐảng, vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vào công cuộc Đổi mới của đất nước.

  Tình yêu và niềm tin ấy phải được chuyển hóa thành hành động. Đó là trách nhiệm trong phát ngôn, bài viết, sản phẩm tuyên truyền của cán bộ Đoàn làm công tác tuyên giáo; nói việc cụ thể, làm việc cụ thể, thực hành nêu gương để những giá trị của đạo đức, uy tín và sức thuyết phục, cảm hóa của người cộng sản được lan tỏa, dẫn dắt, truyền cảm hứng thúc đẩy mọi hành động của đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân.

  Cán bộ Đoàn làm công tác tuyên giáo trước tiên phải tôi luyện, tự làm tư tưởng tốt cho chính mình, vượt quachính mình trướcnhững cám dỗvật chất, lợi ích cá nhân, tâm lý chủ quan duy ý chí và tư tưởng trung bình chủ nghĩa. Như lời căn dặn của lãnh tụ giai cấp vô sản V. I.Lênin: “Tôi không sợ khó, không sợ khổ, tôi chỉ sợ những phút yếu mềm của lòng tôi. Đối với tôi chiến thắng bản thân là chiến thắng vẻ vang nhất”.

  Tình yêu và niềm tin ấy còn phải được hun đúc trong quá trình học tập và sáng tạo gắn liền với sự phát triển của thực tiễn. Những biến đổi to lớn của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đòi hỏi mỗi cán bộ Đoàn làm công tác tuyên giáo phải chủ động, tích cực vận dụng những thành tựu của khoa học – công nghệ vào việc luận giải và làm sáng tỏ thêm một số vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là cách chúng ta “thêm da, thêm thịt” cho “sườn” lý luận bằng thực tiễn sinh động nhằm tiếp tục khẳng định chân giá trị của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà Đảng ta luôn kiên định.

   

  Đồng chí Nguyễn Văn Chiển, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng:

  Nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên huấn trong Quân đội

  Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thiết nghĩ, cơ quan tuyên huấn các cơ quan, đơn vị cần chủ động hơn nữa trong việc nắm, quản lý và dự báo chính xác tình hình tư tưởng; sắc sảo trong tham mưu, định hướng, từ đó giúp chỉ huy các cấp giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề mới nảy sinh. Cùng với đó, cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; tiến hành đồng bộ các giải pháp giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là trong việc nhận diện âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kịp thời phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên không gian mạng. Trước các sự kiện phức tạp, các vấn đề nhạy cảm, cơ quan tuyên huấn các cấp cần chủ động hơn nữa trong việc tham mưu, đề xuất, định hướng thông tin để tạo sự đồng thuận, giúp quân nhân và người dân hiểu đúng bản chất vấn đề, tránh để kẻ xấu lợi dụng bóp méo, xuyên tạc, suy diễn thông tin gây hoang mang trong dư luận… Ngoài ra, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các đơn vị cần quan tâm xây dựng cơ quan tuyên huấn và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên huấn giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình, trách nhiệm, có tác phong làm việc khoa học, mềm dẻo, đủ khả năng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

   

  Đồng chí Hoàng Chung, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang:

  Cần sự đổi mới từ chính mỗi cán bộ tuyên giáo

  Thực tiễn cuộc sống luôn đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi ngày một cao hơn đối với công tác tuyên giáo nói chung và cán bộ tuyên giáo nói riêng. Vì vậy, cần không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức công tác sao cho phù hợp, hiệu quả.

  Trên cơ sở những nhiệm vụ chính, xuyên suốt của công tác tuyên giáo, hệ thống tuyên giáo các cấp cần bám sát những chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác tư tưởng nói chung, công tác tuyên giáo nói riêng, đặc biệt là điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương, cơ sở, thay đổi của tình hình trong nước, thế giới để tham mưu cho cấp ủy những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể, những phương thức sáng tạo trong triển khai thực hiện.

  Tiếp tục dạng hóa nội dung và hình thức tuyên truyền, đảm bảo tính nhanh nhạy, kịp thời, sinh động, hấp dẫn, thuyết phục cao. Đẩy mạnh tuyên truyền qua hình thức nêu gương, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; biểu dương, khen thưởng kịp thời để tạo hiệu ứng tích cực, sự lan tỏa trong cộng đồng. Đồng thời, tận dụng thành tựu công nghệ thông tin, kỹ thuật, công nghệ mới để tăng cường đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, loại bỏ những thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội, đảm bảo an ninh trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

  Quan tâm kiện toàn, bồi dưỡng nghiệp vụ đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, nhất là ở cơ sở. Đổi mới và đa dạng hóa cách thức hoạt động, nắm bắt thông tin để kịp thời đánh giá, tham mưu cho cấp ủy trong giải quyết, xử lý những vấn đề nổi cộm, bức xúc ngay từ cơ sở, không để bùng phát thành điểm nóng.

  Tăng cường phối hợp giữa ngành Tuyên giáo với chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, giải quyết những vấn đề nóng, bức xúc tại địa phương, cơ sở. Tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành trong việc tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, đồng bào dân tộc thông qua nhiều hình thức đa dạng, phù hợp như: hội thi, hội diễn, tọa đàm, thi tìm hiểu trên internet…

  Điều quan trọng hơn cả, cần đổi mới trong chính mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo. Cán bộ tuyên giáo trước khi làm tốt công tác tư tưởng cho người khác thì cần làm tốt công tác tư tưởng cho chính mình. Cần nỗ lực rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống; xây dựng niềm tin và tâm huyết trong nghề để luôn vững vàng, kiên định lập trường, trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Đồng thời, cần không ngừng học hỏi để nâng cao kiến thức, hiểu biết, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ, để nói và viết đúng, có sức thuyết phục, cảm hóa cao. Tăng cường sâu sát cơ sở để kịp thời nắm bắt, chủ động, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất, giải quyết, xử lý các vấn đề, để thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo hiệu quả.

  Nguồn: Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Kết Thực Tiễn, Nghiên Cứu Lý Luận Là Yêu Cầu Của Công Cuộc Đổi Mới
 • Tphcm: Đưa Nghị Quyết 16
 • Phổ Biến, Quán Triệt Các Chỉ Thị, Nghị Quyết, Kết Luận Của Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư Trung Ương Đảng
 • Thực Hiện Nghị Quyết Tw 04 Về Tự Phê Bình Và Phê Bình.
 • Quán Triệt Sâu Sắc, Đưa Nghị Quyết 33
 • Thông Báo Họp Hđnd Tỉnh Quảng Ngãi Khóa Xii, Nhiệm Kỳ 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Hội Nghị Phổ Biến, Quán Triệt Và Triển Khai Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 13 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa Xii
 • Tiến Độ Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 42/nq
 • Hội Nghị Trực Tuyến Hđnd Tỉnh
 • Nghị Quyết Về Việc Sắp Xếp Các Đơn Vị Hành Chính Cấp Huyện, Cấp Xã Trong Giai Đoạn 2022
 • Chuẩn Bị Thực Hiện Chính Sách Lớn Với Đồng Bào Các Dân Tộc
 • Kỳ họp thứ 22 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022), HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2022 – 2022.

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 22 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII. Cụ thể như sau:

   

  I. Thời gian tổ chức kỳ họp: 03 ngày, từ ngày 09/12 đến 11/12/2020 (Khai mạc lúc 7 giờ 30 phút ngày 09/12/2020)

  II. Địa điểm: Phòng họp số 01 – UBND tỉnh, số 52 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi

   III. Chương trình kỳ họp:

  1. UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh:

  1.1. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

  1.2. Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2022 và nhiệm vụ năm 2022.

  1.3. Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2022 – 2022 và nhiệm vụ 5 năm 2022 – 2025.

  1.4. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.

  1.5. Về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022-2020, năm 2022 và xây dựng kế hoạch vốn năm 2022.

  1.6. Về tình hình nợ tạm ứng, ứng trước ngân sách tỉnh đến ngày 31/12/2020.

  1.7. Về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh năm 2022; nhiệm vụ và giải pháp năm 2022.

  1.8. Về tình hình trật tự an toàn giao thông năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.

  1.9. Về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

  1.10. Về Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

  1.11. Về tổng hợp kết quả tiếp tục giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri.

  1.12. Về kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

  2. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

  3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022.

  4. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo công tác năm 2022, nhiệm vụ năm 2022.

  5. Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo công tác năm 2022 và nhiệm vụ năm 2022.

  6. Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo công tác năm 2022, nhiệm vụ năm 2022.

  7. Đoàn Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và nhiệm vụ năm 2022.

  8. Thường trực và các Ban HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh:

  8.1. Báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh năm 2022 và nhiệm vụ năm 2022.

  8.2. Báo cáo đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát, khảo sát nêu tại các báo cáo kết quả giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

  8.3. Báo cáo đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri.

  8.4. Báo cáo kết quả giám sát, khảo sát của các Ban HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2022.

  9. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về:

  9.1. Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022.

  9.2. Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm 2022 – 2025.

  9.3. Về kế hoạch đầu tư công năm 2022 (bao gồm 02 nghị quyết: Về kế hoạch đầu tư công năm 2022; Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới).

  9.4. Về việc đề nghị giao dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022.

  9.5. Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022.

  9.6. Về việc điều chỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022.

  9.7. Về việc giao biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.

  9.8. Về việc phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.

  9.9. Về số lượng người làm việc trong các hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh năm 2022.

  9.10. Về việc bổ sung biên chế công chức cho Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn năm 2022.

  9.12. Thông qua Đề án quy định tổ chức lực lượng dân quân trực (12/24)  thường xuyên bảo vệ trụ sở UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai, đoạn 2022-2025.

  9.13. Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2022 – 2025.

  9.14. Quy định mức hưởng phụ cấp hằng tháng đối với Thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

  9.15. Quy định chức danh, bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã và mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

  9.16. Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022- 2025.

  9.17. Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

  9.18. Mức hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em khuyết tật thuộc gia đình hộ nghèo và hộ cận nghèo tại cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

  9.19. Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân do cơ quan, người có thẩm quyền thuộc cơ quan địa phương của tỉnh Quảng Ngãi quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân.

  9.20. Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 9.

  9.21. Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện một số Nghị quyết HĐND tỉnh.

  9.22. Về Điều chỉnh nguồn Trung ương thưởng vượt thu năm 2022.

  9.23. Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà A3 Tỉnh ủy.

  9.24. Công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

  9.25. Bãi bỏ Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ địa phương để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa.

  9.26. Bãi bỏ Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND ngày 21/4/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Ngãi trong tình hình mới.

  10. Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết:

  10.1. Xác nhận kết quả giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

  10.2. Về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

  11. Kỳ họp sẽ biểu quyết thông qua các nghị quyết về những nội dung UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh trình nêu trên.

  12. Bế mạc.

  THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Đại Hội Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Phường 6 Lần Thứ Xiii Nhiệm Kỳ 2022
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Thành Phố Lần Thứ Xvi, Nhiệm Kỳ 2022
 • Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Nhân Dân Xã Nhiệm Kỳ 2022 – 2022 – Bài Phát Biểu
 • Danh Sách 25 Nghị Quyết Quan Trọng Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 17, Hđnd Tỉnh
 • Nghị Quyết 12 Hđnd Tỉnh Quảng Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết 12 Của Hđnd Tỉnh Quảng Nam
 • Nghị Quyết 12/2019 Của Hđnd Tỉnh Quảng Nam
 • Sở Nội Vụ Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 12/2019/nq
 • Quảng Nam: Đánh Giá Kết Quả 02 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 12 Và Công Tác Xuất Khẩu Lao Động
 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 7 Khóa 12 Của Đảng Viên, Giáo Viên
 • Nghị Quyết 12 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 12 HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết Số 55/2016 Của HĐnd Tỉnh Quảng Ninh, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ninh Tháng 7 Năm 2022, Nghị Quyết Số 152 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 17 HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết Số 20 Của HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 Cua HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết Số 75 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết Số 27 HĐnd Tỉnh Đăk Lăk, Nghị Quyết 82 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 72 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 61 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 66 Của HĐnd Tỉnh Kon Tum, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 370/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 41 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghi Quyết Số 02/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 349 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 53 HĐnd Tỉnh Phú Yên, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Nghị Quyết 47 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2022, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 12/2018/nq-hĐnd Tỉnh Lào Cai, Nghị Quyết 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 60 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết Số 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2022, Nghị Quyết 209 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 70/nd-hĐnd Tình Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 86 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết 04 HĐnd Tỉnh Bắc Giang 2022, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 5 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết 04/2018 Của HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 38 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Củ, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Tiền Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của, Nghị Quyết 12 Của Tỉnh ủy Quảng Nam, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Luật Dân Quân Tự Vệ, Nghị Quyết 12 Của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Tuyên Quang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của Bộ Quốc Phòng Lai, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết Số 55 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh Năm 2022, Quyết Định Về Việc Thành Lập Khu Kinh Tế Ven Biển Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết Số 28/2013/nq-hĐnd Của HĐnd Tp. Hà Nội, Quyết Định Sáp Nhập Xã Tỉnh Quảng Trị, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 861 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Trị, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết Số 04 2013 Nq HĐnd, Nghị Quyết Phê Chuẩn Kết Quả Bầu Cử HĐnd, Nghị Quyết Số 70/2017/nq-hĐnd, Nghị Quyết Số 12/2013/nq-hĐnd, Nghị Quyết Số 04/2009/nq-hĐnd, Nghị Quyết HĐnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết 02/2020/nq-hĐnd, Nghị Quyết 20/2016/nq-hĐnd, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉn Vĩn Húc, Quyết Định 12/2015 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 12 Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 20 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 539 Ubnd Tỉnh Quảng Ninh 2022, Quyết Định Số 3000 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định 4416/qĐ-ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định 50a/2017 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi0/qĐ-ttg, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định Số 12/2012/qĐ-ubnd Tỉnh Quảng Ngãi 27/02/2013, Nghị Quyết Quang Trung, Luận Văn Thực Hiện Chính Sách Giảm Nghèo Bền Vững Trên Địa Bàn Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Nghị Quyết 09-nq/tw, Ngày 09-02-2007, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a Của Tỉnh Bình Phước,

  Nghị Quyết 12 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 12 HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết Số 55/2016 Của HĐnd Tỉnh Quảng Ninh, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ninh Tháng 7 Năm 2022, Nghị Quyết Số 152 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 17 HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết Số 20 Của HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 Cua HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết Số 75 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết Số 27 HĐnd Tỉnh Đăk Lăk, Nghị Quyết 82 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 72 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 61 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 66 Của HĐnd Tỉnh Kon Tum, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 370/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 41 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghi Quyết Số 02/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 349 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 53 HĐnd Tỉnh Phú Yên, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Nghị Quyết 47 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2022, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 12/2018/nq-hĐnd Tỉnh Lào Cai, Nghị Quyết 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 60 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết Số 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2022, Nghị Quyết 209 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 70/nd-hĐnd Tình Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 86 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết 04 HĐnd Tỉnh Bắc Giang 2022, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 5 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết 04/2018 Của HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 38 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Từ Nghị Quyết Tw 4 (Khóa Xi) Đến Nghị Quyết Tw 4 (Khóa Xii)
 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa Xii Của Đảng Viên
 • Quốc Hội Họp Tập Trung, Dự Kiến Thông Qua Nghị Quyết Evfta Và Evipa Vào Ngày Mai
 • Ủy Ban Thương Mại Quốc Tế Eu Thông Qua Nghị Quyết Phê Chuẩn Evfta Và Evipa
 • Quốc Hội Chính Thức Phê Chuẩn Evfta Và Evipa
 • Bế Mạc Kỳ Họp Thứ 19, Hđnd Tỉnh Quảng Ngãi Khóa Xii

  --- Bài mới hơn ---

 • Chi Cục Thuế Thành Phố Nha Trang: Triển Khai Kế Hoạch Hành Động Của Cục Thuế Thực Hiện Nghị Quyết Số 02/nq
 • Ban Hành Nghị Quyết Số 01
 • Thủ Tướng Chủ Trì Hội Nghị Triển Khai Nghị Quyết Số 01 Nq
 • Hướng Dẫn Các Địa Phương Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 84/nq
 • Chương Trình Hành Động Của Chính Phủ Thực Hiện Kết Luận Số 70
 • (Baoquangngai.vn)- Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, đến chiều 21.7, kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

  Kỳ họp đã cơ bản nhất trí với các báo cáo của UBND tỉnh: về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

  Quang cảnh phiên bế mạc kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII

  Cũng tại kỳ họp này, căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, HĐND tỉnh đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Ngọc Căng để thực hiện chế độ nghỉ hưu trí. Đồng thời, cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Thanh Trang do chuyển công tác ngoài địa bàn tỉnh.

  UBND tỉnh xin nghiêm túc tiếp thu, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, nỗ lực cao hơn nữa để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển phát triển kinh tế – xã hội năm 2022.

  Phó Chủ tịch Thường trực Phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp

  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm 2022 của tỉnh là rất lớn, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022.

  Do đó, từng sở, ban, ngành, từng địa phương tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2022. Tập trung vào những giải pháp tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch Covid-19. Đẩy mạnh triển khai các chương trình, đề án đã được phê duyệt theo kế hoạch; tập trung vào sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu…

  Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu UBND tỉnh, các ngành, các cấp phải coi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của 6 tháng cuối năm 2022. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 đạt 100% kế hoạch.

  Tập trung xây dựng Quy hoạch phát triển 10 năm của tỉnh giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm chất lượng, tiến độ để trình Trung ương phê duyệt theo đúng kế hoạch đề ra. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng hình ảnh địa phương thân thiện, cởi mở, thông thoáng. Đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh của địa phương.

  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc kỳ họp

  Tiếp tục phát huy các kết quả trên lĩnh vực văn hoá – xã hội. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ động triển khai các chủ trương, biện pháp, phương án nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở và đại hội đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2022 – 2025 và các sự kiện lớn của tỉnh trong năm 2022…

  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, với 17 Nghị quyết vừa được thông qua tại kỳ họp, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để sau khi được ban hành, nội dung của các nghị quyết này đi ngay vào cuộc sống. Đồng thời, đề nghị các ban HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nghị quyết đã được thông qua.

  Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cũng yêu cầu, ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp nghiêm túc xem xét, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri. Đặc biệt là những vấn đề cử tri đã kiến nghị qua nhiều kỳ họp nhưng việc giải quyết vẫn chưa thực sự hiệu quả. Yêu cầu UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành được chất vấn tại các kỳ họp trước, tiếp tục thực hiện nghiêm các kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh về từng nội dung chất vấn và thực hiện đúng những điều đã cam kết trước HĐND và cử tri trong tỉnh, để những vấn đề đã chất vấn được tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để…

  Tin, ảnh: M.Toàn- T.Phương

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tp.hcm Giảm Hệ Số Thu Nhập Tăng Thêm Để Đảm Bảo Khả Năng Chi Trả
 • Giáo Viên Thành Phố Hồ Chí Minh Tâm Tư Về Thu Nhập Tăng Thêm
 • Chính Phủ Quyết Nghị Giải Pháp Tháo Gỡ Khó Khăn Trong Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng
 • Hà Nội: Tham Mưu Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 84/nq
 • Triển Khai Nghị Quyết Số 01/nq
 • Hđnd Tỉnh Quảng Ngãi Thông Qua Quy Định Một Số Nội Dung Ubnd Tỉnh Trình

  --- Bài mới hơn ---

 • Gây Quỹ Tiết Kiệm Cho Cán Bộ Xã Thạnh Yên
 • Hđnd Tphcm Thông Qua 9 Nghị Quyết
 • Mỹ Lộc Hoàn Thành Việc Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết 35
 • Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc Tổ Chức Học Tập, Quán Triệt, Tuyên Truyền Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Mười, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa Xii
 • Chiêm Hóa: Đánh Giá Tiến Độ Thực Hiện Nghị Quyết Số 42/nq
 •  

  Ông Huỳnh Chánh, Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ngãi đọc tờ trình. Ảnh: Duy Hưng

  Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Huỳnh Chánh trình bày Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định một số chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ cụ thể, tiền ăn 40.000 đồng/ngày/người cho người bị khoanh vùng, cách ly tạm thời tại khu dân cư; 150.000 đồng/người/ngày cho những người được phân công thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm tra y tế. Không hỗ trợ cho các trường hợp: người không chấp hành biện pháp cách ly; vi phạm các quy định trong thời gian cách ly tạm thời tại khu dân cư và người tự nguyện không nhận hỗ trợ.

   

  Ông Đỗ Minh Hải, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường Quảng Ngãi. Ảnh: Duy Hưng

   

   

  Bà Đinh Thị Hồng Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Duy Hưng

  Bà Đinh Thị Hồng Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Duy Hưng

   

  Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Duy Hưng

  Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên Dự khuyết TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu từ nay đến cuối năm UBND tỉnh, các địa phương, đơn vị cần chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, góp phần hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 19. Trong đó, tiếp tục chủ động, tích cực kiểm soát phòng chống đại dịch COVID-19, tập trung chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cũng chúc mừng Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh và tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy cao nhất khả năng trí tuệ, phẩm chất của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự tín nhiệm, kỳ vọng của đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân trong tỉnh ./.

  Minh Hiền

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kỳ Họp Thứ Mười Lăm, Hđnd Tỉnh Khóa Xvi
 • Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Bình
 • Nghị Quyết Hđnd Tỉnh Quảng Bình Khóa Xvii, Kỳ Họp Thứ 18 (Tiếp Theo)
 • Kỳ Họp Thứ 14, Hđnd Tỉnh Thanh Hóa Khóa Xvii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Điều Chỉnh Mức Giảm Trừ Gia Cảnh Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân
 • Khai Mạc Kỳ Họp Thứ 19, Hđnd Tỉnh Quảng Ngãi Khóa Xii

  --- Bài mới hơn ---

 • Kỳ Họp Bất Thường Hđnd Tỉnh Quyết Định Nhiều Nội Dung Quan Trọng
 • Đoàn Giám Sát Của Ban Dân Tộc Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ngãi Giám Sát Việc Thực Hiện Nghị Quyết Số 27 Của Hđnd Tỉnh Ở Huyện Tư Nghĩa
 • Nghị Quyết 209 Của Hđnd Tỉnh Hà Giang
 • Biên Bản, Nghị Quyết Hội Nghị Viên Chức Năm 2022
 • Hướng Dẫn Tổ Chức Và Nội Dung Hội Nghị Công Chức Viên Chức Năm Học 2022
 • (Baoquangngai.vn)- Sáng 20.7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức, Đinh Thị Hồng Minh chủ trì kỳ họp thứ 19 để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

  Tham dự kỳ họp, có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính, Đặng Ngọc Dũng, Võ Phiên; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Cao Phúc; đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ngành chức năng của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và 45/54 đại biểu HĐND tỉnh khóa XII.

  Năm 2022, Việt Nam phải đối mặt với khó khăn, thách thức được đánh giá là chưa từng có trong lịch sử, đó là đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, kinh tế Quảng Ngãi có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tuy không đạt kế hoạch và thấp hơn cùng kỳ (GRDP) nhưng đã có tăng trưởng ước đạt 0,72%.

  Các đồng chí chủ trì kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XII

  Sản xuất nông nghiệp vẫn có bước phát triển ổn định và khá toàn diện, giá trị sản xuất tăng 2,5% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện; bình quân toàn tỉnh đạt 14,95 tiêu chí/xã. Tỉnh có thêm 2 huyện đang trình thẩm định, phê duyệt đạt chuẩn nông thôn mới. Sản xuất công nghiệp tuy bị ảnh hưởng mạnh do gián đoạn chuỗi cung ứng nguyên liệu đầu vào và nhu cầu thị trường giảm sút, nhưng giá trị sản xuất vẫn tăng 6,9 % so với cùng kỳ.

  Công tác xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Trong 6 tháng đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 48 dự án, tổng vốn đăng ký 2.314 tỷ đồng.

  Các hoạt động văn hóa – xã hội được duy trì ổn định. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đã hỗ trợ cho 215.903 đối tượng với số tiền trên 232 tỷ đồng; đời sống Nhân dân tiếp tục được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ ổn định, quốc phòng – an ninh được giữ vững. Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố vững chắc.

  Các đại biểu tham dự kỳ họp.

  Bên cạnh những kết quả trên, vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ lực có đóng góp lớn cho thu ngân sách và cho tăng trưởng kinh tế giảm so với cùng kỳ, như: Thủy sản chế biến, đường, bia các loại… Hoạt động của các doanh nghiệp nhìn chung còn khó khăn.

  Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các ngành dịch vụ có tốc độ tăng trưởng giảm so với cùng kỳ giảm 6,77% so với cùng kỳ nhất là lĩnh vực du lịch, số lượng du khách và tổng doanh thu du lịch. Tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư trực tiếp; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, kết quả đạt thấp so với kế hoạch đề ra, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, gây lãng phí nguồn lực và bức xúc cho nhân dân…

  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu khai mạc kỳ họp

  Xem xét các tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo các nghị quyết và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh để thông qua 17 nghị quyết, gồm nhóm các NQ về cơ chế chính sách, Nhóm nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư các dự án, Nhóm nghị quyết về kế hoạch đầu tư phát triển và phân bổ vố và các nghị quyết về các nội dung quan trọng khác.

  Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh và cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND theo quy định.

  Các nội dung của Kỳ họp sẽ được cập nhật trong những bản tin sau. Tin, ảnh: M.Toàn- T.Phương

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bảng Giá Đất Tỉnh Hưng Yên Năm 2022
 • Hđnd Các Địa Phương Hà Tĩnh Ban Hành Nghị Quyết Về Sáp Nhập Xã
 • Nq Hdnd Tỉnh Về Mức Cho Công Tác Pcgd Tại Tỉnh Sơn La Nq So 50 2013 Quy Dinh Muc Chi Pho Cap 2013 Doc
 • Hđnd Tỉnh Quảng Ninh Giám Sát, Cán Bộ Không Thể Hứa Suông!
 • Hđnd Tỉnh Quảng Nam Thông Qua Nhiều Nghị Quyết Quan Trọng
 • Quyết Định 12 Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Định Hạn Mức Giao Đất, Diện Tích Tối Thiểu Tách Thửa Ở Quảng Nam
 • Quyết Định Số 12 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội
 • Quyết Định 12 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội
 • Quyết Định 12/2017 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội
 • Hướng Dẫn Lập 47 Biểu Mẫu Về Bhxh Tại Quyết Định 595/qđ
 • Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 12 Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 20 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 12/2012/qĐ-ubnd Tỉnh Quảng Ngãi 27/02/2013, Văn Bản Chỉ Đạo Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Đề án 8738 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Công Văn Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Thủ Tục Hành Chính Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Trị, Quyết Định 861 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 12/2015 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Thông Tư 12/2013 Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi 27/02/2013, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 50a/2017 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi0/qĐ-ttg, Quyết Định 4416/qĐ-ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định Số 539 Ubnd Tỉnh Quảng Ninh 2022, Quyết Định Số 3000 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Giá Vật Liệu Xây Dựng Tỉnh Quảng Ngãi, Văn Bản Hành Chính Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Ke Hoach 158 Ngay 16/12/2019 Cua Uy Ban Nhan Dan Tinh Quang Ngai, Thông Báo Đề Xuất Nhiệm Vụ Khcn Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Về Việc Thành Lập Khu Kinh Tế Ven Biển Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2022 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Tỉnh Quảng Ngãi Chuyển Công Chức Xã Thành Côngcong Chức Huyện, Quyết Định Sáp Nhập Xã Tỉnh Quảng Trị, Văn Bản Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Văn Bản Ubnd Tỉnh Quảng Trị, Chỉ Thị Số 22 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Đề án 500 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định 691 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Số 10 Ubnd Tỉnh Cà Mau, Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Kon Tum, Quyết Định Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 12/2011 Của Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định Số 22/2018/qĐ-ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Quyết Định Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 22/2018 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Dự Thảo Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 12/2010 Của Ubnd Tỉnh Gia Lai, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 15 Ubnd Tỉnh Tây Ninh, Văn Bản Pháp Luật Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Kế Hoạch 3778 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Kế Hoạch 611 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định 689/qĐ-ubnd Tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 01/2015/qĐ-ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quy Trình Ban Hành Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 87/2017 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 1415 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 04/2010 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Quyết Định Số 13/2019 Của Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Quyết Định Số 3462 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 4545 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 41 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp, Quyết Định 08/2018 Của Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Quyết Định 1775 Của Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Quyết Định Số 12/2012/qĐ-ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 35/2014/qĐ-ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Danh Bạ Điện Thoại Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Công Điện Khẩn Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 38/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Tờ Trình Đề Nghị Ubnd Tỉnh Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 12/2013 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Quyet Dinh So 08/qĐ-tu Ngày 11/10/2017 Cua Ubnd Tinh Dong Nai, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 04/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyet Dinh Bso 08/qĐ Ngày 11/10/2017 Cua Ubnd Tinh Dong Nai, Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định 12/2013 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang,

  Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 12 Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 20 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 12/2012/qĐ-ubnd Tỉnh Quảng Ngãi 27/02/2013, Văn Bản Chỉ Đạo Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Đề án 8738 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Công Văn Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Thủ Tục Hành Chính Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Trị, Quyết Định 861 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 12/2015 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Thông Tư 12/2013 Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi 27/02/2013, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 50a/2017 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi0/qĐ-ttg, Quyết Định 4416/qĐ-ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định Số 539 Ubnd Tỉnh Quảng Ninh 2022, Quyết Định Số 3000 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Giá Vật Liệu Xây Dựng Tỉnh Quảng Ngãi, Văn Bản Hành Chính Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Ke Hoach 158 Ngay 16/12/2019 Cua Uy Ban Nhan Dan Tinh Quang Ngai, Thông Báo Đề Xuất Nhiệm Vụ Khcn Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Về Việc Thành Lập Khu Kinh Tế Ven Biển Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2022 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Tỉnh Quảng Ngãi Chuyển Công Chức Xã Thành Côngcong Chức Huyện, Quyết Định Sáp Nhập Xã Tỉnh Quảng Trị, Văn Bản Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Văn Bản Ubnd Tỉnh Quảng Trị, Chỉ Thị Số 22 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Đề án 500 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định 691 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Số 10 Ubnd Tỉnh Cà Mau, Quyết Định Của Ubnd Tỉnh,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi
 • Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi
 • Quyết Định Số 12 2022 Về Người Có Uy Tín
 • Quy Định Mới Về Điều Kiện, Tiêu Chuẩn Bổ Nhiệm Lãnh Đạo Của Tỉnh Quảng Nam
 • Quyết Định 12/2015 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam
 • Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định 12 Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi
 • Quy Định Hạn Mức Giao Đất, Diện Tích Tối Thiểu Tách Thửa Ở Quảng Nam
 • Quyết Định Số 12 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội
 • Quyết Định 12 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội
 • Quyết Định 12/2017 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội
 • Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 12 Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 20 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 12/2012/qĐ-ubnd Tỉnh Quảng Ngãi 27/02/2013, Văn Bản Chỉ Đạo Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Đề án 8738 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Công Văn Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Thủ Tục Hành Chính Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Trị, Quyết Định 861 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 12/2015 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Thông Tư 12/2013 Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi 27/02/2013, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 50a/2017 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi0/qĐ-ttg, Quyết Định 4416/qĐ-ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định Số 539 Ubnd Tỉnh Quảng Ninh 2022, Quyết Định Số 3000 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Giá Vật Liệu Xây Dựng Tỉnh Quảng Ngãi, Văn Bản Hành Chính Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Ke Hoach 158 Ngay 16/12/2019 Cua Uy Ban Nhan Dan Tinh Quang Ngai, Thông Báo Đề Xuất Nhiệm Vụ Khcn Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Về Việc Thành Lập Khu Kinh Tế Ven Biển Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2022 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Tỉnh Quảng Ngãi Chuyển Công Chức Xã Thành Côngcong Chức Huyện, Quyết Định Sáp Nhập Xã Tỉnh Quảng Trị, Văn Bản Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Văn Bản Ubnd Tỉnh Quảng Trị, Chỉ Thị Số 22 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Đề án 500 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định 691 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Số 10 Ubnd Tỉnh Cà Mau, Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Kon Tum, Quyết Định Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 12/2011 Của Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định Số 22/2018/qĐ-ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Quyết Định Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 22/2018 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Dự Thảo Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 12/2010 Của Ubnd Tỉnh Gia Lai, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 15 Ubnd Tỉnh Tây Ninh, Văn Bản Pháp Luật Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Kế Hoạch 3778 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Kế Hoạch 611 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định 689/qĐ-ubnd Tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 01/2015/qĐ-ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quy Trình Ban Hành Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 87/2017 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 1415 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 04/2010 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Quyết Định Số 13/2019 Của Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Quyết Định Số 3462 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 4545 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 41 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp, Quyết Định 08/2018 Của Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Quyết Định 1775 Của Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Quyết Định Số 12/2012/qĐ-ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 35/2014/qĐ-ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Danh Bạ Điện Thoại Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Công Điện Khẩn Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 38/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Tờ Trình Đề Nghị Ubnd Tỉnh Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 12/2013 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Quyet Dinh So 08/qĐ-tu Ngày 11/10/2017 Cua Ubnd Tinh Dong Nai, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 04/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyet Dinh Bso 08/qĐ Ngày 11/10/2017 Cua Ubnd Tinh Dong Nai, Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định 12/2013 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang,

  Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 12 Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 20 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 12/2012/qĐ-ubnd Tỉnh Quảng Ngãi 27/02/2013, Văn Bản Chỉ Đạo Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Đề án 8738 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Công Văn Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Thủ Tục Hành Chính Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Trị, Quyết Định 861 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 12/2015 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Thông Tư 12/2013 Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi 27/02/2013, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 50a/2017 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi0/qĐ-ttg, Quyết Định 4416/qĐ-ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định Số 539 Ubnd Tỉnh Quảng Ninh 2022, Quyết Định Số 3000 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Giá Vật Liệu Xây Dựng Tỉnh Quảng Ngãi, Văn Bản Hành Chính Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Ke Hoach 158 Ngay 16/12/2019 Cua Uy Ban Nhan Dan Tinh Quang Ngai, Thông Báo Đề Xuất Nhiệm Vụ Khcn Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Về Việc Thành Lập Khu Kinh Tế Ven Biển Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2022 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Tỉnh Quảng Ngãi Chuyển Công Chức Xã Thành Côngcong Chức Huyện, Quyết Định Sáp Nhập Xã Tỉnh Quảng Trị, Văn Bản Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Văn Bản Ubnd Tỉnh Quảng Trị, Chỉ Thị Số 22 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Đề án 500 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định 691 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Số 10 Ubnd Tỉnh Cà Mau, Quyết Định Của Ubnd Tỉnh,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi
 • Quyết Định Số 12 2022 Về Người Có Uy Tín
 • Quy Định Mới Về Điều Kiện, Tiêu Chuẩn Bổ Nhiệm Lãnh Đạo Của Tỉnh Quảng Nam
 • Quyết Định 12/2015 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam
 • Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam
 • Nghị Quyết 12 Của Hđnd Tỉnh Quảng Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết 12/2019 Của Hđnd Tỉnh Quảng Nam
 • Sở Nội Vụ Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 12/2019/nq
 • Quảng Nam: Đánh Giá Kết Quả 02 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 12 Và Công Tác Xuất Khẩu Lao Động
 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 7 Khóa 12 Của Đảng Viên, Giáo Viên
 • Nghị Quyết 12 Của Chính Phủ
 • Nghị Quyết 12 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 12 HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết Số 55/2016 Của HĐnd Tỉnh Quảng Ninh, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ninh Tháng 7 Năm 2022, Nghị Quyết Số 152 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 17 HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết Số 20 Của HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 Cua HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết Số 75 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết Số 27 HĐnd Tỉnh Đăk Lăk, Nghị Quyết 82 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 72 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 61 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 66 Của HĐnd Tỉnh Kon Tum, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 370/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 41 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghi Quyết Số 02/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 349 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 53 HĐnd Tỉnh Phú Yên, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Nghị Quyết 47 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2022, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 12/2018/nq-hĐnd Tỉnh Lào Cai, Nghị Quyết 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 60 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết Số 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2022, Nghị Quyết 209 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 70/nd-hĐnd Tình Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 86 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết 04 HĐnd Tỉnh Bắc Giang 2022, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 5 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết 04/2018 Của HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 38 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Củ, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Tiền Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của, Nghị Quyết 12 Của Tỉnh ủy Quảng Nam, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Luật Dân Quân Tự Vệ, Nghị Quyết 12 Của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Tuyên Quang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của Bộ Quốc Phòng Lai, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết Số 55 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh Năm 2022, Quyết Định Về Việc Thành Lập Khu Kinh Tế Ven Biển Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết Số 28/2013/nq-hĐnd Của HĐnd Tp. Hà Nội, Quyết Định Sáp Nhập Xã Tỉnh Quảng Trị, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 861 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Trị, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết Số 04 2013 Nq HĐnd, Nghị Quyết Phê Chuẩn Kết Quả Bầu Cử HĐnd, Nghị Quyết Số 70/2017/nq-hĐnd, Nghị Quyết Số 12/2013/nq-hĐnd, Nghị Quyết Số 04/2009/nq-hĐnd, Nghị Quyết HĐnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết 02/2020/nq-hĐnd, Nghị Quyết 20/2016/nq-hĐnd, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉn Vĩn Húc, Quyết Định 12/2015 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 12 Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 20 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 539 Ubnd Tỉnh Quảng Ninh 2022, Quyết Định Số 3000 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định 4416/qĐ-ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định 50a/2017 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi0/qĐ-ttg, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định Số 12/2012/qĐ-ubnd Tỉnh Quảng Ngãi 27/02/2013, Nghị Quyết Quang Trung, Luận Văn Thực Hiện Chính Sách Giảm Nghèo Bền Vững Trên Địa Bàn Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Nghị Quyết 09-nq/tw, Ngày 09-02-2007, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a Của Tỉnh Bình Phước,

  Nghị Quyết 12 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 12 HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết Số 55/2016 Của HĐnd Tỉnh Quảng Ninh, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ninh Tháng 7 Năm 2022, Nghị Quyết Số 152 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 17 HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết Số 20 Của HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 Cua HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết Số 75 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết Số 27 HĐnd Tỉnh Đăk Lăk, Nghị Quyết 82 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 72 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 61 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 66 Của HĐnd Tỉnh Kon Tum, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 370/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 41 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghi Quyết Số 02/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 349 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 53 HĐnd Tỉnh Phú Yên, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Nghị Quyết 47 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2022, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 12/2018/nq-hĐnd Tỉnh Lào Cai, Nghị Quyết 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 60 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết Số 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2022, Nghị Quyết 209 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 70/nd-hĐnd Tình Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 86 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết 04 HĐnd Tỉnh Bắc Giang 2022, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 5 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết 04/2018 Của HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 38 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết 12 Hđnd Tỉnh Quảng Nam
 • Từ Nghị Quyết Tw 4 (Khóa Xi) Đến Nghị Quyết Tw 4 (Khóa Xii)
 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa Xii Của Đảng Viên
 • Quốc Hội Họp Tập Trung, Dự Kiến Thông Qua Nghị Quyết Evfta Và Evipa Vào Ngày Mai
 • Ủy Ban Thương Mại Quốc Tế Eu Thông Qua Nghị Quyết Phê Chuẩn Evfta Và Evipa
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100