Nghị Quyết Hđnd Tỉnh Yên Bái Năm 2019 / 2023 / Top 16 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 12/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Nghị Quyết Hđnd Tỉnh Yên Bái / 2023

Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết Số 370/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 66 Của HĐnd Tỉnh Kon Tum, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết 72 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghi Quyết Số 02/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 349 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 61 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 152 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 82 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 53 HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 20 Của HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Số 41 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 17 HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết Số 75 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 27 HĐnd Tỉnh Đăk Lăk, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 Cua HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết 70/nd-hĐnd Tình Thanh Hóa, Nghị Quyết 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2020, Nghị Quyết 12 HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 12 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết Số 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 60 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2020, Nghị Quyết 47 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 86 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 209 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 12/2018/nq-hĐnd Tỉnh Lào Cai, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 5 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 04/2018 Của HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 04 HĐnd Tỉnh Bắc Giang 2018, Nghị Quyết 38 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Củ, Nghị Quyết Số 55/2016 Của HĐnd Tỉnh Quảng Ninh, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Tiền Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ninh Tháng 7 Năm 2018, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Luật Dân Quân Tự Vệ, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của Bộ Quốc Phòng Lai, Nghị Quyết Số 28/2013/nq-hĐnd Của HĐnd Tp. Hà Nội, Nghị Quyết Số 12/2013/nq-hĐnd, Nghị Quyết Phê Chuẩn Kết Quả Bầu Cử HĐnd, Nghị Quyết 02/2020/nq-hĐnd, Nghị Quyết Số 70/2017/nq-hĐnd, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉn Vĩn Húc, Nghị Quyết HĐnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Số 04 2013 Nq HĐnd, Nghị Quyết 20/2016/nq-hĐnd, Nghị Quyết Số 04/2009/nq-hĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a Của Tỉnh Bình Phước, Nghị Quyết 13/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 14/2020/nq-hĐnd Ngày 04/09/2020, Nghị Quyết 12/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 11/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 10/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 09/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, HĐnd Tỉnh Hải Dương, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Cà Mau, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Phú Thọ, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Phú Yên, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Lạng Sơn, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Bạc Liêu, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Lâm Đồng, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Brvt, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Hưng Yên, Nghị Quyết Số 02 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết Số 02 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 04 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết 02 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết 02-nq/tu Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết 04-nq/tu Của Tỉnh ủy Bến Tre, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Kiên Giang, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Tuyên Quang, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Tiền Giang, Tình Huống Kế Toán Văn Phòng HĐnd Và Ubdn Huyện, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Bình Định,

Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết Số 370/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 66 Của HĐnd Tỉnh Kon Tum, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết 72 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghi Quyết Số 02/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 349 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 61 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 152 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 82 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 53 HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 20 Của HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Số 41 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 17 HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết Số 75 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 27 HĐnd Tỉnh Đăk Lăk, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 Cua HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết 70/nd-hĐnd Tình Thanh Hóa, Nghị Quyết 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2020, Nghị Quyết 12 HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 12 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết Số 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 60 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2020, Nghị Quyết 47 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 86 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 209 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 12/2018/nq-hĐnd Tỉnh Lào Cai, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 5 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 04/2018 Của HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 04 HĐnd Tỉnh Bắc Giang 2018, Nghị Quyết 38 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Củ, Nghị Quyết Số 55/2016 Của HĐnd Tỉnh Quảng Ninh, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc,

Nghị Quyết Hđnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2022 / 2023

Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2020, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2020, Nghị Quyết 13/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 12/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 14/2020/nq-hĐnd Ngày 04/09/2020, Nghị Quyết 11/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 09/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 10/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 02/2020/nq-hĐnd, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 152 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 349 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 41 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 53 HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 370/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết 72 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghi Quyết Số 02/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 82 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 Cua HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết 61 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 75 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 66 Của HĐnd Tỉnh Kon Tum, Nghị Quyết Số 20 Của HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Số 17 HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết Số 27 HĐnd Tỉnh Đăk Lăk, Nghị Quyết 70/nd-hĐnd Tình Thanh Hóa, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 47 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Số 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 60 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 12/2018/nq-hĐnd Tỉnh Lào Cai, Nghị Quyết 86 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết 12 HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 12 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết 209 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 04/2018 Của HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 38 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 5 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Nghị Quyết 04 HĐnd Tỉnh Bắc Giang 2018, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Tiền Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Củ, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của, Nghị Quyết Số 55/2016 Của HĐnd Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ninh Tháng 7 Năm 2018, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Luật Dân Quân Tự Vệ, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của Bộ Quốc Phòng Lai, Nghị Quyết Số 28/2013/nq-hĐnd Của HĐnd Tp. Hà Nội, Nghị Quyết Số 16-nq/tu Ngày 19-5-2020 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Về “tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Các C, Nghị Quyết Số 16-nq/tu Ngày 19-5-2020 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Về “tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Các C, Nghị Quyết Phê Chuẩn Kết Quả Bầu Cử HĐnd, Nghị Quyết 20/2016/nq-hĐnd, Nghị Quyết Số 04/2009/nq-hĐnd, Nghị Quyết Số 04 2013 Nq HĐnd, Nghị Quyết Số 12/2013/nq-hĐnd, Nghị Quyết HĐnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉn Vĩn Húc, Nghị Quyết Số 70/2017/nq-hĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Nghị Quyết 128/2020/qh14 Ngày 12/11/2020 Về Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2021, Nghị Quyết 1000/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Nghị Quyết 1033/2020/ubtvqh14 Ngày 16/10/2020, Nghị Quyết 1032/2020/ubtvqh14 Ngày 14/10/2020, Nghị Quyết 1004/2020/ubtvqh14 Ngày 18/09/2020, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Nghị Quyết 129/2020/qh14 Ngày 13/11/2020 Về Phân Bổ Ngân Sách Trung ương Năm 2021, Nghị Quyết 126/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 133/2020/qh14 Ngày 17/11/2020, Nghị Quyết 125/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 124/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 999/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Nghị Quyết 123/2020/qh14 Ngày 03/11/2020, Nghị Quyết 127/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 133/2020/nĐ-cp Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a Của Tỉnh Bình Phước, Nghị Quyết 132/2020, Nghị Quyết 02 2020, Nghị Quyết Số 55-nq/tw 2020,

Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2020, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2020, Nghị Quyết 13/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 12/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 14/2020/nq-hĐnd Ngày 04/09/2020, Nghị Quyết 11/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 09/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 10/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 02/2020/nq-hĐnd, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 152 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 349 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 41 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 53 HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 370/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết 72 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghi Quyết Số 02/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 82 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 Cua HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết 61 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 75 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 66 Của HĐnd Tỉnh Kon Tum, Nghị Quyết Số 20 Của HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Số 17 HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết Số 27 HĐnd Tỉnh Đăk Lăk, Nghị Quyết 70/nd-hĐnd Tình Thanh Hóa, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 47 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Số 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 60 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 12/2018/nq-hĐnd Tỉnh Lào Cai, Nghị Quyết 86 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết 12 HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 12 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết 209 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 04/2018 Của HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 38 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam,

Nghị Quyết Số 53 Hđnd Tỉnh Phú Yên / 2023

Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết Số 349 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 82 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 75 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 72 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết 66 Của HĐnd Tỉnh Kon Tum, Nghị Quyết 61 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 27 HĐnd Tỉnh Đăk Lăk, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Số 152 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghi Quyết Số 02/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 Cua HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết Số 370/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 41 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 53 HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 17 HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết Số 20 Của HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết 12 HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 209 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2020, Nghị Quyết 12/2018/nq-hĐnd Tỉnh Lào Cai, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2020, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết 86 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Số 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 70/nd-hĐnd Tình Thanh Hóa, Nghị Quyết 12 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết 47 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 60 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 5 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết 04 HĐnd Tỉnh Bắc Giang 2018, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Nghị Quyết 38 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 04/2018 Của HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Củ, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Tiền Giang, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết Số 55/2016 Của HĐnd Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ninh Tháng 7 Năm 2018, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Luật Dân Quân Tự Vệ, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của Bộ Quốc Phòng Lai, Nghị Quyết Số 28/2013/nq-hĐnd Của HĐnd Tp. Hà Nội, Nghị Quyết Số 04/2009/nq-hĐnd, Nghị Quyết Phê Chuẩn Kết Quả Bầu Cử HĐnd, Nghị Quyết 02/2020/nq-hĐnd, Nghị Quyết Số 70/2017/nq-hĐnd, Nghị Quyết Số 04 2013 Nq HĐnd, Nghị Quyết Số 12/2013/nq-hĐnd, Nghị Quyết HĐnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết 20/2016/nq-hĐnd, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉn Vĩn Húc, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a Của Tỉnh Bình Phước, Nghị Quyết 14/2020/nq-hĐnd Ngày 04/09/2020, Nghị Quyết 11/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 10/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 09/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 12/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 13/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, HĐnd Tỉnh Hải Dương, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Phú Thọ, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Phú Yên, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết Số 04 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết Số 02 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết 02 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết Số 02 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 04-nq/tu Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết 02-nq/tu Của Tỉnh ủy Bến Tre, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Lâm Đồng, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Hưng Yên, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Brvt, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Lạng Sơn, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Bạc Liêu, Nghị Quyết 12 Của Tỉnh ủy Quảng Nam, Nghị Quyết 12 Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghị Quyết 07 Btv Tỉnh ủy Đồng Nai, Nghị Quyết Số 12 Của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghị Quyết Số 02 Của Tỉnh ủy Thanh Hóa,

Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết Số 349 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 82 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 75 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 72 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết 66 Của HĐnd Tỉnh Kon Tum, Nghị Quyết 61 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 27 HĐnd Tỉnh Đăk Lăk, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Số 152 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghi Quyết Số 02/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 Cua HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết Số 370/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 41 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 53 HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 17 HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết Số 20 Của HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết 12 HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 209 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2020, Nghị Quyết 12/2018/nq-hĐnd Tỉnh Lào Cai, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2020, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết 86 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Số 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 70/nd-hĐnd Tình Thanh Hóa, Nghị Quyết 12 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết 47 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 60 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 5 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết 04 HĐnd Tỉnh Bắc Giang 2018, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Nghị Quyết 38 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 04/2018 Của HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Củ, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Tiền Giang,

Yên Bái Sau 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 36 / 2023

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra Trung tâm Phục vụ hành chính công trước khi đi vào hoạt động

Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo bám sát những nội dung của Nghị quyết 36a/NQ-CP; Kế hoạch hành động số 170/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh được giao cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2016; công tác đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ thông tin và Chính quyền điện tử cho các cán bộ lãnh đạo công nghệ thông tin, cán bộ chuyên trách và cán bộ công chức trong cơ quan nhà nước hàng năm được quan tâm tổ chức triển khai, đảm bảo đáp ứng nhu cầu và sử dụng có hiệu quả các hệ thống thông tin; Các cơ quan, đơn vị đều xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện việc đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin , cụ thể: các nội dung của Kế hoạch hành động 170/KH-UBND. Việc thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP và Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ đã có tác động tích cực về mặt nhận thức để các cơ quan, đơn vị quan tâm, tăng cường công tác chỉ đạo công tác ứng dụng công nghệ thông tin. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đảm bảo đơn giản hóa, chuẩn hóa hồ sơ, giảm thời gian, chi phí. Đáp ứng nhu cầu thông tin và tra cứu của người dân và doanh nghiệp

Những kết quả đạt được

Phần mềm quản lý văn bản và điều hành: Đến hết năm 2018, các cơ quan, đơn vị trên toàn tỉnh đều sử dụng chung một phần mềm quản lý văn bản và điều hành do Sở Thông tin và Truyền thông triển khai. Phần mềm đã triển khai cho 29 sở, ban, ngành, tỉnh, 17 đơn vị trực thuộc các sở ban ngành, 09 huyện, thị xã, thành phố và 180 xã, phường đã kết nối với trục liên thông Quốc gia thực hiện gửi, nhận văn bản từ Văn phòng Chính phủ đến 03 cấp chính quyền của tỉnh, đồng thời cũng đảm bảm việc liên thông trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh theo cả chiều ngành lẫn chiều dọc. Áp dụng chữ ký số vào liên thông gửi nhận văn bản điện tử trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành tới tất cả các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố đạt 100%. Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử và song song với văn bản giấy đạt 100%. Năm 2018, tỉnh đã tiếp tục cho triển khai thử nghiệm Phần mềm quản lý văn bản và điều hành (Voffice) của tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội tại các cơ quan, đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên và Ủy ban nhân dân thị trấn Cổ Phúc; Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình và Ủy ban nhân dân thị trấn Yên Bình. Với thời gian thử nghiệm 01 tháng. Sau quá trình thử nghiệm đã có báo cáo, phản hồi tích cực về phần mềm trên.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái: đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6/2018 với gần 1600 thủ tục hành chính của 20 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. Hiện nay tỉnh đang tiếp tục triển khai Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã . Đồng thời đã phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Hệ thống Cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020 tại Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 22/11/2018. Hiện tại, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh do Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.

Phần mềm Giám sát công việc: để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhiệm vụ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo xây dựng, đưa vào sử dụng phần mềm Giám sát công việc được tích hợp trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành. Đến nay các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc thực hiện. Hàng tháng, quý đều có báo cáo tổng hợp nhiệm vụ đã giao của từng chuyên viên Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiệm vụ quá hạn của từng đơn vị được tổng hợp vào phụ lục trong báo cáo giao ban tháng của Ủy ban nhân dân

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bao gồm 01 trang giao diện chính của Cổng và 38 trang thành viên của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và một số trang của các tổ chức chính trị – xã hội của tỉnh được liên kết (link) với Cổng Thông tin điện tử. Hiện tại, Cổng Thông tin điện tử đang hoạt động ổn định và do Cổng thông tin điện tử tỉnh trực thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.

Hệ thống hội nghị giao ban điện tử đa phương tiện tỉnh Yên Bái đã được triển khai mở rộng tới 14 điểm cầu (Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh và 100% Văn phòng huyện, thị xã, thành phố) theo Quyết định số 2506/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 về việc phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Triển khai mở rộng Hệ thống hội nghị giao ban điện tử đa phương tiện tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018-2020”. Hệ thống được Doanh nghiệp đầu tư với trang thiết bị công nghệ hiện đại, sẵn sàng phục vụ 24/7 các cuộc họp của Lãnh đạo tỉnh với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyên môn, nghiệp vụ: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục duy trì tốt việc ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn như: Phần mềm quản lý ngân sách, quản lý tài sản; cấp mã số đối tượng ngân sách, trao đổi dữ liệu thu chi (Sở Tài chính); phần mềm thẩm định công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ); Phần mềm quản lý cán bộ giáo viên; phần mềm hệ thống thông tin giáo dục (EMIS); phần mềm quản lý tuyển sinh chuyên nghiệp, trang thông tin điện tử ngành giáo dục; Cài đặt, khai thác sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức; quản lý địa giới hành chính (Sở Nội vụ); phần mềm quản lý số liệu chuyên ngành thông tin và truyền thông trực tuyến trên mạng, phần mềm quản lý báo chí, xuất bản lưu chiểu (Sở Thông tin và truyền thông); phần mềm giao dịch hồ sơ đóng BHXH (Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái); ứng dụng quản lý thuế tập trung (Cục thuế tỉnh) cấp đăng ký kinh doanh qua mạng(Sở kế hoạch và Đầu tư)…

: đã cấp 468 chữ ký số cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân từ cấp tỉnh tới cấp xã để thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Ủy ban nhân dân tỉnh đang giao Sở Nội vụ dự thảo Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Yên bái theo Thông tư số 01/2019/TT-BNV Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và Thông tư số 02/2019/TT-BNV Quy định tiêu chuẩn dữ liệu đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực : Đến nay 100% cơ quan quản lý Nhà nước cử cán bộ phụ trách Công nghệ thông tin của đơn vị, trong đó số cơ quan cấp tỉnh có cán bộ chuyên trách là 15 đơn vị (43 người). 09 huyện, thị xã, thành phố có cán bộ chuyên trách (10 người). Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ chuyên trách về Công nghệ thông tin gồm Thạc sỹ: 09, Đại học: 35, Cao đẳng: 05, Chứng chỉ khác: 04. Tại cơ quan chuyên trách về Công nghệ thông tin của tỉnh có 10 cán bộ, công chức được đào tạo về công nghệ thông tin, trong đó chuyên ngành về an toàn thông tin: 02 đồng chí, chuyên ngành về công nghệ thông tin: 06 đồng chí, chuyên ngành tương đương: 02 đồng chí.

Có 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có mạng LAN và kết nối mạng Internet tốc độ cao ADSL, FTTH; 100% số máy tính được kết nối mạng internet . Mạng Truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến nay đã được triển khai tại 111 điểm, trong đó có 33 điểm là các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, 78 xã, phường, thị trấn. Đưa các hệ thống ứng dụng Công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh vào hoạt động trong môi trường mạng Truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó tỉnh Yên Bái luôn khuyến khích, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, cởi mở, minh bạch nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực công nghệ thông tin. Thường xuyên mở các lớp đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo Công nghệ thông tin cho các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các lớp phổ cập kiến thức cơ bản, nâng cao cho toàn thể cán bộ công chức cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Giai đoạn 2014-2018 đã tập huấn cho khoảng 600 cán bộ công chức cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Hàng năm, đã tổ chức các buổi hội thảo đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; các lớp diễn tập đảm bảo an toàn thông tin mạng; lớp đào tạo, tập huấn chuyên sâu về An toàn thông tin mạng trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Năm 2019 dự kiến sẽ triển khai 01 lớp đào tạo, tập huấn nâng cao về An toàn thông tin mạng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách Công nghệ thông tin cơ quan nhà nước cấp tỉnh; 01 buổi diễn tập tấn công, phòng thủ đảm bảo An toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh; ngoài ra còn tổ chức lớp tập huấn sử dụng ký số điện tử, phát hành liên thông văn bản và nâng cao hiểu biết về an toàn an ninh thông tin mạng cho cán bộ các phòng, ban chuyên môn các cấp.

Vẫn còn một số tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được còn tồn tại một số hạn chế, yếu kém như: Các ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước chủ yếu ở quy mô nhỏ, sử dụng nội bộ, chưa kết nối, chia sẻ thông tin trên diện rộng; các hệ thống thông tin quy mô lớn, các cơ sở dữ liệu cấp tỉnh và quốc gia, tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử cấp tỉnh cũng như chính phủ điện tử cấp quốc gia còn chậm được triển khai tại địa phương. Các hệ thống đã được xây dựng còn thiếu kết nối, chia sẻ, trao đổi thông tin. Các phần mềm cũng đã được triển khai, tuy nhiên còn ở mức độ nhỏ lẻ, chưa đồng bộ, toàn diện. Việc kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản điều hành giữa các cơ quan, đơn vị để xử lý văn bản đã được thực hiện, tuy nhiên chưa đáp ứng được 100% các yêu cầu đề ra. Tỷ lệ cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử vẫn còn chưa cao, do chất lượng sử dụng của hệ thống thư điện tử vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, chức năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của hệ thống vẫn còn thấp. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến chưa được sử dụng thường xuyên, chưa thực sự mang lại hiệu quả về mặt thời gian và tiết kiệm chi phí. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và tác nghiệp tại các đơn vị cấp xã vẫn còn hạn chế và còn nhiều khó khăn, hiệu quả đạt được chưa cao. Hạ tầng đảm bảo an toàn, an ninh, bảo mật thông tin cũng chưa đáp ứng yêu cầu, hệ thống phòng chống virus chủ yếu mới chỉ triển khai ở mức đơn lẻ tại các máy trạm, chưa xây dựng được các hệ thống phòng chống virus. C ác hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh chưa đầu tư hạ tầng với hệ thống bảo mật có độ tin cậy cao, vẫn còn nhiều sơ hở trong đảm bảo an ninh thông tin. Cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh còn yếu, việc triển khai một số dự án trọng điểm còn chậm do kinh phí hạn chế. Giá thuê dịch vụ mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng và Nhà nước do doanh nghiệp quy định hiện nay vẫn cao so với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương do đó một số các đơn vị chưa đăng ký sử dụng; Nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị hiện vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ, đặc biệt là thiếu cán bộ công nghệ thông tin có trình độ cao. Cán bộ lãnh đạo chưa quan tâm tổ chức quản lý, điều hành về ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin nhằm định hướng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị; cán bộ phụ trách công nghệ thông tin chủ yếu vẫn là kiêm nhiệm, vẫn còn hạn chế về kỹ năng chuyên môn; trình độ, thói quen ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ, công chức và người dân vẫn còn hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận các dịch vụ của các cơ quan nhà nước cung cấp. Vẫn còn cán bộ công chức chưa có thói quen, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là các ứng dụng công nghệ thông tin đặc thù, chuyên ngành; v iệc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Công nghệ thông tin và An toàn thông tin chưa theo kịp yêu cầu cả về số lượng cũng như chất lượng. Năng lực của đội ngũ lao động về Công nghệ thông tin, An toàn thông tin còn nhiều bất cập như: trình độ tiếng Anh yếu, kiến thức, kỹ năng Công nghệ thông tin còn hạn chế. Cơ chế, chính sách ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin chưa được cụ thể, chưa đồng bộ, chưa tạo được môi trường thuận lợi để thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin. Chưa có cơ chế hỗ trợ, ưu đãi cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin nên rất khó khăn trong việc tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc trong cơ quan nhà nước tại tỉnh.

Đâu là nguyên nhân?

Yên Bái là một tỉnh miền núi Tây Bắc, kinh tế phát triển còn chậm, việc bố trí kinh phí cho ứng dụng Công nghệ thông tin trong toàn tỉnh tương đối khó khăn. Hạ tầng Công nghệ thông tin chưa đồng bộ, chưa có Trung tâm tích hợp dữ liệu (data center) do đó việc triển khai mở rộng các hệ thống còn chưa được chủ động. Các hệ thống ứng dụng Công nghệ thông tin được triển khai xây dựng chưa trên cùng một nền tảng công nghệ thống nhất, chưa đảm bảo tuân thủ theo Kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh; chưa có cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước; nguồn vốn đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin chủ yếu là ngân sách địa phương, chưa tạo điều kiện thu hút các nguồn vốn khác; hình thức đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin còn hạn chế.Việc triển khai một số văn bản của trung ương còn chậm, chưa hiệu quả do không sát với thực tiễn, thiếu khả thi.

Các doanh nghiệp về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh chưa phát triển đủ mạnh để tham gia thị trường sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin và điện tử; một số cơ quan, đơn vị do chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin nên chưa thực sự quan tâm. Nguồn vốn ngân sách còn hạn chế. Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị về triển khai công nghệ thông tin; các văn bản hướng dẫn còn hạn chế, dẫn đến khó khăn trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm công nghệ TT&TT tập huấn phần mềm giải quyết khiếu nại, tố cáo

Và những nỗ lực trong thời gian tới

việc đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin là một yêu cầu rất cấp thiết trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Yên Bái. Tin học hoá hoạt động của các cơ quan nhà nước là bộ phận hữu cơ quan trọng của cải cách nền hành chính quốc gia, là nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan nhằm tăng cường năng lực quản lý, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, đó chính là kết luận của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 36. Vì vậy việc ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin sẽ giúp cho tỉnh Yên Bái tăng cường khả năng quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Giúp kết nối liên thông, tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh. Để tiếp tục triển khai và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết 36-NQ/TW; tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kiến thức về công nghệ thông tin trong xã hội, bảo đảm công nghệ thông tin là một trong các nội dung trọng tâm, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công nghệ thông tin; Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung nội dung ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trong các năm tới, cũng như các đề án, dự án đầu tư của tỉnh Yên Bái;

Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin; ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho các chương trình, kế hoạch, dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin phù hợp với đặc thù phát triển kinh tế của tỉnh; xây dựng chính sách thu hút và đãi ngộ, chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước;

Ưu tiên sử dụng các sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước, có thương hiệu Việt Nam trong các công trình, hệ thống thông tin của cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng Trung tâm dữ liệu tỉnh và các cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tiếp tục triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng tới các xã, phường, thị trấn và các đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Triển khai và sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình hiệu quả, đồng bộ; tích cực sử dụng hội nghị truyền hình trong hội họp;

Triển khai xây dựng hiệu quả Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Yên Bái phiên bản 1.0; nâng cấp, phát triển và sử dụng có hiệu quả các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh như thư điện tử, cổng thông tin điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Trung tâm phục vụ hành chính công, hệ thống kinh tế – xã hội, sớm đưa vào sử dụng các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia tại địa phương nhằm kết nối, chia sẽ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và người dân, doanh nghiệp được thuận lợi;

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các ngành, các lĩnh vực, nhất là các ngành kinh tế, kỹ thuật để nâng cao sức cạnh tranh, đặc biệt là một số ngành: Y tế, Giáo dục, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp, Lao động, thương binh và xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính…

Khuyến khích tổ chức, cá nhân và nhà đầu tư trong nước và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển về lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh;

Ưu tiên thu hút nhân lực công nghệ thông tin có trình độ cao; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; tăng cường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu và nguồn nhân lực có trình độ cao về công nghệ thông tin; triển khai áp dụng các chuẩn kỹ năng, chuẩn nghề về công nghệ thông tin tương thích chuẩn quốc gia;

Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của Tổ ứng cứu sự cố máy tính tỉnh Yên Bái. Xây dựng kế hoạch dài hạn về đào tạo an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn về An toàn thông tin trong nước do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức; triển khai chữ ký số tới các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh; ưu tiên triển khai chữ ký số cho văn bản điện tử của các cơ quan nhà nước để trao đổi an toàn trên môi trường mạng.

Tăng cường hoạt động đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống công nghệ thông tin của tỉnh; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin của tỉnh.