Nghị Quyết Hội Đồng Trường

HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNGPHIÊN HỌP THỨ NHẤT

I. Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày tháng 09 năm 2024II. Thành phần: – Đoàn Chúc Lịch (chủ trì cuộc họp) – Các thành viên trong hội đồng trường: 6/6 đ/c.III. Địa điểm: Văn phòng trường tiểu học Trịnh Tường số 1.IV. Nội dung:1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2024.2. Phân công nhiệm vụ đầu năm học 2024 – 2024.3. Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2024 – 2024.4. Chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2024 – 2024.5. Ý kiến đóng góp bổ sung của các thành viên trong hội đồng trường.V. Cụ thể:1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2024.1. Số lượng, chất lượng học sinh năm học 2014- 2024.Khối lớp Tổng số HSQuá trình học tậpNăng LựcPhẩm chất

58

83

77

82

2.Giáo viên.– Tổng số CBQL, GV : 39 đ/c+ Cán bộ quản lý. Tổng số: 03 đồng chí. – Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ: 02 đồng chí đạt 66,7%+ Đội ngũ giáo viên tổng số: 36 đồng chí – Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ: 25 đồng chí đạt 59,5%– Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 13 đồng chí đạt 31 %– Hoàn thành nhiệm vụ:4 đồng chí đạt 9.5%* Năng lực chuyên môn:– Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 26 GV.– Giáo viện dạy giỏi cấp huyện: 9. GV. – Giáo viện dạy giỏi cấp tỉnh : 1. GV.

1.3. Cơ sở vật chất: – Tổng số phòng học: 28 phòng + Phòng kiên cố : 6 phòng + Phòng bán kiên cố : 19 phòng + Phòng tạm: 3 phòng+ Bàn nghế học sinh tổng số 218 bộ = 436 chỗ ngồi– Các điểm trường đều có đủ các công trình vệ sinh và đảm bảo cho việc dạy và học. 1.4. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm 2014- 2024.a. Ưu điểm nổi bật: * Công tác chỉ đạo:– Chuyên môn nhà trường đã triển khai thực hiện nhiệm năm học của Bộ GD&ĐT, SGD&ĐT, các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Chỉ đạo đồng bộ xuyên suốt các hoạt động Giáo dục từ điểm trường chính đến các điểm trường. – Tổ cốt cán cấp trường, xây dựng kế hoạch giúp đỡ, chia sẻ về phương pháp dạy học VNEN, Tiếng Việt CNGD, Vận dụng phương pháp VNEN vào dạy lớp ghép, PP bàn tay nặn bột, sinh hoạt chuyên môn mới và HĐ ngoài giờ lên lớp có chất lượng.– Tổ chức các chuyên đề, hội thảo về Phương pháp dạy học, đánh giá học sinh Tiểu học theo TT 30 đạt hiệu quả.– Đổi mới phương pháp kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban giám hiệu nhà trường, kiểm tra đột xuất để kịp thời nắm bắt tồn tại hạn chế từ đó có các biện pháp tháo gỡ, đặc biệt là chất lượng học sinh chưa đạt chuẩn KTKN. – Các hội thi chuyên môn của giáo viên và học sinh được đầu tư và thực hiện nghiêm túc đạt kết quả cao.– Duy trì bền vững kết quả PCGDTH – CMC và PCGDTH ĐĐT mức độ 2;– Duy trì lớp xóa mù ( Tại điểm Bản Tàng). * Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới sinh hoạt chuyên môn– Tích cực chuẩn bị các điều kiện cụ thể để triển khai đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống. Chỉ đạo có hiệu quả việc xây dựng trường, lớp học xanh, sạch, đẹp, môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hấp dẫn. Đặc biệt có các giải pháp cụ thể kiểm soát chất lượng dạy và học nhằm giảm tỉ lệ học sinh yếu, tăng tỉ lệ học sinh phát triển một cách toàn diện.– Đội

Biễn Bản, Nghị Quyết Họp Hội Đồng Trường Lần Thứ 3 Năm Học 2024

PHÒNG GD&ĐT THANH OAITRƯỜNG MN MỸ HƯNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 45/BB-HĐT-MNMH Mỹ Hưng, ngày 08 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN KỲ HỌP THỨ BA CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNGTrường Mầm non Mỹ Hưng cuối năm học 2024 – 2024V/v Quyết nghị dự thảo báo cáo tổng kết, năm học 2024 – 2024

3. Kết luận:Tất cả các thành viên Hội đồng trường đều thống nhất với dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2024 – 2024 và đưa ra Quyết nghị (đính kèm Nghị quyết Hội đồng trường kì họp lần thứ ba).Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày và được Thư kí thông qua cho toàn thể Hội đồng trường cùng thống nhất, kí tên./.

THƯ KÍ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Nguyễn Thị Việt Nhữ Thị Thủy CÁC THÀNH VIÊN – Nguyễn Thị Mai : ……………………………………………………… – Phạm Thị Hương : ………………………………………………………– Hoàng Thị Thi : ………………………………………………………– Phạm Thị Như Ngọc : ………………………………………………………– Nguyễn Thị Thúy : ……………………………………………………… – Nguyễn Thị Việt : ……………………………………………………..

PHÒNG GD&ĐT THANH OAITRƯỜNG MN MỸ HƯNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 47/NQ-HĐT-MNMHMỹ Hưng, ngày 08 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾTLần họp thứ ba cuối năm học 2024 – 2024 của Hội đồng trườngTrường Mầm non Mỹ Hưng

Căn cứ Luật giáo dục số 38/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005;Căn cứ Luật số 44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2009;Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN- BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường mầm non;QUYẾT NGHỊ:Điều 1. Thống nhất dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2024 – 2024 (đính kèm Báo cáo tổng kết năm học 2024 – 2024);Điều 2. Hội đồng trường giao cho Bà Nhữ Thị Thủy – Hiệu trưởng, phổ biến tới cha mẹ học sinh thông qua Ban Đại diện cha mẹ học sinh; phổ biến kết quả trước Hội đồng sư phạm nhà trường; báo cáo lãnh đạo cấp trên;Điều 3. Các thành viên của Hội đồng trường có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị

Hội Nghị Lần Thứ 2

Đồng chí Trần Quyết Thắng – Phó Bí thư thường trực Quận ủy trình bày dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy và Thường trực Quận ủy khóa XXVI

Đồng chí Nguyễn Quang Trung – Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận trình bày dự thảo Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thực hiện lấy phiếu giới thiệu nhân sự tái cử tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII đối với đồng chí Nguyễn Văn Nam – Thành ủy viên khóa XVI, Bí thư Quận ủy; lấy phiếu khảo sát giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII đối với đồng chí Nguyễn Quang Trung – Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận; lấy phiếu khảo sát giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia UBKT Thành ủy khóa XVII đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Phương – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, việc tiến hành lấy phiếu đảm bảo đúng quy trình, quy định, dân chủ, chặt chẽ. Ban Chấp hành giao Ban Thường vụ Quận ủy tổng hợp, báo cáo Tiểu ban nhân sự Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Văn Nam – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nam – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy biểu dương và đánh giá cao công tác tham mưu của Ban Tổ chức, Văn phòng Quận ủy và sự chuẩn bị của Ban Thường vụ Quận ủy trong xây dựng các văn bản của Quận ủy trình Hội nghị lần 2 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI, nhiệm kỳ 2024-2025 đảm bảo chất lượng, đúng quy định. Đồng chí Bí thư nhấn mạnh và đề nghị:

Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm của Đảng bộ là rất lớn, đặc biệt là việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2024-2025; phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước: kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 1010 năm Thăng Long – Hà Nội, 66 năm Giải phóng Thủ đô, Đại hội thi đua yêu nước của Thành phố bằng hình thức thiết thực, phù hợp, tạo khí thế phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Quận.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp, Đảng bộ quận đang đứng trước nhiều nhiệm vụ lớn, đòi hỏi tiến độ khẩn trương, đồng chí Bí thư đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị tiếp tục thực hiện nghiêm Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Quận về công tác phòng, chống dịch COVID-19; kích hoạt trở lại các biện pháp phòng, chống dịch như trong giai đoạn trước; quyết liệt khắc phục tình trạng lơ là, chủ quan, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch; tập trung cao độ, ưu tiên nguồn lực, thời gian và công sức để ngăn chặn và đẩy lùi dịch với mục tiêu hàng đầu là bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân, kiên quyết không để dịch lan rộng, kéo dài. UBND quận chỉ đạo các ngành chức năng bảo đảm đầy đủ các điều kiện sẵn sàng ứng phó trong tình huống dịch bùng phát lại ở cấp độ cao. Không để cho các đối tượng xấu lợi dụng tình hình dịch bệnh gây mất an ninh, trật tự. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế – xã hội. Tập trung hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và tài chính – ngân sách năm 2024. Triển khai quyết liệt các giải pháp phục hồi, duy trì tăng trưởng, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo trật tự văn minh đô thị, quản lý tốt trật tự xây dựng,…

Ngày 20/8/2024, Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 01-KH/QU về quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI sớm đi vào cuộc sống, đồng chí Bí thư đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể có trách nhiệm tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết và xây dựng chương trình hành động của địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án,… quy định thời gian và phân công tập thể, cá nhân phụ trách theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả. Các đơn vị chủ động xây dựng chương trình hành động theo hướng thiết thực, hiệu quả, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá và các cơ chế, giải pháp tổ chức thực hiện. MTTQ và các đoàn thể chủ động phối hợp với chính quyền phát động các phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật, nói và làm theo đúng Nghị quyết của Đảng. Hàng năm, các cấp ủy Đảng gắn việc tổng kết đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị với thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI. Theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đã trình Đại hội XXVI, trong thời gian từ nay đến hết năm 2024, Quận ủy sẽ chỉ đạo xây dựng và thông qua 6 Chương trình công tác trọng tâm toàn khóa và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình ngay từ tháng đầu của năm 2024.

Nghị Quyết Họp Hội Đồng Trường Lần 1 Nghi Quyet Hd Truong 1 Doc

TRƯỜNG TIỂU HỌ C M Ỹ HƯNG

Số : 01/NQ-HĐT-THM H

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 -2024

Căn cứ Điều lệ Trường Phổ thông ban hành theo thông tư 12/2011 TT-BGD ĐT ngày 28/3/2011;

Phiên họp thứ 1 Hội đồng trường Tiểu họ c Mỹ Hưng xã Mỹ Hưng diễn ra chiều ngày 03 tháng 9 năm 2014 sau khi đã được phòng GD&ĐT huyện Th anh Oai ra quyết định kiện toàn theo Quyết định số 80/QĐ-GD&ĐT ngày 18 tháng 02 năm 2014;

Thành phần tham dự: Các thành viên trong Hội đồng trường;

Nội dung phiên họp: Nghe Chủ tịch Hội đồng trường thông báo danh sách các thành viên hội đồng trường đã được kiện toàn, nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm học 2014 – 2024 từ đầu năm đến thời điểm đầu tháng 9/2014 và Các thành viên của Hội đồng trường đóng góp ý kiến cho báo cáo thực hiện kế hoạch hoạt động năm học. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ đảm trách trong thời gian qua, đề xuất các biện pháp thực hiện. Định hướng các chỉ tiêu để nhà trường cần tích cực chỉ đạo phấn đấu để đạt kết quả tốt trong học kì I năm học 2014 – 2024. Thông qua Quy chế hoạt động sửa đổi của Hội đồng trường.

Sau khi nghe các báo cáo tham luận của các thành viên và trả lời của BGH nhà trường, các tổ chức trong trường cùng các ý kiến góp ý bổ sung, toàn thể Cán bộ viên chức nhà trường. Chủ tịch Hội đồng trường,

1. Về công tác tư tưởng chính trị:

– 100% cán bộ – viên chức tiếp tục tham gia và hưởng ứng nhiệt tình các phong trào thi đua của các cấp phát động. Tích cực thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.

– 100% cán bộ – viên chức tiếp tục tham gia đóng góp xây dựng quy chế công khai dân chủ và quy chế chi tiêu nội bộ.

– 100% cán bộ – viên chức tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đúng tác phong và quy chế CM của ngành. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn và thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, và cấp huyện. Nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc học sinh.

2. Công tác chuyên môn và công tác thi đua :

*Công tác thi đua:

– Công tác duy trì sĩ số: Chỉ đạo duy trì sĩ số đạt 100% trở lên, duy trì nề nếp học tập, sinh hoạt nội và ngoại khóa.

– Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong các ngày lễ kỉ niệm còn lại trong năm.

– 100% cán bộ – giáo viên, nhân viên thực hiện viết sáng kiến kinh nghiệm như đã đăng kí đầu năm. Mỗi cán bộ – giáo viên phải có 1 đổi mới trong giảng dạy, trong quản lý…

– Các đoàn thể trong nhà trường tiếp tục làm tốt nhiệm vụ để cuối năm đạt Vững mạnh.

– Tiếp tục phấn đấu để có:

+ Hoàn thành nhiệm vụ: 8

+ GVG cấp huyện: 03 đ/c

– Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác Hội giảng để xét giáo viên dạy giỏi cấp trường.

– Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp, quy định mỗi giáo viên dự giờ đồng nghiệp: 18 tiết / năm học (10 tiết của học kì I, 8 tiết của học kì II).

– Mỗi giáo viên chủ nhiệm đôn đốc, duy trì sĩ số học sinh đến lớp.

– Tiếp tục mượn và sử dụng đồ dùng dạy học hiện có.

– Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra chuyên môn và thực hiện quy chế chuyên môn.

* Biểu quyết: 100%

Tiếp tục q uản lý tốt trang thiết bị , k hai thác sử dụng tối đa thư viện hiện có. Th ực hiện kế hoạch thư viện, kế hoạch mượn trả đã xây dựng và vệ sinh thư viện thường xuyên. Đ ịnh kì kiểm tra 2 tháng/lần có biên bản xác nhận, sửa chữa, bảo dưỡng (nếu có) kèm theo.

4. Công tác kiểm định chất lượng.

Tiếp tục tăng cường thu thập minh chứng, thực hiện lộ trình theo kế hoạch đã xây dựng về tự đánh giá và kiểm định chất lượng năm học 2014 – 2024.

5. Công tác khác:

Hiệu trưởng cùng ban đại diện hội PHHS hoàn thiện các hồ sơ thu góp tự nguyện hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường năm học 2014 – 2024. Thực hiện công tác thu – chi đúng mục đích, bàn bạc dân chủ, công khai rõ ràng.

Tiếp tục vận động xây dựng các loại quỹ phục vụ cho hoạt động chung của nhà trường phải có sự bàn bạc và thống nhất của tập thể cán bộ – viên chức

6. Thông qua quy chế hoạt động sửa đổi của Hội đồng trường.

( Có văn bản kèm theo)

Điều II. Trách nhiệm của Nhà trường – Công đoàn và Viên chức.

2. Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn, Đội:

Tiếp tục phối hợp với BGH nhà trường duy trì phong trào thi đua “Hai tốt”. Tổ chức các đợt thi đua theo kế hoạch, theo dõi phong trào, sơ kết tổng kết kịp thời, vận động toàn thể công đoàn viên hoàn thành tốt công tác được giao. Cùng Nhà trường quản lý các hoạt động của đơn vị theo điều lệ Công đoàn, Đoàn, Đội. Thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu đề ra.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ – viên chức. Phát hiện và kiến nghị với Hiệu trưởng biện pháp giải quyết và thực hiện tốt nội dung nghị quyết hội nghị. Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân thực hiện quyền giám sát, kiểm tra theo quy định của pháp luật, chăm lo cải thiện đời sống cho đội ngũ cán bộ – viên chức. Định kỳ mỗi học kỳ Ban chấp hành công đoàn cùng với Hiệu trưởng kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ – viên chức và phong trào thi đua, thông báo cho toàn thể cán bộ công chức của đơn vị được biết.

3. Trách nhiệm của cán bộ – viên chức:

Tiếp tục xây dựng sự đoàn kết trong cơ quan, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công trên cương vị công tác của mình, góp phần xây dựng đơn vị phát triển. Chấp hành đầy đủ mọi chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước và nội quy, quy định của nhà trường, của ngành. Có tác phong giao tiếp đúng mực, tinh thần trách nhiệm trong công tác, giữ vững kỷ cương nề nếp, đảm bảo ngày giờ công. Nâng cao tính chủ động, tinh thần tự học, tự rèn luyện, giữ gìn và bảo vệ tài sản chung. Tích cực phản ánh kịp thời tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng đúng nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn.

Nghị quyết này được toàn thể Hội nghị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 03/9/2014 cho đến khi có Nghị quyết Hội đồng trường hủy bỏ Nghị quyết này.

Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường

Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Trường, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thpt, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Trường Thpt, Phụ Lục 1.2 Cua Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7 /2024, Phu Luc 1.2 Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7/2024, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp Năm 2024, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cố Đông Thường Niên Năm 2024, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Quyết Định Phê Duyệt Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Hội Nghị Bầu Trưởng Thôn, Nghi Quyet Giai Quyet Ton Đong Đat Đai, Nghị Định Số 203/hĐbt Của Hội Đồng Bộ Trưởng, Quyết Định 403 Kế Hoạch Hành Động Tăng Trưởng Xanh , Tranh Chấp Biển Đông Và Chủ Trương Giải Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Số 41 Về Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Quyết Nhà Trường, Nghị Quyết Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Mầm Non, Nghị Quyết Của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Môi Trường, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học, Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Vệ Sinh Môi Trường, Đơn Đề Nghị Giải Quyết ô Nhiễm Môi Trường, Có Nghị Quyết Sau Kji Bầu Trưởng Thôn Song, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Nghị Quyết Năm 2024 Của Chi Bộ Trường Tiểu Học, Nghị Quyết Dòng Họ, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, 4 Nghị Quyết Của Chính Phủ Và Cuộc Chiến Chờ Các Bộ Trưởng, Đề Nghị Ra Quyết Định Trưởng Thành Đoàn, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Nghị Quyết 07 Btv Tỉnh ủy Đồng Nai, Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Mỹ Ra Nghị Quyết Biển Đông, Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Vêf Vận Động Nhân Dân, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Trường Học, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Cơ Sở Trường Học, Nghị Quyết Số 05 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Bến Tre, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết Số 04 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh, Nghị Quyết Số 03 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Số 02 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Số 02 Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Số 01 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 11 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Hậu Giang, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 10 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Số 53/2024 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Số 04 2005 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Lâm Đồng Lần Thứ X, Nghị Quyết Về Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng, Nghị Quyết Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Số 04 2004 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Phân Tích Hoạt Động Xuất Khẩu Lao Động Trong Môn Thị Trường Lao Động, Nghị Quyết Số 11-nq/tw Về Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Nghị Quyết Trương ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Quốc Phòng, Nghị Quyết Về Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Số 55 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết Quy Định Về Bộ Máy Giúp Việc Của Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia, Chủ Trương Và Giải Pháp Về Công Tác Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 769 Của Quân, Chủ Trương Và Giải Pháp Về Công Tác Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 769 Của Quân , Nghị Quyết Trương ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Quốc Phòng – An Ninh, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh Năm 2024, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết, Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ , Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Huấn Luyện Dự Bị Động Viên Năm 2024, Dự Thảo Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện Được Thông Qua Khi, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Phường,

Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Trường, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thpt, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Trường Thpt, Phụ Lục 1.2 Cua Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7 /2024, Phu Luc 1.2 Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7/2024, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp Năm 2024, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cố Đông Thường Niên Năm 2024, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Quyết Định Phê Duyệt Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Hội Nghị Bầu Trưởng Thôn, Nghi Quyet Giai Quyet Ton Đong Đat Đai, Nghị Định Số 203/hĐbt Của Hội Đồng Bộ Trưởng, Quyết Định 403 Kế Hoạch Hành Động Tăng Trưởng Xanh , Tranh Chấp Biển Đông Và Chủ Trương Giải Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Số 41 Về Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Quyết Nhà Trường, Nghị Quyết Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Mầm Non, Nghị Quyết Của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Môi Trường, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học, Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Vệ Sinh Môi Trường, Đơn Đề Nghị Giải Quyết ô Nhiễm Môi Trường, Có Nghị Quyết Sau Kji Bầu Trưởng Thôn Song, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Nghị Quyết Năm 2024 Của Chi Bộ Trường Tiểu Học, Nghị Quyết Dòng Họ, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, 4 Nghị Quyết Của Chính Phủ Và Cuộc Chiến Chờ Các Bộ Trưởng, Đề Nghị Ra Quyết Định Trưởng Thành Đoàn, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Nghị Quyết 07 Btv Tỉnh ủy Đồng Nai, Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Mỹ Ra Nghị Quyết Biển Đông, Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Vêf Vận Động Nhân Dân,