Nghị Quyết Họp Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh / Top 10 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Nghị Quyết Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh

Nghị Quyết Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh, Nghị Quyết Diễn Tập, Giấy Đề Nghị Mua Điện Phục Vụ Mục Đích Sinh Hoạt, Giấy Đề Nghị Sang Tên Hợp Đồng Mua Bán Điện Sinh Hoạt, Nghị Quyết Về Chính Phủ Điện Tử, Nghị Quyết Diễn Tập Phòng Thủ, Nghị Quyết Dồn Điền Đổi Thửa, Nghị Quyết Về Dồn Điền Đổi Thửa, Nghị Quyết Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Diễn Tập, Nghị Quyết Về Lãnh Đạo Diên Tập Phòng Thủ Cấp Xã, Nghị Quyết Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Diễn Tập Cấp Xã, Nghị Quyết Gói An Sinh Xã Hội, Nghị Quyết An Sinh Xã Hội, Nghị Quyết Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Diễn Tập Phòng Chống Bão Lụt, Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Học, Nghị Quyết Cho Miển Sinh Hoạt, Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Có Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Vệ Sinh Môi Trường, Nghị Quyết “xây Dựng Nhà Tiêu Hợp Vệ Sinh”, Quyết Định Học Sinh Nghỉ Hết Tháng 3, Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Học Hết Tháng 3, Nghị Quyết Sinh Hoạt Chuyên Đề Của Chi Bộ, Nghị Quyết Xây Dựng Nhà Tắm, Nhà Tiêu Hợp Vệ Sinh, Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Nghị Quyết Lãnh Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Diễn Tập Chiến Đấu Phòng Thủ, Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng, Giấy Đề Nghị Giải Quyết Phát Sinh, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng, Nghị Quyết Xét Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Chi Bộ, Mẫu Nghị Quyết Xét Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mau Nghi Quyết Miên Sinh Hoạt Đảng, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Đề Nhị Miễn Sinh Hoat Đảng, Nghi Quyet Cho Mien Sinh Hoat Dang Cua Chi Bo, Mẫu Nghị Quyết Cho Miễn Sinh Hoạt Đảng, Bao Cao 1 Nam Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 4 Khoa 12 Tu Dien Bien Tu Chuyen Hoa, Mẫu Nghi Quyết Chi Bộ Về Miễn Sinh Hoạt Đảng Viên, Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nghi Quyet Chuyên Đe Nâng Cao Chât Lương Sinh Hoạt Chi Bo, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Cao Công Tác, Mau Lam Don Xin Chuyen Doi Dien Kinh Doanh Sang Dien Sinh Hoat, Điện Từ Trường Được Sinh Ra Bởi Tia Lửa Điện, Quy Trình Giải Quyết Cho Sinh Viên Nghỉ Học Tạm Thời, Vào Học Lại Và Thôi, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Mau Don De Nghi Nang Cap Cong Suat Dien Dien, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Giấy Đề Nghị Mua Điện (theo Mẫu Của Điện Lực), Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Sinh Viên, Trong Mạch Dao Động Điện Từ Lc, Điện Tích Trên Tụ Điện Biến Thiên Với Chu Kì T. Năng Lượng Điện Trườ, Trong Mạch Dao Động Điện Từ Lc, Điện Tích Trên Tụ Điện Biến Thiên Với Chu Kì T. Năng Lượng Điện Trườ, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Báo Cáo Sơ Kết Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh, Từ Điển Sinh Học Pdf, Từ Điển Sinh Học, Từ Điển Y Sinh, Đồ án Điện Tử Y Sinh, Báo Cáo Tổng Kết Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh, Sổ Tay Sinh Viên Đại Học Điện Lực, Sinh Học 6 Bài Giảng Điện Tử, Sinh Học 7 Bài Giảng Điện Tử, Tiêu Chí 4.1 Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh, Biên Bản Bầu Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh, Đơn Xin Cấp Điện Sinh Hoạt, Đơn Xin Lắp Điện 3 Pha Sinh Hoạt, Bài Giảng Điện Tử Sinh 8, Sinh Học 7 Giáo án Điện Tử, Từ Điển Sinh Học Phổ Thông, Điều Lệ Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh, Đơn Mua Điện Sinh Hoạt, Mẫu Đơn Xin Cấp Điện Sinh Hoạt, Mẫu Đơn Đăng Ký Mua Điện Sinh Hoạt, Mẫu Đơn Xin Chuyển Điện Sinh Hoạt, Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Điện Tử Y Sinh, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toàn Diện Lớp 4, Đề Thi Học Sinh Giỏi Kỹ Thuật Điện Lớp 9, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toàn Diện Lớp 5, Đơn Đăng Ký Mua Điện Sinh Hoạt, Tuyển Sinh Từ Điển Tiếng ê Đê, Điện Từ Trường Được Sinh Ra Bởi, Điện Tử Y Sinh Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Điện Từ Trường Có Thể Được Sinh Ra Bởi, Từ Điển Chuyên Ngành Sinh Học, Số Điện Thoại Sinh Viên, Số Điện Thoại Sinh Viên Ftu2, Đề án Tuyển Sinh Sân Khấu Điện ảnh 2019, Đềthi Học Sinh Giỏi Toàn Diện Lớp 5, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Điện Lực, Quy Chế Phối Hợp Giữa Nhà Trường Và Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh, Mẫu Giấy Đăng Ký Mua Điện Sinh Hoạt,

Nghị Quyết Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh, Nghị Quyết Diễn Tập, Giấy Đề Nghị Mua Điện Phục Vụ Mục Đích Sinh Hoạt, Giấy Đề Nghị Sang Tên Hợp Đồng Mua Bán Điện Sinh Hoạt, Nghị Quyết Về Chính Phủ Điện Tử, Nghị Quyết Diễn Tập Phòng Thủ, Nghị Quyết Dồn Điền Đổi Thửa, Nghị Quyết Về Dồn Điền Đổi Thửa, Nghị Quyết Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Diễn Tập, Nghị Quyết Về Lãnh Đạo Diên Tập Phòng Thủ Cấp Xã, Nghị Quyết Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Diễn Tập Cấp Xã, Nghị Quyết Gói An Sinh Xã Hội, Nghị Quyết An Sinh Xã Hội, Nghị Quyết Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Diễn Tập Phòng Chống Bão Lụt, Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Học, Nghị Quyết Cho Miển Sinh Hoạt, Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Có Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Vệ Sinh Môi Trường, Nghị Quyết “xây Dựng Nhà Tiêu Hợp Vệ Sinh”, Quyết Định Học Sinh Nghỉ Hết Tháng 3, Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Học Hết Tháng 3, Nghị Quyết Sinh Hoạt Chuyên Đề Của Chi Bộ, Nghị Quyết Xây Dựng Nhà Tắm, Nhà Tiêu Hợp Vệ Sinh, Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Nghị Quyết Lãnh Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Diễn Tập Chiến Đấu Phòng Thủ, Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng, Giấy Đề Nghị Giải Quyết Phát Sinh, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng, Nghị Quyết Xét Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Chi Bộ, Mẫu Nghị Quyết Xét Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mau Nghi Quyết Miên Sinh Hoạt Đảng, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Đề Nhị Miễn Sinh Hoat Đảng, Nghi Quyet Cho Mien Sinh Hoat Dang Cua Chi Bo, Mẫu Nghị Quyết Cho Miễn Sinh Hoạt Đảng, Bao Cao 1 Nam Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 4 Khoa 12 Tu Dien Bien Tu Chuyen Hoa, Mẫu Nghi Quyết Chi Bộ Về Miễn Sinh Hoạt Đảng Viên, Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nghi Quyet Chuyên Đe Nâng Cao Chât Lương Sinh Hoạt Chi Bo, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Cao Công Tác, Mau Lam Don Xin Chuyen Doi Dien Kinh Doanh Sang Dien Sinh Hoat, Điện Từ Trường Được Sinh Ra Bởi Tia Lửa Điện, Quy Trình Giải Quyết Cho Sinh Viên Nghỉ Học Tạm Thời, Vào Học Lại Và Thôi, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19,

Nghị Quyết Của Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh Trường Thpt Lê Quý Đôn Năm Học 2022

BĐDCM HỌC SINH Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN NĂM HỌC 2018-2019

Căn cứ kết quả Đại hội CMHS năm học 2018-2019, được tổ chức ngày 23/9/2018, Đại hội đã bầu thường trực Ban Đại diện CMHS Trường THPT Lê Quý Đôn với 19 thành viên, một trưởng ban, hai phó ban, kế toán và thư ký Ban ĐDCMHS trường. Ngoài ra còn có những anh, chị tích cực hỗ trợ, giúp đỡ trong hoạt động như: Anh Lâm, anh Điệp…

Để hoạt động của Ban ĐDCMHS đúng theo thông tư 55/BGDĐT và sự đồng thuận của các bậc cha mẹ học sinh. Ban Đại diện CMHS của trường đề ra Nghị quyết nhằm tích cực phối hợp với Ban giám hiệu, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cả về vật chất và tinh thần quyết tâm tổ chức đầy đủ các hoạt động cho năm học 2018-2019, đạt được những kết quả chỉ tiêu đề ra:

1-Phấn đấu 100% học sinh khối 10 và 11 lên lớp thẳng, không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu.

2-Phấn đấu trong năm học (2018-2019) 100% học sinh không vi phạm luật giao thông đường bộ, không vi phạm các tệ nạn xã hội, không có học sinh bỏ học.

3-Phấn đấu trên 100% đạt TN THPT QG; phấn đấu trên 70% được tuyển vào ĐH ít nhất một trong các khối thi (A; B; D;A1) nếu có điểm sàn, kết quả tính trên điểm sàn.

4-Tiếp tục vận động doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ vật chất, tiền…để phát thưởng, tổng kết năm học và Giải thưởng Lê Quý Đôn

5-Thực hiện việc thu, chi quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh đúng như kế hoạch được trình trước Đại hội CMHS năm học 2018-2019, ngày 23/09/2018 (có bản kế hoạch chi tiết kèm theo). Hoạt động phí của Ban đại diện do phụ huynh tự nguyện đóng góp (không thu đối với những em có sổ hộ nghèo và chỉ thu 1 suất đối với những trường hợp có 2 hoặc 3 anh em cùng học chung trường) để hỗ trợ các hoạt động dạy và học của các em học sinh trong năm học 2018-2019.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí giao BĐD.CMHS trường, phối hợp cùng Ban giám hiệu xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội năm học (2018-2019) đặt ra./.

TM. BAN ĐẠI DIỆN CMHS

– Các thành viên BĐD (19b);

– BGH trường Lê Quý Đôn (3b);

– Lưu: BĐD – CMHS, thư ký trường (K.Khoa)

Hội Nghị Đại Biểu Cha Mẹ Học Sinh Trường Tiểu Học Đức Ninh Năm Học 2022

Sáng ngày 15 tháng 10 năm 2017, Trường Tiểu học Đức Ninh đã tổ chức thành công HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2017 – 2018

Đến dự với Hội nghị có cô giáo Bùi Thị Thanh Trúc – Hiệu trưởng nhà trường cùng các thầy cô giáo trong hội đồng sư phạm nhà trường.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Đại biểu tham dự Hội nghị

Sau những tiết mục văn nghệ vui vẻ của các đại biểu, Hội nghị được nghe báo cáo đánh giá hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2016 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2017 – 2018 do ông Hoàng Ngọc Anh – Trưởng ban đại diện Cha mẹ học sinh trình bày với những nhiệm vụ cụ thể: Phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa nhà trường và Hội, giữa các thành viên trong Ban đại diện Hội nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục của nhà trường; Quan tâm hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần, đặc biệt là các phong trào thi đua của nhà trường.

Ông Hoàng Ngọc Anh – Trưởng Ban đại diện Cha mẹ học sinh báo cáo trước Hội nghị

Hội nghị được nghe cô giáo Bùi Thị Thanh Trúc – Hiệu trưởng nhà trường khái quát lại những kết quả đạt được của nhà trường trong năm học vừa qua và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 -2018. Đồng chí Hiệu trưởng nhà trường đã ghi nhận và khẳng định: Có được những kết quả tốt đẹp trên chính là nhờ sự nỗ lực cố gắng của tập thể CB, GV, NV nhà trường đồng thời cũng là sự thể hiện biết bao công sức, tâm huyết của các bậc phụ huynh đã đồng tâm, đồng lòng, đồng sức hỗ trợ động viên cả vật chất lẫn tinh thần cho nhà trường, nhất là sự năng nổ nhiệt tình của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong năm học vừa qua.

Cô giáo Bùi Thị Thanh Trúc – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu trước Hội nghị

Các tiết mục văn nghệ của giáo viên và phụ huynh rất hào hứng và sôi nổi đã đem đến cho Hội nghị một bầu không khí thân mật và vui vẽ.

Hội nghị ghi nhận sự đóng góp nhiệt tình của các vị đại diện Hội trong năm qua và thống nhất giữ lại Ban thường trực hội Cha mẹ học sinh năm học 2017 – 2018 gồm 3 vị:

1. Ông Hoàng Ngọc Anh – Chi hội trưởng hội phụ huynh lớp 2 1

2. Ông Lê Quang Trung – Chi hội trưởng hội phụ huynh lớp 4 4

3. Bà Đặng Thị Thương – Chi hội trưởng hội phụ huynh lớp 5 1

Ban đại diện Cha mẹ học sinh năm học 2017 – 2018

Với sự đồng lòng nhất trí cao về Nghị quyết, Hội nghị Đại biểu Cha mẹ học sinh năm học 2017-2018 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sự đồng sức, đồng lòng với những nhiệm vụ đặt ra của nhà trường trong năm học là nguồn động viên lớn đối với tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên để các thầy cô giáo rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sự gắn kết chặt chẽ, khăng khít giữa nhà trường và Ban đại diện CMHS, sự quan tâm của cha mẹ học sinh, tin tưởng rằng nhà trường sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa trong năm học 2017 – 2018.

Theo Đặng Thị Loan – Trường Tiểu học Đức Ninh

Ép Con Chọn Ngành Học, Cha Mẹ Đã Phạm Luật!

Nhiều bậc phụ huynh quyết tâm ép buộc con cái phải chọn ngành học theo định hướng của mình, cho dù điều đó đi ngược lại với mong muốn, nguyện vọng của con. Câu chuyện này vẫn là một đề tài nóng trong mỗi mùa tuyển sinh.

Bạn Hoàng Lương M. (Hà Nội) hỏi: ” Kì thi THPT quốc gia vừa qua, em đạt trên 24 điểm. Nếu xét theo điểm chuẩn năm ngoái thì em vừa có khả năng đỗ vào trường Đại học sư phạm Hà Nội và Đại học Luật Hà Nội.

Em thích học luật với ước mơ sau này sẽ trở thành một luật sư, nhưng bố mẹ em nhất định ép em phải chọn sư phạm để trở thành giáo viên, tiếp nối truyền thống gia đình.

Vậy cho em hỏi, cha mẹ có được quyền ép buộc con cái chọn ngành học theo ý mình hay không? Em có cần phải nghe theo lời bố mẹ hay không?”.

LuatVietnam trả lời như sau:

Việc cha, mẹ cần phải tôn trọng quyết định chọn ngành, chọn nghề của con cái đã được ghi nhận trong Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Cụ thể, ” cha mẹ hướng dẫn con chọn nghề; tôn trọng quyền chọn nghề, quyền tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của con ” (khoản 2 Điều 72).

Theo quy định trên, ý kiến của cha mẹ chỉ mang tính hướng dẫn, định hướng, không thể quyết định thay việc chọn ngành, chọn nghề của con cái.

Đáng chú ý, tại khoản 4 Điều 70 của Luật cũng quy định, ” con đã thành viên có quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, nơi cư trú, học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ …”

Như vậy, nếu như bạn đã đủ 18 tuổi, bạn hoàn toàn có quyền tự do trong việc lựa chọn học hay không học đại học, học ngành nào, chọn trường gì và ra trường làm công việc gì. Tất nhiên, khi đã thành niên, bạn cũng hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về những lựa chọn của mình.

Hiện nay, pháp luật hiện hành chưa có quy định xử phạt đối với trường hợp cha mẹ ép buộc con cái chọn ngành học. Khoản 2 Điều 22 Nghị định 138/2013/NĐ-CP của Chính phủ chỉ quy định: ” Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng – 01 triệu đồng đối với hành vi cản trở việc đi học của người các cấp học phổ cập ” (mầm non, tiểu học…)