Nghị Quyết Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh

Nghị Quyết Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh, Nghị Quyết Diễn Tập, Giấy Đề Nghị Mua Điện Phục Vụ Mục Đích Sinh Hoạt, Giấy Đề Nghị Sang Tên Hợp Đồng Mua Bán Điện Sinh Hoạt, Nghị Quyết Về Chính Phủ Điện Tử, Nghị Quyết Diễn Tập Phòng Thủ, Nghị Quyết Dồn Điền Đổi Thửa, Nghị Quyết Về Dồn Điền Đổi Thửa, Nghị Quyết Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Diễn Tập, Nghị Quyết Về Lãnh Đạo Diên Tập Phòng Thủ Cấp Xã, Nghị Quyết Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Diễn Tập Cấp Xã, Nghị Quyết Gói An Sinh Xã Hội, Nghị Quyết An Sinh Xã Hội, Nghị Quyết Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Diễn Tập Phòng Chống Bão Lụt, Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Học, Nghị Quyết Cho Miển Sinh Hoạt, Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Có Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Vệ Sinh Môi Trường, Nghị Quyết “xây Dựng Nhà Tiêu Hợp Vệ Sinh”, Quyết Định Học Sinh Nghỉ Hết Tháng 3, Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Học Hết Tháng 3, Nghị Quyết Sinh Hoạt Chuyên Đề Của Chi Bộ, Nghị Quyết Xây Dựng Nhà Tắm, Nhà Tiêu Hợp Vệ Sinh, Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Nghị Quyết Lãnh Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Diễn Tập Chiến Đấu Phòng Thủ, Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng, Giấy Đề Nghị Giải Quyết Phát Sinh, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng, Nghị Quyết Xét Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Chi Bộ, Mẫu Nghị Quyết Xét Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mau Nghi Quyết Miên Sinh Hoạt Đảng, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Đề Nhị Miễn Sinh Hoat Đảng, Nghi Quyet Cho Mien Sinh Hoat Dang Cua Chi Bo, Mẫu Nghị Quyết Cho Miễn Sinh Hoạt Đảng, Bao Cao 1 Nam Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 4 Khoa 12 Tu Dien Bien Tu Chuyen Hoa, Mẫu Nghi Quyết Chi Bộ Về Miễn Sinh Hoạt Đảng Viên, Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nghi Quyet Chuyên Đe Nâng Cao Chât Lương Sinh Hoạt Chi Bo, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Cao Công Tác, Mau Lam Don Xin Chuyen Doi Dien Kinh Doanh Sang Dien Sinh Hoat, Điện Từ Trường Được Sinh Ra Bởi Tia Lửa Điện, Quy Trình Giải Quyết Cho Sinh Viên Nghỉ Học Tạm Thời, Vào Học Lại Và Thôi, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2024 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Mau Don De Nghi Nang Cap Cong Suat Dien Dien, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Giấy Đề Nghị Mua Điện (theo Mẫu Của Điện Lực), Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Sinh Viên, Trong Mạch Dao Động Điện Từ Lc, Điện Tích Trên Tụ Điện Biến Thiên Với Chu Kì T. Năng Lượng Điện Trườ, Trong Mạch Dao Động Điện Từ Lc, Điện Tích Trên Tụ Điện Biến Thiên Với Chu Kì T. Năng Lượng Điện Trườ, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Báo Cáo Sơ Kết Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh, Từ Điển Sinh Học Pdf, Từ Điển Sinh Học, Từ Điển Y Sinh, Đồ án Điện Tử Y Sinh, Báo Cáo Tổng Kết Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh, Sổ Tay Sinh Viên Đại Học Điện Lực, Sinh Học 6 Bài Giảng Điện Tử, Sinh Học 7 Bài Giảng Điện Tử, Tiêu Chí 4.1 Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh, Biên Bản Bầu Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh, Đơn Xin Cấp Điện Sinh Hoạt, Đơn Xin Lắp Điện 3 Pha Sinh Hoạt, Bài Giảng Điện Tử Sinh 8, Sinh Học 7 Giáo án Điện Tử, Từ Điển Sinh Học Phổ Thông, Điều Lệ Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh, Đơn Mua Điện Sinh Hoạt, Mẫu Đơn Xin Cấp Điện Sinh Hoạt, Mẫu Đơn Đăng Ký Mua Điện Sinh Hoạt, Mẫu Đơn Xin Chuyển Điện Sinh Hoạt, Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Điện Tử Y Sinh, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toàn Diện Lớp 4, Đề Thi Học Sinh Giỏi Kỹ Thuật Điện Lớp 9, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toàn Diện Lớp 5, Đơn Đăng Ký Mua Điện Sinh Hoạt, Tuyển Sinh Từ Điển Tiếng ê Đê, Điện Từ Trường Được Sinh Ra Bởi, Điện Tử Y Sinh Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Điện Từ Trường Có Thể Được Sinh Ra Bởi, Từ Điển Chuyên Ngành Sinh Học, Số Điện Thoại Sinh Viên, Số Điện Thoại Sinh Viên Ftu2, Đề án Tuyển Sinh Sân Khấu Điện ảnh 2024, Đềthi Học Sinh Giỏi Toàn Diện Lớp 5, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Điện Lực, Quy Chế Phối Hợp Giữa Nhà Trường Và Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh, Mẫu Giấy Đăng Ký Mua Điện Sinh Hoạt,

Nghị Quyết Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh, Nghị Quyết Diễn Tập, Giấy Đề Nghị Mua Điện Phục Vụ Mục Đích Sinh Hoạt, Giấy Đề Nghị Sang Tên Hợp Đồng Mua Bán Điện Sinh Hoạt, Nghị Quyết Về Chính Phủ Điện Tử, Nghị Quyết Diễn Tập Phòng Thủ, Nghị Quyết Dồn Điền Đổi Thửa, Nghị Quyết Về Dồn Điền Đổi Thửa, Nghị Quyết Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Diễn Tập, Nghị Quyết Về Lãnh Đạo Diên Tập Phòng Thủ Cấp Xã, Nghị Quyết Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Diễn Tập Cấp Xã, Nghị Quyết Gói An Sinh Xã Hội, Nghị Quyết An Sinh Xã Hội, Nghị Quyết Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Diễn Tập Phòng Chống Bão Lụt, Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Học, Nghị Quyết Cho Miển Sinh Hoạt, Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Có Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Vệ Sinh Môi Trường, Nghị Quyết “xây Dựng Nhà Tiêu Hợp Vệ Sinh”, Quyết Định Học Sinh Nghỉ Hết Tháng 3, Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Học Hết Tháng 3, Nghị Quyết Sinh Hoạt Chuyên Đề Của Chi Bộ, Nghị Quyết Xây Dựng Nhà Tắm, Nhà Tiêu Hợp Vệ Sinh, Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Nghị Quyết Lãnh Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Diễn Tập Chiến Đấu Phòng Thủ, Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng, Giấy Đề Nghị Giải Quyết Phát Sinh, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng, Nghị Quyết Xét Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Chi Bộ, Mẫu Nghị Quyết Xét Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mau Nghi Quyết Miên Sinh Hoạt Đảng, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Đề Nhị Miễn Sinh Hoat Đảng, Nghi Quyet Cho Mien Sinh Hoat Dang Cua Chi Bo, Mẫu Nghị Quyết Cho Miễn Sinh Hoạt Đảng, Bao Cao 1 Nam Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 4 Khoa 12 Tu Dien Bien Tu Chuyen Hoa, Mẫu Nghi Quyết Chi Bộ Về Miễn Sinh Hoạt Đảng Viên, Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nghi Quyet Chuyên Đe Nâng Cao Chât Lương Sinh Hoạt Chi Bo, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Cao Công Tác, Mau Lam Don Xin Chuyen Doi Dien Kinh Doanh Sang Dien Sinh Hoat, Điện Từ Trường Được Sinh Ra Bởi Tia Lửa Điện, Quy Trình Giải Quyết Cho Sinh Viên Nghỉ Học Tạm Thời, Vào Học Lại Và Thôi, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2024 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19,

Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh

Ban đại diện cha mẹ học sinh

Viết bởi Administrator

QUI CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮANHÀ TRƯỜNG VÀ BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;Căn cứ Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh được ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT, ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;Căn cứ Qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2000/QĐ-BGDĐT, ngày 01/3 /2000 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;Nay trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng xây dựng qui chế phối hợp công tác giữa nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh (ĐDCMHS) cụ thể như sau:I. NGUYÊN TẮC CHUNG-Quan hệ giữa nhà trường và Ban ĐDCMHS là quan hệ phối hợp, bình đẳng, hợp tác, tôn trọng quyền độc lập về tổ chức và các quyền khác của mỗi tổ chức, nhằm làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục vì sự phát triển của sự nghiệp giáo dục của nhà trường và địa phương nhằm thực hiện được các mục tiêu phát triển giáo dục.-Tạo sự nhất trí và đồng thuận cao khi đề ra các giải pháp, xây dựng các điều kiện thiết yếu hỗ trợ, phục vụ cho công tác giáo dục với mục đích tạo môi trường giáo dục tốt nhất để thực hiện dạy tốt, học tốt; phát huy hiệu quả vai trò phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục toàn diện cho học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng cho sự nghiệp xây dựng nông thôn mới của địa phương.

II. NHỮNG QUI ĐỊNH VỀ SỰ PHỐI HỢP1. Phối hợp trong việc kiện toàn bộ máy tổ chức Ban ĐDCMHS hàng nămĐầu năm nhà trường xây dựng kế hoạch họp toàn thể hội viên toàn trường theo từng lớp.Giáo viên chủ nhiệm lớp chủ trì phiên họp toàn thể hội viên lớp mình để bầu chọn những người uy tín vào Ban ĐDCMHS lớp.Nhà trường lên kế hoạch họp với Trưởng, Phó ban các lớp trong toàn trường để cử Ban ĐDCMHS cấp trường và thống nhất công tác xã hội hóa giáo dục ở địa phương theo từng năm.Ban ĐDCMHS trường sau khi đã được bầu chọn tiến hành phiên họp đầu tiên để quyết định số lượng và bầu các chức danh trưởng, phó ban, uỷ viên thường trực.

3. Phối hợp trong việc giáo dục học sinh.a. Đối với nhà trường:– Chủ động, phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với gia đình và xã hội để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hiệu quả nhằm thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục. Thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Hàng tháng, hết mỗi học kỳ và hết năm, nhà trường có trách nhiệm thông báo kết quả học tập, mức độ tiến bộ của từng học sinh cho từng gia đình biết thông qua tin nhắn và các cuộc họp định kỳ.– Tạo mọi điều kiện để Ban ĐDCMHS, cha mẹ học sinh thực hiện đúng chức năng, nghĩa vụ và quyền hạn trong các hội đồng: Hội đồng giáo dục nhà trường, Hội đồng kỹ luật học sinh…– Mỗi năm giáo viên chủ nhiệm họp với toàn thể phụ huynh 3 lần vào đầu- giữa- cuối năm học để xây dựng kế hoạch thực hiện của lớp, thông báo kết quả học tập, kết quả thực hiện nhiệm vụ theo nghị quyết đầu năm. Ban giám hiệu dự họp với Thường trực của Ban mỗi năm 3 lần trước khi các lớp tiến hành họp ( trừ phiên họp đột xuất), để phối hợp với Ban đại diện và cha mẹ học sinh về công tác quản lý xây dựng của nhà trường, biện pháp phối hợp giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vận động học sinh bỏ học trở lại lớp, giải quyết kiến nghị của cha mẹ học sinh; góp ý kiến đối với hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh.b. Đối với Ban ĐDCMHS– Đôn đốc, nhắc nhở cha mẹ học sinh phải có trách nhiệm theo dõi tình hình học tập, công tác rèn luyện ở nhà của học sinh. Cha mẹ học sinh chịu trách nhiệm đối với sai phạm, khuyết điểm của con em mình theo quy định của pháp luật và thực hiện các khuyến nghị của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp trong việc phối hợp với nhà trường để chăm sóc, quản lý, giáo dục học sinh.– Phối hợp với nhà trường vận động học sinh bỏ học trở lại lớp, giúp đỡ học sinh yếu kém, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật. Phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh như: hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động ngoại khoá nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh.– Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể địa phương hỗ trợ nhà trường trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh, động viên tuyên dương những gia đình có con em học tập tốt để đề nghị Hội khuyến học và các cấp khen theo định kỳ hàng năm.

5. Tổ chức thực hiệnNhà trường và Ban ĐDCMHS căn cứ Qui chế để phối hợp hoạt động và giữ mối quan hệ tốt nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm học và kế hoạch phát triển giáo dục của địa phương .Qui chế có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc hai bên sẽ cùng nhau góp ý để có sự điều chỉnh phù hợp .

Nghị Quyết Của Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh Trường Thpt Lê Hồng Phong

BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG Độc lập – Tự do- Hạnh phúc Số: 01/NQ- BĐDCMHS

NGHỊ QUYẾTCỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG NĂM HỌC 2024 – 2024

chúng tôi ĐẠI DIỆN CMHSTRƯỞNG BAN (Đã ký)Phạm Thị Hồng

BAN ĐẠI DIỆN CMHS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

DỰ TOÁN THU-CHI QUỸ BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG NĂM HỌC 2024-2024

A. DỰ TOÁN THU 984 HS X 144.000 đ = 141.696.000 đ Bằng chữ:(Một trăm bốn mươi mốt triệu sáu trăm chín sáu ngàn đồng)B. DỰ TOÁN CHI – Chi hành chính, thăm hỏi của Ban đại diện CMHS trường: 7.084.800 đ – Chi khen thưởng cho học sinh đạt thành tích xuất sắc: 13.000.000 đ – Chi hỗ trợ học sinh tham gia các Hội thi cấp tỉnh: 35.000.000 đ – Chi hỗ trợ Giải Bơi lội học sinh toàn trường: 7.500.000 đ – Chi hỗ trợ Giải bóng đá học sinh: 10.000.000 đ – Hỗ trợ học sinh giao lưu các Đoàn trường: 15.000.000 đ – Hỗ trợ học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật: 10.000.000 đ – Hỗ trợ học sinh bắn đạn thật: 4.000.000 đ – Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn: 27.000.000 đ – Hỗ trợ đoàn viên học sinh tham gia Đại hội đoàn trường: 6.000.000 đ – Dự phòng: 7.111.200 đ

Di Linh, ngày 16 tháng 9 năm 2024 TM. BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG TRƯỞNG BAN (đã ký) Phạm Thị Hồng

Nghị Quyết Của Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh Trường Thpt Lê Quý Đôn Năm Học 2024

BĐDCM HỌC SINH Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN NĂM HỌC 2024-2024

Căn cứ kết quả Đại hội CMHS năm học 2024-2024, được tổ chức ngày 23/9/2024, Đại hội đã bầu thường trực Ban Đại diện CMHS Trường THPT Lê Quý Đôn với 19 thành viên, một trưởng ban, hai phó ban, kế toán và thư ký Ban ĐDCMHS trường. Ngoài ra còn có những anh, chị tích cực hỗ trợ, giúp đỡ trong hoạt động như: Anh Lâm, anh Điệp…

Để hoạt động của Ban ĐDCMHS đúng theo thông tư 55/BGDĐT và sự đồng thuận của các bậc cha mẹ học sinh. Ban Đại diện CMHS của trường đề ra Nghị quyết nhằm tích cực phối hợp với Ban giám hiệu, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cả về vật chất và tinh thần quyết tâm tổ chức đầy đủ các hoạt động cho năm học 2024-2024, đạt được những kết quả chỉ tiêu đề ra:

1-Phấn đấu 100% học sinh khối 10 và 11 lên lớp thẳng, không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu.

2-Phấn đấu trong năm học (2024-2024) 100% học sinh không vi phạm luật giao thông đường bộ, không vi phạm các tệ nạn xã hội, không có học sinh bỏ học.

3-Phấn đấu trên 100% đạt TN THPT QG; phấn đấu trên 70% được tuyển vào ĐH ít nhất một trong các khối thi (A; B; D;A1) nếu có điểm sàn, kết quả tính trên điểm sàn.

4-Tiếp tục vận động doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ vật chất, tiền…để phát thưởng, tổng kết năm học và Giải thưởng Lê Quý Đôn

5-Thực hiện việc thu, chi quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh đúng như kế hoạch được trình trước Đại hội CMHS năm học 2024-2024, ngày 23/09/2024 (có bản kế hoạch chi tiết kèm theo). Hoạt động phí của Ban đại diện do phụ huynh tự nguyện đóng góp (không thu đối với những em có sổ hộ nghèo và chỉ thu 1 suất đối với những trường hợp có 2 hoặc 3 anh em cùng học chung trường) để hỗ trợ các hoạt động dạy và học của các em học sinh trong năm học 2024-2024.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí giao BĐD.CMHS trường, phối hợp cùng Ban giám hiệu xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội năm học (2024-2024) đặt ra./.

TM. BAN ĐẠI DIỆN CMHS

– Các thành viên BĐD (19b);

– BGH trường Lê Quý Đôn (3b);

– Lưu: BĐD – CMHS, thư ký trường (K.Khoa)

Kế Hoạch Hoạt Động Của Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh Trường

KẾ HOẠCH Hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường Năm học 2024 – 2024

Căn cứ vào Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ban hành ngày 22 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2024 – 2024 của trường TH Trần Phú;

Căn cứ biên bản họp Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp đầu năm học 2024-2024 của trường TH Trần Phú, nay ban đại diện cha mẹ học sinh trường phối kết hợp cùng nhà xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học 2024 – 2024 với những nội dung cụ thể như sau:

A. Đặc điểm tình hình chung :

I. Những thuận lợi, khó khăn :

1. Thuận lợi :

Được sự quan tâm của Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Bắc Sơn, các tổ chức chính trị đoàn thể và cơ quan cấp trên. Trường TH Trần Phú đã đi vào hoạt động có kỷ cương nề nếp, có nhiều tiến bộ về chất lượng giáo dục tiểu học.

Cha mẹ học sinh và các tổ chức, đoàn thể, các tầng lớp lãnh đạo luôn quan tâm và đầu tư cho nhà trường về cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục .

Nhà trường đã làm tốt công tác tham mưu với các cấp chính quyền tạo ra sự phối kết hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể để cùng chung tay chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

2. Khó khăn :

1. Ban đại diện cha mẹ học sinh trường : 3 người

– Ông Lê Văn Hùng – Trưởng ban

– Nguyễn Ngọc Điệp – Phó trưởng ban

– Tạ Thị Kiều – ủy viên

Cùng với nhà trường tuyên truyền, tổ chức, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. T iếp tục thực hiện phong trào ” và việc “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực,” thực hiện Đổi mới công tác quản lý giáo dục tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Học tập và và theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

Phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc quản lý và giáo dục đạo đức học sinh. Tạo mọi điều kiện để học sinh được học tập và rèn luyện trong một môi trường giáo dục lành mạnh với mục đích hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho con em.

Đề xuất với nhà trường các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Nắm vững kế hoạch, chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường.

– Duy trì sĩ số đạt 100 %.

– Hoàn thành chương trình lớp học 99%. trở lên

– Hoàn thành chương trình tiểu học 100%.

Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng nhà trường chăm lo động viên các thầy cô giáo từ đó xây dựng đội ngũ giáo viên là một tập thể sư phạm gương mẫu, không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn là tấm gương giáo dục đạo đức lối sống, nhân cách cho học sinh noi theo.

Phối hợp với nhà trường giáo dục học sinh chăm chỉ, tự giác, vượt khó và có ý thức vươn lên trong học tập, chấp hành tốt nội qui trường lớp, không vi phạm pháp luật.

Phụ huynh thì luôn gương mẫu trong cuộc sống và nêu cao tinh thần học tập, tạo mọi điều kiện chăm lo đến việc học hành của con cái. Động viên, khuyến khích tạo dựng cho con ý thức tự giác, tự thân vận động, quyết tâm phấn đấu để trở thành con ngoan trò giỏi, là dân có ích cho xã hội.

Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp cần xây dựng kế hoạch hàng tháng, hàng quý cử đại diện đến dự sinh hoạt với lớp hoặc gặp gỡ trao đổi với giáo viên chủ nhiệm để nắm bắt kịp thời tình hình học tập của học sinh.

Phụ huynh phối kết hợp với nhà trường tạo ra một môi trường giáo dục lành mạnh để phát triển nhân cách học sinh. Xây dựng cho học sinh ý thức tự lực, tự quản để học sinh bộc lộ và phát huy năng lực làm chủ và quản lí ngay từ khi mới vào trường.

Quản lí tốt việc học tập và rèn luyện của học sinh ở mọi nơi, mọi lúc. Động viên, khuyến khích, khơi dậy niềm tin, ước mơ trong mỗi học sinh giúp các em hoà mình vào tập thể, tạo niềm đam mê và hăng say phấn đấu trong học tập, lao động.

Phụ huynh và học sinh cam kết thực hiện tốt phong trào “3 không 3 đủ“: “Không vi phạm Luật giao thông – Không có bạo lực gia đình – Không nghỉ học và bỏ học tùy tiện”; “Đủ ăn – Đủ mặc – Đủ sách vở”.

Giáo dục, tuyên truyền cho học sinh tránh xa các tệ nạn xã hội đặc biệt là Ma tuý /HIV-AIDS. Giáo dục cách phòng chống các dịch bệnh, cách giữ gìn và chăm sóc sức khỏe bản thân.

Để phối hợp và hỗ trợ kịp thời, hiệu quả với nhà trường thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiểu năm học 201 9 -20 20 , Ban đại diên cha mẹ học sinh nhà trường cần tập trung thực hiện tốt một số việc sau đây:

– Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp phối kết hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm kiểm soát chặt chẽ chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh. Kịp thời phát hiện những tồn tại của giáo viên trong quá trình giảng dạy cũng như kết quả học tập của các em học sinh. Từ đó cùng với nhà trường có biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng học tập ở tất cả các lớp.

– Thực hiện tốt việc quản lý, giáo dục con em tại gia đình, nhắc nhở, giúp đỡ con em học tập ở nhà. Giáo dục ý thức tự phục vụ bản thân cho con em: Tự ăn, tự mặc, tự sắp xếp sách vở, đồ dùng học tập, không đưa con đến tận cửa lớp…Phụ huynh chỉ kiểm tra để tạo thành nếp sinh hoạt, học tập cho con em.

– Ủng hộ và đóng góp kinh phí hỗ trợ các hoạt động giáo dục để nhà trường hỗ trợ phong trào học tập, các cuộc giao lưu của học sinh, Hội khỏe Phù Đổng; các hội thi văn nghệ, TDTT,.. động viên khen thưởng kịp thời cả về tinh thần và vật chất đối với học sinh, đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Phối hợp cùng nhà trường đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng Trường học thân thiện học sinh tích cực “; Cuộc vận động “Dân Chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, xây dựng nhà trường xanh, sạch, đẹp, văn minh.

– Tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh học sinh thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông phấn đấu xây dựng mô hình cổng trường an toàn : Phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không dựng xe dưới lòng đường trước cổng trường . Phòng chống tai nạn đuối nước….

– Khi đến trường đưa đón con hoặc gặp gỡ thầy cô giáo: Trang phục phải chỉnh tề, cư xử giao tiếp đúng mực, hành vi phải lịch sự khi trao đổi công việc với thầy cô giáo. Khi đón con phụ huynh phải dừng lại trước cổng trường .

– Giáo dục học sinh ý thức tự giác bảo vệ của công, giữ gìn vệ sinh chung và bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh.

– Cùng nhà trường nghiên cứu tìm hiểu, mở rộng các hoạt động ngoại khoá và phong trào thi đua trong học sinh.

– Tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trọng thể trong năm.

– Chi hội phụ huynh các lớp cùng ban đại diện cha mẹ hoc sinh trường bằng nhiều hình thức chủ động tổ chức các hoạt động chúc mừng, thăm hỏi động viên đội ngũ giáo viên, cán bộ, viên chức và người lao động trong trường nhân các ngày lễ tết, ngày kỷ niệm trong năm, thăm hỏi khi ốm đau, hiếu hỷ… đảm bảo trang trọng, thân tình.

– Biết và hiểu con em mình để từ đó hiểu và thông cảm với công việc của người giáo viên.

– Phối hợp cùng với nhà trường để tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, học sinh khuyết tật, học sinh tài năng vượt khó.

– Hướng dẫn lựa chọn những hội viên có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực trình độ, nhiệt tình, tâm huyết với công việc vào ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp, Ban thường trực cha mẹ học sinh trường.

– Phân công trách nhiệm cụ thể, thường xuyên trao đổi thông tin giữa các thành viên trong Ban thường trực trường.

– Thực hiện tốt chế độ thông tin hai chiều với các chi hội, với hội viên để kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của học sinh, CMHS.

– Tham gia đầy đủ các hoạt động do hội CMHS Trường tổ chức và phát động

– Cùng nhà trường quản lý, giám sát và sử dụng đúng mục đích, đúng quy định, đạt hiệu quả cao các nguồn kinh phí do phụ huynh học sinh đóng góp.