Nghị Quyết Kết Nạp Đoàn Viên Mới / Top 8 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Nghị Quyết Kết Nạp Đoàn Viên

Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn ưu Tú Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cua Chi Doan, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng Violet, Cách Viết Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên Mới, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Đảng Mẫu 4a-knĐ, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Mẫu 4-knĐ, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Học Cảm Tình Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Violet, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cộng Sản Việt Nam, Quyet Định Khen Thưởng Cho Đoàn Viên Công Đoàn Phường, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Công Đoàn Xuất Sắc, Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn ViênĐảngcông Đoàn Vào , Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên, Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên, Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên Mới, Quyết Định Kỷ Luật Đoàn Viên, Văn Bản Đề Nghị Kết Nạp Đoàn Viên, Mẫu Đơn Đề Nghị Kết Nạp Đoàn Viên, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Xuất Sắc, Nghị Quyết Kết Nạp Đoàn, Nghị Quyết Đại Hội Đoàn, Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Nghi Quyet Doan, Giấy Đề Nghị Công Nhận Đoàn Viên ưu Tú, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn, Bản Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Nghị Quyết Chuẩn Y Bch Chi Đoàn, Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn, Nghị Quyết Công Đoàn, Nghị Quyết Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Nghị Quyết 6a Của Tổng Liên Đoàn, Nghị Quyết Đại Hội Đoàn Tncs Hồ Chí Minh, Nghị Quyết 7b Của Tổng Liên Đoàn, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng D Viên Công Đòan Xuất Sắc Nhất Thế Giới, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Công Nhân Viên Chức, Nghị Quyết Ban Chấp Hành Công Đoàn, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Cơ Sở, Đề Nghị Ra Quyết Định Trưởng Thành Đoàn, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Trường Học, Nghị Quyết Giới Thiệu Công Đoàn Vào Đảng, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Cơ Sở Trường Học, Nghị Quyết Liên Tịch 03 Bộ Công An Và Trung ương Đoàn, Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên, Tham Luận Đại Hội Công Đoàn Về Chấp Hành Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Liên Tịch Giữa Đoàn Thanh Niên Và Công An, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Viện Dân Tộc Học, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Dự Bị, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên, Nghị Quyết Liên Tịch 03/2010/ Nqlt/bca-twĐ Giữa Trung ương Đoàn Tncs Hồ Chí Minh, Nghị Quyết Bầu Thành Viên ủy Ban Nhân Dân, Nghị Quyết Nhận Xét Đảng Viên Dự Bị, Nghi Quyết 51 Người Chỉ Huy Gắn Với Chính Trị Viên, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Bien Ban Gioi Thieu Doàn Vien Vao Ban Chap Hanh Cong Doàn, Tham Luận Chăm Lo Đời Sống Đoàn Viên Công Đoàn, Biên Bản Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Ban Chấp Hành Đoàn, Tham Luận Chăm Lo Đời Sống Của Đoàn Viên Công Đoàn, Vai Trò Của Đoàn Viên Công Đoàn Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Xếp Loại Đoàn Viên Công Đoàn, Cham Diem Xep Loai Doan Vien Cong Doan, Hướng Dẫn Phân Loại Xét Đoàn Viên Công Đoàn, Kế Hoạch Phát Triển Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Về Phát Triển Đảng Viên, Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Nghỉ Việc, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Nghị Quyết Số 47, Nghị Quyết Miễn Nhiệm ủy Viên Ubnd, Nghị Quyết Phát Triển Đảng Viên Mới, Đoàn Khóa X Quy Định Độ Tuổi Kết Nạp Đoàn Viên, Xét Phân Loại Đoàn Viên Công Đoàn, Quyết Didjnhj Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Do Tự ý Nghỉ Việc, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Mẫu Nghi Quyết Chi Bộ Về Miễn Sinh Hoạt Đảng Viên, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết 4, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Bản Cam Kết Đảng Viên Theo Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020,

Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn ưu Tú Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cua Chi Doan, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng Violet, Cách Viết Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên Mới, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Đảng Mẫu 4a-knĐ, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Mẫu 4-knĐ, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Học Cảm Tình Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Violet, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cộng Sản Việt Nam, Quyet Định Khen Thưởng Cho Đoàn Viên Công Đoàn Phường, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Công Đoàn Xuất Sắc, Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn ViênĐảngcông Đoàn Vào , Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên, Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên, Quyết Định Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên Mới, Quyết Định Kỷ Luật Đoàn Viên, Văn Bản Đề Nghị Kết Nạp Đoàn Viên, Mẫu Đơn Đề Nghị Kết Nạp Đoàn Viên, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Xuất Sắc, Nghị Quyết Kết Nạp Đoàn, Nghị Quyết Đại Hội Đoàn, Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Nghi Quyet Doan, Giấy Đề Nghị Công Nhận Đoàn Viên ưu Tú, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn, Bản Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Nghị Quyết Chuẩn Y Bch Chi Đoàn, Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn, Nghị Quyết Công Đoàn, Nghị Quyết Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Nghị Quyết 6a Của Tổng Liên Đoàn, Nghị Quyết Đại Hội Đoàn Tncs Hồ Chí Minh, Nghị Quyết 7b Của Tổng Liên Đoàn, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng D Viên Công Đòan Xuất Sắc Nhất Thế Giới,

Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn

Ở bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị những nội dung mới nhất để giải đáp các vướng mắc trên.

Quy trình thủ tục kết nạp đoàn viên công đoàn

Quy trình thủ tục kết nạp đoàn viên công đoàn được diễn ra theo lần lượt các bước như sau:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để xin gia nhập công đoàn

Cụ thể là soạn thảo đơn xin gia nhập Công đoàn Việt Nam có kèm chữ ký điện tử hoặc chữ ký bằng tay – nếu là cá nhân

Đơn xin gia nhập Công đoàn Việt Nam của tập thể, trong đó có đầy đủ toàn bộ chữ ký của những người lao động ghi nhận trong danh sách xin gia nhập công đoàn – nếu là tập thể.

Bước 2: Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chủ thể nộp hồ sơ lên ban chấp hành công đoàn cơ sở.

Bước 3: Ban chấp hành công đoàn cơ sở nhận được giấy tờ của cá nhân đó và tiến hành họp để thống nhất đồng thời ra quyết định về việc kết nạp đoàn viên Bước 4: Thực hiện tổ chức lễ kết nạp đoàn viên

Trong giai đoạn này được chia ra các bước cụ thể:

Tuyên bố lý do tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và giới thiệu về các đại biểu

Đoàn viên đã nộp đơn xin gia nhập công đoàn đọc nội dung đơn xin gia nhập đoàn viên (dưới 5 đoàn viên được kết nạp thì từng lần lượt đoàn viên đó đọc nội dung/ trên 5 đoàn viên được kết nạp thì cử đại diện thay mặt đọc nội dung đó)

Ban chấp hành công đoàn cơ sở đọc nội dung của quyết định kết nạp đoàn viên sau đó trao quyết định cho đoàn viên

Ban chấp hành công đoàn cơ sở giao các nhiệm vụ cần hoàn thành cho đoàn viên

Đoàn viên đọc và phát biểu về nhiệm vụ được giao

Kết thúc lễ kết nạp đoàn viên

Bước 5:Hoàn thành làm thẻ đoàn viên công đoàn

Đây là một trong những bước cần thiết và không thể thiếu sau khi đoàn viên nhận được quyết định kết nạp đoàn viên , trong đó đoàn viên cần nộp thêm ảnh chụp chân dung 2x3cm.

Sau khi ban chấp hành công đoàn cơ sở tập hợp ảnh từ các đoàn viên sẽ gử về Liên đoàn lao động để đề nghị làm thẻ cho đoàn viên mới.

Mẫu đơn xin kết nạp đoàn viên công đoàn

Download (DOC, 34KB) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN

Kính gửi: Ban chấp hành Công đoàn ……………………………………….

Tôi là: ………………………………………………… Giới tính: ………….

Sinh ngày: ……………………………………………………………………

Dân tộc: ……………………………………………………………………….

Quê quán: ………………………………………………………………………

Nơi ở:……………………………………………………………………………

Trình độ: ………………………………………………………………………..

Chuyên môn: ……………………………………………………………………

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………….

Hiện làm ở: ………………………………………………………………………

Ngày làm việc từ: . ………………………………………………………………

Sau khi tự nghiên cứu các nội dung trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam, theo tôi được biết Công đoàn là một trong những tổ chức của chính trị- xã hội quan trọng đối với trong giai cấp công nhân, người lao động và tầng lớp tri thức. Trong đó, đây là lực lượng chủ chốt trong việc xây dựng đất nước Việt Nam phát triển.

Qua đó, tôi hoàn toàn tán thành các nội dung ghi nhận trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tự nguyện viết đơn này với mong muốn Ban chấp hành Công đoàn tại …………. Cho tôi được gia nhập vào tổ chức Công đoàn.

– Thực hiện tốt các nghĩa vụ của công dân, sống, làm việc theo đúng các quy định pháp luật để góp phần vào việc xây dựng, bảo vệ tổ quốc

– Luôn chấp hành cũng như thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các nghị quyết từ Công đoàn, các hoạt động được tổ chức, chấp hành đóng đoàn phí đúng quy định để tổ chức vững mạnh

– Luôn luôn học tập để trau dồi chuyên môn, nâng cao chính trị, văn hóa, kỹ năng nghề nghiệp và rèn luyện phẩm chất.

– Đoàn kết và giúp đỡ các đồng nghiệp để nâng cao trình độ đạt được hiệu quả lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những lao động và của chính tổ chức Công đoàn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Mẫu quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn

QUYẾT ĐỊNH Kết nạp đoàn viên công đoàn BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG…………

Căn cứ tại khoản 1 điều 2 của điều lệ Công đoàn Việt Nam

Xét đơn xin để xin gia nhập vào tổ chức của công đoàn Việt Nam của:……….

Căn cứ trong biên bản của Ban Chấp hành Công đoàn ………..ngày ………..tháng……năm …..về việc xét đơn xin gia nhập công đoàn của:……..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kết nạp (anh/chị)………………… là người lao động đang hiện là nhân viên làm việc tại bộ phận…………. thuộc công đoàn …………và tổ chức của công đoàn Việt Nam

Điều 2: Anh/ chị ………….có đầy đủ hoàn toàn quyền và nhiệm vụ được quy định tại điều 3 và điều 4 trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Điều 3: Ban chấp hành công đoàn ……………….. cùng …………………… chịu trách nhiệm để thi hành quyết định này.

Hướng dẫn cách soạn thảo quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn

– Tiêu đề của quyết định này là quyết định về việc kết nạp đoàn viên công đoàn

– Tại điểm thuộc ban thường vụ liên đoàn lao động nào?

– Căn cứ từ đâu mà ra quyết định về việc kết nạp đoàn viên công đoàn?- ghi rõ quy định, đơn của chủ thể xin được gia nhập, biên bản họp

– Nội dung của quyết định

+ Kết nạp những cá nhân nào? ở bộ phận nào? Hiện thuộc công đoàn nào?

+ Họ tên của những cá nhân đáp ứng các tiêu chuẩn để trở thành đoàn viên của công đoàn.

+ Các quyền và nhiệm vụ cần được thực hiện đúng quy định trong điều lệ của công đoàn Việt Nam

+ Những bộ phận, cá nhân nào phải chịu sự thi hành theo quyết định này?

– Nơi nhận: Ghi rõ liên đoàn lao động nào?, bộ phận, cá nhân nào chịu trách nhiệm để có thể thi hành quyết định

– Ký và ghi rõ họ và tên kèm đóng dấu của chủ thể thay mặt ban chấp hành công đoàn.

Trân trọng cảm ơn quý vị đã tham khảo nội dung bài viết trên!

Mẫu Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn Mới Nhất 2022

Công Đoàn là một tổ chức chính trị liên minh của giai cấp công nhân, tri thức, người lao động và các đối tượng tự nguyện tham gia và thành lập, hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của Liên Đoàn Lao động Việt Nam. Các thành viên trong tổ chức liên kết với nhau bởi các quyền và lợi ích chung, cùng với mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh. Hàng năm tại Việt Nam có thêm hàng ngàn người lao động mới gia nhập vào tổ chức Công đoàn. Sau khi nhận được đơn xin gia nhập công đoàn của người lao động, tổ chức công đoàn sẽ xét duyệt và ra mẫu quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn mới, sau đó tiến hành lễ kết nạp và các thủ tục hoàn thành việc công nhận đoàn viên chính thức.

Quy định kết nạp đoàn viên công đoàn

Theo quy định của Liên đoàn Lao động Việt Nam, những đối tượng sau có quyền tham gia hoặc thành lập tổ chức công đoàn cơ sở: công dân Việt Nam làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị nghề nghiệp, các công ty, doanh nghiệp trong nước, các cơ quan tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam…; Các lao động tự do hợp pháp tại Việt Nam. Tất cả những đối tượng này nếu tán thành điều lệ của Công đoàn Việt Nam và có tinh thần tự nguyện tham gia sinh hoạt, đóng đoàn phí tại công đoàn cơ sở thì có thể viết đơn xin được gia nhập Công đoàn cơ sở nơi mình công tác, làm việc.

Tổ chức Công đoàn cơ sở sau khi xem xét yêu cầu của người viết đơn sẽ tiến hành ra quyết định đồng ý kết nạp đoàn viên đó nếu người này đủ điều kiện. Sau đó tiến hành tổ chức lễ kết nạp đoàn viên để chính thức công nhận thêm thành viên mới trong tổ chức.

Lễ kết nạp đoàn viên Công đoàn

Theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc tổ chức lễ kết nạp đoàn viên Công đoàn cơ sở sẽ được tiến hành theo trình tự các nghi thức sau đây:

Ổn định tổ chức;

Nghi lễ chào cờ và hát quốc ca;

Phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình buổi lễ;

Đọc quyết định kết nạp đoàn viên;

Trao quyết định kết nạp đoàn viên và thẻ đoàn cho Đoàn viên mới;

Đại diện đoàn viên mới lên phát biểu cảm tưởng.

Cán bộ công đoàn cấp trên lên phát biểu;

Đại diện Ban chấp hành Công đoàn phân công nhiệm vụ, nơi sinh hoạt cho các đoàn viên mới;

Bế mạc buổi lễ.

Thông thường các Công đoàn cơ sở thường tiến hành lễ kết nạp đoàn viên mới cho nhiều đoàn viên cùng lúc nên việc phát biểu hay nhận quyết định kết nạp đoàn viên sẽ được phân công và sắp xếp từ trước. Buổi lễ kết nạp phải được tổ chức trang nghiêm theo đúng tinh thần, quy định của Công đoàn Việt Nam. Tùy vào điều kiện thực tế mà các cấp công đoàn có thể tổ chức buổi lễ kết nạp với quy mô khác nhau, chỉ cần đảm bảo các nghi thức đầy đủ là được.

Cách viết mẫu quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn 2020

Phần tiêu đề và tên văn bản: Ghi như những loại quyết định thông thường khác.

Căn cứ ra quyết định: Những căn cứ để ra quyết định này bao gồm khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công đoàn Việt Nam; đơn xin gia nhập công đoàn của đoàn viên; biên bản họp BCH Công đoàn về việc xét đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn của đoàn viên.

Các điều trong quyết định: Mẫu quyết định kết nạp đoàn viên mới nhất gồm 3 điều tương đương với 3 nội dung. Một là công nhận kết nạp đoàn viên mới (Nêu rõ tên và bộ phận công tác, nếu có nhiều người thì lập danh sách kèm theo). Hai là nêu quyền và nghĩa vụ của đoàn viên mới khi gia nhập tổ chức công đoàn (hoặc văn bản quy định về điều này). Ba là nêu các đối tượng chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Đại diện Ban chấp hành Công đoàn ký vào quyết định.

Tải mẫu quyết định kết nạp Đoàn viên Công đoàn mới nhất

Mẫu quyết định kết nạp Đoàn viên Công đoàn trường học Mẫu quyết định kết nạp Đoàn viên Công đoàn cơ sở

Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn Danh Dự

Tôn vinh nhà phân phối DRC

Mô hình đoàn viên công đoàn danh dự hình thành từ những năm 1990 của thế kỷ trước, xuất phát từ Công đoàn Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng. Một mô hình mới mẻ chưa có từng có trong hệ thống Công đoàn cả nước và trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thời đó.

Đồng chí Vũ Tiến Dũng – nguyên Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, tác giả của sáng kiến chia sẻ: Khi là Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, tôi nhận thức được các đại lý tiêu thụ sản phẩm có vai trò rất lớn đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Họ còn đóng góp ý tưởng mới giúp doanh nghiệp cải tiến mẫu mã sản phẩm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Nhưng sự gắn kết giữa họ với doanh nghiệp chưa cao, ngoài cơ sở doanh thu, lợi nhuận. Vì vậy, tôi đã đề xuất với Ban Giám đốc và được chấp thuận ngay. Cũng chính từ ý tưởng này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã công nhận và đưa vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam nội dung quy định về đoàn viên danh dự.

Tại Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, để hỗ trợ công tác tiêu thụ sản phẩm, Ban Thường Vụ Công đoàn Công ty đã chú trọng xây dựng mạng lưới đoàn viên công đoàn danh dự là các đại lý, nhà phân phối lớn sản phẩm DRC trên cả nước.

Tiêu chuẩn trở thành đoàn viên công đoàn danh dự phải là các nhà đại lý, nhà phân phối lớn có doanh thu cao và có thời gian làm việc, hợp tác với Công ty từ 5 – 7 năm trở lên. Công đoàn cơ sở khối kinh tế thị trường làm đề nghị để giới thiệu các cá nhân đó trở thành đoàn viên công đoàn danh dự. Khi được kết nạp, đoàn viên công đoàn danh dự được hưởng các chế độ như đoàn viên công đoàn: thăm hỏi các dịp lễ, tết, con đoàn viên công đoàn danh dự đỗ đạt, gia đình có việc hiếu hỷ… Qua thời gian, các đoàn viên công đoàn danh dự ngày càng gắn bó và có đóng góp tích cực xây dựng doanh nghiệp phát triển.

Nhà phân phối – đoàn viên công đoàn danh dự đóng góp ý tưởng xây dựng Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng

Đồng chí Nguyễn Khắc Cảm – Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng cho biết: Có những đoàn viên công đoàn danh dự đã gắn bó với Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng gần 30 năm, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của doanh nghiệp. Có nhiều đoàn viên công đoàn danh dự đã nhờ Công đoàn Công ty trao những phần thưởng cho cho đoàn viên công đoàn có đóng góp về khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, nhằm xây dựng doanh nghiệp.

Năm 2017, Công đoàn Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị vinh danh và trao tặng biểu tượng kỷ niệm cho hơn 70 đoàn viên công đoàn danh dự có thời gian hợp tác từ 17 năm trở lên. Trong đó, tiêu biểu phải kể tới Đại lý Dân chủ (quận Hà Đông, TP. Hà Nội), Hai Hậu (Đồng Nai), Quốc Ân (TP. Hồ Chí Minh). Nhiều đoàn viên công đoàn danh dự có tính “kế thừa” từ cha đến con.

Tôn vinh “thế hệ thứ 2” của các nhà phân phối

Việc xây dựng và phát triển mạng lưới đoàn viên công đoàn danh dự cũng đã góp phần vào chiến lược ổn định và phát triển thị trường của Công ty trong nhiều năm qua.

Nhân rộng trong Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam

Mô hình đoàn viên công đoàn danh dự được duy trì và nhân rộng trong hệ thống Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam và không có quy định cứng. Mô hình đã hỗ trợ rất hiệu quả cho hoạt động thị trường của các doanh nghiệp trên cơ sở tạo sự gắn bó, tình cảm thân thiết giữa doanh nghiệp và đại lý.

Tính đến hết tháng 12/2019, công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam có gần 200 đoàn viên công đoàn danh dự. Tuy là những người lao động không nằm trong định biên chính thức tại doanh nghiệp, nhưng họ lại có vai trò rất lớn trong việc phát triển đầu ra, tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp đến với người tiêu dùng. Vị thế của đoàn viên công đoàn danh dự ngày càng được nâng cao ở các đơn vị, doanh nghiệp. Các đoàn viên không chính thức này luôn được mời tham dự các sự kiến lớn của doanh nghiệp, của Công đoàn, được tham gia ý kiến cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từ sự quan tâm của các cấp Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, các đại lý có thêm động lực để phấn đấu, gắn bó và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

Theo đồng chí Nguyễn Huy Thông – Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, hiện nay nhiều doanh nghiệp trong Tập đoàn đã áp dụng hiệu quả mô hình này như Công ty cổ phần Pin Ắc qui Miền Nam, Phân bón miền Nam, Cao su miền Nam, Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao… Có doanh nghiệp từ chỗ gặp khó khăn đã vươn lên chiếm lĩnh thị phần lớn nhất trong nước.

Cập nhật những thông tin mới nhất về Covid-19 ngày 3/3

Tính đến 7h sáng nay, ngày 3/3, 76 quốc gia/vùng lãnh thổ có bệnh nhân dương tính với Covid-19. Italia hiện là quốc gia có nhiều …

Nhiều biện pháp mới để mái trường an toàn mùa dịch

Không chỉ đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, hay rửa tay sát khuẩn,… trường học tại Đà Nẵng còn áp dụng các biện pháp như …

Virus corona xâm nhập vào cơ thể người như thế nào?

Chủng mới của virus corona (nCoV) có thể sử dụng những gai chìa ra bám vào các thụ thể trên bề mặt tế bào, xâm …