Nghị Quyết Số 13 Của Hđnd Tỉnh Kon Tum / 2023 / Top 19 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 12/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Nghị Quyết 66 Của Hđnd Tỉnh Kon Tum / 2023

Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết Số 53 HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 Cua HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết Số 41 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghi Quyết Số 02/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 82 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 72 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 66 Của HĐnd Tỉnh Kon Tum, Nghị Quyết 61 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Số 27 HĐnd Tỉnh Đăk Lăk, Nghị Quyết Số 75 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 20 Của HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Số 152 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 17 HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết Số 349 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 370/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 60 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 86 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2020, Nghị Quyết 70/nd-hĐnd Tình Thanh Hóa, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2020, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 47 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Số 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 12/2018/nq-hĐnd Tỉnh Lào Cai, Nghị Quyết 12 HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 12 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 209 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 5 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết 04/2018 Của HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 38 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết 04 HĐnd Tỉnh Bắc Giang 2018, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Tiền Giang, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Củ, Nghị Quyết Số 55/2016 Của HĐnd Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ninh Tháng 7 Năm 2018, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Luật Dân Quân Tự Vệ, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của Bộ Quốc Phòng Lai, Nghị Quyết Số 28/2013/nq-hĐnd Của HĐnd Tp. Hà Nội, Nghị Quyết HĐnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Số 12/2013/nq-hĐnd, Nghị Quyết Số 70/2017/nq-hĐnd, Nghị Quyết Phê Chuẩn Kết Quả Bầu Cử HĐnd, Nghị Quyết Số 04/2009/nq-hĐnd, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉn Vĩn Húc, Nghị Quyết Số 04 2013 Nq HĐnd, Nghị Quyết 20/2016/nq-hĐnd, Nghị Quyết 02/2020/nq-hĐnd, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a Của Tỉnh Bình Phước, Nghị Quyết 14/2020/nq-hĐnd Ngày 04/09/2020, Nghị Quyết 09/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 10/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 11/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 12/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 13/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, HĐnd Tỉnh Hải Dương, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Cà Mau, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Phú Yên, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Phú Thọ, Nghị Quyết Số 02 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết Số 04 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết Số 02 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết 04-nq/tu Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết 02 Của Tỉnh ủy Bến Tre, Nghị Quyết Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 02-nq/tu Của Tỉnh ủy Bến Tre, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Lâm Đồng, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Hưng Yên, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Brvt, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Bạc Liêu, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Lạng Sơn, Nghị Quyết 12 Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghị Quyết Số 12 Của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghị Quyết 12 Của Tỉnh ủy Quảng Nam, Nghị Quyết 07 Btv Tỉnh ủy Đồng Nai, Nghị Quyết Số 02 Của Tỉnh ủy Thanh Hóa,

Nghị Quyết Số 20/2020/nq-hĐnd Ngày 10/12/2020 Của HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết Số 53 HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 Cua HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh, Nghị Quyết Số 41 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghi Quyết Số 02/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 82 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 72 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 66 Của HĐnd Tỉnh Kon Tum, Nghị Quyết 61 HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Số 27 HĐnd Tỉnh Đăk Lăk, Nghị Quyết Số 75 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 20 Của HĐnd Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Số 152 Của HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết Số 17 HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết Số 349 Của HĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết Số 370/nq-hĐnd Tỉnh Sơn La, Nghị Quyết 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 60 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghị Quyết 86 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 12 HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2020, Nghị Quyết 70/nd-hĐnd Tình Thanh Hóa, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2020, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Nghệ An, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 47 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Số 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 12/2018/nq-hĐnd Tỉnh Lào Cai, Nghị Quyết 12 HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 12 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Nghị Quyết 209 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 5 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết 04/2018 Của HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 38 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết 04 HĐnd Tỉnh Bắc Giang 2018, Nghị Quyết 12/2019 Của HĐnd Tỉnh Quảng Nam, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Tiền Giang, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Củ,

Hiệu Quả Từ Nghị Quyết 04 Của Tỉnh Ủy Kon Tum / 2023

(kontumtv.vn) – Thực hiện Nghị quyết 04 ngày 14/6/2007 của Tỉnh ủy Kon Tum khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng các xã đặc biệt khó khăn, 8 năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự hướng dẫn, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị kết nghĩa xây dựng xã, sự nỗ lực của các địa phương và nhân dân, tình hình đời sống, kinh tế – xã hội, kết cấu hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến đáng kể, góp phần rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa các vùng trong tỉnh.

Cũng như nhiều hộ gia đình ở thôn Đăk Ga (xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei), từ ngày có các cán bộ, chiến sĩ bộ đội Đồn Biên phòng Đăk Nhoong, đơn vị kết nghĩa giúp đỡ xã theo tinh thần Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, chăn nuôi, gia đình anh A Mo đã tích cực làm theo và từng bước ổn định được đời sống. Anh A Mo phấn khởi: “Trước gia đình tôi cũng nghèo, bây giờ nhờ Đồn hỗ trợ được thoát nghèo, được nuôi cá này, sâm dây này, dê, heo này. Gia đình cũng mừng”.

Triển khai các công việc dân vận, giúp dân là việc làm thường xuyên của các đồn biên phòng. Tuy nhiên, từ khi có Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy, với sự phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của Ban Chỉ đạo huyện, xã, Đồn Biên phòng Đăk Nhoong đã xây dựng kế hoạch, phân công các đảng viên về sinh hoạt tại khu dân cư, kịp thời nắm bắt, lên kế hoạch giúp đỡ xã, thôn với nhiều việc làm, mô hình có hiệu quả. Thượng tá Kiều Ngọc Dư, Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Đăk Nhoong nói: “Trong phát triển kinh tế thì đã cầm tay chỉ việc, đã cho đảng viên kết nghĩa hộ nghèo, hướng dẫn cho bà con từ cách áp dụng khoa học kỹ thuật, chăn nuôi, tăng gia sản xuất, kể cả tính toán việc chi tiêu, làm ăn như thế nào đến từng hộ gia đình. Khi đã được giúp đỡ, phương pháp, cách làm của đơn vị đã làm cho nhân dân chuyển biến nhận thức đáng kể”.

Ngoài việc vận động, hướng dẫn nhân dân cách thức làm ăn, 8 năm qua, Đồn Biên phòng Đăk Nhoong đã hỗ trợ 15 con bò giống và nhiều giống cây bời lời, sâm dây để giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng các mô hình giảm nghèo bền vững. Đặc biệt là góp công, góp của để cùng với xã, thôn sửa chữa nhà rông, bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới tại xã biên giới khó khăn. Ông A Tải, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đăk Nhoong cho biết: “Sau khi có Nghị quyết Tỉnh ủy ra, được đỡ đầu đối với xã thì nhìn chung bộ mặt của xã nói chung và các thôn nói riêng hầu như là mỗi năm mỗi phát triển khá. Đời sống nhân dân ổn định, hiện nay không còn hộ đói, giảm hộ nghèo còn 42,7%”.

Ngoài sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị kết nghĩa, xây dựng xã, thôn, thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp đã đặc biệt ưu tiên và triển khai lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, của ngành và các đơn vị để tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, tạo sự chuyển biến đáng kể về mọi mặt đời sống, xã hội tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Tại Đăk Côi, một trong những xã trọng điểm đặc biệt khó khăn của huyện Kon Rẫy, những ám ảnh về con đường lầy lội, vất vả nhất huyện đã không còn, đời sống của người dân đã không còn cảnh tự cung, tự cấp như xưa. Ông U Ả, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đăk Kôi nói: “Bây giờ, thấy trong gia đình, trong làng xóm mình thay đổi rất nhiều, bởi vì Đảng, Nhà nước quan tâm, đầu tư rất nhiều chương trình, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng. Bây giờ dân thấy cũng rất phấn khởi, tiếp tục lo vấn đề xóa đói giảm nghèo”.

Theo đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy, 8 năm qua, tỉnh đã tập trung ưu tiên bố trí 490 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các xã đặc biệt khó khăn; các cơ quan, đơn vị kết nghĩa xây dựng xã của tỉnh đã huy động sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong đơn vị và lồng ghép các chương trình, dự án đã hỗ trợ, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn, trị giá gần 30 tỷ đồng để xây dựng một số cơ sở vật chất phục vụ dân sinh tại các thôn, xã. Qua đó đã làm thay đổi đáng kể diện mạo các xã đặc biệt khó khăn, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 57,2% năm 2007 theo tiêu chí cũ xuống còn 34,7% cuối năm 2014 theo tiêu chí mới, trong đó có nhiều xã đặc biệt khó khăn có tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 30%. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất và phục vụ đời sống nhân dân; văn hoá, xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định; hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả hơn trước. Đặc biệt đến nay đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy đề ra, mang lại hiệu quả thiết thực cả về kinh tế và tinh thần cho nhân dân các xã đặc biệt khó khăn, góp phần quan trọng trong việc rút ngắn dần khoảng cách chênh lệch giữa các vùng trong tỉnh.

Kon Tum: Thực Hiện Nghị Quyết 29 / 2023

Quang cảnh buổi làm việc.

Tiếp đoàn giám sát có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cùng lãnh đạo các sở, ngành và một số đơn vị giáo dục.

Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, quy mô và mạng lưới trường, lớp các bậc học, cấp học trên địa bàn tỉnh Kon Tum phát triển đều khắp, các loại hình trường tiếp tục được hoàn thiện, nhất là loại hình trường bán trú, phổ thông dân tộc nội trú, tạo cơ hội học tập cho mọi lứa tuổi. Mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng được mở rộng, ngày càng hoạt động có hiệu quả.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum thông tin cho Đoàn giám sát về những khó khăn đặc thù của tỉnh Kon Tum trong triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, nhất là thực hiện xã hội hóa để xây dựng các trường mầm non tại các xã vùng sâu, vùng xa.

Ông Nguyễn Văn Hòa đề nghị Đoàn giám sát cần có kiến nghị Chính phủ tăng cường đầu tư, hỗ trợ cùng với địa phương để thực hiện Nghị quyết 29 được tốt hơn. Đồng thới có chính sách ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng các cơ sở giáo dục tư thục, tạo điều kiện về đất đai để đầu tư xây dựng các trường học tư thục tại địa phương

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả của tỉnh Kon Tum đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới tỉnh Kon Tum tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng bồi dưỡng trình độ cho giáo viên để phù hợp với chương trình giáo dục mới; quan tâm đầu tư cơ sở, trang thiết bị dạy học mới để phù hợp với chương trình mới; làm tốt hơn nữa sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên; đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong các nhà trường.

Đối với công tác phân luồng cho học sinh, các cơ sở dạy nghề cần xác định nhu cầu đào tạo nghề theo nhu cầu ngành nghề thực tế để sau khi ra trường sinh viên dễ có việc làm; nhà trường cần tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp để đào tạo nghề theo nhu cầu đặt hàng cung cấp nhân lực có tay nghề doanh nghiệp có nhu cầu.

Ubnd Tỉnh Kon Tum Triển Khai Thực Hiện Nghị Định Số 106/2020/Nđ / 2023

Trong thời gian chưa có hướng dẫn cụ thể của các Bộ, ngành Trung ương thì tiếp tục thực hiện theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh; trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung thì các đơn vị gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt và hướng dẫn của Sở Nội vụ, xây dựng và gửi kế hoạch số lượng người làm việc về Sở Nội vụ đề thẩm định, trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định và đảm bảo tiến độ thời gian yêu cầu. Các đơn vị gửi kế hoạch không đúng thời gian, thì giao tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo hướng cắt giảm cao hơn 1% so với tỷ lệ tinh giản biên chế theo lộ trình quy định.

Giao Sở Nội vụ:

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Đề án vị trí việc làm, kế hoạch số lượng người làm việc hằng năm tại Điểm 1 Văn bản này theo đúng quy định.

Tổng hợp, thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh: Trình Bộ Nội vụ xem xét kế hoạch số lượng người làm việc tỉnh Kon Tum đảm bảo các hồ sơ quy định tại Điều 10 của Nghị định; hoàn thành trước ngày 15 tháng 4 hằng năm; Trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý trong tổng số lượng người làm việc đã được Bộ Nội vụ thẩm định; hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 hằng năm; Báo cáo Bộ Nội vụ về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của năm trước liền kề đảm bảo nội dung và mẫu biểu yêu cầu; hoàn thành trước ngày 30 tháng 12 hằng năm; Quyết định giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 9 của Nghị định; hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 hằng năm.

Thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vị trí việc làm, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; kịp thời chấn chỉnh hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các hành vi vi phạm ( nếu có).

Hồng Vân