Nghị Quyết Xác Nhận Kết Quả Bầu Chủ Tịch Ubnd

Tổng Hợp Kết Quả Tự Đánh Giá Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12 Về Tăng Cường Xây Dựng,

Cái Mới Trong Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng

Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4 (Khoá Xii) Về Tăng Cường Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng

Toàn Văn Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Về Tăng Cường Chỉnh Đốn Đảng

Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Với Yêu Cầu Công Tác Xây Dựng Đảng Hiện Nay

Nghị Quyết Xác Nhận Kết Quả Bầu Chủ Tịch Ubnd, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch ủy Ban Nhân Dân Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường, Mau To Trinh De Nghi Bau Bo Sung Chu Tich Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Giấy Xác Nhận Của Ubnd Về Điều Kiện Diện Tích, Quy Hoạch Bình DươngĐịnh Khen Thưởng Của Chủ Tịch Ubnd Đối Với Cá Nhân Hoàn Thành Tốt Nhiệm Vụ, Nghị Quyết Ubnd, Quyết Định 820/qĐ-ubnd Đơn Giá Nhân Công Hà Nội Năm 2022, Quyết Định 820 QĐ Ubnd Đơn Giá Nhân Công Hà Nội Năm 2022, Báo Cáo Hội Nghị Đại Biểu Nhân Dân Của Ubnd Xã, To Trinh De Nghi Ra Quyet Dinh Chu Tich Pho Chu Tich Hoi Chu Thap Do Cap Xa, Nghị Quyết Miễn Nhiệm ủy Viên Ubnd, Quyết Định Số 178/qĐ-ubnd Ngày 14/01/2014 Của ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hải Phòng, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Tờ Trình Đề Nghị Ubnd Tỉnh Ban Hành Quyết Định, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Nghị Quyết Đề Nghị Kiện Toàn Chức Danh Chủ Tịch Mttq, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định 7053/qĐ-ubnd Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Quyết Định Số 51/2014/qĐ-ubnd Ngày 31 Tháng 12 Năm 2014 Của ủy Ban Nhân Dân Thành Phố, Nghị Quyết Số 33 Về Xóa án Tích, Nghị Quyết Liên Tịch Là Gì, Nghị Quyết Liên Tịch 403, Văn Bản Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01, Nghị Quyết Liên Tịch 09, Nghị Quyết Liên Tịch 525, Nghị Quyết Liên Tịch Số 12, Nghị Quyết Liên Tịch 88, Nghị Quyết Liên Tịch Số 09, Nghị Quyết Liên Tịch 05, Nghị Quyết Liên Tịch Số 88, Nghị Quyết Liên Tịch 02 03, Mẫu Nghị Quyết Liên Tịch, Thế Nào Là Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch Số 03, Nghị Quyết Liên Tịch 01, Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch Số 02, Nghị Quyết Liên Tịch Số 525, Nghị Quyết Liên Tịch 03, Quyết Định Số 584 QĐ Ubnd Của Ubnd Tp Hà Nội, Nghị Quyết Liên Tịch Số 08 Nqlt/hnd-bnn, Nghị Quyết Liên Tịch Số 09/2008, Nghị Quyết Liên Tịch Số 05 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Liên Tịch 01/2005, Nghị Quyết Liên Tịch Về Hòa Giải, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01 Của Bộ Công An, Nghi Quyet Lien Tich So 01/1999 Bca- Hoi Ccb, Nghị Quyết Liên Tịch Số 08 TlĐ-ubatgtqg, Nghị Quyết Liên Tịch Số 05/2006, Nghị Quyết Liên Tịch Về Tiếp Xúc Cử Tri, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01 Năm 2001, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01 Năm 2008, Nghị Quyết Liên Tịch 01/2008, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Liên Tịch 01/2014, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2005, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2001, Nghị Quyết Liên Tịch Số 2308, Nghị Quyết Liên Tịch 09 Năm 2008, Nghị Quyết Liên Tịch 09/2008, Nghị Quyết Liên Tịch 03 2010, Nghị Quyết Liên Tịch 2308, Nghị Quyết Liên Tịch 01 2001, Nghị Quyết Liên Tịch Số 03/2010, Nghị Quyết Liên Tịch 01/1999, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2014, Nghị Quyết Liên Tịch Của Ubtvqh, Nghị Quyết Liên Tịch Của Chính Phủ, Nghị Quyết Liên Tịch Công An Phụ Nữ, Nghị Quyết Liên Tịch Chính Phủ, Nghị Quyết Liên Tịch Số 88/2016, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2022 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Quyết Định Khen Thưởng Cá Nhân Có Thành Tích, Nghị Quyết Liên Tịch Số 02 Ngày 13/5/2011, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Báo Cáo Tham Luận Nghị Quyết Liên Tịch 01, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/2001/nqlt, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999/bca-hccbvn,

Nghị Quyết Xác Nhận Kết Quả Bầu Chủ Tịch Ubnd, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch ủy Ban Nhân Dân Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường, Mau To Trinh De Nghi Bau Bo Sung Chu Tich Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Giấy Xác Nhận Của Ubnd Về Điều Kiện Diện Tích, Quy Hoạch Bình DươngĐịnh Khen Thưởng Của Chủ Tịch Ubnd Đối Với Cá Nhân Hoàn Thành Tốt Nhiệm Vụ, Nghị Quyết Ubnd, Quyết Định 820/qĐ-ubnd Đơn Giá Nhân Công Hà Nội Năm 2022, Quyết Định 820 QĐ Ubnd Đơn Giá Nhân Công Hà Nội Năm 2022, Báo Cáo Hội Nghị Đại Biểu Nhân Dân Của Ubnd Xã, To Trinh De Nghi Ra Quyet Dinh Chu Tich Pho Chu Tich Hoi Chu Thap Do Cap Xa, Nghị Quyết Miễn Nhiệm ủy Viên Ubnd, Quyết Định Số 178/qĐ-ubnd Ngày 14/01/2014 Của ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hải Phòng, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Tờ Trình Đề Nghị Ubnd Tỉnh Ban Hành Quyết Định, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Nghị Quyết Đề Nghị Kiện Toàn Chức Danh Chủ Tịch Mttq, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định 7053/qĐ-ubnd Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Quyết Định Số 51/2014/qĐ-ubnd Ngày 31 Tháng 12 Năm 2014 Của ủy Ban Nhân Dân Thành Phố, Nghị Quyết Số 33 Về Xóa án Tích, Nghị Quyết Liên Tịch Là Gì, Nghị Quyết Liên Tịch 403, Văn Bản Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01, Nghị Quyết Liên Tịch 09, Nghị Quyết Liên Tịch 525, Nghị Quyết Liên Tịch Số 12, Nghị Quyết Liên Tịch 88, Nghị Quyết Liên Tịch Số 09, Nghị Quyết Liên Tịch 05, Nghị Quyết Liên Tịch Số 88,

Quy Trình, Thủ Tục Xóa Tên Đảng Viên

Nghị Quyết Cua Bch Đảng Ủy Về Xây Dựng Ntm Năm 2022

Nghị Quyết Tw 5 Khóa 8

15 Năm Thực Hiện Nq Tw 5 Khóa Viii: Xây Dựng Gia Đình Văn Hóa Còn Nhiều Thách Thức

Nghị Quyết Trung Ương 9 (Khóa Xi) Với Vấn Đề Xây Dựng Lòng Yêu Nước Của Con Người Việt Nam Trong Thời Kỳ Mới

Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Tỉnh

Bầu Bổ Sung 2 Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh

Kỳ Họp Thứ 14, Hđnd Khóa Xvii::thông Qua Các Nghị Quyết Và Bầu Bổ Sung Chức Vụ Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh

Nghị Quyết Về Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng

Vướng Mắc Trong Áp Dụng Pháp Luật Về Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng

Nghị Quyết Bộ Chính Trị

Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Xác Nhận Kết Quả Bầu Chủ Tịch Ubnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Đề Nghị Ubnd Tỉnh Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch ủy Ban Nhân Dân Tỉnh, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2022 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Quyết Định Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định Ubnd Tỉnh, Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Kon Tum, Quyết Định 691 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Số 10 Ubnd Tỉnh Cà Mau, Mau To Trinh De Nghi Bau Bo Sung Chu Tich Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định 861 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 12/2010 Của Ubnd Tỉnh Gia Lai, Quyết Định Số 15 Ubnd Tỉnh Tây Ninh, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Trị, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Dự Thảo Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 22/2018/qĐ-ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Số 22/2018 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Quyết Định Số 12/2011 Của Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định 12 Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 689/qĐ-ubnd Tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết Định 12/2015 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 13/2019 Của Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Quyết Định 08/2018 Của Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Quyết Định Số 4545 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 12/2012/qĐ-ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định Số 01/2015/qĐ-ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 87/2017 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 41 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp, Quy Trình Ban Hành Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định 1775 Của Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Quyết Định Số 1415 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 04/2010 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 35/2014/qĐ-ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 3462 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 20 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Nghị Định 191 Của Ubnd Tỉnh Bắc Giang, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 12/2013 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Quyết Định 12/2013 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Quyết Định Số 04/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định 38/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định 50a/2017 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi0/qĐ-ttg, Quyet Dinh Bso 08/qĐ Ngày 11/10/2017 Cua Ubnd Tinh Dong Nai, Quyết Định 4416/qĐ-ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyet Dinh So 08/qĐ-tu Ngày 11/10/2017 Cua Ubnd Tinh Dong Nai, Quyết Định Số 3000 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định Số 539 Ubnd Tỉnh Quảng Ninh 2022, Tờ Trình Đề Nghị Ubnd Tỉnh Khen Thưởng, Mẫu Tờ Trình Đề Nghị Ubnd Tỉnh Tặng Thưởng, Quyết Định Số 12/2012/qĐ-ubnd Tỉnh Quảng Ngãi 27/02/2013, Quyết Định 1775 Của Ubnd Tỉnh Bạc Liêu Ngày 18/8/2009, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Mẫu Tờ Trình Đề Nghị Ubnd Tỉnh Tặng Bằng Khen, Tờ Trình Đề Nghị Ubnd Tỉnh Tặng Bằng Khen, Quyết Định Số 2179/qĐ-ub Ngày 30 Tháng 7 Năm 2001 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Ubnd, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19,

Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Xác Nhận Kết Quả Bầu Chủ Tịch Ubnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Đề Nghị Ubnd Tỉnh Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch ủy Ban Nhân Dân Tỉnh, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2022 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Quyết Định Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định Ubnd Tỉnh, Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Kon Tum, Quyết Định 691 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Số 10 Ubnd Tỉnh Cà Mau, Mau To Trinh De Nghi Bau Bo Sung Chu Tich Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định 861 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 12/2010 Của Ubnd Tỉnh Gia Lai, Quyết Định Số 15 Ubnd Tỉnh Tây Ninh, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Trị, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Dự Thảo Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 22/2018/qĐ-ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Số 22/2018 Của Ubnd Tỉnh Sơn La,

Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh

Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Thành Phố Hà Nội

Biên Bản Mẫu Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Trong Công Ty Cổ Phần

Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Nghị Quyết Của Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh Trường Thpt Lê Hồng Phong

Tờ Trình Bầu Bổ Sung Chủ Tịch Ubnd Xã

Nghị Quyết Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Nghị Quyết Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7

Mẫu Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ 2022

Dự Thảo Thực Hiện Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6 Năm 2022 Và Đề Ra Nghị Quyết Tháng 7 Năm 2022

Tờ Trình Bầu Bổ Sung Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Mau To Trinh De Nghi Bau Bo Sung Chu Tich Ubnd Xã, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm, Bầu Bổ Sung Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm, Bầu Bổ Sung Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Bầu Bổ Sung Chủ Tịch Ubnd, Thủ Tục Bầu Bổ Sung Chủ Tịch Ubnd, To Trinh Bau Bo Sung Pct Ubnd Xax, Tờ Trình Bầu Bổ Sung ủy Viên Ubnd Xã, Mẫu Tờ Trình Bầu Bổ Sung ủy Viên Ubnd Xã, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Thành Viên Ubnd Xã, Mau To Trinh Bau Bo Sung Thanh Vien Ubnd, Pho Chu Tichcubnd Xa, Tơ Trinh Bau Bổ Sung Phó Chủ Tịch, Mẫu Tờ Trình Bổ Sung Cbu Tich Hôi Chữ Thâp Đỏ, Tờ Trình Xin Bầu Bổ Sung Phó Chủ Tịch ủy Ban Nhân Dân Xã, Mẫu Tờ Trinh Bổ Sung Chủ Tich Hôi Chữ Thâp Đỏ, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Về Việc Sửa Đổi, Bổ Sung Nghị Quyết Liên Tịch Số 06/2004/nqlt, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Về Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Bầu Bổ Sung Giữa Nhiệm Kỳ Chủ Tịch,phó Chủ Tịch Hội Chữ Thập Đỏ Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xãchức Danh, Tờ Trình Bổ Sung Nhân SĐề Gnhij Bổ Sung Chi ủy, Tờ Khai Bổ Sung Hộ Tịch, Mẫu Trích Lục Bổ Sung Hộ Tịch, Thủ Tục Bầu Bổ Sung Chủ Tịch HĐnd, Biên Bản Bầu Bổ Sung Chủ Tịch Công Đoàn, Thủ Tục Bầu Chủ Tịch Ubnd, Hướng Dẫn Bầu Bổ Sung Các Chức Danh Chủ Tịch Hội Chữ Thập Đỏ , Báo Cáo Thành Tích Tập Thể Ubnd Xã, Chủ Tịch Ubnd Tp Hcm Trả Lời Chất Vấn, Đơn Xin Mienx Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Chủ Tịch Ubnd, Biên Bản Bàn Giao Chủ Tịch Ubnd, Mẫu Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Chủ Tịch Ubnd, Mẫu Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Chủ Tịch Ubnd Xã, Don Cin Thoi Giu Chuc Vụ Chu Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Quy Định Số Lượng Phó Chủ Tịch Ubnd Các Cấp, Quy Định Số Lượng Phó Chủ Tịch Ubnd Cấp Xã, Mẫu Biên Bản Bàn Giao Của Chủ Tịch Ubnd Xã, Bản Kiểm Điểm Của Chủ Tịch Ubnd Xã, Mẫu Biên Bản Bàn Giao Chủ Tịch Ubnd, Don Xin Thoi Chuc Vu Chu Tich Ubnd Xa, Tiêu Chuẩn Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Bản Mô Tả Công Việc Của Chủ Tịch Ubnd Xã, Mau Don Thoi Giu Chuc Chu Tich Ubnd Xã, Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Bien Ban Ban Giao Chu Tich Ubnd Xa, Đơn Xin Thôi Giục Chức Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Mau Bien Ban Dao Chuc Danh Pho Chu Tich Ubnd Xã, Tiêu Chuẩn Phó Chủ Tịch Ubnd Huyện, Chủ Tịch Ubnd Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp, Biên Bản Kiểm Phiếu Bầu Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Nghị Quyết Xác Nhận Kết Quả Bầu Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Bổ Sung Pct Ubmttq Trình Hội Nghị Ub Mttq, Biên Bản Bàn Giao Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Miễm Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Biên Bản Bàn Giao Chúc Danh Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Biên Bản Bàn Giao Công Việc Của Chủ Tịch Cho Ubnd, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Biên Bản Banfgiao Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Giấy Xác Nhận Của Ubnd Về Điều Kiện Diện Tích, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Danh Sách Trích Ngang Người Được Phê Chuẩn Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Xin Bầu Bổ Sung Chi ủy Chi Bộ, Mẫu Tờ Trình Bổ Sung Cấp ủy Chi Bộ, Mau To Trinh Bo Sung Cap Uy, Tờ Trình Xin Bổ Sung Bí Thư, Tờ Trình Xin Bổ Sung Cấp ủy, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Phó Bí Thư, Tờ Trình Xin Bổ Sung Cán Bộ, Mẩu Tơ Trình Xin Bô Sung Pho Bi Thư Chi Bộ, To Trinh Xin Bau Bo Sung Cap Uy, Mẫu Tờ Trình Xin Bổ Sung Cấp ủy,

Tờ Trình Bầu Bổ Sung Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Mau To Trinh De Nghi Bau Bo Sung Chu Tich Ubnd Xã, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm, Bầu Bổ Sung Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm, Bầu Bổ Sung Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Bầu Bổ Sung Chủ Tịch Ubnd, Thủ Tục Bầu Bổ Sung Chủ Tịch Ubnd, To Trinh Bau Bo Sung Pct Ubnd Xax, Tờ Trình Bầu Bổ Sung ủy Viên Ubnd Xã, Mẫu Tờ Trình Bầu Bổ Sung ủy Viên Ubnd Xã, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Thành Viên Ubnd Xã, Mau To Trinh Bau Bo Sung Thanh Vien Ubnd, Pho Chu Tichcubnd Xa, Tơ Trinh Bau Bổ Sung Phó Chủ Tịch, Mẫu Tờ Trình Bổ Sung Cbu Tich Hôi Chữ Thâp Đỏ, Tờ Trình Xin Bầu Bổ Sung Phó Chủ Tịch ủy Ban Nhân Dân Xã, Mẫu Tờ Trinh Bổ Sung Chủ Tich Hôi Chữ Thâp Đỏ, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Về Việc Sửa Đổi, Bổ Sung Nghị Quyết Liên Tịch Số 06/2004/nqlt, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Về Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Bầu Bổ Sung Giữa Nhiệm Kỳ Chủ Tịch,phó Chủ Tịch Hội Chữ Thập Đỏ Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xãchức Danh, Tờ Trình Bổ Sung Nhân SĐề Gnhij Bổ Sung Chi ủy, Tờ Khai Bổ Sung Hộ Tịch, Mẫu Trích Lục Bổ Sung Hộ Tịch, Thủ Tục Bầu Bổ Sung Chủ Tịch HĐnd, Biên Bản Bầu Bổ Sung Chủ Tịch Công Đoàn, Thủ Tục Bầu Chủ Tịch Ubnd, Hướng Dẫn Bầu Bổ Sung Các Chức Danh Chủ Tịch Hội Chữ Thập Đỏ , Báo Cáo Thành Tích Tập Thể Ubnd Xã, Chủ Tịch Ubnd Tp Hcm Trả Lời Chất Vấn, Đơn Xin Mienx Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Chủ Tịch Ubnd, Biên Bản Bàn Giao Chủ Tịch Ubnd, Mẫu Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Chủ Tịch Ubnd, Mẫu Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Chủ Tịch Ubnd Xã, Don Cin Thoi Giu Chuc Vụ Chu Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Phó Chủ Tịch Ubnd Xã,

Tờ Trình Miễn Nhiệm, Bầu Bổ Sung Phó Chủ Tịch Ubnd Xã

Tờ Trình Bầu Bổ Sung Phó Chủ Tịch Ubnd Xã

Nghị Quyết 05 Của Bch Đảng Bộ Tỉnh

Báo Cáo Kiểm Điểm Ban Chấp Hành Đảng Bộ Nhiệm Kỳ Iv Trước Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận Tân Bình Lần Thứ V

Nghị Quyết Ban Chấp Hành Đảng Bộ Thường Kỳ Tháng 8 Năm 2022

Công Bố Quyết Định Phê Chuẩn Kết Quả Bầu Cử Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Huyện

Trang Chương Trình 135

Chương Trình 135 Giai Đoạn Iii: Cơ Hội Đẩy Nhanh Tốc Độ Phát Triển Kinh Tế

Nhìn Lại Thực Hiện Dự Án 2 – Chương Trình 135 Thuộc Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Giảm Nghèo Bền Vững Trên Địa Bàn Tỉnh Thái Nguyên

2 Lý Do Tại Sao Bãi Bỏ Quyết Định 50_2006_Qđ

Tân Thành Xã Điểm Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu

Chiều 29/10/2020, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội, về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín, nhiệm kỳ 2022 – 2022, đối với đồng chí Bùi Công Thản.

Đồng chí Vũ Thu Hà trao Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội cho đồng chí Bùi Công Thản.

Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng

Đến dự và trao quyết định có đồng chí Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Giám đốc sở nội vụ Hà Nội; đồng chí Nguyễn Tiến Minh, Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Kiều Xuân Huy, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện uỷ, Ủy viên UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện.

Đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ phát biểu giao nhiệm vụ.

Đến dự chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Tiến Minh, Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ đề nghị tân Phó Chủ tịch UBND huyện, trên cương vị, lĩnh vực phụ trách chỉ đạo thực hiện, cần phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm, nỗ lực đoàn kết, thống nhất cùng với tập thể lãnh đạo UBND huyện thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Thành phố giao, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022 – 2025 đi vào thực tế cuộc sống.

Đồng chí Bùi Công Thản – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Bùi Công Thản, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Thành phố, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện đã quan tâm, tạo điều kiện, tín nhiệm giao nhiệm vụ mới. Trên cương vị công tác mới sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng huyện Thường Tín ngày càng giàu đẹp văn minh hiện đại.

    Tô Quý

Danh Sách Các Xã Đặc Biệt Khó Khăn Theo Quyết Định 900/qđ

Thủ Tục Xử Lý Vi Phạm Hành Chính

Xử Lý Hành Vi Tảo Hôn

Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Hành Vi Tảo Hôn, Tổ Chức Tảo Hôn

Quyết Định Xử Lý Tài Sản Công Trong Trường Hợp Bị Mất, Bị Hủy Hoại.

Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Thành Phố Hà Nội

Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh

Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Tỉnh

Bầu Bổ Sung 2 Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh

Kỳ Họp Thứ 14, Hđnd Khóa Xvii::thông Qua Các Nghị Quyết Và Bầu Bổ Sung Chức Vụ Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh

Nghị Quyết Về Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng

Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Xác Nhận Kết Quả Bầu Chủ Tịch Ubnd, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định 7053/qĐ-ubnd Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Báo Cáo Thành Tích Tập Thể Ubnd Xã, Nghị Quyết Liên Tịch Giữa Đoàn Thanh Niên Và Công An, Quyết Định Số 50 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 10 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 13 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 23 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định 12 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 820/qĐ-ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 820 QĐ Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 04 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định 886 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định 886/qĐ-ubnd Thành Phố Hà Nội, Quy Hoạch Bình DươngĐịnh Khen Thưởng Của Chủ Tịch Ubnd Đối Với Cá Nhân Hoàn Thành Tốt Nhiệm Vụ, Quyết Định Số 4322 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Ubnd Thành Phố Hồ Chí Minh, Quyết Định 12/2017 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Nghị Định 34 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 2680 Của Ubnd Thành Phố Hải Phòng, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 3462 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Kỷ Luật Của Ubnd, Quyết Định Số 1415 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 4545 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Mau To Trinh De Nghi Bau Bo Sung Chu Tich Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Số 178/qĐ-ubnd Ngày 14/01/2014 Của ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hải Phòng, Dự Thảo Nghị Định Tổ Chức Các Cơ Quan Chuyên Môn Thuộc Ubnd Tỉnh Thành, Công Văn Số 4174/ubnd-Đt Ngày 28/8/2017 Của Ubnd Thành Phố, Nghị Quyết Ubnd, Văn Bản Số 5981/ubnd-Đt Ngày 18-10-2016 Của Ubnd Thành Phố, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực , Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực, Nghị Quyết Số 28-nq/tw “về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực, To Trinh De Nghi Ra Quyet Dinh Chu Tich Pho Chu Tich Hoi Chu Thap Do Cap Xa, Quyết Định Số 51/2014/qĐ-ubnd Ngày 31 Tháng 12 Năm 2014 Của ủy Ban Nhân Dân Thành Phố, Nghị Quyết Miễn Nhiệm ủy Viên Ubnd, Nghị Quyết Mở Rộng Thành Phố Thanh Hóa, Quyết Định 12 Ngày 4.2.2010 Của Chủ Tịch Uỷ Ban Thành Phố Cần Thơ, Tờ Trình Đề Nghị Ubnd Tỉnh Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên, Quyết Định Khen Thưởng Cá Nhân Có Thành Tích, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Quyết Định Khen Thưởng Giáo Viên Có Thành Tích, Giấy Đề Nghị Khen Thưởng Thành Tích, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Nghị Quyết Đề Nghị Kiện Toàn Chức Danh Chủ Tịch Mttq, Quyet Định Khen Thưởng Tập Thể Cá Nhà Có Thành Tích Xuất Sắc Trong Phong Trào, Bản Khai Thành Tích Đề Nghị Xét Tặng Danh Hiệu Nhà Giáo ưu Tú, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Quyết Định Khen Thưởng Cho Các Cá Nhân Và Tập Thể Có Thành Tích Xuất Sắc Trong Công Tác Đoàn Và Phon, Báo Cáo Thành Tích Cá Nhân Đề Nghị Khen Thuong Ve Hoc Tap Va Lam Theo Tu Tuong Dao Duc Phong Cach Hc, Nghị Quyết Của Thành ủy Hà Nội, Nghị Quyết 15 Của Thành ủy Hà Nội, Nghị Quyết Số 33 Về Xóa án Tích, Nghị Quyết Mở Rộng Thành Phố Huế, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết 12 Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghị Quyết Số 02 Của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghị Quyết HĐnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Số 12 Của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghị Quyết Liên Tịch Số 03, Nghị Quyết Liên Tịch Số 12, Mẫu Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch 88, Nghị Quyết Liên Tịch 525, Nghị Quyết Liên Tịch 05, Nghị Quyết Liên Tịch 403, Nghị Quyết Liên Tịch 03, Thế Nào Là Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch Số 02, Nghị Quyết Liên Tịch 09, Nghị Quyết Liên Tịch Số 09, Văn Bản Nghị Quyết Liên Tịch, Nghị Quyết Liên Tịch Số 525, Nghị Quyết Liên Tịch,

Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Xác Nhận Kết Quả Bầu Chủ Tịch Ubnd, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định 7053/qĐ-ubnd Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Báo Cáo Thành Tích Tập Thể Ubnd Xã, Nghị Quyết Liên Tịch Giữa Đoàn Thanh Niên Và Công An, Quyết Định Số 50 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 10 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 13 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 23 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định 12 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 820/qĐ-ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 820 QĐ Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 04 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định 886 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định 886/qĐ-ubnd Thành Phố Hà Nội, Quy Hoạch Bình DươngĐịnh Khen Thưởng Của Chủ Tịch Ubnd Đối Với Cá Nhân Hoàn Thành Tốt Nhiệm Vụ, Quyết Định Số 4322 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Ubnd Thành Phố Hồ Chí Minh, Quyết Định 12/2017 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Nghị Định 34 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 2680 Của Ubnd Thành Phố Hải Phòng, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 3462 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Kỷ Luật Của Ubnd, Quyết Định Số 1415 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 4545 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Mau To Trinh De Nghi Bau Bo Sung Chu Tich Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Số 178/qĐ-ubnd Ngày 14/01/2014 Của ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hải Phòng, Dự Thảo Nghị Định Tổ Chức Các Cơ Quan Chuyên Môn Thuộc Ubnd Tỉnh Thành, Công Văn Số 4174/ubnd-Đt Ngày 28/8/2017 Của Ubnd Thành Phố, Nghị Quyết Ubnd, Văn Bản Số 5981/ubnd-Đt Ngày 18-10-2016 Của Ubnd Thành Phố,

Biên Bản Mẫu Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Trong Công Ty Cổ Phần

Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Nghị Quyết Của Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh Trường Thpt Lê Hồng Phong

Nghị Quyết Của Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh Trường Thpt Lê Quý Đôn Năm Học 2022

Nghị Quyết Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh

Tờ Trình Bầu Bổ Sung Phó Chủ Tịch Ubnd Xã

Tờ Trình Miễn Nhiệm, Bầu Bổ Sung Phó Chủ Tịch Ubnd Xã

Tờ Trình Bầu Bổ Sung Chủ Tịch Ubnd Xã

Nghị Quyết Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Nghị Quyết Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7

Tờ Trình Bầu Bổ Sung Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Mau To Trinh De Nghi Bau Bo Sung Chu Tich Ubnd Xã, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm, Bầu Bổ Sung Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm, Bầu Bổ Sung Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Bầu Bổ Sung Chủ Tịch Ubnd, Thủ Tục Bầu Bổ Sung Chủ Tịch Ubnd, To Trinh Bau Bo Sung Pct Ubnd Xax, Tờ Trình Bầu Bổ Sung ủy Viên Ubnd Xã, Mẫu Tờ Trình Bầu Bổ Sung ủy Viên Ubnd Xã, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Thành Viên Ubnd Xã, Mau To Trinh Bau Bo Sung Thanh Vien Ubnd, Pho Chu Tichcubnd Xa, Tơ Trinh Bau Bổ Sung Phó Chủ Tịch, Mẫu Tờ Trình Bổ Sung Cbu Tich Hôi Chữ Thâp Đỏ, Tờ Trình Xin Bầu Bổ Sung Phó Chủ Tịch ủy Ban Nhân Dân Xã, Mẫu Tờ Trinh Bổ Sung Chủ Tich Hôi Chữ Thâp Đỏ, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Về Việc Sửa Đổi, Bổ Sung Nghị Quyết Liên Tịch Số 06/2004/nqlt, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Về Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Bầu Bổ Sung Giữa Nhiệm Kỳ Chủ Tịch,phó Chủ Tịch Hội Chữ Thập Đỏ Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xãchức Danh, Tờ Trình Bổ Sung Nhân SĐề Gnhij Bổ Sung Chi ủy, Tờ Khai Bổ Sung Hộ Tịch, Mẫu Trích Lục Bổ Sung Hộ Tịch, Thủ Tục Bầu Bổ Sung Chủ Tịch HĐnd, Biên Bản Bầu Bổ Sung Chủ Tịch Công Đoàn, Thủ Tục Bầu Chủ Tịch Ubnd, Hướng Dẫn Bầu Bổ Sung Các Chức Danh Chủ Tịch Hội Chữ Thập Đỏ , Báo Cáo Thành Tích Tập Thể Ubnd Xã, Chủ Tịch Ubnd Tp Hcm Trả Lời Chất Vấn, Đơn Xin Mienx Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Chủ Tịch Ubnd, Biên Bản Bàn Giao Chủ Tịch Ubnd, Mẫu Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Chủ Tịch Ubnd, Mẫu Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Chủ Tịch Ubnd Xã, Don Cin Thoi Giu Chuc Vụ Chu Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Quy Định Số Lượng Phó Chủ Tịch Ubnd Các Cấp, Quy Định Số Lượng Phó Chủ Tịch Ubnd Cấp Xã, Mẫu Biên Bản Bàn Giao Của Chủ Tịch Ubnd Xã, Bản Kiểm Điểm Của Chủ Tịch Ubnd Xã, Mẫu Biên Bản Bàn Giao Chủ Tịch Ubnd, Don Xin Thoi Chuc Vu Chu Tich Ubnd Xa, Tiêu Chuẩn Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Bản Mô Tả Công Việc Của Chủ Tịch Ubnd Xã, Mau Don Thoi Giu Chuc Chu Tich Ubnd Xã, Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Bien Ban Ban Giao Chu Tich Ubnd Xa, Đơn Xin Thôi Giục Chức Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Mau Bien Ban Dao Chuc Danh Pho Chu Tich Ubnd Xã, Tiêu Chuẩn Phó Chủ Tịch Ubnd Huyện, Chủ Tịch Ubnd Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp, Biên Bản Kiểm Phiếu Bầu Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Nghị Quyết Xác Nhận Kết Quả Bầu Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Bổ Sung Pct Ubmttq Trình Hội Nghị Ub Mttq, Biên Bản Bàn Giao Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Miễm Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Biên Bản Bàn Giao Chúc Danh Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Biên Bản Bàn Giao Công Việc Của Chủ Tịch Cho Ubnd, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Biên Bản Banfgiao Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Giấy Xác Nhận Của Ubnd Về Điều Kiện Diện Tích, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Danh Sách Trích Ngang Người Được Phê Chuẩn Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Xin Bầu Bổ Sung Chi ủy Chi Bộ, Mẫu Tờ Trình Bổ Sung Cấp ủy Chi Bộ, Mau To Trinh Bo Sung Cap Uy, Tờ Trình Xin Bổ Sung Bí Thư, Tờ Trình Xin Bổ Sung Cấp ủy, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Phó Bí Thư, Tờ Trình Xin Bổ Sung Cán Bộ, Mẩu Tơ Trình Xin Bô Sung Pho Bi Thư Chi Bộ, To Trinh Xin Bau Bo Sung Cap Uy, Mẫu Tờ Trình Xin Bổ Sung Cấp ủy,

Tờ Trình Bầu Bổ Sung Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Mau To Trinh De Nghi Bau Bo Sung Chu Tich Ubnd Xã, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm, Bầu Bổ Sung Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm, Bầu Bổ Sung Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Bầu Bổ Sung Chủ Tịch Ubnd, Thủ Tục Bầu Bổ Sung Chủ Tịch Ubnd, To Trinh Bau Bo Sung Pct Ubnd Xax, Tờ Trình Bầu Bổ Sung ủy Viên Ubnd Xã, Mẫu Tờ Trình Bầu Bổ Sung ủy Viên Ubnd Xã, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Thành Viên Ubnd Xã, Mau To Trinh Bau Bo Sung Thanh Vien Ubnd, Pho Chu Tichcubnd Xa, Tơ Trinh Bau Bổ Sung Phó Chủ Tịch, Mẫu Tờ Trình Bổ Sung Cbu Tich Hôi Chữ Thâp Đỏ, Tờ Trình Xin Bầu Bổ Sung Phó Chủ Tịch ủy Ban Nhân Dân Xã, Mẫu Tờ Trinh Bổ Sung Chủ Tich Hôi Chữ Thâp Đỏ, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Về Việc Sửa Đổi, Bổ Sung Nghị Quyết Liên Tịch Số 06/2004/nqlt, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Về Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Bầu Bổ Sung Giữa Nhiệm Kỳ Chủ Tịch,phó Chủ Tịch Hội Chữ Thập Đỏ Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xãchức Danh, Tờ Trình Bổ Sung Nhân SĐề Gnhij Bổ Sung Chi ủy, Tờ Khai Bổ Sung Hộ Tịch, Mẫu Trích Lục Bổ Sung Hộ Tịch, Thủ Tục Bầu Bổ Sung Chủ Tịch HĐnd, Biên Bản Bầu Bổ Sung Chủ Tịch Công Đoàn, Thủ Tục Bầu Chủ Tịch Ubnd, Hướng Dẫn Bầu Bổ Sung Các Chức Danh Chủ Tịch Hội Chữ Thập Đỏ , Báo Cáo Thành Tích Tập Thể Ubnd Xã, Chủ Tịch Ubnd Tp Hcm Trả Lời Chất Vấn, Đơn Xin Mienx Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Chủ Tịch Ubnd, Biên Bản Bàn Giao Chủ Tịch Ubnd, Mẫu Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Chủ Tịch Ubnd, Mẫu Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Chủ Tịch Ubnd Xã, Don Cin Thoi Giu Chuc Vụ Chu Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Phó Chủ Tịch Ubnd Xã,

Nghị Quyết 05 Của Bch Đảng Bộ Tỉnh

Báo Cáo Kiểm Điểm Ban Chấp Hành Đảng Bộ Nhiệm Kỳ Iv Trước Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận Tân Bình Lần Thứ V

Nghị Quyết Ban Chấp Hành Đảng Bộ Thường Kỳ Tháng 8 Năm 2022

Nghị Quyết Của Bch Đảng Bộ Tỉnh Về Tích Tụ, Tập Trung Đất Đai Để Phát Triển Nông Nghiệp Quy Mô Lớn, Công Nghệ Cao Đến Năm 2025, Định Hướng Đến Năm 2030

Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Tỉnh Thanh Hóa Về Phương Hướng, Nhiệm Vụ Năm 2022

Công Bố Nghị Quyết Phê Chuẩn Kết Quả Bầu Phó Chủ Tịch Hđnd Tỉnh

Tạo Động Lực Cho Kinh Tế Tư Nhân Phát Triển

Quốc Hội Ban Hành Nghị Quyết Sắp Xếp Các Đơn Vị Hành Chính Cấp Huyện, Cấp Xã Và Thành Lập Tp Thủ Đức Thuộc Tphcm

Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Đã Ban Hành Nghị Quyết Sắp Xếp Đơn Vị Hành Chính Của 43 Địa Phương

Chế Định Về Án Treo Trong Pháp Luật Hình Sự

Án Treo Và Những Vướng Mắc Khi Áp Dụng

Tới dự có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng

đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà.

Hội nghị đã công bố và trao Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội. Trước đó, đồng chí Lê Thị Thanh Trà đã được HĐND tỉnh bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Lê Thị Thanh Trà giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2022 – 2022 kể từ ngày 22 – 3 – 2022.

Hội nghị cũng đã công bố và trao Nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với đồng chí Triệu Kim Long do nghỉ chế độ hưu trí và đã được HĐND tỉnh miễn nhiệm tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII.

 Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa tặng hoa chúc mừng đồng chí Triệu Kim Long.

Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Nghị quyết phê chuẩn chức vụ

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho đồng chí Lê Thị Thanh Trà.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận những cống hiến của đồng chí Triệu Kim Long, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với sự phát triển của tỉnh. Đồng chí chúc mừng đồng chí Lê Thị Thanh Trà đã được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đề nghị trên cương vị công tác mới, đồng chí sẽ phát huy kinh nghiệm, năng lực, trình độ công tác, lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng thời khẳng định trên cương vị công tác mới sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chính Phủ Họp Thường Kỳ Tháng 9/2020

Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 7 Năm 2022

Thông Cáo Báo Chí Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 7/2020

Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3/2021

Một Số Quy Định Mới Về Viết Hoa Trong Văn Bản Hành Chính

Tờ Trình Miễn Nhiệm, Bầu Bổ Sung Phó Chủ Tịch Ubnd Xã

Tờ Trình Bầu Bổ Sung Chủ Tịch Ubnd Xã

Nghị Quyết Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Nghị Quyết Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7

Mẫu Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ 2022

Tờ Trình Miễn Nhiệm, Bầu Bổ Sung Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm, Bầu Bổ Sung Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Tờ Trình Về Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xãchức Danh, Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Ubnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Chủ Tịch Ubnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Mau To Trinh De Nghi Bau Bo Sung Chu Tich Ubnd Xã, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm ủy Viên Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm ủy Viên Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Và Bầu Bổ Sung Thành Viên Ban Kiểm Soát, Tờ Trình Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd Xã, Tờ Trình Về Việc Đề Nghị Bầu Miễn Nhiệm Và Bổ Sung Thành Viên HĐqt, Tờ Trình Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd Huyện, Tờ Trình Thông Qua Việc Miễn Nhiệm Và Bầu Bổ Sung Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Tờ Trình Về Việc Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd Xã, Chủ Tịch Nước Đọc Tờ Trình Miễn Nhiệm Thủ Tướng, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Tờ Trình Về Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Hooij Cựu Chiến Binh, Thủ Tục Bầu Bổ Sung Chủ Tịch Ubnd, Bầu Bổ Sung Chủ Tịch Ubnd, Miễn Nhiệm & Bầu Bổ Sung Tv.hĐqt, Mau Dơn Mien Nhiem Pct Ubnd, Mau Don Xin Miên Nhiem Tv Ubnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Pct Ubnd, Thu Tuc Mien Nhiem Pct Ubnd Xa, Bầu Bổ Sung Giữa Nhiệm Kỳ Chủ Tịch,phó Chủ Tịch Hội Chữ Thập Đỏ Xã, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Đơn Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm ủy Viên Ubnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, To Trinh Bau Bo Sung Pct Ubnd Xax, Tờ Trình Bầu Bổ Sung ủy Viên Ubnd Xã, Mẫu Tờ Trình Bầu Bổ Sung ủy Viên Ubnd Xã, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Thành Viên Ubnd Xã, Đơn Xin Mienx Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Mau To Trinh Bau Bo Sung Thanh Vien Ubnd, Pho Chu Tichcubnd Xa, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Chủ Tịch Ubnd Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Đơn Xin Miễm Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chủ Tịch Công Đoàn, Đanon Xin Mien Nhiem Chu Tich Hdnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Chủ Tịch ủy Ban Nhân Dân , Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Phó Chủ Tịch HĐnd, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Chủ Tịch Công Đoàn, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Chủ Tịch Công Đoàn, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Mau Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Hdnd, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Hdnd, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Mẫu Tờ Trình Bổ Nhiệm Miển Nhiệm Phó Công An Xã Hội, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Hoi Dong Nhan Dan, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Phê Chuẩn Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Tơ Trinh Bau Bổ Sung Phó Chủ Tịch, Biên Bản Kiểm Phiếu Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd Xã, Quy Hoạch Bình DươngĐịnh Khen Thưởng Của Chủ Tịch Ubnd Đối Với Cá Nhân Hoàn Thành Tốt Nhiệm Vụ, Mẫu Tờ Trinh Bổ Sung Chủ Tich Hôi Chữ Thâp Đỏ, Mẫu Tờ Trình Bổ Sung Cbu Tich Hôi Chữ Thâp Đỏ, Tờ Trình Xin Bầu Bổ Sung Phó Chủ Tịch ủy Ban Nhân Dân Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Cán Bộ,

Tờ Trình Miễn Nhiệm, Bầu Bổ Sung Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm, Bầu Bổ Sung Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Tờ Trình Về Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xãchức Danh, Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Ubnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Chủ Tịch Ubnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Mau To Trinh De Nghi Bau Bo Sung Chu Tich Ubnd Xã, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm ủy Viên Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm ủy Viên Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Và Bầu Bổ Sung Thành Viên Ban Kiểm Soát, Tờ Trình Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd Xã, Tờ Trình Về Việc Đề Nghị Bầu Miễn Nhiệm Và Bổ Sung Thành Viên HĐqt, Tờ Trình Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd Huyện, Tờ Trình Thông Qua Việc Miễn Nhiệm Và Bầu Bổ Sung Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Tờ Trình Về Việc Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd Xã, Chủ Tịch Nước Đọc Tờ Trình Miễn Nhiệm Thủ Tướng, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Tờ Trình Về Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Hooij Cựu Chiến Binh, Thủ Tục Bầu Bổ Sung Chủ Tịch Ubnd, Bầu Bổ Sung Chủ Tịch Ubnd, Miễn Nhiệm & Bầu Bổ Sung Tv.hĐqt, Mau Dơn Mien Nhiem Pct Ubnd,

Tờ Trình Bầu Bổ Sung Phó Chủ Tịch Ubnd Xã

Nghị Quyết 05 Của Bch Đảng Bộ Tỉnh

Báo Cáo Kiểm Điểm Ban Chấp Hành Đảng Bộ Nhiệm Kỳ Iv Trước Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quận Tân Bình Lần Thứ V

Nghị Quyết Ban Chấp Hành Đảng Bộ Thường Kỳ Tháng 8 Năm 2022

Nghị Quyết Của Bch Đảng Bộ Tỉnh Về Tích Tụ, Tập Trung Đất Đai Để Phát Triển Nông Nghiệp Quy Mô Lớn, Công Nghệ Cao Đến Năm 2025, Định Hướng Đến Năm 2030

Ngày Làm Việc Thứ Hai, Kỳ Họp Thứ 8, Hđnd Tỉnh Khoá Xvii::thông Qua Nghị Quyết Xác Nhận Kết Quả Lấy Phiếu Tín Nhiệm Và Bầu Bổ Sung Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Tỉnh

Hđnd Huyện Yên Dũng: Bầu Bổ Sung Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Huyện

Lục Nam: Bầu Bổ Sung Chức Danh Chủ Tịch Hđnd Và Phó Chủ Tịch Ubnd Huyện Nhiệm Kỳ 2011

Nghệ An Bầu 2 Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh

Nghị Quyết Bầu Thành Viên Ủy Ban Nhân Dân

Tổ Chức Bầu Các Chức Danh Chủ Chốt Hđnd Và Ubnd Huyện Bàu Bàng Nhiệm Kỳ 2022

(QBĐT) – Sáng 6-12, ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI bước vào phiên họp công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVII bầu. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên họp.

Theo công bố kết quả lấy phiếu, có 31 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVII bầu được lấy phiếu. Hai người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là: đồng chí Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh với 43 phiếu (87,76%); Nguyễn Thị Thanh Hương, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh 42 phiếu (85,71%).

HĐND tỉnh Quảng Bình đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVII bầu.

Hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư triển khai có hiệu quả. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, cải cách hành chính chuyển biến tích cực. Quốc phòng-an ninh được tăng cường, giữ vững. An sinh xã hội được chú trọng, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên.

Bên cạnh những đánh giá về những kết quả đã đạt được, các ý kiến của các đại biểu cũng thẳng thắn đi sâu phân tích những mặt hạn chế, những khuyết điểm, yếu kém trên một số lĩnh vực; đồng thời nêu lên một số giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

Trong phiên làm việc buổi chiều, HĐND tỉnh đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm và thông qua dự thảo nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2022-2021 đối với đồng chí Nguyễn Hữu Hoài; tiến hành biểu quyết miễn nhiệm và thông qua dự thảo nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2022-2021 đối với đồng chí Trần Thuynh, nguyên Giám đốc Sở Tài chính nghỉ hưu theo chế độ quy định.

Tiếp đó, HĐND tỉnh đã bầu bổ sung và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2021. Kết quả, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2021 với số phiếu 46/47 phiếu, chiếm 93,87% tổng số đại biểu HĐND tỉnh.

Thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chúc mừng đồng chí Trần Công Thuật trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2022-2021; cảm ơn và chúc mừng các đồng chí Nguyễn Hữu Hoài và Trần Thuynh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nghỉ hưu theo chế độ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Công Thuật gửi lời cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu đồng chí đảm nhận chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2022-2021, đây là vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm nặng nề.

Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2021 không còn dài, thuận lợi và khó khăn đan xen, cơ hội nhiều nhưng thách thức cũng lớn. Một số chỉ tiêu cơ bản mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đặt ra khó có thể đạt được. Tình hình đó đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, quân và dân, cộng đồng doanh nghiệp trong toàn tỉnh.

Với nhiệm vụ mới được Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh tin tưởng giao phó, trên cương vị mới, đồng chí sẽ cùng với tập thể UBND tỉnh bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, nghị quyết của HĐND tỉnh, tích cực, năng động, linh hoạt, điều hành hiệu lực, hiệu quả công tác của chính quyền.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, qua đề xuất, kiến nghị của các đại biểu, nghiên cứu tiếp thu và tích cực chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có những giải pháp tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022. Đối với các ý kiến tham gia vào các dự thảo nghị quyết, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu và giải trình rõ nhằm đi đến sự thống nhất cao.

Ngọc Mai

Quy Định Về Việc Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Của Công Ty Cổ Phần

Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên Trong Công Ty Tnhh 2 Thành Viên Trở Lên

Quy Che Ban Dai Dien Cha Me Hoc Sinh Quy Che Hoat Dong Cua Ban Ddcmhs Docx

Kế Hoạch Hoạt Động Của Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh Trường

Nghị Quyết Hội Cha Mẹ Trẻ Năm Học 2022

Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã

Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd

Nghị Quyết 28/2016/qh14 Sửa Đổi 55/2010/qh12 Miễn Giảm Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp

Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội Trình Nghị Quyết Về Miễn Giảm Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp

Ubtvqh Trình Quốc Hội Nghị Quyết Về Miễn Giảm Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp

Tiếp Tục Miễn Giảm Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp Đến 2025

Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Ubnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Về Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xãchức Danh, Tờ Trình Miễn Nhiệm, Bầu Bổ Sung Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Đơn Xin Miễm Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Hdnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Mau Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Hdnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd Xã, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Hoi Dong Nhan Dan, Nghị Quyết Miễn Nhiệm ủy Viên Ubnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Biên Bản Kiểm Phiếu Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd Xã, Tờ Trình Về Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Hooij Cựu Chiến Binh, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Thôn, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Tổng Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Thôn, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm, Bầu Bổ Sung Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Chuẩniễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Chủ Tịch ủy Ban Nhân Dân , Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Phó Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Chủ Tịch Công Đoàn, Nghị Quyết Đề Nghị Kiện Toàn Chức Danh Chủ Tịch Mttq, Mau Mien Nhiem Chuc Danh Bi Thu Chi Bo, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh, Don Xin Miên Nhiệm Chức Danh, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Pct HĐnd Xã, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Dbhd, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh, Mau Bien Ban Dao Chuc Danh Pho Chu Tich Ubnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chúc Danh Ctubnd Xanh, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Hiệu Trưởng, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Công Đoàn, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Ban Kinh Tế Xã Hội, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Đại Biểu HĐnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Trươnger Ban Pháp Chế, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Ban HĐnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Thôn, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Hiệu Trưởng, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Biên Bản Banfgiao Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Bầu Bổ Sung Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Biên Bản Bàn Giao Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Biên Bản Bàn Giao Chúc Danh Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Bí Thư Chi Bộ, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Ban HĐnd Huyện, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Hội Đồng Nhân Dân, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Truong Ban Kinh Te Xa Hoi Hdnd, Dự Thảo Quy Định Tiêu Chuẩn Thủ Tục Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm Chức Danh Giáo Sư Phó Giáo Sư, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường, Quy Chế Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại Luân Chuyển Từ Chức Miễn Nhiệm Cán Bộ Công Chức Lãnh Đạo, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ Viên Chức, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ Công Chức, Don Xin Mien Niem Nhiem Chuc Danh Truong Ban Phap Che HĐnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Phụ Trách Mảng Tư Pháp Của Ubnd Cấp Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Phê Chuẩn Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd,

Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Ubnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Về Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xãchức Danh, Tờ Trình Miễn Nhiệm, Bầu Bổ Sung Chức Danh Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Đơn Xin Miễm Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Hdnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Mau Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Hdnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd Xã, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Hoi Dong Nhan Dan, Nghị Quyết Miễn Nhiệm ủy Viên Ubnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Biên Bản Kiểm Phiếu Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd Xã, Tờ Trình Về Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Chủ Tịch Hooij Cựu Chiến Binh, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Thôn, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Tổng Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Thôn, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd Xã, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Tờ Trình Miễn Nhiệm, Bầu Bổ Sung Phó Chủ Tịch Ubnd Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Chuẩniễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Chủ Tịch ủy Ban Nhân Dân , Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Phó Chủ Tịch HĐnd,

Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hđnd Xã

Nghị Quyết Miễn Nhiệm Phó Chủ Tịch Hđnd

Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ

Nghị Quyết “đổi Mới Căn Bản, Toàn Diện Giáo Dục Và Đào Tạo, Đáp Ứng Yêu Cầu Cnh, Hđh Trong Điều Kiện Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xhcn Và Hội Nhập Quốc Tế

Nghị Quyết Của Đảng Về Văn Hóa