Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Agribank

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phước Thanh – Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; lãnh đạo một số vụ, cục của Ngân hàng Nhà nước; lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Về phía Agribank có các đồng chí Thành viên Hội đồng Thành viên, Ban điều hành, Trưởng ban Kiểm soát; đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên; lãnh đạo các ban, đơn vị sự nghiệp tại Trụ sở chính và một số chi nhánh, công ty con.

Đồng chí Nguyễn Phước Thanh – Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, trao quyết định tại buổi lễ .

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Phước Thanh đã trao quyết định và giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc Agribank đối với ông Tiết Văn Thành.

Theo Quyết định số 159/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Tiết Văn Thành – Thành viên Hội đồng Thành viên, Quyền Tổng giám đốc Agribank được bổ nhiệm giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Agribank từ ngày 09/2/2023.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Tiết Văn Thành đã cảm ơn Ban cán sự Đảng, Ngân hàng Nhà nước, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban lãnh đạo Agribank đã tín nhiệm lựa chọn và giao nhiệm vụ, hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, đoàn kết, chung sức cùng Ban lãnh đạo Agribank và toàn thể cán bộ viên chức toàn hệ thống khắc phục khó khăn, tiếp tục đưa Agribank phát triển ổn định.

Cũng tại buổi lễ, ông Trịnh Ngọc Khánh – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank thay mặt Ban lãnh đạo Agribank cảm ơn sự tin tưởng của Ban cán sự Đảng, Ngân hàng Nhà nước, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương đã tạo điều kiện giúp đỡ, tin tưởng bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Agribank, hoàn thiện bộ máy lãnh đạo để Agribank vượt qua được các thách thức, khó khăn trong thời gian tới.

Hoàng Anh – Agribank

Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Agribank Amc Ltd

Ngày 13/03/2023, tại Trụ sở Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD) đã trang trọng tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Agribank AMC LTD.

Tham dự buổi lễ có Ông Phạm Hoàng Đức – Ủy viên BCH Đảng bộ Agribank, Phụ trách Hội đồng thành viên Agribank; Ông Nguyễn Văn Hà – Thành viên chuyên trách Ủy ban Nhân sự và Tổ chức Đảng; Bà Phạm Thị Hồng Thu – Phó Phụ trách Ban Đầu tư Agribank cùng các khách mời, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ chủ chốt Agribank AMC LTD.

Tại buổi lễ, Ông Nguyễn Văn Hà – Thành viên chuyên trách Ủy ban Nhân sự và Tổ chức Đảng đã công bố quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Hùng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Agribank AMC LTD giữ chức vụ Tổng Giám đốc Agribank AMC LTD kể từ ngày 15/03/2023.

Phát biểu tại buổi lễ, sau khi trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, Ông Phạm Hoàng Đức – Ủy viên BCH Đảng bộ Agribank, Phụ trách Hội đồng thành viên Agribank đã biểu dương và đánh giá cao sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Agribank AMC LTD trong những năm gần đây. Đã ghi nhận: Với quá trình công tác trải qua nhiều vị trí khác nhau tại hệ thống Agribank, Ông Nguyễn Xuân Hùng được HĐTV cũng như Ban lãnh đạo Agribank đánh giá là cán bộ có phẩm chất chính trị tốt, tư cách đạo đức tốt và có nhiều đóng góp tích cực cho Agribank AMC LTD nói riêng và cho Agribank nói chung, đồng thời giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Xuân Hùng trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, đưa Agribank AMC LTD không ngừng phát triển, thực hiện thành công và vượt các chỉ tiêu do Agribank giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Ông Nguyễn Xuân Hùng – tân Tổng Giám đốc Agribank AMC LTD bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo Agribank, Đảng ủy Agribank, Uỷ ban Nhân sự và Tổ chức Đảng đã tin tưởng giao nhiệm vụ và hứa sẽ nỗ lực hết mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cùng Ban Giám đốc và đội ngũ cán bộ nhân viên xây dựng một tập thể đoàn kết, nhất trí để đưa Agribank AMC LTD tiếp tục phát triển ngày càng bền vững, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Tổng Giám Đốc

Quyết định bổ nhiệm nhân sự

1. Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc số 1

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ………….

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

QUYẾT ĐỊNH

Họ và tên: ……………………………………Giới tính:………………………..

Sinh ngày:………………..Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Hộ chiếu số: chúng tôi công an…….. cấp ngày:…………….

Nơi đăng ký HKTT:…………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………..

Giữ chức vụ: Giám đốc

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ:

Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên Công ty và theo luật hiện hành.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

– Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;

– Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty;

– Ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty;

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

– Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty;

– Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức Công ty;

– Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên;

– Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh;

– Tuyển dụng lao động;

– Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, tại Hợp đồng lao động mà Giám đốc ký với Công ty và theo quyết định của Hội đồng thành viên.

– Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.

– Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

– Khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả thì phải thông báo tình hình tài chính của Công ty cho tất cả Hội đồng quản trị Công ty và chủ nợ biết;

– Không được tăng tiền lương, không được trả tiền thưởng cho công nhân viên của Công ty, kể cả cho người quản lý;

– Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện các nghĩa vụ quy định tại điểm này; kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của Công ty.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc số 1

CMND số ……………………………………………………………………………………………….

Nơi cấp:…………………………….Ngày cấp: …………………………………………………

Địa chỉ thường trú……………………………………………………………………………………..

Giữ chức vụ Giám đốc công ty, phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều 2: Ông/Bà …………………………………………………………có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc 2023

QUYẾT ĐỊNH

CMND/Thẻ căn cước công dân số:……………… Nơi cấp:…………………….. Ngày cấp:……………….

Giữ chức vụ Giám đốc công ty phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc:

– Hỗ trợ Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng Thành viên/Hội đồng quản trị Công ty và theo quy định pháp luật hiện hành.

– Thay mặt Giám đốc/Tổng giám đốc phụ trách điều hành, quản lý trong các lĩnh vực được phân công theo quyết định của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị nhưng phải chịu sự chỉ đạo và báo cáo cho Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty.

– Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng Thành viên và theo quy định của pháp luật.

– Ông/Bà ……………………………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc, Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HĐTV Chủ tịch HĐQT/HĐTV Mẫu 2: Bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty TNHH MTV ………………, ngày …. tháng … năm ….. QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM (Phó giám đốc công ty quản lý, phụ trách….) CÔNG TY TNHH… – Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; – Căn cứ Điều Lệ Công ty TNHH ……………………………….; – Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên công ty TNHH …………………… về việc bổ nhiệm …………… QUYẾT ĐỊNH

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 1: Bổ nhiệm nhân sự sau đây:

– Ông/Bà ………………………………………………………………………………………………………………………

– Sinh ngày ……………………………………………………………………………………………………………………

– Dân tộc ………………………………………………………………………………………………………………………

– CMND/Thẻ căn cước công dân số: …………………… Do…………………. Cấp ngày……………………

– Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………….

– Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………….

Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH ………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điều 2: Ông/Bà ………………………………. chịu trách nhiệm thực hiện công việc quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên chúng tôi đúng quy định của pháp luật và báo cáo trực tiếp với Giám đốc và Hội đồng thành viên Công ty.

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Hoặc Tổng Giám Đốc Mới Nhất

09/06/2023

Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

1. Luật sư tư vấn về quyết định bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, Giám đốc

Quyết định về việc bổ nhiệm vị trí Giám đốc, Tổng Giám đốc hay bất kỳ quyết định ào trong doanh nghiệp đều là quyết định quan trọng, phải được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định để đảm bảo tính có hiệu lực của quyết định.

Trường hợp bạn có vướng mắc về một số vấn đề khi thành lập doanh nghiệp hoặc việc ban hành một số biểu mẫu tại doanh nghiệp thì bạn có thể liên hệ với Luật Sư của Công ty Luật Minh Gia để được hỗ trợ kịp thời.

Bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn hoặc gọi: 1900.6169 để được giải quyết.

2. Mẫu quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc, Tổng Giám đốc

Về việc bổ nhiệm Giám đốc/ Tổng giám đốc điều hành công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY …………………………….

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;– Căn cứ Điều lệ Công ty ……………………………………………………………………………;– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty ……………………………………………………………;– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà ……………………………………………………………….

Nơi cấp: ………………………………..Ngày cấp: …………………………………………………..

Địa chỉ thường trú.………………………………………………………………………………………

Giữ chức vụ Giám đốc công ty, phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều 2: Ông/Bà …………………. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

+ Mẫu Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng;

+ Mẫu Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng;

+ Mẫu Biên bản họp bầu Giám đốc, Tổng giám đốc.

Tham khảo tình huống luật sư tư vấn trực tuyến về vấn đề Dân sự, Doanh nghiệp qua tổng đài luật sư: như sau:

Câu hỏi – Chiếm đoạt tiền của công ty thì bị xử lý như thế nào?

Xin luật sư giải đáp giúp e trường hợp này. E có lấy 1 số tiền của cty là 250tr. Em đã bồi thường 100tr. Khi e và cty thương lượng, phía cty bắt e bồi thường gấp đôi số tiền đã lấy là 500tr. Do số tiền 500tr e ko thể trả nổi. E đã xin cty cho e trả số tiền gốc và trả hàng tháng. Phía cty ko đồng ý. Và muốn đưa vụ này ra pháp luậtLuật sư cho hỏi, nếu ra pháp luật thì e sẽ bị phạt như thế nào? Em đang có con nhỏ được 24 tháng, và bé rất bị bệnh. E có thể xin hoãn hoặc hưởng án treo không.E là lần đầu phạm tội. Mong luật sư trả lời giúp e. Em xin cám ơn.

Trả lời: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi tư vấn trường hợp tương tự như sau:

Về trách nhiệm dân sự thì chị buộc phải hoàn trả 250 triệu đã lấy lại cho doanh nghiệp. Việc doanh nghiệp yêu cầu hoàn lại gấp đôi là không phù hợp với quy định pháp luật (trừ trường hợp công ty có căn cứ chứng minh được hành vi vi phạm của chị gây thêm thiệt hại khác cho công ty trong quá trình kinh doanh thì chị phải bồi thường thiệt hại).

Về trách nhiệm hình sự. Vì thông tin trên không cụ thể nên chúng tôi không có căn cứ xác định rõ hành vi của chị. TUy nhiên, nếu chị có hành vi lén lút lấy 250 triệu ra khỏi nơi quản lý của công ty thì có thể đưa vào trường hợp trộm cắp tài sản. Khi công ty tố giác tới cơ quan công an yêu cầu xử lý hành vi của chị thì sau quá trình xác minh cụ thể sẽ xác định hành vi phạm tội và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tiến hành giai đoạn truy tố.

Tại thời điểm xét xử thì chị có thể nộp các giấy tờ chứng minh các tình tiết giảm nhẹ: đang nuôi con nhỏ, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, đã hối cải và đã có biện pháp khắc phục thiệt hại để Thẩm phán tòa án xem xét một mức phạt phù hợp.

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình!