Hủy Quyết Định Cá Biệt Trái Pháp Luật Của Cơ Quan, Tổ Chức

Hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền là quyền của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác khi giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền dân sự cho cá nhân, pháp nhân được quy định tại Điều 15 của Bộ luật dân sự 2024.

Trường hợp quyết định cá biệt bị hủy thì quyền dân sự bị xâm phạm được khôi phục và có thể được bảo vệ bằng các phương thức quy định tại Điều 11 của Bộ luật dân sự.

Tư vấn Hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền

Khi giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền dân sự, Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác có quyền hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền.

Trong thực tế áp dụng pháp luật, có những trường hợp vì những lý do khách quan, chủ quan khác nhau khi xem xét, giải quyết một quan hệ dân sự cụ thể đã có những sai lầm trong các quyết định cá biệt của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền.

Quyết định cá biệt chưa phù hợp với thực tế nên đã gây ra thiệt hại hoặc có thể sẽ gây ra thiệt hại cho một chủ thể có thể bị xem là trái pháp luật. Có thực trạng này là do nhận thức và áp dụng pháp luật thiếu thống nhất của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền.

Để bảo đảm sự công bằng và để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể trong quan hệ dân sự Điều 15 BLDS năm 2024 cho phép: Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác có quyền hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền.

Việc hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền đã được quy định cụ thể tại khoản 6 Điều 11 BLDS năm 2024. Vì vậy, có thể xem Điều 15 BLDS năm 2024 là việc cụ thể hơn phương thức bảo vệ quyền dân sự.

Một trong những phương thức bảo vệ quyền dân sự là pháp luật cho phép chủ thể khi bị thiệt hại hoặc có thể sẽ bị thiệt hại do những quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền thì có quyền khởi kiện, khiếu nại.

Hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền là một trong những phương thức bảo vệ quyền dân sự có ý nghĩa quan trọng khi chủ thể bị thiệt hại hoặc có thể sẽ bị thiệt hại khi khiếu nại, khiếu kiện yêu cầu giải quyết.

Hậu quả pháp lý khi hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền là các quyết định cá biệt đó không còn giá trị áp dụng. Điều 15 BLDS năm 2024 đã quy định: “Trường hợp quyết định cá biệt bị hủy thì quyền dân sự bị xâm phạm được khôi phục và có thể được bảo vệ bằng các phương thức quy định tại Điều 11 của Bộ luật này”.

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557 – “Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

Thẩm Quyền Của Tòa Án Đối Với Quyết Định Cá Biệt Của Cơ Quan, Tổ Chức

Thẩm quyền của Tòa án đối với quyết định cá biệt của cơ quan, tổ chức. Quy định mới về thẩm quyền của Tòa án theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2024.

Đây là một trong những quy định hoàn toàn mới về thẩm quyền của Tòa án trong Bộ luật tố tụng dân sự 2024. Căn cứ Điều 34 Bộ luật tố tụng dân sự 2024 quy định về thẩm quyền của Tòa án đối với quyết định cá biệt của cơ quan tổ chức như sau:

“- Khi giải quyết vụ việc dân sự, Tòa án có quyền hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự mà Tòa án có nhiệm vụ giải quyết.

Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền đã ban hành quyết định phải tham gia tố tụng và trình bày ý kiến của mình về quyết định cá biệt bị Tòa án xem xét hủy.

– Thẩm quyền của cấp Tòa án giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp có xem xét việc hủy quyết định cá biệt quy định tại khoản 1 Điều 34 Bộ luật tố tụng dân sự 2024 được xác định theo quy định tương ứng của Luật tố tụng hành chính về thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án nhân dân cấp tỉnh”.

Theo đó, quyết định cá biệt của cơ quan, tổ chức phải là những quyết định xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc của Tòa án đang giải quyết. Quyết định cá biệt này có thể xuất phát từ phía chính các cơ quan đang tiến hành tố tụng trong vụ án đó những cũng có thể xuất phát từ chính các cơ quan nhà nước khác.

Tòa án chỉ có thể hủy quyết định cá biệt của cơ quan, tổ chức khi quyết định cá biệt đó là quyết định trái pháp luật và phải xâm phạm đến quyền và lợi ích của vụ án mà Tòa án đang giải quyết vụ án đó.

Quy định mới được đưa vào Bộ luật tố tụng dân sự 2024 nhằm tránh sự rắc rối, rườm rà khi phải đưa những quyết định hành chính đó sang giải quyết theo thủ tục về tố tụng hành chính. Thay vào đó là giải quyết quyết định hành chính cá biệt trái pháp luật đó theo hướng nhập vào vụ án đang giải quyết để xem xét một cách nhanh chóng hơn.

Một Số Vấn Đề Liên Quan Đến Thẩm Quyền Của Tòa Án Đối Với Quyết Định Cá Biệt Của Cơ Quan, Tổ Chức

CHU THỊ THU HIỀN & THS. TRẦN MẠNH HÙNG

Về thẩm quyền của Tòa án đối với quyết định cá biệt của cơ quan, tổ chức khác, trước khi Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 ra đời, tại Điều 12 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự năm 1989 quy định: “Khi xét xử vụ án dân sự, Toà án có quyền huỷ quyết định rõ ràng trái pháp luật của cơ quan, tổ chức khác xâm phạm quyền lợi hợp pháp của đương sự trong vụ án mà Toà án có nhiệm vụ giải quyết”.

Tuy nhiên, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 đã bãi bỏ quy định này. Sau 7 năm thực hiện Bộ Luật tố tụng dân sự, thực tế việc giải quyết vụ việc dân sự tại các Tòa án cho thấy nhiều trường hợp khi giải quyết vụ án dân sự, Tòa án xét thấy có các quyết định cá biệt của các cơ quan, tổ chức rõ ràng là trái pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ án và đương sự có yêu cầu hủy bỏ quyết định đó; nhưng vì Bộ luật tố tụng dân sự không quy định thẩm quyền của Tòa án hủy quyết định cá biệt trong vụ án dân sự nên Tòa án không thể hủy các quyết định cá biệt này. Đương sự muốn Tòa án hủy quyết định cá biệt đó lại phải tiến hành các thủ tục để khởi kiện vụ án hành chính theo thủ tục tố tụng hành chính. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự cũng như gây tốn kém về thời gian và tiền của cũng như công sức đối với các đương sự và các cơ quan tiến hành tố tụng. Chính vì vậy, để khắc phục hạn chế này, khi tiến hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự, nhà làm luật đã bổ sung Điều 32a quy định thẩm quyền của Tòa án đối với quyết định cá biệt của cơ quan, tổ chức như sau:

Ví dụ: Trong vụ án dân sự về tranh chấp đất đai giữa ông A và ông B. Ông A khởi kiện vụ án dân sự yêu cầu ông B phải trả lại ông A thửa đất X. Qúa trình giải quyết vụ án, ông B xuất trình Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất X cho ông B. Tuy nhiên, với những chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, Tòa án có đủ cơ sở pháp lý khẳng định Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông B là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền lợi của ông A và Tòa án xét thấy yêu cầu khởi kiện của ông A là có căn cứ pháp luật.

Vấn đề đặt ra ở đây là Tòa án sẽ phán quyết thế nào nếu như trong vụ án dân sự trên, ông A không yêu cầu Tòa án hủy Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông B. Hay nói cách khác, trong trường hợp này, Tòa án có quyền hủy Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông B hay không?

Nếu như cho rằng Tòa án chỉ có quyền hủy quyết định cá biệt khi đương sự có yêu cầu thì trong vụ án dân sự nêu trên, Tòa án sẽ không có quyền hủy Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông B. Việc Tòa án hủy Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông B là vi phạm tố tụng vì vượt quá yêu cầu khởi kiện của đương sự.

Ngược lại, nếu như cho rằng việc hủy quyết định cá biệt vừa là quyền vừa là nghĩa vụ tố tụng của Tòa án khi giải quyết vụ án dân sự thì chỉ cần Tòa án phát hiện ra quyết định cá biệt đó rõ ràng trái pháp luật, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự trong vụ án là Tòa án sẽ phải hủy quyết định cá biệt đó, mà không nhất thiết phải có yêu cầu của đương sự. Nếu theo quan điểm này thì trong vụ án dân sự trên, mặc dù ông A không có yêu cầu, nhưng Tòa án vẫn có quyền và nghĩa vụ hủy Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông B. Việc Tòa án không hủy Quyết định cấp giấy chứng nhận đã cấp cho ông B là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Do đó, theo chúng tôi, dự thảo Thông tư liên tịch cần hướng dẫn theo hướng quy định”Đương sự có yêu cầu hủy quyết định cá biệt rõ ràng trái pháp luật” là một trong những căn cứ bắt buộc để hủy quyết định cá biệt. Theo đó, trong vụ án dân sự, trường hợp đương sự có yêu cầu hủy quyết định cá biệt, mà trong quá trình giải quyết vụ án dân sự, Tòa án xét thấy quyết định cá biệt đó rõ ràng trái pháp luật và xâm phạm tới quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự thì Tòa án phải hủy quyết định cá biệt đó. Còn nếu mặc dù xét thấy quyết định cá biệt đó rõ ràng trái pháp luật và xâm phạm tới quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự nhưng đương sự không có yêu cầu hủy quyết định cá biệt thì Tòa án không có quyền hủy quyết định cá biệt này. Trường hợp này, khi bản án dân sự có hiệu lực pháp luật thì cơ quan hành chính Nhà nước sẽ căn cứ vào quyết định của bản án để ra quyết định hủy hoặc sửa quyết định cá biệt đó cho phù hợp pháp luật, hoặc đương sự sẽ khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định cá biệt đó theo thủ tục tố tụng hành chính tùy theo ý chí của họ.

2. Về vấn đề trách nhiệm nộp tiền tạm ứng án phí, án phí đối với yêu cầu hủy quyết định cá biệt rõ ráng trái pháp luật có đặt ra hay không?

Yêu cầu hủy quyết định cá biệt có phải là yêu cầu độc lập của đương sự trong vụ án dân sự hay không? Nếu xác định yêu cầu này là yêu cầu độc lập của đương sự thì có cần xem xét và xử lý vấn đề tiền tạm ứng án phí với yêu cầu này như thế nào?

Chúng tôi cho rằng, yêu cầu hủy quyết định cá biệt về thực chất là việc khởi kiện quyết định hành chính, nên cần coi đây là yêu cầu độc lập, vì vậy cần xác định trách nhiệm nộp tiền tạm ứng án phí và tiền án phí của đương sự giống như quy định trong Luật tố tụng hành chính. Tuy nhiên, hiện nay Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án năm 2009 đang có hiệu lực pháp luật không quy định vấn đề tiền án phí, tiền tạm ứng án phí đối với yêu cầu hủy quyết định cá biệt rõ ràng trái pháp luật trong vụ án dân sự. Do vậy, chúng tôi kiến nghị cần nghiên cứu, bổ sung quy định tiền án phí, tạm ứng án phí khi đương sự có yêu cầu hủy quyết định cá biệt rõ ràng trái pháp luật trong vụ án dân sự khi sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án năm 2009.

3. Về vấn đề thời hiệu khởi kiện đối với yêu cầu hủy quyết định cá biệt rõ ràng trái pháp luật của đương sự

Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính được quy định tại Điều 104 Luật tố tụng hành chính và ngắn hơn thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự. Do vậy, nếu như quy định việc yêu cầu hủy quyết định cá biệt rõ ràng trái pháp luật trong vụ án dân sự phải tuân thủ quy định của Luật tố tụng hành chính về thời hiệu khởi kiện, thì trong nhiều trường hợp đương sự sẽ không có quyền yêu cầu hủy quyết định cá biệt rõ ràng trái pháp luật trong vụ án dân sự. Khi đó, quy định tại Điều 32a Bộ luật tố tụng dân sự về quyền yêu cầu của đương sự hủy quyết định cá biệt rõ ràng trái pháp luật và Thẩm quyền của Tòa án hủy quyết định cá biệt khi đương sự có yêu cầu sẽ không còn ý nghĩa. Do vậy, chúng tôi nhất trí với quan điểm là khi xem xét hủy quyết định cá biệt rõ ràng trái pháp luật, Tòa án không căn cứ vào thời hiệu khởi kiện quy định pháp luật tố tụng hành chính.

Tìm Hiểu Luật An Ninh Mạng: Trách Nhiệm Của Cơ Quan, Tổ Chức, Cá Nhân

“Xây dựng không gian mạng lành mạnh, không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân” là quy định tại khoản 2, Điều 3 Luật An ninh mạng (ANM). Vậy trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân được quy định như thế nào trong Luật ANM? Chương VI, Luật ANM quy định chi tiết việc này, cụ thể:

Điều 36 quy định trách nhiệm của Bộ Công an: Chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an ninh mạng và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây, trừ nội dung thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng và Ban Cơ yếu Chính phủ: Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn thi hành văn bản quy phạm pháp luật về an ninh mạng;

Xây dựng, đề xuất chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch và phương an bảo vệ an ninh mạng; phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm mạng; bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng; xây dựng cơ chế xác thực thông tin đăng ký tài khoản số;

Tổ chức diễn tập phòng, chống tấn công mạng; diễn tập ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng.

Điều 37 quy định Bộ Quốc phòng chị trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an ninh mạng trong phạm vi quản lý và có nhiệm vụ, quyền hạn: Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thảm quyền ban hành và hướng dẫn thi hành văn bản quy phạm pháp luật về an ninh mạng trong phạm vi quản lý; xây dựng, đề xuất chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch và phương án bản vệ an nin mạng trong phạm vi quản lý;

Phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia trong phạm vi quản lý; phối hợp với Bộ Công an tổ chức diễn tập, phòng chống tấn công mạng, diễn tập ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, triển khai thực hiện công tác bảo vệ an ninh mạng; kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng trong phạm vi quản lý.

Trách nhiệm của: Ban Cơ quan yếu Chính phủ được quy định tại Điều 39; của Bộ, ngành, UBND quy định tại Điều 40; của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng quy định tại Điều 41; của cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định Điều 42.

Để xây dựng không gian mạng lành mạnh, Nhà nước và công dân có nghĩa vụ và trách nhiệm trong giới hạn của mình. Việc mỗi công dân nhận thức đầy đủ những việc mình được và không được làm trên không gian theo quy định của Luật ANM cũng là cách để xây dựng không gian mạng lành mạnh. Đó là không được thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 8, Luật ANM. Bên cạnh đó, theo quy định của luật này, công dân có quyền được tham gia, thừa hưởng các chính sách của Nhà nước về an ninh mạng như: Nghiên cứu, phát triển an ninh mạng; nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức về an ninh mạng.

Đồng thời, được trao công cụ để bảo vệ quyền lợi của mình với các quy định tại Điều 16 (xử lý thông tin vi phạm pháp luật), Điều 17 (bảo vệ người dân trước các hoạt động gián điệm mạng, bảo vệ bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên không gian mạng), Điều 18 (bảo vệ người dân khỏi các hoạt động tội phạm mạng), Điều 19 (trao công cụ để bảo vệ người dân khỏi hoạt động tấn công mạng).

Quyết Định Cá Biệt Của Bộ Trưởng

Quyết Định Cá Biệt Của Bộ Trưởng, Quyết Định Cá Biệt Là Gì, Quyết Định Cá Biệt, Văn Bản Quyết Định Cá Biệt, Quyết Định Số 900 Về Xã Đặc Biệt Khó Khăn, Quyết Định Về Xã Đặc Biệt Khó Khăn, Quyết Định Số 582 Về Xã Đặc Biệt Khó Khăn, Quyết Định Các Xã Đặc Biệt Khó Khăn, Quyết Định Về Các Xã Đặc Biệt Khó Khăn, Quyết Định Xã Đặc Biệt Khó Khăn, Quyết Định Các Xã Đặc Biệt Khó Khăn Năm 2024, Quyết Định Các Xã Đặc Biệt Khó Khăn Năm 2024, Quyết Định Hành Chính Cá Biệt, Soạn Thảo 1 Quyết Định Cá Biệt, Quyết Định Các Xã Đặc Biệt Khó Khăn Năm 2024, Quyết Định Xã Đặc Biệt Khó Khăn Năm 2024, Quyết Định Hành Chính Cá Biệt Là Gì, Quyết Định Các Xã Đặc Biệt Khó Khăn Năm 2024, Quyết Định Phê Duyệt Xã Đặc Biệt Khó Khăn Năm 2024, Quyết Định Thủ Tướng Phê Duyệt Xã Đặc Biệt Khó Khăn 2024, Quyết Định Danh Sách Thôn Đặc Biệt Khó Khăn, Biện Pháp Giáo Dục Trẻ 5 – 6 Tuổi Biết Bảo Vệ Môi Trường Trong Trường Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thpt, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học Luật Hà Nội, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Chuyên Môn Trong Trường Mầm Non, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Trường Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Tư Thục, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng Công Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học, Truyện Cổ Tích Không Chỉ Dạy Ta Biết Yêu Biết Ghét Mà Còn Dạy Ta Biết ước Mơ, Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết , Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết, Quyết Định Số 1221 Quy Định Về Vệ Sinh Trường Học, Câu Nào Sau Đây Cho Biết Lợi ích Của Tăng Trưởng Kinh Tế Đối Với Xã Hội?, To Trinh Ra Quyết Định Chỉ Định Pho Trưởng Ap, Thủ Tục Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư, Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư, Thủ Tục Xin Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư, Thủ Tục Cấp Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư, Mẫu Văn Bản Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư, Có Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư, Hãy Chứng Minh Lợi Thế Tuyệt Đối Chỉ Là Một Trường Hợp Đặc Biệt Của Lợi Thế So Sánh, Hãy Kể Tên 6 Trường Thcs ở Quận Ninh Kiều Mà Em Biết, Khái Niệm Nào Sau Đây Cho Biết Độ Mạnh Yếu Của Điện Trường Tại Một Điể, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng, Quyết Định Số 04 Điều Lệ Trường Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Quyet Dinh Bau Truong Xong, Quyết Định Số 04 QĐhn Bqp Của Bộ Trưởng, Tờ Trình Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư Dự án, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Ban Iso, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng Bộ Y Tế, Tờ Trình Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư, Quyết Định Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Thứ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng, Quyết Định Bí Thư Chi Đoàn Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Bộ Môn, Quyết Định Số 04/2004 Của Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng, Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Bảo Vệ, Quyết Định Bổ Nhiệm Cục Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Bếp Trưởng, Khái Niệm Nào Dưới Đây Cho Biết Độ Mạnh Yếu Của Điện Trường Tại Một Đ, Hãy Kể Tên 5 Trường Hợp Dùng Máy Cơ Đơn Giản Trong Cuộc Sống Mà Em Biết, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Thi Công, Quyết Định Trưởng Thành Đoàn, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng , Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Dân Phố, Ra Quyết Định Lựa Chọn Thị Trường Mục Tiêu, Quyết Định Bổ Nhiệm Ban Chỉ Huy Công Trường, Quyết Định Quyền Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Trưởng Phòng, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Công An Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Mầm Non, Quyết Định Bãi Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Số 10955 Cảnh Sát Môi Trường, Quyết Định Thành Lập Phòng Y Tế Trường, 6 Yếu Tố Quyết Định Việc Chọn Trường Du Học, Quyết Định Bãi Nhiệm Phó Trưởng Thôn, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng Bộ Xây Dựng, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Đại Học, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Trường Đại Học Cần Thơ, Quyết Định Chuẩn Y Chi Hội Trưởng Nông Dân, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng,

Quyết Định Cá Biệt Của Bộ Trưởng, Quyết Định Cá Biệt Là Gì, Quyết Định Cá Biệt, Văn Bản Quyết Định Cá Biệt, Quyết Định Số 900 Về Xã Đặc Biệt Khó Khăn, Quyết Định Về Xã Đặc Biệt Khó Khăn, Quyết Định Số 582 Về Xã Đặc Biệt Khó Khăn, Quyết Định Các Xã Đặc Biệt Khó Khăn, Quyết Định Về Các Xã Đặc Biệt Khó Khăn, Quyết Định Xã Đặc Biệt Khó Khăn, Quyết Định Các Xã Đặc Biệt Khó Khăn Năm 2024, Quyết Định Các Xã Đặc Biệt Khó Khăn Năm 2024, Quyết Định Hành Chính Cá Biệt, Soạn Thảo 1 Quyết Định Cá Biệt, Quyết Định Các Xã Đặc Biệt Khó Khăn Năm 2024, Quyết Định Xã Đặc Biệt Khó Khăn Năm 2024, Quyết Định Hành Chính Cá Biệt Là Gì, Quyết Định Các Xã Đặc Biệt Khó Khăn Năm 2024, Quyết Định Phê Duyệt Xã Đặc Biệt Khó Khăn Năm 2024, Quyết Định Thủ Tướng Phê Duyệt Xã Đặc Biệt Khó Khăn 2024, Quyết Định Danh Sách Thôn Đặc Biệt Khó Khăn, Biện Pháp Giáo Dục Trẻ 5 – 6 Tuổi Biết Bảo Vệ Môi Trường Trong Trường Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thpt, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học Luật Hà Nội, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Chuyên Môn Trong Trường Mầm Non, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Trường Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Tư Thục, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng Công Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học, Truyện Cổ Tích Không Chỉ Dạy Ta Biết Yêu Biết Ghét Mà Còn Dạy Ta Biết ước Mơ, Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết , Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết, Quyết Định Số 1221 Quy Định Về Vệ Sinh Trường Học, Câu Nào Sau Đây Cho Biết Lợi ích Của Tăng Trưởng Kinh Tế Đối Với Xã Hội?, To Trinh Ra Quyết Định Chỉ Định Pho Trưởng Ap, Thủ Tục Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư, Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư, Thủ Tục Xin Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư, Thủ Tục Cấp Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư, Mẫu Văn Bản Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư, Có Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư, Hãy Chứng Minh Lợi Thế Tuyệt Đối Chỉ Là Một Trường Hợp Đặc Biệt Của Lợi Thế So Sánh, Hãy Kể Tên 6 Trường Thcs ở Quận Ninh Kiều Mà Em Biết, Khái Niệm Nào Sau Đây Cho Biết Độ Mạnh Yếu Của Điện Trường Tại Một Điể, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng, Quyết Định Số 04 Điều Lệ Trường Mầm Non,