Quyết Định Của Ubnd Huyện / Top 6 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Huyện

Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Huyện, Quyết Định Khen Thưởng Ubnd Huyện, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Cấp Xã, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Xã, Quyết Định Khen Thưởng Ubnd, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Phường, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Ubnd Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Mẫu Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định 42 Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Y Tế, Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Chi Bộ, Quyết Định Khen Thưởng Cấp Xã, Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ, Quyết Định Khen Thưởng.doc, Quyết Định Khen Thưởng Hội Phụ Nữ, Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Khen Thưởng, Quyết Định 48 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Pdf, Quyết Định 48 Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Mẫu, Quyết Định Khen Thưởng Mầm Non, Mau Quyet Dinh Khen Thuong , Quyết Định 58 Về Khen Thưởng, Quyết Định Chi Quỹ Khen Thưởng, Quyết Định 58 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Hội Thi, Quyết Định Khen Thưởng Chỉ Thị 03, Quyet Định Khen Thuong Trẻ, Quyết Định Khen Thưởng Trẻ Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể Lớp, Mẫu Ra Quyết Định Khen Thưởng, Một Số Quyết Định Khen Thưởng, Mẫu Đơn Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Của Hội Phụ Nữ, Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Y Tế, Quyết Định Số 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Thi Nấu ăn, Quyết Định 39 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Đồ Dùng Dạy Học, Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ 2 Giỏi, Quyết Định Khen Thưởng Đại Hội Thể Dục Thể Thao, Quyết Định Khen Thưởng Nhân Sự, Quyết Định Khen Thưởng Dân Vận Khéo, Quyết Định Về Việc Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Mới Nhất, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2012, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Khuyến Học, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2017, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Công An, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2016, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2015, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2014, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2013, Quyết Định Khen Thưởng Đột Xuất, Quyết Định Khen Thưởng Kỷ Luật, Quyết Định Khen Thưởng Của Trường Mầm Non, Mẫu Công Văn Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Của Mttq, Quyết Đinh Khen Thưởng Hội Nông Dân Cấp Xa, Quyết Định Khen Thưởng Hội Nông Dân, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Công An, Quyết Định Khen Thưởng Của Công Ty, Quyết Định Khen Thưởng Của Chính Phủ, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Công An, Quyết Định Khen Thưởng Cá Nhân, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh 20/11, Quyết Định Khen Thưởng Khuyến Học, Quyết Định Khen Thưởng 2014, Quyết Định Khen Thưởng Hội Trại, Quyết Định Khen Thưởng 2016, Quyết Định Khen Thưởng 2017, Quyết Định Khen Thưởng Thể Thao, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Bóng Đá, Quyết Định Khen Thưởng Hội Thao, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh, Quyết Định Khen Thưởng Cho Các Cá Nhân Và Tập Thể, Quyết Định Khen Thưởng Thủ Khoa, Quyết Định Khen Thưởng Văn Nghệ, Quyết Định Khen Thưởng Nữ Hai Giỏi, Quyết Định Khen Thưởng Viết Chữ Đẹp, Quyết Định Khen Thưởng Vở Sạch Chữ Đẹp, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể Và Cá Nhân,

Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Huyện, Quyết Định Khen Thưởng Ubnd Huyện, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Cấp Xã, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Xã, Quyết Định Khen Thưởng Ubnd, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Phường, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Ubnd Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Mẫu Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định 42 Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Y Tế, Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Chi Bộ, Quyết Định Khen Thưởng Cấp Xã, Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ, Quyết Định Khen Thưởng.doc, Quyết Định Khen Thưởng Hội Phụ Nữ, Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Khen Thưởng, Quyết Định 48 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Pdf, Quyết Định 48 Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Mẫu, Quyết Định Khen Thưởng Mầm Non, Mau Quyet Dinh Khen Thuong , Quyết Định 58 Về Khen Thưởng, Quyết Định Chi Quỹ Khen Thưởng, Quyết Định 58 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Hội Thi, Quyết Định Khen Thưởng Chỉ Thị 03, Quyet Định Khen Thuong Trẻ, Quyết Định Khen Thưởng Trẻ Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể Lớp, Mẫu Ra Quyết Định Khen Thưởng, Một Số Quyết Định Khen Thưởng, Mẫu Đơn Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Của Hội Phụ Nữ, Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Y Tế, Quyết Định Số 42 Về Thi Đua Khen Thưởng,

Quyết Định Của Ubnd Huyện Sóc Sơn Liệu Có Đúng?

Sau khi bài báo được đăng tải, Báo Công lý nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ bạn đọc, đa số các phản hồi đều tỏ ra bức xúc trước việc làm trên của UBND xã Bắc Phú đối với gia đình ông Nghiêm Văn Bốn. Các phản hồi đều mong muốn Báo Công lý và chính quyền huyện Sóc Sơn sớm làm sáng tỏ vụ việc trên.

Trong đơn gửi tới Báo Công lý, ông Nghiêm Văn Bốn đã bày tỏ thái độ vô cùng bức xúc và khẳng định, Công văn số 1988 của UBND huyện Sóc Sơn có nhiều điểm bất hợp lý, cần được làm sáng tỏ, trả lại sự công bằng cho người dân.

Về vụ việc này, Luật sư Dương Xuân Huề (Văn phòng Luật sư Hoàng Huy – Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết: Mảnh đất tại Xứ Đồng Dọc Nghè, thôn Yên Tàng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn có diện tích 362m2 là mảnh đất mà gia đình ông Bốn đã sử dụng ổn định, lâu dài từ trước thời điểm năm 1993, không có bất kỳ tranh chấp gì. Gia đình ông Bốn có đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, bao gồm: Văn bản khoán thầu lâu dài, Biên lai thuế, Bộ Sổ thuế nông nghiệp.

Trên thực tế, gia đình ông Bốn đã được UBND xã Bắc Phú xác nhận về việc giao khoán thầu. Ngay trong Bộ Sổ thuế nông nghiệp số 09 năm 1993 của gia đình ông Bốn được cấp có ghi đầy đủ hướng dẫn sử dụng đối với trường hợp đất có văn bản giao khoán của HTX (tại trang 2 của Bộ Sổ thuế nông nghiệp).

Việc UBND huyện Sóc Sơn khẳng định Văn bản khoán thầu mà gia đình ông Bốn cung cấp không có giá trị pháp lý, cùng với việc dựa trên căn cứ “theo quy định Luật Đất đai 1987, HTX nông nghiệp và Hội Người cao tuổi không phải cơ quan nhà nước và không có thầm quyền trong việc giao đất, cho thuê đất” là hoàn toàn bất hợp lý.

Căn cứ theo Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003, văn bản khoán thầu, biên lai thuế, Bộ Sổ thuế nông nghiệp là căn cứ để chứng minh việc gia đình ông đã sử dụng đất ổn định theo quy định pháp luật. Như vậy, những văn bản chính quyền cấp cho gia đình ông Bốn hoàn toàn có giá trị về mặt pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất của gia đình ông.

Ngoài ra, qua nghiên cứu hồ sơ vụ việc thì nội dung Quyết định số 1630/QĐ-UBND và Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND huyện Sóc Sơn tồn tại rất nhiều điểm mâu thuẫn.

Thứ nhất, UBND huyện Sóc Sơn không công nhận Văn bản giao khoán thầu giữa HTX nông nghiệp Yên Tàng với gia đình ông Nghiêm Văn Bốn theo Nghị quyết 03 của Huyện ủy Sóc Sơn vì cho rằng thời điểm này HTX nông nghiệp không có thẩm quyền trong việc giao đất và cho thuê đất. Tuy nhiên, tại trang 1 của Quyết định lại ghi: “Thực hiện Nghị quyết 03 của Huyện ủy Sóc Sơn về việc giao đất sản xuất cho các hộ dân trên địa bàn huyện, gia đình bà Vụ được HTX nông nghiệp thôn Yên Tàng giao cho 1 thửa đất sản xuất nông nghiệp …”. Vậy, việc giao đất cho gia đình bà Vụ cũng không đúng theo quy định Luật Đất đai 1987, tại sao lại vẫn được công nhận?

Thứ hai, tại trang 2 của quyết định còn nêu rất rõ, theo báo cáo của UBND xã Bắc Phú: “Quá trình giao đất theo Khoán 10 và Nghị quyết 03 của Huyện ủy Sóc Sơn cho các hộ dân thì HTX nông nghiệp tổ chức giao đất cho các đội sản xuất căn cứ vào diện tích được giao và sổ nhân khẩu nông nghiệp của từng hộ gia đình, Đội sản xuất tiến hành bàn giao cho các hộ dân ngoài thực địa, không lập thành biên bản giao đất”. Việc giao đất được ghi nhận ngoài thực địa, không có biên bản được ghi nhận thì không có lý gì việc giao khoán thầu có văn bản rõ ràng lại không được ghi nhận.

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc trên.

Bắc Giang: Giữ Nguyên Quyết Định Giải Quyết Của Ubnd Huyện Lục Nam

Sau khi ban hành Thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tại khu vực Cầu Tiếc, thôn Hà Mỹ, xã Chu Điện (gọi tắt là Dự án), ngày 03/8/2018, UBND huyện Lục Nam có Quyết định số 1114/QD-UBND thu hồi đất của hộ bà Giáp Thị Đạt với diện tích 284,1m 2 đất nông nghiệp và tổng kinh phí được bồi thường, hỗ trợ là 64.377.060 đồng (đơn giá bồi thường 60.000đồng/m 2). Tuy nhiên, gia đình bà Giáp Thị Đạt không đồng ý với quyết định giải quyết này và có đơn khiếu nại (KN) gửi Chủ tịch UBND huyện Lục Nam đề nghị, xem xét.

Ngày 05/4/2019, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam ban hành Quyết định số 2170/QĐ-UBND giải quyết đơn của bà Giáp Thị Đạt. Trong đó, có nội dung giữ nguyên Quyết định số 1114/QD-UBND ngày 03/8/2018 của UBND huyện Lục Ngạn và Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND huyện Lục Ngạn về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án nêu trên.

Không đồng ý với quyết định giải quyết của UBND huyện Lục Ngạn, bà Giáp Thị Đạt có đơn KN gửi Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả xác minh cho thấy, Dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận thuộc diện phải thu hồi đất theo quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 nên không phải thỏa thuận với người có đất. Do đó, việc UBND huyện Lục Nam đã thu hồi đất của gia đình bà Giáp Thị Đạt là đúng thẩm quyền, đảm bảo theo quy định của pháp luật đất đai.

Khi lập hồ sơ thu hồi đất, diện tích đất bị thu hồi của bà Giáp Thị Đạt (284,1m 2 đất nông nghiệp) được xác định theo số liệu đo đạc thực tế khi đo đạc bản đồ địa chính năm 2005, trích lục năm 2017 (nhiều hơn) với diện tích ghi trên giấy tờ quyền sử sụng đất (272m 2) là đảm bảo theo đúng quy định tại Điều 12 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Việc bà Đạt KN UBND huyện Lục Nam áp dụng giá đất với đơn giá bồi thường 60.000đồng/m 2 là thấp là không có cơ sở để xem xét, giải quyết. Vì UBND huyện Lục Nam đã ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là đúng theo quy định tại Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 01/6/2016, sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai năm 2013.

Nội dung KN “các khoản hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm, hỗ trợ khác còn thấp” là không có cơ sở để giải quyết. Vì UBND huyện Lục Nam đã áp dụng việc hỗ trợ ổn định đời sống, ổn định sản xuất đảm bảo theo đúng quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 19; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm đảm bảo theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 bản quy định… kèm theo Quyết định số 869/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh.

Gia đình bà Giáp Thị Đạt bị thu hồi đất nông nghiệp đã có giấy CNQSD đất (không phải đất ở) được bồi thường, hỗ trợ theo giá đất nông nghiệp là đúng quy định tại Khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai năm 2013. Do đó, việc bà Đạt đề nghị giao đất ở là không đúng quy định tại Khoản 1 Điều 8 bản quy định… kèm theo Quyết định số 869/2014/QĐ-UBND.

Chính vì vậy, quyết định giải quyết đơn lần đầu của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam đối với bà Giáp Thị Đạt là khách quan, đúng quy định pháp luật.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang thống nhất với Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam về việc giải quyết đơn của bà Giáp Thị Đạt.

Bà Giáp Thị Đạt có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính./.

Minh Nguyệt

Khiếu Nại Quyết Định Giao Đất Trái Pháp Luật Của Ubnd Cấp Huyện

Ngày 5/7/1994, gia đình tôi được Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cấp Quyết định về việc giao đất khu dân cư cho nhân dân làm nhà ở (quyết định xanh), hiện gia đình và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất của huyện còn lưu Quyết định này. Nay có thông tin xã làm hồ sơ và UBND huyện đã cấp lô đất này cho người khác. Xin hỏi gia đình tôi phải làm gì để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất nói trên. Nếu khởi kiện ra tòa thì như thế nào? Trân trọng cảm ơn!

– Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

Theo những thông tin mà anh cung cấp thì trước tiên cần xác định việc UBND cấp huyện ra quyết định giao đất cho anh là đúng hay sai.

Thứ nhất, gia đình được giao đất để ở, phù hợp với đối tượng được giao đất tại khoản 1 Điều 5 Luật Đất đai: “Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

1.Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở;”

Thứ hai, gia đình anh được UBND cấp huyện giao đất là đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 59:

“2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;”

Như vậy quyết định giao đất cho gia đình anh đúng đối tượng và thẩm quyền. Do đó quyết định này là hợp pháp.

Việc UBND cấp huyện ra quyết định giao lô đất này cho một người khác là trái với quy định của pháp luật bởi 1 lô đất không thể cùng một lúc giao cho 2 cá nhân (hộ gia đình) sử dụng. Trong trường hợp này anh nên gửi đơn khiếu nại quyết định giao đất lần đầu lên UBND cấp huyện. Nếu không được giải quyết anh gửi đơn khiếu nại lần hai lên UBND cấp tỉnh. Lúc này UBND cấp tỉnh sẽ xem xét và ra quyết định hủy quyết định của UBND cấp huyện nếu trái pháp luật.

Trường hợp quá thời hạn quy định mà việc khiếu nại không được giải quyết thì anh có thể khởi kiện lên Tòa án cấp tỉnh. Bởi khiếu kiện quyết định hành chính của UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp tỉnh theo quy định tại khoản 4 Điều 32 Luật Tố tụng hành chính năm 2015:

” Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.”

Sau khi giải quyết xong về quyết định giao đất ở trên, người được Nhà nước giao đất sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chuyên viên: Nguyễn Hương Diền