Quyết Định Lương Nhân Viên / Top 18 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 9/2023 # Top Trend | Bac.edu.vn

Mẫu Quyết Định Tăng Lương Cho Nhân Viên

Quyết định tăng lương cho nhân viên

1. Ý nghĩa của việc tăng lương

Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Bộ luật Lao động 10/2012/QH13, “chế độ nâng bậc, nâng lương” là một trong những nội dung cơ bản của hợp đồng lao động.

Chính vì vậy, ngoài mức lương chính thức khi bắt đầu tuyển dụng thì điều khoản về chính sách nâng lương luôn được nhiều người lao động quan tâm.

Ngày nay, trên thị trường lao động, không riêng người lao động đi tìm kiếm việc làm mà ngay cả người sử dụng lao động cũng đi “giành giật” người lao động.

Do đó, việc có một mức lương hợp lý với chế độ đãi ngộ tốt cùng lộ trình thăng tiến, nâng lương rõ ràng là điều quan trọng để “giữ chân” những người lao động xuất sắc, có nhiều cống hiến cho sự phát triển chung của doanh nghiệp.

2. Quyết định tăng lương cho nhân viên số 1

TỔNG GIÁM ĐỐC Công ty …..

– Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số…………ngày …. tháng …..năm ….. về việc thành lập Công ty …………

– Căn cứ Điều lệ Công ty…………………………………………………………………………………………………………

– Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kể từ ngày…… tháng …… năm ……., mức lương của Ông/Bà ………………………………. sẽ là: …….. (Bằng chữ:………..).

Điều 2: Các Ông/Bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà…………………. căn cứ quyết định thi hành.

3. Quyết định tăng lương cho nhân viên số 2

QUYẾT ĐỊNHV/v tăng lương………………………………. Giám đốc điều hành công ty………………………

– Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;

– Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số………………

– Căn cứ quy chế lương của công ty.

– Căn cứ hợp đồng lao động số ….., ngày …. tháng …. năm ….;

– Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

– Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kể từ ngày …….. tháng ……… năm ……., mức lương của Ông/Bà ………… sẽ là: ……….. (Bằng chữ).

Điều 2: Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà……. căn cứ quyết định thi hành.

4. Hướng dẫn lập Quyết định tăng lương

Trường hợp doanh nghiệp tăng lương cho nhiều lao động trong một bộ phận và không có quy định “bí mật” tiền lương thì có thể lập thành danh sách kèm theo.

Mẫu Quyết Định Tăng Lương, Điều Chỉnh Lương Nhân Viên Năm 2023

Mẫu quyết định tăng lương, điều chỉnh lương nhân viên mới nhất năm 2023. Tải về quyết định tăng lương mới nhất, hướng dẫn soạn thảo quyết định điều chỉnh giảm lương nhân viên chuẩn 2023.

Công ty luật Dương Gia xin gửi đến bạn Mẫu quyết định tăng lương, điều chỉnh lương nhân viên mới nhất. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: để được tư vấn – hỗ trợ!

Mẫu quyết định tăng lương được sử dụng khi quyết định tăng lương cho một nhân viên nào đó. Đây là biểu mẫu chỉ dùng khi lương tăng. Cái tên của biểu mẫu đã thể hiện rất rõ ngữ cảnh được sử dụng của biểu mẫu.

Mẫu quyết định điều chỉnh lương được sử dụng cả khi tăng hoặc giảm lương, tức là chỉ cần lương có sự thay đổi, điều chỉnh thì đều có thể sử dụng biểu mẫu này. Tuy nhiên, trên thực tế người ta hay dùng mẫu quyết định điều chỉnh lương cho nhân viên với mục đích quyết định giảm lương cho 01 nhân viên nào đó. Việc sử dụng cụm từ “điều chỉnh lương” nhằm làm giảm nhẹ và né sử dụng từ “giảm lương”.

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu quyết định tăng lương: Tải về quyết định tăng lương

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu quyết định tăng lương, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

CÔNG TY …………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Về việc tăng lương cho Nhân viên

– Căn cứ Điều lệ Công ty … ……;

– Căn cứ hợp đồng lao động số ….., ngày …. tháng …. năm ….;

– Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty.

Điều 1: Kể từ ngày…….tháng ……… năm ……., mức lương của Ông/Bà ………… sẽ là: ……….. ( Bằng chữ ).

Điều 2: Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà……. căn cứ quyết định thi hành.

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu quyết định điều chỉnh lương: Tải về quyết định điều chỉnh lương

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu quyết định điều chỉnh lương, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

CÔNG TY …………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Về việc điều chỉnh lương cho Nhân viên

– Căn cứ Giấy chứng nhận ĐKKD số…… ngày …. tháng …. năm …. về việc thành lập công ty ……

– Căn cứ Điều lệ Công ty …….;

– Căn cứ hợp đồng lao động số ….., ngày …. tháng …. năm ….;

– Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

Điều 1: Kể từ ngày…….tháng ……… năm ……., điều chỉnh mức lương của Ông/Bà ………… sẽ là: ……….. ( Bằng chữ ).

Điều 2: Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà……. căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC

– Đảm bảo hình thức khi soạn quyết định tăng lương, điều chỉnh lương

– Thông tin người được điều chỉnh lương rõ ràng, chính xác

– Sử dụng ngôn ngữ viết, cách diễn đạt dễ hiểu, đảm bảo thời gian phù hợp với thời điểm hiện tại.

– Sử dụng các biểu mẫu đúng ngữ cảnh như đã phân tích trên đầu bài viết

– Nếu là quyết định điều chỉnh lương theo hướng giảm thì không được giảm quá mức lương tối thiểu, mức lương cơ sở theo vùng theo quy định của pháp luật.

– Việc tăng và giảm lương của nhân viên phải theo quy định của pháp luật, quy định của nội quy, quy định của hợp đồng lao động đã được ký giữa hai bên.

– Tư vấn luật lao động trực tuyến miễn phí qua tổng đài 1900.6568 ;

– Tư vấn qua tổng đài về mẫu quyết định tăng lương, điều chỉnh lương nhân viên;

– Tư vấn trực tiếp tại văn phòng về về mẫu quyết định tăng lương, điều chỉnh lương nhân viên;

– Soạn thảo mẫu quyết định tăng lương, điều chỉnh lương nhân viên;

– Hiện nay, Luật Dương Gia còn cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp, tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp, tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp.

Bài viết được thực hiện bởi Thạc sỹ Đinh Thùy Dung

Mẫu Quyết Định Tăng Lương Nhân Viên Mới Nhất Hiện Nay

Quyết định tăng lương cho nhân viên là một trong những luật lệ được thông qua hàng năm. Bởi công ty đối với quyền lợi của nhân viên mình. Mẫu quyết định này được phê duyệt và triển khai. Dựa trên những nghị định đã được ban hành và thông qua. Cùng Kế toán Việt Hưng hôm nay tìm hiểu ngay mẫu quyết định tăng lương này.

Quyết định tăng lương cho nhân viên

Quyết định tăng lương cho nhân viên là một trong số những chính sách. Mà mỗi công ty đều áp dụng để níu giữ độ trung thành của nhân viên. Đây cũng chính là nghị định bắt buộc hàng năm mà luật pháp nhà nước quy định.

Tùy thuộc vào tình hình kinh tế trong nước và thế giới, mức tăng lương ở mỗi thời kì sẽ là khác nhau.

Nghị định mới nhất về quyết định tăng lương cho nhân viên căn cứ theo Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 06 năm 2023. Bộ luật lao động thông qua ngày 18 tháng 06 năm 2012. Cũng như căn cứ vào Nghị quyết số 27/2023/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội về vấn đề dự toán ngân sách năm 2023. Quy định đối tượng cũng như mức tăng lương cho nhân viên như sau:

1. Phạm vi áp dụng

Nghị định mới ra này quy định rất rõ ràng về mức lương cơ sở (cơ bản). Được áp dụng với đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức,… trực tiếp làm trong các cơ quan, tổ chức cũng như đơn vị thuộc Đảng, Nhà Nước, lực lượng vũ trang nhân dân.

2. Đối tượng áp dụng

Tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008. Quy định về mức lương cơ sở của cán bộ, công chức nhà nước phân từ cấp trung ương đến cấp huyện.

Tại khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008. Quy định về mức lương cơ sở của cán bộ, công chức cấp xã.

Lương sẽ được áp dụng theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ. Với những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

Mức lương cơ sở

Mức lương cơ sở đóng vai trò như một kim chỉ nam để làm căn cứ: Tính toán chính xác mức lương trên bảng lương của các công nhân viên chức cũng như mức phụ cấp và chế độ theo pháp luật.

Mức lương cơ sở cũng là căn cứ cho các khoản trích phú và chế độ được hưởng đánh giá theo mức lương cơ sở này. Từ ngày 01 tháng 07 năm 2023, mức lương cơ sở được đề ra là 1.300.000 VND/ tháng.

Mức lương cơ sở này được hình thành và nhận định thông qua khả năng ngân sách của nhà nước cũng như chỉ số giá tiêu dùng trên toàn thị trường và tốc độ tăng trưởng kinh tế của quốc gia đó.

Hiệu lực thi hành nghị định

Nghị định có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày kí, tức là ngày 01 tháng 07 năm 2023. Cũng theo đó, nghị định thông số 47/2023/NĐ- CP sẽ hoàn toàn vô hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2023.

Nghĩa vụ và trách nhiệm hướng dẫn và thi hành

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an sẽ có nghĩa vụ hướng dẫn cũng như thực hiện các quy định tại Nghị định này theo đúng quy chế và điều khoản đã thông qua.

Bộ trưởng Bộ Tài chính có nghĩa vụ hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn chi để thi hành Nghị định này.

Mẫu Quyết Định Tăng Lương Cho Nhân Viên Của Cấp Trên Mới Nhất Năm 2023

Trong quan hệ lao động, một trong những điểm đáng quan tâm nhất của người lao động là vấn đề tiền lương. Theo quy định tại khoản 1 Điều 90 BLLĐ 2012, “Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.” Trong đó, mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động được xác định dựa vào các quy định của pháp luật về mức lương tối thiểu. Các yếu tố về điều kiện lao động, nhu cầu sống của người lao động, mức lương tối thiểu vùng, mức lương tối thiểu ngành ảnh hưởng trực tiếp đến tiền lương của người lao động; mà đây là các yếu tố thường dễ thay đổi theo mức độ phát triển của xã hội. Từ đó, việc tăng lương cho người lao động cũng là vấn đề tất yếu.

Pháp luật lao động hiện hành không quy định về việc tăng lương định kỳ cho người lao động, nên doanh nghiệp hoặc người sử dụng lao động được quyền tự quyết định thời hạn tăng lương cho người lao động. Đồng thời, pháp luật chỉ giới hạn về mức lương tối thiểu của người lao động mà không quy định mức tối đa, quy định này mở rộng lợi ích cho người lao động về giá trị thặng dư mà họ được hưởng. Để tăng lương cho người lao động có 2 cách thức: Dùng quyết định tăng lương hoặc làm phụ lục hợp đồng lao động. Tuy nhiên, để việc tăng lương nhanh chóng và thuận lợi, người sử dụng lao động thường áp dụng quyết định tăng lương đối với nhân viên. Quyết định này không phức tạp nhưng cần đáp ứng đầy đủ các nội dung bao gồm:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ.

– Tên công ty, số của quyết định.

– Ngày ban hành quyết định.

– Tên quyết định.

– Căn cứ ra quyết định.

– Nội dung quyết định

– Nơi nhận quyết định.

– Người ban hành quyết định ký và ghi rõ họ tên.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… , ngày … tháng … năm …

Về việc tăng lương cho Nhân viên

– Căn cứ vào quy chế lương thưởng và Điều lệ công ty …

– Căn cứ vào hợp đồng lao động số : …

– Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà … đối với sự phát triển của Công ty

Điều 1: Kể từ ngày … tháng … năm …, mức lương của Ông/Bà … sẽ là: … (bằng chữ).

Điều 2: Các Ông/Bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/ Bà … căn cứ quyết định thi hành.

Giám đốc/ Tổng giám đốc

Giám đốc/ Tổng giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

– Thông tin người được tăng lương phải chính xác, thời điểm tăng lương và mức lương phải rõ ràng, cụ thể.

– Việc tăng lương cho nhân viên phải theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty và thoả thuận giữa các bên trong hợp đồng lao động.

LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam

Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Quyết Định Sa Thải Nhân Viên

Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Mẫu Văn Bản Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Mẫu Đơn Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Văn Bản Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Kỷ Luật Sa Thải Nhân Viên, Biểu Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Do Tự ý Nghỉ Việc, Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Didjnhj Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Sa Thải Giáo Viên, Quyết Định Sa Thải Công Nhân, Mẫu Quyết Định Sa Thải Công Nhân, Quyết Định Bổ Nhiệm Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Nhân Viên, Văn Bản Quyết Định Kỷ Luật Nhân Viên, Quyết Định Kỷ Luật Nhân Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Viên Y Tế, Quyết Định Giao Xe ô Tô Cho Nhân Viên, Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Thôi Việc, Quyết Định Khen Thưởng Nhân Viên, Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Nghỉ Việc, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Viên An Toàn Bức Xạ, Quyết Định Kỷ Luật Nhân Viên Công Ty, Mẫu Đơn Sa Thải Nhân Viên, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Nhân Viên Xuất Sắc, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Viên Kinh Doanh, Quyết Định Khen Thưởng Nhân Viên Xuất Sắc, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Khiển Trách Nhân Viên, Quyết Định Về Việc Khen Thưởng Nhân Viên Cơ Quan, Quyết Định Thôi Việc Cho Nhân Viên Nghỉ Ngang, Nhận Thức Về Rác Thải Nhựa Của Sinh Viên, Xac Nhan Cua Benh Vien Mang Thai Ngoai Y Muon, Mẫu Quyết Định Sa Thải Cán Bộ, Mẫu Quyết Định Sa Thải .doc, Quyết Định Sa Thải Mẫu, Hủy Quyết Định Sa Thải, Mẫu Văn Bản Quyết Định Sa Thải, Thủ Tục Ra Quyết Định Sa Thải, Thu Hồi Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Sa Thải Là Gì, Ký Quyết Định Sa Thải, Mẫu Quyết Định Sa Thải , Công Văn Xinh Lỗi Nhà Cung Cấp Vì Thái Độ Của Nhân Viên, Người Ký Quyết Định Sa Thải, Trình Tự Ra Quyết Định Sa Thải, Mẫu Quyết Định Sa Thải Mới Nhất, Công Ty G Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Kỷ Luật Sa Thải, Quyết Định Sa Thải Hợp Pháp, Mẫu Quyết Định Sa Thải 2023, Biểu Mẫu Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Sa Thải, Giấy Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Nghỉ Thai Sản, Quyết Định Sa Thải Tiếng Anh Là Gì, Khiếu Nại Về Quyết Định Sa Thải, ủy Quyền Ký Quyết Định Sa Thải, Form Quyết Định Sa Thải, Nội Dung Quyết Định Sa Thải, Thẩm Quyền Ký Quyết Định Sa Thải, Soạn Thảo Quyết Định Sa Thải, Thẩm Quyền Quyết Định Sa Thải, Thẩm Quyền Ra Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Sa Thải Bằng Tiếng Anh, Có Được ủy Quyền Ký Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Sa Thải Trái Pháp Luật, Người Có Thẩm Quyền Ký Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định Sa Thải Đúng Pháp Luật, Quyết Định 38/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định Số 04/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định Sa Thải Có Được Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp Không, Quyết Định 1319 Năm 2023 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Quyết Định 1319 Năm 2023 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Quyết Định Bổ Nhiệm Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Viên Trưởng Viện Kiểm Sát Thành Phố, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm Và Ki, Quyết Định Số 1319/qd-bca Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm Và Ki, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Quyết Định Số 875-qĐ/tu, Ngày 12/3/2013 Quy Định Một Số Vấn Đề Về Quản Lý Cán Bộ, Đảng Viên, Quyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ng, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tộ Phạm Và Kiến Ng, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tộ Phạm Và Kiến Ng, Quyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ng, Quyết Định Công Nhận Ban Thanh Tra Nhân Dân, Nghị Quyết Nhận Xét Đảng Viên Dự Bị, Nghị Quyết Bầu Thành Viên ủy Ban Nhân Dân, Giấy ủy Quyền Cho Nhân Viên Giải Quyết Vấn Đề Tai Nạn, Quyết Định Kết Nạp Đội Viên, Quyết Định Kết Nạp Hội Viên Ccb, Quy Định Nhân Viên, Quyết Định Phủ Quân Kỳ Cho Hội Viên Ccb, Quyết Định Viên Chức,

Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Mẫu Văn Bản Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Mẫu Đơn Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Văn Bản Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Kỷ Luật Sa Thải Nhân Viên, Biểu Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Do Tự ý Nghỉ Việc, Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Didjnhj Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Sa Thải Giáo Viên, Quyết Định Sa Thải Công Nhân, Mẫu Quyết Định Sa Thải Công Nhân, Quyết Định Bổ Nhiệm Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Nhân Viên, Văn Bản Quyết Định Kỷ Luật Nhân Viên, Quyết Định Kỷ Luật Nhân Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Viên Y Tế, Quyết Định Giao Xe ô Tô Cho Nhân Viên, Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Thôi Việc, Quyết Định Khen Thưởng Nhân Viên, Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Nghỉ Việc, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Viên An Toàn Bức Xạ, Quyết Định Kỷ Luật Nhân Viên Công Ty, Mẫu Đơn Sa Thải Nhân Viên, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Nhân Viên Xuất Sắc, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Viên Kinh Doanh, Quyết Định Khen Thưởng Nhân Viên Xuất Sắc, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Khiển Trách Nhân Viên, Quyết Định Về Việc Khen Thưởng Nhân Viên Cơ Quan, Quyết Định Thôi Việc Cho Nhân Viên Nghỉ Ngang, Nhận Thức Về Rác Thải Nhựa Của Sinh Viên, Xac Nhan Cua Benh Vien Mang Thai Ngoai Y Muon, Mẫu Quyết Định Sa Thải Cán Bộ, Mẫu Quyết Định Sa Thải .doc, Quyết Định Sa Thải Mẫu, Hủy Quyết Định Sa Thải, Mẫu Văn Bản Quyết Định Sa Thải, Thủ Tục Ra Quyết Định Sa Thải, Thu Hồi Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Sa Thải Là Gì, Ký Quyết Định Sa Thải, Mẫu Quyết Định Sa Thải , Công Văn Xinh Lỗi Nhà Cung Cấp Vì Thái Độ Của Nhân Viên, Người Ký Quyết Định Sa Thải,