Quyết Định Phê Duyệt Báo Cáo Kinh Tế Kỹ Thuật / Top 3 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Quyết Định Phê Duyệt Báo Cáo Kinh Tế Kỹ Thuật

Thông tin thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật – Long An

Cách thực hiện thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật – Long An

 Trình tự thực hiện

Bước 1:

Đơn vị đầu mối thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật (Sở Kế hoạch và Đầu tư) tiếp nhận hồ sơ trình duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của chủ đầu tư tại bộ phận 01 cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư, xem xét các căn cứ pháp lý, tổ chức thẩm định Báo cáo KTKT và dự thảo Quyết định phê duyệt (nếu đủ điều kiện phê duyệt) tới người quyết định đầu tư để xem xét, phê duyệt; * Ghi chú: Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt (đối với dự án nhóm C) theo ủy quyền của Quyết định 08/2007/QĐ-UBND ngày 08/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An; (Quyết định 08/2007/QĐ-UBND ngày 08/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chuẩn bị sẽ được thay thế cho phù hợp với Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình).

Bước 2:

Phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật: Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư phê duyệt (theo ủy quyền)

Bước 3:

Trả kết quả tại bộ phận 01 cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư. * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, riêng thứ bảy chỉ tiếp nhận và trả hồ sơ buổi sáng. +Sáng: từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00 +Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật – Long An

Báo cáo thẩm định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật theo mẫu tại Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật – Long An

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật – Long An

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật – Long An

 Văn bản căn cứ pháp lý

 Văn bản công bố thủ tục

Lược đồ Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật – Long An

Quyết Định Về Việc Phê Duyệt Thiết Kế Kỹ Thuật Dự Toán

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2108/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 06 tháng 12 năm 2006QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật – dự toán

Công trình: Xây dựng Trung tâm Thương mại Phước Bình, huyện Phước Long

Hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật (thiết kế điều chỉnh hệ thống thoát nước mưa)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số: 17/2000/QĐ-BXD ngày 02/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số: 05/2003/TT-BXD ngày 14/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản;

Căn cứ Quyết định số: 117/2000/QĐ-UB ngày 28/12/2000 của UBND tỉnh về việc ban hành qui định thực hiện Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số: 2067/QĐ-UB ngày 24/11/1998 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Phước Bình, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số: 107/QĐ-UB ngày 17/01/2001 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật – dự toán hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Thương mại Phước Bình;

Căn cứ Quyết định số: 2399/QĐ-UB ngày 01/12/2003 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự toán hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Thương mại Phước Bình;

Xét kết quả thẩm định số: 925/SXD-KT.KT ngày 30/11/2006 của Sở Xây dựng,

Điều 1. Phê duyệt thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình: Xây dựng Trung tâm Thương mại Phước, huyện Phước Long. Hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật (Thiết kế điều chỉnh hệ thống thoát nước mưa) với nội dung như sau:

– Chủ đầu tư: UBND huyện Phước Long.

– Địa điểm xây dựng: Công trình xây dựng tại thị trấn Phước Bình, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.

– Nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật – dự toán điều chỉnh: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tấn Phước.

– Quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu: Toàn bộ hệ thống thoát nước mưa được sử dụng bằng ống bê tông cốt thép đúc tại chỗ có chiều dài mỗi đất là 1m. Ống 400 dài 1112m; 600 dài 137m; 800 dài 49m; 1000 dài 38m. Lót đáy cống bằng bê tông đá 4 x 6M100 có chiều dài theo từng loại cống. Đáy, thành, tấm đan hố ga bằng bê tông cốt thép.

Dự toán: 1.186.950.866 đ.

Trong đó :

– Giá trị xây lắp sau thuế: 1.167.828.508 đ

Công Trình Có Hạn Mức Đầu Tư Bao Nhiêu Phải Lập Báo Cáo Kinh Tế Kỹ Thuật?

Câu hỏi: Mình đang làm công trình xây dựng sử dụng vốn khác có tổng mức đầu tư theo Quyết định phê duyệt chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh là 52 tỷ. Trong đó giá trị công trình thẩm định chỉ là 14 tỷ (Chủ đầu tư giải thích là phần còn lại dành cho phần công nghệ). Vậy xin hỏi công trình trên phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi hay chỉ cần lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật?

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo phương án thiết kế cơ sở được lựa chọn, làm cơ sở xem xét, quyết định đầu tư xây dựng.

Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng là tài liệu trình bày các nội dung về sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo phương án thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình quy mô nhỏ, làm cơ sở xem xét, quyết định đầu tư xây dựng

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 59/2015/NĐ-CP và Điều 52 Luật xây dựng 2014, các dự án phải lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật gồm:

– Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo;

– Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất).

Các dự án phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi được xem xét theo quy định tại Điều 9 Nghị định 59/2015/NĐ-CP gồm:

– Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất).

– Dự án đối tác đầu tư công

– Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp

– Dự án nhóm A, dự án quan trọng quốc gia

Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 1, Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 13 Nghị định 59/2015/NĐ-CP trong trường hợp có sử dụng vốn khác, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì tổ chức thẩm định các nội dung theo quy định tại các điểm c và d khoản 4 Điều 58 của Luật xây dựng năm 2014 đối với thiết kế bản vẽ thi công (trừ phần thiết kế công nghệ) của Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở có quy mô dưới 25 tầng chiều cao không quá 75 m; công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng đối với công trình cấp II, cấp III nằm trên địa bàn hành chính của tỉnh, trừ các dự án công trình cấp I.

Như vậy, sau khi trừ phần thiết kế công nghệ, tổng mức đầu tư đối với hạng mục công trình này của đơn vị bạn là 14 tỷ thuộc công trình chỉ cần lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật.

Quyết Định Phê Duyệt 1/500

Quyết Định Phê Duyệt 1/500, Quyết Định Phê Duyệt Hồ Sơ Yêu Cầu, Quyết Định Phê Duyệt Đề án, Quyết Định Phê Duyệt Dự án, Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán, Quyết Định Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Quyết Định Phê Duyệt Thiết Kế Cơ Sở, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán, Quyết Định Phê Duyệt Đề án Vị Trí Việc Làm, Quyết Định Phê Duyệt Hồ Sơ Mời Thầu, Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu Mua Sắm, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu Tư Vấn, Quyết Định Phê Duyệt Báo Cáo Kinh Tế Kỹ Thuật, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu Xây Lắp, Quyết Định Phê Duyệt Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu, Quyết Định Phê Duyệt Kế Hoạch Sử Dụng Đất, Quyết Định Phê Duyệt Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu, Mẫu Tờ Trình Thẩm Định Phê Duyệt Quyết Toán Vốn Đầu Tư, Quyết Định Phê Duyệt Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường, Quyết Định Phê Duyệt Xã Đặc Biệt Khó Khăn Năm 2017, Dự Thảo Quyết Định Phê Duyệt Nhiệm Vụ Quy Hoạch, Quyết Định Phê Duyệt Nhiệm Vụ Quy Hoạch Chi Tiết, Quyết Định Thủ Tướng Phê Duyệt Xã Đặc Biệt Khó Khăn 2020, Quyết Đinh Phê Duyệt Vật Liệu áp Dụng Công Trình, Quyết Dịnh Về Việc Phê Duyệt Chương Trình ứng Dụng, Quyết Định Phê Duỵet Nhà Thầu Cạnh Tranh Rút Gọn Thuê Nhà, Quyết Định 403 Phê Duyệt Kế Hoạch Hành Động Năm 2014, Quyết Định Phê Duyệt Sách Giáo Khoa Lớp 1 Của Hiệu Trưởng, Sóc Sơn, Ha Noi, Quyết Định Phê Duyệt Đề án Thực Hiện Lộ Trình Tiến Tới Bhyt Toàn Dân, Quyết Định 2677/qĐ-bqp Phê Duyệt Đề án “Đổi Mới Công Tác Giáo Dục Chính Trị Tại Đơn Vị Trong Giai Đo, Quyết Định 2677/qĐ-bqp Phê Duyệt Đề án “Đổi Mới Công Tác Giáo Dục Chính Trị Tại Đơn Vị Trong Giai Đo, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Nghị Quyết Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Mẫu Tờ Trình Phê Duyệt Quyết Toán, Mẫu Thông Báo Xét Duyệt Quyết Toán Năm, Mẫu Thông Báo Xét Duyệt Quyết Toán, Thông Tư Hướng Dẫn Phê Duyệt Quyết Toán, Tờ Trình Đề Nghị Phê Duyệt Quyết Toán Của Chủ Đầu Tư, Tờ Trình Phê Duyệt Quyết Toán Dự án Hoàn Thành, Dinh Duyet, Mẫu Tờ Trình Phê Duyệt Quyết Toán Dự án Hoàn Thành Mới Nhất, Phê Duyệt Kinh Phí Đền Bù, Hỗ Trợ, Tái Định Cư, Trình Tự Thủ Tục Thẩm Định Phê Duyệt Dự án, Tờ Trình Phê Duyệt Kết Quả Chỉ Định Thầu, Quy Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu, Thủ Tục Thẩm Định Phê Duyệt Kế Hoạch Đấu Thầu, Tờ Trình Phê Duyệt Chỉ Định Thầu Tvgs, Thông Tự Liên Tịch Số 50 Quy Định Xét Duyệt Chính Trị, Mẫu Tờ Trình Đề Nghị Thẩm Định, Phê Duyệt Quy Hoạch Của Chủ Đầu Tư, Tờ Trình Đề Nghị Thẩm Định, Phê Duyệt Quy Hoạch Của Chủ Đầu Tư, Thông Tư Quy Định Thẩm Tra Thẩm Định Và Phê Duyệt Thiết Kế Xây Dựng Công Trình, Tờ Trình Đề Nghị Thẩm Định, Phê Duyệt Đồ án Quy Hoạch Chi Tiết, Quy Định Thẩm Tra Thẩm Định Và Phê Duyệt Thiết Kế Xây Dựng Công Trình, Mẫu Tờ Trình Thẩm Định Phê Duyệt Điều Chỉnh Quy Hoạch Chi Tiết, Tờ Trình Đề Nghị Thẩm Định, Phê Duyệt Nhiệm Vụ Quy Hoạch Chi Tiết, Văn Bản Số 484/ttr-ctptht Ngày 09/9/2019 Về Việc Đề Nghị Thẩm Định, Phê Duyệt Đơn Giá Xử Lý Nước Thả, Văn Bản Số 484/ttr-ctptht Ngày 09/9/2019 Về Việc Đề Nghị Thẩm Định, Phê Duyệt Đơn Giá Xử Lý Nước Thả, Quyết Định 1319 Năm 2015 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Quyết Định 1319 Năm 2015 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Mẫu Số 45-ds Quyết Định Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án Dân Sự (dành Cho Thẩm Phán), Quyết Định Hủy Bỏ Quyết Định Không Khởi Tố Vụ An Hình Sự, Duyệt Chi, Mẫu Văn Bản Phê Duyệt, Duyệt Mãu, Quyết Định Giải Quyết Cho Người Chấp Hành án Tạm Vắng Nơi Cư Trú, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Số 1319/qd-bca Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm, Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm Và Ki, Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết , Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm Và Ki, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Quyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ng, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Quyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ng, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tộ Phạm Và Kiến Ng, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tộ Phạm Và Kiến Ng, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Tờ Trình Phê Duyệt, Văn Bản Đề Nghị Phê Duyệt, Số 2677/qĐ-bqp Phê Duyệt Đề án, Biên Bản Họp Xét Duyệt Sưu Tra, Biên Bản Duyệt Đề Thi, Biên Bản Duyệt Giá, Mẫu Tờ Trình Duyệt Giá, Tờ Trinh Xin Phe Duyet Của Hội CtĐ, Biên Bản Duyệt Mẫu, Tờ Trình Phê Duyệt Quy ước, Tờ Trình Xin Duyệt Giá, Phê Duyệt Danh Mục Dự án Đầu Tư, Mẫu Tờ Trình Phê Duyệt Dự án, Tờ Trình Duyệt Giá, Mẫu Biên Bản Duyệt Đề Thi, Mẫu Biên Bản Duyệt Giá, Mẫu Đơn Xin Xét Duyệt Hộ Nghèo, Tờ Trình Phê Duyệt Hồ Sơ Yêu Cầu, Xét Duyệt Đạo Đức Chính Trị, Mẫu Kế Hoạch Phê Duyệt,

Quyết Định Phê Duyệt 1/500, Quyết Định Phê Duyệt Hồ Sơ Yêu Cầu, Quyết Định Phê Duyệt Đề án, Quyết Định Phê Duyệt Dự án, Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán, Quyết Định Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Quyết Định Phê Duyệt Thiết Kế Cơ Sở, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán, Quyết Định Phê Duyệt Đề án Vị Trí Việc Làm, Quyết Định Phê Duyệt Hồ Sơ Mời Thầu, Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu Mua Sắm, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu Tư Vấn, Quyết Định Phê Duyệt Báo Cáo Kinh Tế Kỹ Thuật, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu Xây Lắp, Quyết Định Phê Duyệt Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu, Quyết Định Phê Duyệt Kế Hoạch Sử Dụng Đất, Quyết Định Phê Duyệt Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu, Mẫu Tờ Trình Thẩm Định Phê Duyệt Quyết Toán Vốn Đầu Tư, Quyết Định Phê Duyệt Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường, Quyết Định Phê Duyệt Xã Đặc Biệt Khó Khăn Năm 2017, Dự Thảo Quyết Định Phê Duyệt Nhiệm Vụ Quy Hoạch, Quyết Định Phê Duyệt Nhiệm Vụ Quy Hoạch Chi Tiết, Quyết Định Thủ Tướng Phê Duyệt Xã Đặc Biệt Khó Khăn 2020, Quyết Đinh Phê Duyệt Vật Liệu áp Dụng Công Trình, Quyết Dịnh Về Việc Phê Duyệt Chương Trình ứng Dụng, Quyết Định Phê Duỵet Nhà Thầu Cạnh Tranh Rút Gọn Thuê Nhà, Quyết Định 403 Phê Duyệt Kế Hoạch Hành Động Năm 2014, Quyết Định Phê Duyệt Sách Giáo Khoa Lớp 1 Của Hiệu Trưởng, Sóc Sơn, Ha Noi, Quyết Định Phê Duyệt Đề án Thực Hiện Lộ Trình Tiến Tới Bhyt Toàn Dân, Quyết Định 2677/qĐ-bqp Phê Duyệt Đề án “Đổi Mới Công Tác Giáo Dục Chính Trị Tại Đơn Vị Trong Giai Đo, Quyết Định 2677/qĐ-bqp Phê Duyệt Đề án “Đổi Mới Công Tác Giáo Dục Chính Trị Tại Đơn Vị Trong Giai Đo, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Nghị Quyết Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Mẫu Tờ Trình Phê Duyệt Quyết Toán, Mẫu Thông Báo Xét Duyệt Quyết Toán Năm, Mẫu Thông Báo Xét Duyệt Quyết Toán, Thông Tư Hướng Dẫn Phê Duyệt Quyết Toán, Tờ Trình Đề Nghị Phê Duyệt Quyết Toán Của Chủ Đầu Tư, Tờ Trình Phê Duyệt Quyết Toán Dự án Hoàn Thành, Dinh Duyet, Mẫu Tờ Trình Phê Duyệt Quyết Toán Dự án Hoàn Thành Mới Nhất, Phê Duyệt Kinh Phí Đền Bù, Hỗ Trợ, Tái Định Cư, Trình Tự Thủ Tục Thẩm Định Phê Duyệt Dự án, Tờ Trình Phê Duyệt Kết Quả Chỉ Định Thầu, Quy Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu, Thủ Tục Thẩm Định Phê Duyệt Kế Hoạch Đấu Thầu, Tờ Trình Phê Duyệt Chỉ Định Thầu Tvgs, Thông Tự Liên Tịch Số 50 Quy Định Xét Duyệt Chính Trị,