Quyết Định Sa Thải Tiếng Anh Là Gì / Top 19 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 10/2023 # Top Trend | Bac.edu.vn

Quyết Định Sa Thải Tiếng Anh Là Gì

Quyết Định Sa Thải Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Sa Thải Bằng Tiếng Anh, Thủ Tục Ra Quyết Định Sa Thải, Mẫu Quyết Định Sa Thải , Mẫu Quyết Định Sa Thải .doc, Mẫu Quyết Định Sa Thải Cán Bộ, Mẫu Văn Bản Quyết Định Sa Thải, Thu Hồi Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Sa Thải Là Gì, Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Sa Thải Mẫu, Ký Quyết Định Sa Thải, Hủy Quyết Định Sa Thải, ủy Quyền Ký Quyết Định Sa Thải, Trình Tự Ra Quyết Định Sa Thải, Khiếu Nại Về Quyết Định Sa Thải, Form Quyết Định Sa Thải, Người Ký Quyết Định Sa Thải, Giấy Quyết Định Sa Thải, Mẫu Quyết Định Sa Thải 2023, Biểu Mẫu Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Sa Thải, Mẫu Quyết Định Sa Thải Mới Nhất, Công Ty G Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Kỷ Luật Sa Thải, Quyết Định Nghỉ Thai Sản, Nội Dung Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Sa Thải Hợp Pháp, Có Được ủy Quyền Ký Quyết Định Sa Thải, Văn Bản Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Mẫu Đơn Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Thẩm Quyền Quyết Định Sa Thải, Thẩm Quyền Ra Quyết Định Sa Thải, Mẫu Quyết Định Sa Thải Công Nhân, Quyết Định Sa Thải Công Nhân, Quyết Định Sa Thải Giáo Viên, Thẩm Quyền Ký Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Mẫu Văn Bản Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Soạn Thảo Quyết Định Sa Thải, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Sa Thải Nhân Viên, Người Có Thẩm Quyền Ký Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Kỷ Luật Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Biểu Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Sa Thải Trái Pháp Luật, Quyết Định Sa Thải Đúng Pháp Luật, Quyết Định 38/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Số 04/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Do Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Sa Thải Có Được Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp Không, Từ Quyết Định Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Ly Hôn Tiếng Anh, Văn Bản Quyết Định Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Số Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Quyết Định Tiếng Anh, Quyết Định Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Tiếng Anh, Ban Hành Quyết Định Tiếng Anh Là Gì, Từ Quyết Định Trong Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Tiếng Nhật Là Gì, Quyết Định Số Phận Tiếng Anh Là Gì, Từ Quyết Định Trong Tiếng Anh, Theo Quyết Định Số Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Số 177 Về Chứng Chỉ Tiếng Anh, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Trong Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Tiếng Anh, Quyết Định Nghĩa Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Bằng Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Bằng Tiếng Anh, Quyet Dinh Huong Huu Tri Tieng Anh , Quyết Định Cứ Đi Công Tác Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Tiếng Anh Là Gì, Các Mẫu Quyết Định Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Khen Thưởng Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Thôi Việc Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Nghỉ Việc Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Đi Công Tác Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Dịch Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Khen Thưởng Bằng Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Bằng Tiếng Anh, Sa Thải Tiếng Anh Là Gì, Tiếng Thái Lan, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Bằng Tiếng Anh, Mua Sách Học Tiếng Thái ở Đâu, Học Tiếng Nhật Theo Phương Pháp Tự Mình Quyết Định, Giáo Trình Học Tiếng Dân Tộc Thái, Giáo Trình Học Tiếng Thái, Khí Hậu ở Nghệ An Bằng Tiếng Dân Tộc Thái,

Quyết Định Sa Thải Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Sa Thải Bằng Tiếng Anh, Thủ Tục Ra Quyết Định Sa Thải, Mẫu Quyết Định Sa Thải , Mẫu Quyết Định Sa Thải .doc, Mẫu Quyết Định Sa Thải Cán Bộ, Mẫu Văn Bản Quyết Định Sa Thải, Thu Hồi Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Sa Thải Là Gì, Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Sa Thải Mẫu, Ký Quyết Định Sa Thải, Hủy Quyết Định Sa Thải, ủy Quyền Ký Quyết Định Sa Thải, Trình Tự Ra Quyết Định Sa Thải, Khiếu Nại Về Quyết Định Sa Thải, Form Quyết Định Sa Thải, Người Ký Quyết Định Sa Thải, Giấy Quyết Định Sa Thải, Mẫu Quyết Định Sa Thải 2023, Biểu Mẫu Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Sa Thải, Mẫu Quyết Định Sa Thải Mới Nhất, Công Ty G Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Kỷ Luật Sa Thải, Quyết Định Nghỉ Thai Sản, Nội Dung Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Sa Thải Hợp Pháp, Có Được ủy Quyền Ký Quyết Định Sa Thải, Văn Bản Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Mẫu Đơn Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Thẩm Quyền Quyết Định Sa Thải, Thẩm Quyền Ra Quyết Định Sa Thải, Mẫu Quyết Định Sa Thải Công Nhân, Quyết Định Sa Thải Công Nhân, Quyết Định Sa Thải Giáo Viên, Thẩm Quyền Ký Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Mẫu Văn Bản Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Soạn Thảo Quyết Định Sa Thải, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Sa Thải Nhân Viên, Người Có Thẩm Quyền Ký Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Kỷ Luật Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Biểu Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Sa Thải Trái Pháp Luật, Quyết Định Sa Thải Đúng Pháp Luật, Quyết Định 38/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc,

Quyết Định Sa Thải Bằng Tiếng Anh

Quyết Định Sa Thải Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Sa Thải Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Quyết Định Bằng Tiếng Anh, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bằng Tiếng Anh, Các Mẫu Quyết Định Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Đi Công Tác Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Bằng Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Bằng Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Khen Thưởng Bằng Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Bằng Tiếng Anh, Khí Hậu ở Nghệ An Bằng Tiếng Dân Tộc Thái, Mẫu Quyết Định Sa Thải .doc, Quyết Định Sa Thải Là Gì, Quyết Định Sa Thải Mẫu, Mẫu Văn Bản Quyết Định Sa Thải, Thủ Tục Ra Quyết Định Sa Thải, Mẫu Quyết Định Sa Thải Cán Bộ, Mẫu Quyết Định Sa Thải , Quyết Định Sa Thải, Ký Quyết Định Sa Thải, Thu Hồi Quyết Định Sa Thải, Hủy Quyết Định Sa Thải, Tài Liệu Cân Băng Định Lượng Băng Tiếng Việt, Trình Tự Ra Quyết Định Sa Thải, Người Ký Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Sa Thải, ủy Quyền Ký Quyết Định Sa Thải, Biểu Mẫu Quyết Định Sa Thải, Khiếu Nại Về Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Kỷ Luật Sa Thải, Mẫu Quyết Định Sa Thải Mới Nhất, Mẫu Quyết Định Sa Thải 2023, Form Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Nghỉ Thai Sản, Giấy Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Sa Thải Hợp Pháp, Nội Dung Quyết Định Sa Thải, Công Ty G Quyết Định Sa Thải, Bảng Giá Khám Thai ở 125 Thái Thịnh, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Thẩm Quyền Ra Quyết Định Sa Thải, Mẫu Đơn Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Sa Thải Công Nhân, Thẩm Quyền Ký Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Sa Thải Giáo Viên, Mẫu Văn Bản Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Văn Bản Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Thẩm Quyền Quyết Định Sa Thải, Soạn Thảo Quyết Định Sa Thải, Có Được ủy Quyền Ký Quyết Định Sa Thải, Mẫu Quyết Định Sa Thải Công Nhân, Quyết Định Sa Thải Đúng Pháp Luật, Quyết Định Sa Thải Trái Pháp Luật, Biểu Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Sa Thải Nhân Viên, Người Có Thẩm Quyền Ký Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định Kỷ Luật Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định 38/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Do Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Số 04/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Sa Thải Có Được Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp Không, Biên Bản Quyết Toán Công Trình Bằng Tiếng Anh, Nghị Định Bằng Tiếng Anh, Bài Luận Về Gia Đình Bằng Tiếng Anh, Thuyết Trình Về Gia Đình Bằng Tiếng Anh, Quy Định Về Giảng Dạy Các Học Phần Bằng Tiếng Anh, Viet Ve Du Dinh Cuoi Tuan Bang Tieng Anh, Định Nghĩa ô Nhiễm Không Khí Bằng Tiếng Anh, Khi Sanji Quyết Định Rời Băng, Mẫu Bảng Lương Quyết Định 48, Quyết Định Bảng Giá Đất Đồng Nai 2023, Quyết Định Bảng Giá Đất Tphcm 2023, Quyết Định Số 10 Về Giải Phóng Mặt Bằng, Mẫu Bảng Lương Theo Quyết Định 19, Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 48 Bằng Excel, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương, P Quyết Định Học Thêm Bằng Đại Học Thứ Hai Để Nâng Cao Trình Độ Là Thực , Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2023, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2023, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương, Mẫu Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2023, Quyết Định Ly Hôn Tiếng Anh, Từ Quyết Định Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Tiếng Anh, Văn Bản Quyết Định Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Số Tiếng Anh Là Gì, Bảng Giá Đất 104 Tại Thái Bình, Bảng Giá Siêu âm Thai,

Quyết Định Sa Thải Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Sa Thải Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Quyết Định Bằng Tiếng Anh, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bằng Tiếng Anh, Các Mẫu Quyết Định Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Đi Công Tác Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Bằng Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Bằng Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Khen Thưởng Bằng Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Bằng Tiếng Anh, Khí Hậu ở Nghệ An Bằng Tiếng Dân Tộc Thái, Mẫu Quyết Định Sa Thải .doc, Quyết Định Sa Thải Là Gì, Quyết Định Sa Thải Mẫu, Mẫu Văn Bản Quyết Định Sa Thải, Thủ Tục Ra Quyết Định Sa Thải, Mẫu Quyết Định Sa Thải Cán Bộ, Mẫu Quyết Định Sa Thải , Quyết Định Sa Thải, Ký Quyết Định Sa Thải, Thu Hồi Quyết Định Sa Thải, Hủy Quyết Định Sa Thải, Tài Liệu Cân Băng Định Lượng Băng Tiếng Việt, Trình Tự Ra Quyết Định Sa Thải, Người Ký Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Sa Thải, ủy Quyền Ký Quyết Định Sa Thải, Biểu Mẫu Quyết Định Sa Thải, Khiếu Nại Về Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Kỷ Luật Sa Thải, Mẫu Quyết Định Sa Thải Mới Nhất, Mẫu Quyết Định Sa Thải 2023, Form Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Nghỉ Thai Sản, Giấy Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Sa Thải Hợp Pháp, Nội Dung Quyết Định Sa Thải, Công Ty G Quyết Định Sa Thải, Bảng Giá Khám Thai ở 125 Thái Thịnh, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Thẩm Quyền Ra Quyết Định Sa Thải, Mẫu Đơn Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Sa Thải Công Nhân, Thẩm Quyền Ký Quyết Định Sa Thải,

Sa Thải Trong Tiếng Tiếng Anh

Anh sa thải cô ta rồi.

I fired her.

OpenSubtitles2023.v3

Cat sẽ sa thải con bé nếu nó không tới chỗ làm trong 1 giờ nữa.

Cat’s gonna fire her unless she shows up for work.

OpenSubtitles2023.v3

Không, không, anh bị sa thải.

No no no, you’re fired!

OpenSubtitles2023.v3

Vào tháng 1 năm 2023, Jammeh đã sa thải 12 đại sứ bao gồm Harding.

In January 2023, Jammeh dismissed 12 ambassadors including Harding.

WikiMatrix

Sao cậu không sa thải anh ta?

Why don’t you get him fired?

OpenSubtitles2023.v3

Bà từ chối và bị sa thải.

He refuses and is fired.

WikiMatrix

Một số Binh đoàn bị ngờ vực về sự trung thành chỉ đơn giản là bị sa thải.

Several legions, particularly those with members of doubtful loyalties, were simply demobilised.

WikiMatrix

Mình bị sa thải rồi.

I got dropped.

OpenSubtitles2023.v3

Chính vì những hoạt động đó, tháng 1 năm 1928, ông lại bị sa thải khỏi An Nam học đường.

Because of these activities, in January 1928, he was fired again from An Nam school.

WikiMatrix

Tất cả công nhân hoặc bị sa thải hoặc phải làm việc hai tuần không lương.

All those caught were to be fired immediately or to work two weeks without salary.

jw2023

Nhưng họ sẽ không sa thải cả khoa Tiếng Anh, phải không?

But they’re not gonna fire the whole English department, right?

OpenSubtitles2023.v3

Thì anh sẽ phải sa thải em.

Then I’ll have to fire you.

OpenSubtitles2023.v3

Tôi nghe nói chị đã sa thải một nửa số nhân viên.

I heard you fired half your staff.

OpenSubtitles2023.v3

Kể cả sa thải chánh văn phòng trong hoàn cảnh đang có chiến tranh thương mại sao?

Not even firing his Chief of Staff in the midst of a trade war?

OpenSubtitles2023.v3

Vào ngày 17 tháng 11 năm 2009, EA chính thức xác nhận đóng cửa Pandemic Studios và sa thải 228 nhân viên.

On November 17, 2009, EA officially confirmed Pandemic Studios’ closure, laying off 228 employees.

WikiMatrix

Xem này, hoặc cô rời đi hoặc chúng tôi sa thải cô.

Look, either you leave or we remove you.

OpenSubtitles2023.v3

Ông ấy sẽ sa thải cô.

He’s going to fire you.

OpenSubtitles2023.v3

This was not successful and Barnes was sacked in 2000.

WikiMatrix

Ta không thể bắt ông ta bị sa thải sao?

We couldn’t just get him fired?

OpenSubtitles2023.v3

Nếu Langlois bị sa thải, ta không nên làm gì hết phải không?

If Langlois is dismissed, we shouldn’t do anything?

OpenSubtitles2023.v3

Dalglish đã bị sa thải vào cuối mùa giải và được thay thế bởi Brendan Rodgers.

Dalglish was sacked at the end of the season and replaced by Brendan Rodgers.

WikiMatrix

Mọi thứ đều đến đúng giờ hoặc có người sẽ bị sa thải.

Everything moves on time or people get fired.

OpenSubtitles2023.v3

Tôi quay lại đây để ông có thể sa thải tôi và buộc tội vu khống của tôi.

I returned so that you could dismiss me and press charges for slander.

OpenSubtitles2023.v3

Bất cứ ai không chịu ra đi bình yên sẽ bị sa thải.

Any of you who can’t go peacefully is fired.

OpenSubtitles2023.v3

Họ mua về 8 cầu thủ mới và bán, sa thải hoặc cho mượn 9 cầu thủ khác.

They signed a total of eight new players and sold, released or loaned out nine of their players.

WikiMatrix

Quyết Định Sa Thải Lao Động Khi Nào Thì Hợp Pháp ? Điều Kiện Sa Thải Là Gì ?

Sa thải là một trong những hình thức kỷ luật lao động nghiêm khắc nhất của chủ sử dụng lao động khi người lao động vi phạm nghiêm trọng kỷ luật lao động của công ty hoặc tổ chức đã đặt ra. Luật sư tư vấn và giải đáp một số vướng mắc pháp lý về việc sa thải lao động:

1. Quyết định sa thải lao động hợp pháp mới cập nhật

Chào luật sư, ngày 1/8/2023 công ty tôi vừa tiến hành họp xử lý kỷ luật x vì lý do đã tiết lộ bí mật kinh doanh của công ty. x có tham dự phiên họp nhưng giữa buổi họp đã bỏ về vì bất đồng quan điểm với giám đốc công ty. Tuy nhiên cuộc họp vẫn được tiến hành theo thủ tục pháp luật quy định và có sự tham gia của chủ tịch công đoàn của công ty. Ngày 7/8/2023 giám đốc đã ra quyết định sa thải x. Luật sư cho tôi hỏi công ty tôi ra quyết định sa thải có hợp pháp hay không?

Thứ nhất, về căn cứ xử lý kỷ luật sa thải, điều 125 bộ luật lao động năm 2023 quy định:

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong trường hợp sau đây:

1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc;

2. Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;

4. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

Theo đó trường hợp này công ty đưa ra lý do sa thải x làm lộ bí mật kinh doanh là đúng với quy định của pháp luật, quyết định sa thải của công ty sẽ được chấp nhận.

Thứ hai, về thời hiệu xử lý kỷ luật sa thải cần đảm bảo việc xử lý kỉ luật sa thải đối với anh Minh phải diễn ra trong thời hiệu mà pháp luật quy định.

Điều 123 Bộ luật lao động 2023 quy định :

2. Khi hết thời gian quy định tại khoản 4 Điều 122 của Bộ luật này, nếu hết thời hiệu hoặc còn thời hiệu nhưng không đủ 60 ngày thì được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

3. Người sử dụng lao động phải ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động trong thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Xét thấy, trường hợp của x không có căn cứ để xác định là thuộc khoản 2 điều 124 BLLĐ, như vậy thời hiệu xử lý kỉ luật đối với x là 12 tháng đối với trường hợp tiết lộ bí mật kinh doanh, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm nghĩa vụ. Như vậy trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm này, giám đốc phải ra quyết định xử lý kỷ luật đối với x.

Thứ ba, khi công ty tiến hành xử lý kỷ đối với K thì phải tuân thủ các nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật lao động theo quy định tại Điều 122 Bộ luật lao động năm 2023

1. Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau:

a) Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;

b) Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xử lý kỷ luật là thành viên;

c) Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc tổ chức đại diện người lao động bào chữa; trường hợp là người chưa đủ 15 tuổi thì phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật;

d) Việc xử lý kỷ luật lao động phải được ghi thành biên bản.

2. Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.

3. Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.

a) Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;

b) Đang bị tạm giữ, tạm giam;

c) Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 125 của Bộ luật này;

d) Người lao động nữ mang thai; người lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

6. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động

Theo đó, khi tiến hành xử lý kỷ luật x, công ty phải chứng minh được lỗi của anh Minh là tiết lộ bí mật kinh doanh với lỗi cố ý trực tiếp. Ở đây đã có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại công ty là chủ tịch công đoàn của công ty, x phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa và việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản. Việc x bỏ về giữa chừng không làm ảnh hưởng đến trình tự thủ tục của cuộc họp xử lý kỷ luật. Trong trường hợp này, x đã tự đánh mất quyền bào chữa của mình theo quy định tại điều 122 BLLĐ.

Mặt khác để làm rõ cho quy định trên thì theo quy định tại Điều 30 của Nghị định 05/2023/NĐ-CP thì khi áp dụng xử lý kỷ luật đối với hành vi của anh Minh thì công ty phải tuân thủ trình tự thủ tục sau đây:

“1. Người sử dụng lao động gửi thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở, người lao động, cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động dưới 18 tuổi ít nhất 5 ngày làm việc trước khi tiến hành cuộc họp.

2. Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động được tiến hành khi có mặt đầy đủ các thành phần tham dự được thông báo theo quy định tại Khoản 1 Điều này. Trường hợp người sử dụng lao động đã 03 lần thông báo bằng văn bản, mà một trong các thành phần tham dự không có mặt thì người sử dụng lao động tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, trừ trường hợp người lao động đang trong thời gian không được xử lý kỷ luật quy định tại Khoản 4 Điều 122 của Bộ luật lao động năm 2023

3. Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản và được thông qua các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham dự cuộc họp quy định tại Khoản 1 Điều này và người lập biên bản. Trường hợp một trong các thành phần đã tham dự cuộc họp mà không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do.

4. Người giao kết hợp đồng lao động theo quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 3 Nghị định 05/2023/ND-CP là người có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động. Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động chỉ có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động theo hình thức khiển trách.

5. Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được ban hành trong thời hạn của thời hiệu xử lý kỷ luật lao động hoặc thời hạn kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật lao động theo Điều 124 của Bộ luật lao động năm 2023, Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được gửi đến các thành phần tham dự phiên họp xử lý kỷ luật lao động.”

Thứ tư, về thẩm quyền xử lý kỷ luật sa thải, theo điều 18 BLLĐ 2023

1. Người lao động trực tiếp giao kết hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động; trong trường hợp này, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và có hiệu lực như giao kết với từng người lao động.

Hợp đồng lao động do người được ủy quyền ký kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú và chữ ký của từng người lao động.

3. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

c) Người đại diện của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

d) Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

4. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người đó;

c) Người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó;

d) Người lao động được những người lao động trong nhóm ủy quyền hợp pháp giao kết hợp đồng lao động.

5. Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động không được ủy quyền lại cho người khác giao kết hợp đồng lao động.

Trường hợp người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều này không trực tiếp giao kết hợp đồng lao động thì ủy quyền hợp pháp bằng văn bản cho người khác giao kết hợp đồng lao động theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

Mà người giao kết hợp đồng mới có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật đối với người lao động. Như vậy chỉ trong trường hợp Giám đốc công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty, người giao kết hợp đồng với x thì mới được quyền ra quyết định sa thải đối với x.

Vì vậy, quyết định sa thải của công ty có hợp pháp hay không tùy thuộc vào thẩm quyền ra quyết định sa thải của giám đốc công ty có đúng thẩm quyền hay không.

2. Xin tư vấn khi công ty sa thải không trả lương và giữ lại bằng cấp ?

Xin chào quý luật sư. Em có trường hợp tranh chấp về lương và lao động xin nhờ luật sư tư vấn. Trường hợp của em như sau:

Em làm việc tại công ty Cổ phần đầu tư và giao nhận SGDS từ tháng 4/2023. Đến ngày 6/11/2023, công ty thông báo em vi phạm kỷ luật của công ty và ra quyết định sa thải nhưng không trả lương, đồng thời Giám đốc nói là giữ lương để tính toán thiệt hại của công ty mới trả lương, em không biết thiệt hại mà công ty nói đến là thiệt hại gì đã có yêu cầu giải thích nhưng Giám đốc chỉ nói là “Thiệt hại kinh tế về lâu dài”.

Sau đó hẹn 15 ngày sau giải quyết. Công ty có giữ bằng gốc THPT và 2 triệu tiền thê chân công ty yêu cầu khi xin việc. Nhưng đến nay đã hơn 15 ngày nhưng công ty không giải quyết, em liên lạc với Giám đốc nhưng chỉ nhận được trả lời là công ty chưa tính toán xong, đợi tính toán xong sẽ giải quyết nhưng không có ngày hẹn cụ thể. Bây giờ em vừa không có lương vừa không có bằng không thể kiếm việc mới.

Em phải làm sao để được giải quyết ?

Mong quý luật sư tư vấn giúp em. Em xin chân thành cám ơn.

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong trường hợp sau đây:

1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc;

2. Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;

4. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

b) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

c) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

2. Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động được ưu tiên thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:

1. Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao động.

2. Phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

3. Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không có quy định.

Đối với khoản tiền phía công ty yêu cầu bạn đặt cọc là 2 triệu đồng và giữ lại bằng tốt nghiệp bản gốc của bạn là trái với quy định của Điều 17 BLLĐ bạn hoàn toàn có thể yêu cầu công ty hoàn trả lại bằng tốt nghiệp cùng số tiền này bất cứ lúc nào.

Điều 17. Hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động

1. Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

2. Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.

3. Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động

Như vậy để có thể đảm bảo quyền và lợi ích cho mình trước tiên bạn có thể yêu cầu phía công ty thực hiện các nghĩa vụ trên nếu quá thời hạn là 30 ngày sau khi có quyết định sa thải công ty vẫn cố tình không hoàn trả lại cho bạn, bạn có thể làm đơn khiếu nại tới hòa giải viên lao động của ủy ban nhân dân huyện/quận nơi công ty đặt trụ sở hoặc làm đơn khởi kiện ra tòa án nhân dân có thẩm quyềm theo Điều 187 LLĐ

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân bao gồm:

1. Hòa giải viên lao động;

2. Hội đồng trọng tài lao động;

3. Tòa án nhân dân.

3. Sa thải đối với người lao động sử dụng hồ sơ giả ?

Thưa Luật sư, một người tham gia bảo hiểm được 5 năm mà sử dụng hồ sơ giả thì có quyền sa thải những trường hợp đó không, nếu không công ty phải giải quyết thế nào ? Cảm ơn!

Căn cứ vào khoản 1, điều 125 Bộ luật lao động 2023 Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây:

Điều 125. Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong trường hợp sau đây:

1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc;

2. Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;

3. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật. Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 126 của Bộ luật này;

4. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

Như vậy, nếu công ty của bạn chứng minh được hành vi làm giả giấy tờ của người lao động làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của công ty thì được áp dụng hình thức sa thải đối với nhân viên đó. Việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với nhân viên được thực hiện theo quy định của pháp luật lao động.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

4. Quyết định sa thải của công ty có trái pháp luật không ?

Thưa Luật sư, cháu có vấn đề sau mong được luật sư giúp đỡ: “Anh K (cư trú tại huyện Lý Nhân, Hà Nam) vào làm việc tại công ty X (100% vốn nước ngoài) có trụ sở tại Mỹ Đức, Hà Nội với hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Ngày 11/8/2014, công ty X tiến hành xử lý kỷ luật anh K vì lý do anh đã tiết lộ bí mật công nghệ kinh doanh của công ty.

Anh có tham dự phiên họp nhưng giữa buổi họp anh đã bỏ về vì bất đồng quan điểm với trưởng phòng tổ chức của công ty. Tuy nhiên, cuộc họp vẫn được tiến hành. Theo điều lệ của công ty, việc khen thưởng và xử lý kỷ luật lao động trong công ty được giao cho phó giám đốc nhân sự nên ngày 12/8/2014, phó giám đốc phụ trách nhân sự của công ty đã ra quyết định số 13/QĐ sa thải anh K. Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/8/2014. Ngày 22/9/2014 anh K đã làm đơn khởi kiện công ty X đến TAND thành phố Hà Nội. Hỏi: 1. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cso thụ lý đơn của anh K không? Vì sao? Việc sa thải anh K có đúng không? Vì sao? . Giải quyết chế độ, quyền lợi cho anh K? như thế nào?

Mong sớm nhận được phản hồi từ phía Luật sư. Cháu xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: Mỹ Anh

Theo như bạn trình bày thì ở đây là tranh chấp lao động về xử lí kỉ luật lao động dưới hình thức sa thải nên theo quy định của thì sẽ thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bị đơn đặt trụ sở. Cụ thể tại Điều 33 và Điều 35 BLTTDS quy định như sau:

Điều 35. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện

1. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây:

a) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này;

b) Tranh chấp về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 Điều 30 của Bộ luật này;

c) Tranh chấp về lao động quy định tại Điều 32 của Bộ luật này.

2. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết những yêu cầu sau đây:

a) Yêu cầu về dân sự quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 27 của Bộ luật này;

b) Yêu cầu về hôn nhân và gia đình quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 và 11 Điều 29 của Bộ luật này;

c) Yêu cầu về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 và khoản 6 Điều 31 của Bộ luật này;

d) Yêu cầu về lao động quy định tại khoản 1 và khoản 5 Điều 33 của Bộ luật này.

3. Những tranh chấp, yêu cầu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam hủy việc kết hôn trái pháp luật, giải quyết việc ly hôn, các tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ và con, về nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi và giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt Nam theo quy định của Bộ luật này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

Điều 39. Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ

1. Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:

a) Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;

b) Các đương sự có quyền tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức giải quyết những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;

c) Đối tượng tranh chấp là bất động sản thì chỉ Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết.

Câu hỏi thứ 2 của bạn là Việc sa thải anh K có đúng không? Vì sao?

Hiện nay theo quy định của Bộ luật lao động 2023 thì khi xử lí kỉ luật sa thải phải có căn cứ quy định tại Điều 126 BLLĐ và phải tuân thủ về mặt hình thức theo Điều 125 BLLĐ. Cụ thể Điều 125 quy định như sau:

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong trường hợp sau đây:

1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc;

2. Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;

4. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

1. Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau:

a) Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;

b) Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xử lý kỷ luật là thành viên;

c) Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc tổ chức đại diện người lao động bào chữa; trường hợp là người chưa đủ 15 tuổi thì phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật;

d) Việc xử lý kỷ luật lao động phải được ghi thành biên bản.

2. Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.

3. Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.

a) Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;

b) Đang bị tạm giữ, tạm giam;

c) Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 125 của Bộ luật này;

d) Người lao động nữ mang thai; người lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

6. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động.

Hiện nay theo quy định tại Nghị định 05/2023/ NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động có quy định tại Điều 30 về trình tự xử lí kỉ luật lao động như sau:

Câu hỏi thứ ba của bạn là Giải quyết chế độ, quyền lợi cho anh K? như thế nào?

5. Có thể kiện công ty đòi bồi thường không?

Thưa luật sư, xin hỏi: em muốn hỏi em làm việc cho công ty đo đạc Sông Hồng nam 2013,2014 mà không được ký hợp đồng lao động,cuối năm 2014 em nhận được khoản tiền ứng trước là 20 triệu đồng .đầu năm 2023 em co nghỉ không làm việc cho công ty nữa tới nay đã đươc hơn 1 năm công ty vẫn chưa thanh toán cho chúng tôi xin hỏi em co thể khởi kiện công ty đó nếu xin được chữ ký cua người dân địa phương,chủ nhà nơi em làm việc không ạ

Trường hợp này vì bạn không có hợp đồng lao động nên bạn có thể xin xác nhận của người lao động trong công ty vì việc bạn có làm việc tại công ty để. Tuy nhiên thì theo công ty bạn cung cấp thì bạn đã nghỉ việc hơn 1 năm rồi nên tại thời điểm này bạn đã hết thời hiệu khơi kiện, theo quy định của bộ luật lao động 2023 như sau:

“Điều 190. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

1. Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động cá nhân là 06 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

2. Thời hiệu yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 09 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

3. Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

4. Trường hợp người yêu cầu chứng minh được vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc lý do khác theo quy định của pháp luật mà không thể yêu cầu đúng thời hạn quy định tại Điều này thì thời gian có sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc lý do đó không tính vào thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.

Theo đó hiện tại không có quyền yêu cầu tòa án giải quyết nữa.

Trân trọng./.

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp. Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua điện thoại gọi

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động – Công ty luật Minh Khuê

Quyết Định Tiếng Anh Là Gì?

Hiện nay các mẫu Quyết định được sử dụng ngày càng phổ biến trong công việc hàng ngày, không chỉ trong các cơ quan nhà nước mà còn được sử dụng tại các công ty để giải quyết các công việc.

Quyết định là gì?

Quyết định là loại văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, có thể là văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản áp dụng pháp luật, ban hành dùng để triển khai thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước hoặc các chủ thể có thẩm quyền khác ban hành để giải quyết các vấn đề của cơ quan.

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 thì tùy thuộc vào chủ thể có thẩm quyền ban hành Quyết định hành chính thuộc loại văn bản quy phạm pháp luật gồm: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ,Tổng Kiểm toán nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã.

Quyết định tiếng Anh là gì?

Quyết định tiếng Anh là: Decision

Trong tiếng Anh quyết định sẽ được định nghĩa như sau:

A decision is a type of document issued by a competent state agency, which may be a legal document or a legal application.

Promulgated to implement the policies of the Party and the State or other competent entities promulgated to resolve agency issues.

According to the provisions of the Law on promulgation of legislative documents 2023, depending on the subjects competent to issue administrative decisions of the type of legal documents, including: the President, the Prime Minister, the General State Audit, People’s Committees of districts and communes.

Cụm từ tương ứng Quyết định trong tiếng Anh là gì?

Decision of the Prime Minister

Quyết định của Thủ tướng chính phủ

Decision of the president

Quyết định của Chủ tịch nước

Decision of the State Auditor General

Quyết định của Tổng kiểm toán nhà nước

Decision of the district People’s Committee

Quyết định của UBND Huyện

Decision of the commune People’s Committee

Quyết định của UBND Xã

Decision to appoint a director

Quyết định bổ nhiệm giám đốc

Decision of the Ministry of Education and Training

Quyết định của Bộ giáo dục và đào tạo

Một số ví dụ đoạn văn có sử dụng từ Quyết định tiếng Anh viết như thế nào?

Luật Hoàng Phi xin cung cấp một số mẫu đoạn văn có sử dụng từ Quyết định tiếng Anh để Qúy khách có thể sử dụng trong giao tiếp:

– Administrative decision is the selection of the subject Decision on an activity a number of options to carry out specific work under certain circumstances in order to accomplish the organization’s objectives

– State administrative management decisions are issued to address issues raised in state administrative management

– The State President shall issue a decision to stipulate: General or partial mobilization, to announce and abolish a state of emergency based on a resolution of the National Assembly Standing Committee; proclaim and abolish the state of emergency throughout the country or in each locality in case the Standing Committee of the National Assembly cannot meet; Other issues are under the authority of the President.

– The Prime Minister issues a decision to regulate:

+ Measures to lead and direct activities of the Government and the state administrative system from the central to local levels, the working regime with members of the Government, local governments and other matters under their jurisdiction. of the Prime Minister;

+ Measures to direct and coordinate activities of Government members; inspect the activities of ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies and local administrations in the implementation of the Party’s guidelines and policies, the State’s policies and laws.

– The State Auditor General shall issue decisions to regulate state audit standards, audit procedures, audit records..

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557 – “Một cuộc gọi, mọi vấn đề”