Quyết Định Thành Lập Phòng Y Tế Công Ty / 2023 / Top 12 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 12/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Quyết Định Thành Lập Phòng Y Tế Trường / 2023

Quyết Định Thành Lập Phòng Y Tế Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Thanh Tra Pháp Chế, Quyết Định Số 2680 Của Ubnd Thành Phố Hải Phòng, Quyết Định Số 40 Về Thanh Niên Xung Phong, 6 Quyết Định Cần Thiết Để Trưởng Thành, Quyết Định Trưởng Thành Đoàn, Quyết Định Cho Phép Thành Lập Trường Mầm Non Tư Thục, Đề Nghị Ra Quyết Định Trưởng Thành Đoàn, Quyết Định Số 178/qĐ-ubnd Ngày 14/01/2014 Của ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hải Phòng, Quyết Định Số 04 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng, Quyết Định Quyền Trưởng Phòng, Quyết Định Bãi Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định 04 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Kỹ Thuật, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Thuộc Sở, Quyết Định Số 04/2004 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định 2530 Của Bộ Trưởng Quốc Phòng, Noi Dung Quyet Dinh 04 Cua Bo Truong Bo Quoc Phong, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Trưởng Phòng, Quyết Định 2530 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Marketing, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Giáo Dục, Quyet Định Khen Thưởng Tập Thể Cá Nhà Có Thành Tích Xuất Sắc Trong Phong Trào, Quyết Định 2530 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Năm 2000, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Kinh Doanh, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Giáo Dục Song Ngư, Quyet Dinh 2530 Nam 2000 Cua Bo Truong Bo Quoc Phong, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Tư Pháp Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Văn Phòng Đại Diện Song Ngữ, Quyet Dinh 04/qd-bqp Ngay 5/6/2013 Cua Bo Truong Bo Quoc Phong, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định 2530 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Trong Quân Đội, Quyết Định Số 04/qĐhn-bqp, Ngày 05/6/2013 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng, Quyết Định Số 149/2002/qĐ-bqp Ngày 15 Tháng 10 Năm 2002 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Về Việc Quy Định, Quyết Định Số 149/2002/qĐ-bqp Ngày 15 Tháng 10 Năm 2002 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Về Việc Quy Định, Quyết Định Bổ Nhiệm Viên Trưởng Viện Kiểm Sát Thành Phố, Quyết Định Số 306/2000/qĐ-bqp Ngày 09/3/2000 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng, Trường Nguyễn Tất Thành Câu Hỏi Tự Luận Quốc Phòng, Quy Hoạch Thúc Đẩy Tăng Trưởng Xanh Thành Phố Hải Phòng, Quyết Định Thành Lập Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thanh Lý Tài Sản, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thpt, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Tư Thục, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Chuyên Môn Trong Trường Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học Luật Hà Nội, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Trường Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng Công Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học, Quy Định Về Thành Lập Văn Phòng Dại Diện Và Chi Nhánh Trong Và Ngoài Nước, Quy Định Số Lượng Phó Trưởng Phòng, Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết , Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết, Nghị Quyết Trương ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Quốc Phòng, Nghị Quyết Trương ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Quốc Phòng – An Ninh, Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức, Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức , Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức , Quyết Định Thành Lập Bếp ăn Tập Thể, Quyết Định Dĩ An Lên Thành Phố, Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo, Quyết Định Thanh Lý Tài Sản, Quyết Định Thanh Lý Xe ô Tô, Quyết Định Thanh Lâp, Quyết Định Mới Của Đức Thánh Cha, Quyết Định Thành Lập Câu Lạc Bộ Hát Dân Ca, Quyết Định Thành Lập Ban Chi ủy, Quyết Đinh 875 Cua Thanh Hóa, Quyết Định 936 Của Thành ủy, Số Quyết Định Thành Lập Là Gì, Quyet Dinh Thanh Lap Hoi Dong Dinh Gia Tai San, 7 Quyết Định Đi Đến Thành Công Pdf, Quyết Định 12 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Thành Lập Ban Quản Lý Chợ, Quyết Định 886/qĐ-ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Thành Lập Công Ty, 7 Quyết Định Đi Đến Thành Công, Số Quyết Định Thành Lập Công Ty, Quyet Định Số 875-qĐ/tu Tinh Uỷ Thanh Hoá, Quyết Định Số 10 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Pdf, Quyết Định 875 Của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Quyết Định Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Prc, Quyết Định Thành Lập Tổ Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước, ý Chí Quyết Định Thành Công, 3 Yếu Tố Quyết Định Thành Công, Quyet Dinh 1043 Cua Thanh Uy, Quyết Định 886 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định 03 Thành Uỷ Hà Nội Về Phân Cấp Cán Bộ, Quyết Định Thành Lập HĐlhh,

Quyết Định Thành Lập Phòng Y Tế Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Thanh Tra Pháp Chế, Quyết Định Số 2680 Của Ubnd Thành Phố Hải Phòng, Quyết Định Số 40 Về Thanh Niên Xung Phong, 6 Quyết Định Cần Thiết Để Trưởng Thành, Quyết Định Trưởng Thành Đoàn, Quyết Định Cho Phép Thành Lập Trường Mầm Non Tư Thục, Đề Nghị Ra Quyết Định Trưởng Thành Đoàn, Quyết Định Số 178/qĐ-ubnd Ngày 14/01/2014 Của ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hải Phòng, Quyết Định Số 04 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng, Quyết Định Quyền Trưởng Phòng, Quyết Định Bãi Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định 04 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Kỹ Thuật, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Thuộc Sở, Quyết Định Số 04/2004 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định 2530 Của Bộ Trưởng Quốc Phòng, Noi Dung Quyet Dinh 04 Cua Bo Truong Bo Quoc Phong, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Trưởng Phòng, Quyết Định 2530 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Marketing, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Giáo Dục, Quyet Định Khen Thưởng Tập Thể Cá Nhà Có Thành Tích Xuất Sắc Trong Phong Trào, Quyết Định 2530 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Năm 2000, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Kinh Doanh, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Giáo Dục Song Ngư, Quyet Dinh 2530 Nam 2000 Cua Bo Truong Bo Quoc Phong, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Tư Pháp Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Văn Phòng Đại Diện Song Ngữ, Quyet Dinh 04/qd-bqp Ngay 5/6/2013 Cua Bo Truong Bo Quoc Phong, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định 2530 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Trong Quân Đội, Quyết Định Số 04/qĐhn-bqp, Ngày 05/6/2013 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng, Quyết Định Số 149/2002/qĐ-bqp Ngày 15 Tháng 10 Năm 2002 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Về Việc Quy Định, Quyết Định Số 149/2002/qĐ-bqp Ngày 15 Tháng 10 Năm 2002 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Về Việc Quy Định, Quyết Định Bổ Nhiệm Viên Trưởng Viện Kiểm Sát Thành Phố, Quyết Định Số 306/2000/qĐ-bqp Ngày 09/3/2000 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng, Trường Nguyễn Tất Thành Câu Hỏi Tự Luận Quốc Phòng, Quy Hoạch Thúc Đẩy Tăng Trưởng Xanh Thành Phố Hải Phòng, Quyết Định Thành Lập Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thanh Lý Tài Sản, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thpt, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Tư Thục, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Chuyên Môn Trong Trường Mầm Non,

Thành Lập Công Ty Kinh Doanh Thuốc Thú Y / 2023

Cơ sở pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2014;

Luật Thú y 2015;

Nghị định 123/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp;

Nghị định 35/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về một số điều của Luật Thú y.

Điều kiện kinh doanh thuốc thú y

Theo điều 92 Luật Thú y 2015, tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc thú y phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

Đã thành lập công ty kinh doanh ngành nghề thuốc thú y;

Có địa điểm, cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp, cụ thể:

Có đủ quầy, tủ, giá kệ để chứa, đựng và trưng bày sản phẩm phải đảm bảo chắc chắn, dễ vệ sinh và tránh được những tác động bất lợi của ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, nấm mốc, động vật gặm nhấm và côn trùng gây hại;

Có trang thiết bị để bảo đảm điều kiện bảo quản ghi trên nhãn của sản phẩm; có nhiệt kế, ẩm kế theo dõi điều kiện bảo quản sản phẩm. Đối với cơ sở buôn bán vắc xin, chế phẩm sinh học phải có tủ lạnh, tủ mát hoặc kho lạnh; có nhiệt kế để kiểm tra điều kiện bảo quản; có máy phát điện dự phòng, vật dụng, phương tiện vận chuyển phân phối vắc xin bảo đảm điều kiện bảo quản ghi trên nhãn sản phẩm.

Người quản lý, người trực tiếp bán thuốc thú y phải có Chứng chỉ hành nghề thú y (dành cho cá nhân). Điều kiện này khá thuận lợi vì trong trường hợp Quý khách hàng không có Chứng chỉ hành nghề thú y mà vẫn muốn kinh doanh mặt hàng thuốc thú y, Quý khách hàng chỉ cần thuê người quản lý hoặc người trực tiếp bán hàng cho mình có Chứng chỉ hành nghề thú y;

Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (dành cho công ty kinh doanh mặt hàng thuốc thú y sau khi được thành lập).

Lưu ý: Theo luật Doanh nghiệp 2014 hiện hành, doanh nghiệp chưa cần xuất trình ngay các điều kiện trên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Quý khách có thể đăng ký thành lập doanh nghiệp trước rồi sau đó đáp ứng các điều kiện còn lại để hoàn tất thủ tục xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y.

Thủ tục đăng ký thành lập công ty

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty

Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu);

Dự thảo điều lệ doanh nghiệp;

Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân:

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp/công ty bao gồm:

Đối với cá nhân: Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân còn hiệu lực;

Quyết định góp vốn, Văn bản cử đại diện theo ủy quyền đối với thành viên công ty, cổ đông công ty là tổ chức;

Tài liệu khác trong các trường hợp đặc biệt (Luật Việt An sẽ tư vấn để Quý khách hàng chuẩn bị theo quy định của pháp luật);

Hợp đồng cung cấp dịch vụ pháp lý (Hợp đồng ủy quyền) để ủy quyền cho Công ty Luật Việt An thực hiện dịch vụ thành lập doanh nghiệp.

Đối với tổ chức: Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;

Bước 2: Nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tại Bước 1, Công ty Luật Việt An sẽ giúp Quý khách hàng tiến hành nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp qua Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện: 03 – 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Khắc con dấu công ty

Ngay khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế công ty, Luật Việt An sẽ tiến hành khắc dấu cho doanh nghiệp;

Thời gian thực hiện: 01 ngày.

Bước 4: Công bố mẫu dấu

Sau khi có con dấu để con dấu có hiệu lực và được sử dụng cần thực hiện thủ tục công bố mẫu dấu của công ty trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

Năm 2020, công ty có quyền khắc nhiều con dấu pháp nhân phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình.

Thời gian thực hiện khắc dấu: 01 ngày.

Sau 03 ngày kể từ ngày công bố, mẫu dấu sẽ hiển thị trong thông tin của doanh nghiệp trên hệ thống thông tin quốc gia. Quý khách hàng có thể tra cứu mẫu dấu tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn. Con dấu pháp nhân của công ty chỉ có hiệu lực theo quyết định của doanh nghiệp và được công bố trên cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 5: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Ngành, nghề kinh doanh;

Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Doanh nghiệp sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải trả phí theo quy định và thông báo công khai các thông tin sau đây trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được công khai:

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

Để công ty có thể tiến hành kinh doanh thuốc thú y một cách hợp pháp, xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y là một thủ tục không thể thiếu. Vì vậy, công ty Luật Việt An xin đưa ra cho Quý khách một số thủ tục pháp lý cơ bản như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký

Đơn đăng ký (theo mẫu);

Bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (sau khi thực hiện thành công thủ tục thành lập doanh nghiệp, Quý khách sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

Chứng chỉ hành nghề thú y (Quý khách hàng vui lòng tham khảo mục dưới).

Hồ sơ bao gồm:

Ngay sau khi nhận được bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chứng chỉ hành nghề của Quý khách, công ty Luật Việt An sẽ nhanh chóng hỗ trợ Quý khách chuẩn bị hồ sơ để gửi Quý khách trong 01 ngày làm việc.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, công ty Luật Việt An sẽ giúp Quý khách nộp hồ sơ cho cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh.

Trường hợp Quý khách hàng chưa có chứng chỉ hành nghề thú y của người quản lý, người trực tiếp bán thuốc thú y vui lòng tham khảo thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y như sau:

Thời gian hoàn thành: 05 – 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề thú y

Như đã đề cập ở trên, Quý khách hàng không nhất thiết phải có chứng chỉ hành nghề thú y mới có thể kinh doanh mặt hàng thuốc thú y. Quý khách có thể thuê người trực tiếp bán hàng hoặc người quản lý có Chứng chỉ hành nghề thú y. Tuy nhiên, công ty Luật Việt An vẫn cung cấp cho Quý khách hàng một số thông tin pháp lý cơ bản về việc xin cấp Chứng chỉ này như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký

Đơn đăng ký (theo mẫu);

Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với từng loại hình hành nghề thú y. Người muốn hành nghề bán thuốc thú y phải có bằng trung cấp trở lên chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản đối với hành nghề thú y thủy sản;

Giấy chứng nhận sức khỏe;

Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân. Đối với người nước ngoài, ngoài những quy định trên còn phải có lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Hồ sơ bao gồm:

Ngay sau khi nhận được đầy đủ thông tin của Quý khách, Luật Việt An sẽ giúp Quý khách chuẩn bị hồ sơ trong vòng 01 ngày làm việc một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký Chứng chỉ hành nghề thú y

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, công ty Luật Việt An sẽ nộp hồ sơ của Quý khách cho cơ quan quản lý chuyên ngành thú y.

Thời gian hoàn thành: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Mẫu Giấy Quyết Định Thành Lập Công Ty / 2023

Mẫu Giấy Quyết Định Thành Lập Công Ty, Giấy Đề Nghị Thanh Toán Theo Quyết Định 48, Số Quyết Định Thành Lập/giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh, Số Quyết Định Thành Lập Công Ty, 7 Quyết Định Đi Đến Thành Công, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Pdf, 7 Quyết Định Đi Đến Thành Công Pdf, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Prc, Quyết Định Thành Lập Công Ty, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công, ý Chí Quyết Định Thành Công, 3 Yếu Tố Quyết Định Thành Công, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Ebook, 9 Năng Lực Quyết Định Thành Công, Sách 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công, Quyết Định Thành Lập Công Ty Cổ Phần, Quyet Dinh Thanh Lap Cong Doan Co So, Kế Hoạch Công Bố Quyết Định Thành Lập Đội Tuyển, Tờ Trình Ra Quyết Định Thành Lập Cộng Tác Viên Dân Số, 5 Bước Quyết Định Thành Công Cuộc Đời, Kế Hoạch Công Bố Quyết Định Thành Lập Đội Tuyển Tdtt, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Mẫu Giấy Quyết Định Cử Đi Công Tác, Mẫu Giấy Quyết Định Đi Công Tác, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Giấy Đề Nghị Thành Lập Công Ty Tnhh 1 Thành Viên, Quyết Định Khen Thưởng Cho Các Cá Nhân Và Tập Thể Có Thành Tích Xuất Sắc Trong Công Tác Đoàn Và Phon, Quyết Định Công Nhận Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quyết Định Thành Lập Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thanh Lý Tài Sản, Mẫu Bảng Xác Định Giá Trị Khối Lượng Công Việc Hoàn Thành Theo Hợp Đồng Đề Nghị Thanh Toán, Giấy Đề Nghị Thanh Quyết Toán, Mẫu Giấy Yêu Cầu Thanh Toán Công Nợ, Mẫu Giấy Đăng Ký Thành Lập Công Ty Cổ Phần, Giấy Đề Nghị Thanh Toán Công Nợ, 9 Bí Quyết Thành Công Trong Công Việc, Giấy ủy Quyền Các Thành Viên Hộ Gia Đình, Giấy ủy Quyền Dành Cho Các Thành Viên Hộ Gia Đình, Bí Quyết Thành Công, 7 Bí Quyết Thành Công, Bí Quyết Dậy Thì Thành Công, Bí Quyết Của Thành Công, Bí Quyết Để Thành Công, 8 Bí Quyết Thành Công, Bí Quyết Thành Công 9h, Bí Quyết Iui Thành Công, Hướng Dẫn Về Giấy Phép Và Thanh Tra Công Trình Dân Dụng, Quyết Định Dĩ An Lên Thành Phố, Quyết Định Thành Lập Câu Lạc Bộ Hát Dân Ca, Quyết Định Thanh Lâp, Quyết Định Mới Của Đức Thánh Cha, Quyết Định 936 Của Thành ủy, Quyết Đinh 875 Cua Thanh Hóa, Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo, Quyết Định Thành Lập Bếp ăn Tập Thể, Quyết Định Thanh Lý Xe ô Tô, Quyết Định Thành Lập Ban Chi ủy, Quyết Định Thanh Lý Tài Sản, Số Quyết Định Thành Lập Là Gì, 6 Bí Quyết Giảm Cân Thành Công, 9 Bí Quyết Thành Công Của Triệu Phú, 7 Bí Quyết Bán Hàng Thành Công, Quyet Dinh Thanh Lap Hoi Dong Dinh Gia Tai San, Quyết Định 886 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Thành Lập HĐlhh, Quyết Định Số 50 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định 03 Thành Uỷ Hà Nội Về Phân Cấp Cán Bộ, Quyết Định Lên Thị Xã Chơn Thành, Quyết Định 875 Của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Quyết Định Số 10 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Thành Lập Ban Quản Lý Chợ, Quyết Định 12 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Biểu Mẫu Quyết Định Thành Lập, Quyết Định 886/qĐ-ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyet Định Số 875-qĐ/tu Tinh Uỷ Thanh Hoá, Quyết Định Số 820 QĐ Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 04 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Thành Lập Tổ Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước, Quyết Định Số 23 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 820/qĐ-ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 13 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyet Dinh 1043 Cua Thanh Uy, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Giấy Đề Nghị Đăng Ký Doanh Nghiệp Công Ty Tnhh Một Thành Viên, Giấy Đề Nghị Đăng Ký Doanh Nghiệp Công Ty Tnhh Hai Thành Viên Trở Lên, Bí Quyết Thành Công Sinh Viên Pdf, Nghị Quyết Số 25 Về Công Tác Thanh Niên, 9 Bí Quyết Chốt Sale Thành Công, Những Bí Quyết Thành Công Của Microsoft Là Gì?, Bí Quyết Thành Công Của Bill Gates, Giấy Đề Nghị Hỗ Trợ Theo Mẫu (Được Đính Kèm Trong Quyết Định), Giấy ủy Quyền Dành Cho Các Thành Viên Hộ Gia Đình, Hộ Kinh Doanh, Các Tổ Chức, Quyết Định 03 Của Thành ủy Hà Nội Về Phân Cấp Quản Lý Cán Bộ, Quyết Định Số 4322 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Bổ Nhiệm ông Nguyễn Bá Thanh, 6 Quyết Định Cần Thiết Để Trưởng Thành, Quyết Định Thành Lập Phòng Y Tế Trường, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thanh Hóa,

Mẫu Giấy Quyết Định Thành Lập Công Ty, Giấy Đề Nghị Thanh Toán Theo Quyết Định 48, Số Quyết Định Thành Lập/giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh, Số Quyết Định Thành Lập Công Ty, 7 Quyết Định Đi Đến Thành Công, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Pdf, 7 Quyết Định Đi Đến Thành Công Pdf, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Prc, Quyết Định Thành Lập Công Ty, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công, ý Chí Quyết Định Thành Công, 3 Yếu Tố Quyết Định Thành Công, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Ebook, 9 Năng Lực Quyết Định Thành Công, Sách 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công, Quyết Định Thành Lập Công Ty Cổ Phần, Quyet Dinh Thanh Lap Cong Doan Co So, Kế Hoạch Công Bố Quyết Định Thành Lập Đội Tuyển, Tờ Trình Ra Quyết Định Thành Lập Cộng Tác Viên Dân Số, 5 Bước Quyết Định Thành Công Cuộc Đời, Kế Hoạch Công Bố Quyết Định Thành Lập Đội Tuyển Tdtt, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Mẫu Giấy Quyết Định Cử Đi Công Tác, Mẫu Giấy Quyết Định Đi Công Tác, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Giấy Đề Nghị Thành Lập Công Ty Tnhh 1 Thành Viên, Quyết Định Khen Thưởng Cho Các Cá Nhân Và Tập Thể Có Thành Tích Xuất Sắc Trong Công Tác Đoàn Và Phon, Quyết Định Công Nhận Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quyết Định Thành Lập Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thanh Lý Tài Sản, Mẫu Bảng Xác Định Giá Trị Khối Lượng Công Việc Hoàn Thành Theo Hợp Đồng Đề Nghị Thanh Toán, Giấy Đề Nghị Thanh Quyết Toán, Mẫu Giấy Yêu Cầu Thanh Toán Công Nợ, Mẫu Giấy Đăng Ký Thành Lập Công Ty Cổ Phần, Giấy Đề Nghị Thanh Toán Công Nợ, 9 Bí Quyết Thành Công Trong Công Việc, Giấy ủy Quyền Các Thành Viên Hộ Gia Đình, Giấy ủy Quyền Dành Cho Các Thành Viên Hộ Gia Đình, Bí Quyết Thành Công, 7 Bí Quyết Thành Công, Bí Quyết Dậy Thì Thành Công, Bí Quyết Của Thành Công, Bí Quyết Để Thành Công, 8 Bí Quyết Thành Công, Bí Quyết Thành Công 9h, Bí Quyết Iui Thành Công, Hướng Dẫn Về Giấy Phép Và Thanh Tra Công Trình Dân Dụng, Quyết Định Dĩ An Lên Thành Phố, Quyết Định Thành Lập Câu Lạc Bộ Hát Dân Ca, Quyết Định Thanh Lâp,

Quyết Định Thành Lập Công Ty Tnhh 1 Thành Viên / 2023

Một công ty được thành lập đúng thời điểm sẽ đưa công ty đến với những thành công và ngược lại. Do đó, cần cân nhắc lựa chọn thời điểm quyết định thành lập công ty TNHH 1 thành viên cho phù hợp. Quyết định thành lập công ty của chủ sở hữu sẽ được hiện thực hóa bằng việc chủ sở hữu chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh.

Khi nào là thời điểm hợp lý để đưa ra quyết định thành lập công ty?

Thời điểm hợp lý để đưa ra quyết định thành lập công ty là khi:

Thấy lợi ích và cơ hội kinh doanh từ việc thành lập công ty: thu hút các hợp đồng có giá trị lớn, có thể xuất hóa đơn cho khách hàng, dễ dàng huy động vốn…

Đã chuẩn bị đủ các điều kiện về vốn, nhân lực, điều kiện kinh doanh, trụ sở kinh doanh…để hoạt động dưới tư cách pháp nhân, bao gồm cả tâm lý sẵn sàng đối mặt với rủi ro xảy ra

Có phương án, đề án thành lập và sau thành lập để công ty hoạt động hiệu quả

Lợi ích của việc đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên là gì?

Khi thành lập doanh nghiệp sẽ có những lợi ích sau:

Có Mã số doanh nghiệp và Mã số thuế, có Giấy chứng nhận đăng ký thành lập, có tư cách pháp nhân. Có nghĩa, đã được Nhà nước công nhận và xác định là có tồn tại, có vốn, có chức năng kinh doanh các ngành nghề như đã đăng ký.

Đối tác sẽ yên tâm hơn nhiều khi ký kết hợp đồng với một doanh nghiệp, thay vì một cá nhân nhỏ bé.

Chỉ Doanh nghiệp mới được phép xuất hóa đơn, các cá nhân không thể thực hiện được việc này. Với các đối tượng khách hàng cần hóa đơn để làm cơ sở minh bạch chi phí thì đương nhiên họ sẽ sử dụng dịch vụ, mua hàng của một doanh nghiệp.

Một Doanh nghiệp có cơ cấu tổ chức, quản lý rõ ràng, minh bạch

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên ra sao?

Sau khi đã sẵn sàng thành lập công ty, bạn cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nộp tại Sở kế hoạch đầu tư theo phương thức nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập bao gồm:

Thứ nhất, Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT

Thứ hai, điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp)

Thứ ba, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau:

giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền nếu công ty tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Trường hợp công ty tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên, hồ sơ gồm Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền. Danh sách người đại diện theo ủy quyền theo mẫu quy định tại Phụ lục I-10 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

Giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân

Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là nhà nước)

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Thứ tư, văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Mong rằng bài viết trên của chúng tôi đã giúp bạn có thêm thông tin về Quyết định thành lập công ty TNHH 1 thành viên. Chúng tôi luôn sẵn sàng để giải đáp cho bạn. Liên hệ Phan Law VietNam theo thông tin sau đây.

PHAN LAW VIETNAM Hotline: 1900.599.995 – 0794.80.8888 Email: info@phan.vn