Quyết Định Thôi Việc Theo Nguyện Vọng / Top 9 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 1/2023 # Top View | Bac.edu.vn

Công Chức, Viên Chức Nghỉ Việc Theo Nguyện Vọng Có Được Hưởng Trợ Cấp Thôi Việc ?

Thời gian hưởng trợ cấp thôi việc đối với công chức, viên chức được xác định như thế nào ? Quy định về thời gian tham gia bảo hiểm tự nguyện (BHTN), thời gian tập sự khi là viên chức và thời gian nghỉ ốm đau thai sản ? Sẽ được Luật Minh KHuê tư vấn cụ thể như sau:

1.Tóm tắt nội dung yêu cầu tư vấn:

Thưa luật sư, xin hỏi: Ngày 01/08/2009 tôi có quyết định tuyển dụng làm viên chức của Sở Nội vụ, thời gian tập sự là 06 tháng. Tôi công tác tại một trường mầm non thuộc huyện miền núi. Sau khi hết tập sự tôi có quyết định bổ nhiệm và ngạch viên chức từ tháng 02/2010. Thời gian tham gia BHXH, BHYT, BHTN từ tháng 08/2009.

Đến tháng 3/2016 tôi có Quyết định tiếp nhận và điều động công chức về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện L.N công tác (qua kiểm tra, sát hạch chuyển viên chức thành công chức của Sở nội vụ). Từ ngày 01/4/2020 tôi xin nghỉ việc theo nguyện vọng và được UBND huyện chấp thuận, có quyết định nghỉ việc. Tôi chuyển sang làm doanh nghiệp và có đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Vậy:

1. Khi tôi nghỉ việc theo nguyện vọng có được hưởng trợ cấp thôi việc không?

2. Tại thời điểm tôi nghỉ việc là công chức thì thời gian là viên chức có được tính để hưởng trợ cấp thôi việc không? (từ tháng 8/2009 đến tháng 12/2016). Thời gian tham gia BHTN và thời gian tập sự khi là viên chức, thời gian nghỉ ốm đau thai sản khi là viên chức, công chức có được tính hưởng trợ cấp thôi việc theo không? Tổng thời gian tôi hưởng trợ cấp thôi việc là bao nhiêu tháng?

Cảm ơn luật sư!

Người hỏi: D.T.P

2.Luật sư tư vấn:

2.1 Thủ tục nghỉ hưu đối với công chức là như thê nào?

Thời gian hưởng trợ cấp thôi việc đối với công chức, viên chức được xác định như thế nào ? Quy định về thời gian tham gia bảo hiểm tự nguyện (BHTN), thời gian tập sự khi là viên chức và thời gian nghỉ ốm đau thai sản ? Sẽ được Luật Minh KHuê tư vấn cụ thể như sau:

1. Điều 1 Nghị định của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức quy định:

“Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Nghị định này quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức nêu tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức.

2. Công chức thôi việc, nghỉ hưu do sắp xếp tổ chức thực hiện theo quy định tại Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.”

Khoản 2 Điều 6 Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định công chức trong cơ quan hành chính ở cấp huyện bao gồm:

“c) Người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân “.

Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân, trong đó bao gồm Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ. Biên chế công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định trong tổng biên chế công chức của huyện do cơ quan có thẩm quyền giao. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của công chức,…

Như vậy, Quý khách đã là công chức công tác tại Phòng Giáo dục và đào tạo huyện L.N , do vậy thuộc trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ nói trên. Nên trường hợp Quý khách thôi việc theo nguyện vọng và được UBND huyện chấp thuận thì được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 5 Nghị định của Chính phủ như sau:

” Công chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc như sau: cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có). Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 (một) tháng lương hiện hưởng.”

Trong đó, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian tính theo năm có đóng bảo hiểm xã hội (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp phục viên, bao gồm:

a) Thời gian làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội;

b) Thời gian làm việc trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

c) Thời gian làm việc trong công ty nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

d) Thời gian làm việc theo chỉ tiêu biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao trong tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

đ) Thời gian được cơ quan, tổ chức, đơn vị cử đi đào tạo, bồi dưỡng;

e) Thời gian nghỉ được hưởng lương theo pháp luật về lao động;

g) Thời gian nghỉ được hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

h) Thời gian bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự mà đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận là oan, sai;

i) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác theo quy định tại Điều 81 của Luật Cán bộ, công chức;

k) Thời gian được bố trí làm việc khi hưởng án treo, cải tạo không giam giữ theo bản án hoặc quyết định của Tòa án.

Trường hợp thời gian làm việc có tháng lẻ: dưới 03 tháng thì không tính; từ đủ 03 tháng đến đủ 06 tháng thì được tính bằng ½ năm làm việc; từ trên 06 tháng đến 12 tháng thì được tính bằng 01 năm làm việc. (Điều 6 Nghị định của Chính phủ).

Theo thông tin Quý khách cung cấp, thời gian có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của Quý khách gồm 02 giai đoạn:

Thời gian hưởng trợ cấp thôi việc đối với công chức, viên chức được xác định như thế nào ? Quy định về thời gian tham gia bảo hiểm tự nguyện (BHTN), thời gian tập sự khi là viên chức và thời gian nghỉ ốm đau thai sản ? Sẽ được Luật Minh KHuê tư vấn cụ thể như sau:

2.2Giai đoạn từ tháng 08/2008 đến tháng 02/2016

Quý khách là viên chức công tác tại Trường mầm non và làm việc theo chế độ hợp đồng lao động,

Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định thì người sử dụng lao động (NSDLĐ) có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho NSDLĐ trừ đi thời gian người lao động đã tham gia BHTN theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được NSDLĐ chi trả trợ cấp thôi việc, trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng ½ năm, từ đủ 06 tháng trở lên thì tính bằng 01 năm làm việc.

Do đó, trong khoảng thời gian này, Quý khách sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc. Trường mầm non nơi Quý khách công tác có trách nhiệm chi trả.

Pháp luật quy định thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc từ tháng 01/2009 đến nay. Nên thời gian hưởng trợ cấp thôi việc của Quý khách được tính từ tháng 08/2008 đến tháng 12/2008 là ½ năm.

2.3 Giai đoạn từ tháng 03/2016 đến tháng 04/2020

Quý khách là công chức công tác tại Phòng giáo dục và đào tạo huyện.

2.4 Về trợ cấp thôi việc:

Theo phân tích tại câu 1, Quý khách là công chức đủ điều kiện được hưởng trợ cấp thôi việc theo Nghị định ngày 27/04/2010 của Chính phủ. Nếu chưa nhận trợ cấp thôi việc thì tổng thời gian Quý khách được hưởng trợ cấp thôi việc từ tháng 03/2016 đến tháng 04/2020 là 04 năm.

2.5 Về thời gian nghỉ ốm đau, thai sản:

Trong giai đoạn này, thời gian nghỉ ốm đau, thai sản sẽ được tính là thời gian làm việc để hưởng trợ cấp thôi việc – theo căn cứ tại Điểm g Khoản 1 Điều 6 Nghị định .

Còn giai đoạn trước tháng 03/2016 thì thời gian nghỉ ốm đau, thai sản không có cơ sở để tính là thời gian hưởng trợ cấp thôi việc theo Nghị định.

2.6 Về thời gian tập sự, thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp:

Do phạm vi điều chỉnh của Nghị định của Chính phủ áp dụng đối với công chức. Nên thời gian tập sự, thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ không được tính là thời gian làm việc để hưởng trợ cấp thôi việc theo Nghị định của Chính phủ.

* Tuy nhiên, trong giai đoạn từ tháng 08/2006 đến tháng 02/2016 Quý khách có thể chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thôi việc, Quý khách có quyền đề nghị Phòng GD&ĐT xem xét giải quyết để bảo đảm quyền lợi của mình. Bởi tại điểm e, khoản 1 Điều 58 Luật viên chức quy định:

Hoặc khiếu nại, khởi kiện tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Hiện tại Quý khách đang làm việc tại doanh nghiệp tư nhân có ký hợp đồng lao động và vẫn tiếp tục tham gia các loại Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, nên chế độ hưởng các loại bảo hiểm, chế độ hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc sẽ căn cứ vào quan hệ lao động giữa Quý khách và Doanh nghiệp, theo quy định chung của Bộ luật lao động

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn!

Quyết Định Thôi Việc

I. Quyết định thôi việc là gì?

Điều cơ bản đầu tiên mà mọi người cần lưu ý đó chính là hiểu rõ về quyết định thôi việc. Quyết định thôi việc là một văn bản được áp dụng cho các doanh nghiệp/công ty/tập đoàn hay các khối cơ quan đoàn thể dùng để quyết định nghỉ việc cho một cá nhân trong công ty.

Quyết định thôi việc xuất phát từ hai phía: Nếu từ phía nhân viên thì quyết định được ban hành khi nhân viên tự xin nghỉ. Còn đối với doanh nghiệp thì quyết định thôi việc được đưa ra từ việc nhân viên không đáp ứng được yêu cầu hay vi phạm nội quy, điều lệ… thì công ty có thể soạn thảo quyết định thôi việc đối với cá nhân đó.

II. Nội dung cần có ở quyết định thôi việc

Với cương vị là một nhà lãnh đạo hay một người quản lý thì chuyện để nhân viên ra đi là điều không hề dễ dàng và không mong muốn. Nhưng đối với một số trường hợp bất khả kháng, người đứng đầu cần chủ động trong việc đưa ra quyết định thôi việc cho nhân viên. Để công việc được tiếp tục và vấn đề thôi việc được giải quyết nhanh chóng thì người quản lý cần nắm vững nội dung của quyết định thôi việc.

III. Những lưu ý cần biết khi soạn thảo quyết định thôi việc

Như đã nói về tính đặc thù thì quyết định thôi việc là loại văn bản quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến công việc, cuộc sống của người khác nên mọi quyết định đều được xem xét kỹ lưỡng. Lãnh đạo khi soạn thảo quyết định thôi việc cần lưu ý để tránh xảy ra sai sót.

Từng thông tin được đề cập đến ở quyết định thôi việc cần phải chính xác, có kiểm chứng rõ ràng. Văn bản được ký xác nhận giữa hai bên, các bên không được quy trách nhiệm cho nhau sau khi đã có quyết định thôi việc, đồng thời hai bên không cần thực hiện bất cứ nghĩa vụ nào được ghi trong hợp đồng lao động trước đó.

Những lưu ý khi soạn thảo quyết định thôi việc

Còn với trường hợp hợp đồng lao động chưa đến hạn kết thúc nhưng phía doanh nghiệp quyết định cho thôi việc thì hai bên cần ngồi lại và xem xét đến nội dung hợp đồng để bồi thường cho hợp lý. Ngược lại, nếu quyết định được đưa ra khi hợp đồng đã đến kỳ hạn thì cả hai bên không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bên còn lại.

IV. Các mẫu quyết định thôi việc mới nhất năm 2019

1. Mẫu quyết định thôi việc cơ bản và chuẩn nhất

Mẫu quyết định thôi việc cơ bản

2. Mẫu quyết định thôi việc của công chức, viên chức

Mẫu quyết định thôi việc của công chức, viên chức

3. Mẫu quyết định thôi việc song ngữ

Với thời đại công nghệ 4.0, tiếng anh đã trở thành ngôn ngữ được dùng phổ biến nên các văn bản ở nhiều doanh nghiệp đã yêu cầu bổ sung thêm ngôn ngữ Anh. Để tiện cho quá trình soạn thảo, chúng tôi mang đến cho các bạn mẫu quyết định thôi việc chuẩn nhất. Các bạn có thể tải mẫu quyết định thôi việc này để sử dụng:

Mẫu quyết định thôi việc song ngữ

V. Những điều cần làm của nhân viên khi nhận được quyết định thôi việc

Khi nhận được quyết định thôi việc, thay vì buồn bã với quyết định này thì bạn hãy luôn thể hiện sự chuyên nghiệp của mình. Cho dù bạn nghỉ việc là do yếu tố chủ quan hay khách quan thì sự việc cùng đã xảy ra và bạn hãy chấp nhận, chuẩn bị tinh thần tốt và phải đảm bảo những yêu cầu sau khi còn ở công ty cũ:

1. Để lại trong lòng mọi người một thái độ hòa nhã

Mặc dù mẫu quyết định thôi việc được ban hành với bạn nhưng đừng vì vậy mà bạn bực bội, cáu gắt với những đồng nghiệp xung quanh vì họ không có lỗi gì cả. Bạn hãy chứng minh rằng bạn là một nhân viên chuyên nghiệp, hãy hoàn thành công việc còn dang dở và tiến hành bàn giao cho người tiếp quản vị trí của bạn. Nếu làm như vậy thì ít nhất bạn cũng sẽ được họ nhớ đến với một sự vui vẻ.

2. Luôn giữ cho mình tinh thần vui vẻ, thái độ lạc quan

3. Chuẩn bị cho mình một mẫu CV mới

Chuẩn bị một mẫu CV thật ấn tượng

VI. Kết luận

Tag: [Update 2020] Quyết định thôi việc – Những lưu ý cho người ban hành và nhân viên

Mẫu Quyết Định Cho Thôi Việc

Mẫu quyết định cho thôi việc, 87100, Huyền Nguyễn, Văn Bản Mua Bán Nhanh

, 19/06/2015 18:34:16

Mẫu quyết định cho thôi việc

Mẫu quyết định cho thôi việc

[TÊN ĐƠN VỊ]Số: [SỐ QĐ] CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcQUYẾT ĐỊNHVề việc cho thôi việc đối với cán bộ nhân viên[CHỨC DANH] [TÊN CQ]– Căn cứ vào quyết định , ngày / / về việc thành lập ;– Căn cứ văn bản về việc quy định phân công, phân cấp về quản lý cán bộ ;– Xét đơn xin nghỉ việc ông (bà) cán bộ nhân viên của ;– Xét quá trình tham gia công tác từ ngày / / – Xét đề nghị của ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.QUYẾT ĐỊNH :Điều 1. Nay thuận giải quyết cho Ông (bà) cán bộ nhân viên thuộc được thôi việc kể từ ngày ;Điều 2. Ông (bà) [TÊN] được hưởng trợ cấp thôi việc là tháng lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp (nếu có) theo chế độ hiện hành;Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng phòng Hành chính, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Kế toán- tài vụ, Trưởng và Ông (bà) có trách nhiệm thi hành quyết định này.Nơi nhận:– Như điều 3– Lưu Văn phòngGIÁM ĐỐC(Ký tên và đóng dấu)

Đăng bởi Huyền Nguyễn

Tags: các dạng mẫu quyết định cho thôi việc, dạng mẫu quyết định cho thôi việc mới nhất, mẫu quyết định cho thôi việc, mẫu quyết định cho thôi việc mẫu, mẫu quyết định cho thôi việc mẫu mới nhất, quyết định cho thôi việc, quyết định cho thôi việc mẫu, quyết định cho thôi việc mẫu mới nhất, tải mẫu quyết định cho thôi việc, tải mẫu quyết định cho thôi việc mẫu mới nhất

Tin mới nhất Mẫu văn bản, Mẫu văn bản điều động, bổ nhiệm, việc làm

Tin xem nhiều nhất Mẫu văn bản, Mẫu văn bản điều động, bổ nhiệm, việc làm

Mẫu quyết định cho thôi việc Tại Mẫu văn bản, Mẫu văn bản điều động, bổ nhiệm, việc làm của trang Văn Bản Mua Bán Nhanh, 02/01/2021 01:40:35

Tin nổi bật Mẫu văn bản, Mẫu văn bản điều động, bổ nhiệm, việc làm

VINADESIGN PHALCON WEB

Những Mẫu Quyết Định Cho Thôi Việc

Khi một nhân viên ở trong doanh nghiệp cũng như cán bộ nhà nước không còn hăng say và làm việc kém hiệu quả vì vô vàn lý do như công việc hiện tại không phù hợp với họ, hay mức lương không phù hợp với mong muốn thì quyết định cho thôi việc một cách hợp lý sẽ giúp cho doanh nghiệp không bị ảnh hường và nhân viên đó cũng sẽ có cơ hội để tìm một môi trường mới phù hợp hơn với bản thân. Cùng chúng tôi tìm hiểu về mẫu đơn cho thôi việc.

Theo quy định tại Điều 36 Bộ luật Lao động 2012, có 10 trường hợp doanh nghiệp cho người lao động thôi việc được pháp luật ghi nhận và bảo vệ. Đó là:

Hết hạn hợp đồng lao động, trừ người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ;

Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động;

Đủ điều kiện hưởng lương hưu;

Người lao động bị tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định của Toà án;

Người lao động chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết;

Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết; người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

Bị xử lý kỷ luật sa thải;

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng;

Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng; cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế; sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp.

Những nội dung cần có trong mẫu quyết định thôi việc

Để thông báo về quyết định thôi việc của mình bại cần đảm bảo được những thông tin sau:

Thông tin đơn vị (doanh nghiệp) ra quyết định cho thôi việc.

Thông tin của người lao động bao gồm : họ tên, ngày sinh, quê quán, đơn vị làm việc và chức vụ hiện tạo

Lý do quyết định cho thôi việc ở đây gồm các trường hợp sau:

Quyết định thôi việc do nhân viên không đáp ứng được các yêu cầu của công việc trong thời hạn thử việc trong hợp đồng lao động.

Quyết định cho thôi việc do Hết hạn hợp đồng lao động

Quyết định cho nghỉ việc để được hưởng chế độ thai sản

Thông tin về thời hạn được hưởng lương thưởng và các chế độ tham gia đóng BHXH, BHTN,BHYT, kể từ ngày quyết định cho thôi việc.

Xác nhận của giám đốc, người trực tiếp quản lý nhân viên.

Mẫu đơn cho thôi việc