Quyết Định Thôi Việc Tiếng Anh / 2023 / Top 21 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 12/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Quyết Định Thôi Việc Tiếng Anh / 2023

Quyết Định Thôi Việc Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Đơn Quyết Định Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Cho Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Thôi Việc, Mẫu Giấy Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Nghỉ Việc Tạm Thời, Quyết Định Kỷ Luật Cho Thôi Việc, Mẫu Đơn Quyết Định Buộc Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Viên Chức, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn, Quyết Định Thôi Việc Cho Nhân Viên Nghỉ Ngang, Khởi Kiện Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Quyết Định Nghỉ Việc Tiếng Anh, ý Nghĩa Của Việc Quy Định Thời Hiệu Thời Hạn, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Đơn Xin Thôi Việc Mẫu Tiếng Anh, Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Anh Là Gì, Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Hàn, Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Anh, Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Trung Là Gì, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Trung, Đơn Xin Thôi Việc Dịch Tiếng Anh, Mẫu Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Hàn, Đơn Thôi Việc Tiếng Nhật, Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Nhật, Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Trung, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Nhật, Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Hàn, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Nhật, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Việt, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Trung, Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Nhật, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Anh Hay Nhất, Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Trung, Thủ Tục Giải Quyết Chế Độ Thôi Việc, Thủ Tục Giải Quyết Cho Thôi Việc, Thủ Tục Giải Quyết Thôi Việc, Thủ Tục Giải Quyết Thôi Việc Đối Với Viên Chức, Quy Định Thời Gian Làm Việc, Quyết Định Khen Thưởng Giỏi Việc Nước Đảm Việc Nhà, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Theo Nghị Định 46, Đơn Xin Thôi Việc Theo Nghị Định 108, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Tổng Cục Thống Kê, Thời Gian Làm Việc Trong Một Ngày Của Người Lái Xe Được Quy Định Là Bao Nhiêu?, Quyết Định Cho Thôi Tham Gia Cấp ủy Chi Bộ , Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ Có Thời Hạn, Quyết Định Bổ Nhiệm Có Thời Hạn Bao Lâu, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Có Thời Hạn, Quyet Dinh Thoi Giu Chuc Bi Thu Chi Bo, Quyết Định Bổ Nhiệm Có Thời Hạn, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Có Thời Hạn, Em Đã Quyết Định Sẽ Dừng Lại ở Đây Thôi, Quyet Dinh Cho Thoi Giu Chuc Vu Bi Thu Chi Doan, Quyết Định Bổ Nhiệm Không Có Thời Hạn, Quyết Định Hết Thời Gian Kỷ Luật, Quyết Định Số 487/qĐ-bnn-tcc Ngày 26/02/2007 Của Bộ Nn Và Ptnt Về Việc Ban Hành Định Mức Điều Tra Qu, Quy Định Về Việc Học Và Thi Môn Tiếng Anh, Tại Sao Việc Xác Định Động Cơ Vào Đảng Đúng Đắn Được Đặt Lên Hàng Đầu Và Có ý Nghĩa Quyết Định, Một Người Chồng Quyết Định ở Nhà Để Chăm Sóc Việc Gia Đình, Theo Các Nhà Thống Kê Lao Động Thì, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Việc Học Và Kiểm Tra Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định Kỷ Luật Kéo Dài Thời Hạn Nâng Lương, Quyết Định Ban Hành Khung Thời Gian Năm Học, 4 Yếu Tố Quyết Định Thời Điểm Uống Thuốc, Quyết Định Nâng Lương Trước Thời Hạn, Luận Văn Về Thời Giờ Làm Việc Thời Giờ Nghỉ Ngơi, Quyết Định Rút Ngắn Thời Gian Thử Thách Của án Treo, Thời Gian Công Bố Quyết Định Kỷ Luật Đảng, Quan Điểm Lịch Sử Cụ Thể Trong Việc Hoạch Định Chính Sách Phát Triển Kinh Tế Việt Nam Qua Các Thời K, Quyết Định Quy Chế Làm Việc, Quyết Định Làm Việc, Quyết Định Về Việc, Quyết Định Về Việc Lập Hồ Sơ Pccc, Quyết Định Giao Việc, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc, Quyết Định Nghỉ Việc, Mẫu Đơn Quyết Định Nghỉ Việc, Quyết Định Về Việc Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ, Quyết Định Về Việc Hỗ Trợ Kinh Phí, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Làm Việc, Ra Quyết Định Là Một Công Việc, Quyết Định Phê Duyệt Đề án Vị Trí Việc Làm, Quyết Định 27 Về Việc Bổ Nhiệm Cán Bộ, Đơn Xin Nghỉ Việc Trong Thời Gian Thử Việc, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Ubnd Xã, Quyết Định Về Việc Khen Thưởng,

Quyết Định Thôi Việc Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Đơn Quyết Định Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Cho Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Thôi Việc, Mẫu Giấy Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Nghỉ Việc Tạm Thời, Quyết Định Kỷ Luật Cho Thôi Việc, Mẫu Đơn Quyết Định Buộc Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Viên Chức, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn, Quyết Định Thôi Việc Cho Nhân Viên Nghỉ Ngang, Khởi Kiện Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Quyết Định Nghỉ Việc Tiếng Anh, ý Nghĩa Của Việc Quy Định Thời Hiệu Thời Hạn, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Đơn Xin Thôi Việc Mẫu Tiếng Anh, Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Anh Là Gì, Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Hàn, Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Anh, Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Trung Là Gì, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Trung, Đơn Xin Thôi Việc Dịch Tiếng Anh, Mẫu Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Hàn, Đơn Thôi Việc Tiếng Nhật, Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Nhật, Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Trung, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Tiếng Nhật, Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Hàn, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Nhật, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Việt, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Trung, Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Nhật, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Anh Hay Nhất, Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Trung, Thủ Tục Giải Quyết Chế Độ Thôi Việc, Thủ Tục Giải Quyết Cho Thôi Việc, Thủ Tục Giải Quyết Thôi Việc,

Xin Thôi Việc Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023

Tớ cũng xin thôi việc rồi mà có chết đói đâu

I already quit, Am I dead here?

OpenSubtitles2018.v3

Khoảng năm 1860, ông xin thôi việc rồi di cư vào Nam.

In 1880 he quit his job and moved to South Africa.

WikiMatrix

Bob xin thôi việc vì vậy tôi cũng bỏ.

Bob is gonna fire you the second I’m gone.

OpenSubtitles2018.v3

Vì thế, cuối cùng tôi xin thôi việc và làm bánh tamale ở nhà.

So eventually I resigned and began making tamales at home.

jw2019

Anh nghĩ quyết định xin thôi việc của em là rất đúng đắn.

I think you deciding to just quit was really for the best.

OpenSubtitles2018.v3

Được rồi anh sẽ nộp đơn xin thôi việc!

Fine, then I’ll just walk out.

OpenSubtitles2018.v3

Anh đi đút đơn xin thôi việc.

I’m handin’in my resignation.

OpenSubtitles2018.v3

Tôi sẽ xin thôi việc.

I’m resigning.

OpenSubtitles2018.v3

Tôi đánh đơn xin thôi việc vì lý do lương tâm.

I typed out my resignation, explaining my conscientious position.

jw2019

Sau đó, hải quân chuyển tôi đến Norfolk, Virginia và tôi phải đợi đơn xin thôi việc được chấp thuận.

I was then transferred to Norfolk, Virginia, to await my discharge.

jw2019

Chúng tôi quyết định dâng cuộc đời mình để phụng sự Đức Giê-hô-va và tôi nộp đơn xin thôi việc tại hải quân.

We each decided to dedicate our life to Jehovah, and I submitted my resignation from the navy.

jw2019

Tôi xin thôi việc và trở thành người tiên phong đều đều vào tháng 7 năm 1941. Tôi làm thánh chức trọn thời gian kể từ dạo đó.

I quit my job and became a regular pioneer in July 1941, and I have been in the full-time service ever since.

jw2019

Tôi là Young min’s đây. Sao khi không cô không nói không rằng đã xin thôi việc vậy? Nếu là vì chúng ta hãy ra ngoài nói chuyện đi.

Hello? & lt; i& gt; Young- min here. & lt; / i& gt; & lt; i& gt; How could you quit without notice? & lt; / i& gt; & lt; i& gt; If it’s me let’s meet and talk. & lt; / i& gt;

QED

Thế nên, chị đã nộp đơn xin thôi việc, dù vị giám đốc nói riêng với chị rằng chị là người duy nhất trong công ty mà họ muốn giữ lại.

Hence, she submitted her resignation, though the director confided that she was the only employee whom they really wanted to keep.

jw2019

In 1958, in order to attend the Divine Will International Assembly in New York, I again resigned from government service.

jw2019

Quá trình xây dựng bắt đầu từ năm 1864 nhưng đã bị trì hoãn đáng kể do các vấn đề về kỹ thuật, tình hình sức khoẻ của Hlávka từ sau năm 1872, và bất đồng giữa ông và chính quyền địa phương dẫn đến việc Hlávka xin thôi việc.

Construction commenced in 1864 but was subjected to substantial delays due to technical problems, the illness of Hlávka from 1872 onwards, and to disagreements between Hlávka and the local administration, which led to Hlávka’s resignation.

WikiMatrix

Trong một cuộc tranh cãi về vấn đề chia quân ra bố phòng đồn bót tại Harpers Ferry, Hooker xin thôi việc, thế rồi Tổng thống Abraham Lincoln và Tổng chỉ huy Henry W. Halleck – vốn đang tìm lý do để cách chức ông – liền phê chuẩn ngay.

In a dispute over the use of the forces defending the Harpers Ferry garrison, Hooker offered his resignation, and Abraham Lincoln and General-in-Chief Henry W. Halleck, who were looking for an excuse to rid themselves of him, immediately accepted.

WikiMatrix

Tháng 10 năm 1831, Strauß xin thôi công việc giảng dạy để tiếp tục học lên cao và nghiên cứu dưới trướng của Schleiermacher và Hegel tại Berlin.

In October 1831, Strauss resigned his office to study under Schleiermacher and Hegel in Berlin.

WikiMatrix

Tôi chỉ xin nghỉ việc thôi.

Yo, yo, all’s I did was quit my job.

OpenSubtitles2018.v3

Nhưng thiếp xin ngài 1 việc thôi.

But I ask only one thing.

OpenSubtitles2018.v3

Hai mươi năm về trước, khi tôi còn là luật sư tranh tụng và luật sư về nhân quyền hành nghề toàn thời gian tại Luân Đôn, và Tòa Thượng thẩm ở đó được triệu tập lại, vài người cho đó là do một sự cố trong lịch sử, ngay tại tòa nhà này, Tôi gặp một chàng trai trẻ đã xin thôi việc ở Bộ Ngoại giao Anh.

Twenty years ago, when I was a barrister and human rights lawyer in full-time legal practice in London, and the highest court in the land still convened, some would say by an accident of history, in this building here, I met a young man who had just quit his job in the British Foreign Office.

ted2019

Xin lỗi, nhưng mày sẽ bị thôi việc.

Sorry, but you’re out of a job.

OpenSubtitles2018.v3

Con chỉ đến xin việc Ở quán cà phê thôi mà.

I was just applying for a job at the coffee house.

OpenSubtitles2018.v3

Tuy nhiên, khi ông xin điều này, chủ nhân cho ông thôi việc.

When he made this request, however, his employer dismissed him from his job.

jw2019

Holland nói với một thiếu niên 14 tuổi rằng em ấy không bao giờ cần phải xin lỗi cho việc “chỉ tin mà thôi.”

Holland tells a 14-year-old boy he need never apologize for “only believing.”

LDS

Thôi Việc Trong Tiếng Tiếng Trung / 2023

Chị ấy quyết định thôi việc.

她決定辭去工作。

tatoeba

Tớ cũng xin thôi việc rồi mà có chết đói đâu

我 也 辭職 了 我 餓 死 了 嗎

OpenSubtitles2018.v3

Cha à, con đã thôi việc rồi.

爸爸 我 辞去 了 政府 的 工作

OpenSubtitles2018.v3

tôi đành cho anh thôi việc.

我会 批准 你 辞职 的 要求

OpenSubtitles2018.v3

Em sẽ thôi việc vào sáng mai.

我 明早 辞职 了 !

OpenSubtitles2018.v3

Tuy nhiên, khi ông xin điều này, chủ nhân cho ông thôi việc.

可是,他提出请求时,雇主却把他辞退了。

jw2019

所以我辞掉工作 从事我真正想做的事

ted2019

Anh nghĩ một phóng viên bị thôi việc khiến tôi lo lắng sao?

你 以为 一个 失业 记者 能 让 我 紧张 吗

OpenSubtitles2018.v3

Tôi đánh đơn xin thôi việc vì lý do lương tâm.

我打好辞职信,解释我那基于良心的立场。

jw2019

Ví dụ, chị Laura*, một người mẹ có hai con, đã thôi việc vì lý do này.

举个例,萝拉*有两个年幼的孩子,为了有多点时间跟孩子在一起,她放弃了全职工作。

jw2019

Ngay lập tức, tôi thôi việc ở một nhà hàng tại thành phố Glendale và chuyển đến Bê-tên.

那时,我在格伦代尔一家餐馆做糕点师。 一收到这个邀请,我就马上辞去工作,搬进伯特利。

jw2019

Tôi chính thức xin lỗi anh, Anh trợ lý giám đốc và tôi sẽ thôi việc từ ngày mai

我現 在 正式 向 副 經理 先生 你 說 對 不起 明天 我會 向 人事部 辭職 的 了 不要.

OpenSubtitles2018.v3

So với các thư ký khác, tôi sẽ là người có mức lương cao nhất, nhưng tôi vẫn cương quyết thôi việc.

这是医院里薪酬最高的秘书职位,但我还是坚决辞职。

jw2019

Thôi được, vậy sao chúng ta không thôi việc tìm kiếm Lacroix mà thay vào đó là tìm kiếm mục tiêu của hắn?

不如 我們 別 找 Lacroix 了 從 他 的 目標 下手 如何

OpenSubtitles2018.v3

Trong thời gian vụ việc xảy ra, anh Felino Ganal đã thôi việc ở công ty và trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va.

接这宗案件时,加纳尔已成为耶和华见证人,也不在那所律师事务所工作了。

jw2019

Một tuần nọ khi tôi đến thăm ông, người chủ nói với tôi rằng ông đã thôi việc để làm việc khác ở Lima.

一天,我如常到车间找他,可是他的雇主说,他已经离职,去了利马。

jw2019

Thôi việc có nghĩa là chúng tôi phải cắt giảm chi tiêu, nhưng tôi thấy giờ đây mình hiểu được những suy nghĩ và vấn đề của con cái.

放弃这份工作,收入少了,生活自然要俭朴些,但我觉得现在真的明白了孩子的想法和难题。

jw2019

Con trai tôi, Björn, quyết định thôi việc tại văn phòng chi nhánh của Nhân-chứng Giê-hô-va, và trở về nhà để giúp việc chăm sóc tôi.

小儿弼源也决定离开耶和华见证人分社办事处的岗位,回家提供协助。

jw2019

Chị Paula cho biết thêm: “Khi thôi việc và rời bỏ căn nhà quen thuộc và tiện nghi, một người phải hết lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va.

使徒行传20:35)宝拉接着说:“没有了工作,又放弃了舒适生活,到陌生的地方住下来,这个时候,你就得全心信赖耶和华。

jw2019

Cho nên trong tuần sau khi thôi việc, tôi quay trở lại con phố bạo loạn, nhưng lần đó, tôi không còn là nhân viên của công ty truyền thông nào nữa.

所以在接下来的几星期,我回到了街道 但是这一次,我不再是记者

ted2019

1958年,我为了参加在纽约举行的“上帝的旨意”国际大会,再次辞去政府的职务。

jw2019

Tôi sẽ kết thúc nhanh thôi bằng việc nhấn mạnh rằng công nghệ không có giới hạn.

在结束我的演讲前, 我想再提醒各位, 这种技术是不受限的。

ted2019

Bố bảo cho thôi ngay việc này.

我會 馬 上 讓 他們 走 的

OpenSubtitles2018.v3

“Đức Giê-hô-va làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất, và họ thôi công-việc xây-cất thành.

“耶和华把他们从那里分散到全地上,他们逐渐放下建城的工程。

jw2019

Mẫu Câu Xin Nghỉ Phép Và Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Anh / 2023

Mẫu câu xin nghỉ phép và xin thôi việc bằng tiếng Anh 

MẪU CÂU XIN THÔI VIỆC 

1. I want to widen my line of vision so I would make a decision to quit my job from the next month. Tôi muốn mở rộng tầm nhìn của mình nên bắt đầu từ tháng sau, tôi muốn xin được nghỉ việc. 2. I‘ve made a tough decision, sir. Here is my resignation. Tôi đã có 1 quyết định khó khăn thưa ông. Đây là đơn xin thôi việc của tôi. 3. I quit because I don’t want to be stuck in a rut. I want to move on. Tôi xin nghỉ việc vì không muốn cứ dính vào thói quen. Tôi muốn tiến tới. 4. Previously, I really love working with you. However, for some personal reasons, I cannot work here anymore. 5. I’ve been trying, but I don’t think I’m up to this job. Tôi vẫn luôn cố gắng nhưng tôi không nghĩ mình đủ khả năng làm công việc này. 6. I’ve been here for too long. I want to change my environment. Tôi đã làm việc ở đây quá lâu rồi, tôi muốn thay đổi môi trường. 7. I’m sorry for bring up my resignation at this moment, but I’ve decided to study aboard. Tôi xin lỗi vì đã nộp đơn thôi việc vào lúc này nhưng tôi đã quyết định đi du học. 8. To be honest, I’ve got a better order. Thật lòng mà nói tôi có 1 đề nghị tốt hơn. 9. I’m running out of steam. I need to take a break. Tôi hết hơi rồi. Tôi cần phải nghỉ ngơi 1 chút. 10. I’m quitting because I want to try something different. Tôi bỏ việc vì tôi muốn thử 1 công việc khác.

MẪU CÂU XIN NGHỈ PHÉP

1. I need tomorrow off. Tôi muốn nghỉ làm ngày mai. 2. He has a day off today. Hôm nay anh ấy nghỉ làm. 3. I need a sick leave for two days. Tôi muốn xin nghỉ bệnh 2 ngày. 4. I want to take a day off to see a doctor. Tôi muốn nghỉ một ngày để đi bác sĩ. 5. I’m afraid I’m going to have to pull a sick today. Tôi e rằng tôi sẽ xin nghỉ bệnh hôm nay. 6. I got an afternoon off and went to the hospital. Tôi xin nghỉ buổi chiều để đi đến bệnh viện. 7. Wouldn’t it be possible for me to take the day off this Friday? Thứ sáu này tôi xin nghỉ một ngày được không? 8. It’s not likely. There’s a lot of work to do Chắc là không được. Còn rất nhiều việc phải làm. 9. I’m asking for three-day personal leave for my wife’s labor. Tôi muốn xin nghỉ 3 ngày vì vợ tôi sắp sinh em bé.