Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Học Sinh / 2023 / Top 21 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 12/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Quy Trình Xử Lý Kỷ Luật Học Sinh / 2023

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 4, ngày 01 tháng 0 9 năm 2019

QUI TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT HỌC SINH

Thực hiện Thông tư số 08/TT ngày 21/3/1988 của Bộ trưởng Bộ GDĐT hướng dẫn về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh của các trường phổ thông;

Thực hiện Thông tư số 12/2011-BGD ngày 28/3/2011 Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Trường THPT Nguyễn Trãi xây dựng Hướng dẫn qui trình xử lý học sinh vi phạm như sau:

Học sinh nghỉ học dưới 3 ngày: đơn xin phép bằng sổ liên lạc do HS hoặc PHHS đem vào nộp cho bộ phận giám thị. (trên 2 ngày phải thông qua BGH); Mục xin phép phải có chữ ký đúng với chữ ký mẫu của phụ huynh.

Trong trường hợp PHHS không có điều kiện nộp đơn xin phép ngay trong ngày nghỉ thì gọi điện thoại báo cho GVCN hoặc bộ phận giám thị quản lý trực tiếp học sinh; GVCN báo lại cho bộ phận giám thị để ghi nhận, ngay trong ngày; PHHS hoặc HS vẫn phải nộp đơn xin phép trong ngày đi học kế tiếp.

GVCN lập hồ sơ đề nghị hội đồng kỷ luật nhà trường xem xét hình thức kỷ luật (theohướng dẫn tại thông tư 08 của Bộ Giáo dục – đào tạo).

Ghi chú:

Xử lý theo số lần vi phạm của học sinh (không chỉ là tái phạm lỗi trước); Thời gian nhắc nhở, phê bình, viết bản kiểm điểm, cam kết không quá 02 tiết học .

Những trường hợp sai nội quy do điều kiện khách quan, học sinh phải chủ động báo trước với Giám thị hoặc giáo viên bộ môn để được ghi nhận.

Đối với những học sinh có hành vi vi phạm “những điều học sinh không được làm” (theo Điều lệ Nhà trường và Nội qui trường):

2.1/ Học sinh có hành vi gian lận trong các kỳ kiểm tra định kỳ, tập trung (có biên bản do giáo viên coi thi, coi kiểm tra lập) thì GVCN xem xét xếp loại hạnh kiểm cuối học kỳ cao nhất là Trung bình. Phải có ý kiến của Hội đồng xét duyệt hạnh kiểm cuối học kỳ.

2.2/ Học sinh vi phạm những điều “cấm” còn lại thì Giám thị hoặc giáo viên bộ môn yêu cầu học sinh viết tường trình, kiểm điểm, sau đó báo với GVCN để mời phụ huynh đến trao đổi; đồng thời GVCN phải xét kỷ luật Khiển trách trước lớp, tùy mức độ vi phạm GVCN có thể xét hạ bậc hạnh kiểm học sinh.

2.3/ Học sinh đã bị Khiển trách trước lớp mà vẫn vi phạm lần 2 (không chỉ là tái phạm lỗi trước) GVCN phối hợp giám thị hoặc giáo viên bôm môn lập hồ sơ gởi Hội đồng kỷ luật nhà trường xem xét; đồng thời thông báo để CMHS biết.

Khi Giáo viên bộ môn phát hiện học sinh vi phạm mà không ghi nhận sổ kỷ luật; nếu nhà trường kiểm tra và phát hiện sẽ ghi nhận thi đua để đánh giá việc quản lý lớp của Giáo viên bộ môn.

Khi Giáo viên chủ nhiệm phát hiện học sinh vi phạm nội quy thì xử lý kỷ luật xong sau đó thông tin cho Giám thị biết thông qua Sổ Kỷ luật .

Tất cả trường hợp vi phạm, sau khi xử lý xong, cuối học kỳ, GVCN báo cáo tổng hợp cho Khối trưởng chủ nhiệm, để sử dụng trong buổi xét hạnh kiểm cuối kỳ.

Các bước cần thực hiện khi đề nghị triệu tập hội đồng kỷ luật:

A. Các hình thức kỷ luật đối với học sinh:

– Nghỉ học không phép từ 0 2 buổi trở lên trong thời gian 1 tháng; hạ 1 bậc HK / tháng.

– Không thuộc bài hoặc không làm bài tập từ 3 lần trở lên trong 1 tháng.

– Đi học trễ từ 3 lần trở lên trong 1 tháng; hạ bậc HK / tháng

– Nói năng thô tục, đánh bài, hút thuốc lá…

– Mắc một trong những lỗi sau, dù chỉ 1 lần: Hạ bậc HK / tháng.

Vi phạm nội quy thi (kiểm tra)

Có thái độ thiếu tôn trọng đối với thầy cô giáo, cán bộ nhân viên, bạn bè…

Trốn tiết học; gây mất đoàn kết trong lớp, bao che cho hành vi sai trái của bạn mà không có ý thức đấu tranh hoặc không báo cáo cho nhà trường.

GVCN căn cứ mức độ vi phạm của học sinh, khiển trách học sinh trước lớp trong buổi sinh hoạt lớp đầu tuần (ghi lại biên bản sinh hoạt lớp và nộp về phòng giám thị một bản để ghi nhận).

– Tái phạm các khuyết điểm đã từng bị xử lý khiển trách trước lớp.

– Mắc khuyết điểm sau dù chỉ 1 lần song đã gây nhiều tác hại, ảnh hưởng không tốt đến giáo dục của nhà trường:

Ăn cắp sách, bút, tiền bạc, tư trang …của người khác;

Gây gỗ đánh nhau với học sinh trong trường và người ngoài trường;

Tung dư luận xấu, phao tin đồn nhảm, tuyên truyền và thực hiện các hoạt động mê tín dị đoan;

Nghe nhạc, xem phim ảnh hoặc lưu trữ, truyền bá sách báo có nội dung xấu.

Học sinh bị kỉ luật khiển trách trước HĐ kỷ luật nhà trường ở học kì nào thì chỉ được xếp loại hạnh kiểm cao nhất là Trung bình ở học kì đó. Hình thức kỷ luật này sẽ không ghi vào học bạ nhưng được thông báo cho CMHS biết để phối hợp giáo dục.

– Tái phạm các khuyết điểm đã bị khiển trách trước Hội đồng kỉ luật nhà trường.

– Nhiều lần trốn học, trốn đi sinh hoạt hoặc quay cóp trong lúc kiểm tra (có tính hệ thống)

– Mắc khuyết điểm, sai phạm lớn dù chỉ 1 lần và mức độ tác hại thực sự nghiêm trọng:

Ăn cắp, cướp giật trong và ngoài nhà trường.

Có lời nói và hành động vô lễ với cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Đánh nhau có tổ chức, gây rối trật tự trị an bị công an tạm giam giữ hoặc thông báo cho nhà trường biết.

Học sinh bị kỉ luật cảnh cáo ở học kì nào thì xếp loại hạnh kiểm YẾU ở học kì đó. Hình thức kỷ luật này sẽ ghi vào học bạ và thông báo cho CMHS biết.

– HS đã bị cảnh cáo trước toàn trường nhưng không biết hối lỗi và sửa chữa khuyết điểm, có ảnh hưởng xấu đến học sinh khác.

– Học sinh vi phạm lần đầu nhưng có mức độ rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín nhà trường, thầy cô giáo, tập thể lớp như: Trộm cắp, trấn lột, gây gổ đánh nhau có tổ chức và gây thương tích cho người khác…

Học sinh bị Đình chỉ học tập 1 tuần ở học kì nào thì xếp loại hạnh kiểm YẾU ở học kì đó. Hình thức kỷ luật này sẽ ghi học bạ và thông báo cho CMHS biết để phối hợp giáo dục.

5. Đình chỉ học tập 1 năm học đối với HS vi phạm một trong các khuyết điểm sau đây:

– HS đã bị đình chỉ học tập 1 tuần nhưng không chịu sửa chữa, vẫn còn tái phạm khuyết điểm (không chỉ là lỗi đã bị xử lý), thậm chí còn phạm thêm những khuyết điểm nghiệm trọng khác.

– HS vi phạm lần đầu nhưng có mức độ rất nghiêm trọng, có ý thức và chủ động gây ra những tác hại rất lớn, rất nguy hiểm:

Tham gia các tổ chức trộm cắp, trấn lột, trụy lạc, phản động…

Sử dụng hung khí đánh nhau có tổ chức, gây thương tích cho người khác,

Can án ngoài trường bị công an bắt giữ….

Học sinh bị đình chỉ 1 năm học sẽ được nhà trường ghi nhận vào học bạ gửi trả về địa phương (Phường, Xã) để theo dõi, giáo dục. Sau khi hết thời hạn kỷ luật nếu HS muốn học lại thì CMHS phải làm đơn xin nhà trường cho học lại; phải có giấy của công an địa phương xác nhận mức độ tiến bộ và ý thức chấp hành pháp luật của học sinh trong thời gian ở địa phương và bản cam kết của gia đình về việc giáo dục con em mình

B. Hồ sơ đề nghị kỷ luật học sinh:

GVCN khi xử lý hoặc đề nghị Hội đồng kỷ luật nhà trường xử lý kỷ luật học sinh cần có đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu sau:

1. Với hình thức Khiển trách trước lớp:

– Học sinh làm bản tường trình, bản tự kiểm điểm.

– Học sinh đọc bản tự kiểm trước lớp, nghe GVCN phân tích khuyết điểm

– Hình thức xử lý Khiển trách trướclớp phải được thể hiện rõ trong biên bản sinh hoạt lớp hàng tuần

– Biên bản vi phạm của HS (ghi nhớ sự việc) do giám thị hoặc những người có trách nhiệm lập.

– Bản tự kiểm của HS vi phạm (kèm theo những tài liệu, tang vật…. nếu có)

– Biên bản họp lớp xét đề nghị xử lý kỷ luật HS.

– Văn bản đề nghị Hội đồng kỉ luật nhà trường xét kỉ luật học sinh của GVCN (có ý kiến nhất trí của phòng Giám thị)

* GVCN tập hợp hồ sơ,gởi PHT phụ trách công tác QLGD học sinh để trình Hiệu trưởng triệu tập Hội đồng kỷ luật nhà trường.

V. Trách nhiệm theo dõi, giúp đỡ học sinh bị kỷ luật và việc đề nghị xóa kỷ luật đối với những học sinh đã chấp hành tốt quyết định, có tiến bộ rõ rệt: 1. Sau khi Hiệu trưởng ký quyết định kỷ luật HS:

Nếu HS phải chịu các mức kỷ luật 2,3 & 4 mục III.A. thì GVCN có trách nhiệm phối hợp với Giám thị và gia đình HS thường xuyên theo dõi, giúp đỡ, để giáo dục HS.

– Sau thời hiệu của quyết định, nếu thấy HS chấp hành tốt, có ý thức sửa chữa khuyết điểm, có những tiến bộ rõ rệt thì GVCN tổ chức họp lớp, lập hồ sơ xét đề nghị xóa kỷ luật cho học sinh.

– Biên bản họp lớp đề nghị xét xóa kỷ luật cho học sinh.

– Bản nhận xét về quá trình rèn luyện của học sinh vi phạm của GVCN (có tham khảo ý kiến của cán bộ lớp).

– Bản đề nghị xét xóa kỷ luật và công nhận HS có tiến bộ của GVCN lớp (có sự nhất trí của Giám thị) gởi chủ tịch HĐKL (Hiệu trưởng) xét xóa quyết định kỷ luật.

3. Lưu trữ hồ sơ Kỷ luật:

Hồ sơ kỷ luật, hồ sơ hạ mức hoặc xóa kỷ luật đối với học sinh cần được bảo quản đầy đủ và lưu trữ lâu dài tại văn phòng nhà trường (đối với những học sinh bị Hội đồng kỷ luật của nhà trường xử lý) và lưu giữ tại Sổ chủ nhiệm lớp trong thời hạn học sinh đang theo học ở từng cấp học (đối với những học sinh bị giáo viên chủ nhiệm lớp khiển trách trước lớp).

Quy định này phổ biến đến tất cả giáo viên, giám thị và học sinh./. Tải File đính kèm KT. HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG Đỗ Đình Đoàn

Tải file đính kèm: quy_trinh_xu_ly_hoc_sinh_259201921.docx

Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh / 2023

Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Sinh Viên, Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh, Quyết Định Xóa Kỷ Luật Học Sinh, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Sinh Con Thứ 3, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Học Sinh, Quyết Định Kỷ Luật Sinh Con Thứ 3, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Thpt, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Thcs, Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Thcs, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Sinh Viên, Quyết Định Kỷ Luật Sinh Viên, Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Vi Phạm, Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Thpt, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Sinh Con Thứ 3, Quyết Định Kỷ Luật Giáo Viên Sinh Con Thứ 3, Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức Sinh Con Thứ 3, Quyết Định Khen Thưởng Kỷ Luật Học Sinh, Quyết Định Kỷ Luật Sinh Viên Vi Phạm Quy Chế Thi, Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Sinh Con Thứ 3, Mau Quyet Dinh Ki Luat Vien Chuc Giao Duc Sinh Con Thu 3, Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Luật Giao Thông, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Quyết Định Ban Hành Quy Định Tuyển Sinh Và Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật, Quyết Định Số 1221 Quy Định Về Vệ Sinh Trường Học, Quyết Định Kỷ Luật Đồng Chí Đinh La Thăng, Quyết Định Đi Học Của Học Sinh, Quyết Định Học Sinh Đi Học, Quyết Định Cho Học Sinh Nam Mặc Váy, Quyết Định Cho Học Sinh Đi Học Lại, Quyết Định Cho Học Sinh Đi Học, Quyết Định Học Sinh Đi Học Lại, Quyết Định Học Sinh Nam Mặc Váy, Quyết Định Nam Sinh Mặc Váy, Giờ Sinh Quyết Định Vận Mệnh, Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Học, Định Luật Giới Hạn Sinh Thái, Quyết Định Kỷ Luật ông Đinh La Thăng, Quyết Định Kỷ Luật Đinh La Thăng, Quyết Định Học Sinh Nghỉ Hết Tháng 3, Quyết Định Người Chết Tái Sinh, Có Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Hết Tháng 3, Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Học Hết Tháng 3, Tháng Sinh Có Quyết Định Số Phận, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Mầm Non, Ngày Sinh Có Quyết Định Số Mệnh, Các Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Quyết Định Mua Sữa Của Sinh Viên, Ngày Sinh Có Quyết Định Số Phận, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh, Ngày Sinh Quyết Định Số Phận, Ngày Sinh Có Quyết Định Số Phận Của Bạn, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh 20/11, Ngày Sinh Quyết Định Số Mệnh, Quyết Định Kỷ Luật ông, Quyết Định Kỷ Luật ông Võ Kim Cự, Quyết Định Về Luật Đất Đai, Quyết Định Kỷ Luật Tập Thể, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Của Sở Nội Vụ, Quyết Định Kỷ Luật Của Chi Bộ, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật, Quyết Định Xóa Kỷ Luật, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật, Quyết Định Kỷ Luật, Mẫu Văn Bản Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ, Quyết Định Kỷ Luật Là Gì, Mẫu Văn Bản Quyết Định Kỷ Luật, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Cuối Năm, Quyết Định Khen Thưởng Sinh Viên 5 Tốt, Quyết Định Khen Thưởng Sinh Viên, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Tiểu Học, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Thcs, Quyết Định Khen Thưởng Sinh Viên Đại Học Cần Thơ, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Giỏi, Quyết Định Chuyển Sinh Hoạt Hội Viên Ccb, Quyết Định 46 Về Kỷ Luật Đảng, Quyết Định Kỷ Luật Nhân Sự, Quyết Định Kỷ Luật Mới Nhất, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Lao Dong, Quyết Định Kỷ Luật Bùi Tiến Lợi, Đơn Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật, Quyết Định Kỷ Luật Sa Thải, Quyết Định Kỷ Luật Của ủy Ban Nhân Dân, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Hạ Bậc Lương, Quyết Định Kỷ Luật Hạ Bậc Lương, Quyết Định Kỷ Luật Của Ubnd, Quyết Định Kỷ Luật Của Giám Đốc, Quyết Định Xử Lý Vi Phạm Kỷ Luật, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Sa Thải, Quyết Định Kỷ Luật Cảnh Cáo, Quyết Định Khen Thưởng Sinh Viên Xuất Sắc, Quyết Định Khen Thưởng Sinh Viên Thủ Khoa, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Giỏi Cấp Trường, Quyết Định Khen Thưởng Giáo Viên Và Học Sinh, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Kỷ Luật, Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên,

Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Sinh Viên, Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh, Quyết Định Xóa Kỷ Luật Học Sinh, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Sinh Con Thứ 3, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Học Sinh, Quyết Định Kỷ Luật Sinh Con Thứ 3, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Thpt, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Thcs, Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Thcs, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Sinh Viên, Quyết Định Kỷ Luật Sinh Viên, Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Vi Phạm, Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Thpt, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Sinh Con Thứ 3, Quyết Định Kỷ Luật Giáo Viên Sinh Con Thứ 3, Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức Sinh Con Thứ 3, Quyết Định Khen Thưởng Kỷ Luật Học Sinh, Quyết Định Kỷ Luật Sinh Viên Vi Phạm Quy Chế Thi, Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Sinh Con Thứ 3, Mau Quyet Dinh Ki Luat Vien Chuc Giao Duc Sinh Con Thu 3, Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Luật Giao Thông, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Quyết Định Ban Hành Quy Định Tuyển Sinh Và Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật, Quyết Định Số 1221 Quy Định Về Vệ Sinh Trường Học, Quyết Định Kỷ Luật Đồng Chí Đinh La Thăng, Quyết Định Đi Học Của Học Sinh, Quyết Định Học Sinh Đi Học, Quyết Định Cho Học Sinh Nam Mặc Váy, Quyết Định Cho Học Sinh Đi Học Lại, Quyết Định Cho Học Sinh Đi Học, Quyết Định Học Sinh Đi Học Lại, Quyết Định Học Sinh Nam Mặc Váy, Quyết Định Nam Sinh Mặc Váy, Giờ Sinh Quyết Định Vận Mệnh, Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Học, Định Luật Giới Hạn Sinh Thái, Quyết Định Kỷ Luật ông Đinh La Thăng, Quyết Định Kỷ Luật Đinh La Thăng, Quyết Định Học Sinh Nghỉ Hết Tháng 3, Quyết Định Người Chết Tái Sinh, Có Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Hết Tháng 3, Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Học Hết Tháng 3, Tháng Sinh Có Quyết Định Số Phận, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Mầm Non, Ngày Sinh Có Quyết Định Số Mệnh, Các Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Quyết Định Mua Sữa Của Sinh Viên, Ngày Sinh Có Quyết Định Số Phận,

Quyết Định Xóa Kỷ Luật Học Sinh / 2023

Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Sinh Viên, Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh, Quyết Định Xóa Kỷ Luật Học Sinh, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Sinh Con Thứ 3, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Học Sinh, Quyết Định Kỷ Luật Sinh Con Thứ 3, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Thpt, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Thcs, Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Thcs, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Sinh Viên, Quyết Định Kỷ Luật Sinh Viên, Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Vi Phạm, Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Thpt, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Sinh Con Thứ 3, Quyết Định Kỷ Luật Giáo Viên Sinh Con Thứ 3, Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức Sinh Con Thứ 3, Quyết Định Khen Thưởng Kỷ Luật Học Sinh, Quyết Định Kỷ Luật Sinh Viên Vi Phạm Quy Chế Thi, Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Sinh Con Thứ 3, Mau Quyet Dinh Ki Luat Vien Chuc Giao Duc Sinh Con Thu 3, Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Luật Giao Thông, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Quyết Định Ban Hành Quy Định Tuyển Sinh Và Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật, Quyết Định Số 1221 Quy Định Về Vệ Sinh Trường Học, Quyết Định Kỷ Luật Đồng Chí Đinh La Thăng, Quyết Định Đi Học Của Học Sinh, Quyết Định Học Sinh Đi Học, Quyết Định Cho Học Sinh Nam Mặc Váy, Quyết Định Cho Học Sinh Đi Học Lại, Quyết Định Cho Học Sinh Đi Học, Quyết Định Học Sinh Đi Học Lại, Quyết Định Học Sinh Nam Mặc Váy, Quyết Định Nam Sinh Mặc Váy, Giờ Sinh Quyết Định Vận Mệnh, Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Học, Định Luật Giới Hạn Sinh Thái, Quyết Định Kỷ Luật ông Đinh La Thăng, Quyết Định Kỷ Luật Đinh La Thăng, Quyết Định Học Sinh Nghỉ Hết Tháng 3, Quyết Định Người Chết Tái Sinh, Có Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Hết Tháng 3, Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Học Hết Tháng 3, Tháng Sinh Có Quyết Định Số Phận, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Mầm Non, Ngày Sinh Có Quyết Định Số Mệnh, Các Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Quyết Định Mua Sữa Của Sinh Viên, Ngày Sinh Có Quyết Định Số Phận, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh, Ngày Sinh Quyết Định Số Phận, Ngày Sinh Có Quyết Định Số Phận Của Bạn, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh 20/11, Ngày Sinh Quyết Định Số Mệnh, Quyết Định Kỷ Luật ông, Quyết Định Kỷ Luật ông Võ Kim Cự, Quyết Định Về Luật Đất Đai, Quyết Định Kỷ Luật Tập Thể, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Của Sở Nội Vụ, Quyết Định Kỷ Luật Của Chi Bộ, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật, Quyết Định Xóa Kỷ Luật, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật, Quyết Định Kỷ Luật, Mẫu Văn Bản Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ, Quyết Định Kỷ Luật Là Gì, Mẫu Văn Bản Quyết Định Kỷ Luật, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Cuối Năm, Quyết Định Khen Thưởng Sinh Viên 5 Tốt, Quyết Định Khen Thưởng Sinh Viên, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Tiểu Học, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Thcs, Quyết Định Khen Thưởng Sinh Viên Đại Học Cần Thơ, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Giỏi, Quyết Định Chuyển Sinh Hoạt Hội Viên Ccb, Quyết Định 46 Về Kỷ Luật Đảng, Quyết Định Kỷ Luật Nhân Sự, Quyết Định Kỷ Luật Mới Nhất, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Lao Dong, Quyết Định Kỷ Luật Bùi Tiến Lợi, Đơn Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật, Quyết Định Kỷ Luật Sa Thải, Quyết Định Kỷ Luật Của ủy Ban Nhân Dân, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Hạ Bậc Lương, Quyết Định Kỷ Luật Hạ Bậc Lương, Quyết Định Kỷ Luật Của Ubnd, Quyết Định Kỷ Luật Của Giám Đốc, Quyết Định Xử Lý Vi Phạm Kỷ Luật, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Sa Thải, Quyết Định Kỷ Luật Cảnh Cáo, Quyết Định Khen Thưởng Sinh Viên Xuất Sắc, Quyết Định Khen Thưởng Sinh Viên Thủ Khoa, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Giỏi Cấp Trường, Quyết Định Khen Thưởng Giáo Viên Và Học Sinh, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Kỷ Luật, Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên,

Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Sinh Viên, Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh, Quyết Định Xóa Kỷ Luật Học Sinh, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Sinh Con Thứ 3, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Học Sinh, Quyết Định Kỷ Luật Sinh Con Thứ 3, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Thpt, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Thcs, Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Thcs, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Sinh Viên, Quyết Định Kỷ Luật Sinh Viên, Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Vi Phạm, Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Thpt, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Sinh Con Thứ 3, Quyết Định Kỷ Luật Giáo Viên Sinh Con Thứ 3, Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức Sinh Con Thứ 3, Quyết Định Khen Thưởng Kỷ Luật Học Sinh, Quyết Định Kỷ Luật Sinh Viên Vi Phạm Quy Chế Thi, Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Sinh Con Thứ 3, Mau Quyet Dinh Ki Luat Vien Chuc Giao Duc Sinh Con Thu 3, Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Luật Giao Thông, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Quyết Định Ban Hành Quy Định Tuyển Sinh Và Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật, Quyết Định Số 1221 Quy Định Về Vệ Sinh Trường Học, Quyết Định Kỷ Luật Đồng Chí Đinh La Thăng, Quyết Định Đi Học Của Học Sinh, Quyết Định Học Sinh Đi Học, Quyết Định Cho Học Sinh Nam Mặc Váy, Quyết Định Cho Học Sinh Đi Học Lại, Quyết Định Cho Học Sinh Đi Học, Quyết Định Học Sinh Đi Học Lại, Quyết Định Học Sinh Nam Mặc Váy, Quyết Định Nam Sinh Mặc Váy, Giờ Sinh Quyết Định Vận Mệnh, Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Học, Định Luật Giới Hạn Sinh Thái, Quyết Định Kỷ Luật ông Đinh La Thăng, Quyết Định Kỷ Luật Đinh La Thăng, Quyết Định Học Sinh Nghỉ Hết Tháng 3, Quyết Định Người Chết Tái Sinh, Có Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Hết Tháng 3, Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Học Hết Tháng 3, Tháng Sinh Có Quyết Định Số Phận, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Mầm Non, Ngày Sinh Có Quyết Định Số Mệnh, Các Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Quyết Định Mua Sữa Của Sinh Viên, Ngày Sinh Có Quyết Định Số Phận,

Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Thcs / 2023

Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Thcs, Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Thcs, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Thcs, Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Sinh Viên, Cac Van Ban Cua Bo Ve Ky Luat Hoc Sinh Thcs, Văn Bản Hướng Dẫn Kỷ Luật Học Sinh Thcs, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Học Sinh, Quyết Định Kỷ Luật Sinh Con Thứ 3, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Sinh Con Thứ 3, Quyết Định Xóa Kỷ Luật Học Sinh, Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh, Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Thpt, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Sinh Viên, Quyết Định Kỷ Luật Sinh Viên, Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Vi Phạm, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Thpt, Quyết Định Kỷ Luật Sinh Viên Vi Phạm Quy Chế Thi, Quyết Định Khen Thưởng Kỷ Luật Học Sinh, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Sinh Con Thứ 3, Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Sinh Con Thứ 3, Quyết Định Kỷ Luật Giáo Viên Sinh Con Thứ 3, Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức Sinh Con Thứ 3, Mau Quyet Dinh Ki Luat Vien Chuc Giao Duc Sinh Con Thu 3, Quy Định Số Lượng Học Sinh Trên Một Lớp Thcs, Quyết Định Số 11 Về Xét Tốt Nghiệp Thcs, Modun Thcs 7 Hướng Dẫn, Tư Vấn Cho Học Sinh Thcs, Quyết Định Khen Thưởng Trường Thcs, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Trường Thcs, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Thcs, Skkn Dạy Học Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Thcs Môn Tin Học, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn Thcs, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Luật Giao Thông, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Ban Hành Quy Định Tuyển Sinh Và Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Báo Cáo Kết Quả Phụ Đạo Học Sinh Yếu Kém Thcs, Bản Cam Kết Của Học Sinh Thcs, Nội Quy Học Sinh Thcs, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật, Quyết Định Số 1221 Quy Định Về Vệ Sinh Trường Học, Kế Hoạch ôn Tập Hè Cho Học Sinh Thcs, Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Ngữ Văn Thcs, Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Thcs, Lý Lịch Học Sinh Thcs, Nội Quy Học Sinh Trường Thcs, Xây Dựng Môi Trường Học Tập Cho Học Sinh Thcs, Module 7 Hướng Dẫn Tư Vấn Cho Học Sinh Thcs, Phiếu Khảo Sát Học Sinh Thcs, Mẫu Biên Bản Sinh Hoạt Lớp Thcs, Mẫu Bản Kiểm Điểm Học Sinh Thcs, Bản Kiểm Điểm Học Sinh Thcs, Sách Dạy Tư Vấn Tâm Lí Hivj Sinh Thcs, Thông Tư Đánh Giá Học Sinh Thcs, Sổ Tay Kiến Thức Sinh Học Thcs, Bài Tham Luận Về Đạo Đức Học Sinh Thcs, Đề Thi Học Sinh Giỏi Pascal Thcs, Đề Thi Học Sinh Giỏi Pascal Thcs Có Đáp án, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Thể Lực Học Sinh Thcs, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Môi Trường Học Tập Cho Học Sinh Thcs, Bao Cao Giao Duc Ky Nang Song Cho Hoc Sinh Thcs, 9 Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Thcs, Danh Sách Học Sinh Trường Thcs Chu Văn An, Báo Cáo Kết Quả Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Thcs, Báo Cáo Công Tác Rèn Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Thcs , Cong Tác Tư Vấn Học Sinh Trong Trường Thcs, Cẩm Nang ôn Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Thcs, Bản Cam Kết An Toàn Giao Thông Của Học Sinh Thcs, Phiếu Thăm Dò ý Kiến Học Sinh Thcs, Thông Tư Đánh Giá Xếp Loại Học Sinh Thcs, Tham Luận Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Thcs, Quyết Định Kỷ Luật Đồng Chí Đinh La Thăng, Quyết Định Học Sinh Đi Học Lại, Quyết Định Học Sinh Nam Mặc Váy, Quyết Định Cho Học Sinh Nam Mặc Váy, Quyết Định Cho Học Sinh Đi Học, Quyết Định Học Sinh Đi Học, Quyết Định Cho Học Sinh Đi Học Lại, Quyết Định Đi Học Của Học Sinh, Quyết Định Nam Sinh Mặc Váy, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Xếp Loại Học Sinh Thcs, 26 Đề Tiếng Anh Chuyên Thcs Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi, 26 Đề Tiếng Anh Chuyên Thcs Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Pdf, Skkn Phat Trien Nang Luc Hoc Sinh Thcs Mon Tin Hoc, Đáp án 26 Đề Tiếng Anh Chuyên Thcs Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi, Bản Cam Kết An Toàn Giao Thông Của Học Sinh Thcs 2016, Cách Viết Đơn Xin Phép Nghỉ Học Của Học Sinh Thcs, Phiếu Khảo Sát Về Giáo Dục Đạo Đức Jojc Sinh Thcs, Danh Sách Học Sinh Trường Thcs Ngô Sĩ Liên, Thông Báo Tuyển Sinh Trường Thcs Cầu Giấy, Giờ Sinh Quyết Định Vận Mệnh, Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Học, Định Luật Giới Hạn Sinh Thái, Quyết Định Kỷ Luật ông Đinh La Thăng, Quyết Định Kỷ Luật Đinh La Thăng, Danh Sách Học Sinh Trường Thcs Hồng Bàng, Danh Sách Học Sinh Trường Thcs Xuân Diệu, Bài Thu Hoạch: Nội Dung Bồi Dưỡng 2: Chuyên Đề: Hướng Dẫn, Tư Vấn Cho Học Sinh Thcs, Ngày Sinh Quyết Định Số Phận,

Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Thcs, Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Thcs, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Thcs, Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Sinh Viên, Cac Van Ban Cua Bo Ve Ky Luat Hoc Sinh Thcs, Văn Bản Hướng Dẫn Kỷ Luật Học Sinh Thcs, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Học Sinh, Quyết Định Kỷ Luật Sinh Con Thứ 3, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Sinh Con Thứ 3, Quyết Định Xóa Kỷ Luật Học Sinh, Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh, Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Thpt, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Sinh Viên, Quyết Định Kỷ Luật Sinh Viên, Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Vi Phạm, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Học Sinh Thpt, Quyết Định Kỷ Luật Sinh Viên Vi Phạm Quy Chế Thi, Quyết Định Khen Thưởng Kỷ Luật Học Sinh, Quyết Định Kỷ Luật Công Chức Sinh Con Thứ 3, Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Sinh Con Thứ 3, Quyết Định Kỷ Luật Giáo Viên Sinh Con Thứ 3, Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức Sinh Con Thứ 3, Mau Quyet Dinh Ki Luat Vien Chuc Giao Duc Sinh Con Thu 3, Quy Định Số Lượng Học Sinh Trên Một Lớp Thcs, Quyết Định Số 11 Về Xét Tốt Nghiệp Thcs, Modun Thcs 7 Hướng Dẫn, Tư Vấn Cho Học Sinh Thcs, Quyết Định Khen Thưởng Trường Thcs, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Trường Thcs, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Thcs, Skkn Dạy Học Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Thcs Môn Tin Học, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn Thcs, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Luật Giao Thông, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Ban Hành Quy Định Tuyển Sinh Và Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Báo Cáo Kết Quả Phụ Đạo Học Sinh Yếu Kém Thcs, Bản Cam Kết Của Học Sinh Thcs, Nội Quy Học Sinh Thcs, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật, Quyết Định Số 1221 Quy Định Về Vệ Sinh Trường Học, Kế Hoạch ôn Tập Hè Cho Học Sinh Thcs, Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Ngữ Văn Thcs, Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Thcs, Lý Lịch Học Sinh Thcs, Nội Quy Học Sinh Trường Thcs, Xây Dựng Môi Trường Học Tập Cho Học Sinh Thcs, Module 7 Hướng Dẫn Tư Vấn Cho Học Sinh Thcs, Phiếu Khảo Sát Học Sinh Thcs,