Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn

Đại Hội Chi Đoàn Nhiệm Kỳ 2022

Đại Hội Chi Đoàn Trường Mầm Non Bắc Nghĩa Nhiệm Kỳ 2022

Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn Nhiệm Kỳ 2022

Đại Hội Chi Đoàn Trường Tiểu Học Nguyễn Tuân, Nhiệm Kỳ 2022

Đại Hội Chi Đoàn Trường Tiểu Học Vạn Phúc Nhiệm Kì 2022

CĐGD DẦU TIẾNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS TH LONG HOÀ. Độc lập – Tự do – hạnh phúc.

Long Hòa, ngày 4 tháng12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HOÀ

NHIỆM KỲ 2022 – 2022.

A/.PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG :

– Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, giáo dục để từng CB-CĐV nắm và hiểu được các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao năng lực chuyên môn

– Thực hiện có hiệu qua ûcác phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành. Tiến hành sơ kết, tổng kết các cuộc vận động, các phong trào thi đua một cách thiết thực tránh bệnh thành tích nhằm tạo sự chuyển biến về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên và CBQL

– Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, chăm lo đời sống bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của CB-CĐV bằng những công tác cụ thể, thiết thực, xây dựng khối đoàn kết trong nội bộ CĐCS

– Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội CĐ

– Tiếp tục đổi mới hoạt động công đoàn, xây dựng công đoàn vững mạnh, chỉ đạo UBKT, ban nữ công, ban TTrND hoạt động tốt hơn .

– Tíùch cực tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng và giới thiệu CĐV ưu tú cho Đảng

B/.CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG.

I/ Chương trình 1 : Nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục :

– Tham gia xây dựng kế hoạch năm học bằng những chỉ tiêu cụ thể

– Thực hiện dân chủ công bằng trong đánh giá kết quả thi đua

– Phối hợp với CQCM tổ chức các hoạt động dạy và học phân công giáo viên đúng năng lực, đúng hoàn cảnh vào nhiệm vụ và công tác

– Xây dựng và bồi dưỡng các tổ khối chuyên môn, có kế hoạch tổ chức các hoạt động, sử dụng và làm ĐDDH, áp dụng và làm SKKN

– Công đoàn động viên CB – CĐV tích cực bồi dưỡng, tiến tới đạt trình độ chuẩn hóa và nâng cao dần tỉ lệ vượt chuẩn trong đơn vị. Tích cực bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm gắn với phương tiện hiện đại, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học … đảm bảo chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện đại .

– Rèn luyện tác phong sư phạm trong CB – CĐV, củng cố vững chắc lòng yêu nghề, yêu trẻ, có trách nhiệm với nghề theo đúng lương tâm thầy giáo .

II/ Chương trình 2: Chăm lo đời sống bảo vệ lợi ích hợp pháp , chính đáng của CB-GV-CNV tạo động lực nâng cao chất lượng ,hiệu quả giáo dục phục vụ CNH-HĐH đất nước .

– Thực hiện tốt các chế độ nghỉ hộ sản dưỡng sức, nâng lương, chuyển ngạch lương

– Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách của Đảng và nhà nước đối với CB – CĐV, tích cực chủ động tham mưu các

biện pháp tháo gỡ khó khăn để các chế độ chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống CĐV

– Khen thưởng cá nhân có nhiều thành tích như GVG, SKKN hay ĐDDH tốt

– Duy trì quỹ xoay vòng vốn không lời và gây quỹ phúc lợi để giúp đỡ CĐV gặp khó khăn và chi các hoạt động CĐ

– CĐCS phối hợp chính quyền cùng cấp tham mưu tích cực với các ban ngành địa phương, các tổ chức xã hội quan tâm hơn nữa đến đời sống CB-CĐV

– Tổ chức các hoạt động VHVN- TDTT vào các ngày lễ 20/10; 20/11; 8/3… nhằm giúp cho CĐV có dịp để tham gia giải trí

– Khen thưởng con CB- CĐV học giỏi nhiều năm liền và thi đỗ đại học hàng năm đẩy mạnh các hoạt động chăm lo và tự chăm lo đời sống CĐV

– Tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động xã hội từ thiện do ngành phát động. Tổ chức thăm hỏi trong nội bộ đơn vị như: hiếu hỉ, ốm đau của CB-CĐV và thân nhân theo đúng quy định ,

– Vận động 100% CB-CĐV thực hiện tốt Dân số KHHGĐ

– Phát động và đăng ký ” Xây dựng gia đình văn hóa – Nhà giáo văn hóa”

III/ Chương trình 3: Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua , các cuộc vận động manh tính xã hội rộng lớn .

– Cùng CQCM tổ chức việc xây dựng kế hoạch năm học và Hội nghị CBCC hàng năm

– Công đoàn hưởng ứng và hướng dẫn phong trào

Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn Cơ Sở Nhiệm Kỳ 2022

Chợ Mới Đưa Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện Vào Cuộc Sống

Phong Điền: Quyết Tâm Đạt 16 17 Chỉ Tiêu Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện

Sơn Động: Quán Triệt, Học Tập Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện

Đăk Hà Đưa Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện Vào Cuộc Sống

Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng

Nghị Quyết Số 116 Giảm Thuế Tndn Phải Nộp Năm 2022

Quốc Hội Thông Qua Nghị Quyết Giảm Thuế Tndn Năm 2022

Nghị Quyết 116/2020/qh14 Giảm Thuế Tndn Phải Nộp Năm 2022

Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Ưu Tú Học Cảm Tình Đảng

Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Ưu Tú Vào Đảng Violet

Đoàn viên sinh hoạt trong công đoàn nếu có đủ các điều kiện thì cũng được tổ chức công đoàn xem xét và giới thiệu vào Đảng, khi giới thiệu thì cần phải có nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng theo quy định. Trong bài viết sau sẽ giới thiệu chi tiết hơn vấn đề này.

Vai trò công đoàn trong việc giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng

Kết nạp Đảng viên mới không chỉ là nhiệm vụ tất yếu của chi bộ Đảng mà đây còn là việc làm cần thiết của công đoàn nhằm tăng cường sức chiến đấu, bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, để đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Theo đó công đoàn có vai trò trong việc giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng như sau:

– Khuyến khích đoàn viên công đoàn vào Đảng

Nhận thức được việc phát triển Đảng trong đoàn viên công đoàn là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng đơn vị.

Theo đó các cấp công đoàn trong đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, phát hiện và khuyến khích đoàn viên công đoàn vào Đảng.

– Tạo môi trường cho đoàn viên trong công đoàn phấn đấu và phát triển

Cùng với việc phát hiện, khuyến khích đoàn viên công đoàn vào Đảng thì công đoàn còn đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua như lao động giỏi, lao động sáng tạo; học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;…là những hoạt động thực tiễn và tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên phát triển bản thân.

Thông qua các hoạt động đó sẽ giúp mỗi cá nhân phát triển được năng lực, phẩm chất trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên. Những đoàn viên được công đoàn giới thiệu phải là người ưu tú, luôn phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tính công khai, minh bạch, khách quan và dân chủ của các tổ chức công đoàn trong việc giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho các cấp ủy Đảng để xem xét kết nạp cũng tạo được lòng tin và thu hút sự quan tâm, phấn đấu vào Đảng của đoàn viên công đoàn.

Từ đó có thể thấy được vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn trong công tác tạo nguồn lực để phát triển Đảng viên cho Đảng. Khi giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng thì phải có nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng theo quy định.

Quy trình thực hiện giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng

Việc giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú vào Đảng được thực hiện như sau:

– Giới thiệu đoàn viên ưu tú để tham gia lớp bồi dưỡng Đảng

Ban chấp hành công đoàn sẽ tổ chức phân loại đoàn viên công đoàn ưu tú, đạt kết quả cao trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, năng lực làm việc. Sau đó sẽ cho đoàn viên xuất sắc viết bài cảm nhận về Đảng trên cơ sở đó sẽ nhận xét, đánh giá kết quả của bài viết.

Sau đó ban chấp hành đoàn cơ sở sẽ lập danh sách gồm có: tổng hợp danh sách trích ngang của đoàn viên ưu tú gửi cấp ủy; sơ lược về quá trình phấn đấu của từng đoàn viên ưu tú.

– Bồi dưỡng các đoàn viên ưu tú

Đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên ưu tú vào hoạt động trong nhóm tu dưỡng rèn luyện; thường xuyên tổ chức sinh hoạt với các hình thức như hội thảo, tọa đàm,..theo các chuyên đề để tìm hiểu về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng,…tổ chức định kỳ gặp gỡ đối thoại với đoàn viên ưu tú, đối tượng Đảng.

Sau đó ban chấp hành đoàn cơ sở sẽ xem xét định kì 06 tháng/1 lần và báo cáo với cấp ủy và đoàn cấp trên.

– Đề nghị kết nạp đoàn viên ưu tú của công đoàn vào Đảng

Trên cơ sở những ý kiến của cấp ủy về việc phát triển Đảng viên mới đoàn cơ sở tiến hành hướng dẫn chi đoàn thực hiện thủ tục giới thiệu phát triển Đảng viên. Chi đoàn tổ chức họp tiến hành xem xét, biểu quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng với tỷ lệ quá ½ tổng số đoàn viên của chi đoàn đồng ý.

Ban chấp hành đoàn cơ sở sẽ gửi toàn bộ hồ sơ giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng cho cấp ủy theo quy định.

Sau khi được giới thiệu vào Đảng, Đảng viên sẽ phải trải qua thời gian dự bị là 12 tháng, khi hết thời gian này ban chấp hành chi đoàn sẽ trao đổi với ban điều hành nhóm tu dưỡng rèn luyện để đi đến thống nhất nhận xét, đánh giá và tổ chức họp đóng góp ý kiến quá trình phấn đấu của Đảng viên dự bị; lập biên bản và gửi ban chấp hành đoàn cơ sở.

Sau đó khi nhận được biên bản ban chấp hành đoàn cơ sở họp để xét và làm văn bản đề nghị chuyển Đảng chính thức cho Đảng viên dự bị.

Nội dung nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn và Đảng

Khi tổ chức công đoàn giới thiệu đoàn viên vào Đảng thì sẽ sẽ dụng mẫu nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng theo mẫu 4A-KNĐ. Mẫu này bao gồm có:

– Quốc hiệu tiêu ngữ, công đoàn, ban chấp hành công đoàn, ngày tháng năm; số của nghị quyết;

– Tên nghị quyết: Nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng

– Kính gửi: trong phần này sẽ kính gửi chi bộ….Đảng ủy…

– Căn cứ theo quy định tại điểm 1, Điều 4, Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quyền hạn của Ban Chấp hành Đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng.

– Xét Nghị quyết của Công Đoàn, Ban,..Công đoàn …họp ngày …tháng ……năm…nhận thấy:

– Những ưu, khuyết điểm chính của đoàn viên cụ thể về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng,…

Đối chiếu với các tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp Đảng viên, đề nghị Chi bộ, Đảng ủy xem xét, kết nạp đoàn viên vào Đảng.

Với sự tán thành của…đồng chí đạt …..% so với tổng số ủy viên Ban Chấp hành; số không tán thành là….đồng chí, với lý do không tán thành…

– Tiếp đó người giới thiệu sẽ thay mặt tổ chức công đoàn ký tên và đóng dấu.

Qua bài viết trên đã cung cấp những thông tin cần thiết về vai trò của công đoàn trong việc giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng và mẫu nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng theo quy định hiện hành.

Tác giả

Phạm Kim Oanh

Bà Oanh hiện đang làm việc tại Bộ phận Sở hữu trí tuệ của Công ty Hoàng Phi phụ trách các vấn đề Đăng ký xác lập quyền cho khách hàng trong lĩnh vực sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp. Đây là một trong những dịch vụ khó, đòi hỏi khả năng chuyên môn cao của người tư vấn.

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557 – “Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

Giới Thiệu Đoàn Viên Ưu Tú Vào Đảng

Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Ưu Tú Vào Đảng

Mẫu Nghị Quyết Hội Nghị Người Lao Động Năm 2022

Nghị Quyết 26,27,28 Nqtw 7 Khoá 12

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Dùng Cho Mọi Chức Vụ

Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng Violet

Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Ưu Tú Vào Đảng Mẫu 4

Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức

Dự Thảo Nghị Quyết Hướng Dẫn Các Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời

Nghị Quyết Hướng Dẫn Áp Dụng Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời

Hướng Dẫn Quy Định Về Các Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời

Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng Violet, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Violet, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn ưu Tú Vào Đảng, Cách Viết Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cua Chi Doan, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Mẫu 4-knĐ, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Đảng Mẫu 4a-knĐ, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng, Biên Bản Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Học Lớp Cảm Tình Đảng Violet, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Học Cảm Tình Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên, Bien Ban Gioi Thieu Doàn Vien Vao Ban Chap Hanh Cong Doàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn ViênĐảngcông Đoàn Vào , Biên Bản Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Ban Chấp Hành Đoàn, Mẫu Công Văn Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Công Văn Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Mẫu Giấy Giới Thiệu Chuyển Sinh Hoạt Cho Hoi Viên Công Đoàn, Mẫu Văn Bản Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Mẫu Biên Bản Họp Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Mẫu Biên Bản Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng D Viên Công Đòan Xuất Sắc Nhất Thế Giới, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Của Chi Đoàn, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Công Đoàn Xuất Sắc, Quyet Định Khen Thưởng Cho Đoàn Viên Công Đoàn Phường, Cong Văn Giới Thiệu Nhân Sự Đoàn Tn Sang Hội Nông Dân, Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn, Tham Luận Đại Hội Công Đoàn Về Chấp Hành Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Cảm Tình Đảng, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Xếp Loại Đoàn Viên Công Đoàn, Tham Luận Chăm Lo Đời Sống Đoàn Viên Công Đoàn, Vai Trò Của Đoàn Viên Công Đoàn Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tham Luận Chăm Lo Đời Sống Của Đoàn Viên Công Đoàn, Hướng Dẫn Phân Loại Xét Đoàn Viên Công Đoàn, Cham Diem Xep Loai Doan Vien Cong Doan, Kế Hoạch Phát Triển Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Kết Nạp Đoàn Viên, Xét Phân Loại Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên Mới, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên, Hướng Dẫn Thủ Tục Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Công Đoàn, Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật Nâng Cao Violet, Giấy Đề Nghị Công Nhận Đoàn Viên ưu Tú, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật Violet, Mẫu Giấy Giới Thiệu Chuyển Sinh Hoạt Đảng Cho Đảng Viên Về Hưu, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Cơ Sở, Nghị Quyết Ban Chấp Hành Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Đổi Thẻ Đoàn Viên Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Vào Đoàn Viên Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Cấp Thẻ Đoàn Viên Công Đoàn, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Cơ Sở Trường Học, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Trường Học, Bài 3 Giới Thiệu Về Máy Tính Violet, Nghị Quyết Liên Tịch 03 Bộ Công An Và Trung ương Đoàn, Tìm Văn Bản Viết Giấy Giới Thiệu Người Vào Đảng Viên, Nghị Quyết Liên Tịch Giữa Đoàn Thanh Niên Và Công An, Nghị Quyết Giới Thiệu Nhân Sự, Mẫu Giấy Giới Thiệu Nhân Viên Đi Công Tác, Giấy Giới Thiệu Đăng Ký Xe ô Tô Cho Công Ty, Chương Trình Công Tác Đoàn Và Phong Trào Thanh Thiếu Nhi, Tham Luận Đoàn Viên Phấn Đấu Trở Thành Đảng Viên, Đoàn Khóa X Quy Định Độ Tuổi Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Mẫu Giấy Giới Thiệu Nhân Viên Công Ty Đến Ngân Hàng Bidv Để Giao Dịch, Hiện Trạng Bất Bình Đẳng Giới Trong Cộng Đồng Người Dân Tộc Thiểu Số, Tham Luận Của Đoàn Thanh Niên Trong Hội Nghỉ Tổng Kết Huyện Đoàn, Biên Bản Xét Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng, Mẫu Biên Bản Xét Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng, Sổ Đăng Ký Rèn Luyện Đoàn Viên, Bản Nhận Xét Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng, Bản Đăng Ký Rèn Luyện Đoàn Viên, Đơn Xin Vào Đoàn Violet, Bìa Đoàn Violet, Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên, Giai Phap Nang Cao Tinh Than Doan Ket Noi Bo, Doan Ket Quan Nhan, Doan Ket Quóc Te, Phan Dau Xung Da, Giai Phap Nang Cao Tinh Than Doan Ket Noi Bo, Doan Ket Quan Nhan, Doan Ket Quóc Te, Phan Dau Xung Da, Hoach Yeu Cau Giai Phap Nang Cao Tinh Than Doan Ket Noi Bo Doan Ket Quan Dan Doan Ket Quoc Te Phan D, Nội Dung Giải Pháp Nâng Cao Tinh Thần Đoàn Kết Nội Bộ, Đoàn Kết Quân Dân, Đoàn Kết Quốc Tế, Phấn Đấu, Nội Dung Giải Pháp Nâng Cao Tinh Thần Đoàn Kết Nội Bộ, Đoàn Kết Quân Dân, Đoàn Kết Quốc Tế, Phấn Đấu, Huyen-de-nang-cao-tinh-than-doan-ket-noi-bo-doan-ket-quan-dan-doan-ket-quoc-te-phan-dau-xung-danh-bo, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đoàn Viên Xin Vào Đảng, Bản Kiểm Điểm Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng, Hướng Dẫn Đăng Ký Rèn Luyện Đoàn Viên, Mẫu Đơn Đề Nghị Kết Nạp Đoàn Viên, Văn Bản Đề Nghị Kết Nạp Đoàn Viên, Doremon Nobita Va Binh Doan Nguoi Sat In Hindiut Khoi Ban Chap Hanh Cong Doan, Biên Bản Bàn Giao Ban Chấp Hành Công Đoàn Cơ Sở Đoàn, Chuyên Đề: Nâng Cao Tinh Thần Đoàn Kết Nội Bộ, Đoàn Kêt Quân Dân, Đoàn Kết Quốc Tế, Phấn Đấu Xứng Da, Đ/c Nêu Những Giải Pháp Nâng Cao Tinh Thần Đoàn Kết Nội Bộ, Đoàn Kết Quân Dân, Đoàn Kết Quốc Tế, Phấ, Nang Cao Tinh Than Doan Ket Noi Bo, Doan Ket Quan Dan, Doan Ket Quoc Te Phan Dau Xung Danh Bo Doi Cu,

Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng Violet, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Violet, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn ưu Tú Vào Đảng, Cách Viết Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cua Chi Doan, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Mẫu 4-knĐ, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Đảng Mẫu 4a-knĐ, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng, Biên Bản Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Học Lớp Cảm Tình Đảng Violet, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Học Cảm Tình Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên, Bien Ban Gioi Thieu Doàn Vien Vao Ban Chap Hanh Cong Doàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn ViênĐảngcông Đoàn Vào , Biên Bản Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Ban Chấp Hành Đoàn, Mẫu Công Văn Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Công Văn Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Mẫu Giấy Giới Thiệu Chuyển Sinh Hoạt Cho Hoi Viên Công Đoàn, Mẫu Văn Bản Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Mẫu Biên Bản Họp Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Mẫu Biên Bản Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng D Viên Công Đòan Xuất Sắc Nhất Thế Giới, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Của Chi Đoàn, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Công Đoàn Xuất Sắc, Quyet Định Khen Thưởng Cho Đoàn Viên Công Đoàn Phường, Cong Văn Giới Thiệu Nhân Sự Đoàn Tn Sang Hội Nông Dân, Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn, Tham Luận Đại Hội Công Đoàn Về Chấp Hành Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Cảm Tình Đảng, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Xếp Loại Đoàn Viên Công Đoàn, Tham Luận Chăm Lo Đời Sống Đoàn Viên Công Đoàn, Vai Trò Của Đoàn Viên Công Đoàn Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tham Luận Chăm Lo Đời Sống Của Đoàn Viên Công Đoàn, Hướng Dẫn Phân Loại Xét Đoàn Viên Công Đoàn, Cham Diem Xep Loai Doan Vien Cong Doan, Kế Hoạch Phát Triển Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Kết Nạp Đoàn Viên, Xét Phân Loại Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên Mới, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên, Hướng Dẫn Thủ Tục Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Công Đoàn, Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn,

Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Ưu Tú Vào Đảng Violet

Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Ưu Tú Học Cảm Tình Đảng

Nghị Quyết 116/2020/qh14 Giảm Thuế Tndn Phải Nộp Năm 2022

Quốc Hội Thông Qua Nghị Quyết Giảm Thuế Tndn Năm 2022

Nghị Quyết Số 116 Giảm Thuế Tndn Phải Nộp Năm 2022

Mẫu Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn

Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn Việt Nam Lần Thứ Xi

Nghị Quyết 55/2010/qh12 Miễn, Giảm Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp

Miễn, Giảm Thuế Sử Dụng Đất Trồng Rừng Nguyên Liệu Mây, Tre

Nghị Quyết Về Miễn Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp

Quốc Hội Thông Qua Nghị Quyết Về Miễn 7.500 Tỷ Đồng/năm Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp

Mẫu nghị quyết của đại hội công đoàn mới nhất

Mẫu nghị quyết của đại hội công đoàn mới nhất

1. Mẫu nghị quyết của đại hội công đoàn số 1

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đại biểu Công đoàn……………khóa …, nhiệm kỳ… được tổ chức ngày…..tháng……năm……. tại………., với sự có mặt của…….đại biểu đại diện cho…… đoàn viên Công đoàn Đại hội vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo tổng kết của Ban Chấp hành Công đoàn……….. khoá…….. và phương hướng,nhiệm vụ nhiệm kỳ…………………… Giao cho Ban Chấp hành Công đoàn… khoá……,

nhiệm kỳ……tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo………………………….

2. Thông qua các chỉ tiêu phấn đấu của nhiệm kỳ, cụthể:

– …………………………………………………………………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

– ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Giao cho Ban Chấp hành Công đoàn……………………xây dựng chương trình và kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội thông

4. Thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn………………. khoá…….. gồm ……..

đồng chí và Đoàn đại biểu Công đoàn……………….. đi dự Đại hội ………..Công đoàn… gồm …….. đồng chí là đại biểu chính thức và đồng chí là đại biểu dự khuyết.

Đại hội kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, lao động …………………….

2. Mẫu nghị quyết của đại hội công đoàn số 2

Cơ quan …………………………………….

Nhiệm kỳ ………….

Ngày …………….cơ quan ………………..tiến hành Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ ………

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác Công đoàn cơ quan ……… nhiệm kỳ ……, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ…………………….

Đại hội cũng đã nghe các đại biểu góp ý kiến bổ sung vào báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; Đại hội trân trọng và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, của Công đoàn cấp trên.

Đại hội đã thống nhất Nghị quyết như sau:

NGHỊ QUYẾT:

1- Nhất trí báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ ……, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ ………….

2- Mục tiêu phấn đấu cụ thể:

* Phấn đấu đạt kết quả thi đua năm sau cao hơn năm trước.

* 100% đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu ” Đoàn viên Công đoàn phấn đấu tốt“, trong đó có từ …… đến …….% đạt danh hiệu ” Đoàn viên Công đoàn xuất sắc “.

*……..% nữ đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu ” Giỏi việc nước, đảm việc nhà “.

* …… đến ……..% cán bộ công chức đạt danh hiệu ” Người cán bộ công chức Trung thành – Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu “.

* …….% tổ Công đoàn đạt danh hiệu ” Tổ Công đoàn tiên tiến“, trong đó có từ …… đến …….% đạt danh hiệu ” Tổ Công đoàn xuất sắc “.

* Công đoàn cơ quan đạt danh hiệu ” Công đoàn cơ sở vững mạnh”.

3- Đại hội đã bầu ra …….. đồng chí đủ tiêu chuẩn vào BCH Công đoàn cơ quan …… kể từ nhiệm kỳ …………..

4- Đại hội giao cho BCH Công đoàn nhiệm kỳ ……….. căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây dựng các chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

3. Mẫu nghị quyết của đại hội công đoàn số 3

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KÌ 20…. – 20….

Đại hội công đoàn …………………. tiến hành vào lúc ……. giờ ngày …… tháng ….. năm ……

Tham gia Đại hội có: ……. đoàn viên chính thức và ………. đoàn viên sinh hoạt tạm thời.

Đại hội đã nhận được ……… tham luận của các tổ công đoàn. Các ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đại biểu lãnh đạo công đoàn giáo dục Huyện, của Chi bộ, BGH nhà trường

I. Mục tiêu:

1. Nhất trí với nội dung báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kì …………. và mục tiêu phương hướng nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm học …………

II. Nhiệm vụ:

2. Căn cứ mục tiêu nhiệm vụ, phương hướng hoạt động nhiệm kì ………….., tiếp thu ý kiến lãnh đạo của chi bộ và góp ý của nhà trường, Ban chấp hành công đoàn …………….. xây dựng chương trình hoạt động và nhấn mạnh những nội dung trọng tâm sau:

Quán triệt các chủ trương của Chi bộ, Nghị quyết của Đại hội VI Công đoàn Giáo dục huyện nhiệm kỳ 2013-2018, Đại hội VI Công đoàn GD tỉnh ………………, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động góp phần thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của công đoàn, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hoạt động, đưa phong trào của đơn vị ngày một tiến lên đáp ứng được yêu cầu của ngành và công đoàn đề ra.

2 – Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động giáo dục CBGVNV thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng , pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua, nâng cao đạo đức nhà giáo, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực giảng dạy. Thúc đẩy cá nhân tập thể xây dựng sáng kiến kinh nghiệm, đổi mới phương pháp dạy học, tạo điều kiện cho đoàn viên tự học, nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ; xây dựng nhà giáo văn hóa góp phần hoàn thành nhiệm vụ của công đoàn và nhà trường.

3 – Phát huy dân chủ, thực hiện tốt nội quy, quy chế đề ra. Vận động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giữ gìn khối đoàn kết bộ, tạo sự đồng thuận cao trong nội bộ. Tham gia giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, xây dựng đơn vị văn hóa, phòng chống tệ nan xã hội. Tích cực tham gia các hoạt động, các cuộc vận động, hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng đơn vị văn hoá.

4 – Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Đổi mới sinh hoạt công đoàn theo hướng chủ động, sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả phù hợp với hoàn cảnh nhà trường.

III. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN.

5 – Tổ chức tốt hoạt động nữ công kể cả về bề nổi và chiều sâu. Tạo điều kiện để chị em tham gia tốt các hoạt động của tập thể. Vận động xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, bình đẳng.

6 – Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trường, sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên, phối hợp chặt chẽ với nhà trường, tạo sự thống nhất cao trong chỉ đạo hoạt động. Liên kết tốt công đoàn Mầm non và THCS để tổ chức hoạt động phong trào và giao lưu học hỏi, phối hợp thúc đẩy phong trào thi đua, xây dựng công đoàn vững mạnh.

+ 100% đoàn viên được học tập pháp luật, sống và làm việc theo pháp luật.

+ 100% đoàn viên tham gia các hoạt động chăm lo đời sống, xây dựng quỹ tình nghĩa, mái ấm công đoàn.

+ 90% CBGVNV đạt trình độ trên chuẩn

+100% CBGVNV thực hiện tốt văn hoá cơ sở, chấp hành tốt an toàn giao thông.

+ 100% đoàn viên trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh dân số KHHGĐ.

+ 90% đoàn viên đạt danh hiệu Đoàn viên xuất sắc.

+ 100% tổ công đoàn đạt danh hiệu Tổ công đoàn xuất sắc.

+ Bồi dưỡng, giúp đỡ và giới thiệu để chi bộ xét kết nạp 1-2 đồng chí trong từng năm học.

+ Công đoàn đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

Đại Hội giao cho Ban chấp hành công đoàn tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu và đoàn viên để bổ sung vào kế hoạch hoạt động của công đoàn.

Đại hội kêu gọi toàn thể CBGVNV trong nhà trường phát huy truyền thống công đoàn, nhà trường và những thành tích đã đạt được, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục xây dựng công đoàn ngày càng vững mạnh và phát triển đi lên.

Đại hội công đoàn ngày …….. tháng ……… năm ……

Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn Việt Nam Lần Thứ Xii Nhiệm Kỳ 2022

Ban Hành Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Về Phòng, Chống Tham Nhũng

Nghị Quyết Đầu Tiên Năm 2022 Của Chính Phủ: Quyết Liệt Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí, Tiêu Cực

Học Tập, Quán Triệt Nội Dung Hội Nghị Trung Ương 12

Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Nội Dung Nghị Quyết Trung Ương 11 Ban Chấp Hành Tw Khóa Xii Của Đảng Và Hướng Dẫn Tổ Chức Đại Hội Đảng Các Cấp Sắp Tới

Nghị Quyết Giới Thiệu Công Đoàn Vào Đảng

Giảm 30% Số Thuế Tndn Phải Nộp Của Năm 2022 Theo Nq 116/2020/qh1

Nghị Quyết Giảm Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Năm 2022

Quốc Hội Xem Xét Thông Qua Nghị Quyết Giảm Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Năm 2022

Cần Quy Định Phạm Vi Của Nghị Quyết Về Giảm Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Nghị Quyết 116/2020/qh14 Về Giảm Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Phải Nộp Của Năm 2022

Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn ưu Tú Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng Violet, Cách Viết Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cua Chi Doan, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Mẫu 4-knĐ, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Đảng Mẫu 4a-knĐ, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Học Cảm Tình Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Violet, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn ViênĐảngcông Đoàn Vào , Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên, Nghị Quyết Giới Thiệu Cảm Tình Đảng, Bien Ban Gioi Thieu Doàn Vien Vao Ban Chap Hanh Cong Doàn, Công Văn Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Mẫu Công Văn Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Biên Bản Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Học Lớp Cảm Tình Đảng Violet, Cong Văn Giới Thiệu Nhân Sự Đoàn Tn Sang Hội Nông Dân, Mẫu Giấy Giới Thiệu Chuyển Sinh Hoạt Cho Hoi Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Nhân Sự, Giấy Giới Thiệu Đăng Ký Xe ô Tô Cho Công Ty, Tham Luận Đại Hội Công Đoàn Về Chấp Hành Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng, Biên Bản Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Ban Chấp Hành Đoàn, Hiện Trạng Bất Bình Đẳng Giới Trong Cộng Đồng Người Dân Tộc Thiểu Số, Mẫu Văn Bản Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Mẫu Biên Bản Họp Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Mẫu Biên Bản Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng D Viên Công Đòan Xuất Sắc Nhất Thế Giới, Mẫu Giấy Giới Thiệu Chuyển Sinh Hoạt Đảng Cho Đảng Viên Về Hưu, Mẫu Giấy Giới Thiệu Đăng Ký Xe ô Tô, Giấy Giới Thiệu Vào Đảng, Bất Bình Đẳng Giới ở Dân Tộc Thiểu Số, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Của Chi Đoàn, Biên Bản Giới Thiệu Học Lớp Cảm Tình Đảng, Mẫu Giấy Giới Thiệu Người Vào Đảng, Bản Nhận Xét Của Người Giới Thiệu Vào Đảng, Bài Mẫu Giấy Giới Thiệu Người Vào Đảng, Mẫu 3 Giấy Giới Thiệu Người Vào Đảng, Mẫu 03 Giấy Giới Thiệu Người Vào Đảng, Mẫu 3 KnĐ Giấy Giới Thiệu Người Vào Đảng, Mẫu Giấy Giới Thiệu Người ưu Tú Vào Đảng, Giấy Giới Thiệu Sinh Hoạt Đảng Nội Bộ, Mẫu Giới Thiệu Chuyển Sinh Hoạt Đảng Nội Bộ, Giay-gioi-thieu-sinh-hoat-dang, Mẫu Giấy Giới Thiệu Chuyển Snh Hoạt Đảng, Mẫu 4 Giấy Gioi Thieu Sinh Hoat Dang Noi Bo, Mẫu Giới Thiệu Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Công Văn Giới Thiệu, Giới Thiệu Công Ty , Bài Thuyết Trình Giới Thiệu Một Địa Dang Bằng Tiếng Anh, Tìm Văn Bản Viết Giấy Giới Thiệu Người Vào Đảng Viên, Kế Hoạch Kết Quả Giám Sát Hỗ Trợ Bình Đẳng Giới ở Vùng Dân Tộc Thiểu Số, Hướng Dẫn Viết Giấy Giới Thiệu Người Vào Đảng, Mẫu Giấy Giới Thiệu Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Giấy Giới Thiệu Chuyển Sinh Hoạt Đảng Nội Bộ, Kế Hoạch Giám Sát Bình Đẳng Giới ở Vùng Dân Tộc Thiểu Số, Nghị Quyết Công Đoàn, Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn, Mẫu Giấy Giới Thiệu Của Công Ty, Báo Cáo Thực Tập Giới Thiệu Về Công Ty, Mẫu Giới Thiệu Chung Về Công Ty, Công Văn Giới Thiệu Nhân Sự, Mẫu Giấy Giới Thiệu Công Ty, Mẫu Powerpoint Giới Thiệu Về Công Ty, Mẫu Hồ Sơ Giới Thiệu Năng Lực Công Ty, Giấy Giới Thiệu Của Công Ty, Mẫu Báo Cáo Thực Tập Giới Thiệu Về Công Ty, Luận Văn Giới Thiệu Công Ty, Giấy Giới Thiệu Công Ty, Hướng Dẫn Viết Giấy Giới Thiệu Sinh Hoạt Đảng, Bài Thuyết Trình Giới Thiệu Về Công Ty, Công Văn Giới Thiệu Nhân Sự Chủ Tịch Hội Nd Xã, Công Văn Về Việc Giới Thiệu Nhân Sự, Báo Cáo Thực Tập Giới Thiệu Về Công Ty Luật, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Cơ Sở, Nghị Quyết Ban Chấp Hành Công Đoàn, Mẫu Giấy Giới Thiệu Nhân Viên Đi Công Tác, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Trường Học, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Cơ Sở Trường Học, Nghị Quyết Liên Tịch 03 Bộ Công An Và Trung ương Đoàn, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Liên Tịch Giữa Đoàn Thanh Niên Và Công An, Mẫu Giấy Giới Thiệu Nhân Viên Công Ty Đến Ngân Hàng Bidv Để Giao Dịch, Chương Trình Công Tác Đoàn Và Phong Trào Thanh Thiếu Nhi, Nghị Quyết 9 Của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nghị Quyết Về Công Tác Tuyên Giáo Của Đảng, Nghị Quyết Về Công Tác Tuyên Huấn Của Đảng, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật Nâng Cao Violet, Quyet Định Khen Thưởng Cho Đoàn Viên Công Đoàn Phường, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Công Đoàn Xuất Sắc, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật Nâng Cao, Loi Gioi Thieu Ve Minh Trong Hoi Thi Bi Thu Chi Bo Gioi, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật Violet,

Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn ưu Tú Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng Violet, Cách Viết Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cua Chi Doan, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Mẫu 4-knĐ, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Đảng Mẫu 4a-knĐ, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Học Cảm Tình Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Violet, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn ViênĐảngcông Đoàn Vào , Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên, Nghị Quyết Giới Thiệu Cảm Tình Đảng, Bien Ban Gioi Thieu Doàn Vien Vao Ban Chap Hanh Cong Doàn, Công Văn Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Mẫu Công Văn Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Biên Bản Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Học Lớp Cảm Tình Đảng Violet, Cong Văn Giới Thiệu Nhân Sự Đoàn Tn Sang Hội Nông Dân, Mẫu Giấy Giới Thiệu Chuyển Sinh Hoạt Cho Hoi Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Nhân Sự, Giấy Giới Thiệu Đăng Ký Xe ô Tô Cho Công Ty, Tham Luận Đại Hội Công Đoàn Về Chấp Hành Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng, Biên Bản Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Ban Chấp Hành Đoàn, Hiện Trạng Bất Bình Đẳng Giới Trong Cộng Đồng Người Dân Tộc Thiểu Số, Mẫu Văn Bản Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Mẫu Biên Bản Họp Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Mẫu Biên Bản Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng D Viên Công Đòan Xuất Sắc Nhất Thế Giới, Mẫu Giấy Giới Thiệu Chuyển Sinh Hoạt Đảng Cho Đảng Viên Về Hưu, Mẫu Giấy Giới Thiệu Đăng Ký Xe ô Tô, Giấy Giới Thiệu Vào Đảng, Bất Bình Đẳng Giới ở Dân Tộc Thiểu Số, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Của Chi Đoàn, Biên Bản Giới Thiệu Học Lớp Cảm Tình Đảng, Mẫu Giấy Giới Thiệu Người Vào Đảng, Bản Nhận Xét Của Người Giới Thiệu Vào Đảng, Bài Mẫu Giấy Giới Thiệu Người Vào Đảng, Mẫu 3 Giấy Giới Thiệu Người Vào Đảng, Mẫu 03 Giấy Giới Thiệu Người Vào Đảng, Mẫu 3 KnĐ Giấy Giới Thiệu Người Vào Đảng, Mẫu Giấy Giới Thiệu Người ưu Tú Vào Đảng, Giấy Giới Thiệu Sinh Hoạt Đảng Nội Bộ, Mẫu Giới Thiệu Chuyển Sinh Hoạt Đảng Nội Bộ,

Cách Viết Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng

Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Ưu Tú Vào Đảng Cộng Sản Việt Nam

Toàn Văn Nghị Quyết Số 50

Kỷ Nguyên Mới Trong Thu Hút Fdi Vào Việt Nam

Chủ Động, Trách Nhiệm Tổ Chức Triển Khai Nghị Quyết 50

Tỉnh Đoàn Và Công An Tỉnh: Sơ Kết Công Tác Phối Công Tác Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch Số 03

Ubnd Tỉnh: Tổng Kết 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch Giữa Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam Và Bộ Công An

Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Phối Hợp Giữa Bộ Công An Với Hội Cựu Chiến Binh Trong Phong Trào “ Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc”

Hội Nghị Tổng Kết 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999/nqlt/bca

Nghị Quyết Liên Tịch Quy Định Các Hình Thức Giám Sát, Phản Biện Xã Hội

Hội Cựu Chiến Binh Xung Kích Trên Mặt Trận Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc

Tỉnh Đoàn và Công an tỉnh: Sơ kết công tác phối công tác thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03/2010/NQLT năm 2022

TTBD – Chiều ngày 09/01/2020, tại Hội trường Công an tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức hội nghị Sơ kết công tác phối hợp giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến, thanh thiếu niên đang cai nghiện tại cộng đồng, thanh thiếu niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng và phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên năm 2022 và triển khai kế hoạch phối hợp năm 2022.

Dự và chủ trì Hội nghị có Đ/c Trần Thị Diễm Trinh – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Trưởng ban Thường trực ban chỉ đạo NQLT 03 tỉnh; đồng chí Thượng tá Nguyễn Thanh Điệp – Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, đại diện Văn phòng, các ban chuyên môn Tỉnh Đoàn; các đồng chí đại diện Công an các huyện, thị xã, thành phố, Thường trực Huyện, Thị, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh Đoàn; Đại diện Công an và Bí thư Đoàn Thanh niên 91 xã, phường, thị trấn; Chủ nhiệm một số CLB, Đội, Nhóm trực thuộc tiêu biểu, điển hình tại cơ sở.

Đ/c Trần Thị Diễm Trinh – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại chương trình đã thông qua Báo cáo Sơ kết công tác phối hợp giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến, thanh thiếu niên đang cai nghiện tại cộng đồng, thanh thiếu niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng và phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 03/2010/NQLT giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh niên” năm 2022 và Kế hoạch công tác phối hợp giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến, thanh thiếu niên đang cai nghiện tại cộng đồng, thanh thiếu niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng và phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên năm 2022.

Hội nghị còn được lắng nghe chia sẻ của các đơn vị về những thuận lợi, khó khăn, đề xuất giải pháp trong thực hiện công tác giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến, thanh thiếu niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng; phát biểu các ý kiến về công tác phối hợp, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đoàn thanh niên và công an tại địa phương trong thời gian qua, các mô hình, giải pháp hiệu quả từ việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03/2010/NQLT giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh niên” trong thời gian tới. Tiêu biểu như: Thành đoàn Thủ Dầu Một về các vấn đề đặt ra trong công tác tuyên truyền, giáo dục cảm hóa thanh niên chậm tiến của Đoàn; Công an thị xã Bến Cát về kết quả công tác phối hợp của Đoàn TN trong tuyên truyền phòng, chống ma túy và các mô hình mới; cách tiếp cận đối tượng cần tuyên truyền để nâng cao hiệu quả trong thời gian qua; Công an thị xã Tân Uyên về công tác phối hợp của Thị đoàn trong công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh niên chậm tiến, hư hỏng trên địa bàn thị xã; Huyện Bàu Bàng: Thực trạng và giải pháp giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ thanh niên chậm tiến, thanh thiếu niên đang cai nghiện tại cộng đồng; thanh thiếu niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng tại huyện; Phòng PC10, Công an tỉnh: Công tác theo dõi, quản lý , giúp đỡ thanh thiếu niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng, kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, …; Thị đoàn Thuận An: Thực trạng và giải pháp về việc nâng cao vai trò của các CLB, Đội, Nhóm trong công tác cảm hóa, giúp đỡ thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng của Đoàn cấp xã năm 2022, kinh nghiệm thực tiễn; …

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Thanh Điệp – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu Kết luận Hội nghị

Dịp này, nhằm động viên, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến, thanh thiếu niên đang cai nghiện tại cộng đồng, thanh thiếu niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng và phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên năm 2022, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã xét chọn và trao khen thưởng cho 09 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đ/c Trần Thị Diễm Trinh – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Trưởng ban Thường trực ban chỉ đạo NQLT 03 tỉnh và đồng chí Thượng tá Nguyễn Thanh Điệp – Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen của BCĐ 138 tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến, thanh thiếu niên đang cai nghiện tại cộng đồng, thanh thiếu niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng và phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên năm 2022

Trong năm 2022, trên cơ sở thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh và Trung ương, sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương và sự tạo điều kiện thuận lợi của các cấp, các ngành; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo và triển khai đến các cơ sở tổ chức các hoạt động với nhiều sáng tạo, hiệu quả để đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay; thường xuyên nắm bắt các thông tin, định hướng tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên nhất là công tác phòng chống tội phạm, ma túy, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước đối với nước ta… thông qua nhiều kênh thông tin đại chúng, các hình thức tuyên truyền trực quan, mạng xã hội, các Hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, các hội thi, cuộc thi, liên hoan, đặc biệt là qua lực lực nồng cốt chính trị các cấp của Đoàn.

Bên cạnh đó, các mô hình hoạt động từ tỉnh đến cơ sở luôn được quan tâm, đổi mới với nhiều hình thức đa dạng phong phú, đi vào chiều sâu và hoạt động có hiệu quả cao. Đặc biệt Đoàn đã vận động, khơi dậy tinh thần tình nguyện của đội ngũ trí thức có trình độ, kiến thức pháp luật tham gia vào các đội hình thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích làm nòng cốt giúp cho hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật của Đoàn có chất lượng; thực hiện công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị, phù hợp với từng đối tượng. Kịp thời tổ chức tổng kết, khen thưởng kịp thời các hoạt động, các nội dung phù hợp. Qua đó, góp phần giúp cho đoàn viên thanh niên và người dân nâng cao nhận thức trong công tác phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, các TNXH, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

Đặc biệt, trong năm 2022, công tác phối hợp giữa Đoàn Thanh niên và Công an tỉnh Bình Dương đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, được đánh giá cao. Đặc biệt là những kết quả nổi bật trong việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03/2010/NQLT giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh niên”.

Một số kết quả tiêu biểu như: đội ngũ Báo viên cấp tỉnh và Đội Thanh niên tình nguyện tuyên truyền pháp luật cấp huyện đã tổ chức được hơn 250 buổi tuyên truyền pháp luật thu hút hơn 6.800 lượt người tham gia; thực hiện thành công Chuỗi 12 Hành trình tuyên truyền phòng, chống ma túy dành cho 2.500 học sinh, sinh viên và thanh niên công nhân tại các khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh; tổ chức chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt – Thắp sáng ước mơ “Thanh niên hoàn lương” tỉnh Bình Dương năm 2022 cho hơn 200 phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh; tổ chức gặp gỡ, thăm hỏi Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”, thăm hỏi động viên và trao tặng hơn 20 phần quà cho thanh niên hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng;… Tất cả các Huyện, Thị, Thành Đoàn đã duy trì hoạt động của 74 CLB “Thắp sáng niềm tin”; cảm hóa 235 thanh niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng và có việc làm ổn định; trong đó tiêu biểu như Thành Đoàn Thủ Dầu Một đã phối hợp cùng Công an thành phố tổ chức thành công Chương trình “Hoa hướng dương” – tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ cho 11 bạn thanh niên hoàn lương tham quan mô hình rau sạch, chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp, trải nghiệm 1 ngày lao động, tuyên truyền pháp luật, giới thiệu việc làm; Ban tổ chức thực hiện Đề án Văn phòng tư vấn hỗ trợ phát triển thanh niên đã tổ chức tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho trên 2.550 lượt Đoàn viên, Thanh niên công nhân, học sinh, sinh viên và bà con nhân dân của 36 Chi Đoàn, chi hội nhà trọ trên địa bàn tỉnh;… Đồng thời, các cấp bộ Đoàn đã duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của đội thanh niên xung kích, đội thanh niên tự quản, tổ tuần tra thanh niên, vọng gác thanh niên, tổ nắm bắt dư luận xã hội; nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông; các mô hình can thiệp cộng đồng về phòng chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội như nhóm “Niềm tin”, Câu lạc bộ “Vì tương lai”, Chi hội thanh niên cùng tiến, Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”, Câu lạc bộ “Phòng chống tội phạm”, Câu lạc bộ “Vì bạn bè quanh ta”,… Tổ chức các đội hình thanh niên xung kích tham gia giữ gìn trật tự xã hội ở địa bàn dân cư nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, đất nước….

Cũng từ các hoạt động, nhiều tấm gương cán bộ Đoàn, thanh thiếu nhi tiêu biểu trên các lĩnh vực đã tạo được sức ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng; giới thiệu gương người tốt, việc tốt, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến góp phần đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh đạt nhiều kết quả đáng khích lệ trên các mặt công tác, từ đó tạo ra những bước chuyển biến tích cực và có bước phát triển mới về chất trong các hoạt động và phong trào của Đoàn.

Minh Hằng – Phúc Hậu

 

Hội Nghị Trực Tuyến Tổng Kết Nghị Quyết Liên Tịch Giữa Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam Và Bộ Công An

Sở Tư Pháp: Tổ Chức Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa Xii.

Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 5 Khóa Xii Của Đảng

Thông Báo Hội Nghị Lần Thứ Bảy Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa Xii

Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Bảy Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa Xii

Nghị Quyết Phiên Họp Thứ 2 Của Ban Chủ Nhiệm Đoàn Luật Sư Hà Nội

Ban Chủ Nhiệm Đoàn Luật Sư Hà Nội Thăm Và Làm Việc Tại Vietthink Nhân Dịp Đầu Xuân Kỷ Hợi

Nghị Quyết Phiên Họp Lần Thứ 72 Ban Chủ Nhiệm Đoàn Luật Sư Tp. Hà Nội

Báo Cáo Kết Quả Xác Minh Tố Cáo Chủ Nhiệm Đoàn Luật Sư Hà Nội

Thông Báo Của Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội Đối Với Các Văn Phòng Luật Sư Và Công Ty Luật

Thông Báo Của Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội Cũng Như Tòa Án Liên Quan Đến Dịch Bệnh Covid

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP THỨ II – BAN CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NHIỆM KÌ IX (2013-2018)

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội họp phiên họp thứ II vào ngày 03 tháng 01 năm 2014, tại trụ sở Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội với sự có mặt của 12/13 thành viên Ban chủ nhiệm. do Luật sư Nguyễn Văn Chiến, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội chủ trì.

1.1. Thành lập Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ hai gồm 75 Luật sư do Luật sư Nguyễn Văn Chiến Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn. Các thành viên trong ban tổ chức do Trưởng đoàn quyết định và phân công lập kế hoạch tổ chức thực hiện.

1.2. Thành lập Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội (24/11/1984 – 24/11/2014). Các thành viên Ban tổ chức Lễ kỷ niệm do Chủ nhiệm và các Phó chủ nhiệm quyết định. Chương trình hoạt động cụ thể do Ban tổ chức xây dựng Đề án trình Ban chủ nhiệm thông qua.

1.3. Thực hiện chương trình tuyên truyền, phổ biến giảo dục pháp luật bao gồm Hiến pháp sửa đổi 2013, Luật tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, Luật đất đai, Luật Thủ đô… Giao ban tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý lập đề án, phối hợp với Ban truyền thông lên kế hoạch thực hiện trình Ban chủ nhiệm thông qua.

2. Thống nhất thành lập các Ban chuyên trách thực hiện nhiệm vụ của Đoàn Luật sư trong tình hình mới bao gồm 01 Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư, 09 Ban chuyên trách và phân công quản lý, điều hành nhân sự phụ trách cụ thể như sau:

2.1. Chủ nhiệm là người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm quản lý chung về các mặt hoạt động của Đoàn, là chủ tài khoản quản lý tài chính – vật chất, phụ trách công tác tổ chức nhân sự và các công tác đối ngoại, quan hệ quốc tế của Đoàn.

2.2. Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư, do Luật sư Hoàng Duy Được, Phó chủ nhiệm là Giám đốc.

2.3. Ban Bảo vệ quyền lợi Luật sư, do Luật sư Trần Đình Triền, Phó chủ nhiệm là Trưởng ban.

2.4. Ban Giám sát và chính sách Luật sư, do Luật sư Lê Đức Bính, Phó chủ nhiệm là Trưởng ban, Luật sư Nguyễn Thị Hằng Nga, Luật sư Huỳnh Phương Nam, thành viên Ban chủ nhiệm là thành viên.

2.5. Ban đối ngoại, do Luật sư Trương Nhật Quang, Phó chủ nhiệm là Trưởng ban.

2.6. Ban tài chính – vật chất, do Luật sư Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó chủ nhiệm là Trưởng ban.

2.7. Ban Truyền thông, do Luật sư Đào Ngọc Chuyền, Phó chủ nhiệm là Trưởng ban.

2.8. Ban Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý, do Luật sư Nguyễn Huy Thiệp, thành viên Ban chủ nhiệm là Trưởng ban, Luật sư Lê Trung Sơn, thành viên ban chủ nhiệm là thành viên.

2.9. Ban Nghiên cứu chính sách pháp luật, do Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh thành viên Ban chủ nhiệm là Trưởng ban, Luật sư Nguyễn Tiến Lập, Luật sư Huỳnh Phương Nam, thành viên Ban chủ nhiệm là thành viên.

2.10. Ban Hòa giải Luật sư, do Luật sư Nguyễn Thị Hằng Nga, thành viên Ban chủ nhiệm là trưởng ban.

2.11. Ban Văn thể, do Luật sư Bùi Đình Ứng, Chủ nhiệm CLB Luật sư Long Biên làm trưởng ban.

Giao Trưởng các bản dự thảo, xây dựng Quy chế làm việc, đề án, chương trình và kế hoạch hoạt động của ban do mình phụ trách phù hợp với chức năng nhiệm vụ của ban, trình Chủ nhiệm và thông qua vào kỳ họp Ban chủ nhiệm tiếp theo. Giám đốc Trung tâm, Trưởng các ban dự kiến nhân sư, Phó ban và số lượng thành viên của ban, trình Chủ nhiệm ký và quyết định thành lập.

3. Ban Chủ nhiệm khóa VIII và Ban chủ nhiệm khóa IX tổ chức lễ bàn giao, chia tay và tặng quà lưu niệm Luật sư Nguyễn Trọng Tỵ (nguyên Chủ nhiệm), Luật sư Vũ Thị Kim Sinh (nguyên Phó chủ nhiệm).

4. Thống nhất họp Ban chủ nhiệm phiên thứ III vào sáng thứ sáu ngày 24/01/2013.

Nghị quyết phiên họp thứ II của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội nhiệm kỳ IX đã được 12/12 thành viên của Ban chủ nhiệm có mặt biểu quyết nhất trí thông qua.

– Liên đoàn Luật sư Việt Nam (để báo cáo)

– UBND TP Hà Nội (để báo cáo)

– Thường trực Thành ủy Hà Nội (để báo cáo)

– Cục Bổ trợ tư pháp – BTP

– Sở Nội vụ Hà Nội

– Sở Tư Pháp Hà Nội

– Các thành viên Ban Chủ nhiệm

– Các Tổ chức hành nghề

– Lưu VT

Trích theo thông báo của đoàn Luật sư Hà Nội

Thuê Luật Sư Hà Nội Bào Chữa Về Tội Cố Ý Làm Trái Quy Định Của Nhà Nước Về Quản Lý Kinh Tế Gây Hậu Quả Nghiêm Trọng.

Những Điều Cần Biết Khi Thuê Luật Sư

Thuê Luật Sư Bào Chữa Ở Hà Nội

Những Trường Hợp Nào Cần Thuê Luật Sư?

Cần Thuê Luật Sư Tại Hà Nội

Cách Viết Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng

Nghị Quyết Giới Thiệu Công Đoàn Vào Đảng

Giảm 30% Số Thuế Tndn Phải Nộp Của Năm 2022 Theo Nq 116/2020/qh1

Nghị Quyết Giảm Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Năm 2022

Quốc Hội Xem Xét Thông Qua Nghị Quyết Giảm Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Năm 2022

Cần Quy Định Phạm Vi Của Nghị Quyết Về Giảm Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Cách Viết Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn ưu Tú Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng Violet, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cua Chi Doan, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Mẫu 4-knĐ, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Đảng Mẫu 4a-knĐ, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Violet, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Học Cảm Tình Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Bien Ban Gioi Thieu Doàn Vien Vao Ban Chap Hanh Cong Doàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn ViênĐảngcông Đoàn Vào , Biên Bản Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Ban Chấp Hành Đoàn, Mẫu Công Văn Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Công Văn Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Biên Bản Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Học Lớp Cảm Tình Đảng Violet, Mẫu Giấy Giới Thiệu Chuyển Sinh Hoạt Cho Hoi Viên Công Đoàn, Mẫu Văn Bản Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Mẫu Biên Bản Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Mẫu Biên Bản Họp Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng D Viên Công Đòan Xuất Sắc Nhất Thế Giới, Viết 1 Đoạn Văn 200 Chữ Trình Bày Suy Nghĩ Cách Duy Nhất Thành Công…, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Của Chi Đoàn, Quyet Định Khen Thưởng Cho Đoàn Viên Công Đoàn Phường, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Công Đoàn Xuất Sắc, Cong Văn Giới Thiệu Nhân Sự Đoàn Tn Sang Hội Nông Dân, Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn, Tìm Văn Bản Viết Giấy Giới Thiệu Người Vào Đảng Viên, Cách Viết Sổ Tay Đoàn Viên, Tham Luận Đại Hội Công Đoàn Về Chấp Hành Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Cảm Tình Đảng, Cách Viết Giới Thiệu Bản Thân, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Xếp Loại Đoàn Viên Công Đoàn, Tham Luận Chăm Lo Đời Sống Của Đoàn Viên Công Đoàn, Tham Luận Chăm Lo Đời Sống Đoàn Viên Công Đoàn, Vai Trò Của Đoàn Viên Công Đoàn Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới, Cham Diem Xep Loai Doan Vien Cong Doan, Hướng Dẫn Phân Loại Xét Đoàn Viên Công Đoàn, Kế Hoạch Phát Triển Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Kết Nạp Đoàn Viên, Cách Viết Giấy Giới Thiệu, Xét Phân Loại Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Chuẩn Y Kết Nạp Đoàn Viên Mới, Quy Chế Khen Thưởng Của Công Đoàn Viên Chức Việt Nam, Hướng Dẫn Thủ Tục Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Công Đoàn, Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn, Giấy Đề Nghị Công Nhận Đoàn Viên ưu Tú, Đảng Cộng Sản Việt Nam Lãnh Đạo, Phát Huy Sức Mạnh Khối Đại Đoàn Kết Toàn Dân Tộc, Mẫu Giấy Giới Thiệu Chuyển Sinh Hoạt Đảng Cho Đảng Viên Về Hưu, Nghị Quyết Ban Chấp Hành Công Đoàn, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Cơ Sở, Mẫu Đơn Xin Đổi Thẻ Đoàn Viên Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Vào Đoàn Viên Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Cấp Thẻ Đoàn Viên Công Đoàn, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Giai Đoạn Cuộc Cách Mạng 4.0, Dang Cong San Viet Nam Lanh Dao Phat Huy Suc Manh Dai Doan Ket Toan Dan Toc O Nuoc Ta Trong Tinh Hin, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Cơ Sở Trường Học, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Trường Học, Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam Hoc Viẹn Tai Chinh, Nghị Quyết Liên Tịch 03 Bộ Công An Và Trung ương Đoàn, Cách Viết Đoạn Văn Lớp 8, Cách Viết Sổ Đoàn, Cách Viết Đoạn Văn Lớp 9, Cách Viết Đoạn Văn Lớp 6, Cách Viết Đơn Xin Vào Đoàn, Cách Viết 1 Đoạn Văn, Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Cơ Quan Chính Trị, Hướng Dẫn Viết Giấy Giới Thiệu Người Vào Đảng, Nghị Quyết Liên Tịch Giữa Đoàn Thanh Niên Và Công An, Cách Viết Đơn Xin Từ Chức Bí Thư Chi Đoàn, Cach Viet Don Xin Nghilam Bi Thu Chi Doan, Cach Viet Don Tu Chuc Bi Thu Chi Doan, Hướng Dẫn Viết Giấy Giới Thiệu Sinh Hoạt Đảng, Cách Viết 1 Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh, Giay Gioi Thieu Chuyen Sinh Hoat Hoi Vien Cuu Chien Binh Viet Nam, Nghị Quyết Giới Thiệu Nhân Sự, Mẫu Giấy Giới Thiệu Nhân Viên Đi Công Tác, Giấy Giới Thiệu Đăng Ký Xe ô Tô Cho Công Ty, Chương Trình Công Tác Đoàn Và Phong Trào Thanh Thiếu Nhi, Em Hãy Viết Tiếp Câu Mở Đoạn Và Câu Kết Đoạn Cho Câu Văn Sau: Mỗi Sớm Mai Thức Dậy Thấy Bóng, Là Một Đoàn Viên, Thanh Niên Thế Kỉ 21, Anh/chị Hãy Chia Sẻ Về Các Mô Hình Hay, Các Cách Làm Sáng Tạ, Là Một Đoàn Viên, Thanh Niên Thế Kỉ 21, Anh/chị Hãy Chia Sẻ Về Các Mô Hình Hay, Các Cách Làm Sáng Tạ, Phân Tích âm Mưu Thủ Đoạn Của Chiến Lược Dbhb Đối Với Cách Mạng Việt Nam, Phân Tích âm Mưu Thủ Đoạn Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc Tôn Giáo Chống Phá Cách Mạng Việt Nam, Tham Luận Đoàn Viên Phấn Đấu Trở Thành Đảng Viên, Đoàn Khóa X Quy Định Độ Tuổi Kết Nạp Đoàn Viên, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết 9 Của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Bài Tập Làm Văn Lớp 5:hãy Viết Tiếp Câu Mở Đoạn ,câu Kết Đoạn Cho Câu Văn Sau:mỗi Sớm Mai Thức Dậy T, Bài Tập Làm Văn Lớp 5:hãy Viết Tiếp Câu Mở Đoạn ,câu Kết Đoạn Cho Câu Văn Sau:mỗi Sớm Mai Thức Dậy T,

Cách Viết Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn ưu Tú Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng Violet, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Cua Chi Doan, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Mẫu 4-knĐ, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Đảng Mẫu 4a-knĐ, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Vào Đảng Violet, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Học Cảm Tình Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Của Chi Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Bien Ban Gioi Thieu Doàn Vien Vao Ban Chap Hanh Cong Doàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn ViênĐảngcông Đoàn Vào , Biên Bản Giới Thiệu Đoàn Viên Vào Ban Chấp Hành Đoàn, Mẫu Công Văn Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Công Văn Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Biên Bản Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú Học Lớp Cảm Tình Đảng Violet, Mẫu Giấy Giới Thiệu Chuyển Sinh Hoạt Cho Hoi Viên Công Đoàn, Mẫu Văn Bản Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Mẫu Biên Bản Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Mẫu Biên Bản Họp Giới Thiệu Đoàn Viên ưu Tú, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng D Viên Công Đòan Xuất Sắc Nhất Thế Giới, Viết 1 Đoạn Văn 200 Chữ Trình Bày Suy Nghĩ Cách Duy Nhất Thành Công…, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Của Chi Đoàn, Quyet Định Khen Thưởng Cho Đoàn Viên Công Đoàn Phường, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Công Đoàn Xuất Sắc, Cong Văn Giới Thiệu Nhân Sự Đoàn Tn Sang Hội Nông Dân, Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn, Tìm Văn Bản Viết Giấy Giới Thiệu Người Vào Đảng Viên, Cách Viết Sổ Tay Đoàn Viên, Tham Luận Đại Hội Công Đoàn Về Chấp Hành Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Cảm Tình Đảng, Cách Viết Giới Thiệu Bản Thân, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Xếp Loại Đoàn Viên Công Đoàn, Tham Luận Chăm Lo Đời Sống Của Đoàn Viên Công Đoàn, Tham Luận Chăm Lo Đời Sống Đoàn Viên Công Đoàn, Vai Trò Của Đoàn Viên Công Đoàn Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới, Cham Diem Xep Loai Doan Vien Cong Doan, Hướng Dẫn Phân Loại Xét Đoàn Viên Công Đoàn, Kế Hoạch Phát Triển Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Kết Nạp Đoàn Viên, Cách Viết Giấy Giới Thiệu, Xét Phân Loại Đoàn Viên Công Đoàn,

Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Ưu Tú Vào Đảng Cộng Sản Việt Nam

Toàn Văn Nghị Quyết Số 50

Kỷ Nguyên Mới Trong Thu Hút Fdi Vào Việt Nam

Chủ Động, Trách Nhiệm Tổ Chức Triển Khai Nghị Quyết 50

Nghị Quyết 50 Của Chính Phủ

Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Số 04/nq

Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Trực Tuyến Với Các Địa Phương

Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Chuyên Đề Về Xây Dựng Pháp Luật

Nghị Quyết Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư

Hà Nội: Phê Duyệt, Điều Chỉnh Chủ Trương Đầu Tư 10 Dự Án Sử Dụng Vốn Đầu Tư Công

Nghị Quyết Phát Triển Kinh Tế Xã Hội

Nghị quyết 04/NQ-CP của Chính phủ

Nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ số 04/NQ-CP tháng 1 năm 2022 được chính phủ ban hành 04/02/2015. Nghị quyết 04/NQ-CP đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng về: thuế nhập khẩu, đầu tư, an toàn thực phẩm, giáo dục đào tạo, tiền lương….

Nghị quyết 04/NQ-CP của Chính phủ

Chính phủ thống nhất đánh giá: Ngay từ đầu năm các Bộ, ngành, địa phương đã quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ; kịp thời triển khai giao kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Với sự chủ động, tích cực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế – xã hội tháng 01 chuyển biến tích cực và đồng đều trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định hơn. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng giảm; tỷ giá, thị trường ngoại hối ổn định. Sản xuất công nghiệp và nông nghiệp phát triển ổn định. Khu vực dịch vụ tăng trưởng khá. Giải ngân vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi đạt khá. Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng. Niềm tin thị trường được cải thiện. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Các lĩnh vực văn hóa, thông tin, y tế, giáo dục được quan tâm đẩy mạnh. Công tác cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được chú trọng. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại tiếp tục được tăng cường.

Tuy nhiên, việc ban hành chương trình, kế hoạch để triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ của một số Bộ, cơ quan, địa phương chưa kịp thời. Số doanh nghiệp nhỏ và vừa phải giải thể, phá sản còn nhiều. Đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Tình hình cháy nổ, tai nạn giao thông nghiêm trọng còn xảy ra ở nhiều nơi. Các hành vi gian lận thương mại, buôn bán hàng lậu, hàng giả diễn ra phức tạp. Trong khi đó, thời tiết, dịch bệnh tiềm ẩn nhiều rủi ro; dự báo tình hình kinh tế thế giới diễn biến khó lường, sẽ tác động đến nền kinh tế nước ta.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương nỗ lực, quyết tâm cao nhất thực hiện các mục tiêu đã được Quốc hội thông qua, phấn đấu năm 2022 đạt mức tăng trưởng GDP 6,2% và kiểm soát lạm phát ở mức khoảng 5%; đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện, tổ chức Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2022 đầm ấm, vui tươi, an toàn và tiết kiệm, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

– Các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương ban hành chương trình, kế hoạch triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ. Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo chuyển biến thực sự trong năm 2022, nhất là về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Đẩy mạnh thực hiện quyết liệt, đồng bộ Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế, Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án trong 3 năm 2013-2015 và đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt.

– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu năm gắn với kiểm soát và nâng cao chất lượng tín dụng. Tăng cường giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp xử lý nợ xấu, phấn đấu giảm nợ xấu xuống dưới mức 3% vào cuối năm 2022. Kiên quyết tái cơ cấu các tổ chức tín dụng theo lộ trình. Bảo đảm cung ứng đủ tiền mặt cho nhu cầu của nền kinh tế, nhất là trước và sau Tết Nguyên đán.

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung thúc đẩy đầu tư; tích cực thực hiện các giải pháp khuyến khích, thu hút đầu tư huy động nguồn lực xã hội. Phối hợp với Bộ Tài chính đẩy nhanh giải ngân vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, tìm nguồn bổ sung vốn đối ứng cho các chương trình, dự án ODA để triển khai theo kế hoạch. Tổng hợp, báo cáo tình hình ban hành chương trình, kế hoạch của các Bộ, cơ quan, địa phương về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2022.

Nguyễn Tấn Dũng

Nghị Quyết Về Các Biện Pháp Hỗ Trợ Người Dân Gặp Khó Khăn Do Đại Dịch Covid

Ý Nghĩa Nghị Quyết 15

Nghị Quyết Có Nghĩa Là Gì

Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xii

Nghị Quyết Số 02 Của Hội Đồng Thẩm Phán

Đoàn Công Tác Của Đảng Ủy Công An Trung Ương Kiểm Tra Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Số 07

Thứ Trưởng Bộ Công An Nguyễn Văn Thành Thăm Và Làm Việc Với Công An Tỉnh An Giang

Khảo Sát Việc Thực Hiện Nghị Quyết Số 11

Những Thay Đổi Trong Quan Điểm Và Phương Thức Xóa Đói Giảm Nghèo Ở Việt Nam

Nghị Quyết Về Nâng Cao Hiệu Quả Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Giảm Nghèo Bền Vững Trên Địa Bàn Vùng Dân Tộc Thiểu Số Và Miền Núi

Dân Vận Trong Xóa Đói, Giảm Nghèo Ở Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Ngày 01/10/2020, tại Trường Đại học An ninh nhân dân (ANND) đã diễn ra buổi làm việc của Đoàn công tác Đảng ủy Công an Trung ương kiểm tra kết quả triển khai Nghị quyết số 07-NQ/ĐUCA ngày 16/03/2009 của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên Công an nhân dân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (gọi tắt là Nghị quyết số 07) và Chương trình phát triển thanh niên Công an giai đoạn 2013 – 2022.

Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Công an Trung ương về làm việc tại Trường Đại học ANND

Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Công an Trung ương gồm đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an – Trưởng đoàn; Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ. Về phía Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an, có đồng chí Trung tá Đồng Đức Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành và Ủy ban kiểm tra Đoàn Thanh niên Bộ Công an. Về phía Đảng ủy Trường Đại học An ninh nhân dân, có đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS. Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, đồng chí Đại tá, PGS, TS. Nguyễn Trần Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, đồng chí Trung tá, TS. Lê Hoàng Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, cùng các đồng chí trong Đảng ủy, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường Đại học ANND.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc

Buổi làm việc của Đoàn công tác tại Nhà trường được chia làm hai phiên, phiên làm việc sáng do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì; phiên làm việc buổi chiều do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị thừa ủy quyền Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu tại phiên làm việc sáng, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an quán triệt đoàn kiểm tra sẽ đánh giá đúng những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại trong việc thực hiện Nghị quyết số 07 và Chương trình phát triển thanh niên Công an giai đoạn 2013 – 2022 tại Trường Đại học ANND; đặc biệt mong muốn đoàn có sự hướng dẫn, chỉ đạo, đưa ra các kinh nghiệm triển khai tại các đơn vị địa phương và tại các trường, học viện CAND, giúp cho Trường Đại học ANND có giải pháp để phát huy hơn nữa công tác đoàn và phong trào thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đoàn kiểm tra chụp ảnh lưu niệm cùng các đơn vị chức năng Nhà trường trong phiên làm việc buổi sáng

Trong phiên làm việc buổi chiều, Đại tá Nguyễn Trần Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng đã báo cáo Đoàn kiểm tra về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 07 và Chương trình phát triển thanh niên Công an giai đoạn 2013 – 2022 trong Nhà trường. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong thanh niên và công tác thanh niên tại đơn vị. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp ủy Đảng và lãnh đạo đơn vị trong quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng thanh niên phát triển, nhất là trong giai đoạn đất nước hội nhập và phát triển như hiện nay.

Nghị quyết số 07 và Chương trình phát triển thanh niên đã tạo ra môi trường lành mạnh, tích cực để thanh niên an tâm công tác, tận tụy với công việc, phát huy sức khỏe, xung kích, sáng tạo và lập công trên nhiều lĩnh vực. Từ khi Chương trình được ban hành cho đến nay, đã xuất hiện rất nhiều gương thanh niên tiêu biểu của Nhà trường trên tất cả các lĩnh vực được tuyên dương, khen thưởng và trở thành tấm gương sáng cho thanh niên khác học tập, noi theo. Đồng thời là nguồn động lực để cổ vũ thanh niên tiếp tục ra sức phấn đấu và gặt hái thành công.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an phát biểu kết luận buổi làm việc

Đoàn kiểm tra chụp ảnh lưu niệm cùng các đơn vị chức năng Nhà trường trong phiên làm việc chiều

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an đánh giá cao về những kết quả đạt được của Trường Đại học ANND, ghi nhận Nhà trường là đơn vị triển khai tốt Nghị quyết 07 và Chương trình phát triển thanh niên Công an giai đoạn 2013 – 2022, đồng thời đồng chí Phó Cục trưởng yêu cầu Đảng ủy Trường Đại học ANND phát huy những kết quả đạt được tiếp tục quán triệt Nghị quyết 07, nâng cao nhận thức cho từng đảng viên về công tác thanh niên./.

Tin: Hải Du – Phòng Chính trị, Phú Vinh – Đoàn Trường; Ảnh: Câu lạc bộ Nhiếp ảnh – Đoàn Trường

Một Số Vấn Đề Trọng Tâm Của Chuyên Đề Năm 2022 Trong Triển Khai Chỉ Thị 05 Của Bộ Chính Trị

Lai Châu: 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 25

Tp.hcm 2022: Năm Đột Phá Cải Cách Hành Chính Và Thực Hiện Nghị Quyết 54 Của Qh

Chính Sách Xã Hội Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Trong Những Năm Đổi Mới

Đảng Ủy Công Ty Tnhh Mtv Cao Su Lộc Ninh Tổ Chức Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng