Soạn Thảo Văn Bản Đơn Giản / 2023 / Top 21 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 12/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Bài 14: Soạn Thảo Văn Bản Đơn Giản / 2023

Hãy nêu các thành phần cơ bản của văn bản.

Lời giải:

Các thành phần cơ bản của văn bản là từ, câu và đoạn văn.

Ngoài ra, khi soạn thảo văn bản trên máy tính em còn có:

1. Kí tự: Kí tự là con chữ, số, kí hiệu,… Kí tự là thành phần cơ bản nhất của văn bản. Phần lớn các kí tự có thể nhập vào từ bàn phím.

2. Từ: Từ là dãy các kí tự liên tiếp nằm giữa hai dấu cách hoặc dấu cách dấu xuống dòng. Từ trong soạn thảo văn bản tương ứng với từ đơn trong Tiếng Việt.

3. Dòng: Tập hợp các kí tự nằm trên cùng một đường ngang từ lề trái sang lề phải là một dòng.

4. Đoạn: Trong soạn thảo văn bản, đoạn văn gồm một hoặc nhiều câu tiếp nằm giữa hai dấu xuống dòng. Dấu xuống dòng được tạo ra bằng cách nhấn phím Enter.

5. Trang: Phần văn bản trên một trang in được gọi là trang văn bản.

Lí do: Word xem dãy kí tự đứng giữa hai dấu cách là một từ.

Câu 3 trang 74 SGK Tin học lớp 6 Đánh dấu các câu đúng: □ Khi soạn thảo văn bản trên máy tính, em phải trình bày văn bản ngay khi gõ nội dung văn bản. □ Khi gõ nội dung văn bản, máy tính tự động xuống dòng dưới khi con trỏ soạn thảo đã tới lề phải. □ Khi soạn thảo văn bản trên máy tính, em có thể sửa lỗi trong văn bản sau khi gõ xong nội dung văn bản hoặc bất kì lúc nào em thấy cần thiết □ Em chỉ có thể trình bày nội dung văn bản bằng một vài phông chữ nhất định. Lời giải:

Câu trả lời đúng là:

□ Khi gõ nội dung văn bản, máy tính tự động xuống dòng dưới khi con trỏ soạn thảo đã tới lề phải.

□ Khi soạn thảo văn bản trên máy tính, em có thể sửa lỗi trong văn bản sau khi gõ xong nội dung văn bản hoặc bất kì lúc nào em thấy cần thiết

Câu 4 trang 74 SGK Tin học lớp 6 Theo em, tại sao không nên để dấu cách trước các dấu chấm câu? Lời giải:

Không nên để dấu cách trước các dấu chấm câu vì nếu để dấu cách trước chấm câu, sẽ làm chấm câu không nổi bật, khó thấy, và nghệch ngỡm.

Câu 5 trang 75 SGK Tin học lớp 6 Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau về ý nghĩa của con trỏ soạn thảo và con trỏ chuột. Khi ta di chuyển chuột, con trỏ soạn thảo có di chuyển theo không? Lời giải:

* Sự giống nhau và khác nhau về ý nghĩa của con trỏ soạn thảo và con trỏ chuột:

– Giống nhau: Chúng đều là con trỏ trong cửa sổ làm viêc của Word.

– Khác nhau:

+ Con trỏ soạn thảo là một vạch đứng nhấp nháy trên vùng soạn thảo, cho biết vị trí soạn thảo hiện thời.

+ Con trỏ chuột lại có dạng chữ I trên vùng soạn thảo và hình dáng con trỏ chuột có thể thay đổi thành dạng mũi tên hay mũi tên ngược hoặc các dạng khác nhau khi ta di chuyển con trỏ chuột đến những vùng khác nhau trên màn hình.

* Khi ta di chuyển chuột, con trỏ soạn thảo không di chuyển theo.

Câu 6 trang 75 SGK Tin học lớp 6 Để soạn thảo và hiển thị văn bản chữ Việt trên máy tính ta cần thêm các công cụ hỗ trợ gì? Lời giải:

Để soạn thảo và hiển thị văn bản chữ Việt trên máy tính ta cần thêm phần mềm gõ chữ Việt và các phông chữ Việt. Ví dụ: phần mềm VietKey, UniKey,…

chúng tôi

Giáo Án Tin Học 6 Bài 14: Soạn Thảo Văn Bản Đơn Giản / 2023

Giáo án điện tử môn Tin học lớp 6

Giáo án Tin học 6 bài 14

Giáo án Tin học 6 bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản là tài liệu giáo án điện tử lớp 6 hay dành cho quý thầy cô tham khảo. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp quý thầy cô hoàn thành giáo án Tin học 6 nhanh chóng và hiệu quả nhất. Chúc quý thầy cô dạy tốt!

BÀI 14: SOẠN THẢO VĂN BẢN ĐƠN GIẢN

I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức:

Biết các thành phần cơ bản của một văn bản.

Biết quy tắc soạn thảo văn bản bằng Word.

2. Kĩ năng: Nhận biết được con trỏ soạn thảo, vai trò của nó và cách di chuyển con trỏ soạn thảo.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1. Ổn định lớp: (1′)

6A1:………………………………………………………………………………………………….

6A2:………………………………………………………………………………………………….

6A3:………………………………………………………………………………………………….

2. Kiểm tra bài cũ: (5′)

Câu 1: Thực hiện khởi động Word? Trình bày các thành phần chính trên cửa sổ Word?

Câu 2: Thực hiện các thao tác mở văn bản, lưu văn bản, kết thúc?

3. Bài mới:

Hoạt động 1: (13′) Tìm hiểu các thành phần của văn bản.

+ GV: Vận dụng liên hệ với kiến thức môn Văn.

+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại các thành phần cơ bản của văn bản.

+ GV: Quan sát một văn bản, phân biệt các thành phần trên văn bản đó.

+ GV: Thế nào là kí tự, từ, dòng, đoạn, trang.

+ GV: Yêu cầu HS phân biệt kí tự, dòng, đoạn, trang.

+ GV: Đưa ra các ví dụ cho HS nhận biết và phân biệt kí tự, dòng, đoạn, trang.

+ GV: Kiểm tra khả năng hiểu bài của các em.

+ GV: Đưa ra các văn bản và yêu cầu HS phân biệt các nội dung kí tự, từ, dòng, đoạn, trang.

+ GV: Nhận xét, chốt nội dung.

+ HS: Ôn lại các kiến thức môn văn và trả lời yêu cầu.

+ HS: Các thành phần cơ bản của văn bản là từ, câu và đoạn văn.

+ HS: Cần phân biệt : kí tự, từ, dòng, đoạn, trang.

+ HS:

– Kí tự: Là các con chữ, số, kí hiệu,… là thành phần cơ bản.

– Từ: Là dãy các kí tự liên tiếp nằm giữa hai dấu cách hoặc dấu cách và dấu xuống dòng.

– Dòng: Tập hợp các kí tự nằm trên cùng một đường ngang.

– Trang: Phần văn bản trên một trang in.

+ HS: Thực hiện ghi bài.

1. Các thành phần của văn bản.

– Kí tự: chữ, số, kí hiệu,… là thành phần cơ bản.

– Từ: là dãy các kí tự liên tiếp nằm giữa hai dấu cách hoặc dấu cách và dấu xuống dòng.

– Dòng: các kí tự nằm trên cùng một đường ngang từ lề trái sang lề phải.

– Trang: Phần văn bản trên một trang in.

+ GV: Em sử dụng thiết bị nào để nhập (gõ) nội dung văn bản?

+ GV: Quan sát con trỏ soạn thảo.

+ GV: Đặc điểm con trỏ soạn thảo văn bản như thế nào?

+ GV: Vị trí con trỏ cho biết vị trí xuất hiện của cái gì?

+ GV: Con trỏ soạn thảo di chuyển như thế nào?

+ GV: Phân biệt cho HS giữa con trỏ soạn thảo và con trỏ chuột về sự khác nhau.

+ GV: Cách thực hiện chèn kí tự hay một đối tượng vào văn bản.

+ GV: Giới thiệu cách sử dụng nút lệnh bàn phím để di chuyển con trỏ.

+ GV: Giới thiệu cho HS cách sử dụng chuột để di chuyển con trỏ.

+ GV: Giới thiệu cho HS cách sử dụng các phím đặc biệt như Home, End,… để di chuyển con trỏ.

+ GV: Cho HS thực hiện rèn luyện thao tác nhập văn bản và quan sát sự thay đổi của con trỏ văn bản.

+ GV: Yêu cầu HS thực hiện di chuyển con trỏ soạn thao theo các nội dung các em đã được tìm hiểu.

+ HS: Sử dụng bàn phím để nhập nội dung văn bản.

+ HS: Quan sát vạch nhấp nháy.

+ HS: Là một vạch đứng nhấp nháy trên màn hình.

+ HS: Nó cho biết vị trí xuất hiện của kí tự được gõ vào.

+ HS: Di chuyển từ trái sang phải và tự động xuống dòng mới nếu nó đến vị trí cuối dòng.

+ HS: Chú ý theo dõi và tránh nhầm lẫn.

+ HS: Di chuyển con trỏ soạn thảo tới vị trí cần chèn.

+ HS: Quan sát và thực hiện theo sự hướng dẫn.

+ HS: Thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Thực hiện theo yêu cầu và quan sát sự thay đổi.

+ HS: Thực hiện theo các nhân, các thao tác mà GV yêu cầu.

+ HS: Thực hiện các thao tác theo sự hướng dẫn và yêu cầu của GV đưa ra.

2. Con trỏ soạn thảo.

– Con trỏ soạn thảo là một vạch đứng nhấp nháy trên màn hình.

Hoạt động 3: (12′) Tìm hiểu quy tắc gõ văn bản trong Word.

+ GV: Yêu cầu HS liên hệ kiến thức nhắc lại cách sử dụng các dấu câu.

+ GV: Minh họa một số cách gõ đúng và sai, yêu cầu HS chỉ ra quy tắc gõ.

+ GV: Lưu ý cho các em quy tắc gõ.

+ GV: Giới thiệu cho HS gõ phím Spacebar để phân cách và Enter để xuống hàng.

+ GV: Gọi một số HS lên bảng thực hiện các thao tác trên.

+ GV: Yêu cầu các bạn khác nhận xét bổ sung cho bạn.

+ GV: Củng cố lại các thao tác các em còn yếu và thực hiện chưa tốt.

+ HS: Nhắc lại cách sử dụng dấu câu trong văn bản.

+ HS: Quy tắc gõ HS nêu trong mục 3 SGK/72.

+ HS: Quan sát nhận biết.

+ HS: Thực hiện các thao tác theo sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Một số em lên bảng thực hiện các thao tác.

+ HS: Nhận xét các thao tác bạn thực hiện chưa tốt.

+ HS: Rèn luyện các thao tác các em thực hiện còn yếu.

4. Củng cố:

Củng cố trong nội dung bài học.

5. Dặn dò: (1′)

Ôn lại các nội dung đã học. Xem trước nội dung phần tiếp theo của bài học.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Lý Thuyết Tin Học 6 Bài 14: Soạn Thảo Văn Bản Đơn Giản (Hay, Chi Tiết). / 2023

Lý thuyết Tin học 6 Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản (hay, chi tiết)

1. Các thành phần của văn bản

* 1. Kí tự:

◦ Là con chữ, số, ký hiệu, … là thành phần cơ bản nhất của văn bản.

◦ Các kí tự có thể nhập vào từ bàn phím.

◦ Ví dụ: 1, 2, a, b, $, @, …

* 2. Dòng: tập hợp các kí tự nằm trên cùng một đường ngang từ lề trái sang phải là một dòng.

* 3. Đoạn:

◦ Nhấn phím Enter để kết thúc một đoạn.

◦ Đoạn văn bản có thể gồm một dòng hoặc nhiều dòng.

* 4. Trang: phần văn bản trên một trang in gọi là trang văn bản.

2. Con trỏ soạn thảo

* Là một vạch đứng nhấp nháy trên màn hình, cho biết vị trí xuất hiện của kí tự được gõ vào.

* Khi gõ văn bản, con trỏ soạn thảo sẽ di chuyển từ trái sang phải và tự động xuống dòng mới nếu nó đến vị trí cuối dòng.

Lưu ý: cần phân biệt con trỏ soạn thảo với con trỏ chuột.

* Muốn chèn kí tự hay đối tượng, em cần di chuyển con trỏ soạn thảo tới vị trí cần chèn.

* Để di chuyển con trỏ soạn thảo tới vị trí cần thiết, em chỉ cần nháy chuột tại vị trí đó.

* Có thể sử dụng các phím mũi tên, phím Home, End, … trên bàn phím để di chuyển con trỏ.

3. Quy tắc gõ văn bản trong Word

* Các dấu ngắt câu: (.) (,) (:) (;) (!) (?) phải được đặt sát vào từ đứng trước nó, tiếp theo là một dấu cách nếu đoạn văn bản đó vẫn còn nội dung.

* Các dấu mở ngoặc và mở nháy (, [, {, <, ‘, ” phải được đặt sát vào bên trái ký tự đầu tiên của từ tiếp theo.

* Giữa các từ chỉ dùng 1 kí tự trống (Space Bar) để phân cách.

* Nhấn phím Enter để kết thúc một đoạn văn bản.

4. Gõ văn bản chữ Việt

* Chúng ta cần dùng phần mềm hỗ trợ Tiếng Việt để gõ được chữ Tiếng Việt. Hiện nay có rất nhiều phần mềm gõ chữ Việt đang được sử dụng ở nước ta: VietKey, UniKey, EVKey, …

* Hai kiểu gõ phổ biến nhất hiện nay là TELEX và VNI:

* Để xem trên màn hình và in ra chữ Việt, ta cần cài các phông chữ: .VnTime, .VnArial, Time New Roman …

Lưu ý: cần chọn tính năng chữ Việt chương trình gõ, chọn đúng phông chữ phù hợp thì mới gõ được Tiếng Việt.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

bai-14-soan-thao-van-ban-don-gian.jsp

6 Cách Đơn Giản Để Thêm Văn Bản Vào Pdf / 2023

Làm cách nào để thêm văn bản vào PDF? Làm cách nào tôi có thể chèn văn bản để điền vào biểu mẫu không tương tác hoặc CV ở định dạng PDF? Theo truyền thống, bạn có thể xem xét cách duy nhất để làm điều đó là chuyển đổi PDF thành Word , thêm văn bản vào đó, sau đó chuyển đổi lại thành PDF.

Thật ra, bạn không phải trải qua tất cả những rắc rối đó. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn 6 cách dễ dàng để thêm văn bản vào tệp PDF mà không thay đổi định dạng. Các giải pháp bao gồm sử dụng Trình soạn thảo trực tuyến EasePDF , Google Docs, Microsoft Word, IceCream PDF Editor, Mac Preview và PDF Expert .

Phần 1. Cách thêm văn bản vào PDF trực tuyến

1. EasePDF

EasePDF là một dịch vụ chỉnh sửa, chuyển đổi và tạo PDF trực tuyến cho phép mọi người truy cập và sử dụng. Ngay cả khi bạn không có kinh nghiệm chỉnh sửa PDF trực tuyến, bạn vẫn có thể thêm văn bản vào PDF của mình thành công bằng công cụ thiết thực này. Bây giờ hãy để tôi chỉ cho bạn cách.

Bước 1. Chọn công cụ ” Chỉnh sửa PDF ” trên EasePDF.

Bước 2. Tải lên bản PDF của bạn.

Nhấn nút “Thêm các tập tin” để thêm tệp PDF từ thiết bị cục bộ của bạn hoặc chỉ cần kéo và thả tệp vào khu vực “Thả tệp vào đây”. Nếu tệp PDF bạn muốn thêm văn bản vào Google Drive, OneDrive hoặc Dropbox bạn, bạn có thể nhấp vào biểu tượng bên dưới nút “Thêm các tập tin” để nhập tệp PDF của mình.

Bước 3. Thêm văn bản vào PDF.

Chọn tùy chọn “Thêm văn bản”, sau đó hộp “Thêm văn bản của bạn” sẽ được thêm vào trang PDF của bạn. Bạn có thể kéo nó bất cứ nơi nào bạn muốn, sau đó nhập văn bản bạn cần thêm. EasePDF cung cấp nhiều tùy chọn để bạn tùy chỉnh văn bản đã thêm của mình. Bạn có thể làm cho văn bản in đậm, in nghiêng và gạch chân, và điều chỉnh kích thước và màu sắc.

Bước 4. Lưu và tải xuống bản PDF.

Khi bạn hoàn thành thêm văn bản, chỉ cần nhấp vào nút “Lưu”. EasePDF sẽ xử lý PDF của bạn và cung cấp cho bạn một liên kết tải xuống trên trang kết quả. Nhấp vào nút “Tải xuống” để lưu tệp PDF đã chỉnh sửa vào thiết bị của bạn hoặc xuất nó sang ổ đĩa Đám mây của bạn.

Ghi chú

“Nếu PDF bạn muốn thêm văn bản vào được bảo vệ bằng mật khẩu, bạn sẽ phải xóa mật khẩu để mở khóa PDF trước khi bạn có thể thêm văn bản vào đó bằng EasePDF hoặc các công cụ chỉnh sửa PDF khác mà chúng tôi đề cập trong bài đăng này.”

2. Google Docs

Google Docs là một chương trình xử lý tài liệu trực tuyến cho phép mọi người chỉnh sửa trực tuyến PDF, Word, Excel, PPT, v.v. Bạn có thể thêm văn bản vào PDF với sự trợ giúp của Google Docs.

Bước 1. Mở Google Docs và đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn.

Bước 2. Nhấn vào biểu tượng tệp nhỏ để tải lên tệp PDF của bạn.

Bước 3. Khi PDF của bạn được tải lên, nó sẽ tự động được mở trên trình duyệt web. Nhấp vào tab tam giác nhỏ và chọn “Google Docs” từ danh sách thả xuống.

Bước 4. PDF sẽ được chuyển hướng đến trang chỉnh sửa trực tuyến của Google Docs. Bây giờ bạn có thể thêm văn bản vào PDF như bạn muốn. Hãy nhớ sử dụng thanh công cụ chỉnh sửa để đánh bóng văn bản của bạn.

Ghi chú

“Thêm văn bản vào PDF bằng Google Docs chỉ hoạt động đối với các tệp PDF văn bản đơn giản. Nếu bạn mở tệp PDF chứa hình ảnh hoặc bảng chứa, hình ảnh và bảng không thể được hiển thị hoặc bảo quản tốt.”

Phần 2. Cách thêm văn bản vào PDF trên Windows

1. Microsoft Word

Microsoft Word có thể được sử dụng để mở tệp PDF nếu không có chương trình đọc PDF nào khác được cài đặt trên máy tính Windows của bạn. Tương tự như vậy, chúng ta cũng có thể sử dụng nó để thêm văn bản vào PDF trên Windows.

Bước 1. Mở tệp PDF bằng Microsoft Word.

Bạn có thể nhấp chuột phải vào tệp PDF và chọn “Word” làm chương trình mở từ menu thả xuống hoặc nhấp vào menu chính trên Microsoft Word, sau đó chọn “Mở” để chọn tệp PDF của bạn.

Bước 2. Một thông báo cảnh báo sẽ bật lên giải thích rằng sự xuất hiện của tệp có thể thay đổi. Chọn “OK” để tiếp tục.

Bước 3. Thêm văn bản vào PDF của bạn.

PDF bây giờ trở thành một tài liệu có thể chỉnh sửa, bạn có thể chỉnh sửa hoặc thêm văn bản vào bất cứ nơi nào bạn muốn. Chỉ cần chỉnh sửa nó dưới dạng tài liệu Word với tất cả các công cụ chỉnh sửa.

Bước 4. Lưu tệp PDF mới của bạn.

2. IceCream PDF Editor

IceCream PDF Editor là một phần mềm chỉnh sửa PDF mạnh mẽ cho Windows. Với trình chỉnh sửa PDF dễ sử dụng này, bạn có thể chỉnh sửa văn bản, thêm văn bản, ghi chú, sắp xếp lại, bảo vệ tệp PDF, quản lý trang và nhiều hơn nữa. Để thêm văn bản vào PDF trên Windows, chỉ cần làm theo các bước đơn giản sau.

Bước 1. Tải xuống miễn phí IceCream PDF Editor và cài đặt nó trên máy tính của bạn. Sau đó chạy chương trình.

Bước 2. Nhấp vào nút của Open Open ở giữa giao diện của trình soạn thảo hoặc vào menu của File File Để tìm tệp bạn muốn mở.

Bước 3. Chọn menu “Chỉnh sửa” trên cùng để vào chế độ chỉnh sửa.

Bước 4. Chọn công cụ Thêm / chỉnh sửa văn bản trong bảng điều khiển bên trái. Sau đó bấm vào điểm chính xác mà bạn muốn thêm văn bản vào và nhập văn bản của bạn. Bạn có thể thay đổi kích thước phông chữ, căn chỉnh, phông chữ, màu sắc và độ mờ. Bạn cũng có thể áp dụng các thuộc tính in đậm và in nghiêng nếu cần. Nếu bạn cần bắt đầu một dòng mới, chỉ cần nhấn “Enter” trên bàn phím của bạn.

Bước 5. Khi bạn đã nhập tất cả văn bản bạn muốn thêm vào tệp PDF của mình, hãy chuyển đến trình đơn “Tệp” và chọn “Lưu dưới dạng”. Chương trình sẽ điều hướng bạn để chỉ định đường dẫn lưu mới và tên tệp mới cho tệp.

Phần 3. Cách thêm văn bản vào PDF trên máy Mac

1. Mac Preview

Bạn luôn có thể dựa vào ứng dụng Preview trên Mac để chỉnh sửa hoặc thêm văn bản vào PDF. Đây là cách dễ nhất và miễn phí trên Mac. Bây giờ, hãy bắt đâù.

Bước 2. Nhấp vào biểu tượng “điểm bút” để mở thanh công cụ đánh dấu.

Bước 3. Chọn biểu tượng “T” và một hộp văn bản sẽ xuất hiện trên trang PDF của bạn. Nhập bất kỳ văn bản bạn muốn thêm. Bạn có thể thay đổi phông chữ, màu sắc, kích thước, vv trên menu “A”.

Bước 4. Lưu tệp PDF. Bạn có thể đóng tệp PDF trực tiếp và Preview sẽ lưu tệp PDF của bạn với những thay đổi bạn đã thực hiện.

Tiền thưởng

2. PDF Expert

Đối với người dùng Mac, bạn có thể chọn PDF Expert để thêm văn bản vào tệp PDF của mình. PDF Expert là trình chỉnh sửa PDF nhanh, mạnh mẽ và đẹp mắt được thiết kế đặc biệt cho máy tính Mac. Ngoài trải nghiệm đọc nâng cao, PDF Expert còn cung cấp các chức năng chỉnh sửa mạnh mẽ cho người dùng để thêm văn bản, hình ảnh, nhận xét, ghi chú, v.v. vào PDF.

Bước 1. Tải xuống và cài đặt PDF Expert trên máy tính Mac của bạn.

Bước 2. Mở tệp PDF bạn muốn thêm văn bản với PDF Expert.

Bước 3. Chuyển sang chế độ “Chú thích” ở thanh công cụ phía trên. Sau đó nhấp vào nút “văn bản” và bắt đầu thêm văn bản bất cứ nơi nào bạn nhấp vào trang PDF. Khi bạn đã hoàn tất, lưu tệp PDF đã chỉnh sửa.

Điều đó có dễ không? Tất cả các phương pháp chúng tôi đề xuất ở đây rất đơn giản, bất cứ ai cũng có thể làm được. Tóm lại, nếu bạn muốn thêm văn bản vào PDF trực tuyến miễn phí, chỉ cần chọn EasePDF hoặc Google Docs . Để thêm văn bản vào PDF trên Windows, hãy dùng Microsoft Word hoặc IceCream PDF Editor . Đối với người dùng Mac, bạn có thể chọn từ Mac Preview và PDF Expert .