Thi Trắc Nghiệm Nghị Quyết 30C / TOP #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 ❣️ Top View | Bac.edu.vn

Đề Thi Trắc Nghiệm Nghị Quyết 29

Bộ Đề Thi Đoàn Thanh Niên Với Công Tác Cải Cách Hành Chính Nhà Nước

Bộ Nội Vụ: Sẽ Có Nghị Quyết Thí Điểm Hợp Nhất Các Cơ Quan Chuyên Môn

Nghị Quyết Ban Hành Một Số Biểu Mẫu Trong Tố Tụng Dân Sự

Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Dân Sự Năm 2022

Nghị Quyết Thi Hành Bộ Luật Dân Sự

Đề Thi Trắc Nghiệm Nghị Quyết 29, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nghị Quyết 29, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Nghị Quyết Trung ương 4, Làm Bài Thi Trắc Nghiệm 5 Bí Quyết ăn Điểm, Bí Quyết Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Sinh, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Nghi Thức Đội, Trắc Nghiệm Thi Giải Quyết Tranh Chấp, Trắc Nghiệm Nghị Định 06/2010, Trắc Nghiệm Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Thương Mại, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Tiếng Anh, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Sinh, Trắc Nghiệm Nhân Trắc Học, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Vật Lý, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Voz, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ung Thư, Trắc Nghiệm H2s, Trắc Nghiệm Hàm Số Khó, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học B, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học 12, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học 11, Các Câu Hỏi Trắc Nghiệm, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý 10, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Y Học, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Y Đức, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Xã Hội Học Có Đáp án, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Xã Hội Học, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Xã Hội Có Đáp án, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Xã Hội, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Vui, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về ưu Thế Lai, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Tia X, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về ô Tô, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Cựu ước, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Chỉ Thị 05, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Cây ăn Quả, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về 5s, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý 11, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học 10, Trắc Nghiệm Hóa 8, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Lái Xe Máy, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Lái Xe B2, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Lái Xe A1, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Lái Xe, Trắc Nghiệm Iq Lớp 5, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi B2, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi A2, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 9, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 7 Kì 2, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 7 Học Kì 2, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 12 Bài 21, Bài Trắc Nghiệm Địa Lý 12, Bài Trắc Nghiệm Tin Học, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Rửa Tay, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Lái Xe ô Tô, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thì Quá Khứ Đơn, Trắc Nghiệm Iq, Trắc Nghiệm Hóa 9, Trắc Nghiệm Hóa 9 Học Kì 1, Trắc Nghiệm Hóa 9 Học Kì 2, Trắc Nghiệm Hóa Học Có Đáp án, Trắc Nghiệm Hóa Hữu Cơ 12, Trắc Nghiệm Hóa Lớp 12, Trắc Nghiệm Hóa Lớp 9, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tia X, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thú Y, Trắc Nghiệm Hợp Tác Xã, Trắc Nghiệm Icc, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Tpt Đội, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Tin Học Cơ Bản, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Sơ Cấp Cứu, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Quy Tắc ứng Xử, Trắc Nghiệm Lớp 4, Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa, Bai Tap Trac Nghiem Qua Khu Don, Đề Trắc Nghiệm Địa Lí 12, Đề Trắc Nghiệm Địa Lí 11, Bài Tập Trắc Nghiệm Thì Quá Khứ Đơn, Đề Thi Trắc Nghiêm, Đề Thi Có 10 Câu Hỏi Trắc Nghiệm, Bài Tập Trắc Nghiệm Về Thì Lớp 9, 239 Câu Hỏi Trăc Nghiệm, Trắc Nghiệm Địa Lý 9, Trắc Nghiệm Eq Cho Trẻ Em, Đáp án 999 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Hoá Vô Cơ, Đáp án 789 Câu Trắc Nghiệm Vật Lý, Trắc Nghiệm Cựu ước, Đáp án 360 Câu Trắc Nghiệm , Bài Tập Trắc Nghiệm ôn Thi Đại Học Môn Lý, Bài Tập Trắc Nghiệm ôn Thi Đại Học Môn Hóa, Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học ôn Thi Đại Học, Bài Thi Trắc Nghiệm Hà Nội, Một Bài Thi Trắc Nghiệm Gồm 50 Câu Hỏi, Một Bài Thi Trắc Nghiệm Gồm 20 Câu Hỏi, 102 Trac Nghiem Uml, Bài Thi Trắc Nghiệm Có 10 Câu, Bài Thi Trắc Nghiệm Lái Xe B2,

Đề Thi Trắc Nghiệm Nghị Quyết 29, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nghị Quyết 29, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Nghị Quyết Trung ương 4, Làm Bài Thi Trắc Nghiệm 5 Bí Quyết ăn Điểm, Bí Quyết Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Sinh, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Nghi Thức Đội, Trắc Nghiệm Thi Giải Quyết Tranh Chấp, Trắc Nghiệm Nghị Định 06/2010, Trắc Nghiệm Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Thương Mại, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Tiếng Anh, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Sinh, Trắc Nghiệm Nhân Trắc Học, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Vật Lý, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Voz, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ung Thư, Trắc Nghiệm H2s, Trắc Nghiệm Hàm Số Khó, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học B, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học 12, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học 11, Các Câu Hỏi Trắc Nghiệm, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý 10, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Y Học, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Y Đức, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Xã Hội Học Có Đáp án, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Xã Hội Học, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Xã Hội Có Đáp án, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Xã Hội, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Vui, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về ưu Thế Lai, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Tia X, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về ô Tô, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Cựu ước, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Chỉ Thị 05, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Cây ăn Quả, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về 5s, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý 11, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học 10, Trắc Nghiệm Hóa 8, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Lái Xe Máy, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Lái Xe B2, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Lái Xe A1, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Lái Xe, Trắc Nghiệm Iq Lớp 5, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi B2, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi A2, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 9,

Hội Nghị Trực Tuyến Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Chương Trình Tổng Thể Cải Cách Hành Chính Nhà Nước

Báo Cáo Tổng Kết 4 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 9C

Ý Kiến Đbqh Tp.cần Thơ: Về Đánh Giá Kết Quả Triển Khai Công Tác Cải Cách Hành Chính

Bộ Công Thương Báo Cáo Về Phương Án Tăng Giá Điện Theo Nghị Quyết Số 30/nq

Cách Viết Sổ Nghị Quyết Chi Bộ

Căn Cứ Nghị Quyết Số 30C/nq

Huyện Ea Kar:tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Chương Trình Tổng Thể Cải Cách Hành Chính Nhà Nước

Kết Quả Thực Hiện Chương Trình Tổng Thể Cải Cách Hành Chính Nhà Nước Giai Đoạn 2011

Thanh Tra Chính Phủ: Ban Hành Kế Hoạch Tổng Kết Thực Hiện Chương Trình Tổng Thể Cải Cách Hành Chính Nhà Nước Giai Đoạn 2011

Triển Khai Tổng Kết Cải Cách Hành Chính Giai Đoạn 2011

Lđlđ Tỉnh Gia Lai: Tổ Chức Tổng Kết 4 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 9C/nq

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2022; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 và Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011 – 2022;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM VÀ NỘI DUNG ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung: Xây dựng một nền công vụ “Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”.

b) Mục tiêu cụ thể đến 2022:

– Tiến hành sửa đổi, bổ sung và xây dựng được 100% các chức danh và tiêu chuẩn công chức;

– Nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức; thi nâng ngạch công chức. 100% các cơ quan ở Trung ương và 70% các cơ quan ở địa phương thực hiện ứng dụng công nghệ tin học vào thi tuyển, thi nâng ngạch công chức;

– Thực hiện thí điểm đổi mới việc tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương trở xuống;

– Đổi mới công tác đánh giá công chức theo hướng đề cao trách nhiệm người đứng đầu và gắn với kết quả công vụ;

– Xây dựng và thực hiện cơ chế đào thải, giải quyết cho thôi việc và miễn nhiệm công chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật,….

– Quy định và thực hiện chính sách thu hút, tiến cử, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ;

– Đổi mới cơ chế quản lý và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

2. Quan điểm

– Quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức. Thống nhất về nhận thức coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và then chốt của cải cách nền hành chính hiện nay;

– Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức phải gắn với quá trình thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2022, phù hợp với đổi mới hệ thống chính trị, đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, góp phần xây dựng một nền hành chính thống nhất, trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân;

– Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức phải có lộ trình, bước đi thích hợp và phải phù hợp với đặc điểm của hệ thống chính trị nước ta.

3. Các nội dung đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức

a) Đẩy mạnh phân cấp quản lý và hoàn thiện việc tổ chức công vụ gọn, nhẹ: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý công chức. Từng bước gắn thẩm quyền tuyển dụng với thẩm quyền sử dụng. Giảm quy mô công vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy gọn nhẹ, tránh chồng chéo, tiếp tục tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

c) Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, chức danh công chức: Tổ chức việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hệ thống tiêu chuẩn, chức danh ngạch công chức và tiêu chuẩn, chức vụ lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên để trình cấp có thẩm quyền ban hành.

d) Nâng cao chất lượng thi tuyển, thi nâng ngạch công chức và từng bước đổi mới chế độ công vụ, công chức theo hướng năng động, linh hoạt:

– Nâng cao chất lượng thi tuyển và thi nâng ngạch công chức, lựa chọn đúng người có phẩm chất, trình độ và năng lực để tuyển dụng vào công vụ hoặc bổ nhiệm vào các ngạch cao hơn;

– Từng bước đổi mới chế độ công vụ, công chức theo hướng năng động, linh hoạt. Trước mắt, nghiên cứu quy định cho phép các cơ quan hành chính được ký hợp đồng lao động có thời hạn tối đa là 1 năm đối với một số vị trí để đáp ứng ngay yêu cầu của hoạt động công vụ, về lâu dài, cần nghiên cứu sửa Luật cán bộ, công chức theo hướng có chế độ công chức hợp đồng.

đ) Ban hành các quy định của Chính phủ đề cao trách nhiệm trong hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức và gắn chế độ trách nhiệm cùng kết quả thực thi công vụ với các chế tài về khen thưởng, kỷ luật, thăng tiến, đãi ngộ. Đặc biệt là đề cao trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu.

e) Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ, đánh giá công chức. Việc đánh giá phải căn cứ vào kết quả, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức; thẩm quyền đánh giá thuộc về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ, công chức. Chú trọng thành tích, công trạng, kết quả công tác của cán bộ, công chức. Coi đó là thước đo chính để đánh giá phẩm chất, trình độ, năng lực của cán bộ, công chức. Sửa đổi, bổ sung và ban hành mới quy trình đánh giá công chức, đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, chính xác và trách nhiệm đối với việc đánh giá công chức.

h) Đổi mới công tác bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý: Đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp sở, cấp phòng. Quy định chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo, quản lý.

i) Nghiên cứu sửa đổi các quy định về chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

k) Tiếp tục nghiên cứu để đổi mới và kiên quyết thực hiện chính sách tinh giản biên chế gắn với công tác đánh giá để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Ngoài các nội dung chính nêu trên, để việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức đạt được kết quả tốt, cần thiết phải có một số các giải pháp hỗ trợ như thực hiện ứng dụng mạnh mẽ công nghệ tin học vào các hoạt động thực thi công vụ và quản lý cán bộ, công chức: Thực hiện nhiệm vụ, tổ chức tuyển dụng, thi nâng ngạch, thống kê tổng hợp, quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức…; đưa công tác thống kê báo cáo vào nề nếp để thống kê trở thành một công cụ quan trọng trong xây dựng và phát triển đội ngũ công chức.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC

1. Tiếp tục hoàn thiện các quy định về vị trí việc làm, về tuyển dụng, thi nâng ngạch và tiêu chuẩn công chức

a) Sửa đổi, bổ sung Thông tư hướng dẫn việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

b) Ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và cơ cấu công chức (kể cả Thông tư hướng dẫn).

c) Hoàn thiện các quy định về tổ chức thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh, quy chế tổ chức kỳ thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh và nội quy thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh.

d) Ban hành các quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý và tiêu chuẩn ngạch công chức.

đ) Ban hành các quy định về chế độ đánh giá công chức gắn với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh công chức và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

2. Triển khai xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương

a) Tổ chức tuyên truyền, thống nhất về nhận thức và hành động để triển khai thực hiện nhiệm vụ xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan, tổ chức.

b) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan, tổ chức.

c) Triển khai thực hiện việc xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan, tổ chức của các Bộ, ngành và địa phương.

3. Đưa chế độ báo cáo thống kê vào nề nếp. Xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu đội ngũ công chức

a) Ban hành quy định chế độ báo cáo thống kê về công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức.

b) Xây dựng và đưa vào sử dụng thống nhất phần mềm cơ sở dữ liệu và các ứng dụng, các tài liệu thiết kế, mô tả kỹ thuật, quy trình quản lý kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng trong các cơ quan quản lý cán bộ, công chức.

c) Ban hành và thực hiện việc quản lý thống nhất các thông tin của hồ sơ cán bộ, công chức trong cả nước và hệ thống các biểu mẫu, báo cáo thống kê.

d) Lưu giữ đầy đủ và thường xuyên cập nhật các thông tin hồ sơ đội ngũ cán bộ, công chức; hình thành hệ thống thông tin quản lý cán bộ, công chức trên phạm vi toàn quốc.

4. Đổi mới và nâng cao chất lượng thi tuyển, thi nâng ngạch công chức

a) Xây dựng bộ các câu hỏi và đáp án thi tuyển công chức đối với từng môn thi theo hướng gắn với yêu cầu về trình độ và năng lực của cơ quan, tổ chức, đơn vị cần tuyển dụng.

b) Ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức thi tuyển và thi nâng ngạch công chức để đảm bảo nguyên tắc khách quan, công bằng, chất lượng, thực tài.

5. Đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp sở, cấp phòng. Quy định chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo, quản lý

a) Đổi mới tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp sở, cấp phòng theo hướng chú trọng nguyên tắc thực tài, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới phương thức và nội dung lấy phiếu tín nhiệm.

b) Hoàn thiện các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng ở Trung ương và cấp phòng, cấp sở ở địa phương.

c) Thí điểm thực hiện chế độ tập sự, thực tập lãnh đạo, quản lý.

6. Quy định chế độ tiến cử và chính sách thu hút, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ

a) Quy định chế độ tiến cử, giới thiệu những người có tài năng để tuyển dụng, bổ nhiệm vào các vị trí trong hoạt động công vụ.

b) Ban hành các chính sách thu hút, phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ.

7. Chú trọng và nâng cao chế độ kỷ luật trong hoạt động công vụ để duy trì trật tự kỷ cương và phát huy tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ

a) Xây dựng chế độ sát hạch bắt buộc đối với công chức lãnh đạo, quản lý và công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

b) Quy định chế độ trách nhiệm gắn với chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ….

c) Ban hành chế độ miễn nhiệm, từ chức đối với công chức lãnh đạo, quản lý.

d) Xây dựng đội ngũ công chức thanh tra công vụ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

8. Đổi mới cơ chế quản lý và chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

a) Sửa đổi các quy định về chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.

b) Sửa đổi các quy định về chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

c) Nghiên cứu hoàn thiện chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức về công tác tại các xã có địa bàn khó khăn.

d) Nghiên cứu xây dựng và ban hành các quy định về việc khoán kinh phí đối với các chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo nguyên tắc: Người kiêm nhiều chức danh thì hưởng phụ cấp cao hơn, tránh tăng thêm số lượng cán bộ không chuyên trách.

9. Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện: Từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 10 năm 2022.

2. Phân công trách nhiệm thực hiện

a) Bộ Nội vụ:

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính: Cân đối, bố trí nguồn lực và hướng dẫn sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung của Đề án theo kế hoạch được phê duyệt. Đồng thời, khai thác các nguồn lực khác từ các dự án (nếu có) để hỗ trợ cho quá trình tổ chức thực hiện.

c) Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp: Phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành, địa phương để đôn đốc, giám sát và hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý công vụ, công chức.

d) Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông: Hỗ trợ, phối hợp với Bộ Nội vụ để triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ tin học vào việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án (kể cả các nguồn lực khác – nếu có).

đ) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, đề xuất, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương phân công phù hợp với kế hoạch được giao trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án này. Hàng năm, tiến hành tổng kết đánh giá kết quả thực hiện và gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thành viên các Ban Chỉ đạo thực hiện chế độ kiêm nhiệm, không tổ chức bộ máy và biên chế riêng.

3. Nguồn kinh phí thực hiện

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

– VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

– HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Tổng Bí thư;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;

– Văn phòng Quốc hội;

– Tòa án nhân đân tối cao;

– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

– Kiểm toán Nhà nước;

– UB Giám sát tài chính QG;

– Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

– Lưu: Văn thư, TCCV (3).

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)

.

Nghị Quyết Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Nghị Quyết Số 30C/nq

Nghị Quyết 42/2017/qh14: Nền Tảng Tạo Cú Hích Xử Lý Nợ Xấu Của Agribank

Xử Lý Nợ Xấu Theo Nghị Quyết 42: Nút Thắt Là Tài Sản Đảm Bảo

Hướng Dẫn Viết Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 12

Đổi Mới, Nâng Cao Chất Lượng Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết, Chỉ Thị Của Đảng

Đề Thi Trắc Nghiệm Luật Kinh Tế

Hướng Dẫn Luật Chơi Liêng Đơn Giản Và Chi Tiết Nhất

Luật Chơi Liêng Online Chi Tiết Nhất Dành Cho Người Mới Tập Chơi Bài

Luật Chơi Liêng Online Trong Game Bài 69

Học Luật Chơi & Cách Chơi Bài Liêng Online Cơ Bản Đầy Đủ Nhất

Hướng Dẫn Luật Chơi Liêng Cơ Bản Đầy Đủ Nhất Cho Người Mới

Đề thi trắc nghiệm luật kinh tế

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KỲ THI

Khóa: 34. Thời gian làm bài: 60 phút

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM KẾT THÚC HỌC PHẦN – ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Họ và tên:…………………………………………………….Ngày sinh:…………………………………………………………

MSSV:………………………………………………………..Lớp:……………………………………………………………….

SBD:………………………………………………………….

Bảng trả lời: ĐÁNH DẤU CHÉO VÀO ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT (khoanh tròn là bỏ, tô đen là chọn lại)

A

B

C

D

A

B

C

D

Chọn câu đúng: Hành vi của cá nhân bỏ vốn thành lập doanh nghiệp tư nhân và tham gia trực tiếp quản lý, điều hành doanh nghiệp nhằm mục đích sinh lợi, đó là hoạt động đầu tư trực tiếp.

Hành vi của cá nhân, tổ chức nước ngoài bỏ vốn mua lại doanh nghiệp Việt Nam

và trực tiếp tham gia quản lý điều hành doanh nghiệp mua lại này, là hoạt động đầu tư trực tiếp.

Trong lĩnh vực kinh doanh, có 3 hình thức bảo đảm được auk chủ yếu : Thế chấp, ký quỹ, tín chấp Cầm cố, đặt cọc, tín chấp

Ký quỹ, đặt cọc, bảo lãnh

Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh

Theo Điều 301 Luật Thương Mại thì: Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng

hoặc tổng mức phạt với nhiều vi phạm do các bên thỏa thuận trong hợp đồng , nhưng không quá bao nhiêu % giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp quy định tại Điều 266 của Luật này:

Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm hữu hạn

Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm vô hạn

Tất cả đều đúng

Trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên, cuộc họp hội đồng thành viên lần 1 được tiến hành khi có số thành viên dự họp: Đại diện ít nhất 50% vốn điều lệ Đại diện ít nhất 75% vốn điều lệ

Đại diện ít nhất 30% vốn điều lệ

Không giới hạn số thành viên

Điều nào sau đây không phải là quyền của trọng tài thương mại:

Độc lập trong việc giải quyết vụ tranh chấp

Từ chối giải quyết vụ tranh chấp trong trường hợp pháp luật có quy định

Hưởng thù lao Sau khi trúng thầu, bên trúng thầu phải đặt cọc, kí quỹ bao nhiêu phần trăm so với giá trị hợp đồng để đảm bảo thực hiện hợp đồng:

Theo điều 141 Luật Doanh Nghiệp 2005, mỗi cá nhân được phép thành lập bao nhiêu

DNTN ?

– Cổ phần phổ thông

Kinh doanh casino Thứ tự ưu tiên việc phân chia trị giá tài sản còn lại của doanh nghiệp, HTX :

Trả phí phá sản- trả các khoản nợ của người lao động- trả các khoản nợ không có đảm bảo

Trả các khoản nợ của người lao động- trả phí phá sản- trả các khoản nợ không có đảm bảo

Trả các khoản nợ không có đảm bảo- trả các khoản nợ của người lao động- trả phí phá sản Trả phí phá sản- trả các khoản nợ của người lao động- trả các khoản nợ có đảm bảo

Chia công ty là biện pháp tổ chức lại công ty, được áp dụng cho:

Công ty TNHH, công ty cổ phần

Công ty hợp danh, công ty TNHH

DNTN, công ty hợp danh D. Tất cả các loại hình công ty Khi công ty cổ phần phá sản thì thứ tự ưu tiên được hoàn lại vốn là: Cổ phần ưu đãi hoàn lại – Cổ phần ưu đãi cổ tức – Cổ phần ưu đãi biểu quyết

Cổ phần ưu đãi hoàn lại – Cổ phần ưu đãi biểu quyết – Cổ phần ưu đãi cổ tức – Cổ phần phổ thông Cổ phần ưu đãi cổ tức – Cổ phần ưu đãi hoàn lại – Cổ phần ưu đãi biểu quyết – Cổ phần phổ thông

Cổ phần ưu đãi biểu quyết – Cổ phần ưu đãi cổ tức – Cổ phần ưu đãi hoàn lại – Cổ phần phổ thông

Trong trường hợp nào công ty TNHH 2 thành viên phải thành lập ban kiểm soát: Công ty có từ 7 thành viên trở lên

Công ty có từ 13 thành viên trở lên. Tái thẩm vụ án kinh tế trong trường hợp:

Phát hiện tình tiết quan trọng của vụ án

Người giám định, người phiên dịch nói sai

Quyết định tòa án hoặc của cơ quan nhà nước mà tóa căn cứ vào đó để giải quyết vụ án bị hủy bỏ

Thương lượng, hoà giải Trọng tài quốc tế Trọng tài, toà án Việt Nam

Cả A và B đúng Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên có quyền quyết định bán tài sản có giá trị bằng bao nhiêu tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất( nếu không có quy định trong điều lệ công ty) :

Hộ kinh doanh sử dụng không quá bao nhiêu lao động?

Công ty Cổ phần phải lập ban kiểm soát khi: Có trên 3 cổ đông là cá nhân hay tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần Có trên 8 cổ đông là cá nhân hay tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần Có trên 11 cổ đông là cá nhân hay tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần

Người đại diện theo pháp luật của công ty phải như thế nào?

Có thể ở nước ngoài

Cả a, b, c đều sai

Người nước ngoài có quốc tịch Việt Nam

Người nước ngòai

A,B,C đều đúng

Tỷ lệ tiền đặt cọc, ký quỹ bảo đảm dự thầu

Nhỏ hơn 3% tổng giá trị ước tính của hàng hóa và dịch vụ

Không quá 3% tổng giá trị ước tính của hàng hóa và dịch vụ

Nhỏ hơn 3% tổng giá trị của hàng hóa và dịch vụ

Không quá 3% tổng giá trị của hàng hóa và dịch vụ

Việc thành lập thêm một trường Đại học mới phải có sự đồng ý của:

Trong trường hợp thông thừơng, cổ phần nào không được chuyển nhượng trong công ty

cổ phần:

Luật doanh nghiệp hiện tại, có hiệu lực thi hành từ ngày

DNTN có vốn điều lệ, có quyền tăng vốn điều lệ

DNTN có vốn điều lệ, chỉ được giữ nguyên hoặc tăng vốn điều lệ, không được giảm vốn điều lệ

DNTN có vốn điều lệ, có quyền tăng, giảm vốn điều lệ

Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định giải thể bắt buộc hợp tác xã là:

UBND nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Lkt/k34/deso04/trang2/2

Phân biệt phá sản với giải thể Thủ tục giải quyết một vụ phá sản là thủ tục tư pháp, thủ tục giải thể doanh nghiệp là thủ tục hành chính

Phá sản dẫn đến chấm dứt vĩnh viễn sự tốn tại của doanh nghiệp

Thông thường những người quản lý điều hành doanh nghiệp bị giải thể chịu hậu quả pháp lý nặng nề hơn so với người quản lý điều hành doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản

a,b,c đều đúng

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp vốn đơn giản

Công ty công ty hợp danh và công ty hợp vốn đơn giản

Công ty cổ phần và công ty TNHH

Dấu hiệu cho rằng doanh nghiệp lâm vào tình trang phá sản là:

Doanh nghiệp hết tiền

Mất khả năng thanh toán nợ đúng hạn khi chủ nợ có yêu cầu

Đầu tư gián tiếp là hình thức dầu tư: Thông qua ngân hàng và thị trường chứng khoán Nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và không tham gia vào quản lý hoạt động đầu tư

Tỷ lệ tiền đặt cọc mà người tham gia đấu giá phải nộp không quá bao nhiêu phần trăm giá khởi điểm của hàng hóa được đấu giá:

Đầu tư gián tiếp là hình thức dầu tư: Thông qua ngân hàng và thị trường chứng khoán Nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và không tham gia vào quản lý hoạt động đầu tư

A và B đều sai Công ty Cổ phần phải lập ban kiểm soát khi: Có trên 3 cổ đông là cá nhân hay tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần Có trên 8 cổ đông là cá nhân hay tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần Có trên 11 cổ đông là cá nhân hay tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần

Tất cả đều sai Công ty TNHH Thái An chia thành 2 công ty TNHH Quốc Thái và công ty TNHH Dân An. Vậy công ty Thái An vẫn còn tồn tại là:

Người lao động

Chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp

Vốn góp của các xã viên hợp tác xã:

Tùy ý

=< 30% vốn điều lệ của hợp tác xã

< 30% vốn điều lệ của hợp tác xã

Tất cả các thành viên của công ty

Tổng giám đốc

Phó tổng giám đốc

Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

102 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Luật Kinh Tế

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Kinh Tế

Quy Định Về Đăng Ký Kinh Doanh Bán Hàng Online.

Quy Định Về Bán Hàng Online

Quy Định Pháp Luật Về Thành Lập Wedsite Bán Hàng Online

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nghị Quyết 29

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Nghị Quyết Trung Ương 4

Bộ Kh&cn Quyết Liệt Thực Hiện Nghị Quyết Số 19

Đồng Bộ, Toàn Diện Các Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thuế

Thực Hiện Nghị Quyết Số 19

Kỳ Vọng Đột Phá Từ Nghị Quyết Số 19

Đề Thi Trắc Nghiệm Nghị Quyết 29, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nghị Quyết 29, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Nghị Quyết Trung ương 4, Bí Quyết Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Sinh, Làm Bài Thi Trắc Nghiệm 5 Bí Quyết ăn Điểm, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Nghi Thức Đội, Trắc Nghiệm Thi Giải Quyết Tranh Chấp, Trắc Nghiệm Nghị Định 06/2010, Trắc Nghiệm Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Thương Mại, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Sinh, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Tiếng Anh, Trắc Nghiệm Nhân Trắc Học, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Voz, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Vật Lý, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 8, Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học ôn Thi Đại Học, Bài Tập Trắc Nghiệm ôn Thi Đại Học Môn Hóa, Trắc Nghiệm Vật Lý 12, Bài Tập Trắc Nghiệm ôn Thi Đại Học Môn Lý, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 9, Bai Tap Trac Nghiem Qua Khu Don, Câu Trắc Nghiệm, Trắc Nghiệm Vật Lý 11, Trắc Nghiệm Y Học, Trắc Nghiệm Y Đức Có Đáp án, Trắc Nghiệm Môn Cây Rau, Trắc Nghiệm Xem Chỉ Số Iq, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Y Đức, Trắc Nghiệm ý Chí, Trắc Nghiệm Vui, Trắc Nghiệm Về Nấu ăn, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lý 11, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 6, Trắc Nghiệm Y Đức, Trắc Nghiệm Win 7, Bài Tập Trắc Nghiệm Thì Quá Khứ Đơn, Trắc Nghiệm C, Trắc Nghiệm Ung Thư Dạ Dày, Câu Hỏi Trắc Nghiệm ôn Thi Tin Học Cơ Bản, Trắc Nghiệm Uml Có Đáp án, Trắc Nghiệm Uml, Trắc Nghiệm Ucp 600, Trắc Nghiệm Tối ưu Hóa, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Y Tế, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Oxi, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Y Học, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Y Đức, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Xã Hội Học Có Đáp án, Trắc Nghiệm Bts, Câu Hỏi Trắc Nghiệm On Tập Mác 2, Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Học Kì 2 Có Đáp án, Trắc Nghiệm Vật Lý 10, Trắc Nghiệm Bản Thân, Câu Hỏi Trắc Nghiệm ô Tô, Bài Tập Trắc Nghiệm Về Thì Lớp 9, Trắc Nghiệm Văn 9, Trắc Nghiệm Văn 6, Trắc Nghiệm ước Mơ Pdf, Trắc Nghiệm ước Mơ, Trắc Nghiệm Bào Chế 2, Trắc Nghiệm Bào Chế 2 Pdf, Trắc Nghiệm Bào Chế 2 Pgf, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Xã Hội Học, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Hóa 8, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ic3 Có Đáp án, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ic3 Gs4, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Iq, Bài Thi Trắc Nghiệm Lái Xe A1, Bài Thi Trắc Nghiệm Là Gì, Sử 11 Bài 9 Trắc Nghiệm, Bài Thi Trắc Nghiệm Xã Hội Học, Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa, Bài Thi Trắc Nghiệm Hà Nội, Một Bài Thi Trắc Nghiệm Gồm 50 Câu Hỏi, Một Bài Thi Trắc Nghiệm Gồm 20 Câu Hỏi, Trắc Nghiệm Tin Học 8, Bài Thi Trắc Nghiệm Xe Máy, Mẫu Bài Thi Trắc Nghiệm, Đề Thi Trắc Nghiệm Hóa 9 Hk2, Đề Thi Trắc Nghiệm Địa 9, Trắc Nghiệm Tin Học 11, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Hóa 8 Học Kì 2, Bài Tập Trắc Nghiệm Đảo Ngữ ôn Thi Đại Học, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Hóa 9, Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa ôn Thi Đại Học, Một Bài Thi Trắc Nghiệm Có 30 Câu Hỏi, Một Bài Thi Trắc Nghiệm Có 50 Câu Hỏi, Một Bài Thi Trắc Nghiệm Có 10 Câu, Trắc Nghiệm Dân Tộc Học, Trắc Nghiệm 5.4, Trắc Nghiệm 5s, Bài Trắc Nghiệm Địa Lý 12, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lý 12, Từ 20 Câu Hỏi Trắc Nghiệm, Trắc Nghiệm Yêu, Câu Hỏi Trắc Nghiệm M, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Mác 2, Trắc Nghiệm Y Lý, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Mác 2 Có Đáp án,

Đề Thi Trắc Nghiệm Nghị Quyết 29, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nghị Quyết 29, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Nghị Quyết Trung ương 4, Bí Quyết Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Sinh, Làm Bài Thi Trắc Nghiệm 5 Bí Quyết ăn Điểm, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Nghi Thức Đội, Trắc Nghiệm Thi Giải Quyết Tranh Chấp, Trắc Nghiệm Nghị Định 06/2010, Trắc Nghiệm Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Thương Mại, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Sinh, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Tiếng Anh, Trắc Nghiệm Nhân Trắc Học, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Voz, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Vật Lý, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 8, Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học ôn Thi Đại Học, Bài Tập Trắc Nghiệm ôn Thi Đại Học Môn Hóa, Trắc Nghiệm Vật Lý 12, Bài Tập Trắc Nghiệm ôn Thi Đại Học Môn Lý, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 9, Bai Tap Trac Nghiem Qua Khu Don, Câu Trắc Nghiệm, Trắc Nghiệm Vật Lý 11, Trắc Nghiệm Y Học, Trắc Nghiệm Y Đức Có Đáp án, Trắc Nghiệm Môn Cây Rau, Trắc Nghiệm Xem Chỉ Số Iq, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Y Đức, Trắc Nghiệm ý Chí, Trắc Nghiệm Vui, Trắc Nghiệm Về Nấu ăn, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lý 11, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 6, Trắc Nghiệm Y Đức, Trắc Nghiệm Win 7, Bài Tập Trắc Nghiệm Thì Quá Khứ Đơn, Trắc Nghiệm C, Trắc Nghiệm Ung Thư Dạ Dày, Câu Hỏi Trắc Nghiệm ôn Thi Tin Học Cơ Bản, Trắc Nghiệm Uml Có Đáp án, Trắc Nghiệm Uml, Trắc Nghiệm Ucp 600, Trắc Nghiệm Tối ưu Hóa, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Y Tế, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Oxi, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Y Học, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Y Đức, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Xã Hội Học Có Đáp án, Trắc Nghiệm Bts,

Nội Dung Nghị Quyết Số 37/nq

Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tám Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa Xi Bai Viet Thu Hoach Hoc Tap Nghi Quyet Hoi Nghi Trung Uong Viii Khoa Xi Doc

Bài Phát Biểu Của Bộ Trưởng Gd Về Nghị Quyết 8 Đổi Mới Gd

Triển Khai Nghị Quyết Số 29: Bộ Trưởng Bộ Gd&đt Lắng Nghe Ý Kiến Từ Cơ Sở

Chương Trình Hành Động Của Tỉnh Ủy Thực Hiện Nghị Quyết Số 29 Về Giáo Dục Và Đào Tạo

Nghị Quyết Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Nghị Quyết Số 30C/nq

Căn Cứ Nghị Quyết Số 30C/nq

Huyện Ea Kar:tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Chương Trình Tổng Thể Cải Cách Hành Chính Nhà Nước

Kết Quả Thực Hiện Chương Trình Tổng Thể Cải Cách Hành Chính Nhà Nước Giai Đoạn 2011

Thanh Tra Chính Phủ: Ban Hành Kế Hoạch Tổng Kết Thực Hiện Chương Trình Tổng Thể Cải Cách Hành Chính Nhà Nước Giai Đoạn 2011

Triển Khai Tổng Kết Cải Cách Hành Chính Giai Đoạn 2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2022 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 30c/NQ-CP) như sau:

NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 30C/NQ-CP NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 – 2022

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2022 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 30c/NQ-CP) như sau:

1. Khoản 3 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Bộ Nội vụ:

a) Là cơ quan thường trực tổ chức triển khai thực hiện Chương trình;

b) Chủ trì triển khai các nội dung cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách công chức, công vụ và cải cách chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức; phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cải cách chính sách tiền lương cho lực lượng vũ trang nhân dân;

c) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định các giải pháp tăng cường công tác chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính;

d) Hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch cải cách hành chính và dự toán ngân sách hàng năm;

đ) Thẩm tra các nhiệm vụ trong dự toán ngân sách hàng năm về cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mục tiêu, nội dung để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chung trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan;

e) Hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng báo cáo cải cách hành chính hàng quý, 6 tháng và hàng năm hoặc đột xuất về tình hình thực hiện Chương trình;

g) Kiểm tra và tổng hợp việc thực hiện Chương trình; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hàng quý, 6 tháng và hàng năm hoặc đột xuất;

h) Xây dựng, ban hành và hướng dẫn việc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

i) Chủ trì việc xây dựng và hướng dẫn thực hiện phương pháp đo lường mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính do cơ quan hành chính nhà nước thực hiện;

k) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức chuyên trách thực hiện công tác cải cách hành chính ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

l) Chủ trì triển khai công tác tuyên truyền về cải cách hành chính;

2. Khoản 4 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“4. Bộ Tư pháp:

a) Theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế;

b) Chủ trì triển khai nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

c) Chủ trì triển khai nội dung cải cách thủ tục hành chính;

d) Chủ trì xây dựng và hướng dẫn thực hiện phương pháp tính chi phí thực hiện thủ tục hành chính;

đ) Chủ trì việc hợp tác với các tổ chức quốc tế trong việc cải cách quy định hành chính”.

3. Khoản 5 Điều 7 được sửa đổi như sau:

“5. Văn phòng Chính phủ:

Nghị Quyết 42/2017/qh14: Nền Tảng Tạo Cú Hích Xử Lý Nợ Xấu Của Agribank

Xử Lý Nợ Xấu Theo Nghị Quyết 42: Nút Thắt Là Tài Sản Đảm Bảo

Hướng Dẫn Viết Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 12

Đổi Mới, Nâng Cao Chất Lượng Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết, Chỉ Thị Của Đảng

Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Học Tập, Quán Triệt Các Nghị Quyết, Chỉ Thị Của Đảng

Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tìm Hiểu Nghị Định 30 Về Công Tác Văn Thư

10 Điểm Mới Của Nghị Định 30/2020/nđ

Hướng Dẫn Một Số Nội Dung Theo Nghị Định 30/2020/nđ

Mẫu Giấy Mời Họp Trong Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước

Mẫu Giấy Ủy Quyền Đúng Chuẩn Nghị Định 30/2020/nđ

Mẫu Giấy Ủy Quyền Dùng Trong Cơ Quan Hành Chính

Để bạn đọc hiểu rõ hơn về các quy định của Nghị định 30/2020NĐ-CP về công tác văn thư, chúng tôi biên soạn, giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị địn 30/2020/NĐ-CP gồm 78 câu,

Câu 1. Nghị định 30/2020/NĐ-CP của chính phủ về công tác văn thư có hiệu lực ngày tháng năm nào?

a) Ngày 01/3/2020 b) Ngày 03/3/2020 c) Ngày 04/3/2020 d) Ngày 05/3/2020

Đáp án D

Câu 2. “Văn bản hành chính” là? a) văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức.

b) văn bản hình thành trong quá trình giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức.

c) văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức, cá nhân

Đáp án A

(Tổng hợp những điểm mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư)

Câu 3. “Bản gốc văn bản” là ? a) bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được người có thẩm quyền trực tiếp ký trên văn bản giấy hoặc ký số trên văn bản điện tử.

b) bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được tạo từ bản có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền

c) Cả a và b

Đáp án A

Câu 4. “Bản chính văn bản giấy” là? a) bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được tạo từ bản có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền.

b) bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được người có thẩm quyền trực tiếp ký trên văn bản giấy hoặc ký số trên văn bản điện tử.

c) Cả a và b

Đáp án A

(Hướng dẫn thực hiện Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư) Câu 5. “Bản sao y” là?

a) bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản sao y, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định.

b) bản sao chính xác phần nội dung của bản gốc hoặc phần nội dung của bản chính văn bản cần trích sao, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định.

c) bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản gốc hoặc bản chính văn bản, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định. Câu 6. “Bản sao lục” là? a) bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản sao y, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định

b) bản sao chính xác phần nội dung của bản gốc hoặc phần nội dung của bản chính văn bản cần trích sao, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định.

c) bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản gốc hoặc bản chính văn bản, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định.

Đáp án A

(Các hình thức sao văn bản trong cơ quan hành chính Nhà nước)

Câu 7. “Bản trích sao” là?

a) bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản sao y, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định

bản sao chính xác phần nội dung của bản gốc hoặc phần nội dung của bản chính văn bản cần trích sao, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định

c) bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản gốc hoặc bản chính văn bản, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định.

Đáp án B

Câu 8. Văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật có giá trị pháp lý như?

a) Bản chính văn bản giấy

b) Bản gốc văn bản giấy.

c) Cả a và b

Đáp án B

(Khi nào sử dụng Tờ trình, Công văn trong văn bản hành chính?)

Câu 10. Bản thảo văn bản phải ai duyệt? a) do người có thẩm quyền ký văn bản

c) Nghị quyết (quy phạm pháp luật), quyết định (quy phạm pháp luật), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công.

Đáp án B

(Tải mẫu Giấy mời họp, làm việc trong cơ quan Nhà nước)

Câu 11. Người đứng đầu đơn vị soạn thảo văn bản phải kiểm tra và chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trước pháp luật về?

b) do cấp phó của người có thẩm quyền ký văn bản

b) về nội dung văn bản

c) Cả a và b

Đáp án A

a) về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản

Câu 12. Người được giao trách nhiệm kiểm tra thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản phải kiểm tra và chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trước pháp luật về?

c) về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản và nội dung văn bản

Đáp án B

(Hướng dẫn cách soạn thảo, trình bày văn bản hành chính mới nhất)

a) về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản

b) về nội dung văn bản

Câu 13.Ở cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng ai có thẩm quyền ký tất cả văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành? a) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức

c) về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản và nội dung văn bản

Đáp án A

(Quy định mới về viết hoa trong văn bản hàn chính)

Câu 14. Ở cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng trường hợp cấp phó được giao phụ trách, điều hành thì thực hiện ký như?

b) Cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức

b) cấp phó ký thay cấp trưởng.

c) Cả a và b

Đáp án A

Câu 15. Ở cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ tập thể thì việc ký ban hành văn bản như thế nào?

a) Như cấp trưởng

c) Như người đứng đầu

Câu 16. Trường hợp viện dẫn phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của một văn bản cụ thể thì viết hoa như thế nào? a) Viết hoa chữ cái đầu của phần, chương, mục, tiểu mục, điều

Đáp án B

a) người đứng đầu cơ quan, tổ chức thay mặt tập thể lãnh đạo ký các văn bản của cơ quan, tổ chức, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức được thay mặt tập thể, ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức những văn bản theo ủy quyền của người đứng đầu và những văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

b) người đứng đầu cơ quan, tổ chức ký các văn bản của cơ quan, tổ chức, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức được ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức những văn bản theo ủy quyền của người đứng đầu và những văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

c) người đứng đầu cơ quan, tổ chức thay mặt tập thể lãnh đạo ký các văn bản của cơ quan, tổ chức, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức được thay mặt tập thể, ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức những văn bản theo ủy quyền của người đứng đầu

Đáp án A

b) Viết hoa chữ cái đầu của phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản

c) Viết hoa chữ cái đầu của phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm

Đáp án A

Liên hệ mail kesitinh355@gmail.com để tải toàn văn78 câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư để phục vụ cho học tập, công việc và thi công chức, viên chức.

Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 30/2020/nđ

Giới Thiệu Những Điểm Mới Của Nghị Định Số 30/2020/nđ

Quy Định Mới Về Viết Tắt, Viết Hoa Trong Văn Bản Hành Chính

Quy Định Mới Về Viết Hoa Trong Văn Bản Hành Chính Áp Dụng Từ 05/3/2020

Tổng Hợp Điểm Mới Quan Trọng Áp Dụng Từ 05/3/2020 Tại Nghị Định 30

Môn Thi Trắc Nghiệm Về Pháp Luật Hải Quan

100 Câu Hỏi Đáp Về Thủ Tục Hải Quan_Part 1

Hệ Thống Tổ Chức Hải Quan

Hệ Thống Tổ Chức Của Tổng Cục Hải Quan Việt Nam

Các Văn Bản Pháp Luật Hải Quan Mà Bạn Cần Hiểu Và Nắm Rõ

Chuyên Đề 14: Luật Hải Quan Sửa Đổi Và Các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Có Liên Quan

Published on

Tài liệu ôn thi cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ khai HQ 2022

Môn thi TRẮC NGHIỆM VỀ PHÁP LUẬT HẢI QUAN

Nguồn: Do Group TTHQ-XNK sưu tầm. https://www.facebook.com/groups/thutuchaiquanxuatnhapkhau/

1. Tài liệu ôn thi cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ khai HQ 2022 Môn thi TRẮC NGHIỆM VỀ PHÁP LUẬT HẢI QUAN 1) Khi làm thủ tục hải quan người khai hải quan và đại lý làm thủ tục hải quan phải có nghĩa vụ gì? + Khai tờ khai và nộp tờ khai hải quan + Đưa hàng hóa lên phương tiện vận tải chuyển đến nơi quy định để kiêm tra 2) Thời hạn khai tờ khai hải quan đối với hàng nhập khẩu? + Phải khai trong vòng 30 ngày kể từ ngày hàng đến cửa khẩu nhập khẩu 3) Thời hạn khai tờ khai hải quan đối với hàng xuất khẩu? + Trước khi chuẩn bị xong hàng hóa tập kết tại nơi người khai hải quan thông báo cho cơ quan hải quan, trong vòng 4 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh 4) Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng tại thời điểm nào? + Áp dụng tại thời điểm khai tờ khai hải quan trừ trường hợp pháp luật về thuế có quy định khác 5) Khi khai hải quan điện tử chứng từ khai hải quan được nộp tại thời điểm nào?? + Khi cơ quan hải quan kiểm tra chứng từ và kiểm tra thực tế hàng hóa 6) Đối với hàng hóa đang làm thủ tục hải quan mà người khai hải quan phát hiện có sơ sót trong việc khai hải quan thì được thực hiện khai bổ sung trong những trường hợp nào?? Có hai trường hợp: – Trước thời điểm cơ quan hải quan trực tiếp kiểm tra hồ sơ hải quan – Sau thời điểm cơ quan hải quan thông báo kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan 7) Người nào có quyền quyết định kiểm tra hàng hóa khi không có mặt người khai hải quan? + Chi cục trưởng chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai 8) Cơ quan hải quan được kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vắng mặt người khai hải quan trong những trường hợp nào? + Quá thời hạn quy định người khai hải quan không đến làm thủ tục hải quan

2. 9) Tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục trong 15 ngày từ ngày khai tờ khai hải quan 10) Cơ quan hải quan thực hiện giải phóng hàng khi nào? + Khi đủ hai điều kiện: – Hàng hóa đủ điệu kiện xuất khẩu, nhập khẩu nhưng chưa xác định được số tiền phải nộp – Người khai hải quan đã nộp thuế hoặc được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế trên cơ sở tự khai, tự tính thuế của người khai hải quan ( điều 36 thủ tục hải quan ) 11) Khi thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa , chuyển mục đích sử dụng tiêu thụ nội địa + Đăng ký tờ khai hải quan mới 12) Người khai hải quan lưu giữ chứng từ trong vòng bao nhiêu năm? 5 năm 13) Người khai phải làm gì khi khai sai mã loại hình nhập khẩu? + Hủy tờ khai hải quan 14) Chủ kho bảo thuế có nghĩa vụ định kỳ thông báo bằng văn bản với cục hải quan quản lý kho ngoại quan về định dạng hàng hóa và tình hình hoạt động của kho bảo thuế trong thời hạn bao lâu? + 3 tháng / 1 lần 15) Chủ hàng hóa gởi kho hải quan có quyền gì? + Gia cố bao bì, phân loại hàng hóa, dán nhãn hàng hóa và thực hiện các công việc khác dưới sự giám sát của hải quan 16) Việc vận chuyển hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan? + Đúng tuyến đường + Đúng cửa khẩu + Đúng thời hạn 17) Trường hợp có căn cứ phương tiện vận tải có cất giấu hàng hóa trái phép. Người có thẩm quyền quyết định hoãn khởi hành hoặc dừng phương tiện vận tải ? + Đội trưởng kiểm soát hải quan + Thủ trưởng cơ quan hải quan nơi đang làm thủ tục hải quan với phương tiện vận tải 18) Hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. 3 hàng hóa không áp dụng dừng thông quan khi có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ: – Hàng hóa viện trợ nhân đạo – Hàng hóa được hưởng quyền miễn trừ, tài sản di chuyển , quà biếu quà tặng

3. – Hàng hóa quá cảnh ( thủ tục hải quan 2014) 19) Đối với trường hợp dừng thông quan với lô hàng nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT thì phải nộp bao nhiêu % giá trị lô hàng?? + 20% giá trị lô hàng + hoặc tối thiểu 20 triệu nếu không biết được giá trị của lô hàng 20) Thời hạn kiểm tra sau thông quan? + 5 năm từ ngày đăng ký tờ khai hải quan + Có quyết định kiểm tra, thời hạn kiểm tra không quá 5 ngày làm việc 21) Việc xác định mức thuế đối với hàng xk, nk? + Mã Hs + Chính sách thuê đối với hàng hóa xk, nk có hiệu lựctại thời điểm tính thuế 22) Kê khai tính thuế nộp thuế người khai hải quan có trách nhiệm gì? – Kê khai tính thuế và nộp thuế 23) Ngày 01/07/2014 áp dụng luật nào? + Luật hải quan 2001 + Luật hải quan sửa đổi bổ sung 2022 24) Ngày 01/01/2015 khai bổ sung thuế được thực hiện theo quy định văn bản nào? + Áp dụng theo luật hải quan 2014 25) Các tổ chức cá nhân thực hiện gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài thì phải thông báo cơ sở sản xuất cho cơ quan hải quan tại thời điểm nào?? + Trước khi nhập khẩu lô hàng nguyên liệu vật tư đầu tiên cho hoạt động gia công 26) Thời hạn khi người khai hải quan nộp báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu vật tư thiết bị đối với hàng hóa gia công? + 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính 27) Hàng hóa tạm xuất tái nhâp, tạm nhập tái xuất để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định trong trường hợp mang theo người của hành khác xuất cảnh nhập cảnh thì người khai hải quan thực hiện theo phương thức nào? + khai hải quan giấy 28) TN-TX, TX-TN thời hạn? + Theo thảo thuận giữa hai bên được đăng ký với hải quan nơi làm thủ tục

4. 29) Thời hạn tái xuất đối với hàng tạm nhập mục đích triển lãm , hội chơ, trưng bày..?? + thời hạn 30 ngày kể từ khi kết thúc hội chợ triên lãm 30) Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng linh kiện để thay thế cho tàu bay, tàu biển nước ngoài?? + Tại chi cục hải quan cửa khẩu. Nguồn: Do Group TTHQ-XNK sưu tầm. https://www.facebook.com/groups/thutuchaiquanxuatnhapkhau/

Recommended

120 Câu Hỏi Về Thủ Tục Hải Quan Và Chính Sách Quản Lý Hàng Hóa Xuất Khẩu Nhập Khẩu

Doanh Nghiệp Dệt May Cần Chuẩn Bị Trước Luật Hải Quan Mới Của Eu

Tthq Điện Tử Đối Với Hàng Hóa Từ Dn Chế Xuất Này Sang Dn Chế Xuất Khác

Hoàn Thuế Bán Vào Khu Chế Xuất

Quyết Định Ban Hành Bản Qui Chế Hải Quan Khu Chế Xuất

Phần Mềm Thi Trắc Nghiệm Luật Lái Xe Ôtô

Các Hạng Bằng Lái Xe Ô Tô Theo Luật Hiện Hành Tại Việt Nam

Quy Định Của Pháp Luật Về Trường Hợp Vượt Xe Khác

Cách Vượt Xe Đúng Luật Và An Toàn Cho Người Mới

Ô Tô Được Phép Vượt Phải Trong Trường Hợp Nào?

Xe Ô Tô Vượt Phải Sao Đúng Luật?

Đây là phần mềm thi luật lái xe ô tô Việt Nam, bạn có thể tải miễn phí (free software). Phần mềm đã được cập nhật theo những quy định mới nhất tháng 7 năm 2007 của Cục Đường bộ Việt Nam và được thiết kế gần giống phần mềm của Cục Đường bộ Việt Nam khi bạn thi tại các cơ sở đào tạo lái xe ô tô.

Phần mềm này có ưu điểm dễ dùng, có giao diện thân thiện, không cần hướng dẫn sử dụng; có thể lưu lại được kết quả của 50 lần thi (đối với phiên bản chính thức). Ngoài ra, nếu sử dụng phần mềm Thi Luật lái xe ô tô này, bạn không cần phải mua cuốn 300 câu hỏi về Luật giao thông đường bộ dành cho xe cơ giới vì nó đã được tích hợp sẵn trong phần “Học”. Bạn chỉ cần kích chuột vào mục “Xem đáp án” là đã có đáp án ngay, không cần tra cứu như khi học bằng cuốn sách 300 câu hỏi về Luật giao thông đường bộ, rất tiện lợi.

Kinh nghiệm của những người học và thi phần Luật lái xe ô tô này cho biết, cứ dùng phần mềm này thi thử thật nhiều lần (càng nhiều càng tốt), sau đó tận dụng ưu điểm của việc lưu giữ lại được kết quả đã thi để học kỹ những câu mà mình hay trả lời sai (có màu đỏ) để rút kinh nghiệm.

Sắp tới, phần mềm thi luật lái xe ô tô sẽ được nâng cấp, tích hợp thêm các vấn đề quy định trong Luật Giao thông đường bộ và các văn bản của Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải… về Giao thông đường bộ, về xử lý các vi phạm và các mẹo khi học và thi phần Luật.

Một số người có hỏi tôi tại sao phần mềm miễn phí mà khi tải lại cần Password? Xin trả lời rằng, bạn hãy xem lại trình duyệt Web của mình về cách thức của trình duyệt hỗ trợ việc tải tệp như thế nào, chứ tôi không yêu cầu khi tải phải có Password.

Nếu có vấn đề gì vướng mắc hoặc góp ý thêm, xin hãy liên hệ với tác giả: Nguyễn Viết Cảo – Văn phòng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, ĐT: 069.518.182 hoặc 0982.40.50.50 để được giải đáp.

A. PHIÊN BẢN CHÍNH THỨC (phải cài đặt mới sử dụng được):

* Cách cài đặt:

Sau khi tải tệp chúng tôi về, bạn hãy dùng WinZip hoặc WinRar để giải nén vào bất kỳ thư mục nào và chạy tệp “Setup.exe” để tiến hành cài đặt. Trong quá trình cài đặt, hãy xem kỹ các thông báo chỉ dẫn trên màn hình. Nếu bạn không quen với việc cài đặt, sau khi chạy tệp “Setup.exe”, khi thấy các hộp thông báo hiện ra trên màn hình, bạn cứ việc bấm phím “Enter” cho đến khi quá trình cài đặt kết thúc. Có thể một số phiên bản của Windows XP khi chạy “Setup.exe” lần đầu hệ điều hành yêu cầu khởi động lại máy, bạn hãy làm các thao tác khởi động lại máy và tiến hành cài đặt từ đầu.

Một lưu ý khi cài đặt là chương trình có sử dụng bộ phông chữ theo TCVN3-ABC, nếu bạn đã cài đặt bộ phông này rồi thì chương trình cài đặt sẽ đưa ra một thông báo là bạn có giữ lại các phông chữ đã cài ở máy mình hay chưa?, nếu bạn muốn giữ lại thì bạn hãy chọn Yes, không giữ lại chọn No hoặc No to all.

Download phần mềm thi trắc nghiệm lái xe ô tô (bản cài đặt)

B. PHIÊN BẢN CHẠY TRỰC TIẾP (không cần cài đặt):

Download phần mềm thi trắc nghiệm luật lái xe ô tô (bản không cần cài đặt)

Phần Mềm Học Luật Lái Xe Ô Tô Đơn Giản Dễ Sử Dụng

Những Kinh Nghiệm Lái Xe Ô Tô Trên Đường Cao Tốc An Toàn

Một Số Điều Lưu Ý Khi Lái Xe Ô Tô Trên Đường Cao Tốc

Kỹ Năng Thực Hành Lái Xe Ô Tô Trên Phố

Nguyên Tắc Nhường Đường Khi Lái Xe Ô Tô Trên Đường

Bài Thi Thử Trắc Nghiệm Ôn Thi Giáo Viên Thcs Và Thpt

Bộ 60 Đề Thi Tuyển Công Chức Ngành Giáo Viên Thcs Có Đáp Án Hay Nhất

Quyền Của Viên Chức Về Hoạt Động Nghề Nghiệp

Công Chức Là Gì? Viên Chức Là Gì?

Chính Thức Bỏ Chế Độ “viên Chức Suốt Đời” Từ 1/7/2020

Nhiều Luật Có Hiệu Lực Từ 1

Giới thiệu về bài thi:

“Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi giáo viên THCS và THPT” là bài thi trắc nghiệm tuân theo quy định về nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ .Bài thi phù hợp với việc ôn thi viên chức giáo dục (Giáo viên THCS và THPT). Bài thi được xây dựng từ “Bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi viên chức giáo dục(giáo viên) THCS và THPT “. Bài thi có những nội dung sau:

– Nội dung số 1: Luật viên chức 2010, sửa đổi 2022

– Nội dung số 2: Luật Giáo dục 2022

– Nội dung số 3:Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học (Có 5 câu hỏi trong bài thi)

– Nội dung số 4: Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông (Có 5 câu hỏi trong bài thi)

– Nội dung số 5: Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo (Có 5 câu hỏi trong bài thi)

– Nội dung số 6: Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 về việc ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (Có 5 câu hỏi trong bài thi)

Lưu ý: Bài thi này là bài thi có thu phí.

– Mã bài thi: TT07

– Giá bài thi: 150.000 VND (Không giới hạn lượt truy cập)

Cách mua bài thi:

Bước 1: Chọn mã bài thi

Bước 2: Chuyển khoản vào 1 trong các tài khoản sau của chúng tôi:

– Số tài khoản: 1500216284643

– Agribank – chi nhánh Hà Nội

– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Hoặc:

– Số tài khoản: 106003405167

– VietinBank – chi nhánh Đống Đa

– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Hoặc:

– Số tài khoản: 22210001026477

– BIDV – chi nhánh Thanh Xuân

– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Hoặc:

– Số tài khoản: 0491000092374

– VIETCOMBANK – chi nhánh Thăng Long

– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

*** Xin bạn hãy điền số điện thoại của bạn vào nội dung chuyển khoản

Bước 3: Nhắn tin vào số điện thoại 0917.514.065 với các nội dung sau:

– Tên ngân hàng của chúng tôi mà bạn vừa chuyển khoản vào

– Số tiền bạn đã chuyển khoản

– Địa chỉ email của bạn

– Mã bài thi mà bạn muốn mua

Sau khi nhận được chuyển khoản và tin nhắn của bạn, chúng tôi sẽ gửi mail cho bạn gồm các nội dung để truy cập bài thi.

Quy cách của bài thi:

* Thời gian thi: 60 phút.

* Số câu hỏi: 60 câu.

* Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm

* Số điểm tối thiểu để vượt qua bài thi: 30/60

* Mỗi câu hỏi có thể có 2,3 hoặc 4 đáp án nhưng chỉ có 1 đáp án đúng

Lưu ý: Đa số các tỉnh thành khi tổ chức thi tuyển viên chức giáo dục cấp THCS và THPT (Giáo viên) đều chỉ cho thi tuyển môn Kiến thức chung bao gồm Nội dung số 1, 2 và 3(Với cấu trúc bài thi như sau: Nội dung số 1 có 25 câu, Nội dung số 2: 25 câu, Nội dung số 3: 10 câu). Tuy nhiên có những tỉnh/thành tổ chức thi tuyển với nhiều nội dung hơn. Vì vậy chúng tôi xin giới thiệu với các bạn bài thi “Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi giáo viên THCS và THPT(có thể tùy chỉnh nội dung)”. Trong bài thi này các bạn có thể tùy chỉnh nội dung thi với số câu hỏi mà các bạn muốn.

***Bạn có thể làm thử một số câu trong bài thi bằng việc bấm vào nút “Bắt đầu làm bài” bên dưới.

60 Đề Thi Phỏng Vấn Thi Tuyển Giáo Viên Trung Học Cơ Sở (Có Đáp Án Và Biểu Điểm)

Tài Liệu Ôn Thi Viên Chức Giáo Viên Mầm Non Năm 2022 (Chuẩn)

Quy Định Tại Điều 22 Luật Viên Chức Năm 2010

Hướng Dẫn Thi Hành Luật Viên Chức Năm 2010

60 Đề Phỏng Vấn Và Đáp Án Thi Tuyển Viên Chức Giáo Dục Chức Danh: Giáo Viên Mầm Non

Bài Thi Thử Trắc Nghiệm Luật Viên Chức Ôn Thi Viên Chức

Cách Tạo Đề Thi Trắc Nghiệm Luật Viên Chức Online

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luật Viên Chức

102 Câu Hỏi Bán Trắc Nghiệm Môn Luật Dân Sự (Có Đáp Án)

102 Câu Hỏi Nhận Định Đúng Sai Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật

102 Câu Hỏi Nhận Đính Đúng Sai Môn Luật Dân Sự (Có Đáp Án)

“Bài thi thử trắc nghiệm Luật viên chức ôn thi viên chức” là bài thi trắc nghiệm tuân theo quy định về nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ .Bài thi phù hợp với việc ôn thi viên chức, thăng hạng viên chức. Bài thi được xây dựng dựa trên bộ tài liệu “Bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án Luật Viên chức 2010 và sửa đổi 2022 ” .

Lưu ý: Bài thi này là bài thi có thu phí.

– Mã bài thi: TT04

– Giá bài thi: 100.000 VND (Không giới hạn lượt truy cập)

Cách mua bài thi:

Bước 1: Chọn mã bài thi

Bước 2: Chuyển khoản vào 1 trong các tài khoản sau của chúng tôi:

– Số tài khoản: 1500216284643

– Agribank – chi nhánh Hà Nội

– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Hoặc:

– Số tài khoản: 106003405167

– VietinBank – chi nhánh Đống Đa

– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Hoặc:

– Số tài khoản: 22210001026477

– BIDV – chi nhánh Thanh Xuân

– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Hoặc:

– Số tài khoản: 0491000092374

– VIETCOMBANK – chi nhánh Thăng Long

– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

*** Xin bạn hãy điền số điện thoại của bạn vào nội dung chuyển khoản

Bước 3: Nhắn tin vào số điện thoại 0917.514.065 với các nội dung sau:

– Tên ngân hàng của chúng tôi mà bạn vừa chuyển khoản vào

– Số tiền bạn đã chuyển khoản

– Địa chỉ email của bạn

– Mã bài thi mà bạn muốn mua

Sau khi nhận được chuyển khoản và tin nhắn của bạn, chúng tôi sẽ gửi mail cho bạn gồm các nội dung để truy cập bài thi.

Quy cách của bài thi:

* Thời gian thi: 30 phút.

* Số câu hỏi: 30 câu.

* Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm

* Số điểm tối thiểu để vượt qua bài thi: 15/30

* Mỗi câu hỏi có 4 đáp án và chỉ có 1 đáp án đúng

***Bạn có thể làm thử một số câu trong bài thi bằng việc bấm vào nút “Bắt đầu làm bài” bên dưới.

Mậu Binh Là Gì? Luật Và Cách Chơi Mậu Binh Online Cơ Bản

Hướng Dẫn, Luật Chơi Mậu Binh

Tải Game Mậu Binh Online, Chơi Game Đánh Bài Xập Xám Đổi Thưởng

Luật Sư Tư Vấn Quy Định Về Tội Đánh Bạc Trực Tuyến Miễn Phí

Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Xe Máy (Ô Tô) Cũ Bản Cập Nhật Mới Năm 2022