Thượng Tôn Pháp Luật Tiếng Anh / 2023 / Top 12 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 12/2022 # Top View | Bac.edu.vn

Thượng Tôn Pháp Luật Là Gì ? / 2023

“Thượng tôn luật pháp” là gì?

Mọi người đều phải tuân theo luật pháp.

Cả các người lãnh đạo đều phải tuân theo luật pháp.

Nhà cầm quyền phải tuân theo luật pháp.

Không ai được ở trên luật pháp cả.

Một bộ máy nhà nước lành mạnh là một tổ chức trong đó các quyết sách phải được thực thi một cách nghiêm minh, nhất quán từ trên xuống dưới mà không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của cá nhân người công chức hay người lãnh đạo. Đó cũng là một bộ máy có những cơ chế kiểm soát nội bộ và vận hành hiệu nghiệm để ngăn chặn được nạn tham nhũng ngay từ bên trong để mỗi khi gặp vấn đề trục trặc thì không cần phải nhờ cậy đến một “đấng minh quân” (hoặc như Bao Công) thì mới giải quyết được.

Luật pháp chính là những mắt xích giúp cho cỗ máy nhà nước có thể hoạt động. Người dân ở bất cứ xã hội nào cũng đều luôn luôn cần một môi trường luật pháp rành mạch, công minh và vững chắc để được bảo vệ an toàn. Để luật pháp được thượng tôn thì không chỉ những nhà cầm quyền phải nắm pháp luật mà những người dân cũng phải hiểu biết về pháp luật. Có như vậy pháp luật mới được thực thi một cách nghiêm minh, dễ đi vào đời sống. Người dân biết luật sẽ có nhiều cơ hội giám sát hoạt động của cơ quan chính quyền hơn, họ sẽ nhận biết được điều gì là sai trái trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Vì vậy việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân hiện nay là rất cần thiết trong công cuộc đưa đất nước phát triển. Suy cho cùng pháp luật cũng là để phục vụ người dân, đối với người dân pháp luật chính là lẽ phải, sự công bằng , là môi trường pháp lý bình đẳng giúp người dân yên tâm để an cư lạc nghiệp. Nếu người dân không biết pháp luật thì cái lẽ phải, sự công bằng đó của họ sẽ khó mà được bảo vệ.

Bên cạnh việc tuyên truyền đưa pháp luật đến với mọi nhà mọi người, các cơ quan chính quyền cũng cần hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao trình độ làm luật để luật pháp trở nên thiết thực dễ đi vào đời sống người dân. Pháp luật phải được người dân tin, có nghĩa là pháp luật phải đủ mạnh để người dân tin rằng : quyền và lợi ích của họ sẽ luôn được bảo đảm. Khi đó người dân sẽ tuyệt đối tuân theo pháp luật, ngược lại khi người dân mất niềm tin thì họ sẽ chọn cách giải quyết khác không động đến pháp luật, vì họ nghĩ rằng : pháp luật không những không giúp ích mà còn gây thiệt hại đến lợi ích hợp lý của họ.

Tinh thần thượng tôn pháp luật cùng với một hệ thống pháp luật hoàn thiện thống nhất sẽ là một động cơ mạnh mẽ giúp cỗ máy nhà nước vận hành trơn tru từ đó có thể đưa đất nước phát triển với tốc độ tối đa sánh vai cùng các cường quốc.

Thông tin có tham khảo trên chúng tôi !

Phải Hiểu Như Thế Nào Về “Thượng Tôn Pháp Luật ? / 2023

“Thượng tôn pháp luật” là cách sử dụng từ Hán Việt, mà khi được diễn đạt thuần túy theo từ ngữ tiếng Việt, thì có nghĩa là “pháp luật là trên hết”; và nếu được diễn đạt theo thuật ngữ trong ngành luật học, thì là “sự nghiêm minh của pháp luật”. “Thượng tôn pháp luật” trong tiếng Anh là “Strictly abide by the laws” hàm ý là tất cả mọi thành phần trong xã hội của một quốc gia, lãnh thổ phải tôn trọng và chấp hành triệt để luật pháp của quốc gia, lãnh thổ đó. Một khi luật pháp đã được ban hành, thì toàn xã hội phải lấy nó làm chuẩn mực để hành xử theo cho phù hợp, không phân biệt thành phần, địa vị xã hội, không một ai có quyền “ngồi trên” pháp luật cả. Ở góc độ là người dân thường, tính thượng tôn pháp luật thể hiện ở việc người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật được ban hành. Tuy nhiên, để đạt được kết quả mong muốn này, người dân phải được biết và hiểu rõ các quy định được ban hành, để từ đó họ mới có thể chấp hành tốt. Để người dân được biết và hiểu rõ, thì luật pháp sau khi được ban hành phải được phổ biến công khai, bằng nhiều phương tiện truyền tải, và trong một khoảng thời gian đủ dài để tất cả các thành phần trong xã hội có cơ hội được biết và hiểu rõ. Đồng thời, để tạo điều kiện cho người dân được biết và hiểu rõ, thì luật pháp được ban hành phải đơn giản, dễ hiểu, và không được mập mờ, chồng chéo, rắc rối, khó hiểu, dễ gây hiểu sai, hiểu nước đôi, từ đó dẫn đến việc giải thích, áp dụng không thống nhất, trái ngược nhau. Có biết và hiểu rõ về luật pháp được ban hành, thì người dân mới có thể tôn trọng và chấp hành tốt theo nó. Đây là tính “thượng tôn pháp luật” dưới góc nhìn của “phó thường dân”. Dưới góc độ này, việc thực thi pháp luật (áp dụng) vào đời sống xã hội có lẽ là khâu quan trọng nhất, mà trong đó, yếu tố con người (người thực thi pháp luật) đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Luật pháp được ban hành, nếu không được áp dụng vào đời sống xã hội, thì nó ban hành cũng là chỉ để cho vui, để ngắm, và là luật pháp “chết”. Sẽ càng nguy hiểm hơn, nếu việc áp dụng của nó bị biến tướng, bị lợi dụng để trục lợi, vì lợi ích nhóm, hay do người ban hành và người thực thi pháp luật không đủ trình độ chuyên môn, thiếu kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn… và do vậy, luật pháp sẽ trở thành một thức vũ khí giết người, nó sẽ triệt tiêu hoàn toàn tính “thượng tôn pháp luật” của trong một hệ thống pháp luật, xã hội. Chính vì vậy, những người áp dụng (thực thi) luật pháp vào đời sống xã hội sẽ đóng giữ một vai trò đặc biệt quan trọng để tính “thượng tôn pháp luật” được phát huy tối đa vai trò của nó.

“Thượng tôn pháp luật” còn phải được theo hiện trong mối tương quan giữa người chấp hành pháp luật (người dân) và người thực thi pháp luật (các “quan”). Mối tương quan này phải bình đẳng, công bằng, theo đó, các “quan” chỉ công tâm thực thi quyền hạn theo chức trách, nhiệm vụ được pháp luật trao cho, mà không bị bất cứ thế lực nào khác chi phối. Bên cạnh đó, người chấp hành pháp luật (người dân) cũng phải được đảm bảo các quyền dân chủ,và chỉ làm đúng theo những gì pháp luật quy định. Người thực thi pháp luật phải có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn người chấp hành pháp luật làm theo đúng thủ tục, quyền hạn, nghĩa vụ do pháp luật quy định. Có như vậy, thì mới đảm bảo được “tính thượng tôn pháp luật” trong một hệ thống pháp luật, xã hội của quốc gia, lãnh thổ. Tóm lại, có thể thấy tính “thượng tôn pháp luật” là một giá trị được tạo ra bởi sự vận hành đúng chức năng của hệ thống các “mắt xích” ban hành pháp luật – thực thi (áp dụng) pháp luật – chấp hành pháp luật, dựa trên nền tảng các quyền cơ bản về dân chủ và nhân quyền. Nếu một trong các “mắt xích” hoạt động sai, bị lỗi, thì tính “thượng tôn pháp luật” sẽ không được đảm bảo và duy trì, đó gọi là “thượng bất nghiêm, hạ tắc loạn”.

Tags: Văn phòng luật sư Ban Mai, Cần tìm luật sư giỏi, Luật sư giỏi, Luật sư Phan Minh Thanh, Vụ án dân sự

Ngoài Luật Pháp Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023

Họ không thấy rằng ngoài luật pháp ra, Kinh Thánh còn cho biết lối suy nghĩ của Đức Chúa Trời.

They fail to see that the Bible contains not only laws but also indications of God’s way of thinking.

jw2019

Vì “đứa trẻ bất tử” là không thể kiểm soát được, việc tạo ra chúng nằm ngoài luật pháp của Nhà Volturi.

Because immortal children are uncontrollable, creating them has been outlawed by the Volturi.

WikiMatrix

Vấn đề là bạn chẳng thể làm được gì – nó đang hoạt động bên ngoài vùng lãnh thổ Mỹ và bên ngoài luật pháp Mỹ.

The problem is that there’s nothing you can do – it’s operating outside of US soil and outside of US laws.

QED

Chúng ta sống ngoài vòng luật pháp.

We’re living outside the law.

OpenSubtitles2018.v3

Hắn ở ngoài tầm luật pháp.

He’s outside the law.

OpenSubtitles2018.v3

Một kẻ ngoài vòng luật pháp tên Polliver bắt cóc tôi.

An outlaw kidnapped me, a man called Polliver.

OpenSubtitles2018.v3

Ngoài ra, luật pháp của Ngài là hoàn hảo và thể hiện những đức tính của Đấng Lập Luật.

At the same time, his laws were perfect and reflected the qualities of their Giver.

jw2019

Coi bộ từ giờ anh phải làm việc ngoài vòng luật pháp rồi và đây là nơi tôi trình bày mọi thứ.

So it looks like, you’ll be needing to work outside the law now and that’s my area of expertise.

OpenSubtitles2018.v3

Bởi vì cảnh sát mật thường hành động với sức mạnh tùy ý tuyệt vời “để quyết định tội phạm là gì” và là một công cụ được sử dụng để nhắm mục tiêu đối thủ chính trị, họ hoạt động bên ngoài luật pháp.

Because secret police typically act with great discretionary powers “to decide what is a crime” and are a tool used to target political opponents, they operate outside the rule of law.

WikiMatrix

Ngoài ra, Luật pháp nghiêm cấm dân Y-sơ-ra-ên lấy lãi khi cho người đồng hương nghèo khổ vay tiền.

In addition, if a poor person had to borrow money, the Law forbade fellow Israelites to charge interest.

jw2019

Một nửa người trong hệ thống nghĩ anh là người hùng ngoài vòng luật pháp, nhưng anh chẳng biết gì đúng không?

Half the system thinks you’re some kind of outlaw hero, but you’re really kind of clueless, aren’t you?

OpenSubtitles2018.v3

16 Sự công bình của Đức Chúa Trời không đến qua Luật pháp Môi-se nhưng ở ngoài Luật pháp: “Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật-pháp mà sẽ được xưng công-bình trước mặt Ngài, vì luật-pháp cho người ta biết tội-lỗi.

16 God’s righteousness comes about not through the Law but apart from it: “By works of law no flesh will be declared righteous before him, for by law is the accurate knowledge of sin.

jw2019

Đám ngoài vòng luật pháp, say xỉn, đám gái điếm khinh bỉ, thú đói, bệnh tật, thương tích lớn, nhỏ, người da đỏ, thời tiết.

Outlaws, angry drunk people, scorned hookers, hungry animals, diseases, major and minor injuries, Indians, the weather.

OpenSubtitles2018.v3

Điều này không những đúng đối với luật pháp ngoài đời nhưng còn đặc biệt đúng đối với luật pháp Đức Chúa Trời.

This is true not only with regard to secular law but especially concerning divine law.

jw2019

Đó là một vùng đất nằm ngoài thẩm quyền luật pháp trên biên giới Pháp-Thụy Sĩ.

It’s an area outside legal jurisdiction on the Franco-Swiss border.

OpenSubtitles2018.v3

Bọn này dù gì vẫn là những kẻ ngoài vòng pháp luật.

Far as I’m concerned the rest of them are still outlaws.

OpenSubtitles2018.v3

Phải, một cuộc đính hôn ngoài vòng pháp luật không làm bà sợ đúng không?

Yes, an illicit engagement wouldn’t scare you, would it?

OpenSubtitles2018.v3

Nhưng anh đang ở ngoài vòng pháp luật.

But you’re an outlaw.

OpenSubtitles2018.v3

Trở thành một kẻ bị truy nã, sống ngoài vòng pháp luật?

To be on the other side of a wanted poster?

OpenSubtitles2018.v3

Bời vì điều đó nằm ngoài phạm vi luật pháp của Mỹ.

Because once again, it’s outside the US jurisdiction.

QED

như một kẻ ngoài vòng pháp luật.

as an outlaw.

OpenSubtitles2018.v3

Hung thủ giết Matt vẫn ngoài vòng pháp luật, nên chúng tôi nghĩ…

And with whoever killed Matt out there in the wind, we’re thinking…

OpenSubtitles2018.v3

Một cái tên khoe mẽ cho những kẻ ngoài vòng pháp luật.

Pretentious name for a band of outlaws.

OpenSubtitles2018.v3

À không, ngoài vòng pháp luật.

No, an outlaw.

OpenSubtitles2018.v3

Có một kẻ giết người hàng loạt vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

There is a serial killer at large going after criminals.

QED

Khoa Luật Pháp Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023

Và bất chấp những tiến bộ y khoa, luật pháp của Đức Chúa Trời vẫn đúng: Loài người tách khỏi Đức Chúa Trời—nguồn của sự sống—sẽ lâm bệnh, già và chết.

jw2019

Tamale là Trưởng khoa Luật và Pháp lý tại Đại học Makerere ở Kampala, Uganda, từ năm 2004 đến năm 2008.

Tamale was the dean of the Faculty of Law and Jurisprudence at Makerere University in Kampala, Uganda, from 2004 to 2008.

WikiMatrix

Đại học Marmara được chính thức thành lập năm 1982 khi Học viện Khoa học Istanbul Kinh tế và Thương mại được hợp nhất với một số trường học từ các lĩnh vực khác nhau của giáo dục đại học cung cấp cấp nghiên cứu trong y học khi, nha khoa, luật pháp, và mỹ thuật.

Marmara University was formally established in 1982, when the Istanbul Academy of Economic and Commercial Sciences was consolidated with several schools of higher education offering undergraduate-level study in medicine, dentistry, law, and fine arts.

WikiMatrix

Thứ nhất, có một lịch sử rất dài về mối ác cảm giữa khoa học và luật pháp trong luật học Mỹ.

First of all, there’s a long history of antipathy between science and the law in American jurisprudence.

QED

Giáo hội Công giáo trong nhiều thế kỷ là trung tâm của sự phát triển các giá trị, ý tưởng, khoa học, luật pháp và thể chế cấu thành nền văn minh phương Tây.

The Catholic Church was for centuries at the center of the development of the values, ideas, science, laws and institutions which constitute Western civilization.

WikiMatrix

Ngày nay các nhà khoa học biết rằng Luật Pháp Do Thái giúp làm tăng thêm sức khỏe.

Scientists now know that the Jewish Law code promoted good health.

jw2019

Staff Corps officers are specialists in fields that are themselves professional careers and not exclusive to the military, for example: medicine, science, law, and civil engineering.

WikiMatrix

Trong năm 1882, các trường đại học có khoa khoa học chính trị và kinh tế, pháp luật, và khoa học vật lý.

In 1882, the university had the department of political science and economics, law, and physical science.

WikiMatrix

Các giải thưởng khác của quỹ này bao gồm thuộc các lĩnh vực Vũ trụ học, Khoa học thần kinh, Luật pháp, và Quyền phụ nữ.

The Foundation’s other international prizes are in Cosmology, Neuroscience, Justice, and Women’s Rights.

WikiMatrix

Và rồi sự liên kết này… Sự liên kết hiếm có của người dân, cố vấn, nhà báo và nhà khoa học này… đã cùng mở ra sự thật qua việc sử dụng khoa học, pháp luật và sự tích cực.

ted2019

Cục Kiểm lâm Hoa Kỳ thuê mướn 34.250 nhân viên tại 750 địa điểm trong đó có khoảng 10.050 lính cửu hỏa, 737 nhân viên thi hành luật pháp, và 500 khoa học gia.

The Forest Service employs 34,250 employees in 750 locations, including 10,050 firefighters, 737 law enforcement personnel, and 500 scientists.

WikiMatrix

Học sinh đã có ( và vẫn có ) các cơ hội để tìm hiểu văn học , lịch sử , triết học , pháp luật , khoa học , toán học , y học cũng như các môn ngoại ngữ .

Students had ( and still do have ) the opportunity to learn liter ature , history , philosophy , law , science , math , medicine and as well as other languages .

EVBNews

Luật pháp có phạm vi hẹp hơn so với các lý thuyết khoa học, có thể chứa một hoặc một số luật.

Laws are narrower in scope than scientific theories, which may contain one or several laws.

WikiMatrix

Sau đó, cuốn bách khoa này nhận xét: “Trung thành không chỉ là tôn trọng luật pháp…

Later, this same work observed: “To be loyal is to be much more than law-abiding. . . .

jw2019

Chỉ sau khi phát hiện ra vi khuẩn vào thế kỷ 19, khoa học mới theo kịp tiêu chuẩn trong Luật Pháp của Đức Chúa Trời.

Only after the discovery of bacteria in the 19th century did science begin to catch up with God’s Law.

jw2019

Robinson là một giảng viên cao cấp tại Đại học West Indies, Mona Campus ở Khoa Luật, nơi bà giảng về giới tính và pháp luật.

Robinson is a senior lecturer at the University of the West Indies, Mona Campus in the Faculty of Law, where she lectures on gender and the law.

WikiMatrix

Khoa học hiện đại cho biết phạm pháp hay tôn trọng luật pháp là bản chất của con người.

Modern science tells us that people are by nature law breakers or law abiders.

OpenSubtitles2018.v3

He oversaw the closure and privatisation of the Forensic Science Service and championed the Modern Slavery Bill.

WikiMatrix

Do đó, cuốn bách khoa nói rằng ‘di·a·theʹke cũ’ có nghĩa là luật pháp Môi-se, hoặc nhiều nhất là Ngũ thư.

Hence, it says, ‘the old di·a·theʹke’ stands for the Law of Moses, or at most, the Pentateuch.

jw2019

Thực vậy, bách khoa tự điển Encyclopaedia Judaica lưu ý rằng từ “luật pháp” trong tiếng Hê-bơ-rơ là toh·rahʹ, nghĩa là “sự giáo huấn”.

In fact, the Encyclopaedia Judaica notes that the Hebrew word for “law,” toh·rahʹ, means “instruction.”

jw2019

Theo truyền thống, cả cộng đồng luật pháp và y khoa đều xác định cái chết thông qua việc kết thúc vĩnh viễn các chức năng cơ thể nhất định trong cái chết lâm sàng, đặc biệt là hô hấp và nhịp tim.

Traditionally, both the legal and medical communities determined death through the permanent end of certain bodily functions in clinical death, especially respiration and heartbeat.

WikiMatrix

Trịnh Hữu Long, Tổng biên tập của Luật khoa Tạp chí, một tạp chí trên mạng chuyên về pháp luật và nhân quyền, nơi Phạm Đoan Trang cũng là biên tập viên, viết trên Facebook của mình rằng cô “bị bắt về đồn Công an phường 7, quận 3.

Trinh Huu Long, the editor-in-chief of Luat khoa Tap chi, an online magazine that focuses on law and human rights and includes Pham Doan Trang as an editor, wrote on his Facebook page that she “was taken to the police headquarters of Ward 7, District 3, where she was beaten repeatedly during interrogation….

hrw.org

Cac nhà kinh tế học Chicago cũng đã tạo ảnh hưởng trí thức của mình trong các lĩnh vực khác, đặc biệt là tiên phong trong lý thuyết lựa chọn công và luật và kinh tế học, đã dẫn đến những thay đổi mang tính cách mạng trong việc nghiên cứu khoa học chính trị và pháp luật.

Chicago economists have also left their intellectual influence in other fields, notably in pioneering public choice theory and law and economics, which have led to revolutionary changes in the study of political science and law.

WikiMatrix

Akiyoshi Yamada, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản, thành lập trường Luật Nihon, nay là khoa Luật, vào tháng 10 năm 1889.

Yamada Akiyoshi, the Minister of Justice, founded Nihon Law School, currently the Department of Law, in October 1889.

WikiMatrix