Trắc Nghiệm Nghị Quyết 29 / TOP #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 ❣️ Top View | Bac.edu.vn

Đề Thi Trắc Nghiệm Nghị Quyết 29

Bộ Đề Thi Đoàn Thanh Niên Với Công Tác Cải Cách Hành Chính Nhà Nước

Bộ Nội Vụ: Sẽ Có Nghị Quyết Thí Điểm Hợp Nhất Các Cơ Quan Chuyên Môn

Nghị Quyết Ban Hành Một Số Biểu Mẫu Trong Tố Tụng Dân Sự

Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Dân Sự Năm 2022

Nghị Quyết Thi Hành Bộ Luật Dân Sự

Đề Thi Trắc Nghiệm Nghị Quyết 29, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nghị Quyết 29, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Nghị Quyết Trung ương 4, Làm Bài Thi Trắc Nghiệm 5 Bí Quyết ăn Điểm, Bí Quyết Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Sinh, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Nghi Thức Đội, Trắc Nghiệm Thi Giải Quyết Tranh Chấp, Trắc Nghiệm Nghị Định 06/2010, Trắc Nghiệm Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Thương Mại, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Tiếng Anh, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Sinh, Trắc Nghiệm Nhân Trắc Học, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Vật Lý, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Voz, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ung Thư, Trắc Nghiệm H2s, Trắc Nghiệm Hàm Số Khó, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học B, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học 12, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học 11, Các Câu Hỏi Trắc Nghiệm, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý 10, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Y Học, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Y Đức, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Xã Hội Học Có Đáp án, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Xã Hội Học, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Xã Hội Có Đáp án, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Xã Hội, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Vui, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về ưu Thế Lai, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Tia X, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về ô Tô, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Cựu ước, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Chỉ Thị 05, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Cây ăn Quả, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về 5s, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý 11, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học 10, Trắc Nghiệm Hóa 8, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Lái Xe Máy, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Lái Xe B2, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Lái Xe A1, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Lái Xe, Trắc Nghiệm Iq Lớp 5, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi B2, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi A2, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 9, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 7 Kì 2, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 7 Học Kì 2, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 6, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 12 Bài 21, Bài Trắc Nghiệm Địa Lý 12, Bài Trắc Nghiệm Tin Học, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Rửa Tay, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Lái Xe ô Tô, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thì Quá Khứ Đơn, Trắc Nghiệm Iq, Trắc Nghiệm Hóa 9, Trắc Nghiệm Hóa 9 Học Kì 1, Trắc Nghiệm Hóa 9 Học Kì 2, Trắc Nghiệm Hóa Học Có Đáp án, Trắc Nghiệm Hóa Hữu Cơ 12, Trắc Nghiệm Hóa Lớp 12, Trắc Nghiệm Hóa Lớp 9, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tia X, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thú Y, Trắc Nghiệm Hợp Tác Xã, Trắc Nghiệm Icc, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Tpt Đội, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Tin Học Cơ Bản, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Sơ Cấp Cứu, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Quy Tắc ứng Xử, Trắc Nghiệm Lớp 4, Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa, Bai Tap Trac Nghiem Qua Khu Don, Đề Trắc Nghiệm Địa Lí 12, Đề Trắc Nghiệm Địa Lí 11, Bài Tập Trắc Nghiệm Thì Quá Khứ Đơn, Đề Thi Trắc Nghiêm, Đề Thi Có 10 Câu Hỏi Trắc Nghiệm, Bài Tập Trắc Nghiệm Về Thì Lớp 9, 239 Câu Hỏi Trăc Nghiệm, Trắc Nghiệm Địa Lý 9, Trắc Nghiệm Eq Cho Trẻ Em, Đáp án 999 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Hoá Vô Cơ, Đáp án 789 Câu Trắc Nghiệm Vật Lý, Trắc Nghiệm Cựu ước, Đáp án 360 Câu Trắc Nghiệm , Bài Tập Trắc Nghiệm ôn Thi Đại Học Môn Lý, Bài Tập Trắc Nghiệm ôn Thi Đại Học Môn Hóa, Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học ôn Thi Đại Học, Bài Thi Trắc Nghiệm Hà Nội, Một Bài Thi Trắc Nghiệm Gồm 50 Câu Hỏi, Một Bài Thi Trắc Nghiệm Gồm 20 Câu Hỏi, 102 Trac Nghiem Uml, Bài Thi Trắc Nghiệm Có 10 Câu, Bài Thi Trắc Nghiệm Lái Xe B2,

Đề Thi Trắc Nghiệm Nghị Quyết 29, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nghị Quyết 29, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Nghị Quyết Trung ương 4, Làm Bài Thi Trắc Nghiệm 5 Bí Quyết ăn Điểm, Bí Quyết Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Sinh, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Nghi Thức Đội, Trắc Nghiệm Thi Giải Quyết Tranh Chấp, Trắc Nghiệm Nghị Định 06/2010, Trắc Nghiệm Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Thương Mại, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Tiếng Anh, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Sinh, Trắc Nghiệm Nhân Trắc Học, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Vật Lý, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Voz, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ung Thư, Trắc Nghiệm H2s, Trắc Nghiệm Hàm Số Khó, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học B, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học 12, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học 11, Các Câu Hỏi Trắc Nghiệm, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý 10, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Y Học, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Y Đức, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Xã Hội Học Có Đáp án, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Xã Hội Học, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Xã Hội Có Đáp án, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Xã Hội, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Vui, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về ưu Thế Lai, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Tia X, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về ô Tô, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Cựu ước, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Chỉ Thị 05, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Cây ăn Quả, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bác, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về 5s, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý 11, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học 10, Trắc Nghiệm Hóa 8, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Lái Xe Máy, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Lái Xe B2, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Lái Xe A1, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Lái Xe, Trắc Nghiệm Iq Lớp 5, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi B2, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi A2, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 9,

Hội Nghị Trực Tuyến Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Chương Trình Tổng Thể Cải Cách Hành Chính Nhà Nước

Báo Cáo Tổng Kết 4 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 9C

Ý Kiến Đbqh Tp.cần Thơ: Về Đánh Giá Kết Quả Triển Khai Công Tác Cải Cách Hành Chính

Bộ Công Thương Báo Cáo Về Phương Án Tăng Giá Điện Theo Nghị Quyết Số 30/nq

Cách Viết Sổ Nghị Quyết Chi Bộ

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nghị Quyết 29

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Nghị Quyết Trung Ương 4

Bộ Kh&cn Quyết Liệt Thực Hiện Nghị Quyết Số 19

Đồng Bộ, Toàn Diện Các Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thuế

Thực Hiện Nghị Quyết Số 19

Kỳ Vọng Đột Phá Từ Nghị Quyết Số 19

Đề Thi Trắc Nghiệm Nghị Quyết 29, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nghị Quyết 29, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Nghị Quyết Trung ương 4, Bí Quyết Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Sinh, Làm Bài Thi Trắc Nghiệm 5 Bí Quyết ăn Điểm, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Nghi Thức Đội, Trắc Nghiệm Thi Giải Quyết Tranh Chấp, Trắc Nghiệm Nghị Định 06/2010, Trắc Nghiệm Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Thương Mại, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Sinh, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Tiếng Anh, Trắc Nghiệm Nhân Trắc Học, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Voz, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Vật Lý, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 8, Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học ôn Thi Đại Học, Bài Tập Trắc Nghiệm ôn Thi Đại Học Môn Hóa, Trắc Nghiệm Vật Lý 12, Bài Tập Trắc Nghiệm ôn Thi Đại Học Môn Lý, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 9, Bai Tap Trac Nghiem Qua Khu Don, Câu Trắc Nghiệm, Trắc Nghiệm Vật Lý 11, Trắc Nghiệm Y Học, Trắc Nghiệm Y Đức Có Đáp án, Trắc Nghiệm Môn Cây Rau, Trắc Nghiệm Xem Chỉ Số Iq, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Y Đức, Trắc Nghiệm ý Chí, Trắc Nghiệm Vui, Trắc Nghiệm Về Nấu ăn, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lý 11, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 6, Trắc Nghiệm Y Đức, Trắc Nghiệm Win 7, Bài Tập Trắc Nghiệm Thì Quá Khứ Đơn, Trắc Nghiệm C, Trắc Nghiệm Ung Thư Dạ Dày, Câu Hỏi Trắc Nghiệm ôn Thi Tin Học Cơ Bản, Trắc Nghiệm Uml Có Đáp án, Trắc Nghiệm Uml, Trắc Nghiệm Ucp 600, Trắc Nghiệm Tối ưu Hóa, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Y Tế, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Oxi, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Y Học, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Y Đức, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Xã Hội Học Có Đáp án, Trắc Nghiệm Bts, Câu Hỏi Trắc Nghiệm On Tập Mác 2, Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Học Kì 2 Có Đáp án, Trắc Nghiệm Vật Lý 10, Trắc Nghiệm Bản Thân, Câu Hỏi Trắc Nghiệm ô Tô, Bài Tập Trắc Nghiệm Về Thì Lớp 9, Trắc Nghiệm Văn 9, Trắc Nghiệm Văn 6, Trắc Nghiệm ước Mơ Pdf, Trắc Nghiệm ước Mơ, Trắc Nghiệm Bào Chế 2, Trắc Nghiệm Bào Chế 2 Pdf, Trắc Nghiệm Bào Chế 2 Pgf, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Xã Hội Học, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Hóa 8, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ic3 Có Đáp án, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ic3 Gs4, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Iq, Bài Thi Trắc Nghiệm Lái Xe A1, Bài Thi Trắc Nghiệm Là Gì, Sử 11 Bài 9 Trắc Nghiệm, Bài Thi Trắc Nghiệm Xã Hội Học, Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa, Bài Thi Trắc Nghiệm Hà Nội, Một Bài Thi Trắc Nghiệm Gồm 50 Câu Hỏi, Một Bài Thi Trắc Nghiệm Gồm 20 Câu Hỏi, Trắc Nghiệm Tin Học 8, Bài Thi Trắc Nghiệm Xe Máy, Mẫu Bài Thi Trắc Nghiệm, Đề Thi Trắc Nghiệm Hóa 9 Hk2, Đề Thi Trắc Nghiệm Địa 9, Trắc Nghiệm Tin Học 11, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Hóa 8 Học Kì 2, Bài Tập Trắc Nghiệm Đảo Ngữ ôn Thi Đại Học, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Hóa 9, Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa ôn Thi Đại Học, Một Bài Thi Trắc Nghiệm Có 30 Câu Hỏi, Một Bài Thi Trắc Nghiệm Có 50 Câu Hỏi, Một Bài Thi Trắc Nghiệm Có 10 Câu, Trắc Nghiệm Dân Tộc Học, Trắc Nghiệm 5.4, Trắc Nghiệm 5s, Bài Trắc Nghiệm Địa Lý 12, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lý 12, Từ 20 Câu Hỏi Trắc Nghiệm, Trắc Nghiệm Yêu, Câu Hỏi Trắc Nghiệm M, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Mác 2, Trắc Nghiệm Y Lý, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Mác 2 Có Đáp án,

Đề Thi Trắc Nghiệm Nghị Quyết 29, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nghị Quyết 29, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Nghị Quyết Trung ương 4, Bí Quyết Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Sinh, Làm Bài Thi Trắc Nghiệm 5 Bí Quyết ăn Điểm, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Nghi Thức Đội, Trắc Nghiệm Thi Giải Quyết Tranh Chấp, Trắc Nghiệm Nghị Định 06/2010, Trắc Nghiệm Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Thương Mại, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Sinh, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Tiếng Anh, Trắc Nghiệm Nhân Trắc Học, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Voz, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Môn Vật Lý, Kinh Nghiệm Làm Bài Thi Trắc Nghiệm, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 8, Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học ôn Thi Đại Học, Bài Tập Trắc Nghiệm ôn Thi Đại Học Môn Hóa, Trắc Nghiệm Vật Lý 12, Bài Tập Trắc Nghiệm ôn Thi Đại Học Môn Lý, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 9, Bai Tap Trac Nghiem Qua Khu Don, Câu Trắc Nghiệm, Trắc Nghiệm Vật Lý 11, Trắc Nghiệm Y Học, Trắc Nghiệm Y Đức Có Đáp án, Trắc Nghiệm Môn Cây Rau, Trắc Nghiệm Xem Chỉ Số Iq, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Y Đức, Trắc Nghiệm ý Chí, Trắc Nghiệm Vui, Trắc Nghiệm Về Nấu ăn, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lý 11, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 6, Trắc Nghiệm Y Đức, Trắc Nghiệm Win 7, Bài Tập Trắc Nghiệm Thì Quá Khứ Đơn, Trắc Nghiệm C, Trắc Nghiệm Ung Thư Dạ Dày, Câu Hỏi Trắc Nghiệm ôn Thi Tin Học Cơ Bản, Trắc Nghiệm Uml Có Đáp án, Trắc Nghiệm Uml, Trắc Nghiệm Ucp 600, Trắc Nghiệm Tối ưu Hóa, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Y Tế, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Oxi, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Y Học, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Y Đức, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Xã Hội Học Có Đáp án, Trắc Nghiệm Bts,

Nội Dung Nghị Quyết Số 37/nq

Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tám Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa Xi Bai Viet Thu Hoach Hoc Tap Nghi Quyet Hoi Nghi Trung Uong Viii Khoa Xi Doc

Bài Phát Biểu Của Bộ Trưởng Gd Về Nghị Quyết 8 Đổi Mới Gd

Triển Khai Nghị Quyết Số 29: Bộ Trưởng Bộ Gd&đt Lắng Nghe Ý Kiến Từ Cơ Sở

Chương Trình Hành Động Của Tỉnh Ủy Thực Hiện Nghị Quyết Số 29 Về Giáo Dục Và Đào Tạo

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Nghị Quyết Trung Ương 4

Bộ Kh&cn Quyết Liệt Thực Hiện Nghị Quyết Số 19

Đồng Bộ, Toàn Diện Các Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thuế

Thực Hiện Nghị Quyết Số 19

Kỳ Vọng Đột Phá Từ Nghị Quyết Số 19

Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Số 19 Nq

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Nghị Quyết Trung ương 4, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Đề Thi Trắc Nghiệm Môn Ngân Hàng Trung ương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ngân Hàng Trung ương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Ngân Hàng Trung ương, Su Can Thiet Trung Uong Ban Hanh Nghi Quyet Trung Uong 6, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 10, 11, 12, Nghị Quyết Trung ương 6, Nghị Quyết Trung ương 4 Và Chỉ Thị 05, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Quyết Trung ương 3, Mẫu Báo Cáo Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương 9, Nghị Quyết Trung ương 10, Nghị Quyết Trung ương 8 Số 29, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Cam Kết Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết 8 Trung ương, Nghị Quyết Trung ương 4 Ra Đời Khi Nào, Bản Cam Kết Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 7, Nghi Quyet Trung Uong 5, Nghị Quyết Trung ương Số 24, Nghị Quyết Trung ương Số 28, Nghị Quyết Trung ương 8, Nghị Quyết Trung ương 7, Nghị Quyết Số 29 Trung ương 8, 3 Nghị Quyết Trung ương 7, Nghị Quyết Trung ương Số 29, Chỉ Thị 05 Gắn Với Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Số 12 Trung ương 4, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 8, Nghị Quyết Trung ương Số 33, Báo Cáo Kết Quả Nghị Quyết Trung ương 4, 3 Nghị Quyết Trung ương 5, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 12 Của Trung ương Hội Nông Dân Việt Nam, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương Lần Thứ 6 Khóa Xiii, Nghị Quyết Trung ương 9 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 8 Quy Định Số 08, 6 Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 7, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương, Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa Xi, Nghị Quyết 765 Của Quân ủy Trung ương, Học Tập Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết 769 Của Của Quân Uỷ Trung ương, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 8, Nghị Quyết Trung ương 8 Năm 1998, Nghị Quyết Trung ương 9 Khóa 11, Nghi Quyet 765 Quan Uy Trung Uong, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 9, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xi, Nghi Quyet 769 Quan Uy Trung Uong, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 11, Nghị Quyết 11 Trung ương 5 Khóa 12, Bai Thu Hoạch Hoc Tập Nghị Quyết Trung ương 5 , Tài Liệu Nghị Quyết Trung ương 8,

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Nghị Quyết Trung ương 4, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Đề Thi Trắc Nghiệm Môn Ngân Hàng Trung ương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ngân Hàng Trung ương, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Ngân Hàng Trung ương, Su Can Thiet Trung Uong Ban Hanh Nghi Quyet Trung Uong 6, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 10, 11, 12, Nghị Quyết Trung ương 6, Nghị Quyết Trung ương 4 Và Chỉ Thị 05, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Quyết Trung ương 3, Mẫu Báo Cáo Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương 9, Nghị Quyết Trung ương 10, Nghị Quyết Trung ương 8 Số 29, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Cam Kết Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết 8 Trung ương, Nghị Quyết Trung ương 4 Ra Đời Khi Nào, Bản Cam Kết Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 7, Nghi Quyet Trung Uong 5, Nghị Quyết Trung ương Số 24, Nghị Quyết Trung ương Số 28, Nghị Quyết Trung ương 8, Nghị Quyết Trung ương 7, Nghị Quyết Số 29 Trung ương 8, 3 Nghị Quyết Trung ương 7, Nghị Quyết Trung ương Số 29, Chỉ Thị 05 Gắn Với Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Số 12 Trung ương 4, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 8, Nghị Quyết Trung ương Số 33, Báo Cáo Kết Quả Nghị Quyết Trung ương 4, 3 Nghị Quyết Trung ương 5, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii,

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nghị Quyết 29

Nội Dung Nghị Quyết Số 37/nq

Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tám Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa Xi Bai Viet Thu Hoach Hoc Tap Nghi Quyet Hoi Nghi Trung Uong Viii Khoa Xi Doc

Bài Phát Biểu Của Bộ Trưởng Gd Về Nghị Quyết 8 Đổi Mới Gd

Triển Khai Nghị Quyết Số 29: Bộ Trưởng Bộ Gd&đt Lắng Nghe Ý Kiến Từ Cơ Sở

Trắc Nghiệm Trong Lòng Mẹ

Bài 2 . Trong Lòng Mẹ Trong Long Me Ppt

Sự Kết Hợp Các Phương Thức Biểu Đạt

Các Phương Thức Biểu Đạt Và Dấu Hiệu Nhận Biết Chuẩn Xác

Phân Biệt Các Phương Thức Biểu Đạt Trong Văn Bản

Trình Bày Sự Khác Nhau Giữa 3 Văn Bản: Lão Hạc, Trong Lòng Mẹ Và Tức Nước Vỡ Bờ? Nêu Giá Trị Bao Gồm Nội Dung, Nghệ Thuật Và Cảm Nhận Của 1 Văn Bản…

Trắc nghiệm Trong lòng mẹ

Câu 1: Nhà văn Nguyên Hồng tên thật là gì?

A. Nguyễn Nguyên Hồng

B. Nguyễn Hồng.

C. Hồng Nguyên

D. Nguyên Hồng

Câu 2: Nhà văn Nguyên Hồng sáng tác ở thời kì nào?

A. Sau Cách mạng tháng Tám

B. Trước Cách mạng tháng Tám

C. Sáng tác ở cả hai thời kì trước và sau Cách mạng tháng Tám

D. Sáng tác trong thời gian từ năm 1918 – 1982.

Câu 3: Nguyên Hồng được Nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật vào năm nào?

A. 1996

B. 1998

C. 2000

D. 2002

Câu 4: Đoạn trích “Trong lòng mẹ” thuộc chương mấy của tác phẩm “Những ngày thơ ấu”?

A. Chương V

B. Chương IV

C. Chương VI

D. Chương X

Câu 5: “Những ngày thơ ấu” của Nguyên Hồng được viết theo thể loại nào?

A. Bút kí

B. Hồi kí

C. Truyện ngắn

D. Tiểu thuyết

A. Tự sự

B. Miêu tả.

C. Biểu cảm

D. Nghị luận.

Câu 7: Em hiểu gì về những sự kiện được nói tới trong hồi kí?

A. Là những sự kiện xảy ra trong quá khứ mà tác giả tham dự hoặc chứng kiến

B. Là những sự kiện do nhà văn hoàn toàn hư cấu nên để thể hiện những tư tưởng nghệ thuật của mình.

C. Là những sự kiện do nhà văn hư cấu dựa trên sự tưởng tượng, suy đoán của họ về tương lai.

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 8: Nghĩa của từ “tàn nhẫn” là gì?

A. Lạnh lùng, cay nghiệt đối với người khác.

B. Độc ác quá mức gây đau khổ tai hại với người khác.

C. Hay nói xấu, làm hại đến người khác.

D. Ích kỷ, không biết yêu thương người khác.

Câu 9: Câu văn nào không nói đúng ý nghĩa của hình ảnh so sánh: “Và cái lầm đó không những làm tôi thẹn mà còn tủi cực nữa, khác gì cái ảo ảnh của một dòng nước trong suốt chảy dưới bóng râm đã hiện ra trước con mắt gần rạn nứt của người bộ hành ngã gục giữa sa mạc” (Trong lòng mẹ, Nguyên Hồng)?

A. Hồng rất sợ người cô biết mình nhận nhầm mẹ.

B. Hồng sợ mình trở thành trò cười cho lũ bạn.

C. Hồng rất đau khổ nếu đó là sự nhận nhầm.

D. Hồng khao khát gặp mẹ, coi được gặp mẹ là hạnh phúc.

Câu 10: Từ “kịch” trong câu “Nhưng, nhận ra những ý nghĩa cay độc trong giọng nói và trên nét mặt khi cười rất kịch của cô tôi kia, tôi cúi đầu không đáp” (Trong lòng mẹ, Nguyên Hồng) có thể hiểu như thế nào?

A. Người cô cười như diễn viên.

B. Người cô thích khôi hài.

C. Người cô cố che giấu tâm trạng thực.

D. Người cô diễn kịch.

Câu 11: Cách hiểu nào đúng với tâm trạng Hồng được miêu tả trong câu văn: “Chỉ vì tôi thương mẹ tôi và căm tức sao mẹ tôi lại vì sợ hãi những thành kiến tàn ác mà xa lìa anh em tôi, để sinh nở một cách giấu giếm…”? (Trong lòng mẹ, Nguyên Hồng)

A. Hồng thương mẹ và giận mẹ sinh nở giấu giếm.

B. Hồng thương mẹ nhưng cũng giận mẹ.

C. Hồng giận mẹ đã xa lìa anh em mình.

D. Hồng thương mẹ và muốn mẹ dũng cảm trước những thành kiến tàn ác.

Câu 12: Hành động “Nhưng gần đến ngày giỗ đầu thầy tôi, tôi không viết thư gọi mẹ tôi cũng về” trong văn bản Trong lòng mẹ cho em hiểu gì về mẹ bé Hồng?

A. Là người có trách nhiệm với chồng, với con.

B. Là người có tình với gia đình nhà chồng.

C. Là người cam chịu hoàn cảnh của số phận.

D. Là người hành động theo bản năng.

Câu 13: Trong văn bản Trong lòng mẹ, từ ngữ nào đúng tâm địa bà cô của bé Hồng?

A. Xấu xa đê tiện.

B. Hiểm độc và tàn nhẫn.

C. Lắm lời, thích phỉ báng.

D. Ghen ghét, nhẫn tâm.

Câu 14: Mục đích chính của tác giả khi viết: “Tôi cười dài trong tiếng khóc…” trong văn bản Trong lòng mẹ là gì?

A. Nói lên sự căm giận mẹ của bé Hồng khi nghe người cô nói về những việc làm của mẹ mình.

B. Nói lên sự đồng tình của bé Hồng với những lời nói của người cô về mẹ mình.

C. Nói lên niềm yêu thương và thông cảm đối với mẹ của bé Hồng khi nghe người cô nói về những việc làm của mẹ mình.

D. Nói lên trạng thái tình cảm phức tạp của bé Hồng: vừa đau đớn, vừa uất ức, căm giận khi nghe những lời nói của người cô về mẹ mình.

Câu 15: Hiểu thế nào về lời bé Hồng từ chối vào Thanh Hóa thăm mẹ: “Không! Cháu không muốn vào. Cuối năm thế nào mợ cháu cũng về”? (Trong lòng mẹ, Nguyên Hồng)

A. Bé Hồng cố gắng giấu tình cảm thực của mình.

B. Bé Hồng hiểu dụng ý xấu xa của người cô.

C. Bé Hồng thực sự không muốn vào.

D. Bé Hồng không muốn người cô thực hiện được rắp tâm.

Câu 16: Câu văn nào sau đây không nói lên vẻ đẹp của người mẹ được nhìn qua con mắt sung sướng và hạnh phúc đến cực điểm của bé Hồng trong văn bản Trong lòng mẹ?

A. “Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phả ra lúc đo thơm tho lạ thường”.

B. “Nhưng đời nào tình thương yêu và lòng kính mến mẹ tôi lại bị những rắp tâm tanh bẩn xâm phạm đến”.

C. “Hay tại sự sung sướng bỗng được trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thuở còn sung túc”.

D. “Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn, làm nổi bật màu hồng của hai gò má”.

Câu 17: Trong tác phẩm “Trong lòng mẹ”, nhớ lại cuộc trò chuyện với người cô tức là tác giả nhớ lại điều gì?

A. Sự xảo quyệt và ác độc của người cô

B. Cảnh ngộ thương tâm của người mẹ hiền từ.

C. Cảnh ngộ tội nghiệp của một đứa trẻ.

D. Cả B, C đều đúng

Câu 18: Nhận định nào sau đây nói đúng nhất về nội dung đoạn trích “Trong lòng mẹ”?

A. Đoạn trích chủ yếu trình bày những nỗi đau khổ của mẹ bé Hồng.

B. Đoạn trích chủ yếu trình bày tâm địa độc ác của người cô của bé Hồng

C. Đoạn trích chủ yếu trình bày sự tủi hờn của Hồng khi gặp mẹ

D. Đoạn trích chủ yếu trình bày diễn biến tâm tâm trạng của chú bé Hồng

Câu 19: Em hiểu gì về chú bé Hồng qua đoạn trích “Trong lòng mẹ”?

A. Là chú bé phải chịu nhiều nỗi đau mất mát

B. Là chú bé dễ xúc động, tinh tế và khá nhạy cảm

C. Là chú bé có tình yêu thương vô bờ bến dành cho mẹ của mình

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 20: Ý nào không nói lên đặc sắc về nghệ thuật của đoạn trích “Trong lòng mẹ”?

A. Giàu chất trữ tình

B. Miêu tả tâm lí nhân vật đặc sắc

C. Sử dụng nghệ thuật châm biếm

D. Có những hình ảnh so sánh độc đáo

Bài giảng: Trong lòng mẹ – Cô Phạm Lan Anh (Giáo viên VietJack)

Loạt bài 1000 câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 8 gồm đầy đủ các câu hỏi trắc nghiệm về các tác phẩm, Tiếng Việt, Tập làm văn lớp 8 giúp bạn yêu thích môn Ngữ Văn 8 hơn.

Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1 Ngữ Văn Lớp 8 Bài Trong Lòng Mẹ

Giải Vbt Ngữ Văn 8 Trong Lòng Mẹ

Ôn Tập Văn Bản “trong Lòng Mẹ” (Nguyên Hồng)

Soạn Văn 8 Vnen Bài 2: Trong Lòng Mẹ

Bài Giảng Môn Học Ngữ Văn Lớp 8

Trắc Nghiệm Đường Lối Cmvn

Bộ Chính Trị Lần Đầu Ban Hành Nghị Quyết Về Phát Triển Thanh Hóa

Bộ Chính Trị Chỉ Đạo Xây Dựng Nghị Quyết Phát Triển Thanh Hóa Đến 2030, Tầm Nhìn 2045

Bộ Chính Trị Sẽ Có Nghị Quyết Riêng Phát Triển Thanh Hóa

Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị Về Tinh Giản Biên Chế

Nội Dung Chính Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị Về Tinh Giản Biên Chế

Giam chân địch trong những khu đô thị lớn và củng cố các vùng tự do lớn, đánh bại cuộc hành quân của địch lên Việt Bắc, lãnh đạo xây dựng lực lượng hậu phương; chống phá thủ đoạn “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt” của Pháp; chủ trương thiết lậpquan hệ ngoại giao với các nước XHCN (Đáp án)

Đối tượng cách mạng chính của Đảng trong Chính cương của Đảng Lao Động Việt Nam là:

Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng được nêu trong Chính cương của Đảng Lao Động Việt Nam là:

Tăng cường công tác chỉ đạo chiến tranh bằng cách củng cố và gia cường bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích, gia cường lãnh đạo kinh tế tài chính… Củng cố Đảng về tư tưởng, chính trịvà tổ chức. (Đáp án)

Đất nước ta bị chia làm hai miền, kinh tế miền Bắc nghèo nàn, lạc hậu và miền Nam trờ thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ. (Đáp án)

Trong Thư chúc mừng năm mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi: “Vì độc lập, vì tự do, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” vào thời gian nào?

Ba công cụ của “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ là:

Đại hội lần thứ V của Đảng (tháng 3/1982) đã xác định trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ ở nước ta phải ?

Tiến hành công nghiệp hoá theo kiểu rút ngắn so với các nước đi trước đặc biệt chúng ta cần thực hiện yêu cầu nào

“Khoa học và công nghệ sẽ có bước tiến nhảy vọt. Kinh tế tri thức có vai trò ngày càng nổi bật trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất” được nhận định trong đại hội mấy của Đảng ?

Trong Đại hội lần thứ III của Đảng đã chỉ ra con đường nào là con đường duy nhất để cải biến tình trạng kinh tế lạc hậu trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta?

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên CNXH được thông qua trong Đại hội nào của Đảng?

Nền kinh tế trong đó có sự sản sinh ra, phổ cập và sử dụng tri thức giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.

Đường Lối Cách Mạng Việt Nam Trong Giai Đoạn Mới

Đáp Án Vcnet Tuần 16 Tìm Hiểu 90 Năm Truyền Thống Ngành Tuyên Giáo 2022

Định Hướng Chiến Lược Cách Mạng Miền Nam Sau Năm 1954

Đường Lối Kháng Chiến Toàn Quốc

Đường Lối Trong Giai Đoạn 1954

Trắc Nghiệm Đặc Điểm Của Văn Bản Nghị Luận

Văn Bản Neo Hay Anchor Text Là Gì Và Ảnh Hưởng Của Nó Trong Seo * Kiến Càng

Anchor Text (Văn Bản Neo) Là Gì?

Hướng Dẫn Tạo Liên Kết Neo (Anchor Link) Trong Seo

Anchor Text Là Gì? 6 Phương Pháp Tối Ưu Văn Bản Liên Kết Hay Nhất

File Pdf Là Gì? Những Thủ Thuật Cần Có Để Sử Dụng Pdf Hiện Nay

Trắc nghiệm Đặc điểm của văn bản nghị luận

Câu 1: Một bài văn nghị luận phải có yếu tố nào ?

A. Luận điểm B. Luận cứ

C. Lập luận D. Cả ba yếu tố trên.

Câu 2: Thế nào là luận điểm trong bài văn nghị luận ?

A. Là lí lẽ và dẫn chứng đưa ra trong tác phẩm .

B. Là cảm xúc suy nghĩ của người đọc sau khi cảm nhận tác phẩm.

C. Là ý kiến thể hiện tư tưởng, quan điểm của người nói hoặc người viết.

D. Là cách sắp xếp các ý theo một trình tự hợp lý.

Câu 3: Thế nào là luận cứ trong bài văn nghị luận ?

A. Là ý kiến thể hiện tư tưởng quan điểm của người nói hoặc người viết .

B. Là lí lẽ, dẫn chứng đưa ra làm cơ sở cho luận điểm.

C. Là cách sắp xếp các ý, các dẫn chứng theo một trình tự hợp lý.

D. Là nêu cảm xúc,suy nghĩ của người đọc sau khi cảm nhận tác phẩm

Câu 4: Lập luận trong bài văn nghị luận là gì?

A. Là ý kiến thể hiện tư tưởng quan điểm của người nói hoặc người viết .

B. Là lí lẽ, dẫn chứng đưa ra làm cơ sở cho luận điểm.

C. Là nêu cảm xúc,suy nghĩ của người đọc sau khi cảm nhận tác phẩm .

D. Là cách nêu luận cứ để dẫn đến luận điểm.

Câu 5: Luận điểm chính trong bài “Chống nạn thất học” (sgk Ngữ văn 7 tập 2 trang 7) là gì?

A. Chống nạn thất học

B. Mỗi người đều có quyền được đi học.

C. Học tập giúp con người không bị tụt hậu.

D. Cả A,B,C đều sai

Câu 6: Luận cứ trong bài “Chống nạn thất học” (sgk Ngữ văn 7 tập 2 trang 7) là gì?

A. Chính sách ngu dân của thực dân Pháp làm cho hầu hết người Việt Nam mù chữ, nước Việt Nam không tiến bộ được.

B. Nay chúng ta đã dành được độc lập, cần phải nhanh chóng nâng cao dân trí để xây dựng đất nước.

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 7: Trình từ lập luận nào đúng trong bài “Chống nạn thất học”?

A. Nêu lí do vì sao phải chống nạn thất học. – chống thất học bằng cách nào. – chống thất học để làm gì

B. Nêu lí do vì sao phải chống nạn thất học – chống thất học để làm gì – chống thất học bằng cách nào.

C. chống thất học bằng cách nào – Nêu lí do vì sao phải chống nạn thất học. – chống thất học để làm gì

D. chống thất học để làm gì – chống thất học bằng cách nào – Nêu lí do vì sao phải chống nạn thất học

Đọc văn bản “Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội” (sgk ngữ văn 7 tập 2 trang 9) và trả lời các câu hỏi từ câu 8 đến câu 10.

Câu 8: Luận điểm của bài là?

A. Chúng ta làm gì để có thói quen tốt

B. Khái niệm thói quen tốt trong đời sống xã hội

C. Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội

D. Cả A,B,C đều đúng

Câu 9: Luận cứ trong bài này là gì?

A. Có thói quen tốt như luôn dậy sớm, luôn đúng hẹn, giữ lời hứa…

B. Có thói quen xấu như hút thuốc lá, mất trât tự, vứt rác bừa bãi….

C. Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội

D. Cả A và B đều đúng

Câu 10: Tác giả đã lập luận như thế nào trong bài này để sáng tỏ luận điểm?

A. Phân tích tác hại của thói quen xấu – nhắc nhở mọi người tạo ra thói quen tốt để tạo nếp sống văn mình cho xã hội

B. Nhắc đến thói quen tốt sau đó phê phán thói quen xấu

C. Đan xen cả thói quen tốt và thói quen xấu vào nahu.

D. Cả A,B,C đều sai.

Bộ tài liệu 1000 câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 7 có đáp án được các Thầy/Cô biên soạn bám sát nội dung từng bài học sgk Ngữ văn 7 Tập 1, Tập 2 giúp các bạn học giỏi môn Ngữ văn 7 hơn.

Trắc Nghiệm Ôn Tập Về Văn Bản Thuyết Minh

Bài Thơ: Nói Với Con (Y Phương

Đề Đọc Hiểu Văn Bản : Nói Với Em_ Vũ Quần Phương

Đề Đọc Hiểu Văn Bản : Nói Thật Để Làm Gì?

Bài 14: Khái Niệm Về Soạn Thảo Văn Bản

Trắc Nghiệm Tôi Đi Học

Tôi Đi Học (Thanh Tịnh)

Nêu Ý Nghĩa & Tóm Tắt Văn Bản Tôi Đi Học Lớp 8 Của Thanh Tịnh

Kiểm Tra 1 Tiết Ngữ Văn 8: Văn Bản Tôi Đi Học (Thanh Tịnh) Được Viết Theo Thể Loại Nào?

8 Mẫu Tóm Tắt Văn Bản Tôi Đi Học Của Thanh Tịnh Ngắn, Tuyển Chọn

Tóm Tắt Văn Bản Tôi Đi Học Ngắn Gọn Hay Nhất

Trắc nghiệm Tôi đi học

Câu 1: Quê hương của Thanh Tịnh là ở đâu?

A. Ven sông Hương, thành phố Huế

B. Ven sông Hồng, thành phố Hà Nội

C. Ven sông Đuống, Gia Lâm (Hà Nội)

D. Một tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ

Câu 2: Tác giả Thanh Tịnh đã từng đi làm ở các sở tư rồi vào nghề dạy học và bắt đầu viết văn, làm thơ.

A. Đúng

B. Sai

Câu 3: “Tôi đi học” của Thanh Tịnh được viết theo thể loại nào?

A. Bút kí

B. Truyện ngắn trữ tình

C. Tiểu thuyết

D. Tuỳ bút

Câu 4: Nhận xét: “Sử dụng thể loại hồi ký với lời văn chân thành, giọng điệu trữ tình tha thiết” phù hợp với văn bản nào?

A. Tôi đi học.

B. Tức nước vỡ bờ.

C. Trong lòng mẹ.

D. Lão Hạc.

Câu 5: Các phương thức biẻu đạt được tác giả Thanh Tịnh sử dụng trong văn bản “Tôi đi học”?

A. Tự sự

B. Miêu tả

C. Biểu cảm

D. Kết hợp cả A, B, C.

Câu 6: Nhân vật chính trong văn bản” Tôi đi học” là ai?

A. Người mẹ

B. Người thầy giáo

C. Ông đốc

D. Nhân vật “tôi”

Câu 7: Chủ đề của văn bản “Tôi đi học” nằm ở phần nào?

A. Nhan đề của văn bản

B. Quan hệ giữa các phần của văn bản

C. Các từ ngữ, câu then chốt trong văn bản

D. Cả ba yếu tố trên

Câu 8: Nhân vật chính trong văn bản” Tôi đi học” được miêu tả chủ yếu ở phương diện nào?

A. Ngoại hình

B. Tính cách

C. Tâm trạng

D. Hành động

Câu 9: Câu văn nào không sử dụng biện pháp so sánh để nói lên tâm trạng của nhân vật “tôi”?

A. “Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng”.

B. “Trong lúc ông ta đọc tên từng người, tôi cảm thấy như quả tim tôi ngừng đập”.

C. “Ý nghĩ ấy thoáng qua trong trí tôi nhẹ nhàng như một làn mây lướt ngang trên ngọn núi”.

D. “Họ như con chim con đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay nhưng còn ngập ngừng e sợ”.

Câu 10: Đặc sắc nghệ thuật của truyện ngắn ” Tôi đi học”?

A. Truyện được bố cục theo dòng hồi tưởng, cảm nghĩ của nhân vật ” tôi” theo trình tự thời gian của buổi tựu trường.

B. Sự kết hợp hài hoà giữa kể, miêu tả với bộc lộ tâm trạng cảm xúc.

C. Cả A và B đúng

D. Cả A và B sai

Câu 11: Sức cuốn hút của tác phẩm “Tôi đi học” là:

A. Bản thân tình huống truyện.

B. Tình cảm ấm áp, trìu mến của những người lớn đối với các em nhỏ lần đầu tiên đến trường.

C. Hình ảnh thiên nhiên, ngôi trường và các so sánh giàu sức gợi cảm của tác giả.

D. Cả A, B, C.

Câu 12: Câu văn “Tôi bặm tay ghi thật chặt, nhưng một quyển vở cũng xệch ra và chênh đầu chúi xuống đất” trong văn bản “Tôi đi học” của Thanh Tịnh cho ta hiểu điều gì?

A. Cậu bé chưa quen với việc cầm vở.

B. Cậu bé chưa tập trung vào việc.

C. Cậu bé quá hồi hộp.

D. Cậu bé thấy không đủ sức giữ vở.

Câu 13: Đọc đoạn văn sau:

“Cũng như tôi, mấy cậu học trò mới bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám nhìn một nửa hay dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim non đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ thèm vụng và ao ước thầm được như những người học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ”. (Tôi đi học, Thanh Tịnh)

Biện pháp tu từ nào được tác giả sử dụng trong đoạn văn trên?

A. Nhân hóa.

B. So sánh.

C. Điệp ngữ.

D. Ẩn dụ.

Câu 14: Ý nào nói đúng nhất tác dụng của biện pháp tu từ được tác giả Thanh Tịnh sử dụng trong đoạn văn:

“Cũng như tôi, mấy cậu học trò mới bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám nhìn một nửa hay dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim non đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ thèm vụng và ao ước thầm được như những người học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ”. (Tôi đi học, Thanh Tịnh)

A. Tô đậm tâm trạng, cảm giác của nhân vật “tôi” khi nhìn các bạn, thấy các bạn cũng sợ sệt, vụng về như mình.

B. Tô đậm tâm trạng, cảm giác của mấy cậu học trò mới khi đứng bên người thân trước giờ vào lớp học.

C. Tô đậm niềm mong ước được biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong khung cảnh trường lớp xa lạ của mấy cậu học trò mới.

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 15: Hai câu văn sau trong tác phẩm “Tôi đi học” đã thể hiện những đức tính gì của ông đốc và thầy giáo trẻ?

“Ông đốc tươi cười nhẫn nại chờ chúng tôi…Một thầy giáo trẻ tuổi gương mặt tươi cười, đang đón chúng tôi trước cửa lớp”.

A. Rất vui vẻ.

B. Hết lòng săn sóc và thương yêu học sinh.

C. Rất hiền hậu.

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 16: Trong tác phẩm “Tôi đi học” của Thanh Tịnh, câu văn nào sau đây không nói lên tâm trạng hồi hộp, cảm giác bỡ ngỡ của nhân vật “tôi” trong buổi tựu trường đầu tiên?

A. “Lần ấy trường đối với tôi là một nơi xa lạ”.

B. “Cũng như tôi, mấy bạn học trò bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám đi từng bước nhẹ”.

C. “Trong lúc ông ta đọc tên từng người, tôi cảm thấy như quả tim tôi ngừng đập”.

D. “Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ”.

Câu 17: Ý nào nói đúng nhất tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong câu văn:

“Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy, nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng”?

A. Tô đậm cảm giác trong trẻo, tươi sáng của nhân vật “tôi” ngay trong ngày đến trường đầu tiên.

B. Nói lên nỗi nhớ thường trực của nhân vật ” tôi” về ngày đến trường đầu tiên.

C. Cho người được thấy được những kỉ niệm trong buổi sáng đến trường đầu tiên luôn được in đậm trong tâm trí nhân vật “tôi”.

D. Tô đậm vẻ đẹp của những cành hoa tươi nở giữa bầu trời quang đãng.

Câu 18: Hình ảnh “bàn tay” trong hai câu văn: “Tôi cảm thấy sau lưng tôi có một bàn tay dịu dàng đẩy tôi tới trước…Một bàn tay quan nhẹ vuốt mái tóc tôi” nhằm diễn tả ý gì?

A. Sự âu yếm của mẹ hiền.

B. Sự săn sóc của mẹ hiền.

C. Tấm lòng mẹ hiền bao la săn sóc, âu yếm, chở che, nâng đỡ và thương yêu đối với con thơ.

D. Tình thương con bao la của mẹ hiền.

Câu 19: Câu văn nào sau đây trong văn bản “Tôi đi học” của Thanh Tịnh không sử dụng biện pháp so sánh để nói lên tâm trạng của nhân vật “tôi”?

A. “Họ như con chim non đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ”.

B. “Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng”.

C. “Ý nghĩ ấy thoáng qua trong trí tôi nhẹ nhàng như một làn mây lướt ngang trên ngọn núi”.

D. “Trong lúc ông ta đọc tên từng người, tôi cảm thấy như quả tim tôi ngừng đập”.

Câu 20: Chất thơ trong sáng, nhẹ nhàng và rung động và thấm thía của truyện “Tôi đi học” được thể hiện qua phương thức biểu đạt nào?

A. Biểu cảm.

B. Tự sự.

C. Thuyết minh.

D. Miêu tả.

Bài giảng: Tôi đi học – Cô Trương San (Giáo viên VietJack)

Loạt bài 1000 câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 8 gồm đầy đủ các câu hỏi trắc nghiệm về các tác phẩm, Tiếng Việt, Tập làm văn lớp 8 giúp bạn yêu thích môn Ngữ Văn 8 hơn.

Cảm Nhận Về Vùng Đất Cà Mau Qua Bài Sông Nước Cà Mau

Cảm Nhận Về Vùng Đất Cà Mau Qua Đoạn Văn Sông Nước Cà Mau Hay Nhất

Cảm Nhận Văn Bản Sông Nước Cà Mau

Soạn Văn Sông Nước Cà Mau Chương Trình Ngữ Văn 6

4 Bài Văn Mẫu Cảm Nhận Của Em Sau Khi Học Xong Đoạn Trích Sông Nước Cà

Trắc Nghiệm Atgt Đường Thủy

Hội Thi Tìm Hiểu Luật Giao Thông Đường Thủy Nội Địa: Sân Chơi Vì Cộng Đồng

Đề Trắc Nghiệm An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh Tiểu Học

Thông Qua Luật Giao Thông Đường Thủy Nội Địa (Sửa Đổi)

Thủ Tục Sang Tên Phương Tiện Giao Thông Đường Thủy Nội Địa

Thế Nào Là Tội Vi Phạm Quy Định Về Điều Khiển Phương Tiện Giao Thông Đường Thủy?

câu hỏi THI ATGT ĐƯờNG THủY

Câu hỏi 1

Trong Luật giao thông đường thuỷ nội địa, khái niệm “phương tiện thuỷ nội địa” được hiểu thế nào là đúng?

Là tàu, thuyền và các cấu trúc nổi khác, có động cơ hoặc không có động cơ, chuyên hoạt động trên đường thuỷ nội địa.

B. Là tất cả các loại tàu, thuyền hoạt động trên đường thuỷ nội địa.

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

Hết giờ!

phần i – lựa chọn đáp án đúng sai

Câu hỏi 2

Trong Luật giao thông đường thuỷ nội địa, khái niệm “đường thuỷ nội địa “được hiểu thế nào là đúng?

Là hệ thống sông, kênh, rạch, vụng, vịnh, hồ, đầm, phá. . . ven bờ biển, đường ra đảo và đường nối các đảo.

Là luồng, âu tàu, các công trình đưa phương tiện qua đập, thác trên sông, kênh, rạch hoặc luồng trên hồ, đầm, phá, vụng, vịnh, ven bờ biển, ra đảo.

B. Trách nhiệm của lực lượng CSGT đường thuỷ, Thanh tra giao thông đường thuỷ.

C. Trách nhiệm của toàn xã hội, của chính quyền các cấp, của tổ chức, cá nhân quản lý hoặc trực tiếp tham gia giao thông.

phần i – lựa chọn đáp án đúng sai

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

Hết giờ!

Câu hỏi 4

Để trở thành thuyền viên làm việc trên phương tiện thuỷ phải đảm bảo các điều kiện nào sau đây?

A. Đủ 16 tuổi trở lên và không quá 55 tuổi đối với nữ, 60 tuổi với nam, đủ tiêu chuẩn sức khoẻ và phải được kiểm tra định kỳ hàng năm.

B. Có bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với chức danh loại phương tiện.

B. Có mặt theo yêu cầu của cơ quan điều tra có thẩm quyền.

C. Tất cả các trách nhiệm nêu trên.

phần i – lựa chọn đáp án đúng sai

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

Hết giờ!

Câu hỏi 6

Khi tham gia giao thông đường thuỷ nội địa những hành vi nào sau đây vi phạm Luật giao thông đường thủy nội địa?

Chở hàng hoá độc hại, dễ cháy, nổ, động vật lớn chung với hành khách; chở quá sức chở người của phương tiện hoặc quá vạch dấu mớn nước an toàn.

B. Mở cảng, bến thuỷ nội địa trái phép; đón, trả người hoặc xếp dỡ hàng hoá không đúng nơi quy định. Xây dựng trái phép nhà, lều quán hoặc các công trình khác trên đường thuỷ nội địa và phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa. Đổ đất, đá, cát, sỏi hoặc chất thải khác, khai thác trái phép khoáng sản trong phạm vi luồng và hành lang bảo vệ luồng; đặt cố định ngư cụ, phương tiện khai thác, nuôi trồng thuỷ sản trên luồng.

C. Các hành vi trên.

phần i – lựa chọn đáp án đúng sai

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

Hết giờ!

Câu hỏi 7

Khi tham gia kinh doanh vận tải hành khách ngang sông, thuyền trưởng, người lái phương tiện phải thực hiện các quy định nào sau đây?

Phương tiện phải có đủ dụng cụ cứu sinh còn hạn sử dụng và bố trí đúng nơi quy định.

B. Hướng dẫn cho hành khách lên, xuống; sắp xếp hàng hoá, hành lý; hướng dẫn hành khách ngồi bảo đảm ổn định phương tiện; chỉ được cho phương tiện rời bến khi hành khách đã ngồi ổn định, hàng hoá, hành lý, xe máy, xe đạp đã xếp gọn gàng và sau khi đã kiểm tra phương tiện không chìm quá vạch đầu mớn nước an toàn. Không chở người quá sức chở người của phương tiện, chở hàng hoá quá trọng tải quy định.

C. Tất cả các điều khiển trên.

phần i – lựa chọn đáp án đúng sai

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

Hết giờ!

Câu hỏi 8

Hành khách khi đi các phương tiện vận tải đường thuỷ cần phải thực hiện các nghĩa vụ nào sau đây?

Phải mua vé và trả cước phí vận tải hành lý mang theo quá mức quy định; nếu chưa mua vé và chưa trả đủ cước phí vận tải hành lý mang theo quá mức thì phải mua vé, trả đủ cước phí và nộp tiền phạt, khai đúng tên, địa chỉ của mình và trẻ em đi kèm khi người kinh doanh vận tải lập danh sách hành khách.

Phải có mặt tại nơi xuất phát đúng thời gian đã thoả thuận; chấp hành tuyệt đối nội quy vận chuyển và hướng dẫn về an toàn của thuyền trưởng hoặc người lái phương tiện, không mang theo hành lý thuộc loại hàng hoá mà pháp luật cấm lưu thông, cấp vận tải chung với khách hàng. C. Cả 2 ý trên đều đúng.

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gt Đường Sắt, Đường Thủy Nội Địa

Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luật Giao Thông Có Đáp Án

Những Điểm Mới Cần Lưu Ý Trong Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giao Thông Đường Thủy Nội Địa

Các Dấu Hiệu Cơ Bản Của Tội Cản Trở Giao Thông Đường Thủy

Trường Thpt Mường La Tổ Chức Tuyên Truyền Luật Giao Thông Đường Bộ, Đường Thủy

Trắc Nghiệm Sông Nước Cà Mau

Bài 21. Sông Nước Cà Mau

Sông Nước Cà Mau Thuộc Ngôi Kể Thứ Mấy?dấu Hiệu Nhận Biết Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Đoạn Văn Trên Bằng Một Câu Văn Tìm Những Hình Ảnh So Sánh Có Trong Đoạn Vă

3 Bài Văn Mẫu Nét Đặc Sắc Của Phong Cảnh Thiên Nhiên Được Miêu Tả Tron

Tả Lại Cảnh Sông Nước Cà Mau

4 Bài Văn Mẫu Cảm Nhận Của Em Sau Khi Học Xong Đoạn Trích Sông Nước Cà

Trắc nghiệm Sông nước Cà Mau

Câu 1. Sông nước Cà Mau là tác phẩm của ai?

A. Đoàn Giỏi

B. Nguyễn Minh Châu

C. Võ Quảng

D. Nguyễn Duy

Câu 2. Sông nước Cà Mau là văn bản miêu tả?

A. Miêu tả cảnh quan vùng cực nam Nam Bộ

B. Miêu tả cảnh quan cực bắc đồng bằng Bắc Bộ

C. Miêu tả cảnh quan ở vùng đồng bằng Nam Bộ

D. Miêu tả cảnh quan ở vùng rừng miền Tây Nam Bộ

Câu 3. Đoạn trích sông nước Cà Mau được trích từ tác phẩm nào?

A. Rừng U Minh

B. Quê nội

C. Đất rừng phương Nam

D. Mảnh đất phương Nam

Câu 4. Dòng không có trong Sông nước Cà Mau là gì?

A. Càng đổ dần về hướng mũi Cà Mau thì sông ngòi, kênh rạch càng bủa răng chi chít như mạng nhện

B. Chợ Năm Căn nằm sát bên bờ sông, ồn ào, đông vui, tấp nập. Vẫn là cái quang cảnh quen thuộc của một xóm chợ vùng rừng cận biển thuộc tỉnh Bạc Liêu

C. Chỉ một chốc sau, chúng tôi đã đến ngã ba sông, chung quanh là những bãi dâu trải bạt ngàn đến tận những làng xa tít.

D. Thuyền chúng tôi thoát chèo thoát qua kênh Bọ Mắt, đổ ra con sông Cửa Lớn, xuôi về Năm Căn

Câu 5. Màu sắc nào không được sử dụng để miêu tả màu xanh của rừng đước Cà Mau

A. Màu xanh lá mạ

B. Màu xanh biêng biếc

C. Màu xanh rêu

D. Màu xanh chai lọ

Câu 6. Câu thể hiện sự miêu tả độc đáo của tác giả về chợ Năm Căn?

A. Chợ sầm uất, có nhiều hàng hóa, người mua bán đông vui nhộn nhịp

B. Ánh đèn chợ rực rỡ chiếu sáng trên mặt nước như những khu phố nổi

C. Đi lại mua bán bằng thuyền, có thể mua bán trao đổi mọi hàng hóa ngay trên thuyền

D. Chợ họp trên sông, thuyền bán hàng len lỏi mọi nơi, người mua bán thuộc nhiều dân tộc, có thể mua mọi thứ không cần bước ra khỏi thuyền

Câu 7. Sông nước Cà Mau được trích từ chương XV của truyện Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 8. Ở vùng Cà Mau, người ta gọi tên đất, tên sông theo cách nào?

A. Bằng những danh từ mĩ lệ

B. Theo thói quen đời sống

C. Theo cách cha ông để lại

D. Theo đặc điểm riêng biệt của đất, sông

Câu 9. Gọi là rạch Mái Giầm vì?

A. Trên sông có chiếc mái giầm

B. Hai bên bờ rạch mọc toàn những cây mái giầm

C. Hai bên bờ có những cây có thể dùng làm mái giầm

D. Có cái án mang tên Mái Giầm

Câu 10. Bức tranh thiên nhiên và cuộc sống ở vùng Cà Mau hiện lên vừa cụ thể, vừa bao quát, thông qua sự cảm nhận trực tiếp và vốn hiểu biết phong phú của tác giả, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Loạt bài 1000 câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 6 có đáp án được biên soạn bám sát theo nội dung từng bài học Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn Tập 1, Tập 2 giúp bạn nắm vững dễ dàng kiến thức môn Ngữ văn lớp 6 hơn.

Tìm Hiểu Văn Bản: Sông Nước Cà Mau

Dựa Vào Văn Bản :”sông Nước Cà Mau ” Của Đoàn Giỏi, Hãy Tưởng Tượng Miêu Tả Phiên Chợ Năm Căn

Tả Dòng Sông Quê Dựa Vào Bài Sông Nước Cà Mau

Dựa Vào Văn Bản “sông Nước Cà Mau”, Em Hãy Tả Lại Hình Ảnh Một Dòng Sông Mà Em Có Dịp Đến Thăm Hoặc Dược Biết Đến Qua Sách Báo, Ti Vi,…

Hướng Dẫn Soạn Bài Sông Nước Cà Mau

Trắc Nghiệm Cô Bé Bán Diêm

Viết Một Đoạn Văn Ngắn Về Bức Thông Điệp Mà Tác Giả Muốn Gửi Đến Cho Người Đọc Trong Văn Bản Cô Bé Bán Diêm?

Hóa Thân Cha Của Cô Bé Bán Diêm Và Kể Lại Câu Chuyện Theo Ngôi Kể Thứ 3 Câu Hỏi 101314

Kể Lại Câu Truyện Cô Bé Bán Diêm Bằng Một Kết Thúc Khác

Em Hãy Kể Tên Bốn Ước Mơ Của Cô Bé Bán Diêm Trong Văn Bản Cô Bé Bán Diêm?

Soạn Bài Cô Bé Bán Diêm Lớp 8 Ngắn Nhất

Trắc nghiệm Cô bé bán diêm

Câu 1: An-đéc-xen là nhà văn của nước nào?

A. Đan Mạch.

B. Thuỵ Sĩ.

C. Pháp.

D. Thuỵ Điển.

Câu 2: An-đéc-xen nổi tiếng với loại truyện viết cho độc giả nào?

A. Những thuỷ thủ.

B. Dân nghèo thành thị.

C. Trẻ em.

D. Thị dân.

Câu 3: Bố cục của truyện “Cô bé bán diêm” gồm mấy phần?

A. Hai

B. Ba

C. Bốn

D. Năm

Câu 4: Nhận định nào nói đúng nhất về tính chất của truyện Cô bé bán diêm?

A. Cô bé bán diêm là một truyện ngắn có hậu

B. Cô bé bán diêm là một truyện cổ tích có hậu

C. Cô bé bán diêm là một truyện cổ tích thần kì

D. Cô bé bán diêm là một truyện ngắn có tính bi kịch

Câu 5: Nhận định nào nói đúng nhất nội dung của truyện Cô bé bán diêm?

A. Kể về số phận bất hạnh của một em bé nghèo phải đi bán diêm cả vào đêm giao thừa

B. Gián tiếp nói lên bộ mặt của xã hội nơi cô bé bán diêm sống, đó là một cõi đời không có tình người

C. Thể hiện niềm thương cảm của nhà văn đối với những em bé nghèo khổ

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 6: Các chi tiết: “chui rúc trong một xó tối tăm”, “luôn nghe những lời mắng nhiếc chửi rủa”, “em không thể nào về nhà nếu không bán được ít bao diêm…nhất định là cha em sẽ đánh em”, “bà em, người hiền hậu độc nhất đối với em, đã chết từ lâu” cho ta biết những điều gì về cô bé bán diêm?

A. Cô có một hoàn cảnh nghèo khổ.

B. Cô luôn bị người cha hành hạ, đánh đập.

C. Cô phải sống cô đơn, thiếu tình cảm.

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 7: Trong tác phẩm Cô bé bán diêm, em bé quẹt que diêm thứ nhất, em bé tưởng chừng ngồi trước một lò sưởi. Ý nào nói đúng về mộng tưởng đó?

A. Em mơ về một mái ấm gia đình.

B. Em nhớ tới ngọn lửa mà bà nhen nhóm năm xưa.

C. Đang trải qua lạnh giá rét mướt, em mơ được sưởi ấm.

D. Em mơ ngọn lửa và hơi ấm lò sưởi xua tan cảnh tăm tối, lạnh lẽo của đời mình.

Câu 8: “Em bé đánh que diêm thứ tư, em bé “nhìn thấy rõ ràng bà em đang mỉm cười với em”. Khi em đánh tiếp những que diêm còn lại trong bao diêm, em thấy bà em to lớn và đẹp lão, bà em cầm lấy tay em, hai bà cháu vụt bay lên chầu Thượng đế”

(Cô bé bán diêm)

Ý nghĩa của mộng tưởng này là gì?

A. Khao khát tình thương của bà trao cho.

B. Muốn được trường sinh bất tử.

C. Muốn thoát khỏi cảnh ngộ đen tối “chẳng còn đói rét, đau buồn nào đe doạ nào”.

D. Được gặp bà sống yên vui trong lòng bà.

Câu 9: Nhận định nào nói đúng nội dung của truyện Cô bé bán diêm?

A. Gián tiếp nói lên bộ mặt của xã hội nơi cô bé bán diêm sống, đó là một cõi đời không có tình người.

B. Thể hiện niềm thương cảm của nhà văn đối với những em bé nghèo khổ.

C. Kể về số phận bất hạnh của một em bé nghèo phải đi bán diêm cả vào đêm giao thừa.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 10: Sự thông cảm, tình thương yêu của nhà văn dành cho cô bé bán diêm được thể hiện qua việc miêu tả những chi tiết nào trong tác phẩm Cô bé bán diêm?

A. Miêu tả cảnh hai bà cháu cùng bay lên trời.

B. Miêu tả thi thể em bé với đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười.

C. Miêu tả các mộng tưởng ở mỗi lần quẹt diêm.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 11: Trong văn bản Cô bé bán diêm, các mộng tưởng của cô bé bán diêm mất đi khi nào?

A. Khi bà nội em hiện ra.

B. Khi trời sắp sáng.

C. Khi em bé nghĩ đến việc sẽ bị người cha mắng.

D. Khi các que diêm tắt.

Câu 12: Nội dung mà tác giả muốn làm nổi bật trong câu văn sau là gì?

“Mọi người bảo nhau: “Chắc nó muốn sưởi ấm!”, nhưng chẳng ai biết những cái kì diệu em đã trông thấy, nhất là cảnh huy hoàng lúc hai bà cháu bay lên để đón lấy những niềm vui đầu năm”.

(Cô bé bán diêm)

A. Mọi người không biết vì sao cô bé bán diêm lại chết.

B. Sự thông cảm của mọi người trước cái chết của cô bé bán diêm.

C. Sự xót xa của mọi người trước cái chết của cô bé bán diêm.

D. Mọi người không hiểu điều kì diệu mà cô bé bán diêm khao khát.

Câu 13: Trong văn bản Cô bé bán diêm, mộng tưởng nào không hiện lên sau những lần quẹt diêm của cô bé?

A. Ngôi nhà xinh xắn có dây trường xuân bao quanh.

B. Lò sưởi bằng sắt có những hình nổi bằng đồng bóng nhoáng.

C. Bàn ăn thịnh soạn với khăn trải bàn trắng tinh; người bà và cảnh hai bà cháu bay lên trời.

D. Cây thông Nô-en được trang trí lộng lẫy.

Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi 14, 15

Thực tế đã thay thế cho mộng tưởng; chẳng có bàn ăn thịnh soạn(8) nào cả, mà chỉ có phố xá vắng teo, lạnh buốt, tuyết phủ trắng xóa, gió bấc vi vu và mấy người khách qua đường quần áo ấm áp vội vã đi đến những nơi hẹn hò, hoàn toàn lãnh đạm(9) với cảnh nghèo khổ của em bé bán diêm.

(Cô bé bán diêm)

A. Thực tế đã thay thế cho mộng tưởng

B. Chỉ có phố xá vắng teo, lạnh buốt

C. Mấy người khách qua đường quần áo ấm áp vội vã đi đến những nơi hẹn hò, hoàn toàn lãnh đạm với cảnh nghèo khổ của em bé bán diêm.

D. chẳng có bàn ăn thịnh soạn nào cả.

Câu 15: Từ “lãnh đạm” trong đoạn văn trên có nghĩa là gì?

A. Tỏ ra căm ghét và khinh thường

B. Không có tình cảm yêu mến, quý trọng

C. Không có cảm giác hứng thú khi nhìn thấy

D. Không biểu hiện tình cảm, tỏ ra không quan tâm đến

Bài giảng: Cô bé bán diêm – Cô Phạm Lan Anh (Giáo viên VietJack)

Loạt bài 1000 câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 8 gồm đầy đủ các câu hỏi trắc nghiệm về các tác phẩm, Tiếng Việt, Tập làm văn lớp 8 giúp bạn yêu thích môn Ngữ Văn 8 hơn.

Đọc Hiểu Văn Bản: Cô Bé Bán Diêm

Tóm Tắt Văn Bản Cô Bé Bán Diêm Lớp 8 Hay Nhất

Kiểm Tra Kì 1 Lớp 8 Môn Văn Có Đáp Án Phòng Gd Tân Châu Giới Thiệu Về Ngôi Trường Mà Em Đang Học

Tóm Tắt Văn Bản Cô Bé Bán Diêm Ngắn Gọn + 6 Bài Mẫu

Đoạn Văn Nêu Cảm Nghĩ Của Em Về Cô Bé Bán Diêm